23 април 1991

СОФИЯ, 23 АПРИЛ 1991 ГОДИНА                                                                          БРОЙ 79 /354/

СОФИЯ, 23 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА МЛАДЕЖКИТЕ ПАТРИОТИЧНИ СЪЮЗИ /ФМПС/ "МЛАДА БЪЛГАРИЯ".


БРАТЯ И СЕСТРИ,

НИЕ ИМАМЕ ЩАСТИЕТО ДА ЖИВЕЕМ В ДРАМАТИЧНО И СЪДБОВНО ВРЕМЕ. БЪЛГАРИЯ ПРИКЛЮЧИ С ПОЛОВИНВЕКОВНОТО БЕЗВРЕМИЕ, С ЕПОХА, В КОЯТО МЛАДИЯТ ЧОВЕК МОЖЕШЕ ДА ВЪРШИ САМО ТОВА, КОЕТО МУ СЕ ПРЕДПИСВАШЕ "ОТГОРЕ". А ОТГОРЕ БЯХА ШЕПА БЕЗДАРНИ И, КОЕТО ЗА НАС Е ПО-ВАЖНО, БЕЗРОДНИ ИНТЕЛЕКТУАЛНИ НИЩОЖЕСТВА. БЪЛГАРИЯ ДНЕС ТРЪГВА ПО ПЪТИЩА, ПРОВЕРЕНИ ОТ НАЙ-НАПРЕДНАЛИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ, КОИТО МАКАР И С МНОГО ТРУДНОСТИ В СЛЕДВАЩИТЕ ГОДИНИ ЩЕ ГАРАНТИРАТ ДОБРУВАНЕТО И БЛАГОДЕНСТВИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. ОТНОВО, ЗА ПЪРВИ ПЪТ СЛЕД 191 [1991?] ГОДИНА, СЕ СЪЗДАДОХА И РЕАЛНИ ШАНСОВЕ ДА БЪДАТ ПОСТИГНАТИ ИДЕАЛИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ - ДУХОВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД В СТРАНАТА И ИЗВЪН НЕЙНИТЕ ГРАНИЦИ. РАЖДА СЕ И УКРЕПВА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ, КОЯТО ЩЕ ГАРАНТИРА РАЗВИТИЕТО НА МЛАДИТЕ ХОРА БЕЗ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ОГРАНИЧЕНИЯ, НАЛАГАНИ В ТОТАЛИТАРНОТО ОБЩЕСТВО.

НО В СЪЩОТО ВРЕМЕ ПРЕД БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ И БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ В НАСТОЯЩИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МОМЕНТ СЪЩЕСТВУВАТ СЕРИОЗНИ ОПАСНОСТИ, КОИТО НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА ПРЕНЕБРЕГНЕМ:

- БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ Е ЗАПЛАШЕНА ОТ БИОЛОГИЧЕСКИ КОЛАПС, Т.Е. ОТ ПОСТЕПЕННОТО Й ИЗЧЕЗВАНЕ, РЕЗУЛТАТ И ОТ НИСКАТА РАЖДАЕМОСТ И ВИСОКА СМЪРТНОСТ, И ОТ ЛИПСАТА НА ДЪРЖАВНА ИМИГРАЦИОННА ПОЛИТИКА;

- ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА НАШАТА ДЪРЖАВА Е ЗАСТРАШЕНА ОТ НОВИ ТЕРИТОРИАЛНИ АМПУТАЦИИ, ПЛАНИРАНИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ КРЪГОВЕ В НЯКОИ СЪСЕДНИ СТРАНИ;

- НЕ Е МАЛКА И ОПАСНОСТТА ОТ ДУХОВНО ОБЕЗЛИЧАВАНЕ, КУЛТУРНА И ЕТНИЧЕСКА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ - РЕЗУЛТАТ ОТ НАСАЖДАНИЯ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН НИХИЛИЗЪМ, ДАЛ СВОИТЕ ОТРОВНИ ПЛОДОВЕ СРЕД ПРЕОБЛАДАВАЩАТА ЧАСТ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ И ДВИЖЕНИЯ.

ИМЕННО ОПАСНОСТИТЕ, СТОЯЩИ ПРЕД БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ И ДЪРЖАВА, РАЖДАТ НА БЯЛ СВЯТ НАШЕТО ДВИЖЕНИЕ - ФЕДЕРАЦИЯ НА МЛАДЕЖКИТЕ ПАТРИОТИЧНИ СЪЮЗИ /ФМПС/ "МЛАДА БЪЛГАРИЯ".


КАКВО Е ФМПС "МЛАДА БЪЛГАРИЯ"

ФМПС "МЛАДА БЪЛГАРИЯ" Е ОРГАНИЗАЦИЯ, ОТВОРЕНА ЗА МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ВСИЧКИ СОЦИАЛНИ ГРУПИ БЕЗ РАЗЛИКА НА ПАРТИЙНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, ОБРАЗОВАНИЕ, ЕТНИЧЕСКИ ПРОИЗХОД И САМОСЪЗНАНИЕ.

НИЕ ПОСТАВЯМЕ САМО ЕДНО ИЗИСКВАНЕ КЪМ НАШИТЕ ЧЛЕНОВЕ - ДА ПРИЗНАВАТ ПРИОРИТЕТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НАД ПАРТИЙНА, ЕТНИЧЕСКА И ВЕРСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ.

НАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ СЕ ГРАДИ НА ДВА ОСНОВНИ ПРИНЦИПА: САМОСТОЯТЕЛНОСТ И НЕЗАВИСИМОСТ, ТЪЙ КАТО ТОВА Е НАЙ-РАЗУМНИЯТ НАЧИН ДА ОТСТОЯВАМЕ СВОИТЕ ИДЕАЛИ; И ВТОРО - ДЕМОКРАТИЧНОСТ, ТЪЙ КАТО САМО В УСЛОВИЯТА НА ЕДНО ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО МОГАТ ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ КАКТО СОЦИАЛНИТЕ, ТАКА И НАЦИОНАЛНИТЕ ИДЕАЛИ НА ФЕДЕРАЦИЯТА.


