22 август 1994


София, 22 август 1994 година
Брой 163 /1208/


София, 22 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ "ПОСЛУШАЙТЕ, МЛАДИ ХОРА" НА БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ МЛАДЕЖИ ЗА РАЗМИСЪЛ И ПАТРИОТИЧЕН ТРУД, УЧЕНИЕ И ИНИЦИАТИВНОСТ.


МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ, МЛАДИ БЪЛГАРИ И БЪЛГАРКИ,

Днес към вас се обръщат не една партия, съюз и движение. Обръщат се, защото разчитат на младостта ви, на вашата дързост и стремеж към свобода и демокрация. Към вас се обръщаме и ние, но без излишен патос, без спекулации с велики имена и знаменити събития. Без ухажвания и празни обещания. Единственото, за което апелираме към българската младеж в този наистина съдбоносен за България момент, е за повече мъдрост и трезвост.

Младежи и девойки, Българският национален съюз "Нова демокрация" ви приканва към размишления. Обръщаме вниманието ви върху факти, които могат да бъдат съдбоносни за вас, за страната ни, за целия народ. България се намира в крайно тежко положение, но не в безизходица.

Това не са пресилени твърдения. Нужни са само ум, труд и благородна амбиция.

Ние не обвиняваме тези, които напускат страната ни - всеки има право на свой избор. Нас ни вълнуват повече онези, които остават тук. Сега и завинаги. Към вас именно се обръщаме. Вие можете да създавате наука, да творите литература, музика, живопис. В състояние сте да кажете на света своята дума, да отбележите българския адрес в световната духовна карта.    

Това не са празни поощрения. Това са ваши действителни възможности, защото сте синове и дъщери на щедро надарен народ, който въпреки трагичната си историческа съдба е създал богати духовни ценности.

Млади българи и българки, призоваваме ви към труд, към учение и инициативност. Към спокойствие и обективен анализ. Към оценка и преоценка на факти, събития и личности. Разбира се, всеки от вас има право на лични убеждения, на партийна пристрастност. Не оставяйте обаче да бъдете манипулирани в ущръб на националното ви чувство. Не се превръщайте в озлобени политикани. Останете си патриоти, преди всичко българи. Вие сте нужни на Родината, особено днес, когато народът ни е разделен на партии и движения, когато по градове и села стачкуват. Здрави и силни хора предпочитат да протестират седешком или лежешком. Дните и нощите ни се огласят от викове и лозунги. А България все повече изнемогва. Обикновените трудови хора, тези, които ни хранят, се стъписват. Огледайте се и се ослушайте, млади приятели, на мястото на внушаваната ни десетилетия единствена червена правда, нови рицари ви подтикват към нов тоталитаризъм. Дисиденти от бившата комунистическа партия сега се обявяват за единствените демократи. В неистовия си поход към власт те рушат всичко - спокойствие, ред, законност. Различни неясни лидери флиртуват със студентите, с жителите на разни "градове на истината", с гражданското неподчинение, с пътуващите към Европа през Босфора, с всички стачкуващи - все едно основателно или не. Те, парфюмираните, са навсякъде, където има напрежение. Официално се дистанцират от безредието и хаоса, а сами подмолно ги създават или насърчават. Вие сте достатъчно умни и интелигентни, за да констатирате сами тези факти. В опозиция излязоха и много от бившите номенклатурчици, техните синове и дъщери. Излязоха хора, които искат да властват, да действат със старите тоталитарни методи. Е, между тях има и искренно желаещи да скъсат с порочното минало. Трябва да ги познаваме. Трябва да им помагаме.

Младежи и девойки, ние се обръщаме към вас - бъдещето на България. Сега е моментът да спасим нашата Родина. Да я превърнем в силна, цивилизована и демократична държава. Нека се поучим от миналото, за да изградим достойно бъдеще. Ние не се позоваваме на Ботев и Левски, не докосваме величието на националните ни титани. Обръщаме се за пример към по-скорошни герои, към вашите връстници от Велес. Към онези горди младежи, новобранци, които през 1921 г. отказаха да дадат клетва пред сръбските офицери, заявявайки твърдо: "Ние сме българи."

