23 декември 1992

София, 23 декември 1992 година
        Брой 252 /782/  
 

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 23 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОТ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ПО ПОВОД НА СЪСТАВЯНЕТО НА НОВО ПРАВИТЕЛСТВО.


СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

България, разположена на кръстопътя на историята, отново е изправена пред избор. И той е: ще посрещнем ли новата 1993 година с едно стабилно правителство, или ще се оставим да ни повлече стихията на едни преждевременни избори с неясен изход. Тази отговорност лежи върху плещите на народните представители и ще бъде последен изпит за тяхното политическо мъжество.

Страната ни се намира в правителствена криза, която продължава вече няколко месеца. В резултат на това негативните процеси, съпътстващи прехода, се задълбочават. Изправени сме пред една все по-засилваща се инфлация, системен спад на производството, пълзяща рецесия, продължава обедняването на българския народ.

От изборите насам Движението за права и свободи /ДПС/ подкрепяше Съюза на демократичните сили /СДС/ в изпълнение на общите ни цели: смяна на системата, необратимост на процесите на демократизация, развитие на пазарната икономика, декомунизация на страната. За съжаление СДС в качеството си на управляваща сила нямаше разработена ясна и точна програма на своето правителство, не успя да направи необходимото за преодоляването на посочените по-горе негативни явления. В резултат на това правителството на СДС беше бламирано и принудено да подаде оставка. Защото безкомпромисната смяна на системата трябваше Да бъде придружена и с даване на възможност и на социално слабите слоеве на българския народ да преживеят по-безболезнено този преход.

И днес ние сме изправени пред съдбовния избор - как да продължим напред. Съзнаваме тежката отговорност, която ни е възложена, но това не е само наша отговорност. В опитите си да преодолеем политическата криза ние заложихме и залагаме на волята и отговорността на СДС. В досегашните ни разговори и опити да се спрем на подходяща кандидатура за министър-председател се натъкнахме на стремежа на някои среди от СДС да ни се предложат уважавани хора от правителствения екип на господин Филип Димитров. Начинът, по който бе сторено това, бе един опит да се наложи волята на привърженици на досегашната правителствена политика. Най-лесно за нас бе да предоставим мандата си на Националния координационен съвет на СДС и да снемем от нас отговорността за правителството, което те ще съставят. Но като народни представители и на целия български народ ние не можехме да не си даваме сметка, че не това е изходът от кризата. Изходът е съставянето на едно правителство на СДС, което да може да застане срещу предизвикателствата на времето и да изведе страната с минимални загуби към спасителния бряг. Ние проведохме и редица срещи, чрез които търсехме пътища да се гарантира на това ново правителство на националната отговорност широка обществена подкрепа, социална стабилност през първите шест месеца от неговото управление. Защото за нас СДС си остава онази действена сила, върху която историята възложи бремето да извърши промените в България. Но СДС - като цяло, като идея и стремеж към действие. И бихме желали да видим отново СДС като онази сплав от воля, сила и устрем, която да обедини българския народ в желанието му към промяна.

Ние не можехме да си позволим да провалим мандата, който ни бе възложен от конституцията и историята. Това значи да хвърлим страната в една близо половин годишна нестабилност, от която няма да произлезе нищо добро. От близо и далеч наблюдатели и политолози вещаят задълбочаване на кризата на Балканите и замесването на България в нея. Това е много тревожно, защото може да става дума за оцеляването на България. Спирането на реформата дори и в началния стадий на нейната реализация също би имало пагубни последствия за нас. Ето защо, Движението за права и свободи счита, че трябва да изпълни конституционния си дълг и да предложи на парламента кандидатура за министър-председател. Ако не успеем да намерим приемлива за времето фигура от средите на СДС, ние поемаме отговорността да натоварим с тази задача достоен и уважаван човек, който да състави едно експертно правителство.

Сега на преден план ще излезе кардиналният въпрос: могат ли народните представители да поемат своята отговорност, да надживеят моментни партийни, групови и лични интереси, за да дадат на страната силно н действено правителство.

Времето ще отсъди кривините на всеки един от нас. Но в този момент трябва да си спомним думите на Апостола: "Времето е в нас и ние сме във времето", и да се покажем достойни за вашия избор.

