23 март 1994


София, 23 март 1994 година
Брой 57 /1102/


София, 23 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ.


България се намира в непозната по своите размери криза. Икономическият срив, обезценяването на лева и масовото обедняване на българина, както и неспособността на изпълнителната и законодателната власт да контролират развоя на събитията поставят с цялата му острота въпроса за оцеляването на гражданите и държавата.

Националният валутен резерв, натрупан по време на управлението на Съюза на демократичните сили /СДС/, е стопен; договореностите с Международния валутен фонд /МВФ/ и банките-кредиторки са поставени под съмнение. Престъпността и корупцията нарастват лавинообразно, в земеделието и в промишлеността се шири безстопанственост, общините се намират в бедствено социално-икономическо положение. Същевременно в цялата страна се наблюдава енергично контранастъпление на комунистическата номенклатура в стремежа й отново да овладее всички структури на властта.

Крехките устои на българската демокрация са поставени на изпитание.

СДС бе единствената политическа сила, която още от момента на съставяне на правителството на Беров постави точната му диагноза - кабинет на разруха и рекомунизация. Несъмнената отговорност на преструктурираното с политически интриги и измами парламентарно мнозинство за сегашното състояние вече е ясна за всеки българин. Няма държавно управление - има мафиотски икономически интереси и интереси на определени политически среди, подкрепяни от парламентарното комунистическо мнозинство.

Социалдемократическата партия /СДП/ смята, че единствен изход от сегашното катастрофално положение са незабавните парламентарни избори и поемане на управлението на страната от СДС, подкрепен от всички некомунистически сили в България.

София, 19 март 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НК НА СДП:

Иван Куртев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ, ПРИЕТА НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА 19 МАРТ 1994 Г., СОФИЯ.


1. Правителството на Любен Беров и политическите сили, които го създадоха, носят вината за тежката икономическа криза, в която се намира нашата страна. България навлиза в хиперинфлация поради нереалния бюджет, който бе приет от Българската социалистическа партия /БСП/ и техните подгласници. Той ще се провали в най-скоро време - още в първата половина на годината, като последица от неконтролируемото съотношение между лев и долар. Това ще доведе до все по-голямо обедняване на широки слоеве от обществото и най-вече на държавните служители и пенсионерите. Безработицата също ще се увеличи. Изходът от това положение Български демократически форум /БДФ/ вижда в провеждане на предсрочнн парламентарни избори.

2. Българският демократически форум настоява на предстоящата Шеста национална конференция на Съюза на демократичните сили да се изготви ясно и категорично становище по предизборната програма на коалицията за връщането на съюза във властта и поемането от него на отговорността за осъществяване на декомунизация в страната, преминаване към пазарна икономика и изграждане на гражданско общество.

3. Българският демократически форум настоява да бъдат гарантирани човешките права на българите в чужбина, преди всичко в Западните покрайнини, в Молдавия и в Бесарабия. Те трябва да се ползват с всички права, гарантирани от Европейската харта за човешките нрава, и по-специално - изучаване на майчин език, религиозна свобода, възможност за заемане на държавна служба.

4. Българският демократически форум смята за приоритети на външната политика на България: интегриране в Европейския съюз; провеждане на балансирана политика на Балканите; защита на правата на българите, намиращи се извън пределите на Отечеството. Участието на България в инициативата "Партньорство за мир" се схваща като стъпка, предхождаща окончателното ни приемане в НАТО.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БДФ: В.Златаров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС ЯНКО ЯНКОВ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪОБЩЕНИЯ В ПЕЧАТА ЗА ИЗЯВИ НА БИВШИЯ ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ В ЛОВЕЧ.


Във връзка със зачестилите съобщения в печата, в които се споменават инициативите и политическите изяви на бившия директор на Регионалната дирекция на МВР в Ловеч г-н Богдан Кръстев, председателят на Партия Либерален конгрес Янко Янков съобщава следното:

Действително г-н Богдан Кръстев бе препоръчан от нас за директор на Регионалната дирекция на МВР в Ловеч и след уволнението му бе за няколко месеца член на Изпълнителното бюро на Партия Либерален конгрес. С молба от 11 ноември 1993 г. г-н Богдан Кръстев е освободен от Изпълнителното бюро и от членството си в партията и вече повече от четири месеца неговите изяви нямат нищо общо и не ангажират Партия Либерален конгрес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС:

Янко Янков

22 март 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА АНАРХИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ ПО ПОВОД НА ОБЩОЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРОТИВ РАСИЗМА /19-27 МАРТ 1994 Г./.


