22 март 1994


София, 22 март 1994 година
Брой 56 /1101/


София, 22 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНО ПАРТИЙНО СЪВЕЩАНИЕ /20 МАРТ 1994 Г., БОТЕВГРАД/.


Зелената партия констатира, че продължава и се задълбочава кризата на властта в страната. Демонстративното нежелание на основните парламентарни сили да се заангажират с дейността на правителството спъва приватизацията, връщането на земята и ликвидирането на престъпността. Заболяването на министър-председателя внася само допълнителен елемент в липсата на силна изпълнителна власт.

Ръководствата на Българската социалистическа партия /БСП/ и на Съюза на демократичните сили /СДС/ нямат политическа воля, за да провеждат реформата в необходимата за всички посока, а защитават интересите на създадени и подкрепяни от тях групировки.

Зелената партия вижда единствен изход в предсрочни избори. За да не бъде новият парламент копие на сегашния, е необходимо присъствието на политическа сила с воля за промяна чрез прагматични и без идеологически окраски действия.

Зелената партия както във Великото народно събрание /ВНС/, така и след това доказа, че знае пътищата и разполага с възможност, в сътрудничество с други партии, да изведе страната от тежката криза. Ние виждаме за свои партньори партиите, стоящи на демократични позиции и неприемащи сегашната политика на БСП и СДС. Зелената партия ще избере своите партньори не според етикета ляв или десен, а според това доколко те желаят и могат да спомогнат за възхода на България.

Има единодействие на БСП и СДС да запазят подялбата на властта чрез тайни преговори за промени в избирателния закон.

Зелената партия е за такава избирателна система, при която няма да се губят гласове на избирателите, като същевременно гарантира възможността на избирателя да изрази личното си предпочитание към кандидатите.

В тази обстановка Националното съвещание на Зелената партия апелира към своите привърженици и симпатизанти за трезви и целенасочени действия към създаването на спасителната за България политическа сила, която да гарантира на страната стабилност и икономически просперитет.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вл. Сотиров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПОЛИТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И СЪЮЗНИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА.


Националният комитет /НК/ на Социалдемократическата партия /СДП/ оценява политическия съюз между Българската социалдемократическа партия /БСДП/ и комунистическия мутант Гражданско обединение за републиката /ГОР/ като проява на къса историческа памет. За нас този акт е опит за възстановяване на Отечествен фронт /ОФ/ с цел присаждане на полския модел на българска почва. Това е още и начин за легитимиране на комунистите в международен аспект чрез членството на БСДП в Социалистическия интернационал.

Още през 1991 г. ние предупредихме българските социалдемократи за съглашателските тенденции в ръководството на БСДП. Днес тясното сътрудничество между това ръководство и комунистите е факт.

Ние вярваме, че нашите съидейници от БСДП няма да бъдат подведени още веднъж от своето ръководство и ще заемат естественото си място като социалдемократи в редиците на демократичните сили.

София, 19 март 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НК НА СДП:

Иван Куртев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "ПРИНЦИПИ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СИСТЕМА ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ" НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - ПЛОВДИВ.


Съобразно с чл.67 от Конституцията на Република България: "Народните представители представляват не само своите избиратели, а и целия народ. Обвързването със задължителен мандат е недействително".

И още нещо: "Народните представители действат въз основа на конституцията и законите в съответствие със своята съвест и убеждения."

Както се вижда, чл.67 с двете си алинеи достатъчно ясно подчертава, че един мажоритарен принцип на партийна основа е неконституционен, както и сляпото подчиняване на някаква партийна дисциплина, което може да се очаква при чисто пропорционална система.

Като съзнава ясно, че действащият парламент в крайна сметка ще определи вида на избирателната система по начин, най-изгоден за парламентарното мнозинство, въпреки всичко Демократическата партия си позволява да предложи някои свои виждания за избирателен закон, който максимално да се възползва от положителните страни на двата принципа: мажоритарен и пропорционален.

1/ Страната се разделя на 160 мажоритарни избирателни района, в които се регистрира САМО по един кандидат от политическата партия или коалиция. Възможно е да се издигат кандидатури и на отделни независими кандидати.

2/ Политически партии и коалиции, издигнали кандидати в повече от 120 избирателни района, имат право на национална пропорционална листа, но съставена само от регистрираните кандидати.

3/ При определяне на реда в националната пропорционална листа може да се избира между два подхода: или тя да се подреди предварително от политическата групировка, или това да стане от централната избирателна комисия според получените изборни резултати. И двата подхода имат своите положителни и отрицателни страни.

4/ Изборите се провеждат само в един тур. За избрани се смятат ония мажоритарни кандидати, които са получили повече от половината гласове от броя на гласувалите. Останалите неоползотворени гласове за другите кандидати се събират в националните пропорционални листи за разпределяне на 80 депутатски места, запазени за политическите групировки, получили известна подкрепа от избирателите, но не успели да получат мандати. По този начин не се губят гласове на избиратели. Всяка политическа групировка, получила в национален мащаб определен брой гласове, по-голям от необходимия за избиране на един депутат, има право на свой представител. По този начин: първо, вотът на гласоподавателите напълно се зачита; и второ, парламентът наистина придобива по-демократичен характер с по-широката си представителност.

5/ Броят на избирателните райони и възможността да бъдат избрани най-много 160 депутати от една политическа сила се обосновават от необходимостта да се попречи на която и да било политическа групировка в страната да заграби властта чрез промени в конституцията, които могат да се осъществяват само от най-малко 161 народни представители.

6/ Ако се случи в определен брой мажоритарни райони да не бъде избран нито един кандидат, то тези бройки се прехвърлят към националната пропорционална листа.

7/ Изборите се провеждат с една-единствена бюлетина, бяла на цвят, в която са вписани всички кандидати и избирателят сам ще отбележи своето предпочитание, като посочи само личността, за която гласува.

По предлаганата система се осигурява:

1 - мажоритарен принцип - избирателят посочва лицето, което предпочита;

2 - пропорционален принцип - няма загуба на гласове, подадени за предпочитаната политическа групировка;

3 - икономичност на изборите - броят на отпечатаните бюлетини е сведен до десетина милиона, толкова, колкото са реално необходими. При това пликове не са необходими. Що се отнася до възраженията за неграмотност на малка част от избирателите, то те са несъстоятелни. Българският избирател трябва да избира грамотно с чувство за отговорност. Неграмотността при изборите води до парламенти от типа на 36-то Народно събрание.

Пловдив, 17 март 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

*  *  *

София, 22 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВЪЗВАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "ОБЕДИНЕНО БЪЛГАРСКО ВОЙНСТВО” И НА БЪЛГАРСКА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ "НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ" КЪМ ВСИЧКИ РОДОЛЮБИВИ БЪЛГАРИ ЗА СВИКВАНЕ НА ВЕЛИК ОБЩОБЪЛГАРСКИ СЪБОР В ПЛОВДИВ ПРЕЗ 1994 Г. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Република Бълргария, д оМинистерския съвет, до средства за масова информация.


От името на ръководствата на надпартийното сдружение национален съюз "Обединено българско войнство" и Българска Отечествена партия "Национален съюз" към всички наши членове, симпатизанти и към всички родолюбиви българи в България и извън нея по цял свят - частни и държавни фирми, бизнесмени и към Конфедерацията на индустриалците в България.

УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ,
БРАТЯ БЪЛГАРИ,

Страната ни изпитва непоносимо страдание и преживява трудния и мъчителен преход от кризата, която не ни е за първи път сега - 1931-1932 г. и 1947-1948 г., и тотално ни деградира като общество, а този преход е уникален по своята същност и е изявен с пълната безпомощност на българите.

В този тежък не само за България, а и за цялата Източна Европа преломен "момент" от 10-15-годишен период с процеси и елементи на разочарование, на обърканост и на безнадеждност в прехода ни от социализъм към демокрация /капитализъм/, българският народ е унижен, разграден, поруган и обезверен. Напуска го и последният живец на вяра и упование в собствените му сили, в доброто на човешкото достойнство. Българският народ в лицето на средната прослойка на населението достигна до една от най-ниските си точки на национален спад по доходи и с отрицателен прираст на раждаемостта. Този народ беше докаран на границата на бедността и беше принуден да се подпира на просешка тояга, състояние, доведено от наши и чужди "добродетели" и управници. Основното и единственото оръжие на този народ, което му е все още останало, е - ние, българите, сами да се спасяваме, а не да ставаме роби на новия световен икономически ред, водещ ни на многостранно разединение - сепаратизъм във всички аспекти от политиката и икономиката ни, етническа и социална разруха с 5 до 10 процента новоформирана финансова олигархия. Ние изхождаме от човешката максима и философска сентенция на българите - "Помогни си сам, та и Бог да ти помогне".

С настоящото послание, като истински и родолюбиви българи, нищо друго не ни остава в този труден и трагичен за България преход на социално раздиране, кражби, изнасилвания, убийства, религиозни секти, цъфтящ наркобизнес, наркомания, беззаконие и държавна мафия, довели до пълното безверие на българина в себе си от днешните управници с мандата на т.нар. "турска" парламентарна група, от безотговорността на парламентаристите и от нехайството на президентството - е просто наложително, ние обикновените хора сами да се изправим с високо вдигнати чела срещу бедствието и сами да се защитаваме, като поведем този народ от състоянието му на отчаяние в един нов дух на съзидание и на ново духовно възраждане с подема и с издигането от всички родолюбци на инициативата ни с мотото на деня "Българино, ти си велик, повярвай в себе си".

Нашата цел е събуждането и възраждането на потиснатия български дух, където и да се намира той - в страната ни и извън нея по света. Ние не сме за нови териториални кроежи, а за единение само по дух на българщината, предвид схващането ни за обединена Европа - Европа без граници, или евентуално една Славянска конфедерация - с център България.

В тази връзка под егидата на Национален съюз "Обединено българско войнство" и "Българска Отечествена партия "Национален съюз" и под патронажа на председателите на всички родолюбиви български движения, сдружения, организации, партии и коалиции в България и извън нея, в бившите ни територии под чуждо владичество вече 70-80 години, като Източна Тракия, Западна Тракия, Беломорска Македония, Вардарска Македония, Нишка Моравия със Западните покрайнини, Банат, Северна Добруджа, Бесарабия, Крим и Таврия и другаде по кътчетата на света, където живеят българи, се призовават първо техните представители - председатели на организации, на движения или изявени българи, да заповядат на първата работна среща в град Пловдив /по допълнително договорено време евентуално - Пролетния мострен панаир - 1994 г./ с цел дискутиране на статута и проблемите на българите по света и в страната. Тези народни български избраници - любещи и милеещи за Род и Родина, да подемат инициативата и да участват най-активно по същността на идеята за организирането и за провеждането през септември 1994 г. на есенния Пловдивски мострен панаир за една всеобща всебългарска среща, т.е. велик общобългарски събор - Пловдив 1994 г.

Тема на събора /по комисии и по секции с обща насоченост на дневния ред/:

1. Търсене на генеалогичните корени на българщината.

2. Ново Българско Възраждане /само по дух/ в Мизия, в Тракия и в Македония, предвид концепцията ни за обединена Европа и предстоящия водораздел между първото схващане и това за славянската конфедерация с център - България.

3. Официалното ни предложение до Република Македония и Република България да влезнат в една обща конфедерация.

4. Издигане и утвърждаване на българската държавност с укрепване на устойте й от език, етнокултура, християнска религия, морал, народопсихология, естрада и фолклор, нрави, обичаи и много други от тези елементи в съграждането на новия български дух, на вярата и на надеждата, защото безверието на духа е равно на смърт във вертикално положение на човешката личност, манипулирано от враговете ни.

5. Концепция за националната сигурност на българската държава.

6. Концепция за изграждане на Национална програма по единна национална политика - чрез приемането и с подписването й от всички политически сили.

7. Трактовки по сегашния статут на българите по света.

8. Борба за нова изборна система в България /мажоритарната/ с девиза ни: "Да превземем българския парламент с мажоритарна система."

9. Защита срещу турската инвазия и турцизирането на коренното българско население в страната, като българите - мохамедани и нашеподобните етноси в страната като българите - роми, гагаузи, татари и т.н.

10. Защита срещу ислямизма.


ХРОНОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ШИРОКОМАЩАБНОТО МЕРОПРИЯТИЕ

Първа работна среща - само на личности с представители - представителите на организациите и на изявени българи от чужбина и от страната - Пловдив 1994 г., май, пролетния Пловдивски мострен панаир /ПМП/.

Втора официална среща - Велик общобългарски събор. Пловдив - 1994 г. евентуално по време на есенния Пловдивски мострен панаир.

Набиране на финансови средства за целта на мероприятието:

I. C молби за спонсорство или за дарение до директорите или управителите изключително на производствените предприятия, до представителите на индустриалците в България /Г-13/ и до други заможни и състоятелни български граждани от България и от чужбина.

Най-рационалното използване на масмедиите за популяризиране на организацията и изпълнението на Събора с помощта на журналистите от радиото, телевизията, пресата и телеграфните агенции чрез принципа на мултипликационния подход за разгласяването на това по своята същност широкомащабно мероприятие Велик общобългарски събор, за което са необходими немалко парични средства, като левовете да постъпват по Банкова сметка: 840 130 554 - 6 при ЧЗБ "АГРОБИЗНЕСБАНК" АД - 864 - Пловдив, площад "Централен” N 1 по сметката на Българската Отечествена партия "Национален съюз" със седалище 4000 - Пловдив, ул. "Лъджене" N 30-32, тел: /032/22-86-86, 26-70-38 и факс /032/ 270-270.

ПОДПИСАЛИ ОТ ПЛОВДИВСКИЯ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БОП И НС-ОБВ: К. Куманов

V.З.и. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС-ОБВ: Св.Димитров

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР НА НС-ОБВ: Ст.Христов

Пловдив, 3 февруари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И ЗА ОТНОШЕНИЯТА НА ПАРТИЯТА С МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /19-20 ФЕВРУАРИ 1994 Г.,СОФИЯ/. Документът е предоставен от архива на партията.


В създаване на структурите на гражданското общество и установяването на демократични механизми за неговото управление България несъмнено отбеляза успех с приемането на новата конституция през 1991 г. Положителна крачка в това отношение са и правилниците за работа на Седмото велико народно събрание и на Тридесет и шестото обикновено народно събрание, с които се регламентират, прилагат и утвърждават парламентарни процедури, характерни за свободните западни демокрации.

За съжаление обаче такъв извод не може да се направи за работата на местните парламенти - общинските съвети:

1. Системно се нарушават правата на общинските съветници за безпрепятствен достъп до информация.

2. Питанията на общинските съветници, като форма на контрол над кмета и над общинската администрация, не играят нужната роля.