Припомням ви подвига на студентите от Македония, които предпочетоха затворите, но не се отказаха от принадлежността си към България и към българския народ. Те поставиха Родината над всичко.

Млади българи и българки, нека сложим край на партийните ежби в името на нацията. Родината ще оцени този исторически акт. Българският национален съюз "Нова демокрация" ви чака с общи усилия да тръгнем към мир, спокойствие и благоденствие. Чакаме ви с общи усилия да възвърнем Търновската конституция, внимателно осъвременена.

ЧАКАМЕ ВИ ЗА БЪЛГАРИЯ.

София, 8 август 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНС "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ": Иван Лазаров

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 22 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" ЛЮБОМИР СОБАДЖИЕВ ДО ПОСЛАНИКА НА РЕПУБЛИКА ВЕНЕЦУЕЛА Д-Р ЕРИК БЕКЕР ПО ПОВОД НА ОТКРАДНАТИЯ ПАМЕТНИК НА СИМОН БОЛИВАР.


ВАШЕ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО,

Движение "Гражданска инициатива" /ДГИ/ с изненада научава за безпрецедентния вандалски акт в Южния парк, който оскърбява националната чест както на засегнатите страни, така и на България.

Освободителят Симон Боливар и прочутите революционери - национални герои на Латинска Америка, са почти толкова известни и тачени от българската общественост, колкото и националните герои на България - Раковски, Ботев, Левски. Върху честта на софийското гражданство ще остане неизлечимо петно от варварското поругаване паметта на героите.

Заедно с Вас скърбим и искаме да се надяваме, че особено скъпите на България подаръци от латиноамериканските нации скоро отново ще се върнат на своето място.

София, 18 август 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 22 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В МЕДОДОБИВНИЯ КОМБИНАТ - АД, ПИРДОП, ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО МИНИСТЪРА НА ПРОМИШЛЕНОСТТА, ДО РЪКОВОДСТВАТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ, НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" И НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.


Синдикалните организации на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/, Конфедерацията на труда /КТ/ "Подкрепа" и Асоциацията на демократичните синдикати /АДС/ са възмутени от действието на министър Биков относно смяната на Дирекционния съвет и на изпълнителния директор инж. Георги Симов в момент, когато Медодобивният комбинат /МДК-АД/ е във възход, печели добре, няма никакви финансови задължения към държавата и колективът получава добро възнаграждение.

През 1992 г. МДК-АД приключи годината със загуба от 202 млн.лева, през 1993 г. - със 164 млн.лева, а за първото полугодие на 1994 г. приключи с печалба от 145 млн.лева. Всички тези резултати са плод на добрата работа на колектива и на неговото ръководство.

Това печеливше предприятие вече е примамка за нечии интереси.

Колективът на МДК-АД настоява да бъдат изяснени причините, наложили смяната на Дирекционния съвет, на изпълнителния директор и подмяната с предишния изпълнителен директор, с чието негативно наследство се справи настоящето ръководство с изпълнителен директор инж. Георги Симов.

Новоназначеният бивш директор е освободен по настояване на синдикатите през 1992 г. от Вас, г-н Биков!

Ние настояваме за:
- Спиране на действието на издадената от министър Биков заповед.
- Продължаване на договора на изпълнителния директор инж. Георги Симов.
- Съгласуване със синдикалните организации на всякакви промени в Дирекционния съвет.

Всички действия от страна на Министерството на промишлеността в ущърб на МДК-АД и интересите на Република България ще срещнат решителен отпор от колектива.

Запазваме си правото за провеждане на ответни синдикални действия.

Пирдоп, 17 август 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСО: Д.Карамихов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КТ "ПОДКРЕПА": М. Харалампиева

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДС: Г. Бонев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 22 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМА /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ "НОВИ ВРЕМЕНА, НОВА БЪЛГАРИЯ, НОВА БСП" НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. Документът ще бъде гласуван на референдум от 15 септември до 15 октомври 1994 г. от членовете на партията и от нейните симпатизанти.


