22 март 1996


София, 22 март 1996 година
Брой 59 /1614/    

Завеждащ редакция: Нина Гаврилова


София, 22 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАРОДЕН СЪЮЗ - БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПО ПОВОД НА ОТНЕМАНЕ НА СГРАДИ НА БЗНС ПО РЕШЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, ОГЛАСЕНА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 21 МАРТ 1996 Г.


В началото на тоталитарната епоха у нас Българската работническа партия - комунисти отне всички имущества и сгради, които бяха собственост на опозиционния Български земеделски народен съюз /БЗНС/. Чрез груба акция на милиционерски отряд по заповед на Георги Димитров през 1945 г. бе отнета сградата и печатницата на в. "Земеделско знаме".

Сега, 50 години след тези печални събития, правителството на същата политическа сила, извършила тази вандалщина, прави опит да я повтори. В началото на тази година кабинетът на господин Жан Виденов е взел решения БЗНС да бъде изхвърлен от обитаваната от него сграда на пл. "Славейков" N 4а, както и да бъде изхвърлена редакцията на в. "Земеделско знаме" от нейната сграда на ул. "Врабча" N 23 в София. Даден е ултиматум от областния управител на Софийска област до утре, 21 март 1996 г., и двете сгради да бъдат опразнени. В противен случай щял да прибегне до сила.

Както през периода 1945-1947 г., така и сега комунистическата партия се стреми правно да обоснове своите насилнически действия над парламентарно представена политическа сила, каквато и тогава, и сега е Българският земеделски народен съюз. Грубото политическо насилие обаче няма и не може да има правна обосновка. То е насилие, то е репресия. А тя е още по-грозна, още по-отвратителна, още по-неморална и неприемлива след чудовищните уроци, оставени от тоталитарната епоха. Ако насилието бъде приложено към БЗНС, то той като акт на самозащита ще се постарае за него да научат всички демократични и парламентарни институции в Европа и в света. Това несъмнено ще помрачи образа на нова България пред тях. Ала отговорността за това няма да бъде на БЗНС, а на Българската социалистическа партия. Защото, след като тази партия половин век унищожаваше морално, политически и физически опозиционния БЗНС, след като репресира десетки хиляди негови членове и дейци, сега, повтаряме, с решенията на своето правителство да го изхвърли от обитаваните от него сгради, да отнеме сградата на в. "Земеделско знаме", наново се връща към репресиите си спрямо една демократична организация. Това е истинско покушение към демокрацията в България, проява на "късния сталинизъм", както бе казано и на последния пленум на Българската социалистическа партия.

Ние се обръщаме към всички народни представители в Тридесет и седмото народно събрание. Обръщаме се към цялата демократична общественост в България и призоваваме позорните действия на правителството спрямо БЗНС и в. "Земеделско знаме" да бъдат незабавно прекратени, а решенията му - отменени.
 
Надяваме се на "Позитано" 20 реализмът и политическият разум да вземат връх над самозабравата и късата политическа и историческа памет. В противен случай отговорността за неизбежните ответни масови протестни действия на коалиция Народен съюз - БЗНС, Демократическа партия, ще се понесат изцяло от управляващата политическа сила.

Уважаеми колеги от всички части на парламентарната зала, нека да направим така, че обстановката в България да бъде мирна и спокойна. Обръщам се специално към парламентарната група отляво и призовавам всички разумни и почтени хора в нея да въздействат кабинетът да прекрати произвола си над Българския замеделски народен съюз. А към демократичната опозиция - да се присъедини към нашия призив, защото ако днес бъде ударен Земеделският съюз, утре ще бъдат ударени другите.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 22 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА КОАЛИЦИЯ НАРОДЕН БЛОК "СВОБОДА" ОТ ПАРТИЯТА НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА И КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ.


