22 май 1990

 

СОФИЯ, 22 МАЙ 1990 ГОДИНА                         БРОЙ 100 /118/

СОФИЯ, 22 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ ГЛАВА ПЕТЪР МЛАДЕНОВ ДО РЪКОВОДСТВАТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ В НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

     КАТО ДЪРЖАВЕН ГЛАВА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЕ ОБРЪЩАМ КЪМ РЪКОВОДСТВАТА НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ В НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ИЗРАЗЯВАЙКИ СВОЯТА ТВЪРДА УВЕРЕНОСТ, ЧЕ ТЕ ЩЕ ПРОЯВЯТ ПОЛИТИЧЕСКА ЗРЕЛОСТ, ТАКА НЕОБХОДИМА ЗА ВСЯКО ОБЩЕСТВО, ПОСТАВИЛО СИ ЗАДАЧАТА ДА СЕ РАЗВИВА ПО МИРЕН, ДЕМОКРАТИЧЕН И ЗАКОНЕН ПЪТ И ОСОБЕНО НЕОБХОДИМА ЗА НАШЕТО ОБЩЕСТВО В ТОЗИ СЪДБОНОСЕН ИСТОРИЧЕСКИ МОМЕНТ.
     ВСИЧКИ НИЕ СМЕ УБЕДЕНИ, ЧЕ ЗА БЪЛГАРИЯ СЕГА НЯМА ДРУГ ПЪТ ОСВЕН ПЪТЯ НА НАЦИОНАЛНОТО ПОМИРЕНИЕ И СЪГЛАСИЕ. ВСЕКИ, КОЙТО НАИСТИНА Е ЗАГРИЖЕН ЗА БЪДЕЩЕТО НА СТРАНАТА НИ, ЗА СВОЕТО БЪДЕЩЕ, ТРЯБВА ДА ОСЪЗНАЕ ДЪЛБОКО НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ДЕМОКРАЦИЯ, ЗАКОННОСТ И ГАРАНТИРАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ, ПЪЛНОЦЕННО ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ, ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ И ВСИЧКИ ДРУГИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА НАШАТА СТРАНА И НАШИЯ НАРОД. ОТ ТОВА ЩЕ СЕ ОПРЕДЕЛИ ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН И ОТНОШЕНИЕТО НА ДРУГИТЕ ЦИВИЛИЗОВАНИ НАРОДИ КЪМ НАС. ДЕМОКРАЦИЯ БЕЗ ЗАКОННОСТ НЕ Е СЪЩЕСТВУВАЛА И НЕ МОЖЕ ДА СЪЩЕСТВУВА. СТРЕМЕЖЪТ КЪМ ПРИКРИВАНЕ НА ПРОТИВОЗАКОННИ ДЕЙСТВИЯ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, КАКТО И КЪМ ОТМЪЩЕНИЕ ЗА СТОРЕНИ ЗЛИНИ НЕ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ОБЩЕСТВОТО ДО ПОМИРЕНИЕ И СЪГЛАСИЕ. ИСТОРИЧЕСКИ ПРИНЦИП Е, ЧЕ ВСЕКИ ОПИТ ДА СЕ ИЗГРАДИ ПОЛИТИЧЕСКА ВЛАСТ ВЪРХУ ТАКИВА ОСНОВИ Е ПОГРЕШЕН. ТАКАВА ВЛАСТ Е КРАТКОТРАЙНА И МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ОБЩЕСТВОТО САМО ДО ИКОНОМИЧЕСКА, ПОЛИТИЧЕСКА И НРАВСТВЕНА РАЗРУХА.
     РЪКОВОДЕЙКИ СЕ ОТ ТЕЗИ ОБЩОИЗВЕСТНИ ЧОВЕШКИ ИСТИНИ, ПРЕДЛАГАМ НА РЪКОВОДСТВАТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ ДА ОБСЪДЯТ И ПОДПИШАТ ПРЕДИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СЛЕДНОТО

                                    С П О Р А З У М Е Н И Е:

                 ЗА НЕНАСИЛИЕ, ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНА И ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

     ПРАВИТЕЛСТВОТО И РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРТИИТЕ И ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ПРЕД ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД И ПРЕД МЕЖДУНАРОДНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ В ЛИЦЕТО НА ООН ПО ВРЕМЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА АГИТАЦИЯ, ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ И СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕТО ИМ ДА СПАЗВАТ ИЗБРОЕНИТЕ ПО-ДОЛУ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, КАКТО СЛЕДВА:
     1. В ТЕКУЩАТА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ НАСИЛСТВЕНИ СРЕДСТВА, ЗАПЛАХИ ЗА ФИЗИЧЕСКА РАЗПРАВА И СРЕЩУ СИГУРНОСТТА И ЛИЧНОТО ИМУЩЕСТВО, ЗА УВОЛНЕНИЕ ОТ РАБОТА И ЛИШАВАНЕ ОТ ЗЕМЯ ЗА ЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ. ДА НЕ СЕ ОКАЗВА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ И МОРАЛЕН НАТИСК СРЕЩУ ОБЩЕСТВЕНИ ИНСТИТУЦИИ И ЛИЦА ПОСРЕДСТВОМ ГРУПОВИ И ИНДИВИДУАЛНИ ПРОЯВИ ИЛИ ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.
     2. ДА НЕ ИЗПОЛЗВАТ КАКВИТО И ДА Е НАСИЛСТВЕНИ СРЕДСТВА, ОСВЕН ПРЕДВИДЕНИТЕ В ЗАКОНА, ПРИ УПРАЖНЯВАНЕТО НА ВЛАСТТА И ДА НЕ ДОПУСКАТ ОПИТИ ЗА НАСИЛСТВЕНО ЗАВЛАДЯВАНЕ НА ВЛАСТ.
     3. ДА СПАЗВАТ СТРОГО КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ В ДЕЙНОСТТА СИ И КАТО УЧАСТНИЦИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА, И КАТО ОПОЗИЦИОННИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ.
     4. ДА НЕ СЕ РЪКОВОДЯТ ОТ ЧУВСТВО ЗА ОТМЪЩЕНИЕ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО И НА ЗАКОННО ДОПУСТИМИ МЕРКИ ЗА ПРИНУДА СПРЯМО ГРАЖДАНИ, НАРУШИЛИ ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА.
     5. ДА НЕ ИЗПОЛЗВАТ ПОТИСНИЧЕСКИ МЕТОДИ В СВОЯТА ДЕЙНОСТ СПРЯМО ДРУГИ ГРАЖДАНИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕХНИЯ НАЦИОНАЛЕН ПРОИЗХОД, РЕЛИГИОЗНА И ПАРТИЙНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ. ДА НЕ СЕ ДОПУСНЕ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕТНИЧЕСКИ И РЕЛИГИОЗНИ РАЗЛИЧИЯ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ, ВОДЕЩИ ДО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ И НАЦИОНАЛНО РАЗЕДИНЕНИЕ.
     6. ДА НЕ НАРУШАВАТ ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И ДА ОСИГУРЯВАТ РЕАЛНИ ГАРАНЦИИ ЗА ТЯХНОТО УПРАЖНЯВАНЕ.
     7. УПРАВЛЯВАЩИТЕ ПАРТИИ ДА НЕ ПОЗВОЛЯВАТ НИКАКВА ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДРУГИ ПАРТИИ И ДА НЕ ПРЕДОСТАВЯТ НИКАКВИ ПРИВИЛЕГИИ И ДРУГИ ПРЕДИМСТВА НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ.
     8. ДА НЕ ДОПУСКАТ И ДА РЕАГИРАТ ОСТРО НА ВСЯКАКВА ПРОЯВА СРЕЩУ ГРАЖДАНИ, ПРОДИКТУВАНА ОТ РАЗЛИЧНАТА ИМ ПОЛИТИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, С КОЯТО СЕ НАРУШАВАТ ИЛИ ЗАСТРАШАВАТ ТРУДОВИТЕ ИМ ПРАВА, СОЦИАЛНИТЕ ИМ ПРИДОБИВКИ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИМ СВОБОДИ.
     9. В ПОЛИТИЧЕСКАТА БОРБА ДА ИЗПОЛЗУВАТ САМО ЗАКОННО ДОПУСТИМИ И ЧЕСТНИ СРЕДСТВА, БЕЗ ДА ПРАВЯТ ОПИТИ ДА ЗЛЕПОСТАВЯТ ДРУГИ ПАРТИИ ИЛИ ЛИЦА, ДА ОТПРАВЯТ КЪМ ТЯХ ОБИДИ И ОСКЪРБЛЕНИЯ. ДА ПРОЯВЯВАТ ТЪРПИМОСТ КЪМ ЧУЖДИТЕ ИДЕИ.
     10. И УПРАВЛЯВАЩИТЕ, И ОПОЗИЦИОННИТЕ ПАРТИИ ДА ПОЕМАТ АНГАЖИМЕНТ ПРЕД ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО, КАТО ПУБЛИЧНО ЗАЯВЯТ, ЧЕ НЯМА ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ДА ПРЕСЛЕДВАТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИ ПРОТИВНИЦИ И ЩЕ СЕ ВЪЗДЪРЖАТ ОТ НЕОБОСНОВАНИ ОБВИНЕНИЯ СРЕЩУ ОПОНЕНТИТЕ СИ В ПРОВЕЖДАНЕ ИЛИ ПОДГОТОВКА НА ПОДОБНИ РЕПРЕСИИ.
     11. ВСИЧКИ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ УЧАСТВУВАТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА, ДА СЕ БОРЯТ СРЕЩУ ВСЕКИ ОПИТ НА ДРУГА ПАРТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ ДА НАРУШИ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ.
     12. НАРУШЕНИЯТА НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ ДА БЪДАТ ОБЯВЕНИ ЗА ПРОТИВОЗАКОННИ, А ОСОБЕНО ТЕЖКИТЕ ДА БЪДАТ ВЪЗДИГНАТИ В ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ВИНОВНИТЕ ЛИЦА ДА СЕ ПРЕСЛЕДВАТ ПО СЪДЕБЕН РЕД.
     13. ДА СЕ ИЗГРАДИ НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ. КОМИСИЯТА СЕ ОГЛАВЯВА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ-ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И ВКЛЮЧВА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И ГЛАВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ. КОМИСИЯТА ДА ПРИЕМЕ СТАТУТ ЗА СВОЯТА ДЕЙНОСТ. НЕЙНИТЕ РЕШЕНИЯ ДА СЕ ПРИЕМАТ С КОНСЕНСУС И ДА ИМАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ХАРАКТЕР.

