22 ноември 1990

СОФИЯ, 22 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА                                        БРОЙ 231 /249/

СОФИЯ, 22 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПИСМОТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ!

ОТ 5 ЮЛИ 1990 ГОДИНА БЪЛГАРИЯ Е ИЗПРАВЕНА ПРЕД ОСТРА КОНСТИТУЦИОННА ПРЕЗИДЕНТСКА КРИЗА, КОЯТО ВСЕКИ МОМЕНТ МОЖЕ ДА ПРЕРАСНЕ В ПЪЛНА ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ НА ОФИЦИАЛНАТА ВЛАСТ В СТРАНАТА. ОТ ДРУГА СТРАНА, ТАЗИ КРИЗА ДИСКРЕДИТИРА ОКОНЧАТЕЛНО БЪЛГАРИЯ ПРЕД СВЕТОВНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ КАТО СТРАНА, ПОЕЛА ПЪТЯ КЪМ ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ.

ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДЕЙСТВАЩО КАТО ОБИКНОВЕНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, БЕШЕ ДЛЪЖНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.78, ТОЧКА 16 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА, ПО ПОВОД ПИСМОТО НА ПРЕЗИДЕНТА ПЕТЪР МЛАДЕНОВ, С КОЕТО ТОЙ ПОДАВА ОСТАВКА, ДА ОТКРИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО МУ ОТ ДЛЪЖНОСТ КАТО ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА. И ЕДВА В СЛУЧАЙ, ЧЕ ОСТАВКАТА НА ПЕТЪР МЛАДЕНОВ БЕШЕ ПРИЕТА, МОЖЕШЕ ДА ОТКРИЕ ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ.97, АЛ. 3 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА ЗА ИЗБОР НА НОВ ПРЕЗИДЕНТ.

НЕ СТОРВАЙКИ ТОВА, ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НАРУШИ КОНСТИТУЦИЯТА И СЪЗДАДЕ ПРЕЗИДЕНТСКА КРИЗА В БЪЛГАРИЯ.

В МОМЕНТА В БЪЛГАРИЯ ИМА ЕДИН ДЕ ЮРЕ ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТ ПЕТЪР МЛАДЕНОВ, КОЙТО И ДО ТОЗИ МОМЕНТ НЕ Е ОСВОБОДЕН ОТ ДЛЪЖНОСТ, И ЕДИН НЕЛЕГИТИМНО ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТ ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ.

В ТАЗИ НАСОКА ВСИЧКИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА НЕЛЕГИТИМНО ИЗБРАНИЯ ПРЕЗИДЕНТ ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ СА НИЩОЖНИ ОТ ГЛЕДИЩЕТО НА ПРАВНИТЕ НОРМИ И КОНСТИТУЦИЯТА, А ТАКА СЪЩО НИЩОЖНИ СА И ВСИЧКИТЕ МУ АНГАЖИМЕНТИ, ПОЕТИ КЪМ ТРЕТИ СТРАНИ ОТ ГЛЕДИЩЕТО НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО.

ЗА ДА БЪДЕ ИЗВЕДЕНА БЪЛГАРИЯ ОТ ПРЕЗИДЕНТСКАТА КРИЗА, СЛЕДВА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА АНУЛИРА РЕШЕНИЕТО СИ ОТ 24 ЮЛИ 1990 ГОДИНА И НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.78, ТОЧКА 19 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА ДА ОТКРИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ ДЕ ЮРЕ ИЗБРАНИЯ ПРЕЗИДЕНТ. А ЗА ДА ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ КАТО ПРЕЗИДЕНТ НА ПЕТЪР МЛАДЕНОВ, ПО ПОВОД ПИСМОТО МУ ОТ 5 ЮЛИ 1990 ГОДИНА, С КОЕТО МОЛИ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪРБАНИЕ ДА ПРИЕМЕ ОСТАВКАТА МУ. НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.91, АЛ.1 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА Е НЕОБХОДИМО МНОЗИНСТВО ОТ ДВЕТЕ ТРЕТИ ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.

ЕДИНСТВЕНО В СЛУЧАЙ, ЧЕ ОСТАВКАТА НА ПЕТЪР МЛАДЕНОВ БЪДЕ ПРИЕТА И ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПОСТАНОВИ РЕШЕНИЕ, С КОЕТО ОСВОБОЖДАВА ОТ ДЛЪЖНОСТ ПЕТЪР МЛАДЕНОВ КАТО ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА ПО НЕГОВО ЖЕЛАНИЕ, МОЖЕ СЛЕД ТОВА ДА БЪДЕ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ.97, АЛ.3 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА ЗА ИЗБОР НА НОВ ПРЕЗИДЕНТ.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" ЗАЯВЯВА, ЧЕ ДОКАТО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НЕ АНУЛИРА РЕШЕНИЕТО СИ ОТ 24 ЮЛИ 1990 ГОДИНА И НЕ ОТКРИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ НА ПЕТЪР МЛАДЕНОВ КАТО ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА, ПО ПОВОД МОЛБАТА МУ ОТ 5 ЮЛИ 1990 ГОДИНА, ПРЕЗИДЕНТСКАТА КРИЗА ЩЕ БЪДЕ НАЛИЦЕ С ВСИЧКИТЕ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТОВА ПОСЛЕДИЦИ.

С УВАЖЕНИЕ: НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ:

СЕКРЕТАР: ВЕРА ПЕЙЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ДУНДАРОВ

СОФИЯ, 20 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 22 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА".

ЕДНА ГОДИНА СЛЕД 10 НОЕМВРИ РАВНОСМЕТКАТА Е ПОВЕЧЕ ОТ ТРАГИЧНА. СТРАНАТА НИ ТЪНЕ В МРАК, ДОМОВЕТЕ НИ СА СТУДЕНИ, А НАШИТЕ ДЕЦА НЯМА КАКВО ДА ЗАКУСЯТ. СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕТО НА НОВИТЕ ЦЕНИ НА ОСНОВНИТЕ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПОВЕЧЕ ОТ МИЛИОН НАШИ СЪНАРОДНИЦИ СА ОБРЕЧЕНИ НА УНИЗИТЕЛНО ПОЛУГЛАДНО СЪЩЕСТВУВАНЕ.

В ОБЛАСТТА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ РАВНОСМЕТКАТА Е СЪЩО ТАКА ТРАГИЧНА, ДА НЕ КАЖЕМ КАТАСТРОФАЛНА. ДЕСЕТКИ ПАРТИИ, КОТЕРИЙНИ БОРБИ, НЕРЕШИТЕЛНОСТ, СЪГЛАШАТЕЛСТВА, МАНИПУЛАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ. РАЗПОЛАГАМЕ С ПАРЛАМЕНТ, НЕОТГОВАРЯЩ НА РЕАЛНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, КОЕТО СИЛНО ЗАТРУДНЯВА И НА МОМЕНТИ ДОРИ БЛОКИРА НЕГОВАТА ДЕЙНОСТ.

ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА ЕДНА ГОДИНА ЯСНО ПРОЛИЧА, ЧЕ НИЕ СМЕ ЕДИН НАРОД С ОПУСТОШЕНА ДУШЕВНОСТ, ЧЕ 45 ГОДИНИ СА ВЪЗПИТАВАЛИ У НАС ДУХ НА ПРИМИТИВЕН ИНДИВИДУАЛИЗЪМ, ЛИПСА НА СОЛИДАРНОСТ, СЪЧУВСТВИЕ И ОТЗИВЧИВОСТ КЪМ БОЛКИТЕ И СТРАДАНИЯТА НА ДРУГИТЕ. МНОЗИНСТВОТО СА ОБЕЗВЕРЕНИ И АПАТИЧНИ, ПО-БУДНИТЕ НАПУСКАТ МАСОВО СТРАНАТА.

ДАВАЙКИ СИ ЯСНО СМЕТКА КОЙ Е ОСНОВНИЯТ ВИНОВНИК ЗА ТОВА УНИЗИТЕЛНО СЪСТОЯНИЕ НА НАЦИЯТА И ДЪРЖАВАТА, ЧЕ ПРИ СЕГАШНИТЕ УСЛОВИЯ И С ДОСЕГАШНИТЕ ТЕМПОВЕ НЕ САМО ЧЕ НЕ СПАСЯВАМЕ СТРАНАТА, А Я ОБРИЧАМЕ НА ПЪЛНО И БЕЗВЪЗВРАТНО РАЗРУШЕНИЕ, ВЕЧЕ Е ДОШЛО ВРЕМЕТО ДА ОТГОВОРИМ НА ВЪПРОСИТЕ ЖЕЛАЕМ ЛИ ДА ЖИВЕЕМ ДОСТОЙНО И ПО ЧОВЕШКИ, ЖЕЛАЕМ ЛИ ИЗОБЩО ДА ОСИГУРИМ БЪДЕЩЕТО ЗА ДЕЦАТА СИ, ИЛИ ДА БЪДЕМ СОЧЕНИ С ПРЪСТ КАТО МУТАНТИ НА ЧОВЕШКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ. И АКО ЖЕЛАЕМ ОТГОВОРЪТ ДА Е ПОЛОЖИТЕЛЕН, ТРЯБВА, ЗАСТАВАЙКИ ЛИЦЕ В ЛИЦЕ С ЦЯЛАТА ИСТИНА, КОЛКОТО И ЖЕСТОКА ДА Е ТЯ, ДА ЗАЯВИМ ЧЕ:

1. УПРАВЛЯВАЩАТА СТРАНАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НИ ВОДИ КЪМ ПЪЛНА КАТАСТРОФА И ЧЕ ЕДИНСТВЕНО НЕЙНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА СЦЕНА С ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ НЕНАСИЛСТВЕНИ СРЕДСТВА Е УСЛОВИЕТО, БЕЗ КОЕТО НЕ МОЖЕМ ДА ПРОДЪЛЖИМ НАПРЕД.

2. ПЪЛНО ОДЪРЖАВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ И САТЕЛИТНИТЕ Й ОРГАНИЗАЦИИ, КАТО КОМСОМОЛ, ПРОФСЪЮЗИ, ОТЕЧЕСТВЕН СЪЮЗ И ОЩЕ ДЕСЕТКИ ДРУГИ ПРИКРИТИ ИЛИ ПОЛУПРИКРИТИ ПАРАЗИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ.

3. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РЕВИЗИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ВСИЧКИ ФИРМИ, РАЗКРИТИ ОТ БИВШИ И СЕГАШНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НОМЕНКЛАТУРАТА.

4. ЗАМРАЗЯВАНЕ ИЗНОСА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ОТ СТРАНАТА С ЦЕЛ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА МАСОВИЯ ГЛАД И ЗАЩИТА НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ СЛОЕВЕ.

5. ПРИВЕЖДАНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАРАСТВАЩИТЕ ЦЕНИ И ГАРАНЦИЯ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ ГРУПИ, КАТО ДЕЦА, СТУДЕНТИ, ПЕНСИОНЕРИ И ИНВАЛИДИ.

С ОГЛЕД НЕТЪРПЯЩОТО ОТЛАГАНЕ РАЗРЕШАВАНЕТО НА ОСТРИТЕ СОЦИАЛНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОМИТЕТ НА КТ "ПОДКРЕПА":

- СЪЗДАВА ОБЩОНАЦИОНАЛЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ, КОЙТО ДА КООРДИНИРАЗАПОЧНАЛИТЕ ВЕЧЕ СПОНТАННИ ФОРМИ НА ОРГАНИЗИРАН ПРОТЕСТ ИЗ ЦЯЛАТА СТРАНА.

- ОТПРАВЯ АПЕЛ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ЗА ОКАЗВАНЕ СПЕШНА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ НА БЪЛГАРИЯ, СПОСОБНА ДА ОСИГУРИ ОЦЕЛЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ В ИДНИТЕ МЕСЕЦИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 22 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ /СЮД/ ПО ПОВОД НА ИНЦИДЕНТА ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 14 НОЕМВРИ 1990 г., ПРЕДИЗВИКАН ОТ ДЕПУТАТА АДЕМ КЕНАН.


СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ /СЮД/ С ОСОБЕНА ЗАГРИЖЕНОСТ И БЕЗПОКОЙСТВО ОТБЕЛЯЗВА ИНЦИДЕНТА ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРИДИЗВИКАН С ИЗКАЗВАНЕТО НА ДЕПУТАТА АДЕМ КЕНАН, БИВШ ЧЛЕН НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/, КАТО ИНЦИДЕНТ-ПРОВОКАЦИЯ СРЕЩУ ЕДИНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ, ПРОВОКАЦИЯ СРЕЩУ МИРОЛЮБИВАТА И ТОЛЕРАНТНА ПОЛИТИЧЕСКА ЛИНИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/, ПРОВОКАЦИЯ СРЕЩУ МИРА И СПОКОЙСТВИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ЕТНИЧЕСКА И РЕЛИГИОЗНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ. АРОГАНТНОТО И ЕКСТРЕМИСТКО СЛОВО НА АДЕМ КЕНАН В ПЛЕНАРНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПАРЛАМЕНТА НА 14 НОЕМВРИ 1990 Г. ЗАСТЪПВА КРАЙНО НЕСЪСТОЯТЕЛНА ТЕЗА. НИКОЙ НОРМАЛЕН БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН НЕ МОЖЕ ДА ОТСТОЯВА ПОДОБЕН ШОВИНИСТИЧЕСКИ ПОДХОД. НЕ СЛУЧАЙНО АДЕМ КЕНАН БЕ ОТХВЪРЛЕН КАТЕГОРИЧНО ОТ ДПС ЗА НАРУШАВАНЕ НА НЕГОВИЯ УСТАВ И ПЛАТФОРМА.

