22 април 1993

София, 22 април 1993 година
        Брой 77 /864/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 22 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ЛЕКАРСКАТА СЕКЦИЯ ПРИ ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ С ГЛАВЕН СЕКРЕТАР АНАСТАСИЯ МОЗЕР ПО ПОВОД НА РЕГИСТРИРАНЕ НА НОВ СЪЮЗ СЪС СЪЩОТО ИМЕ.


Лекарската секция при Постоянно присъствие /ПП/ на Българския земеделски народен съюз, обединяваща над 1600 членове - лекари и медицински служители, с възмущение узнахме за подлата предателска постъпка на групичка членове на ПП на БЗНС, господата Никола Пенчев, доц. Стоян Чакъров и Георги Динчев, които зад гърба на главния секретар, на ПП на БЗНС и на Управителния съвет /УС/ регистрират тайно разколническа организация, с което подкопаха доверието на обществеността към земеделския съюз.

Като порицаваме предателските действия на хора, на които бяхме повярвали и избрали на най-високи постове в организацията, ние се обръщаме към всички сдружени земеделци да изкажат своето презрение към тях и да сплотят редиците си в борбата на БЗНС за спасението на страната ни от пълзящата червена реставрация, за пълната декомунизацня и връщане на земята на законните собственици в реални граници.

София, 16 април 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Йордан Козарев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 април - Следва предоставеният за разпространеше пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРСКИ ВОЕНЕН КОНТИНГЕНТ КЪМ СИЛИТЕ НА ООН В КАМБОДЖА.


Българската народна партия, Българският земеделски народен съюз "Врабча-1", Българският земеделски народен съюз "Врабча-1" /Д.Гичев/, Българският съюз за европейска федерация, Движението за обновление на Българската православна църква и Партията на труда предлагат на Народното събрание, на президента и на правителството на България да преразгледат въпроса с по-нататъшното участие на българския военен контингент хъм силите на ООН в Камбоджа.

Обстановката в Камбоджа в навечерието на изборите става все по-взривоопасна, а ролята на силите на международната организация за гарантиране на мирното провеждане на тези избори - все по-илюзорна.

Съюзът за Търновска конституция е против участието на българския войник на хиляди километри от страната в изпълнение на мисия, която на политическо и дипломатическо ниво не е подготвена конструктивно от международните институции.

Дадените досега от българския военен контингент жертви в убити и ранени е извънредно скъпа цена за каквито и да са нашенски политически сметки. Колкото до достойното и професионалното ни участие досега в тази размирна страна, българският войник за пореден път доказа своите високи бойни качества и несломим дух. Ето защо неговото място е тук, в Родината, да пази мира и сигурността на отечествените ни граници.

София, 20 април 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Димитър Х.Попов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ЕСКАЛАЦИЯТА НА НАПРЕЖЕНИЕТО В КАМБОДЖА.


Съюзът на юристите в България с дълбоко безпокойство констатира, че в последните месеци въпреки усилията на ООН политическото напрежение в демократична Камбоджа застрашително ескалира. Като юристи-демократи добре разбираме неблагоприятното отражение на този процес върху организацията и произвеждането на предстоящите избори за демократизацията в самата Камбоджа, но и като евентуален стабилизиращ фактор на обстановката в този район.

Дълбоко сме потресени от агресивното поведение на червените кхмери, довело до смъртта и раняването на българи, участващи в контингента на умиротворителните сили на ООН. Това събитие основателно предизвика истинското възмущение на българската общественост.

Инцидентът с българските сини каски не може да се разглежда като изолирано действие на червените кхмери. Той беше предшестван от убийството на 33 виетнамци от с. Шонг Кнейс, между които и деца, и последван от убийството на японски войник от контингента на сините каски.

Въпросните прояви могат да бъдат квалифицирани единствено като грубо нарушение на човешките права и международното право и като неуважение към усилията на международната общност за умиротворяване на този район.

Ние, членовете на Съюза на юристите в България, настоятелно апелираме към Съвета за сигурност на ООН, към страните, подписали Парижкото споразумение за Камбоджа, и към УНТАК да вземат спешни мерки, осигуряващи възможност за изпълнение на високоблагородната мисия на сините каски в демократична Камбоджа.