София, 22 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/

*  *  *

София, 23 декември - Следва предоственият за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА СРЕЩА НА РЪКОВОДСТВАТА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ И ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ВЪЗЛОЖЕНИЯ ОТ ПРЕЗИДЕНТА МАНДАТ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВО.


На 19 декември 1992 година се състоя среща на ръководствата на Движението за права и свободи /ДПС/ и Зелената партия /ЗП/ в рамките на консултациите, провеждани от ДПС във връзка с възложения от президента на републиката мандат за съставяне на правителство. Двете партии стигнаха до заключението, че България се нуждае от стабилно и ефективно правителство, което да осъществи необходимите промени в икономическата палитика на страната. На срещата бе подчертано, че сегашният мандат на ДПС представлява последната възможност за избягване на преждевременни избори в настоящата сложна вътрешна и международна обстановка. От страна на ЗП бе изразена готовност за съдействие и подкрепа на сериозните усилия на ДПС по формирането на коалиционен кобинет със СДС въз основа на ясно споразумение по принципните въпроси.

София, 19 декември 1992 г.

ЗА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ: Ю.Лютфи

ЗА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ: Л.Иванов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ЕДИНАДЕСЕТ ОБЩИНСКИ КООРДИНАЦИОННИ СЪВЕТА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ОТ ПИРИНСКА МАКЕДОНИЯ КЪМ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ИЗБРАНИ СЪС СИНЯ БЮЛЕТИНА, ПО ПОВОД НА НЯКОИ ТЕНДЕНЦИИ ПРИ СЪСТАВЯНЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВО С МАНДАТА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ. Документът е адресиран до Парламентарната група, до Националният координационен съвет на Съюза на демократичните сили и досредства за масова информация.


Във връзка с политическите дадености в момента България се нуждае от единство между Парламентарната група /ПГ/ и Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили /НКС на СДС/. С оглед на това, настояваме народните представители от ПГ на СДС да се съобразяват и изпълняват решенията на Националното съвещание от 13 декември 1992 г. и да застанат твърдо зад политическите решения на НКС. Изразяваме единодушното становище на Общинските координационни съвети на СДС от Пиринска Македония, че поведението на ПГ на СДС в този отговорен момент трябва да съответства на твърдата позиция, приета от Националното съвещание. Убедени сме, че такава позиция ще защити националните интереси на България и ще укрепи доверието на нашите симпатизанти в коалицията.

Обезпокоени сме от проявените тенденции за съставяне на "правителство на всяка цена”. Считаме, че такава политика ще доведе до образуването на марионетно правителство, което ще обслужва сили, чужди на демокрацията и националните интереси. Ако това се допусне, нашето мнение е, че НКС на СДС трябва да поеме политически курс, водещ към преждевременни парламентарни избори.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА КЛУБ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ” ЗА ПОЗИЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИЧЕСКАТА КРИЗА В БЪЛГАРИЯ.


Изпълнявайки програмната декларация, одобрена на 3 октомври 1992 г., пред Националния комитет на Българската социалдемократическа партия /БСДП/, идейното обединение Алтернатива за прагматично действие в БСДП учреди първия си клуб "Социалдемократически анализ" с председател Георги Бакалов.

На свое заседание клубът прие следното становище:

Последните политически събития са резултат от една непочтена кампания на БСП за дискредитиране на всички нейни политически опоненти, включително и на ОСД. За жалост и БСДП поради недалиовидност на Изпълнителното бюро позволи да бъде представена пред народа като подставено лице на БСП. С това си действие Изпълнителното бюро поставя под съмнение не само бъдещето на партията, но и бъдещето на социалдемокрацията в България. Разкъсана и разпиляна е идеята за социална демокрация от БСП чак до СДС. Време е, господа социалдемократи, да обединим идеята около една програма и под едно знаме.

София, 21 декември 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Бакалов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ДОСИЕТАТА.


ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Все повече публикации в пресата твърдят, че Националната разузнавателна служба /НРС/, която се намира на Ваше пряко подчинение, е инкубатор на политически интриги и манипулации с агентурни досиета, скрити в архива на споменатата служба. Управителният съвет на Независимото сдружение "Екогласност" е на мнение, че това влияе пагубно на процесите на демократизацията и хвърля дълбока сянка върху авторитета на институцията, която представлявате.

Като първа стъпка, опровергаваща нашите съмнения, бихте могли да разрешите ползването на архиви на НРС за издаване документ на българските граждани, потвърждаващ необвързаността им с различните управления на зловещата комунистическа Държавна сигурност.

