22 март 1990

СОФИЯ, 22 МАРТ 1990 ГОДИНА                    БРОЙ 58 /76/
 
СОФИЯ, 22 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ ФРОНТ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ, УЧРЕДЕН В БЛАГОЕВГРАД.

     ТОТАЛИТАРНИЯТ РЕЖИМ И ТОТАЛИТАРНАТА ДЪРЖАВА ДОКАЗАХА СВОЯ ИСТОРИЧЕСКИ АБСУРД С ЦЕНАТА НА ДЕСЕТКИ МИЛИОНИ ЧОВЕШКИ ЖЕРТВИ, С ЦЕНАТА НА СТОТИЦИ МИЛИОНИ СЪСИПАНИ ЧОВЕШКИ СЪДБИ. МОНОПОЛНОТО ГОСПОДСТВО НА КАЗАРМЕНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ РАЗРУШИ ЦЯЛАТА ЦЕННОСТНА СИСТЕМА, СЪЗДАВАНА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ ОТ ЧОВЕЧЕСТВОТО И НАЛОЖИ АНТИЧОВЕШКИ И АНТИОБЩЕСТВЕНИ НОРМИ НА ВЛАСТ И УПРАВЛЕНИЕ, РАЗРУШИ ДУХОВНИТЕ УСТОИ НА НАРОДНИТЕ ТРАДИЦИИ ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА БИТИЕТО, СЪЗДАДЕ ГРАБИТЕЛСКА СИСТЕМА НА СОБСТВЕНОСТ, НАПРАВИ ОТ БЕЗЗАЩИТНИЯ БЕЗПАРТИЕН ГРАЖДАНИН БЕЗСИЛЕН НАЕМЕН ТРУДОВ РОБ. ТОТАЛИТАРНИЯТ РЕЖИМ, НАЛОЖЕН НА СТРАНАТА, НИ ЛИШИ ЧОВЕКА ОТ ВСЯКАКВИ РЕАЛНИ ПРАВА, СМАЧКА НЕГОВОТО ДОСТОЙНСТВО И ПРАВО НА СВОБОДНО РАЗВИТИЕ КАТО ЛИЧНОСТ. ТОТАЛИТАРНАТА ВЛАСТ ПРЕВЪРНА НАРОДА В СВОЯ ХРАНИТЕЛНА СРЕДА, В СВОЕОБРАЗЕН ПЛАНКТОН ЗА СИСТЕМАТА, ПОДЛАГАЙКИ ГО НЕПРЕСТАННО НА СОЦИАЛЕН, НРАВСТВЕН И ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ГЕНОЦИД. НОМЕНКЛАТУРНАТА КЛАСА РАЗДЕЛИ НАРОДА НА ПАРТИЙЦИ И БЕЗПАРТИЙНИ, НА СВОИ И ЧУЖДИ, НА ВЛАСТНИ И БЕЗВЛАСТНИ, НА ХОРА С БЪДЕЩЕ И НА ХОРА, ЗАВИНАГИ ЛИШЕНИ ОТ БЪДЕЩЕ. ПРОТИВОПОСТАВИ РАБОТНИЦИТЕ НА ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА, СЕЛЯНИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ. РАЗРУШИ СЕМЕЙСТВОТО, ЛИШИ ЖЕНАТА ОТ ЕСТЕСТВЕНОТО Й ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ДА БЪДЕ МАЙКА ПРЕДИ ВСИЧКО И ПО ТОЗИ НАЧИН СЪЗДАДЕ ПРЕДПОСТАВКИ ДНЕС БЪЛГТАРИЯ ДА Е С ДВА МИЛИОНА БЪЛГАРИ ПО-МАЛКО.
    ОТ ВСИЧКО ТОВА НАЙ-ТЕЖКО ПОСТРАДА МНОГОМИЛИОННАТА ЧАСТ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД - БЕЗПАРТИЙНИТЕ. ТОВА БЕЗПРЕЦЕДЕНТНО ЗЛО НЕ ОТМИНА И ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ОБИКНОВЕНИТЕ ЧЕСТНИ КОМУНИСТИ, КОИТО ПО СЪЩЕСТВО СЛУЖЕХА И СЛУЖАТ НА НОМЕНКЛАТУРАТА ЕДИНСТВЕНО КАТО "ПЪЛНЕЖ", КАТО ПОСЛУШНА МУСКУЛАТУРА НА НЕЙНАТА НЕРВНА СИСТЕМА. ПОСТРАДА  БЪЛГАРСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ, БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ, БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА - ЦЕЛИЯТ НАРОД.
     УПРАВЛЯВАЩАТА НОМЕНКЛАТУРНА КАСТА РАЗРУШИ ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ ЗАКОНИ, ПОСТАВИ СЕ НАД ЗАКОНА И ДЪРЖАВАТА И САМА СЕ ПРЕВЪРНА В ЗАКОН И ДЪРЖАВА. ПОСЛЕДНАТА Й СТЪПКА БЕ ДА СЪЧИНИ СВОЯ ПАРТИЙНА КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКАТА, НЕЩО КАТО ЮРИДИЧЕСКИ ПАРАВАН ЗА ПРЕД СВЕТА, КОЯТО ТЯ НИТО ЗАЧИТАШЕ, НИТО СПАЗВАШЕ! ТОЗИ ПРЕСТЪПЕН АКТ ПРЕВЪРНА СТРАНАТА И НАРОДА В ЧАСТНА ПАРТИЙНА СОБСТВЕНОСТ, С КОЯТО НОМЕНКЛАТУРАТА РАЗПОЛАГАШЕ И РАЗПОЛАГА И ДНЕС КАКТО СИ ИСКА.
     ОТЧИТАЙКИ НЕСКРИТИТЕ ОПИТИ НА ИЗПАДНАЛАТА В ДЪЛБОКА КРИЗА ТОТАЛИТАРНА ВЛАСТ ДА СЕ ЗАДЪРЖИ НА ВСЯКА ЦЕНА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СЦЕНА И ДА ПРОДЪЛЖИ И В БЪДЕЩЕ ДА ПАРАЗИТИРА НА ГЪРБА НА НАРОДА, МИЛИОНИТЕ БЕЗПАРТИЙНИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ СЕ ОБЕДИНЯВАТ В РЕПУБЛИКАНСКИ ФРОНТ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ, КОЙТО ЩЕ ВОДИ ОТКРИТА, МИРНА, С КОНСТИТУЦИОННИ СРЕДСТВА ПОЛИТИЧЕСКА БОРБА ЗА ВЪЗТЪРЖЕСТУВАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА, СВОБОДАТА, РАВЕНСТВОТО ПРЕД ЗАКОНА, ЗА УТРЕШНА МНОГОПАРТИЙНА, ПАРЛАМЕНТАРНА БЪЛГАРИЯ.
     НИЕ ВЯРВАМЕ, ЧЕ НЕ Е ДАЛЕЧЕ ДЕНЯТ, КОГАТО НА ВЪРХОВНАТА ВОЛЯ НА НАРОДА ЩЕ БЪДАТ ПРИНУДЕНИ ДА СЕ ПОДЧИНЯТ ВСИЧКИ, ЗАЩОТО НИЕ СМЕ МИЛИОНИ!

