22 януари 1992

София, 22 януари 1992 година
        Брой 15 (545)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 22 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОТ ИМЕТО НА УЧРЕДЕНАТА НА 17 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА ОТ ПОЕТА-ДИСИДЕНТ ПЕТЪР МАНОЛОВ НОВА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА - "ВИК ЗА СПАСЕНИЕ".


УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ,

Ние, християните и мюсюлманите, живеехме нормално и по законите на религиите си тук на земите, наречени български, но разрушителни сили завидяха на нашето приятелско съществуване и ни насъскаха едни срещу други. Появиха се интриганти между нас и накараха християните да посегнат на имената на мюсюлманите. После се появиха защитници на мюсюлманите, а подир защитниците и хора, които сеят размирици между нас...

И оттам нататък всяка партия, всеки съюз, всяко движение и всеки лумпен започнаха да бършат политическите си лиги с кърпата на нашите религиозни различия.

Повечето от нашите вражди спекулативно се прехвърлят върху комунизма и върху идеята за социална справедливост. И всчко това се прави, за да няма мир и доброта между нас, защото по време на вражда се продават скъпо и ножовете, и пушките.

Особено показателни в това отношение са отминаващите президентски избори. Старата проститутка Мама-Партия най-напред се зае да регистрира Християнрепубликанската партийка на г-н Аджаров, за да създаде прецедент за регистрацията и на Движението за права и свободи (ДПС). А трябва да се знае, че да се регистрират политически партии с религиозна окраска там, където живеят християни и мюсюлмани, е престъпление срещу човечеството. Или:

- Комунизмът не знае как да си отиде от нас без кръв?
- Капитализмът не знае как да се настани между нас, без да разгори социална омраза чрез разрушителна реституция?
- Монархизмът не знае как да легне върху нас без етнически раздори?

Уважаеми сънародници,
Мама Партия - БКП беше бременна от непримирими противоречия и вместо да роди нещо спасително, тя, Мама-Партия, се размножи като чехълчето: раздели се на БСП и СДС - две силни формации, които още отсега водят към социални вражди и стълкновения.

Уважаеми сънародници,
Ето кое налага да се създаде трета политическа сила, която засега ние назоваваме ВИК ЗА СПАСЕНИЕ. За учредители на ВИК ЗА СПАСЕНИЕ Временният инициативен комитет призовава избирателите, които на 12 януари 1992 година гласуваха за кандидат-президента Петър Манолов.

Уважаеми сънародници,
Където и да сте, потърсете ВИК ЗА СПАСЕНИЕ, за да изградим бързо третата политическа сила, която да послужи за равновесие между двете враждебни деца на БКП - Българската социалистическа партия и Съюза на демократичните сили!

Нашият адрес е: София 1000, П.К. 478.

София, 17 януари 1992 г.

СВОБОДНИ ГРАЖДАНИ-УЧРЕДИТЕЛИ:

Петър Манолов
        Пламен Александров Иванов
        Вера Пондева Манолова
        Славе Македонски
        Ангелина Делова Пискова
        Манол Манолов
        Иванко Николов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН ПО ПОВОД НА КОНФИСКАЦИЯТА НА ДОМА-ПАМЕТНИК "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ".


С чувство на голямо възмущение научихме новината за безпрецедентния акт на българското правителство, с който, в пълно нарушение на изискванията на закона, се посяга на светинята на сдружените земеделци, Дом-паметника "Александър Стамболийски", с което грубо се пренебрегват историческите факти и неоспоримите доказателства за произхода на земеделското имущество. Правителството бе своевременно и многократно запознавано с тях.

С това решение се погази по същество член 1 от Закона за имуществото, по смисъла на който конфискуваното имущество на БЗНС от 1934 година е защитено от закона.

Постоянното присъствие на БЗНС-единен заявява, че неговите над 4000 местни земеделски дружби, обединени в 278 общински организации с над 120 000 членове, никога няма да се съгласят с това позорно за демократичния процес решение, което поставя началото на политическата ликвидация на Земеделския съюз.