3. Създава се впечатление за безпомощност и ненужност сред общинските съветници /особено сред тези, изгонени от Българската социалистическа партия/БСП/ и Съюза на демократичните сили/СДС/, което води до липса на нужния кворум за провеждане на сесията.

4. Поради липсата на информация в големите райони избраните общински съветници трудно могат да оказват конкретна помощ на своите избиратели, което ги прави неефективни като политически фигури.

Причините за това са в:
- някои несъвършенства на Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/;
- вече трета година Народното събрание в противоречие с преходните разпоредби на ЗМСМА не приема закона за общинското самоуправление.

Българска партия Либерали е инициатор за разработване на проект за работата на местните парламенти. С един проект за разработване и установяване на демократични процедури в работата на местното самоуправление и местната администрация и след приемане закона за общинското самоуправление ще се създадат предпоставки и за отговор на Европейската харта на самоуправляващите се общини, документ, към който сме длъжни да се присъединяваме като страна - член на Съвета за Европа.

София, 20 февруари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА НЕЗАВИСИМИЯ ОБЩЕСТВЕН КОМИТЕТ ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ, ПОДПИСАНО ОТ ДЕЙЦИ НА НАУКАТА И КУЛТУРАТА И ОБЩЕСТВЕНИЦИ. Документът е приет на заседание на комитета на 17 март 1994 г.


С чувство на дълбока загриженост и нарастваща тревога заявяваме своята гражданска позиция във връзка с масираните опити на нелегитимни формации и среди да поставят под съмнение духа и смисъла на българската конституция.

Гражданското общество може да се изгражда само и единствено при гарантираното от конституцията равенство на личността пред законите.

Като подкрепяме правото и свободата на волеизявление на гражданите, ние категорично се обявяваме срещу всеки опит на вътрешни и външни претенденти за превръщане на единната българска държава във федеративна или разделена по етнически или верски признак.

Общоизвестно е, че днес вследствие на активното деструктивно поведение на отделни лица, формирования и организации реално се поставят под заплаха волята на българския народ като суверен, териториалната цялост и устоите на българската държава, както и функцията на българския език като официален език на Република България.

Подобни искания, тиражирани в средствата за масова информация, са недопустимо нарушение на конституцията и международните договорености, които е поела българската държава.

Изразяваме тревожно недоумение от демонстративната незаинтересуваност на държавните институции и служители, които са призвани и конституционно задължени да предприемат конкретни действия срещу всеки опит за създаване на условия за обособяване на автономни области в крайгранични и централни райони на страната даже със своя войска, полиция, знаме, език и религия.

Заявяваме категоричното си убеждение, че основно задължение на всеки български гражданин е непрекъснато чрез своите действия и публично поведение да дава доказателства за лоялност към българската държава. Търпенето на противозаконни и организирани действия, целящи разрушаване на конституционно установения ред, би довело до ескалация на етническото и религиозното напрежение с непредвидими последици.

С чувство на гражданска отговорност пред своя народ и като изразители на мнението на широки обществени кръгове

Н А С Т О Я В А М Е:

Народното събрание, президентската институция, правителството, главната прокуратура и съдебната власт да изразят публично отношение и да предприемат действия срещу постъпките на лидери и формирования, които не зачитат конституцията и народния суверенитет и обслужват антидържавни интереси на среди и лица не само в България. Те трябва в пълна мяра да понесат своята отговорност пред закона, както в пълна мяра ползват предвидените в него права.

София, 17 март 1994 г.

Александър Ангелов, Александър Ганевски, Александър Григоров, Ангел Ангелов, Ани Златева, Асен Фърчилков, Атанас Мочуров, Атанас Пейчев, Барух Шамлиев, Благовест Сендов, Богдан Глогински, Борис Димовски, Валентин Манолов, Васил Въчев, Васил Гюзелев, Васил Мирчев, Велко Вълканов, Венелин Кръстев, Венцислав Начев, Виолета Мандева, Витан Анчев; Витан Божинов, Вълко Тонев, Въло Иванов, Въло Радев, Гео Донев, Георги Близнашки, Георги Константинов, Георги Йолов, Георги Първанов, Георги Стоилов, Георги Фотев, Гиньо Ганев, Давид Овадия, Делчо Балабанов, Димитрина Петрова, Димитър Вълчанов, Димитър Ганев, Димитър Сираков, Димитър Трифонов, Димитър Яръмов, Добри Добрев, Дойно Дойнов, Добрин Мичев, Дончо Цончев, Душка Станева, Евгени Станчев, Евстати Бурнаски, Елена Радонова, Емил Бонаров, Емил Николов, Ефрем Карамфилов, Захари Карамфилов, Здравка Веселинска, Иван Маринов, Иван Матев, Иван Филчев, Илия Конев, Илия Темков, Илчо Димитров, Ина Йорданова, Йоан Митев, Йовчо Топалов, Йордан Йорданов, Йордан Узунов, Кирил Янев, Константин Златков, Константин Карамитрев, Кръстьо Горанов, Лазар Николов, Любомир Черешаров, Мария Бочева, Марин Калонкин, Матей Шопкин, Методи Измирлиев, Мими Виткова, Минка Мичева, Мито Исусов, Михаил Малеев, Найден Манчев, Никола Инджов, Никола Радев, Николай Генчев, Николай Жечев, Николай Константинов, Николай Михайлов, Пенчо Радковски, Петър Игнатов, Петър Стайков, Радослав Янчев, Рангел Вълчанов, Румен Георгиев, Румен Катинчаров, Сава Цоновски, Светлин Русев, Симеон Тодоров, Спартак Демостелов, Стайко Стайков, Стайко Трифонов, Стефан Данаилов, Стефан Дойнов, Стефан Продев, Стоян Джавезов, Стойо Тодоров, Теодора Сачанска, Тодор Патрашков, Тодор Цонев, Тома Добрев, Тончо Жечев, Христина Пантелеева, Христо Милков, Ценко Минкин.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ "ИЗКУПЕНА ЦЪРКВА ХРИСТОВА - НОСИТЕЛ НА ПОСЛЕДНОТО БОЖИЕ ПОСЛАНИЕ КЪМ ЧОВЕЧЕСТВОТО ПРЕДИ ХРИСТОВОТО ПРИШЕСТВИЕ ЗА ЛЮБОВТА НА БОГ-ОТЕЦ КЪМ НЕГОВОТО ТВОРЕНИЕ И ЗА ИЗКУПЛЕНИЕ И СПАСЕНИЕ НА ВСИЧКИ ХОРА ПО ЗЕМЯТА". Изкупена църква Христова е регистрирана в Дирекцията по вероизповеданията към Министерския съвет на 15 май 1992 г.


Чрез Изкупена църква Христова Бог известява на човечеството своето велико дело и дава светлина за решенията на Небесния съд, свързани със заключителния етап от развоя на Спасителния план. Така се изпълнява Божието обещание: "И ще поставя съда си за видело..." (Исая 51:4). Също и пророчеството в Откр. 18:1 "И след това видях, че слизаше от небето ангел (вестител), който имаше власт голяма; и Земята се просвети от неговата слава", а пророк Исая (60:1-3) призовава вестителя: "Стани и свети, защото светлината ти дойде и славата Господня изгря върху тебе... и народите ще дойдат в светлината ти."

