22 юли 1991

София, 22 юли 1991 година
        Брой 141 (416) 
                   

Ръководител Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов


София, 22 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЗА СЪЗДАЛАТА СЕ ОБСТАНОВКА СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА КОНСТИТУЦИЯТА.

Парламентарният съюз на демократичните сили (ПСДС) обсъди създалата се обстановка във връзка с приемането на новата конституция и състоянието на Националния координационен съвет на СДС.

ПСДС счита, че е дошло времето, когато нещата трябва да бъдат казани ясно и да се наричат с истинските им имена. В името на единството на СДС ние понесохме обругаване, изключване, изгонване; известна поетеса, с демократични разбирания пожела да се вкамени ръката на всеки подписал конституцията; под сини знамена се чуват болшевишки лозунги и ситуацията удивително напомня следдеветосептемврийските години. Очевидно е, че не диалогът, а конфронтацията се наложи като стил на работата в СДС.

Това ни кара да вземем отношение по най-важните моменти от сегашната обстановка.

Ние останахме в парламента, защото сме за мирен преход към демокрация, защото признахме изборите и зачитаме парламентарната демокрация, защото трябваше да осигурим икономическата реформа на правителството и да подкрепим избрания от нас президент, защото трябваше да приемем нова конституция. И на нас ни се иска незабавна смяна на системата, но, поучени от опита на редица източноевропейски страни, съзнаваме, че смяната ще бъде един труден и продължителен поцес, че надеждна гаранция за необратимостта на процесите са нови закони и смяна на икономическата система. Само като авантюра възприемахме исканията за незабавни избори през май и обяснявахме, че най-ранният разумен срок е месец септември. Ние взехме решение за датата на разпускане на Великото народно събрание и го изпълнихме, като дадохме възможност на президента да насрочи изборите.

Няма съмнение, че напускането на парламентг от група народни представители ускори неговата работа. Но също така няма съмнение, че ако някои бяха останали, това щеше да бъде от полза за законодателната дейност. За съжаление трябва да оценим действията на част от напусналите народни представители от СДС като една непрекъсната ескалация на искания и целенасочено засилване на общественото напрежение с една-единствена цел - да се попречи, а сега и да се отрече приетата конституция. Съществуват много признаци, които показват, че за тях въпросът за доброто представяне на СДС на предстоящите избори е от второстепенно значение. Изказваме съжаление, че нашата толерантност и многократните компромиси пораждат в ответната страна нови и нови искания. Това не може да бъде път за разрешаване на възникналия конфликт.

Опитът чрез гладна стачка да се окаже натиск върху Народното събрание за вземането на някакви решения е грубо нарушение на чл.67 от вече действащата конституция и създава прецедент, който може да има фатални последици за и без това крехката ни парламентарна демокрация. Утре друга група граждани могат да седнат пред парламента в гладна стачка и да поискат какво ли не. Дават ли си сметка тези наши депутати, които сега гладуват, накъде тласкат България? Да не говорим, че насаждането на недоверие и омраза към парламента, независимо от мотивите, означава по принцип неразбиране на основните принципи на парламентарната демокрация.

Искането за провеждането на допитване до народа "за" или "против" новата конституция не може да бъде обсъждано и предрешено от сега действащото Народно събрание. Привържениците на тази идея, като депутати, имаха прекрасната възможност да внесат по установения ред своето предложение за изменение в предходните разпоредби на второто и дори на третото четене на проекта за конституция. Нещо повече, те можеха да се включат в работата на комисиите и в пленарните заседания, за да отстояват своите виждания. Но като обидени деца те предпочитаха да обругават работата на парламента и да поставят въпроса за допитване тогава, когато всякакви промени в текстовете вече бяха невъзможни. Считаме, че допитване би могло да се проведе след като гражданите на нашата страна имат достатъчно време, за да се запознаят с конституцията, да формирт свое собствено мнение, да се успокои силно политизираната обстановка и да се чуят мненията на независими чуждестранни специалисти. Затова предлагаме този въпрос да се прецени от следващото Народно събрание при строго спазване на юридическите процедури за провеждане на подобно допитване.

