23 март 1995


София, 23 март 1995 година
Брой 58 /1359/


София, 23 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ "ЗА ПРАВОВ РЕД И ДЕМОКРАЦИЯ" НА ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ПО ПОВОД НА ЗАКОНОПРОЕКТИТЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНИТЕ ЗА ЗЕМЯТА И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ.


УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ,

Общественият договор на Република България е в опасност. Българската социалистическа партия /БСП/ спечели изборите на 18 декември 1994 г., обещавайки бързо връщане на земята на собствениците й, сигурност, работни места, безплатно здравеопазване и образование. Дали тя ще спази обещанията си, е въпрос на нейния политически морал. Но никакви изборни резултати не дават право на никого да посяга върху принципите, на които се гради общественият договор на съвременна България: национален суверенитет, демократични институции и възстановяване на отнетата частна собственост. Това са трите фундамента на мирния преход и всяка атака срещу тях е саботаж срещу устоите на държавата.

Внесените поправки в Закона за земята от БСП представляват отявлено посегателство срещу частната собственост. Ние, младите хора, сме убедени, че без пълното възстановяване на отнетата собственост не може да има правов ред.

Възмутени сме и от законопроекта на правителството на г-н Виденов, според който всички студенти ще трябва да заплащат за образованието си. За нас това е опит висшето образование да стане монопол на най-богатите, които днес са от средите на БСП.

Земеделският младежки съюз ще отстоява правото на образование за всички талантливи и ученолюбиви български девойки и младежи със същата страст, с която ще защитава и правото на собственост.

Призоваваме всички, които вярват, че земята и познанието са нашите основни национални богатства, на протестен митинг-шествие на 23 март.

Ние, младите хора на България, каквито и политически убеждения да имаме, сме длъжни да не позволим на управляващатаа олигархия нито да се разпорежда произволно с бащината ни земя, нито да обсеби висшето образование за теснопартийни и користни цели.

София, 23 март 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 23 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ-ОБРЪЩЕНИЕ "ЗЕМЯТА И ХЛЯБЪТ НЯМАТ ЦВЯТ" НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА ЧАСТНАТА ЗЕМЕДЕЛСКА СОБСТВЕНОСТ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ПО ПОВОД НА ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.


ДРАГИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

Родината ни е изправена пред критичен и взривоопасен момент, предизвикан от самозабравилото се червено мнозинство в парламента. То иска да спре аграрната реформа и да ни лиши от правото да разполагаме с нашата земя. Иска да ни вкара отново в текезесарските кооперации. Но тези господа-другари, никога недокосвали мотика, трактор и чернозем, не си дават сметка, че върху бащината нива диктат не бива!

Длъжни сме да заявим пред парламента, правителството, президента и целия български народ, че към нас ще се присъединят и ще ни подкрепят всички земеделски собственици, без разлика на политическата принадлежност, защото земята и хлябът нямат цвят и не бива да бъдат подвластни на една провалила се политика.

Уважаеми народни представители, министри и политици, не допускайте отново посегателство върху нашата свещена земя, не връщайте назад колелото на историята!

Призоваваме всички, които милеят за българското село и искат да защитят своето свещено право на собственост, да дойдат с нас на протестния митинг-шествие днес в 16.00 часа при Националния дворец на културата.
Очакваме ви, братя и сестри!

София, 23 март 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 23 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЖАН ВИДЕНОВ ПО ПОВОД НА КРИЗАТА С ВОДАТА В СОФИЯ.


ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Обръщам се към Вас във връзка с добре известния Ви проблем за водната криза на територията на столицата. Предварително искам да Ви уверя, че нямам намерение да Ви давам съвети откъде да докарате вода за града. Пресата е препълнена с такива предложения. Странното е, че много от тези предложения на практика се прилагат или се готвят да бъдат прилагани. И всичко това без всякакъв ясен план и стратегия за развитието на водното стопанство в София.