СЮД Е ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ВЪВ ВИСША СТЕПЕН ЦЕНИ ВЪРХОВНОТО БЛАГО - МИРА И СПОКОЙСТВИЕТО - НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. ЗАТОВА СЛЕД КАТО УСТАНОВИ ДЕЙСТВИТЕЛНОТО ФАКТИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ, КОЕТО СОЧИ, ЧЕ ДЕПУТАТЪТ АДЕМ КЕНАН НЕ Е ЧЛЕН НА ДПС, СЮД НАМИРА, ЧЕ ИЗКАЗВАНЕТО МУ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ МОЖЕ ДА АНГАЖИРА ЕДИНСТВЕНО НЕГО САМИЯ, ПОНЕЖЕ:

1. НА 1 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. КЕНАН Е ЛИШЕН ОТ ПЪЛНОМОЩИЯТА МУ НА ЧЛЕН НА    ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ДПС /С РЕШЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ    СЪВЕТ/;

2. НА 21 ОКТОМВРИ 1990 Г. КЕНАН Е ИЗКЛЮЧЕН ОТ ДПС /С РЕШЕНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДПС ОТ 20-21 ОКТОМВРИ 1990 Г., СЪЩОТО Е ОПОВЕСТЕНО НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА С ИЗРИЧНОТО ПОДЧЕРТАВАНЕ, ЧЕ ПРИЧИНАТА ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕТО Е КРАЙНАТА МУ НАЦИОНАЛ-ШОВИНИСТИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ, НЕСЪВМЕСТИМА С УСТАВА НА ДПС/.

ЗА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЮД:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСЕН КАНТАРДЖИЕВ
СЕКРЕТАР: НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ

СОФИЯ,    15 НОЕМВРИ 1990    Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 22 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА, АДРЕСИРАНА ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.


НИЕ БИЕМ ТРЕВОГА ЗА СЪЗДАЛОТО СЕ ТЕЖКО ПОЛОЖЕНИЕ В ЮГОИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ, КЪДЕТО МНОЗИНСТВОТО ОТ БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ СА БЕЖАНЦИ ПРЕДИМНО ОТ ЗАПАДНА ТРАКИЯ.

ИЗХОЖДАМЕ ОТ ПРИНЦИПИТЕ, ЧЕ В НАШАТА ДЕМОКРАТИЧНА И ПРАВОВА ДЪРЖАВА ВСИЧКИ ХОРА, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ЕТНИЧЕСКА, ВЕРСКА И ПОЛИТИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ ИМАТ РАВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТ ПРИНЦИПА ЗА ЦЕЛОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ.

НО СЕГА СМЕ СВИДЕТЕЛИ НА ПОГАЗВАНЕТО НА ТЕЗИ ПРИНЦИПИ, БЕЗ КОИТО НЕ Е ВЪЗМОЖНО НОРМАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ЕДНА СТРАНА, НЕЙНИЯТ МАТЕРИАЛЕН И ДУХОВЕН ПРОСПЕРИТЕТ.

В ТОЗИ И В ДРУГИ РАЙОНИ НА СТРАНАТА ОБАЧЕ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ СА ПОДЛОЖЕНИ НА МОРАЛЕН И ФИЗИЧЕСКИ ТОРМОЗ ОТ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ СДРУГО ЕТНИЧЕСКО САМОСЪЗНАНИЕ. ПОЛОЖЕНИЕТО ОСОБЕНО СЕ ВЗРИВИ СЛЕД ГЛАСУВАНЕТО ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИМЕНАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ И ЗА ПРИЗНАВАНЕ ПРАВОТО НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ НА ПАРЛАМЕНТАРНА ФРАКЦИЯ.

ОСОБЕНО БЕЗПОКОЙСТВО СЕ ИЗРАЗЯВА, ЧЕ СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ЗЕМЯТА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОСТАВЕНО В УНИЗИТЕЛНО ПОЛОЖЕНИЕ ДА СЕ ЧУВСТВА КАТО ЧУЖДО В РОДНАТА СИ ЗЕМЯ.

ПРИ СЪЗДАЛОТО СЕ НАПРЕЖЕНИЕ ИМА СЛУЧАИ, КОГАТО ГРУПИ БЪЛГАРИ СА ПРИНУДЕНИ ДА НАПУСНАТ ПОСТОЯННИТЕ СИ МЕСТОЖИТЕЛСТВА И ДА ТЪРСЯТ СИГУРНОСТ В ГОЛЕМИТЕ ГРАДСКИ ЦЕНТРОВЕ И ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА СТРАНАТА.

СТИГНА СЕ ДО НАЙ-УНИЗИТЕЛНОТО ЗА НАЦИОНАЛНОТО НИ ДОСТОЙНСТВО - БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ОТ ТЕЗИ РАЙОНИ ДА ТЪРСЯТ ПОЛИТИЧЕСКО УБЕЖИЩЕ В ГЪРЦИЯ, ТЪЙ КАТО НЕ СЕ ЧУВСТВАТ СИГУРНИ КАТО БЪЛГАРИ В РОДИНАТА СИ.

В ТРИНАДЕСЕТВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ НЕ Е ИМАЛО СЛУЧАЙ, КОГАТО ВЪРХОВНИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ СА СЪЗДАВАЛИ СЪС СВОИТЕ ЗАКОНИ И РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ ДА ИСКА ДА НАПУСНЕ СВОЯТА РОДИНА И ДА ПОЕМЕ ТРАГИЧНАТА СЪДБА НА БЕЖАНЦИ. И НАЙ-ТРАГИЧНОТО Е, ЧЕ ТОВА БЪЛГАРСКО НАСЕЛЕНИЕ ТЪРСИ ЗАЩИТА И СПАСЕНИЕ У ТЕЗИ, КОИТО ПРЕДИ ДЕСЕТКИ ГОДИНИ СА ГО ИЗГОНИЛИ ОТ РОДНИТЕ МЕСТА В ЗАПАДНА ТРАКИЯ И СА ГО ОБРЕКЛИ НА ТЕЖКО БЕЖАНСКО СЪЩЕСТВУВАНЕ.

ТОВА НАПРАВИ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СЪС СВОИТЕ СИНИ, ЧЕРВЕНИ, ОРАНЖЕВИ, ЗЕЛЕНИ ДЕПУТАТИ.

НИЕ ИЗРАЗЯВАМЕ КАТЕГОРИЧНА ПОДКРЕПА НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ [ОТ] КЪРДЖАЛИЙСКИ И ХАСКОВСКИ КРАЙ В БОРБАТА ЗА НАЦИОНАЛНО ОЦЕЛЯВАНЕ. НАСТОЯВАМЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРЕЗИДЕНТЪТ, ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ПРИЕМАТ ЗАКОНИ И РЕШЕНИЯ ЗА ГАРАНТИРАНЕ СИГУРНОСТТА, СПОКОЙСТВИЕТО И ЖИВОТА НА ТОВА БЪЛГАРСКО НАСЕЛЕНИЕ.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ТЕРИТОРИИ И НАСЕЛЕНИЕ ДА БЪДАТ ОТКЪСНАТИ ОТ РОДИНАТА! ТОВА ИСТОРИЯТА НЯМА ДА ПРОСТИ НА НИКОГО!

ДЕКЛАРАЦИЯТА Е ПРИЕТА НА ПЛЕНУМ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ НА 16 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 22 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ЖУРНАЛИСТИ ОТ В. "ДЕН", НЕПРАВОМЕРНО ИЗВАДЕНИ ОТ СЪСТАВА НА РЕДАКЦИОННАТА КОЛЕГИЯ И РЕДАКЦИЯТА.