Както беше констатирано на пленарното заседание от 16 юли 1991 г., депутатският мандат на народен представител, неподписал клетвения лист, не може да бъде отнет поради липса на разпоредби, определящи санкциите в този случай. За тези, които искат да се върнат в парламента, пътят е открит и ние ще приветстваме възможността отново да бъдем заедно.

Оставяме без коментар неподписването на новата конституция от страна на нашите министри в правителството. Това е въпрос единствено на тяхната съвест. Ние разбираме тяхното деликатно положение, възприемаме техните усилия да бъдат мост в тази конфликтна ситуация и оценяваме тяхната подкрепа за нашата работа.

Страната ни е изправена пред сериозни икономически проблеми. Напрегнато е положението в селското стопанство. Съзнателно създаденото социално напрежение измества общественото внимание от насъщните проблеми на нацията, отклонява вниманието на държавните институции, ангажира немалки обществени средства. Съществува реална опасност от "балканизация" и на българския преход към демокрация. Ето защо ние призоваваме всички разумни наши колеги към прекратяване на извънпарламентарните действия и спокойно обсъждане на възникналите проблеми.

За съжаление Националният координационен съвет на СДС не е в състояние да взема решения. Диалогът в него е невъзможен поради липса на елементарна търпимост от страна на поддръжници на движението СДС. Все по-настойчиво СДС се тласка към разцепление - от КС на 15 юли 1991 г. бяха изгонени представителите на Българската социалдемократическа партия, Зелената партия и Федерацията на клубовете за демокрация; демонстративно от представител на "Подкрепа" беше скъсано предложението за предизборно споразумение; целенасочено и тенденциозно, с мнозинство от незначителни по своя състав организации се приемат антидемократични и лишени от логика решения. Все по-очевидно става, че "революционерите" в СДС се опитват от позиция на силата да решават важни за нацията ни проблеми и на практика водят към пълен разгром на СДС. Немалък принос в това отношение имат някои ръководни дейци на "Подкрепа", които използват така необходимата за условията на нашата страна синдикална организация за чисто политически и лични цели. Вместо успокоение във връзка с чукащите вече на вратата избори непримиримостта нараства. Това налага час по-скоро да се уточнят позициите на партиите и организациите в СДС и да се излезе с ясни виждания, колкото и болезнени да са те, относно бъдещето на СДС. И колкото по-бързо стане това, толкова по-добре.

Няма никакво съмнение, че от вътрешните проблеми на СДС печели БСП. Ние обвиняваме в служба на интересите на БСП тези, които с недемократични средства започнаха война срещу съюзниците си, тези които виждат главния враг в лицето на Дертлиев, Каракачанов, Симеонов и ръководените от тях организации, и създават обществени настроения срещу тях. Обвиняваме вестник "Демокрация" и неговия главен редактор в манипулация на общественото мнение, тъй като по маниера на вестник "Работническо дело" се публикуват само материали в подкрепа на напусналите депутати. Обвиняваме БСП, че с добре обмислените си похвали към личности и организации от опозицията създава у лековерни хора впечатление за безпринципно "разбирателство", което е част от плана за разбиване на опозицията. За съжаление на тази въдица се хващат и "опитни политици" от СДС. Обвиняваме БСП, че забави решаването на въпроса с имуществото и вината за националната катастрофа и по този начин продължава да бъде силен фактор за нарастване на общественото напрежение. Отсъствието на народни представители от парламента не помага за решителното поставяне на тези въпроси на пленарно заседание.

В парламента сега ни очаква важна и много отговорна работа. След обявяване на датата за изборите от страна на президента приемането на нов избирателен закон става задача номер едно. Необходимо е да се запази спокойствие и да се осигури атмосфера за делова работа. Изборите ще покажат кой какво доверие е спечелил и е безсмислено сега помежду си да се караме кой е крив и кой прав. Нека всеки запази своята идентичност и насочи своята енергичност за спечелване на избирателите, а не за борба със съюзните организации.

Ние ще подчиним нашата дейност на подготовката за предстоящите избори и законодателната подкрепа на правителството. Очаква ни горещо лято. Искаме гражданите на нашата страна да бъдат спокойни и уверени в утрешния ден на една свободна, демократична и успяваща България.

