22 декември 1992

София, 22 декември 1992 година
        Брой 251 /781/ 
   

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 22 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗДРАВИТЕЛНО ПИСМО НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЕДИНИТЕЛНИЯ КОНГРЕС НА ЛИБЕРАЛНИ ПАРТИИ /20 ДЕКЕМВРИ 1992 Г. - СОФИЯ/.


В края на XX век либералната демокрация постави на изпитание народите и политиците на бившите социалистически страни, техния стремеж и воля за свобода.

Това се отнася и за България.

Рухването на комунизма като система не доведе автоматично до либерална демокрация.

Политическото пространство у нас продължава да е в процес на формиране. Постигането на либерален консенсус става по-актуално за обществото ни - като основа за утвърждаването на либералните ценности и идеали.

Първото обединение на либерални политически формации в България се осъществява на един от хубавите български празници - Игнажден, от който според народа ни започва "млада година", "нов ден". Символът е основание за оптимизъм.

Оптимизмът сега е нужен на всеки и на всички нас.

Пожелавам успех на Обединителния конгрес и на идеята за общество на либералната демокрация!


/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УВОДНО СЛОВО НА ПЕТКО СИМЕОНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ, НАПРАВЕНО НА ОБЕДИНИТЕЛНИЯ КОНГРЕС НА ЛИБЕРАЛНИ ПАРТИИ.


Както добре знаете, нашият лозунг, лозунгът на либералите, е свобода!

Човекът се ражда свободен, но тоталитарната традиция, семейството, държавата и обществото могат да го направят роб. Както искате го наречете роба - службогонец, нагаждач, мижитурка - няма значение. В съвременните измерения на робската психика те са доста пъстри. Опитът от последния половин век е поучителен, а последните месеци ни дават фрапантни примери на малодушие и безхарактерност.

Днес в България на нас, либералите, е даден уникалният шанс да работим за разрушаването на традицията на преклонената главица.

С комунизма ще бъде свършено, когато хората разберат, че са свободни и следователно отговорни. И това разбиране трябва да бъде осигурено със закони, съответна социална структура и целенасочена дейност на изпълнителната власт. Нужен е търпелив, упорит политически труд. С такъв труд се заема обединената либерална партия.

Настояваме за диалог и спазване на законите.

Ние, либералите, сме против напъните декомунизацията да се извършва, като се заменят червените чиновници със сини и по този начин се възпроизвежда номенклатурната класа и се запазват тоталитарните структури. Това е комунизъм без комунисти.

Либералите са за стабилни институции - президент, парламент, правителство, като това правителство може да бъде постигнато чрез законодателна бариера пред управляващата партия.

Една от първите идеи на слабоватото българско дисидентство и по-късио на организиращата се опозиция е била: Никога в България да не се допуска една партия или котерия да вземат цялата власт. Либералите са верни на тази идея. В този смисъл подкрепяме опита на сините мравки да се освободят от опеката на новото политбюро. Свободата на човека и либералната държава се постига стъпка по стъпка.

Ние ратуваме за по-нататъшно формиране на гражданското общество. Готови сме да подкрепим свободата на хора и организации, чиито убеждения не споделяме. Достатъчно е те дд спазват законите и конституцията. Либералите последователно отстояват неприкосновеността на личността.

Цяла Източна Европа след безвъзвратното рухване на комунизма се променя и България като малка страна само в съгласувани действия с новите демократични власти, управляващи бившите ни съюзници, може успешно да защити националните си интереси. Проблемите на България са проблеми на България. Проблемите на бившите социалистически страни са световен проблем.

Светът навлиза в нова епоха, която няма нищо общо с противопоставянето комунизъм - антикомунизъм. Изпуснем ли години, изоставаме с векове. Бъдещите поколения няма да ни простят, че сме се занимавали с политическа истерия.

Събрали сме се, защото вярваме в човека. Нашата вяра ни организира и структурира в партия.

Политика, която търси изход от кризата в "мъдри" решения на партийни и държавни ръководства, не е в състояние да гарантира бъдещето. Демократичното общество може да се изгради само от свободния човек. Ние, либералите, сме за политика, която поставя човека, който и да е той, в центъра на държавата, на стопанския живот и обществото, като му се предостави възможно най-голяма свобода. Ние искаме да свалим червените, а сега снни партийни вериги, конто връзват ума, ръцете и краката на българина. Ние водим борба срещу новото срастване на структурите на държавата със структурите на управляващите партии. Такова срастване превръща комунизма от червен в син.