Като безвластници и антирасисти, ние сме длъжни да се противопоставим на надигащата се вълна от ксенофобия и расизъм. Расовите предразсъдъци пускат корените на омразата и насилието все по-дълбоко в българското общество. Все повече хора мислят, че виновни за тежкото положение, в което се намираме, са малцинствата и чужденците. Това е абсолютно невярно!!!

Държавата търси начин да отвлече вниманието на хората от действителните проблеми, като раздухва национализма и расизма. Създават се и се финансират крайни националистически организации като: Българска националнорадикална партия, Българска националносоциалистическа партия "Възраждане", Дясно демократично движение, Общонароден комитет за защита на националните интереси, Отечествена партия на труда, Воля за България, Свободна България и много други партийки и комитетчета с профашистки и с проболшевишки позиции. Неформалните неонацистки групи на бръснати глави, йотъри и др. са подпомагани и толерирани от властта. Жертви на техните отвратителни действия са десетки чуждестранни работници и студенти, хора от малцинствата, както и българи с различни от техните възгледи и външен вид. В средата на януари 1994 г. наци-скинове убиха беззащитен чужденец на ул. "Граф Игнатиев" в центъра на София, но това не беше отразено в медиите и полицейските хроники.

КОЙ СТОИ ЗАД ВСИЧКО ТОВА?

Споменатите организации и групи са марионетки в ръцете на държавата. Зад тях стоят институциите на потисничеството и насилието, тайните служби, радетелите за "национални интереси", бивши "възродители", бившата Българска комунистическа партия /БКП/ и всякакви други патриотари и мерзавци. Особено жесток е полицейският расизъм, обхващащ огромна част от служителите в Министерство на вътрешните работи /МВР/. Вече има няколко случая на съдебно оправдаване на ченгета, убили "по случайност" цигани. Наред с това е и постоянното полицейско насилие над жени, деца и мъже от цигански произход, зад което стоят расистки мотиви.

Не на последно място трябва да поставим и родните масмедии, "независимата" преса и другите средства за манипулиране на обществото. Ежедневно се раздухват дребните престъпления, извършени от чужденци и "мургавите ни събратя". За сметка на това умишлено се прикриват факти, свързани с тоталната корупция, обхванала държавния апарат, връзките на "местните” бизнесмени с политиката и властта, сделките с милиарди долари на гърба на обикновените хора, всекидневният грабеж и насилие, извършвани от системата над обществото.

Последствията от пропагандирания расизъм и нацизъм ще бъдат ужасни за цялото общество. Затова ние призоваваме:

Нека отхвърлим всички расови предразсъдъци - ние сме преди всичко хора! В името на човечността, в памет на милионите невинни жертви - никога вече расизъм, нацизъм, болшевизъм! Отпор на античовешките идеологии!

На борба за свободно общество!

Свобода, нравственост, самосъзнание!

София, 20 март 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАТУТ НА МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА "М", ПРИЕТ НА НАЦИОНАЛНА УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /19 ФЕВРУАРИ 1994 Г., СОФИЯ/.


Чл.1. Младежката организация Гражданско обединение за републиката /ГОР/ "М" е независимо сдружение, действащо в рамките на конституцията и на законите на страната, а също така на целите и на устава на Гражданското обединение за републиката.

Чл.2. ГОР "М" обединява усилията на своите членове за:

- разработване и осъществяване на политическа линия, осигуряваща нов избор на България: стабилизация на държавните институции, индустриално възстановяване, икономически растеж и социално равновесие, безкомпромисна борба с престъпността; икономически ефективно връщане на земята; коренна промяна във Финансово-кредитните механизми; осигуряване на мир и на добросъседство на Балканите и интеграция в Европа; съхраняване на културната идентичност на страната;

- преодоляване на политическата конфронтация, на апатията и на отчуждението на младежта от политиката;

- защита на правата на младите хора в съответствие с Международната харта за правата на човека;

- създаване на всестранни възможности за въвличане на младежта в политическия живот;

- експериментиране и утвърждаване на нови образци на младежки културен живот;

- подпомагане на младите бизнесмени;

- създаване на нови младежки работни места.

