22 февруари 1994


София, 22 февруари 1994 година
Брой 37 /1082/


София, 22 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВОЙНАТА В БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА.


        Вече десети ден в Сараево не се стреля!

Вече десети ден в Сараево не загиват невинни хора!

За първи път след влизането в сила на ултиматума на НАТО съществуват реални шансове да бъде сложен край на кървавата драма в Босна и Херцеговина. Радикалдемократическата партия /РДП/ оценява високо обединените усилия на ООН и на НАТО и разглежда ултиматума въпреки военния му характер като най-категоричната заявка за мирно разрешаване на конфликта от началото на войната до сега.

РДП винаги се е обявявала за ярка и независима външна политика на страната с основен приоритет - приобщаването ни към западноевропейските политически и икономически структури. Страна като България, която е член на Съвета на Европа /СЕ/ и търси гаранции за националната си сигурност чрез инициативата "Партньорство за мир", страна, която първа призна държавността на Македония, не може да има двойни стандарти във външната си политика и трябва ясно и категорично да застане на страната на ООН, НАТО и ЕС в общите им усилия за мир и сигурност на Балканите. РДП е за ненамеса на България в конфликта в Босна, но не и за липса на политическа позиция.

Няма по-голяма заплаха за националната ни сигурност от една безцветна, несамостоятелна и нерешителна външна политика.

София, 19 февруари 1994 г.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РДП:

А.Панов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" ПО ПОВОД НА ВОЙНАТА В БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА.


Натрупаният исторически опит показва, че сложността на взаимоотношенията на Балканите отхвърля грубата сила като рационално разумно и ефективно средство за разрешаване на възможните противоречия. След като институциите запазват двусмислено мълчание, обществените организации и движения са призвани да се обявят против глобализиращата се милитаризация на босненския конфликт.

Политически клуб /ПК/ "Екогласност" смята, че външна намеса по суша или по въздух би ескалирала насилието в Босна и Херцеговина, би му дала още по-разнообразни мотивировки. Освен това такава външна намеса би поставила и други етнически групи и държави под угрозата на необходимост от въвличане в конфликта под въздействието на историческите натрупвания. Ние сме за последователен български неутралитет, за самоопределение на балканските народи.

Вярваме, че мирът няма алтернатива!

София, 21 февруари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИЕ "МАРКСИСТКА ПЛАТФОРМА В БСП" ВЪВ ВРЪЗКА С ВОЙНАТА В БОСНА, ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /19 ФЕВРУАРИ 1994 Г./


Вече 22 месеца в Босна се стреля. Хиляди мирни граждани станаха жертва на една безсмислена, продиктувана от чужди интереси война. Села и градове са превърнати в пепелища. Хиляди жени и старци са прокудени от родните места.

Днес изтича срокът на ултиматума за изтегляне на тежките въоръжения от Сараево. Съществува реална опасност утре, в резултат на планирана провокация, самолети на НАТО да изсипят смъртоносен товар на територията на Босна. Реална е опасността пожарът на войната да засегне и нашата страна.

На 18 февруари 1994 г. председателят на Министерския съвет на Република България оповести декларация на правителството, в която то се обявява против каквато и да била пряка или косвена намеса на нашата страна в югославския конфликт.

Делегатите на Националната конференция на Обединение "Марксистка платформа в Българската социалистическа партия" изразяваме своята подкрепа на тази позиция на българското правителство. В същото време ние настоятелно призоваваме правителството да предприеме енергични мерки за отмяна на наложеното ни ембарго спрямо братските нам народи на Съюзна република Югославия. Това ембарго не само нанася тежки поражения на нашата икономика, но ни превръща в преки участници във войната, като способстваме да бъдат обречени на глад и на мизерия стотици хиляди мирни граждани.

Ние казваме НЕ на войната!

Ние сме за мир и сътрудничество с братските нам народи на Югославия!

Ние сме за мир и за сътрудничество с всички балкански народи!

Граждани на Република България, бъдете бдителни!

 

София, 19 февруари 1994 г.

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИЕ "МАРКСИСТСКА ПЛАТФОРМА в БСП"

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ КОМИТЕТ ЗА БАЛКАНСКО РАЗБИРАТЕЛСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С ВОЙНАТА В БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА


В този кризисен период за мира на Балканите продължаването на войната в Босна и Херцеговина, която вече повече от две години отнема живота на стотици хиляди хора и причинява неизброими разрушения, носи опасни последици.

