23 октомври 1990

СОФИЯ, 23 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА                                           БРОЙ 209 /227/

СОФИЯ, 23 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТЧЕТНИЯ ДОКЛАД /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ЦЕНТРАЛНОТО ОПЕРАТИВНО БЮРО НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/, ИЗНЕСЕН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДВИЖЕНИЕТО АХМЕД ДОГАН ПРЕД ИЗВЪНРЕДНАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 20-21 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.


ДАМИ И ГОСПОДА,
УВАЖАЕМИ ДЕЛЕГАТИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА,
УВАЖАЕМИ ГОСТИ,

ДНЕС, 20 ОКТОМВРИ 1990 Г., ТОЧНО 206 ДНИ СЛЕД УЧРЕДИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ. КОЯТО СЕ ПРОВЕДЕ НА 26-27 МАРТ Т.Г., ЦЕНТРАЛНИЯТ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/ СВИКВА ИЗВЪНРЕДНА КОНФЕРЕНЦИЯ.

СЪГЛАСНО ЧЛ.6 НА УСТАВА НА ДПС "НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ Е ВЪРХОВЕН ОРГАН НА ДПС И СЕ СВИКВА НАЙ-МАЛКО ВЕДНЪЖ НА 3 ГОДИНИ. ДЕЛЕГАТИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ СЕ ИЗБИРАТ ПО ТЕРИТОРИАЛЕН И ПРОПОРЦИОНАЛЕН ПРИЗНАК, КАТО НОРМАТИВИТЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО СА ЕДИН ДЕЛЕГАТ НА 500 ЧЛЕНОВЕ.

НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРИЕМА И ИЗМЕНЯ ПРОГРАМАТА И УСТАВА НА ДВИЖЕНИЕТО, ИЗБИРА ИЛИ ПОПЪЛВА С НОВИ ЧЛЕНОВЕ ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ, ЦЕНТРАЛНОТО ОПЕРАТИВНО БЮРО, ФИНАНСОВО-РЕВИЗИОННАТА КОМИСИЯ И КОМИСИЯТА ПО ЕТИКА. ИЗБИРА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДПС, ДВАМА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ. ОТГОВОРЕН СЕКРЕТАР И СЕКРЕТАР ПО ИЗДАТЕЛСКАТА И ПРОПАГАНДНАТА ДЕЙНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО. УТВЪРЖДАВА И РАЗПРЕДЕЛЯ БЮДЖЕТА.

КОИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НАЛОЖИХА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗВЪНРЕДНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ?

ОСНОВНА ПРИЧИНА ЗА СВИКВАНЕТО НА ИЗВЪНРЕДНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ Е НОВАТА ПОЛИТИЧЕСКА СИТУАЦИЯ НА СТРАНАТА. ЗА ПЪРВИ ПЪТ ОТ 1947 Г. ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ ИМАТ РЕАЛНО ПРИСЪСТВИЕ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА. ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПО ДЕМОКРАТИЧЕН НАЧИН СЕ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА ПЪРВИ ПЪТ ДЪРЖАВНИЯТ ГЛАВА Е ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОПОЗИЦИЯТА.

ПО БРОЯ НА ДЕПУТАТИТЕ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДПС Е ТРЕТАТА ПАРЛАМЕНТАРНА СИЛА В СТРАНАТА. ТОВА ОБСТОЯТЕЛСТВО ЗАДАДЕ И НОВ ТИП КОМПЕТЕНЦИЯ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗВЪРШВАЩИТЕ СЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОЦЕСИ В СТРАНАТА. ДПС СЕ ПРЕВЪРНА И В ЕДНО ОТ УВАЖАВАНИТЕ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ДВИЖЕНИЯ В ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ НА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ.

ОСВЕН НОВИЯ СИ ПОЛИТИЧЕСКИ СТАТУС ДПС ЩЕ ИМА И ВАЖНА РОЛЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА В СТРАНАТА. ПРЕЗ ИЗМИНАЛИТЕ 10 МЕСЕЦА В ПРОБЛЕМНИЯ КРЪГ НА ДПС БЯХА ПРЕДИМНО ОЩЕТЕНИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ПРОСЛОВУТИЯ "ВЪЗРОДИТЕЛЕН    ПРОЦЕС" БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, НО ПОЛОЖЕНИЕТО, В КОЕТО СЕ НАМИРА СТРАНАТА, ПРЕОБРАЗУВА СМИСЪЛА И НАСОЧЕНОСТТА НА ТАЗИ ПРОБЛЕМАТИКА: ВЕЧЕ НЕ МОЖЕМ ДА ГОВОРИМ САМО ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО СЪСТОЯНИЕ, А ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА В СТРАНАТА.