              ЗА ПОЛИТИЧЕСКОТО УСТРОЙСТВО НА ДЪРЖАВАТА

      -  ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕМОКРАЦИЯ, В КОЯТО БЕЗПАРТИЙНИТЕ ГРАЖДАНИ И ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ ПАРТИИ ЩЕ СА РАВНИ ПРЕД ЗАКОНИТЕ;
      - В КОЯТО В СЪДА, ПРОКУРАТУРАТА, МИЛИЦИЯТА И АРМИЯТА ЩЕ СЛУЖАТ ЕДИНСТВЕНО БЕЗПАРТИЙНИ ГРАЖДАНИ;
      - В КОЯТО УПРАВЛЕНИЕТО, ИКОНОМИКАТА, НАУКАТА, КУЛТУРАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО ЩЕ БЪДАТ ЗАЩИТЕНИ ОТ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ НАБЕЗИ;
      - В КОЯТО ВСИЧКИ ЗАКОНИ ЩЕ ПРОИЗТИЧАТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЕДНА ПРОГРЕСИВНА ДЕМОКРАТИЧНА КОНСТИТУЦИЯ;
      - В КОЯТО КОНСТИТУЦИЯТА ЩЕ ИЗРАЗЯВА ВЪРХОВНАТА ВОЛЯ НА НАРОДА.
      - БЪЛГАРИЯ - РЕПУБЛИКА, НАЧЕЛО НА КОЯТО ЩЕ СТОИ ИЗБРАН ПРЯКО ОТ НАРОДА ПРЕЗИДЕНТ.
      - ПАРЛАМЕНТ, КОЙТО ЩЕ РАБОТИ ПОСТОЯННО.
      - КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД - ЩИТ НА КОНСТИТУЦИЯТА.

              ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА

      СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА  ПЛАНОВА ИКОНОМИКА ПО СЪЩЕСТВО Е ЧИСТА ПРОБА ДЪРЖАВНО-КАПИТАЛИСТИЧЕСКА. ИКОНОМИКА НА НОМЕНКЛАТУРАТА, ИКОНОМИКА НА НАЕМНИЯ ТРУД И БЕЗБОЖНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ. ЕТО ЗАЩО РЕПУБЛИКАНСКИЯТ ФРОНТ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ Е ЗА:
      - СВОБОДНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА.
      - СОБСТВЕНОСТ - ЧАСТНА, КООПЕРАТИВНА И ДЪРЖАВНА, В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА.
      - ЗЕМЯТА - ДА СЕ ВЪРНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ Й СОБСТВЕНИЦИ, А БЕЗИМОТНИТЕ ДА СЕ ОЗЕМЛЯТ.
      - НОВА СТРУКТУРА НА ИКОНОМИКАТА - СЪОТВЕТСТВУВАЩА НА НАШИТЕ УСЛОВИЯ И ТРАДИЦИИ, ОТГОВАРЯЩА НА ЧОВЕШКИТЕ ПОТРЕБНОСТИ.
      - СПРАВЕДЛИВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, РЕГУЛИРАНО ЧРЕЗ СПРАВЕДЛИВА ДАНЪЧНА СИСТЕМА.
      - РАЗКРЕПОСТЕНА ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ.
      - В БЛИЗКО ВРЕМЕ КОНВЕРТИРУЕМ ЛЕВ.
      - СОЦИАЛНО СЪОБРАЗЕНА БЛИЦПРОГРАМА ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ КРИЗАТА.