БЗНС-единен си запазва правото в случай на необходимост да призовава своите членове и симпатизанти и тези на БЗНС - Никола Петков на протестни акции за защита на изграденото с труда, потта и кръвта на българския селянин имущество.

Сдружени земеделци, пазете имуществото, съградено и завещано ви от вашите предци!

20 януари 1992 г.

ПП НА БЗНС-ЕДИНЕН

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ОТЕЧЕСТВОТО Е В ОПАСНОСТ" НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ И НА НЕЗАВИСИМАТА ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ", КАКТО И НА КАНДИДАТПРЕЗИДЕНТСКАТА ДВОЙКА ОТ ИМЕТО НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ - ПРОФ. СТ. ЦАНКОВ И ИВ.СТОЯНОВ.


Някога Бисмарк беше казал, че "Македония ще бъде гробницата на България". Последвалите исторически събития, няколкото национални катастрофи и костите на повече от 300 хиляди българи потвърдиха прозренията на великия държавник.

В моменти на остри политически завои този прокълнат за българското племе проблем като проклятие е излизал винаги на повърхността на събитията, за да отвлече вниманието от проблемите вътре в страната и ни поведе към гибел. Показателно е също така, че с този проблем винаги са се заемали най-непопулярните, антидемократични и некомпетентни правителства и личности, което всъщност става и сега. Това решение несъобразено с политическата логика, е взето на бърза ръка само в интерес запазване на властта на всяка цена. Изтиква се на преден план избледнелият националшовинизъм на фона на тоталната мизерия и безразличие в България.

България е изправена пред поредната национална военна катастрофа, доведена от турско-синия великобългарски шовинизъм, който отдавна не е вече в сърцата на българина.

В навечерието на втория изборен тур за президент на 19 януари 1992 г. управляващата коалиция, нарекла себе си СДС-д и ДПС, с активното съдействие на досегашния президент предприеха с никого несъгласувана политическа стъпка, изправяща България пред катастрофа, чрез политическото признаване на Република Македония. Ние сме единствената страна в света предприела такъв необмислен политически акт. Турция, под давлението на която т.нар. президент, правителство и Народно събрание реализират горното решение, целомъдрено отлага признаването на Македония за края на м. януари 1992 г., а Европейската общност отказа да направи това.

Историческото невежество и престъпното политическо поведение на тъмносиньото малцинство в парламента и на прикрепилия се към него президент определят България като страна, напълно изолирала се от света.

ОТНОШЕНИЯТА ни с Румъния са достигнали до степен на пълно замръзване.

Поведението ни към Сърбия е открито предизвикателно и враждебно. Гърция е изпълнена с подозрения към нас. Турция води политика, определена от мухлясалите повей на пантюркизъм. Това е капан за страната, поставен персонално от президент и турскосинята продажна коалиция СДС-ДПС.

Само в интерес на запазване на властта се предприемат такива безотговорни политически актове, които целят отвличане вниманието на обществото от многобройните и мащабни нерешени вътрешни проблеми.

В днешните трагични за България дни интересите на управляващите, ако те се чувстват българи, трябва да бъдат насочени единствено и само за решаване оцеляването на милиони бедни пенсионери, гладни, бездомни и умиращи в самота и поради липса на лекарства наши деца. За обуздаване на галопиращата инфлация и безработица, за намиране начини и възможности за изплащане на дълговете си и формиране на ново име на страната пред света.

Или отново, както беше в недалечно минало, нерешаването на вътрешните проблеми ще бъде отвличано с катастрофални външнополитически решения с цел подклаждане на фалшив патриотизъм, както беше през 1913 и 1918 година. Тези господа, които бяха открито срещу патриотичните чувства на българите по повод изгражданото и управляващо така нарекло се ДПС и ни наричаха националисти, те същите посегнаха към картата на националшовинизма. Така не се поддържа национално самочувствие! България е без възможности за съпротива и самозащита, което означава пълна катастрофа при евентуален конфликт.