НОВАТА ПОЛИТИЧЕСКА РОЛЯ НА ДПС И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНОТО ЗНАЧЕНИЕ НА ДПС В ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА В СТРАНАТА ПОСТАВЯТ НОВИ ИЗИСКВАНИЯ ПРЕД ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА НА ДВИЖЕНИЕТО: НЕОБХОДИМО Е ОРГАНИЗАЦИОННО АДАПТИРАНЕ НА ДПС КЪМ НОВИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕАЛНОСТИ В СТРАНАТА.

НОВИЯТ СОЦИАЛЕН СТАТУС НА ДПС ИЗМЕНЯ И ХАРАКТЕРА НА ДВИЖЕНИЕТО. ДПС СЕ ПРЕВРЪЩА В УНИВЕРСАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА УНИВЕРСАЛНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ НА ЧОВЕКА И ЧОВЕШКИТЕ ОБЩНОСТИ. ОСВЕН ЗАЩИТАТА НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПРАВА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, КОЕТО Е ГРАНИЦА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА КОМИТЕТИТЕ И ДРУЖЕСТВАТА ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ОТ КЛАСИЧЕСКИ ТИП, ДПС Е ГАРАНТ ЗА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ВСИЧКИ ЕТНИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ОБЩНОСТИ. А НАПОСЛЕДЪК СЕ РАЗШИРЯВА САМАТА ПРЕДМЕТНА ДЕЙНОСТ НА ДПС, КАТО В НЕЯ СЕ ВКЛЮЧВА И ЗАЩИТАТА НА ПРАВАТА НА ФИРМЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ.

УНИВЕРСАЛИЗИРАНЕТО НА ПРЕДМЕТНАТА ДЕЙНОСТ ВОДИ ДО РАЗШИРЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ НА ДПС: ОСВЕН    ПРАВОЗАЩИТНИ, КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ
И КОНСОЛИДИРАЩИ ФУНКЦИИ ДВИЖЕНИЕТО ПРИДОБИВА И ТИПИЧНО ПОЛИТИЧЕСКИ ФУНКЦИИ, А ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДПС МОЖЕ ДА УПРАЖНЯВА И ЗАКОНОДАТЕЛНА ИНИЦИАТИВА.

ИМА ЛИ СОЦИАЛНА НЕОБХОДИМОСТ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ДПС В ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ. НЕ, НЯМА. ЕДНА ПАРТИЯ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗАНИМАВА С ПРАВОЗАЩИТНИ, КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ И КОНСОЛИДИРАЩИ ДЕЙНОСТИ. И АКО СЕ ЗАНИМАВА - ТЯ РИСКУВА ДА ОСТАНЕ В ЗАДНИЯ ДВОР НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА. ДВИЖЕНИЕТО Е ДВИЖЕНИЕ, КОГАТО Е В ДВИЖЕНИЕ, А В СОЦИАЛЕН СМИСЪЛ НЕШО МОЖЕ ДА СЕ КВАЛИФИЦИРА КАТО ДВИЖЕНИЕ САМО КОГАТО СЕ РЕШАВАТ КОНКРЕТНИТЕ ПРОБЛЕМИ ПРИ КОНКРЕТНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. НАПРОТИВ ВСЯКА ПАРТИЯ Е ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО СЕ СТРЕМИ КЪМ ВЛАСТТА ЗАРАДИ САМАТА ВЛАСТ. ИМЕННО ТОВА Е ПРОТИВОПОКАЗНО ЗА ДПС. ОСВЕН ТОВА АНАЛИЗЪТ НА ОСНОВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ТЕНДЕНЦИИ В СВЕТА ПОКАЗВА, ЧЕ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ОТ КЛАСИЧЕСКИ ТИП НЯМАТ БЪДЕЩЕ. ИМА СЕРИОЗНИ ОСНОВАНИЯ ДА СЕ МИСЛИ, ЧЕ 21 ВЕК ЩЕ БЪДЕ ВЕК НА ДВИЖЕНИЯТА. ЗАЩОТО ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ, КОИТО СТОЯТ ПРЕД ЧОВЕЧЕСТВОТО, ИМАТ ГЛОБАЛЕН ХАРАКТЕР, КОИТО МОГАТ ДА СЕ РЕШАТ САМО СЪС СИЛНИ И ШИРОКИ ДВИЖЕНИЯ С МЕЖДУНАРОДЕН ХАРАКТЕР.