                                                              /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                                          X   X   X

     СОФИЯ, 22 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СТАНОВИЩЕТО НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ /СДС/ ПО ПРЕДЛОЖЕНОТО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКАТА "СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НЕНАСИЛИЕ, ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНА И ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ".

     1. ПЪРВОТО, КОЕТО ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, Е, ЧЕ НАЙ-МАЛКО ЗВУЧИ СТРАННО ПРАВИТЕЛСТВОТО И РЪКОВОДСТВОТО НА ПАРТИИТЕ И ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ ДА СКЛЮЧАТ "СПОРАЗУМЕНИЕ" ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНА. ЗАКОНЪТ ЗАДЪЛЖАВА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА СТРАНАТА ДА ГО СПАЗВАТ. ОТКЛОНЕНИЯТА ОТ НЕГО ВОДЯТ ДО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ОРГАНИТЕ, КОИТО СА НАТОВАРЕНИ ДА СЪБЛЮДАВАТ СПАЗВАНЕТО МУ, ДА ПРИЛОЖАТ ПРЕДВИДЕНИТЕ САНКЦИИ И БЕЗ ДА СЕ СКЛЮЧИ КАКВОТО И ДА Е СПОРАЗУМЕНИЕ. МЪЧНО МОЖЕ ДА СЕ МИСЛИ, ЧЕ ТЕЗИ ЕЛЕМЕНТАРНИ СЪОБРАЖЕНИЯ НЕ СА ИЗВЕСТНИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКАТА. ОСТАВА ДА СЕ ДОЛОВИ КАКВО СЕ КРИЕ ЗАД ЖЕЛАНИЕТО ДА СЕ СКЛЮЧИ ТАКОВА СПОРАЗУМЕНИЕ. ОПАСНО Е, ЧЕ НЕ СЕ ЦЕЛИ ПОСЛЕДВАЛИ ДЕЙСТВИЯ ОТ НАРУШАВАНЕ НА ЗАКОНА ДА ПОСТАВЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКАТА ИЗВЪН ВСЯКА ОТГОВОРНОСТ, ТЪЙ КАТО ТОЙ МОЖЕ ДА КАЖЕ, ЧЕ Е НАПРАВИЛ ВСИЧКО, КОЕТО ЗАВИСИ ОТ НЕГО С ПОДПИСВАНЕТО НА СПОРАЗУМЕНИЕТО, А ЗА НАРУШАВАНЕТО МУ СА ОТГОВОРНИ ТЕЗИ, КОИТО СА ГО ПОДПИСАЛИ, ВКЛ. ПРАВИТЕЛСТВОТО, НО НЕ И ТОЙ.
     2. СЪШОТО СЕ ОТНАСЯ И ДО ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ. ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ СА ПОСОЧЕНИ В КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА. ТЕ СЕ СЪДЪРЖАТ И В МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАКТ ЗА ГРАЖДАНСКИТЕ, ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРАВА, В ДЕКЛАРАЦИЯТА ОТ ХЕЛЗИНКИ И СПОРАЗУМЕНИЯТА ОТ ВИЕНА ПО ОБЩОЕВРОПЕЙСКИЯ ПРОЦЕС. ВСИЧКИ ТЕ СА ПРИЕТИ ОТ НАШАТА СТРАНА И ЗА ОТКЛОНЕНИЯТА ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ТЯХ Е ОТГОВОРЕН ПРЕДИ ВСИЧКО ДЪРЖАВНИЯТ ГЛАВА, А СЛЕД НЕГО И ПРАВИТЕЛСТВОТО, КОЕТО ТОЙ Е ПРЕДЛОЖИЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
     3. ИЗЛОЖЕНИТЕ СЪОБРАЖЕНИЯ В ПРЕДХОДНИТЕ ДВЕ ТОЧКИ НАЛАГАТ ДОБРЕ ДА СЕ ОБМИСЛИ ДАЛИ ТАКОВА СПОРАЗУМЕНИЕ ДА СЕ ПОДПИСВА. АКО СЕ РЕШИ ПОДПИСВАНЕТО НА СПОРАЗУМЕНИЕТО, НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ ПРЕДСТАВЕНИЯТ ПРОЕКТ ДА ПРЕТЪРПИ СЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ:
        1. ОТНОСНО ЗАГЛАВИЕТО - ТО ДА БЪДЕ "СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НЕНАСИЛИЕ И МИРЕН ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО ЧРЕЗ ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ".
        2. ПО ПРЕАМБЮЛНАТА ЧАСТ - СЛЕДВА ДА СЕ ДАДЕ РЕДАКЦИЯ, КОЯТО ДА НЕ ЗАДЪЛЖАВА ПРАВИТЕЛСТВОТО СЛЕД ИЗБОРИТЕ. ТАКОВА ПРАВИТЕЛСТВО ЩЕ СЕ ИЗБЕРЕ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. НЕЛОГИЧНО Е СЕГА ПРАВИТЕЛСТВОТО, БСП, БЗНС И СДС ДА ПОЕМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА БЪДЕЩОТО ПРАВИТЕЛСТВО, КОЕТО НЕ СЕ ЗНАЕ ОТ КОИ СРЕДИ ЩЕ ИЗХОЖДА. ДОРИ ФОРМАЛНО ТОВА Е НЕДОПУСТИМО, ТЪЙ КАТО Е ИЗВЕСТНО, ЧЕ В ИЗБОРИТЕ СА РЕГИСТРИРАНИ КАНДИДАТИ ОСВЕН ОТ БЗНС, БСП И СДС ОЩЕ ОТ 35 ПАРТИИ И ДВЕ КОАЛИЦИИ. ПРИ ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ ПОСОЧИ КОИ ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕНИ СИЛИ СКЛЮЧВАТ СПОРАЗУМЕНИЕТО.
        ПАРТИИТЕ МОГАТ ДА СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ САМО ЗА СВОЕТО ПОВЕДЕНИЕ СЛЕД ИЗБОРИТЕ, НО НЕ И ЗА ПОВЕДЕНИЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, КОЕТО ЩЕ БЪДЕ ИЗБРАНО. МОЖЕ НАЙ-МНОГО ДА СЕ КАЖЕ, ЧЕ АКО УЧАСТВУВАТ В БЪДЕЩОТО ПРАВИТЕЛСТВО, ПОЕМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ПОСОЧЕНИ СЪОТВЕТНО В СПОРАЗУМЕНИЕТО.
        3.  ПО Т.1 - ОСВЕН РЕДАКЦИОННОТО ПОДОБРЯВАНЕ, КОЕТО ТРЯБВА ДА СТАНЕ, СЛЕДВА ДА СЕ НАПРАВЯТ И СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ:
        - ИЗБРОЯВАНЕТО НА ЗАПЛАХИ Е НЕПЪЛНО, А НЯКОИ СЕ СЪДЪРЖАТ В ДРУГИ. ТАКА НАПРИМЕР В ПЪРВОТО ИЗРЕЧЕНИЕ ЛИПСВА ЗАПЛАХАТА, КОЯТО СЕГА СЕ ОТПРАВЯ ДО ПЕНСИОНЕРИТЕ, ЧЕ ПЕНСИИТЕ ИМ ЩЕ БЪДАТ ОТНЕТИ ИЛИ НАМАЛЕНИ, ЧЕ МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ ЩЕ СТАНЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ И Т.Н. ПРАВИЛНО Е ИЗБРОЯВАНЕТО ДА ОТПАДНЕ, А ДА СЕ СЪЗДАДЕ ЕДНА ОБЩА ФОРМУЛИРОВКА КАТО: "В ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ФИЗИЧЕСКО И ПСИХИЧЕСКО НАСИЛИЕ И ЗАПЛАХИ ОТ НАСИЛИЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИТЕ И СЛЕД ЕВЕНТУАЛНАТА ПОБЕДА НА ЕДНА ИЛИ ДРУГА ПАРТИЯ И КОАЛИЦИЯ, ЗАПЛАХИ СРЕЩУ СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ И ИМУЩЕСТВОТО НА ГРАЖДАНИТЕ."
        - ВТОРОТО ИЗРЕЧЕНИЕ ТРЯБВА ДА ОТПАДНЕ, ТЪЙ КАТО ЦЯЛАТА ПРЕДИЗБОРНА БОРБА Е ПОВЕЧЕ ИЛИ ПО-МАЛКО МОРАЛЕН НАТИСК СРЕЩУ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ИНСТИТУЦИИ, РЪКОВОДЕНИ ОТ БСП, СРЕЩУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТАЗИ ПАРТИЯ, КОИТО СА ОТГОВОРНИ ЗА ТЕЖКОТО ПОЛОЖЕНИЕ, В КОЕТО СЕ НАМИРА СТРАНАТА. ЦЯЛАТА ПРЕДИЗБОРНА БОРБА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕДИЗБОРНИТЕ ПЛАТФОРМИ, МИТИНГИ, СЪБРАНИЯ, ПРЕДАВАНИЯ ПО РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА, ИЗЯВЛЕНИЯ В ПРЕСАТА, КОИТО ПОВЕЧЕ ИЛИ ПО-МАЛКО БИХА ПОПАДНАЛИ ПОД ТАЗИ ЗАБРАНА.
