22 април 1991

СОФИЯ, 22 АПРИЛ 1991 ГОДИНА                                                                          БРОЙ 78 /353/

СОФИЯ, 22 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ СЪС СЕДАЛИЩЕ В САНТА БАРБАРА /ЩАТ КАЛИФОРНИЯ, САЩ/ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЕТИЯ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 22 ФЕВРУАРИ ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.


БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ Е НАЙ-СТАРАТА /ОСНОВАНА В 1947 Г./, НАЙ-МАСОВАТА И НАЙ-КРЕПКАТА БЪЛГАРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, ОБЕДИНЯВАЩА ВСИЧКИ ПАТРИОТИЧНИ БЪЛГАРИ В ЕМИГРАЦИЯ И В СТРАНАТА. НИЕ ПРЕДСТАВЛЯВАХМЕ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА ОТСТОЯВАМЕ НЕГОВИТЕ ВЪЖДЕЛЕНИЯ, НАДЕЖДИ И МЕЧТИ ЗА СВЕТЛО И СВОБОДНО БЪДЕЩЕ.

НЕОТДАВНА ПРИЕТИЯТ ЗАКОН ЗА ЗЕМЯТА - НЕСЪВЪРШЕН, ПОЛОВИНЧАТ И ДАЛЕЧ НЕОТГОВАРЯЩ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА МОМЕНТА - СЪДЪРЖА МЕЖДУ ДРУГИТЕ СИ РАЗПОРЕДБИ ЕДИН ОПАСЕН И ПРОТИВОРЕЧИВ ПРИНЦИП, КОЙТО ИМА ЗА ЗАДАЧА ЗАТВЪРДЯВАНЕТО НА ДЕЛЕНИЕТО НА НАРОДА НИ В УЩЪРБ НА НЕГОВИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ. ЧЛЕН 3, АЛ. 4 И 5 ОГРАНИЧАВАТ ПРАВАТА НА Т.НАР. "БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ПОСТОЯННО ЖИВЕЕЩИ В ЧУЖБИНА" - КАТЕГОРИЯ БЪЛГАРИ, СЪЗДАДЕНА ИЗКУСТВЕНО ОТ КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ И, ЗА ЖАЛОСТ, НАПОСЛЕДЪК УТВЪРДЕНА И ОТ НЕГОВАТА ОФИЦИАЛНА ОПОЗИЦИЯ. ВСИЧКИ НИЕ СМЕ БЪЛГАРИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА КЪДЕ ЖИВЕЕМ В МОМЕНТА. НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА ДЕЛИ БЪЛГАРИТЕ НА ТАКИВА, КОИТО СЕГА ЖИВЕЯТ В СТРАНАТА, И НА ДРУГИ, КОИТО ВРЕМЕННО /ИЛИ ПОСТОЯННО/ СЕ НАМИРАТ ИЗВЪН НЕЙНИТЕ ПРОИЗВОЛНИ ГРАНИЦИ.

ОТНЕМАНЕТО НА ПРАВАТА НА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРИТЕ ОТНЕМА ПРАВАТА НА ВСИЧКИ. ПОСЕГАТЕЛСТВОТО ВЪРХУ НАШИТЕ ПРАВА ЗАСЯГА ВСЕКИ БЪЛГАРИН, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА КЪДЕ ЖИВЕЕ СЕГА. ДЕЛЕНЕТО НА БЪЛГАРИ В УГОДА НА ВРЕМЕННО УПРАВЛЯВАЩИ СЛУЖИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НА ВРАГОВЕТЕ НА БЪЛГАРИЯ. ЦИТИРАНИТЕ РАЗПОРЕДБИ ЗАСЯГАТ ПРАВАТА НА БЪЛГАРИТЕ, КОИТО СЕГА СЕ НАМИРАТ ИЗВЪН БАЛКАНСКИТЕ ГРАНИЦИ НА БЪЛГАРИЯ. ТЕ ЗАСЯГАТ БЪЛГАРИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ, ГЪРЦИЯ, ТУРЦИЯ, РУМЪНИЯ. ЗАСЯГАТ ТЕЗИ В СССР, ЧЕХОСЛОВАКИЯ, УНГАРИЯ, АВСТРИЯ И ДРУГИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ; ЗАСЯГАТ ЕМИГРАНТИТЕ, БЕЖАНЦИТЕ И ВРЕМЕННО ИЛИ ПОСТОЯННО ЖИВЕЕЩИТЕ БЪЛГАРИ в САЩ, КАНАДА, ЮЖНОАМЕРИКАНСКИТЕ СТРАНИ, АВСТРАЛИЯ, НОВА ЗЕЛАНДИЯ, АЗИЯ И АФРИКА.

БЪЛГАРИТЕ, КОИТО ТАКА ПРОИЗВОЛНО СА ПРЕВЪРНАТИ ВЪВ ВТОРО КАЧЕСТВО ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ, СА ПОВЕЧЕ НА БРОЙ ОТ ТЕЗИ, КОИТО ЖИВЕЯТ В МОМЕНТА В ОКАСТРЕНАТА РОДИНА!

БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ НЕ ПРИЗНАВА ЦИТИРАНИЯ ПО-ГОРЕ ЗАКОН, НАМИРА ГО ЗА НЕЛЕГИТИМЕН И ЗАЯВЯВА, ЧЕ ЩЕ ПОТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ОТ СЪЗДАТЕЛИТЕ МУ.

САНТА БАРБАРА, 12 МАРТ 1991 Г.

ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ НА Б Н Ф

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-Р НИКОЛА АЛТЪНКОВ

ПОДПРЕДСЕДАТЕЛИ:
ЕДУАРД ГЕНОВ
НИКОЛА АТАНАСОВ

СЕКРЕТАР: ИСКРЕН АЗМАНОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 22 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА УЧАСТНИЦИТЕ В СЪВЕЩАНИЕТО НА МЮСЮЛМАНСКОТО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ПРАВА НА БЪЛГАРСКИ ТУРЦИ.