НА ТАКА НЕРЕЧЕНАТА ШЕСТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АСО ГРУПА БИВШИ ЧЛЕНОВЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ОРГАНИЗИРАХА СЪЗДАВАНЕТО НА НОВА ПО СЪЩЕСТВО ПОЛИТИЧЕСКА ФОРМАЦИЯ: СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ИЗВЪН БСП. ВМЕСТО ДА Я РЕГИСТРИРАТ КАТО НОВА САМОСТОЯТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ, ТЕ ПРЕДЯВИХА ПРЕТЕНЦИИ, ЧЕ СА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЦЯЛОТО АСО, А ОТТАМ И НА НЕГОВОТО ИМУЩЕСТВО, СРЕДСТВА И ПЕЧАТНИЯ МУ ОРГАН - В."ДЕН". ТЕЗИ ИМ ПРЕТЕНЦИИ СЕ ОСПОРВАТ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА АСО, КОИТО В СЪГЛАСИЕ СЪС СЕГА ДЕЙСТВАЩИЯ МУ СТАТУТ И ЮРИДИЧЕСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ ОСТАВАТ ВЪТРЕШНОПАРТИЙНА ОПОЗИЦИЯ В БСП. ТЕ ОСПОРВАТ И ЛЕГИТИМНОСТТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА, ТЪЙ КАТО ПРИ НЕЙНАТА ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ СА ИЗВЪРШЕНИ РЕДИЦА НАРУШЕНИЯ НА СТАТУТА И СА ВЗЕТИ НЕПРАВОМЕРНИ РЕШЕНИЯ.

ДО ЮРИДИЧЕСКОТО РЕШАВАНЕ НА СПОРА РЕДКОЛЕГИЯТА НА В."ДЕН" РЕШИ ДА ОТРАЗЯВА МНЕНИЯТА И НА ДВЕТЕ СТРАНИ. ТОВА НЕ ЗАДОВОЛИ ХОРАТА, ЧИЯТО ЦЕЛ БЕ ОБСЕБВАНЕТО НА ВЕСТНИКА И ПРОПАГАНДИРАНЕТО САМО НА ТЕХНИТЕ ГЛЕДИЩА. ДЕЙСТВУВАЙКИ ОТ ПОЗИЦИЯТА, ЧЕ СА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА "МНОЗИНСТВОТО" /ОТ 139 ДЕЛЕГАТИ С ПРАВО НА ГЛАС ЗА ТЯХ ГЛАСУВАХА 67, ЗА ДРУГАТА АЛТЕРНАТИВА 42,3 СЕ ВЪЗДЪРЖАХА И 27 НЕ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ГЛАСУВАНЕТО/, ТЕ РЕШИХА, ЧЕ МОГАТ ДА НЕ ЗАЧИТАТ ВОЛЯТА НА "МАЛЦИНСТВОТО". НАЙ-НАПРЕД ТЕХНИЯТ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ ПРИЕ СТАТУТ ЗА РАБОТА НА РЕДАКЦИЯТА НА В."ДЕН", БЕЗ ДА Е ОБСЪЖДАН В САМАТА РЕДАКЦИЯ. ПОСЛЕ, СЪЩО БЕЗ ДА СЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ МНЕНИЕТО НА РЕДАКЦИЯТА, ИЗБРА РЕДКОЛЕГИЯ, В КОЯТО ОТ ДЕСЕТТЕ ЧЛЕНОВЕ ОСЕМ СА ЧЛЕНОВЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ, В ТОВА ЧИСЛО И ДВАМАТА СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ. ЕДИНИЯТ ОТ ТЯХ - МАНОЛ МАНОЛОВ - Е И ДИРЕКТОР НА ВЕСТНИКА. ТОЗИ СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСО, ЧЛЕН НА РЕДКОЛЕГИЯТА И ДИРЕКТОР НА "ДЕН", БЕЗ ДА СЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ МНЕНИЕТО НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР, ЗАПОЧНА БЕЗЦЕРЕМОННО ДА СЕ РАЗПОРЕЖДА КОЙ ДА РАБОТИ В РЕДАКЦИЯТА И КОЙ НЕ, НАРЕДИ ДА СЕ ОТСТРАНЯТ ОТ РЕДАКЦИЯТА ПРЕДИШНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА РЕДКОЛЕГИЯТА. С НЕГОВА БЛАГОСЛОВИЯ ЗАМЕСТНИК-ГЛАВНИЯТ РЕДАКТОР АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ СИ ПОЗВОЛИ ДА ИЗПРАТИ В ПЕЧАТНИЦАТА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА БР.35, БЕЗ ДА СА ПОДПИСАНИ ОТ ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР, КОЕТО ВЛЕЧЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНА ОТГОВОРНОСТ.  ГЛАВНИЯТ РЕДАКТОР, КОЙТО ПО СТАТУТА НА АСО /ДОРИ ПО ВНЕСЕНИЯ ЗА СЪДЕБНА РЕГИСТРАЦИЯ СТАТУТ НА НОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ/ СЕ ИЗБИРА ОТ НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ, ФАКТИЧЕСКИ Е ОТСТРАНЕН ОТ ДЛЪЖНОСТ.

НИЕ, ОТСТРАНЕНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА РЕДКОЛЕГИЯТА НА В."ДЕН", НЕ ПРИЗНАВАМЕ РЕШЕНИЯТА НА ПРИСВОИЛИЯ СИ ПРАВОТО ДА СЕ РАЗПОРЕЖДА С ВЕСТНИКА ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ. НИЕ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА СЕ СМЯТАМЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА РЕДКОЛЕГИЯТА НА  В. "ДЕН", МАКАР И ЛИШЕНИ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА РАБОТИМ    ЗА СПИСВАНЕТО МУ. КАТО СМЯТАМЕ НОВОСЪСТАВЕНАТА РЕДКОЛЕГИЯ ЗА НЕПРАВОМЕРНА, НИЕ СМЕ ИЗУМЕНИ ОТ ФАКТА, ЧЕ НЕЙНИ ЧЛЕНОВЕ СА И ДВАМАТА СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ НА НОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ. /ДОРИ ПО ВРЕМЕТО НА ТОТАЛИТАРИЗМА ПЪРВИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ СЕ САМОИЗБИРАХА В РЕДКОЛЕГИИТЕ НА СВОИТЕ ИЗДАНИЯ./ В ГЛАВАТА НА ВЕСТНИКА ЯСНО Е ИЗПИСАНО, ЧЕ ТОЙ Е ОРГАН НА ОБЕДИНЕНИЕТО, А НЕ НА НЕГОВОТО РЪКОВОДСТВО, ЧИИТО РЕШЕНИЯ В СЛУЧАЯ СА ВАЛИДНИ САМО ЗА ЧАСТ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА АСО.

НИЕ ПРОТЕСТИРАМЕ ПРОТИВ РЕШЕНИЯТА, КОИТО ВОНЯТ НА ТОТАЛИТАРНИ НРАВИ. НИЕ ПРОТЕСТИРАМЕ СРЕЩУ ПЛАДНЕШКОТО ОБСЕБВАНЕ НА ВЕСТНИКА, ИЗВЪРШЕНО НЕЗАКОННО. НИЕ РЕШИТЕЛНО СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯМЕ НА ТЕЗИ НОВОПРЪКНАЛИ СЕ ЛИДЕРИ, КОИТО ЛЕЯТ СЛОВЕСНИ ПОТОЦИ НА ТЕМА ДЕМОКРАЦИЯ, А В ДЕЙСТВИЯТА ИМ НЯМА И ПОМЕН ОТ ДЕМОКРАТИЗЪМ.