        4. ПО Т.2 - ПОЕТОТО ПО ТАЗИ ТОЧКА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ТРЯБВА ДА ОБХВАНЕ ЗАДЪЛЖАВАНЕТО НА БСП, ЧЕ АКО ТЯ БЪДЕ ОТСТРАНЕНА ОТ ВЛАСТ, НЕЙНИТЕ ЧЛЕНОВЕ И ИНСТИТУЦИИ, КОИТО СЕ РЪКОВОДЯТ ОТ ТЯХ, ЩЕ СЕ ПОДЧИНЯТ НА НАРОДНАТА ВОЛЯ И ЩЕ ПРЕДАДАТ БЕЗ КАКВАТО И ДА БИЛО СЪПРОТИВА УПРАВЛЕНИЕТО.
Т.2 МОЖЕ ДА ПРИДОБИЕ СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
        "ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ НАСИЛСТВЕНИ СРЕДСТВА ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ В ЗАКОНА В СЪОТВЕТСТВИЕ С НЕГОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕТО НА ВЛАСТТА И ДА НЕ СЕ ДОПУСКА КАКЪВТО И ДА Е ОПИТ КАКТО ЗА НАСИЛСТВЕНО ЗАВЛАДЯВАНЕ НА ВЛАСТТА, ТАКА И ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ВЛАСТТА СЛЕД ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. РЪКОВОДСТВАТА НА БСП И БЗНС ПОЕМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСИЧКИ СВОИ ЧЛЕНОВЕ, ЧЕ ЩЕ ПРЕДАДАТ НЕЗАБАВНО И ДОБРОВОЛНО УПРАВЛЯВАНИТЕ ОТ ТЯХ ИНСТИТУЦИИ НА ЗАКОННО ИЗБРАНОТО ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРАВИТЕЛСТВО И В СЪОТВЕТСТВИЕ С НЕГОВИТЕ РАЗПОРЕДБИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ УЧАСТВАТ, ИЛИ НЕ, В НЕГОВИЯ СЪСТАВ."
        5. ДА СЕ СЪЗДАДЕ НОВА ТОЧКА СЪС СЛЕДНОТО СЪДЪРЖАНИЕ:
        "ПРАВИТЕЛСТВОТО СЕ ЗАДЪЛЖАВА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ДА НАПРАВИ ПРОВЕРКА В СРОК ОТ ПЕТ ДНИ ПО СПИСЪЦИТЕ ЗА РАЗДАДЕНО ОРЪЖИЕ НА ЛИЦА, ИЗВЪН НЕГОВИЯ ЩАТЕН СЪСТАВ И ДА ИЗЗЕМЕ ПИСМЕНО РАЗДАДЕНОТО ОРЪЖИЕ, КАКТО ПИСМЕНО Е ДАДЕНО. ТОВА ДА СТАНЕ НЕ ПО-КЪСНО ОТ ЕДНА СЕДМИЦА."
        6. Т.4 ДА ПРИДОБИЕ СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ:
        "ДА НЕ СЕ РЪКОВОДЯТ ОТ ЧУВСТВОТО НА ОТМЪЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОТДЕЛНИ ЛИЦА, А ДА ПОТЪРСЯТ ОТГОВОРНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНА ОТ ВСИЧКИ, КОИТО СА ИЗВЪРШИЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ИЛИ С ДЕЙСТВИЯТА ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕТО СИ СА УВРЕДИЛИ НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И ИМУШЕСТОТО НА СТРАНАТА."
        7. Т.6 Е ИЗЛИШНА, ТЪЙ КАТО СЕ СЪДЪРЖА В ОСТАНАЛИТЕ. ПРИ ТОВА РЕАЛНИ ГРАНИЦИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА МОГАТ ДА ДАДАТ САМО ПАРТИИ, КОИТО СА НА ВЛАСТ.
        8. Т.7 ДА ПРОДЪЛЖИ: "БСП И БЗНС ДА ОБЯВЯТ ПУБЛИЧНО РЕШЕНИЯТА НА СВОИТЕ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ, ЧЕ СА ЗА НЕЗАБАВНОТО ПРЕМАХВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ПРИВИЛЕГИИ ЗА АБПФК КАТО УВЕЛИЧЕНИ ПЕНСИИ, БЕЗПЛАТНО ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕКАРСТВА И ДР."
        9. Т.9 ДА ПРИДОБИЕ РЕДАКЦИЯ: "В ПОЛИТИЧЕСКАТА БОРБА ДА СЕ ИЗПОЛЗУВАТ САМО ЗАКОННО ДОПУСТИМИ СРЕДСТВА." ОСТАНАЛАТА ЧАСТ СЛЕДВА ДА ОТПАДНЕ, ЗАЩОТО Е НЕСЪВМЕСТИМА С ПРЕДИЗБОРНАТА АГИТАЦИЯ. ОЧЕВИДНО Е, ЧЕ ПРИ ТАЗИ АГИТАЦИЯ ЩЕ СЕ НАЛОЖИ ИЗВАЖДАНЕТО НА ПОКАЗ НА ФАКТИ, КАКВИТО СА НАПРИМЕР ИЗВЪРШЕНИТЕ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. ЗЛОДЕЯНИЯ, КОИТО ЗЛЕПОСТАВЯТ БСП ИЛИ И ОТДЕЛНИ НЕЙНИ ЧЛЕНОВЕ, ЧРЕЗ КОИТО СА БИЛИ ОСЪЩЕСТВЯВАНИ. ТЪРПИМОСТТА КЪМ ЧУЖДИТЕ ИДЕИ НЕ ОЗНАЧАВА ПРИМИРЯВАНЕ С НАСИЛИЕТО, НА КОЕТО БЕШЕ ПОДЛОЖЕН БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД. ТЪРПИМОСТТА КЪМ ЧУЖДИТЕ ИДЕИ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЧРЕЗ НЕУПРАЖНЯВАНЕ НАСИЛИЕ НАД ХОРАТА, КОИТО ГИ ИЗПОВЯДВАТ.
        10. НЕПРИЕМЛИВА Е РЕДАКЦИЯТА НА ТОЧКА 10. НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОЕМЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕ "ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА" ДА СЕ ПРЕСЛЕДВАТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОТИВНИЦИ. КОГАТО ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ПРОТИВНИК Е ИЗВЪРШИЛ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, ТОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕСЛЕДВАН. РЕДАКЦИЯТА НА ТАЗИ ТОЧКА МОЖЕ ДА БЪДЕ: "УПРАВЛЯВАЩИТЕ И ОПОЗИЦИОННИТЕ ПАРТИИ ДА ПОЕМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПРЕД ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО И ЗАЯВЯТ ПУБЛИЧНО, ЧЕ НЯМА ДА ПРЕСЛЕДВАТ С НЕЗАКОННИ СРЕДСТВА И В НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИ ПРОТИВНИЦИ И ЩЕ СЕ ВЪЗДЪРЖАТ ОТ НЕОБОСНОВАНИ ОБВИНЕНИЯ СРЕЩУ ТЯХ."
        11. ПО Т.12 - ТЯ СЛЕДВА ДА ОТПАДНЕ, КАКВО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ И КАКВИ САНКЦИИ ЩЕ СЕ ПРЕДВИДЯТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО МУ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ЕДИНСТВЕНО ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС. В ПОРЯДЪКА НА СВОЯТА ДЕЙНОСТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЩЕ СЪЗДАДЕ НОВ НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС. ТО Е, КОЕТО ЩЕ РЕШИ ДАЛИ НЯКОИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ В СПОРАЗУМЕНИЕТО АНГАЖИМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ВЪЗДИГНАТ В ПРЕСТЪПЛЕНИЕ.
        СЛЕДВА ДА СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ ВСЪЩНОСТ НАРУШАВАНЕТО НА ПОЕТИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО В ОТДЕЛНИТЕ СЛУЧАИ Е НАРУШАВАНЕ И НА СЕГА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ЗАКОННИ РАЗПОРЕДБИ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДС: Ж.ЖЕЛЕВ              СЕКРЕТАР НА СДС: П.БЕРОН
Б С Д П: П.ДЕРТЛИЕВ                      Б З Н С "Н.ПЕТКОВ": М.ДРЕНЧЕВ
ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ: В.КЮРКЧИЕВ              ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ: АЛ.КАРАКАЧАНОВ
Р Д П: Е.КОНСТАНТИНОВА                      Н С Д П: П.МАРКОВ
ЕКОГЛАСНОСТ: Г.АВРАМОВ                    ФКГД: П.СИМЕОНОВ    
НДЗПЧ: Р.ВОДЕНИЧАРОВ
КФТ "ПОДКРЕПА": К.ТРЕНЧЕВ                 ДГИ: Л.СОБАДЖИЕВ ФНСД: В.ПЕТРОВ
ОДЦ: Л.ПАВЛОВ                              КЛУБ НА РЕПРЕСИРАНИТЕ: Д.БАТАЛОВ
             ХРИСТИЯНСКИ СЪЮЗ "СПАСЕНИЕ": ХР.СЪБЕВ