НИЕ, УЧАСТНИЦИТЕ В СЪВЕЩАНИЕТО, ПРОВЕДЕНО НА 18 АПРИЛ 1991 ГОДИНА ВСОФИЯ, С УЧАСТИЕТО НА 656 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАЙОННИТЕ МЮФТИЙСТВА, РАЙОННИТЕ ИМАМИ И ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ДЖАМИЙСКИТЕ НАСТОЯТЕЛСТВА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА, ПОДКРЕПЯМЕ БЕЗУСЛОВНО ЩАФЕТНАТА ГЛАДНА СТАЧКА НА МЮСЛЮМАНИТЕ, ЗАВЪРНАЛИ СЕ ОТ ТАКА НАРЕЧЕНАТА "ЕКСКУРЗИЯ" ПРЕЗ ЛЯТОТО НА 1989 Г. В РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ.

ЖЕРТВИ НА БРУТАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ И НА Т.НАР. "ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС", ТЕ СЕ ЗАВЪРНАХА, БИДЕЙКИ УВЕРЕНИ И СИГУРНИ, ЧЕ ИМОТЪТ ИМ В БЪЛГАРИЯ, СБРАН И СКЪТАН ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ИМ ЖИВОТ, ЩЕ БЪДЕ ЗАПАЗЕН.

ЗА ОБЩО ОГОРЧЕНИЕ ОБАЧЕ ТЕ БЯХА ПОСРЕЩНАТИ С НЕЖЕЛАНИЕ И КАТО НЕНУЖНИ ЧЕДА НА ТАЗИ ЗЕМЯ. ТОВА ПРОТИВОРЕЧИ НА ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА, НА ХУМАННОСТТА И ЦЕЛИ ДА ОЩЕТИ ТЯХНОТО ГРАЖДАНСКО И ЧОВЕШКО ДОСТОЙНСТВО. ЕТО ЗАЩО НИЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ ТЕ С ПЪЛНО ОСНОВАНИЕ СЕ БОРЯТ, ПРОТЕСТИРАТ И ПРЕТЕНДИРАТ ЗА ВЪЗВРЪЩАНЕТО НА НЕЗАКОННО ОТНЕТИТЕ ИМ ИМОТИ-ДОМОВЕ. ВРЕМЕ Е ПРАВДАТА ДА ВЪЗТЪРЖЕСТВУВА И ИМОТИТЕ НА ТЕЗИ ХОРА ДА СЕ ВЪЗВЪРНАТ, ЗА ДА МОГАТ И ТЕ ДА ЗАЖИВЕЯТ СПОКОЙНО. НЕ БИВА И ИЗГРАЖДАЩАТА СЕ ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ТЯХНОТООТЕЧЕСТВО, ДА ОБРЪЩА ГРЪБ НА ГРИЖИТЕ И ПРОБЛЕМИТЕ ИМ.

ИСКА НИ СЕ ДА ВЯРВАМЕ, ЧЕ НАЙ-ПОСЛЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЩЕ СЕ ВСЛУШАТ В ГЛАСА НА РАЗУМА И ЩЕ ПРЕДПРИЕМАТ ДЕЙСТВЕНИ МЕРКИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕТО НА ПРОБЛЕМИТЕ НА ТЕЗИ ОТРУДЕНИ И ИЗСТРАДАЛИ ОТ ТОТАЛИТАРИЗМА ХОРА, ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ.

СОФИЯ, 18 АПРИЛ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 22 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА", ПРОВЕДЕНА НА 9-10 МАРТ 1991 ГОДИНА.


ИЗОСТРЯНЕТО НА СОЦИАЛНОПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА СЛЕД СКЛЮЧВАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ОТ 3 ЯНУАРИ 1991 Г. БЕШЕ ОСНОВНИЯТ ПОВОД ЗА СВИКВАНЕТО НА НАСТОЯЩАТА КОНФЕРЕНЦИЯ. СЛЕД ДВУДНЕВНИ РАЗИСКВАНИЯ КОНФЕРЕНЦЯТА ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

І. 1. ОДОБРЯВА ОТЧЕТНИЯ ДОКЛАД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДВИЖЕНИЕТО Г-Н ЛЮБОМИР СОБАДЖИЕВ.

2. ПРИЕМА ПРОГРАМАТА НА ДВИЖЕНИЕТО, ИЗГРАДЕНА НА ОСНОВНИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ 25 НОЕМВРИ 1989 ГОД. ИЗХОЖДАЙКИ ОТ КОРЕННО ПРОМЕНЕНАТА ПОЛИТИЧЕСКА СИТУАЦИЯ У НАС, СЪЗДАЛА СЕ В РЕЗУЛТАТ ОТ СЪБИТИЯТА В ПЕРИОДА 10 НОЕМВРИ 1989 - 3 ЯНУАРИ 1991 Г., НОВАТА ПРОГРАМА ОПРЕДЕЛЯ НАЧИНИТЕ И ФОРМИТЕ НА УЧАСТИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО В ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА ЗА ПЕРИОДА НА ПРЕХОДА КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ И НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА УСТАНОВЯВАНЕТО НА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО У НАС.

3. ПРИЕМА РАЗШИРЕНИЯ И ДОПЪЛНЕН УСТАВ НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА".

4. ПРИЕМА МЕМОРАНДУМА НА ДВИЖЕНИЕТО, ОТПРАВЕН ДО ПРАВИТЕЛСТВОТО, ПРЕЗИДЕНТСТВОТО, ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ И СИНДИКАТИТЕ.

II. 1.    СПОРАЗУМЕНИЕТО ОТ 3 ЯНУАРИ ПО СЪЩЕСТВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯТ АКТ ОТ ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ КОМБИНАЦИИ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВЛАСТТА. В ПРАВИТЕЛСТВОТО ТО ОЧЕРТАВА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОС БСП - СДС, ОКОЛО КОЯТО СА ОСЪДЕНИ ДА ГРАВИТИРАТ ИНТЕРЕСИТЕ НА ОБЩЕСТВОТО. ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА НЕ Е ЗАПОЧНАТА; ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯТА НА ЦЕНИТЕ РАЗДВИЖИ САМО ДЪРЖАВНООРГАНИЗИРАНАТА МОНОПОЛНА СПЕКУЛА, НО НЕ И ПАЗАРА.

