23 ноември 1990

СОФИЯ, 23 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА                                     БРОЙ 232 /250/

СОФИЯ, 23 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ” - ЦЕНТРАЛНО РЪКОВОДСТВО.


НАЙ-НЕВЕЛИКОТО И НАЙ-НЕНАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ ЕДИН ПРЕСТЪПЕН ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАЦИЯТА НИ ЗАКОН. ТОЙ БЕ ЛОГИЧЕСКА ПОСЛЕДИЦА НА СЕРИЯТА НЕБЪЛГАРСКИЯ ПРОЯВИ НА ЛИДЕРИТЕ НА МНОГО ОТ ПАРТИИТЕ, УЧАСТВАЛИ В ТОВА КВАЗИВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. РАЗИГРАВАЙКИ ПАНАИРДЖИЙСКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, "НАРОДНИТЕ" ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЪБИРАТ ОВАЦИИТЕ НА СЛЕПИТЕ И ГЛУХИТЕ КЪМ БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ. ФАНАТИЧНО БОРЕЙКИ СЕ ЗА ВЛАСТ, ТЕ ЗАБРАВЯТ ГОЛЕМИТЕ ВЪПРОСИ НА НАЦИОНАЛНОТО БЪДЕШЕ НА СТРАНАТА. НЕЩО ПОВЕЧЕ, ТЕ УВЕРЯВАТ НАСЕЛЕНИЕТО, ЧЕ ТРЕВОГАТА Е ПЛОД НА ИЗМИСЛИЦИТЕ НА НОМЕНКЛАТУРЧИЦИТЕ, А НЕ НА ПОПЪЛЗНОВЕНИЯТА НА ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ, ЦЕЛИ И АРИТМЕТИКИ.

В ЦЕЛИ ОБЛАСТИ НА РОДИНАТА НИ БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ Е НАМАЛЯЛО, ЗАЩОТО СЕ ИЗСЕЛВА, ПОДГОНЕНО ОТ ВСЕ ОЩЕ ПОТЕНЦИАЛНИЯ ГЕНОЦИД, КОЙТО ОСЕЗАТЕЛНО ЗАПЛАШВА ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В КИНЕТИЧЕН.

БЪЛГАРИЯ, ЕДНА МНОГОВЕКОВНА ДЪРЖАВА, С ВИСОКО РАЗВИТА ХРИСТИЯНСКА КУЛТУРА Е В ОПАСНОСТ. ПРЕД ТАЗИ ОПАСНОСТ ТЯ Е ИЗПРАВЕНА ОТ СОБСТВЕНИТЕ СИ ДЕПУТАТИ, ОТ СВОЯТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ, КОЯТО, УВЛЕЧЕНА В МИРАЖИТЕ НА "ОБЩОЧОВЕШКИ СТРУКТУРИ", РАЗКОЛЕБАВА И УНИЖАВА ЧИСТОТО БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ЧУВСТВО И ДОСТОЙНСТВО.

ПО ВСИЧКИ ТЕЗИ ПРИЧИНИ ДОЖИВЯХМЕ ОТНОВО ДА НИ НАРИЧАТ ГЯУРИ, ДА НИ СЕ ЗАКАНВАТ СЪС САМОРАЗПРАВА. ТАЗИ ИСТИНА, ТАЗИ БЪЛГАРСКА ТРАГЕДИЯ НЕ СЕ ВИЖДА И НЕ СЕ ОСЪЗНАВА САМО ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. НЕЩО ПОВЕЧЕ - НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ОТ ДВАТА ОСНОВНИ ЦВЯТА СЕ НАДПРЕВАРВАТ ДА ДЕКЛАРИРАТ НЕБЪЛГАРСКОТО СИ ЧУВСТВО И ОТНОШЕНИЕ. ТАКА НАПРИМЕР В ПРЕДИЗБОРНИТЕ СИ РЕЧИ ПРОФ. ЧАВДАР КЮРАНОВ ЗАЯВИ:    "БЪЛГАРИЯ, ДА, НАЦИОНАЛИЗЪМ НЕ." А МНОГОКРАТНО ПРОМЕНЯЩИЯТ ВИЖДАНИЯТА СИ, СЛЕД КАТО НАНЕСЕ НЕПОПРАВИМА ВРЕДА НА БЪЛГАРИЯ РУМЕН ВОДЕНИЧАРОВ БЕ ЗАЯВИЛ: "ПЪРВО СЪМ ЕВРОПЕЕЦ, СЕТНЕ СЪМ БЪЛГАРИН." А ЕДНА НАРОДНА ПРЕДСТАВИТЕЛКА, ПРОФ. ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА, ЗАВЪРШИ КАРТИНАТА С ДУМИТЕ: "ДА ИЗКОРЕНИМ НАЦИОНАЛИЗМА."

ТОВА Е КАНАВАЦАТА, ВЪРХУ КОЯТО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРИЕ ЗАКОНА ЗА ИМЕНАТА. ТОЙ ОТВОРИ ШИРОКО ВРАТИТЕ ЗА ОБЕЗБЪЛГАРЯВАНЕТО НА ТАМОШНОТО БЪЛГАРСКО НАСЕЛЕНИЕ. ТАКА СЕ РОДИ РЕАЛНАТА ОПАСНОСТ ОТ МАСОВО ИЗСЕЛВАНЕ НА БЪЛГАРИТЕ ОТ КЪРДЖАЛИЙСКО В СЪСЕДНА ХРИСТИЯНСКА ГЪРЦИЯ.