                                                                               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                      X   X   X

     СОФИЯ, 22 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРЕДИЗБОРНИЯ ТЕКСТ /ЧАСТ ШЕСТА/ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/.


     БЪЛГАРСКИЯТ ПЪТ КЪМ ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА ПРЕМИНАВА ПРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО И ДЕМОКРАТИЧНОТО ЕДИНСТВО НА БАЛКАНСКИТЕ НАРОДИ.
     УСТАНОВЯВАНЕТО НА СИСТЕМА ОТ ВЗАИМНО ДОВЕРИЕ, УВАЖЕНИЕ, КУЛТУРНО И ИКОНОМИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Е ЕДИНСТВЕНИЯТ ПЪТ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА БОЛЕЗНЕНИТЕ РАНИ ОТ МИНАЛОТО. ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ВЕК БАЛКАНСКИЯТ ПОЛУОСТРОВ Е СИМВОЛ НА БЕДНОСТ И РАЗПОКЪСАНОСТ, НА ДРЕБНАВО КОВАРСТВО И БОЛЕЗНЕНИ АМБИЦИИ. НИЕ СЕ БОРИМ ЗА ЕДНО БЪДЕЩЕ НА СОЛИДАРНОСТ И ПРИЯТЕЛСТВО МЕЖДУ БАЛКАНСКИТЕ НАРОДИ, ОСНОВАНО ВЪРХУ РЕАЛИЗЪМ, ОТГОВОРНОСТ И УВАЖЕНИЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ВСЯКА ОТ СТРАНИТЕ.
     ТОТАЛИТАРНИЯТ РЕЖИМ ПРЕВЪРНА СВЯТОТО ИМЕ НА БЪЛГАРИЯ В СИМВОЛ НА УНИЗИТЕЛНО ПОКОРСТВО И ВАРВАРСКО НАСИЛИЕ В ОЧИТЕ НА CBETOBHQTO ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ. НИЕ ЩЕ ВЪРНЕМ НА НАШЕТО ОТЕЧЕСТВО ЧИСТОТО ИМЕ, ЗАВЕЩАНО НИ ОТ ДЯКОН ЛЕВСКИ, ОТ ХИЛЯДИТЕ БОРЦИ ЗА СВОБОДА, ДОСТОЙНСТВО И СПРАВЕДЛИВОСТ В БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЯ! СВОБОДАТА И ОТГОВОРНОСТТА НА ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН СА НАЙ-ЗНАЧИМИЯТ ПОКАЗАТЕЛ ЗА СВОБОДАТА, НЕЗАВИСИМОСТТА И ДОСТОЙНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ!
     НИЕ ВЯРВАМЕ, ЧЕ СВОБОДАТА И ДЕМОКРАЦИЯТА СА ДРУГИТЕ ИМЕНА НА СЪВРЕМЕННАТА КУЛТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ. НИЕ СМЕ УБЕДЕНИ, ЧЕ НАШЕТО ВЕКОВНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, МНОГООБРАЗИЕТО И МОГЪЩЕСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА СА НЕОСПОРИМО НАЙ-ГОЛЯМОТО БОГАТСТВО НА БЪЛГАРИЯ! ТОВА БОГАТСТВО НЕ МОЖА ДА БЪДЕ ЗАТЪМНЕНО ДОРИ ОТ МРАКОБЕСИЕТО НА "СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ РЕАЛИЗЪМ". ПРЕЗ ДЕСЕТИЛЕТИЯТА НА ТОТАЛИТАРНИЯ МРАК ТРЕВОЖНО ПУЛСИРАШЕ БЪЛГАРСКАТА ПОЕЗИЯ, БЪЛГАРСКАТА ПЕСЕН ПОЛЕТЯ ВЪВ ВСЕЛЕНАТА. ИЗКУСТВОТО ДОСТОЙНО ОТСТОЯ СЕБЕ СИ В ПРОТИВОБОРСТВОТО С ДИКТАТУРАТА НА ПОСРЕДСТВЕНОСТТА И НЕЙНИТЕ НОСИТЕЛИ, КОИТО ОХОТНО ПОЛУЧИХА СВОИТЕ 30 СРЕБЪРНИКА.
     НИЕ НЕ ДЕЛИМ КУЛТУРАТА НА "ОФИЦИАЛНА" И "ПРОСТОНАРОДНА". НИЕ ПОДКРЕПЯМЕ МНОГООБРАЗИЕТО НА КУЛТУРАТА. ЗА НАС СА ОСОБЕНО ЦЕННИ КРЕХКИТЕ ЦВЕТОВЕ НА НОВИТЕ КУЛТУРНИ ФОРМИ, НА МЕСТНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ КУЛТУРНИ ЯВЛЕНИЯ, НА КУЛТУРНОТО МНОГООБРАЗИЕ НА МЛАДЕЖТА. ТЕ СА ПРЕДВЕСТНИЦИ НА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА.
     НИЕ ВЯРВАМЕ, ЧЕ В НАШЕТО СВОБОДНО ОБЩЕСТВО ПЛОДОВЕТЕ НА КУЛТУРАТА ЩЕ БЪДАТ НАЙ-ТЪРСЕНИТЕ И НАЙ-ЕФЕКТИВНИ ПРОДУКТИ НА ЧОВЕШКИЯ ТРУД. НО НЕ ВСЯКА КУЛТУРНА ИНИЦИАТИВА МОЖЕ ДА СЕ САМОИЗДЪРЖА. НИЕ ЩЕ ПРОВЕЖДАМЕ ПОЛИТИКА НА МАТЕРИАЛНА И МОРАЛНА ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ ТВОРЦИ НА КУЛТУРАТА, ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА МНОГООБРАЗНАТА ЕВРОПЕЙСКА И СВЕТОВНА КУЛТУРА В ДУХОВНИЯ ЖИВОТ НА БЪЛГАРИЯ. НАША ОСОБЕНА ГРИЖА ЩЕ БЪДЕ СВОБОДНИЯТ ДОСТЪП ДО ПЛОДОВЕТЕ НА КУЛТУРАТА НА МАТЕРИАЛНО ЗАТРУДНЕНИТЕ ХОРА, КОИТО ТРУДНО "СВЪРЗВАТ ДВАТА КРАЯ". НИЕ НЯМА ДА ПОЗВОЛИМ ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В "КУЛТУРНА КОНТРАРЕВОЛЮЦИЯ" ЗА СТОТИЦИ ХИЛЯДИ НАШИ СЪГРАЖДАНИ. НИЕ ВЯРВАМЕ, ЧЕ В СВОБОДНОТО OБЩЕCTBO ЧОВЕКЪТ Е НЕ САМО ПОТРЕБИТЕЛ, НО И ТВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА, ОБОГАТЯВАЩ ПАЛИТРАТА НА НАЦИОНАЛНАТА И СВЕТОВНАТА ДУХОВНОСТ.
     НИЕ ЩЕ РАЗКРЕПОСТИМ БЪЛГАРСКАТА НАУКА ОТ НАСИЛИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКАТА КОНЮНКТУРА, ЩЕ Я СТИМУЛИРАМЕ ДА РАЗТВОРИ ВРАТИТЕ КЪМ ПОСТИЖЕНИЯТА НА СВЕТОВНАТА НАУКА. НАУКАТА Е ПОЛЕЗНА ЗА ОБЩЕСТВОТО, КОГАТО СЕ РАЗВИВА ПО ЛОГИКАТА НА СВОЕТО СОБСТВЕНО ВДЪХНОВЕНИЕ, КОГАТО ПРИТЕЖАВА МОРАЛНА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА АВТОНОМНОСТ ОТ СИЛИТЕ НА ДЕНЯ. НАУКАТА Е ЕФЕКТИВНА ДЕЙНОСТ НЕ КОГАТО ТЪРПЕЛИВО ПРЕДЛАГА СВОИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА ЕДНО БЕЗРАЗЛИЧНО ОБЩЕСТВО, А КОГАТО ОБЩЕСТВОТО НЕТЪРПЕЛИВО ОЧАКВА РЕЗУЛТАТИТЕ НА НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ, ЗА ДА ИМ ВДЪХНЕ ЖИВОТ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПРАКТИКА. НИЕ ПОДКРЕПЯМЕ ТЯСНОТО ОБВЪРЗВАНЕ НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО. ДИНАМИКАТА НА СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ПРЕДИ ВСИЧКО ОТ ПЛОДОТВОРНОТО РАЗВИТИЕ НА НАУКАТА. МОРАЛЕН ДЪЛГ НА УЧЕНИЯ Е СВОЕВРЕМЕННО ДА ПРЕДЛАГА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЧРЕЗ СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ВСИЧКИ СВОИ СЪГРАЖДАНИ. ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ДЪРЖАВАТА Е ДА ОСИГУРЯВА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ВСИЧКИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ,ЧИЯТО ОБЩЕСТВЕНА СТОЙНОСТ НЕ МОЖЕ НЕЗАБАВНО ДА ДОСТИГНЕ ПАЗАРНА ЕФЕКТИВНОСТ.
     НИЕ СЕ БОРИМ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА АПОСТОЛСКАТА МИСИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ УЧИТЕЛ. НИЕ ЩЕ ВЪЗКРЕСИМ ОБЩЕСТВЕНАТА СИСТЕМА НА ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ, КОЯТО СЪЗДАДЕ ВСЕОБЩОТО И ДЕМОКРАТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО, В ЕПОХА НА ЧУЖДО ГОСПОДСТВО. НИЕ ЩЕ ЗАМЕНИМ СХОЛАСТИЧНАТА СИСТЕМА НА ПАРТИЙНО-ДЪРЖАВНО "СПУСКАНЕ НА УКАЗАНИЯ" НА УЧИЛИЩЕТО СЪС СВОБОДНОТО ТВОРЧЕСТВО И ИНИЦИАТИВНОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ УЧИТЕЛ. НИЕ СМЕ ЗА ВСЕОБЩНОСТ И ДЕМОКРАТИЧНОСТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗА МНОГООБРАЗИЕ И ТВОРЧЕСТВО НА ПОДХОДИТЕ И МЕТОДИТЕ НА ПРОСВЕЩЕНИЕ.

                                                                                /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                       X   X   X

     СОФИЯ, 22 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ТРЕТА/ НА ОБЕДИНЕНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР /ОДЦ/, УЧРЕДЕН НА 21 АПРИЛ 1990 ГОДИНА.


ОСНОВНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ СА ОБЩИНИТЕ. ТЕ СА ОРГАНИ НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ И НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ.