Като се ръководят от желанието си да работят за свободата и напредъка на България;

като се основават на общото си разбиране за необходимостта от държавна независимост, свещена частна собственост и възраждане на политическите и народностните традиции и стремления;

като виждат неспособността на днешния елит да се справи със съдбовните задачи, поставени от времето пред народа ни;

Партията на свободата и прогреса и Консервативната партия решиха да образуват коалиция Народен блок "Свобода". За председател на Народния блок "Свобода" беше избран Иван Георгиев - председател на Партията на свободата и прогреса, а за заместник-председател и говорител Иван Едисонов - председател на Консервативната партия. Блокът ще се ръководи и представлява от неговия председател Иван Георгиев.

Признавайки идеалите на човешка свобода и национално достойнство, както и градивната роля на националните традиции, коалиция Народен блок "Свобода" ще работи за:

- гарантиране на личната свобода на гражданите, стабилно развитие на икономиката, политическа сигурност на страната и възраждане на националните ценности чрез;

- защита на приемствеността и противопоставяне на разрушителните промени в обществения, политическия и културен живот на нацията, като


ЩЕ СЕ РЪКОВОДИ ОТ СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ:

1. Укрепване на наиионалното самосъзнание на българския народ, утвърждаване на неговите традиции и обичаи, уважение и защита на личното достойнство на всеки гражданин независимо от неговия етнически произход и вероизповедание.

2. Осъществяване на активна външна политика, необвързваща България с чужди интереси на основата на равноправно и взаимноизгодно политическо и икономическо сътрудничество с всички държави с демократично обществено устройство.

3. Спазване на всички международни споразумения, непротиворечащи на националните интереси, при точно и безусловно зачитане на Международната харта за защита правата на човека.

4. Създаване на условия за по-бързото интегриране на страната ни в структурите на европейската общност.

5. Признаване правото на самоопределение, суверенитет и независимост на всяка държава в Европа и в света.

6. Обединяване на всички българи в страната и в света в духовно единство, основано на традиции, език и историческа памет.

Настоящето политическо споразумение ще се изготви в два еднакви екземпляра и ще важи до момента, в който бъдат постигнати основните цели и задачи на коалицията, залегнали в Програмата й.

София, 13 март 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДЕН БЛОК "СВОБОДА":
Иван Георгиев

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДЕН БЛОК "СВОБОДА":
Иван Едисонов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 22 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС С ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮЛИЯН КОЦЕВ ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩОТО ГЛАСУВАНЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


На разширеното заседание на изпълнителното бюро на партията, проведено на 20 март 1996 г., беше взето следното решение:

Като извънпарламентарна политическа сила с доказани антикомунистически позиции Партия Либерален конгрес ще подкрепи кандидатурата за президент, избрана от Осмата национална конференция на Съюза на демократичните сили /СДС/ на 23 и 24 март 1996 г.

Изпълнителното бюро се обръща към всички членове на Партия Либерален конгрес в страната да участват по места в предварителните избори, като гласуват за кандидата на СДС.

Изпълнителното бюро на Партия Либерален конгрес е поело инициативата за преговори със СДС и очаква в скоро време да бъде подписано политическо споразумение за коалиционно партньорство.

София, 20 март 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 22 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ВИСША ДЪРЖАВНА КОРУПЦИЯ ЛИКВИДИРА НЕПОДКУПНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В ПЕТРОЛНАТА ИНДУСТРИЯ" НА КОМИТЕТА ПО НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ КЪМ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА 3" ПО ПОВОД НА УВОЛНЕНИЕТО НА ДИРЕКТОРА НА ФИРМА "ПЛАМА".


Истински причини:

I. На 8 декември 1995 г. г-н Пукалски уведомява министър Вучев за тежки углавни престъпления на изпълняващия длъжността заместник-министър и председател на Съвета на директорите на "Плама" - корупция в особено високи размери, а именно:

1. Лична комисиона, искана от заместник-министъра от френската фирма "Елф Акитен", 50 000 долара на ръка за всеки вкаран танкер с петрол и 300 000 долара понастоящем, за да работи "Плама" с тях. Свидетели - официалният представител в България Джак Ригас, който се оплаква нееднократно, и секретарката Лили Топалова.