Ние отново се връщаме към плачевния исторически опит, който ни доведе до пораженията от 1913 и 1918 година. Обстановката, определяща тези черни години, като че ли се повтаря за България в края на XX век и ще доведе до много сълзи и страдания.

Проблемът за Македония, разглеждан по вижданията на президент, правителство и парламент, е прокоба за България, носеща ни само смърт, разруха, мизерия и национално унижение.

Досегашният ни президент, воден единствено от стремежа за запазване на властта на всяка цена, е готов да хвърли България във вече загубена битка, използвайки престъпно националното чувство и гордост на българина.

Позор за тези креатури държавници, които не могат да защитят интересите на нацията и държавата.

София, 17 януари 1992 г.

ПОДПИСАЛИ:

ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ:
К.Георгиев - председател

НЕЗАВИСИМА ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ":
Ив.Стоянов - председател
Кандидат-президент от Демократическата партия в България: проф. Ст. Цанков
Кандидат за вицепрезидент от Демократическата партия в България: Ив. Стоянов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА РЪКОВОДСТВОТО НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ (НДП) ДО КМЕТА НА БЛАГОЕВГРАД С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ГРАДА И ОКРЪГА. Копие от документа е изпратено до президента на Републиката и до председателя на Народното събрание.


УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТЕ,

Трагична бе участта на българите, решили организирано да се противопоставят на Берлинския договор, подписан през м.юли 1878 г., който разсипа и за дълго време отне надеждата на народа ни да бъде обединен в историческите си, географски и етнически граници.

В Илинденското въстание от 1903 г., е което участваха около 15000 въстаници, подкрепени от цялото население, живеещо в земята на Ханаспаруховия брат, Кубер, бяха безпощадно изпепелени 12500 къщи в 201 села, около 5000 българи - избити, изклани и живи изгорени, около 3500 жени и моми - обезчестени, и над 70000 души българи останаха без дом, от които над 30000 напуснаха родните си огнища и потърсиха подслон при своите братя в България.

Но в пламъците на опожарените селища не изгоря духът български, който сътвори Илинден - естественото продължение на Априлското въстание и на Съединението.

Нужно ли е, г-н кмете да Ви обясняваме родолюбивите чувства и преклонението, което изпитваме към подвига и проявената жертвоготовност от участвалите в Илинденското въстание?...

Голяма част от членовете, съмишлениците и ръководството на Независимата Демократична Партия - НДП са кръвно свързани със съдбите на илинденци и с техните потомци.

Ето защо Политическият екип на НДП предлага на Вас и на населението награда, който представяте, а и на жителите от селата и градовете на окръга, името на вашия град и на окръга Ви да бъдат променени - гр. ИЛИНДЕН, окръг ИЛИНДЕНСКИ.

Така Вие ще почетете паметта на всички знайни и незнайни жертви на героичната епопея, която те подготвиха и сътвориха за всички българи, останала в историята ни с името Илинден.

Бихме желали решението Ви, г-н кмете, по отношение на предложението ни градът Ви да носи името ИЛИНДЕН да ни бъде съобщено писмено.

Към Вас и потомците на илинденци, живеещи в града и в окръга, оставаме с искрено уважение.

София, януари 1992 г.

ОРГ.СЕКРЕТАР НА НДП: к.т.н. Стоимир Минков

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НДП: Богдан Йоцов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НДП: инж. Петър Гогов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТОКОЛИ N 2 И N 3 НА СЪЮЗА ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ ЗА ИЗБИРАНЕТО НА ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ И НА СЕКРЕТАРИАТ НА СЪЮЗА.


 ПРОТОКОЛ N2

Днес, 25 (двадесет и пети) XII (декември) 1991 (хиляда деветстотин деветдесет и първа) година, Рождество Христово, в Клуба на Българската Народна Партия, ул. "Цар Самуил" N 115, София, България, се състоя Учредителна конференция за създаване на Съюз за Търновска конституция.