4.
     ИЗХОДЕН ПУНКТ В ИКОНОМИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА НА ОДЦ Е РАЗБИВАНЕТО НА АПАРАТНАТА ВЛАСТ ВЪРХУ СТОПАНСТВОТО НА ВСИЧКИ РАВНИЩА НА ОПАСНАТА СИМБИОЗА МЕЖДУ ПАРТИЙНИЯ АПАРАТ, ДЪРЖАВНО-УПРАВЛЕНСКИТЕ И СТОПАНСКИТЕ СТРУКТУРИ - ЗА ДА СЕ ПОСТИГНЕ СЪВРЕМЕННА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕМОКРАЦИЯ И РЕАЛЕН ПЛУРАЛИЗЪМ В ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ И ИНТЕРЕСИ.
     ИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ СЕ ОСНОВАВА НА ПАЗАРНОТО СТОПАНСТВО, НА СВОБОДАТА НА ИНИЦИАТИВАТА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯ ДУХ И ЩЕ СЕ ИЗРАЗИ В:
     РАВНОПРАВНО СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ВСИЧКИ ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ; РАВНОПРАВИЕ МЕЖДУ ДОХОДИТЕ ОТ КАПИТАЛ - ПЕЧАЛБА И ОТ ТРУД - РАБОТНА ЗАПЛАТА;
     СВОБОДНО РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРИТЕ - СТОКОВ, ФИНАНСОВ, НА РАБОТНАТА СИЛА;
     САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА СТОПАНСКИТЕ ЕДИНИЦИ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ПЪЛНА ИЗЯВА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ, НА МЕНИДЖМЪНТА И НА НАЕМНИЯ ТРУД;
     СТОПАНСКА ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ДРЕБНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И КООПЕРАЦИИТЕ, СТИМУЛИРАНЕ НА НОВОВЪВЕДЕНИЯТА.
     РЕАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕМОКРАЦИЯ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНО СТОПАНСТВО ЩЕ СЕ ПОСТИГНЕ С РАДИКАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА, КОЯТО ВКЛЮЧВА:
     ДЕЕТАТИЗАЦИЯ НА СОБСТВЕНОСТТА - ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ЧАСТ ОТ ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ В ДРУГИ ВИДОВЕ СОБСТВЕНОСТ, ГЛАВНО ЧРЕЗ ПРИВАТИЗАЦИЯ; РЕОРГАНИЗИРАНЕ НА АКЦИОНЕРЕН ПРИНЦИП НА ЧАСТ ОТ СТОПАНСКИТЕ ЕДИНИЦИ; ДЪРЖАВАТА ДА ЗАПАЗИ ДЯЛ В НЯКОИ ОТРАСЛИ И ДЕЙНОСТИ, ОСИГУРЯВАЩИ ПРОТЕКЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА.
     ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ИКОНОМИКАТА, КАТО СЕ СЪЗДАДЕ И ПРОВЕДЕ ЗА СРАВНИТЕЛНО КРАТКИ СРОКОВЕ СПЕЦИАЛНА ПРОГРАМА С МЕРКИ ЗА ЗАКРИВАНЕ НА НЕЕФЕКТИВНИТЕ И ЗАМЪРСЯВАЩИ ПРОИЗВОДСТВА, ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОИЗВОДСТВА И ДЕЙНОСТИ, СЪОБРАЗЕНИ С ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА СТРАНАТА;
     ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА;
     СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ И ПРАВОВИ ГАРАНЦИИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В ИКОНОМИКАТА И ПРЕДОСТАВЯНЕ ЧРЕЗ КОНЦЕСИИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ НА МОЩНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВА;
     ОТВАРЯНЕ НА ИКОНОМИКАТА КЪМ МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ, ОСИГУРЯВАНЕ НА СВОБОДЕН ДОСТЪП НА ВСЕКИ СТОПАНСКИ СУБЕКТ ДО ТЕЗИ ПАЗАРИ; НОВА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА СТРАТЕГИЯ, КОЯТО ДА ОСИГУРИ РЕШИТЕЛНО ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ;
     ПРИЛАГАНЕ НА ЕФИКАСНА СИСТЕМА ЗА БОРБА С ИНФЛАЦИЯТА И НЕЙНИТЕ СОЦИАЛНИ ПОСЛЕДИЦИ; ИНДЕКСАЦИЯ НА ДОХОДИТЕ ЗА ЧАСТТА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО, КОЯТО Е С НИСКИ ДОХОДИ; СЪКРАЩАВАНЕ НА НЕЕФЕКТИВНИ РАБОТНИ МЕСТА В ПРОИЗВОДСТВОТО И УПРАВЛЕНИЕТО; ПРЕМАХВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБЩЕСТВЕНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕСТИЖНИ И ПОКАЗНИ МЕРОПРИЯТИЯ.
     ПРОВЕЖДАНЕ НА РАДИКАЛНА ЦЕНОВА РЕФОРМА, НЕДОПУСКАНЕ НА СПЕКУЛАТИВНИ ЦЕНИ;
     ОСНОВНА РЕФОРМА В КРЕДИТНАТА СИСТЕМА; ЛИХВЕНИЯТ ПРОЦЕНТ ДА СТАНЕ ИСТИНСКА ЦЕНА НА КРЕДИТА И ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР; ФИНАНСИРАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ ЧРЕЗ ОБЛИГАЦИОННИ ЗАЕМИ; ПОСТЕПЕННО ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ПАЗАРНО ФОРМИРАНЕ НА ВАЛУТНИЯ КУРС; СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА НАВЛИЗАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ БАНКИ;
     РЕФОРМА НА ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА С ОГЛЕД ДА СЕ СТИМУЛИРА СТОПАНСКАТА САМОСТОЯТЕЛНОСТ И ИНИЦИАТИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЕДИНИЦИ И СЕ ПОСТИГНЕ ПО-ВИСОКА СТЕПЕН НА СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ;
     СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ВИСОКА МОБИЛНОСТ НА РАБОТНАТА СИЛА; БЕЗПРЕПЯТСТВЕНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ИЗЛИШНА РАБОТНА СИЛА, КАТО ГРИЖАТА ЗА ПРЕНАСОЧВАНЕТО И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯТА Й СЕ ПОЕМЕ, КОГАТО ТОВА НЕ Е ВЪВ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ОТДЕЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, ОТ ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ СПЕЦИАЛНО СЪЗДАДЕНИ ЗА ЦЕЛТА ОРГАНИ, МЕХАНИЗМИ И ФОНДОВЕ.
     ПРЕХОДЪТ КЪМ ИКОНОМИЧЕСКА ДЕМОКРАЦИЯ ТРЯБВА ДА СТАНЕ ПРИ ДОБРЕ ОБМИСЛЕНА И СПОКОЙНА ПОЛИТИЧЕСКА И ИКОНОМИЧЕСКА ОБСТАНОВКА, С ЯСНА ПРЕДСТАВА ЗА ТРУДНИТЕ ГОДИНИ, КОИТО ПРЕДСТОЯТ ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ РАЗРАБОТЯТ ЕТАПИ НА ПРЕХОДА, ДА СЕ СЪЗДАДЕ ПОЛИТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА ЗА КОНТРОЛ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИЕТИТЕ ПРОГРАМИ.

                                                                                           /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         X   X   X

     СОФИЯ, 22 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА /ЧАСТ ВТОРА/ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-3".


                                    ДЕЙНОСТ НА "ЕРА-3"

     "ЕРА-3" Е ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ, КОЯТО, ИЗРАЗЯВАЙКИ МНЕНИЕТО И ИНТЕРЕСИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ, ЩЕ ГИ ПРЕВРЪЩА В КОНКРЕТНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ И ЩЕ ПОДГОТВЯ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ СТРУКТУРИ КВАЛИФИЦИРАНИ И ОТГОВОРНИ ПОЛИТИЦИ. ТЯ УВАЖАВА РАЗНООБРАЗИЕТО ОТ МНЕНИЯ, БАЗА ЗА ПРАВИЛНИ РЕШЕНИЯ, И ИЗИСКВА ОТ УЧАСТНИЦИТЕ СИ ЛИЧНА ИНИЦИАТИВА И ГРАЖДАНСКА СМЕЛОСТ. ЧЛЕНОВЕТЕ НА "ЕРА-3" ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВАТ ВИСОКА СТЕПЕН НА ОТГОВОРНОСТ. ТЕ ТРЯБВА ДА ОТСТОЯВАТ ПРИНЦИПИТЕ НА ПАРТИЯТА.
     "ЕРА-3" СЪЗДАВА ПЛАНОВЕТЕ СИ В ПОСТОЯННО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАУКАТА. ТЯ СЛЕДИ С ДИРЕКТНА РАБОТА ПРОБЛЕМИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ НА ХОРАТА, ИЗВЪРШВА ЗАДЪЛБОЧЕН АНАЛИЗ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ. ТЯ ТЪРСИ СМЕЛОСТ В ПОЛИТИКАТА ДА ПРОВЕЖДА НОВИ РЕШЕНИЯ.
     ЧОВЕКЪТ - ЛИЧНОСТ В ОБЩНОСТТА, ПРЕОЦЕНКА И ПЪРВОСТЕПЕННОСТ
     1/ "ЕРА-3" ПРЕЦЕНЯВА ИСТОРИЧЕСКИЯ ПЪТ НА ОБЩЕСТВОТО И ДОСТИГА ДО ИЗВОДА, ЧЕ СЪЗДАДЕНИТЕ ОТ ХОРАТА ИНСТИТУЦИИ СА СЕ ЯВЯВАЛИ ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОТИСКАНЕ И ДЕФОРМИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ЛИЧНОСТ. ТЕЗИ СТРУКТУРИ СА ИЗМЕСТВАЛИ НА ЗАДЕН ПЛАН ОСНОВНИЯ СИ СЪЗДАТЕЛ - ЧОВEKA, И СА ПОСТАВЯЛИ ПО ЗНАЧИМОСТ СУБЕКТИВНИ ОБЩНОСТНИ КАТЕГОРИИ, СЪС СТОЙНОСТ ПО-ВИСОКА ОТ СТОЙНОСТТА НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ.
     "ЕРА-3" ИЗВЕЖДА СВОЯТА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА ОТ ЕДНО НОВО РАЗБИРАНЕ ЗА ЧОВЕКА И ОБЩЕСТВОТО. ТЯ СМЯТА ЖИВОТА КАТО БЕЗУСЛОВЕН ДАР И ПОКАЗВА СВОЕТО СТРАХОПОЧИТАНИЕ КЪМ НЕГО. "ЕРА-3" РАЗГЛЕЖДА ВСЯКА ОТДЕЛНА ЧОВЕШКА ЛИЧНОСТ КАТО ЕДНА СВОЕОБРАЗНА ВСЕЛЕНА, С РАЗВИТИЕ ДО СТЕПЕН НА САМОСТОЯТЕЛНА ЖИЗНЕНА ОРБИТА.
     ОПРЕДЕЛЯЩА РОЛЯ С ВИСША СТОЙНОСТ В НЕЙНАТА ПОЛИТИКА Е ЧОВЕШКАТА ЛИЧНОСТ, ИМАЩА СВОЙ СОБСТВЕН МИРОГЛЕД, ТВОРЧЕСКО МИСЛЕНЕ, КРИТИЧНО СЪЗНАНИЕ И ОТГОВОРНИ ДЕЙСТВИЯ. ТАЗИ ЛИЧНОСТ ПРИТЕЖАВА ДЪЛБОКО ПРАВО НА СВОБОДА И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ.
     "ЕРА-3" ПРИЗНАВА СЪЗНАНИЕТО НАД МАТЕРИАЛНОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ. ТЯ ОБРЪЩА СЕРИОЗНО ВНИМАНИЕ НА ДУХОВНИЯ МИР НА ЧОВЕКА И СМЯТА ЖИЗНЕНИЯ МУ СВЯТ ПРЕДИ ВСИЧКО КАТО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ НА ТОЗИ МИР. ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ УСЛОВИЯ Е ПЪРВАТА ГАРАНЦИЯ ЗА ДУШЕВНОСТТА МУ И ЛИЧНОСТНА СТАБИЛНОСТ.
     "ЕРА-3" ОТЧИТА, ЧЕ ЧОВЕК Е ТЯСНО СВЪРЗАН С ОБЩНОСТТА. МЕЖДУ НЕГО И НЕЯ ИМА НЕОБХОДИМОСТ ОТ РЕАЛНО РАВЕНСТВО. ТОЙ ТРЯБВА ДА ДОПРИНАСЯ ЗА ОБЩОТО БЛАГО. А ОБЩНОСТТА Е ЗАДЪЛЖЕНА ДА ОСЪЩЕСТВЯВА САМОРЕАЛИЗИРАНЕТО МУ. АКТУАЛНА ЗАДАЧА ЗА НАС СЕ ЯВЯВА ПОСТОЯННОТО ОСМИСЛЯНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ НА ТЕЗИ ДВЕ ЧАСТИ И ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ.