ИСТОРИЧЕСКИ КОРЕНИ И ПОУКИ

Идеите на социализма се формират постепенно, техният зачатък се намира далеч назад в историята. Те имат родствена връзка с древните свободолюбиви идеали на гръко-римската култура. Още по-близка е връзката им с християнските ценности. Непосредствената им духовна основа са хуманистичната философия, просветителството, идеите на социалистите утописти, както и опитът на работническото движение.

Социалистическите идеи, обосновани от Маркс през XIX век, се появяват като система от теоретични принципи и разработки за по-добра уредба на обществото, противоположна на съществуващото тогава общество на жестока несправедливост и експлоатация.

Стремежът към по-справедливо общество е неунищожим. Несекващи са и усилията да се усъвършенстват социалистическите идеи за постигането на такова общество. Тези усилия могат да бъдат успешни само ако социалистическите партии осмислят уроците на историята и същевременно здраво се опират върху реалностите на съвременността.

Българската социалистическа партия е основана на 2 август 1891 година на старопланинския връх Бузлуджа под името БСДП от Димитър Благоев и група видни български политици и интелектуалци. Заслугата на Благоев и първите социалисти в България е историческа - те посяха семето на социалистическите идеи и ценности в българската обществена почва и създадоха партия, която да се бори за тяхното реализиране.

Изворите на социализма в България са чисти и с голяма обществена стойност. Избликвайки от най-светлите идеи на Българското възраждане и борбата за освобождение на България от турско робство, тези извори вляха в общественото ни развитие най-модерните за времето си идеи и тенденции на напредналите европейски страни. В съвременното развитие на Българската социалистическа партия е необходимо да бъдат възродени най-ценните традиции от нашето социалдемократическо минало: вярност към народа и хората на труда, безкористно служене на социалистическия идеал, висока нравственост, свобода на мисълта, стремеж към съобразяване с националните традиции и специфика, интелектуална, морална и гражданска смелост в отстояването на социалистическите идеи и ценности.

Българското социалистическо движение е многообразно. В неговата дълга история има различни разбирания, течения и партии. Партисти и съюзисти, тесни и широки социалисти, комунисти и социалдемократи - независимо от различията между тях, всички те са дали своя оригинален принос в развитието, разпространяването и борбата за реализиране на социалистическите идеи. Многообразието не е слабост, а исторически обусловено богатство на социалистическото движение. Не многообразието, а противопоставянето между различните движение, тенденции и партии, липсата на единство и взаимодействие между тях е голямата слабост и голямата поука от историята на българския социализъм. Българската социалистическа партия се обявява за единодействие на българската левица и ще работи за постигане на това единодействие с всички демократични леви партии и формации, преди всичко със социалдемократите, с левите аграрни партии, с левите екологични движение и други.

Най-ценното в историческото наследство на Българската социалистическа партия е борбата за свобода, социална справедливост и демокрация. Защитавайки коренните интереси на хората на труда, социалистите действаха в парламента и в местната власт, организираха хиляди стачки, политически демонстрации и кампании, а в периодите на мракобесие и фашизъм - въстания и партизанско движение. Това наследство е неразделна част от борбата на българския народ срещу потъпкването на свободата и правата на човека, за национална независимост и социална справедливост.

Особено голям е приносът на нашата партия в борбата срещу фашизма. България е осеяна с братски могили и лобни места и никога няма да забрави своите герои антифашисти. Този принос получи широко национално и международно признание. Участниците в антифашистката борба и в партизанското движение бяха хора с висока патриотична идейна мотивация, с чисто морално и политическо съзнание, готови да жертват всичко, включително и живота си, за свободно и справедливо общество. Обединяването на демократичните антифашистки сили в единен фронт беше забележителен исторически факт с голямо значение за победата над фашизма в България.

Българската социалистическа партия има над вековна история, писана с искрената вяра на много поколения нейни членове и симпатизанти в социалистическия идеал и с кръвта на хиляди честни, способни и достойни хора. Поради това тя има дълбоки корени, голям политически авторитет и морален кредит сред народа.

