22 март 1991

СОФИЯ, 22 МАРТ 1991 ГОДИНА                                                                          БРОЙ 58 /333/

СОФИЯ, 22 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ В СТРАНАТА.


НАЦИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СДС, ОТЧИТАЙКИ СЛОЖНОСТТА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ В СТРАНАТА, А ИМЕННО: 1/ НАРУШЕНИЯТА ОТ БСП НА ВСИЧКИ ПУНКТОВЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ОТ 3 ЯНУАРИ 1991 Г.; 2/ ТЕЖЕСТИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА, ЗАБАВЕНА ОТ ПОВЕДЕНИЕТО НА БСП ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ; 3/ ПРОВОКАТИВНО ПОВЕДЕНИЕ И ПРОПАГАНДА НА БСП СРЕЩУ ИНСТИТУЦИИТЕ В СТРАНАТА, А ИМЕННО СРЕЩУ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛСТВОТО, КАТО НА ДУМИ СЕ ПОДКРЕПЯ, А ДЕЙНОСТТА ИМ СЕ БЛАМИРА; 4/ МНОГООБРАЗИЕТО НА ВИЖДАНИЯ В СДС, КОЕТО СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВПЕЧАТЛЕНИЕТО ЗА РАЗНОЕЗИЧИЕ В ОЦЕНКИТЕ НА СИТУАЦИЯТА И ЗА ЗАСИЛВАНЕ НЕДОУМЕНИЕТО НА ХОРАТА В СТРАНАТА,

З А Я В Я В А:

1. СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ Е ПОЛИТИЧЕСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ОБЕДИНЯВА ХОРАТА В БЪЛГАРИЯ, ИЗИСКВАЩИ СМЯНАТА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА В СТРАНАТА И ПРЕМАХВАНЕТО НА КОМУНИЗМА. КАКВИТО И СЕРИОЗНИ СЪОБРАЖЕНИЯ ДА МОТИВИРАТ СТАНОВИЩАТА НА ВСЕКИ НАШ ПРЕДСТАВИТЕЛ, ГЛАВНАТА НАША ПОЗИЦИЯ Е СМЯНА НА СИСТЕМАТА.

2. СДС ПОДКРЕПЯ ПОЛИТИКАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, НАСОЧЕНА КЪМ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА И ОТСТОЯВАНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА СДС В НЕГО. РЕФОРМАТА Е ГАРАНЦИЯ ЗА СМЯНАТА НА СИСТЕМАТА И ТРЯБВА ДА ПРОДЪЛЖИ, А ПАРЛАМЕНТЪТ СЛЕДВА ДА Й ИЗРАЗИ ПОДКРЕПАТА СИ.

3. СДС НАМИРА, ЧЕ ОТЛАГАНЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ Е ЗАПЛАХА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС. СТАНОВИЩАТА В ПРОТИВОПОЛОЖНАТА НАСОКА, ИЗКАЗВАНИ ОТ ИМЕТО НА ЛИЦА И ОРГАНИЗАЦИИ ВЪТРЕ В СДС, НЕ СА СТАНОВИЩЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ КАТО ЦЯЛО. ЕТО ЗАЩО НЕОБХОДИМО Е СЪЗДАВАНЕТО НА ГАРАНЦИИ ЗА ДОВЪРШВАНЕ РАБОТАТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДО СРЕДАТА НА МЕСЕЦ МАЙ. НАЦИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СДС ПРИКАНВА ВСИЧКИ ДЕПУТАТИ, КОИТО СЕ ЧУВСТВУВАТ ИЗБРАНИ СЪС СИНЯТА БЮЛЕТИНА, ДА ГЛАСУВАТ ЗА ТАКИВА ГАРАНЦИИ И ЗА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 1991 Г.

4. НАМИРА, ЧЕ ДОСИЕТАТА НА ДЕПУТАТИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИДЕРИ СЛЕДВА ДА БЪДАТ ОГЛАСЕНИ. НЕОБХОДИМО Е, РАЗБИРА СЕ, ПРИ ТОВА ДА БЪДАТ СПАЗЕНИ ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРОЦЕДУРАТА, ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ДОСИЕТАТА НА ЩАТНИТЕ СЪТРУДНИЦИ И ДА СЕ ИЗДИРЯТ ИЗЧЕЗНАЛИТЕ ДОСИЕТА, НО ВСЯКАКВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИНСИНУАЦИИ ЗА СДЕЛКИ ПО ПОВОД НА ТЯХ ОТ ДРУГИ, ПРЕДСТАВЕНИ В ПАРЛАМЕНТА СИЛИ, НИЕ ОТХВЪРЛЯМЕ С НЕГОДУВАНИЕ.

СОФИЯ, 21 МАРТ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*   *   *

СОФИЯ, 22 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ВЪЗВАНИЕТО НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ОБЩНОСТ КЪМ ХРИСТИЯНСКИЯ СЪЮЗ "СПАСЕНИЕ" ЗА ОБЯВЯВАНЕТО НА 5 МАЙ ЗА ДЕН НА ЖЕРТВИТЕ НА КОМУНИЗМА.


ПРЕДИ 65 ГОДИНИ ЧУДОВИЩНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ РАЗТЪРСИ СВЕТА - В МАЛКА БЪЛГАРИЯ ПРИ АТЕНТАТ В ХРАМА "СВЕТИ КРАЛ" - СЕГА "СВЕТА НЕДЕЛЯ", СТОТИЦИ НЕВИННИ ХОРА НАМЕРИХА СМЪРТТА СИ. ТОВА БЕ ПЪРВОТО ПРЕСТЪПНО ДЕЛО НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОМУНИЗЪМ. САМО ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ПО-КЪСНО БРАТОУБИЙЦИТЕ-КОМУНИСТИ ПРОДЪЛЖИХА СВОИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗБИВАЙКИ БЕЗ СЪД И ПО ФАЛШИВИ ОБВИНЕНИЯ ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ НАШИ СЪНАРОДНИЦИ. ДРУГИ ДВЕСТА ХИЛЯДИ МИНАХА ПРЕЗ ЛАГЕРИ, ЗАТВОРИ И СЛЕДСТВЕНИ УПРАВЛЕНИЯ. НЕОБЕЗПОКОЯВАНИ НИТО ОТ УГРИЗЕНИЯ НА СЪВЕСТТА СИ, НИТО ОТ ЗАКОНИ. ТЕХНИТЕ ПАЛАЧИ ДОЧАКАХА ОХОЛНИ СТАРИНИ ИЛИ ВСЕ ОЩЕ СА В УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА.

ХРИСТИЯНСКИЯТ МОРАЛ ИЗИСКВА СВЕТИТЕ МЪЧЕНИЦИ ДА НЕ ОСТАНАТ В ЗАБВЕНИЕ.

ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ОБЩНОСТ ПРИЗОВАВА БЛИЗКИТЕ НА ЗАГИНАЛИТЕ И ВСИЧКИ, НА КОИТО ДЕМОКРАЦИЯТА Е СКЪПА, ДА ПОЧЕТАТ ПАМЕТТА ИМ НА 5 МАЙ 1991 Г. /НЕДЕЛЯ/, КОЙТО ДЕН ДА СТАНЕ

 ДЕН НА ЖЕРТВИТЕ НА КОМУНИЗМА.