ПРЕДВИД НА ВСИЧКО ГОРЕИЗЛОЖЕНО БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" СМЯТА ЗА НЕОБХОДИМО:

- ДА СЕ САМОРАЗПУСНЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ КАТО НЕЛЕГИТИМНО И НЕКОМПЕТЕНТНО ПРИ РЕШАВАНЕ НА ГОЛЕМИТЕ НАЦИОНАЛНИ ЗАДАЧИ;

- ДА СЕ НАСРОЧАТ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ И ЗА ИСТИНСКО БЪЛГАРСКО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

БНС "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ НЕ ПО ДОКУМЕНТ, А ПО СЪРЦЕ ДА ПРЕДОТВРАТЯТ ГИБЕЛТА НА БЪЛГАРИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 23 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ - РАЗГРАД. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ВСИЧКИ БЪЛГАРИ, ДО ВСИЧКИ ПОСОЛСТВА В БЪЛГАРИЯ, ДО ЦЕЛИЯ СВЯТ.


ВЪЗМУТЕНИ ОТ ПРЕДАТЕЛСКАТА ПРОТУРСКА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, РАЗТРЕВОЖЕНИ ОТ СЪДБАТА НА ОТЕЧЕСТВОТО НИ, ГРАЖДАНИТЕ НА РАЗГРАД СЕ ОТКАЗВАТ ОТ УСЛУГИТЕ НА ЦЕНТРАЛНОТО ДЪРЖАВНО РЪКОВОДСТВО И РЕШЕНИ ДА ОТСТОЯВАТ ДОКРАЙ НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРИЯ, ОБЯВИХА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА РАЗГРАДСКА БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКА.

ПЪРВИТЕ РЕШЕНИЯ НА РАЗГРАДСКАТА БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКА СА:

1/ РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА РЕПУБЛИКАТА СА НЕ ПАРЛАМЕНТЪТ, ПРАВИТЕЛСТВОТО И ПРЕЗИДЕНТЪТ, А СТАЧНИТЕ КОМИТЕТИ НА ГРАДА.

2/ ЕДИНСТВЕН ОФИЦИАЛЕН ГРАЖДАНСКИ ЕЗИК Е БЪЛГАРСКИЯТ.

3/ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕТО ИМ, СА С РАВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

4/ ОСНОВНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН Е ОТСТОЯВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРИЯ.

РАЗГРАД, 22 НОЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 23 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПИСМОТО НА ПРЕЗИДЕНТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" Д-Р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

ПОЗВОЛЯВАМ СИ ДА СЧИТАМ, ЧЕ ВЕЧЕ СТЕ ИНФОРМИРАНИ ОТ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАНОВИЩЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ОТНОСНО ПОЛИТИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ В СТРАНАТА И НЕЙНИТЕ СОЦИАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ.

ИМЕННО АНАЛИЗЪТ НА ТАЗИ СИТУАЦИЯ НИ ПРИНУДИ ДА ПРИБЕГНЕМ ДО ЕДНА ОТ ФОРМИТЕ НА СИНДИКАЛЕН ПРОТЕСТ - ОБЯВЯВАНЕТО НА ОБЩА СТАЧКА, ЗАЩОТО НАШЕ ДЪЛБОКО УБЕЖДЕНИЕ Е, ЧЕ Е ЗАСТРАШЕНО ОЦЕЛЯВАНЕТО НА НАЦИЯТА ПРЕЗ ИДВАЩИТЕ МЕСЕЦИ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ НЕ ПРЕДПРИЕМЕ БЪРЗИ РАДИКАЛНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ, А НИЕ СМЕ УБЕДЕНИ, ЧЕ НАСТОЯЩОТО ПРАВИТЕЛСТВО Е НЕСПОСОБНО ДА СЕ СПРАВИ С ТАЗИ НЕОТЛОЖНА ЗАДАЧА, СИТУАЦИЯТА МОЖЕ ДА ИЗЛЕЗЕ ИЗВЪН КОНТРОЛ.

ЕТО ЗАЩО АЗ СИ ПОЗВОЛЯВАМ ДА ВИ ПОМОЛЯ ОТ ИМЕТО НА ВСИЧКИ НАШИ ЧЛЕНОВЕ И ЛИЧНО ОТ МОЕ ИМЕ ДА МИ ПРЕДОСТАВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ДА ОБЯСНЯ ПРЕД ВАС СТАНОВИЩЕТО НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" И РЕШЕНИЕТО ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ОБЩОНАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ, СЧИТАЙКИ, ЧЕ ТОВА ЩЕ ПОМОГНЕ КАКТО ЗА РАЗЯСНЯВАНЕ НА НАШИТЕ МОТИВИ, ТАКА СЪЩО И ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА СПЕКУЛАЦИИ И НЕВЕРНИ ТВЪРДЕНИЯ ПО ПОЗИЦИЯТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА".

ВЯРВАМ, ЧЕ НА УТРЕШНОТО ЗАСЕДАНИЕ ЩЕ МИ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА ТАЗИВЪЗМОЖНОСТ.

С УВАЖЕНИЕ: Д-Р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ

СОФИЯ, 21 НОЕМВРИ 1990 Г.                  /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   Х

СОФИЯ, 23 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ ОТНОСНО НЯКОИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРОМЕНИ В ПАРТИЯТА.