София, 13 април 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЧЛЕНОВЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА КЛУБА ЗА ПОДКРЕПА НА ГЛАСНОСТТА И ПРЕУСТРОЙСТВОТО В БЪЛГАРИЯ, КОИТО СА И ИНИЦИАТОРИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО МУ ПРЕДИ 10 НОЕМВРИ 1989 Г., ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДЕМОНТИРАНЕ НА ПАМЕТНИКА НА СЪВЕТСКАТА АРМИЯ.


Съдбата на Паметника на Съветската армия не може да се решава от Софийската община. София не е столица само на софиянци.

Трябва да си кажат думата парламентът и държавният глава. Президентът Желев подписа договор с Русия, който предвижда и взаимна защита на руските и на българските паметници. Парламентът ратифицира този договор. Ако президентът и депутатите допуснат посегателство над Паметника на Съветската армия, те се отричат от договора с Русия. Кой ще вярва на дадената дума на такъв държавен глава, на такъв парламент? Тъкмо тях да провокира цели неистовият напън за незабавен демонтаж. Реакцията им на провокацията ще бъде изпитание за техните държавнически качества.


Борис Спасов, Невена Стефанова, Борис Димовски, Давид Овадия, Марко Ганчев, Петко Симеонов, Иван Николов, Копринка Червенкова, Дучо Мундров, Александър Миланов, Мария Бойкикева, Христо Радевски, Искра Панова, Кирил Василев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА ОБНОВЕНА БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДЕМОНТИРАНЕ НА ПАМЕТНИКА НА СЪВЕТСКАТА АРМИЯ


Централният комитет и цялата партия се присъединяват към всенародния протест срещу разрушаването на Паметника на Съветската армия - освободителка.

Неподкупна историческа истина е, че именно благодарение на тази непобедима Червена армия България запази своята цялост, суверенитет и национално достойнсто.

Ние, българските комунисти, призоваваме президента Желев, депутатите и председателя на Министерския съвет проф. Л.Беров да се намесят решително, за да запазят България от петното на позора. Цяла Европа "сега нази гледа"...

Обновена БКП категорично осъжда решението на градоначалника Янчулев за събаряне на Паметника на Съветската армия.

Призоваваме всички истински българи, всички честни патриоти и родолюбци, на които са скъпи българо-руската дружба, гражданският мир и свободата, да се присъединят към нашата декларация, за да спасим България от позора, който е надвиснал над нея.

София, 13 април 1993 г.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР:

Гено Влахов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА РЕПРЕСИРАНИТЕ КОМУНИСТИ И СЪМИШЛЕНИЦИ ОТ ТОТАЛИТАРИЗМА В БЪЛГАРИЯ ДО 10 НОЕМВРИ 1989 Г. ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДЕМОНТИРАНЕ НА ПАМЕТНИКА НА СЪВЕТСКАТА АРМИЯ.


Съюзът на репресираните комунисти и съмишленици издига своя глас на протест срещу посегателството на Паметника на съветските воини, разпилели костите си от Сталинград до Берлин, за да спасят човечеството от кафявата чума. Те не бяха завоеватели. Те бяха освободители, пожертвали най-скъпото - живота си, за да живеят свободно народите в Европа и в цял свят. Пред такава саможертва и безпримерен героизъм се коленичи и се свеждат челата в дълбок поклон.

НА КОЛЕНЕ, ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, ГОСПОДА ДЕПУТАТИ, ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЮ!

НА КОЛЕНЕ, ПРИЗНАТЕЛНА БЪЛГАРИЙО!... "ЗА ТЕБЕ ТЕ УМРЯХА"...

ЗАЕДНО ДА ПРЕГРАДИМ ПЪТЯ НА РАЗРУХАТА, ГОСПОДА! И помислете за българо-руската дружба, тъй жизнено необходима за България, "както слънцето и въздухът за всяко живо същество".

София, 15 април 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Велчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИТЕ СЪВЕТИ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ОТ СОФИЙСКИТЕ ОБЩИНИ "МЛАДОСТ" И "СТУДЕНТСКА" ПО ВЪПРОСА ЗА ДЕМОНТИРАНЕТО НА ПАМЕТНИКА НА СЪВЕТСКАТА АРМИЯ.