София, 18 юли 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПСДС П.Дертлиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЮРОТО НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА И ПРОТИВОРЕЧИЯТА В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


Във връзка с нарастващото политическо напрежение в страната и задълбочилите се напоследък противоречия в СДС Бюрото на Националния съвет на Зелената партия смята за необходимо да направи следната

ДЕКЛАРАЦИЯ

1. През последните месеци Националният координационен съвет (НКС) на СДС ясно показа, че не е в състояние отговорно да изпълнява функциите на представителен орган на най-влиятелната политическа сила в България. Със своите решения, налагани от механичното мнозинство на малки организации, непредставени в парламента, НКС допринесе за създаването на обстановка на нетърпимост вътре в съюза и предизвика объркване сред избирателите. Резултатът е спадане на авторитета на СДС, разбиване на структурите на отделните партии и в крйна сметка - абсурдно укрепване на позициите на БСП точно в навечерието на изборите. След отстраняването на представители на Зелената партия от НКС партията няма реална възможност да участва в работата на Националния координационен съвет и следователно не ще носи политическа отговорност за неговите решения и техните последици.

2. Зелената партия се присъединява към изготвеното по нейна инициатива актуализирано предизборно споразумение, чиято цел беше и остава създаването на условия за обща предизборна кампания на СДС, както и уреждане на несъществените противоречия между отделните организации. Зелената партия още веднъж призовава членовете на СДС да се присъединят към споразумението, като оставят настрана подклажданите от БСП амбициозни кариеристични стремежи на отделни лица, разбиващи единството на съюза.

3. Зелената партия не смята за допустимо и демократично упражняването на натиск и отстраняването на представители на отделни партии от Общинските координационни съвети на СДС. Предлаганите им за подпис въпросници и декларации напомнят ОФ-похватите от близкото минало и пораждат конфронтация в общинските структури на СДС, което е изключително опасна провокация срещу каузата на съюза. Затова призоваваме общинските организации на Зелената партия към тясно сътрудничество с останалите страни по актуализираното предизборно споразумение.

4. Либералните принципи и идеи са залегнали в Програмата на Зелената партия още от нейното основаване и се следват неотклонно и днес. Затова партията ще участва в предстоящите избори чрез общата листа на СДС - либерали. Освен това Зелената партия е за обща предизборна кампания на СДС и ако законът позволява, за участие в изборите с единна бюлетина, съдържаща листите, които отразяват широката политическа палитра на съюза.

5. Зелената партия осъжда най-решително проявите на физическо насилие, съпътстващи изострената политическа обстановка и насочени както срещу граждани, така и срещу представители на властта. Органите на реда и законността трябва да носят своята отговорност и да изпълняват задълженията си точно според закона. В това отношение те имат поддръжката на Зелената партия.

София, 18 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 22 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С НАРАСНАЛОТО СОЦИАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ И С НЕОБХОДИМОСТТА ДА БЪДЕ ПОДКРЕПЕНА НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ.


Днес, когато нацията преживява съдбовни дни, призоваваме всички сънародници без разлика на партийна принадлежност, на вероизповеданиеи обществено положение да защитим Отечеството си, да подкрепим Конституцията на Републиката, приета с убедително мнозинство от Великото народно събрание.

Подкрепяме основния закон на държавата, защото въплъщава в себе си жизнените народни интереси, стремежа на нашето общество към развитиена демократичния процес, към сигурност и спокойствие, към цивилизовани отношения.

Защитаваме Конституцията, защото тя гарантира националния суверенитетна страната и волята на всички родени под небето на България да живеят в мир и сигурност, в сътрудничество с другите народи на планетата. Не чуваме ли около нашите граници екот на изстрелите, не четем ли нескрити претенции на политици, които мислят, че е ударил часът за нови териториални претенции към осакатеното ни от историческата съдба и завоевателски амбиции Отечество?

Заставаме неотстъпно зад провъзгласените демократични принципи в тозидокумент, защото в сегашните тежки изпитания, в икономическата и социалната криза, в разпалване на политически страсти и разединение на обществото Конституцията е основата за националното съгласие и за общия път, който ще изминем заедно в идните години.

Всеки добросъвестен и честен българин би сложил своя подпис под този документ, би изразил своята подкрепа.

Дълбоко е възмущението и тревогата ни от позицията на отрицание, която заеха някои народни представители и предприеха серия от провокации и политически интриги срещу легитимния български парламенти срещу самата Конституция. Поведението на тези хора с депутатски пълномощия предизвиква високо политическо напрежение и акции на неподчинение на законите, което ще изправи народа пред опасни и непредвидими конфликти и нови страдания.