Недопустимо е противоречията на етническа и на религиозна основа в бивша Югославия или където и да е да се решават от външни сили и фактори, чийто стремеж е да наложат своето влияние в района на Балканите.

Българският комитет за балканско разбирателство и сътрудничество е за незабавно прекратяване на тази абсурдна война по пътя на преговорите, при зачитане на международното право и на интересите на различните народи в района.

На прага на XXI век проблемите и противоречията, които неизбежно се появяват между страните, не могат да се решават чрез интервенции на военни коалиции и насилие.

Това означава да се изключи всякаква военна намеса отвън, да се изключат опитите за бомбардиране и за други военни действия над територията на воюващите страни.

Историята показва, че винаги, когато са правени опити да се наложи със сила определен ред в света, без да се вземат предвид интересите на народите, в случая на сърби, хървати и мюсюлмани - резултатите са трагични.

При сегашните условия в Европа, след разпадането на Варшавския договор, само една обща система за сигурност би гарантирала разрешаването по мирен път на различията и би осигурила свободното развитие на народите.

София, 16 февруари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪБИТИЯТА В БИВША ЮГОСЛАВИЯ И В БИВШИЯ СЪВЕТСКИ СЪЮЗ.


Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия /БКП/ е обезпокоен от развитието на събитията в Европа и по-специално в бившите СФРЮ и СССР. Обявената през 1946 г. от У. Чърчил студена война завърши с разгрома на СССР и на останалите европейски социалистически страни, което се дължи главно на предателството отвътре в СССР.

Плод на етническите войни в разложения СССР и СФРЮ - ЦРУ успя в коварните си планове. ГДР беше продадена от Горбачов и беше заличена от картите на света. Чехословакия беше разделена на Чехия и Словакия, СФРЮ беше разделена на Словения, Хърватско, Македония, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина. Предстоящи са бурни събития в Косово и Метохия. Те също са планирани от ЦРУ. Бившият СССР се раздира от етнически войни, планирани и хитро направлявани от враговете на тази многострадална страна.

Турция диктува положението в България. През 1991 г. турският президент Тургут Йозал нареди на българското правителство антиконституционната протурска партия, създадена на етническа основа - Движението за права и свободи /ДПС/, да бъде включена в изборите за 36-то Велико народно събрание /ВНС/, а днес е управляваща партия. Сегашният турски президент Сюлейман Демирел отправя искания в защита на мюсюлманите в Босна. Той може би ще поиска и коридор през България за нанасяне на въздушни удари против непокорните сърби в Босна и Херцеговина, защищавайки своите жертви, на чиито деди и баби са наложили с мечове антиславянската религия - исляма. Фанатизираните сръбски мюсюлмани /сръбски помаци/ не си дават сметка колко техни предци са заплатили с живота си, берейки се против насила наложената ислямска религия. Хиляди са непокорните сърби, дали живота си в тези епични борби, но са се намерили предатели, които са приели исляма. Насила потурчените сърби не искат да разберат, че сърбите, които са приели исляма, защото не са имали друг изход пред вилнеещите башибозушки банди, и днес говорят на майчиния си сръбски език, а презимената им окончават на бащините им и дядовите им имена - на "-ич."

Петата колона на ЦРУ има за задача, предизвиквайки етнически вражди и конфликти в СССР, в СФРЮ, в Европа, на Балканите и в света, да държи във вечно напрежение и конфликти тези страни. Няма страна, в която са се настанили САЩ, да не се раздират тези страни от непрекъснати вражди и въоръжени етнически конфликти.

Българските комунисти осъждат антиславянската политика на САЩ. Те осъждат решението на НАТО, взето под американски натиск и диктат - за нанасяне на въздушни удари над сръбските военни позиции в Босна. Членовете на БКП призовават президента на Република България да не позволи на турски самолети да летят през България за Босна. Ако президентът Ж. Желев не се вслуша в призива ни, лично той ще влече последствията от евентуалното въвличане на България в планираната от враговете на славяните балканска касапница.

БКП е за вдигане на югоембаргото, наложено на България. Югоембаргото е против интересите на България и на трудовия ни народ. От него са заинтересовани разни черноборсаджии, спекуланти и наркотрафиканти. Те удариха кьоравото и намазаха келепира. От югоембаргото доста партии вероятно са се облажили, за което спомена и проф. Любен Беров.