1. НА 2 НОЕМВРИ 1990 Г. С РЕШЕНИЕ НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД СЕДАЛИЩЕТО НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ БЕ ОФИЦИАЛНО ПРЕМЕСТЕНО ОТ ПЛОВДИВ В СОФИЯ, С АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 1606 - СОФИЯ, П.К. 113, ТЕЛ: 52-24-06. СЪГЛАСНО СПОМЕНАТОТО РЕШЕНИЕ ЗАНАПРЕД ПАРТИЯТА ЩЕ СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОТ НЕЙНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОНСТАНТИН СЕРГЕЙ АДЖАРОВ.

2. НА 12 НОЕМВРИ 1990 Г., НА СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЕКРЕТАРИАТ НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ И ОБЩИНСКИТЕ ПЪЛНОМОЩНИЦИ НА ХРП В СТРАНАТА БЯХА ИЗВЪРШЕНИ СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ХРП:

А/ РАЗГЛЕДАН БЕ ВЪПРОСЪТ С ОСТАВКАТА НА ГЕНЕРАЛНИЯ ПЪЛНОМОЩНИК НА ХРП Г-Н РУМЕН ЖИВКОВ ЯНАКИЕВ ОТ 20 ЮЛИ 1990 Г., КАТО БЕ ВЗЕТО РЕШЕНИЕ ТЯ ДА СЕ ПРИЕМЕ И ОТРАЗИ В ОТДЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЕКРЕТАРИАТ НА ХРП.

Б/ ОБСЪДЕНО БЕ И ПОЛОЖЕНИЕТО НА СЕКРЕТАРЯ НА ХРП Г-ЖА ВИОЛЕТА ТОДОРОВА СТАНКОВА, КОЯТО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА СЪЩО НЕ Е ПРИСЪСТВАЛА НА ЗАСЕДАНИЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЕКРЕТАРИАТ ПОРАДИ СЪВМЕСТНИЯ СИ ЧАСТЕН БИЗНЕС С Г-Н ЯНАКИЕВ, НО ЗА РАЗЛИКА ОТ НЕГО НЕ Е СЧЕЛА ЗА НУЖНО ДА ПОДАДЕ ОСТАВКА ИЛИ МОЛБА ЗА ОТПУСК. РЕШЕНО БЕ Г-ЖА СТАНКОВА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕНА ОТ ДЛЪЖНОСТТА СЕКРЕТАР НА ХРП.

В/ ЗА СЕКРЕТАР НА ХРП БЕ ИЗБРАНА Д-Р ЖИВКА ДИМИТРОВА ПЪРВАНОВА, ОБЩИНСКИ ПЪЛНОМОЩНИК НА ХРП - СОФИЯ.

Г/ ПОТВЪРДЕНО БЕ ЗА СРОК ОТ 4 ГОДИНИ НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ, А ИМЕННО:

КОНСТАНТИН СЕРГЕЙ АДЖАРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХРП
ЕЛИСАВЕТА ПЕТРОВА МИЛЕНОВА - ГОВОРИТЕЛ НА ХРП
Д-Р ЖИВКА ДИМИТРОВА ПЪРВАНОВА - СЕКРЕТАР НА ХРП
СИМЕОН ДИМИТРОВ ПАВЛОВ - КОВЧЕЖНИК НА ХРП.


ДЛЪЖНОСТТА ГЕНЕРАЛЕН ПЪЛНОМОЩНИК ОСТАВА ВАКАНТНА.

СОФИЯ, 14 НОЕМВРИ 1990 Г.   

НАЦИОНАЛЕН СЕКРЕТАРИАТ НА ХРП

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   Х

СОФИЯ, 23 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СЪВЕТА НА ВЕТЕРАНИТЕ НА СИНДИКАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ДО КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ /КНСБ/.


КЛУБНИЯТ СЪВЕТ НА ВЕТЕРАНИТЕ НА СИНДИКАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КЛУБОВЕТЕ НА ВЕТЕРАНИТЕ КЪМ ОТДЕЛНИТЕ ФЕДЕРАЦИИ ОБСЪДИХМЕ ЗАЯВЛЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ ОТ 16 НОЕМВРИ Т.Г. И СТАНОВИЩЕТО НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ /КНСБ/, ПРИЕТО ОТ КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА 19 НОЕМВРИ Т.Г.

ЕДИНОДУШНОТО НИ СТАНОВИЩЕ Е, ЧЕ:

1. КС НА КНСБ ВЛИЗАТ В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ОСНОВНИЯ СИ ДОКУМЕНТ, КОЙТО РЕГЛАМЕНТИРА ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ. УСТАВЪТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА ГЛАСИ:  "КОНФЕДЕРАЦИЯТА И НЕЙНИТЕ ЧЛЕНОВЕ СА НЕЗАВИСИМИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ, ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И СТРУКТУРИ, ... И ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ".

ИСКАНИЯТА ЗА ОСТАВКА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И ЗА СФОРМИРАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВО, ДОМИНИРАНО ОТ СДС КАТО ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА, ПРИЗИВЪТ КЪМ ПРЕЗИДЕНТА ЗА РАЗПУСКАНЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖЕБНО ПРАВИТЕЛСТВО, КАКТО И ЗА НАСРОЧВАНЕ НА НОВИПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ СА НАРУШЕНИЕ НА ПРИНЦИПА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ НЕУТРАЛИТЕТ НА СИНДИКАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ.

