22 февруари 1995


София, 22 февруари 1995 година
Брой 38 /1339/


София, 22 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД НА ПОВИШАВАНЕТО НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРО- И ТОПЛОЕНЕРГИЯТА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО.


Съюзът на демократичните сили /СДС/ протестира остро срещу шоковото покачване на най-важните цени за българското семейство. Протестираме, защото:

1. С новите цени социалистическото правителство увеличи месечните разходи за енергия на българското домакинство средно с над 500 лева, а не взе мерки за социална защита. Не осигури средства и ресурси за облекчаване на българските граждани и така ги обрече на унищожителна мизерия.

2. Правителството на Българската социалистическа партия /БСП/ вдига цените, без Националната електрическа компания /НЕК/ да е събрала дължимите й над 2 милиарда лева. Стотици предприятия не плащат за ползваната от тях електро- и топлоенергия. Последствията правителството сега прехвърля върху обикновените граждани, които, макар и в крайно трудни условия на живот, са изправни платци. Това е скрита субсидия на икономически пропаднали, ограбвани и разпилявани от своите ръководства държавни предприятия и кооперативи на гърба на всички ни.

3. Над 85 на сто от суровините за производство на електро- и топлоенергия са вносни. Поради стабилния валутен курс суровините са поскъпнали едва с около 2 на сто от последното повишаване на цените на електро- и топлоенергията през пролетта на 1994 г. Всички питаме: какво се промени за социалистическото правителство, за да вдига така драстично цените за населението?

4. Вместо Националната електрическа компания да сключи дългосрочни договори за покупка на въглища и други енергоресурси, при които се гарантират стабилни и значително по-ниски цени, сега доставките са възложени на фирми от Мултигруп, които вдигат цените и извличат огромни печалби от затрудненото положение на енергетиката.

5. Националната електрическа компания не само не намалява, но допуска увеличение на загубите от преноса на електроенергията. Доставката на топлоенергия не се измерва индивидуално и не може да се регулира от консуматора. Така, от една страна, енергията се разхищава, а от друга страна, потребителят е напълно без алтернатива.

Без да сме срещу разумен и строго премерен отговор на нарасналите разходи на енергетиката, ние сме против цени, които са покритие за кражби, загуби, неефективно производство и незаработени надници, за разхищения, за монополни печалби на мултигрупировките. Ние сме против цени, които крепят губещите социалистически предприятия и тяхната номенклатура.

София, 21 февруари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 22 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ИДЕЙНО ОБЕДИНЕНИЕ "МАРКСИСТКА ПЛАТФОРМА" В БСП ДО ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА.


ГОСПОДА ДЕПУТАТИ,

Привържениците на Идейно обединение /ИО/ "Марксистка платформа" в Българската социалистическа партия /БСП/ настояват да бъде изцяло отменено действието на т. нар. закон Панев. Този позорящ името на България закон е репресивен, антинационален и противоконституционен. Неговото приемане бе част от серията широкомащабни мерки за унищожението на българската наука, за подкопаването на  духовните основи на нашата национална идентичност.

Досегашното действие на т. нар. закон Панев недвусмислено показа, че е акт на отмъщение на посредствеността в науката: с него се наказваха утвърдени у нас и в чужбина учени. Като използваха политическото озлобление на мнозинството в 36-то Народно събрание, много от възловите места в организацията на науката бяха заети от посредствени учени, кариеристи и политически нагаждачи. Затова настояваме пред депутатите от Парламентарната група /ПГ/ на Демократичната левица отмяната на този закон да бъде пълна както на действието му, така и на последствията, произтекли от него. В преходните разпоредби трябва непременно да се предвиди технологично най-краткият срок, в който да се проведат избори за нови академични, факултативни и институтски научни съвети, да се назначат нови състави на Висшия атестационен съвет /ВАК/ и съответните специализирани научни съвети.

Всяко друго решение ще бъде половинчато и ще представлява ремонт, а не отмяна на този позорен закон, от който пострадаха над 1700 научни работници с доказана квалификация и висок професионализъм. Науката трябва да бъде спасена от настъплението на войнстващата посредственост, от политическия реваншизъм на онези сили, които историята преди половин век отрече.

София, 20 февруари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 22 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ЦЕНТЪР НОВА ПОЛИТИКА, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА 18 ФЕВРУАРИ 1995 Г. В ПЛОВДИВ.


Националният съвет /НС/ на Център нова политика/ЦНП/ оценява положително участието на съюз "Нов избор" в парламентарните избори през декември 1994 г. Основания за този извод ни дават фактите:

- съюз "Нов избор" е единствената политическа сила, която се яви на изборите самостоятелно, без да търси противоестествени коалиции, без да прави размиващи същността му компромиси;

- съюз "Нов избор" е единствената политическа сила, която се яви на изборите с честна и открита платформа, отхвърляйки политическите патерици на демагогията и популизма;

- въпреки краткия му политически живот като политически съюз и пълното информационно затъмнение, въпреки пречките за предизборната изява на малките политически сили съюз "Нов избор" спечели близо 80 000 гласа, което според европейските стандарти е достатъчно за парламентарно присъствие. При това тази подкрепа е главно от младата и по-независимо мислеща част на обществото. Това е доказателство, че в България има база за развитието на модерна либерална формация и че такава формация е перспективна и нужна на страната.