Според социологическо изследване на ГАЛЪП, проведено тези дни, според което 68% от българите са убедени, че двуполюсният червено-син модел забавя излизането от кризата, в която се намира страната, 54% от българите смятат, че е необходим политически център, а 38% - че на България е нужна снлна либерална формация. Когато 38% от българите разбират, че има нужда от нас, не можем да стоим със скръстени ръце.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УВОДНО СЛОВО НА ДИМИТЪР АРНАУДОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯ НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ, ПРОИЗНЕСЕНО НА ОБЕДИНИТЕЛНИЯ КОНГРЕС НА ЛИБЕРАЛНИ ПАРТИИ.


Нито едно нещо на този свят не възниква безпричинно. Всичко възниква на някакво основание и по силата на необходимостта. Смятам, че и основанието, и необходимостта днес са факти. Обикновено невежият се удивлява, че нещата не са такива, каквито са. И това удивление е началото на знанието - пречупено през това, което сме ние, през това, в което вярваме. Смятаме, че началото на знанието е либерализмът. Ако искаме да бъдем и мъдреци, то тогава бихме се удивили, ако нещата бяха други. И в този смисъл най-страшното е, ако бъдем спокойни.

Ние сме тук, защото не сме спокойни.

Ние сме тук, защото вярваме, че това, което правим, е абсурдно.

Главното в една политика е не просто самата политика. Главното е моралът, с който се върши тази политика. В този смисъл големият въпрос, който може би ще бъде и риторичен, е следният: "Рискуваме ли, ако бъдем морални в политиката?"

Не зная дали нашите опоненти са си задавали този въпрос. И той в никакъв случай не може да бъде случаен, най-малкото по три причини:

- Всяка една политическа партия е субект на тази политическа култура.

- Всяка една политическа култура не е нищо друго освен развитие, и то в концептуален смисъл на самата цивилизация.

- Самата политическа култура със своята есенция дава това, което искаме да постигнем. Ето защо, говорейки за това, което сме, и това, което искаме, просто цитирам Библията: "Вярата не подлежи на доказателства."

На кого доказваме - на себе си или на тези, които искаме да ни чуят? Ние сме убедени, защото трябва да доказваме. Ако в момента трябва да отговоря на риторичния въпрос на г-н Симеонов - дали сме утописти, бих му отговорил само с едно изречение: Не, ние не сме утописти. Ние просто сме хора, които смятат, че една интелигентност се подхранва от въпроси, а не от отговори. Нашите въпроси са към тези, които ще ни чуят, и към тези, които ще ни повярват. Успеем ли да кажем: "Да, вече ни вярват", можем да кажем: "Да, ние вече имаме обществено доверие. Ние вече имаме обществен престиж и този престиж е на всички нас."

Днес, в този час, казваме просто: Вярваме в бъдещето.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ ПО ПОВОД НА ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА КРИЗА.


Българската социалистическа партия /БСП/ и Парламентарният съюз за социална демокрация /ПССД/ с тревога оценяват, че продължителната правителствена криза, породена от политиката и управлението на СДС, води до:
- разширяване на безвластието и по-нататъшна обща дестабилизация на България;
- нарастваща конфронтация между политическите сили и между държавните институции;
- задълбочаване на икономическата криза;
- рязко влошаване на условията за живот на хората, особено на безработните, пенсионерите, болните, инвалидите и голяма част от младежите;
- нарастваща корупция, невиждана досега у нас престъпност, липса на сигурност за гражданите и за техните семейства;
- недостатъчни действия за преодоляване на опасностите от разрастването на югоконфликта до общобалкански конфликт и за укрепване на отбранителната способност на страната.

БСП и ПССД потвърждават своята решимост да провеждат политика на национално съгласие. Такава политика няма разумна алтернатива в сегашната обстановка. На страната е необходимо:
- да бъде заменена конфронтацията с политика за постигане на широко политическо и парламентарно съгласие за неотложните действия за спиране на дестабилизацията и изход от кризата чрез диалог и необходимите компромиси;
- да се деблокира икономическата реформа, като финансовата стабилизация се съчетае със структурна политика за развитие на производството и защита на националния бизнес;
- да се осигури баланс между изискванията на прехода към пазарна икономика и минимално необходимите социални гаранции и условия за оцеляване на всички;
- да се създават благоприятни външнополитически условия за интегриране на България в европейските и в световните политически и икономически структури, като особено внимание се обърне на прецизно осмислена регионална политика.