             ЗА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

      - ПРАВО НА ТРУД У НАС И В ЧУЖБИНА, ГАРАНТИРАЩ СВОБОДАТА НА ЛИЧНОСТТА.
      - ДЪРЖАВНО ПОДПОМАГАНЕ НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ И БЕЗРАБОТНИТЕ.
      - СПЕЦИАЛЕН СТАТУТ ЗА ЖЕНАТА - МАЙКА.
      - ОСИГУРЕНО ДЪРЖАВНО БЕЗПЛАТНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. ЧАСТНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ.
      - ОБРАЗОВАНИЕ - ДЪРЖАВНО И ДР. ФОРМИ, СИСТЕМА ГАРАНТИРАЩА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАНИЕ.
      - НАУКА И КУЛТУРА - ОСВОБОДЕНИ ОТ ИДЕОЛОГИЧЕСКО ОПЕКУНСТВО.
      - СПРАВЕДЛИВО ПРОПОРЦИОНИРАНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ И ПЕНСИИТЕ.
      - УСЛОВИЯ ЗА СВОБОДЬО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖТА.


            ЗА НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА

     РЕПУБЛИКАНСКИЯТ ФРОНТ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ РАТУВА ЗА ХАРМОНИЧНО, СВОБОДНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО, В КОЕТО ВСИЧКИ ЩЕ СА РАВНИ ПРЕД ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА БЕЗ РАЗЛИКА НА ПАРТИЙНА, ЕТНИЧЕСКА И РЕЛИГИОЗНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ; ЗАЧИТА СВОБОДАТА НА ОБИЧАИТЕ, ЕЗИКА И КУЛТУРНИТЕ ТРАДИЦИИ НА ОБЩНОСТИТЕ; ЗАЩИТАВА ЕТНИЧЕСКИТЕ ПРАВА НА БЪЛГАРИТЕ ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА СТРАНАТА. ПОДДЪРЖА ТЕСНИ ВРЪЗКИ С ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ОБЩНОСТИ КАТО УВАЖАВА СУВЕРЕНИТЕТА НА СТРАНИТЕ, В КОИТО ЖИВЕЯТ ТЕЗИ БЪЛГАРИ. ФРОНТА ЩЕ СЕ БОРИ ЗА ЮРИДИЧЕСКА И ПОЛИТИЧЕСКА РЕАБИЛИТАЦИЯ НА БЪЛГАРИТЕ - ЕМИГРАНТИ СЛЕД 1945 Г. ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК - БЪЛГАРСКИЯТ.


           ЗА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА

     РЕПУБЛИКАНСКИЯТ ФРОНТ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ Е ЗА ОБЩЕСТВО, ОТВОРЕНО КЪМ ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СТРАНИ В СВЕТА. ТОЙ Е ЗА ЕВРОПЕЙСКИ СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ. ФРОНТЪТ Е ЗА ОБОГАТЯВАНЕ НА ТРАДИЦИОННИТЕ НИ ВРЪЗКИ. ФРОНТЪТ Е ЗА ДОБРОСЪСЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО НА БАЛКАНИТЕ, ЗА ЗАЧИТАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ И НА ДОСТОЙНСТВОТО НА ВСЯКА СТРАНА.

          ЗА ЕКОЛОГИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА

     РЕПУБЛИКАНСКИЯТ ФРОНТ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ЩЕ СЕ БОРИ ЗА ЕКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ЧИСТА ЗЕМЯ И ЧИСТО НЕБЕ.
 
     РЕПУБЛИКАНСКИЯТ ФРОНТ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ЩЕ СЕ БОРИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СТРОГИ ЗАКОНИ, ГАРАНТИРАЩИ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА НАРОДА.

                              /ПРЕССЛУЖБА  "КУРИЕР"/


                           X  X  Х

     СОФИЯ, 22 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ /ЛДП/, АДРЕСИРАНА ДО НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА И ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

     ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СЧИТА, ЧЕ ИЗЛИЗАНЕТО ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИЧЕСКА КРИЗА, В КОЯТО Е БЪЛГАРИЯ, МОЖЕ ДА СТАНЕ САМО С РЕШИТЕЛНИ ПОЛИТИЧЕСКИ МЕРКИ. НА ПЪРВО МЯСТО, ТРЯБВА ДА СЕ ПРОВЕДАТ ИЗБОРИ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КОЕТО ДА ПРИЕМЕ НОВА НАПЪЛНО ДЕМОКРАТИЧНА  КОНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ДА СЪЗДАДЕ ПРАВНИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕМОКРАТИЧНА ПРАВОВА ДЪРЖАВА С ПРЕЗИДЕНТСКА ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ. НАСТОЯЩАТА КОНСТИТУЦИЯ, КОЛКОТО И ДА СЕ ПРЕПРАВИ, НЕ МОЖЕ ДА ГАРАНТИРА ТОВА.
     ИЗЛИЗАНЕТО ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ НЕ ЧРЕЗ ПОЛУМЕРКИ, А ЧРЕЗ БЪРЗИ РЕШИТЕЛНИ МЕРКИ КЪМ ПАЗАРНО СТОПАНСТВО - ТО ЩЕ СЕ ОСИГУРИ САМО С НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ. НА ПЪРВО МЯСТО, ОСНОВНИЯТ ЛОСТ Е БЪРЗОТО ПРИОРИТЕТНО ОРИЕНТИРАНЕ КЪМ РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ ВЪВ ВСИЧКО.
     СЕГАШНИЯТ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НЕ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТОВА И ДОРИ ГО СПЪВА, ТЪЙ КАТО ПРЕДВИЖДА РАВНОПОСТАВЯНЕ И НАДПРЕВАРА МЕЖДУ ТРИТЕ СОБСТВЕНОСТИ. ПО ТОЗИ НАЧИН НЯМА ДА СЕ ИЗЛЕЗЕ ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА, А ЩЕ СТИГНЕМ ДО РАЗВИХРЯНЕ НА ИНФЛАЦИЯТА.
     ЗА ДА НЕ СЕ ГУБИ ВРЕМЕ И СЛЕД СКОРОШНОТО ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВИ ИЗБОРИ ДА СЕ ПРЕДВИДИ: НОВОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СЛЕД КАТО ПРИЕМЕ ВЪВ ВЪЗМОЖНО НАЙ-КРАТЪК СРОК НОВА КОНСТИТУЦИЯ, ДА ПРОДЪЛЖИ ДА ДЕЙСТВА ИЗВЕСТНО ВРЕМЕ КАТО УТВЪРДИ НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО И ПРИЕМЕ НЕОБХОДИМИТЕ ЗАКОНИ, С КОИТО  ЩЕ СЕ ТРАСИРА ПЪТЯТ КЪМ ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВАТА ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА, КАКТО БЕШЕ ПРЕЗ 1946 ГОДИНА - ОТ ОКТОМВРИ 1946 Г. ДО ДЕКЕМВРИ 1947 ГОДИНА.
      ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СЧИТА, ЧЕ ИЗБОРИТЕ И ПРИЕМАНЕТО НА НОВА ДЕМОКРАТИЧНА КОНСТИТУЦИЯ ЩЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ НАГЛЕДНО ДОКАЗАТЕЛСТВО ПРЕЗ СВЕТОВНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ЗА РЕАЛНИ ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОМЕНИ В БЪЛГАРИЯ. ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ИЗЦЯЛО ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА СДС, НАПРАВЕНО НА КРЪГЛАТА МАСА, ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.
 
СОФИЯ, 20 МАРТ 1990 Г.
                                          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/
 
                        X   X   X


     СОФИЯ, 22 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА КОМЮНИКЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ АВТОНОМЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ /БАДС/.

     НА 14 ДЕКЕМВРИ 1989 Г. НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ В СОФИЯ БЕ ОСНОВАН БЪЛГАРСКИ АВТОНОМЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ /БАДС/, НА КОЕТО БЕ ПРИЕТ УСТАВ И ПРОГРАМЕН МАНИФЕСТ НА СЪЮЗА.
     ПОРАДИ ОСТРО ВИРУСНО ЗАБОЛЯВАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪЮЗА РЕШИХМЕ ДА СЪОБЩИМ ЗА ОСНОВАВАНЕТО НА СЪЮЗА ПО-КЪСНО.
     БАДС Е ДОБРОВОЛНА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ С ИДЕОЛОГИЧЕСКА ЦЕЛ И ЗАДАЧИ: ПОСТИГАНЕ НА ПЪЛНА ДЕМОКРАЦИЯ, ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА, БОРБА ЗА ЧИСТА ЕКОЛОГИЧЕСКА СРЕДА, ПОВЕЧЕ ХУМАННОСТ В ЧОВЕШКИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, ЗА МИР В ЦЕЛИЯ СВЯТ.
     СЪЮЗЪТ СЕ ОБЯВЯВА ПРОТИВ ЕКСТРЕМИЗМА, НАСИЛИЕТО, РАСОВАТА ДИСКРИМИНАЦИЯ.
     СЛЕД СЪСТОЯЛИЯ СЕ 14-ТИ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА БКП И ПРИЕМАНЕТО НА МАНИФЕСТ НА ПАРТИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, БЪЛГАРСКИЯТ АВТОНОМЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ ПОДКРЕПЯ БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ИЗБРАНИЯТ НА СЕСИЯТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НОВ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, КАТО ПОЖЕЛАВА И НА ДВЕТЕ ПОЛЗОТВОРНА И КОНСТРУКТИВНА РАБОТА В ИМЕТО НА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ.
     МЕТОДИТЕ И СРЕДСТВАТА ЗА ПОСТИГАНЕТО НА НАШИТЕ ЦЕЛИ И ИДЕАЛИ СА: ДИСКУСИИ, СЪБРАНИЯ, МИТИНГИ И МИРНИ ДЕМОНСТРАЦИИ.
     БЪЛГАРСКИЯТ АВТОНОМЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ Е ЗА ДИАЛОГ С ВСИЧКИ ДРУГИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПЪТЯ НА ВЗАИМНА ТОЛЕРАНТНОСТ И ВИСОКА ПОЛИТИЧЕСКА КУЛТУРА.
                                        /ПРЕССЛУЖБА  "КУРИЕР"/


                        X   X   X

     СОФИЯ, 22 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ НА БЪЛГАРСКАТА ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА.