Сигурен съм, че разбирате как всичко това може да доведе до задълбочаване на кризата вместо нейното постепенно разрешаване. Неконтролируемото изпомпване на подпочвените води също ше доведе до нарушаването на техния баланс с всички последствия - пресъхване на кладенци, насаждения и др., пример за това е положението в Казичене. Хвърлянето на огромни средства за докарване на води отвън /Рила, Стара планина и т.н./ може да доведе до окончателно разпадане на водопроводната мрежа на столицата, в която години наред почти не се инвестира, и с това да се обезсмисли и самото прехвърляне на водите. Очевидно е, че София настоятелно се нуждае от дългогодишна програма за развитието на водното стопанство. Не може да се решат отговорно проблемите с водоснабдяването, ако не се работи по приета и финансово обезпечена дългогодишна програма за развитието на водното стопанство на София. Също така невъзможно е да се съчетава такава програма, ако няма изготвен комплексен водностопански баланс за територията на столицата. Опитите да се обяснява хвърлянето на огромни средства, без да се знае какво влиза, потребява се и излиза от града като водни маси, са просто престъпни.

Сигурен съм, че Вие сте съгласен с това мое твърдение, но не съм сигурен, че правил-но Ви информират по въпроса за комплексен водностопански баланс.

Първо. Последните години няма изготвен такъв. Още повече, който да отчита сегашното състояние и да дава поне някакво обяснение на скокообразното влошаване на положението през последните две години.

Второ. Всички правени досега баланси, включително този, възложен от мен през лятото на 1991 г. по времето на временния Изпълнителен комитет на Столичен народен съвет, не гарантират обективност. Специалистите от различните институции често не са запознати с тях, а тези, които ги познават, не могат да се обединят около един. Да не говорим, че обществеността не е запозната с нито един от тях.

Трето. Очевидно е, че в определени среди има незаинтересованост и даже противопоставяне на изготвянето на комплексен водностопански баланс, който да се обсъди публично. Според нас това най-вече безпокои привържениците на построяването на големите и скъпо струващи проекти /като водоснабдителен комплекс "Рила"/, вместо същите средства да бъдат инвестирани в столицата за намаляване на загубите на вода и нейното разхищаване.

Доказателство за това е отговорът на моето писмо от 26 юли 1994 г. до Министерството на териториалното развитие и строителството /Приложение 1/. На предложението да се направи комплексен водностопански баланс се отговаря, че на територията на столицата всичко е ясно! Не зная какво е ясно на министерството - но София е на режим!

Г-н Министър-председател, въз основа на гореизложеното настоятелно Ви моля да предприемете следните мерки:

1. С Ваша заповед да се сформира екип от всички компетентни ведомства, който да изготви комплексен водностопански баланс за територията на София. Този комплексен водностопански баланс да бъде публикуван и подложен на публична дискусия от експерти.

2. Въз основа на комплексния водностопански баланс да се приеме от Министерския съвет съвместно със Столична голяма община дългосрочна програма за развитие на водното стопанство на София.

София, 20 март 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 23 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ВОЕННИТЕ ОПЕРАЦИИ НА ТУРЦИЯ В СЕВЕРЕН ИРАК.


Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/ е обезпокоен от наглата инвазия на Турция на Балканския полуостров и в Ирак. Тя прави всичко необходимо да раздухва инсценирания от нея и от Централното разузнавателно управление конфликт между насила ислямизираните сърби в Босна и Херцеговина, където изпрати свои "умиротворители" под флага на сините каски.

Тансу Чилер погази суверенитета на съседния Ирак и нахлу на иракска територия, за да унищожи съпротивата на Кюрдската работническа партия, а с нея подлага кюрдския народ на геноцид, така както в миналото предшествениците на Чилер бяха подложили на геноцид арменския народ. Чилер с авиацията си масово избива мирен народ в Ирак.

За съжаление световната общественост, правителства, президенти, партийни лидери от различни формирования мълчат като глухонеми.

Къде са борците за демокрация и защитниците на теорията за правата на човека - Комисията по правата на човека към Съвета на Европа? Те свеждат глави и мълчат като глухонеми свидетели на кървавата драма, която се разиграва в Турция не от днес и от вчера, а от години наред. За съжаление и Комисията за правата на човека, и Организацията на обединените нации мълчат, потриват ръце и се наслаждават, защото така им диктуват "миротворците" в лицето на акулите от Съединените американски щати. Те трябва да се откажат от жандармската си роля в света.