След изчерпването на дневния ред, отразен в Протокол N 1, председателят на Съюза за Търновска конституция г-н Янко Янков направи предложение да се вземе специално решение ad personam, което да има статутен характер и да гласи, че г-н Йордан Дупаринов се избира за почетен председател на Съюза за Търновска конституция. Това решение трябва да се отнася само и единствено за г-н Дупаринов. От гласувалите по предложението 11 присъстващи, със "за" гласуваха 11. Г-н Йордан Дупаринов бе избран за почетен председател на Съюза за Търновска конституция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ:
Янко Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ПРОТОКОЛ N3

Днес, 28 декември 1991 г. се проведе заседание на Националния политически съвет на Съюза за Търновска конституция. На заседанието присъстваха: Янко Янков, Димитър Бранков, Димитър X. Попов, Иван Едисонов, Йордан Дупаринов (представляващ освен БЗНС "Врабча -1", попълномощие и Партията на труда), Георги Алипиев и Лиляна Петкова.

Заседанието бе председателствано от председателя на Съюза г-н Янко Янков и протече при следния дневен ред:

1. Избор на Секретариат;
2. Обсъждане стратегията на Съюза.

ПО ТОЧКА ПЪРВА:

Г-н Янко Янков предложи за секретари господата Димитър Бранков, Иван Едисонов, Крум Крумов, Димитър X. Попов.

Г-н Йордан Дупаринов направи предложение г-н Димитър Бранков да бъде избран за организационен секретар, а г-н Иван Едисонов - за секретар по икономическите въпроси.

Г-н Янко Янков предложи г-н Крум Крумов за секретар по международните връзки, а г-н Димитър Попов за секретар по политическите въпроси.

Направените предложения се гласуваха и се приеха с пълно мнозинство. Гласували против и въздържали се нямаше.

Г-н Йордан Дупаринов предложи за обсъждане избирането на говорител на Съюза и за такъв предложи г-н Йордан Велков.

Г-н Крумов изказа становище, че в началото, с оглед престижа на Съюза, за говорител трябва да бъде избран председателят на Съюза г-н Янко Янков.

Г-н Бранков изрази предпочитание за говорител на Съюза да бъде избрано политически неангажирано лице, лице, което да не е лидер на политическа партия.

Г-н Янко Янков изтъкна, че в практиката всички държавни и политически организации по принцип имат говорител, който винаги е техническо лице, упълномощено да представлява организацията само на пресконференции и брифинги и по строго определен въпрос. С оглед на това говорителят винаги се определя според случая, според характера на изявлението, което трябва да се направи, а при необходимост той се съпровожда и подпомага от експерти.

Г-н Попов предложи засега функциите на говорител да се поемат от председателя и секретарите.

Г-н Бранков предложи изборът на ковчежник на Съюза да бъде отложен заедно от следващите заседания на Националния политически съвет, като дотогава да се обмисли издигането на кандидатурата за ковчежник на г-нХристо Йонов.

ПО ТОЧКА ВТОРА:

По предложението на г-н Янков за обсъждане на стратегията на Съюза и евентуалното провеждане на пресконференция се проведоха кратки дебати и бе взето решение обсъждането да продължи на 30 декември 1991 г. в 16часа и 30 минути.

ПРОТОКОЛИРАЛ: Димитър Бранков       

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янко Янков

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 22 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ "СЪВЕТ ЗА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА АЛТЕРНАТИВА" ПРОТИВ ГРУБОТО ИДЕОЛОГИЗИРАНЕ НА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКАТА ПРОФЕСИЯ И ПОГАЗВАНЕТО НА СВОБОДАТА НА СЛОВОТО.