Българската комунистическа партия издига правдивия лозунг - "Вън от Югославия и от Европа на ЦРУ и на САЩ". Оставете Балканите и Европа на спокойствие и си вървете в САЩ. Югославските народи са в състояние сами да решат вътрешните си проблеми. Вън от Югославия и от Балканския полуостров на всичките им врагове.

Вън от Югославия на всички наемници, които изкуствено предизвикват вражди между югославските народи.

Ръководителите на НАТО трябва да знаят и да помнят, че онези страни, които предоставят коридори за прелитане над техните страни на самолети на НАТО, както и тези, които ще предоставят бази за излитане на натовски самолети, ще се смятат за участници в агресията срещу Югославия и ще бъдат третирани като агресори. Югославия е в правото си да отговори срещу тези страни с контраудар. Не си играйте с огъня, господа от НАТО, и не се поддавайте на натиска на САЩ и на Турция. За последствията ще влечете отговорност пред народите си и пред историята като палачи и убийци на невинния югославски народ и като подпалвачи на балканска, а може би и нова световна война. Не си играйте с огъня, който тлее и всеки момент може да пламне такъв пламък, който няма да може да се намери сила, която да го загаси. Истински хуманисти и демократи могат да бъдат само комунистите и никои други. Не могат да бъдат такива онези, които експлоатират народите.

ЗА СЕКРЕТАРИАТА на ЦК НА БКП,

ПЪРВИ СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 22 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЪКОВОДЕН СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМ ПРОФСЪЮЗ "ЕДИНСТВО" ПО ПОВОД НА ПРОТЕСТНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА СТУДЕНТИТЕ.


Ръководството на НП "Единство” разгледа обстойно същността на "студентска стачка" в Софийския университет. Експертна група анализира внимателно причините и поведенския характер на участниците в протеста, както и последствията от него. На това основание смятаме, че сегашното състояние на икономиката и вътрешнополитическият живот имат преходен характер от планово към открито пазарно състояние. В такъв етап производственият спад е голям, а стопанската разруха - цялостна. Тяхно следствие са социалният хаос, спекулата и разпадането на много държавни структури. Пряко са застрашени социалният и гражданският мир, дори и самото съществуване на държавата ни.

Националната сигурност материално не е осигурена, а безработицата опасно расте. Тази истина трябва да се знае от всички граждани. Най-главното за парламента, президентството и правителството, за политическите сили и за синдикалните сдружения е оцеляването на България. Нацията ни трябва да излезе от безпътието, като се съживи производството и смали безработицата, за да се въздигне националното достойнство. Поне 10-15 години трябва да се възправяме като народ.

Сега действително са много нерешените проблеми във висшето и в средното образование. Те засягат студенти, ученици, преподаватели и професорското тяло. Социалните им потребности са видими. Тях правителството следва да решава според реалните възможности на страната ни, но гарантирано и отговорно.

Онова, което сега става в Софийския университет, не е студентска стачка, а гражданско неподчинение. Този противозаконен акт на малка група студенти и преподаватели има чисто политически облик. Провалена е зимната изпитна сесия, нанесени са огромни морални и материални щети на хиляди семейства, чиито дъщери и синове се учат в първото наше висше училище. Нещата вземат застрашителен характер, ако гражданското неподчинение не се вдигне веднага! Всеки, който продължи акцията, ще провали цялата учебна година на близо 20 хиляди студенти и ще лиши кандидат-студентите от възможност да се състезават и да се учат в Софийския университет. Налице ще бъде тежко престъпление. Законът ще търси възмездие от виновниците-подбудители: Ректорат, деканати и т.н. Ето защо Националният ръководен съвет /НРС/ на НП "Единство" умолява участниците в този незаконен акт незабавно да го прекратят!

Настояваме още през тази седмица да започне зимно-летният семестър на учебната 1993-1994 година, записването да стане безусловно за всички студенти, а пропуснатите изпити да се насрочат до края на април 1994 г.

Ние съветваме Ректората да обоснове срочно нова програма за кандидат-студентите и тя да се реализира.

НП "Единство" твърдо и последователно ше защитава в социален план исканията на ученици и студенти, на учители и професорско тяло.

Вярваме във вашия разум и мъдрост.

София, 21 февруари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ПО ВЪПРОСИ НА НАУКАТА И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ.


