23 юли 1991

София, 23 юли 1991 година
        Брой 142 (417) 
                   

Ръководител Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов


София, 23 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ И НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ (БСЕФ) ЗА ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА И МЕЖДУНАРОДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА СТРАНАТА.


Последните седмици очертават една все по-влошаваща се обстановка на вътрешното и международното положение на България. В поредицата от факти, събития и тенденции това положение може да бъде резюмирано в следния ред:

1. Задълбочаване на икономическата криза в страната в резултат на систематическия саботаж на комунистическата номенклатура на всички равнища да спъва плахите, нерешителни опити на правителството за прилагане на така наречената икономическа реформа. Безогледно манипулиране на селяните с оглед осуетяване приложението и на без това ограничения Закон за земята. Укрепване на мениджърските позиции на комунистите в държавните, частните и други фирми и организации. Продължаващо безконтролно и хищническо изнасяне на храни, суровини и други стоки вън от страната при напълно оголен и ограничен с високи цени вътрешен пазар. Продължаващо, ставащо непоправимо спадане на селскостопанското и промишленото производство. Очертаващ се енергиен глад с оглед надвисналата реална заплаха от авария в АЕЦ Козлодуй.

2. Засилване на политическата бруталност на властите и превръщането на парламента във фасада на една неокомунистическа диктатура, целяща да пресече в зародиш изграждането на национална извънпарламентарна опозиция - Национално движение СДС, Конституционен съюз, Коалиция за Търновска конституция "Свобода", Либерален конгрес и др.

Чувствайки се застрашена от загубване на политическата власт, Комунистическата (Социалистическата) партия на твърде ранен етап от предизборната подготовка прибягва с помощта на своите стари отечественофронтовски съюзници и нови "демократични" единомишленици към сплашване на българския народ чрез разпръскване на мирни протестни акции, побоища на граждани, в това число и на депутати.

Паникьорското приемане на поредната следдеветосептемврийска социалистическа конституция от "Велико” народно събрание, оградено като крепост с железни решетки и кордон от полиция, в отсъствие на 25на сто от състава му е флагрантно посегателство срещу суверенитета на нацията и волята на българския народ.

3. По подобен и дори още по-потаен начин в правителствените и други канцеларии се подготвя нов двустранен договор за приятелство със Съветския съюз, целящ да легитимира България, нейната икономика, политика, култура и като цяло - нейното бъдеще и суверенитет по модела на съветската перестройка.

Българският съюз за европейска федерация (БСЕФ) се обръща към българския народ, към всички демократични, антикомунистически политически движения, партии, съюзи и организации в нашата страна, към всички средства за масово осведомяване, към световната общественост, към Европейския парламент към Организацията на обединените нации, към организацията "Международна амнистия" с тревожното предупреждение:

Комунизмът отново надига глава в България! С помощта на известни подмолни международни централи се търси дестабилизация и в нашата страна, превръщането й в поредното огнище на напрежение и конфликти на политическа, етническа, социална и икономическа основа.

Сценарият е не по-различен от разиграващите се събития в Прибалтийските страни, в Армения и Грузия, в Югославия. Търси се повод за намеса на армията, на червените барети, на електрическите палки, белезниците, юмручните удари, а защо не и на нови концлагери.

Позорните "подвизи" на полицията на 12 т.м. бяха само една репетиция,одобрена от неслучайно отсъстващите от София министър-председател и министър на вътрешните работи.

Опитът за червен реванш трябва да бъде провален с мирни и законни средства!

Българският съюз за европейска федерация (БСЕФ) продължава непоколебимо да стои в защита на единствено законната, на единствено легитимната ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ!

Стабилитетът на страната ни и на този район на Европа могат да бъдат гарантирани само след възстановяването на законния обществен и държавен строй, свален с кървавия сталински преврат на девети септември 1944 година!

Ние сме за:

Категорична смяна на системата! Национално помирение! Държавен суверенитет! Национална независимост! Неутралитет! Свещена и неприкосновена частна собственост! Свобода за външни инвестиции! Интегритет в европейските структури! Социална поддръжка на младите поколения и на хората от третата възраст! Духовно единство на всички българи!

БЪЛГАРИ! В ЕДИНЕНИЕТО Е СИЛАТА!
БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!

София, 15 юли 1991 година

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПИСМО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ И ДО ЕВРОПЕЙСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ ПАРТИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЕСТВАНЕТО НА 100-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ.