Всеки от нас може да опише вярата и мислите си за Бога. Но основното, което трябва да кажем, е, че сега, в благодатното време, което непосредствено предхожда Христовото пришествие, Бог показва безмерната си милост към човешкия род. Истинският негов лик е на Бог-Отец, изпълнен с милост и любов, който щедро прощава беззаконието на всеки, призовал го с вяра и надежда. Той е пожертвал за нас единородния си Син, за да може Небесният съд чрез узаконената цена на пролятата Христова кръв да отсъди оправдание и изкупление за духа на всеки човек на Земята. Тялото на човека (плътта) е временно творение, а духът му е Божий и само той може да получи вечен живот. Ето, за това спасение и изкупление на човешкия дух става въпрос. Спасение и изкупление, които могат да бъдат само Божие, а не човешко дело!

Това бяха Божиите обещания, които, преди да навлязат в изпълнение, трябваше да бъдат узаконени от Съда на небеса.

И затова Изкупена църква Христова няма за задача да привлича нови членове по подобие на други духовни общества, които обещават, че чрез подобно "членство" осигуряват единствения път за спасение на човека! Бог е този, който въз основа на узаконената от Небесния съд изкупна цена на Христовата кръв, ще съгради чрез Светия Дух своята всемирна "Изкупена църква Христова" от цялото човечество. Тази всемирна църква заедно с възкръсналите оправдани от Небесния съд починали хора от всички времена ще посрещне Христос при второто му пришествие!

Ето защо Изкупена църква Христова известява на всички хора по света, независимо от тяхната народност, раса и вероизповедание, вярващи и невярващи, последната Божия Вест, заключителна част на Евангелието (Благата Вест) - да чуят за милостта и любовта на Бог към неговото земно творение, да повярват в Създателя си и да се замислят за своето спасение, защото Небесният съдебен процес е приключил и предстои Христовото пришествие.

Основни послания на Вестта

1. Очакваният от всички християни Небесен съд няма да се осъществи според общоприетото схващане в момента на Христовото пришествие. Този Съд не е еднократен акт, а продължителен процес. Той предшества второто идване на Христа - вече се е състоял и приключил и е дошло време всички да узнаят за него, в изпълнение на пророчеството в Исая 51:4 "Слушайте ме, люде, и дайте ми слушане, народе мой; защото... ще поставя съда си за видело на народите."

2. Вестта идва да освободи хората от насажданата погрешна представа, че този Съд е "страшен". Той е страшен и гибелен за Сатана, за падналите с него ангели и за онези хора, които до края на живота си отхвърлят Бога. Всички обвинителни и осъдителни слова в Библията се отнасят за тях. Защото по Спасителния план чрез тяхното унищожение ще се осъществи окончателното ликвидиране на греха и на неговия плод - смъртта, не само на Земята, но и във Вселената, където Сатана осъществи първия грях, първото беззаконие - неизпълнение на волята на Твореца от негово създание - много преди сътворението на Земята и на човека.

Този Съд не е страшен, защото чрез него Бог предоставя на всеки човек възможност за изход от греха по силата на правото за свободен избор: Яков 2:12 "Така говорете и така правете, като че ли ще бъдете съдени по закона на свободата; и Второзак.30:19 "Викам свидетел против вас днес Небето и Земята, че положих пред вас живота и смъртта, благословението и проклятието; затова изберете живота, за да живеете...". Затова в Псалмите е казано: Пс.17:7: "Яви чудните си милости, ти, който с десницата си спасяваш, които се надеят на тебе", и в Пс.101:1 "Милост и съд ще пея, тебе, Господи, ще възпея." От тази благодатна възможност са лишени само духовете на злото - Сатана и падналите с него ангели.

3. Според думите на Христос точният ден и час на неговото второ пришествие са известни само на Бог-Отец. Но тъй като Небесният съд е приключил, Изкупена църква Христова е задължена да предупреди човечеството, че това пришествие вече реално е наближило в изпълнение на пророческите слова в Йоил 2:1 "Възтръбете с тръба в Сион и възкликнете в святата ми гора: да се разтреперят всички, които населяват Земята: защото иде денят Господен, защото е близо." И в Соф.1:14: "Близо е великият ден Господен, близо и твърде бърза..."

Целта на тази информация не е да откъсне хората от ежедневните им проблеми, да всява паника или да ги принуждава да се присъединяват към една или друга църква, а да им помогне да получат познание за Божията милост и любов към тях и да ги накара да се замислят за спасението си в настъпилото съдбоносно и приключващо земната тленна история време.

ВЕСТТА, която носи Изкупена църква Христова, е адресирана както към вярващите християни и техните пастири, така и към останалата част от човечеството, за да посочи на всеки човек в какво се изразява лично за него Творцувата любов и милост на Бог-Отец.

Към християните:

4. Изкупена църква Христова известява на всички християни по света, че е навлязло в изпълнение взетото съдебно решение за отдавна обещаното "осиновление и изкупление" на човешкия дух, засвидетелствано от ап. Павел в Рим. 8:23: "И ние, които имаме начатъка на Духа, и ние самите въздишаме в себе си и ожидаме (очакваме) осиновлението, сиреч изкуплението." Поради това Бог вече подготвя живите християни за деня на Христовото пришествие.

Изкуплението на техния дух от греха и смъртта става вече реално въз основа на упованието и вярата им в узаконената изкупна цена на Христовата кръв.

Светият Дух изпълнява това съдебно решение, като открива упованието и вярата в човека, изкупва духа му и го вгражда във всемирната Изкупена църква Христова, както е писано в Исая 62:1: "За Ерусалим ("Невестата" - Църквата на Христа) не ще да се утеша, додето излезе правдата му като сияние и спасението му като светило запалено. (2) И ще видят народите правдата ти и всичките царе славата ти и ще се наречеш с ново име, което устата Господня ще те нарекат... (12) и ще ги наричат народ свят, изкупени Господни."

Величието на Божията милост се изразява и в това, че вграждането на християните във всемирната Изкупена църква Христова става духовно, с вярата и упованието им в признатата от Съда изкупна цена на Христовата кръв, без да е необходимо непременно да напускат различните християнски църкви и духовни общества, където изповядват искрената си вяра в Твореца. Разбира се, и те, както и всички други хора, могат да дойдат при нас, да слушат проповедите, да потърсят разяснения или да се присъединят към това Божие дело.

Към свещенослужителите:

5. Вестта известява, че след Старозаветното и Новозаветното време Божието спасително дело вече е навлязло в третото - "Съдебно време". В това приключващо Спасителния план време, съгласно решенията на Небесния съд църковното свещенослужение навлиза в третата - съдебна духовна реформация (по подобие реформирането на Старозаветното свещенослужение в Новозаветно). За нея е писано в Йоан 4:23: "Но иде време и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина, защото Отец таквиз иска поклонниците си. (24) Бог е дух и които му се кланят, с дух и истина трябва да му се кланят." И в Йоан 5:63: "Духът е това, което дава живот: плътта нищо не ползва: думите, които ви аз говоря, дух са и живот са."

Свещенослужителите по целия свят трябва да чуят, да разберат и да приемат с вяра, че Бог приема вече само животворящата духовна същност на извършваните свещенослужения - изговарянето на Божиите Слова за вяра в Твореца, за любов към него и към ближния, за прошка, за изкупление и спасение. Защото е казано в псалмите: Пс.107:20: "Провожда словото си и ги изцелява, отървава ги от тлението им." Бог не зачита загубилите вече своето духовно значение църковни ритуали, които преди приключване на Небесния съдебен процес и началото на изпълнение на взетите съдебни решения имаха значение като плътски символи за бъдещото реално изкупление.