На съвместно заседание координационните съвети на СДС - общини "Младост" и "Студентска", единодушно подкрепят решението на Столичния общински съвет да бъде демонтиран паметникът на Съветската армия, нахлула на българска земя и установила със сила комунистическа диктатура.

Решително се противопоставят на всички опити за осуетяване изпълнението на взетото решение от законноизбран местен орган на властта Столичния общински съвет /СОС/, и призовават Главна прокуратура на Република България да потърси наказателна отговорност от Румен Воденичаров за подстрекаване на възрастни и немощни хора към насилие.

Възразяваме срещу намесата на Народното събрание в пълномощията, дадени на Столичния общински съвет по силата на Закона за местното самоуправление.

Призоваваме Министерството на вътрешните работи да гарантира ред при демонтажа на паметника.

София, 14 април 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КС "МЛАДОСТ”:
Д-р Ж.Арнаудов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КС "СТУДЕНТСКА":
Н. Хаджиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА НЕЗАВИСИМИЯ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДПИСВАНЕТО НА ОТРАСЛОВИ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ.


Постановление на Министерския съвет /ПМС/ N 71, отказът на редица общински ръководства и директори на училища да подпишат Колективен трудов договор /КТД/ по места, неизпълнението на редица клаузи на отрасловия КТД от Министерството на образованието, науката и културата, както и някои негативни моменти в работата на това министерство-гигант, създават условия за ново, остро социално напрежение в сферата на образованието.

Във връзка с така създадената обстановка Изпълнителният комитет на Независимия учителски синдикат /ИК на НУС/ заявява:

1. ИК на НУС оценява като крайно незадоволителни заплатите на учителите, определени от Министерския съвет /МС/. Ръководството на НУС ще участва в работата на Националния съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/, но няма да подпише отраслово споразумение в частта му "работна заплата".

Препоръчваме на нашите общински структури да подписват такива споразумения с представителите на местната власт само когато общините се съгласят да осигурят най-малко 12% по-високи средни брутни работни заплати за сектор "Образование" - на основание т.б от ПМС N 71.

2. Общинските и училищни ръководства на НУС да ускорят подписването на КТД по места на основание чл.51 и чл.52 от Кодекса на труда /КТ/ и на база сключения на национално ниво КТД между НУС и МОНК. При отказ от страна на работодателите да бъдат използвани правомощията, дадени ни от КТ.

3. Ние сме категорични относно разделянето на МОНК, което е записано и в проекто-програмата на НУС. Считаме, че структурните промени в тази посока трябва да се извършат след приключване на учебната година, за да се избегне окончателната дестабилизация на образователната система.

4. Настояваме категорично народните представители да проявят разбиране за нуждите на българското образование при приемане на Закона за бюджета на страната за 1993 г. и да обезпечат необходимите бюджетни средства за нормалното функциониране на образователната система.

5. Постановление на МС N 71 е нарушение на подписаното на 10 октомври 1992 г. между МС и Националните стачни комитети на НУС и Съюза на българските учители /СБУ/ Стачно споразумение. Ето защо ИК на НУС взе решение за свикване на Националния координационен съвет и Националния стачен комитет на извънредно заседание на 29 април 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ С ГЛАВЕН СЕКРЕТАР МИЛАН ДРЕНЧЕВ, ПРИЕТА ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 27 ФЕВРУАРИ 1993 Г. В СОФИЯ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЧЕТВЪРТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.


Политическата и моралната подкрепа на народните избраници, облечени в дадения им мандат, вместо да бранят народни и държавни интереси, не се стесняват да бъдат арбитри на частни интереси, против държавните, и публично да абдикират от задълженията си, поети под клетва. Други се поставиха в услуга на чужди кредитни учреждения, на членове на управителни съвети, юрис-консулти и т.н.