Чл.3 /1/ Член на ГОР "М" може да бъде всеки български гражданин, който се чувства млад, приема програмата и устава на ГОР и работи за изпълнението на неговите цели.

/2/ В клубовете на ГОР "М" могат да участват и членове на други политически партии, които приемат програмата на ГОР.

/3/ Членството в ГОР е индивидуално. То е акт на свободно волеизявление.

Чл.4 /1/ Всеки член на ГОР "М" има право да членува само в един младежки общински клуб на обединението.

/2/ Всеки член има право само на един глас.

/3/ Член на ГОР "М” може да премине от един общински младежки клуб в друг, ако писмено уведоми и двата клуба.

Чл.5. Членството се прекратява по собствено желание, изявено пред ръководството или събранието на общинския младежки клуб.

Чл.6. Членството в ГОР ”М” се прекратява и по решение на общинския младежки клуб или националното ръководство на ГОР "М".

При грубо или системно нарушаване на статута на организацията, загубването на граждански права, злоупотреба с имуществото и с финансите на обединението.

Чл.7. Прекратяването на членството може да бъде обжалвано пред Контролната комисия на ГОР в едномесечен срок.

Чл.8. Всеки член на ГОР "М" има следните права:

/1/ Да избира и да бъде избиран във всички органи на ГОР "М” и ГОР.

/2/ Да изисква и да получава информация от всички органи за решенията на ръководните органи на ГОР "М", а също така за проблемите и перспективите на организацията.

/3/ Да участва в разработването, в обсъждането и в приемането на решения и документи на организацията, да излага своето мнение, виждане и оценки, да ги поставя на обсъждане и да ги защитава.

/4/ Да изразява публично несъгласието си с дейността на ръководството на ГОР "М".

Чл.9. Всеки член на ГОР "М" има следните задължения:

/1/ Да работи за постигане на целите на ГОР "М" в съответствие с неговите решения.

/2/ Да спазва статута на организацията.

/3/ Да допринася с действията си за издигане на ролята и мястото на ГОР "М" в обществото;

/4/ Да участва в работата на клубовете и да полага необходимите грижи за увеличаване на имуществото на организацията.

Чл.10. Организационно-структурните единици - клубовете на ГОР "М", се изграждат на териториален принцип и по интереси.

Чл.11. Всеки клуб на ГОР "М" е едновременно и клуб на ГОР. Всеки клуб на ГОР "М” членува в една териториална общинска организация на ГОР.

Чл.12. Организацнонно-структурни единици на ГОР "М” са:
/1/ Общинските младежки клубове; /2/ Регионалните младежки съвети; /3/ Националната конференция;
/4/ Национален съвет.

Чл.13 /1/ Общински младежки клуб се създава чрез учредяване от най-малко петима души.

/2/ Копие от учредителния протокол за създаване на общински младежки клуб с подписи на учредителите се представя в Националния съвет.

/3/ Общинските младежки клубове изграждат ръководства и вземат решения в съответствие с устава на ГОР.

Чл.14. Ръководен орган на общинските младежки клубове е Общото събрание, което освен другите права по устава на ГОР избира и представители за националните младежки форуми. То взема решение по всички въпроси, отнасящи се до вътрешния живот на организацията.

Чл.15. Общото събрание избира Изпълнително бюро, което се състои от председател, секретар и членове, чийто брой се определя от броя на членовете на организацията.

/1/ Общото събрание може да бъде свикано от Изпълнителното бюро или по инициатива на най-малко 1/3 част от членовете.

Чл.16 /1/ Младежки клубове могат да се обединяват в регионални младежки съвети, които действат в съответствие с общинските или регионални структури на ГОР.

/2/ Регионалните младежки съвети имат консултантски и координиращи функции и се ръководят от председател, избран между представители на младежките клубове.

Чл.17 /1/ Висш ръководен орган на ГОР е Националната конференция.

/2/ Като делегати на Националната конференция се избират представители на общинските младежки клубове, а по право участват членовете на Националния съвет.