ФМПС "МЛАДА БЪЛГАРИЯ" ЗА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО

ФМПС "МЛАДА БЪЛГАРИЯ" Е ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО, ГАРАНТИРАНО ОТ ДЕМОКРАТИЧНА КОНСТИТУЦИЯ И ДЕМОКРАТИЧНИ ЗАКОНИ, ОСИГУРЯВАЩИ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ, СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ЛИЧНИТЕ ПРАВА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД КАТО ЦЯЛО И НА БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ - В ЧАСТНОСТ! ЕДНОВРЕМЕННО С ТОВА НИЕ СМЕ И ЗА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕМОКРАЦИЯ, КОЯТО ОТЧИТА И ОТДАВА ПРИОРИТЕТ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ПОЛОЖИТЕЛНОТО В ЧЕТИРИНАДЕСЕТВЕКОВНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА, КУЛТУРА И ДЪРЖАВЕН ЖИВОТ. В ТОВА ОТНОШЕНИЕ НАШИТЕ ИДЕИ НЕ СЕ РАЗЛИЧАВАТ ОТ ИДЕИТЕ, ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ И НА ТЕХНИТЕ МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЯВИЛИ ДЕМОКРАЦИЯТА ЗА ОСНОВОПОЛАГАЩ ПРИНЦИП НА СВОЕТО СЪЩЕСТВУВАНЕ И ДЕЙСТВИЕ.

ТОВА, КОЕТО НИ ОТЛИЧАВА ОТ ТЯХ, Е, ЧЕ НИЕ ЩЕ ОТДАДЕМ НЕ САМО ПРИРОРИТЕТНО ВНИМАНИЕ, НО И НАИСТИНА ЩЕ СЕ БОРИМ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ЦЕЛИТЕ НА ЕДНА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА.


 ФМПС "МЛАДА БЪЛГАРИЯ" И НАЦИОНАЛНИТЕ ИДЕАЛИ

ФМПС "МЛАДА БЪЛГАРИЯ" ЩЕ ПОЛОЖИ УСИЛИЯ ДА СПРЕ ДЕМОГРАФСКИЯ КОЛАПС НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ И ДА ОСИГУРИ ЕСТЕСТВЕНОТО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ.

ФМПС "МЛАДА БЪЛГАРИЯ" ЩЕ СЕ БОРИ ЗА ДУХОВНОТО ОБЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В СССР, РУМЪНИЯ, ЮГОСЛАВИЯ, ГЪРЦИЯ, ТУРЦИЯ И ОСТАНАЛИТЕ СТРАНИ, КАКТО И С БЪЛГАРСКИТЕ ЕМИГРАНТСКИ ОБЩЕСТВА В ЕВРОПА, АМЕРИКА И АВСТРАЛИЯ.

ФМПС "МЛАДА БЪЛГАРИЯ" ЩЕ СЕ БОРИ СРЕЩУ ВОИНСТВАЩИЯ НАЦИОНАЛЕН НИХИЛИЗЪМ, ЩЕ РАТУВА ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ.

ФМПС "МЛАДА БЪЛГАРИЯ" ЩЕ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ НА ОПИТИТЕ НА ЕТНИЧЕСКИЯ И НА ДЪРЖАВНИЯ СЕПАРАТИЗЪМ, ЦЕЛЯЩИ НОВО ОСАКАТЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА.

НА ПОСЛЕДНО МЯСТО /НО НЕ И ПО ВАЖНОСТ/ ФМПС "МЛАДА БЪЛГАРИЯ" ЩЕ ОТДЕЛИ ОГРОМНА ЧАСТ ОТ СВОИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ УСИЛИЯ ВЪРХУ РЕШАВАНЕТО НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ В НАШАТА ДЪРЖАВА. ЗАЩОТО НИЕ СИ ДАВАМЕ ЯСНА СМЕТКА, ЧЕ ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ОКОЛНАТА ЖИЗНЕНА СРЕДА МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖЕ ПО-ОПАСНО ЗА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ И ДЪРЖАВА ОТ ВСИЧКИ ЧУЖДИ НАШЕСТВИЯ, ВЗЕТИ ЗАЕДНО, В ЧЕТИРИНАДЕСЕТВЕКОВНАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ.


ФМПС "МЛАДА БЪЛГАРИЯ" И ОТНОШЕНИЕТО Й КЪМ ДРУГИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ

НИЕ ЗАЯВИХМЕ, ЧЕ ФМПС "МЛАДА БЪЛГАРИЯ" Е САМОСТОЯТЕЛНА И НЕЗАВИСИМА МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ, НЕОБВЪРЗАНА С ПАРТИЙНА ИЛИ КОНФЕСИОНАЛНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ.

НАШЕТО МЯСТО В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ Е ДА БЪДЕМ С ТЕЗИ, КОИТО ПОДКРЕПЯТ НАШИТЕ ИДЕАЛИ И ЦЕЛИ, И ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯМЕ НА ТЕЗИ, КОИТО ИМАТ ВРАЖДЕБНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ТЯХ. В СЪЩОТО ВРЕМЕ НИЕ ЩЕ ИМАМЕ КОНСТРУКТИВНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕРСКИ ГРУПИ, КОИТО НЯМАТ ОПРЕДЕЛЕНО СТАНОВИЩЕ ПО ВЪЗГЛЕДИТЕ НИ.

ИМЕННО ТОЗИ ЩЕ БЪДЕ КРИТЕРИЯТ, КОЙТО ЩЕ ОПРЕДЕЛЯ ДАЛИ ЩЕ ВЗАИМОДЕЙСТВАМЕ С ДРУГИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ, ИЛИ ЩЕ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯМЕ НА ТЯХ.

ФМПС "МЛАДА БЪЛГАРИЯ" Е НАСЛЕДНИК НА МЛАДИТЕ БЪЛГАРИ ОТ ЕПОХАТА НА ВЪЗРАЖДАНЕТО. НИЕ СМЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПОКОЛЕНИЕТО БЪЛГАРИ, КОЕТО ЩЕ ЖИВЕЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК.

НИЕ ЧЕРПИМ СИЛА ОТ НАШАТА МЛАДОСТ И ОТ СЕНКИТЕ НА НАШИТЕ ПРАДЕДИ.

НИЕ ДАВАМЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА ВСЕКИ МЛАД БЪЛГАРИН ДА ДОЙДЕ ПРИ НАС.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 23 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН
ТЕКСТ НА СЪОБЩЕНИЕТО ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ГРАЖДАНСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА И ОБЕКТИВНА ТЕЛЕВИЗИЯ /ГДНОТ/.


ПО ИНИЦИАТИВА НА ГРАЖДАНСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА И ОБЕКТИВНА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 19 АПРИЛ 1991 ГОДИНА СЕ СЪСТОЯ СРЕЩА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО, НА НЕЗАВИСИМИ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ, НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ. УЧАСТНИЦИТЕ В СРЕЩАТА ПОДКРЕПИХА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО И УЧРЕДИХА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ НЕГО.

НА СРЕЩАТА ПРИСЪСТВА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КОМИТЕТА ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ Г-Н ОГНЯН САПАРЕВ. ТОЙ ИЗЛОЖИ ВИЖДАНИЯТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ ОТНОСНО ПРОБЛЕМИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА
ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ТЕЛЕВИЗИЯТА В БАЛАНСИРАНО И ОБЕКТИВНО НАЦИОНАЛНО СРЕДСТВО ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.

