22 декември 1990

СОФИЯ, 22 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА                            БРОЙ   253 /271/

СОФИЯ, 22 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В МВР /ФНПО/ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБИРАНЕТО НА НОВ МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.


ОТ ИМЕТО НА НАД 30 ХИЛЯДИ СЛУЖИТЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВОТО, КОИТО ЧЛЕНУВАТ В НАШАТА ФЕДЕРАЦИЯ, ПРИВЕТСТВАМЕ РЕШЕНИЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА Г-Н ХРИСТО ДАНОВ ЗА НАШ МИНИСТЪР. ОЦЕНЯВАМЕ, ЧЕ ТОВА ЩЕ ГАРАНТИРА ПЪЛНАТА ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ НА ОРГАНИТЕ НА МВР И ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА В ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ. ИЗПИТВАМЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ ФАКТА, ЧЕ ПОЛИТИЧЕСКАТА НЕОБВЪРЗАНОСТ, ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЗНАНИЯ И ВИСОКИЯТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ НА Г-Н ДАНОВ НАПЪЛНО СЪОТВЕТСТВАТ НА ИЗРАЗЕНИТЕ ОТ НАС ПРЕДПОЧИТАНИЯ В ИЗПРАТЕНИЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ /ПРЕЗИДЕНТА/ НА РЕПУБЛИКАТА, БЮРОТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛ ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА. ОЧАКВАМЕ КОМПЕТЕНТНИТЕ ИНСТАНЦИИ ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ И ПО ОСТАНАЛИТЕ НАШИ ИСКАНИЯ:

- ДА СЕ ОСИГУРИ ДО КРАЯ НА М. ЯНУАРИ 1991 Г. ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОЛИЦИЯТА И ВРЕМЕННИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ЗАЩИТА НА КОНСТИТУЦИЯТА, КОЯТО ДА ОСТАНЕ В СИСТЕМАТА НА МВР;

- ЗА ПРЕДПАЗВАНЕТО НА ОРГАНИТЕ НА МВР ОТ НЕОБОСНОВАНИ ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРАНИ НАПАДКИ СЪВЕТЪТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ ДА ИЗРАЗЯВА ПУБЛИЧНО СТАНОВИЩЕ, ДА ДАВА ПРЕПОРЪКИ И ОЦЕНКИ ЗА ДЕЙСТВИЯТА ИМ В КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ;

- В БЮДЖЕТА ЗА 1991 Г. ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА РЕШАВАНЕ НА КРАЙНО ОСТРИТЕ СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА ФНПО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МВР
СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ: СТ. ВЪЛЧЕВ, Т. БОБЕВ И Н. БЕНЧЕВ

СОФИЯ, 20 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 22 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ /БРМП/ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБЕДИНЕН НАРОДЕН ФОРУМ.


ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ /БРМП/ СЕ ОБРЪЩА КЪМ РЪКОВОДСТВАТА НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ В СТРАНАТА С ПОКАНА ЗА СРЕЩА С НАМЕРЕНИЕТО ДА СЕ УЧРЕДИ ПОЛИТИЧЕСКА КОАЛИЦИЯ - ОБЕДИНЕН НАРОДЕН ФОРУМ /ОНФ/.

СЛЕД ЕДНОГОДИШНИ ТЕРЗАНИЯ ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА НА ВСИЧКИ СТАВА ЯСНО, ЧЕ ПРОТИВОПОСТАВЯНЕТО НА ДВА ГИГАНТА В ПАРЛАМЕНТА И ПОЛИТИЗИРАНЕТО НА НАРОДА В ДВА ПОЛЮСА НЕ Е НАЙ-ВЯРНАТА ПЪТЕКА КЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, КЪМ ЗАЩИТА НА НЕГОВИТЕ ИНТЕРЕСИ.

НАШЕТО УБЕЖДЕНИЕ Е, ЧЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА НАРОДА НЕ Е НАЙ-ДЕМОКРАТИЧНАТА ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ, НО ПРИ ШИРОКО ПРЕДСТАВЯНЕ, КАКЪВТО Е ЗАМИСЪЛЪТ С ОНФ, БИ СЕ ПОСТИГНАЛА МЕЧТАТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ПО-БЪРЗО ДА СЕ ВЪРВИ ОТ ЗАМЯНА НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА НАРОДА КЪМ УПРАВЛЕНИЕ ОТ САМИЯ НАРОД, Т.Е. КЪМ НАРОДОВЛАСТИЕ.

КОЕ НИ НАКАРА ДА ИМЕНУВАМЕ ЖЕЛАНАТА ОТ НАС ПОЛИТИЧЕСКА КОАЛИЦИЯ ОБЕДИНЕН НАРОДЕН ФОРУМ?

ОБЕДИНЕН - ВОДИМ СЕ ОТ РАЗБИРАНЕТО СИ, ЧЕ В ДНЕШНОТО СЛОЖНО И ПРЕЛОМНО ИСТОРИЧЕСКО ВРЕМЕ Е НАЛОЖИТЕЛНО С ОБЩИ УСИЛИЯ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ ДА ИЗБЕГНЕМ РАЗЕДИНЕНИЕТО НЕ САМО В ПАРЛАМЕНТА, НО И СРЕД БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ДА ПРЕВЪЗМОГНЕМ ПРОТИВОПОСТАВЯНЕТО НА ОБЩНОСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ.

ИСКРЕНО ЖЕЛАЕМ ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ДЕВИЗА "ОБЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА!" В РЕАЛНОСТ, КОЯТО ЩЕ ГАРАНТИРА МИРА В СТРАНАТА И ШЕ БЪДЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ГАРАНТ ЗА ИЗХОД ОТ КРИЗАТА И ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ НИ ПРОБЛЕМИ.

НАРОДЕН - ГЛЕДИЩЕТО НИ, ЧЕ ПОДОБНА КОАЛИЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ Е НАЙ-ПРАВИЛНО ДА БЪДЕ НАРОДНА, СЕ ОСНОВАВА НА ДЕМОКРАТИЧНОСТТА НА БЪЛГАРИНА, НА ЖЕЛАНИЕТО МУ ВИНАГИ И НАД ВСИЧКО ДА ПОСТАВЯ ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРИЯ, ВИНАГИ И С ОТДАВАНЕ НА ЖИВОТА СИ ДА РАБОТИ ЗА НАРОДА СИ.