ДВИЖЕНИЕТО ОКАЧЕСТВЯВА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА Г-Н ПОПОВ КАТО ВРЕМЕННО, КОАЛИЦИОННО, ПРИЗВАНО ДА ПОДГОТВИ ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ И ДА ПОЛОЖИ НАЧАЛОТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА.

ПОЛИТИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ НЕ СЪДЪРЖАШЕ ГАРАНЦИИ ЗА СПАЗВАНЕТО МУ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО, КОЕТО ПОЗВОЛИ ТО ДА СЕ НАРУШИ И ИЗОСТАВИ ОЩЕ ОТ САМОТО НАЧАЛО; ПРАВИТЕЛСТВОТТО НЕ ОРГАНИЗИРА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА; ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СЕ ОКАЗА НЕГОДЕН ЗАКОНОДАТЕЛЕН ОРГАН. В СТРАНАТА СЕ РАЗВИВА ХИЩНИЧЕСКО ОГРАБВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО, ПРОМИШЛЕН СЪБОТАЖ, СПЕКУЛА И БЕЗЗАКОНИЕ.

ПРИ ТЕЗИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НА ОБЩЕСТВОТО СА НЕОБХОДИМИ НОВИ ИЗБОРИ, КОИТО ДА ОТРАЗЯТ ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ В СТРАНАТА. НЕОБХОДИМ Е НОВ КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ВЪВ ВЛАСТТА, НЕОБХОДИМА Е ДЕЙСТВИТЕЛНА СМЯНА НА ОБЩЕСТВЕНАТА СИСТЕМА, НЕОБХОДИМО Е БЪРЗО ВЪВЕЖДАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА, НЕОБХОДИМО Е НАШЕТО ОБЩЕСТВО РЕШИТЕЛНО ДА ПРИСТЪПИ КЪМ ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ.

ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" НАМИРА ЗА НЕОБХОДИМО НОВИТЕ ИЗБОРИЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА СЕ ПРОВЕДАТ НАЙ-КЪСНО ДО КРАЯ НА ЮНИ, КАТО ПРЕДХОЖДАТ ОБЩИНСКИТЕ ИЗБОРИ.

2. ИЗВЪНРЕДНАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ОПРЕДЕЛЯ ВИНАТА НА БКП-БСП НА ПЪРВО МЯСТО КАТО ИНСТИТУЦИОНАЛНА, А НА ВТОРО - КАТО ПЕРСОНАЛНА. ДГИ ЩЕ ИСКА СЪД ЗА ВИНОВНИЦИТЕ ЗА ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА; ОБЯВЯВАНЕТО НА БКП ЗА ПРЕСТЪПНА ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД; НАЛАГАНЕ СЕКВЕСТЪР ВЪРХУ ИМУЩЕСТВОТО НА БСП ДО ДОКАЗВАНЕ НА ПРОИЗХОДА МУ И ВРЪЩАНЕТО НА НАЦИЯТА ЗАГРАБЕНИТЕ ОТ БКП И НЕЙНИТЕ ДЪЩЕРНИ И САТЕЛИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ИМУЩЕСТВА И СРЕДСТВА; ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ОКОЛО И СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г. ФИРМИ ПО НАДЛЕЖНИЯ РЕД.

3. ПРЕДПРИЕМА ШИРОКА ОБЩЕСТВЕНА КАМПАНИЯ ЗА РАЗГРАЖДАНЕ И НЕУТРАЛИЗИРАНЕ НА ПАРТИЙНО-СТОПАНСКАТА НОМЕНКЛАТУРА - ОРГАНИЗАТОР НА СТОПАНСКАТА РАЗРУХА НА СТРАНАТА ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА. НЕ БИВА ДА СЕ ДОПУСНЕ МЕСТНИ СТОПАНСКИ РЪКОВОДИТЕЛИ БЕЗПРЕПЯТСТВЕНО ДА ВЛИЯЯТ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ И НА ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ СЪС СРЕДСТВАТА НА МАТЕРИАЛНАТА ПРИНУДА, КАКТО ТОВА БЪДЕ ШИРОКА ПРАКТИКА ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИТЕ ОТ ЮНИ 1990 Г.

III. 1.    ПРОМЕНИТЕ В ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ ПО СМИСЪЛА НА Т.Т. 1, 2, 3, II ТРЯБВА ДА СЕ СЧИТАТ КАТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ ЗАПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ В СТРАНАТА.

IV. 1. ПО СМИСЪЛА НА ИЗМЕНЕНИЯТА В ПРОГРАМАТА И УСТАВА ДВИЖЕНИЕТО ЩЕ ПРЕДПРИЕМЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ, АСОЦИИРАНЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВОС ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО ИМАТ ТЪЖДЕСТВЕНИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРОГРАМИ С ТЕЗИ НА ДГИ, С ОГЛЕД НА РЕЗУЛТАТНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ РЕШЕНИЯТА ПО ПРЕДХОДНИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ.

2. ДВИЖЕНИЕТО ПРЕДВИЖДА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ У НАС В БЛИЗКО БЪДЕЩЕ ДА НАПРАВИ ВЪЗМОЖНО И НЕОБХОДИМО СЪЗДАВАНЕТО НА ШИРОКА ОПОЗИЦИОННА ФОРМАЦИЯ ОТ ТИПА "ГРАЖДАНСКИ ФОРУМ". ИЗВЪНРЕДНАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕПОРЪЧВА НА НАЦИОНАЛНИЯКООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ДА ПРИЗОВЕ РЪКОВОДСТВАТА НА ОПОЗИЦИОННИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ПРЕКИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТАКАВА ФОРМАЦИЯ.