БСП и ПССД декларират отново своята готовност за диалог с всички политически сили, синдикати и
структури на гражданското общество, за да се търси съгласие в полза на България.

БСП и ПССД вземат за сведение предоставянето на СДС от ДПС на мандата за съставяне на коалиционно правителство на СДС и ДПС.

Висшият съвет на БСП и ПССД дават мандат на Изпълнителното бюро и ръководството на ПССД във връзка със съставяне на правителство. Новото правителство:
- да гарантира вътрешната стабилност, суверенитета и сигурността на страната и да се осъществяват активни политически действия за предотвратяване на общобалкански военен конфликт;
- да бъде оглавено от министър-председател, който със своите политически и личностни качества да бъде гарант за демократизъм, ефикасно управление и спазване на основните договорености;
- да извърши завой от конфронтационна и репресивна политика към политика в полза на националното съгласие;
- да прекрати политически преследвания и чистки на хора, подозирани в недостатъчна лоялност към синята власт;
- да предложи и осъществи програма за икономическа реформа на по-ниска социална цена:
а/ необходими изменения и допълнения на приетите през първата половина на 1992 г. закони за земята, реституцията и приватизацията, които да поощрят собствениците и предприемчивите хора и да се защитят бедните и средни социални слоеве;
б/ въвеждане на държавни регулативни мерки, които с пазарни средства да създадат предпоставки за прекратяване спада на производството и за оживление в икономиката, особено в селското стопанство, регионите и промишлените отрасли в критично състояние /военнопромишления комплекс, енергетиката, рудодобива и др./;
- да предприеме по-ефикасни действия срещу корупцията и престъпността;
- да извърши преглед и евентуална преоценка на правителствени решения по преобразуването и приватизацията в приоритетни сектори на националната икономика;
- да изясни реалното състояние на държавните финанси и в едномесечен срок да предложи реално изпълним бюджет за 1993 година.

Ръководствата на Българската социалистическа партия и на Парламентарния съюз за социална демокрация да работят активно и с максимална конструктивност за съставяне на правителство, което да осигури защита на основните интереси на България и на различните слоеве от населението в сегашните изключително драматични вътрешни и регионални условия.

Конкретното си отношение към евентуалното правителство БСП и ПССД ще определят след оповестяване на кандидата за председател на Министерския съвет, състава на кабинета и неговата програма.

София, 20 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ, ПРИЕТА ОТ УЧРЕДИТЕЛИТЕ НА ХРИСТИЯН-АГРАРНАТА ПАРТИЯ /19 ДЕКЕМВРИ 1992 Г. В СОФИЯ/. За председател на партията конгресът избра Иван Глушков.


1. В деня на своето учредяване Християн-аграрната партия /ХАП/ заявява своята решимост да работи последователно:

- за ликвидиране на тоталитарната комунистическа система и на всичките нейни метастази в политическия, икономическия и културния живот;

- за икономическото и нравственото възраждане на България и превръщането й в демократична и правова държава, с модерна пазарна икономика със социални корективи;

- за защита на правата на личността, на нейното достойнство и сигурност;

- за приобщаването на България към европейските и световните икономически и политически структури.

2. В тази своя дейност Християн-аграрната партия ще се ръководи от християнската нравственост и добродетели на българския народ и от общочовешките ценности - свобода, мир, хуманизъм и справедливост.

3. Християн-аграрната партия ще защищава интересите на зараждащата се средна класа в България. Това са, от една страна, новите собственици и производители в селата и в градовете, а от друга страна, носителите на интелектуална собственост - инженери, лекари, учители, икономисти, юристи, селскостопански специалисти, хората на науката и изкуството.

Смятаме, че само с усилията на всички българи, на частните селски стопани, на занаятчиите и на бизнесмените, и преди всичко с най-ефективното използване на интелекта на нацията ще успеем да се измъкнем от бездната на икономическата и духовната нищета, в която ни хвърли 45-годишното некомпетентно и престъпно комунистическо управление.