София, 23 декември 1992 г.

СЕКРЕТАР НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НС "ЕКОГЛАСНОСТ":

Лъчезар Тошев

/Пресслужба "Куриер"/

 
*  *  *

София, 23 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ЗА ПРОВЕДЕНАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ.


На 19 декември 1992 г. в централния клуб на Българската национално-радикална партия /БНРП/ се състоя национална конференция, на която бе приета нова програма.

Председателят на партията д-р Иван Георгиев разгледа икономическото, политическото и международното положение на страната и подчерта, че генерална цел на БНРП са спасението на българската нация, обединението на народа и просперитетът на България. Той подчерта предизборната стратегия на БНРП.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА СРЕЩА, СВИКАНА ОТ ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА НАСТОЯЩИ И БИВШИ ЧЛЕНОВЕ НА  КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", СЪСТОЯЛА СЕ НА 19 ДЕКЕМВРИ 1992 Г. В СОФИЯ.


На 19 декември 1992 г. на Националната среща на настоящи и бивши членове на Конфедерация на труда /КТ/ "Подкрепа”, състояла се в град София с участие на представители от страната, се реши:

1. Да се учреди АСОЦИАЦИЯ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ.

2. На 23 и 24 януари 1993 г. в София се свиква Конгрес за учредяване на асоциацията.

3. Избра се временен организационен съвет и комисии за изработване на Устав и Програма и необходимите документи за регистрация на АДС.

До конгреса всички секции, съюзи и организации, подкрепящи идеята за нов демократичен синдикат, трябва да проведат събрания на своите членове, за да се произнесат по представения им проект за Устав, а там, където е възможно, да изградят браншови регионални структури. Консултации и координация ще се осъществява от организационния съвет на телефон 75-51-97 и адрес гр.София, жк. "Младост 2", бл.217, ОСС "Подкрепа".

Причините за вземане на тези решения на проведената Национална среща са:

1. Силно изразеното недоволство на редовите членове на КТ "Подкрепа" от липсата на синдикална защита.

2. Нежеланието на хората да се идентифицират с компрометираното име на синдиката.

3. Антиправителствените действия на ръководството на "Подкрепа" и съучастието му при свалянето на първото демократично избрано правителство на СДС.

4. Липса на желание за диалог и свикване на Извънреден конгрес от страна на ръководството КТ................

5. Продължаваща саморазправа с членове, секции и региони, които не одобряват действията на синдикалното ръководство.

6. Ясно очертаваща се тенденция на обединение на членската маса на КНСБ и "Подкрепа", насочена към изграждане на нов анархосиндикат КНСБ "Подкрепа".

7. Необходима и желана от хората синдикална защита от нов демократично изграден синдикат през трудния преходен период, в който се намира страната.

София, 19 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ И КЪМ СЪЮЗА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРИ НАЦИОНАЛНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ - АД, СОФИЯ - "ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ”. Документът е адресиран до Министерския съвет, до Националната електрическа компания - АД, до Комитета по енергетика, до Комисията по енергетика при Народното събрание, до Постоянната комисия за защита на населението при бедствия и аварии при Минстерския съвет, до Конфедерацията на труда "Подкрепа", до Конфедерацията на независимите синдикати в България, до Съюза на енергетиците в България и до управителя на "Язовири и каскади".


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В момента, когато нашият труд в осигуряването на вода за комплексни нужди на страната бе оценен от Световната банка чрез предоставяне на кредит, станахме свидетели на поредната машинация на местната номенклатура от Перник, Велико Търново, Габрово и Бургас и жертви на болни амбиции.

В нарушение на нормативната уредба - без съгласуване с Гражданска защита, с Националната електрическа компания - АД, с Националния съвет по водите и т.н. - от Министерския съвет в оставка бе прието Разпореждане N 119/30 ноември 1992 г. за предавене на четири язовира /"Хр.Смирненски", "Йовковци", "Студена" и "Ясна поляна"/ за стопанисване на едноличните търговски дружества "Водоснабдяване и канализация" /В и К/ - ООД в градовете Габрово, Велико Търново, Перник и Бургас.