2. Застраховка на държавни предприятия към частни дружества под натиска на заместник-министъра с цел лично облагодетелстване /завод "Република" и завод "Вапцаров" - гр. Плевен/.

3. "Евроенерджи" и семейни връзки на заместник-министъра.

4. Намесата в Украйна във връзка с дълговете - с цел лично облагодетелстване.

5. Автомобили "Форд" "Волво" за "домашно ползване", купени със средствата на "Плама".

Компактна е връзката на министерството и с фирмата "Петромакс". Вкарвайки румънски продукт за производство на безоловен бензин чрез подставени фирми от рода на "Пет звезди", ощетява държавата и не плаща акциз.


II. Специфични отношения с швейцарската фирма "Содешанс" на заместник-министъра.

Г-н Пукалски отказва предложения от представителите на "Содешанс" Бонев и Дачев подкуп в размер на хиляди долари.


III. Г-н Пукалски е заплашван от висши служители да си подаде оставката, че "лошо го чака".

Уведоменият министър Вучев нехае за Наказателния кодекс - поставящ го под удара на закона.

"Крайно" близките отношения на министър Вучев и заместник-министъра и неподкупността и безкомпромисността на г-н Пукалски го правят неудобен за настоящите "държавници" и нарастващата сред тях корупция независимо от високия му професионализъм.

Кой стои отново над закона в България и защо масмедиите, Българската национална телевизия и Българското национално радио мълчат?

София, 14 март 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 22 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ТРЯБВА ДА СПЕЧЕЛИ ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ" НА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ 1896 Г., ПРИЕТА НА ПЪРВИЯ КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /16 МАРТ 1996 Г., ВАРНА/.
Форумът е свикан като Национален събор и по решение на делегатите прерасна в конгрес. За председател е преизбран Стоян Райчевски.


Демократическа партия - 1896 на своя първи конгрес, като обсъди разрухата, до която беше доведена икономиката на страната вследствие на некомпетентното и безотговорно управление на двете последователни правителства на Българската социалистическа партия - на Любен Беров и Жан Виденов, които доведоха народа ни до ръба на оцеляването, с бездействието си стимулираха нечуван ръст на престъпност и корупция, банкрутираха националната банкова система, обрекоха ни на изолация от Европа и света, блокираха пътя на западните инвестиции и в настоящия момент подготвят чрез така наречената масова приватизация изпълнението на секретните планове за доразграбване на България,

ДЕКЛАРИРА:

Първо - единствената алтернатива за необратимостта на демократичните процеси е Съюзът на демократичните сили, чийто лоялен и пълноправен член е Демократическа партия - 1896.

Второ - непосредствената задача на Съюза на демократичните сили и на цялата демократична общност срещу комунистическата реставрация е спечелването на президентските избори, а единственият път за това минава през активното участие в предстоящите първични избори за кандидат-президент.

Трето - стратегическата ни цел е предизвикването на предсрочни парламентарни избори, свалянето от власт на престъпната комунистическа върхушка и поемането бъдещето на България в този съдбоносен исторически момент от Съюза на демократичните сили.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 22 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА СДРУЖЕНИЕ С ИДЕАЛНА ЦЕЛ "СЪГЛАСИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ".


РАЗДЕЛ III
Органи на сдружението

Чл.8. Органи на сдружението са общото събрание и управителният съвет.

Чл.9. /1/ Общото събрание се състои от членовете на сдружението, които участват лично в заседанията.
/2/ Общото събрание е върховен орган на сдружението и има следните правомощия:
1. изменя и допълва устава;
2. определя всяка година членския внос;
3. прекратява съществуването на сдружението и взема решения за участието му в други сдружения;
4. изключва членове на сдружението;
5. избира управителния съвет и неговите председател и заместник-председатели;
6. решава други въпроси от неговата компетентност, поставени му от закона или от настоящия устав.