Призоваваме обществеността от петте краища на света да надигне глас на протест и да застави Турция, Ирак и всички други страни, в които живеят кюрди, да преустановят геноцида срещу този героичен народ и да освободят земите им, за да могат да се обособят в самостоятелна държава и да решават въпросите си, както желае кюрдският народ.

Вън турските агресори от Иракски Кюрдистан!

София, 21 март 1995 г.

                                                                                                     ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 23 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА 19 МАРТ 1995 Г.


На заседание, проведено на 19 март 1995 г., Управителният съвет

Р Е Ш И:

1. Одобрява политическия доклад на главния секретар.

2. Утвърждава предложените комисии за подготовка на 29-я редовен конгрес на БЗНС, както следва:
а/ по устава - с отговорник Крум Неврокопски;
б/ по програмата на съюза с отговорник Г.Каркъмов;
в/ на организационно-техническата - организационният секретар Петко Илиев;
г/ по финансовото осигуряване - Стефан Личев.

Задължават се местните, общинските и окръжните организации да спазват Устава на БЗНС за участие в конгреса.

3. За участие в изборите за местни органи на властта БЗНС ще работи за консолидацията на всички демократични сили.

4. Одобрява дейността на парламентарната група, както и временните правила, определящи взаимоотношенията й с ръководните органи на съюза.

5. ПП и главният секретар да продължат разговорите и да подпишат документи за пълноправно членство в Европейския християндемократически съюз.

6. Свиква национално шествие-митинг в защита на собствеността на 23 март 1995 г. съвместно с другите антикомунистически демократични сили.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 23 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО "ГНЕВЪТ НА МРАВКИТЕ НЕ Е ОБЛАК ДА ПРЕМИНЕ, Д-Р ЖЕЛЕВ!" НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЕДНЯШКАТА ПАРТИЯ СЛАВЕ МАКЕДОНСКИ ПО ПОВОД ИСКАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА В. "СИРОМАШКА ДУМА".


Аз, потомственият сиромах Славе Табут - Македонски, протестирам. Протестирам главно срещу уважаемия ни президент Желю Желев. Протестирам и обвинявам Александър Лилов, Нора Ананиева, господин Конакчиев от сегашния ариергард на бившия комсомолски секретар Жан Виденов. И протестирам не лично от свое име, а като вече пет години несменяван председател на Бедняшката партия.

Редно е тук да помена още залезлите скоро кормчии на крехката българска демокрация Александър Йорданов и Филип Димитров.

Вие, уважаеми г-н президент, си проведохте мероприятийцето /цели два дни/ за сиромашията българска, министри, политици, бре дунанма, бре шумотевици за загриженост къмто седемте милиона българско гражданство, оказали се на дъното на мизерията. Обаче не се сетихте на форумчето Ви, следено от табун журналисти, наши и чужди, да поканите барем един, колкото за мостра, страдающ или нещастна сиромахкиня, за да си изплачем ние болката и да ни видят образа днешен, лика нещастен. Затрупвали сме Ви от Председателството на родната наша Бедняшка партия с жалби и молби, с прошения да бъдем приети в кабинета Ви висок, барем едно отговорче, барем най-мъничкото внимание към сиромашкия народ, извел и той своя политическа партия.

Глас в пустиня!

Обърнахме се най-официално да ни подпомогнете от джоба си /не като нашия сиромашки/ за продължаването на издъхналия от крайна бедност наш вестник "Сиромашка дума", пак мълчание, като да не сме Ви молили. Е, можете поне мъничко да се успокоите, защото за съживяването на най-нужния днес в България вестник "Сиромашка дума" отправихме жалбено прошение и къмто Негово величество цар Симеон II. Но той барем ни посъветва да сме се прислонили към някой от големите столични вестници, да ни пущали чат-пат на вътрешните си страници. Послушахме му съвета, обърнахме се веднага къмто не кого да е, а Българската социалистическа партия, мене лично ме прие другарката Нора Ананиева, обаче да ме покани барем да седна, или пък тя, не джанъм, остана права, както подобава - нали сиромахът проси стоешком, а и тя, от която просим, ме изтрая права три минути, като обеща да внесе за разглеждане в Председателството на БСП молбата ни, но... дотука.

