23 януари 1991

СОФИЯ, 23 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА                        БРОЙ 16 /291/

СОФИЯ, 23 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОАЛИЦИЯТА ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ "СВОБОДА", ВКЛЮЧВАЩА ЛИБЕРАЛНИЯ СЪЮЗ, НАЦИОНАЛНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ "ОБЕДИНЕНИЕ" И ХРИСТИЯН-СОЦИАЛНИЯ СЪЮЗ.


ДНЕС, 29 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА, ПАРТИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ, ОБРАЗУВАЩИ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ФОРМАЦИИ ЛИБЕРАЛЕН СЪЮЗ, НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ "ОБЕДИНЕНИЕ" И ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ, ПРЕДСТАВЛЯВАНИ ОТ УПЪЛНОМОЩЕНИ ЛИЦА, СЛЕД ОБСТОЙНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ В БЪЛГАРИЯ СТИГНАХА ДО СЛЕДНИТЕ ОЦЕНКИ И РЕШЕНИЯ:

1. УПОРСТВОТО НА БКП /БСП/ ДА ОСТАНЕ НА ВЛАСТ И ЛОВКИТЕ Й МАНЕВРИ В ТОВА ОТНОШЕНИЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ВСИЧКИ ХОРА С ДОБРА ВОЛЯ, КОИТО СА РЕШЕНИ ДА ОСЪЩЕСТВЯТ КОРЕННИТЕ ПРОМЕНИ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ В СТРАНАТА - ОТ КОМУНИСТИЧЕСКИ ТОТАЛИТАРИЗЪМ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ - ДА СЪДЕЙСТВУВАТ ЗА ТАЗИ ПРОМЯНА.

2. В ПЕРИОДА ОТ 10 НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА ДО ДНЕС ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗИ ОКАЗАХА ДЕЙСТВЕНА ПОМОЩ И ПОДКРЕПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ /СДС/ С ОГЛЕД ФОРМИРАНЕТО НА ОБЕДИНЕНА ОПОЗИЦИЯ. НЯКОИ ОТ ТЯХ ПРОЯВИХА ГОТОВНОСТ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ОПОЗИЦИОННИЯ СЪЮЗ. ВСИЧКИ ПОДАДЕНИ РЪЦЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО БЯХА ОТХВЪРЛЕНИ ОТ СДС.

3. ДЕЙСТВИЯТА НА РЪКОВОДСТВОТО НА СДС, ОСОБЕНО В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ, ПОКАЗВАТ, ЧЕ ВЪПРЕКИ СЛОВЕСНОТО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ ТО НА ДЕЛО СЪДЕЙСТВУВА НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В УСИЛИЯТА Й ДА ОСТАНЕ НА ВЛАСТ. ДОКАЗАТЕЛСТВО Е ФАКТИЧЕСКАТА ПОДЯЛБА НА ВЪРХА НА ВЛАСТТА: ПРЕДСЕДАТЕЛ /ПРЕЗИДЕНТ/, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВНС, КОАЛИЦИОННО ПРАВИТЕЛСТВО.

СДС КАТО ОПОЗИЦИЯ В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ Е ОБЕЗЛИЧЕНА И ОБЕЗСИЛЕНА. ОЦЕНЯВАЙКИ ТЕЗИ И ДРУГИ ФАКТИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ В ДНЕШНА БЪЛГАРИЯ, ДОЛУПОДПИСАНИТЕ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ЕДИНОДУШНО РЕШИХА - ИЗГРАДЕНАТА ОТ ТЯХ И УЧРЕДЕНА НА 18 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА КОАЛИЦИЯ ДА ПРИЕМЕ ИМЕТО КОАЛИЦИЯ ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ "СВОБОДА".

КОАЛИЦИЯТА ЩЕ ОБЕДИНЯВА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА ПАРТИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ:

- СРЕЩУ УСИЛИЯТА НА БСП ЗА ЗАПАЗВАНЕ ВЛАСТТА, НАСЛЕДЕНА ОТ
БКП;
- ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЦЯЛАТА ИСТОРИЧЕСКА ИСТИНА ОТНОСНО ВИНАТА НА УПРАВЛЯВАЩАТА БКП И НА ПАРТИИТЕ ОТ ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ В ПЕРИОДА НА СЪВМЕСТНОТО ИМ УПРАВЛЕНИЕ ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. НАСАМ.
- ЗА ПЪЛНО РАЗГРАЖДАНЕ НА АНТИХУМАННАТА И АНТИНАРОДНАТА ТОТАЛИТАРНА СИСТЕМА, НЕДОПУСКАНЕ НА НИКАКВА ДРУГА ФОРМА ИЛИ ВИД ТОТАЛИТАРИЗЪМ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ.

ОБЕДИНИТЕЛЕН МОМЕНТ В ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ НА КОАЛИЦИЯ ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ "СВОБОДА" СА ОСНОВНИТЕ НАЧАЛА, ЗАЛОЖЕНИ В ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ.

ЗА ЛИБЕРАЛЕН СЪЮЗ:
1. ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: В.КОШЕВ
2. ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА: ИВ. ГЕОРГИЕВ
3. ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ: К.ДУКОВ

ЗА НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ "ОБЕДИНЕНИЕ":
1. БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ: Н.БУЧКОВ
2. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ: В.ЗЛАТАРОВ
3. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: БОРЯН АНГЕЛОВ
4. КОНСЕРВАТИВНА ПАРТИЯ: ИВ. ЕДИСОНОВ

ЗА ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ:
1. БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ: Д.БРАНКОВ
2. БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ: Д.ПОПОВ
3. ОБЕДИНЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ: Й.ДУПАРИНОВ ПАРТИЯ НА ТРУДА: ИВ. ВЕЛКОВ
5. ХРИСТИЯН-ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ: К.НАЙДЕНОВА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 23 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОТЕСТНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМАТА ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ", ЧЛЕНУВАЩА В СДС, ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕТО ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЛИХВЕНИЯ ПРОЦЕНТ ПРИ ПОГАСЯВАНЕ НА КРЕДИТИ ПО ВЕЧЕ СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ.


