23 юли 1990

СОФИЯ, 23 ЮЛИ 1990 ГОДИНА                                                  БРОЙ 143 /161/

СОФИЯ, 23 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, ПРИЕТА НА 12 ЮЛИ 1990 Г. И ПРОЧЕТЕНА ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 19 ЮЛИ 1990 Г.

НЕПОСРЕДСТВЕНО СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, ВОДЕНИ ОТ ТЯСНОПАРТИЙНИ ИНТЕРЕСИ, ПРАВЯТ ОПИТ ЗА НАЛАГАНЕ НА ДИСКУСИЯ ОТНОСНО ПРИЛОЖИМОСТТА В БЪЛГАРИЯ НА ОТДАВНА УТВЪРДЕНИ ОБЩОЧОВЕШКИ ЦЕННОСТИ, НАМЕРИЛИ РАЖДАНСТВЕНОСТ ВЪВ ВСЯКО ЕДНО ЦИВИЛИЗОВАНО ОБЩЕСТВО И МАТЕРИАЛИЗИРАНИ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, КАТО РАВНОПРАВИЕТО НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ПРАВОТО ЗА СВОБОДНО УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ И ПО-КОНКРЕТНО ПРАВОТО ДА ИЗБИРАТ И ДА БЪДАТ ИЗБИРАНИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕХНИЯ ЕТНИЧЕСКИ ПРОИЗХОД ИЛИ РЕЛИГИОЗНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ.

ТЕЗИ ДЕЙСТВИЯ ПО СВОЯТА СЪЩНОСТ ЦЕЛЯТ ДА ЗАБАВЯТ ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ ЧРЕЗ ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ЕТНИЧЕСКИ И РЕЛИГИОЗНИ ОБЩНОСТИ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ОБЕКТИВНО ВОДЯТ ДО РЕАБИЛИТАЦИЯ НА ЖИВКОВИЗМА И НЕГОВАТА ПОЛИТИКА, ДОВЕЛА СТРАНАТА ДО КАТАСТРОФА.

ПОВОД ЗА НАШЕТО БЕЗПОКОЙСТВО СА ПОЯВИЛИТЕ СЕ В НЯКОИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ,КАТО ВЕСТНИЦИТЕ "ДУМА", "ДЕМОКРАЦИЯ", "БЪЛГАРСКИ ГЛАС", "ЗОРА”, "БЪЛГАРИЯ" И ДР., НЕПРОВЕРЕНИ И НЕВЕРНИ ЗАЯВЛЕНИЯ, НАСОЧЕНИ КЪМ ДЕЗИНФОРМИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЧИТАТЕЛ ЗА ХАРАКТЕРА, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ЦЕЛИТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.

СЪЩЕВРЕМЕННО ОПРЕДЕЛЕНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ТОЛЕРИРАНЕ ОТ ОРГАНИТЕ НА ВЛАСТТА ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЕЙСТВИЯ, НАРУШАВАЩИ КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ И ПРОТИВОРЕЧАЩИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРИЯ. ТЕЗИ ДЕЙСТВИЯ, КАТО МОТИВИРАНИ ОТ РАСИСТКИ И ШОВИНИСТИЧНИ ЛОЗУНГИ, МИТИНГИ, СТАЧКИ И ПОДПИСКИ НЕ ДОПРИНАСЯТ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СЪЗДАДЕНОТО ОТ ТОТАЛИТАРИЗМА ОТЧУЖДЕНИЕ МЕЖДУ ОБЩНОСТИТЕ В СТРАНАТА, РАЗПРОСТРАНЯВАТ МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ СТРАХОВЕ И ПОДБУЖДАТ КЪМ ЕТНИЧЕСКА И РЕЛИГИОЗНА ВРАЖДА.

НИЕ ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ, ЧЕ МЕЖДУНАРОДНИЯТ АВТОРИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ ПРИ УСИЛИЯТА НА СТРАНАТА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА, ИКОНОМИЧЕСКАТА, ЕКОЛОГИЧНАТА И НРАВСТВЕНАТА КРИЗА И ПРИ РЕШАВАНЕТО НА ОТРАЗЯВАЩА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ ПОЛИТИКА ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС Е ПРЯКО СВЪРЗАН С РАЗВИТИЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА - ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ЕТНОКУЛТУРНИТЕ И РЕЛИГИОЗНО-КУЛТУРНИТЕ ОБЩНОСТИ.

ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ИЗРАЗЯВА СВОЕТО ТВЪРДО СТАНОВИЩЕ ЗА РЕШАВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС ЧРЕЗ КОНСЕНСУС МЕЖДУ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТА, ЗАЧИТАЙКИ ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ И МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ.

ЕДНОВРЕМЕННО С ТОВА НИЕ ИЗРАЗЯВАМЕ НАЙ-КАТЕГОРИЧЕН ПРОТЕСТ ПО ПОВОД НА ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ЦЕЛЯТ РАЗПАЛВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА И РЕЛИГИОЗНА ВРАЖДА КАТО СТЪПКА КЪМ ЗАРАЖДАНЕ НА РАСИЗЪМ И НЕОФАШИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ.

ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ИЗРАЗЯВА СВОЯТА НАЙ-ДЪЛБОКА ЗАГРИЖЕНОСТ ОТ РАЗВИТИЕТО НА ТЕЗИ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ В СТРАНАТА И НАСТОЯВА ПРЕД ОРГАНИТЕ НА ПРОКУРАТУРАТА:

1.ДА СЕ ИЗВЪРШИ РАЗСЛЕДВАНЕ НА ВСИЧКИ ЛИЦА, КОИТО ЧРЕЗ СВОИ ДЕЙСТВИЯ ПОДБУЖДАТ КЪМ НАЦИОНАЛНА И РЕЛИГИОЗНА ВРАЖДА И ПО ТОЗИ НАЧИН ВЪЗПРЕПЯТСТВАТ ПОСТИГАНЕТО НА НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ МЕЖДУ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ.

2.ДА СЕ РАЗГЛЕДА ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ КАТО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛ-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ, КОЯТО ЧРЕЗ СВОИТЕ ДЕЙСТВИЯ РАЗПАЛВА НЕДОВЕРИЕ И ОТЧУЖДЕНИЕ МЕЖДУ ЕТНИЧЕСКИТЕ И РЕЛИГИОЗНИТЕ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ.

НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И СИГУРНОСТТА НА БЪЛГАРИЯ ИЗИСКВАТ ПОСТИГАНЕ НА НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ И СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО И ПРАВОВА ДЪРЖАВА ПРИ ЗАЧИТАНЕ ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ.

С О Ф И Я, 12 ЮЛИ 1990 Г.

ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/X   X   X

СОФИЯ, 23 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ИЗЯВЛЕНИЕТО НА НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЯНКО ЯНКОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ, РАЗПРОСТРАНЕНО ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСТИ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

СПОРЕД ЕДИН СТАР АФОРИЗЪМ "ВСЕКИ НАРОД ЗАСЛУЖАВА ТАКОВА УПРАВЛЕНИЕ, КАКЪВТО Е САМИЯТ ТОЙ". ТОВА, РАЗБИРА СЕ, Е ТАКА, НО АЗ СЕ СЪМНЯВАМ, ЧЕ ВСИЧКИТЕ НИЕ ТУК СМЕ ТОЧНО ОНОВА, КОЕТО Е ЗАСЛУЖИЛ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД.