Подновихме пак най-официално просенето си към Председателството на Българската социалистическа партия /БСП/, като този път бидох приет от господин-другаря Конакчиев, понастоящем кормчия на държавното ни кормило. В новата ни молба влизаше освен подпомагането на в. "Сиромашка дума" и някакво кафене в София за крайно бедстващите български интелектуалци, и то именити /между нас, нещастниците, има и много членове на БСП /"О, много хубаво, много хубаво, гениална идея. Внасям одмах предложението ви, другарю Македонски, и сигурно ще откликнем на вопъла ви, макар и БСП да е също сиромашка партия", каза ми лани през юни другарят-господин Конакчиев, но и той забрави жалобните ни моления.

БСП ли е сиромашка партия? Тя ли? Хайде да не изреждам колко проспериращи фирми има, също така и колко вестници финансира. Е, не тя лично, за туй нещо бившите ни татковци и майчици са печени. Бря, за малко да пропусна, че нали и господинът президент длъчко фигурираше в списъците на тая велика и мощна БКП, тя го и избра в сценария си още през 1987 г. за бъдещ водач на опозицията, а и да оглави демократическата ни държавица. Ние, сиромасите в България, не лапаме мухи, ясни са ни всичките номера.

И като изреждам към кого се е обръщала за помощ Бедняшката партия, следва да кажа, че редовно сме стърчали пред дверите на централното управление на Съюза на демократичните сили /СДС/, под мъдрото водачество на господина Филип Димитров. Да не си кривя душата, той поне ме покани да седна, разпореди да бъда почерпен кафе и докато го сърбах на пресекулки, изплаках си жалбицата. Ами че този господин ме разори, когато водехме битка СДС да вземе властта. Каза ми да издам три броя на "Сиромашка дума" и го разпратя по влаковете безплатно из Българско, също и да го раздадем даром на онзи милионен /исторически/ митинг край Орлов мост, пък подире, като дойдеме на власт, "Сиромашка дума" щяла да излиза в милионен тираж.

Аз наистина изпълних волята на Фил.Д. - точно както искаше, само че не ми се удаде повече да го срещна. И си ми отидоха онези мои седемнайсет хиляди и петстотин левчета. Спипах по некое време госпожа Надя Михайлова, но тя вече бе високо горе, каза ми, че съм подпомогнал българската демокрация.

Господи, има ли те? Заради тоя мой "демократически" фалит четвърта година ходя със стария си костюм, обувки приемам от покойници, месце не съм накусвал, обаче госпожата Михайлова най-редовно си похапва държавни пържолки от по седем-осем лева, а и не само тя - всичките ни политици маскари.

Удостоявах с молене да подпомогне съживяването на "Сиромашка дума" и Сашко Йорданов като коркобаджия на парламента. Колкото Бог чу моленията ни, толкова и това прасе. А, да, молих и колегата Стефан Продев - било "Дума" да ни прелее мъничко кръв финансическа, било от своите си частни финанси. Погледна ме Стефчо, като да стои пред него нубиец, говорещ му на неразбран език, толкоз.

Тук му е местото да кажа, че със свъртяната от мен и още мнозина други сиромаси Бедняшка партия се проведе през 1990 година организирана съдебна разправа. В молбата ни за регистрация, в Устава и в Програмата черно на бело бе написано, че желаеме да защитаваме живота си, да не позволяваме на връщащия се див капитализъм да ни докара до просешка тояга. Това само, нищо повече. По време на делото господин-другарят, председателстващ съда, едва не ме нахока:"Че вашата партия революция ли възнамерява да подготвя?". И не бехме регистрирани.

Ho то бе точно преди онези /исторически/ избори, когато СДС пребори БСП. Сигурно както СДС, така също и БСП са се страхували, че българският осиромашал народ напук ще гласува за своята си партия, Бедняшката, та ни отряза квитанцията уважаемият софийски съд. Жалихме се до президента, дори отговор на жалбицата си не получихме.