НИЕ МОЛИМ ЖУРНАЛИСТИТЕ ОТ СТРАНАТА ЗА ТЯХНАТА КОЛЕГИАЛНА ЗАЩИТА.

ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА В."ДЕН":
АЛЕКСАНДЪР МИЛАНОВ

ЧЛЕНОВЕ НА РЕДКОЛЕГИЯТА:
ДАРИНА ГЕРОВА
БОЙКО ПАПАЛЕЗОВ
АНИ ИВАНЧЕВА

СОФИЯ, 20 НОЕМВРИ 1990 Г.         /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 22 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ "ДА ПРОТЕСТИРАШ БЕЗ РИСК НЕ Е НИТО МЪЖЕСТВО, НИТО ДОБЛЕСТ" ОТ ИМЕТО НА ГРУПА СТУДЕНТИ ОТ СОФИЯ.


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ПРОДЪЛЖАВАЩАТА ВЕЧЕ ТРЕТА СЕДМИЦА ОКУПАЦИЯ НА ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ПОСТАВЯ ПРЕД НАС МНОГО ТРЕВОЖНИ ВЪПРОСИ. НИЕ НЕ ЖЕЛАЕМ ДА КОМЕНТИРАМЕ ПОЛИТИЧЕСКАТА СТОЙНОСТ НА ИСКАНИЯТА, ИЗДИГНАТИ ОТ СТАЧКУВАЩИТЕ, НИТО СРЕДСТВАТА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ. ОТНОШЕНИЕТО КЪМ ТАЗИ АКЦИЯ ОБАЧЕ НАЛАГА ОТГОВОР НА ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С МОРАЛА И ГРАЖДАНСКАТА ДОБЛЕСТ.

ВСЯКА ФОРМА НА ПРОТЕСТ ИМА СВОЯТА ЦЕНА. ПЛАЩАНЕТО НА ТАЗИ ЦЕНА ПОКАЗВА ДО КАКВА СТЕПЕН ПРОТЕСТИРАЩИТЕ И ТЕХНИТЕ СЪМИШЛЕНИЦИ СА ГОТОВИ МОРАЛНО И ПОЛИТИЧЕСКИ ДА ОТСТОЯВАТ ПОЗИЦИИТЕ СИ.

ЕТО ЗАЩО БИХМЕ ИСКАЛИ ДА ЗНАЕМ: ЩЕ ПОЕМАТ ЛИ НАШИТЕ КОЛЕГИ ОТГОВОРНОСТТА ЗА ОЧЕРТАВАЩОТО СЕ ПРОВАЛЯНЕ НА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР И ВЕРОЯТНО НА ЦЯЛАТА УЧЕБНА ГОДИНА. ЯСНО Е КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА - АБСОЛВЕНТИТЕ ДА НЕ ЗАВЪРШАТ, А СРОКЪТ ЗА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВСИЧКИ КУРСОВЕ ДА СЕ УДЪЛЖИ ВЪВ ВРЕМЕТО.

ЩЕ СЕ НАЕМАТ ЛИ /КАК И КОГА/ СТАЧНИЦИТЕ ДА ОБЯСНЯТ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ, ЧЕ В ИМЕТО НА ”ДЕМОКРАЦИЯТА" Е НЕОБХОДИМО ДА ОТЛОЖАТ С ЕДНО ЛЯТО ИЗПИТНИТЕ СИ ВЪЛНЕНИЯ. ЗАЩОТО ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА НУЛЕВА ГОДИНА - ТОВА ОЗНАЧАВА ДА НЯМА ПРАКТИЧЕСКИ ПРИЕМ ВЪВ ВУЗ - СТАВАТ ВСЕ ПО-БЛИЗКИ.

ПРИ ЯСНО ИЗРАЗЕНАТА ПОЗИЦИЯ ОТ ПРЕЗИДЕНТА, ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО, ОТ ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА ЗА НЕЗАКОННИЯ ХАРАКТЕР НА ОКУПАЦИЯТА ЛОГИЧНО Е ДА СЕ ОЧАКВАТ ЗАКОНОСЪОБРАЗНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА СЪОТВЕТНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ И, НАДЯВАМЕ СЕ, НИКОЙ НЯМА ДА ОСТАНЕ ИЗНЕНАДАН, АКО НАПЪЛНО ЗАКОННО БЪДАТ ПРЕКРАТЕНИ ФИНАНСИРАНЕТО НА ВУЗ, ИЗДРЪЖКАТА НА ОБЩЕЖИТИЯТА, ПЛАЩАНЕТО НА ЗАПЛАТИ И СТИПЕНДИИ. ТОВА БИ ЗАСЕГНАЛО ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ ХОРА, А ФИНАНСОВАТА ЦЕНА ЩЕ ПОНЕСАТ И ТЕХНИТЕ БЛИЗКИ. ПИТАМЕ ГОТОВИ ЛИ СА НАШИТЕ КОЛЕГИ ОКУПАТОРИ ДА ПОНЕСАТ САМИ ТОВА ФИНАНСОВО БРЕМЕ, ЗА ДА ДОКАЖАТ СВОЯТА РЕШИТЕЛНОСТ, ПОЛИТИЧЕСКОТО СИ ВЕРУЮ И ТОВА, ЧЕ НЕ СА МАША В РЪЦЕТЕ НА АНОНИМНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ?

АКО ВСИЧКИ СТУДЕНТИ СТОЯТ ЗАД ИЗДИГНАТИТЕ ИСКАНИЯ И ЗАД ВЪЗПРИЕТИТЕ ФОРМИ НА ПРОТЕСТ, КАКТО ТВЪРДЯТ СТАЧКУВАЩИТЕ, УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ЩЕ ПОЕМАТ ТОЗИ ТОВАР. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ОБАЧЕ БИ БИЛО НАЙ-МАЛКОТО НЕДЕМОКРАТИЧНО СМЕТКИТЕ ДА ПЛАЩАТ ПО ПРИНУДА ВСИЧКИ ДАНЪКОПЛАТЦИ. ПОДОБНА ПРИНУДА ГОВОРИ КАКТО ЗА ЛИПСА НА ДЕМОКРАЦИЯ, ТАКА И ЗА ЛИПСА НА РАЗБИРАНЕ И ПОЗНАНИЕ ЗА СЪЩНОСТТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА.

ДА ПРОТЕСТИРАШ БЕЗ РИСК НЕ Е НИТО МЪЖЕСТВО, НИТО ДОБЛЕСТ. СТУДЕНТИТЕ ОКУПАТОРИ ТРЯБВА ДА ПОЕМАТ ОТГОВОРНОСТТА ЗА СВОЕТО ПОВЕДЕНИЕ ПРЕД ВСИЧКИ СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ПРЕД ЦЯЛАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ. ТАКА ТЕ ЩЕ СПЕЧЕЛЯТ, АКО НЕ СЪГЛАСИЕ, ТО ПОНЕ УВАЖЕНИЕ. УВАЖЕНИЕ КЪМ ЧИСТОТАТА НА СВОЯ МОРАЛ И СВОЯТА РЕШИТЕЛНОСТ.