УЧРЕДИТЕЛНИЯТ ПРОТОКОЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ БЕШЕ ПОДПИСАН ОТ:
  ХРИСТИЯНСКО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ - ЕЛИСАВЕТА МИЛЕНОВА
ПАРТИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ - ИЛИЯ СИПСЕВ
СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА - ЦВЕТАН БЕЛЕНСКИ
ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ - КОНСТАНТИН АДЖАРОВ

СЪВЕТЪТ Е ОТВОРЕНА СТРУКТУРА И КЪМ НЕГО МОГАТ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ КАКТО ДРУГИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ, ТАКА И ОТДЕЛНИ ЛИЧНОСТИ.

СОФИЯ, 22 АПРИЛ 1991 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 23 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДЕСЕТ ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО СА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ МИР И НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАЦИЯ ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ.


ПРЕДИ ДЕСЕТ МЕСЕЦА БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД В ЕДНИ СВОБОДНИ, ДЕМОКРАТИЧНИ И ЧЕСТНИ ИЗБОРИ ИЗБРА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ЧИЯТО ГЛАВНА ИСТОРИЧЕСКА ЗАДАЧА БЕ ГЛАСУВАНЕТО НА НОВА ДЕМОКРАТИЧНА КОНСТИТУЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ.

ЕДИН ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ПАРАДОКСИ НА СЪВРЕМЕННИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ У НАС Е, ЧЕ ТЪКМО ТЕЗИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, КОИТО НАЙ-МНОГО НАСТОЯВАТ ЗА ВЕЛИКО, А НЕ ЗА ОБИКНОВЕНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, СЕГА НАСТОЙЧИВО И УЛТИМАТИВНО ИСКАТ НЕГОВОТО НЕЗАБАВНО РАЗПУСКАНЕ, ПРЕДИ ТО ДА Е ИЗПЪЛНИЛО СВОЯТА ИСТОРИЧЕСКА МИСИЯ.

УЛТИМАТИВНОТО ИСКАНЕ ЧРЕЗ МИТИНГИ, ОКУПАЦИОННИ СТАЧКИ, УЛИЧЕН ТЕРОР И ЗАПЛАХИ ЗА НЕЗАБАВНО РАЗПУСКАНЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Е ГРУБО ПОГАЗВАНЕ НА НАРОДНИЯ ВОТ, ЦИНИЧНО ОТХВЪРЛЯНЕ НА НАРОДНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ, ОПИТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НОВА ТОТАЛИТАРНА СИСТЕМА.

ОЧЕВИДНО Е, ЧЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ, ИЗГУБИЛИ ВЯРА И ТЪРПЕНИЕ ЗА ЕДНА ИЗБОРНА ПОБЕДА, СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА КОНСТИТУЦИЯТА ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, СЕ СТРЕМЯТ ДА СЕ ДОБЕРАТ ДО ПЪЛНА И НЕОГРАНИЧЕНА ВЛАСТ В УСЛОВИЯТА НА ПОВСЕМЕСТНА ПОЛИТИЧЕСКА И СОЦИАЛНА ЕСКАЛАЦИЯ.

ПОЛИТИЧЕСКАТА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА СЕГА В БЪЛГАРИЯ Е ВЗРИВООПАСНА. КАТАСТРОФАЛНО ПАДА ПРОИЗВОДСТВОТО, МАСОВО ФАЛИРАТ ДЪРЖАВНИ, КООПЕРАТИВНИ И ЧАСТНИ ФИРМИ. ИНФЛАЦИЯТА ВЗЕМА ФАНТАСТИЧНИ РАЗМЕРИ. БЕЗРАБОТИЦАТА СЕ ПРЕВРЪЩА В НАЙ-СТРАШНИЯ СОЦИАЛЕН БИЧ. СПЕКУЛАТА, ПРЕСТЪПНОСТТА, ИЗРАСТВАНЕТО ЗА СЕДМИЦИ И МЕСЕЦИ НА НОВИ БЪЛГАРСКИ МИЛИОНЕРИ ПРЕУСПЯВАТ.

НЕЗАБАВНОТО РАЗПУСКАНЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЩЕ ОЗНАЧАВА И НЕЗАБАВНО РАЗПУСКАНЕ НА СЕГАШНИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ. ТОЗИ АКТ ЩЕ ПРЕКЪСНЕ ПРОВЕЖДАНЕТО НА РЕФОРМИТЕ В СТРАНАТА, ЩЕ СЪЗДАДЕ УСЛОВИЯ ЗА ПЪЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ И СТОПАНСКИ ХАОС И СИЛНО ИЗОСТРЯНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ.

НАД БЪЛГАРИЯ Е НАДВИСНАЛА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА, РЕАЛНА ОПАСНОСТ ОТ ИЗГУБВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ, НЕЗАВИСИМОСТТА И ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА СТРАНАТА.

ВСЯКА НОВА ПОЛИТИЧЕСКА И СОЦИАЛНА ЕСКАЛАЦИЯ ДОБЛИЖАВА СТРАНАТА ПЛЪТНО ДО ПРАГА НА ГРАЖДАНСКАТА ВОЙНА. МОМЕНТЪТ Е ВЪРХОВЕН. ДНИТЕ, КОИТО ИЗЖИВЯВАМЕ, СА СЪДБОНОСНИ ЗА БЪЛГАРИЯ.

НИЕ ИЗДИГАМЕ СВОЯ ГЛАС ЗА ЗАЩИТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ЗА ПРИЕМАНЕТО НА НОВА КОНСТИТУЦИЯ, ЗА ИЗБОР НА КОНСТИТУЦИОННИ МЕСТНИ ОРГАНИ НА САМОУПРАВЛЕНИЕ, ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНИЯ МИР, ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КАТО СВОБОДНА, ДЕМОКРАТИЧНА И НЕЗАВИСИМА СТРАНА.

НИЕ СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВСИЧКИ, КОИТО МИЛЕЯТ ЗА СВОБОДАТА, ДЕМОКРАЦИЯТА И НЕЗАВИСИМОСТТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ДА ОБЕДИНЯТСВОЯТА ВОЛЯ, ЗА ДА СЕ ПРЕСЕЧЕ ПЪТЯТ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКОТО БЕЗУМИЕ И ПОПЪЛЗНОВЕНИЯТА НА НОВИЯ ТОТАЛИТАРИЗЪМ, ДА ПОДЧИНИМ ВСИЧКО НА НАЦИОНАЛНИТЕ НИ ИНТЕРЕСИ.