В началото на август 1991 година БСДП ще чества 100-годишнината. Тъй като партията не разполага със средства, честването ще бъде скромно.

В същото време управляващата БСП (бивша БКП) изявява претенции да чества и тя своята стогодишнина, като създава впечатление, че това мероприятие се провежда съвместно с нас. Тази партия разполага с огромни средства и ще проведе мащабна и помпозна кампания.

Тя е отправила покани до видни дейци на световната и европейската социалдемокрация за участие в празненствата - нещо, което ние не можем да си позволим.

В страната се изостря политическата обстановка. Предстоят избори за нов парламент и нови органи на местната държавна власт. Честването на 100-годишнината на социапдемокрацията в България ще се използва от БСП (БКП) в предизборната й борба. Тя иска да представи пред нашата общественост, че се ползва от подкрепата на световната и европейската социалдемокрация. БСДП е опозиционна партия и води борба с БСП (БКП) за отстраняването й от властта.

Молим да имате предвид гореизложените обстоятелства и да уведомите всички братски партии за нашето становище, че не бива да изпращат свои представители за честването на 100-годишнината на БСП (БКП) в България, защото по този начин ще попречат на нашата борба с комунизма.

София, 18 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКО ЕДИНСТВО (НКЗЕ) ЗА ХОДА НА ПОДГОТОВКАТА НА НАЦИОНАЛНАТА ОБЕДИНИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ, НАСРОЧЕНА ЗА 27 ЮЛИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.


Националният комитет за земеделско единство (НКЗЕ) е пред забележителна дата в своята кратка няколкомесечна, но особено активна дейност - 27 ЮЛИ 1991 ГОДИНА. Дата, определена, както вече е известно, за национална обединителна конференция на Земеделския съюз. ДАТА, на която ще се извърши един дългоочакван обединителен акт в най-новата история на Земеделския съюз и на България. ДАТА, която ДАЙ БОГ, да се окаже повратен исторически момент в стремежа на всеки честен българин към СВОБОДА И ДЕМОКРАЦИЯ.

Днес на среща на Председателя на Българското освободително движение ичлен на НКЗЕ господин ЦЕНКО БАРЕВ с политически дейци бе направен анализ на вътрешнополитическата обстановка в страната, бяха обсъдени въпроси, касаещи бъдещето на България.

И тук може би ще бъде удачен само един цитат от интервюто на г-н ЦЕНКО БАРЕВ, дадено за в. "Диалог":

"ОБОЖАВАМ ЦВЕТЯТА И ДЕЦАТА. НЕ СЪМ ИМАЛ ДЕЦА И МОГА КАТО ГИ ГЛЕДАМ ДА СИ ГИ ПРЕДСТАВЯМ СЛЕД 20 ГОДИНИ - КАКВИ ЩЕ БЪДАТ, КАКВО ЩЕ РАБОТЯТ. ПРЕДПОЧИТАМ ДА СИ НАПРАВЯ ХАРАКИРИ, ОТКОЛКОТО ДА СИ ПОМИСЛЯ, ЧЕ ЩЕ ПОВТОРЯТ НАШИТЕ СТРАДАНИЯ. ФИЗИЧЕСКИТЕ НЕ, А МОРАЛНИТЕ ДА СЕ ЧУВСТВАТ КАТО ВТОРОКАЧЕСТВЕНИ ХОРА. ЧУДНО НЕЩО, НИЕ ФАБРИКУВАМЕ ГЕНИИ, А НОРМАЛЕН ЧОВЕК С ДОСТОЙНСТВО НЯМА ДА СРЕЩНЕШ СРЕД БЪЛГАРИТЕ..."

А що се касае до обединителния процес, то писмата, обединителните протоколи, телеграми и декларации продължават да пристигат в НКЗЕ. Обединени са дружбите в с.Брястово община Нова Загора, с.Църварица - Кюстендилско, град Пловдив, с.Голям Дивисил -Крумовградско и много други.

Активна е дейността и на създадените работни групи в националниякомитет за земеделско единство по всички технически и организационнивъпроси, съпътстващи предстоящата обединителна конференция.

София, 22 юли 1991 г.