4. Християн-аграрната партия ще подкрепя усилията на Съюза на демократичните сили, на други некомунистически партии и организации за декомунизация и демократизация на България. Категорично сме и ще бъдем против всякакви перестроечни варианти за смяна на системата, против явните или прикритите форми на съглашателство или на коалиции с БСП. От становищата и позициите по тези проблеми на отделните партии и организации ще зависи и вашето отношение към всяка една от тях.

5. Като изразяваме сериозно безпокойство от продължаващата правителствена и политическа криза в страната, ние смятаме, че нейното трайно преодоляване може да стане само чрез съставяне на самостоятелен кабинет на СДС на основата на съгласувана с ДПС програма за управление и с неговата парламентарна подкрепа.

Християн-аграрната партия смята, че участието в правителството на представители на ДПС /партия, изградена на етническа и верска основа/ няма да бъде одобрено от огромното мнозинство от българския народ и неминуемо ще повиши градуса на политическото напрежение.

6. Демократична, десноцентристка и антикомунистическа политическа организация, Християн-аграрната партия винаги ще поставя интересите на България над всякакви партийни, корпоративни и лични интереси.

Ще разчитаме на умните, на дръзновените, на модерно мислещите хора, ще се стремим към повече морал в политиката, към повече морал в обществените и в личните взаимоотношения.

Девизът на Християн-аграрната партия ще бъде - ПОЧТЕНОСТТА Е НАЙ-ДОБРАТА ПОЛИТИКА!

Този девиз ще следваме неизменно!

София, 19 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

*  *  *

София, 22 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОСЛАНИЕ ОТ СРЪБСКИЯ ПАТРИАРХ ПАВЛЕ ДО БЪЛГАРСКИЯ ПАТРИАРХ МАКСИМ ЗА ОТПРАВЯНЕ НА МОЛИТВИ КЪМ БОГА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КРЪВОПРОЛИТИЯТА В СВЕТА.


Светейши български патриарше, желан и любезний в Христа брате и съслужителю на наще смирение, господин Максиме, братски в Господа прегръщам Ваше Светейшество и най-сърдечно Ви поздравявам,

В нашата страна се води кървава война, в която загиват както православни сърби, така и католици хървати и ислямски мюсюлмани.

Срещахме се няколко пъти с висши представители на Римокатолическата църква в Югославия, за да можем като вярващи хора да направим всичко по силите ни, за да се сложи край на кръвопролитието и по мирен начин да се решат съществуващите проблеми.

С тази цел успяхме на 24, 25 и 26 ноември 1992 г. във Волфберг, Швейцария, да се срещнем с представители на трите основни религии в Босна и Херцеговина - православна, римокатолическа и мюсюлманска и еврейски рабин от Ню Йорк.

Освен другите решения на тази среща бе решено денят 23 декември на 1992 г. да бъде ден за молитва и обща солидарност с всички хора и народи в Босна и Херцеговина и във всички райони... И да се отправи апел към всички хора с добра воля от всички религии и народи по света на този ден да отправят молитвите си към Бога за прекратяване на вражеските действия и кръвопролитията.

Затова братски Ви молим свещенството и верните на вашата Църква на този ден да отправят своите молитви към Бога да изпрати мир, от който ние всички имаме толкова голяма нужда.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на;
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТАЧНИТЕ КОМИТЕТИ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ "АСАРЕЛ - МЕДЕТ" - АД ПРИ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ И КЪМ СИНДИКАТА НА МИНЬОРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ "ПОДКРЕПА".
Документът е адресиран до президента на Републиката, до Министерския съвет и до министъра на промишлеността.


Дълбоко сме възмутени от среднощното обезглавяване на ръководството на акционерното дружество. Считаме, че разгарянето на политическите страсти не може да бъде аргумент за поставяне на ново ръководство в нарушение на нормативни актове, като се поставят лица с непроверени професионални качества и притежаващи частни фирми със сродна дейност на тази на дружеството. Това безскрупулно действие на Министерството на промишлеността ще доведе до прекъсване на деловите връзки с чуждестранните ни партньори и ще ликвидира създадените външни пазари, следствие на които дружеството е печелившо.

Ние, синдикатите, не можем да бъдем безразлични към едно такова действие, водещо до крах на предприятието и загубване на 2800 работни места. Грубо е нарушено социалното партньорство, което създава социално напрежение с непредвидими последствия.