СЪЩЕВРЕМЕННО В ПОЛИТИЧЕСКАТА КОАЛИЦИЯ ЩЕ БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ И МАЛКИТЕ ПАРТИИ, КОЕТО ЩЕ ПРЕДОСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТ В ПАРЛАМЕНТА ДА БЪДАТ ЗАЩИТЕНИ ИНТЕРЕСИТЕ И НА НАЙ-МАЛКИ СЛОЕВЕ ОТ НАРОДА.

ФОРУМ - СЪОБРАЗЯВАЙКИ СЕ С ЕЗИКОВОТО ТЪЛКУВАНЕ НА ДУМАТА "ФРОНТ" /ОТ ЛАТИНСКИ "ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И БОРБА”/

ВЪЗПРИЕМАМЕ И ПРЕДЛАГАМЕ ЛАТИНСКАТА ДУМА "ФОРУМ" /"СРЕДИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА И ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ"/.

УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ ПОЛИТИЧЕСКАТА КОАЛИЦИЯ Е НЕОБХОДИМА НА БЪЛГАРИЯ ПРИ УСЛОВИЕ, ГАРАНТИРАЩО РАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОАЛИЦИЯТА. В ДРУГИЯ ВАРИАНТ ЩЕ ПОВТОРИМ ГРЕШКАТА С ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ.

СМЯТАМЕ, ЧЕ ДОСТАТЪЧНО ГРЕШКИ СА ДОПУСКАНИ В НАЙ-НОВАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ, ЗА ДА ДОПУСНЕМ В ДНЕШНОТО ИСТОРИЧЕСКО ВРЕМЕ ОЩЕ ЕДНА. ТОВА БЪДЕЩЕТО НЕ ЩЕ НИ ПРОСТИ.

ПРЕДЛАГАМЕ ПРИМЕРНИ НАСОКИ, КОИТО МОГАТ ДА ПОСЛУЖАТ ПРИ ОБСЪЖДАНЕ НА ПРАВИЛНИК НА КОАЛИЦИЯТА ПРИ УЧРЕДЯВАНЕ НА ОБЕДИНЕН НАРОДЕН ФОРУМ НА БЪДЕЩА СРЕЩА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ.

1. ОБЕДИНЕН НАРОДЕН ФОРУМ Е КОАЛИЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, КОИТО ПРЕСЛЕДВАТ В ПРОГРАМИТЕ СИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКО УСТРОЙСТВО НА БЪЛГАРИЯ, КАТО СЕ ОСНОВАВАТ НА ОБЩОЧОВЕШКИ И ОБШОНАУЧНИ ПОСТАНОВКИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО КЪМ ИСТИНСКА ДЕМОКРАЦИЯ.

2. В ОБЕДИНЕНИЯ НАРОДЕН ФОРУМ ВСИЧКИ ПАРТИИ СА РАВНОПОСТАВЕНИ. В ОНФ ЛИПСВА ИЗБОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛНО ТЯЛО, БИЛО ТО ОРГАНИЗАЦИСННО-ТЕХНИЧЕСКО ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКО.

3. ПАРТИИТЕ - ЧЛЕНКИ В ОНФ СА ПРЕДСТАВЕНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ СИ РЪКОВОДСТВА, КАТО ПРИ ГЛАСУВАНЕ ЗА ВСЯКА ПАРТИЯ СЕ БРОИ ЕДИН ГЛАС.

4. ПОЛИТИЧЕСКАТА КОАЛИЦИЯ ОНФ УЧАСТВА В ИЗБОРИ ПРИ ПРОПОРЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА С ОБЩА ЛИСТА.

А/ ИЗЛИЗАНЕТО С ОБЩА ПРЕДИЗБОРНА ПРОГРАМА НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.

Б/ ПАРТИИТЕ СА НАПЪЛНО НЕЗАВИСИМИ ЕДНА ОТ ДРУГА И РАБОТЯТ В ИМЕТО НА КОАЛИЦИЯТА В ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА.

5. ПАРТИИТЕ ОТ ОНФ УЧАСТВАТ СЪС СВОИ КАНДИДАТИ И ПО МАЖОРИТАРНАТА СИСТЕМА, КОЕТО ГАРАНТИРА МНОЗИНСТВО В ПАРЛАМЕНТА НА ОНАЯ ПАРТИЯ, КОЯТО ПРЕДСТАВЯ НАЙ-ДОБРИ СПЕЦИАЛИСТИ И НАЙ-ДОБРЕ ВЪЗПРИЕТА ОТ НАРОДА ПОЛИТИЧЕСКА ПРОГРАМА.

6. ПАРТИИТЕ, УЧАСТВАЩИ В КОАЛИЦИЯТА ОНФ, ПОЛУЧАВАТ ПРАВО НА РАВЕН БРОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ПАРЛАМЕНТА СЪГЛАСНО СПЕЧЕЛЕНИТЕ МЕСТА ПО ПРОПОРЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ОТ ОБЩАТА ЛИСТА НА ФОРУМА.

7. ВСЯКА ПАРТИЯ, ЧЛЕН НА ФОРУМА, Е В ПРАВОТО СИ ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ ОПРЕДЕЛЕНА БРОЙКА МЕСТА, ПОЛУЧЕНИ ПРИ РАВНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЩАТА ЛИСТА, В ПОЛЗА НА ОНАЯ ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ОТ КОАЛИЦИЯТА, ЗА КОЯТО РЕШИ.

8. ОБЕДИНЕНИЯТ НАРОДЕН ФОРУМ Е СРЕДИЩЕ ЗА ВОДЕНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ИЗВЪН ПАРЛАМЕНТА ПРИ ЗАЧИТАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВО И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЦИВИЛИЗОВАН РАЗГОВОР, ЦЕЛЯЩ ПРЕМАХВАНЕ НА ПАГУБНОТО ЗА НАРОДА И БЪЛГАРИЯ РАЗЕДИНЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО.

ВАРНА, 17 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.

ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 22 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РЕШЕНИЕТО НА ПЪРВАТА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ХРИСТИЯНСКОТО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ /ХЖД/, СЪСТОЯЛА СЕ НА 3 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА В ПЛОВДИВ. ДВИЖЕНИЕТО БЕШЕ РЕГИСТРИРАНО ПО ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ НА 19 ДЕКЕМВРИ 1990 Г. С РЕШЕНИЕ НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД.


НА 3 ДЕКЕМВРИ 1990 Г. СЪГЛАСНО ЧЛ.17 Т.З ОТ СТАТУТА НА ХРИСТИЯНСКОТО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ /ХЖД/ БЕ СВИКАНА ПЪРВАТА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО.