СОФИЯ, 20 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА

НИКОЛАЙ ЛАЛОВ НИНОВ
ПЕТЪР ВЕНКОВ ПАНТАЛЕЕВ
МАРИЯ НИКОЛАЕВА ТОТЕВА

МОМЧИЛ ПЕЕВ
НИКОЛАЙ НОЧЕВ
МАРИАН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 22 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ АПЕЛ ЗА СЪВМЕСТНИ ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ОТ КООРДИНАЦИОННИЯ КОМИТЕТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ ОТ СТАЧКУВАЩИТЕ ВИСШИ И ПОЛУВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ.


НАЦИОНАЛНАТА СТУДЕНТСКА СТАЧКА Е ПРОЯВА НА ГРАЖДАНСКА СЪВЕСТ ИПОЛИТИЧЕСКА ЗРЯЛОСТ НА НАЦИЯТА. НИЕ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ ОТ УНИВЕРСИТЕТИТЕ И ИНСТИТУТИТЕ, ЧИИТО СТУДЕНТИ СТАЧКУВАТ, ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ ИСКАНИЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА, С КОИТО СМЕ СВЪРЗАНИ НЕ САМО ПРОФЕСИОНАЛНО, НО И КАТО ГРАЖДАНИ, СА НАШИ ОБЩИ ИСКАНИЯ.

СИТУАЦИЯТА В СТРАНАТА НАЛАГА НЕЗАБАВНА ПРОМЯНА НЕ САМО ЗА ДА СЕПРЕДОТВРАТИ ХАОСЪТ, НА КОЙТО НИ ОБРЕЧЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА БСП, НО И ЗА ДА СЕ СПЛОТИ НАЦИЯТА И ДА ПОСРЕЩНЕ ТРУДНИТЕ ГОДИНИ ПРЕД НАС. НИЕ НАСТОЯВАМЕ ЗА СЪСТАВЯНЕТО НА НОВО ПРАВИТЕЛСТВО, КОЕТО ДА ДАДЕ ГАРАНЦИИ, ЧЕ ЩЕ ИЗПЪЛНИ ИСКАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ И ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ. НЕ ЖЕЛАЕМ И НЯМА ДА ПОЗВОЛИМ ДА СЕ РАЗРУШИ ДОВЕРИЕТО МЕЖДУ СТУДЕНТИТЕ И ЦЯЛАТА НАЦИЯ. НЕ ПРИЕМАМЕ ОВЕХТЯЛАТА МЪДРОСТ "СТУДЕНТИТЕ САМО ДА СИ УЧАТ УРОЦИТЕ"; НЕ ПРИЕМАМЕ ВЕСТНИКАРСКОТО КЛИШЕ, ЧЕ ТЕ "СА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ" КАТО ПАСИВНИ НАБЛЮДАТЕЛИ НА НАСТОЯЩЕТО, ЗАЩОТО МНОГО ГОДИНИ ЧРЕЗ ПОДОБНИ КЛИШЕТА ПРЕДНАМЕРЕНО СЕ ПОДДЪРЖАШЕ СОЦИАЛНАТА ИНФАНТИЛНОСТ У МЛАДИТЕ ХОРА. НАШИТЕ СТУДЕНТИ, ВСИЧКИ МЛАДИ БЪЛГАРИ НЕ СА САМО "БЪДЕЩЕТО НА СТРАНАТА". ТЕ СА НЕЙНОТО НАСТОЯЩЕ, ТЕ СА НЕЙНАТА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ФИЗИЧЕСКА СИЛА.

НИЕ ОБЯВЯВАМЕ ДНИ НА НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ С ОСНОВНОТО ИСКАНЕ - ОСТАВКА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО. ДЕЙСТВИЯТА СИ ЩЕ КОНКРЕТИЗИРАМЕ В:

1. ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ОБЯВЕНИТЕ ОТ СТУДЕНТИТЕ АКЦИИ НА 20 И 21 НОЕМВРИ 1990 Г.

2. В ЧЕТВЪРТЪК, 22 НОЕМВРИ 1990 Г., ОТ 15 ЧАСА ПРЕПОДАВАТЕЛСКО ШЕСТВИЕ С НАЧАЛЕН ПУНКТ СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", КОЕТО ЩЕ ЗАВЪРШИ В 16 ЧАСА С ЖИВА ВЕРИГА ПРЕД НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.

3. В ПЕТЪК, 23 НОЕМВРИ 1990 Г., ЗАПОЧВАМЕ ПОЛИТИЧЕСКА СТАЧКА  И ПОСТОЯННО ПРИСЪСТВИЕ В ГРАДИНКАТА ПРЕД СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ.

ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ! ДА ЗАСТАНЕМ РЕДОМ С ПОРАСНАЛИТЕ СИ И ВЪЗМЪЖАЛИ ДЕЦА!  УТРЕ ШЕ БЪДЕ КЪСНО - ТЕ НЯМА ДА НИ ПРОСТЯТ, АКО  ГИ ОСТАВИМ САМИ.

СОФИЯ, 19 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 22 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ СЪВЕТ НА ПОЛУВИСШИЯ МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ - ВАРНА ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.


ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯТ СЪВЕТ НА ПОЛУВИСШ МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ - BAРНА, ПОДКРЕПЯ ГРАЖДАНСКИТЕ ИСКАНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ИНСТИТУТА, КАКТО И ИСКАНИЯТА ИМ ПО СОЦИАЛНИТЕ И БИТОВИТЕ ПРОБЛЕМИ, ЗАЛОЖЕНИ В ТЯХНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ.

ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ МНОГО ОТ ТЯХ ИМАТ ПРЯКО ОТНОШЕНИЕ КЪМ НОРМАЛИЗИРАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПОРЦЕС В ИНСТИТУТА. БЪРЗОТО ИМ РАЗРЕШАВАНЕ ЩЕ БЪДЕ НЕ САМО СПРАВЕДЛИВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАШИТЕ СТУДЕНТИ, НО И ЩE ДОПРИНЕСЕ ЗА ПЪЛНОЦЕННАТА ПОДГОТОВКА НА БЪДЕЩИТЕ МЕДИЦИНСКИ КАДРИ.

ВАРНА, 19 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 22 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА ОБЩОНАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ В ПОДКРЕПА НА СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ.


БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ,

ПРЕСТЪПНОТО БЕЗДЕЙСТВИЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ДОВЕДЕ ДО ПАРАЛИЗА НА ИКОНОМИКАТА И ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ПАРЛАМЕНТА /ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ/. НАСТЪПИХА СЪДБОВНИ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО ДНИ.

БЪЛГАРСКИТЕ СТУДЕНТИ ОТНОВО ПРОЯВИХА СВОЕТО ВИСОКО ЧУВСТВО ЗА ГРАЖДАНСКИ ДЪЛГ.

ОБЩОНАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ В ПОДКРЕПА НА СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ КЪМ ДЕЙСТВИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ И ПОДКРЕПЯЩИТЕ ГИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.