 ПОДПИСАЛИ ДЕКЛАРАЦИЯТА:

ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ
ДВИЖЕНИЕ ЖЕНИ И МАЙКИ ПРОТИВ НАСИЛИЕТО
ОБЩОНАРОДНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКИ МИР И НАРОДНО ЕДИНСТВО
СЪЮЗ НА БОРЦИТЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА И КАПИТАЛИЗМА
СЪЮЗ НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА
ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА И ОБЕКТИВНА ТЕЛЕВИЗИЯ
НЕЗАВИСИМ СЪЮЗ ЗА ЗАЩИТА ПАМЕТТА НА БОРЦИТЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ
БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ 23 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТКРИТОТО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ, АДРЕСИРАНО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИТЕТА ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ.


Г-Н САПАРЕВ,

ДЕСЕТ НЕЗАВИСИМИ ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, СЛЕД НЕКОЛКОКРАТНО ОБСЪЖДАНЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА, ПОДПИСАХМЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ МИР И ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАЦИЯ, КОЯТО БЕ ПРЕДАДЕНА ЗА РАЗГЛАСЯВАНЕ ОТ ТЕЛЕВИЗИЯТА. ЧАКАХМЕ ПОКАНА ДВА ДНИ И ВЕЧЕРТА НА 17 АПРИЛ 1991 Г. В ПРЕДАВАНЕТО "ОТЗВУК" ЗА НАША ГОЛЯМА ИЗНЕНАДА ВОДЕЩИЯТ ЖУРНАЛИСТ ЦИТИРА ТРИ ИЗРЕЧЕНИЯ ОТ ДЕКЛАРАЦИЯТА И ПОДКАНИ ЛИДЕРИТЕ НА СДС И БСП, КОИТО БЯХА ГОСТИ НА ТОВА ПРЕДАВАНЕ, ДА НАПРАВЯТ ПОЛИТИЧЕСКА РЕЦЕНЗИЯ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА. ТАКА ОТ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ БЕ СКРИТО СЪДЪРЖАНИЕТО НА НАШАТА ДЕКЛАРАЦИЯ, ЗА ТОВА ПЪК ТЯ НАУЧИ КАКВО МИСЛЯТ ЗА НЕЯ ВОДЕЩИЯТ ЖУРНАЛИСТ, ФИЛИП ДИМИТРОВ И АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ. ВРЕМЕТО ЗА КОМЕНТАРА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА БЕ ДВОЙНО ПОВЕЧЕ ОТ ОНОВА, КОЕТО БЕ ПОТРЕБНО ЗА НЕЙНОТО ПРОЧИТАНЕ. СЛЕДОВАТЕЛНО И ДУМА НЕ МОЖЕ ДА СТАВА ЗА ЛИПСА НА ТЕЛЕВИЗИОННО ВРЕМЕ. САМИЯТ ФАКТ, ЧЕ КОМЕНТАРИТЕ ПО ДЕКЛАРАЦИЯТА БЯХА ЕДИН ОТ ОСНОВНИТЕ ВЪПРОСИ В ДЕБАТИТЕ МЕЖДУ ЛИДЕРИТЕ НА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТА, ПОКАЗВА, ЧЕ ЖУРНАЛИСТИТЕ ОТ ТЕЛЕВИЗИЯТА СА ОЦЕНИЛИ ПО ДОСТОЙНСТВО И НЕЙНОТО ЗНАЧЕНИЕ. ТОГАВА ИМА САМО ЕДНО ВЯРНО ОБЯСНЕНИЕ ЗА НЕПРОЧИТАНЕТО НА ДЕКЛАРАЦИЯТА - СТРАХ ОТ ИСТИНАТА.

И НЕ САМО ТОВА. ПОДОБЕН НАЧИН НА ИНФОРМАЦИЯ Е ГРУБО НАРУШЕНИЕ НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА ЕТИЧНОСТ, ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И СВОБОДА НА СЛОВОТО.

ИЗРАЗЯВАМЕ НАШИЯ РЕШИТЕЛЕН ПРОТЕСТ ПРОТИВ ПОДОБНИ ТОТАЛИТАРНИ ПОДХОДИ, ПРОТИВ ГРУБАТА МАНИПУЛАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ, ПРОТИВ НЕПРИКРИТАТА ПОЛИТИЧЕСКА ТЕНДЕНЦИОЗНОСТ, ПРОЯВЕНА ТАКА СИЛНО В ПОСОЧЕНОТО ПРЕДАВАНЕ. ОБРЪЩАМЕ СЕ С МОЛБА КЪМ ВАС ДА СЪДЕЙСТВАТЕ ЗА ОГЛАСЯВАНЕТО НА НАШАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАЕДНО С НАСТОЯЩОТО ПИСМО ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И НЕКА ТОЙ ДА ПРЕЦЕНИ КОЙ НАИСТИНА ЗАСТРАШАВА ГРАЖДАНСКИЯ МИР И ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАЦИЯ.

СОФИЯ, 19 АПРИЛ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 23 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЯНКО ЯНКОВ -ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС И НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКАЦИЯТА ВЪВ В. "ФАКС". ДЕКЛАРАЦИЯТА Е АДРЕСИРАНА ДО БЮРОТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКАТА И ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.


НА 22 АПРИЛ 1991 ГОДИНА, ПОНЕДЕЛНИК, ПРЕБИВАВАЙКИ В ПРОВИНЦИЯТА, НАУЧИХ ОТ ВЕСТНИК "ФАКС", ЧЕ СЪМ БИЛ ПОДПИСАЛ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ШЕСТО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ ИЛИ ПРЕДШЕСТВАЩИТЕ ГО СТРУКТУРИ. ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ:

1. НИКОГА НЕ СЪМ ПОДПИСВАЛ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С НИТО ЕДНА ОТ СЛУЖБИТЕ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ ИЛИ МИЛИЦИЯТА.

2. НИКОГА НЕ СЪМ СЪТРУДНИЧЕЛ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА НА КОЕТО И ДА Е ОТ УПРАВЛЕНИЯТА НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ ИЛИ МИЛИЦИЯТА.

3. С МЕН НЕ Е ПРОВЕЖДАН ОФИЦИАЛЕН РАЗГОВОР ОТ НИКОГО ВЪВ ВРЪЗКА С ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ "ДОСИЕТА".

4. НАСТОЯВАМ МОЕТО ДОСИЕ ДА БЪДЕ ОФИЦИАЛНО ОПОВЕСТЕНО В ПЕЧАТА И ДА СЕ НАПРАВИ ПЪЛНА ЕКСПЕРТИЗА НА НЕГОВАТА ДОСТОВЕРНОСТ КАТО ДОКУМЕНТ И КАТО СЪДЪРЖАНИЕ.