ПОЗВОЛЕТЕ МИ ДА ЗАПОЧНА АНАЛИЗА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ В СТРАНАТА ОТ ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ. НА 26 АПРИЛ 1990 Г. ДПС СЕ РЕГИСТРИРА СЪС СТАТУТ НА ПАРТИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. ТОЗИ АКТ СЪВПАДНА СЪС СТРАТЕГИЧЕСКОТО ПО ВАЖНОСТ РЕШЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ДПС ЗА САМОСТОЯТЕЛНО УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. ТОВА РЕШЕНИЕ БЕШЕ ПРОДИКТУВАНО ОТ РАЗЛИЧНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПО-ВАЖНИТЕ ОТ КОИТО СА СЛЕДНИТЕ:

1. В НИТО ЕДНА ОТ ПЛАТФОРМИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ НЯМАШЕ РАЗГЪРНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕШАВАНЕТО НА ТАКА НАРЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛНО-ЕТНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ В БЪЛГАРИЯ. ПРОБЛЕМЪТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ НА ГРАЖДАНИТЕ И НА ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В БЪЛГАРИЯ СЕ СПОМЕНАВАШЕ САМО МИМОХОДОМ.

2. В НИТО ЕДНА ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПЛАТФОРМИ НЯМАШЕ ЯСНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИМАНЕНТНАТА ВРЪЗКА НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС В БЪЛГАРИЯ С ГАРАНТИРАНОТО СПАЗВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ НА ЧОВЕКА И ЧОВЕШКИТЕ ОБЩНОСТИ. ИМЕННО ТОЗИ ВАКУУМ БЕШЕ ЗАПЪЛНЕН С ПРЕДИЗБОРНАТА ПЛАТФОРМА НА ДПС. ВЕЧЕ ОТ ПОЗИЦИИТЕ НА СЛЕДИЗБОРНАТА СИТУАЦИЯ МОЖЕМ ДА КАЖЕМ, ЧЕ ТОВА РЕШЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ДПС СЕ ОКАЗА НАВРЕМЕННО И ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО.

ПАРАДОКСАЛНО Е, НО Е ФАКТ, ЧЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИТЕ КАНДИДАТ-ДЕПУТАТИТЕ НА ДПС БЯХА АТАКУВАНИ ПРЕДИМНО ОТ СДС. ПОВСЕМЕСТНО ПОЛУЧАВАХМЕ ОБВИНЕНИЯ, ЧЕ СМЕ КРЕАЦИЯ НА БСП И ЧЕ СМЕ БИЛИ РЕГИСТРИРАНИ СЪС СТАТУТ НА ПАРТИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ, ЗА ДА ЕЛИМИНИРАМЕ КАНДИДАТИТЕ НА СДС В РАЙОНИТЕ С ТУРСКО-МЮСЮЛМАНСКО НАСЕЛЕНИЕ. НЯМА И СЪМНЕНИЕ, ЧЕ ОПОЗИЦИЯТА В ЛИЦЕТО НА СДС ЩЕШЕ ДА ПОЛУЧИ ЗНАЧИТЕЛНО ПОВЕЧЕ, АКО ПО ОПТИМАЛЕН НАЧИН БЕШЕ ИЗГРАДИЛА ОБЩА ПРЕДИЗБОРНА СТРАТЕГИЯ ЗА ВСИЧКИ ОПОЗИЦИОННИ СИЛИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ ТЕ СА, ИЛИ НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В СТРУКТУРАТА НА СДС.

ЛИПСАТА НА ОБЕДИНЕНА ОПОЗИЦИЯ ОТЧАСТИ СЕ ДЪЛЖИ НА НЕОПИТНОСТТА НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ, ОТЧАСТИ - НА ОБЯСНИМИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ЕГОИЗЪМ НА ОТДЕЛНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИЧНОСТИ, КОИТО ПОД ОБЕДИНЯВАНЕ НА ОПОЗИЦИЯТА РАЗБИРАХА НЕ ИЗГРАЖДАНЕ НА КОНФЕДЕРАТИВЕН ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗ НА ОТДЕЛНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, А ТЯХНОТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО АСИМИЛИРАНЕ ОТ ВЕЧЕ ИЗГРАДЕНАТА ПОЛИТИЧЕСКА СТРУКТУРА НА СДС. В ТОЗИ ПОЛИТИЧЕСКИ КОНТЕКСТ НЕГАТИВНА РОЛЯ ИЗИГРА И ЕДИН ОТ ОСНОВНИТЕ ПРЕДИЗБОРНИ ЛОЗУНГИ НА СДС, А ИМЕННО: "КОЙТО НЕ Е С НАС - Е ПРОТИВ НАС”. ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТ ОТ ИДЕОЛОГИЧЕСКИЯ ИНТЕРИОР НА БОЛШЕВИЗМА, ЗА ДА СЕ ПОДСИЛИ ПРОТИВОПОСТАВЯНЕТО НА СДС И ДУГИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ ИЗВЪН СТРУКТУРАТА НА СДС, СЪЗНАТЕЛНО РЕФЛЕКТИРА И ВЪРХУ КРАЙНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. ОТ ТОВА ЗАГУБИХА ВСИЧКИ ОПОЗИЦИОННИ СИЛИ, А СДС СЕ ЛИШИ ОТ ОЩЕ 15-16 ДЕПУТАТСКИ МЕСТА.