Към всички хора по света, независимо от тяхната народност, раса и вероизповедание, вярващи и невярващи:

6. Носената от Изкупена църква Христова Блага Вест не се отнася само за християните но света! Тя прогласява, че Божията милост и любов са намерили израз и в съдебните решения, чрез които Съдът прие и призна Христовата кръв като платена цена, даваща възможност за помилване, изкупление и спасение на всички хора за вечен живот, ако те призовават с вяра Божието име.

Защото още в Старозаветно време Бог е обещал чрез Йоил (2:32) и потвърдил обещанието си в Новозаветно време чрез ап. Петър (Деян.2:19-21) и ап. Павел (Рим.10:12), че: "Понеже няма разлика между юдеина и езичника, защото сам той е Господ на всички, богат към всички, които го призовават. (13) Защото всеки, който името Господне призове, ще се спаси." А за вярата е казал: Ефес. 2:8: "Защото по благодат сте спасени чрез вярата и това не е от нас: - Божий дар е."

Затова спасението може да се осъществи само въз основа на Божия дар - вярата на всеки човек в неговия Творец. Остава той да я потърси в себе си, да я намери и да призове "името Господне".

Следователно, за да се спаси, човек трябва да осъзнае, че е Божие творение, да се смири пред Създателя си, да се уповава на него и да го призовава за помощ и спасение.

Това е Божията тайна, чудото, скрито досега за човешките очи: че не само този или само онзи, ако прави това или онова, а "Всеки, който (само) името Господне призове (с вяра!), ще се спаси."

Разкритата тайна не дава "привилегии" само на нашето поколение! Съдебното решение се отнася за всички времена. Чрез него се узаконява по-горе цитираното Божие обещание и за починалите с искрена вяра и упование хора, макар че те само са я чувствали в сърцето си, надявали са се на Твореца си, без да знаят за спасителната й сила. "Привилегията" на нашето поколение е само в това, че живеем във време, когато Небесният съд е узаконил това обещание и че Бог ни известява за тази възможност за спасение.

Да призовеш означава да вярваш в нещо невидимо и неосезаемо, което е по-могъщо от тебе - вяра в Твореца - Бог. Тази вяра се изразява в непреодолимата вътрешна потребност да се смириш пред Бог, да обичаш него и ближния си (та нали това е същността на моралния закон - 10-те Божии заповеди!); да живееш с вяра, че съществува сила, която те е сътворила и на която можеш да се уповаваш дори в последния миг от живота си. И да не се отречеш от нея!

Това е истинската вяра, която Бог приема и чрез нея спасява душата на всеки човек на Земята! Нищо повече.

И така, в кратките думи на Христос (Йоан 5:63): "Духът е това, което дава живот: плътта нищо не ползва: думите, които ви аз говоря, дух са и живот са”, Бог ни разкрива безкрайната и недостижима за човешкия разум своя мъдрост и любов към хората. Словата 0000000"плътта нищо не ползва"000000 означават още, че Бог премахва всички съществували досега прегради между него и човека, издигани от Сатаната чрез различни личности, духовни общества, философски течения.

Освен това в критичното, приключващо земните съдби време тези слова означават, че чрез третата - съдебна духовна реформация, Бог дава достъпен изход на всеки човек но Земята за последния миг от живота му - да го потърси и да получи спасение без посредник по възможно най-простия начин - като призове с вяра и искреност името Господне.

А времето е критично, защото преди Христовото пришествие според Божиите слова в Йоановото Откровение се очаква да настъпят бедствия и катаклизми. И именно по време на тези предстоящи събития, които вероятно ще застигнат много неподготвени за тях хора, всеки разполага с възможност за спасение.

Затова на Бога принадлежи и хваление, и слава, и благодарение! Псалом 67:1-4: "Бог да ни помилва и да ни благослови! Да яви лицето си нам! (2) За да се познае на Земята твоят път, във всичките народи спасението ти. (3) Да те песнославят людете, Боже: Да те песнославят всичките люде. (4) Да се развеселят и да възкликнат народите, защото ще съдиш людете с правота, и народите на Земята ще управляваш.” И още в Исая 25:9: "И в онзи ден ще рекат ето, той е Бог наш, чакахме го и ще ни спаси: Той е Господ, чакахме го и ще се възрадваме и възвеселим в спасението му."

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ: допустимо е у вас, читатели на горните редове, да възникнат много въпроси и ще разберете, че има празноти или недоизказани ясно и изчерпателно неща. Но вие ще си дадете сметка, че при опита за първо прогласяване на тази сложна материя това е неизбежно. Ние се надяваме, че в следващи, тематично насочени публикации постепенно ще разкрием пред хората дадената ни от Бога светлина. Надяваме се и на това, че с всеки от вас - в личен контакт или писмено, ще можем да разясняваме всичко, което би ви вълнувало.

Много от казаните неща са отдавна известни. Но не беше известно, че за да се превърнат от проект и обещание (Спасителния план) в реалност, те трябваше да бъдат узаконени от Небесния Съд. Не беше известно и времето на настъпване на приключващите Божии събития на Земята, както и истинският лик на Бога, ширината и дълбочината на любовта на Отца, който не само обещава, но чрез узаконени съдебни решения даде неограничена възможност за изкупление и спасение на всички хора по земята.

Наред с всичко това не отпадат нито Старозаветните, нито Новозаветните ценности, които от векове дават моралните устои на човешките взаимоотношения. Но с тях не се изчерпва предназначението на Спасителния план, защото той не е насочен (както мислят мнозина) да ни учи само на това как да усъвършенстваме себе си, за да живеем с принципите на евангелската любов помежду ни. Както личи от изложението, неговата същностна цел е чрез това усъвършенстване и чрез вярата ни в Твореца не само да постигнем мир и любов с Бога и хората, но и да бъдем спасени за бъдещия вечен живот на една нова планета Земя, включена отново в живота на очистената от греха и от неговите смъртоносни плодове вселена.

Божието спасително дело в скончание и мисията на Изкупена църква Христова са включени в следните Божии слова, дадени чрез пророк Исая: Исая 43:11-12,21 "(11) Аз, аз съм Господ и освен мене Спасител няма (всички представи за други богове са плод на човешки ум и не са обективна реалност). (12) Аз възвестих (чрез пророк) и спасих (чрез Христовата жертва и Небесния съд) и показах (чрез земните свидетели на този съд); И не е имало у вас чужд Бог (Бог е единственият Творец, вашата вяра е към него); А вие (Изкупена църква Христова) сте ми свидетели, говори Господ, че аз съм Бог... (21) Тези люде създадох аз за себе си, те ще повествуват хвалата ми." (Чрез тази Църква ще направи да достигне до всички хора Божията хвала - познанието за праведния съд на Бога и за любовта на Бог-Отец към цялото му земно творение, даваща възможност за спасение на всички хора по земята!)

Ние още не знаем как ще се изпълни Божието обещание и съдебното решение за разпространение на Вестта както в България, така и чрез нея - по света. В момента Бог изисква от нас само да известим последното му послание. Божието дело никога не е било догматично и застинало, (Авакум 3:2: "Господи, оживявай делото си всред годините; всред годините го явявай...”), нито пък регламентирана чрез човешката мъдрост истина! Бог продължава да го развива и в това последно и вече "съкратено" - "половин време”, според споменатото пророчество в Даниил 12:7.