СОФИЯ, 23 АПРИЛ 1991 Г.                                     ЯНКО ЯНКОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 23 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В СЪВЕЩАНИЕТО НА МЮСЮЛМАНСКОТО ДУХОВЕНСТВО.


НА 18 АПРИЛ 1991 ГОД. В СОФИЯ - НДК, СЕ СЪСТОЯ СЪВЕЩАНИЕ НА МЮСЛЮМАНСКОТО ДУХОВЕНСТВО В БЪЛГАРИЯ. НЕГОВАТА ЦЕЛ БЕ ДА ОБСЪДИ И ПРИЕМЕ НОВИЯ УСТАВ НА МЮСЛЮМАНСКОТО ИЗПОВЕДАНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

СЛЕД ВСТЪПИТЕЛНОТО СЛОВО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА УСТАВА ОТ Д-Р ХАДЖИ НЕДИМ ХАФЪЗ ИБРАХИМ ГЕНДЖЕВ - ГЛАВЕН МЮФТИЯ, СЕ ИЗКАЗАХА 68 УЧАСТНИЦИ. ОСНОВНО МЯСТО В ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗАЕМАХА ЖЕЛАНИЕТО НА ДУХОВЕНСТВОТО НОВИЯТ УСТАВ ДА БЪДЕ ДОСТОЕН ДОКУМЕНТ, УТВЪРЖДАВАЩ АВТОНОМНОСТТА, МЯСТОТО И РОЛЯТА НА МЮСЛЮМАНСКОТО ИЗПОВЕДАНИЕ В ЕДНА ДЕМОКРАТИЧНА СТРАНА И ПОСТАВЯНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНИ ОСНОВИ РЕШАВАНЕТО НА ВЪТРЕШНОРЕЛИГИОЗНИТЕ ДЕЛА И ВЪТРЕШНОИЗПОВЕДНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ. С ОСТРОТА БЕ ПОСТАВЕН ВЪПРОСЪТ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО НА НАМЕСАТА И ОПЕКУНСТВОТО НАД ИЗПОВЕДАНИЕТО, КАКТО ТОВА СЕ ПРАВЕШЕ ОТ ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В ЦЕНТЪРА И ПО МЕСТА. БЕ ПОДЧЕРТАНО, ЧЕ ЦЕЛТА НА МЮСЛЮМАНСКАТА СТРУКТУРА И НА ИЗПОВЕДАНИЕТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ АКТИВНОТО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЯРВАЩИТЕ В ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ И УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА.

СЪЩЕВРЕМЕННО БЯХА НАПРАВЕНИ РЕДИЦА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТНОСНО УСТРОЙСТВОТО, ПРАВАТА НА ОТДЕЛНИТЕ ЗВЕНА - ВИСШИЯ ДУХОВЕН СЪВЕТ, ГЛАВНОТО МЮФТИЙСТВО, РАЙОННИТЕ МЮФТИЙСТВА, ИМАМИТЕ, МЮСЛЮМАНСКИТЕ НАСТОЯТЕЛСТВА ПО ИЗПОВЕДАНИЕТО НА РЕЛИГИЯТА И ИЗВЪРШВАНЕТО НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ОБРЕДИ И РИТУАЛИ СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА ШЕРИАТА, ПОДГОТОВКАТА НА ПРОПОВЕДНИЦИ И ИМАМИ, ИЗДАВАНЕТО НА ИСЛЯМСКА ЛИТЕРАТУРА, ВЕСТНИЦИ, СПИСАНИЯ И Т.Н.

ПРИ ОКОНЧАТЕЛНОТО УТВЪРЖДАВАНЕ НА УСТАВА ВСИЧКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЩЕ БЪДАТ ПРИЕТИ.

УЧАСТНИЦИТЕ В СЪВЕЩАНИЕТО ДАДОХА ВИСОКА ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА ГЛАВНИЯ МЮФТИЯ Д-Р ХАДЖИ НЕДИМ ХАФЪЗ ИБРАХИМ ГЕНДЖЕВ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ПРАВА НА МЮСЛЮМАНИТЕ.

ВЪЗПОЛЗВАЙКИ СЕ ОТ СЛУЧАЯ, НИЕ, МЮСЛЮМАНСКИТЕ ДУХОВНИЦИ, ИМАМИ МЮФТИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА МЮСЛЮМАНСКИТЕ НАСТОЯТЕЛСТВА, ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ НАШИ БРАТЯ МЮСЛЮМАНИ В СТРАНАТА ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА НАШИЯ ДУХОВЕН ГЛАВА Д-Р ХАДЖИ НЕДИМ ХАФЪЗ ИБРАХИМ ГЕНДЖЕВ И НА РАЙОННИТЕ МЮФТИЙСТВА ДА РАБОТИМ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ, ДА БЪДЕМ РАДЕТЕЛИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И ВЪЗВРЪЩАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПРАВАТА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗПОВЯДВАНЕТО НА НАШАТА РЕЛИГИЯ, ДА БЪДЕМ СПОКОЙНИ, ДА НЕ СЕ ПОДДАВАМЕ НА МАШИНАЦИИ, СПЕКУЛАЦИИ, ЗАПЛАХИ И ИНТРИГИ, ОТ КЪДЕТО И ДА ИДВАТ ТЕ И ДА РАБОТИМ В МИР ЗА СВОЕТО И НА СТРАНАТА НИ БЛАГОДЕНСТВИЕ И НАПРЕДЪК.

НИЕ, УЧАСТНИЦИТЕ В СЪВЕЩАНИЕТО,   ДАВАМЕ НАШАТА ПОДКРЕПА НА ПОЛИТИКАТА НА Г-Н ДИМИТЪР ПОПОВ В СТРЕМЕЖА МУ ЗА ИЗВЕЖДАНЕ НА БЪЛГАРИЯ ОТ ДЪЛБОКАТА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА, КАТО С ТРУД И СПОКОЙСТВИЕ ЩЕ ДАДЕМ СВОЯ ПРИНОС ЗА ТОВА.

НЕКА АЛЛАХ ДАРИ ВСИЧКИ НИ СЪС ЗДРАВЕ И ЩАСТИЕ, А СТРАНАТА НИ С БЛАГОДЕНСТВИЕ.

СОФИЯ, 18 АПРИЛ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 23 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА РЕГИОНАЛНИТЕ СЪВЕТИ НА БСП ОТ ГАБРОВО, ПЕРНИК, БУРГАС, ВАРНА, РУСЕ, СТАРА ЗАГОРА И ПЛОВДИВ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОБМЕН МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И СССР. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ДО ИЗВЪНРЕДНИЯ И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА СССР В БЪЛГАРИЯ.


УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ПОСЛАНИК,

МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СССР СЪЩЕСТВУВАТ ДЪЛГОГОДИШНИ ТРАДИЦИИ НА ВРЪЗКИ И СЪТРУДНИЧЕСТВО НА РАЗЛИЧНИ НИВА, КОИТО СА ДОВЕЛИ ДО ОПРЕДЕЛЕНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И РАЗДЕЛЕНИЕ НА ТРУДА. ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ТЕЗИ ФАКТОРИ СА В СЪСТОЯНИЕ ДА ВЪЗДЕЙСТВАТ ПОЛОЖИТЕЛНО ЗА РАЗВИТИЕТО НА НОВИТЕ ПРОЦЕСИ, КАТО СЪЗДАВАТ УСЛОВИЯ ЗА ПО-ПЛАВЕН И БЕЗБОЛЕЗНЕН ПРЕХОД КЪМ СЪТРУДНИЧЕСТВО НА НОВА ОСНОВА.

ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ДНЕС НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА СЕ ЧУВСТВАМЕ УБЕДЕНИ, ЧЕ ТЕЗИ РЕАЛНОСТИ СА НАПЪЛНО ОЦЕНЕНИ И СЕ ПРЕДПРИЕМАТ НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ В ИНТЕРЕС НА ПРЕХОДА КЪМ НОРМАЛНИ ПАЗАРНИ ОТНОШЕНИЯ.

НАПРОТИВ, С ВСЕКИ ИЗМИНАЛ ДЕН СЕ УВЕЛИЧАВАТ ФАКТИТЕ, ЧЕ ТОЗИ ПОТЕНЦИАЛ НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА, ЧЕ БЕЗ НЕГО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА СЕ СЪПРОВОЖДА С ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ГОЛЕМИ РИСКОВЕ И РЯЗКО СПАДАТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА МАНЕВРИРАНЕ И ПРЕНАГЛАСА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, СВЪРЗАНИ С ТРАДИЦИОННИТЕ ЕКСПОРТНИ ПАЗАРИ НА БЪЛГАРИЯ. СЪЗДАДЕНА Е ИКОНОМИЧЕСКА СИТУАЦИЯ, КОЯТО ПРИНУЖДАВА СТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ДА НАМАЛЯВАТ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПРОДУКЦИЯ С ОСИГУРЕНИ ДОГОВОРИ И ПАЗАРНО ТЪРСЕНЕ. ТУК ВЕЧЕ СТАВА ДУМА НЕ ЗА ЛИПСА НА ШАНСОВЕ ЗА ПРЕОРИЕНТИРАНЕ, А ЗА ЗАГУБА НА ШАНСОВЕТЕ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ.

НА ПРАКТИКА ПРОИЗВЕЖДАНАТА ПРОДУКЦИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА СССР В СТРУКТУРООПРЕДЕЛЯЩИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА РЕДИЦА РЕГИОНИ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 1991 ГОДИНА, ПРЕДСТАВЛЯВА ОСТАТЪЦИ ОТ ДОГОВОРИ ЗА 1990 ГОД., А ПО ОБЕМ - 10-12 % ОТ ОБЕМА НА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 1990 ГОДИНА.

ПОРЕДИЦА ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРИЕТИ ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА СССР, КАКТО И НЕДОСТАТЪЧНО АКТИВНАТА СПОРЕД НАС ПОЗИЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЗА УРЕЖДАНЕ НА БЪЛГАРО-СЪВЕТСКИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, БЛОКИРАТ ИКОНОМИЧЕСКАТА ИНИЦИАТИВА НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ.

ЗАДЪРЖАЩО ВЛИЯНИЕ В РАБОТАТА ПО ИЗГРАЖДАНЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СЪВМЕСТНИ БЪЛГАРО-СЪВЕТСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОКАЗВАТ:

- НАЛИЧИЕТО НА ДВОЙНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ;
- НЕИЗЯСНЯВАНЕТО НА КУРСА РУБЛА - ЛЕВ, КАТО ОСНОВА ЗА ЦЕНОВАТА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА;
- НЕИЗЯСНЯВАНЕТО НА КЛИРИНГОВИТЕ СПИСЪЦИ БЛОКИРА СТОКООБМЕНА МЕЖДУ ДВЕТЕ СТРАНИ.

ЗА РЕГИОНИТЕ ПЛОВДИВ, ПЕРНИК, ГАБРОВО, РУСЕ, БУРГАС, ВАРНА, СТАРА ЗАГОРА И ДР. ТОВА СА МОТОКАРИ, ЕЛЕКТРОТЕЛФЕРИ, ТЕКСТИЛНИ МАШИНИ И ТЕКСТИЛНА ПРОДУКЦИЯ, ПЛОТЕРИ, ДИГИТАЙЗЕРИ, ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ЕЛЕКТРОНИКАТА, СПОРТНИ ОБЛЕКЛА, БЕЛЬО, ПАРФЮМЕРИЯ, КОЗМЕТИКА И ДР., КОИТО ПЪЛНЯТ СКЛАДОВЕТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА И ПО СТОЙНОСТ НАДХВЪРЛЯТ ЕДИН МИЛИАРД ЛЕВА.

ОСНОВНИЯТ ПРОБЛЕМ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОБМЕН МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И СССР Е ЛИПСАТА НА НОВА ДОГОВОРНА ОСНОВА ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУДЪРЖАВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ВРЪЗКИ. РАЗБИРАЕМО Е, ЧЕ РЕШАВАНЕТО МУ ИЗИСКВА ВРЕМЕ, НО ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ, ЧЕ РЕЗЕРВЪТ ОТ ВРЕМЕ НА НАШАТА ИКОНОМИКА Е ПОЧТИ ИЗЧЕРПАН.

ЗА ДА СЕ УСКОРЯТ ПРОЦЕСИТЕ ОТ БЪЛГАРСКА СТРАНА, НИЕ ИЗПРАТИХМЕ МЕМОРАНДУМ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, С КОЙТО НАСТОЯВАМЕ ДА СЕ ПРЕВЪЗМОГНАТ ПРЕЧКИТЕ И СЕ НАСОЧАТ УСИЛИЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВЗАИМНОИЗГОДНИ ОТНОШЕНИЯ НА НОВА ОСНОВА МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И СССР.

БУДИ НЕДОУМЕНИЕ ЕДНОПОСОЧНОСТТА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ КОНТАКТИ НА НАЙ-ВИСОКО НИВО ОТ БЪЛГАРСКА СТРАНА. АКО ТАКАВА ПОЛИТИКА Е РЕЗУЛТАТ ОТ АНТИСЪВЕТИЗМА НА НЯКОИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ У НАС, ТО НЕКА СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ СТОТИЦИ ХИЛЯДИ СОЦИАЛИСТИ И СИМПАТИЗАНТИ ОТ НАШИТЕ РЕГИОНИ МИСЛЯТ ДРУГОЯЧЕ.

Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, Г-Н ПОСЛАНИК, ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВАС, УБЕДЕНИ, ЧЕ ЩЕ ПРОЯВИТЕ НЕОБХОДИМАТА ИНИЦИАТИВА ЗА БЪРЗИ И КОНКРЕТНИ ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ, НАСОЧЕНИ КЪМ ВЗАИМНОИЗГОДНО РЕШАВАНЕ НА НЯКОИ ПРОБЛЕМИ КАТО:

- СЪГЛАСУВАНЕ НА МИТНИЧЕСКИТЕ ТАРИФИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ, ТРАДИЦИОННО НАСОЧЕНИ КЪМ ПАЗАРИТЕ НА СССР ИЛИ СЪЗДАДЕНИ, ЗА ДА УДОВЛЕТВОРЯВАТ НУЖДИТЕ НА ТЕЗИ ПАЗАРИ;

- СЪЗДАВАНЕ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНИ МЕХАНИЗМИ ЗА ОТДЕЛНИ СДЕЛКИ;

- ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА ЗА СЪВМЕСТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.

СЛЕДВА ДА СЕ ПОДЧЕРТАЕ, ЧЕ НАРАСТВАНЕТО НА БЕЗРАБОТИЦАТА В НАШИТЕ РЕГИОНИ Е В ПРЯКА ЗАВИСИМОСТ ОТ БЪЛГАРО-СЪВЕТСКИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ПРОГНОЗАТА ЗА СЛЕДВАЩИТЕ НЯКОЛКО МЕСЕЦА ПОКАЗВА КАТАСТРОФАЛНИ РАЗМЕРИ НА БЕЗРАБОТИЦАТА ОТ ПОРЯДЪКА НА 40-50 %.

МАСОВАТА БЕЗРАБОТИЦА В НАШИТЕ РЕГИОНИ НЕ Е ПРОСТО ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ. ТЯ НОСИ В СЕБЕ СИ ОПАСЕН ПОТЕНЦИАЛ ЗА МАСОВИ ЕКСЦЕСИИ, ЗАСТРАШАВА ДЕМОКРАЦИЯТА, ГРАЖДАНСКИЯ МИР И НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ.

НАДЯВАМЕ СЕ НАСТОЯЩОТО ПИСМО ДА ПОСЛУЖИ КАТО ПОВОД ЗА КОНКРЕТНИ ДЕЙСТВИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 23 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ПЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА БЪЛГАРСКАТА БИЗНЕС ПАРТИЯ /ББП/, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ КОНГРЕС, ПРОВЕДЕН НА 13 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА В ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО.


ЧЛЕН 17
КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

/1/ КОНТРОЛНИЯТ СЪВЕТ СЕ СЪСТОИ ОТ 5 ЧЛЕНОВЕ, ИЗБРАНИ ОТ КОНГРЕСА С МАНДАТ 4 ГОДИНИ.

/2/ КОНТРОЛНИЯТ СЪВЕТ ИЗБИРА ИЗМЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ СИ ПРЕДСЕДАТЕЛ, КОЙТО ПРИСЪСТВА ИЛИ УПЪЛНОМОЩАВА ДРУГ ЧЛЕН НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ ДА ПРИСЪСТВА НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ С ПРАВО НА СЪВЕЩАТЕЛЕН ГЛАС.

/3/ КОНТРОЛНИЯТ СЪВЕТ СЛЕДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА КОНГРЕСА И НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕРЯВА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПАРТИЯТА И СЛЕДИ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ИМУЩЕСТВОТО Й, КАТО ОТЧИТА ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕД КОНГРЕСА.

/4/ КОНТРОЛНИЯТ СЪВЕТ ПОДАВА СИГНАЛИ И ПРАВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕД ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА.

/5/ КОНТРОЛНИЯТ СЪВЕТ ИЗВЪРШВА ФИНАНСОВИ РЕВИЗИИ НАЙ-МАЛКО ЕДИН ПЪТ ГОДИШНО.

ЧЛЕН 18
ИЗКЛЮЧВАНЕ

/1/ С РЕШЕНИЕ НА МЕСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАРТИЯТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗКЛЮЧЕН ЧЛЕН НА ПАРТИЯТА, КОЙТО ГРУБО НАРУШАВА УСТАВА ИЛИ С ПОВЕДЕНИЕТО СЕ ПРЕЧИ ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ НА ПАРТИЯТА ИЛИ Я ЗЛЕПОСТАВЯ. РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОБЖАЛВАНО ПРЕД РЕГИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ.

/2/ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ СЕ СЪОБЩАВА ОТ БЮРОТО НА МЕСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИЯ ЧЛЕН, КОЙТО МОЖЕ ДА ДАДЕ ОБЯСНЕНИЕ В СЕДЕМДНЕВЕН СРОК.

/3/ ПРЕДЛОЖЕНИЯТ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ ЧЛЕН СЕ ПОКАНВА ПИСМЕНО ДА ПРИСЪСТВА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, НА КОЕТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДА НЕГОВОТО ПОЛОЖЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ.

/4/ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ СИ ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ.

/5/ НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ББП МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗКЛЮЧЕН ОТ МЕСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, В КОЯТО ЧЛЕНУВА, В СЛУЧАЙ ЧЕ В ДЕЙНОСТТА СИ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ СЪЩЕСТВЕНО СЕ ОТКЛОНЯВА ОТ ПОЗИЦИЯТА ИЛИ СТАНОВИЩЕТО НА ПАРТИЯТА ПО ОСНОВНИ И ПРИНЦИПНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ.

ЧЛЕН 19
ИМУЩЕСТВО, ЧЛЕНСКИ ВНОС И БЮДЖЕТ

/1/ ВСТЪПИТЕЛНИЯТ ЧЛЕНСКИ ВНОС, КОЙТО ВСЕКИ КАНДИДАТ ЗА ЧЛЕН НА ПАРТИЯТА ВНАСЯ ПРИ ВСТЪПВАНЕТО СИ, Е МИНИМУМ 50 ЛЕВА.

/2/ РЕДОВНИЯТ ЧЛЕНСКИ ВНОС Е МИНИМУМ 10 ЛЕВА МЕСЕЧНО, КОЙТО ВСЕКИ ЧЛЕН ПЛАЩА БЕЗ ПОКАНА НЕ ПО-КЪСНО ОТ 10 ДНИ ОТ НАЧАЛОТО НА СЛЕДВАЩИЯ МЕСЕЦ. ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС ПО ЖЕЛАНИЕ МОЖЕ ДА СЕ ВНЕСЕ НАВЕДНЪЖ ДО КРАЯ НА ВСЯКА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.