V. 1. ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" СЧИТА ЗА СВОЯ ПЪРВОСТЕПЕННА ЗАДАЧА ДА РАБОТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОБЩОНАЦИОНАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ /КОНСЕНСУС/ ЗА ГЛОБАЛНИТЕ НАСОКИ НА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ, СТОПАНСТВОТО, СОЦИАЛНОТО ДЕЛО, КУЛТУРАТА И БРАЗОВАНИЕТО.

КОНСЕНСУСЪТ СЛЕДВА ДА БЪДЕ РЕЗУЛТАТ ОТ СЪВМЕСТНАТА РАБОТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, СИНДИКАТИТЕ, ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ.

ЗАКРЕПЕНО В КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКАТА, ОБЩОНАЦИОНАЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ТРЯБВА ДА ИМА СВОЕТО ТРАЙНО ДЕЙСТВИЕ В РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА И ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА.

VI. ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС ДВИЖЕНИЕТО ЩЕ СЛЕДВА ПРИНЦИПИТЕ, ЗАЛОЖЕНИВ ПОЛИТИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА, ПРИЕТА ОТ ИЗВЪНРЕДНАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ, КОИТО ПОЧИВАТ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА ПРАВАТАИ СВОБОДИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ. КОНКРЕТНО ПО ЕТНИЧЕСКИЯ ПРОБЛЕМ УНАС ДВИЖЕНИЕТО СМЯТА ЗА НЕВЪЗМОЖНО СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО, В КОЕТО СЕ ДОПУСКАТ КОНСТИТУЦИОННО ЗАКРЕПЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ,ОСНОВАНИ НА МАЛЦИНСТВЕН ПРИЗНАК. В ТАЗИ ВРЪЗКА ДЪРЖАВНОРЕГЛАМЕНТИРАНОТО ФАКУЛТАТИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА МАЙЧИН ЕЗИК ЗА ДЕЦАТА ОТНЕБЪЛГАРСКИТЕ ЕТНИЧЕСКИ ОБЩНОСТИ Е ЕДИНСТВЕНО ВЪЗМОЖНАТА ДЕМОКРАТИЧНАПОЗИЦИЯ.

VII. ИЗВЪНРЕДНАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСТАНОВИ НЕЗАБАВНО ДА СЕ УСКОРИ РАБОТАТА ПО ИЗДАВАНЕТО НА СОБСТВЕН СЕДМИЧНИК НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА", НАРЕЧЕН "ГРАЖДАНСКА ХАРТА", ЧИЙТО ПЪРВИ БРОЙ ТРЯБВА ДА ИЗЛЕЗЕ ДО КРАЯ НА М. АПРИЛ 1991 ГОД.

СОФИЯ, 10 МАРТ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 22 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ НА БЪЛГАРСКАТА БИЗНЕС ПАРТИЯ /ББП/, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ КОНГРЕС, ПРОВЕДЕН НА 13 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА В ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО.


ЧЛЕН 11
КОНГРЕС

/1/ КОНГРЕСЪТ НА БЪЛГАРСКАТА БИЗНЕС ПАРТИЯ Е ВЪРХОВЕН ОРГАН НА ПАРТИЯТА.

/2/ КОНГРЕСЪТ СЕ СЪСТОИ ОТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИЯТА, А ПРИ НАРАСТВАНЕ НА БРОЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НАД 1000, ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ИЗБРАНИ ПРИ НОРМА НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПО РЕД,ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ.

/3/ КОНГРЕСЪТ СЕ СВИКВА НА РЕДОВНИ ЗАСЕДАНИЯ ВЕДНЪЖ НА ДВЕ ГОДИНИ И НА ИЗВЪНРЕДНИ ЗАСЕДАНИЯ ПО ИНИЦИАТИВА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ИЛИ ПО ЖЕЛАНИЕ НА 25 НА СТО ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРТИЯТА.

/4/ СВИКВАНЕТО НА КОНГРЕСА СЕ ИЗВЪРШВА ЧРЕЗ СЪОБЩЕНИЯ В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ И ЧРЕЗ МЕСТНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. СЪОБЩЕНИЕТО СЕ ОБНАРОДВА НАЙ-КЪСНО 30 ДНИ ПРЕДИ ОПРЕДЕЛЕНАТА ДАТА. В НЕГО СЕ ПОСОЧВАТ МЯСТОТО, ЧАСЪТ И ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ ДНЕВЕН РЕД НА КОНГРЕСА.

/5/ КОНГРЕСЪТ МОЖЕ ДА СЕ ПРОВЕДЕ, АКО ПРИСЪСТВАТ 50 НА СТО ПЛЮС ЕДИН ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ /ИЛИ ДЕЛЕГАТИТЕ/ НА БЪЛГАРСКАТА БИЗНЕС ПАРТИЯ. АКО НЯМА КВОРУМ, КОНГРЕСЪТ СЕ ОТЛАГА ЗА 24 ЧАСА, СЛЕД КОЕТО СЕ ПРОВЕЖДА НЕЗАВИСИМО ОТ БРОЯ НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ. ВСЕКИ УЧАСТНИК ИМА ПРАВО НА ЕДИН ГЛАС.

/6/ КОНГРЕСЪТ НА ПАРТИЯТА:

1. ПРИЕМА, ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА УСТАВА И ПРОГРАМАТА НА ПАРТИЯТА.
2. ИЗБИРА И ОСВОБОЖДАВА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ, ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ.
3. ИЗСЛУШВА И ПРИЕМА ОТЧЕТИТЕ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ.
4. ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ПАРТИЯТА.

/7/ КОНГРЕСЪТ ПРИЕМА РЕШЕНИЯТА СИ С ЯВНО ГЛАСУВАНЕ И ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО ОТ БРОЯ НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ ЧЛЕНОВЕ ИЛИ ДЕЛЕГАТИ. ПРИ ИЗБОРИ ОСВОБОЖДАВАНЕ НА РЪКОВОДНИ ОРГАНИ ГЛАСУВАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ТАЙНО, КАТО ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕ ИЗИСКВА КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО ОТ 2/3 ОТ ГЛАСОВЕТЕ НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ НА КОНГРЕСА.