Но историята на партията е сложна. Разцеплението и противопоставянето на партиите на социалдемокрацията, ортодоксията и сектанството на "тесния социализъм", недостатъчно критичното възприемане на "руския път" и особено пренасянето на сталинския модел партия и общество у нас, "доктринерският синдром", елиминирането на политическата и организационната самостоятелност на партията от Третия интернационал схематизираха нейното теоретично мислене и водеха до сериозни грешки в нейната практика, откъсваха я от националната специфика и от широките слоеве на народа, често я лишаваха от партньорство и сътрудничество с основни демократични политически сили в страната.

Изключително сложна и отговорна е преоценката на следдеветосептемврийския /1944 г./ период в историята на партията. Тук са еднакво исторически недостоверни и обществено вредни както тоталното очерняне и отрицание, така и заобикалянето на принципните пороци на системата на авторитарния социализъм и на допуснатите грешки и извращения.

Не трябва да се забравя, че след коренната промяна, извършена у нас след победата над фашизма през 1944 г., ние поехме пътя на изграждане на многопартийно, демократично и справедливо общество. Това бе оригинален и верен път. Но той бе прекъснат поради силовото налагане на сталинската политическа и икономическа система на обществото. Това доведе до дълбоки отклонения от принципите на социализма в развитието на демокрацията, до потъпкване на основни права на гражданите и до насилие над хора. Българската социалистическа партия оценява недемократичните форми на държавно управление като несъвместими с идеите и целите на социализма и осъжда допуснатите извращения и насилие.

Изключително трудни проблеми стояха за решаване в икономическото, социалното и културното развитие на страната в следвоенния период. България беше изостанала и неразвита страна. Управляващите буржоазни партии не успяха да я изведат от това състояние. Тази задача се падна на нашата партия.

Създаденото през изминалите десетилетия в икономическата и социалната област и в културата е огромно по своите размери, направено е от българския народ, от таланта на неговите творци и специалисти и представлява национален капитал. Бяха осъществени успешни качествени промени, които имат важно значение за развитието на страната. Извършена бе ускорена индустриализация. Създадено бе уедрено съвременно селско стопанство. Изградени бяха милиони нови къщи и апартаменти. Построи се нова автомобилна, железопътна, въздушна и водна транспортна система. Осигурени бяха безплатно медицинско обслужване и всеобщо безплатно средно образование. Гарантирано бе правото на труд и почивка за всички. Науката и културата преживяха период на бурно развитие, в процеса на което бяха създадени забележителни художествени произведения, научни и културни ценности. Създаден бе значителен интелектуален и кадрови потенциал. Повишено бе жизненото равнище на хората.

Заедно с това командно-административната икономическа система показа своята принципна и практическа неспособност да осигури стопанския просперитет на страната в новите условия. Неоправдани се оказаха потискането и прекомерното одържавяване на частната собственост. Забави се структурната и технологическата модернизация на икономиката. Нашето производство изостана от световното развитие и се превърна в неконкурентоспособно. Намаляха темповете на икономическото ни развитие и непосилно се увеличи външният дълг. Все по-широки размери вземаха волунтаризмът, бюрокрацията и корупцията. През последните години страната навлезе в икономическа, социална, екологическа и нравствена криза.

Когато търсим причините за провала на обществата на авторитарния социализъм в бившия Съветски съюз и в другите източноевропейски страни, ние не трябва да се боим да стигнем до корена на нещата. Най-малко четири са решаващите причини за този провал:

* Авторитарна политическа система, която не функционираше демократично и водеше до потъпкване на основни свободи и права на гражданите.

* Неефективна, бюрократизирана командно-административна икономическа система на тотално централизирано планиране, която потисна и прекомерно одържави частната собственост, дълбоко деформира пазара и доведе до неконкурентоспособност на икономиката.

* Сливане на управляващите комунистически партии с държавата, което породи тежки деформации в ролята и в саморазвитието на партиите като обществено-политически и парламентарни формации.

* Криза на политическите и държавните елити, която постави управлението на партиите и държавите в ръцете и на много хора с посредствени политически, интелектуални, професионални и морални качества.

Българските социалисти трябва да извлекат исторически уроци от причините за провала на обществата на източноевропейския авторитарен социализъм. България трябва да се насочи не по пътя на разрушението, а по пътя на реформите и съзиданието.