           ЧЛЕН ПЪРВИ - ЗА ПАРТИЯТА

     БЪЛГАРСКАТА ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА СЕ СТРЕМИ ДА СЪЗДАДЕ ОБЩЕСТВО ОТ СВОБОДНИ ИНДИВИДИ, СВОБОДНИ ДА СЕ РАЗВИВАТ В ОБСТАНОВКА НА ВЪЗМОЖНО НАЙ-МАЛКО ОГРАНИЧЕНИЯ; ОБЩЕСТВО, ОРГАНИЗИРАНО В ЕФЕКТИВНА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕМОКРАЦИЯ, ОТВОРЕНО КЪМ СВЕТА И КЪМ ВСИЧКИ В ДУХ НА СВОБОДА, СТОПАНСКИ ЛИБЕРАЛИЗЪМ, ВЗАИМНА ТОЛЕРАНТНОСТ И СИСТЕМНО ТЪРСЕНЕ НА ПРОГРЕСА.
 
           ЧЛЕН ВТОРИ - ЗА ОРГАНИТЕ

     ОРГАНИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА /СЪКРАТЕНО ПСП/ СА:
     - ПРЕДСЕДАТЕЛ;
     - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ;
     - СЪВЕТ;
     - КОНГРЕС.

           ЧЛЕН ТРЕТИ - ЗА ЧЛЕНСТВОТО

     ЧЛЕНОВЕ НА ПСП СА ВСИЧКИ, КОИТО ПРИЕМАТ НЕЙНАТА ПЛАТФОРМА И ПЛАЩАТ ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС.

           ЧЛЕН ЧЕТВЪРТИ - ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СЕ ИЗБИРА ОТ КОНГРЕСА НА ПАРТИЯТА С ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ И ОТНОСИТЕЛНО МНОЗИНСТВО НА ЗАКОННО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ.
     ТОЙ СЕ ИЗБИРА ЗА СРОК ОТ ПЕТ ГОДИНИ, КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ПОДНОВИ ВЕДНЪЖ.
     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ РЪКОВОДИ ПОСТОЯННИЯ АПАРАТ НА ПАРТИЯТА И ПАРТИЙНИЯ ПЕРСОНАЛ ПОД КОНТРОЛА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ.

           ЧЛЕН ПЕТИ - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ

     ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОМИТЕТ СЕ СЪСТОИ ОТ:
     - ДЕЛЕГАТИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ, ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИЗНАТИ ОТ СЪВЕТА;
     - ДЕСЕТ ЧЛЕНА, ИЗБРАНИ ПРЯКО ОТ КОНГРЕСА ПО НАЧИН И ЗА СРОК, ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОНГРЕСА.
     ГЛАСУВАНЕТО СТАВА С ОТНОСИТЕЛНО МНОЗИНСТВО НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ.
     С ЕДИНОДУШИЕ НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ ТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗВАДЕНО ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.
     ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОМИТЕТ СЕ ПРОИЗНАСЯ ПО ДОКЛАДА, КОЙТО ИЗНАСЯ ПРЕД НЕГО НАЙ-МАЛКО ВЕДНЪЖ ГОДИШНО ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ И ВЪРХУ ВСЕКИ ВЪПРОС, КОЙТО  ПОСТАВЯ ПРЕД НЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ.
     ТОЙ СВИКВА СЪВЕТА И КОНГРЕСА И ОПРЕДЕЛЯ ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ВСЕКИ ОТ ТЯХ.
     ТОЙ ОПРЕДЕЛЯ ГОДИШНИЯ ЧЛЕНСКИ ВНОС И СЕ ПРОИЗНАСЯ ПО ВСИЧКИ СПОРОВЕ ЗА ОСПОРЕН ПРИЕМ.