                                      СЕМЕЙСТВОТО

     "ЕРА-3" РАЗГЛЕЖДА СЕМЕЙСТВОТО КАТО НАЙ-ТВЪРДАТА ЧАСТ НА ОСНОВНИЯ ПРИНЦИП - ГРАДИВНОСТ. ТЯ ВИЖДА В НЕГО МАЛКИЯ ЦЕНТЪР, ЯДРОТО, КОЕТО ОСИГУРЯВА ПЪРВИЧНИЯ СМИСЪЛ НА ДУМАТА ЖИВОТ. СЕМЕЙСТВОТО Е КРЪГЪТ НА ЧОВЕШКАТА ОТМОРА И ОБНОВЛЕНИЕ, ТОЧНОТО ПРОЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ДОСТОЙНСТВА НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ МИНАЛОТО - НАСТОЯЩЕТО - БЪДЕЩЕТО. ПОЛИТИКАТА НА "ЕРА-3" АКЦЕНТИРА ВЪРХУ ОСИГУРЯВАНЕ НА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДУХОВНИ И БИТОВИ УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТАЗИ ГРАДИВНА КЛЕТКА НА ВРЪЗКАТА ЖИВОТ - ОБЩНОСТ. "ЕРА-3" ДАВА ПРИОРИТЕТ НА НЕГО - РАВНО НА ЛИЧНОСТТА, А В ОТДЕЛНИ СТЕПЕНИ И ПО-ВИСОКО ПО ПРИЧИНИ:
     1. СЕМЕЙСТВОТО Е ЦЕНТЪР НА САМОТО СЪЗДАВАНЕ НА БЪДЕЩАТА ЛИЧНОСТ.
     2. ТО Е НАЙ-ЗДРАВАТА СПОЙКА МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА, КНИГА НА ПРЕДАВАНЕ НА ТРАДИЦИИ И ОПИТ, ВЗАИМНОСТТА НА ТРИТЕ ФАЗИ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ.
     3. ТО Е УСТОИТЕ И ПРИКРИТИЕТО ОТ НЕСПРАВЕДЛИВОСТТА НА ОКОЛНИЯ СВЯТ И ЗАРЯД ЗА БЪДЕЩА ОБЕДИНЕНА АКТИВНОСТ.

          
                                                                                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

                                       Х   Х   Х

СОФИЯ, 22 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ.

     ПОД НАПОРА НА ВЪЗНЕГОДУВАЛОТО ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНА ЕВРОПА, ПОРОДЕНО ОТ ПАГУБНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ТОТАЛИТАРНИТЕ КОМУНИСТИЧЕСКИ РЕЖИМИ, КАКТО И ОТ ПЪЛНИЯ ПРОВАЛ НА ТЕХНИТЕ ИДЕИ ПРИ ПРАКТИЧЕСКОТО ИМ ПРИЛОЖЕНИЕ, ЗАПОЧНА ДЪЛГО ЖАДУВАНИЯТ ПРОЦЕС НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ. НА ПЪТ Е ДА СЕ СЛОЖИ КРАЙ НА ЕДИН ЧУДОВИЩЕН ЕКСПЕРИМЕНТ, НА КОЙТО БЕ ПОДЛОЖЕНО НАСЕЛЕНИЕТО НА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ СВЕТА, ЕКСПЕРИМЕНТ, КОЙТО ЗА ЗЛА СЪДБА НЕ ОТМИНА И МНОГОСТРАДАЛНАТА НИ РОДИНА. СТРАНАТА Е ИЗПРАВЕНА ПРЕД ТЕЖКА ПОЛИТИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, НАЦИОНАЛНА, ЕКОЛОГИЧЕСКА И МОРАЛНА КРИЗА, ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА КОЯТО ЩЕ ПОСТАВИ НА ИЗПИТАНИЕ МОРАЛНИТЕ И ТРУДОВИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ. ТЕ ЩЕ ГИ ПРОЯВЯТ САМО АКО СА ОСВОБОДЕНИ ОТ ВЕРИГИТЕ НА ТОТАЛИТАРИЗМА, АКО БЪДЕ ПРЕМАХНАТА НОМЕНКЛАТУРНАТА ПАРТИЙНО-ДЪРЖАВНА КЛАСА, ЧИИТО СРЕДНОВЕКОВНИ ПРИВИЛЕГИИ, СЪЧЕТАНИ С ИДЕОЛОГИЧЕСКА ДОГМАТИКА И НЕКОМПЕТЕНТНОСТ ДА СЕ УПРАВЛЯВА, СЪСИПАХА СТРАНАТА. НАСТОЯЩАТА ПРОГРАМА НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ ПОСОЧВА ОСНОВНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ИЗХОД ОТ ОБЩАТА КРИЗА В РАЗЛИЧНИТЕ СФЕРИ НА ЖИВОТА.

                                 ПЪРВО - ПОЛИТИЧЕСКА СФЕРА

     1. РАЗГРАЖДАНЕ НА ТОТАЛИТАРНАТА ПАРТИЙНО-ДЪРЖАВНА СТРУКТУРА С МИРНИ СРЕДСТВА И ПРЕХОД КЪМ МНОГОПАРТИЙНА СИСТЕМА КАТО ЕДИНСТВЕНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДЕМОКРАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАНАТА.
     2. СЪД ЗА ВИНОВНИЦИТЕ ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА, ИКОНОМИЧЕСКАТА, НАЦИОНАЛНАТА, ЕКОЛОГИЧЕСКАТА И МОРАЛНАТА КРИЗА В СТРАНАТА И ВЪЗВРЪЩАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД НА ВСИЧКИ БОГАТСТВА, НАТРУПАНИ В СЛУЖБА ИЛИ ВЪЗХВАЛА НА ТОТАЛИТАРИЗМА.
     3. ПЪЛНА РЕАБИЛИТАЦИЯ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, НЕОБОСНОВАНО РАПРЕСИРАНИ ОТ ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ И МАТЕРИАЛНОТО ИМ ВЪЗМЕЗДЯВАНЕ ЗА СМЕТКА НА ВИНОВНИЦИТЕ ЗА ТОВА.
     4. ИЗРАБОТВАНЕ И ПРИЕМАНЕ СЛЕД ВСЕНАРОДНО ОБСЪЖДАНЕ НА НОВА КОНСТИТУЦИЯ, В КОЯТО ДА ЗАЛЕГНАТ СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ:
     - ОФИЦИАЛНОТО НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЪРЖАВАТА ДА БЪДЕ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ;
     - РАЗДЕЛЯНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА, ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА И СЪДЕБНАТА ВЛАСТ И СЪЗДАВАНЕ НА ЕФИКАСЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ТЯХНОТО ВЗАИМНО УРАВНОВЕСЯВАНЕ И КОНТРОЛ;
     - ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРЕЗИДЕНТСКИ ИНСТИТУТ, ВСЕНАРОДЕН, ПРЯК ИЗБОР НА ПРЕЗИДЕНТ ПРИ ДВУМАНДАТНА СИСТЕМА;
     - ГАРАНТИРАНЕ НА ВСИЧКИ ПРАВА И СВОБОДИ НА ГРАЖДАНИТЕСЪОБРАЗНО МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА. ДА НЕ СЕ ДОПУСКАТ НИКАКВИ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ПРИВИЛЕГИИ, ОСНОВАНИ НА НАЦИОНАЛЕН ИЛИ СОЦИАЛЕН ПРОИЗХОД, ПОЛИТИЧЕСКИ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗГЛЕДИ, ЕЗИК, РЕЛИГИЯ, ПОЛ, РАСА, МАТЕРИАЛНО, ОБЩЕСТВЕНО ИЛИ ДРУГО ПОЛОЖЕНИЕ;
    - СЪЗДАВАНЕ НА КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД;
     - ДЕИДЕОЛОГИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНАТА СИМВОЛИКА.
     5. ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ НА АРМИЯТА, МИЛИЦИЯТА, ДЪРЖАВНАТА СИГУРНОСТ, СЪДА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ ОРГАНИ - ТЕХНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ НЕ ТРЯБВА ДА ЧЛЕНУВАТ В НИКАКВИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ.
     6. ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ И ГАРАНТИРАНЕ НА ДОСТЪП ДО ТЯХ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ И ОБЩЕСТВЕНИ СИЛИ В СТРАНАТА.
     7. ПРИВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ.
     8. СВОБОДА НА СЪВЕСТТА И РЕЛИГИОЗНИТЕ УБЕЖДЕНИЯ. ГАРАНТИРАНЕ ПРАВОТО НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ, НРАВИ, ОБИЧАИ И ДРУГИ.
     9. УСТАНОВЯВАНЕ НА ОБЕКТИВНАТА ИСТИНА ЗА СЪДБАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕТНИЧЕСКИ ОБЩНОСТИ В ДРУГИТЕ СТРАНИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЪЛНОЦЕННИ КУЛТУРНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ВРЪЗКИ С ТЯХ.
     10. ЗАЩИТА НА СУВЕРЕНИТЕТА, ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ И НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРИЯ. ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ ВОЙНАТА, В ПОЛЗА НА МИРА КАТО ВИСШЕ И ЦЕННО БЛАГО В ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ И НАРОДИТЕ.
     11. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА МИРНО ВСЕСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ В СВЕТА НА РАВНОПРАВНА ОСНОВА, СБЛИЖАВАНЕ И ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ.