Осмислянето на провала на източноевропейския авторитарен социализъм, на разпадането на бившия Съветски съюз и съветското общество е много трудна познавателна, обществена и политическа задача. Тя не може да бъде решена бързо и еднократно. Нужно е време, нужни са сериозни дискусии, нужно е развитие на обществената мисъл. Истината може да бъде постигната в резултат на обстойни философски, исторически, икономически, социологически, политологически, културологически и други изследвания. А също така - на отговорни политически анализи от левите партии. Осмислянето на този провал е необходимо на социалистите, за да не бъдат повтаряни грешките, за да се извлекат поуките и да се дефинира новото разбиране за социализма в днешните и в утрешните реалности на света.

Социализмът не може да бъде нито погребан, както искат неговите противници, нито възскресен, както призовават някои партии и дейци, защото той не е мъртъв. Претърпя провал една конкретно историческа форма за реализация на социализма поради конкретно исторически обективни и субективни причини.

От дълбините на историята идва, през сложна криза преминава днес, в нови обществени, природоекологически, научно-технически и цивилизационни реалности се формира и търси отговор на нови предизвикателства обновяващият се демократичен социализъм, който запазва приемствеността с историческите си корени, но е продукт на новото време и предлага решения на неговите проблеми.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 22 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ТУРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛ АДЕМ КЕНАН. Организацията не е регистрирана по Закона за политическите партии.


Идеята за създаване на Турската демократическа партия /ТДП/ се роди в съзнанието на нейния лидер и идеолог Адем Кенан още след промяната на първичния устав и на програмата на Движението за права и свободи на турците и мюсюлманите в България.

Променяйки устава и програмата си, ДПС се превърна в една пробългарска общогражданска организация от типа на бившия Отечествен фронт. След всички тези коренни промени тя се утвърди и като рожба на една широкомащабна операция на КГБ и ДС чрез шепа продажни елементи от средите на турския царод начело с философа марксист и ленинист Ахмед Доган. Българският националшовинизъм в лицето на ДПС и с помощта на продажните елементи в нея се опитва да довърши политиката на приобщаване към българския родов корен на всички небългарски малцинствени общности чрез една дългосрочна програма за културна асимилация, узаконена в новата конституция.

Днешните първоучредители на ТДП много добре осъзнаха, че турците, живеещи в България, нямат тяхна политическа организация, чрез която да изразят своята свободна воля за национално самоопределение и национално самосъхранение и решени на цената на живота си, учредиха ТДП, за да не изчезне турското национално самосъзнание и всичко турско да се запази в тази земя вo веки веков.

Досегашните действия на демократичните сили в рамките на СДС ни подсказаха, че великобългарският националшовинизъм не е бил само в редиците на БСП като наследен порок на БКП и на Тодор Живков, а е вродено чувство у всеки българин и се е превърнал в болна илюзионна мечта за създаване на една унитарна еднонационална велика България. Доказателство за това е приетата на 12 юли 1991 г. Конституция на България от страна на Седмото велико народно събрание с участието на т.нар. демократични сили.

С тази конституция трите парламентарни групи съвместно узакониха бляноподобните мечти на Тодор Живков.

Ние, членовете на ТДП, виждайки всички тези машинации, предлагаме следните два варианта на българския народ:

1. Да се признаят всички права на малцинствените общности от небългарски произход в България в такъв вид, както са предвидени в международните документи в областта по правата на националните малцинства.

2. Ако българският народ и неговите управници не се съобразяват с международните си задължения, на нас не ни остава друго, освен да потърсим пътища за постигане на целта си чрез последния признат от международното право изход.

С тази наша програма ние предоставяме една последна възможност на българския народ и на неговите управници да се съобразяват с всички международни документи в областта по правата на човека и да се откажат от националшовинистичните си дивотии.


ПРЕАМБЮЛ

За членовете на ТДП думата "програма" е синоним за гаранции на техните национални, граждански, политически, социални и други обществени права и свободи.