Националната конференция се свиква най-малко веднъж /един път/ на две години.

/3/ Извънредна национална конференция се свиква от Националния съвет или по инициатива на най-малко 1/4 от общинските младежки клубове.

Чл.18 /1/ Националната конференция приема статут и програма на обединението.

/2/ Утвърждава символите на обединението и контролира работата на Националния съвет.

/3/ Решава други въпроси, свързани с живота на организацията.

Чл.19 /1/ Висш ръководен орган на ГОР "М" е Националният съвет. Той е в състав от 19 души.

/2/ Националният съвет се свиква на редовни заседания от неговия председател или най-малко 1/3 от членовете му.

Чл.20. Националният съвет се свиква на извънредни заседания и по молба на Контролната комисия на ГОР.

Чл.21. Националният съвет:

/1/ Определя нормите за представителство на Националната конференция.

/2/ Избира от състава си председател, заместник-председател и изпълнителен секретар.

/3/ Ръководи дейността на организацията в периода между Националната конференция в съответствие с нейните решения.

/4/ Приема съгласувано с Изпълнителното бюро на ГОР бюджета и щата на организацията.

Чл.22. Председателят на Националния съвет представлява обединението в отношенията с всички други обществени организации, държавни органи и фирми.

Чл.23. Бюджетът на ГОР "М" е неразделна част от бюджета на ГОР.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Въпросите, които не са уредени с този статут, се решават от Националния съвет с квалифицирано мнозинство.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗВАДКИ ОТ ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪВЕЩАНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КООРДИНАЦИОННО-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ "НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ", ВЗЕТО НА 10 ФЕВРУАРИ 1994 Г. В ПЛОВДИВ. Документът е предоставен от архива на организацията.


По точка 5. Независимо, че ръководството на Българска отечествена партия "Национален съюз" /БОП "НС"/ досега не можа да осъществи набирането на необходимата мая само за афиширане и разгласа, с част от организацията на желаната сума от 300-400 хиляди лева за Великия общобългарски събор - Пловдив’94 и въпреки че това мероприятие се таеше като информация в тайна пред масмедиите, докато не се набере горецитираната сума, с цел да не се провалим като организация и изпълнението на мероприятието, то на днешното съвещание се взе окончателното решение - да не се пази в тайна подготовката и осъществяването на това общонационално, широкомащабно мероприятие - Велик общобългарски събор - Пловдив’94, като те - медиите, се призовават най-активно да ни съдействат в тази насока с цел успешното му изпълнение. Замисълът и целта е - съживяване /издигане/ на духа и самочувствието на българина, където и да се намира той - в България и по света, в този наложителен момент за това общобългарско събиране Пловдив’94. Провеждането ще стане в две събирания:

Първа работна среща - на Пролетния пловдивски мострен панаир’94 /ПМП/.

Втора официална среща - на Есенния пловдивски мострен панаир’94 /ПМП/.

На него ще присъстват представители на първата работна среща - трима до четирима членове на даденото ръководство, на всички български патриотично настроени движения, сдружения, организации и партии от България и извън страната, като български македонци от Канада, САЩ и Австралия. От Източна Тракия, Западна Тракия, Егейска Македония, Нишка Моравия със Западните покрайнини, Банат, Северна Добруджа, Бесарабия, Крим, Таврия и отдругаде по света.

Всички подробности по събора с дневен ред и тематика, като теоретична конференция по комисии и секции, ще се изяснят на първата работна среща, като, разбира се, няма да липсват и празненства по общоприетата дума "събор".

Заслужава внимание третирането на статута на българите по света. Идеята за обединена Европа, за Европа без граници, Славянската конфедерация и нашето предложение, което тепърва ще бъде отправено до трите висши държавни институции на Република Македония и на Република България - за влизането на двете държави в една обща конфедерация.

По точка 6 от дневния ред на Националното съвещание на Централния координационно-изпълнителен съвет /ЦКИС/ на Българска отечествена партия "Национален съвет" /БОП "НС"/ се реши следното: Сега не е актуална вече дилемата СДС - БСП, а алтернативата е: българи и антибългари.