НА ТОЗИ ДЕН В СОФИЯ ПРЕД ХРАМ-ПАМЕТНИКА "СВ. АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ" И НА ЛОБНИТЕ МЕСТА В ЦЯЛАТА СТРАНА ЩЕ СЕ ОТСЛУЖИ ТЪРЖЕСТВЕНА ПАНАХИДА. СЛЕД ПАНАХИДАТА В СОФИЯ В ГРАДИНКАТА ПРЕД ДВОРЕЦА НА КУЛТУРАТА ЩЕ БЪДЕ ПОСТАВЕНА ПАМЕТНА ПЛОЧА НА МЯСТО, НА КОЕТО ПО-КЪСНО ЩЕ СЕ ИЗДИГНЕ ПАМЕТНИК.

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕНЯ НА ЖЕРТВИТЕ НА КОМУНИЗМА Е СЪЗДАДЕН ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ С аДРЕС: СОФИЯ 1463, УЛ. "ЦАР АСЕН" 62 - КЛУБ НА СДС, ДО КОЙТО МОЖЕТЕ ДА ИЗПРАТИТЕ ДАННИ ЗА ЗАГИНАЛИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗДАВАНЕТО НА ВЪЗПОМЕНАТЕЛЕН СБОРНИК.

СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

ВСИЧКИ ВИЕ, КОИТО ЖИВЯХТЕ В СТРАХ,
ВСИЧКИ ВИЕ, КОИТО ИЗГУБИХТЕ СВОИТЕ СКЪПИ БЛИЗКИ, ЗАГИНАЛИ В ЧУДОВИЩНИ СТРАДАНИЯ,
ВСИЧКИ ВИЕ, КОИТО ИЗТЪРПЯХТЕ НЕОПИСУЕМИ ИЗТЕЗАНИЯ, ЗАШОТО ЗА ВАС ИСТИНАТА СТОЕШЕ ПО-ВИСОКО ОТ ЖИВОТА ВИ,
ВСИЧКИ ВИЕ, КОИТО БЯХТЕ ИЗГОНЕНИ ОТ СВЕЩЕНАТА ЗЕМЯ НА ДЕДИТЕ ВИ,
ВСИЧКИ ВИЕ, КОИТО БЯХТЕ ЛИШЕНИ ОТ ИМЕ И РЕЛИГИЯ, А ГРОБОВЕТЕ НА ПРЕДЦИТЕ ВИ БЯХА ОСКВЕРНЕНИ,
МАЙКИ, КОИТО РАЖДАХТЕ И РАЖДАТЕ БОЛНИ ДЕЦА, А ЗДРАВИТЕ ПО ПРИНУДА ХРАНИТЕ С ОТРОВИ,

НЕКА В ДЕНЯ НА ЖЕРТВИТЕ НА КОМУНИЗМА ТЪРЖЕСТВЕНО СЕ ЗАКЪЛНЕМ, ЧЕ ПОВЕЧЕ НИКОГА НЯМА ДА БЪДЕ УНИЖАВАН, ПРЕСЛЕДВАН И УНИЩОЖАВАН ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ЖИВЕЕ В СТРАНАТА, НОСЕЩА ИМЕТО БЪЛГАРИЯ! НЕКА В ТОЗИ ДЕН ОБЕЩАЕМ ПРЕД НАС И ПРЕД НАШИТЕ ДЕЦА, ПРЕД ЦЯЛОТО ЦИВИЛИЗОВАНО ЧОВЕЧЕСТВО, ЧЕ ЩЕ ПРЕМАХНЕМ ЗАВИНАГИ НАЙ-СТРАШНОТО БЕДСТВИЕ НА СВЕТА - КОМУНИЗМА!

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ОБЩНОСТ: ЙЕРОМОНАХ ХР. СЪБЕВ

СОФИЯ, 22 МАРТ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*   *   *

СОФИЯ, 22 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ - "БЪЛГАРСКИ ПЪТ КЪМ ЕВРОПА" /ЧАСТ ПЪРВА/ - ИЗЛОЖЕНИЕ /1/ НА БЛОК ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ /БНО/ -ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНИ ЗА СТАБИЛНА ИКОНОМИКА" /ДГСИ/. ПРОГРАМАТА Е РАЗРАБОТЕНА ОТ ЕКСПЕРТЕН ЕКИП НА ДГСИ ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА Г-Н НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ.


РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ПРИНЦИПИ И ПРЕДПОСТАВКИ

ПРОГРАМАТА СЕ ОСНОВАВА НА:

1. НАЦИОНАЛНИТЕ РЕСУРСИ, ОПИТ И ТРАДИЦИИ.

2. ПЛАНА “МОНЕ-СТОЛЕРЮ", НА ЧИЯТО БАЗА БЕШЕ РАЗРАБОТЕН И ПУБЛИКУВАН ПЪРВИЯТ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМАТА /ВЖ. БЮЛЕТИНИТЕ НОМЕР 132, 179, 206 И 214 НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" ОТ 1990 Г./.

3. ДОКЛАДА ВЪРХУ "ПРОЕКТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ" НА ЕКИП НА ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА САЩ, РЪКОВОДЕН ОТ Д-Р РИЧАРД РАН И Д-Р РОНАЛД ЪТ. ТОЗИ ДОКЛАД СМЕ ВЪЗПРИЕЛИ КАТО СТРАТЕГИЯ НА ПРЕХОДА И РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В СЛЕДВАЩИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ.

4. ПРОУЧВАНИЯ НА ОПИТА ПО ПАЗАРНИЯ ПРЕХОД НА ДРУГИ СТРАНИ ОТ БИВШИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ЛАГЕР.

КАТО ПРЕДПОСТАВКИ ЗА УСПЕХА НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА ПРОГРАМАТА ПРИЕМА:

1. САМАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ ОТ ТЕЗИ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРИВАТИЗИРАТ: БИВШИТЕ СОБСТВЕНИЦИ И НАСЛЕДНИЦИТЕ ИМ, КАКТО И ТЕЗИ, КОИТО В ПЕРИОДА НА ОДЪРЖАВЯВАНЕТО ДОБРОСЪВЕСТНО СА СЕ ТРУДИЛИ, И НАСЛЕДНИЦИТЕ ИМ.

2. ДА СЕ ЛИШАТ ОТ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ НА БЪЛГАРСКА ТЕРИТОРИЯ ТЕЗИ, КОИТО ВИНОВНО СА НАНЕСЛИ ЩЕТИ НА НАЦИОНАЛНИЯ НАСЛЕДСТВЕН ФОНД /ННФ/ С ЦЕЛ ЛИЧНО ИЛИ НА БЛИЗКИТЕ ИМ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВУВАНЕ И НЕ СА ВЪРНАЛИ ЗАГРАБЕНОТО В ЗАКОННО ОПРЕДЕЛЕН СРОК.

3. РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ В ЕДНО СВОБОДНО ПАЗАРНО ОБЩЕСТВО: ДЪРЖАВА, НАЕМЕН ТРУД И РАБОТОДАТЕЛИ. НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ТРУДНОСТИ НА ПРЕХОДА ПЛАН-ПАЗАР ПРОИЗТИЧАТ ОТ ТОВА, ЧЕ ИСТИНСКИТЕ ПАРТНЬОРИ ТЕПЪРВА ЩЕ СЕ СЪЗДАВАТ ЧРЕЗ ПРИВАТИЗАЦИЯТА /ТЕ БЯХА УНИЩОЖЕНИ ЧРЕЗ НАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА И КОЛЕКТИВИЗАЦИЯТА/ И ЩЕ ПРИЛИЧАТ НА НЕЯ. СЕГА МЕСТАТА ИМ СЕ ЗАЕМАТ ОТ ПОСТТОТАЛИТАРНИ ДВОЙНИЦИ, НАЙ-ОПАСЕН ОТ КОИТО Е ДВОЙНИКЪТ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ. ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРИЛИЧА НА СЕГАШНИТЕ СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ, НАЙ-ОСТРО СЕ ЧУВСТВУВА ОТСЪСТВИЕТО В НЕГО НА ТРЕТИЯ СОЦИАЛЕН ПАРТНЬОР - ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ /СОБСТВЕНИЦИ И МЕНИДЖЪРИ/. ИСТИНСКИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ СА ТЕЗИ, КОИТО МОГАТ И ЩЕ НАПРАВЯТ ИСТИНСКАТА ПАЗАРНА РЕВОЛЮЦИЯ, ТЕ И САМО ТЕ МОГАТ ДА СПАСЯТ СТРАНАТА ОТ ГИБЕЛ. ЕДИНСТВЕНО ПРИВАТИЗАЦИЯТА МОЖЕ И ТРЯБВА ДА РОДИ ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО.

4. СЪВРЕМЕННАТА ДЪРЖАВА НЕ ДЕЛИ СОБСТВЕНОСТТА С ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ, ТЯ НЯМА НУЖДА ОТ СОБСТВЕНОСТ, ТЯ УКРЕПВА И ОХРАНЯВА СОБСТВЕНОСТТА НА СВОИТЕ ГРАЖДАНИ. А ДНЕШНАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА В НАЙ-ДОБРИЯ СЛУЧАЙ Е ПОСТТОТАЛИТАРНА ДЪРЖАВА, КОЯТО Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ДЛЪЖНИК НА СВОИТЕ ГРАЖДАНИ, ЗАЩОТО ДЪРЖИ В РЪЦЕТЕ СИ СОБСТВЕНОСТТА ИМ, КОЯТО НЕЙНАТА ТОТАЛИТАРНА ПРЕДШЕСТВЕНИЧКА БРУТАЛНО ЗАГРАБИ И ВАРВАРСКИ ЕКСПЛОАТИРА. ПОНЕ ЗА ИЗВЕСТНО ВРЕМЕ ПОНЯТИЕТО "ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ" И ПРОИЗВОДНИТЕ МУ СЛЕДВА ДА СЕ ЗАЛИЧАТ ОТ БЪЛГАРСКИЯ РЕЧНИК И ДА СЕ ЗАМЕНЯТ С "ОБЩЕСТВЕНА СОБСТВЕНОСТ".

5. СОБСТВЕНОСТТА, СЪЗДАДЕНА И ВЪЗПРОИЗВЕДЕНА В ПЕРИОДА НА ОДЪРЖАВЯВАНЕТО, Е ОБЩЕСТВЕНА /НАРОДНА/ СОБСТВЕНОСТ, НАД КОЯТО ЕСТЕСТВЕНО ПРАВО ИМАТ СЪЗДАТЕЛИТЕ Й, Т.Е. БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, КОИТО В ПЕРИОДА НА КОМУНИСТИЧЕСКА ДИКТАТУРА СА СЕ ТРУДИЛИ ДОБРОСЪВЕСТНО И КОИТО СА НАЙ-МАЛКО 80 ПРОЦЕНТА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА.

СЪДБАТА НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ Е В РЪЦЕТЕ НА БЪДЕЩИТЕ /ПОТЕНЦИАЛНИ/ СОБСТВЕНИЦИ.

ЧРЕЗ ЕДНА БЪРЗА И ВСЕОБХВАТНА ПРИВАТИЗАЦИЯ ТЕ ЕДИНСТВЕНО МОГАТ ДА ЛИКВИДИРАТ ПОСТТОТАЛИТАРНИТЕ СТРУКТУРИ И ДА НАСОЧАТ СТРАНАТА ПО ПЪТЯ НА ДЕМОКРАЦИЯТА И ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ.

ТАКАВА ПРИВАТИЗАЦИЯ Е ВЪЗМОЖНА ПРИ СПАЗВАНЕТО НА ПРИНЦИПИТЕ:

1. ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ И ЛИЧНОСТТА СА НЕДЕЛИМИ, СВЕЩЕНИ И НЕПРИКОСНОВЕНИ. НЯМА ЛИЧНОСТ БЕЗ СОБСТВЕНОСТ /МАТЕРИАЛНА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА/, КАКТО НЯМА И СОБСТВЕНОСТ БЕЗ ЛИЧНОСТ /ФИЗИЧЕСКА ИЛИ ЮРИДИЧЕСКА/.

2. СОБСТВЕНОСТТА В РЪЦЕТЕ НА ЗАКОННИТЕ Й ПРИТЕЖАТЕЛИ, УПРАВЛЕНИЕТО НА СОБСТВЕНОСТТА В РЪЦЕТЕ НА НАЙ-КАДЪРНОТО, С КОЕТО НАЦИЯТА РАЗПОЛАГА. ОТГОВОРЪТ НА ТОВА ИЗИСКВАНЕ Е МЕНИДЖЪРСКАТА ИНСТИТУЦИЯ, ЗА КАКВАТО ПРИВАТИЗАЦИЯТА ОТКРИВА УНИКАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ.

3. ВЪЗПРИЕМАНЕТО НА СИСТЕМНИЯ ПОДХОД КАТО ОСНОВЕН МЕТОД НА ПРЕХОДА КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, А ПРИВАТИЗАЦИЯТА КАТО ГЛАВНА ПОДСИСТЕМА /СЪРЦЕВИНА/ НА ПРЕХОДА, С КОЯТО СЕ ОБВЪРЗВАТ ДРУГИТЕ ПОДСИСТЕМИ: ЦЕНИ, ФИНАНСИ, БАНКИ, ДАНЪЦИ, СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ЕКОЛОГИЯ, АНТИМОНОПОЛИЗЪМ, ПАРИЧНА РЕФОРМА, КАПИТАЛОВ ПАЗАР, ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ, КРЕДИТИ И ДР. ТУК СЕ КРИЕ СЪЩНОСТТА НА АФОРИЗМА "ПРИВАТИЗАЦИЯТА Е ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЦЕС С ИКОНОМИЧЕСКИ ПОСЛЕДСТВИЯ". В ПОСТОТАЛИТАРНОТО ОБЩЕСТВО ПРИВАТИЗАЦИЯТА Е ОСНОВНОТО СРЕДСТВО ЗА СМЯНАТА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА.