И като пак се върнах към тази най-висока /засега/ личност в държавата, нека си излея словесно барем гнева от името на целокупния до такава степен осиромашал български народ, че е невъзможно по улиците да се види усмихващ се човек, камо ли пък весело да си подсвирква. Подсвиркват ни сегиз-тогиз от профучаващите тежки коли, в които доволствено се носи безочливата върхушка от супербогати. Мачкат си ни най-безжалостно, подобно заблудени /Радичкови/ жаби и отминават. А, прегазихме ли някого? Човек ли беше? Ами, ами, сиромах някакъв, карай!

Господин български президент, до колкото узнахме, двеста милиарда новите наши родни капиталисти-бизнесмени дължат за електричество, вода, данъци, обаче за тях закони не съществуват да бъдат озаптени. Затова път нас, сиромашкия народ, ни дерете яко, така както турчинът даже не ни е одирал кожите с данъци и тем подобни.

Но защо е гневът ми сегашен? Колкото пъти да сме се обръщали официално да приемете Председателството на Бедняшката партия, даже не ни и отговорихте. Ваши подчинени от йерархията президентска с усмивчици ни подхвърляха, че в България сиромаси нямало, сиромаси били единствено мързеливите!...

Вижте, не е възможно седем милиона хора да са мързеливи.

Да, знаем, сещаме се, не Ви беше удобно да разговаряте с Бедняшката партия, защото трябваше официално да признаете, че в държавата ни има бедни. И то немалък процент. А ето че сега съвсем, ама съвсем официално, при това тежкарски, след форумчето в София хвърквате къмто Дания, за да се провикнете от най-високата трибуна, че в Република България народът е осиромашал до такава степен, че повече е невъзможно. Заминавате, нали, хвърквате? Защото светът, за разлика от вас и всичките ни политици, е загрижен за тежката съдба на милиарди хора.

Хвърквате, да, но пак с надеждица и там, в Дания, да завържете познанство с некой световен мъж, че после да се фуклявите при завръщането си по радиото, вестниците и телевизията какво и кому сте издумали за нас, българските сиромаси. Поредното Ви световно шоу, д-р Желев. Уви, макар и да сте произлезли от село, тъй да се каже сиромашко чедо, вече едва ли Ви е по кефа да сме ви пред очите.

В такъв случай за кой дявол хвърквате в посока Дания?

Вижте, господин президент, може и да попродумате за мене тук-таме, че съм перко, лидер някакъв, смотаняк, аз съм писател в България и член на Съюза на българските писатели, значи не ще да съм съвсем пък загубеняк, а говоря от името на тези, за които е творчеството ми.

Ние, бедните, сме милиони мравки, окайващи мравуняците си, обаче въпреки всичко не ще загинем. И гневът ни не е временен облак, че да го отвее вятърът, да отмине. Гневът ни все повече расте, едрее, надхвърля високите ни планини, господине. Ние сме Ви турили на най-високото место, ние сме тези, които и ще Ви смъкнем.

Както и всеки, който забравя гнева на мравките.

София, 7 март 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 23 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - 1896, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА ПАРТИЯТА /10 СЕПТЕМВРИ 1994 Г.,СОФИЯ/.


I. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1. Наименованието на партията е: Демократическа партия - 1896.

2. Нейното седалище е в град София, ул."Граф Игнатиев" N 10А. Това седалище може да се променя по решение на Централното бюро.

3. Програмните цели и задачи на Демократическа партия - 1896 са изложени в приложения документ със същото наименование, който представлява неразделна част от настоящия устав.


II. ЧЛЕНСТВО

4. Всеки български гражданин с избирателни права, който признава нейния устав и програма и служи на нейните цели, може да бъде приет за член на партията.

5. Въз основа на писмено заявление Общото събрание на местната /общинска/ организация по местожителство или месторабота на кандидата го приема за член на партията с явно гласуване и обикновено мнозинство на присъстващите.

6. Всеки член трябва да притежава установената партийна карта и не може да членува в друга политическа партия. Той заплаща членски внос в размер на 10 лв, а за пенсионери и безработни - 5 лв месечно. Народните представители и министрите внасят 5 процента от възнаграждението си.