               ЧЛЕН ШЕСТИ  -  ЗА СЪВЕТА

     В ПАРТИЙНИЯ СЪВЕТ ВЛИЗАТ:
     - ВСИЧКИ  ЧЛЕНОВЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ, ДВАДЕДЕСЕТ ДЕЛЕГАТИ, ИЗБРАНИ  ОТ КОНГРЕСА С ОТНОСИТЕЛНО МНОЗИНСТВО, КАТО ВСЕКИ РАЙОН ИМА ПРАВО НАЙ-МАЛКО НА ЕДИН ДЕЛЕГАТ В СЪВЕТА, ИЛИ НА ЧЛЕН НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ, ИЛИ ДРУГ ЧЛЕН.
     ГЛАСУВАНЕТО СТАВА С ОТНОСИТЕЛНО МНОЗИНСТВО НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ.
     С ЕДИНОДУШИЕ НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ ТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗВАДИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.
     СЪВЕТЪТ СЕ ПРОИЗНАСЯ ПО ДОКЛАДА, КОЙТО ИЗНАСЯ ПРЕД НЕГО НАЙ-МАЛКО ВЕДНЪЖ ГОДИШНО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОМИТЕТ И ПО ВСЕКИ  ВЪПРОС, ПОСТАВЕН ПРЕД НЕГО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.
     В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ Е ВЪЗПРЕПЯТСТВАН, СЪВЕТЪТ ПОСОЧВА НЕГОВИЯ ВРЕМЕНЕН ЗАМЕСТНИК.
     СЪВЕТЪТ ПРИЗНАВА ОБЩЕСТВЕНИТЕ, ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИЛИ КУЛТУРНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДСТАВЕНИ В ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ.
     СЪВЕТЪТ ВЪЗЛАГА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ ИЛИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДА РАЗГЛЕДА ВСЕКИ ВЪПРОС И ДА ИЗПЪЛНИ ВСЯКО РЕШЕНИЕ, КОИТО  ВЛИЗАТ В КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА СЪВЕТА.

               ЧЛЕН СЕДМИ -  ЗА КОНГРЕСА

     КОНГРЕСЪТ СЕ СЪСТОИ ОТ:
     - ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА;
     - ПРОВИНЦИАЛНИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА ПСП;
     - ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ПРОВИНЦИАЛЕН СЪВЕТНИК НА ПСП, ПО ОБЩИНИ, ЕДИН ОБЩИНСКИ ПЪЛНОМОЩНИК НА ПСП, ИЗБРАН ОТ НЕГОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ;
     - ДЕЛЕГАТИТЕ, ИЗБРАНИ ОТ МЕСТНИТЕ СЪБРАНИЯ НА ПСП.
     КОНГРЕСЪТ СЕ СВИКВА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ. ПО МОЛБА НА ДВЕ ФЕДЕРАЦИИ, ТОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ СВИКАН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ. НИКАКВО ГЛАСУВАНЕ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАКОННО НА КОНГРЕСА, АКО НЕ Е ОПОВЕСТЕНО В ДНЕВНИЯ РЕД НАЙ-РАНО ЕДИН МЕСЕЦ.
     КОНГРЕСЪТ ИЗБИРА ПРЕДСЕДАТЕЛ, КАКТО И РЕДОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИТЕТА И НА СЪВЕТА. ТОЙ Е ВЪРХОВНАТА ИНСТАНЦИЯ НА ПАРТИЯТА. ТОЙ ОПРЕДЕЛЯ НЕЙНАТА ПЛАТФОРМА И ЦЕЛИ ПРИ СПАЗВАНЕ НА УСТАВА.
     РЕШЕНИЯТА НА КОНГРЕСА СЕ ВЗЕМАТ С АБСОЛЮТНО МНОЗИНСТВО ОТ ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ ЧЛЕНОВЕ. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТАВА СЕ ИЗИСКВА МНОЗИНСТВО ОТ ДВЕ ТРЕТИ ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ.
     ГЛАСУВАНЕТО ПО ВЪПРОСИ НА ЛИЧНОСТИ СТАВА С ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ.

               ЧЛЕН ОСМИ - ЗА ОБЛАСТНИТЕ, РЕГИОНАЛНИТЕ
                             И МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

      ОБЛАСТНИТЕ И МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗРАБОТВАТ СВОИТЕ УСТАВИ ПО СХЕМА, КОЯТО ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ ОДОБРЯВА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ.
      ПРИ СПОРОВЕ ПО ТОЗИ ВЪПРОС, ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕШЕНИЯ СЕ ВЗЕМАТ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

               ЧЛЕН ДЕВЕТИ  - ЗА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА

      ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА СЕ УПРАВЛЯВАТ ОТ КАСИЕР, НАЗНАЧЕН ОТ  ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ.
      ТОЗИ  КОМИТЕТ  УПРАЖНЯВА РЕДОВЕН КОНТРОЛ НАД РАБОТАТА НА  КАСИЕРА.
 
               ЧЛЕН ДЕСЕТИ - РАЗНИ

     ВСИЧКО, КОЕТО НЕ Е УРЕДЕНО ТОЧНО ОТ НАСТОЯЩИЯ УСТАВ, МОЖЕ ДА СЕ УРЕДИ ОТ КОНГРЕСА, А МЕЖДУ КОНГРЕСИТЕ - ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

               ЧЛЕН ЕДИНАДЕСЕТИ - ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ

     В ОЧАКВАНЕ НА ПЪРВИЯ УСТАВЕН КОНГРЕС, КОЙТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НАЙ-КЪСНО ПРЕДИ ПРЕДСТОЯЩИТЕ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИЗБОРИ, СЛЕДНИТЕ ЧЛЕНОВЕ-ОСНОВАТЕЛИ ЩЕ ОБРАЗУВАТ ПЪРВИЯ ВРЕМЕНЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ:
     Г-Н ИВАН ГЕОРГИЕВ - ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА ВРЕМЕННО ФУНКЦИИТЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ;
     Г-Н ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ - ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА ВРЕМЕННО ФУНКЦИИТЕ НА КАСИЕР.