Парламентарните избори през декември 1994 г. бяха последните избори на неизживените синьо-червени илюзии. Социалистическото управление бързо ще ги разсее.

Сега БСП има пълен монопол върху законодателната и изпълнителната власт. С това тя пое отговорност за разминаването между демагогската й предизборна платформа и компилативната правителствена програма, за подмяната на кадри в държавната администрация и предприятията по партиен, а не по професионален признак.

Националният съвет на ЦНП е за професионално изграждане на съюз "Нов избор" като либерална политическа организация със свой управленски екип и програма като естествена алтернатива на социалистическите левоцентристки, както и на десноекстремистките организации.

НС на ЦНП смята, че съюз "Нов избор" трябва да подготви и предложи широка демократична платформа за съвместни действия с други политически сили на базата на принципите на прагматизма, идейно-политическата близост, разумния компромис и равнопоставеността.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 22 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ЗА Т. НАР. ЗАКОН "ДОГАН". Документът е адресиран до Народното събрание, до председателя на Министерския съвет и до средства за масово осведомяване.


През 1992 г. 36-то Народно събрание прие антибългарския закон "Доган", по силата на който стотици български семейства бяха изхвърлени от жилищата, купени от тях по законоустановения ред при заминаването на "екскурзиантите" в Турция през 1989 r. С този акт управляващото тогава протурско СДС и всички депутати, гласували закона, извършиха национално предателство, нанесоха материални и морални щети на невинно потърпевшите българи, които тогава, през 1989 г., в разгара на селскостопанския сезон поеха на плещите си изоставената от "екскурзиантите" работа и прибраха реколтата.

Оттогава вече четири години законът "Доган" продължава да изхвърля български семейства, а днешният министър-председател от "демократичната" левица, вместо да внесе в парламента предложение за отмяна на закона "Доган" и за премахване на последиците от него, отпраща нещастниците при Темида, където Пилат Понтийски да свърши пъкленото дело!

По своята същност и формулировка /в която се мъдри изразът "български граждани от турски произход"/ законът "Доган" погазва българската конституция, която забранява всякакви мотиви, действия, нормативни и законодателни актове, предизвикващи "етническа вражда", в случая между турскоезичните "екскурзианти" и българите от Източна и Южна България.

Законът "Доган" нарушава и международните конвенции за правата на човека, които България е подписала. С него се погазват човешките права на българите в собствената им родина.

Със закона "Доган" се накърняват българските национални интереси, справедливостта и моралът.

Този антибългарски законодателен акт облагодетелства враговете на България - турскоезичните "екскурзианти", които изпълняват завоевателната стратегия на Анкара, желаят и действат за унищожение на българската държава.

Какви са мотивите на турскоезичните ищци "екскурзианти", притежаващи двойно гражданство - турско и българско, живеещи в Турция, претендиращи за жилище в България, които доброволно са продали преди заминаването си. Те предявяват иск съдът да признае сделката за покупко-продажбата на имота им /жилище със или без дворно място/ за недействителна.

Главните им мотиви са насочени срещу:

- възродителния процес;

- държавните органи, обвинявани в принудителни, т. е. насилствени, незаконни действия, "съставляващи част от т. нар. възродителен процес".

Те твърдят, че:

- голямата "екскурзия" на турскоезичните граждани през 1989 г. била принудително предизвикана от българските държавни органи;

- продажбите на имотите през 1989 г. с доброволно положените от самите "екскурзианти" подписи в доброволно подадените от тях до общинския съвет молби за оценка, както и доброволно подписаните от тях договори за покупко-продажба на сооствеността, им били наложени принудително от българските власти.

Исковите молби на турско-българските граждани ищци са адресирани срещу двама ответници:

- Общинския народен съвет /ОбНС/, на който са продали имота си.

- Новите собственици на имота, които са го купили от ОбНС.

Ищците "екскурзианти" настояват сделката за покупко-продажба между тях и ОбНС да бъде призната за нищожна и заявяват, че ОбНС не е станал собственик, след като са му продали имота, и че самите "ищци "екскурзианти" са собственици, а другите ответници го владеят, без да са собственици. По тази причина "екскурзиантите" ищци от Турция настояват пред съда договорът за покупко-продажбата да бъде обявен за недействителен. Освен това те заявяват, че формата за сключване на договора не била спазена, защото условията за купуване на имота не били изпълнени, т. е. министърът на финансите или областният съвет е трябвало да разрешат продажбата, и че договорът не бил подписан от овластено за това лице. Има обаче заповеди на председатели на съвети, с които упълномощават или овластяват лице, което да подписва такива договори.

Ищците "екскурзианти" още настояват пред съда ответниците да бъдат осъдени да им предадат имота, както и да платят разноските по делото.