Депутатите и техните съмишленици подбуждат към безредици, издигат обвинения и искания, лишени от всякаква логика. Те имаха и притежаватвсички права да изразяват своето мнение и да използват всички права да изразяват своето мнение и да използват всички парламентарни средства в законодателния процес. Но те предпочетоха бруталната намеса на тълпата, уличния диктат, нападенията срещу силите на реда, които охраняваха сградата на парламента. Именно този парламент, обявен за Велико народно събрание, изпълни възложената му от българските избиратели мисия да състави и приеме новата Конституция и пакет от най-важни за сегашното и бъдещото развитие закони на страната, да избере президент, да състави правителство. Нима тези органи могат да бъдат обявени за нелегитимни? Няма парламент в света,където една малка група депутати да налага своето мнение и да заплашва сигурността на цялата държава. Депутатският имунитет защитава неприкосновеността на народния представител, но тя не го освобождава от углавна и политическа отговорност за неговото поведение на гражданин. Всички сме равни пред законите, всички сме подвластни на народната воля.

Ние, като движение, което си поставя за върховна цел защитата на демокрацията и социалната справедливост, заставаме зад Конституцията и с всички законни средства ще защитим демокрацията и народните интереси.

Настояваме органите на реда, на съда и прокуратурата да защитят правата и свободите на гражданите, реда и законността в страната!  Историята поставя на изпитание всеки гражданин да защити ли каузата на своята родина, или да заеме позиция срещу нейните исконни интереси.

Призоваваме всички държавни органи - парламента, президентството, правителството, общинските управи, всички политически партии и движения:

Подайте ръка
- на милионите страдалци в собствената си родина,
- на хората, останали без работа,
- на ограбените от спекулативните цени и лихви граждани.

Помислете за хилядите деца, които преживяват с оскъден залък!

Ето, господа депутати и министри, държавници от всякакъв ранг, кои са истинските и тежки проблеми днес в България.

Изпълнете своята мисия, която българският избирател ви даде!

Бъдете истински българи, служете на каузата на Отечеството и само на Отечеството. Спасете страната от пълна разруха, не я превръщайте в арена на чужди интереси!

Дейци и съмишленици на Движението, сънародници, обръщаме се към всички вас - дайте шанс на демокрацията, на социалната справедливост, на бъдещето и живота на българския народ!

Кажете своята дума още днес, утре може да бъде късно!

София, 16 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВЪЗВАНИЕ "ДА ВЪЗРОДИМ БЪЛГАРИЯ” НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ ЗА
ЗЕМЕДЕЛСКО ЕДИНСТВО ПО ВЪПРОСА ЗА ОБЕДИНЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЪЮЗ И УЧАСТИЕТО В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ.


Националният комитет за земеделско единство (НКЗЕ) продължава активната си дейност, чиято основна цел е обединението на Земеделския съюз и изявата на политическата сцена в предстоящите парламентарни избори на БЗНС-единен.

Пристигат обединителни протоколи, регистриращи процеса на единение от цялата страна - градовете Велико Търново, Ловеч, Дупница, Карлово, селата Славовица, Цар Асен, Овчеполци, общините Бобошево, Брусарци и много други. Твърдението, че 90 % от БЗНС и 75 % от БЗНС-Н.Петков подкрепят земеделското обединение, едва ли е преувеличено. Основание за него са не само данните, които пристигат в НКЗЕ, но и подготовката, която се извършва от земеделските труженици за участието им в предстоящата национална обединителна конференция, която ще се състои, както вече е известно, на 27 юли 1991 г. в столицата. Бъдещите делегати за участие в нея се избират при пълна равнопоставеност.