Това не са "питейни язовири", а хидротехнически съоръжения /три от тях с ВЕЦ/ от национално значение и със степен на опасност първи след АЕЦ "Козлодуй". Никой не трябва да си въобразява, че язовирите като хидротехнически съоръжения са нещо елементарно от местно значение и не се нуждаят от експлоатация, извършена от компетентни специалисти. Във "В и К" няма дори и един такъв специалист, а хидротехнически кадри не се създават за един ден. Ясно е какво ни очаква след заплахите на "В и К" за уволняване на всички наши специалисти и назначаване на "техни хора".

Очевидно е, че върхушката на "В и К" не може да скрие загубите на питейна вода в мрежата си /повече от 40 на сто/, които са резултат на лоша поддръжка на водопроводната мрежа. Всички сме свидетели на честите аварии, течащата с дни питейна вода по улиците, редовните спирания на вода и недостатъчното й налягане. Това обяснява увеличаването на цената на водата от 0,065 лв./на куб.м, плащана на Националната електрическа компания /НЕК/ - АД, до повече от 2,00 лева/ куб.м, която плащат всички на "В и К" като потребители.

Това обяснява и големия апетит към тези язовири. Предоставянето на съоръженията в ръцете на "В и К" води до монопол в пълния цикъл по улавяне, съхранение, разпределение и ценообразуване на водата. Гоненето само на стопански резултати води до занемаряване на всякаква дейност по техническата експлоатация. Това доказа предаването на язовир "Камчия" преди няколко години на "В и К" - гр. Бургас. В резултат на лош баланс бе източен язовирът и населението на Бургас и Варна на практика остана без вода. А това, което се подаваше, бе наситено с нитрати, манган. Кой ще каже какви ще са пораженията от такава вода? Защо не се обработват резултатите от измерванията и от наблюденията на язовирна стена "Камчия”, чия е отговорността? Или господа другарите разчитат, че "бог ще ги пази".

А бог е с тези, които могат. Специалистите и работниците от "Язовири и каскади" са доказали, че работят компетентно и безаварийно. В близо 40-годишната история на предприятието не е допусната производствена авария и трудова злополука. Това се постига с хора, с хора можещи и знаещи, хора, които сега, по средата на зимата, ще бъдат изхвърлени на улицата от "ВиК". Буди недоумение приетото от Министерския съвет разпореждане за разбиване на една прецизно работеща структура в националната ни енергетика, без да има ясна и приета стратегия за развитие на отрасъла нито в Министерския съвет, нито в парламента. Затова пък в т.З на Разпореждането си Министерският съвет "се е погрижил" за съоръженията, а за живите хора - нито дума. Не са взети предвид и многобройните възражения на "Язовири и каскади", отправени до компетентните органи по тези въпроси.

Ето защо изразяваме своето възмущение от Разпореждане N. 119/30 ноември 1992 г., създадено в услуга на местните величия на "В и К", подкрепени от определени лица на Министерския съвет.

Предвид липсата на стратегия за развитие на енергетиката и на Закон за водите НАСТОЯВАМЕ за отмяна на Разпореждане N 119 на Министерския съвет от 30 ноември 1992 г.: за запазване на работните места на повече от сто работници и специалисти в системата на "Язовири и каскади” и осигуряване на нормална безаварийна н компетентна експлоатация на язовирите "Ясна поляна", "Хр.Смирненски", "Йовковци" и "Студена".

Синдикалните организации на НЕК - АД "Язовири и каскади" не приемат този силов начин на действие. Предлагаме диалог с участие и с представители на синдикалните организации.

В случай, че диалогът не бъде приет като средство за решаване на спора, Обединеният стачен комитет при предприятието обявява стачна готовност и след спазване на предвидените в закона срокове ще пристъпи към ефективни синдикални действия. Настоящата декларация считайте като започване на процедурата, предвидена в Закона за уреждане на колективните трудови спорове.

София, 21.XII.1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЕДИНЕНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ: К.Ранев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИЕТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА ПРЕДСЪБОРНА ЦЪРКОВНА КОНФЕРЕНЦИЯ В МЮНХЕН, ПО ПОВОД НА РАЗКОЛА В БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА.