УЧАСТНИЦИТЕ ПРЕДСТАВИХА ДЕКЛАРАЦИИ, ЧЕ ИМАТ ИЗБИРАТЕЛНИ ПРАВА И ЧЕ СА СЪГЛАСНИ С ПОПРАВКИТЕ В ЧЛ.1 И ЧЛ.9 НА СТАТУТА, НЕОБХОДИМИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ХЖД ПО ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, А ИМЕННО:

В ЧЛ.1, В ПЪРВОТО ИЗРЕЧЕНИЕ ОТПАДА ДУМАТА "НЕПОЛИТИЧЕСКИ".

В ЧЛ.9 ИЗРЕЧЕНИЕТО СЕ ДОПЪЛВА НАКРАЯ: "ХРИСТИЯНСКОТО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ ИМА ПРАВО ДА ИЗДИГА СВОИ КАНДИДАТИ В ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ И МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА."

СЪГЛАСНО ЧЛ.16 Т.1 БЯХА НАПРАВЕНИ И СЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА СТАТУТА НА ХЖД:

ЧЛ.15, ИЗРЕЧЕНИЕ ПЕТО ПРИДОБИВА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ: "ДРУЖЕСТВЕНОТО ОПЕРАТИВНО БЮРО СЕ ИЗБИРА И ОТЗОВАВА С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО."

ЧЛ.15, АЛ.1, Т.2 ПРИДОБИВА РЕДАКЦИЯТА: "СЪБИРА ЧЛЕНСКИ ВНОС, 40 ПРОЦЕНТА ОТ КОЙТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ В РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ХЖД."

ЧЛ.16, ИЗРЕЧЕНИЕ ПЪРВО: "ТРИ ГОДИНИ" СЕ ПРОМЕНЯ НА "ЧЕТИРИ ГОДИНИ".
Т.2: СЛЕД "ИЗБИРА" СЕ ДОБАВЯ: "С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО".

ЧЛ.17, Т.5 ПРИДОБИВА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ: "ИЗБИРА ОТ СВОЯ СЪСТАВ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО ОТ ПЕТ ДУШИ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХЖД, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХЖД И ТРИМА СЕКРЕТАРИ НА ХЖД, ЕДИНИЯТ ОТ КОИТО СЕ ЗАНИМАВА С ФИНАНСОВИТЕ ВЪПРОСИ НА ДВИЖЕНИЕТО."

Т.6 - НОВА: "КАДРОВИТЕ ПРОМЕНИ ПО Т. 4 СЕ ИЗВЪРШВАТ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО. АКО СЕ НАЛОЖИ ОТЗОВАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ХЖД, НЕОБХОДИМО Е МНОЗИНСТВО ОТ 2/3. ПРИНУДИТЕЛНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО В ХЖД, ПРЕДВИДЕНО В ЧЛ.14, СТАВА НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪОТВЕТНОТО ХРИСТИЯНСКО ЖЕНСКО ДРУЖЕСТВО С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО.  РЕШЕНИЕТО МОЖЕ ДА СЕ ОБЖАЛВА ПРЕД НС НА ХЖД. НАВСЯКЪДЕ ПОД "МНОЗИНСТВО" В НАСТОЯЩИЯ СТАТУТ СЕ РАЗБИРА МНОЗИНСТВО НА КВОРУМА - ПОЛОВИНАТА ПЛЮС ЕДИН."

ЧЛ.20 ПРИДОБИВА СЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ: "ДВИЖЕНИЕТО СЕ ИЗДЪРЖА СЪЩО ОТ ДАРЕНИЯ И ПОМОЩНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ , В СЪГЛАСИЕ СЪС ЗПП. ТУК СЪЩО ВАЖИ ПРИНЦИПЪТ 60 ПРОЦЕНТА - 40 ПРОЦЕНТА, СПОМЕНАТ В ЧЛ.15, АЛ.1 Т.2.

ЧЛ.23: СЛЕД "ЕМБЛЕМА" СЕ ДОБАВЯ В СКОБИ - СИЛУЕТИ НА МЪЖ, ЖЕНА И ДЕТЕ.

ПАРАГРАФ 9 /НОВ/ - ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ХЖД:

"ХРИСТИЯНСКОТО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ ПРЕКРАТЯВА СВОЯТА ДЕЙНОСТ В СЛУЧАЙ, ЧЕ В НЕГО ОСТАНАТ ПО-МАЛКО ОТ ПЕТДЕСЕТ ДУШИ."

В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПАРАГРАФ 5, ЧЛ.16, Т.2 БЕ ИЗБРАН НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА ХРИСТИЯНСКОТО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ И КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ В СЛЕДНИЯ СЪСТАВ:
ЕЛИСАВЕТА МИЛЕНОВА, НАТАЛИЯ ПЕТРОВА, ДОНКА ДРЯНОВСКА-ПАВЛОВА, СВЕТЛА ДИМИТРОВА, СПАСИАННА РУСЕВА, НЕЛИ ПАВЛОВА, МАРИЯ ХРИСТЕВА, ДАНИЕЛА ЛАСКОВА, ДАФИНКА ФУТЕКОВА, ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА, ИЛИЯНА БОГДАНОВА, КАТЯ ДЮЛГЕРОВА, МАНУЕЛА МАРИНОВА, МИЛКА ДИМИТРОВА, ЛИЛЯНА КАВАЛДЖИЕВА, МАРИЯ ДИМИТРОВА, ЕКАТЕРИНА БАЛДЖИЕВА.

ЧЛЕНОВЕ НА КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННАТА КОМИСИЯ: НЕЛИ ПАВЛОВА, МАРИЯ ХРИСТЕВА, ДАНИЕЛА ЛАСКОВА.

СЪГЛАСНО ПАРАГРАФ 5, ЧЛ.17, Т.5 НА СТАТУТА НА ХЖД БЕ ИЗБРАНО ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО НА ХРИСТИЯНСКОТО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ В СЛЕДНИЯ СЪСТАВ:

ЕЛИСАВЕТА МИЛЕНОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХЖД,
НАТАЛИЯ ПЕТРОВА - ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХЖД,
ДОНКА ДРЯНОВСКА-ПАВЛОВА - СЕКРЕТАР НА ХЖД ПО ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ,
СВЕТЛА ДИМИТРОВА - СЕКРЕТАР НА ХЖД ПО ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ,
СПАСИАННА РУСЕВА - СЕКРЕТАР НА ХЖД ПО ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ВЪПРОСИ.

ДОКУМЕНТИТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО - НАСТОЯЩИЯТ ПРОТОКОЛ И ДЕКЛАРАЦИИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ДА СЕ ВНЕСАТ КЪМ ДЕЛО 13336 НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ОТ ЕЛИСАВЕТА МИЛЕНОВА И НАТАЛИЯ ПЕТРОВА, КОИТО СЪГЛАСНО ЧЛ.23 ОТ СТАТУТА ПРЕДСТАВЛЯВАТ ХЖД КАТО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХЖД: ЕЛИСАВЕТА МИЛЕНОВА
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАТАЛИЯ ПЕТРОВА
СЕКРЕТАР НА ХЖД: ДОНКА ДРЯНОВСКА-ПАВЛОВА
СЕКРЕТАР НА ХЖД: СВЕТЛА ДИМИТРОВА
СЕКРЕТАР НА ХЖД: СПАСИАННА РУСЕВА

СОФИЯ, 19 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 22 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СЕДМАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА БЪЛГАРО-СЪВЕТСКА ДРУЖБА, СЪСТОЯЛА СЕ НА 16 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.


СТРАНАТА НИ ПРЕЖИВЯВА ДЪЛБОКИ РАДИКАЛНИ ПРОМЕНИ И ЗА ТЕХНИЯ УСПЕХ Е НУЖЕН ПРИНОСЪТ НА ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ. СРЕД ТЯХ Е И ШИРОКОТО НАРОДНО ДВИЖЕНИЕ ЗА БЪЛГАРО-РУСКА И БЪЛГАРО-СЪВЕТСКА ДРУЖБА - ИСТОРИЧЕСКИ ПРОДУКТ И СКЪПА ТРАДИЦИЯ ЗА НАШАТА НАЦИЯ. ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ СТОЛЕТИЯ ВСИЧКИ СЛОЕВЕ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО И ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОСНОВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, НА РАЗЛИЧНИТЕ ИМУЩЕСТВЕНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГРУПИ ВЪЗПРИЕХА И С НАЙ-ГОЛЯМА ЕНЕРГИЯ УТВЪРДИХА ТАЗИ ДРУЖБА ВЪВ ФУНДАМЕНТИТЕ НА НАЦИОНАЛНОТО НИ РАЗВИТИЕ КАТО БЕЛЕГ НА НАЦИОНАЛНАТА НИ САМОЛИЧНОСТ.

НОВИТЕ УСЛОВИЯ НА МИРЕН ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАТИЧНО И СВОБОДНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО ПРЕМАХВАТ ПРЕГРАДИТЕ ЗА НАЙ-ШИРОКИ И ПЪЛНОЦЕННИ КОНТАКТИ НА БЪЛГАРИЯ С ВЪНШНИЯ СВЯТ, ЗА НАЙ-АКТИВНОТО Й УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИЯ ЖИВОТ. ТЕ ПОЗВОЛЯВАТ С РЕАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ НА ЖИВОТА ДА СЕ ОБОГАТЯВА И ИСТОРИЧЕСКАТА ПРИЯТЕЛСКА ТРАДИЦИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ и СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ. И ТОВА Е НОРМАЛНО, ЗАЩОТО ТЯ Е ПРОПИТА от СЪКРОВЕНА НАРОДНА МЪДРОСТ И ОБИЧ; ТЯ НЕ Е СВЪРЗАНА С ИНТЕРЕСИТЕ НА ОТДЕЛНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ. НЕЙНА ОСНОВА И ИСТОРИЧЕСКА ОБОСНОВАНОСТ СА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРИЯ, ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА И РЕАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО, ПОЛИТИЧЕСКОТО, ДУХОВНОТО И СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ.

ИСТОРИЧЕСКАТА СЪДБА Е ПОСТАВИЛА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ В ЛОНОТО НА СЛАВЯНСТВОТО, В ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЯ СЛАВЯНСКИ СОЦИОКУЛТУРЕН РЕГИОН. ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА НА СВОБОДЕН ПРЕХОД НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ КАТЕГОРИЧНО ПОТВЪРДИ ЖИЗНЕНОТО ЗНАЧЕНИЕ НА БЪЛГАРО-СЪВЕТСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. НЕ ДРУГ, А ИСТОРИЯТА РЕШИ БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ, БЪЛГАРИЯ И СЪВЕТСКИЯТ СЪЮЗ ДА СВЪРЖАТ СЪДБАТА СИ И ВЗАИМНО ДА СЕ ОБОГАТЯВАТ ПРЕЗ СЛОЖНИ И ПРОТИВОРЕЧИВИ, ПОНЯКОГА ТРАГИЧНИ ЗИГЗАГИ НА ВРЕМЕТО. РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ХРИСТИЯНСТВОТО, ДУХОВНАТА МОЩ НА ПИСМЕНОСТТА И КУЛТУРАТА, ВЪЗРОЖДЕНСКАТА ЕПОХА, ОСВОБОДИТЕЛНАТА ЕПОПЕЯ ОТ ТУРСКО РОБСТВО, ВИСШИ ИДЕАЛИ И СКЪПИ ДЕЛА НА МАТЕРИАЛНОТО И ДУХОВНОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ, СА СЕ СЛЯЛИ В ЕДИНЕН ИСТОРИЧЕСКИ ПОТОК НА РЕАЛНОСТИТЕ НА ЖИВОТА. И В БЪДЕШЕ ИСТОРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ НА ТОЯ ПОТОК НА БЪЛГАРО-СЪВЕТСКОТО ПРИЯТЕЛСТВО И ДРУЖБА Е ПРЕДПОСТАВКА, ОСНОВА И ГАРАНЦИЯ ЗА ПЪТЯ КЪМ ДЕМОКРАТИЧНО И СВОБОДНО ОБЩЕСТВО. ТИЯ ОТНОШЕНИЯ НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ НА НЕОБХОДИМОТО РАЗШИРЯВАНЕ НА ВСЕСТРАННИ ВРЪЗКИ С ОСТАНАЛИЯ СВЯТ, А НАПРОТИВ - ТЕ ГИ ПРЕДПОЛАГАТ И СТИМУЛИРАТ.