НЕЗАВИСИМАТА ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ" ПРОТЕСТИРА СРЕЩУ РЕШЕНИЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЛИХВЕНИЯ ПРОЦЕНТ ПРИ ПОГАСЯВАНЕТО НА КРЕДИТИ ПО ВЕЧЕ СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ.

ПРИЗОВАВАМЕ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ОТКАЖАТ ГЛАСУВАНЕТО ПО ТОВА ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ НЕЗАВИСИМАТА ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ" ЩЕ ПРИЗОВЕ КЪМ ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ ВЪВ ВСИЧКИ ФОРМИ, ПОЗВОЛЕНИ ОТ ЗАКОНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОТКАЗ ОТ ПЛАЩАНЕ НА ВСЯКАКВИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ.

СОФИЯ, 22 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 23 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТВОРЕНО ПИСМО НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ /БДФ/ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТАНОВЛЕНИЕТО НА МС ЗА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА ЦЕНИТЕ И СОЦИАЛНАТА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО.


РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ, КАТО СЕ ЗАПОЗНА СЪС СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛНИЯ МИР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ДИМИТЪР ПОПОВ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЪЮЗИ /КНСБ И КТ "ПОДКРЕПА"/ И РАБОТОДАТЕЛИТЕ, А ТАКА СЪЩО И С ПОСТАНОВЛЕНИЕТО "ЗА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯТА НА ЦЕНИТЕ И СОЦИАЛНАТА ЗАЩИТА НA НАСЕЛЕНИЕТО", КОЕТО ЩЕ ВЛЕЗЕ В СИЛА ОТ 1 ФЕВРУАРИ 1991 ГОД., УСТАНОВИ, ЧЕ:

1. ПРАВИТЕЛСТВОТО НАРУШАВА СПОРАЗУМЕНИЕТО И ПРОИЗВОЛНО ОПРЕДЕЛЯ МЕСЕЧНИТЕ КОМПЕНСАЦИИ С ДОБАВКИ ОТ 207 ЛВ. ЗА РАБОТНИЦИ И 155 ЛЕВА ЗА ПЕНСИОНЕРИ. ТАЗИ КОМПЕНСАЦИЯ Е ЕДНАКВА ЗА НИСКО ПЛАТЕНИТЕ И ЗА ТЕЗИ С ВИСОКИ ДОХОДИ, КОЕТО Е СОЦИАЛНО НЕСПРАВЕДЛИВО;

2. ВЗЕТИТЕ ЦЕНИ УЖ ОТ СОФИЙСКИЯ ПАЗАР СА ЗАВИШЕНИ С ЦЕЛ ПСИХОЛОГИЧЕСКО ПОТИСКАНЕ НА КОНСУМАТОРИТЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ТЕЗИ,
КОИТО СЕ ЗАНИМАВАТ СЪС СПЕКУЛА;

3. В ПРЕДЛАГАНОТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ СА ПОСОЧЕНИ РАЗМЕРИТЕ НА СОЦИАЛНИЯ МИНИМУМ: ЗА РАБОТНИЦИТЕ 532 ЛВ. И ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ 383 ЛB. ПРИ МИНИМАЛНИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ОТ 165 ЛВ. ЗА РАБОТЕЩИТЕ И 100 ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ ТЕ НЯМА ДА ДОСТИГНАТ ТОЗИ СОЦИАЛЕН МИНИМУМ СЪС 160 ЛВ. ЗА РАБОТНИЦИТЕ И 128 ЛВ. ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ. ТОВА ПОКАЗВА, ЧЕ НАД ЕДИН МИЛИОН БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЩЕ БЪДАТ ОБРЕЧЕНИ НА МИЗЕРНО И ГЛАДНО СЪЩЕСТВУВАНЕ;

4. ВЪПРЕКИ СПОРАЗУМЕНИЕТО, ЧЕ НЯМА ДА СЕ УВЕЛИЧАВАТ ЦЕНИТЕ НА ЕНЕРГИЯТА, ТО ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ, НА ТОПЛОФИКАЦИЯТА, НА ВЪГЛИЩАТА И ДР. СА УВЕЛИЧЕНИ ОТ 6 ДО 15 ПЪТИ, А ДРУГИТЕ НЕКОНТРОЛИРУЕМИ СТОКИ ЩЕ ИМАТ УВЕЛИЧЕНИЕ 25-30 ПЪТИ. ПРИ ИНДЕКСИРАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА 2-3 ПЪТИ. НОЖИЦАТА МЕЖДУ ЦЕНИТЕ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА Е ЖЕСТОКО ГОЛЯМА.

БЪЛГАРСКИЯТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ, КАТО КОНСТАТИРА, ЧЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА Г-Н ДИМИТЪР ПОПОВ Е ИЗЛЯЗЛО ИЗВЪН СПОРАЗУМЕНИЕТО И НАСЪРЧАВА ГАЛОПИРАЩАТА ИНФЛАЦИЯ, БЕЗ ДА ПОСЕГНЕ НА ДОХОДИТЕ НА "НОМЕНКЛАТУРЧИЦИТЕ” И НЕЗАКОННО ЗАБОГАТЕЛИТЕ ПРИВИЛЕГИРОВАНИ ОТ ТОТАЛИТАРИЗМА ФУНКЦИОНЕРИ ЧРЕЗ ПАРИЧНА РЕФОРМА,

Д Е К Л А Р И Р А,

ЧЕ С ДЕЙНОСТТА СИ, ИЗРАЗЕНА С ПРЕДЛАГАНОТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ, ПРАВИТЕЛСТВОТО НА Г-Н ДИМИТЪР ПОПОВ ИЗОСТАВЯ 1/3 ОТ НАСЕЛЕНИЕТО НИ В ТРАГИЧНО ПОЛОЖЕНИЕ, КАТО ОБРИЧА НАЦИЯТА НИ НА ИЗРАЖДАНЕ.