/8/ ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ НИТО ЕДИН ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НЕ Е ИЗБРАН ПРИ ПЪРВИТЕ ИЗБОРИ, СЕ ПРОВЕЖДА ПОВТОРЕН ИЗБОР С ЯВНО ГЛАСУВАНЕ С УЧАСТИЕТО НА ПЪРВИТЕ ДВАМА КАНДИДАТИ, ПОЛУЧИЛИ НАЙ-МНОГО ГЛАСОВЕ. ЗА ИЗБРАН СЕ СЧИТА КАНДИДАТЪТ, ПОЛУЧИЛ ПОЛОВИНАТА ПЛЮС ЕДИН ОТ ГЛАСОВЕТЕ НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ НА КОНГРЕСА.

/9/ В СЛУЧАЙ, ЧЕ НИТО ЕДИН ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НЕ БЪДЕ ИЗБРАН, СЕ ПРОВЕЖДА ПОВТОРЕН ИЗБОР С ЯВНО ГЛАСУВАНЕ. ЗА ИЗБРАНИ СЕ СЧИТАТ ПЪРВИТЕ ШЕСТ КАНДИДАТИ, ПОЛУЧИЛИ НАЙ-МНОГО ГЛАСОВЕ ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ НА КОНГРЕСА.

ЧЛЕН 12
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ

/1/ БРОЯТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ, ПРЯКО ИЗБРАНИ ОТ КОНГРЕСА, Е 12. СТАТУТ НА ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ АВТОМАТИЧЕСКИ ПОЛУЧАВАТ ВСИЧКИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА РЕГИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ.

/2/ МАНДАТЪТ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ Е 4 ГОДИНИ.

/3/ НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ РЪКОВОДИ ДЕЙНОСТТА НА Б Б П МЕЖДУ КОНГРЕСИТЕ.

/4/ НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА:

1. ПРОВЕЖДА НА ДЕЛО РЕШЕНИЯТА НА КОНГРЕСА НА ПАРТИЯТА И НА НЕГОВАТА ПРОГРАМА.
2. ОРГАНИЗИРА ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЯВИ НА ВСИЧКИ НИВА.
3. ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА ПАРТИЯТА В ИЗБОРИ ЗА ЦЕНТРАЛНИ И МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА И ИЗДИГА КАНДИДАТИ НА ПАРТИЯТА.
4. ОПРЕДЕЛЯ ПОЗИЦИЯТА НА ПАРТИЯТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДРУГИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ.
5. ИЗБИРА ГОВОРИТЕЛ НА ПАРТИЯТА.
6. ОРГАНИЗИРА ИЗДАВАНЕТО НА ПЕЧАТНИ ОРГАНИ И ДРУГИ ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ НА ПАРТИЯТА.
7. СВИКВА РЕДОВНИТЕ И ИЗВЪНРЕДНИТЕ КОНГРЕСИ.
8. РЕШАВА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, КОИТО НЕ СА ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА КОМПЕТЕНТНОСТНА КОНГРЕСА.

/5/ НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ЗАСЕДАВА НАЙ-МАЛКО ЕДИН ПЪТ НА ТРИ МЕСЕЦА. ТОЙ ПРИЕМА РЕШЕНИЯТА СИ С ЯВНО ГЛАСУВАНЕ И ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО ОТПРИСЪСТВАЩИТЕ. ЗАСЕДАНИЯТА СЕ СЧИТАТ ЗА РЕДОВНИ, АКО НА ТЯХ ПРИСЪСТВАТ 2/3 ОТ НЕГОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЯМА КВОРУМ, А ВЪПРОСИТЕ НЕ ТЪРПЯТ ОТЛАГАНЕ, ЗАСЕДАНИЕТО СЕ ОТЛАГА ЗА ДВА ЧАСА, СЛЕД КОЕТО СЕ ПРОВЕЖДА, АКО СА ДОШЛИ ПОНЕ 6 ЧЛЕНОВЕ И НАЙ-МАЛКО ДВАМА ОТ ТЯХ НЕ СА ЧЛЕНОВЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ.

ЧЛЕН 13
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

/1/ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ Е ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩ ОРГАН НА ББП.

/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ СЕ ИЗБИРА ОТ КОНГРЕСА ИЗМЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НАНАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА СРОК ОТ 4 ГОДИНИ.

/3/ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ СЕ СЪСТОИ ОТ 7 ДУШИ - ПРЕДСЕДАТЕЛ, ДВАМА ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ, СЕКРЕТАР, ГОВОРИТЕЛ И ДВАМА ЧЛЕНОВЕ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА БЪЛГАРСКАТА БИЗНЕС ПАРТИЯ Е СЪЩЕВРЕМЕННО И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ. ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ СЕ ИЗБИРАТ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО И ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ.

/4/ ФУНКЦИИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ СЕ КОНКРЕТИЗИРАТ НА ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ СЛЕД ИЗБОРА ИМ.

/5/ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ:

1. ИЗПЪЛНЯВА РЕШЕНИЯТА НА КОНГРЕСА, НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ И ПРОГРАМАТА НА ПАРТИЯТА.
2. ОРГАНИЗИРА ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЯВИ.
3. УТВЪРЖДАВА РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАРТИЯТА.
4. ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ФИРМИ С ИМУЩЕСТВО НА ПАРТИЯТА.
5. СВИКВА ИЗВЪНРЕДНИ КОНФЕРЕНЦИИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
6. РЕШАВА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, КОИТО НЕ СА ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА КОНГРЕСА И НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ.

/б/ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ЗАСЕДАВА НАЙ-МАЛКО ВЕДНЪЖ МЕСЕЧНО.

/7/ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ПРИЕМА РЕШЕНИЯТА СИ С ЯВНО ГЛАСУВАНЕ И ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ. ЗАСЕДАНИЯТА СЕ СЧИТАТ ЗА РЕДОВНИ, АКО НА ТЯХ ПРИСЪСТВАТ ПОНЕ 5 НЕГОВИ ЧЛЕНОВЕ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЯМА КВОРУМ, А ВЪПРОСИТЕ НЕ ТЪРПЯТ ОТЛАГАНЕ, ЗАСЕДАНИЕТО СЕ ОТЛАГА ЗА ДВА ЧАСА, СЛЕД КОЕТО СЕ ПРОВЕЖДА, АКО СА ДОШЛИ ПОНЕ 3-МА ДУШИ.