НИЕ НЕ СМЕ ОНОВА, КОЕТО БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ЗАСЛУЖАВА, ПРЕДИ ВСИЧКО ЗАЩОТО ПОЛИТИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ УПРАВЛЯВАЩАТА ПАРТИЯ И ОТГЛЕДАНАТА ОТ НЕЯ ПСЕВДООПОЗИЦИЯ НИ ПОСТАВИ ПРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕДИН ИЗБИРАТЕЛЕН ЗАКОН, КОЙТО ОСТАВИ ИЗВЪН ПАРЛАМЕНТА ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ И ОТДЕЛНИ ЛИЧНОСТИ, ПРИ ОТСЪСТВИЕТО НА КОИТО НАШАТА ДЕЙНОСТ НЯМА ДА ИМА НЕОБХОДИМАТА Й ПОЛИТИЧЕСКА СТОЙНОСТ.

НИЕ НЕ СМЕ ОНОВА, КОЕТО БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ЗАСЛУЖАВА, И ПОРАДИ ТОВА, ЧЕ НАД ТИЯ, КОИТО НИ ИЗБИРАХА, ВЛАСТВУВАШЕ И ВСЕ ОЩЕ ВЛАСТВУВА СТРАХЪТ, НАСАЖДАН В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА НЯКОЛКО ДЕСЕТИЛЕТИЯ КОМУНИСТИЧЕСКА ДИКТАТУРА. ТОЗИ СТРАХ Е УПОРИТО НАСАЖДАН ДОРИ И ДНЕС, КАКТО ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИТЕ, ТАКА И СЛЕД ИЗБОРИТЕ, И ОНЕЗИ, КОИТО ГО НАСАЖДАТ, СА ВСЕ ОЩЕ НЕПРИКОСНОВЕНИ И ДОРИ ТЯХНАТА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ ДАЛЕЧ НАДХВЪРЛЯ РАМКИТЕ НА НАШАТА ГАРАНТИРАНА ОТ ЗАКОНИТЕ ДЕПУТАТСКА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ. ЩЕ ПОСОЧА САМО ДВА ПРИМЕРА: ЛИЧНО НАД МЕН И МОИТЕ БЛИЗКИ ПРОДЪЛЖАВА ДА ТЕЖИ ЗАКАНАТА, ЧЕ ЩЕ БЪДЕМ ЗАКЛАНИ, А РАЙОННАТА ПРОКУРАТУРА В МИХАЙЛОВГРАД ПРОДЪЛЖАВА ДА ПОКРОВИТЕЛСТВУВА ОНЕЗИ, КОИТО ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИТЕ ПЛАШЕХА ХОРАТА С ТАЗИ ЗАКАНА; СЛЕД ИЗБОРИТЕ АЗ ПОСЕТИХ РАЙОНА, В КОЙТО СЪМ ИЗБРАН ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ, НО ЕДНО ЗАГАДЪЧНО ЛИЦЕ МЕ СЛЕДВАШЕ С ДЖИП И ТОЗИ ЕСКОРТ ИМАШЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ДА ПОКАЖЕ НА ТЕЗИ, КОИТО МЕ ПОСРЕЩАХА, ЧЕ ВСЕ ПАК И ВСЕ ОЩЕ ВСИЧКО СИ Е НАПЪЛНО ПОСТАРОМУ.

НИЕ НЕ СМЕ ОНОВА, КОЕТО БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ЗАСЛУЖАВА, И ПОРАДИ СЪОБРАЖЕНИЕТО, ЧЕ ЕДВА ЛИ ТОЗИ НАРОД ЗАСЛУЖАВА В ИЗБРАНИЯ ОТ НЕГО ПАРЛАМЕНТ ДА ИМА КРИМИНАЛНИ ПРЕСТЪПНИЦИ. НИЕ ЗНАЕМ, ЧЕ В НЯКОИ ЗАПАДНИ ПАРЛАМЕНТИ ИМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДОРИ И НА НАЙ-ДРЕВНАТА ПРОФЕСИЯ - ПРОСТИТУЦИЯТА, НО НЕКА НЕ ЗАБРАВЯМЕ, ЧЕ ТЕ СА ТАМ ПО ВОЛЯТА НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ, КОИТО МНОГО ДОБРЕ ЗНАЯТ КОГО И ЗАЩО ИЗБИРАТ. АЗ ОБАЧЕ СЕ СЪМНЯВАМ, ЧЕ БЪЛГАРСКИЯТ ГЛАСОПОДАВАТЕЛ Е ЗНАЕЛ, ЧЕ КРИМИНАЛНИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ, КОИТО ДНЕС СА СРЕД НАС, СА ИМЕННО ТАКИВА И ГИ Е ИЗБРАЛ ИМЕННО ЗАЩОТО СА ТАКИВА.

НО ВСЕ ПАК КРИМИНАЛНИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ СРЕД НАС НЕ СА САМО НЕУДОБНИТЕ. НАРОДЪТ ТРЯБВА ДА ЗНАЕ КОИ ОТ НАС СЪТРУДНИЧЕХА НА ЗЛОВЕЩИТЕ ТАЙНИ СЛУЖБИ И ДАЛИ И ДНЕС НЕ ПОСЕЩАВАТ "СТАРИТЕ ЯВКИ С НОВИ ДОКЛАДИ".

ЕДВА ЛИ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД Е ЗАСЛУЖИЛ ДА НИ ИМА В ТОЗИ НИ ВИД И В ТОВА НИ КАЧЕСТВО! АКО НИЕ ИСКАМЕ ДА БЪДЕМ ЧЕСТНИ И ПОЧТЕНИ КЪМ ТОЗИ НАРОД, НИЕ СМЕ ДЛЪЖНИ ОЩЕ ДНЕС ИЛИ В НАЙ-БЛИЗКИТЕ ДНИ ДА ПРИЕМЕМ ЗАКОН, СЪГЛАСНО КОЙТО ДОСИЕТАТА НА ВСИЧКИТЕ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДА СТАНАТ НАПЪЛНО ОТКРИТИ И ДОСТЪПНИ ЗА ВСЕКИ, КОЙТО ПОЖЕЛАЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕ С ТЯХ, А ВСЕКИ ОТ НАС ДА ИМА ПРАВОТО И ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ДАДЕ ОТГОВОР НА ВСЕКИ ПРОИЗТИЧАЩ ОТ ТЕЗИ ДОСИЕТА ВЪПРОС. ТОГАВА МОЖЕ БИ ЩЕ СЕ ОКАЖЕ, ЧЕ ВСИЧКИТЕ СМЕ БИЛИ "ГРЕШНИ”, НО ВСЕ ПАК ЩЕ БЪДЕ ПРЕДЕЛНО ЯСНО, ЧЕ "ГРЕХЪТ" НА ЕДНИ Е В ТОВА, ЧЕ СА БИЛИ ЖЕРТВА, ДОКАТО ГРЕХЪТ НА ДРУГИ Е В ТОВА, ЧЕ СА БИЛИ ПАЛАЧИ.