2. ИЗЯВЛЕНИЕТО И СТАНОВИЩЕТО КАТЕГОРИЧНО ОТХВЪРЛЯТ ПРОГРАМАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА АНДРЕЙ ЛУКАНОВ, КАТО СЕ ИЗРАЗЯВА УБЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ИЗВЕЖДАНЕ НА СТРАНАТА ОТ КРИЗАТА МОЖЕ ДА ИЗВЪРШИ САМО СДС. ДОСЕГА СДС НЕ Е ПРЕДЛОЖИЛ АЛТЕРНАТИВНА ПРОГРАМА, НИТО КОНСТРУКТИВНИ ИДЕИ ЗА ПРОМЕНИ ИЛИ ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА.

3. ПОДКРЕПЯМЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА АНДРЕЙ ЛУКАНОВ КАТО ЗАКОННО И ЛЕГИТИМНО, ИЗБРАНО ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КОЕТО ЕДИНСТВЕНО ИМА ТЕЗИ ПРАВА.

НЕ СМЕ ПРОТИВ ГОТОВНОСТТА НА КНСБ ЗА ОБЩА СИНДИКАЛНА АКЦИЯ, ПРОТИВ МИТИНГИ, ШЕСТВИЯ, УЛИЧНИ ИЗЯВИ В ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ, НО ТЕ ДА НЕ ВОДЯТ ДО ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА, ДО ПОЛИТИЧЕСКА КОНФРОНТАЦИЯ, ДО ХАОС И РАЗЕДИНЕНИЕ В КОНФЕДЕРАЦИЯТА. ОПАСЯВАМЕ СЕ, ЧЕ УЛТИМАТИВНИЯТ ТОН В ДВАТА ДОКУМЕНТА НА КНСБ ВОДИ ИМЕННО КЪМ ТОВА.

ОЧАКВАМЕ, ЧЕ КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ ШЕ ПРОЯВИ РАЗБИРАНЕ, ЩЕ ПРЕРАЗГЛЕДА И ПРОМЕНИ СВОЯТА ПОЗИЦИЯ.

СОФИЯ, 20 НОЕМВРИ 1990 Г.    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЛУБА НА ВЕТЕРАНИТЕ ПРИ КНСБ: МАРЯН СТОЙКОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 23 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СЪОБЩЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ /МС/ КЪМ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ /БНП/.


НА ЗАСЕДАНИЕ НА МЛАДЕЖКИЯ СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ СЕ ВЗЕХА СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. ЗА СЕКРЕТАР НА МЛАДЕЖКИЯ СЪЮЗ БЕ ИЗБРАН КРАСИМИР ПЕНЕВ.

2. УСТАВЪТ НА НАРОДНАТА ПАРТИЯ ДА БЪДЕ И УСТАВ НА МЛАДЕЖКИЯ СЪЮЗ.

3. СВИКВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДЕЖКИЯ СЪЮЗ В КРАЯ НА М. ДЕКЕМВРИ /ДАТАТА ЩЕ БЪДЕ СЪОБЩЕНА ДОПЪЛНИТЕЛНО/.

МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ - СЕКРЕТАР: КРАСИМИР ПЕНЕВ

БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ - ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР БРАНКОВ

СОФИЯ, 17 НОЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   Х
 
СОФИЯ, 23 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ НОМЕР 1 ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ /МС/ КЪМ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ /БНП/.


ДНЕС, 9 НОЕМВРИ 1990 Г., ЧЛЕНОВЕ, СЪМИШЛЕНИЦИ И СИМПАТИЗАНТИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ /БНП/ СЕ СЪБРАХА И РЕШИХА:

1. ОБРАЗУВА МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ /МС/ КЪМ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ СЪС СТАТУТ, ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ВСИЧКИ ЧЛЕНУВАЩИ В НЕГО.

2. УСТАВЪТ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ ЩЕ БЪДЕ И УСТАВ НА МС.

3. ИЗБИРА ЗА СЕКРЕТАР НА МЛАДЕЖКИЯ СЪЮЗ КРАСИМИР СТОЯНОВ ПЕНЕВ; ЗА ОФИЦИАЛЕН ГОВОРИТЕЛ МАРИАНА ГРОЗДАНОВА; ЗА КАСИЕР ВИОЛЕТА КРЪСТЕВА.

МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ - СЕКРЕТАР: КРАСИМИР ПЕНЕВ

БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ - ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР БРАНКОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   Х

СОФИЯ, 23 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА И НА КОМИТЕТА ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ В РАЗГРАД.


НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ НА РАЗГРАД, ОБЯВИЛИ ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ НА 16  НОЕМВРИ  1990 ГОДИНА, НАСТОЯВАМЕ:

1. ДА  СЕ НАЛОЖИ МОРАТОРИУМ ВЪРХУ ЗАКОНА ЗА ПРОМЯНА НА  ЗАКОНА ЗА  ИМЕНАТА  НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ;

2. ДА СЕ ИЗГОТВИ И ВНЕСЕ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ЕДИННА ИМЕННА СИСТЕМА ЗА ВСИЧКИ НОВОРОДЕНИ;

3. ПРЕЗИДЕНТЪТ И ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА СПАЗВАТ Т.11 ОТ ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС ОТ 16 ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА.

РАЗГРАД, 19 НОЕМВРИ 1990 Г.          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 23 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА И НА КОМИТЕТА ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ ГРАД КУБРАТ.


КОМИТЕТЪТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ, ГРАЖДАНИ, НАСЛЕДНИЦИ НА ХАН КУБРАТ, ПРОВЕДОХА НА 17 НОЕМВРИ 1990 Г. ТРАУРНО ШЕСТВИЕ В ГРАД КУБРАТ.