ПОРАДИ ТОВА НИЕ ПРИЗОВАВАМЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО И ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ - ЗАКОНОДАТЕЛЕН ОРГАН, ДА СПРАТ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ТОВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ В ТОЗИ МУ ВИД И ДА СЕ ВСЛУШАТ В ИСКАНИЯТА НА ПРОФСЪЮЗИТЕ - КНСБ И КТ ”ПОДКРЕПА", КОИТО НАЙ-ПРАВИЛНО ЧУВСТВАТ И РАЗБИРАТ ИНТЕРЕСИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ, ПЕНСИОНЕРИТЕ И ДРУГИТЕ ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ.

СОФИЯ, 21 ЯНУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 23 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ - ЦЕНТЪР.


ВЪВ ВРЪЗКА С МАСИРАНАТА ПРОПАГАНДНА КАМПАНИЯ ОТ СТРАНА КАКТО НА УПРАВЛЯВАЩАТА ПАРТИЯ /БСП/, ТАКА И НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ОПОЗИЦИЯ, ЧЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА Г-Н ДИМИТЪР ПОПОВ Е НАЦИОНАЛНОТО НИ СПАСЕНИЕ, ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ - ЦЕНТЪР НАМИРА ЗА СВОЙ ДЪЛГ ДА ДЕКЛАРИРА СЛЕДНОТО:

1. НЕЗАВИСИМО ОТ ПАТЕТИЧНИТЕ НАИМЕНОВАНИЯ, С КОИТО УКРАСЯВАТ НАСТОЯШОТО ПРАВИТЕЛСТВО, ЗА НАС ТО Е КОАЛИЦИОННО И КОМПРОМЕТИРАЩО ЦЯЛАТА ПАРЛАМЕНТАРНА ОПОЗИЦИЯ, ТЪЙ КАТО ПОДПИСА ПОРЕДНОТО ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ С БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ. ЛИДЕРИТЕ НА ОПОЗИЦИЯТА И ОРГАНИЗАЦИИТЕ, КОИТО ТЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ, ПОЗВОЛИХА НА БСП/К/ ДА ПОСТИГНЕ ЗАВЕТНАТА СИ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ - КОАЛИЦИЯ С ОПОЗИЦИЯТА. ТОВА СЛЕДСТВИЕ РАЗКРИ ЗАКОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ ДА СЕ ПОДЕЛЯТ ОТГОВОРНОСТИТЕ ЗА СОЦИАЛНАТА КАТАСТРОФА В БЪЛГАРИЯ, ДА СЕ ЗАЛИЧАВА ПОСТЕПЕННО ВИНАТА НА БКП И НА НЕЙНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ, СЪЗДАВА ПРЕКРАСНИ УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННОТО И ПОЛИТИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА БСП И Т.Н.

2. АРГУМЕНТЪТ, ЧЕ МЕЖДУНАРОДНИЯТ ВАЛУТЕН ФОНД НЯМА ДА ОТПУСНЕ ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА БЪЛГАРИЯ, Е КРАЙНО НЕСЪСТОЯТЕЛЕН, ТЪЙ КАТО ЕДНО ОТ РЕШАВАЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА НЕЙНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ Е ПРОМЯНАТА В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, СТИМУЛИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА У НАС, А НЕ САМИЯТ СЪСТАВ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО. ПРЕСТЪПНО Е СПОРЕД НАС ОТ СТРАНА НА МИНИСТРИТЕ И ДЕПУТАТИТЕ ДА МАНИПУЛИРАТ ОБЩЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ, ЧЕ КОАЛИЦИОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЩЕ ИЗВЕДЕ СТРАНАТА ОТ КРИЗАТА. КЛЮЧЪТ Е В ЗАКОНИТЕ ЗА ЗЕМЯТА, ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА, ЗА ДАНЪЦИТЕ И ДР. У НАС НЯМА ДА ИМА СЪЖИВЯВАНЕ НА ИКОНОМИКАТА И ПРИТОК НА ИНВЕСТИЦИИ ОТ РАЗВИТИТЕ СТРАНИ БЕЗ СТАБИЛНА ПРАВОВА ОСНОВА. ПРИЕМАНЕТО НА ТЕЗИ ЗАКОНИ ОТ ТАКА СФОРМИРАНОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Е БЕЗНАДЕЖДНО НАЧИНАНИЕ.

3. ПОЛИТИЧЕСКАТА И МОРАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРИТЪПЯВАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА АКТИВНОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД НОСЯТ ЛИДЕРИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ОПОЗИЦИЯ, ВЛЕЗЛИ В КОАЛИЦИЯ С БСП.

СОФИЯ, 10 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X  X   X

СОФИЯ, 23 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/ ПО ПОВОД ИСКАНИЯТА ЗА ОСТАВКА НА ГЛАВНИЯ МЮФТИЯ НА БЪЛГАРИЯ.


ЦЕНТРАЛНИЯТ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ НА СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 19 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ, СЛЕД КАТО ОБСЪДИ ОБСТОЙНО ОБСТАНОВКАТА В СТРАНАТА, СЪЗДАЛА СЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ИМАМИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДЖАМИЙСКИТЕ НАСТОЯТЕЛСТВА, ПРОЧЕТЕНА ПО БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 12 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА, КОЯТО ЗАСЯГА ЛИЧНОСТТА НА ГЛАВНИЯ МЮФТИЯ И НЕДЕМОКРАТИЧНИЯ НАЧИН НА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ, ПОДКРЕПЯ ТЕХНИТЕ ИСКАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В ДЕКЛАРАЦИЯТА.

СОФИЯ, 22 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 23 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "ЗОНА ЗА СВОБОДНА ИНИЦИАТИВА В БЪЛГАРИЯ: "ХОНКОНГ" НА ИЗТОЧНА ЕВРОПА" /ЧАСТ ТРЕТА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "РАН-ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ Е РАЗРАБОТЕН ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА САЩ КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.


ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛА ВЪРХУ ПАЗАРА НА РАБОТНА СИЛА

СЪЩЕСТВУВАТ ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА ЧРЕЗ РЕФОРМИ В ПОЛИТИКАТА ПО ПАЗАРА НА РАБОТНА СИЛА, БЕЗ ДА БЪДАТ ЗАСЯГАНИ СЪЩЕСТВЕНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТНИКА. ВЪРХУ ФИРМИТЕ ОТ СВОБОДНАТА ЗОНА НЕ БИВА ДА СЕ ПРИЛАГАТ ТАКИВА СТРОГИ МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ И ТРЯБВА ДА СЕ ТЪРСИ ОБЛЕКЧАВАНЕ НА СТРИКТНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И УВОЛНЯВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ. СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ КОДЕКСИ НА ТРУДА В МНОГО ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ ПРИНУЖДАВАТ ФИРМИТЕ ДА ИЗВЪРШВАТ СКЪПИ, ОТНЕМАЩИ МНОГО ВРЕМЕ ПРОЦЕДУРИ, КОГАТО СЕ НАЛАГА ДА СЪКРАТЯТ ПЕРСОНАЛА. БЪЛГАРСКИЯТ ЗАКОН ЗА ЗОНАТА БИ МОГЪЛ ДА ВЪВЕДЕ ПО-ГОЛЯМ БАЛАНС МЕЖДУ ИНТЕРЕСИТЕ НА РЪКОВОДСТВОТО И СЛУЖИТЕЛИТЕ, ОСИГУРЯВАЙКИ И НА ДВЕТЕ СТРАНИ ДОСТАТЪЧНА ГЪВКАВОСТ, ЗА ДА БЪДАТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНИ И ДА ПРОСПЕРИРАТ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАЗАР.

ИЗГЛЕЖДА ЧЕ ПОНАСТОЯЩЕМ СЪЩЕСТВУВАТ И СТРОГИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО НАЕМАНЕТО НА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ НА ЕКСПАТРИРАН ПЕРСОНАЛ. ПОЛУЧАВАНЕТО НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА НАЕМАНЕ НА ЕКСПАТРИРАНИ ЛИЦА ВЕРОЯТНО Е ТРУДНО. В ИЗВЕСТНИ ГРАНИЦИ /МОЖЕ БИ 30-40 ПРОЦЕНТА ОТ РАБОТНАТА СИЛА/ ПРАВИТЕЛСТВОТО-СПОСНОР МОЖЕ ДА УПЪЛНОМОЩИ КОРПОРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ" ДА НАПРАВИ АВТОМАТИЧНА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ДАВАНЕ НА ВИЗИ ЗА НУЖДИТЕ НА ФИРМИ НА СВОБОДНАТА ЗОНА, НО СЪС СТРОГИ ГЛОБИ ЗА НЕВЕРНИ ДАННИ ОТ СТРАНА НА ФИРМИТЕ ЗА ОТДЕЛНИ ЛИЦА. В ХОДА НА ВЪВЕЖДАНЕТО НА ПО-ГОЛЯМА АВТОМАТИЧНОСТ В ТЕЗИ ОБЛАСТИ "ЧЕРНО МОРЕ" БИ МОГЛА ДА ПОМИСЛИ ЗА КЛАУЗИ В ДОГОВОРИТЕ СИ С НАЕМАТЕЛИТЕ В ЗОНАТА, ЗАДЪЛЖАВАЙКИ ГИ ДА ПОДПОМАГАТ ОБУЧЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ С ОГЛЕЛ ПОПЪЛВАНЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ РАБОТНИ МЕСТА.


ПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ МИТА

ВИСОКИТЕ МИТА ПОНАСТОЯЩЕМ ВЪЗПИРАТ МНОГО ПОТЕНЦИАЛНИ ЕКСПОРТНООРИЕНТИРАНИ ИНВЕСТИТОРИ, КОИТО ПРИ ДРУГИ УСЛОВИЯ БИХА РАЗГЛЕДАЛИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ СИ ЗА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА-СПОНСОР. КРАЙЪГЪЛНИЯТ КАМЪК НА ЕДНО СПОЛУЧЛИВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СВОБОДНА ЗОНА, СЕ ЗАКЛЮЧАВА В ПРЕМАХВАНЕТО НА ВСИЧКИ ДАНЪЦИ ВЪРХУ ВНОСА И ДРУГИ НАЛОЗИ ВЪРХУ ВНЕСЕНО ОСНОВНО ОБОРУДВАНЕ, КАКТО И ВЪРХУ ЦЕЛИЯ ВНОС НА СУРОВИНИ, ПОЛУФАБРИКАТИ И МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО. ЗА ДА БЪДЕ БЪЛГАРСКАТА ЗОНА КОНКУРЕНТОСПОСОБНА В МЕЖДУНАРОДЕН МАЩАБ, МИТАТА ТРЯБВА ДА БЪДАТ НАПЪЛНО ПРЕМАХНАТИ КАКТО ЗА КОМПАНИИ, ЗАЕТИ ПРЯКО С ЕКСПОРТ, ТАКА И ЗА ДЕЙСТВУВАШИТЕ В ЗОНАТА ФИРМИ, ОБСЛУЖВАЩИ НУЖДИТЕ НА ДРУГИТЕ НЕЙНИ НАЕМАТЕЛИ. ТОВА Е ПРЕДВИДЕНО В УКАЗ 2242, ЧЛ.13/2/

НАМАЛЯВАНЕ НА КОРПОРАТИВНИТЕ ДАНЪЦИ И ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ИЛИ ДЪРЖАВНИ НАЛОЗИ И ТАКСИ

КОМПЛЕКСНИТЕ ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ СА ДРУГИЯТ ВАЖЕН ЕЛЕМЕНТ В ПАКЕТА СТИМУЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНА СВОБОДНА ЗОНА. В МНОГО ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ ДАНЪЧНАТА СТАВКА МОЖЕ ДА ДОСТИГНЕ 50 ПРОЦЕНТА. УТЕЖНЯВАНЕТО НА ПРОБЛЕМА ИДВА И ОТ СЛОЖНОСТИТЕ НА ДАНЪЧНИЯ ЗАКОН, КОЙТО БЮРОКРАТИЗИРА ДОПЪЛНИТЕЛНО РАБОТАТА НА КОРПОРАЦИИТЕ, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОТ БИЗНЕС В РАЙОНА.

ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ЧЕРНОМОРСКА СВОБОДНА ЗОНА ТРЯБВА ДА СЕ ПОГРИЖИ ЗА "ЩЕДРО" И ВСЕОБХВАТНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ, В Т.Ч. ПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ КОРПОРАТИВНИ ДАНЪЦИ ЗА ОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД, ИЛИ МНОГО НИСКИ ПРОПОРЦИОНАЛНИ ДАНЪЦИ ЗА ВЕЧНИ ВРЕМЕНА. ОБИКНОВЕНО СВОБОДНИТЕ ЗОНИ ОСИГУРЯВАТ ПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪЦИ /С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ВНОСКИТЕ ОТ ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ОБЩИЯ ДОХОД/ ЗА ПЕРИОД ОТ ДЕСЕТ ИЛИ ПОВЕЧЕ ГОДИНИ; ЯМАЙКА, ХОНДУРАС, ЕГИПЕТ И УРУГВАЙ ОБАЧЕ ОСИГУРЯВАТ ОБЩО ДАНЪЧНО ОБЛЕКЧЕНИЕ ЗА ВЕЧНА ВРЕМЕНА. СПОРЕД МНЕНИЕТО НА ПОВЕЧЕТО КОРПОРАЦИИ ОБЛАГАНЕТО НА ПРОМИШЛЕНОСТТА В ЧЕРНОМОРСКАТА ЗОНА С ДАНЪЦИ, ЗНАЧИТЕЛНО ЩЕ НАМАЛИ ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА Й.

БЪЛГАРСКАТА СВОБОДНА ЗОНА ТРЯБВА ДА СЕ СТРЕМИ ДА БЪДЕ ОТ "НАЙ-ВИСОКА КЛАСА" ВЪВ ВСЯКО ОТНОШЕНИЕ - ОСОБЕНО В ТАКАВА ВАЖНА ОБЛАСТ КАТО ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ. ТОВА Е ПРЕДВИДЕНО В УКАЗ 2242, ЧЛ. 13/4/

ДРУГ ВАЖЕН ЕЛЕМЕНТ Е ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩИЯТА НА БЪДЕЩИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА ЗА НАЛАГАНЕ НА ДАНЪЦИ ПОД ДРУГО ИМЕ ВЪРХУ ПОЛЗУВАТЕЛИТЕ НА СВОБОДНАТА ЗОНА. НЕОТДАВНА ВЛЕЗЛИЯТ В СИЛА ЗАКОН ЗА СВОБОДНИТЕ ЗОНИ В УРУГВАЙ ОСИГУРИ ПО БЕЗСПОРЕН НАЧИН ГАРАНЦИИ НА ПОЛЗУВАТЕЛИТЕ НА ЗОНАТА СРЕЩУ "ПРИКРИТИ" ДАНЪЦИ ЧРЕЗ НЕДОПУСКАНЕ НА ОБЛАГАНЕ НА НАЕМАТЕЛИТЕ НА ЗОНАТА С ПРИСТАНИЩНИ И ДРУГИ ТАКСИ И СЪЗДАВАНЕ НА "ЗАТРУДНЕНИЯ" ОТ СТРАНА НА ПРАВИТЕЛСТВА И/ИЛИ НЕДЪРЖАВНИ ОРГАНИ ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО ЗА ФИНАНСИРАНЕ УСЛУГИТЕ ЗА ПОЛЗУВАТЕЛИТЕ НА ЗОНАТА. В ТЕЗИ СЛУЧАИ ВЛАСТИТЕ СА ЗАДЪЛЖЕНИ ДА ДОКАЖАТ, ЧЕ ОПРЕДЕЛЯТ РАЗМЕРА НА ТАКСАТА НА НИВОТО, НЕОБХОДИМО ЗА ПРЯКОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ.


НЕОГРАНИЧЕН ПРЕВОД НА ИНВЕСТИРАН КАПИТАЛ, ДИВИДЕНТИ, ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЕЧАЛБИ

В ПОВЕЧЕТО ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ БАНКОВАТА СИСТЕМА И РАЗПОРЕДБИТЕ ОСТАВАТ ОГРАНИЧИТЕЛНИ ИЛИ НЕРАЗВИТИ. МАЛКО СТРАНИ СА ПРИЕЛИ ПОЛИТИКА НА ПЪЛНА КОНВЕРТИРУЕМОСТ И МНОГО ОТ МЕСТНИТЕ ВАЛУТИ СА СЪС ЗАВИШЕН КУРС. ЗА ДА НАПРАВИ СВОЯТА ЗОНА ВОДЕЩА В РЕГИОНА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНА СПРЯМО ДРУГИТЕ СВОБОДНИ ЗОНИ В СВЕТА, БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ПОЗВОЛИ НА БАЗИРАНИТЕ В НЕЯ КОМПАНИИ ДА ВОДЯТ СЧЕТОВОДСТВО В ТВЪРДА ВАЛУТА, КОЕТО ЩЕ ПОДПОМОГНЕ БИЗНЕСА /И КАТО ПРЕГРАДА СРЕЩУ ДЕВАЛВАЦИЯТА/, КАКТО И СВОБОДНОТО РЕПАТРИРАНЕ И КОНВЕРТИРУЕМОСТТА НА КАПИТАЛА. ЕДИНСТВЕНОТО ИЗКЛЮЧЕНИЕ В ТИПИЧНИТЕ РЕЖИМИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА СВОБОДНИТЕ ЗОНИ СЕ ОТНАСЯ ДО ЗАПЛАЩАНЕТО ОТ БАЗИРАНИТЕ В ЗОНАТА ФИРМИ НА МЕСТНИ ДОСТАВЧИЦИ И РАБОТНИЦИ, ЖИВЕЕШИ ИЗВЪН ЗОНАТА. В ТАКИВА СЛУЧАИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ЗОНАТА МОЖЕ ДА РАЗПОРЕДИ ОБМЕН ОТ СТРАНА НА РАЗПОЛОЖЕНИТЕ В ЗОНАТА ФИРМИ /ПРИ НАЙ-БЛАГОПРИЯТНИ ДЕЙСТВУВАЩИ КУРСОВЕ/ НА ТВЪРДА В МЕСТНА ВАЛУТА, ЧРЕЗ НАРОДНАТА БАНКА ИЛИ ПОСОЧЕНИТЕ ОТ НЕЯ ФИЛИАЛИ НА ТЪРГОВСКА БАНКА.