                                                                              /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                       Х   Х   Х
     СОФИЯ, 22 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРОГРАМНИЯ ДОКУМЕНТ - ИКОНОМИЧЕСКИ ОБЗОР И АНАЛИЗ /ЧАСТ ДЕСЕТА/ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА НА ТРУДА.

     ВЪЗЛОВО ЗНАЧЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА ИМАТ ПРОБЛЕМИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕТО СЪОТВЕТЕН МОЩЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ПОТЕНЦИАЛ И СТРУКТУРИ ЗА НЕГОВОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ. ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗНООБРАЗНИ ПРОГРАМНО-ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ, БАНКИ ОТ ДАННИ, ЙЕРАРХИЧНИ И ХОРИЗОНТАЛНИ КРУПНИ ИНФОРМАЦИОННИ ИНТЕГРАЦИИ, ОБЕДИНЕНИ И СВЪРЗАНИ В НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА С АДАПТИВНИ СПОСОБНОСТИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КОНТАКТ С ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ, С КОИТО ЩЕ СЕ ОСИГУРЯТ ЗНАЧИТЕЛНИ ПРЕДИМСТВА И СТАБИЛИТЕТ НА НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО. ВЪВЕЖДАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА РАЗНООБРАЗНИ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕДСТВА И МЕХАНИЗМИ В СФЕРАТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ: СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ПРОМИШЛЕНОСТТА, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА, БАНКОВОТО ДЕЛО, ДУХОВНАТА СФЕРА, ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ И ДРУГИ, КОИТО СА РАДИКАЛНО СРЕДСТВО И НАЙ-КРАТКИЯТ ПЪТ ЗА ИЗЛИЗАНЕТО НА СТРАНАТА ОТ БЕЗДНАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА.
     В СРАВНЕНИЕ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МАТЕРИАЛНИЯ, ФИНАНСОВИЯ И ТРУДОВИЯ ПОТЕНЦИАЛ ИНФОРМАЦИОННИЯТ РЕСУРС ЩЕ ДАДЕ МНОГО ПО-ГОЛЕМИ ИЗГОДИ, ЕФЕКТИВНОСТ И БЪРЗИ ПОЛОЖИТЕЛНИ ИЗМЕНЕНИЯ В НАЦИОНАЛНАТА НИ ИКОНОМИКА.
     ИЗГРАЖДАНЕТО НА СЪВРЕМЕННА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА И КОМУНИКАЦИЯ Е ЕДНА ОТ ОСНОВНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РАДИКАЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА.
     ВАЖНА СТЪПКА В ТОВА ОТНОШЕНИЕ ЩЕ БЪДЕ ПРИЕМАНЕТО НА ПРОГРАМА ЗА ПРИОРИТЕТНО РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАТИКАТА И НАЦИОНАЛНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА, КОЯТО ДА СЕ УТВЪРДИ СЪС ЗАКОНОВ АКТ.
     ПРИ УТВЪРЖДАВАНЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА МНОГОСЕКТОРНА РАЗВИТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗНАЧЕНИЕ ПРИДОБИВАТ РЪКОВОДНИТЕ КАДРИ ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ. НАРЕД С ВСИЧКИ ВИСШИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ И СПЕЦИАЛНОСТИ ОСОБЕНО МЯСТО ТРЯБВА ДА ЗАЕМАТ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА /ШКОЛИ/ ЗА БИЗНЕС - ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ /МЕНИДЖМЪНТ/. В ТЕЗИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ОБУЧАВАТ И ДА ЗАВЪРШВАТ ТАЛАНТЛИВИ АДМИНИСТРАТОРИ, СПОСОБНИ ДА ПРИЕМАТ САМОСТОЯТЕЛНИ РЕШЕНИЯ И ДА СЕ СПРАВЯТ С ПРОБЛЕМИТЕ И РАЗВИТИЕТО НА ФИРМИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАВЕДЕНИЯ ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ: ИКОНОМИКА, ДУХОВНА СФЕРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ДРУГИ СФЕРИ.
     ЗА УПРАВЛЕНЕЦА /МЕНИДЖЪРА/ НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА КОМПОЗИРА, ПЕЕ, ИЗПЪЛНЯВА, ЛЕКУВА, ОБУЧАВА И НЕПОСРЕДСТВЕНО ДА ИЗВЪРШВА ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ, А ДА ЗНАЕ КАКВО ТОЧНО Е НЕОБХОДИМО, ЗА ДА СЕ ПРАВИ НАЙ-ДОБРЕ ВСИЧКО ТОВА, ДА ПРЕДПРИЕМА ДЕЙСТВИЯ И ДА ВЗЕМЕ НАЙ-ПРАВИЛНИТЕ РЕШЕНИЯ.
     РОЛЯТА НА ДЪРЖАВАТА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАН НАЦИОНАЛЕН КОРПУС ОТ РЪКОВОДНИ КАДРИ Е ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВОТО И СТРАНАТА, ЗА ЗАДАЧИТЕ НА РАДИКАЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА. НЕОБХОДИМО Е СЪЗДАВАНЕ НА СПЕЦИАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА РЪКОВОДНИТЕ КАДРИ. ТАЗИ ДЪРЖАВНА ИНСТИТУЦИЯ ЩЕ СЕ ГРИЖИ ЗА ПОДБОРА, КАРТОТЕКИРАНЕТО, РАЗВИТИЕТО И НАСОЧВАНЕТО НА РЪКОВОДНИТЕ КАДРИ, ЗА ТЯХНОТО ОСИГУРЯВАНЕ И ЗАЩИТА.
     В БЪДЕЩЕТО ПРИ ДЕЙСТВИЕТО НА НОРМАЛНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА ТРЯБВА ДА СЕ РАЗВИВА И НАРАСТВА АДМИНИСТРАЦИЯТА В СТРАНАТА. НЕПРАВИЛНО Е ТВЪРДЕНИЕТО И ТОВА Е ЕДИН МИТ, ЧЕ ЕДИН ОТ ГЛАВНИТЕ КРЕПИТЕЛИ НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА Е ПРЕКОМЕРНАТА ЧИСЛЕНОСТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА. АДМИНИСТРАЦИЯ ИМА В ЦЕЛИЯ СВЯТ И ВЪВ ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ СИСТЕМИ. ОСНОВНИЯТ ПРОБЛЕМ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА Е РАЗГРАЖДАНЕТО И ПРЕМАХВАНЕТО НА ПАРТИЙНИЯ НОМЕНКЛАТУРЕН АПАРАТ, КОЙТО СЕ Е СРАСНАЛ С ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА. А АДМИНИСТРАЦИЯТА ЩЕ СЕ УВЕЛИЧАВА ЗАНАПРЕД ВЪВ ВРЪЗКА С: ПОДОБРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИРМИТЕ, ДЪРЖАВНОТО ОБЩО РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИКАТА, РАЗРАСТВАНЕТО НА БАНКОВАТА СИСТЕМА, ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА БОРСИ, СЪЗДАВАНЕТО НА ПОСРЕДНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, РАЗШИРЯВАНЕТО НА ТЪРГОВИЯТА НА ЕДРО И ДРЕБНО И УСЛУГИТЕ, КАКТО И НЕПРОИЗВОДСТВЕНАТА СФЕРА В УСЛОВИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНО ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО.

                                                                                      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                                  X   X   X

СОФИЯ, 22 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА ПАРТИЯТА НА ТРУДОВИЯ НАРОД, УЧРЕДЕНА НА 2 5 АПРИЛ 1990 ГОДИНА.