Затова всеки може да дойде при нас, да ни пише на адрес: София 1784 жк "Младост 1" бл. 78, вх.А, ет. 5, ап. 15, тел. 74-10-19, да слуша нашите проповеди или да се присъедини към това приключващо земните съдби дело. Амин!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 март _ Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМА /ЧАСТ ШЕСТА/ "НОВИ ВРЕМЕНА, НОВА БЪЛГАРИЯ, НОВА БСП" НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ИЗГОТВЕН ОТ ЦЕНТЪРА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ, ОТГОВОРНИК ЗА ПЪРВАТА ЧАСТ, И ЗАМЕСТНИК-РЪКОВОДИТЕЛИ ЯНАКИ СТОИЛОВ, ОТГОВОРНИК ЗА ВТОРАТА ЧАСТ, АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ, ОТГОВОРНИК ЗА ТРЕТАТА ЧАСТ.


ВТОРА ЧАСТ

БЪЛГАРИЯ ДНЕС И В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК

ПРЕХОД КЪМ ПРАВОВА ДЪРЖАВА И ПЛУРАЛИСТИЧНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО СЪС СОЦИАЛНО ПАЗАРНО СТОПАНСТВО

Колкото и да е тежко сегашното положение на страната, социалистите смятат за напълно реално както извеждането на България от кризата, така и нейното модернизиране. Опирайки се на солидни експертни анализи, ние предлагаме път и политика за това.

Българската социалистическа партия вижда днешния и утрешния ден на България като преодоляване на вътрешното разделение, конфронтация и нестабилност и тяхната замяна с национално обединение, спокойствие и стабилност. Това може да се постигне с мъдра политическа стратегия и с добра практическа политика. Ние, социалистите, предлагаме стратегия на мирен преход и национално съгласие. Ние предлагаме политика на демократични реформи и цивилизована толерантност.

Българската социалистическа партия смята като определящи за съвременното модернизиране и за просперитета на България създаването на правова държава, на плуралистично гражданско общество със социално и екологично ориентирано пазарно стопанство.

Правовата държава трябва да гарантира реализирането и защитата на правата на гражданите, строгото спазване на законите, широкото участие на всички в представителната и в пряката демокрация. Ние виждаме България като цивилизована демократична държава с ред, спокойствие и сигурност в нея и ще направим всичко, за да стане такава.

Плуралистичното гражданско общество е въплъщение на свободата и демокрацията. Социалистите се стремят към създаване на пълноценно гражданско общество от модерен европейски тип с нарастваща роля в живота на гражданите и на държавата. Ние сме за многопартийност, за свобода на словото, на мисълта и на организациите в обществото.

Просперитетът на България и благосъстоянието на българските граждани могат да бъдат икономически осигурени от създаването на социална пазарна икономика, в която ще съществуват всички форми на собственост и ще си взаимодействат конкуренцията и държавното регулиране. Пазарът, както и демокрацията, са постижение на човешката цивилизация. Социалистите не са против пазара. Но ние сме за социално пазарно стопанство, което осигурява справедливост и благосъстояние за всички.
 
Политическата реформа трябва да има като резултат демократични по своята природа, успешно функциониращи и способни да решават проблемите на държавата и на гражданите законодателна, изпълнителна и съдебна власт. Политическата реформа трябва да доведе до свободно и демократично гражданско общество с повишена роля, политическа култура и ефективност. Сега е особено важно да се утвърдят правилата на демокрацията. Те трябва да се ползват широко, но и да се спазват строго както от гражданите, така и от държавните, политическите и обществените структури. България днес се нуждае от демократична, но силна държавна власт, от демократично, но стабилно общество. Хаотичното състояние у нас трябва да бъде преодоляно не чрез рецидиви на "силната ръка”, а чрез безкомпромисно спазване на закона и правилата на демокрацията.

Особено важна, а в много отношения решаваща роля за превръщането на днешна и утрешна България в просперираща страна има успешното осъществяване на икономическата реформа. Целта на реформата е да се създаде социално пазарно стопанство у нас.

Социалното пазарно стопанство съчетава икономическата ефективност с гаранции за социално осигуряване на всеки човек.

Социалното пазарно стопанство има смесена икономика, при която частната и държавната собственост не само са равнопоставени, но и относително равностойни в създаването на брутния вътрешен продукт.

При социалното пазарно стопанство държавата осъществява активни регулативни функции чрез фискална, монетарна, инвестиционна политика, чрез политика на доходите и заетостта, чрез социална политика. Държавата, без да нарушава принципите на свободната инициатива и конкуренцията, провежда политика, която гарантира социалната сигурност на обществото и на личността.

За Българската социалистическа партия съобразяването със законите на пазара не изчерпва ангажиментите на обществото и държавата, когато става дума за осигуряване на самите условия на живот на човека /околна среда, здравеопазване, жилища/ и за формиране на личността /отглеждане и възпитание на подрастващите, образование, електронни медии/.

Социалното пазарно стопанство е отворено към световната икономика. Държавата стимулира участието в международното разделение на труда, както и притока на чужд капитал при определени условия. Заедно с това българските социалисти държат тя да защитава интересите на националните производители чрез умерен и избирателен протекционизъм.

Социално-икономическият преход според неговите цели, задачи и сред времето, необходимо за тяхното осъществяване, може да се раздели на три периода:

- краткосрочен, до 2-3 години, който се характеризира с прекъсване на стопанския спад и със стабилизация, с начало на структурната реформа, с избирателно възстановяване на част от традиционните ни пазари и с равнище на реалните доходи, които правят прехода поносим;

- средносрочен, до 5-7 години, когато настъпва икономическо оживление, нараства делът на недържавната собственост и на услугите, постигат се преструктуриране и повишаване на заетостта, активна адаптация и приобщаване към европейските структури, създава се нова система на социално осигуряване и се издига качеството на живота;

- дългосрочен, с хоризонт 20-25 години, когато са налице всички институции и функционални механизми на социалното пазарно стопанство. България участва равностойно в международното разделение на труда и жизненото равнище на българина достига показателите за средноразвитите страни.

Българската социалистическа партия смята, че дългосрочната цел е да се създаде социално пазарно стопанство, съобразено с българските условия. Непосредствената цел на стопанската политика в началния период на прехода е да се блокира задълбочаването на кризата и да се създадат условия и стимули за икономическо оживление. Рязкото влошаване на всички ключови макроикономически показатели през последните няколко години и безизходицата в повечето направления на реформата налагат промяна на досегашния начин за извършване на прехода и преосмисляне на стопанските функции на държавата.


ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА НА ПРЕХОДА

България се нуждае от комплексна и балансирана икономическа политика. Тази политика обхваща няколко взаимносвързани направления.

За Българската социалистическа партия фокусът на реформата е производството на индустриални и потребителски стоки. Сами по себе си финансовите мерки не могат да решат икономическите и социалните задачи на прехода. Ние възприемаме финансовата система като средство за управление на производството. Паричната, фискалната и подоходната политика следва да обслужват производството, а не обратното.

Българската социалистическа партия е убедена, че индустриалната инвестиционна политика е "моторът” на промяната и главният фактор за стопанско оживление. В световната стопанска практика не е известен случай на преодоляване на икономическа криза без преструктуриране, технологично обновление и нарастване на стоковото производство.