Но...През изминалата седмица председателят на Българското освободително движение г-н Ценко Барев осъществи срещи с обществеността на Пловдив, Сливница, Пазарджик, община Трекляно. той подчерта, че въпросите, свързани с отговорността, с Мястото на БЗНС-единен - сам или в съюз предстоящите избори, ще бъдат решени след националната обединителна конференция. Той направи анализ на състоянието на страната ни и на фона на моралната, политическата и икономическата разруха - нееднократно и незабавно призовава за обединение на всички сдружени земеделци! В неговата голяма тревога за съдбата на България и на изстрадалия и народ сякаш отекваха неотдавнашните му слова, казани пред русенската общественост, а именно: "ДНЕС ВЪПРОСЪТ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ Е ВЪПРОС, КОЙТО ВСЕКИ СДРУЖЕН ЗЕМЕДЕЛЕЦ ТРЯБВА ДА СИ ПОСТАВИ...И ДА СИ ОТГОВОРИ! ДА ДАДЕ НА СВОИТЕ ДЕЦА И ВНУЦИ ОРЪЖИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ВЕЛИКАНИ - СТАМБОЛИЙСКИ, Г.М.ДИМИТРОВ, Н.ПЕТКОВ, Д.ГИЧЕВ. ЗА ДА ИМ ПОДСИГУРИ НАЙ-НАПРЕД СВОБОДАТА! СВОБОДАТА ДА СЕ МИСЛИ, СВОБОДАТА ДА СЕ ГОВОРИ, СВОБОДАТА ДА СЕ ДЕЙСТВА! ДА ИМ ДАДЕ ИНСТРУМЕНТ, С КОЙТО ЩЕ МОЖЕ ДА СЪЗДАДЕ РЕД В ТАЗИ СТРАНА. РЕД И ПАК РЕД, НО НЕ САМО СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НО И С ПРАВА!"

София, 16 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 юли - Следва прсдоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ
НАРОДЕН СЪЮЗ, ПРИЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ НА 20 ЮЛИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩАТА НАЦИОНАЛНА ОБЕДИНИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ (27 ЮЛИ 1991 ГОДИНА).


1. Върховният съюзен съвет поддържа позицията за създаване на единен Български земеделски народен съюз, като политически гарант за излизнена страната от икономическата криза, за защита на демокрацията и за гражданския мир в Република България.

2. Върховният съюзен съвет упълномощава председателя на Българския земеделски народен съюз и Постоянното присъствие на БЗНС да направят необходимото за постигане на политическо споразумение за създаване наБЗНС - единен, основано на принципите на взаимно уважение и зачитане на правата и интересите на всички участници.

3. Върховният съюзен съвет подкрепя и активно ше участва в провеждането на Националната обединителна конференция, насрочена за 27 юли 1991 година.

София, 20 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ И РЕШЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА
НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ - СОФИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗЗЕМВАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКОТО РЪКОВОДСТВО НА ОКЗНИ ОТ ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА (ОПТ).


Общонародният комитет за защита на националните интереси (ОКЗНИ) престана да съществува като общонародна надпартийна организация. Причина за това е изземването на политическото ръководство на ОКЗНИ от Отечествената партия на труда (ОПТ) и дублирането на ръководни постове в двете организации от едни и същи лица, които са били тясно свързани с висшия ешелон на БКП - Румен Попов, или бивши служители на Държавна сигурност (ДС) - Минчо Минчев, Гинчо Павлов.

Отечествената партия на труда налага погрешна политическа линия върху дейността на ОКЗНИ, която се характеризира с тоталитарни подходи, неоправдани или неадекватни силови действия, демонстрация на патриотство и ляв радикален уклон.

За нас все още е непонятно създаването на така наречената "Разградска република" и предложението за формирането на въоръжени отряди за борба със стопанската и криминална престъпност към МВР.

Като се има предвид горепосоченото, Регионалният комитет за защита на националните интереси (РКЗНИ) - София излиза със следните

Р Е Ш Е Н И Я

1. Снема доверието от ръководството на Отечествената партия на труда и от всички членове на Управителния съвет на ОКЗНИ, които са в Управителния съвет на ОПТ, като декларира, че няма да се съобразява с техните решения.

2. Предлага на Председателя на Общонародния комитет за защита на националните интереси г-н Димитър Арнаудов до 31 юли 1991 г. да свика Управителния съвет на ОКЗНИ и в съответствие с Устава да подбере нов ръководен екип, в който да влизат личности, които до 10 ноември 1989 г. са били безпартийни, не са съдени за криминални престъпления и в момента не заемат ръководни постове в други политически партии и организации.