4. ПОСТАВЯНЕ НА АКЦЕНТА ВЪРХУ СЪЗДАВАНЕТО НА БОГАТСТВАТА, А НЕ ВЪРХУ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ИМ. СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ Е НА ПЪТ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ В БОГАТИТЕ, А НЕ В БЕДНИТЕ СТРАНИ.

5. ПОСТАВЯНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ПРАВА НА ЛИЧНОСТТА НАД КОЛЕКТИВНИТЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНОСТТА СРЕЩУ ПОСЕГАТЕЛСТВАТА В ИМЕТО НА Т.НАР. КОЛЕКТИВНО БЛАГО, КОЕТО НИКОГА НЕ БЕ ПОСТИГНАТО, НО КОЕТО СМАЗА ЛИЧНОСТИТЕ И ОБЩЕСТВОТО ОТ ЛИЧНОСТИ.

6. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ИКОНОМИКАТА КАТО ПОДПРОСТРАНСТВО /ЕЛЕМЕНТ/ НА КУЛТУРАТА И ОТТАМ НЕЙНОТО СТРАТЕГИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ В ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ, РАЗВИВАЩИ СЕ В СЪВРЕМЕННИЯ ЦИВИЛИЗОВАН СВЯТ.

7. ПРИВАТИЗАЦИЯТА ЩЕ ИЗПЪЛНИ ЦЕЛИТЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО СИ, АКО СЕ ПРОВЕДЕ С НАЙ-СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ И ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА.

8. ВЪЗПРИЕМАНЕ НА МИРОГЛЕДА "ПО-ДОБРЕ РАЗЛИЧНО БОГАТИ, ОТКОЛКОТО ЕДНАКВО БЕДНИ", Т.Е. ОТХВЪРЛЯНЕ НА ЕГАЛИТАРИЗМА , КОЛКОТО И БЛАГОВИДЕН ДА ИЗГЛЕЖДА. В КРАЙНА СМЕТКА ЕГАЛИТАРИЗМЪТ ВОДИ ДО СОЦИАЛИЗЪМ ОТ МАРКСИСТКО-ЛЕНИНСКИ ТИП.

9. НИКАКВИ РАМКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРЕДПРИЕМЧИВОСТТА И  ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. НАЙ-ДОБРАТА ГРИЖА ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ Е ГРИЖАТА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ.

РАЗДЕЛ ВТОРИ
ЕТАПИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА

ПРИ СЪЗДАДЕНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА ПРИВАТИЗАЦИЯТА МОЖЕ ДА ПОСТИГНЕ ЦЕЛИТЕ СИ, АКО СЕ ОСЪЩЕСТВИ В СЛЕДНИТЕ ТРИ ЕТАПА:

ПЪРВИ ЕТАП "РАЗДЪРЖАВЯВАНЕ-СТАРТ" - МОЖЕ ДА ЗАПОЧНЕ ВЕДНАГА, КАТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПРОЛУКИТЕ НА ЗАКОНА "ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ" И НА УКАЗ 56 И В ОСНОВНИ ЛИНИИ ДА ПРИКЛЮЧИ ДО КРАЯ НА ЮНИ Т.Г. ТОВА Е НАПЪЛНО ВЪЗМОЖНО, АКО ДЪРЖАВНИЯТ АПАРАТ НЕ ОКАЖЕ СЪЩЕСТВЕНА СЪПРОТИВА ГЛАВНО ПОД ФОРМАТА НА ТОТАЛИТАРНО-КОМАНДНИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА ЗАКОНИТЕ И ПРИЛАГАНЕ НА АНТИПАЗАРНИТЕ СТЕРЕОТИПИ ОТ МИНАЛОТО. САМАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ ЩЕ НАЛОЖИ ПРИВЕЖДАНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЦЕЛИТЕ НА ПРЕХОДА. ДА СЕ НАДЯВАМЕ, ЧЕ БЪДЕЩАТА КОНСТИТУЦИЯ СЪЩО ЩЕ ДОПРИНЕСЕ ЗА ТОВА. НА ТОЗИ ЕТАП ПРИЗНАВАНЕТО НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ И НА ПРАВАТА НА БИВШИТЕ СОБСТВЕНИЦИ И НАСЛЕДНИЦИТЕ ИМ, КАКТО И НА ПРИОРИТЕТА НА ТЕЗИ, КОИТО СА СЪЗДАВАЛИ И ВЪЗПРОИЗВЕЖДАЛИ СОБСТВЕНОСТ В ПЕРИОДА НА ОДЪРЖАВЯВАНЕТО, СА ДОСТАТЪЧНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТОЗИ ЕТАП.

СЪЩНОСТТА НА ТОЗИ ЕТАП Е ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА СОБСТВЕНОСТТА ОТ ДЪРЖАВАТА И ПРЕДАВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО Й В РЪЦЕТЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ, КОИТО НАРИЧАМЕ ПРАВОИМАЩИ: ТЕЗИ, КОИТО СА ПРИТЕЖАВАЛИ ИЛИ НАСЛЕДИЛИ СОБСТВЕНОСТ, И ТЕЗИ, КОИТО В ПЕРИОДА НА ОДЪРЖАВЯВАНЕТО СА СЪЗДАВАЛИ ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАЛИ СОБСТВЕНОСТ. НА ТОЗИ ЕТАП СЕ ПРИВАТИЗИРА САМО УПРАВЛЕНИЕТО НА СОБСТВЕНОСТТА, А СЪЩИНСКАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ, КОГАТО СОБСТВЕНОСТТА ПРЕМИНАВА В РЕАЛНО ВЛАДЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ, ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ НА ВТОРИЯ ЕТАП. НА ЕТАПА "РАЗДЪРЖАВЯВАНЕ-СТАРТ" СЕ ОПРЕДЕЛЯТ СОБСТВЕНИЦИТЕ, ПРИБЛИЗИТЕЛНО В ИДЕАЛНИ РАЗМЕРИ СОБСТВЕНОСТТА, ВЪРХУ КОЯТО ТЕ ИМАТ ОСНОВАТЕЛНИ ПРЕТЕНЦИИ, И СЕ ИЗГРАЖДАТ СТРУКТУРИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ, В КОИТО ДОМИНИРАТ ЧАСТНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ. ПО ТОЗИ НАЧИН СЪЩИНСКАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ Е В РЪЦЕТЕ НА ЧАСТНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ И ТЕ ЩЕ Я ПРОВЕЖДАТ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*   *   *

СОФИЯ, 22 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМИАТА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/.


ВТОРО - ИКОНОМИЧЕСКА СФЕРА

КАТО ОСНОВА ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ДПС СМЯТА СОЦИАЛНООРИЕНТИРАНАТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА С РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ВСИЧКИ ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ.

ИЗХОЖДАЙКИ ОТ ХАРАКТЕРА НА ИКОНОМИКАТА НА РАОНИТЕ, В КОИТО ЖИВЕЯТ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, ЧЛЕНОВЕ НА ДВИЖЕНИЕТО, КАТО ПРИОРИТЕТЕН ОТРАСЪЛ В НАШАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПЛАТФОРМА СМЯТА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО С АКЦЕНТ ЖИВОТНОВЪДСТВОТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИ.