РАЗРЕШАВАНЕ НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР ДА ФИНАНСИРА, РАЗВИВА И УПРАВЛЯВА ЗОНАТА И СПОМАГАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА КАТО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕ. ДЕЛОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗОНАТА НАЙ-ДОБРЕ МОГАТ ДА ОСИГУРЯТ НА ЧУЖДИТЕ ИНВЕСТИТОРИ ОТНОСИТЕЛНО БЕЗПРОБЛЕМНА РАБОТНА СРЕДА. НЕЩО ПОВЕЧЕ, НАМАЛЯВАНЕТО НА РАЗХОДИТЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗОНАТА ВСЕ ПО-ЧЕСТО ДА ФИНАНСИРАТ ЧАСТНО НЕОБХОДИМИТЕ ЗА НАЕМАТЕЛИТЕ ПОДОБРЕНИЯ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ПО СВЕТОВНИ ПАЗАРНИ ЦЕНИ. СЪОТВЕТНО СТРАНИ КАТО КИТАЙ, КОСТА РИКА, ДОМИНИКАНСКАТА РЕПУБЛИКА, БАХАМСКИТЕ ОСТРОВИ И УРУГВАЙ СТАНАХА ВОДЕЩИ В НАСЪРЧАВАНЕ РОЛЯТА НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР ВЪВ ФИНАНСИРАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ЗОНАТА. ПОРАДИ ТОВА ПРИ ВСИЧКИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, УПРАВЛЯВАЩО ЧЕРНОМОРСКАТА ЗОНА, ТРЯБВА ДА РАЗРЕШИ ЧАСТНОТО ФИНАНСИРАНЕ И ВЛАДЕНИЕ НА ВОДИТЕ, КАНАЛИЗАЦИЯТА, ЕНЕРГИЯТА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ, КАКТО И ДРУГИТЕ КОМУНАЛНИ И ОСНОВНИ УСЛУГИ.

НАМАЛЯВАНЕ НА ДРУГИ НАЛОЖЕНИ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР ОГРАНИЧЕНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО КОНТРОЛ ВЪРХУ ЦЕНИТЕ, ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И Т.Н. ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ПОВЕЧЕТО ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ ПОНАСТОЯЩЕМ ПРИТЕЖАВАТ МНОГОБРОЙНИ СРЕДСТВА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ЦЕНИТЕ И ПЕЧАЛБАТА И ДРУГИ ФОРМИ НА РЕГУЛАЦИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ, КОИТО СПЪВАТ РАЗВИТИЕТО НА ЕКСПОРТНИЯ СЕКТОР. НА ВСИЧКИ ДРУГИ МЕСТА ТЕЗИ ОГРАНИЧЕНИЯ СА ПРЕМАХНАТИ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВАТА НА СВОБОДНИТЕ ЗОНИ. БЪЛГАРСКАТА СВОБОДНА ЗОНА ТРЯБВА ДА НАСТОЯВА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ТАКИВА УСЛОВИЯ НЕ САМО ЗА ПРОМИШЛЕНОСТТА, НО И ЗА БАНКОВОТО И ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ДЕЛО, ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ТУРИЗМА И РЕГИСТРАЦИЯТА НА ЕКСПЕДИЦИИТЕ. НЕОТДАВНА ВЛЕЗЛИЯТ В СИЛА ЗАКОН НА КАМЕРУН ПРЕДВИЖДА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА СТОПАНСКАТА ПОЛИТИКА В ГОЛЯМ БРОЙ СЕКТОРИ.


2. ИНСТИТУЦИОННО РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ СЕКТОР

СИСТЕМАТА ОТ ПОДХОДЯЩИ ЗАКОНИ И РЕГУЛАТОРИ Е НЕОБХОДИМО, НО НЕ ИДОСТАТЪЧНО УСЛОВИЕ ЗА УСПЕХ НА БЪЛГАРСКАТА ЗОНА ЗА СВОБОДНА ИНИЦИАТИВА. ЗА ДА МОЖЕ ПРОЕКТЪТ ЗА ЗОНАТА ДА ПОСТИГНЕ ПРЕДВИДЕНИТЕ ОТ ПРИВЛИЧАНЕТО НА ВАЖНИ ЕКСПОРТНИ ОТРАСЛИ РЕЗУЛТАТИ, БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ОПРЕДЕЛИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ЧАСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗОНАТА И ИНСТИТУЦИИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ДЪРЖАВЕН СЕКТОР.