НИЕ СЕ ОБЯВЯВАМЕ ЗА ОСТАВКА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, А ТЕ НЕ СЪУМЯХА ДА ЗАРАБОТЯТ ОТ ПОЗИЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ДЪРЖАВА. НИЕ СМЕ ЗА ОСТАВКА ПОРАДИ НАЦИОНАЛНО ПРЕДАТЕЛСТВО. ПРИЗИВЪТ НИ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ Е ДА СЕ ОБЕДИНИМ И ПОВЕДЕМ ОБЩА БОРБА, ЗА ДА ЗАПАЗИМ БЪЛГАРЩИНАТА, ДА ВЪЗКРЕСИМ СТАРАТА МОЩ НА БЪЛГАРИЯ.

НА СЪБРАНИЕ МИТИНГ НА 18 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ ГРАЖДАНИ ПРИЕХА ДЕКЛАРАЦИЯ ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛСТВОТО, В КОЯТО НАСТОЯВАТ ЗА ОСТАВКА ПОРАДИ НАЦИОНАЛНО ПРЕДАТЕЛСТВО. НЯМА ДА ПОЗВОЛИМ ДА НИ ОБЯВИТЕ ЗА ЕТНИЧЕСКА ГРУПА В СОБСТВЕНАТА НИ РОДИНА. ПОДЛОЖЕНИ СМЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ И МОРАЛЕН НАТИСК ОТ СТРАНА НА ТАКА ТОЛЕРИРАНИТЕ ОТ ВАС, ГОСПОДА ДЕПУТАТИ, МЮСЮЛМАНИ ИЛИ СЕ УПЛАШИХТЕ ОТ ЖИВИЯ ПАМЕТНИК НА ДИСКРИМИНАЦИЯТА, КОЙТО ВИ ОБЕЩА ДОГАНОВ. АКО ИМА БЕЗ ПРАВА И ДИСКРИМИНИРАНИ, ТО СМЕ НИЕ, БЪЛГАРИТЕ, И ТО В СОБСТВЕНАТА НИ РОДИНА. ВИЕ НИ ПРИНУЖДАВАТЕ, ГОСПОДА, ДА НАПУСКАМЕ РОДИНАТА. КАКВО ОБЕЩАВАТЕ НА ДЕЦАТА НИ, НА НАС?

МНОГО ОТ НАС ПОСРЕЩАТ ДЕНЯ С ПРИТЕСНЕНИЕ И СТРАХ. А НИМА НАДПИСИ ОТ РОДА "ЧАКА ВИ СМЪРТ - ХЮСЕИН БАНДИТА" МОГАТ ДА РАДВАТ И ДА НОСЯТ СПОКОЙСТВИЕ. НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ БЪЛГАРИ - ХРИСТИЯНИ ОТ КУБРАТ СМЕ ПРИНУДЕНИ ДА ТЪРСИМ ПОЛИТИЧЕСКО УБЕЖИЩЕ В КОЯТО И ДА Е ЗАКОНОВА ДЪРЖАВА.

ДНЕС, 20 НОЕМВРИ 1990 Г., ГРАДЪТ ОСЪМНА В ТРАУР!

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 23 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС 71-ТА ГОДИШНИНА ОТ ПОДПИСВАНЕТО НА НЬОЙСКИЯ ДОГОВОР. ДОКУМЕНТЪТ Е ПРИЕТ НА ПЛЕНУМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА 16 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА.


ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 1919 Г. В ПАРИЖКОТО ПРЕДГРАДИЕ НЬОЙ БЕ ПОДПИСАН МИРНИЯТ ДОГОВОР С БЪЛГАРИЯ. СЛЕД БЕРЛИНСКИЯ ДОГОВОР ОТ 1878 Г. И БУКУРЕЩКИЯ ОТ 1913 Г. НЬОЙСКИЯТ ДОГОВОР СЕ ПРЕВЪРНА В ПОСЛЕДНИЯ ЗЛОКОБЕН МЕЖДУНАРОДЕН АКТ, С КОЙТО СЕ ОТКЪСВАХА ИЗКОННИ БЪЛГАРСКИ ЗЕМИ - МАКЕДОНИЯ, ТРАКИЯ, ДОБРУДЖА И ЗАПАДНИТЕ ПОКРАЙНИНИ, И СЕ ПРЕДАВАХА НА СЪСЕДНИ СТРАНИ.

ТЕЖКОТО ИЗПИТАНИЕ, НА КОЕТО БЯХА ПОСТАВЕНИ БЪЛГАРИТЕ В ЗАПАДНА ТРАКИЯ, ГИ ПРИНУДИ ДА ПОТЪРСЯТ ПРИЮТ В ОКАСТРЕНА И РАЗОРЕНА ОТ ВОЙНИТЕ БЪЛГАРИЯ. КЕРВАНИ ОТ БЕЖАНЦИ ПОТЕГЛИХА КЪМ БЪЛГАРИЯ И СЕ ЗАСЕЛИХА В РАЗЛИЧНИ РАЙОНИ НА СТРАНАТА, КАТО ПРЕДПОЧИТАХА БЛИЗКИТЕ ДО ЮЖНАТА НИ ГРАНИЦА СЕЛИЩА С НАДЕЖДАТА СКОРО ДА СЕ ВЪРНАТ ПО РОДНИТЕ СИ МЕСТА. И ЕТО НАД 71 ГОДИНИ ТЕ И ТЕХНИТЕ ПОТОМЦИ ЖИВЕЯТ С ОБРАЗА НА РОДНИТЕ ЗЕМИ И НЕУГАСВАЩА ЛЮБОВ КЪМ ТЯХ.