ЕТО ЗАЩО НИЕ ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ХОРАТА НА ТРУДА, ТВОРЧЕСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ, ДЕЛОВИТЕ КРЪГОВЕ И МЛАДЕЖТА ДА ПОДКРЕПЯТ И АКТИВНО ДА УЧАСТВУВАТ В ДЕЙНОСТТА НА ОБНОВЯВАНИТЕ ДРУЖЕСТВА ЗА БЪЛГАРО-СЪВЕТСКО ПРИЯТЕЛСТВО И ДРУЖБА В ИМЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНОТО И СВОБОДНО БЪДЕЩЕ НА БЪЛГАРИЯ. КРИТЕРИЯТ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ Е ЕДИНСТВЕНИЯТ СТИМУЛ И КРИТЕРИЙ НА ТАЗИ ДЕЙНОСТ.

НАБЛЮДАВАНИТЕ СЛУЧАИ НА ГРУБО ФАЛШИФИЦИРАНЕ НА ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРО-РУСКИТЕ И БЪЛГАРО-СЪВЕТСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ, НА ЕДНОСТРАНЧИВО ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЪБИТИЯ И ПРОЦЕСИ, ТА ДОРИ И НА ДЕЙСТВИЯ, СТИГАЩИ ДО ПОРУГАВАНЕ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА, Е ПОСЕГАТЕЛСТВО СРЕЩУ НЕПРЕХОДНИ ИСТОРИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ И БЕЗУСЛОВНИТЕ Й ЖИЗНЕНИ ИНТЕРЕСИ. ВИСОКАТА НРАВСТВЕНА КУЛТУРА И ЗАБЕЛЕЖИТЕЛЕН ДУХОВЕН ПРИНОС НА БЪЛГАРИЯ, ПАМЕТТА КЪМ ДЕЛОТО НА ПОКОЛЕНИЯТА, ЗАДЪЛЖАВАТ ДА ПРОТЕСТИРАМЕ И СЕ ВЪЗПРОТИВИМ СРЕЩУ ПОДОБНИ ОБИДИ НА НАЦИОНАЛНИ СВЕТИНИ.

БРАТЯ И СЕСТРИ! ДА ПОДКРЕПИМ ПРИЯТЕЛСТВОТО МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ, ДА НАПИШЕМ НОВА СТРАНИЦА В НЕГОВАТА ИСТОРИЯ, ЗА ДОБРОТО НА БЪГАРИЯ, ЗА ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРИЯ, ЗА ДЕМОКРАТИЧНО И СВОБОДНО ОБЩЕСТВО!

СОФИЯ, 15 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 22 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА САЩ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "ПРИВАТИЗАЦИЯ" /ЧАСТ ПЕТА/ ОТ ПРОЕКТА "ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ", РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ТАКА НАРЕЧЕНАТА ПРОГРАМА "РАН - ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ Е ПРЕДОСТАВЕН КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.


ЗАБЛУДАТА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ СЕКТОР

МНОГО РАЗВИВАЩИ СЕ СТРАНИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПРОГРАМИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЧЕСТО РАЗДЕЛЯТ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ДВЕ ГРУПИ: ЕДНИ, КОИТО СЕ СМЯТАТ ЗА ОСОБЕНО ВАЖНИ ИЛИ "СТРАТЕГИЧЕСКИ", И ДРУГИ, КОИТО НЕ СЕ ВЪЗПРИЕМАТ КАТО ТАКИВА, КАТО ПРИВАТИЗАЦИОННАТА ПРОГРАМА СЕ ОГРАНИЧАВА САМО В РАМКИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ОПРЕДЕЛЕНИ КАТО НЕСТРАТЕГИЧЕСКИ. КАТО ПРАВИ ТОВА, ПРАВИТЕЛСТВОТО ТВЪРДИ, ЧЕ ПРЕДПРИЯТИЯТА, РАЗГЛЕЖДАНИ КАТО СТРАТЕГИЧЕСКИ, СА ТВЪРДЕ ВАЖНИ, ЗА ДА БЪДАТ ОСТАВЕНИ НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР.

В ПОДОБНИ СЛУЧАИ КЪМ СТРАТЕГИЧЕСКИЯ СЕКТОР ОБИКНОВЕНО СПАДАТ ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ЕНЕРГЕТИКАТА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ, ТРАНСПОРТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ, ИЛИ НАЙ-ОБЩО КАЗАНО, ТОЧНО ОНЕЗИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЧИИТО КЛОНОВЕ СА ОТ ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА МНОЖЕСТВОТО ФИРМИ И ПРОИЗВОДСТВА, КОИТО ТЕ ОБСЛУЖВАТ. ТОВА РАЗГРАНИЧЕНИЕ И СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО ЗАБРАНИ СА ОТРАЖЕНИЕ НА ЕДНА СТРАННА ЛОГИКА. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОЯВЕНОТО ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ЖЕЛАНИЕ ДА ВЪВЕДЕ ПРОГРАМА ЗА ОТНЕМАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ОТ ДЪРЖАВАТА СЕ ПРИЗНАВА ВСЪЩНОСТ, ЧЕ ОСТАВА ВСЕ ОЩЕ МНОГО ДА СЕ ЖЕЛАЕ ОТ ОБЩЕСТВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЕ ПРИВАТИЗАЦИЯТА ВОДИ ДО ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА ПРИ ПО-НИСКИ РАЗХОДИ. ТЕЗИ ПРАВИТЕЛСТВА СЛЕД ТОВА ПРАВЯТ НЕЛОГИЧНАТА СТЪПКА НА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА И ДОБРИЯ МЕНИДМЪНТ САМО В РАМКИТЕ НА МАЛОВАЖНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, КАТО В СЪЩОТО ВРЕМЕ В ИСТИНСКИ ВАЖНИТЕ ЗА НАЦИЯТА ПРЕДПРИЯТИЯ СЕ ЗАПАЗВАТ МЕСТА ЗА НЕКОМПЕТЕНТНИ РЪКОВОДИТЕЛИ. ВЪПРЕКИ ЧЕ ПОДОБНИ ДЕЙСТВИЯ СА ЛИШЕНИ ОТ СМИСЪЛ, ТВЪРДЕ МНОГО СТРАНИ НЕ МОГАТ ДА РАЗБЕРАТ ТОВА И ИЗКЛЮЧВАТ МНОГО ВАЖНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ОБСЕГА НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА.