Проявите от последните седмици, свързани с взаимоотношенията общество - журналистика, се характеризират с редица драстични примери на грубо идеологизиране на журналистическата професия, погазване и спекулиране на свободата на словото, ниска степен на цивилизованост и дори заплаха с физическо посегателство към журналисти. За това свидетелстват начинът, по който се проведе и приключи кандидатпрезидентската кампания в масмедиите, поведението на някои журналисти в първите пресконференции след изборите и особено пресните случаи, свързвани с малтретирането на колегите Виза Недялкова, а малко преди това и на Евгени Михайлов.

Сдружението "Съвет на журналистическата алтернатива", в което членуват преподаватели от Факултета по журналистика и масови комуникации, е разтревожено и смята, че всичко това е в разрез със същинската мисия и статус на журналистиката в гражданското общество.

София, 21 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ НА НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ "СТЕФАН СТАМБОЛОВ", ПРИЕТ НА ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ВТОРИЯ КОНГРЕС НА ПАРТИЯТА НА 24 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА.


I. ХАРАКТЕР

1. Народнолибералната партия е парламентарен тип национална политическа партия с либерална и технократическа идейна насоченост. Тя е обединение на политически активни личности за съвместни координирани действия за постигане на програмните цели.


ІІ. ЦЕЛИ

2. Основна цел на Народнолибералната партия е превръщането на България във високоразвита икономически, технологически и структурно, свърхмодерна, природно чиста страна на свободни, благоденстващи и презадоволени личности, съществуваща в естествените си граници като неразделна и технологически водеща част от обединена Европа и света.

3. Народнолибералната партия е за републиканска конституция, основаваща се на неограничената свобода на личността и частната инициатива, политически плурализъм, либерализъм и технократизъм, естественост и функционалност на държавните институции.

4. Народнолибералната партия е за интелектуализиране на нацията, чрез широка и модерна образователна и информационна мрежа, съчетаваща високото качество на частната инициатива с безплатността.


III. СРЕДСТВА

5. Народнолибералната партия ще се стреми към осъществяване на своите цели единствено със законни средства посредством механизмите на държавната власт чрез участието си в законодателната и изпълнителните власти.


IV. ЧЛЕНСТВО

6. Член на Народнолибералната партия може да бъде само български гражданин, имащ избирателни права, споделящ напълно целите й, зачитащ този Устав, желаещ да участва активно в дейността на партията и управлението на държавата за постигане на програмните цели.

7. Придобиването качеството на член на Народнолибералната партия става чрез подаване до Координационния комитет на собственоръчно подписано заявление от кандидата, съдържащо желанието му и сведения за кандидата. Ако никой от членовете на Координационният комитет не направи мотивирано възражение, то кандидатът добива качеството начлен.

8. Възможно е приемането на други партии, организации и движения за колективни членове на Народнолибералната партия. Те имат статута на допълнителни структури.

9. Членството в партията се прекратява от само себе си, ако членът престане да отговаря на изискванията на чл.6 от този Устав. Спорове относно наличие или отсъствие на членство се решават от Координационния комитет.

10. Всеки член има право и е длъжен:

- да бъде издиган като кандидат от името на партията в избори;
- да се ползва за своята партийна дейност от цялото партийно имущество и да участва във формирането му;
- да използва в политическата си изборна дейност предвидените за него пари, както и да си натрупва такива;
- да бъде подпомаган от другите членове в своята политическа дейност и да ги подпомага в тяхната;
- да бъде защитаван от другите членове и партията като цяло, ако и когато е подложен на преследване заради своите убеждения и политическа дейност и да защитава другите членове при такъв акт;
- да действа за изграждането и функционирането на партията;
- да бъде информиран за дейността на партията и да дава идеи и препоръки за дейността й.
- да бъде избиран в партийните органи и да участва в избирането им.


V. СТРУКТУРА

11. Народнолибералната партия се изгражда на териториален принцип и други незабранени от закона принципи, при гъвкавост на структурите.

12. Основната структура се изгражда с оглед на най-ефективното действие на партията при законодателни избори, в зависимост от избирателния закон.