1. ПОРАДИ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ТРАДИЦИИ РАЗВИТИЕТО НА ОТРАСЪЛА ЖИВОТНОВЪДСТВО МОЖЕ ДА ДАДЕ НАЙ-ДИНАМИЧНИ И ЕФЕКТИВНИ РЕЗУЛТАТИ. КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД ОПИТЪТ НА ПЪРВОТО РЪКОВОДСТВО НА ДСО "РОДОПА" ОТ 1963 ГОДИНА, СТРОЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И РИТМИЧНИТЕ ДОСТАВКИ НА ФУРАЖ, МАКСИМУМ В СРОК ОТ 2 ГОДИНИ МОЖЕ ДА СЕ ДОСТИГНЕ ГОДИШНО ПРОИЗВОДСТВО ОТ 100 ХИЛЯДИ ТОНА КЛАНИЧНО ТЕГЛО В ДВЕТЕ НАПРАВЛЕНИЯ - ГОВЕДОВЪДСТВО И ОВЦЕВЪДСТВО.

СЪОБРАЗНО НОВИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ В СТРАНАТА И ПРЕДСТОЯЩАТА ПЪЛНА ПРИВАТИЗАЦИЯ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ДВИЖЕНИЕТО ЩЕ РАЗРАБОТИ ОРИГИНАЛНА СТОПАНСКА СТРУКТУРА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, СВЪРЗАНА КАКТО С ВЪТРЕШНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ, ТАКА И С ЕКСПОРТА ПО ВАЛУТНО НАПРАВЛЕНИЕ. ПО ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ ЩЕ СЕ СЪЗДАВАТ ЕДНОЛИЧНИ И КОЛЕКТИВНИ ФИРМИ НА ГРАЖДАНИ С ОПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ НА ПРОИЗВОДСТВО В УСЛОВИЯТА НА КРЕДИТИРАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СОБСТВЕНА ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА.

ДВИЖЕНИЕТО И НЕГОВИТЕ КОМИТЕТИ ЩЕ ИГРАЯТ АКТИВНА КООРДИНИРАЩА РОЛЯ КАКТО В ОРГАНИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС, ТАКА И В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ КУЛТУРАТА НА ПРОИЗВОДСТВО И В ОБЩЕСТВЕНАТА ЗАЩИТА ПРИ ДОГОВАРЯНИЯТА С МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.

ПАРАЛЕЛНО С НЕПОСРЕДСТВЕНИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ ЩЕ СЕ СТИМУЛИРА АВТОНОМНОТО ФУРАЖНО ПРОИЗВОДСТВО. ЗА ЦЕЛТА ЩЕ БЪДАТ ОБЛАГОРОДЯВАНИ ЗАПУСТЕЛИ ЗЕМИ, ЩЕ БЪДАТ ВЗЕТИ ПОД АРЕНДА ПРОДУКТИВНИ ЗЕМИ В ДРУГИ РАЙОНИ НА СТРАНАТА, КЪДЕТО ИМА НЕДОСТИГ НА  РАБОТНА РЪКА.

ТОЗИ ПОДХОД ЩЕ БЪДЕ ЕФЕКТИВЕН С ВЪВЕЖДАНЕТО НА ПРОДУКТИВНИ СОРТОВЕ ФУРАЖНА ЦАРЕВИЦА, СОЯ И ДРУГИ ТАКИВА ОТ ЧУЖБИНА. С ОГЛЕД НА СЪЗДАВАНЕТО НА ЗАТВОРЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ЦИКЪЛ СТРЕМЕЖЪТ ЩЕ БЪДЕ ДА    СЕ НАМАЛИ ЗАВИСИМОСТТА ОТ ВНОС НА ФУРАЖИ.

СЛЕД РЕГУЛИРАНЕ НА КРЕДИТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА ЩЕ СЕ СЪЗДАВАТ УСЛОВИЯ ЗА НЕПОСРЕДСТВЕНО ВАЛУТНО СТИМУЛИРАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ЧРЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ НА ЧАСТ ОТ ПРОДУКЦИЯТА С ВНОСНИ СТОКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И СЕЛСКОСТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ И ТЕХНИКА.

ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОТО И ХАРМОНИЧНО ПРИЛАГАНЕ НА ТОЗИ СТОПАНСКИ МЕХАНИЗЪМ НА ПРАКТИКА ДВИЖЕНИЕТО АКТИВНО ЩЕ ОТСТРАНЯВА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ И СЪЗНАТЕЛНО СЪЗДАВАНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕЧКИ В СТРАНАТА, С КОЕТО ЩЕ ДАВА СВОЯ ПРИНОС ЗА ПРИЕМАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНИ ЗАКОНИ, РЕГУЛИРАЩИ ИКОНОМИЧЕСКАТА И СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА.

2. СЪЩЕВРЕМЕННО КВАЛИФИКАЦИЯТА НА МНОГО НАШИ ЧЛЕНОВЕ СЪЗДАВА РЕАЛНА ОСНОВА ЗА АКТИВНОТО УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНЕТО НА НЕЗАВИСИМИ СТРОИТЕЛНИ ФИРМИ, ОСИГУРЯВАНЕТО НА ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ В ТЯХ СЪОБРАЗНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В СТРАНАТА.

АНАЛОГИЧНИ ОБЕДИНЕНИЯ МОГАТ ДА БЪДАТ ОСЪЩЕСТВЯВАНИ И В СФЕРАТА НА НАЙ-ШИРОК СПЕКТЪР УСЛУГИ С РАЗЛИЧНА ФОРМА НА КООПЕРИРАНЕ С ДЪРЖАВАТА, С ДРУГИ КООПЕРАТИВИ ИЛИ С ЧАСТНИ ЛИЦА.

3. СЪОБРАЗНО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА ДПС ЩЕ НАСОЧИ СВОИТЕ УСИЛИЯ ЗА ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА СТОПАНСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ЗА ПРЕМАХВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ПРЕГРАДИ ПРЕД ИНИЦИАТИВНОСТТА И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ.

4. ОСОБЕНО ЗНАЧЕНИЕ ИМАТ ПРОБЛЕМИТЕ С ТЮТЮНОПРОИЗВОДСТВОТО, ПO-KOHKPETHO ОКОЛО ПРИЛАГАНЕТО НА ДИФЕРЕНЦИРАН ПОДХОД ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ ИЗКУПНИТЕ ЦЕНИ СЪОБРАЗНО СОРТОВЕТЕ И КАЧЕСТВАТА НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ У НАС ТЮТЮНЕВИ КУЛТУРИ И НЕ НА ПОСЛЕДНО МЯСТО СЪОБРАЗЯВАНЕТО НА ЦЕНИТЕ С МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАЗАР.


ТРЕТО - ДУХОВНА СФЕРА

НЕПРАВОМЕРНАТА ПОЛИТИКА НА ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ ДОВЕДЕ И ДО ДИСКРИМИНАЦИЯ И В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО СРЕД ТАЗИ ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ. ТОВА ПРОТИВОРЕЧИ НА ЧЛЕН 45, ТОЧКА 7 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА ЗА ПРАВОТО НА ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН ОТ НЕБЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД ДА ИЗПОЛЗВА И ИЗУЧАВА СВОЯ МАЙЧИН ЕЗИК. СЛЕДОВАТЕЛНО НАЛИЦЕ Е ЕДНА ОТ ФОРМИТЕ НА АСИМИЛАЦИЯ.