Ние, членовете на ТДП в нашата страна, целейки да създадем по-съвършен съюз между всички националности; да утвърдим истинска справедливост; да осигурим вътрешно спокойствие; да повишим общото благоденствие и да осигурим благата на свободата и демокрацията за самите нас и за нашите потомци, за да не робуват никому, докато нашият свят светува, приемаме настоящата програма на ТДП като светъл пътепоказател на турците, живеещи в нашата страна, на своите членове и на всички граждани.

Прогласяйки своята решимост, приканваме и българския народ да създадем една съвместна федеративна демократична и правова държава, осигуряваща върховенството на закона, като израз на волята на народите във федеративната ни република.


ГЛАВА ПЪРВА
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ

- ТДП си поставя за цел развитието на личността в обществото, основано на международно признатите права в областта по правата на човека.

- За постигане на тази си цел ТДП си служи с всички правни средства с примат на международното право.

- ТДП приема за основа на правната система в нашата страна международните документи по правата на човека да се превърнат в основен фундамент на вътрешното ни законодателство.

- ТДП е за федеративна парламентарна система с пълно разеделение на властите като законодателна, изпълнителна и съдебна. Всяка една законодателна, изпълнителна и съдебна власт на републиките и автономиите се подчинява и на федеративната законодателна, изпълнителна и съдебна власт в зависимост от федеративната конституция.

- Всички националности и етнически общности участват във федеративната законодателна, изпълнителна и съдебна власт равноправно и пропорционално в зависимост от броя на тяхната численост.

- Властта на всички равнища във федеративната република произтича от волята на всички националности и етнически общности, съставляващи гражданското общество на федеративната ни република.

- Ако някоя национална или етническа общност си присвоява правото по предшестващия текст под каквато и да е формула, то бунтът на другите националности и етнически общности от федерацията е тяхно право и без никакви пречки могат да се разделят на отделни самостоятелни политически републики.

- При упражняването на своите права и свободи всеки гражданин се задължава да бъде лоялен към законите на републиките и автономиите, на чиято територия живее, и към федеративната конституция, която е върховен закон на федерацията.

- Всички граждани на федеративната република се подчиняват на минимален брой ограничения, предвидени в международните документи по правата на човека, с цел да се осигури необходимото признание и зачитане на правата и свободите на другите и за справедливите изисквания на морала, обществения ред и общото благоденствие в демократичното общество.

- Упражняването на международно признатите човешки права и свободи трябва да се закриля от федеративната конституция, така че дадени национални и етнически общности да не бъдат принуждавани да прибягнат към бунт срещу тиранията и потисничеството на българския народ като последен признат от международното право изход.

- Сред основните неотнемаеми човешки права и свободи са: свободното национално самоопределение и национално самосъхранение; правото на живот на свобода, на лична неприкосновеност, на телесен интегритет и оптимална жизнена среда; право на равноправна закрила от закона; право на защита на личния живот: семейството, жилището, кореспонденцията, честта и доброто име; право на хуманно отношение и зачитане на присъщото на човешката личност достойнство; свобода на убежденията и на изразяването им, включително чрез масмедиите; свободата на мирни събрания и сдружаване.

- Управляващите във федеративната република дават пълна информация пред гражданите за своите служебни действия и отговарят за тях според правосъобразния закон.

- Държавните служители не могат да господстват над личността и над малцинствените общности. Индивидуалните и колективните права на малцинствата от небългарски произход се гарантират чрез основната правна уредба на федеративната република, съобразена с международните документи по правата на човека.

- ТДП счита частната собственост за атрибут на личността и възприема личността и частната собственост като свещени и неприкосновени.

- ТДП е за равнопоставеност на всички вероизповедания, като държавата осигурява чрез вътрешната си правна уредба търпимост между всички вярващи и невярващи.

- Принадлежността към друга национална или етническа общност не може да бъде пречка за упражняването на правата и свободите на човека.

- Тоталитарна, фашистка, фундаменталистка, расова и друга човеконенавистническа идеологическа пропаганда и практика се забраняват и се преследват от закона.

- ТДП като политическа формация ще се превърне в стабилизиращ фактор на мира и благоденствието във федерацията, на Балканите и в целия свят, ако българите се откажат да водят панславянската си политика, прикрита под воала на българския националшовинизъм.

/Пресслужба "Куриер"/


14:00:00  
22.08.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!