СОФИЯ, 4.2.1990 Г.
                                        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                           X  Х  Х

     СОФИЯ, 22 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО НА ПЛОВДИВСКИТЕ УЧИТЕЛИ.

     УЧИТЕЛЯТ Е ПАМЕТ И ПРИЕМСТВЕНОСТ. УЧИТЕЛЯТ ГРАДИ НАСТОЯЩЕТО. УЧИТЕЛЯТ ВОДИ КЪМ БЪДЕЩЕТО, КЪМ САМОРАЗВИТИЕТО, САМОУТВЪРЖДАВАНЕТО И САМОУСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕТО НА ЛИЧНОСТТА.
     ОБЩОЧОВЕШКА, СВЕЩЕНА И БЛАГОРОДНА Е МИСИЯТА НА УЧИТЕЛЯ. ВСЕОТДАЕН В ИМЕТО НА ЗНАНИЕТО, СВОБОДАТА, ДЕМОКРАЦИЯТА, УЧИТЕЛЯТ УТВЪРЖДАВА КРАСОТАТА И ДОСТОЙНСТВОТО НА ЖИВОТА.
     УЧИТЕЛЯТ Е ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА МНОГОВЕКОВНИТЕ ТРАДИЦИИ В БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ПОКОЛЕНИЯТА. БЪЛГАРСКИЯТ УЧИТЕЛ ВИНАГИ Е БИЛ СВЪРЗАН СЪС СЪДБАТА НА СВОЯ НАРОД, С НЕГОВИЯ СТРЕМЕЖ КЪМ ЗНАНИЯ И ПРОСВЕТА, ВСЕОТДАЙНО Е ДАВАЛ СВОЯ ПРИНОС ЗА
СЪХРАНЕНИЕ КЪМ МОРАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ НА НАЦИЯТА.
     ДУХОВНО БОГАТА ЛИЧНОСТ, ОБАЯТЕЛНА И ЦЕЛЕУСТРЕМЕНА, УЧИТЕЛЯТ СЕ ОТЛИЧАВА С ВЪЗРОЖДЕНСКА ВСЕОТДАЙНОСТ КЪМ СВОЯТА РАБОТА, С АПОСТОЛСКА ОБИЧ КЪМ МЛАДИТЕ ХОРА. НЕОТМЕННИ ЧЕРТИ В ЦЯЛОСТНИЯ МУ ЛИК НА ЧОВЕК, ГРАЖДАНИН И ВЪЗПИТАТЕЛ СА: СПРАВЕДЛИВОСТ И ВЗИСКАТЕЛНОСТ, НЕПРИМИРИМОСТ КЪМ ГРОЗНОТО, НЕДОСТОЙНОТО И РАВНОДУШИЕТО В ЖИВОТА.
     ДНЕС И В БЪДЕЩЕ, БЪЛГАРСКИЯТ УЧИТЕЛ Е СТРОИТЕЛ НА ЧОВЕШКАТА ЛИЧНОСТ, НА НАЦИОНАЛНАТА НИ КУЛТУРА, НА РАЗБИРАТЕЛСТВОТО И ПРИЯТЕЛСТВОТО МЕЖДУ ВСИЧКИ НАРОДИ.
     НИЕ, ПЛОВДИВСКИТЕ УЧИТЕЛИ НЕ СЕ ОБЯВЯВАМЕ ПРОТИВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА НИ. ПОДКРЕПЯМЕ ПЪРВИТЕ СТЪПКИ КЪМ ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВОТО И СМЕ ГОТОВИ ДА СЕ БОРИМ ДА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА, АДЕКВАТНА НА СТРЕМЕЖИТЕ НА
БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.
     ОСНОВАВАЙКИ СЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА НРБ, НА СЕГАШНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, НА ХАРТАТА НА БЪЛГАРСКИЯ УЧИТЕЛ И МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ОБОСОБЯВАМЕ НЕЗАВИСИМО ДРУЖЕСТВО НА ПЛОВДИВСКИТЕ УЧИТЕЛИ.
     ЦЕЛТА НА ДРУЖЕСТВОТО Е:
     - ДА ОБЕДИНИ ПЛОВДИВСКИТЕ УЧИТЕЛИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗГУБЕНИЯ ПРЕСТИЖ НА ПРОФЕСИЯТА.
     - ИЗВОЮВАНЕ НА РЕАЛНА ПРАВНА ПРОФЕСИОНАЛНА И СОЦИАЛНА ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ.
     - ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ, ПОДГОТВЯЩО ЛИЧНОСТИ, СПОСОБНИ ПЪЛНОЦЕННО ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ В ЖИВОТА.
     РЕШЕНИ СМЕ ДА ПОСТИГАМЕ ЦЕЛИТЕ СИ ЧРЕЗ ЗАКОННИ, ЛЕГАЛНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ СРЕДСТВА:
     - ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗГОВОРИ, СРЕЩИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ ПРОБЛЕМИТЕ НА ПЛОВДИВСКИТЕ УЧИТЕЛИ.
     - ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБРАНИЯ И МИТИНГИ В ЗАЩИТА ИНТЕРЕСИТЕ НА УЧИТЕЛЯ;
     - ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ЗАПОЗНАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА СЪС СЕГАШНОТО ДЕЙСТВИТЕЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА.
     НАСОЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ИНСТИТУЦИИТЕ И УПРАВЛЕНСКИТЕ СТРУКТУРИ КЪМ РЕАЛНИ ПРОМЕНИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛЕН И СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР.
     -  СВОЕВРЕМЕННО  РЕАГИРАНЕ  НА КОНКРЕТНИ АКТОВЕ, КАСАЕЩИ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА, БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ И ПРЯКО ЛИЧНОСТТА НА УЧИТЕЛЯ.
     ДРУЖЕСТВОТО Е СВОБОДНО, ЛЕГАЛНО И НЕЗАВИСИМО. В НЕГО МОЖЕ ДА УЧАСТВУВА ВСЕКИ УЧИТЕЛ, КОЙТО ПРИЕМА ПРОГРАМАТА И Е ГОТОВ ДА СЪДЕЙСТВУВА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО Й БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ОТ НЕГОВАТА ПАРТИЙНА,
СОЦИАЛНА И РЕЛИГИОЗНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ.
     НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ЧЛЕНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ЛИЦА С МОНАРХИЧЕСККИ, ФАШИСТКИ, ТОТАЛИТАРНИ, ТЕРОРИСТИЧНИ, ШОВИНИСТИЧНИ, ЕКСТРЕМИСТКИ И РАСИСТКИ ВЪЗГЛЕДИ.
     ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО МОГАТ ДА УЧАСТВУВАТ И В ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ.
     ПРИЕМАНЕ - ЧРЕЗ ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО.
     ВСЕКИ Е СВОБОДЕН ДА НАПУСНЕ ДРУЖЕСТВОТО, КОГАТО РЕШИ, И СЛЕД КАТО ПИСМЕНО ОБЯВИ ТОВА.
     ВСИЧКИ РЕШЕНИЯ ЗА РАБОТАТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ СЕ ВЗЕМАТ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ, ЧРЕЗ МНОЗИНСТВО.
     РЪКОВОДСТВОТО НА ДРУЖЕСТВОТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА НАЙ-МАЛКО ОТ 5 /ПЕТ/ ДУШИ, НАЧЕЛО С ПРЕДСЕДАТЕЛ, ИЗБРАН СВОБОДНО, ПО ДЕМОКРАТИЧЕН ПЪТ, НА МАНДАТЕН ПРИНЦИП.
     ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ ПОДКРЕПЯ ВСЯКА РЕАЛНА СТЪПКА НА ДЪРЖАВНОТО РЪКОВОДСТВО ЗА ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА И ЗА ИЗДИГАНЕТО НА ПРЕСТИЖА НА БЪЛГАРСКИЯ УЧИТЕЛ.
     ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТТА СИ ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНО ПРИЕМАНИ РАБОТНИ ПРОГРАМИ.
                                 /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