ИЗКЛЮЧЕНИЕ ОТ ТОВА ПРАВИЛО ПРАВЯТ ЯМАЙКА И АРЖЕНТИНА. И ДВЕТЕ СТРАНИ УСПЕШНО ОСЪЩЕСТВИХА ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА СВОИТЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ ОЩЕ В САМОТО НАЧАЛО НА ПРИВАТИЗАЦИОННИТЕ СИ ПРОГРАМИ. БЪЛГАРИЯ БИ ТРЯБВАЛО ПРОСТО ДА ПРОЯВИ СЪЩАТА СМЕЛОСТ КАТО ВКЛЮЧИ В ПРИВАТИЗАЦИОННАТА СИ ПРОГРАМА КОЛКОТО МОЖЕ ПОВЕЧЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, И ОНЕЗИ, КОИТО СЕ СМЯТАТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ, БИ ТРЯБВАЛО ДА БЪДАТ ПЪРВИТЕ В СПИСЪКА. ЕДНА МОДЕРНА, КОНКУРЕНТНА ИКОНОМИКА НЕ МОЖЕ ДА ФУНКЦИОНИРА КАКТО ТРЯБВА ПРИ НАЛИЧИЕТО НА МОРАЛНО ОСТАРЕЛИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, ЕНЕРГЕТИКА И ТРАНСПОРТ.


ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ

СЛЕД КАТО ТОЛКОВА МНОГО ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАЕМАТ МОНОПОЛИСТИЧНА ПОЗИЦИЯ В ИКОНОМИКАТА, МНОГО ВАЖНА ЗА ВСЯКА ПРИВАТИЗАЦИЯ БИ БИЛА ЕДНА ПАРАЛЕЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗДРОБЯВАНЕ НА ТЕЗИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА КОНКУРИРАЩИ СЕ ЕДИНИЦИ. ПО СВОЯТА ДЪЛБОКА СЪЩНОСТ МОНОПОЛИТЕ СА НЕЕФЕКТИВНИ И ЗАМЯНАТА НА ДЪРЖАВЕН МОНОПОЛ С ЧАСТЕН МОНОПОЛ ЩЕ ЗАТВЪРДИ ПРОБЛЕМИТЕ ОТ МИНАЛОТО, ТЪЙ КАТО МЕНИДЖЪРИТЕ ЩЕ СИ ОСТАНАТ НАСТРАНА ОТ ИСТИНСКАТА КОНКУРЕНЦИЯ. ПРЕДЛОЖЕНИЯТ ЗАКОН ЯСНО ОТЧИТА ТОВА И ЧЛЕН 28, АЛИНЕЯ 1, ИЗИСКВА РАЗДРОБЯВАНЕТО НА МОНОПОЛИТЕ НА НЕЗАВИСИМИ КОНКУРИРАЩИ СЕ ФИРМИ. АЛИНЕЯ 2 ОБАЧЕ ПРЕДВИЖДА ЕДНО ИЗКЛЮЧЕНИЕ, ВЪПРЕКИ ЧЕ НЕ Е ЯСНО КАК ЩЕ СЕ ПРИЛАГА ТО.

РАЗДРОБЯВАНЕТО ПО ХОРИЗОНТАЛА Е НАЙ-ПРЕКИЯТ ПЪТ КЪМ СЪЗДАВАНЕ НА КОНКУРИРАЩИ СЕ СТОПАНСКИ ЕДИНИЦИ, НО И РАЗДРОБЯВАНЕ ПО ВЕРТИКАЛА СЪЩО МОЖЕ ДА ВНЕСЕ ПОДОБРЯВАНЕ В КОНКУРЕНЦИЯТА, КАТО СЕ ПОЗВОЛИ ПО-ЛЕСНО ВЛИЗАНЕ В БИЗНЕСА НА НОВОСЪЗДАДЕНИТЕ ЧАСТНИ ФИРМИ ИЛИ НА ТОКУ-ЩО ПРИВАТИЗИРАНИТЕ СТАРИ ФИРМИ ОТ ДРУГИ КЛОНОВЕ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА. ОСВОБОЖДАВАЙКИ ПРИТОКА НА МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЗВОДСТВЕНАТА ЛИНИЯ ЧРЕЗ РАЗДРОБЯВАНЕ ПО ВЕРТИКАЛА, СЕ УЛЕСНЯВА ВЛИЗАНЕТО В КОНКРЕТНА ДЕЛОВА СФЕРА, ЗАЩОТО ТЕЗИ НОВОСФОРМИРАНИ "МЕЖДИННИ" ПРЕДПРИЯТИЯ МОГАТ ДА ПОСЛУЖАТ КАТО ПОДКОНТРАКТОРИ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА НОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ТАЗИ СФЕРА. НАПРИМЕР ЕДНО МАШИНОСТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ МОЖЕ ДА СЕ СЪСТОИ ОТ МАШИНЕН ЦЕХ, МОНТАЖНА ЛИНИЯ, ЕЛЕКТРОНЕН ОТДЕЛ И ЛЕЯРСКИ ЦЕХ. ЧРЕЗ РАЗДРОБЯВАНЕТО ИМ В ОТДЕЛНИ СТОПАНСКИ ЕДИНИЦИ, НОВИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА МАШИНИ ЩЕ МОГАТ ПО-ЛЕСНО ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ТОЗИ ОТРАСЪЛ ЧРЕЗ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ С ОТДЕЛНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ДОСТАВКА НА НЕОБХОДИМИТЕ ИМ МАТЕРИАЛИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ НА НОВИ МАШИНИ.

ПРИ ОТСЪСТВИЕТО НА ПОДОБНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОГОВОРИРАНЕ ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЦЯЛОСТНО МАШИНОСТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ, ВЕРОЯТНО ЩЕ ПОПРЕЧАТ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА НОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЩЕ ДОВЕДАТ ДО ЗАПАЗВАНЕ НА МОНОПОЛНАТА СТРУКТУРА В ОТРАСЪЛА. В СЪЩОТО ВРЕМЕ ТЕЗИ НОВИ ОТДЕЛНИ СТОПАНСКИ ЕДИНИЦИ ВЕРОЯТНО ЩЕ ТЪРСЯТ ДЕЛОВИ ОТНОШЕНИЯ ДРУГАДЕ - НАПРИМЕР ЛЕЯРСКИЯ ЦЕХ ЩЕ ПРЕДЛОЖИ УСЛУГИТЕ СИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА, РАЗКРИВАЙКИ ПО ТОЗИ НАЧИН НОВИ РАБОТНИ МЕСТА И ЗАСИЛВАЙКИ КОНКУРЕНЦИЯТА В ОТРАСЪЛА СЕЛСКОСТОПАНСКО МАШИНОСТРОЕНЕ. МНОГО ПРЕУСПЕЛИ ЯПОНСКИ И АМЕРИКАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ РАЗЧИТАТ ПРЕДИМНО НА НЕЗАВИСИМИ КОНТРАКТОРИ ЗА ДОСТАВКА НА НЕОБХОДИМИТЕ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА ИМ МАТЕРИАЛИ. ПОДОБНА ПРАКТИКА ЗАСИЛВА КОНКУРЕНЦИЯТА И СЪКРАЩАВА РАЗХОДИТЕ НА ВСИЧКИ РАВНИЩА ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ЦИКЪЛ И ОСВОБОЖДАВА ПРЕДПРИЯТИЕТО ОТ НЕОБХОДИМОСТТА ДА ХВЪРЛЯ ЦЕННИ ИНВЕСТИЦИИ В МНОГО РАЗЛИЧНИ КЛОНОВЕ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА.