3. При положение, че не се свика Управителният съвет на ОКЗНИ или на съвещанието на Управителния съвет не се направят персонални и политически промени, то РКЗНИ - София заедно с другите демократични сили от ОКЗНИ ще създаде самостоятелна надпартийна организация, която активно ще участва в политическия живот, като неотклонно ще отстоява националните интереси на страната ни.

София, 18 юли 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РКЗНИ - София: Пл. Величков
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РКЗНИ: Д. Богданов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ И РЕШЕНИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ И НА
СТАЧНИЯ КОМИТЕТ НА СИНДИКАТА НА ЖЕЛЕЗНИЧАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ (СЖБ) ЗА НЕОТЛОЖНО РЕШАВАНЕ НА СЛОЖНИТЕ ПРОБЛЕМИ В БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ.


На заседание, проведено на 16 юли 1991 г., Координационният съвет и Стачният комитет на Синдиката на железничарите в България обсъдиха резултатите от работата на правителството и компетентните органи във връзка с Декларацията на синдиката от 25 юни 1991 година.

Координационният съвет и Стачният комитет изразиха неудовлетворението си от действията на правителството за решаване неотложните проблеми по състоянието на Български държавни железници.

До момента никой от съответните институции, запознати с Декларацията, не е уведомил официално синдиката за предприетите действия.

Категорично възразяваме срещу появилата се в отделни средства за масово осведомяване дезинформация за отменяне на ефективни стачни действия от наши синдикални организации.

Считаме, че c този акт се цели да се омаловажат поставените от нас в декларацията искания и да се дискредитира синдикатът и неговите членове.

Съобразявайки се обаче с обстановката в страната и предприетите действия от страна на правителството до този момент, Координационниятсъвет и Стачният комитет на Синдиката на железничарите в България (СЖБ)

Р Е Ш И Х А

1. Потвърждават исканията си изложени в Декларацията на Координационния съвет на СЖБ от 25 юни 1991 г.

2. Ако до 31 юли 1991 г. правителството не удовлетвори нашите искания, синдикатът като първи акт на протест ще предприеме на 5 август 1991 г. едночасово спиране движението на всички категории пътнически влакове в страната.

3. Ако работодателите предприемат действия на дисциплинарни санкции или локаут, синдикатът ще упражни правото си на работническа солидарност в защита на всеки негов член с масови ефективни действия.

4. Декларираме, че всички наши действия ще бъдат съобразени със закона.

5. Категорично заявяваме, че няма да допуснем въвличане на наши синдикални организации в действия, обслужващи политически сили.

София, 16 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 22 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИЯ СТУДЕНТСКИ СИНДИКАТ ПРИ ВИСШИЯ
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ИНСТИТУТ В ПЛОВДИВ ВЪВ ВРЪЗКА С НАПРЕГНАТАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА.


Независимият студентски синдикат при ВСИ - Пловдив е независим от политическите организации и има за цел защита на академичните, социалните и културните права на студентите. Въпреки това считаме за наш дълг като граждани на Република България да вземем отношение в този толкова съдбовен за нашата страна момент.

През изтеклата година българските студенти на два пъти показваха на политиците, че дългът към Отечеството и политическият морал, а не техните конюнктурни партийни страсти трябва да мотивират и ръководят действията им. Днес за жалост отново сме свидетели на политическа безотговорност и то по отношение на основния закон на държавата - конституцията.

През изтеклата седмица станахме свидетели на безпрецедентни актове в развитието на демократична България:

1. Приемане на нова конституция въпреки несъгласието на голяма част от народа, закрепваща разпада на държавните институции и обричаща обществото на перманентна криза.

2. Обявената гладна стачка от група народни представители.

3. Физическото насилие, упражнено на 12 юли 1991 г. върху няколко народни представители, като бе пренебрегнат техният депутатски имунитет.

Ние заявяваме, че в тази напрегната обстановка повече от всякога е застрашен социалният мир. Нашата организация като член на националната студентска конфедерация (НСК) напълно подкрепя становището на Изпълнителния съвет на НСК. Затова ние настояваме:

1. Новата конституция да бъде подложена на национален референдум, за да се произнесе по нея върховният суверен - народът.

2. За незабавна оставка на Министъра на вътрешните работи г-н Христо Данов.

3. Насрочване в най-кратък срок датата на изборите през месец септември.