Последните правителства, със своята данъчна и разсипническа политика, доведоха страната до абсолютен финансов контрол и стопанска зависимост. Дефицитът в бюджета расте, правят се опити и чрез Международния валутен фонд /МВФ/ да се разсрочват задължения на държавата, чийто произход не е установен. Правят нови заеми, чрез които се поддържа изкуствено създадено политическо статукво и чрез демагогия, за която се използва цялата информационна система, се задържа народното недоволство. България е доведена пред пълно икономическо заробване от западноевропейския капитал. Сега се готвят нови заеми при още по тежки и гибелни условия и последствия. Бавно, но сигурно ние губим своята стопанска независимост.

Политическата история преди падане на България под комунистическо робство не помни по-страшни и съдбоносни за народа и държавата времена като днешните. Разложението е обхванало целия ни обществен и стопански живот, духовен и материален бит. Финансовата и стопанската криза безпощадно рушат държавно и частно стопанство, губи се финансовата и стопанската независимост на държавата, народът ни от градове и села е хвърлен в мизерия и израждане.

Производителите са поставени пред невъзможността да покрият производствените си разходи по издръжка на семействата си, да плащат данъците, да посрещат ежедневно увеличаващите се държавни дългове.

Сегашните парламентарни политически сили и техните правителства са безсилни да се справят със спекулата на банкерския капитал, а чрез финансовата си и митническа политика поддържат високи цени на предметите, нужни на народа ни за живота и стопанството му.

За производителното население липсват кредити, а тези, които се отпускат, се раздават при много тежки условия и висок лихвен процент. Нищо не се прави за намаляване на наследения голям дефицит в държавния бюджет, който по предназначение е бюрократичен и консумативен. Много и ненужни за държавния живот партизански агитки са настанени на държавната ни софра и трупат богатства.

Политическата обстановка в страната днес изпитва остра нужда от легитимна демократична и дееспособна сила, каквато е БЗНС - Никола Петков с главен секретар Милан Дренчев. На конференцията се отчете, че тя има светло историческо минало, своя традиция и строго определена външна политика, както и вътрешна, позната в света. Тя е била и ще бъде верен страж ка народните и отечествените интереси, в защита на които е дала скъпи и незабравими жертви.

Тя не е против никого и не предизвиква никого, но е за това народът ни да бъде независим и да има свои интереси. Ето защо за отстраняването на това тежко и свързано с гибелни последици положение БЗНС-Никола Петков твърдо застава зад следните искания:

1. Съкращаване на административните разходи на държавата чрез намаляване броя на областите, окръжията, общините и свързаните с тях учреждения. Да се направи ново административно деление.

2. Изборните институции от Народното събрание до общините да се преустроят, да се издигне нивото на компетентност и връзката със стопанските дейности.

Да се намали численият им състав, а окръжните съвети и техните изпълнителни органи да се премахнат.

3. Намаление на големите заплати, като се установи максимум и минимум съобразно длъжността, прослужените години и образователния ценз.

4. Намаляване на разходите от бюджета за големия щат и високите заплати на полицията, военните, дипломатите и финансистите.

5. Намаление на лихвения процент на кредитите, отпускани за селското стопанство на частните производители и съответните преференции.

6. Земеделското производство е основата на нашата стопанска структура. Грижите за неговото развитие трябва да се превърнат в държавна политика.

6.1. Заедно с грижите за модернизиране и преустройство на земеделското стопанство, за засилване на производството му държавата трябва да направи всички облекчения, за да се намалят производствените разходи, като по този начин ще се върви към конкуренция на международните пазари. Нецелесъобразна е политиката за голямо производство с високи производствени разходи и цени и несигурни пазари.

6.2. Специална политика за животновъдството, производството и преработката на фуражи.

Преработка на животински продукти в частни стопанства и предприятия.

6.3. Опитите комунистическите формации на ТКЗС да се прикрият под фирмите на кооперации трябва да се пресекат. Собствениците трябва да възстановят собствеността си, а след това да се определят формите и съдържанието на бъдещите кооперации.

Организиране на кооперациите на частните собственици и ефективното им подпомагане с кредити, съдействие за организиране на общи производства, обработка и продажба, включително и износ.

6.4. Осигуряване на външни пазари чрез взаимен обмен на наши произведения - тютюн, зърнени храни, месо, кожи, яйца и пр. Ефективен контрол върху износа.