ЗА СПРАВКИ И ИНФОРМАЦИЯ: НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКО ЕДИНСТВО СОФИЯ - 1527, БУЛ. "БИРЮЗОВ" N 10 ТЕЛЕФОНИ: 44-18-91 И 46-72-04

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ (ФКД) ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙСТВИЯТА НА НЯКАКЪВ "ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ", НАСРОЧИЛ "ИЗВЪНРЕДНА КОНФЕРЕНЦИЯ" НА ФКД ЗА 27 ЮЛИ 1991 ГОДИНА.


Изпълнителното ръководство на Федерацията на Клубовете за демокрация съобщава отново на всички Клубове, членуващи във ФКД, че съгласно решението на Националния федеративен съвет от 30 юни 1991 г., продължението на Националната конференция ще се състои на 3 август 1991 г. в гр. Шумен.

Съобщението за "извънредна" конференция на 27 юли 1991 г., публикувано от т.нар. "инициативен комитет" във в. "Демокрация" от 19 юли 1991 г., е в крещящо противоречие с решенията на Националната конференция на ФКД. Тези решения са регистрирани в Софийския градски съд. Дейността на "инициативния комитет", "събранието" от 16 юли 1991 г. и взетите от него решения са изцяло незаконни. Те не могат да бъдат обяснени иначе, освен като стремеж за узурпиране на функциите на ръководните органи на ФКД и умъртвяване на Федерацията в започналата предизборна кампания.

Изпълнителното ръководство е длъжно да информира, че ще бъде принудено да сезира Софийска градска прокуратура за предизвикване наследствени действия, свързани с нарушения на Закона за политическите партии и Наказателния кодекс от страна на т.нар. "инициативен комитет": свикване на "извънредна" конференция, съставяне на документи с невярно съдържание, недостоверно представителство, гласуване от неупълномощени представители, гласуване от несъществуващи във Федерацията клубове и т.н.

София, 22 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД ПУБЛИКАЦИИ ВЪВ В. "ДУМА", ПОСТАВЯЩИ ПОД СЪМНЕНИЕ ПРАВОТО НА СЪЩЕСТВУВАНЕ НА СЕКЦИИ НА СИНДИКАТА В БЪЛГАРСКО РАДИО И БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ. Документът е адресиран до Бюрото на Великото народно събрание, до парламентарната комисия за радио и телевизия и до средства за масово осведомяване.


Конфедеративният съвет на Конфедерацията на труда "Подкрепа" остро протестира срещу писанията във в-к "Дума" от 18 юли 1991 г., които поставят под съмнение правото на съществуване на секциите на "Подкрепа" в Българско радио и Българска телевизия.

Подобни твърдения са грубо погазване на националното и международното законодателство и по-специално на чл.ЗЗ от Кодекса на труда, на договореностите в Националната тристранна комисия и на ратифицираните от Република България конвенции на Международната организация на труда.

Едновременно с това Парламентарната комисия за радио и телевизия приерешение, с което драстично ограничава свободата на словото на журналистите от телевизията и радиото, катo им налага явна цензура. Това решение е незаконно и безпрецедентно, то нарушава международната Харта за правата на човека и конституцията на Република България.

Настояваме Парламентарната комисия за радио и телевизия да отмени позорното си решение, а в-к "Дума" да се извини на читателите за инсинуациите си.

Без свободна журналистика няма демокрация.

София, 19 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ЖУРНАЛИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА ПОСЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ И РАДИО.


Съюзът на журналистите в България "Подкрепа" оценява последното решение на Парламентарната комисия за телевизия и радио като пореден опит за налагане на цензура, обслужваща еднопартийни интереси в средствата за масова информация.

Съюзът на журналистите в България "Подкрепа" не приема тези диктаторски решения - рецидив от времето на тоталитаризма, и изразява своя най-категоричен протест пред Народното събрание. Съюзът на журналистите в България "Подкрепа" ще запознае с този антидемократичен акт на Парламентарната комисия за телевизия и радио Международната федерация на журналистите (ФИЖ).

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ "КЪМ ИЗБОРНА ПОБЕДА, ЗА ЧЕСТНА И СВЯТА ДЕМОКРАЦИЯ" НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ - СДС.


Съюзът на демократичните сили и неговата Парламентарна група Национално движение - СДС многократно заявява, че пътят на България към модерно и демократично развитие минава през нови парламентарни избори. Това наше разбиране бе ясно заявено още в началото на годината, а след това многократно отстоявано на различни политически равнища. През този период се намериха и политически сили, които изтъкваха различни конюнктурни аргументи с цел да отклонят общественото внимание от необходимостта чрез избори да се проправи пътят към нова политическа и икономическа система. Нашата позиция обаче остана неизменна. Защото ние знаехме и знаем, че няма истинска, честна и свята демокрация там, където продължава да властва бившата комунистическа партия. Развитието на политическите и обществените процеси потвърди това. След приемането на новата конституция заиграха палките на полицията. Отново ни се внушават отречени от времето и историята принципи - на търпението, послушанието, подчинението.