4. Да се даде публичност на хода на делото по финансовия иск на държавата срещу БСП.

5. БСП да предостави незаконно притежавания от нея Партиен дом за нуждите на националните културни институции.

6. Да бъде съставена обществена комисия за разследване на изборните манипулации на БСП през юни 1990 г.

По изпълнението на тези искания, които ние поставихме с двете си стачки, очакваме официалното становище на компетентните институции в най-кратък срок. В противен случай ще считаме за свой граждански дълг да продължим протестните си действия в защита на българската демокрация.

Пловдив, 17 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СИНДИКАТ НА МУЗИКАНТИТЕ, ФЕДЕРАЦИЯ "КУЛТУРА", ФЕДЕРАЦИЯ "АУДИОВИЗИЯ", СИНДИКАТ НА
ЖУРНАЛИСТИТЕ, СИНДИКАТ "ПОП-РОК-БИЗНЕС", СИНДИКАТ НА ПРЕВОДАЧИТЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ "ОПАЗВАНЕ, КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО" (ОКРКИН).


Конфедерацията на труда "Подкрепа" винаги е седяла на позиции, че наличието на повече синдикални институции отговаря на нейните стремежи към демокрация и дава възможност на всеки човек да намери своята най-добра синдикална защита.

Ние обаче най-категорично се противопоставяме на спекулациите в тази област, на всеки опит за създаване на мостове за проникване на старите номенклатурни структури в нови.

Новосъздадената Синдикална конфедерация на представители на съюзи в сферата на науката, изкуствата и културата обединява голяма част от хората, участвали активно в ръководството на културата и носещи значителна вина за сегашното и състояние. По тази причина участието ни в тристранната комисия с подобни синдикати е за нас отстъпление от демократичните принципи на КТ "Подкрепа".

Заявяваме категорично, че евентуалното включване на новосъздадената конфедерация в гореспоменатата комисия ще предизвика напускането й от нашите представители.

Призоваваме всички наши членове и симпатизанти да не се поддават на никакви призиви за действие, които не произтичат от нашите синдикати.

ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН СИНДИКАТ НА МУЗИКАНТИТЕ проф.д-р Божидар

Абрашев

ЗА ФЕДЕРАЦИЯ "КУЛТУРА" Мая Даскалова

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ "ОКРКИН"

ст.н.с.к.т.н.инж.П.Митанов

ЗА ФЕДЕРАЦИЯ "АУДИОВИЗИЯ" Любомир Велков
 
СЪЮЗ НА ЖУРНАЛИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ "ПОДКРЕПА" Боян Даскалов

ЗА СИНДИКАТ "ПОП-РОК-БИЗНЕС" Асен Гаргов

ЗА СИНДИКАТ НА ПРЕВОДАЧИТЕ Вивиана Пенева

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ НА СИНДИКАЛНИЯ
СЪЮЗ НА РАБОТЕЩИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ЗА СЪБИТИЯТА СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА КОНСТИТУЦИЯТА.


Националният синдикален съвет на Синдикалния съюз на работещите в здравеопазването към КТ "Подкрепа” настоява за провеждане на референдум на приетата от Великото народно събрание конституция.

Националният синдикален съвет се присъединява към исканията на стачкуващите депутати от Парламентарния съюз на СДС, стачкуващите миньори от мина Челопеч и стачния комитет на Българска телевизия.

Подкрепяме гладната стачка, обявена от членове на Синдикалния съюз - Д-р Евгени Душков и Генади Динкенски от гр. Видин, Стефан Ингилизов, м.с. Казанкина и м.с. Бобева от НИСМ "Пирогов".

Настояваме за незабавна оставка на министър Данов и на кмета на София г-н Каракачанов.

От 17 юли 1991 година обявяваме за членовете си стачна готовност.

София, 18 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА
ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА СЪБИТИЯТА СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА КОНСТИТУЦИЯТА. Документът е адресиран до Координационния съвет на СДС, до щаба на 39-те гладуващи депутати и до средства за масово осведомяване.


Българската демократическа партия (БДП) винаги е поддържала "синята" идея за демокрация и изгонване на престъпната червена система от пределите на България. И в този аспект безкомпромисно е критикувала на митинги, в речи, декларации, афиши и изказвания редица лидери за отделни прояви, които са сделки или отстъпки пред Луканов, Лилов и БСП.