ЧЛЕН 14
СЕКРЕТАРИАТ

/1/ СЕКРЕТАРИАТЪТ ОБСЛУЖВА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И СЕ РЪКОВОДИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ББП.

/2/ СТРУКТУРАТА И ФУНКЦИИТЕ НА СЕКРЕТАРИАТА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ ПРАВИЛНИК, ПРИЕТ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ.

/3/ СЕКРЕТАРИАТЪТ ИЗВЪРШВА ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ И ДЕЛОВОДСТВОТО НА ПАРТИЯТА.

/4/ ЩАТЪТ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ СЕКРЕТАРИАТА СЕ УТВЪРЖДАВАТ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ.

/5/ ЕЖЕДНЕВНАТА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ НА СЕКРЕТАРИАТА СЕ РЪКОВОДИ ОТ ГЛАВЕН СЕКРЕТАР.

ЧЛЕН 15
ПРЕДСЕДАТЕЛ

/1/ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СЕ ИЗБИРА ПРЯКО ОТ КОНГРЕСА. МАНДАТЪТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЪВПАДА С МАНДАТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ.

/2/ МАНДАТЪТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕКРАТЕН ПО НЕГОВО ЖЕЛАНИЕ С РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ, ВЗЕТО ЧРЕЗ ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ И КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО /2/3/.

/3/ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ РЪКОВОДИ ОПЕРАТИВНО РАБОТАТА НА ПАРТИЯТА, ОРГАНИЗИРА РАБОТАТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ И ПРЕДСТАВЛЯВА ПАРТИЯТА ПРЕД ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ОРГАНИЗАЦИИ, ПАРТИИ, ФИРМИ И ТРЕТИ ЛИЦА.

/4/ ПРИ НАПУСКАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИЛИ ПРИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ТОЙ ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ СИ РЪКОВОДСТВОТО НА ББП СЕ ПОЕМА НА ПАРИТЕТНИ НАЧАЛА ОТ ДВАМАТА ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ, КАТО В ТОЗИ СЛУЧАЙ ТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА СВИКАТ КОНГРЕСА В ДВУМЕСЕЧЕН СРОК.

/5/ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НЕ ЧЛЕНУВАТ В МЕСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ.

ЧЛЕН 16
ГОВОРИТЕЛ

ГОВОРИТЕЛЯТ ПОДДЪРЖА ВРЪЗКА СЪС СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ И ПРАВИ ИЗЯВЛЕНИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ ОТ ИМЕТО НА ПАРТИЯТА ОТ ПОЗИЦИИТЕ НА ОБВЪРЗАНА КОМПЕТЕНТНОСТ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 22 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СТАНОВИЩЕТО НА ТРИДЕСЕТ И ТРИМА РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ ОТ ЕЗИКОВАТА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ КАРАГЬОЗОВ" - ЯМБОЛ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРОСВЕТАТА, ДО ОБЛАСТНИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ - ЯМБОЛ, ДО НЕЗАВИСИМИЯ УЧИТЕЛСКИ СЪЮЗ И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