Когато на 14 май напуснахме заседанията на Великото народно събрание, ние знаехме, че сме прави, че с този акт ускоряваме изборния ден, правим необратим процеса на разпадане на тоталитарната система. Същевременно положихме основите на опозиция, която не е манипулирана и отгледана от стратезите на бившата комунистическа партия.

Укзът на президента за насрочване на нови парламентарни избори е голяма морална и политическа победа за Парламентарната група Национално движение - СДС, победа за Съюза на демократичните сили. Занас изборите са най-демократичното средство за отстраняването на Българската социалистическа партия от власт. За продължаване на започналата икономическа реформа. За отнемане на имуществото на корумпираната комунистическа мафия. Победата на изборите ще бъде празник за милиони български граждани. Това ще бъде първият ден на нова демократична България.

Скъпи приятели, развитието на политическите събития доказа, че Великото народно събрание със своите неразумни, противоречиви и честовзаимноизключващи се решения и законодателни актове неведнъж се превръщаше в източник на обществено напрежение. Нещо повече. Няма демократична страна, в която народните избраници да се ограждат с полицейски кордони от народната любов и уважение.

Преди девет дни група от 28 народни представители от Съюза на демократичните сили, от Парламентарната група Национално движение - СДС обявиха гладна стачка в знак на протест срещу начина, по който беприемана новата конституция, срещу нарушаването на конституцията още в момента на раждането на конституцията. С отхвърлянето от Великото народно събрание на идеята за референдум, с крайно отрицателното отношение към искането народът да си каже думата за основния закон бяха нарушени не само морални, но и политически норми и споразумения. Още в документите на Националната кръгла маса ясно бе записано споразумение между всички политически сили в страната, че Великото народно събрание трябва да изработи нова конституция, която да се утвърди с референдум. Днес ние разбираме защо комунистическата партиянаруши споразумението. Но същевременно недоумяваме защо някои бивши представители на Съюза на демократичните сили изневериха на народното доверие, пренебрегнаха волята на българската опозиция. С тези хора вече нищо не ни свързва. Основен принцип на демокрацията е да се спазват политическите споразумения. Отхвърлянето на референдума катовърховен израз на гласа на народа дискредитира това Велико народно събрание, както и политическите сили, представени в него.

Скъпи сънародници, приятели на демокрацията, ние благодарим с отворено сърце на всички, които през тези дни и месеци бяха с нас. Благодарим с цялата си душа на тези, които ни подкрепиха в трудните дни на гладната стачка. Прекланяме се пред безсънните нощи на хората с белите престилки от Института за спешна медицинска помощ "Пирогов". Може би ако не бяха те, щеше да се случи непоправимото. Благодарим ви, скъпи приятели, за хилядите писма и телеграми, благодарим ви за солидарността. Днес ние взехме решение за прекратяване на гладната стачка. Защото няма вече съмнение - не е възможно да се очаква законност и морал от хора, които са виновни за националната катастрофа на България. Ние призоваваме нашите приятели и симпатизанти да прекратят също своите солидарни действия и заедно да заработим за изборната победа на Съюза на демократичните сили.

Към изборна победа, скъпи приятели, за честна и свята демокрация!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА РЕПРЕСИРАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА 20 ЮЛИ 1991 ГОДИНА.


Съюзът на репресираните в България е организация на борилите се и борещите се за демокрация. Всички тоталитаристи са наши врагове - ние ще се борим срещу тях с всички закони средства.

Всички разколници са наши врагове и те нямат място в нашите редици.

Последното избрано ръководство на Националната конференция от 30 март 1991 г. от делегати на организацията от цялата страна, съответно упълномощени, е легитимно. Ето защо претенциите на бившето ръководство са неоснователни и незаконни. Наблюдавайки поляризацията на обществения живот и прояви на някои форми на насилие от страна навластите, Съюзът с тревога апелира да престанат всякакви незаконни действия от когото и да било, по какъвто и да е повод, за да има мир и съгласие в страната.