В БЪЛГАРИЯ ТРАКИЙСКИТЕ БЪЛГАРИ СЪЗДАДОХА СВОЯ ТРАКИЙСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ДЕСЕТИЛЕТИЯ РАТУВА ЗА ПРАВИЛНОТО РАЗРЕШАВАНЕ НА ТРАКИЙСКИЯ ВЪПРОС И В ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА БЕЖАНЦИТЕ.

ОТ ПОДПИСВАНЕТО НА НЬОЙСКИЯ ДОГОВОР И ДО ДНЕС НЕ ЕДИН ПЪТ НА МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМИ Е ПОСТАВЯН ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ТРАКИЙСКИЯТ ВЪПРОС, НО ВИНАГИ БЕЗРЕЗУЛТАТНО.

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ НЬОЙСКИЯ ДОГОВОР И ТРАКИЙСКИЯТ ВЪПРОС НИЕ ДНЕС РАЗГЛЕЖДАМЕ В СВЕТЛИНАТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС И СЪОБРАЗНО СЪВРЕМЕННИТЕ РЕАЛНОСТИ НА БАЛКАНИТЕ, В ЕВРОПА И В СВЕТА. ВСЕКИ ОНЕПРАВДАН НАРОД ТЪРСИ СВОИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ, СВОЯТА НАЦИОНАЛНА СЪВКУПНОСТ В ЕДИН МОМЕНТ, КОГАТО МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ СЕ ОСВОБОЖДАВАТ ОТ ДОСЕГАШНОТО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА НАРОДИ И ДЪРЖАВИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ВОЙНАТА КАТО СРЕДСТВО ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРНИТЕ ВЪПРОСИ, ЗА МИР, СЪТРУДНИЧЕСТВО И СОЛИДАРНОСТ, ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ИНТЕГРИТЕТ.

ТРАКИЙСКИТЕ БЪЛГАРИ, ИЗКУПИТЕЛНА ЖЕРТВА НА МИНАЛИ ВОЙНИ И МЕЖДУДЪРЖАВЕН АНТАГОНИЗЪМ, ЗАЕДНО С ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД ДНЕС СТОЯТ НА ПРЕДНА ЛИНИЯ НА БЛАГОРОДНИЯ СТРЕМЕЖ ЗА МИРНО РАЗВИТИЕ НА БАЛКАНИТЕ И В СВЕТА, ЗА ДОБРОСЪСЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО. В ТАЗИ КОНСТРУКТИВНА, БЛАГОПОЖЕЛАТЕЛНА ЕРА ТЕ ИМАТ ЗАКОННОТО ПРАВО ДА СЪХРАНЯВАТ И РАЗВИВАТ СВОЕТО ЕТНИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, СЪГРАЖДАЛО ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ В ТЕХНИТЕ РОДНИ МЕСТА. ТОВА Е НЕОТМЕНИМО ПРАВО НА ВСЕКИ НАРОД, ПРИЗНАТО МУ ДНЕС ОТ МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРИ, ПРАВО НА РОДНО МЯСТО, ПРАВО НА НАРОДИТЕ И ОТДЕЛНАТА ЛИЧНОСТ.

В ДУХА НА КАЗАНОТО НИЕ СМЕ В ПРАВОТО СИ И ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ СЕГА ДА ПРЕДЯВИМ СЛЕДНИТЕ ИСКАНИЯ:

1. ДА СЕ ДАДЕ НЕОГРАНИЧЕНА ОТ НИКАКВИ ФОРМАЛНИ ЗАДРЪЖКИ ВЪЗМОЖНОСТ НА БЪЛГАРИТЕ БЕЖАНЦИ ОТ ЗАПАДНА И ИЗТОЧНА ТРАКИЯ И ТЕХНИТЕ ПОТОМЦИ ДА ПОСЕЩАВАТ НАШИТЕ РОДНИ МЕСТА.

2. ДА СЕ СЪХРАНЯТ И ВЪЗСТАНОВЯТ ВСИЧКИ ПАМЕТНИЦИ НА МАТЕРИАЛНАТА И ДУХОВНАТА КУЛТУРА НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ ТАМ: УЧИЛИЩА, ЦЪРКВИ, МАНАСТИРИ, ГРОБИЩА И ДР.

3. ДА СЕ ИЗРАБОТЯТ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ ВЗАИМНО ПРИЕМЛИВИ ФОРМИ И СТРУКТУРИ ЗА БЛИЗКО ОБЩУВАНЕ, ОПОЗНАВАНЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРСКИТЕ БЕЖАНЦИ ОТ ЗАПАДНА ТРАКИЯ И СЕГАШНОТО ГРЪЦКО НАСЕЛЕНИЕ В ТАЗИ ОБЛАСТ, В Т.Ч. И В ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ.

4. ДА СЕ ДАДЕ НА БЪЛГАРИЯ ПРАВОТО НА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗЛАЗ НА БЯЛО МОРЕ, ПРИЗНАТО И ПО ЧЛ. 48 ОТ НЬОЙСКИЯ ДОГОВОР.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИН КАРАМИТРЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X
 
СОФИЯ, 23 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СЪОБЩЕНИЕТО НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ.