БЪЛГАРИЯ БИ МОГЛА ДА ПРЕДПРИЕМЕ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ В ТЕЗИ ОБЛАСТИ:

МИТНИЦА

В ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ СЪЩЕСТВУВАТ РЕДИЦА ПРОБЛЕМИ ПРИ ЕКСПЕДИТИВНОТО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СТОКИ ОТ МИТНИЦАТА. ЗА ДА МОЖЕ СВОБОДНАТА ЗОНА ДА ПОСТИГНЕ УСПЕХ НА СВЕТОВНИЯ ПАЗАР, ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДЛОЖАТ СВОЕВРЕМЕННИ И ЕФИКАСНИ МИТНИЧЕСКИ ПРОЦЕДУРИ. СЛЕДОВАТЕЛНО ПРАВИТЕЛСТВОТО-СПОНСОР ТРЯБВА ДОБРЕ ДА ОРГАНИЗИРА ПРОЦЕДУРИТЕ, КАТО ГАРАНТИРА НЕЗАБАВНО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПЛОМБИРАНИТЕ СТОКИ ЗА ЗОНАТА С ОТВАРЯНЕ НА МЯСТО /ПОД МИТНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ/. ОСВЕН ИЗГРАЖДАНЕТО НА МИТНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ ВЪВ ВСЯКА СВОБОДНА ЗОНА ПРАВИТЕЛСТВОТО-СПОНСОР МОЖЕ ДА СЪЗДАДЕ СПЕЦИАЛНО ЗВЕНО В РАМКИТЕ НА МИТНИЧЕСКАТА СЛУЖБА, КОЕТО ДА УПРАЖНЯВА НАДЗОР ВЪРХУ РЕЖИМА НА СВОБОДНАТА ЗОНА.

С ОГЛЕД НА СТИМУЛИРАНЕТО НА МИТНИЧЕСКАТА СЛУЖБА КАТО ЦЯЛО И С ЦЕЛ УСПЕШНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА НА СВОБОДНАТА ЗОНА ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕ ВНИМАНИЕ ВЪРХУ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ОБВЪРЗАН С ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА БЮДЖЕТ. ЗАКОНОПРОЕКТЪТ ОТ С.ВИНСЕНТ ЗА СВОБОДНИТЕ ЗОНИ ПРЕДВИЖДА ЦЕНТРАЛНОТО ПРАВИТЕЛСТВО ДА ОТПУСНЕ 5000 ЩАТСКИ ДОЛАРА ЗА МИТНИЧЕСКИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН ФОНД ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПРЕМИАЛНИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ИЛИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НОВО ОБОРУДВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА МИТНИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ. В БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА СЕ ПРИЛОЖИ ПОДОБЕН ПОДХОД КЪМ ИНИЦИАТИВАТА КОРПОРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ"; ОПЕРАТИВНИЯТ БЮДЖЕТ ЗА ТАКОВА ПРОФЕСИОНАЛНО ЗВЕНО НА МИТНИЧЕСКАТА СЛУЖБА БИ МОГЪЛ ДА СЕ ПОПЪЛВА ОТ МАЛКА ЧАСТ ОТ ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ НАЕМИТЕ В ЗОНАТА.


ВАЛУТА И БАНКОВО ДЕЛО

НЕОГРАНИЧЕНИЯТ ДОСТЪП ДО ЧУЖДА ВАЛУТА В СВЕТОВНИ ПАЗАРНИ ЦЕНИ Е ВАЖЕН ЗА УСПЕХА НА ФИРМИТЕ В СВОБОДНАТА ЗОНА. НА ПРЕДПРИЯТИЯТА И НА ОТДЕЛНИТЕ ЛИЦА, РАБОТЕЩИ И ЖИВЕЕЩИ В ЗОНАТА, ТРЯБВА ДА БЪДЕ ГАРАНТИРАНА ПЪЛНА СВОБОДА ПРИ ИЗБОРА НА ЗАПЛАЩАНЕТО ИМ ПО ПАЗАРЕН КУРС ИЛИ ПО ДОГОВОР. ЧУЖДИТЕ БАНКИ ТРЯБВА ДА ИМАТ ПЪЛНИ ПРАВА ЗА ДЕЙСТВИЕ В РАМКИТЕ НА ЗОНАТА. НАКРАТКО КАЗАНО, ЗА ДА ПОСТИГНЕ УСПЕХ, ЗОНАТА ЩЕ ТРЯБВА ДА ГАРАНТИРА НАПЪЛНО "СВОБОДНИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ” И СВОБОДЕН ИЗБОР НА КАПИТАЛИ - ДЪРЖАВНИ ИЛИ ЧАСТНИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 23 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ НА БЪЛГАРСКИЯ АВТОНОМЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ /БАДС/. УСТАВЪТ Е ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА НА 14 ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА В СОФИЯ.


1. ИДЕАЛНА ЦЕЛ

БЪЛГАРСКИЯТ АВТОНОМЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ - БАДС, Е ДОБРОВОЛНА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, НЕЗАВИСИМО СЪЩЕСТВУВАЩА ОТ ВСИЧКИ ДРУГИ СЪЮЗИ, ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ.

БАДС СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ: ПОСТИГАНЕ НА ПЪЛНА ДЕМОКРАЦИЯ, ЗАЧИТАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА, ЧИСТА ЕКОЛОГИЧНА СРЕДА, ХУМАННОСТ В ЧОВЕШКИТЕ ОТНОШЕНИЯ, ЗАШИТА НА ФАУНАТА И ФЛОРАТА, СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТ.

СРЕДСТВАТА И МЕТОДИТЕ, С КОИТО ЩЕ СЕ ОТСТОЯВА ТАЗИ ЦЕЛ, СА ДИСКУСИИ, СЪБРАНИЯ, МИТИНГИ И МИРНИ ДЕМОНСТРАЦИИ, КАКТО И ДРУГИ ХУМАННИ СРЕДСТВА. СЪЮЗЪТ Е ЗА ДИАЛОГ С ВСИЧКИ ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ.

2. ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКИ АВТОНОМЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ - ТЕХНИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СЪЮЗА

ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКИЯ АВТОНОМЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, НАВЪРШИЛ 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ НА РЕЛИГИЯ, С ПОЛИТИЧЕСКИ УБЕЖДЕНИЯ, С ЯСНИ ВЪЗГЛЕДИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, НЕОСЪЖДАН, НЕПОДСЛЕДСТВЕН, КОЙТО ПРИЗНАВА УСТАВА НА БАДС.