Успешното реализиране на пазарната реформа при съществено променените вътрешни и външни икономически условия, според БСП, изисква структурна политика, обвързана със системата от национални приоритети. Държавата, като отчита изискванията на пазарната среда, даденостите на страната и стратегическите й интереси, е призвана да определи ключовите отрасли и производствените приоритети. Съобразно с финансовото състояние и бюджетните възможности на фирмите при съответни условия и срок трябва да се приложат стимули за тяхното "оздравяване". Към тези стимули се отнасят кредити, отпускани при преференциални условия, разсрочване или опрощаване на "лоши дългове", данъчни облекчения, държавни поръчки, целеви дотации и др. Само такъв подход може да направи възможно преструктурирането на националното стопанство и съхраняването на най-доброто от индустриалния ни потенциал и част от селскостопанските ни производства.

Според БСП промените на собствеността в процеса на приватизацията са съществена страна на структурната политика. Направленията и техниките на раздържавяване трябва да обслужват програмата за стабилизация и за приспособяване на националното стопанство към световния пазар. Приватизацията "на парче" и по чисто търговски признак може да осигури еднократни бюджетни приходи, но с цената на значителни загуби в средносрочен и дългосрочен период.

Пазарният и социалният път за приватизация не бива да се противопоставят. Стопанският потенциал на страната е изграждан с усилията на цялото общество и затова българските граждани имат основание да претендират за правото на участие, включително безвъзмездно, в преразпределението на националния капитал.

Българските социалисти са за съчетаване на приватизационните подходи. Ние държим на масовата приватизация, защото тя е път на икономическо овластяване на широки слоеве от населението, компенсира недостига на приватизационен капитал и съдейства за подобряване на управлението на стопанските субекти. От своя страна пазарната приватизация осигурява бюджетни приходи и отслабва инфлационното напрежение.

Ефективността на приватизацията е в пряка зависимост от текущото състояние на държавните фирми. Поради това е желателно приватизацията да се предшества от финансово укрепване на селектираните предприятия. Неоправдано е държавната собственост да се продава на каквато и да е цена.

Българската социалистическа партия вижда в участието на чуждестранни инвеститори в приватизационните процеси източник на валутни ресурси, възможности за технологичен трансфер и за разкриване на пазари. По правило чуждестранните инвеститори трябва да бъдат поставени в равностойни условия спрямо българските купувачи.

Социалистите са за гарантиране на българските интереси при осъществяване на приватизацията. Те включват осигуряване на определена заетост, последващи инвестиции, запазване на българската марка, когато тя е утвърдена, и предотвратяване на монополизацията на пазара. При определени условия държавата може да предоставя нисколихвени кредити за стимулиране на българското участие в приватизацията. За някои стратегически производства е оправдано да се определят граници за размера на чуждестранното участие, каквато е практиката в други страни.

От начина, по който се извършва приватизацията, зависи бъдещата структура на капитала. Затова социалистите настояват да се установява произходът на влагания в приватизацията капитал. Българската социалистическа партия си дава сметка за положителната роля на градивния национален капитал в пазарната икономика и като лява партия ще се стреми той да обслужва не само частните интереси, а развитието на цялото общество.

Българската социалистическа партия предлага дългосрочна аграрна политика, която има за цел изграждане в близките 10-15 години на съвременно, жизнеспособно земеделие.

Постигането на тази цел изисква ясна концепция за необходимите промени. Това означава аграрната реформа да стане основен елемент на структурната политика.

В близките една-две години най-важната задача е преодоляването на деградационните процеси. Това изисква:
- да приключи възстановяването на правото на собственост върху земеделските земи;
- незабавно да се прекрати дейността на ликвадиционните съвети и да се възстановят пълните права на собствениците;
- да се създадат икономически условия за изграждане на нови стопански структури /семейни стопанства, кооперации, различни сдружения и други/ при пълната им равнопоставеност;
- да се положат усилия за възстановяване на традиционните за нашата страна външни пазари.

В средносрочен план усилията следва да се насочат към:
- утвърждаване на нормативна база за регулиране на поземлените отношения и процесите на изграждане на формите на земеползване, т.е. закони за пазара на земята и арендата, защитаващи правата преди всичко на производителя;
- създаване на пазарна инфраструктура - агроборси, тържища, агрообслужване, специализирани земеделски кредитни институции, мениджърска и маркетингова консултантска система и др;
- формиране на държавна система за икономическо регулиране на земеделското производство чрез адекватна данъчна финансово-кредитна, ценова и експортно-импортна политика;
- приватизация на обслужващите дейности и преработващата промишленост при привилегировани условия за земеделските производители.

В дългосрочна перспектива:
- развитие на инфраструктурата в селските области - комунално стопанство, съобщения, здравеопазване, образование и др;
- диверсификация на производството в земеделските райони и чрез развитие на промишленост, селски туризъм, иочивно дело, лов и риболов и др;
- изграждане на екологични комплекси - земеделие, горско и водно стопанство - за производство на висококачествени екологично чисти продукти;
- интеграция на селскостопанските производители в цялостния социален живот на страната.

Реализацията на такава аграрна политика ще осигури подем и конкурентоспособност на българското земеделие.

Социалистите настояват държавата да се ангажира с подкрепата на аграрния сектор, като се предвидят нисколихвени заеми, преки и косвени дотации, експортни стимули, като се възстановява и подобрява инфраструктурата на селскостопанското производство. Специално внимание заслужават традиционните производства, които могат да задоволяват не само по-голямата част от вътрешното търсене, но и да донесат значителни приходи от износа.

Българската социалистическа партия е за преосмисляне на досегашната фискална и парична политика.

Абсурдно е да се очаква стопанско оживление при тотални рестрикции, изразяващи се в "скъпи пари" /високи лихви по кредитите/, твърде тежко данъчно бреме, силно ограничаване на реалните доходи и други. Някои от тези рестрикции са необходими, но в досега прилаганата комбинация противоречат на логиката на растежа. Убедени сме, че спадът на производството, а не евентуално по-ниските лихви са инфлационнообразуващ фактор. Сега цената на кредитите прави ефективно ползването им само за кратък срок, т.е. в сферата на търговията. Търсенето им от производствените фирми е близо до нулата, тъй като скъпите финансови ресурси изключват постигането на ценова конкурентоспособност. Инвестиционните кредити с производствено предназначение трябва и могат да бъдат преференциални независимо от формите на собствеността.

Българската социалистическа партия е за умерено висока и диференцирана скала на данъчното облагане, която не задушава инвестирането и нарастването на производството. Чрез преразпределителните функции на данъчната политика може да се стимулира растежът и да се осигурят повече средства за социалните фондове.

Социалистите държат основната данъчна тежест да се поема от печалбата на стопанските организации, а не от доходите на гражданите и домакинствата. При определяне на общото данъчно натоварване на гражданите е необходимо да се поддържа социално обоснован баланс между данъчните плащания и социалноосигурителните вноски.

Българската социалистическа партия е за промяна на досега провежданата прекалено пасивна, с подчертано фискални функции бюджетна политика. Приходната и разходната част от бюджета не са достатъчно обвързани. Делът на несъбраните данъци е голям. Правителството не би могло да стабилизира бюджета в средносрочен и дългосрочен период, без да преструктурира бюджетните разходи. Дори с цената на по-голям краткосрочен дефицит държавата би трябвало да отдели повече финансови ресурси за преки инвестиции за поддържане на преференциални лихвени проценти и за въздействие върху пазарното търсене на стоки с инвестиционно предназначение. Наложителна е преориентация към перспективни научни и инжинерингови организации, които притежават потенциал за технологично обновяване на капитала.