НА 10 НОЕМВРИ 1990 Г. В СОФИЯ В ЗАЛА "УНИВЕРСИАДА" - МАЛЪК САЛОН, СЕ СЪСТОЯ СЪВЕЩАНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО: СЪБРАНИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ - ВИСШИЯ ОРГАН НА ДРУЖЕСТВОТО, УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ, СВИКАНО ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, ИЗБРАН НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ОТ 28 ЮЛИ 1990 Г. СЛЕД ИЗБОРА НА ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО И ПРИЕМАНЕТО НА ДНЕВЕН РЕД БЕ ИЗСЛУШАНА КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО И НАЦИОНАЛНОТО МУ РЪКОВОДСТВО ОТ МЕСЕЦ ЮЛИ НАСАМ. ЦЕНТРАЛНО МЯСТО ЗАЕ ОБСЪЖДАНЕТО НА ПОЛОЖЕНИЕТО НА НДЗПЧ В СДС, СЪЗДАДЕНО СЛЕД ИНСПИРИРАНОТО ОТ БИВШИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ Г-Н ВОДЕНИЧАРОВ "ЗАМРАЗЯВАНЕ" НА ЧЛЕНСТВОТО В СДС. ТОВА "ЗАМРАЗЯВАНЕ" ЛИШИ ДРУЖЕСТВОТО ОТ ПРАВО НА ГЛАС ВЪВ ВСИЧКИ СТРУКТУРИ НА СДС И МУ ОТРЕДИ ПРОТИВ ВОЛЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ МУ РОЛЯТА НА НАБЛЮДАТЕЛ В ТЯХ. ТОВА ПРОДЪЛЖАВА В НАРУШЕНИЕ НА СТАТУТА НА САМИЯ СЪЮЗ ВЕЧЕ ЧЕТВЪРТИ МЕСЕЦ ВМЕСТО МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИТЕ ДВА. СЛЕД ОЖИВЕНИ ДЕБАТИ, В КОИТО ПРОЗВУЧАХА ПРОТИВОПОЛОЖНИ МНЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕТО НА НДЗПЧ В СДС И РАЗЛИЧНИ ОЦЕНКИ ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА КОАЛИЦИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, СЪВЕЩАНИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО ПРИЕ САМО С ТРИ ГЛАСА ПРОТИВ /ПРИ УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 45 ТЕРИТОРИАЛНИ ГРУПИ, 8 ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И - НА КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ/ РЕШЕНИЕ, С КОЕТО ЗАДЪЛЖАВА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НЕЗАБАВНО ДА НАПРАВИ ИСКАНЕ ПРЕД КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪЛНОПРАВНОТО ЧЛЕНСТВО В СДС. И В СЛУЧАЙ, ЧЕ ТОВА НЕ СТАНЕ ДО 30 НОЕМВРИ 1990 Г., ДА ОБЯВИ ИЗЛИЗАНЕТО НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ОТ СЪЮЗА, КАТО ВЗЕМЕ НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ПРАВА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

ОБСЪДЕНИ И ПРИЕТИ БЯХА ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВА, РЕГУЛИРАЩИ ЯСНО ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, КАКТО И ОБЕЗПЕЧАВАЩИ ПО-ГОЛЯМ КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ОТ СТРАНА НА КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ И СЪБРАНИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ. НА МЯСТОТО НА Г-Н ЯСЕН ЗЛАТКОВ, КОЙТО С ИЗБИРАНЕТО СИ ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ СЪГЛАСНО УСТАВА ПРЕСТАНА ДА БЪДЕ ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, ЗА СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ БЕ ИЗБРАН Г-Н СТЕФАН ВЪЛКОВ ОТ АСЕНОВГРАД. ДРУГИ ПЕРСОНАЛНИ ПРОМЕНИ В РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО - УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ И КОНТРОЛНА КОМИСИЯ, НЕ БЯХА НАПРАВЕНИ.

НАКРАЯ БЯХА ПРИЕТИ И ДВЕ ДЕКЛАРАЦИИ - ЕДНАТА, ПОЧТИ ЕДИНОДУШНО ГЛАСУВАНА, НАСТОЯВАЩА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ И ПУБЛИЧНО ИЗНАСЯНЕ НА ВСИЧКИ СЛУЧАИ НА ЗЛОУПОТРЕБА НА ПСИХИАТРИЯТА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ, А ДРУГАТА, ПРЕДИЗВИКАЛА НЕМАЛКО СПОРОВЕ, РАЗГЛЕЖДА РЕДИЦА ПО-СТАРИ И НЯКОИ АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ЗАЩИТАТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 23 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ /СЮД/ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗДАВАНЕТО НА "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК".


СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ /СЮД/ КОНСТАТИРА СЪС СЪЖАЛЕНИЕ, ЧЕ НАЙ-ЧЕТЕНОТО У НАС ИЗДАНИЕ - "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК" - ПРОДЪЛЖАВА ДА БЪДЕ ОТПЕЧАТВАНО ВЪРХУ НАЙ-ДОЛНОКАЧЕСТВЕНАТА ВЕСТНИКАРСКА ХАРТИЯ И

ДОКАТО ПРЕДИ УСТАНОВЯВАНЕТО НА ТОТАЛИТАРИЗМА В БЪЛГАРИЯ "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК" СЕ ПУБЛИКУВАШЕ ВСЕКИ ПРИСЪСТВЕН ДЕН, ДНЕС ТОЙ ИЗЛИЗА САМО ВЪВ ВТОРНИК И ПЕТЪК. КОМУНИСТИЧЕСКАТА ДИКТАТУРА ВСЪЩНОСТ НЕ СЕ НУЖДАЕ ОСОБЕНО ОТ ПОДОБНО ИЗДАНИЕ, ЗАЩОТО ЗА НЕЯ ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА БЕШЕ ЗАБРАНЕНО ПОНЯТИЕ.