На 11, 12 и 13 декември 1992 г. в град Мюнхен се проведе международна предсъборна църковна конференция с участието на представители от българските православни общини в Европа и делегация от клирици и общественици от България. След задълбочено разглеждане и проучване на състоянието на Българската православна църква /БПЦ/ конференцията гласува единодушно следните решения:

1. Преодоляла най-тежките моменти и разединение в своята дългогодишна история и понесла тежки поражения през изтеклите десетилетия на атеистичния гнет, БПЦ да приеме в дела нов стил за възстановяването на традиционната българска православна вяра, добродетелност и нравственост.

2. Незабавно да се изпълнят каноничните разпоредби и решенията на Върховния съд на републиката за незаконосъобразността на заетата патриаршеска длъжност и освобождаването й от комунистическия избраник. Българските официални власти да изпълнят задълженията си, произтичащи от закона, за да бъде приведено в изпълнение отстраняването му от тази незаконно заемана длъжност.

3. В Църковно-народния събор да участват представители на православното българско изпълнение в чужбина като неразделна част от живото тяло на БПЦ и да се осигури представителност до трима делегати от всяка държава в Европа.

4. На Църковно-народния събор да не бъдат допускани до ръководна длъжност в БПЦ лица, които са компрометирани с активно сътрудничество на Държавна сигурност /ДС/ и на репресивните органи.

5. На Църковно-народния събор да се приеме нов Устав на БПЦ /в чиято основа да е Екзархийският устав/, съобразен САМО СЪС СВЕТИТЕ КАНОНИ НА СВЕТАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА и с демократичните закони в страната.

6. На Църковно-народния събор да се избере достоен партиарх на БПЦ, който да обедини църквата, а съборът да бъде подготвен от комитет, включващ всички митрополити и достойни висши клирици, духовници и миряни.

7. Да се пресекат всякакви предварителни опити за манипулации от страна на бившия Синод при провеждането на предварителните избори и при подготовката на Църковно-народния събор. Ако не осигури истински демократични условия, не може да бъде свикан и проведен съборът.

Мюнхен, 13 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ТРЕТА/ НА ТУРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ, УЧРЕДЕНА НА 12 ДЕКЕМВРИ 1992 ГОДИНА В ГР.ЗАВЕТ, РАЗГРАДСКО.


ГЛАВА ВТОРА

Социално-икономическа сфера

Член 19. ТДП ще предприеме изграждане на една модерна социално-икономическа политика вътре в страната. Селата и общините с най-голям процент турско население трябва да станат зона за стопанско сътрудничество между Република България и Република Турция, съобразно с икономиката на Република България.


ГЛАВА ТРЕТА

Устройство

Член 20. ТДП е демократична и независима по форма партийна организация, която обединява местни, общински и областни координационни съвети по местоживеене.

Член 21. Върховните органи на партията са: Централната партийна конференция /ЦПК/, Централният координационен съвет /ЦКС/, Централното оперативно бюро /ЦОБ/, Централната комисия по етика /ЦКЕ/ и Централна контролно-ревизионна комисия /ЦКРК/.

Член 22. Местните органи на ТДП са: местни, общински и областни координационни съвети, които се подчиняват на върховните органи на партията.

Член 23. Конференцията се състои от делегати на всички местни, общински и областни координационни съвети. Нормите за представителство се определят от Централния координационен съвет.

Член 24. Членовете на ЦКС, без членовете на Централното оперативно бюро, след избиране на председател, секретар и протоколчик на конференцията участват в работата на конференцията без право на решаващ глас, ако не са избрани за редовни делегати от местните, общинските или областните координационни съвети по месторождение или местоживеене.

Член 25. Членовете на Централното оперативно бюро участват в работата на конференцията с право на решаващ глас. Централното оперативно бюро изпълнява задълженията си, докато председателят на конференцията обяви новия окончателен състав на ЦКС и на нейните отдели и комисии. До края те се считат за редовни делегати.

Член 26. Централната партийна конференция се свиква по решение на ЦКС на четири години веднъж или на извънредни заседания, също и по предложение на 1/2 от брой на редовните членове на партията и се счита за редовна, ако на конференцията са представени 2/3 от броя на делегатите на предишната конференция.

Член 27. Централната партийна конференция взима решения с явно гласуване, освен при избори, когато гласуването става тайно по решение на конференцията. Всички решения се вземат с обикновено мнозинство, освен когато става дума за разпускане на партията, за добавки в устава и при избор на председател на партията е необходимо мнозинство от 2/3 от делегатите, представени на конференцията.