Чл.10. /1/ Общото събрание се свиква от управителния съвет най-малко два пъти годишно с писмена покана до всеки член на сдружението. Управителният съвет е длъжен да свика общото събрание и когато 1/10 от членовете поискат това писмено. Ако управителният съвет не свика общото събрание в двуседмичен срок, то се свиква по реда, предвиден в закона.
/2/ Поканата се изпраща най-малко една седмица преди датата на провеждането му. В поканата трябва да се посочат дневният ред, мястото, датата и часът на заседанието. По въпроси, които не са били посочени в дневния ред и не са били надлежно оповестени, не могат да се вземат решения.

Чл.11. /1/ Общото събрание е законно, ако на него присъстват най-малко половината от членовете на сдружението. Ако не се явят нужният брой членове, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и членове да се явят.
/2/ В общото събрание всеки член има право на един глас. Гласуването с пълномощно не се допуска.

Чл.12. /1/ Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство на гласовете.
/2/ Решенията по чл.9, ал.2, т.т. 1 и 3 се вземат с мнозинство 2/3 от гласовете на присъстващите членове. Решенията по т.4 на същия член се взимат с единодушно решение на присъстващите членове, при условие, че всички членове са редовно поканени, съгласно изискванията на чл.11 от настоящия Устав, и въпросът е бил включен в дневния ред.
/3/ Никой член няма право да гласува при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговия/та съпруг/а, низходящи и възходящи роднини, както и до роднините му по съребрена линия и по сватовство до втора степен включително.
/4/ Решенията на общите събрания, които противоречат на закона или на устава, могат да бъдат отменяни от държавния орган, под надзора на който се намира сдружението.

Чл.13. /1/ Управителният съвет се състои от единадесет души, които се избират от общото събрание за срок от една година.
/2/ Управителният съвет ръководи делата на сдружението съгласно закона, настоящия устав и решенията на общото събрание.
/3/ До избирането на нов управителен съвет предишният съвет продължава да изпълнява функциите си.
/4/ Председателят и заместник-председателите на управителния съвет представляват заедно или поотделно сдружението, координират дейността на управителния съвет, свикват и ръководят заседанията на управителния съвет.


РАЗДЕЛ IV
Членуване в сдружението
    Прекратяване на членството. Изключване

Чл.14. /1/ Членуването в сдружението е доброволно. Сдружението е открито за приемане на нови членове.
/2/ Всеки дееспособен български гражданин, желаещ да стане член на сдружението, подава молба до управителния съвет, в която заявява, че приема условията на устава на сдружението и се задължава да го спазва.
/3/ Управителният съвет се произнася за приемането на нови членове. На следващото заседание на общото събрание на сдружението управителният съвет представя новоприетите членове. Общото събрание може да отмени решение на управителния съвет в случаите, когато са нарушени разпоредбите на устава за приемането на нови членове.

Чл.15. /1/ Прекратяването на членуването в сдружението е доброволно. Желаещият да прекрати членството си подава молба до управителният съвет, в която писмено заявява, че се отказва от членуване в сдружението.
/2/ С подаване на молбата в канцеларията на дружеството и нейното завеждане в същия ден по надлежния ред членството се смята за прекратено, без да е необходимо изрично решение за това на управителния съвет.
/3/ С решение на общото събрание, взето с обикновено мнозинство, може да бъде изключен член на сдружението, нарушил устава.
/4/ Годишният членски внос на напуснал или изключен член не се връща.


         РАЗДЕЛ V
Прекратяване на сдружението

Чл.16. Освен по решение на общото събрание сдружението се прекратява с решение на компетентния съд, ако:
1. в продължение на три месеца остане с по-малко от трима членове;
2. дейността му противоречи на закона, устава или на държавния или обществен ред;
3. стане неплатежоспособно.

Чл.17. След прекратяване на сдружението имуществото му се предава на държавата, която отговаря за задълженията му до размера на полученото имущество.

/Пресслужба "Куриер"/


16:00:00
22.03.1996 г.


Редактор: Лилия Томова
                  Нина Гаврилова - деж. ред.
Технически изпълнители: Весела Тодорова
                                           Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!