ВЪПРЕКИ НЕУДАЧИТЕ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОБЩАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ ДПС БЕЗ НИКАКВИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПОДКРЕПИ СДС ВЪВ ВСИЧКИ РАЙОНИ, В КОИТО НЯМАШЕ КАНДИДАТИ НА ДВИЖЕНИЕТО. СЪЩОТО СЕ ОТНАСЯ И ЗА ВТОРИЯ ТУР НА ИЗБОРИТЕ: НИЕ ПОДКРЕПИХМЕ КАНДИДАТИТЕ НА СДС ПОВСЕМЕСТНО И БЕЗ НИКАКВИ УСЛОВИЯ.

КАКТО ВЕЧЕ Е ИЗВЕСТНО, СЛЕД ИЗБОРИТЕ ДПС СЕ НАРЕДИ НА ТРЕТО МЯСТО ПО БРОЯ НА ДЕПУТАТИТЕ В ПАРЛАМЕНТА. ТОВА ОБСТОЯТЕЛСТВО ПРЕДИЗВИКА НЕОЧАКВАНА РЕАКЦИЯ В РЕДИЦА НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, КАКТО И ПОРОДИ НЕДОУМЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ НАБЛЮДАТЕЛИ, КОИТО БЯХА АНГАЖИРАНИ С ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. ЯВНО Е, ЧЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ДПС БЯХА ДАЛЕЧ ПО-ГОЛЕМИ, НО ПОРАДИ ЛИПСА НА ОБЩА СТРАТЕГИЯ С ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ ИМАШЕ ЧУВСТВИТЕЛЕН ОТЛИВ НА ЧАСТ ОТ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ. НЕ МОГА ДА НЕ ОТБЕЛЕЖА, ЧЕ В СЛУЧАЯ ИЗИГРАХА РОЛЯ И РЕДИЦА ФАЛШИФИКАЦИИ И МАНИПУЛАЦИИ БУКВАЛНО В ПОСЛЕДНИТЕ ЧАСОВЕ ПРЕДИ САМИТЕ ИЗБОРИ. НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРЕДИ ОТКРИВАНЕТО НА ПЪРВАТА СЕСИЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ В РЕДИЦА РАЙОНИ БЕШЕ ПРОВОКИРАНА НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКА ИСТЕРИЯ, НАСОЧЕНА ПРОТИВ ДПС И СРЕЩУ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО. ЕДНА ОТ ЦЕЛИТЕ НА ТОВА ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНО НАПРЕЖЕНИЕ БЕШЕ ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯТ ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ ПОД ПРЕТЕКСТ, ЧЕ ДПС Е ИЗГРАДЕНО НА ЕТНИЧЕСКА И РЕЛИГИОЗНА ОСНОВА. КАКТО ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ, ТАКА И СЛЕД ИЗБОРИТЕ ОСНОВНАТА НАСОЧЕНОСТ НА НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАТА ЦЕЛЕШЕ ДИСКРЕДИТИРАНЕ НА МИРНАТА ПРОГРАМА НА ДПС ЧРЕЗ ПРОВОКИРАНЕ НА АДЕКВАТНИ ОТВЕТНИ РЕАКЦИИ ПО МЕСТА, КЪДЕТО СЕ ОРГАНИЗИРАХА СТАЧКИ, ЖИВИ ВЕРИГИ, СПИРАНЕ НА ВЛАКОВИ КОМПОЗИЦИИ И ДРУГИ ТАКИВА. ДПС С ОСНОВАНИЕ МОЖЕ ДА СЕ ГОРДЕЕ, ЧЕ УСТОЯ НА ИЗКУШЕНИЕТО ДА ПРОТИВОДЕЙСТВУВА НА ВСЯКАКЪВ ВИД ПРОВОКАЦИИ, ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ЕДИН ОТ ГАРАНТИТЕ НА МИРНИЯ ПРЕХОД ОТ ТОТАЛИТАРИЗМА КЪМ ДЕМОКРАТИЧНО СЪГРАЖДАНЕ НА СТРАНАТА. ИЗПОЛЗВАМ СЛУЧАЯ Да БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ МЕСТНИ РЪКОВОДИТЕЛИ, КОИТО СВОЕВРЕМЕННО ИНФОРМИРАХА ЦЕНТЪРА ЗА ОРГАНИЗИРАНИТЕ ПО МЕСТА ПРОВОКАЦИОННИ ДЕЙСТВИЯ НА НЯКОИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ.