СРЕЩУ ТЕЗИ ПРЕДИМСТВА НА КОНКУРЕНЦИЯТА И ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯТА СЕ ИЗПРАВЯ ЗАГРИЖЕНОСТТА, ЧЕ ПО-МАЛКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО СЕ ПОЯВЯВАТ В РЕЗУЛТАТ НА ТАКОВА ПРОМИШЛЕНО РАЗДРОБЯВАНЕ, МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖАТ ТВЪРДЕ МАЛКИ, ЗА ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ ЗНАЧИТЕЛНИТЕ ИКОНОМЙИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАПРАВЕНИ ПРИ ЕДНО ГОЛЯМО ПРЕДПРИЯТИЕ С НАПЪЛНО ЗАТВОРЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ЦИКЪЛ.
ВЪПРЕКИ ЧЕ ПОДРОБНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ТОЗИ ВЪПРОС НЕ Е ПРЕДМЕТ НА ТАЗИ ГЛАВА, ДОСТАТЪЧНО Е ДА СЕ КАЖЕ, ЧЕ ОПИТЪТ ПОКАЗВА, ЧЕ ЗНАЧИТЕЛНИТЕ ИКОНОМИИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НЕ СА ЧАК ТОЛКОВА ГОЛЕМИ, КАКТО НЯКОИ СМЯТАТ, А КАКВИТО И ДА БИЛО ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДИМСТВА НА ПО-ГОЛЕМИТЕ МОЩНОСТИ ОБИКНОВЕНО СЕ СТОПЯВАТ ПОРАДИ НЕДОСТАТЪЦИТЕ В МЕНИДЖМЪНТА, НИСКАТА СТЕПЕН НА ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВОСТИ И ОТСЛАБВАНЕТО НА КОНКУРЕНТНИЯ НАТИСК. СЪС СВОЯ ПО-МАЛЪК ВЪТРЕШЕН ПАЗАР ЯПОНИЯ НАПРИМЕР ПОДДЪРЖА ЕДИНАДЕСЕТ ПЕЧЕЛИВШИ    АВТОМОБИЛНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ДОКАТО ПО-ГОЛЕМИЯТ АМЕРИКАНСКИ ПАЗАР ПРИТЕЖАВА САМО ТРИ, КОИТО СЕ СБЛЪСКВАТ С МНОГО ТРУДНОСТИ В КОНКУРЕНЦИЯТА С ПО-ЕФЕКТИВНИТЕ И НОВАТОРСКИ ЯПОНСКИ ФИРМИ.


НАЛИЧНОСТ НА КАПИТАЛ

ОБСЪЖДАЙКИ ПРОГРАМИТЕ СИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ, МНОГО СТРАНИ ИЗРАЗЯВАТ ЗАГРИЖЕНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С НЕДОСТИГА НА КАПИТАЛИ В СИСТЕМАТА И КАК ТОЗИ НЕДОСТИГ ЩЕ ОГРАНИЧИ СПОСОБНОСТТА НА ВЪТРЕШНИ ИНВЕСТИТОРИ ДА ПРИДОБИВАТ НОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ И АКЦИИ В АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА. БЪЛГАРИЯ НЕ ПРАВИ ИЗКЛЮЧЕНИЕ В ТОВА ОТНОШЕНИЕ, ВЪПРЕКИ ЧЕ ПОДОБНА ЗАГРИЖЕНОСТ ВЛИЗА В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ДРУГА ЧЕСТО ИЗРАЗЯВАНА ЗАГРИЖЕНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С НАТРУПВАНЕТО НА НЕВЛОЖЕНИ ЛЕВОВЕ. ВЪПРЕКИ ЧЕ ТЕЗИ ПРИТЕСНЕНИЯ СА ТИПИЧНО ЯВЛЕНИЕ, ОТ ВСИЧКИ И ПРИВАТИЗАЦИОННИ ПРОГРАМИ В ЦЕЛИЯ СВЯТ ДОСЕГА НЕ Е ИМАЛО СЛУЧАЙ НЯКОЯ ОТ ТЯХ ДА СЕ Е ПРОВАЛИЛА ПОРАДИ ЛИПСА НА СРЕДСТВА. ВСЪЩНОСТ И КАТО ЧЕ ЛИ СТАВА ТОЧНО ОБРАТНОТО С НАЙ-ДОБРЕ НАПРАВЛЯВАНИТЕ И НАЙ-ДОБРЕ ОРГАНИЗИРАНИТЕ ПРИВАТИЗАЦИИ, КОИТО СА ИЗПРАВЕНИ ПРЕД ПОВЕЧЕ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ, ОТКОЛКОТО СА АКЦИИТЕ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ПРОДАН. В КЕНИЯ НАПРИМЕР, КЪДЕТО ЖИЗНЕНИЯТ СТАНДАРТ Е ДАЛЕЧ ПО-НИСЪК ОТ БЪЛГАРСКИЯ, НАЛИЧНИТЕ АКЦИИ В ЕДНА ПРИВАТИЗИРАНА ТЪРГОВСКА БАНКА БЯХА НАДХВЪРЛЕНИ. В ЯМАЙКА - СТРАНА СЪЩО С ПО-НИСЪК ЖИЗНЕН СТАНДАРТ ОТ БЪЛГАРСКИЯ, ПРИ ПРИВАТИЗИРАНЕТО НА ЕДНА БАНКА АКЦИИТЕ Й БЯХА НАДХВЪРЛЕНИ СЪС 175 ПРОЦЕНТА, ДОКАТО ТЕЗИ НА ЕДНА ТЕЛЕФОННА КОМПАНИЯ БЯХА НАДХВЪРЛЕНИ С 25 ПРОЦЕНТА. ЕДНИ СЛЕД ДРУГИ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ СУЖИТЕЛИ В РАЗЛИЧНИ СТРАНИ ПОСТОЯННО СЕ УЧУДВАТ КАКТО НА АКТИВНАТА РЕАКЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ТАКА И НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ, КОИТО ТЯ ИМА В НАЛИЧНОСТ. И БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ЩЕ НАПРАВИ СЪШОТО И ЩЕ ИЗНЕНАДА ПРАВИТЕЛСТВОТО, КАТО ПОКАЖЕ, ЧЕ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ Е УСПЯЛА ДА СКЪТА ЗНАЧИТЕЛНО КОЛИЧЕСТВО ПАРИ.