6.5. Осигуряване и защита на земеделските произведения при болести, природни бедствия, както и на земеделските стопани при старост, немощ или болест. Изграждане на ефективна и надеждна осигурителна система за тях.

6.6. Възстановяване и възмездяване на собствениците на земя, селскостопански инвентар, животни и др., отнети по време на комунистическия режим. Установяване на реалните загуби и вреди от това и намиране на ефективни форми и методи за обезщетение.

7. Организиране на кредитните учреждения по такъв начин, че обслужването на отраслите от националното ни стопанство да води до намаляване на административните разходи и по-ниски лихвени проценти. Кредитирането в земеделието да се осъществява от един кредитен институт, който да отпуска нисколихвени кредити за частните земеделски производители, а основният му капитал ежегодно да се подсилва от печалбите на автономните и държавни кредитни учреждения. Освен това тази институция трябва да осигурява ефективно дългосрочно кредитиране на земеделското стопанство.

Изземване на задълженията на земеделското стопанство към други досегашни кредитори, установяване на произхода, предназначението и реализацията на тези минали кредити.

8. Контрол върху цените и пазара на земеделските произведения. Да се направи разсрочка за изплащане задълженията на земеделското стопанство, а за три години да се спре екзекутивното им събиране. Държавният контрол да обхване частните кредитни институции, като ги постави в насока подпомагане на националното ни стопанство.

9. Най-важната задача днес е да се успокои разбуненият ни народ. Човешката страст, обхванала душата на българина днес, отрича порядките на управниците.

Успокояването може да стане само от нова управа, която в името на вътрешното умиротворяване, стопанско подобрение, финансово стабилизиране и морално заздравяване на страната да създаде същинско правителство от българи, изхождащи от средите на демократичните политически организации и течения, доказали своята преданост към държава и народ и да обединят целокупния народ. Само в лицето на този кабинет и тези личности всички класи и съсловия трябва да се свържат с идеята за величието и благоденствието на нацията.

В тежките моменти, които изпитва българският народ, ние, членовете на БЗНС-Никола Петков, съзнаваме, че българската държава не може да се представлява от една партия или нейна казионна организация. Необходим е национален колективитет, обхващащ МОPAЛHOTO, ЛЕГИТИМНОТО И МАТЕРИАЛНОТО величие на българския народ.

В името на горното ние декларираме, че изменници и предатели организацията на Никола Петков не е търпяла. На завета му: "В рода Петкови предатели не е имало и няма да има" - ще останем верни.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВМРО - СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В ЗАЩИТА НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ПРАВА НА БЪЛГАРИТЕ-БЕЖАНЦИ ОТ ВАРДАРСКА И ЕГЕЙСКА МАКЕДОНИЯ. Документът е адресиран до Народното събрание на Република България.


ВМРО - Съюз на македонските дружества като организация, обединяваща значителна част от българите-бежанци от Вардарска и Егейска Македония, досега многократно е поставяла пред различните компетентни органи въпроса за имотите на изселниците.

Българската държава, която погаси през 1967 г. държавния дълг към Гърция за сметка на собствеността на българите в Беломорска Македония и Тракия, все още е задължена на голям брой български граждани, които се явяват потърпевшите по тази "сделка".

ВМРО-СМД подкрепя исканията и намеренията на бежанците в гр.Свети Врач /Сандански/ да блокират на 19 април 1993 г. пътя София-Кулата като протест срещу нехайството на правителството и парламента.

ВМРО-СМД препоръчва на дружествата на организацията във Варна, Бургас, Поморие, Несебър, Хасково, Пловдив, Асеновград, Плевен, Ивайловград, Тополовград и Стара Загора да предприемат подобни протестни действия по места и настоява парламентът в най-къс срок да уреди законодателно въпроса, още повече че Законът за собствеността и ползването на земеделските земи констатира, че бежанците са ограбени, и изисква от Народното събрание решение на проблема.

София, 14 април 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВМРО-СМД:

Ст. Бояджиев

/Пресслужба "Куриер"/


22.04.1993 г.    
11:30    

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.  
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнители: Славка Кочева
                                           Галя Димитрова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!