СЪГЛАСЕН СЪМ, ЧЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ /ПРЕЗИДЕНТ/, КОЙТО ЩЕ ИЗБЕРЕМ, ТРЯБВА ДА Е АВТОРИТЕТНА ФИГУРА, КОЯТО НЕ НОСИ БРЕМЕТО НА ДЪЛГОЛЕТНИ ПАРТИЙНИ И ЛИЧНИ ГРЕХОВЕ. НО НИЕ НЯМА ДА МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ СВОЯ ПРАВИЛЕН ИЗБОР, ДОКАТО НЕ БЪДАТ ИЗВАДЕНИ ОТ СЕЙФОВЕТЕ ДОСИЕТАТА НА ВСИЧКИ НАС И, ЕСТЕСТВЕНО, НА ОНЗИ, КОЙТО Е КАНДИДАТ ЗА ТАЗИ ВАЖНА ФУНКЦИЯ. А ДОКАТО ДОСИЕТАТА СТОЯТ ЗАКЛЮЧЕНИ, НИЕ ТРЯБВА ДА ИМАМЕ ПРАВОТО ДА ЗАДАВАМЕ ВЪПРОСИ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ /ПРЕЗИДЕНТ/.

ОТ ИНФОРМАЦИОННИТЕ СРЕДСТВА НАУЧИХ, ЧЕ ИМА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ /ПРЕЗИДЕНТ/ ДА БЪДЕ ИЗБРАН Г-Н ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ. НА ВСЕКИ, КОЙТО ЩЕ ГЛАСУВА ЗА Г-Н ДЕРТЛИЕВ, АЗ ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНОТО:    В ЛЯВАТА СИ РЪКА ДА ВЗЕМЕ ВЕСТНИК "РАБОТНИЧЕСКО ДЕЛО" ОТ 6 ФЕВРУАРИ ТАЗИ ГОДИНА, КЪДЕТО Е ПУБЛИКУВАН УСТАВЪТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТ НА 14 ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС, А В ДЯСНАТА СИ РЪКА ДА ВЗЕМЕ ВЕСТНИК "СВОБОДЕН НАРОД", ИЗДАДЕН ЕДИН МЕСЕЦ И ЕДИН ДЕН ПО-КЪСНО, Т.Е., НА 7 МАРТ, КЪДЕТО Е ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТОУСТАВЪТ НА РЪКОВОДЕНАТА ОТ Г-Н ДЕРТЛИЕВ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ. ОНЗИ ОПОЗИЦИОНЕР, КОЙТО ОТКРИЕ НЯКАКВА ПРИНЦИПНА ИЛИ ДОРИ САМО ТЕКСТУАЛНА РАЗЛИКА МЕЖДУ ДВАТА УСТАВА, БИ МОГЪЛ ДА СЧИТА, ЧЕ ИМА ПОНЕ ЕДНА ПРАШИНКА ЧИСТА СЪВЕСТ, ЗА ДА ГЛАСУВА ЗА ПСЕВДООПОЗИЦИОНЕРА Г-Н ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ. МОЯТ АНАЛИЗ МИ ДАВА ОСНОВАНИЕТО ДА ТВЪРДЯ, ЧЕ МЕЖДУ ДВАТА УСТАВА НЯМА НИТО ПРИНЦИПНА, НИТО ТЕКСТУАЛНА РАЗЛИКА, ОСВЕН ТАЗИ, ЧЕ УСТАВЪТ НА КОМУНИСТИТЕ Е МНОГО ПО-ДЕМОКРАТИЧЕН, ЗАЩОТО СА СЕ ОТКАЗАЛИ ОТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ ЦЕНТРАЛИЗЪМ И ДОПУСКАТ ФРАКЦИИ, ДОКАТО Г-Н ДЕРТЛИЕВ ВСЕ ОЩЕ Е В ПЛЕН НА СТАЛИНСКИЯ ПРИНЦИП НА КАТЕГОРИЧНА БОРБА ПРОТИВ ФРАКЦИОНЕРСТВОТО. КЪМ КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ /ПРЕЗИДЕНТ/ Г-Н ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ АЗ ИМАМ ЕДИН ЗАДАДЕН МУ ОЩЕ ПРЕЗ ЯНУАРИ ТАЗИ ГОДИНА ВЪПРОС: КАК Е УСПЯВАЛ ДА ПОСЕЩАВА ЧЕСТО И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО КАНАДА ПО ВРЕМЕТО, КОГАТО ВСЕСИЛНАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ КОНТРОЛИРАШЕ ВСЯКО ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА? ТОЙ МИ БЕ КАЗАЛ, ЧЕ Е ИМАЛ ПРАВОТО ДА ПЪТУВА, ЗАЩОТО ТАМ Е ОМЪЖЕНА ЕДНАТА МУ ДЪЩЕРЯ. НО АЗ ПОПИТАХ, ПИТАМ И СЕГА: КОЛКО РОДИТЕЛИ МОЖЕХА ДА ПОСЕТЯТ ДЕЦАТА СИ, ЖИВЕЕЩИ НА ЗАПАД, ПО ВРЕМЕТО, КОГАТО ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ КОНТРОЛИРАШЕ НЕ САМО ПЪТУВАНИЯТА, НЕ САМО БРАКОВЕТЕ, НО ДОРИ И ЛЮБОВТА?

И ТАКА, УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ЗА ДА ИЗБЕГНЕМ ОПАСНОСТТА ДА ПОВЕРИМ ВЛАСТТА В РЪЦЕТЕ НА НЕДОСТОЙНИ ЛИЧНОСТИ, НЕКА ОТВОРИМ КАРТОТЕКИТЕ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ, ЗА ДА ПРЕЦЕНИМ КОИ СА БИЛИ ГЕРОИ И КОИ - ПОДЛЕЦИ И ПАЛАЧИ!

СОФИЯ, 17 ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 23 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РЕЗОЛЮЦИЯТА НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА ЧАСТ ОТ АКАДЕМИЧЕСКАТА ОБЩНОСТ, ПРЕДАДЕНА НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" НА 19 ЮЛИ 1990 ГОДИНА.


НА 16 ЮЛИ 1990 ГОДИНА ОТ 15.30 Ч. БЕ ПРОВЕДЕНО СЪБРАНИЕ НА АКАДЕМИЧЕСКАТА ОБЩНОСТ ПРИ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ". ПРИСЪСТВУВАХА 530 ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СТУДЕНТИ И СЛУЖИТЕЛИ. ГРУПА ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ, СРЕД КОИТО И РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО, НАПУСНА СЪБРАНИЕТО В 16.15 Ч. СЪБРАНИЕТО НАПРАВИ АНАЛИЗ НА ГРАЖДАНСКАТА ПОЗИЦИЯ НА АКАДЕМИЧЕСКАТА ОБЩНОСТ СПРЯМО СТУДЕНТСКАТА СТАЧКА.