СЪГЛАСНО КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДПС ПРЕДЛАГА В РАМКИТЕ НА ОБЩОТО КУЛТУРНО РАЗВИТИЕ В БЪДЕЩЕ ДА НЕ СЕ ДОПУСКА ТАКОВА ГРУБО НАРУШЕНИЕ НА ТОЗИ ЧЛЕН ОТ ОСНОВНИЯ ЗАКОН НА СТРАНАТА.

ЗА ЦЕЛТА ПРЕДЛАГАМЕ:

1. ДА СЕ ВЪВЕДЕ ИЗУЧАВАНЕ НА ТУРСКИ ЕЗИК - ЧЕТИРИ ЧАСА СЕДМИЧНО В ОСНОВНА И ГОРНА СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ.

2. ФАКУЛТАТИВНО ПРЕПОДАВАНЕ НА ПРЕДМЕТИ ПО ИСЛЯМСКА ТЕОЛОГИЯ В ОНЕЗИ РАЙОНИ И УЧИЛИЩА, КЪДЕТО ЩЕ СЕ НАБЕРЕ НЕОБХОДИМИЯТ БРОЙ ОТ ЖЕЛАЕЩИ УЧЕНИЦИ.

3. ДА БЪДАТ ВЪЗСТАНОВЕНИ ОТКОЛЕШНИТЕ КУЛТУРНИ ТРАДИЦИИ НА ТОВА НАСЕЛЕНИЕ, КАТО БЪДАТ ОТНОВО СЪЗДАДЕНИ НА РЕГИОНАЛЕН ПРИНЦИП:
- ТУРСКИ ТЕАТРИ;
- ФОЛКЛОРНИ СЪСТАВИ - АМАТЬОРСКИ;
- КЛУБОВЕ ЗА КУЛТУРНО-МАСОВА РАБОТА;
- ДА СЕ ВЪЗСТАНОВЯТ ЕМИСИИТЕ ПО БЪЛГАРСКОТО РАДИО НА ТУРСКИ ЕЗИК С ПРЕОБРАЗЕНИ И ОБОГАТЕНИ ПРОГРАМИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРЦИ;
- ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ТЕЛЕВИЗИОННО ВРЕМЕ, В КОЕТО ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ, КАКТО И КУЛТУРНО-ЗАБАВНИ ПРОГРАМИ НА ТУРСКИ ЕЗИК.

НЕДЕЛИМА ЧАСТ ОТ ДУХОВНАТА СФЕРА СА ПРОБЛЕМИТЕ НА РЕЛИГИОЗНИТЕ КУЛТОВЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ОБРЯДИ. СВОБОДАТА НА СЪВЕСТТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕТО СА ОПРЕДЕЛЕНИ В КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

МЮСЮЛМАНСКАТА РЕЛИГИОЗНА ОБРЯДНОСТ Е СТРОГО РЕГЛАМЕНТИРАНА ОТ ШЕРИАТА /ИСЛЯМСКИ ДУХОВЕН КАНОН/ И НЕ ПРОТИВОРЕЧИ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ В СТРАНАТА. ТРАГИЧНО НАСЛЕДСТВО ОТ ЕПОХАТА НА ТОТАЛИТАРИЗМА Е ГРУБОТО ПОТЪПКВАНЕ НА РЕЛИГИОЗНИТЕ СВОБОДИ В СТРАНАТА. НАСТОЯВАМЕ ДА СЕ ПРЕУСТАНОВИ И ЗА В БЪДЕЩЕ НЕЗАКОННОТО ВМЕШАТЕЛСТВО НА РАЗЛИЧНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ ВЪВ ВЪТРЕШНОРЕЛИГИОЗНИЯ ЖИВОТ НА НАШЕТО ИЗПОВЕДАНИЕ. В ТАЗИ ВРЪЗКА И ЗА ГАРАНТИРАНЕ РЕЛИГИОЗНАТА СВОБОДА ДПС ПРЕДЛАГА:

1. ДА НИ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА МАТЕРИАЛНА БАЗА, НЕОБХОДИМА ЗА ОТКРИВАНЕ НА МЮСЮЛМАНСКО ДУХОВНО УЧИЛИЩЕ, КАТО НИ БЪДАТ ВЪРНАТИ СГРАДАТА "НЮВАБ" И "МЕДРЕСЕ", НАХОДЯЩИ СЕ В ГР. ШУМЕН, КОИТО ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ТАЗИ ЦЕЛ.

2. ДА БЪДАТ РЕСТАВРИРАНИ И БЪДАТ ВЪРНАТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕЛИГИОЗНООБРЯДНА ДЕЙНОСТ ДЖАМИИТЕ В РАЗГРАД, СИЛИСТРА, КЮСТЕНДИЛ, ПЛОВДИВ И НА ДРУГИ МЕСТА.

ДА НИ СЕ РАЗРЕШИ ПОСТРОЯВАНЕТО НА МОЛИТВЕНИ ДОМОВЕ В ТЕЗИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА, КЪДЕТО ВЯРВАЩИТЕ ИМАТ НУЖДА И ЖЕЛАЯТ ТОВА.

3. ДА СЕ РАЗРЕШИ ИЗДАВАНЕТО НА ИСЛЯМСКА РЕЛИГИОЗНА ЛИТЕРАТУРА, МАТЕРИАЛИ, ЗАСЯГАЩИ ОБРЯДНАТА ДЕЙНОСТ, ИСЛЯМСКО ВЕРОУЧЕНИЕ И ДРУГИ ВЪПРОСИ, КАСАЕЩИ МЮСЮЛМАНСКОТО ИЗПОВЕДАНИЕ, КАКТО И ПРЕВОД НА СВЕЩЕНИЯ КУРАН.

4. ИСЛЯМСКИТЕ ПРАЗНИЦИ "РАМАДАН" И "КУРБАН" ДА БЪДАТ ОБЯВЕНИ ЗА ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ НА МЮСЮЛМАНИТЕ И ПРАЗНУВАНЕТО ИМ ДА СТАВА СВОБОДНО И БЕЗПРЕПЯТСТВЕНО, ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ ОТ РАБОТА, ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТ ПРАЗНИЧНИТЕ ПРОПОВЕДИ, КАКТО И ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДО ВЯРВАЩИТЕ ПО ТОЗИ ПОВОД ДА БЪДАТ ИЗЛЪЧВАНИ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА И РАДИОТО.

5. ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПАРЦЕЛИ ЗА МЮСЮЛМАНСКИ ГРОБИЩА. НА МЕСТА, КЪДЕТО СА СМЕСЕНИ, ДА БЪДАТ ОТДЕЛЕНИ, ПОГРЕБАЛНИТЕ РИТУАЛИ ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ БЕЗПРЕПЯТСТВЕНО.

6. ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ ОТНЕТИТЕ ИМОТИ НА ИСЛЯМСКИТЕ ОБЩИНИ И ТЕ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ПО ТЯХНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. СЪЩО ТАКА АПК ИЛИ ТКЗС ДА ВЪРНАТ НА ИСЛЯМСКИТЕ ОБЩИНИ ОТНЕТИТЕ ЗЕМИ, КАТО ЗАКОНОДАТЕЛНО СЕ УРЕДИ ВЪЗМОЖНОСТТА МЮСЮЛМАНСКИТЕ НАСТОЯТЕЛСТВА ДА РАЗВИВАТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.

7. ДА СЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА РАЙОННИТЕ ИМАМИ ДА ОБУЧАВАТ ЖЕЛАЕЩИТЕ НА КУРАН И ИСЛЯМСКО ВЕРОУЧЕНИЕ. КЪМ ВСЯКА ДЖАМИЯ ДА СЕ НАЗНАЧИ ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ, В Т.Ч. ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ "ВАИЗИ", КОИТО ДА БЪДАТ НА ИЗДРЪЖКАТА НА ВЯРВАЩИТЕ, ОТ КОИТО СА ИЗБРАНИ.

8. НА МЮСЮЛМАНИТЕ, КОИТО ЖЕЛАЯТ И ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ, ДА ИМ СЕ РАЗРЕШИ ДА ПОСЕЩАВАТ СВЕЩЕНИТЕ ЗА ИСЛЯМА МЕСТА МЕКА И МЕДИНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКЛОНЕНИЕ "ХАДЖ".

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


*   *   *

СОФИЯ, 22 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОЕКТА ЗА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ "СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА И ПЪТЯТ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ XXI ВЕК" - /ЧАСТ ПЕТА/. ДОКУМЕНТЪТ БЕШЕ ОПОВЕСТЕН В КРАЯ НА ФЕВРУАРИ И ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН НА НАСРОЧЕНИЯ ЗА М. АПРИЛ 1991 Г. КОНГРЕС НА БСДП.


РАЗДЕЛ ШЕСТИ
ИКОНОМИКАТА И СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА
НАСЛЕДСТВОТО


65. БОЛШЕВИШКИЯТ ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКИ МОДЕЛ ЛИШИ ЛИЧНОСТТА И ОБЩЕСТВОТО КАТО ЦЯЛО ОТ ПРАВОТО ДА УПРАВЛЯВАТ СВОЕТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ. С ТОВА ИМ БЕШЕ ОТНЕТА ИКОНОМИЧЕСКАТА ВЛАСТ, КОЯТО Е ОПРЕДЕЛЯЩА ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКАТА. ВЪПРЕКИ НАСИЛИЕТО ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЗАКОНИ МОДЕЛЪТ НА ТОТАЛИТАРНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ НЕ ПРОРАБОТИ И ВЪВЛЕЧЕ СТРАНАТА В КАТАСТРОФА. ТОЗИ МОДЕЛ СЕ ОСНОВАВАШЕ НА:

- ПЪЛНОТО РАЗРУШАВАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНО СЛОЖИЛИТЕ СЕ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ СТРУКТУРИ И ЗАВИСИМОСТ ОТ ЕДНОСТРАННИ ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИ ВРЪЗКИ.

- ОБЕЗСМИСЛЯНЕТО НА ТРУДОВАТА МОТИВАЦИЯ И СТОПАНСКАТА ИНИЦИАТИВА НА НАРОДА ПОРАДИ ЛИПСАТА НА КАЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА ТРУДА ЗАРАДИ РАЗРУШЕНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ НЕГОВИТЕ ОБШЕСТВЕНО-ПОЛЕЗНИ РЕЗУЛТАТИ И ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ДЕФОРМАЦИЯТА НА ДЕМОГРАФСКИЯ ОБЛИК НА СТРАНАТА.

- САМОЦЕЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ФОНДОВЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС, ДОВЕЛИ ДО МОНОПОЛНИТЕ СТРУКТУРИ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА ИКОНОМИКА.

66. КОМУНИСТИЧЕСКИЯТ ЕКСПЕРИМЕНТ ОСТАВИ НА БЪЛГАРИЯ ЕДНА АБСОЛЮТНО РАЗСТРОЕНА, ОДЪРЖАВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА. БСДП ЩЕ СЕ СТРЕМИ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯТ НЕОБХОДИМИТЕ РЕФОРМИ В ПРЕДВИДИМОТО БЪДЕЩЕ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ НА:

- РЕЗКИЯ СПАД НА СТОКОВОТО ПРОИЗВОДСТВО И ПОНИЖАВАНЕТО НА ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ НА НАСЕЛЕНИЕТО;

- РАЗВИТИЕТО НА ИНФЛАЦИОННАТА СПИРАЛА, С ОПАСНОСТ ОТ ХИПЕРИНФЛАЦИЯ;

- НЕКОНТРОЛИРУЕМОСТТА НА БЮДЖЕТНИЯ ДЕФИЦИТ И ОБЩИЯ ВЪТРЕШЕН ДЪЛГ;

- НАРАСТВАЩАТА БЕЗРАБОТИЦА, ЛИПСАТА НА НАДЕЖДНА СИСТЕМА ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ И ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕМИГРАЦИЯ;

- РАСТЯЩИЯ НАТИСК НА ВЪНШНИЯ ДЪЛГ И ИЗОЛАЦИЯТА ОТ СВЕТОВНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА;

- ПОДМЕНЯНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ВАЛУТА В ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ;

- ДЕФОРМИРАНАТА ОТРАСЛОВА И МЕЖДУОТРАСЛОВА СТРУКТУРА НА ПРОИЗВОДСТВОТО;

- ОПИТИТЕ ДА СЕ ОВЛАДЕЕ ИКОНОМИЧЕСКИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА СТРАНАТА ОТ СПЕКУЛАНТИ И КАДРИ НА БИВШАТА НОМЕНКЛАТУРА.


ИКОНОМИКА НА ДОВЕРИЕТО

67. БСДП ИСКА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ХАРМОНИЧНА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА СТРУКТУРА НА БЪЛГАРИЯ, В КОЯТО ДА СА СЪЧЕТАНИ СЛЕДНИТЕ КАЧЕСТВЕНИ ОСОБЕНОСТИ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНО-ПОЛИТИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ:

- СЪЧЕТАНИЕ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ СЪС СОЦИАЛИЗАЦИЯТА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО И ПОТРЕБЛЕНИЕТО;

- СИСТЕМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ, ЗАЕТОСТ НА РАБОТНАТА РЪКА И СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ;

- ШИРОКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И СЪПРИЧАСТНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ РАБОТИ И ОСИГУРЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ДА ВЛИЯЯТ ЗА РЕШЕНИЕТО НА ВСИЧКИ ЖИЗНЕНОВАЖНИ ВЪПРОСИ.

ХАРМОНИЗИРАНИТЕ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ НИЕ ИСКАМЕ ДА СЕ ПОСТИГНАТ ПО ПЪТЯ НА РЕФОРМИТЕ, ЧРЕЗ ПАРЛАМЕНТАРНОТО ДЕЙСТВИЕ И ОБЩЕСТВЕНОТО СЪГЛАСИЕ. НАЧАЛНИЯ ИМ СТАРТ ВИЖДАМЕ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА НА СТРАНАТА ВЪРХУ ОБЩЕСТВЕНОТО ДОВЕРИЕ, КОЕТО Е БАЗА ЗА ПОСТИГАНЕ НА СОЦИАЛНАТА Й СЪЩНОСТ.