Българската социалистическа партия поддържа статуса на Българската народна банка като институция, която е относително независима от правителството и е подчинена на парламента, каквато е практиката в почти всички развити страни. Организационно-финансовата самостоятелност на централната банка не изключва търсенето на синхрон с действията на правителството като предпоставка за успешна стопанска политика. Съществена е ролята на БНБ за недопускане на силни сътресения във финансовата система. Необходимо е да продължат стъпките за изграждане на модерна двустепенна банкова система.

Либерализацията на икономическите отношения изисква активна регионална социално-икономическа политика. Българската социалистическа партия е за такава производствено-търговска и социална политика на съответните територии, която осигурява приблизително равномерното и балансирано развитие и подобрява условията на живот.

Ние сме за специално внимание към планинските и крайграничните райони. Държавата трябва да оказва съдействие за тяхното развитие чрез регионални програми, чрез предоставяне на субсидии от бюджета и чрез приемане на преференциални нормативи.

Териториалните органи следва да оказват влияние при приемането на решения за развитие, за закриване на съществуващи и за откриване на нови производства и дейности, както и за цялостното развитие на териториите и планирането на жизнената среда. Това предполага комплексна социално-икономическа оценка за наличието и степента на използване на такива ресурси като работна сила, местни суровини, вода, енергия, техническа инфраструктура.

Необходимо е да се намери по-сполучлива мяра между централизацията и децентрализацията при събиране на приходите от данъците и таксите, да се намали зависимостта на общините от субсидиите на държавния бюджет и да се увеличи финансовата самостоятелност на местните бюджети.

Общинските администрации следва да запазят функциите си на финансови служби на държавните училища, здравни и социални заведения. Издръжката на тези организации изисква заделяне на част от печалбата на предприятията, финансиране от организации с благотворителни цели и от други източници.

Общините би трябвало да станат основни инвеститори в обогатяването на социалната и координатори в развитието на техническата инфраструктура на съответните територии.

Българската социалистическа партия е за активна, съобразена с реалностите и с националните интереси външнотърговска политика. От успеха на тази политика до голяма степен степен зависят намаляването на безработицата и поддържането на националната стабилност.

Загубата на пазари в източноевропейските страни, главно в Русия и ОНД, съпроводена с прибързано и политизирано оттегляне на България от тях, задълбочава социално-икономическата криза. Избирателното възстановяване и интензификация на предишните връзки, включително със страни от Близкия изток, и установяването на икономически връзки и контакти със страни от Далечния изток би довело до намаляване на неизбежните загуби от постепенната преориентация на външноикономическите ни отношения и би повишило икономическите ни възможности.

Подписването на търговски споразумения с Европейския съюз и с Европейската асоциация за свободна търговия изразява приоритета на българската външна политика и разкрива перспективни възможности за пренасочване на външната ни търговия към страните с развита пазарна икономика. Засега обаче ефектът от това пренасочване на икономическите ни връзки е недостатъчен. Действащите несиметрични преференции запазват неблагоприятната за нас стокова структура на вноса и износа и търговския ни дефицит както с ЕС, така и с ЕАСТ.
 
Българската социалистическа партия е за сътрудничество с международните финансови институции, като се отстояват по-ефикасно интересите на страната. Членството в Международния валутен фонд, Световната банка и други международни финансово-икономически и търговски организации повишава авторитета на България и осигурява по-лесен достъп до световния пазар. Предоставените кредити при преференциални условия спомагат за стабилизация на финансовата ни система, особено на платежния ни баланс, и за изпълнение на някои големи проекти в индустрията, екологията и инфраструктурата. Ние обаче не крием от българската общественост, че някои от препоръките на тези организации и налаганите изисквания се разминават с нашите интереси. Недопустимо е изискването делът на бюджетния дефицит в брутния вътрешен продукт да бъде по-нисък от средните показатели за Европейския съюз и други високоразвити страни. Неприемливи са и препоръките за фокусиране на икономическата политика към финансовата стабилизация вместо към националното производство. Твърде голяма е ножицата между нарастването на външния ни дълг в резултат на новите ни заеми и влошаването на общото състояние на стопанството както в индустриалния, така и в аграрния сектор. Освен това размерът на предоставените кредити не отговаря на високите изисквания към стопанската ни политика. Ние сме за разширяване на сътрудничеството с международните финансови и други институции, но на взаимноизгодна основа, съобразено с икономическите ни възможности и при запазване на перспективите за развитие на националната икономика.

В социалното пазарно стопанство съществена роля има политиката за осигуряване на трудова заетост. Българската социалистическа партия е за висока и икономически рационална заетост.

Държавната политика за управление на трудовата заетост изисква специална организация, която включва изграждане на национална и регионални трудови борси и посреднически бюра за работна сила. Необходима е национална информационна система за търсене и предлагане на работа.

Регулирането на трудовата заетост налага използването на данъчни и кредитни облекчения при запазване на съществуващи и разкриване на нови работни места, в т.ч. за млади хора, инвалиди и трудоустроени.

Обвързването на инвестиционната, отрасловата и регионалната политика помежду им и с програмите за закриване на губещи предприятия, за приватизация, за стабилизация и за пренасочване на работната сила създават възможности за преодоляване на безработицата и за повишаване нивото на заетостта. Социалистите са за защита на националния пазар на труда чрез гъвкава вносно-износна митническа политика, чрез възлагане на държавни поръчки на местни предприятия и чрез въвеждане в съответствие с международните норми на трудови визи за чуждестранни работници. Тежестта на безработицата може да бъде намалена чрез сключване на двустранни договори "за износ" на български работници и специалисти за работа в чужбина.

Започването на структурната реформа и очертаването на професионално-квалификационните потребности на страната налагат да се създадат национална, отраслови, регионални и фирмени организации за професионално ориентиране, квалификация и преквалификация. Пазарното стопанство диктува преразпределяне на ролите на държавата, на работодателите и на гражданите в професионалното обучение на работниците и специалистите.

Българската социалистическа партия е за регулиране на доходите и цените.

Самите доходи - от труд, предприемачество, социални плащания, лихви и рента, следва да се формират в съответствие с пазара. Средствата за работни заплати както на ръководителите, така и на работниците в държавните и общинските предприятия трябва да се обвързват с производствено-икономическите резултати.

Българската социалистическа партия отстоява политика на доходите и цените, която в условията на пазара не изключва социалното разслоение, но ограничава бедността и не допуска личното богатство да се увеличава чрез ограбване на наемния труд и на обществото. Тя залага на данъчно регулиране на възнагражденията от наемен труд и свободни професии, на доходите на еднолични търговци и търговски дружества, което води до справедливо преразпределение на средствата в обществото.

Наложително е доближаване на равнищата на заплащане в бюджетната сфера и в материалното производство, а в перспектива и постигане на европейски стандарти в заплащането на интелектуалния труд.

Социалистите са за регулиране на цените чрез защитни минимални и субсидирани изкупни цени на селскостопанската продукция и за пределни продажни цени за монополни стоки.

Отварянето на българската икономика води към изравняване на вътрешните с международните цени. Това налага съответно повишаване на заплатите, съобразено с производителността на труда, покупателната сила на лева и икономическите възможности на стопанските организации и държавата.

Българската социалистическа партия е за такова съотношение между цените и заплатите, пенсиите, семейните добавки, стипендиите, което предпазва от срив реалните доходи на населението. Това налага да се прилагат механизми за индексиране на заплатите, пенсиите и помощите в съответствие с ръста на инфлацията.

/Пресслужба "Куриер"/


17:30:00
22.03.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Маргарита Анева
                                           Иванка Тодорова
                                           Траянка Стоянова
                                           Галя Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!