СТУДЕНТСКАТА ОКУПАЦИОННА СТАЧКА НА СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", ПРЕРАСНАЛА В ОБЩОНАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА СТАЧКА, СЪБУДИ АКТИВНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ИЗДИГНАТИТЕ ОТ СТУДЕНТИТЕ ИСКАНИЯ И КЪМ ИЗБРАНАТА ОТ ТЯХ ФОРМА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ. В ПРОЯВИТЕ НА АКАДЕМИЧЕСКАТА ОБЩНОСТ СЕ СТИГНА ДО ПОЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОЗИЦИИТЕ.

ОТ ЕДНА СТРАНА:

- ОЩЕ НА 12 ЮНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ ОТ СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ОТКРИХА ПОДПИСКА В ПОДКРЕПА НА ИСКАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ И ФОРМАТА НА ТЕХНИЯ ПРОТЕСТ. ПОДПИСИТЕ НАДХВЪРЛИХА ЦИФРАТА 700.

- ГРУПА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ РАЗЛИЧНИ ФАКУЛТЕТИ НА УНИВЕРСИТЕТА СЪЗДАДОХА СЪВЕТ НА ГАРАНТИТЕ, КОИТО ОТ 14 ЮНИ ДО 4 ЮЛИ ПОДКРЕПИ СТУДЕНТСКАТА СТАЧКА С АКТИВНО ПРИСЪСТВИЕ В УНИВЕРСИТЕТА. ГАРАНТИТЕ ИЗДЕЙСТВУВАХА ЧРЕЗ РАЗЛИЧНИ ФОРМИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СТАЧКАТА И ЗА НЕЙНАТА ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА ОТ ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ В СТРАНАТА.

- ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ ПРОВЕДОХА ТРИ СЪПРОВОЖДАЩИ СТАЧКИ, КОИТО ПОДКРЕПИХА СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ:

1. СТАЧКА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ АНГЛИЙСКА И ФРЕНСКА ФИЛОЛОГИЯ НА ФКНФ, ЗАПОЧНАЛА НА 12 ЮНИ И ПРОДЪЛЖАВАЩА И ДОСЕГА ПРЕД ПРЕЗИДЕНТСТВОТО, В КОЯТО ВЗЕХА УЧАСТИЕ 27 ПРЕПОДАВАТЕЛИ.
2. ГЛАДНА СТАЧКА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ И ГРАЖДАНИ ОТ 26 ЮНИ ДО 4 ЮЛИ, В КОЯТО ВЗЕХА УЧАСТИЕ 156 ДУЩИ.
3. СЕДЯЩА СТАЧКА ПРЕД ПРЕЗИДЕНТСТВОТО, ОРГАНИЗИРАНА ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРИ СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", ДАЛА НАЧАЛО НА ВСЕНАРОДНО ДВИЖЕНИЕ "В ИМЕТО НА ИСТИНАТА".

ОТ ДРУГА СТРАНА:

- УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ РЪКОВОДСТВА - РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО, АКАДЕМИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ И КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА УНИВЕРСИТЕТСКИЯ СИНДИКАТ КЪМ ФЕДЕРАЦИЯТА НА РАБОТЕЩИТЕ ВЪВ ВУЗ И ПВУЗ И ОТДЕЛНИ ГРУПИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗАЕХА ДВУСМИСЛЕНА ПОЗИЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СТУДЕНТСКАТА СТАЧКА В СУ ”СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ".

- В ОТДЕЛНИ ПУБЛИЧНИ ИЗЯВЛЕНИЯ ТЕ ПРЕУВЕЛИЧИХА ЗНАЧЕНИЕТО НА ЩЕТИТЕ, КОИТО СТАЧКАТА НАНАСЯ НА УНИВЕРСИТЕТА, КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН ПРИНИЗИХА НЕЙНИЯ ОБЩЕСТВЕН СМИСЪЛ И ЦЕЛИ. СЪГЛАСЯВАЙКИ СЕ С ПЪРВОТО ИСКАНЕ НА СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ, ТЕ НЕ ГИ ЗАЩИТИХА ОТ КЛЕВЕТИ, КОИТО ЗАСЯГАХА МОРАЛНИТЕ И ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ КАЧЕСТВА НА СТАЧКУВАЩИТЕ.

- РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО И АКАДЕМИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ НЕ ПОЕХА СВОИТЕ ФУНКЦИИ ЗА СВОЕВРЕМЕННО ОРГАНИЗИРАНЕ НА НЯКОИ НАЛОЖИТЕЛНИ ИЗПИТИ И НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ ВЪПРЕКИ РЕАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТОВА, С КОЕТО В НАЙ-ГОЛЯМА СТЕПЕН СТАНАХА ПЪРВОПРИЧИНА ЗА НБДОВОЛСТВО СРЕД ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ЦЯЛАТА СТРАНА.

СЪБРАНИЕТО НА АКАДЕМИЧЕСКАТА ОБЩНОСТ ОЦЕНЯВА СТУДЕНТСКАТА ОКУПАЦИОННА СТАЧКА НА СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" КАТО СЪБИТИЕ С НАЦИОНАЛНА ВАЖНОСТ, ДОПРИНЕСЛО ЗА ДЕМОКРАТИЗИРАНЕТО НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО. СТУДЕНТСКАТА СТАЧКА Е РЕАЛНА ИЗЯВА И РЕЗУЛТАТ НА АКТИВНОТО ГРАЖДАНСКО СЪЗНАНИЕ. СЪЩЕВРЕМЕННО СТУДЕНТСКАТА СТАЧКА ОТКРОИ КРИЗИСНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УНИВЕРСИТЕТА, КОЕТО НАЛАГА АКАДЕМИЧЕСКАТА ОБЩНОСТ ДА ПРИСТЪПИ КЪМ РАДИКАЛНИ ПРОМЕНИ.

СЪБРАНИЕТО ПРИЗОВАВА РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО ДА ПОДАДЕ ОСТАВКА И СМЯТА ЗА НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПРИСТЪПИ КЪМ НОВИ ИЗБОРИ НА ФАКУЛТЕТСКИ И УНИВЕРСИТЕТСКИ РЪКОВОДСТВА ВЪЗ ОСНОВА НА ОБЩИ СЪБРАНИЯ, ВКЛЮЧВАЩИ ВСИЧКИ РЕДОВНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ОПРЕДЕЛЕНА ЧАСТ ОТ СТУДЕНТИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ. В ИНТЕРЕС НА БЪДЕЩАТА ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКА ДЕЙНОСТ СЪБРАНИЕТО ПРЕДЛАГА ИЗБОРИТЕ ДА СЕ ПРОВЕДАТ В НАЧАЛОТО НА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА 1990 ГОД.

СОФИЯ, ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 23 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА НЕЗАВИСИМОТО ТВОРЧЕСКО СДРУЖЕНИЕ "КРЪГ 39".