                             X   X   Х
     СОФИЯ, 22 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СИЛИ /СНС/.


     ВЪВ ВРЪЗКА С ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА КОМИТЕТ "273" ДО ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ НА HP БЪЛГАРИЯ СЪЮЗЪТ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СИЛИ ЗАЯВЯВА:
     НАСТОЯВАМЕ ДА БЪДАТ НАКАЗАНИ БЕЗ ОТЛАГАНЕ И С ЦЯЛАТА СТРОГОСТ НА ЗАКОНИТЕ ВСИЧКИ ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ПРОТИВОБЪЛГАРСКИ ДЕЯНИЯ В БЪЛГАРИЯ. БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ ИЗИСКВАТ ПОСТОЯННА, ТВЪРДА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНА ЗАЩИТА.

СОФИЯ,  19.3.1990  Г.
                                  /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                             X   X   X

        НА ВНИМАНИЕТО НА НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ И АБОНАТИ!
        ---------------------------------------------------------------

     ПОЗВОЛЯВАМЕ СИ ДА ВИ НАПОМНИМ, ЧЕ ПРОДЪЛЖАВАНЕТО НА АБОНАМЕНТА ЗА БЮЛЕТИНА НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" ЗА ЖЕЛАН ОТ ВАС ПЕРИОД СЛЕД 1
АПРИЛ 1990 ГОДИНА, ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШИ ДО 28 МАРТ.
     ЦЕНАТА НА АБОНАМЕНТА Е 44 ЛВ. ЗА ЕДИН МЕСЕЦ.
     ПРЕДВИЖДА СЕ В БЮЛЕТИНА ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ КРАТКИ СПРАВКИ ЗА ВСИЧКИ НОВОСЪЗДАДЕНИ ПОЛИТИЧЕСКИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ.

                                ПРЕССЛУЖБА  "КУРИЕР"