Предвид зачестилите поругавания от месец-два насам на отявлени и изявени кощунства, достигнали до 3 март 1994 г. над българските национални символи, като случая в Хасково преди време, случаите на 3 март 1994 г. - с изгарянето на българския трибагреник в град Крумовград и нарязването на националния трикольор в Смолян от "незнайни герои" - антибългари, както и неиздигането на националното ни знаме на Националния празник на Република България - 3 март, пред и над общинските сгради от общинските управи на Движението за права и свободи /ДПС/ в Борино, в Гьоврен, в Доспат и в много други градове и селища с ДПС - присъствие в страната на този ден.

Като взе предвид извършващите се тотални антиконституционни гаври с нашата саможертва от 250 хиляди българи, отдали живота си за социално, за национално обединение и за освобождаване на народа с обединяване на земите ни от турско робство - БОП "НС" в лицето на ЦКИС на партията в съзвучие с нейния устав и програма е решена да се противопостави с желязна сила срещу тези мародерства, накаже и смаже със законосъобразни средства тези герои-терористи, като БОП "НС" започва масово да изгражда по всички големи градове и окръжни центрове на страната ни гимнастически дружества /военизирани стрелкови отряди/ по цялата републиканска мрежа. Повтаряме - БОП "Национален съюз" е решена да смачка всякакви опити за посегателство към българските национални символи със силата на всички законни средства, цитирани и третирани в програмните ни документи.

Тя ще поведе активна борба срещу противоконституционното ДПС със статут като партия, а не като движение, независимо от големия наплив на турски, арабски и щатски капитали в България, с насоката за формиране на антибългарско обществено мнение, насочване в сепаратизъм и мечтания от тях Родопски коридор през Македония - до Албания. Номерът на новия световен икономически ред няма да мине в България. Призоваваме целокупния български народ на реална самозащита и изтикване /изринване/ на антибългарите в дъното на Черно море.

Акция за изчистване на антибългарщината от президентството, правителството и парламента от спящата беззъба Главна прокуратура на Република България. Изчистване на ОМО-илинденци, на каменбуровци, адемкенановци и др. подобни.

Ние милеем за България като наша страна, като Отечество, но не питаем това чувство към държавата като надобществена организация от институции и инстанции, водещи България до прогресивен регрес.

Оставка на всички продажници, заемащи възлови места в държавните институции. Борба докрай за наложителни нови парламентарни избори - до май 1995 г., и издигане чрез законно налагане на мажоритарната система в България.

Наказания за всички тренчевисти, луджевисти и карабашевци - по закона за националната сигурност, когато ние дойдем на власт в България, за осъществяването на един нов справедлив ред с относително социално равенство в обществото ни. Вън поганците от българските институции. Да живее Бългрия!

Ние, националдемократите от патриотичната опозиция, настояваме сегашната демокрация да бъде вън от България. Ние желаем демокрацията на правовата държавност, на правовия ред в България да възтържествува.

- По точка 7. Не може и вече е недопустимо тези днешни управници в България да си правят безконечна гавра с този смазан народ. Тя трябва да спре, като ги заставим да си отидат чрез законни средства - избори и протести. Национален протест на глада и страданието.

Предвид всекидневното увеличаване на цените на стоките и на услугите, водещи до бедствие в крайна критичност, влошаване на социалното положение на безработните и на социално слабите българи, ЦКИС на БОП "НС" разгледа възможността за евентуално провеждане на широкомащабна национална акция на протест от гладуващите и безработни българи в следващите месеци.

Националният протест ще се изрази в събирането на хората от пет лъча, по жп влакове с начални точки - Видин, Русе, Варна, Бургас и Петрич с център - София - протестен митинг.

Първо. С провеждане в тези протестиращи градове в събота и неделя на масови протестни шествия и след събирането на голяма човешка маса, качване и потегляне на гладуващите, безработни българи и социалнослаби хора с влакови композиции за София, следва набиране на други гладуващи хора по пътя на жп линията и от други градове и селища - до център София. Тенденцията е сборът на всички безработни и гладуващи българи на Общонационален митинг-протест да съберем 200-300 хиляди човека със заклеймяване на продажната политика на трите висши институции на България - парламент, президентство и правителство, и внасяне на петиция до тях.