ПРЕХОДЪТ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ Е НЕВЪЗМОЖЕН БЕЗ:

- ТЪРСЕНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ОТ ВИНОВНИЦИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА КАТАСТРОФА;
- НАЦИОНАЛИЗИРАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА УПРАВЛЯВАЩАТА ДОСЕГА БСП;
- ОСТАВКА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА А. ЛУКАНОВ.

СМЯНАТА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА И ПРЕХОДЪТ КЪМ РАДИКАЛНИ ИКОНОМИЧЕСКИ РЕФОРМИ СА В НАШИ РЪЦЕ.

19 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 22 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПОЛУВИСШИЯ МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ /ПМИ/ - ВАРНА. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ, ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА НАУКАТА И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ, ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ И ДО ВРЕМЕННАТА УПРАВА НА ВАРНА.


НИЕ, СТУДЕНТИТЕ ОТ ПОЛУВИСШИЯ МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ /ПМИ/ - ВАРНА ПОДКРЕПЯМЕ ИСКАНИЯТА В МЕМОРАНДУМА НА ВСИЧКИ СТАЧНИ КОМИТЕТИ В СТРАНАТА.

1. НЕЗАБАВНО УСТАНОВЯВАНЕ НА ЕДИНЕН И ПОСТОЯНЕН СТАТУТ И ПРАВИЛНИК ЗА ВСИЧКИ ОБУЧАВАЩИ СЕ В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ В ПМИ.

2. СПЕШНО ОСИГУРЯВАНЕ НА НОРМАЛНИ СОЦИАЛНО-БИТОВИ УСЛОВИЯ, ВКЛЮЧВАЩИ:

- СТИПЕНДИИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ВЪЗ ОСНОВА НА УСПЕХА;
- ОБЩЕЖИТИЕ - ИЗИСКВАМЕ ДА НИ СЕ ВЪРНЕ СГРАДАТА НА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА /АГ/ БОЛНИЦА ИЛИ ДА НИ СЕ ПРЕДОСТАВИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ СГРАДАТА НА ПРОЕКТАНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ;
- СТОЛОВА - КАТО ЗА ТОВА НИ СЕ РАЗРЕШИ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ СТОЛА НА 1 АГ-БОЛНИЦА ИЛИ ПРОЕКТАНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ;
- ОТПУСКАНЕ НА ПОМОЩИ НА ОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЕ HP. 193 НА БЮРОТО НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ОТ 2 ОКТОМВРИ 1990 Г.;
- 30 НА СТО НАМАЛЕНИЕ ПО БДЖ ЗА ЦЯЛАТА ГОДИНА БЕЗ ОГЛЕД НА ПЪТУВАНИЯТА.

3. РЕШАВАНЕ НА МНОГОГОДИШНИЯ ПРОБЛЕМ ЗА АСОЦИАЦИЯ МЕЖДУ ПМИ ИВИСШИЯ МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ /ВМИ/, ГАРАНТИРАЩА ПРЕДИМСТВО ПРИ ПРИЕМАНЕТО НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ПМИ ВЪВ ВМИ, ОТГОВАРЯЩО НА ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛОВИЯ.

4. НЕЗАБАВНО И НЕОТЛОЖНО ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТРУДА ПО ВРЕМЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ПРАКТИКА, КАКТО ТОВА Е ПРИ СТАЖАНТИТЕ ОТ ВМИ /75 НА СТО ОТ МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА/.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X


ОФИЯ, 22 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ - ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ПОЛУВИСШИЯ ИНСТИТУТ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА - СОФИЯ ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА НАУКАТА И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И ДО КМЕТА НА СОФИЯ.


ОБРЪЩАТ СЕ КЪМ ВАС ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ПОЛУВИСШИЯ ИНСТИТУТ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА - СОФИЯ.

ИНСТИТУТЪТ ЗАЕМА СПЕЦИФИЧНО МЯСТО В ПОДГОТОВКАТА НА ТЪЙ НЕОБХОДИМИТЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАДРИ - ПРЕКИ УЧАСТНИЦИ И РЪКОВОДИТЕЛИ [В] ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА, МАШИНОСТРОЕНЕТО, ЕЛЕКТРОНИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА. ОБУЧАВА 630 РЕДОВНИ И 530 ЗАДОЧНИ СТУДЕНТИ - ИЛИ ОБЩО 1160 ДУШИ. УСЛОВИЯТА ЗА ОБУЧЕНИЕ СА ИЗВЪНРЕДНО ТЕЖКИ, ТЪЙ КАТО ИНСТИТУТЪТ НЕ РАЗПОЛАГА СЪС СОБСТВЕНА СГРАДА, А ПОЛЗВА ЗАЛИ И ЛАБОРАТОРИИ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ /ТУ/ - СОФИЯ, ОТЕА "С.М. КИРОВ" И ФИРМА "ОВЧА КУПЕЛ" /БИВШОТО АОНСУ/. ПРЕДОСТАВЕНА НИ Е И МАЛКА, СТАРА СГРАДА С УЧЕБНИ СТАИ В КВ. ГОРНА БАНЯ. В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ СЕ ДВИЖАТ МЕЖДУ КВ. ГОРНА БАНЯ, ОВЧА КУПЕЛ И КВ. ДЪРВЕНИЦА, КОЕТО ВОДИ ДО НЕНОРМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА. ЗА РЕШАВАНЕ НА ТОЗИ ПРОБЛЕМ ДО СЪОТВЕТНИТЕ ИНСТАНЦИИ СА ОТПРАВЕНИ ОТ ИМЕТО НА НАШИЯ ИНСТИТУТ И ИНСТИТУТА ПО ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ДО ПРОФ. ХРИСТО ХРИСТОВ - ПЪРВИ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КНВО - 26 ЯНУАРИ 1990 ГОД.

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТИ "ОВЧА КУПЕЛ” - 9 ФЕВРУАРИ 1990 ГОД.

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ДО АКАД. А. ХАДЖИОЛОВ - МИНИСТЪР НА НАУКАТА И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ - 6 МАРТ 1990 ГОД.

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ВПС НА БСП - 31 [М...] 1990 ГОД.

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ДО МНВО - Г-Н РАШКО ГРОЗКОВ, ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР.

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ДО Г-Н ИЛИЯ КОЛЕВ - МИНИСТЪР НА НАУКАТА И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ - 1 НОЕМВРИ 1990 ГОД.

ВЪПРЕКИ НАСТОЯТЕЛНИТЕ НИ ИСКАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪОТВЕТНА СГРАДА ОТ ФИРМА "ОВЧА КУПЕЛ" ВЪПРОСЪТ ДОСЕГА НЕ Е РЕШЕН.

ПОНАСТОЯЩЕМ СТУДЕНТИТЕ ОТ ИНСТИТУТА СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАТ КЪМ СПРАВЕДЛИВИТЕ ГРАЖДАНСКИ, СОЦИАЛНИ И СИНДИКАЛНИ ИСКАНИЯ НА КОЛЕГИТЕ СИ ОТ ОСТАНАЛИТЕ ВУЗ-ОВЕ В СТРАНАТА И ОБЯВИХА ОКУПАЦИОННА СТАЧКА НА БИВШАТА СГРАДА НА АОНСУ. ОСВЕН ТОВА ТЕ ИЗДИГАТ КОНКРЕТНО ИСКАНЕ -СГРАДАТА ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТА.