СТЪПКИТЕ КЪМ ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ, КОИТО СЕ ПРЕДПРИЕМАТ НАПОСЛЕДЪК, ОТКРИВАТ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СПРАВЕДЛИВ ПРАВОПОРЯДЪК, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРАВОВА ДЪРЖАВА В БЪЛГАРИЯ, ЗА АКТИВЕН ГРАЖДАНСКИ ОБОРОТ. С ОГЛЕД НА ТОВА СЮД ПРЕДЛАГА:

1. ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ ИЗДАВАНЕТО НА "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК" ВСЕКИ ПРИСЪСТВЕН ДЕН /БЕЗ СЪБОТА, НЕДЕЛЯ И ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАЗНЕЩИ/.

2. ДА СЕ ОСИГУРИ НАЙ-КАЧЕСТВЕНАТА ХАРТИЯ ЗА ИЗДАВАНЕТО НА "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК".

3. ДА СЕ ПОДГОТВИ И ОСЪЩЕСТВИ ИЗДАВАНЕТО НА "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК" И НА КОМПЮТЪРНИ ДИСКЕТИ.

ЗА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЮД:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСЕН КАНТАРДЖИЕВ
СЕКРЕТАР: НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ

СОФИЯ, 20 НОЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 23 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ МЕМОРАНДУМ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ /СЮД/ ОТНОСНО СЪДБАТА НА СЪДЕБНАТА ПАЛАТА В СОФИЯ.


СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ /СЮД/ ПРИПОМНЯ, ЧЕ С ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ 6 ЮЛИ 1990 Г. ПОИСКА "ДА СЕ ОСВОБОДИ ДО КРАЯ НА 1990 Г. ИЗЦЯЛО СГРАДАТА НА СЪДЕБНАТА ПАЛАТА В СОФИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРАВОРАЗДАВАНЕТО И ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СТАБИЛНА И ВДЪХВАЩА УВАЖЕНИЕ ЗАКОННОСТ. СПРАВЕДЛИВОСТТА ИЗИСКВА ЕДНОВРЕМЕННО С ТОВА АКАДЕМИЧНИТЕ ВЛАСТИ ДА ПОЛУЧАТ ОБРАТНО В СВОЕ РАЗПОРЕЖДАНЕ НЕПРАВОМЕРНО ОТНЕТАТА ИМ ОТ ТОТАЛИТАРНАТА ВЛАСТ СГРАДА НА УЛ. "ДРАГАН ЦАНКОВ", ГОДИНИ НАРЕД ПОЛЗУВАНА ЗА НУЖДИТЕ НА СОФИЙСКИЯ РАЙОНЕН СЪД" /ВЖ.Т.6 ОТ ЦИТИРАНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ/.

СЮД Е СИЛНО ОБЕЗПОКОЕН ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ HP. 45/6 ОКТОМВРИ 1990 Г. НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ /ДВ БР.83/16 ОКТОМВРИ 1990 Г., С. 1/, С КОЕТО ПОСЛЕДНИЯТ ОТМЕНИ Т.З ОТ СВОЕТО РАЗПОРЕЖДАНЕ HP.40 ОТ С.Г., ПРЕДОСТАВЯЩО СГРАДАТА НА УЛ. "ОБОРИЩЕ" HP. 17 НА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ". ПОДОБНО БЕЗПРИНЦИПНО ПОВЕДЕНИЕ Е ВЪЗМОЖНО И СПРЯМО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА СЪДЕБНАТА ПАЛАТА КАТО ПЪЛНОЦЕНЕН ИНСТИТУТ НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВОРАЗДАВАНЕ. ОЩЕ ПОВЕЧЕ ЧЕ ДОСЕГА НИЩО НЕ Е НАПРАВЕНО ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, ПРЕДВИДЕНО ДА ПРИКЛЮЧИ ДО КРАЯ НА НАСТОЯЩАТА 1990 Г.

ВОДЕН ОТ ТЕЗИ СЪОБРАЖЕНИЯ, СЮД:

1. ПРИЗОВАВА БЪЛГАРСКИТЕ ЮРИСТИ, БЕЗ ОГЛЕД НА ПАРТИЙНАТА ИМ ПРИНАДЛЕЖНОСТ, ДА ВДИГНАТ ГЛАС В ЗАЩИТА НА СЪДЕБНАТА ПАЛАТА - СИМВОЛ НА ПОТЪПКАНАТА ПРАВОВА ДЪРЖАВА.

2. ИЗИСКВА ОТ СОФИЙСКАТА ОБЩИНА В ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК ДА ПОДМЕНИ ВСИЧКИ НАДПИСИ ВЪРХУ СПИРКИ, ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ПР. ОЗНАЧЕНИЕТО "НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ" СЪС "СЪДЕБНА ПАЛАТА".

3. НАПОМНЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА СЪОТВЕТНИТЕ ДРУГИ ИНСТАНЦИИ, ОРГАНИ И ЛИЦА ОТГОВОРНОСТТА ИМ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА СЪДЕБНАТА ПАЛАТА В СОФИЯ - СИМВОЛ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА.

ЗА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЮД:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСЕН КАНТАРДЖИЕВ
СЕКРЕТАР: НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ

СОФИЯ, 16 НОЕМВРИ 1990 Г.

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/