13. Допълнителните структури са автономни и се изграждат в зависимост от структурата на местните държавни органи и тяхното избиране.


VI. ОРГАНИ

14. Всички органи на Народнолибералната партия са изборни. Изборът им става според този Устав при самокандидатиране.

15. Върховен орган на Народнолибералната партия е Конгресът. Той се състои от Координационния комитет, Общопартийния съвет, други непредвидени тук централни партийни органи и възможно най-широко представителство на членовете в пропорция, определена от Координационния комитет.

16. Конгресът приема и изменя Устава на партията. Той се свиква от председателя на партията по предложение на Координационния комитет, Общопартийния съвет или половината от членовете или половината от допълнителните структури.

17. Политически орган на Народнолибералната партия е Общопартийният съвет. Той се състои от народните представители и кандидатите за народни представители от партията.

18. Общопартийният съвет:

- приема програмата на партията и други теоретични документи;
- определя вътрешната структура на основната структура на партията;
- учредява централни партийни органи и избира състава им;
- избира Координационния комитет.

19. Централен орган на Народнолибералната партия е Координационният комитет. Той се състои от председателя на партията, подпредседателя, секретаря и членовете на Координационния комитет, натоварени от самиянего с конкретни функции.

20. Координационният комитет:

- определя текущата политика на партията;
- издига кандидатурите на партийни членове за народни представители въз основа на тяхно желание и до попълване броя на кандидатурите, като при наличие на по-голям брой желаещи от местата в парламента плюс резервите, както и в подреждането в листата задължително се ръководи последователно от: 1/ по-високо образование, 2/ по-голям партиен стаж и активност, 3/ по-голяма популярност;
- издава декларативни документи;
- решава споровете относно членството;
- осъществява текущия контрол в партията;
- координира партийната дейност;
- организира партийната каса;
- организира партийния архив;
- организира и издава партийния вестник и други издания;
- разработва Програмата и другите теоретични документи;
- представлява партията като юридическо лице.

21. Координационният комитет като цяло се представлява от председателя на партията, а в негово отсъствие от подпредседателя или секретаря.

Председателят, а в негово отсъствие подпредседателят или секретарят представляват партията като цяло пред държавните органи, другите партии, организации и движения, средствата за обществено осведомяване.

22. Ръководни органи на допълнителните структури са общите им събрания. Те решават всички въпроси от организационно, институционалнои функционално естество, касаещи отделната структура.

Общото събрание на всяка структура разработва и приема платформа на структурата на основата на Програмата на партията и съобразно местните потребности.


VII. ФИНАНСИ

23. Народнолибералната партия набира своите средства и финансира дейността си от:

- дарения;
- членско участие и самофинансиране;
- стопанска дейност.

24. Допълнителните структури са напълно самостоятелни финансово.

25. Средствата на разположение на основната структура се изразходват единствено чрез Координационния комитет и единствено за популяризация, транспортни разходи на длъжностни лица в партията, съобщения и координация, партийни прояви и чествания, разходи около пребиваване на длъжностни лица в партията извън постоянното им местожителство, както и при наемане на помещения за партийни цели, движимо и недвижимо имущество на партията, вложения в стопанска дейност.

26. Всяко разходване на средства трябва да става единствено за дейност, свързана изцяло с партийните дела.


VIII. СИМВОЛИ

27. Символите на народнолибералната партия са:

- зелено знаме;
- кръгъл печат с изображение на лъвска глава и надпис наоколо;
- значка с лика на Стефан Стамболов и надпис наоколо "НАРОДНОЛИБЕРАЛНА ПАРТ 1886".


IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

28. Народнолибералната партия може да се обедини или да се влее в друга партия, или да се саморазпусне само при единодушното решение на Конгреса.

29. Като юридическо лице партията се задължава с подписа на председателя, а в негово отсъствие на подпредседателя или секретаря.

София, ноември 1990 г.

/Пресслужба "Куриер"/


10:20:28
22.01.1992 г.

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Сopyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!