"КРЪГ 39" Е ПЪРВОТО САМОСТОЯТЕЛНО ИНТЕЛЕКТУАЛНО СДРУЖЕНИЕ У НАС. СЪЗДАДЕН Е ПРЕЗ М. МАРТ 1987 Г. МАКАР ЧЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО СА ОБЕДИНЕНИ НА НЕПОЛИТИЧЕСКИ ПРИНЦИП, ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ТЯХ НИКОГА НЕ СА КРИЕЛИ СВОИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИСТРАСТИЯ И УБЕЖДЕНИЯ. СЪЩИТЕ НЕ БЯХА ТАЙНА И ЗА ВСЕВЛАСТНИЯ ПРЕДИ 10 НОЕМВРИ АПАРАТ НА БКП, КОМСОМОЛА И ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ. ИЗГЛЕЖДА, НЕ БЕЗ ПОМОЩТА И НА СЪТРУДНИЦИ ОТ САМИЯ "КРЪГ 39" БЯХА СПИРАНИ НАШИ ЛИТЕРАТУРНИ ЧЕТЕНИЯ, ОСУЕТЯВАНИ СБИРКИ, ПОДКЛАЖДАНИ МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЛИКТИ, ОТЛАГАНИ ЗА ПЕЧАТ РЪКОПИСИ. ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА ДС БЕ ИЗЗЕМАН ЗА "ПРОВЕРКА" АРХИВЪТ НА СДРУЖЕНИЕТО, ПАК ПОД ТЯХНО ВНУШЕНИЕ БЯХА УВОЛНЯВАНИ ОТ РАБОТА ИЛИ ЗАПЛАШВАНИ С УВОЛНЕНИЕ НАШИ ЧЛЕНОВЕ.

ВЪПРЕКИ ТОВА, ДОКОЛКОТО СА НИ ПОЗВОЛЯВАЛИ КУРАЖЪТ, ТВОРЧЕСКИТЕ И МОРАЛНИТЕ КАЧЕСТВА, ПОДКРЕПЯХМЕ КЪЛНОВЕТЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОТЕСТ ПРЕДИ 10 НОЕМВРИ, КАКТО И ВЕДНАГА СЛЕД СВАЛЯНЕТО НА ТОДОР ЖИВКОВ. "КРЪГ 39" УЧАСТВУВА КАТО СЪОРГАНИЗАТОР В ПЪРВИТЕ ДВА МИТИНГА ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕМОКРАЦИЯТА В СТОЛИЦАТА, КОГАТО ОЩЕ НЕ БЕ СЪЗДАДЕН СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И ЧАСТ ОТ ПАРТИИТЕ, СЕГА ВЛИЗАЩИ В НЕГО. СЛЕД СЪЗДАВАНЕТО НА ОПОЗИЦИОННИЯ БЛОК ПРОДЪЛЖИХМЕ ДА СЪЩЕСТВУВАМЕ, НО САМО КАТО ТВОРЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, СПОРЕД ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ, КОИТО СМЕ ПРИЕЛИ В ПРОГРАМАТА И УСТАВА НА СДРУЖЕНИЕТО.

НАШИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИМПАТИИ И ТВОРЧЕСКИ ПРОЯВИ ВСЕЦЯЛО ОСТАНАХА НА СТРАНАТА НА СДС. ТАКИВА СА И СЕГА. НО ПРЕМЪЛЧАВАНЕТО НА ЕДИН МНОГО ВАЖЕН ВЪПРОС ЗА Т.НАР. ОСВЕДОМИТЕЛИ ИЛИ ИНФОРМАТОРИ НА АНТИКУЛТУРНОТО ШЕСТО УПРАВЛЕНИЕ, НИ КАРА ДА ЗАЯВИМ КАТЕГОРИЧНО СВОЯТА ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ.

ОЩЕ НА ПЪРВИТЕ ОПОЗИЦИОННИ МИТИНГИ НЯКОИ ОТ ОРАТОРИТЕ ОТПРАВИХА ИСКАНЕ ДА БЪДАТ ОГЛАСЕНИ СПИСЪЦИТЕ НА ПОСТАВЯЛИТЕ СЕ В УСЛУГА НА ШЕСТО УПРАВЛЕНИЕ. ТЕХНИЯТ АПЕЛ НЕ БЕ УВАЖЕН ОТ МВР, НИТО ВПОСЛЕДСТВИЕ ПОЛУЧИ НЯКАКВА СЕРИОЗНА ПОДКРЕПА ОТ СДС ИЛИ ОТ КОЯТО И ДА Е ДРУГА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ИНСТИТУЦИЯ. НЕОЧАКВАНО ТОВА НАПРАВИ В. "ДУМА” В БРОЯ СИ ОТ 16 ЮЛИ, И ТО ЧРЕЗ НЕГОВИЯ ГЛАВЕН РЕДАКТОР СТЕФАН ПРОДЕВ - ЛИЧНОСТ, ЗА КОЯТО СЕ ЗНАЕ, ЧЕ В ОПРЕДЕЛЕНИ ГОДИНИ Е БИЛ ЩАТЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДС.

НИЕ НЕ СЕ СЪМНЯВАМЕ, ЧЕ НАПИСАНОТО ОТ Г-Н ПРОДЕВ Е ЧАСТ ОТ ГОЛЯМАТА ПОЛИТИЧЕСКА ИГРА НА БСП, В КОЯТО ТОЙ ДОСТА НАСТЪРВЕНО И НЕ ВИНаГИ КОРЕКТНО УЧАСТВУВА. НО ДОРИ ТОВА ДА Е ПОРЕДЕН ОПИТ ДА СЕ ДИСКРЕДИТИРАТ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН СДС И НОВОВЪЗНИКВАЩИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ФОРМИРОВАНИЯ КАТО ДВИЖЕНИЕТО "В ИМЕТО НА ИСТИНАТА", НИЕ НАСТОЯВАМЕ ДА БЪДАТ ОТКРИТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА АГЕНТУРНИТЕ СПИСЪЦИ НА ШЕСТО УПРАВЛЕНИЕ. В СЕГАШНИЯ ТЕЖЪК КРИЗИСЕН МОМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ СА НЕОБХОДИМИ ХОРА С НЕОПЕТНЕН МОРАЛ. ТОВА В ИЗКЛЮЧИТЕЛНА СТЕПЕН ВАЖИ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЛИДЕРИ, ВИСОКО ПОСТАВЕНИ СТОПАНСКИ РЪКОВОДИТЕЛИ, ИЗВЕСТНИ ЖУРНАЛИСТИ, ПИСАТЕЛИ, ХУДОЖНИЦИ, КОМПОЗИТОРИ, АРТИСТИ, ДЕЙЦИ НА НЕХУДОЖЕСТВЕНАТА СФЕРА, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ОБЩЕСТВЕНА ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ИМАЩИ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ВЛИЯЯТ НА ОБЩЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ.

ЗА ДА НЕ БЪДЕ РАЗКРИТИЕТО ИЗПОЛЗУВАНО ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ МАШИНАЦИИ В ПОЛЗА НА БСП, А В ИНТЕРЕС НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС, НАСТОЯВАМЕ ДА БЪДАТ СЪОБЩЕНИ ИМЕНАТА НА ВСИЧКИ СЪТРУДНИЦИ /ДОНОСНИЦИ, ИНФОРМАТОРИ, ОСВЕДОМИТЕЛИ И ПР./ НА ШЕСТО УПРАВЛЕНИЕ, ВКЛОЧИТЕЛНО И ОНЕЗИ, КОИТО И СЕГА СА В УПРАВЛЯВАЩАТА ПАРТИЯ ИЛИ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА Я ОБСЛУЖВАТ.