Колективът на "Асарел-Медет"-АД няма да позволи на правителство в оставка, с прибързани и необмислени решения да доведе до разруха и нашето проспериращо предприятие.

Категорични сме за отмяна на заповедта на Министерството на промишлеността.

При неудовлетворяване на нашите искания преминаваме към активни синдикални действия от 9 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА/ НА ТУРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ, УЧРЕДЕНА НА 12 ДЕКЕМВРИ 1992 ГОДИНА В ГР. ЗАВЕТ, РАЗГРАДСКО.


ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Член 1. ТДП е демократична независима партийна организация, която цели да допринесе за сплотяването на турското национално малцинство и на етническите общности с турско самосъзнание, изповядващи исляма или Христовото вероучение, обезпокоени от насилствените възродителни процеси на българските националшовинисти в България, и като потвърждава, че правото на свободно развитие е неприкосновено право, което би помогнало за по-пълно упражняване на националните, гражданските, политическите, икономическите, социалните и културните права на турците въз основа на пълното и безусловно съблюдаване на конституцията и законите на страната и всички права, които нашата страна е длъжна да спазва по Международната конвенция за граждански и политически права.

Член 2. ТДП развива дейността си в рамките на конституцията и законите на страната, в изграждането на които е взела пряко участие, а конституцията, създадена от VII ВНС, я обявяваме за порочна българска националшовинистична конституция.

Член З. ТДП ще способства за разработване на научнообоснована политика по националния въпрос, която на демократична и на равноправна основа да регулира отношенията между различните националности, етнически, езикови, религиозни, културни и националномалцинствени общности, и да подкрепя усилията им за съхраняване на техния език, вяра, национална култура и традиция.

Член 4. ТДП ще предприеме мерки за предотвратяване на напрежение и конфликти на национална, етническа и религиозна основа, а при случай на възникването им - за тяхното разрешаване с мирни и законни средства.

Член 5. ТДП ще призовава Народното събрание да привежда вътрешното ни законодателство в съответствие с международните документи по правата на човека и с правото на всеки гражданин да се възползва от принципа: свободното определяне на етническо и национално самосъзнание да бъде въпрос на негов личен избор.

Член 6. ТДП ще се бори за спазване на гражданския мир и на териториалната цялост на Република България.

Член 7. ТДП ще съдейства чрез международноправни организации Република България стриктно да спазва международните си задължения в областта на индивидуалните и колективните права на гражданите от небългарски произход.

Член 8. ТДП ще окаже съдействие за предотвратяването на по-нататъшни поражения от вътрешната икономическа, морална и идеологическа криза, от международната изолация и гарантирането на ефикасната закрила на основните права и свободи на турското национално малцинство и останалите етнически общности съобразио Конституцията на Република България.

Член 9. ТДП предлага:

1. Незабавно да бъде признато на всички граждани на Република България конституционно право за национално самоопределение и национално самосъхранение.

2. На гражданите на Република България с турско национално самосъзнание да бъде признат статут на национално малцинство с произтичащите от това международно приети права и свободи като: език, религия, традиция и национална култура, включително печат, книгоиздаване, радиопредаване, телевизионна програма, литература и изкуство, също така и равноправно участие с българската етническа общност в обществено-политическото управление на страната.

3. В конституцията правото на национална самобитност на малцинствата да бъде включено в отделен член, за да няма криво тълкуване и връщане към миналото.

4. В документите за самоличност да бъде отразена в отделна графа народността на всеки един в Република България и правото на двойното гражданство да бъде признато по законодателен ред.

5. Настояваме да се състави смесена истинска парламентарна и гражданска комисия с участието на представители на истинските демократични сили в Република България, която да разследва всички нарушения на законността при осъществяването на асимилационната политика и събитията през пролетта и лятото на 1989 г. Обществеността да бъде запозната с резултатите от това разследване, а прокуратурата да потърси отговорност от виновниците.

Член 10. ТДП в силното си желание иска да улесни осъществяването на разпоредбите на Общата декларация за правата на човека и изпълненията на задълженията на Република България, произтичащи от основните международни актове относно правата на гражданите от турски произход като възстановяване на техните колективни права, автономия на средствата за масова информация, издавани на турски език списания, вестник, откриване на собствени образователни и културни институции, приемането на студенти в университета - специалност "Турска филология” и изпращане на ученици и студенти в чужбина, за изграждане на истинска дружба и сътрудничество между отделните национални, националномалцинствени и етнически общности в България.