Историята показа в тези черни исторически дни, че БДП е абсолютно права - П.Берон, П.Симеонов, Дертлиев, Дренчев, Каракачанов, Ивайло Трифонов, Стефан Гайтанджиев и Ж.Желев излязоха слуги на БСП и предадоха сините идеали и демокрацията в мръсните ръце на Луканов и Лилов. Всички виждат позорния факт - България е червено петно и нищо съществено не се е изменило. Напротив, народът обеднява и живее кучешки живот, а богатите социалисти станаха милионери, заграбеното не е върнато, престъпниците не са осъдени. Техните действия не са грешки, а изпълнение на сценария "Луканов-Лилов", написан във вилата на Луканов. Какво предателство на народа!

Президентът Желев се разграничаваше от редица прояви на народа и студентите и защитаваше Луканов (и след оставката му) (унищожи Града на истината и загубихме изборите по сценарии). Не допусна излъчване на репликата на П.Младенов преди изборите; с П.Симеонов ни изгони от площада на 14 декември 1989 г., а по радиото ни нарекоха "екстремисти". Желев се срещна с 39-те гладуващи депутати и не каза даже една дума.

П.Симеонов отхвърли предложените кандидати и включи в списъците само комунисти, има собствена банкова сметка в Германия за валута, търгува с даренията - храна и медикаменти - за болните. Стига измами, г-да лъжедемократи.

По същия път върви и Филип Димитров - на митинги прокламира толерантност с БСП - Да не ги засягаме, че престъпниците са ненаказани, да не съдим виновниците, да не търсим сметка от милионерите и червените фирми. Стига отстъпки и заблуди за гладния, отчаян и многострадален български народ! На 17 юли от 10 ч. студентите организираха жива верига около партийния дом за освобождаването му и предаването му за културни нужди. Те заедно с граждани настояваха да останат повече време на площада. Хора на Филип Димитров агитираха обратното, по сценарий. Лично той на пл. "Ал.Невски" казваше, че който не слуша, е враг на СДС. Нима той е с най-правилно становище в тези отговорни дни. Ако не може да поеме отговорност, следва, че е непълнолетен и не може да бъде лидер на опозицията.

Социалистите проведоха 5-хиляден митинг на наглостта и прокламираха неистово, че те са единствените спасители на конституцията, демокрацията, свободата, икономиката, културата и България. Наглост и гавра - разсипниците, грабителите, тираните и престъпниците са спасители - ненаказаните и до днес. Тези, които бият и депутати, а Данов заплашва с нов бой и го изпълни вечерта на 17 юли след митинга на ул."Раковски" (опетниха името на героя). Правителството одобрява публично побоя и системата на насилие. ОСТАВКА!

Г-н Ф.Димитров със забраната и мекостта показва, че защитава БСП и червената система като своите предшественици - колеги-демагози П.Берон, Ж.Желев и др. и същствува реална опасност изборите да се изгубят отново.

В името на България и на трудовия народ БДП не може да мълчи и да наблюдва предателства и заблуди в тези трудни черни, позорни дни на историческа отговорност, позор и гибел на България - икономическа, социална, политическа, нравствена и като нация. И затова БДП настоява категорично г-н Ф.Димитров да си подаде оставката и да си отиде при своя благодетел Андрей Луканов.

На България са нужни в тези исторически дни честни, енергични и съвестни българи, каквито има в елита на СДС, които да водят трудовия народ към спасителния бряг към спасението, социалната справедливост, демокрацията и благоденствието, а не към забогатяване на хиляди червени милионери!

БДП настояваше пред част от гладуващите депутати още през есента на 1990 г. да напуснат Великото народно събрание. Тя първа поиска саморазпускането на Великото народно събрание на митинг, проведен на 12 септември 1990 година. БДП подкрепи с декларации излизането на 39-те от Парламента и гладната стачка. Многократно повтаряхме тази позиция на проведения на 15 юли митинг на пл. "Демокрация", в декларация N 39 от 15 юли, в изказвания и стихотворения. Настоявахме и настояваме за оставка на Данов, Каракачанов и правителството на Попов, което оправда побоя и води антинародна и гибелна за България политика.

София, 17 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


10:03:15
22.07.1991 г.


Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!