Ето такива са ящните апетити на турско-българските граждани "екскурзианти" ищци! Техните обосновки и аргументи се опират върху представляващите обществена тайна лъжи, наглост, азиатска ненаситност и прикрита омраза срещу България.

Българската национално-радикална партия /БНРП/ ясно и категорично заявява, че причината за възродителния процес е завоевателната стратегия и подривната дейност на Турция, която с помощта на петата си колона в България десетилетия развива антибългарска и терористична дейност, водеше и води необявена война - икономическа, политическа, религиозна - срещу българския народ. Смяната на арабско-турските имена на турскоезичните български граждани през 1984 г. е реакция на българското правителство срещу тази война.

Вече пет години продължават обвиненията на Движението за права и свободи /ДПС/ за причастност на българските държавни органи във възродителния процес. Подобни атаки се използват от ДПС не само за дискредитация на възродителната идея и за съдебно преследване на българите, взели участие в нейната реализация. То най-вече желае България да бъде обвинена в извършване на несъществуващ геноцид над "българските турци", да бъде заклеймена пред света с всички произтичащи от това последици.

Българската национално-радикална партия изрично подчертава: Както широкомащабния многогодишен тероризъм на "Турска ръка", така и организираните от нея масови действия през 1984-1989 г. на ония, които имат турско съзнание, представляват посегателство срещу конституционния строй, националната сигурност и обществения ред в страната ни. Във всяка държава такива престъпления се наказват с цялата строгост на закона. Именно поради това българските държавни органи са действали в рамките на закона и всякакви обвинения срещу тях са несъстоятелни.

Ишците от Босфора много добре знаят, че тях никой не ги е гонил от България и че продажбите на имотите им ставаше по тяхно желание, доброволно, поради което твърденията в исковите им молби за упражнено над тях насилие са гнусна лъжа.

С цинизъм е изпълнен искът им към българите ответници да им платят разноските по делото. А дали тези, които десетилетия крадоха, доиха, палеха и унищожаваха България, които, когато пресичаха южната граница, й показваха среден пръст и я заплашваха с танкове, няма да уточнят иска си в разноските да бъдат включени и пътните, дневните и квартирните при съдебните им екскурзии Турция-България и обратно?

Българската национално-радикална партия настоява:

- ДПС да бъде поставена извън закона.

- Да се премахне двойното гражданство за хора с небългарско съзнание.

- 37-то Народно събрание да отмени антибългарския закон "Доган".

- Да бъде прекратено съдопроизводството на текущите дела по същия закон.

- Да бъдат възстановени правата на всички осъдени по този закон български семейства, като им бъдат възстановени собствеността и съдебните разноски.

Време е в България да се прекрати гаврата над българите!

София, 17 февруари 1995 г.

                                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНРП:

                                                                                            д-р Иван Георгиев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 22 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ ПО ПОВОД НА СРЕЩАТА С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ АКАД. БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ.


Днес, 20 февруари 1995 г., по искане на Синдиката на българските учители /СБУ/ се проведе среща с акад. Благовест Сендов - председател на 37-то Народно събрание на Република България.

На срещата Янка Такева запозна акад. Сендов с дейността на синдиката и направи конкретни предложения за решаването на някои основни проблеми в системата на просветата:

1. Средствата за просветата да се определят в размер на не по-малко от 10,5 на сто от текущите разходи на консолидирания бюджет на страната, да се разграничат от тези на висшето образование и да се посочат на отделен ред. В закона за държавния бюджет на Република България за 1995 г. от общата субсидия за общините да се определи задължителна квота за просветата.

2. Приемане на закони, на изменения и допълнения на такива, от които зависи по-нататъшното нормално функциониране и развитие на образователната система:

- Закон за държавния служител, който да има действие и за педагогическите кадри.

- С решение на Народното събрание да се приеме концепция за развитие на средното образование. На тази база да бъде изработен и нов закон за народната просвета и последващите от това поднормативни актове.

- Налагане на мораториум върху изпълнението на реституционни закони по отношение на имущества и сгради, ползвани от детски градини, училища и обслужващи звена.

- Приемане на закон за интерсиндикални избори за усъвършенстване на системата за социалното партньорство.

- Да не се ратифицира Меморандумът на Световната банка за образованието. ЗСтраната ни разполага с голям интелектуален потенциал, способен да начертае бъдещето на образованието ни.

Академик Благовест Сендов прояви интерес към основните положения на концепцията за развитие на средното образование в Република България, изработена от СБУ. Той увери представителите на синдиката, че подкрепя предложението Народното събрание да не ратифицира Меморандума на Световната банка. Председателят на Народното събрание пое ангажимент лично да следи за изпълнението на направените предложения. "Когато става дума за решаването на проблемите на просветата, СБУ няма да чака дълго пред Народното събрание", заяви той.

                                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янка Такева

/Пресслужба "Куриер"/


13:00:00
22.02.1995 г.


Редактори:  Нина Гаврилова - деж. ред.
                     Валентина Игнова
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Иванка Тодорова
                                           Галя Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!