ВСЕКИ ЧЛЕН НА БАДС Е ДЛЪЖЕН:
- ДА СПАЗВА СЪЮЗНАТА ДИСЦИПЛИНА И ЗАКОННОСТТА;
- ДА СПАЗВА КОНСТИТУЦИЯТА И ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД.

ВСЕКИ ЧЛЕН НА БАДС ИМА ПРАВО:
- ДА ИЗБИРА И ДА БЪДЕ ИЗБИРАН;
- СВОБОДНО ДА СЕ ИЗКАЗВА;
- ДА ПРАВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ДА КРИТИКУВА.

ЗА НАРУШЕНИЕ НА УСТАВА НА БАДС И ЗА ДРУГИ ПРОВИНЕНИЯ СЕ НАЛАГАТ СЛЕДНИТЕ НАКАЗАНИЯ: БЕЛЕЖКА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, А ПРИ ПО-ТЕЖКИ СЛУЧАИ - ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ БАДС.

3. ОРГАНИЗАЦИОНЕН СТРОЕЖ НА БАДС

ОСНОВЕН ПРИНЦИП В ОРГАНИЗАЦИОННИЯ СТРОЕЖ И В ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА Е ИЗБОРНОСТ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ И СЪЮЗНА ДИСЦИПЛИНА.

БАДС СЕ РЪКОВОДИ /ОГЛАВЯВА/ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ С НЕОГРАНИЧЕН МАНДАТ, ТЪЙ КАТО СЕ ПРИЕМА ЗА ОСНОВАТЕЛ НА СЪЮЗА. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ИЗБИРА СВОЙ ЗАМЕСТНИК.

ВЪРХОВЕН ОРГАН НА БАДС Е КОНГРЕСЪТ. РЕДОВНИЯТ КОНГРЕС СЕ СВИКВА НА 3 ГОДИНИ. ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС СЕ СВИКВА ПО ИСКАНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ.

КОНГРЕСЪТ:
- ИЗСЛУШВА И ОДОБРЯВА ОТЧЕТИТТЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА БАДС;
- ОБСЪЖДА, ДОПЪЛВА ИЛИ ИЗМЕНЯ ПРОГРАМАТА ИЛИ УСТАВА НА СЪЮЗА;
- ИЗБИРА СЪСТАВ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА БАДС.
ЦЕНТРАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА БАДС РЪКОВОДИ ДЕЙНОСТТА НА
СЪЮЗА МЕЖДУ КОНГРЕСИТЕ.

СОФИЯ, 14 ДЕКЕМВРИ 1989 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 23 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ЖУРНАЛИСТИТЕ И НА ЦЕЛИЯ КОЛЕКТИВ В РЕДАКЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИЯ ВЕСТНИК "ЧЕРНОМОРСКИ ФАР" - БУРГАС ВЪВ ВРЪЗКА С ДИСКРИМИНАЦИОННИЯ ПОДХОД ПРИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ВЕСТНИКАРСКАТА ХАРТИЯ.


ЖУРНАЛИСТИТЕ ОТ НЕЗАВИСИМИЯ ОБЛАСТЕН ВЕСТНИК "ЧЕРНОМОРСКИ ФАР" В БУРГАС СА ВЪЗМУТЕНИ ОТ НЕСПРАВЕДЛИВОСТТА НА ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ ПО ПЕЧАТА И КНИГОИЗДАВАНЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПРИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ВЕСТНИКАРСКАТА ХАРТИЯ. ИЗПРАВЕНИ СМЕ ПРЕД ОПАСНОСТТА ВСЕКИ МОМЕНТ ДА СПРЕ ИЗДАВАНЕТО НА ВЕСТНИКА И ДА НАСТЪПИ ПЪЛНО ИНФОРМАЦИОННО ЗАТЪМНЕНИЕ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТТА, ТЪЙ КАТО ВЕСТНИК "ЧЕРНОМОРСКИ ФАР" Е ЕДИНСТВЕНИЯТ ВСЕКИДНЕВНИК, КОЙТО Е С НАЙ-ГОЛЯМ ТИРАЖ В БУРГАСКА ОБЛАСТ И Е ПРЕД РАЗПРОСТРАНЯВАНИЯ ТИРАЖ НА В. "ДУМА" и В."ДЕМОКРАЦИЯ".

ПРИЕМАМЕ ТОЗИ ФАКТ КАТО ПОРЕДНА ДИСКРИМИНАЦИЯ СПРЯМО МЕСТНИЯ ПЕЧАТ, КАТО ГРУБО ПОГАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА ГЛАСНОСТТА И ДЕМОКРАЦИЯТА,- ОСОБЕНО СЕГА ПРЕД НАСТЪПВАЩАТА ИЗБОРНА КАМПАНИЯ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА.

ЕДИНСТВЕНОТО НИ ИСКАНЕ Е СПРАВЕДЛИВОСТ ПРИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ВЕСТНИКАРСКАТА ХАРТИЯ ПРИ РАВНИ УСЛОВИЯ ЗА ВСИЧКИ ИЗДАНИЯ СЪОБРАЗНО ТЕХНИТЕ АБОНАТИ.

ТЕЛЕГРАМИ СРЕШУ ТОЗИ ДИСКРИМИНАЦИОНЕН АКТ СМЕ ИЗПРАТИЛИ ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Г-Н ДИМИТЪР ПОПОВ, КАКТО И ДО СБЖ, В КОИТО ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ АКО СБЖ НЕ СЪДЕЙСТВА ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ВСИЧКИ ИЗДАНИЯ, ТО ЖУРНАЛИСТИТЕ ОТ ВЕСТНИКА ЩЕ ПРЕУСТАНОВЯТ ЧЛЕНСТВОТО СИ В СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ.

БУРГАС, 14 ЯНУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

09:37:14    23-01-1991