7. От партията се изключва всеки, който е престъпил грубо програмата и решенията й или е извършил някое безчестно дело.

8. Изключването става по предложение на 2/3 от състава на местната /общинска/ организация и с решение на районното събрание, което влиза в сила след утвърждаването му от Централното бюро.

9. Решението може да бъде обжалвано пред съвета в шестмесечен срок от влизането в сила.

10. Всеки член на партията има право да изказва свободно своите становища и да бъде избиран в ръководните органи. Той е задължен да спазва устава на партията, да изпълнява нейните решения, да посещава редовно събранията и да внася членския си внос.

11. Всеки член може да напусне партията, като извести за това писмено местната /общинска/ организация, в която членува.


III. СТРУКТУРА И РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

12. Партията има следните звена: местни /общински/ организации, районни събрания, Централно бюро, Контролно-ревизионна комисия, Съвет и Събор.


МЕСТНА /ОБЩИНСКА/ ОРГАНИЗАЦИЯ

13. Местната /общинска/ организация се образува към всяка община, кметско наместничество или село, ако членският й състав е поне 10 души. Ако този брой е по-малък, се образува секция, която е подчинена на най-близката местна /общинска/ организация.

14. Местната /общинска/ организация се ръководи от местно бюро в състав: председател, зам.-председател, секретар и касиер, а секцията - от председател и секретар.

15. Местното бюро се избира и освобожождава от Общо събрание на организацията /секцията/ с обикновено мнозинство и тайно гласуване. Мандатът му е двегодишен, но този срок може да се съкрати по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от състава му.

16. Местната /общинска/ организация ръководи делата на партията в своя район. Тя издига кандидатурите за общински съветници, кметове, кметски наместници и народни представители и организира предизборната кампания в населеното място.

17. Местната /общинска/ организация се свиква на заседание най-малко веднъж месечно по покана на бюрото й или по инициатива на 1/3 от членския й състав.

18. Местната /общинска/ организация прави отчисления от събрания членски внос в процент, определен от Съвета, и ги внася по банковата сметка на Централното бюро.


РАЙОННО СЪБРАНИЕ

19. Местните /общински/ организации в страната са разпределени в райони, които се образуват и променят по решение на Централното бюро.

20. В Районното събрание участват с право на глас само редовно упълномощени от съответната местна организация делегати - по трима души от всяка местна /общинска/ организация.

21. Районното събрание избира с обикновено мнозинство и тайно гласуване председател, двама зам.-председатели и секретар, а също така председател и двама членове на Контролна комисия.

22. Задачите на районното събрание са:
а/ да изслушва доклади за състоянието на всяка местна организация или секция;
б/ да приема отчет от депутатите за парламентарната им дейност;
в/ да взема решения върху всички въпроси, отнасящи се до организацията и дейността на партията в района.

23. Районното събрание се свиква най-малко веднъж месечно от неговото ръководство или по инициатива на 1/3 от общия брой на местните организации в района.


ЦЕНТРАЛНО БЮРО

24. Централното бюро се избира на всеки две години от Съвета на партията с тайно гласуване и обикновено мнозинство и се състои от 17 членове, между които: председател, четирима зам.-председатели и секретар.

25. Централното бюро води делата на партията, изучава всички предложения и желания на партийните членове, контролира принципиалното направление на партийните органи, направлява в програмния дух всички партийни работи, изпълнява решенията на Събора и Съвета, грижи се за материалните средства и нужди на партията и се разпорежда с тези средства, свиква Събора и Съвета и дава сметка за делата си. Централното бюро е най-високото изпълнително тяло на партията.

26. Централното бюро избира секретаря на партията и определя длъжностите и щатните служители на партията. Секретарят на Централното бюро се грижи да бъдат огласени и приведени в изпълнение политическите решения, пази партийния печат и ръководи деловодството на Централното бюро.

27. Председателят на партията председателства Централното бюро. Той представлява партията пред държавните и общинските учреждения, пред съда, пред други юридически и физически лица в страната и в чужбина. Писмените документи на партията се подписват от председателя и от секретаря.