ПОГЛЕДНАТО ИСТОРИЧЕСКИ, СРАВНИТЕЛНО ДЕМОКРАТИЧНОТО ИЗБИРАНЕ НА СЕДМОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Е ПЪРВИЯТ ЗНАЧИМ УСПЕХ ЗА ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ ПРОЦЕС В БЪЛГАРИЯ, НО ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ЖЕЛАНОТО И РЕАЛНОТО СЪОТНОШЕНИЕ НА СИЛИТЕ В ПАРЛАМЕНТА, ПОСТИГНАТОТО ИМА ДЕЙСТВИТЕЛЕН СТАТУС САМО В ПЪРВО ПРИБЛИЖЕНИЕ. НЯМА И СЪМНЕНИЕ, ЧЕ ТОТАЛИТАРНИЯТ РЕЖИМ ПРЕКЪСВА ЕСТЕСТВЕНАТА ПАРЛАМЕНТАРНА ТРАДИЦИЯ ВЪВ ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА, НО ТОВА ОБСТОЯТЕЛСТВО НЕ Е ОСНОВАНИЕ ДА НЕ СЕ СЪОБРАЗЯВАМЕ С КРАЙНИТЕ ПРОДУКТИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ТОТАЛИТАРИЗМА И ДА СЕ АБСТРАХИРАМЕ ОТ РЕАЛНОТО СЪОТНОШЕНИЕ НА СИЛИТЕ КАКТО В ПАРЛАМЕНТА, ТАКА И В ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ДАДЕНОСТИ.

ОСНОВНИЯТ ПРОБЛЕМ В ЖИВОТА НА ПАРЛАМЕНТА СЕ СВЕЖДА ДО НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЗАКОНОДАТЕЛНО ГАРАНТИРАНЕ НА НЕОБРАТИМИЯ ХАРАКТЕР НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА И НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОСПЕРИТЕТ НА СТРАНАТА. ТОЗИ ПРОБЛЕМ ИМА ДВЕ СТРАНИ. ПЪРВАТА Е СВЪРЗАНА С РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В СТРАНАТА, КОЯТО МОЖЕ ДА СЕ СВЕДЕ ДО ВЗАИМООТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ СДС И БСП, А В ПО-ШИРОК КОНТЕКСТ - МЕЖДУ ОПОЗИЦИЯТА И БСП. ВТОРАТА СТРАНА НА ТОЗИ ТАКА ВАЖЕН ВЪПРОС Е СТРАТЕГИЯТА НА ВЗАИМООТНОШЕНИЕ-ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ФРАКЦИИ. СПЕЦИАЛНО ТРЯБВА ДА СЕ ПОДЧЕРТАЕ, ЧЕ ТОВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Е НА ДИСПОЗИЦИОННА ОСНОВА, Т.Е. СЪЩЕСТВУВА И СЕ РЕАЛИЗИРА КАТО ПАРЛАМЕНТАРНА ФОРМА НА КОНФРОНТАЦИЯ. ТОВА СТАТИЧНО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ СИЛИ УДЪЛЖАВА ПАРЛАМЕНТАРНОТО ВРЕМЕ ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ТАКА НЕОБХОДИМИТЕ ОСНОВНИ ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА СТРАНАТА. ВСЛЕДСТВИЕ НА ТОВА СЕ СЪЗДАВА ПОЛИТИЧЕСКО НАПРЕЖЕНИЕ, КОЕТО ДИРЕКТНО ИЛИ ИНДИРЕКТНО СЕ ОТВЕЖДА В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ ИЗВЪН ПАРЛАМЕНТА. В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА ИЗКУСТВЕНО СЕ СЪЗДАВА НАГЛАСА СЛЕД ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО ЗА ПОЛИТИЧЕСКА БЕЗИЗХОДНОСТ В РАБОТАТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. ЕСТЕСТВЕНО, ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ НА НЕЩАТА ПОСТАВЯ ПОД СЪМНЕНИЕ МИРНИЯ ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАТИЧНО-ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО.

/ ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 23 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТ ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УЧРЕДИТЕЛНИТЕ ТЕЗИСИ /ЧАСТ ВТОРА/ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЛИБЕРАЛНОДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ /ЛДС/ КЪМ КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ.


9.
ЛДС ПРИДАВА ФУНДАМЕНТАЛНО ЗНАЧЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО. ОЩЕ СЪС ЗАРАЖДАНЕТО СИ И В ТЕЧЕНИЕ НА ВЕКОВЕ ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЛИБЕРАЛИЗЪМ ВДЪХНА ЖИВОТ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И ПРОВЪЗГЛАСИ НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО ГРАЖДАНИНА. НИЕ СМЯТАМЕ ЗА СВЕЩЕНИ ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ГРАЖДАНИНА. ДЪРЖАВАТА СЪЩЕСТВУВА В ИМЕТО НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО, А ТОВА ЩЕ РЕЧЕ В ИМЕТО НА ГРАЖДАНИНА, А НЕ ОБРАТНОТО. НАМЕСТО ПОДАНИЦИ ИСКАМЕ ХОРАТА ДА БЪДАТ СВОБОДНИ И ГОРДИ ГРАЖДАНИ НА СТРАНАТА.

ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И ТОТАЛИТАРНАТА ДЪРЖАВА СА НЕСЪВМЕСТИМИ. В СЪЗВУЧИЕ С НАЙ-РАЗВИТИТЕ ЛИБЕРАЛНИ ДЕМОКРАЦИИ И НАЙ-НОВИТЕ ТЕНДЕНЦИИ В НАЙ-РАЗВИТИТЕ СТРАНИ ЛДС В СВОЯТА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО И НЕИЗМЕННО ЗАЩИТАВА, РАЗВИВА И РАЗШИРЯВА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ГРАЖДАНИНА, ЩЕ ПОДКРЕПЯ ВСИЧКИ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ, КОИТО СЪОТВЕТСТВУВАТ НА ЦЕННОСТИТЕ НА ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ. НИЕ СМЕ ПРОТИВ НАСИЛИЕТО И КАКВИТО И ДА СА УНИЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИНА. НАШИЯТ ИДЕАЛ Е БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО НА ЧОВЕКА ДА БЪДЕ ЗА НЕГО ОСНОВАНИЕ ЗА ГОРДОСТ И ЧОВЕШКО САМОЧУВСТВИЕ ВЪВ ВЪНШНИЯ СВЯТ.

ЛДС Е ЗА МОДЕРНА И ДЪЛБОКО ДЕМОКРАТИЧНА ДЪРЖАВА, ЧИЕТО ФУНКЦИОНИРАНЕ ДА БЪДЕ ДОБРЕ КОНТРОЛИРАНО ОТ ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО. ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ Е ЗА РАЗУМНО И ПОСТЪПАТЕЛНО ОГРАНИЧАВАНЕ НА РОЛЯТА НА ДЪРЖАВАТА В ПРОЦЕСА НА ДЕТОТАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ. НАСТОЙЧИВО И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ЛДС ЩЕ СЕ БОРИ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ И ИНТЕНЗИФИЦИРАНЕ НА ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ ЗА СМЕТКА НА ПРЕДСТАВИТЕЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ. НАЙ-МОДЕРНИТЕ ЛИБЕРАЛНОДЕМОКРАТИЧЕСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПЛАТФОРМИ ПОСТАВЯТ АКЦЕНТ ИМЕННО ВЪРХУ РАЗШИРЯВАНЕ И ИНТЕНЗИФИЦИРАНЕ НА ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ. ИМЕННО ТЯ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ НА ГРАЖДАНИНА ДА УЧАСТВУВА БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ ПРИ РЕШАВАНЕТО НА ВЪПРОСИТЕ, КОИТО ПРЯКО ГО ЗАСЯГАТ. ТОВА ОЗНАЧАВА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНИЯ ЖИВОТ И РЕГУЛИРАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ. ТОВА ОЗНАЧАВА ИЗДИГАНЕ РОЛЯТА И ЗНАЧЕНИЕТО НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МАКСИМАЛНО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В НЕГО.

10.
СТОПАНСКИ СТЪЛБ НА ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ Е ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО Е МАТЕРИАЛНА ОСНОВА НА СВОБОДНАТА ИНИЦИАТИВА НА ЧОВЕКА. НИЕ СМЕ ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. БЪЛГАРИНЪТ Е ИНИЦИАТИВЕН, ИЗОБРЕТАТЕЛЕН, ПРЕДПРИЕМЧИВ. ВСЕКИ ТРЯБВА ДА ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СТАНЕ БОГАТ, ДА УВЕЛИЧАВА СВОЯ КАПИТАЛ И КАТО ЗАПОЧВА ОТ МИНИМУМА, ДОРИ ОТ НУЛА, ДА СТАНЕ МНОГО БОГАТ, СТИГА ДА Е ИНИЦИАТИВЕН, НАХОДЧИВ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СВОИТЕ НАЧИНАНИЯ, ДА Е СПОСОБЕН ДА РИСКУВА, ДА РИСКУВА, ДА Е ПРЕСМЕТЛИВ, ДА ПРАВИ ВЕРЕН ИЗБОР В СЪВКУПНИЯ СТОПАНСКИ ЖИВОТ, ДА Е ПРЕДВИДЛИВ И Т.Н. НАЙ-ПРОСПЕРИРАЩИТЕ В СТОПАНСКО ОТНОШЕНИЕ СТРАНИ НИ ДАВАТ ДОБЪР ПРИМЕР, ЗА ДА ИМА НУЖДА ОТ ТЕОРЕТИЗИРАНЕ. НИЕ СМЕ ПРОТИВ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДОГМИ. СВОБОДНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЩЕ ИЗВЕДЕ НАШАТА СТРАНА ОТ СТОПАНСКАТА РАЗРУХА И ЩЕ ОСИГУРИ СТОПАНСКИ ПРОСПЕРИТЕТ. НИЕ НЕ СЕ СЪМНЯВАМЕ, ЧЕ ХОРАТА НА БИЗНЕСА, ВСИЧКИ, КОИТО ИСКАТ ДА МУ СЕ ПОСВЕТЯТ, СЕГА ПОЯВЯВАЩИТЕ СЕ ИЛИ БЪДЕЩИ ФЕРМЕРИ, ИНИЦИАТИВНИТЕ ВЪВ ВСИЧКИ КЛОНОВЕ НА СТОПАНСКИЯ ЖИВОТ ЩЕ ВИДЯТ В ЛИЦЕТО НА ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ СВОЕТО ПОЛИТИЧЕСКО ВЕРУЮ И НАЙ-БЛИЗКА ДО ТЕХНИЯ ИНДИВИДУАЛЕН СТРЕМЕЖ ПОЛИТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА.