        1. Общото събрание на Българската академия на науките /ОС на БАН/ подкрепя декларацията на Съюза на учените в България от 16 февруари 1994 г. и нейните принципни постановки.

2. Настояваме пред Народното събрание образованието и науката да бъдат включени като приоритети в държавната политика.

3. Смятаме за крайно необходим Устройствения закон за бюджета, който да отдели не по-малко от 2 % от брутния вътрешен продукт за наука и висше образование.

4. Подкрепяме исканията и протеста на колегите преподаватели от СУ "Св. Климент Охридски".

5. Призоваваме всички учени и служители на БАН да се включат в акциите на символичната стачка, предложени от Обединения стачен комитет.

София, 21 февруари 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Йордан Василев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ЧАСТНО ПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ ПРИ БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ, ПРИЕТА НА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 12 ФЕВРУАРИ 1994 Г. В СОФИЯ.


Според Конституцията на Република България частното и държавното медицинско обслужване са равнопоставени. Действащите закони и нормативни документи, регламентиращи частната медицинска дейност, обаче обричат частната медицинска практика на затихване и на загиване.

Асоциацията на частно практикуващите лекари остро протестира против решението на Министерския съвет за ограничаване на достъпа на частно практикуващите медицински специалисти в държавните здравни заведения, като счита това решение за незаконно и противоконституционно.

Частно практикуващите медицински специалисти предлагат на парламента приоритетно да се решават проблемите на здравеопазването и частната медицинска практика у нас:

1/ Равнопоставеност на частно практикуващите медицински специалисти и на медицинските специалисти, работещи в държавните здравни заведения, пред закона.

2/ Премахване на данък оборот в размер на 22%, който частно практикуващите лекари и стоматолози внасят в данъчните служби ежемесечно.

3/ Да отпадне социалното осигуряване в размер на 35%, изисквано от работещите лекари пенсионери.

4/ Да се гласува законът за професионално-съсловните организации като форма за контрол върху частната медицинска практика.

Частно практикуващите медицински специалисти изискват от изпълнителната власт:

1/ Държавните здравни заведения да се задължат да сключват договори за даване на помещения за ползване от частно практикуващите специалисти чрез търг или друга законова форма на неизползвания сграден фонд и на оборудване в болничните и поликлиничните заведения.

2/ Равнопоставеност на частните здравни заведения и кабинети с държавните и общинските здравни заведения при санитарно-хигиенния контрол.

3/ Чуждестранните медицински специалисти да практикуват у нас след издаване на разрешително за медицинска практика.

Частно практикуващите медицински специалисти осъждат пълната незаинтересуваност на държавните институции към реформата в българското здравеопазване. Те са решени да защитят интересите си и тези на българското здравеопазване!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ ЗА ПОЛИТИКАТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" КЪМ ПАЗАРА НА ТРУДА, ПРИЕТА НА ТРЕТИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /8-12 ФЕВРУАРИ 1994 Г., СОФИЯ/.


Тече четвъртата година от старта на икономическата реформа и ако има някакви положителни резултати, то те не са в областта на пазара на труда. Задълбочаването на икономическата рецесия доведе до масови уволнения на персонал от държавния сектор на икономиката и формирането на тревожно високо равнище на безработица.

Водената от изпълнителната власт политика в областта на трудовия пазар е неефективна.

В настоящата ситуация прекратяването на спада в заетостта и снижаването на равнището на безработицата е приоритет в политиката на Конфедерация на труда /КТ/ "Подкрепа". Ето защо ние ще настояваме за ускорено приемане на Закона за защита при безработица и насърчаване на заетостта, съгласуван в Националния съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/ през 1993 г., който утвърждава трипартитното сътрудничество в управлението на процесите, протичащи на трудовия пазар.

В предвидените от закона трипартитни органи за регулиране на трудовия пазар Конфедерация на труда "Подкрепа" ще отстоява необходимостта от разработване и ускорено привеждане в действие на активни мерки за снижаване на социалната цена на предстоящата структурна реформа, като:
- финансово осигурени регионални програми за временна и алтернативна заетост;
- специализирани програми за преминаване към намалено работно време на предприятия, намиращи се във временни затруднения;
- различни организационни форми за снижаване на социалната цена на масовите уволнения и за създаване на вторичен трудов пазар.