68. В СВОИТЕ ТЪРСЕНИЯ ЗА БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА НА СТРАНАТА БСДП ЩЕ ОТСТОЯВА РАЗБИРАНИЯТА СИ ЗА:

- СТОКОВОТО ПРОИЗВОДСТВО КАТО БАЗА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ.

- САМОБИТНОСТ НА ПЪТЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ВСЯКА ОТДЕЛНА СТРАНА, А СЪЩО И НА БЪЛГАРИЯ.

- МАКСИМАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ В ЕВРОПЕЙСКАТА И СВЕТОВНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА С ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ЧРЕЗ РАВНОПОСТАВЕНОСТ И ВЗАИМНА ИЗГОДА НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ВРЪЗКИ.

- СТИМУЛИРАЩА ОЦЕНКА НА ТРУДА, СЪЗДАВАЩ БЛАГА И ОСВОБОЖДАВАНЕ ТВОРЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ И ИНИЦИАТИВА ОТ ОПЕКА, НА БАЗАТА НА СВОБОДНО
ПРИЕТИ ОТ ОБЩЕСТВОТО ПРИНЦИПИ И НОРМИ.

- ОТКАЗ ОТ ИЗКУСТВЕНО СЪСТАВЕНИ ПРОПОРЦИИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОТРАСЛИ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИНАМИЧНИТЕ ПАЗАРНИ ОТНОШЕНИЯ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ.

- ГАРАНТИРАНЕ ОТ ДЪРЖАВАТА НА СВОБОДЕН ИЗБОР ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВОТО.

- В ОБЩОТО ИКОНОМИЧЕСКО ДЕЙСТВИЕ НА СИСТЕМАТА БСДП Е ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СОБСТВЕНОСТ И ФОРМИ НА ТЯХНАТА СТОПАНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, КАТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ВРЪЗКА МЕЖДУ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТРУДА И ДОХОДИТЕ.


ТРУД И СОБСТВЕНОСТ

69. САМОБИТНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА СЕ ОПРЕДЕЛЯ В ЗНАЧИТЕЛНА СТЕПЕН ОТ ТРАДИЦИЯТА НА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО БЕШЕ ГРУБО ПРЕКЪСНАТА. ЗАТОВА БСДП ЩЕ СЕ СТРЕМИ ДА СВЪРЖЕ ИКОНОМИЧЕСКАТА ТРАДИЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ДОСТИЖЕНИЯТА НА СЪВРЕМЕННОТО СВЕТОВНО СТОПАНСТВО. ТОВА ОПРЕДЕЛЯ И ОТНОШЕНИЕТО НИ КЪМ СЪСТАВКИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОЦЕС - ТРУДА И КАПИТАЛА.

70. ТРУДЪТ ЗА СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ Е НАЙ-ВАЖНИЯТ ФАКТОР ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪЖИВЯВАНЕ НА СТРАНАТА. НИЕ СМЕ ЗА СВОБОДНИЯ ТРУД, КОЙТО ПРИ НАРОЧНИ, ОБЩЕСТВЕНО ПРИЕТИ ЗАЩИТНИ МЕХАНИЗМИ ВСЕКИ ИМА ПРАВОТО ДА УПОТРЕБИ В СВОЯ И ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА. КАТО ВИСОКОКВАЛФНЦИРАН ТРУД НИЕ ПРИЕМАМЕ ПРОЯВАТА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯ ТАЛАНТ И ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА ДЕЙНОСТ. В ОТНОШЕНИЕТО СИ КЪМ ТРУДА НИЕ СМЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ЗАЩИТНИЦИ НА ПРИНЦИПИТЕ НА СИНДИКАЛИЗМА, КОИТО СА ОСНОВАТА ЗА СОЦИАЛИЗИРАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ.

71. ОТНОШЕНИЕТО НИ КЪМ КАПИТАЛА, РЕСПЕКТИВНО КЪМ СОБСТВЕНОСТТА, СЕ ОСНОВАВА НА ПРАГМАТИЗМА, НА ПОЛЕЗНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА МУ ОТ ОБЩЕСТВОТО И ОТДЕЛНАТА ЛИЧНОСТ В УСЛОВИЯТА НА СТОКОВОТО ПРОИЗВОДСТВО КАТО ОСНОВА НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА.

ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ Е ИЗТОЧНИК ЗА ТРУДОВАТА МОТИВАЦИЯ. ЧРЕЗ ЛОЯЛНАТА КОНКУРЕНЦИЯ И ПАЗАРНОТО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ ТЯ Е ЕДНА ОТ ВАЖНИТЕ ФОРМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО. БСДП ОЦЕНЯВА НЕЙНАТА ПОЛЕЗНОСТ В ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ТРАДИЦИИ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО И ЩЕ ПОДКРЕПЯ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА НОРМАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА СОБСТВЕНОСТ С ВСИЧКИТЕ ПОЗНАТИ ФОРМИ НА ПРОИЗВОДСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ - ЕДНОЛИЧНА /СЕМЕЙНА/, ДРУЖЕСТВЕНА, АКЦИОНЕРНА И КООПЕРАТИВНА. НИЕ ПРИЗНАВАМЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪВ ВСИЧКИТЕ И ПРОЯВИ КАТО ГАРАНЦИЯ ЗА ЛИЧНАТА СВОБОДА, ИНИЦИАТИВНОСТ И ПРОСПЕРИТЕТ.


СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА И КООПЕРАТИВИЗМЪТ

72. ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ БСДП ОТДЕЛЯ НА КООПЕРАТИВНАТА ПРОИЗВОДСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ. КЛАСИЧЕСКАТА КООПЕРАЦИЯ И ПОЛУЧИЛАТА ГОЛЯМО РАЗВИТИЕ В ДРУГИТЕ СТРАНИ СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА НОВА КООПЕРАЦИЯ С ИМЕТО НАРОДНО АКЦИОНЕРНО ПРЕДПРИЯТИЕ ИМАТ СВОЕТО МЯСТО ЗА НОРМАЛИЗИРАНЕТО НА РАЗСТРОЕНИЯ СТОПАНСКИ ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ. КООПЕРАЦИЯТА Е ОНАЗИ СТОПАНСКА ФОРМА, КОЯТО НА ПРАКТИКА ПОДПОМАГА И ОБЕДИНЯВА ИНТЕРЕСИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ. ТЯ РЕШАВА РЕДОМ С ЧИСТО ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ И ЗАДАЧИ СЪС СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР И ТАКА ОСЪЩЕСТВЯВА СОЦИАЛИЗИРАНЕТО НА ИКОНОМИКАТА. РАЗВИТИЕТО НА КООПЕРАЦИЯТА Е НУЖНА СЪСТАВКА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СПРАВЕДЛИВИ ПАЗАРНИ ОТНОШЕНИЯ И ПОВИШАВАНЕ ЖИЗНЕНОТО НИВО НА НАРОДА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

10:16:20    22-03-1991