НИЕ, РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ФРЕНСКИ ПОДГОТВИТЕЛЕН "Г" КЛАС НА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ КАРАГЬОЗОВ", СМЕ СЕРИОЗНО ОБЕЗПОКОЕНИ ОТ БЕЗЗАКОНИЯТА, КОИТО ВЪРШИ МЕСТНАТА "ПРОСВЕТА" В СЪЮЗ С ВРЕМЕННАТА УПРАВА НА ГРАДА. ВЕЧЕ ОТ ГОДИНА ПРОСВЕТНИТЕ НАЧАЛНИЦИ, А ОТ ИЗВЕСТНО ВРЕМЕ И ВРЕМЕННИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ /ВИК/, ПОДЛАГАТ НАПСИХИЧЕСКИ ТОРМОЗ УЧИТЕЛКАТА НА НАШИТЕ УЧЕНИЦИ И НЕЙНОТО СЕМЕЙСТВО. ПО ПРОБЛЕМА СЕ НАТРУПА ВЕЧЕ СОЛИДНА БИБЛИОГРАФИЯ: ДВЕ СТАТИИ ВЪВ В-К "ДЕМОКРАЦИЯ" /"ЯМБОЛСКА РЕЦЕПТА ЗА ТОРМОЗ ВЪРХУ УЧИТЕЛИ" В БРОЯОТ 7 МАРТ 1990 Г. И "АПАРТАМЕНТ В ОЧАКВАНЕ НА СВОИТЕ "ЧУЖДЕНЦИ" В БРОЯ ОТ 27 МАРТ 1990 Г./. ПО ПРОБЛЕМА Е ПИСАНО ЧЕТИРИ ПЪТИ ВЪВ В-К "ДЕМОКРАТ" - ЯМБОЛ, ВЕДНЪЖ В ОБЩИНСКИЯ ВЕСТНИК "ФАКТ", А СЪЩО И ВЪВВ-К "ЧЕРНОМОРСКИ ФАР". В РЕЗУЛТАТ НА АБСОЛЮТНОТО РАВНОДУШИЕ ОТ СТРАНА НА ВЛАСТИТЕ И ЧЕСТИТЕ ПУБЛИКАЦИИ ПРОБЛЕМЪТ НАДХВЪРЛИ РАМКИТЕНА ЧИСТО ЛИЧНОТО И ДОВЕДЕ ДО СИМВОЛИЧНА СТАЧКА ПЪРВОНАЧАЛНО НА 64 УЧЕНИЦИ, ПО-КЬСНО ТЕХНИЯТ БРОЙ СЕ УВЕЛИЧИ ДО 120, ПОСЛЕ, ВСЛЕДСТВИЕ НА ЗАПЛАХИ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ СТРАНА НА ДИРЕКТОРСКИЯ ЕКИП, ЦИФРАТА СПАДНА ДО 40 ДУШИ. ОСНОВНОТО ЯДРО ОТ ТЯХ СА ОТ ФРЕНСКИ ПОДГОТВИТЕЛЕН "Г", НО ИМА И ОТ ДРУГИ ПАРАЛЕЛКИ. ДЪРЖИМ ДА ЗАЯВИМ, ЧЕ ИЗРАЗЯВАМЕ КАТЕГОРИЧНО НЕСЪГЛАСИЕ С ОПИТИТЕ ЗА СПЛАШВАНЕ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ГИМНАЗИАЛНОТО РЪКОВОДСТВО. ДОСТА НИ ОЗАДАЧАВА И ОТКРИТАТА ОФАНЗИВА ЗА ЗЛЕПОСТАВЯНЕ НА Г-ЖА СТАНЧЕВА ПРЕД ДЕЦАТА НИ, ПРОВЕДЕНА ОТ Г-Н ИЛКО СОТИРОВ - СЕКРЕТАР НА ВИК, Г-ЖА ИВАНКА АЙРЯНОВА - ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ В НАПРАВЛЕНИЕ "ПРОСВЕТА" КЪМ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ДУХОВНО РАЗВИТИЕ /ОБСДР/, Г-ЖА НЕВЕНА ДИМИТРОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБСДР, КОИТО ЛИЧНО СА ПОСЕТИЛИ ГИМНАЗИЯТА, ЗА ДА УПРАЖНЯТ ПСИХИЧЕСКИ НАТИСК ВЪРХУ ДЕЦАТА НИ. РЕДНО Е ДА СЕ ЗНАЕ, ЧЕ НИЕ ПОДКРЕПИХМЕ СТАЧНИЯ ПРОТЕСТ НА ДЕЦАТА СИ СЪС СОБСТВЕНОРЪЧНО ПОПЪЛНЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ. ВЪЛНООБРАЗНОТО РАЗВИТИЕ НА СТАЧКАТА ОБАЧЕ, НЕЙНИЯТ ПРИЛИВНО-ОТЛИВЕН ХАРАКТЕР НИ КАРА ДА ДОПУСКАМЕ, ЧЕ Е ВЪЗМОЖНО И ПОВТОРНО ПОКАЧВАНЕ НА БРОЯ НА СТАЧКУВАЩИТЕ. НИМА НИЕ - РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ, ОБЩЕСТВЕНОСТ - ЩЕ ДОПУСНЕМ ТОВА? НИМА ВРЕМЕННАТА УПРАВА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ГАВРАТА С ДОСТОЙНСТВОТО НА Г-ЖА СТАНЧЕВА, ЗАСИЛВАЙКИ С ТОВА НЕГОДУВАНИЕТО НА ДЕЦАТА ОТ ОТНОШЕНИЕТО КЪМ ЛЮБИМАТА ИМ УЧИТЕЛКА? ПРИ ТОВА ТРЯБВА ЯСНО ДА СЕ КАЖЕ: ПРОБЛЕМЪТ Е НЕ САМО МОРАЛЕН, НО И ПРАВЕН. НЕЩО ПОВЕЧЕ, ТОЙ Е ПРЕДИ ВСИЧКО ПРАВЕН. УВЕРЕНОСТ ЗА ТОВА НИ ДАВАТ КОНСУЛТАЦИИТЕ С ТРИМА ОПИТНИ ЮРИСТИ, АКТИВНО УЧАСТВАЛИ В ИЗГОТВЯНЕТО НА НАСТОЯЩОТО ПИСМО. НО НЕКА СЕ ВЪРНЕМ МАЛКО НАЗАД. ТАМ, В ПРЕДИСТОРИЯТА НА ПРОБЛЕМА, СЕ КОРЕНЯТ ГЛАВНИТЕ ОСНОВАНИЯ ЗА НАШИЯ ПРОТЕСТ.

ВЪВ ВРЪЗКА С ОТКРИВАНЕТО НА ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ВЯМБОЛ, ИК НА ОБНС НА 6 ЮНИ 1989 ГОДИНА Е ВЗЕЛ РЕШЕНИЕ, СЪГЛАСНО КОЕТОСЛЕДВА "ДА СЕ ОСИГУРИ БИТОВОТО УСТРОЙВАНЕ /ОБЗАВЕДЕНИ ЖИЛИЩА/ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ-ЧУЖДЕНЦИ И ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ЯМБОЛ И ДРУГИ ГРАДОВЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В ЕЗИКОВОТО УЧИЛИЩЕ." В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТОВА РЕШЕНИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ДУХОВНО РАЗВИТИЕ И ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА МАЛЦ НА 4 ОКТОМВРИ 1989 ГОД. В ЯМБОЛ Е СКЛЮЧЕН ДОГОВОР, ПО СИЛАТА НА КОЙТО ЗАВОДЪТ ЗА МАЛЦ ПРЕДОСТАВЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ДУХОВНО РАЗВИТИЕ /СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ/ ДВЕ ОБЗАВЕДЕНИ ЖИЛИЩА. ДОГОВОРЕНО Е НАСТАНЯВАНЕТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ ЗА СРОК ДО 31 АВГУСТ 1990 ГОДИНА СЪС ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА  ЗАВОДА ЗА МАЛЦ.