КАТО СЪЗНАВАМЕ ТОВА ТОЛКОВА ВАЖНО СИНДИКАЛНО ИСКАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ, НИЕ, ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ПИМЕ, ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАМЕ КЪМ НЕГО, КАТО СЪЩО ТАКА ПОДКРЕПЯМЕ И ОСТАНАЛИТЕ ИСКАНИЯ ЗА ГРАЖДАНСКА И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ И СМЕ ГОТОВИ ДА СЕ БОРИМ С ВСИЧКИ ЗАКОННИ СРЕДСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ.

СМЯТАМЕ, ЧЕ НИТО ВПС НА БСП, НИТО НОВОСЪЗДАДЕНАТА ФИРМА "ОВЧА КУПЕЛ" ИМАТ НЯКАКВИ МОРАЛНИ ПРАВА НАД СГРАДАТА НА АОНСУ. ЗАТОВА СЕ И ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВАС КАТО КЪМ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ ТАЗИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТА ДО ОТКРИВАНЕ НА ДРУГА ВЪЗМОЖНОСТ.

В СЛУЧАЙ ЧЕ ДО 19 НОЕМВРИ 1990 ГОД. НЕ БЪДЕ ИЗПЪЛНЕНО ОСНОВНОТО СИНДИКАЛНО ИСКАНЕ - СГРАДАТА ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА НА ИНСТИТУТА ПО МАШИНОСТРОЕНЕ И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНСТИТУТА ПО ХИМИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАТ КЪМ ЕФЕКТИВНА СТАЧКА НА СТУДЕНТИТЕ.

СОФИЯ, 14 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА

ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ ОТ ПИМЕ
СТАЧЕН КОМИТЕТ:

1. СТ. АС. ТОДОР ТОДОРОВ
2. ГЛ. АС. ЕВГЕНИЯ НИКОЛОВА
3. ГЛ. АС. ЛЮБЕН РУСАНОВ
4. Н.С. ВЕНЦИСЛАВ СТАНКОВ
5. ГЛ. АС. АНТОНИЯ САРАНДЕВА
6. СТ. ПРЕП. ВЕЛИН ВЛАХОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 22 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ СЪВЕТ НА ПОЛУВИСШИЯ МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ - СОФИЯ, АДРЕСИРАНА ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.


ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯТ СЪВЕТ НА ПОЛУВИСШИЯ МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ - СОФИЯ ПОДКРЕПЯ ГРАЖДАНСКИТЕ ИСКАНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ИНСТИТУТА, КАКТО И ИСКАНИЯТА ИМ ПО СОЦИАЛНИТЕ И БИТОВИТЕ ПРОБЛЕМИ, ЗАЛОЖЕНИ В ТЯХНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ.

ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ МНОГО ОТ ТЯХ ИМАТ ПРЯКО ОТНОШЕНИЕ КЪМ НОРМАЛИЗИРАНЕТО И ПОДОБРЯВАНЕТО НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В ИНСТИТУТА. БЪРЗОТО ИМ РАЗРЕШАВАНЕ ШЕ БЪДЕ НЕ САМО СПРАВЕДЛИВО ПО ОТНОШЕНИЕ HА НАШИТЕ СТУДЕНТИ, НО И ЩЕ ДОПРИНЕСЕ ЗА ПЪЛНОЦЕННАТА ПОДГОТОВКА НА БЪДЕЩИТЕ МЕДИЦИНСКИ КАДРИ.

ДЕКЛАРАЦИЯТА Е ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ СЪВЕТ С ПРОТОКОЛ HP.1 ОТ 16 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 22 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПОЛУВИСШИЯ МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ.


НА 13 НОЕМВРИ 1990 Г. СТУДЕНТИТЕ ОТ ПОЛУВИСШИЯ МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ /ПМИ/ ОТ СОФИЯ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ ОБЯВИХА ОКУПАЦИОННА СТАЧКА В ПОДКРЕПА НА СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА.


ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАМЕ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКАТА ПОЗИЦИЯ, ИЗРАЗЕНА В МЕМОРАНДУМА НА СТУДЕНТСКИТЕ СТАЧНИ КОМИТЕТИ, ПРИЕТ НА 21 ОКТОМВРИ 1990 ГОД.

КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПОСТАВЯМЕ ЗА СРОЧНО УРЕЖДАНЕ НА НАШИТЕ СОЦИАЛНИ И БИТОВИ ПРОБЛЕМИ:

1. ДО НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 1991 - 1992 ГОД. ДА СЕ ОСИГУРИ ПОДХОДЯЩА СГРАДА С НЕОБХОДИМОТО ОБОРУДВАНЕ, ПОСОБИЯ И БАЗОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА СТУДЕНТСКИ СТОЛ.

2. МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ДА СЪДЕЙСТВА НА РЪКОВОДСТВОТО НА ИНСТИТУТА ЗА ДОСТАВКАТА НА НЕОБХОДИМАТА АПАРАТУРА И УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПОСОБИЯ, КАКТО И ЗА ИЗДАВАНЕТО НА ЛИПСВАЩИ УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ПМИ.

3. МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ДА НАПРАВИ ПОСТЪПКИ ПРЕД СО СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ ДА ОСИГУРИ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПМИ СОФИЯ МЕСТА В "СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ", ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЗА СЕМЕЙНИ, В ПРОЦЕНТ, ЕДНАКЪВ С ТОЗИ НА ОСТАНАЛИТЕ СТУДЕНТИ ОТ ВИСШИТЕ И ПОЛУВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СОФИЯ.

4. МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ДА РАЗРЕШИ В ПМИ СОФИЯ ДА СЕ ВЪВЕДЕ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ МАРТ 1991 ГОД. ДОБРОВОЛНО ПРИСЪСТВИЕ НА ЛЕКЦИИ.

5. ДА СЕ РАЗРЕШИ НА БРЕМЕННИ И МАЙКИ С ДЕЦА ДО 3 ГОДИНИ ДО 25 НА СТО ОТСЪСТВИЯ ОТ УПРАЖНЕНИЯ ПООТДЕЛНО ЗА ВСЕКИ ПРЕДМЕТ.

6. НЕЗАБАВНО ДА СЕ ОСЪВРЕМЕНИ НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ЗА СТИПЕНДИИ И ПОМОЩИ НА СТУДЕНТИТЕ.

7. ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ПРАКТИКА ДА СЕ ЗАПЛАЩА В РАЗМЕР 75 НА CTO ОТ НАЧАЛНАТА ОСНОВНА ЗАПЛАТА НА СЪОТВЕТНАТА КАТЕГОРИЯ СПЕЦИАЛИСТИ.

8. ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ 50 НА СТО ОТ ВАЛУТНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СТУДЕНТИ, ОБУЧАВАЩИ СЕ НА СОБСТВЕНА ИЗДРЪЖКА, ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТА - КУПУВАНЕ НА АПАРАТУРА, МАТЕРИАЛИ И УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПОСОБИЯ.

В СРОК ДО 20 НОЕМВРИ 1990 ГОД. МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ДА НИ ДАДЕ ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОСОЧЕНИТЕ ИСКАНИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/