МНОЗИНА ПРИВЪРЖЕНИЦИ НА ОПОЗИЦИЯТА МОЖЕ БИ СЕ СМУЩАВАТ, ЧЕ НАЙ-СЕРИОЗНО ВЪПРОСЪТ БЕШЕ ПОВДИГНАТ ОТ ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР НА В."ДУМА". СЕГА ИНИЦИАТИВАТА Е ПОДЕЛЕНА. НАДЯВАМЕ СЕ, ЧЕ ВСЕКИ ЧЕСТНО ЖИВЯЛ И ЧЕСТНО МИСЛЕЩ ГРАЖДАНИН ЩЕ Я ПОДКРЕПИ. САМО ЛИЧНОСТИ С ВИСОК МОРАЛ МОГАТ ДА ИЗВЕДАТ НАШЕТО ОБЩЕСТВО ОТ НРАВСТВЕНАТА, ПОЛИТИЧЕСКАТА, СТОПАНСКАТА И ДУХОВНАТА КРИЗА. НЕКА МИСЛИМ ЗА БЪЛГАРИЯ И ЗА ДОСТОЙНСТВОТО НА ПОЧТЕНИТЕ ХОРА. С ЧИСТИ ВОДАЧИ - ПО ЧИСТ ПЪТ!

АКО ДО 30 ЮЛИ КОМПЕТЕНТНИТЕ ИНСТАНЦИИ НЕ ДАДАТ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЕН ОТГОВОР НА ТОВА ИСКАНЕ, ЩЕ СИ ПОСЛУЖИМ С ВСИЧКИ ЗАКОННИ СРЕДСТВА НА ГРАЖДАНСКИ ПРОТЕСТ.

СОФИЯ, 18 ЮЛИ 1990 Г.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ПЛАМЕН АНАКИЕВ

                                       СЕКРЕТАР: ИВО ПЕТРУНОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 23 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БКП/ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ТРЕТИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ.

ОТ 1956 ГОД, НА ПРАКТИКА СЕ ПОЛУЧИ ТАКА, ЧЕ МЕЖДУНАРОДНОТО РАБОТНИЧЕСКО И КОМУНИСТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ НЕ САМО ЧЕ НЕ Е ЕДИННО, НО Е РАЗЕДИНЕНО. АКО ОТЯВЛЕНИТЕ АНТИКОМУНИСТИ БЯХА ПЛАЩАЛИ С ТРИЛИОНИ ДОЛАРИ, НЯМАШЕ ДА ПОЛУЧАТ ТАКЪВ РЕЗУЛТАТ В ТЯХНА ПОЛЗА. КАКТО НА ПРАКТИКА ПОСТИГНАХА ЦЕЛТА СИ, БЕЗ ДА ПОХАРЧАТ ПУКНАТ ЦЕНТ. БЕДАТА Е ТАМ, ЧЕ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ПРЕЗ ТОТАЛИТАРНИТЕ РЕЖИМИ В ОТДВЛНИТЕ СТРАНИ НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВАХА И НЕ ПОЛАГАХА НИКАКВИ УСИЛИЯ ЗА УКРЕПВАНЕТО НА ДРУЖБАТА И ПРИЯТЕЛСТВОТО МЕЖДУ ПАРТИИТЕ И СТРАНИТЕ, СПАЗВАЙКИ И ЗАЧИТАЙКИ СУВЕРЕНИТЕТА И СПЕЦИФИЧНИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА ВСЯКА СТРАНА.

НАШАТА ПОЗИЦИЯ Е, ЧЕ Е КРАЙНО ВРЕМЕ ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ ТРЕТИЯТ КОМУНИСТИЧЕСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ, КАТО СЕ ОЧИСТИ ОТ ВСИЧКИ ДОПУСНАТИ ДО 1943 ГОД. ГРЕШКИ, ИЗВРАЩЕНИЯ, ДЕФОРМАЦИИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, И ПОД НИКАКВА ФОРМА ДА НЕ СЕ СЪЗДАВАТ В БЪДЕЩЕ КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПОВТАРЯНЕТО НА СЪЩИТЕ.

КОМУНИСТИЧЕСКИЯТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРЯБВА ДА ОТСТОЯВА И ЗАЩИТАВА МОНОЛИТНОТО ЕДИНСТВО, БРАТСТВО И РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ, РАБОТНИЧЕСКИТЕ И ТРУДОВИТЕ ПАРТИИ.

ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ НА КОМИНТЕРНА ТРЯБВА ДА СЕ ДЕЛЕГИРАТ НАЙ-ЧЕСТНИТЕ И ЧИСТИ КОМУНИСТИ ОТ СВЕТОВНОТО КОМУНИСТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ.

ЗА СЕДАЛИЩЕ БКП ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
КОМУНИСТИЧЕСКИЯТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ Е ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО НЕ САМО ДА СПЛОТИ КОМУНИСТИЧЕСКОТО И РАБОТНИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ, А ДА ЗАЩИТИ НЕПРЕХОДНОТО ДЕЛО НА ВСИЧКО ПРОГРЕСИВНО И ДЕМОКРАТИЧНО, СЪТВОРЕНО ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ И ОСОБЕНО ГЕНИАЛНОТО УЧЕНИЕ НА МАРКС, ЕНГЕЛС И ЛЕНИН. ПОЗИЦИЯТА НИ ПО ВЪПРОСА ЗА СТАЛИН Е ИСТОРИЯТА ДА СИ КАЖЕ ТЕЖКАТА ДУМА. НИЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ ЛЕНИН И СТАЛИН ПРЕДСТАВЛЯВАТ КРУПНИ ФИГУРИ В РАЗВИТИЕТО НА НЕМАЛЪК ПЕРИОД ОТ РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, ТАКА ЧЕ ВСЕКИ БИ МОГЪЛ ДА ИЗВЛЕЧЕ ПОУКА КАКТО ОТ ПОЗИТИВНИТЕ, ТАКА СЪЩО И ОТ НЕГАТИВНИТЕ ИМ ПРОЯВЛЕНИЯ, НО В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ОТ НИКОГО В БЪДЕЩЕ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПОВТАРЯТ ДОПУСНАТИТЕ ОТ ТЯХ ДЕФОРМАЦИИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.

СОФИЯ, 29 ЮНИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 23 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА УВЕКОВЕЧАВАНЕ НА ПАМЕТТА НА ИВАН ТОДОРОВ - ГОРУНЯ - С. ГОРНА КРЕМЕНА, ВРАЧАНСКО.