НИЕ ЩЕ ПРИВЛИЧАМЕ ТАКИВА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ НЕ ОТ НЯКАКВИ ТЯСНОПАРТИЙНИ ИНТЕРЕСИ И ПАРТИЙНИ ЦЕЛИ, А ЗАЩОТО ТЕ СА ИСТИНСКИ НОСИТЕЛИ НА ЦЕННОСТИТЕ НА ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ И НА ПРАКТИКА ВЪПЛЪЩАВАТ ТЕЗИ ЦЕННОСТИ, РАБОТЯТ ЗА СОБСТВЕНОТО СИ БЛАГОДЕНСТВИЕ, ЗА БЛАГОДЕНСТВИЕТО НА СЕМЕЙСТВОТО И СТРАНАТА СИ.

11.
ЛДС Е ПОЛИТИЧЕСКА ОБЩНОСТ НА ПРИРОДНО ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ, ОБРАЗОВАНИТЕ, КУЛТУРНО ИЗВИСЕНИТЕ И НРАВСТВЕНО ОТГОВОРНИТЕ ГРАЖДАНИ В НАШАТА СТРАНА. МОДЕРНАТА ЛИБЕРАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ Е ПРИВЛЕКАТЕЛНА ЗА ХОРАТА НА ИЗКУСТВОТО, НАУКАТА И КУЛТУРАТА ИЗОБЩО. НИЕ ВЯРВАМЕ, ЧЕ ЦВЕТЪТ НА ТВОРЧЕСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ ЩЕ ПОДКРЕПИ НАШАТА ПОЛИТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА И ЩЕ ВИДИ СВОЕТО МЯСТО В НОВИЯ НИ СЪЮЗ КАТО ЕСТЕСТВЕНО. НИЕ ТРЯБВА ДА СЕ СТРЕМИМ ДА ПРИВЛИЧАМЕ В НАШИТЕ РЕДОВЕ ПИСАТЕЛИ, ХУДОЖНИЦИ, АРТИСТИ, УЧЕНИ, КОНСТРУКТОРИ, АРХИТЕКТИ, ТВОРЦИ ОТ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ НА ЖИВОТА. НИЕ ЩЕ СЕ ОПИРАМЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ. БЪЛГАРСКИЯТ УЧИТЕЛ БЕШЕ ОБЕЗЛИЧЕН, А НЯКОГА ТОЙ Е БИЛ НАЙ-УВАЖАВАНАТА ЛИЧНОСТ. НИЕ СЕ ОТНАСЯМЕ С ДЪЛБОКО УВАЖЕНИЕ КЪМ ДЕЛОТО НА БЪЛГАРСКИЯ УЧИТЕЛ И ЩЕ РАЗЧИТАМЕ НА НЕГО ДА БЪДЕ СЕЯЧ НА ЦЕННОСТИТЕ И ОБРАЗЦИТЕ НА МОДЕРНАТА ЛИБЕРАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ. НАРЕД С УЧИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА ПРИВЛИЧАМЕ В НАШИТЕ КЛУБОВЕ ЛЕКАРИТЕ, ЧИЯТО ПРОФЕСИЯ Е ЕДНА ОТ НАЙ-ХУМАНИСТИЧНИТЕ.