Член 11. ТДП ще способства за прекратяване на дискриминацията и произвола при постъпване на работа и при установяване на местожителство към всички граждани на Република България.

Член 12. ТДП настоява всички последствия от т.нар. "възродителен процес" да се ликвидират по законодателен ред.

Член 13. ТДП е демократична, независима и необвързана както с държавните органи, така и със същестуващите партии, съюзи и движения.

Член 14. ТДП е партийна организация за закрилата на гражданските, политическите, националните, а така и на икономическите, социалните и културните права на турското национално малцинство, на своите членове и на всички граждани на Република България.

Член 15. ТДП ще сътрудничи с всички обществени и политически демократични сили както в страната, така и в чужбина, които споделят както нейните цели, така и средствата за тяхното изпълнение.

Член 16. ал.1. Член на ТДП може да бъде всеки гражданин на Република България, който е навършил 18-годишна възраст, без разлика на пол, език, религия, национален или етнически произход, който приема настоящия устав и не е участвал пряко или косвено в така наречения "възродителен процес" преди 1989 г. под ръководството на БКП, БЗНС, ОФ, ДКМС, а след 1989 г. под ръководството на ДПС, или не е заемал отговорни постове от името на тези политически партии, съюзи, движения и организации.

ал.2. Членовете от ръководните структури на ДПС, които се определят като местни, общински, окръжни и централни, също и избраните лица на изборите за местно самоуправление на страната и за 36-о Народно събрание чрез листата на ДПС, не могат да бъдат приети в редовете на ТДП, ако са изпълнявали задачите, поставяни от ДПС до момента на учредяването иа ТДП.

ал.З. Забраните, предвидени в предшестващите алинеи 1 и 2 за лицата, случайно попаднали в редовете им и добросъвестно работили спрямо народа си, след усилена проверка и контрол и чрез решението на Централния координационен съвет на партията ще бъдат приети в редовете на ТДП като нейни равноправни членове.

ал.4. Ограниченията, предвидени в алинеи 1 и 2, не се отнасят за обикновените членове на същите партии, съюзи, движения и организации.

ал.5. Изключването на член от редовете на партията става, когато не плаща редовно членския си внос, също и когато лицето проповядва комунистическа или фашистка идеология, подстрекава национализъм, също подстрекава езикова, религиозна, расова, културна и етническа вражда и държанието му в обществото не съответства на изискванията на устава и на обществения морал.

ал.6. Член на партията, който желае да се издигне в ръководните структури на местните, общинските, областните и централния координационен съвет на партията, подава молба-декдарация за това до Централния координационен съвет най-малко една година преди провеждането на местното събрание, общинската конференция, областната конференция или централната партийна конференция. В срок от един месец от получаването на молба-декларацията на който и да е член на партията Централният координационен съвет уведомява заинтересованите страни от ръководните структури на партията за наличието на кандидат-член за ръководните структури на партията и за желанието му какъв пост да заеме в тях. Всякакви задкулисни игри на членове на партията за сваляне на членове от ръководните структури на партията с цел да подпомогне други лица или за собствено благо се изключат от редовете на партията. Всички дискусии се водят явно и открито в рамките на партийните структури като съвещания, събрания, митинги, конференции и други демократични събирания в периода след уведомяването на заинтересованите страни. Основният критерий за избиране в ръководните структури на партията е само компетентността.

ал.7. Издигането на член на партията в по-висшите партийни структури става след петгодишно членство в редовете на партията по необходимия канален ред от долу на горе, след като се утвърди като редовен и примерен в редовете на партията. Това правило не се отнася за първоучредителите на партията и създателите на нейните структури.

ал.8. Борбата за единството и равноправието на гражданите от различните националности и етнически групи и защитата на териториалната цялост на Република България е върховен дълг и висша чест за всеки член на ТДП.

Член 17. ТДП ще работи за сближаването между турци и българи, между двете съседни страни.

Член 18. ТДП се обявява за свободно движение на хора и идеи през българо-турската граница, за свободно следване в университетите от двете страни.

/Пресслужба "Куриер"/


10:00:00
22.12.1992 г.

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Иванка Тодорова
                                         Славейка Тончовска
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!