ДРУГАРИ,

В БОРБАТА СРЕЩУ КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНАТА СИСТЕМА И ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА Т.ЖИВКОВ ПАДНА УБИТ ВЕРНИЯТ СИН НА ПАРТИЯТА И НАРОДА, ПЪРВИЯТ ПАРТИЗАНИН И ПОЛИТКОМИСАР НА ОТРЯДА "Г.ГЕНОВ", ЧЛЕНЪТ НА ЦК НА БКП, БЕЗСТРАШНИЯТ БОРЕЦ ЗА СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ ИВАН ТОДОРОВ - ГОРУНЯ ОТ С. ГОРНА КРЕМЕНА, ВРАЧАНСКО.

СЛЕД РЕШЕНИЕТО НА ЦК НА БКП И ЦКРК ЗА ПОСМЪРТНАТА МУ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИЗНАТЕЛНОТО НАСЕЛЕНИЕ ОТ ТОЗИ БОРЧЕСКИ КРАЙ ПОЕ ИНИЦИАТИВАТА ЗА УВЕКОВЕЧАВАНЕ ПАМЕТТА НА БЕЗСМЪРТНИЯ ГЕРОЙ, КАТО ИЗДИГНЕ МОНУМЕНТАЛЕН ПАМЕТНИК В РОДНОТО МУ СЕЛО. ЗА ЦЕЛТА Е
ИЗГРАДЕН ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ, РАЗКРИТА Е БАНКОВА СМЕТКА И ПОДПИСКА ЗА НАБИРАНЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА.

КОМИТЕТЪТ СЕ ОБРЪЩА КЪМ РЪКОВОДСТВАТА НА ВСИЧКИ МАСОВИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ФИРМИ, ЗАВОДИ, ПРЕДПРИЯТИЯ, УЧРЕЖДЕНИЯ, ВОЕННИ И ДРУГИ ОБЕКТИ, УЧИЛИЩА, ТРУДОВИ КОЛЕКТИВИ И ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ с МОЛБА ДА ПОДКРЕПЯТ АКТИВНО ТАЗИ ВИСОКОБЛАГОРОДНА ИНИЦИАТИВА, КАТО ОПРЕДЕЛЯТ И ПРЕВЕДАТ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ИМ. ПИСМЕНО ДА УВЕДОМЯТ ИК ЗА РАЗМЕРА НА ПОМОЩТА, ЗА НОМЕРА И ДАТАТА НА ПРЕВОДНИЯ ДОКУМЕНТ.

ОСВЕН СЛУЖЕБНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ТРУДОВИТЕ КОЛЕКТИВИ МОГАТ ДА РЕАЛИЗИРАТ И ПРИВЕЖДАТ ПОМОЩИ ОТ ТРУДОВИ АКЦИИ, ЛИЧНИ ВНОСКИ,
ДАРЕНИЯ И ДРУГИ ОРГАНИЗИРАНИ ИЗЯВИ.

ИК ИЗРАЗЯВА СВОЯТА УВЕРЕНОСТ, ЧЕ РЪКОВОДСТВАТА ПРАВИЛНО ЩЕ ОЦЕНЯТ ПОЛЕЗНАТА ИНИЦИАТИВА И ПО НАЙ-ДОСТОЕН НАЧИН ЩЕ ОТГОВАРЯТ ЗА НЕЙНОТО ПЪЛНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ.

БАНКОВА СМЕТКА ПРИ ДСК МЕЗДРА - 1251210930018 - 188/744 - ФОНД ПАМЕТНИК ИВАН ТОДОРОВ - ГОРУНЯ, С.ГОРНА КРЕМЕНА, ВРАЧАНСКО.
ПК 3154.

ЮЛИ, 1990 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 23 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ - РЕГИОН КЪРДЖАЛИ, ИЗПРАТЕНО ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЪРХОВНИЯ СЪД И ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ /БНРП/ - РЕГИОН ГР. КЪРДЖАЛИ, СЕ СОЛИДАРИЗИРА С ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ЖИТЕЛИТЕ ОТ С. ПРИПЕК - РЕГИОН КЪРДЖАЛИ, И ГИ ПОДКРЕПЯ ИЗЦЯЛО В ТЕХНИТЕ ИСКАНИЯ.

БНРП - РЕГИОН КЪРДЖАЛИ, НАПОМНЯ ОТНОВО ЗА СВОЯТА ПРОТЕСТНА ТЕЛЕГРАМА ОТ 5 ЮНИ 1990 ГОД. ОТНОСНО ПОСЛЕДНИЯ ПРЕДИЗБОРЕН МИТИНГ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/, С КОЙТО МИТИНГ ДПС ПОКАЗА НА ДЕЛО ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ, КОИТО СИ ПОСТАВЯ.

ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ЖИТЕЛИТЕ НА С. ПРИПЕК ВИ ДОКАЗВАТ ОТНОВО ЛИНИЯТА НА ПРОТУРСКИЯ ЕЛЕМЕНТ В ТЕХНИТЕ ДЕЙСТВИЯ, ПОЧИВАЩИ НА ЕТНИЧЕСКА И ВЕРСКА ОСНОВА, НЕПОДБИРАЩИ СВОИТЕ ДЕЙСТВИЯ И ДЕЙСТВАЩИ ПО УКАЗАНИЕ И В ПОЛЗА НА ВЪНШНИ СИЛИ.

БНРП НАСТОЯВА ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО ПО РЕГИСТРАЦИЯТА НА ДПС И НЕГОВАТА ЗАБРАНА И ЗА КАСИРАНЕ НА НЕЗАКОННО ИЗБРАНИТЕ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДПС, ЧИЕТО ПРИСЪСТВИЕ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Е НЕЗАКОННО, НАРУШАВАЩО ЗАКОНА ЗА ПАРТИИТЕ, ДЕКЛАРАЦИЯТА, ПРИЕТА ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 17 ЯНУАРИ 1990 ГОД. И КОНСТИТУЦИЯТА НА НРБ.

ГОСПОДА, ПРЕСТАНЕТЕ ДА ЗЛОУПОТРЕБЯВАТЕ С ТЪРПЕНИЕТО НА БЪЛГАРИНА, НЕ ПРАВЕТЕ ДЕМОКРАЦИЯ С НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА МАЙКА БЪЛГАРИЯ. БЪДЕТЕ ПРЕДИ ВСИЧКО БЪЛГАРИ, А ПОСЛЕ ЧЛЕНОВЕ НА ВАШИТЕ ПАРТИИ.

ЗАПОМНЕТЕ, БЪЛГАРИЯ НИ Е ЕДНА И ТЯ Е НАД ВСИЧКО.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 23 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/, ВНЕСЕНА И ОГЛАСЕНА ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

НА 18 ЮЛИ Т.Г. НА ЗАСЕДАНИЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ БЕШЕ ПРОЧЕТЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА Г-Н ДИМИТЪР АРНАУДОВ, НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА, В КОЯТО БЕ УПОМЕНАТО, ЧЕ И "НАЦИОНАЛДЕМОКРАТИТЕ" НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ТАКА НАРЕЧЕНАТА "ЖИВА ВЕРИГА" ПРЕД СГРАДАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ. КАТО ОТХВЪРЛЯ НЕСПРАВЕДЛИВИТЕ ОБВИНЕНИЯ В НАЦИОНАЛИЗЪМ И ШОВИНИЗЪМ, ОТПРАВЯНИ КЪМ ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА, ПРОТЕСТ, КОЙТО НИЕ НАПЪЛНО ПОДКРЕПЯМЕ, Г-Н АРНАУДОВ ПО-НАТАТЪК В СВОЯТА ДЕКЛАРАЦИЯ ОСТАВЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕТО, ЧЕ ТЕЗИ "ГРЕХОВЕ" МОГАТ ДА БЪДАТ ОТНЕСЕНИ ЕДИНСТВЕНО КЪМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛИА ПАРТИЯ.

ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗАЯВЯВА:

1. ПРОТЕСТИРА НАЙ-ЕНЕРГИЧНО СРЕЩУ ОПИТА ЗА ОКЛЕВЕТЯВАНЕ НА БНДП НА ТАКЪВ ВИСОК ФОРУМ, КЪДЕТО В ЛИЦЕТО НА Г-Н АРНАУДОВ СЕ ОЧАКВАШЕ ДА БЪДЕ НАМЕРЕН ЕДИН ЕСТЕСТВЕН ЗАСТЪПНИК НА ОБЩИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

2. БНДП НИКОГА НЕ Е УЧАСТВАЛА В "ЖИВИ ВЕРИГИ" ПРЕД СГРАДАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, НИТО НЯКОГА Е ДЕКЛАРИРАЛА ПОДКРЕПА ЗА ПОДОБЕН
РОД ДЕЙСТВИЯ.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОМИТЕТ ПРИПОМНЯ, ЧЕ ОТНОШЕНИЕТО НА БНДП КЪМ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, КАКТО И КЪМ "ИЛИНДЕН", Е ЯСНО ИЗРАЗЕНО В ДЕКЛАРАЦИЯТА НА БНДП ОТ 4 ЮЛИ ТАЗИ ГОДИНА, КАКТО И В ДВЕТЕ МОЛБИ ДО Г-Н ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКАТА, С КОИТО СЕ ИСКА ДА СЕ НАПРАВИ ПРЕГЛЕД ПО РЕДА НА НАДЗОРА ОТНОСНО ДПС, КАКТО И ЗА ТЪРСЕНЕ НА СЪДЕБНА ОТГОВОРНОСТ НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ОБЕДИНЕНА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ /ОМО/ "ИЛИНДЕН".

СОФИЯ, 19 ЮЛИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 23 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРОФСЪЮЗА НА РАБОТЕЩИТЕ В МАШИНОСТРОЕНЕТО КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА СРЕЩА НА 21 ЮЛИ 1990 ГОДИНА.


ВЪВ ВРЪЗКА С МЕМОРАНДУМА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ /КНСБ/ ОТ 9 ЮЛИ 1990 Г. И ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО ТОЗИ ПОВОД НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА /КТ/ "ПОДКРЕПА":

1.ПОДКРЕПЯМЕ МЕМОРАНДУМА В ЧАСТТА МУ, КАСАЕЩА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ АСПЕКТИ НА КРИЗАТА В СТРАНАТА.

2.ПРЕЦЕНЯВАМЕ, ЧЕ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИСКАНИЯ, ЗАЛЕГНАЛИ В МЕМОРАНДУМА, И ПОЗИЦИЯТА НА РЪКОВОДСТВОТО НА КНСБ, ИЗРАЗЕНА В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ОБСЛУЖВАТ ЦЕЛИТЕ НА БСП.

3.ПОДДЪРЖАМЕ ИСКАНИЯТА, ЗАЛОЖЕНИ В ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КТ "ПОДКРЕПА" ОТ 19 ЮЛИ 1990 Г. И СЧИТАМЕ, ЧЕ ТЯ НЕ СЕ РАЗЛИЧАВА ПО ДУХ ОТ НАСТОЯЩАТА, НО ПРЕЦЕНЯВАМЕ, ЧЕ ТЯ Е НЕДОСТАТЪЧНО ЯСНО ФОРМУЛИРАНА.

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО ПРЕПОРЪЧВАМЕ НА НАШИТЕ ЧЛЕНОВЕ ДА СЕ ВЪЗДЪРЖАТ ОТ СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ С ПОДЕЛЕНИЯТА НА КНСБ ПО МЕСТА ДО ИЗЯСНЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ РАЗЛИЧИЯ В ИСКАНИЯТА НА КНСБ И КТ "ПОДКРЕПА" .

21 ЮЛИ 1990 Г.

/"ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 23 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТАЧЕН КОМИТЕТ КЪМ СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛИСТИ.

НА 15 ЮЛИ Т.Г. Г-Н ЛУКАНОВ ЗАЯВИ, ЧЕ ЦЕНИТЕ НА ПЕТРОЛНИТЕ ПРОДУКТИ У НАС НЯМА ДА СЕ ПОВИШАВАТ. ТОВА ОБЕЩАНИЕ НЕ БЕШЕ СПАЗЕНО. ВЧЕРАШНОТО ДРАСТИЧНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ Е НОВО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ТОВА, ЧЕ БСП ПРОДЪЛЖАВА ДА УПРАВЛЯВА ПОСТАРОМУ.

НИЕ РАЗБИРАМЕ ТЕЖКОТО ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА НАШАТА СТРАНА, НО НЕ МОЖЕМ ДА СЕ СЪГЛАСИМ ДА КУПУВАМЕ НАЙ-СКЪПИЯ БЕНЗИН В СВЕТА.

НИЕ ЩЕ ОСТАНЕМ НА УЛИЦИТЕ И КРЪСТОВИЩАТА И ЩЕ ПОДДЪРЖАМЕ [РЕАЛНАТА] ИМ БЛОКАДА ДО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДОСЕГАШНИТЕ ЦЕНИ НА АВТОМОБИЛНОТО ГО.

ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ АВТОМОБИЛИСТИ И ГРАЖДАНСТВОТО ДА НИ ПОДКРЕПИ.

СОФИЯ, 23 ЮЛИ 1990 Г.

ЗА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ: ХРИСТО ИЛ.ПЕТКОВ, ВИКТОР БОРИСОВ СТОЯНОВ И АНДРЕЙ МИТКОВ ГЕРМОВ


Х   Х   Х

НА ВНИМАНИЕТО НА НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ И АБОНАТИ!

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ, КОИТО НЕ СА ПОДНОВИЛИ АБОНАМЕНТА СИ ЗА БЮЛЕТИНА НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР", ЧЕ ТРЯБВА ДА НАПРАВЯТ ТОВА ДО 27 /ПЕТЪК/ В АБОНАМЕНТНАТА СЛУЖБА НА БТА, БУЛ.ЛЕНИН 49,  ТЕЛ. 73-37-231.

ЗА УЛЕСНЕНИЕ НА РАБОТАТА НА ПЕЧАТНИЦАТА И НА ЕКСПЕДИЦИЯТА МОЛИМ ПО ВЪЗМОЖНОСТ АБОНАМЕНТИТЕ ДА БЪДАТ ЗА ТРИ МЕСЕЦА ИЛИ ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА. ЦЕНАТА ЗА ЕДИН МЕСЕЦ Е 44 ЛЕВА./ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/