В предстоящата изборна борба Съюзът на репресираните остава в редовете на СДС - наши естествени съюзници и съмишленици. Кандидатите, които ще издигнем за народни представители, ще бъдат с високи морални и демократически устои, готови да защитават принципите на демокрация, на пазарното стопанство и да бъдат основа на новото демократично устройство на страната.

Единството на съюза в борбата за спечелването на изборната победа е наша най-главна задача и върховна цел. За постигане на нашето стопанско и политическо оздравяване ние апелираме да се потърси отговорност от виновниците за националната катастрофа, които да отговарят и с личното си имущество за имуществените и неимуществените вреди, нанесени на репресираните, отнемане в полза на държавата на незаконно добитите имущества от БСП и сателитните й организации и връщането на всички изнесени от страната капитали.

Съюзът на репресираните е обезпокоен от обстановката в страната, която застрашава националната ни сигурност. Правителството и организациите за обществения ред не се справят със задълженията си. Пред очите ни се ширят спекула, кражби и насилие. Икономиката ни е пред срив. Расте безработицата. Една категория хора се облагодетелстват за сметка на цялата нация. Сопиалното напрежение расте, нетърпимо е положението на най-слабите социални слоеве. Ето защо призоваваме президента, правителството и политическите сили да проявят разум, мъдрост и политическа далновидност в този съдбоносен момент за народа.

София, 20 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*   *   *

София, 23 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЖУРНАЛИСТИ ОТ ПРОГРАМА "ХРИСТО БОТЕВ" НА БЪЛГАРСКО РАДИО ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ И РАДИО, ВЗЕТО НА 18 ЮЛИ 1991 ГОДИНА.


Решението на Парламентарната комисия за телевизия и радио от 18 юли 1991 година възприемаме като грубо посегателство върху свободата на словото и опит за унижение на професионалното ни достойнство. Съзнаваме и поемаме своята отговорност като журналисти в българското радио пред Закона и обществото и затова няма да допуснем цензура.

Изразяваме недоверие към еднопартийния състав на Комисията, гласувалатова решение, заявяваме, че ще отстояваме своята независимост пред натиска на която и да е политическа сила. Подкрепяме протеста на колегите от програма "Хоризонт" и приемаме готовността им чрез синдикални законни действия да отстояваме общата ни позиция.

Настояваме Комисията за телевизия и радио в пълен състав да отмени решението си от 18 юли 1991 година.

София, 22 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 23 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКАЦИЯ НА В. "ДЕМОКРАЦИЯ" ЗА НЯКАКВА НАМЕСА НА ВИЦЕПРЕМИЕРА АЛ. ТОМОВ В РАБОТАТА НА ВРЕМЕННАТА ОБЛАСТНА УПРАВА В ЛОВЕЧ.


(Пресслужба "Куриер" публикува това съобщение по молба на Министерския съвет на Република България.)

На 18 юли 1991 г. в. "Демокрация" публикува статия, в която се описванякаква намеса на заместник-председателя на Министерския съвет Александър Томов в работата на Временния областен изпълнителен комитет - Ловеч. Подобни оценки се правят и в съвместна декларация от 22 юли т.г. на някои от политическите сили в Ловешка област. За основа на статията във в. "Демокрация" и декларацията се използва разговор между вицепремиера и председателя на Временния Изпълнителен комитет (ВрИК) г-н Гето Джурковски, на който авторите не са присъствали. Пишат се измислици за ултиматуми, заплахи, стачки и т.н.

Пресцентърът на Министерския съвет е упълномощен да заяви, че изнесените факти в декларацията на някои политически сили в гр. Ловечи в статията нов. "Демокрация" от 18 юли не отговарят на истината. Прави чест на председателя на Областния ВрИК в Ловеч г-н Гето Джурковски и на секретаря на ВрИК г-н Стефан Лудев, които се разграничиха от подобни спекулации. Очевидно след като и двамата участници в разговора не възприемат тона и коментара за него, някой лъже и ще трябва да се извинява.

Същевременно Министерският съвет изразява загрижнеост, че равнището на политическото противопоставяне в града е високо, а политическите сили само няколко месеца преди изборите все още не са постигнали съгласие по основни проблеми на управлението в областта. От своя страна правителството ще прави всичко необходимо за постигане на съгласие между политическите сили с оглед гарантиране на законността и гражданския мир, толкова необходими сега в навечерието на изборите.

София, 22 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


10:35:29  
23.07.1991 г.

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!