АКО ПРИЕМЕМ, ЧЕ ДВЕТЕ ЖИЛИЩА СА    БИЛИ ВЕДОМСТВЕНИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА МАЛЦ, ВЪПРЕКИ ЧЕ СА МУ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ОБЩИНСКИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ - ЯМБОЛ, ТО ВИДНО ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ N 94-П-105 НА ОБНС-ЯМБОЛ ДВЕТЕ ЖИЛИЩА СА БИЛИ ПРЕХВЪРЛЕНИ НА НАПРАВЛЕНИЕ "ПРОСВЕТА" КАТО ВЕДОМСТВЕНИ, Т.Е. ЗА НАСТАНЯВАНЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ КАДРИ. ПРЕХВЪРЛЯНЕТО Е СТАНАЛО С ПРОТОКОЛ N 14 ОТ 27 ЮЛИ 1990 ГОДИНА. ПРИ ТАЗИ ФАКТИЧЕСКА ПОСТАНОВКА СЧИТАМЕ ЗА АБСОЛЮТНО НЕПРАВОМЕРНИ ДЕЙСТВИЯТА НА ВРЕМЕННАТА УПРАВА, КОЯТО Е ИЗПРАТИЛА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНО ПИСМО ДО СЕМ. СТАНЧЕВИ, СЪГЛАСНО КОЕТО ТЕ ТРЯБВА ДА ОСВОБОДЯТ ЕДИНИЯ ОТ ДВАТА ГОРЕПОСОЧЕНИ АПАРТАМЕНТА, ДАДЕН ИМ В КРАЯ НА 1989 ГОДИНА И ЗАЕМАН ПОНАСТОЯЩЕМ ОТ НЕЯ И СЕМЕЙСТВОТО Й. ОЩЕ ПОВЕЧЕ ЧЕ СЕГА Е СРЕДАТА НА УЧЕБНАТА ГОДИНА И ТАКЪВ НЕПРАВОМЕРЕН АКТ БИ ИМАЛ СЕРИОЗНИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОСЛЕДИЦИ, КАКТО ЗА СЕМЕЙСТВО СТАНЧЕВИ, ТАКА И ЗА НАШИТЕ ДЕЦА. НА ПРАКТИКА ТОЙ ОЗНАЧАВА ИКОНОМИЧЕСКО ПРИНУЖДАВАНЕ НА Г-ЖА СТАНЧЕВА ДА НАПУСНЕ РАБОТАТА СИ И ГРАДА, ТЪЙ КАТО ТЯ НЯМА ТУК РОДИТЕЛИ, А Е ОТ ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

ПОСЛЕДНИЯТ УДАР НА "ПРОСВЕТА", ПОДКРЕПЕНА ОТ ВИК, СРЕЩУ СЕМЕЙСТВО СТАНЧЕВИ НЕ Е СЛУЧАЕН, А Е ЧАСТ ОТ ОТДАВНАШНА, ДОБРЕ ЗАМИСЛЕНА СТРАТЕГИЯ, ЧИЯТО ЦЕЛ Е ЕДНА: ИЗВАЖДАНЕ НА СЕМЕЙСТВОТО ОТ АПАРТАМЕНТА.ТОВА ПРОЛИЧАВА И ОТ ОТНОШЕНИЕТО КЪМ СЪПРУГА СТАНЧО ДИМИТРОВ СТАНЧЕВ,СЪЩО ПРЕКРАСЕН СПЕЦИАЛИСТ ПО ФРЕНСКА ФИЛОЛОГИЯ, КОЙТО ЗА УЧЕБНАТА 1990/1991 ГОДИНА СЪЗНАТЕЛНО НЕ Е НАЗНАЧЕН В ГРАДА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ ТОВА ПО-КЪСНО КАТО ДОПЪЛНИТЕЛЕН МОТИВ ЗА ОТНЕМАНЕ НА АПАРТАМЕНТА. ДЪРЖИМ ЯСНО ДА ПОСОЧИМ: НИЕ, РОДИТЕЛИТЕ, НАСТОЯВАМЕ ЗА ТРАЙНО УРЕЖДАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ ПРОБЛЕМ НА СЕМЕЙСТВО СТАНЧЕВИ. НЕ ЩЕ НИ УДОВЛЕТВОРЯТ НИКАКВИ ВРЕМЕННИ МЕРКИ, А ЕДИНСТВЕНО ЕДНА БЕЗСРОЧНА НАСТАНИТЕЛНА ЗАПОВЕД НА ИМЕТО НА ДВАМАТА СЪПРУЗИ. САМО ТАКА НА Г-ЖА СТАНЧЕВА ЩЕ СЕ ОСИГУРИ НУЖНОТО СПОКОЙСТВИЕ, ЗА ДА ИЗВЕДЕ ДЕЦАТА НИ ДО КРАЯ НА КУРСА НА ОБУЧЕНИЕ В ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ КАРАГЬОЗОВ".

ЗАСЕГА ЩЕ СПРЕМ ДОТУК. НИЕ, РОДИТЕЛИТЕ, ПИТАМЕ МЕСТНИТЕ ПРОСВЕТНИ РЪКОВОДИТЕЛИ: ЗАЩО Е ВСИЧКО ТОВА? ЗАЩО ОБНС, ВМЕСТО ДА ПРОВЕЖДА ПРАВИЛНА КАДРОВА ПОЛИТИКА НА ЗАДЪРЖАНЕ НА ДОБРИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЧРЕЗ СОЦИАЛНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ, ПРАВИ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО, ЗА ДА ГИ ПРОГОНИ И ОГОРЧИ? ЗАЩО ВИК СЪЗДАВА СТРЕСОВИ СИТУАЦИИ В ЕЗИКОВАТА ГИМНАЗИЯ ПО СРЕДАТА НА УЧЕБНАТА ГОДИНА? НИЕ ИСКАМЕ И ОБИЧАМЕ НАШАТА УЧИТЕЛКА. ОБИЧАТ Я И ДЕЦАТА НИ. ЖЕЛАЕМ ТЯ ДА ИМА НОРМАЛНО СЕМЕЙСТВО, НОРМАЛЕН ДОМ - ТАКА, КАКТО СЕ ПОЛАГА НА ВСИЧКИ ХОРА. ИНАЧЕ УТРЕ ТЯ ЩЕ СИ ОТИДЕ. И ДЕЦАТА НИ ЩЕ СЕ РАЗДЕЛЯТ С ЕДИН ЧУДЕСЕН СПЕЦИАЛИСТ, А НИЕ ЩЕОСТАНЕМ ДА СЕ УТЕШАВАМЕ САМО С ГОРЧИВОТО: "Е, КАКВО ПЪК - НЯМА ДА НИ Е ЗА ПРЪВ ПЪТ..."

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ

РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

10:55:24    22-04-1991