Конфедерация на труда "Подкрепа":
- ще поощрява въвеждането на данъчни, кредитни и други преференции на работодатели и на фирми при разкриване на нови работни места;
- ще поддържа изискването за включване на Колективен трудов договор /КТД/ в тръжните условия при приватизация;
- ще се противопоставя на всички немотивирани и несъгласувани съкращения на работни места;
- ще насърчава програмите за малък семеен и едноличен бизнес, включително и чрез участие в консултативните бюра и участие във фондове за синдикално кредитиране.

София, 10 февруари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПИСМО НА ЛЕВКИЙСКИЯ ЕПИСКОП НЕОФИТ - ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА СВЕТИЯ СИНОД, ДО ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ХАЧО БОЯДЖИЕВ ПО ПОВОД НА ПРЕДАВАНЕ НА ПРОГРАМА "РЕЛИГИЯ" НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР,

С изненада узнаваме от писмо на Българската национална телевизия /БНТ/ No 78/ 7 февруари 1994 г. - програма "Религия", отправено до председателя на храм-паметника "Св. Александър Невски" със съобщение, че на 19 февруари 1994 г. Българската национална телевизия /БНТ/ ще излъчи в директно предаване панихидата за йеродякон Игнатий - Васил Левски, не само от патриаршеската катедрала, но и от храм "Св. Параскева", незаконно и противоканонично окупиран от разколниците в Българската православна църква. Странно е наистина, че националната ни телевизия не се насочва към някой друг храм в столицата и в страната, а тъкмо към "Св. Параскева". Зад това решение не можем да не съзрем възобновяване на едно погрешно третиране на тъй наречената информационна пълнота, която едва ли не заставя националната ни телевизия да включва в своите официални предавания разколнически прояви "при съответен равен баланс в ефирното време".

Така реализираните програми спомагат да се внушава на зрителите и обществеността, че Българската православна църква е разделена на две части, равностойни и равноправни по статут и изява, което е основно заблуждение и е явно неуважение към родната, изначално канонична Българска православна църква - Патриаршия, неотделен член на Едната, света, съборна и апостолска църква.

Негово Светейшество Българският Патриарх Максим и Светият Синод, като дават благословение за излъчване на пряк репортаж от храм-паметника "Св. Александър Невски" на 19 февруари 1994 г. от 10,30 ч., изразяват и решително неодобрение на решението Ви за включване в предаването на разколническата изява. Паметта на Апостола не заслужава това. С искрено уважение към Вас и всички ваши сътрудници,

София, 17 февруари 1994 г.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА СВЕТИЯ СИНОД: Левкийски епископ Неофит

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВСТЪПИТЕЛНО СЛОВО /ЧАСТ ОСМА/ НА ПРЕЗИДЕНТА НА КОНФЕДЕРЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" Д-Р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ, ПРОИЗНЕСЕНО НА ТРЕТИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /8-12 ФЕВРУАРИ 1994 Г. СОФИЯ/.


Много важен фактор при провеждането на национална акция са масмедиите и начинът, по който те отразяват протеста. Тук бих казал, че и най-гениалното откритие, ако остане неразгласено, то просто не е станало. Сред масмедиите следва особено внимание да се обръща на електронните, които са с огромна аудитория и с разпространение до всяка точка на държавата, до всеки гражданин. Разбира се, не трябва да се подценява и ролята на периодичния печат, като много внимателно се анализира кои вестници са склонни да отразяват обективно протеста и кои да манипулират с информацията, като се има предвид, че това ще бъдат основно печатни издания, свързани с партийните формирования, обслужващи изпълнителната власт.

Фактор, с който следва да се съобразяват протестиращите, са и различните законови положения, с които обикновено институциите вършат една огромна спекулация и които могат да представляват един огромен резерв за манипулация на общественото мнение. Ето защо, преди започването на един какъвто и да е протест, трябва внимателно да се анализира правната му страна и да бъдат взети всички мерки, щото евентуалният протест да бъде не-атакуем от юридическа гледна точка. Основна роля за правилното провеждане на протеста играят федералните и конфедерални структури, които могат да информират и разяснят чрез съответните писмени материали и нагледни печатни средства начина и методиката, по които да се проведе акцията.