КОНФЕРЕНЦИЯТА

Член 28, ал.1. След избирането на председател, секретар и протоколчик конференцията изслушва периодичните отчетни доклади на ЦКС, ЦОБ, ЦКЕ, ЦРК поотделно, изнесени и прочетени от техните председатели или от заместник-председатели.

ал.2 След необходимите изказвания и предложения от страна на делегатите конференцията избира нов или прави промени в състава на ЦКС на ТДП от редовно избраните делегати на конференцията.

ал.З. Избира председател, двама заместник-председатели и отговорен секретар от членовете на ЦКС, те са членове и на ЦПБ.

ал.4. Избира от състава на ЦКС, ЦОБ, който не може да бъде по-малко от 7 души. ЦОБ се избира за вземане на бързи и неотложни решения на партията само при условие, когато не може да се свика ЦКС. Тя се ръководи от председателя на ТДП.

ал.5. Избира от състава на ЦКС Централна комисия по етика с председател и членове, които не могат да бъдат по-малко от пет души. Централната комисия по етика съблюдава спазването на устава на ТДП в рамките на цялата партия. Задължението на Централната комисия по етика е: да информира ЦКС за допуснатите нарушения и да направи предложения за изключване от редовете на партията или да направи предложение за замразяване на правомощията до следващото заседание на органа, от който е избран същият член на ТДП.

ал.6. Избира от състава на ЦКС Централна контролно-ревизионна комисия с председател и членове, чиито брой не може да бъде по-малко от трима души. Имуществото на ТДП се управлява от ЦКС съгласно устава и законите на страната. Контролът върху имуществото се осъществява от конференцията, а между заседанията и от Централната контролно-ревизионна комисия. За извършените материални и финансови нарушения докладва пред ЦКС и прави предложение за изключване от редовете на партията или за замразяване на правомощията му до следващото заседание на органа, от който е избран. Горната граница за броя на членовете, предвидени в ал.4,5 и 6, се определя от конференцията.

ал.7 Избира двама говорители, един от състава на ЦКС и един от състава на ЦОБ.

ал.8. Освобождава членовете на ЦКС и говорителите на партията.

ал.9. Определя задачите на партията и приема координационни програми, за които упълномощава ЦКС.

ал.10. Взема решение за разпускане на местни, общински и областни координационни съвети.

ал.11. Отменя незаконни и неправилни решения на ЦКС.

ал.12. Избраните комисии от конференцията се отчитат за дейността си ежегодно пред ЦКС или ежемесечно, когато това се изисква от председателя на ТДП.

ал.13. ЦКС се избира за срок от четири години. Броят на членовете му се определят от конференцията.

ал.14. Председателите на Централната комисия по етика и на Централно-ревизионната комисия са и членове на ЦОБ.

Член 29. Централният координационен съвет:

ал.1. Организира изпълненията на решенията на конференцията, създава и разпуска отдели, работни групи и комисии, които не са избрани от конференцията.

ал.2. Поддържа връзка с местните, общинските и областните координационни съвети и координира тяхната дейност по каналния ред от горе на долу, това правило се нарушава само при условие, че са необходими спешни мерки в отделен регион на местна основа.

ал.З. Оказва съдействие на говорителите.

ал.4. Свиква конференцията на редовни и извънредни заседания.

ал.5 Има право да се разграничава от отдели и членове, които използват името на ТДП за изявления, изготвяне на документи, които противоречат на устава.

ал.6. Взема решения за замразяване на правомощията на отделен неин член до конференцията, утвърждава решението на нисшестоящите партийни структури по места или ги елиминира, ако това противоречи на устава.

ал.7. Свиква се от председателя на ЦКС, който е и председател на ТДП, или по предложение на 1/2 от членовете му и може да взема решения, ако присъстват повече от половината на членовете й. Решенията на Координационния съвет се вземат с обикновено мнозинство. Решенията за замразяване на правомощията на отделен член от ЦКС се вземат само при присъствието на редовно избрания й председател и с протокол, подписан лично от него.

ал.8. Ако има нарушение, предвиждащо наказание за замразяване на прамовощията на отделен член на ЦКС и председателят укрива този член, председателят на партията носи отговорност само пред конференцията.

/Пресслужба "Куриер"/


10:20:22    
23.12.1992 година    

Редактори: Нина Гаврилова   
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Иванка Тошева, Зоя Божкова и Славейка Тончовска
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!