В отсъствие на председателя или при невъзможност да изпълнява функциите си по предходната алинея тон се замества от член на Централното бюро, който - ако не е посочен от него - се избира от Централното бюро.

28. Централното бюро се свиква от неговия председател или по инициатива на 1/3 от членския му състав. Заседанията са редовни, ако участват поне 2/3 от състава му. В заседанията му с право на глас участват председателят на Контролно-ревизионната комисия. Бюрото взема решенията си с обикновено мнозинство и явно гласуване.


КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ

29. Контролно-ревизионната комисия се избира от Съвета с явно гласуване за срок от две години. Тя се състои от председател и петима членове.

30. Комисията изпълнява следните задачи:
а/ контролира финансовата и стопанската дейност на партията;
б/ следи за опазване на партийното имущество;
в/ контролира точното спазване на устава на партията.

31. Контролно-ревизионната комисия извършва ревизия на дейността на Централното бюро веднъж годишно, или, ако намери за нужно, и по-често.

32. Контролно-ревизионната комисия отчита своята дейност пред Събора.


СЪВЕТ

33. Съветът се избира от Събора и се състои най-малко от 70 членове. Изборът става с тайно гласоподаване. Всеки член на партията, избран за народен представител, е по право член на Съвета.

34. Съветът се свиква от Централно бюро два пъти годишно, а при необходимост - и по-често, или по инициатива на 1/3 от неговите членове. Заседанията му се смятат за редовни при присъствие на повече от половината му членове.

35. Съветът взема решения за организацията и дейността на партията, избира с тайно гласоподаване председател и зам.-председатели на Централното бюро, одобрява делата им и начина на воденето им, определя годишния бюджет на партията, разглежда дейността на народните представители и определя времето и мястото на партийния Събор.

36. Съветът избира председател и зам.-председател на събранието, когато то бъде свикано.


СЪБОР

37. На всеки две години се свиква партиен Събор. Свикването му става по решение на Централното бюро най-малко два месеца преди събирането и се обявява заедно с предлагания дневен ред в два централни ежедневника.

38. Съборът съставлява върховното представителство на партията. В него вземат участие:
а/ не повече от 10 упълномощени представители на всеки район;
б/ упълномощени представители на печатните издания;
в/ членовете на Съвета;
г/ членовете на Централното бюро, които участват със съвещателен глас.

Съборът проверява пълномощията, избира свое бюро и определя дневния ред.

39. Задачите на Събора са:
а/ приема отчет от Централното бюро за дейността му и делата на партията и от депутатите за парламентарната им дейност;
б/ избира членовете на Съвета;
в/ взема решения върху всички въпроси, отнасящи се до организацията, дейността и програмата на партията;
г/ разрешава препирни между членовете и организациите;
д/ променя устава на партията.

40. Извънреден Събор може да бъде свикан от Централното бюро, от съвета или по предложение на 1/3 от бюрата на всички местни /общински/ организации, като в този случай свикването му се обявява най-малко 15 дни преди събранието в поне два централни ежедневника.


IV. СРЕДСТВА

41. Партията събира своите средства от: членски внос, доходи от партийно имущество, приходи от партийни печатни издания, дарения и завещания, приходи от стопанската дейност на създадени към партията стопански единици в съответствие със закона, субсидии от държавата.

42. Имуществото на партията се състои от недвижими и движими вещи, парични средства, авторски права и права на индустриални и интелектуална собственост.

43. Имуществените задължения на партията се поемат с подписа на председателя или определено от него лице и от секретаря на Централното бюро.


V. СИМВОЛИ НА ПАРТИЯТА

43. Символът на партията представлява две концентрични окръжности, изобразени в бял цвят върху виолетов фон, като между тях е изписано с бели букви "Демократическа партия", а във вътрешния кръг пак в бял цвят - "1896". Същите фигури, но без оцветяване, има печатът на партията.

44. Знамето на партията е с правоъгълна форма във виолетов цвят, като в горния му ляв ъгъл е изобразен символът на партията.

/Пресслужба "Куриер"/


14:30:00
23.03.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Валентина Игнова - деж. ред.
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Иванка Тодорова
Комплексна обработка Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!