Общонационалният протест е под кодовото название "Тиха еволюция".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БОП "НС": К.Куманов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМА /ЧАСТ СЕДМА/ "НОВИ ВРЕМЕНА, НОВА БЪЛГАРИЯ, НОВА БСП" НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ИЗГОТВЕН ОТ ЦЕНТЪРА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ, ОТГОВОРНИК ЗА ПЪРВАТА ЧАСТ, И ЗАМЕСТНИК-РЪКОВОДИТЕЛИ ЯНАКИ СТОИЛОВ, ОТГОВОРНИК ЗА ВТОРАТА ЧАСТ, АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ, ОТГОВОРНИК ЗА ТРЕТАТА ЧАСТ.


СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА ЧРЕЗ НОВА СИСТЕМА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

Българската социалистическа партия е за създаване на нова система за социално осигуряване, която се развива в три основни направления:

- социалноосигурителни плащания, повечето от които са свързани с трудова дейност и покриват най-голямата група осигурителни рискове: болест, професионално заболяване, трудова злополука, бременност и раждане, медицинска помощ, безработица, инвалидност, старост и смърт; финансират се главно от осигурителни фондове и застраховки;

- универсални осигурителни плащания за лица в неравностойно социално положение и за заслуги към държавата, каквито са помощите за инвалиди, военноинвалиди, стимулите за повишаване на раждаемостта, социалните пенсии; финансират се от постъпилите в бюджета данъци;

- плащания за социално подпомагане на граждани въз основа на недостатъчния доход и за издръжка на мероприятия на социалните грижи, финансирани от държавния и общинските бюджети.

Ние, социалистите, сме за запазване на постиженията в социалната област.

Необходимо е държавата да запази ролята си на основен стожер на системата за социално осигуряване не само чрез своята законодателна и организационна дейност, но и като финансира в определена степен издръжката на социалното дело. Съчетаването на задължителността с възможностите за доброволно и допълнително осигуряване предполага разнообразие от професионални, застрахователни и други осигурителни организации.

Същевременно новата система за социално осигуряване налага участие на работодателите и на гражданите в нейното финансиране и управление.

Равнопоставеността на различните форми на собственост води до равнопоставеност в осигурителните задължения за работодателите и работниците от държавния, общинския и частния сектор и до обхващане на хората със свободни професии от осигурителната система.

Реформата в общественото осигуряване би дала по-добри резултати, ако се съпровожда с широка информационна дейност за повишаване на осигурителната култура и с всеобхватен обществен и административен контрол за изпълнение на осигурителните задължения.

Българската социалистическа партия е за запазване на задължителното пенсионно осигуряване. Държавата следва да гарантира размер на пенсията не по-нисък от социалния минимум и съобразен с конкретния трудов принос: Целесъобразно е с финансовото участие на държавата да се обособи солиден пенсионен фонд с териториални подразделения. Цялостното изграждане на системата за пенсионно осигуряване изисква да се уреди допълнителното пенсионно осигуряване и застраховането за сметка на фирмите и гражданите по принципа на самофинансирането.

Изпълнението на тези финансово-организационни условия гарантира размери на пенсиите в съответствие с положения труд, с издръжката на живота, включително извеждане на минималната пенсия на равнището на жизнения минимум, и стимулира трудовото дълголетие.

Наложително е осигуряването в случай на безработица да се обособи в самостоятелен осигурителен фонд. Високата и трайна безработица диктува изплащането на временни парични обезщетения при съкращения и при трудности за намиране на работа. Социалистите настояват въпросите за осигуряване при безработица да се решават в тясна връзка с въпросите за развитие на пазара на труда, политиката на заетост и преструктурирането на икономиката.

Българската социалистическа партия смята за необходимо сегашната система за краткосрочно осигуряване за временна или намалена нетрудоспособност да се запази и усъвършенства чрез създаване на съответен общественоосигурителен фонд. Не търпи отлагане създаването на система за здравното осигуряване на гражданите.

В началния период на създаването на здравноосигурителни фондове е уместно осигуряването на работещите да става главно от работодателите и със съдействие на работниците, а осигуряването на децата, учащите се и пенсионерите - от общинските бюджети. С увеличението на работните заплати и на пенсионните фондове осигурителната тежест постепенно може да се преразпредели, така че в по-голяма степен да предвиди участие на самите осигурявани.