/3/ ИМУЩЕСТВОТО НА ПАРТИЯТА СЕ СЪСТОИ ОТ ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ, ВЕЩНИ ПРАВА, ПРАВА НА ПОЛЗВАНЕ, ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ВЗЕМАНИЯ В ЛЕВА И ВАЛУТА, АВТОРСКИ ПРАВА, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ПРАВА, КОИТО СЪГЛАСНО ЗАКОНА МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ.

/4/ ПРИХОДИТЕ НА ПАРТИЯТА СЕ РЕАЛИЗИРАТ ОТ:

1. ВСТЪПИТЕЛЕН И РЕДОВЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС.
2. ДОБРОВОЛНИ ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.
3. ПРИХОДИ ОТ ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ.
4. ДЪРЖАВНИ СУБСИДИИ ПРИ УЧАСТИЕ В ИЗБОРИ.
5. ПРИХОДИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ФИРМИ, ОБРАЗУВАНИ С ИМУЩЕСТВОТО НА ПАРТИЯТА.

/5/ ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ НА ПАРТИЯТА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ВЪЗ ОСНОВА НА БЮДЖЕТ, КОЙТО СЕ ИЗГОТВЯ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ И СЕ ПРИЕМА ОТ КОНГРЕСА. ЗА ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ДАВА ОТЧЕТ ПРЕД КОНГРЕСА.

/6/ БЮДЖЕТЪТ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ СЕ ФОРМИРА ОТ 20 НА СТО ОТБИ[В] ОТ ЧЛЕНСКИЯ ВНОС НА МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОТ ДАРЕНИЯ, ДОХОДИ НА ФИРМИ И ДР. В БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПЕРИОДИЧНО СЕ ПРЕДВИЖДАТ СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЕСТНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

/7/ ВСИЧКИ РАЗХОДИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ПРИ И ПО ПОВОД ПАРТИЙНА ДЕЙНОСТ, ПО ТЯХНО ЖЕЛАНИЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗА СМЕТКА НА ББП.

/8/ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ББП, ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ, ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ И СЕКРЕТАРИАТА МОГАТ ДА ПОЛУЧАВАТ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШЕНАТА ОТ ТЯХ РАБОТА. РЕДЪТ, НАЧИНЪТ, ВИДЪТ И РАЗМЕРЪТ НА ТОВА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И СЕ СЪГЛАСУВАТ С НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ. ТЕЗИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗАВИСЯТ ОТ ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ББП И НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗПЛАЩАНИ ЗА СМЕТКА НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС.

ЧЛЕН 20
ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА

/1/ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРТИЯТА, КОИТО БЪДАТ ИЗБРАНИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ОБРАЗУВАТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ПАРТИЯТА.

/2/ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА ИЗБИРА ИЗМЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ СИ ПРЕДСЕДАТЕЛ.

/3/ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА ПРОВЕЖДА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ ИНИЦИАТИВИ НА ПАРТИЯТА.

/4/ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА СИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИЕТИТЕ РЕШЕНИЯ ОТ РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА И ОТСТОЯВАНИТЕ ОТ НЕГО ПОЛИТИЧЕСКИ СТАНОВИЩА И ПОЗИЦИИ.

/5/ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ПАРТИЯТА ОПРЕДЕЛЯ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, КОИТО В КАЧЕСТВОТО СИ НА ГОВОРИТЕЛИ НА ГРУПАТА ПРИ ВСЕКИ ОТДЕЛЕН СЛУЧАЙ ИЗРАЗЯВАТ НЕЙНИТЕ ПОЗИЦИИ И СТАНОВИЩА.

ЧЛЕН 21
ПЕЧАТНИ ОРГАНИ И СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

/1/ Б Б П СЪЗДАВА СВОЙ ЦЕНТРАЛЕН ПЕЧАТЕН ОРГАН.

/2/ НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ МОЖЕ ДА РЕШИ ИЗДАВАНЕТО НА ДРУГИ ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ НА ПАРТИЯТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА.

ЧЛЕН 22
ПЕЧАТ И СИМВОЛИКА

/1/ ПАРТИЯТА ИМА КРЪГЪЛ ПЕЧАТ С НАДПИС ОКОЛОВРЪСТ "БЪЛГАРСКА БИЗНЕС ПАРТИЯ", А В СРЕДАТА - ЕМБЛЕМАТА.

/2/ ПАРТИЯТА ИМА ЕМБЛЕМА, КОЯТО ВКЛЮЧВА БУКВИТЕ Б Б П.

/3/ Б Б П ИМА ЗНАМЕ, ЦВЕТЪТ /ЦВЕТОВЕТЕ/ НА КОЕТО ЩЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ.

/4/ ПРАЗНИКЪТ НА Б Б П  Е 13 ЯНУАРИ, КАТО НЕЗАВИСИМО ОТ ВСИЧКИ ДРУГИ МЕРОПРИЯТИЯ ТОЙ СЕ ОТБЕЛЯЗВА С ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ В ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ЧЛЕН 23
ПРЕКРАТЯВАНЕ

ПАРТИЯТА СЕ ПРЕКРАТЯВА:

/1/ ПО РЕШЕНИЕ НА КОНГРЕСА.

/2/ ПРИ СЛИВАНЕ СЪС ИЛИ ВЛИВАНЕ В ДРУГА ПАРТИЯ ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ.

/3/ ПРИ РАЗДЕЛЯНЕ НА ДВЕ ИЛИ ПОВЕЧЕ ПАРТИИ ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ.

/4/ ПРИ РАЗПУСКАНЕ ПО РЕШЕНИЕ НА ВЪРХОВНИЯ СЪД В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ.

ЧЛЕН 24
ТЕХНИЧЕСКИ КОРЕКЦИИ

/1/ НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ МОЖЕ ДА ВЗЕМЕ ЕДИНОДУШНО РЕШЕНИЕ ЗА ВНАСЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ, РЕДАКЦИОННИ И ГРАМАТИЧЕСКИ КОРЕКЦИИ НА ТОЗИ УСТАВ. В ТАКЪВ СЛУЧАЙ ВСИЧКИ ПРОМЕНИ СЕ ДОКЛАДВАТ НА СЛЕДВАЩИЯ КОНГРЕС.

/2/ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ МОЖЕ ДА ДАВА РАЗЯСНЕНИЯ, КОМЕНТАРИ И ТЪЛКУВАНИЯ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА УСТАВА, КОИТО СЕ СЪГЛАСУВАТ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ

РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

10:56:07    23-04-1991