12.
ЛДС Е СЪЮЗ НА МЛАДОСТТА. МЛАДЕЖИТЕ СА ОТКРИТИ КЪМ ЦЕННОСТИТЕ НА ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ. МЛАДИЯТ ЧОВЕК ИМА ПОДЧЕРТАН СТРЕМЕЖ КЪМ ЛИЧНОСТНО УТВЪРЖДАВАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ. ТОЙ Е ЧУЖД НА ЗАКОСТЕНЕЛИТЕ СТЕРЕОТИПИ, НА РОБСКАТА ПСИХИКА, НА ПРИМИРЯВАНЕТО С НЕПРАВДАТА, ЛИЦЕМЕРИЕТО, ДЕМАГОГИЯТА И ДРУГИ ПОДОБНИ ПОРОЦИ И ДЕФОРМАЦИИ НА ЧОВЕШКАТА ЛИЧНОСТ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ. МЛАДИЯТ ЧОВЕК ИСКА ДА ЕКСПЕРИМЕНТИРА, ДА ПРАВИ СВОБОДЕН ИЗБОР, ДА ПОЕМА РИСК, ДА ОТКРИВА НОВИ СВЕТОВЕ НА ЧОВЕШКИЯ ДУХ. ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ ПРЕДЛАГА ВЕДЪР ЖИВОТ И НАСТРОЕНИЕ В ЖИВОТА. ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ ЩЕ ДАВА И НА НАЙ-ВЪЗРАСТНИТЕ МЛАДЕЖКИЯ ТОНУС. ТЯ СЯКАШ ЗАЛИЧАВА ГРАНИЦИТЕ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА И ОТКРИВА ВЪЗМОЖНОСТ НА ВСЕКИ ДА СЕ ЧУВСТВУВА МЛАД ПО ДУХ. НИЕ ЩЕ ПОМАГАМЕ НА ХОРАТА ДА СЕ ОСВОБОЖДАВАТ ОТ ЗАКОСТЕНЕЛИ ДОГМИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 23 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ИЗВЕСТИЕ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ.


СЪЮЗЪТ ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ БЕШЕ ВЪЗСТАНОВЕН И РЕГИСТРИРАН ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОИТЕ ВИСОКО БЛАГОРОДНИ И ХУМАННИ ЦЕЛИ ТОЙ ТЪРСИ КОНТАКТИ С ВСИЧКИ БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ФОНДАЦИИ, КЛУБОВЕ, СДРУЖЕНИЯ И ДВИЖЕНИЯ, ЧИЯТО ДЕЙНОСТ Е ПОСВЕТЕНА НА ПРОБЛЕМИТЕ НА ДЕЦАТА ДО 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ.

КОНТАКТИ СЪС СЪЮЗА МОГАТ ДА БЪДАТ УСТАНОВЕНИ НА АДРЕС:

СОФИЯ, БУЛ. "ЛЕНИН" 47, ПЕТРАНКА БАРЪМОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ;
ТЕЛЕФОНИ: 71-41-349 И 71-41-350.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   Х

СОФИЯ, 23 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КЛУБ "СВ. ИВАН РИЛСКИ".


ВОДЕНИ ОТ ИДЕЯТА ЗА ДУХОВНОТО КОНСОЛИДИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ В ТЕЗИ ПРЕЛОМНИ ЗА СТРАНАТА НИ ДНИ, НА 14 ОКТОМВРИ ГРУПА ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ ПОСТАВИ ОСНОВИТЕ НА КЛУБ "СВ. ИВАН РИЛСКИ". КЛУБЪТ СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ДА СПОМАГА РОДОЛЮБИВИ НАЧИНАНИЯ ЗА ВЪЗКРЕСЯВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКОТО НИ МИНАЛО, ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ИСТИНАТА ЗА ВЛАДЕТЕЛСКАТА ИНСТИТУЦИЯ В БЪЛГАРИЯ И НЕЙНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ТРЕТОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО, ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ВЪЗДИГАНЕ НА РАЗРУШЕНИТЕ ПАМЕТНИЦИ И НАДПИСИ, ИЗГРАДЕНИ В ПАМЕТ НА НЕГОВИТЕ ВЛАДЕТЕЛИ, СЪС СРЕДСТВАТА НА ПЕЧАТА, РАДИОТО, ТЕЛЕВИЗИЯТА, КАКТО И ДА РАЗВИВА РАЗНОСТРАННА ИЗЛОЖБЕНА ДЕЙНОСТ. ПРИХОДИТЕ ОТ ТЕЗИ НАЧИНАНИЯ ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ЦЕЛИ.

НАДЯВАМЕ СЕ, ЧЕ ПРИМЕРЪТ НА ПОКРОВИТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЦАРЕ СВ. ИВАН РИЛСКИ ЩЕ ОСВЕТЯВА НАШИТЕ УСЪРДИЯ ЗА ЕДНА БЛАГОРОДНА ДЕЙНОСТ, НЕОБВЪРЗАНА С ПАРТИЙНИ ИНТЕРЕСИ И КОТЕРИЙНИ БОРБИ.

БОГ ДА ПАЗИ ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВОТО!

СОФИЯ, 14 ОКТОМВРИ 1990 Г.

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/