Целесъобразно е и обезщетенията за отпуск по болест да се изплащат от здравноосигурителните, а не от социалносигурителните фондове.

Социалното подпомагане, или "втората социална защитна мрежа", предоставя на бедните слоеве минимални доходи и жизненоважни услуги. Тази система създава също материални, медицински и други условия за живот на хората с физически и умствени увреждания, на самотни възрастни и деца.

Според БСП универсалните осигурителни плащания, помощите и разходите за социални грижи са задължение главно на държавата и общините. Основните източници за финансиране на тези плащания са данъците и даренията. Приходите за социално подпомагане могат да се увеличат, като се стимулират благотворителността и спонсорството.

"Втората защитна мрежа" на социалното осигуряване може да се разшири чрез увеличаване на вида и размера на предоставените помощи и услуги и чрез решаване на специфичните проблеми на социални групи, които се нуждаят от обществена закрила.


ВСЕОБЩО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Още преди да е създадена самостоятелна осигурителна система, здравеопазването болезнено се нуждае от финансова и организационна стабилизация. Запазването на здравни заведения, набавянето на животоспасяващи лекарства и консумативи и поддържането на лечебно-диагностичната апаратура са измежду най-важните социални задачи в началото на прехода.

При реформата на здравеопазването Българската социалистическа партия непоколебимо отстоява гарантирано и достойно медицинско обслужване на всеки български гражданин и запазването на безплатната медицинска помощ в определени случаи.

В средносрочна перспектива може да се пристъпи към преструктуриране и модернизиране на държавното здравеопазване и към създаване на условия за поява на други видове заведения за лечение, профилактика и рехабилитация.

Държавата е призвана да постави в равностойни и конкурентни условия различните здравни заведения и да издържа държавни заведения, в които се съчетават обучение, научни изследвания и здравна практика.

Новата система за здравно осигуряване е свързана и с промяна на организацията на здравното обслужване, в която нарастват възможностите за избор на здравно заведение и лекуващ лекар.

Необходимо е да се разработи нова система за санаториално-курортно лечение, да се усъвършенстват организацията и управлението на държавния хигиенно-санитарен и лекарствен контрол, както и специализираният надзор върху работата на здравните заведения и специалистите.

Производството, търговията и цените на лекарствата подлежат на регулиране от страна на държавата.


ДОСТЪПНО ЖИЛИЩЕ

Главната социална цел на БСП в областта на жилищната политика е жилището да бъде достъпно за българския гражданин. Това означава жилището да съответства на жилищните потребности в зависимост от големината на семейството, броя на децата и възрастните в него, упражняваната професия, здравето. Достъпността означава и определено съотношение между цената на жилището и доходите на семейството.

Българската социалистическа партия е за създаване на механизъм за компенсиране от държавата на недостига на доход за жилище. Този механизъм следва да включва кредитни облекчения, съобразно дохода, при покупка или строителство на подходящо жилище, субсидиране на общинското жилищно строителство и други мерки.

Специално внимание във връзка с демографската криза е необходимо да се отдели на изграждането на жилища за млади новобрачни семейства, на отпускането на целеви субсидии за семейства с ниски доходи и на други групи в неравностойно социално положение.

Нарастването на дела на наемния жилищен фонд увеличава достъпа до жилище и възможностите за задоволяване на променящите се жилищни нужди. Налага се крайно неравномерното съотношение между собствения и наемния жилищен фонд постепенно да се променя в полза на последния и да се доближава до европейските стандарти.

Развитието на жилищното строителство освен като социален приоритет може да се окаже фактор на икономическото оживление, какъвто е в доста напреднали страни. Това може да се постигне чрез държавно финансиране на жилищния сектор. Желателно е държавата да насочва значителна част от инвестициите към жилищното строителство, да стимулира участието на социалните фондове в инвестиции за изграждане на жилища, да създаде специални кредитни институции. Полезно е също така да се увеличи делът на частния капитал в жилищното строителство.

Включването на различни организации в строителството на жилища налага да се засили държавният и обществен контрол за качеството на тяхното изпълнение, за спазване на градоустройствените планове, за създаване на екологична и естетическа жизнена среда.

/Пресслужба "Куриер"/


16:30:00
23.03.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Иванка Тодорова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!