                     ОТНОСНО МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

     НА НАС НЕ НИ Е НЕОБХОДИМ "ПЪТ КЪМ ЕВРОПА". НЕ НИ ТРЯБВА ДА СЕ АДАПТИРАМЕ ТУ НА ИЗТОК, ТУ НА ЗАПАД. НИЕ СИ ИМАМЕ СВОЙ НЕУТРАЛЕН ПЪТ. ВСИЧКО ПОЛОЖИТЕЛНО ОТ СВЕТА МОЖЕ ДА ВЪЗПРИЕМАМЕ СЪОБРАЗНО НАШИТЕ УСЛОВИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ, КАКТО И СВЕТЪТ ВЪЗПРИЕМА ОТ НАС, БЕЗ ДА ГО ПРЕВРЪЩА В НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА. ПРИНОСЪТ НА НЯКАКВИ МОДЕЛИ НА РАЗВИТИЕ И ДОПУСКАНЕТО НА ЧУЖДИ ВМЕШАТЕЛСТВА В НАЧИНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ДЪРЖАВАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА НИ ДЕЙНОСТ Е КОЩУНСТВО С НАШАТА ГЕРОИЧНА ИСТОРИЯ. ПОМОЩ ТРЯБВА ДА СЕ ТЪРСИ, СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪЩО, НО ТО ДА Е ПОДЧИНЕНО НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ. УЧАСТИЕТО НИ В МЕЖДУНАРОДНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШИ КООРДИНИРАНО, ЗА ДА НЕ СТАНАТ НАШИТЕ ФИРМИ ЖЕРТВА НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНКУРЕНЦИЯ, УМЕЛО НАПРАВЛЯВАНА ОТ ОФИЦИАЛНАТА И НЕОФИЦИАЛНИ РАЗНОВИДНОСТИ НА СДРУЖЕНИЕ, В ТОВА ЧИСЛО И ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ.
     В ОБОБЩЕНИЕ НА ВСИЧКО КАЗАНО ДОТУК НАШАТА ЦЕЛ Е:
     - ГАРАНЦИЯ И СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ ЗА ТРУДОВИЯ ЧОВЕК.
     - РАВЕНСТВО В ТРУДОВИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА, А НЕ УРАВНИЛОВКА НА ЗАПЛАЩАНЕТО. ТОВА ДА СЕ ПОСТИГНЕ ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕТО НА:
     1. СИЛНА НАЦИОНАЛНА ДЪРЖАВА, ФУНКЦИОНИРАЩА ВЪЗ ОСНОВА НА ДЕМОКРАТИЧЕН И ВИСОКОПРОФЕСИОНАЛЕН ПАКЕТ ОТ ЗАКОНИ, НЕПРОТИВОРЕЧАЩИ ПОМЕЖДУ СИ.
     2. УРЕГУРИРАНИ НАЦИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ, КАТЕГОРИЧНО ЗАЛОЖЕНИ В КОНСТИТУЦИЯТА.
     3. БАЛАНСИРАНА, СМЕСЕНА ИКОНОМИКА.
     4. ЕФЕКТИВНО УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОТО РАЗДЕЛЕНИЕ НА ТРУДА, КООРДИНИРАНО ОТ АСОЦИАТИВНИ ОРГАНИ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ.
     ПРОБЛЕМЪТ ЗА ИЗПОЛЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО БОГАТСТВО И КРУПНИТЕ ЕКОЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ДА СЕ РЕШАВАТ ПОД КОНТРОЛА НА ВИСОКОКОМПЕТЕНТЕН, ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУВАЩ ПАРЛАМЕНТ.
     В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА СЪЗДАДЕНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ И БИТ ЩЕ ПРИВЛЕКАТ ТРУДОВИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА СТРАНАТА НИ ЗА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ.
     БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА НАШИТЕ ТРУДОВИ ХОРА-СПЕЦИАЛИСТИ, ИНТЕЛИГЕНТИ, РАБОТНИЦИ И ДРУГИ КАТЕГОРИИ ДА Е КОНКУРЕНТОСПОСОБНО С ТОВА В ДРУГИ СТРАНИ И РЕГИОНИ.
     ПОЗИЦИИТЕ НА ПАРТИЯТА НА ТРУДОВИЯ НАРОД ОЗНАЧАВАТ:
     - ПЪЛНА СВОБОДА НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ.
     - ЗА ДЕЦАТА - ОТГЛЕЖДАНЕ ОТ СЕМЕЙНА СРЕДА ВЪВ ФАМИЛНИ ЖИЛИЩА. МАЙКАТА ОСВЕН ТЕХЕН ВЪЗПИТАТЕЛ, НАПЪЛНО ОСИГУРЕНА ОТ СОЦИАЛНИТЕ ФОНДОВЕ НА ДЪРЖАВАТА ДО 7-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ НА ДЕЦАТА.
     - УЧЕНИЦИТЕ - НАЛИЧИЕ НА УЧИЛИЩА ОТ ВЪЗРОЖДЕНСКИ ТИП И СЪВРЕМЕННА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ВСИЧКИ ТЕХНИ ДАРБИ И НАКЛОННОСТИ. ДА СЕ ВЪЗПИТАВА ПОДРАСТВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ В ДУХ НА РОДОЛЮБИЕ, ТРУДОВА СОЛИДАРНОСТ И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗЪМ.
     - УЧИТЕЛИ - ВИСОКОПРОФЕСИОНАЛНИ СПЕЦИАЛИСТИ С ЧОВЕШКИ ДОБРОДЕТЕЛИ, ПОСВЕТИЛИ СЕБЕ СИ НА ЕДНА ВИСОКООТГОВОРНА ХУМАННА ПРОФЕСИЯ. ВСИЧКИ ТЕ, ПРИЗОВАНИ ДА ПОДГОТВЯТ БЪДЕЩИТЕ КАДРИ НА НОВА БЪЛГАРИЯ. ОСИГУРЕНИ МАТЕРИАЛНО, С ГАРАНТИРАН ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАТУС И СТРОГИ ПРОФЕСИОНАЛНО-МОРАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ОТ СТРАНА НА ОБЩЕСТВОТО.
     - ЗДРАВНИ ТРУЖЕНИЦИ - ВИСОКОПРОФЕСИОНАЛНИ И ОТГОВОРНИ ЗА ЗДРАВЕТО НА НАРОДА, КАТО ОСНОВНА ЗАДАЧА Е ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ ЗА ЗАБОЛЯВАНЕ, А ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - КОМПЕТЕНТНИ ГРИЖИ И БЕЗПЛАТНО ЛЕЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА СЪВРЕМЕННА МАТЕРИАЛНА БАЗА, ГАРАНТИРАЩА ЛИЧНИ ДОХОДИ И УСЛОВИЯ ЗА НЕПРЕКЪСНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ, РЪКОВОДЕЙКИ СЕ ОТ МАКСИМАТА, ЧЕ ЗДРАВЕТО Е ЖИВОТ, А ЖИВОТЪТ Е НАЙ-ВИСШЕТО БЛАГО.
     - АРХИТЕКТИ-ТВОРЦИ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА В НОВА БЪЛГАРИЯ, ВПИСАНИ В СЪОТВЕТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРИРОДНИ ДАДЕНОСТИ.
     - РАБОТНИЦИ, ТВОРБИ НА МАТЕРИАЛНИ БЛАГА СЪС СИГУРНА РАБОТА И ЗАПЛАЩАНЕ, ОТГОВАРЯЩИ НА ТЕХНИТЕ ТРУДОВИ УСИЛИЯ И ПОСТИЖЕНИЯ. ПРЕМАХВАНЕ ЕДИН ПЪТ ЗАВИНАГИ КАКВАТО И ДА БИЛО И ОТ КОГОТО И ДА БИЛО ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТРУДОВИЯ НАРОД ПОД КАКВАТО И ДА БИЛО ФОРМА.
     - НИЕ СМЕ ЗА ГАРАНТИРАНЕ ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ЧОВЕКА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ КОНСТИТУЦИЯТА И ОТ ВСИЧКИ МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРЕНОСТИ И СПОРАЗУМЕНИЯ.
     - БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК Е ОФИЦИАЛЕН ЗА ВСИЧКИ, КОИТО СА РОДЕНИ И СА ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ, ЗНАМЕТО Е ТРИКОЛЬОРЪТ, ПИСМЕНОСТТА Е КИРИЛИЦАТА.
     ЕТО ТОВА СА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ, КОИТО СИ ПОСТАВЯ ПАРТИЯТА НА ТРУДОВИЯ НАРОД, КАТО ПАРТИЯ НА РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА, НА ТРУДОВИТЕ СЕЛЯНИ И НА ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА И ТЪРСЕЙКИ ВАШАТА ПОДКРЕПА, ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ НЯМА ДА ПОЖАЛИМ СИЛИ, ЗНАНИЯ И ОПИТ НАРОДЪТ, ТРУДОВИТЕ ХОРА ДНЕС ДА ЖИВЕЯТ ПО-ДОБРЕ ОТ ВЧЕРА, УТРЕ ОТ ДНЕС, ДРУГИ ДЕН ОТ УТРЕ И Т.Н. ЗА ПЪЛНИЯ ПРОСПЕРИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ И НА ВСИЧКИ НАС, МИЛИ ТРУДОВИ ХОРА.

                                                                           /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


                                         X   X   X

     СОФИЯ, 22 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА РОДОПСКИЯ СЪЮЗ "РОДОЛЮБИЕ".


     ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ НА 10 И 17 ЮНИ 1990 ГОД. РОДОПСКИЯТ СЪЮЗ "РОДОЛЮБИЕ" КАТО НАДПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ СЕ РАЗГРАНИЧАВА ОТ ВСИЧКИ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ И НЯМА ДА УЧАСТВУВА В ИЗБОРИТЕ.
     "РОДОЛЮБИЕ" ПРЕДОСТАВЯ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ПРАВОТО ДА ДАДАТ ПРЕДПОЧИТАНИЕТО СИ НА ТЕЗИ КАНДИДАТИ, КОИТО СПОРЕД ТЯХ НАЙ-БЪРЗО И ЕФИКАСНО БИХА ИЗВЕЛИ СТРАНАТА ОТ ТЕЖКАТА ИКОНОМИЧЕСКА, ДУХОВНА И МОРАЛНА КРИЗА И ОТ НАЦИОНАЛНОТО РАЗДЕЛЕНИЕ.
     ИЗБОРЪТ Е ПРЕДИ ВСИЧКО ВЪПРОС НА СЪВЕСТ И ЛИЧЕН МИРОГЛЕД НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ И ЗАТОВА СЪЮЗЪТ "РОДОЛЮБИЕ" ОЧАКВА ОТ СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ПРАВИЛНА И ТОЧНА ОЦЕНКА НА КАНДИДАТИТЕ, С ВЯРА В УТРЕШНИЯ ДЕН НА РОДИНАТА.
     РОДОПСКИЯТ СЪЮЗ "РОДОЛЮБИЕ" Е ЗА ЧЕСТНИ И СПРАВЕДЛИВИ ИЗБОРИ.

17 МАЙ 1990 ГОДИНА
                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА "РОДОЛЮБИЕ": БРАНКО ДАВИДОВ
                                                                               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/