От съществено значение е и времето, което е избрано за протеста. На практика протестиращите следва да се съобразяват освен с мотивацията и с времето, през което се провежда един национален протест, защото има разлика дали един протест се провежда в работен или почивен ден, или пък в средата, началото или края на седмицата. Още повече че върху един национален протест играят съществена роля и други фактори, като национални и религиозни празници, така че е логично всички тези обстоятелства да се вземат предвид.

Един сериозен предварителен аргумент при провеждане на протести е тяхната финансова обезпеченост. Ето защо аз вярвам, че този конгрес ще набележи редица мерки, които да доведат до стабилизиране и по-нататъшно укрепване на финансовото състояние на конфедерацията и по-точно на нейните структури, които по устав са задължени да правят финансови натрупвания в така наречените "Стачни фондове", които да обезпечават протестите, било регионални, било браншови, а в определени случаи и национални.

Десети фактор, който играе подчертана роля при един протест от голям мащаб, е адекватността на опонента, срещу който всъщност е насочен протестът. Това е един твърде важен фактор, който трябва да се отчита при днешната ситуация. Защото в една държава, където нещата са си по местата, всеки знае своите права и задължения, всеки знае своя периметър и се ръководи макар, и в доста широки рамки, от една ценностна система от всепризнати политически и обществени критерии. За съжаление при определени ситуации и в определени държави като нашата тези критерии са неприложими. Ето защо следва да се има предвид абнормната или, казано по-разбираемо, неадекватната реакция, която може да има опонентът, без значение на какво ниво и от какъв мащаб е той при един национален протест.

Трябва винаги при един протест да се изхожда от теорията за поливариантния модел, с която следва изрично да се съобразяваме, защото нито една акция не само от национален, но и от по-малък регионален или браншов мащаб не минава под знака на едновариантния модел. Обикновено в обществената дейност и в частност в политиката, но и в най-широкия смисъл на думата никога нищо не се постига само по един начин. Винаги трябва да има няколко пътя, като особено внимание и приоритет се дават на целта, а пътят и методите, по които тя ще се пистигне, играят второстепенна роля. Никак не е маловажно точно как ще се развият нещата и по колко варианта ние желаем да достигнем целта.

Ако вземем за повод всички изказани по-горе мисли, следва да отбележим голямата роля, която играят и ще играят в бъдеще насоките за подобряване на вътрешната дейност и вътрешната конфигурация в организацията. За да можем да отговорим на огромните предизвикателства на времето, ние следва да обърнем особено внимание в организационен аспект на структурата. Така сложилият се модел на професионални и регионални организации следва да се оптимизира, като се изгладят някои противоречия, възникнали между организациите, и най-вече като се приемат ясните и точни параметри в променения и допълнен устав, който е обект на гледане и може би най-важната точка на Третия редовен конгрес. Трябва да се обърне сериозно внимание на информационния обмен между структурите, той да се задълбочи и оптимизира. Защото една значителна част от недоразуменията и търканията, възникнали между някои организации или пък между низови организации и ръководители, ситуирани на регионални или федеративни позиции, се е дължала именно на слабата информираност. Аз вярвам, че с въвеждане на унифицирана електронна обработка на организационната информация и с разпространението на информационния бюлетин по структурите със задължителен отчет за неговото разпространение в голяма степен ще се задоволи нуждата на низовите организации и отделните членове от адекватна информация. По този начин те ще бъдат както методично по-добре подпомогнати, така и ще имат възможност да преценяват във всеки момент как техните преки или по-високоразположени ръководители в структурата на конфедерацията са взели или изпълнили определени решения.

Друг основен аспект на подобряване на информационната стратегия - това е създаването на един действен и бързо реагиращ пресцентър. Защото в нашата дейност ние следва да разчитаме на изпитаното оръжие "истина", а не като нашите опоненти или, направо казано, врагове да разчитаме на инсинуацията и лъжата. Средства, които априорно отсъстват от нашия арсенал. Този информационен център за връзки с обществеността следва да огласява и разяснява адекватно и бързо всяка позиция на Конфедерацията или на отделни нейни подразделения с цел да не се допусне последваща ситуация, когато вече замисълът е изкривен от другите и ние следва да го обясняваме постфактум. Или с други думи, следва този отдел да разработи и умело да прилага тактиката на така наречения "превантивен удар", като единствена възможна защита срещу контрадезинформацията.

София, 8 февруари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


15:00:00
22.02.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Галина Дамянова
                                          Тинка Христова
                                          Цвета Иванова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!