ВМЕСТО ДА СЕ ОПИТВА ДА ОТГАТНЕ КАКВО МОЖЕ ДА СИ ПОЗВОЛИ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ПРИ НИСКОТО КАЧЕСТВО НА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДАННИ, КОИТО СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, ПЛАНЪТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ БИ ТРЯБВАЛО ДА ПРОДЪЛЖИ НАПРЕД ПО ВЪЗМОЖНО НАЙ-ОБХВАТЕН НАЧИН И БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ ПОДГОТВЯТ ПЛАНОВЕ ЗА МАСОВИ ПРОДАЖБИ НА ИМОТИ И ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА. ПЪРВИТЕ ТЪРГОВЕ ЩЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ И ПЪРВАТА ИСТИНСКА ПРОВЕРКА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА ТОВА КАКВА ЧАСТ ОТ НЕОБХОДИМИТЕ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА СЕ НАМИРАТ В РЪЦЕТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ.

В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕДОСТИГ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОНДОВЕ ОГРАНИЧИ УЧАСТИЕТО НА РАБОТНИЦИ И НА ДРУГИ ПОТЕНЦИАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ, КРЕДИТИ МОГАТ ДА СЕ СЪБЕРАТ ПО РАЗЛИЧНИ НАЧИНИ, КОИТО БИХА СЪЗДАЛИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. ПРЕДЛОЖЕНИЯТ ЗАКОН ВЗИМА ТОВА ПОД ВНИМАНИЕ В СЛУЧАЯ С РАБОТНИЦИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЕ, КОЕТО Е ПРЕОБРАЗУВАНО В АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО. НАЙ-РАЗПРОСТРАНЕНАТА ФОРМА Е ОТПУСКАНЕТО НА ЗАЕМ ОТ ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ НА НОВИТЕ АКЦИОНЕРИ ИЛИ НА НОВИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА ЕДНО ПРЕДПРИЯТИЕ. КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД ОГРАНИЧЕНАТА БАНКОВА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ И РАЗБИРАЕМОТО НЕЖЕЛАНИЕ БАНКИТЕ ДА СЕ ПРЕТОВАРВАТ СЪС ЗАЕМИ, ГАРАНТИРАНИ ОТ АКЦИИТЕ НА НОВИ РИСКОВИ ПРЕДПРИЯТИЕ, БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ РАЗГЛЕДАТ ДРУГИ ФОРМИ НА ФИНАНСИРАНЕ. НАЙ-ПРИВЛЕКАТЕЛНАТА ЗА БЪЛГАРИЯ ФОРМА НА ФИНАНСИРАНЕ, ОСОБЕНО ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО ПРОДАЖБАТА НА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ЕДНОЛИЧНИ СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ КООПЕРАТИВИ, БИ БИЛО АГЕНЦИЯТА ПРОСТО ДА РАЗМЕНИ ПРЕДПРИЯТИЕТО СРЕЩУ ЕДНА НОВОИЗДАДЕНА КРЕДИТНА ОБЛИГАЦИЯ, КОЯТО НОВИЯТ СОБСТВЕНИК ДА ИЗПЛАЩА ОТ ПЕЧАЛБЛАТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО. В ТОЗИ СЛУЧАЙ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО СОБСТВЕНОСТТА ЩЕ РАЗМЕНИ ЕДИН ИМОТ /НАПРИМЕР РЕСТОРАНТ/ ЗА ДРУГ /ДЪЛГЪТ НА НОВИЯ СОБСТВЕНИК, ГАРАНТИРАН ОТ СОБСТВЕНОСТТА/ И ЩЕ ИЗБЕГНЕ ИЗЦЯЛО ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА. ОТ СВОЯ СТРАНА АГЕНЦИЯТА БИ МОГЛА ДА РАЗМЕНИ ТОЗИ НОВ ДЪЛГ ЗА ВСЯКА ГОЛЯМА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ, НАПРАВЕНА ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО ПО ВРЕМЕТО, КОГАТО Е БИЛО ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ. КЪДЕТО ТАКАВА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ ЛИПСВА, КРЕДИТНАТА ОБЛИГАЦИЯ БИ МОГЛА ДА СЕ ПРЕХВЪРЛИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ И ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА ДРУГИ ДЪЛГОВЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО. КЪДЕТО Е ВЪЗМОЖНО ОБАЧЕ, АГЕНЦИЯТА БИ ТРЯБВАЛО ДА ПРЕДПОЧИТА ПРОДАЖБАТА СРЕЩУ ПАРИ В НАЛИЧНОСТ, А КОГАТО СЕ РАЗРЕШАВА КРЕДИТ, ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯТ БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ ЗАДЪЛЖИ ДА НАПРАВИ НЯКОИ ВАЖНИ И ОСНОВАТЕЛНИ ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО, ЗА ДА СЕ ГАРАНТИРА ПО-ДОБРЕ ЛИЧНОТО АНГАЖИРАНЕ НА ИНВЕСТИТОРА ЗА УСПЕХА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.

ВЪПРЕКИ ЧЕ ТЕЗИ ПОДХОДИ ЩЕ СА ДОСТАТЪЧНИ ЗА РАННИТЕ ЕТАПИ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА, БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ ПОЛОЖАТ УСИЛИЯ И ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА РАЗЛИЧНИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ, КОИТО ЩЕ СА СПОСОБНИ ДА МОБИЛИЗИРАТ БЪЛГАРСКИЯ КАПИТАЛ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ В НОВИТЕ ЧАСТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ. СЪЗДАВАНЕТО НА ЧАСТНА КОНКУРЕНТОСПОСОБНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ЗА КОЯТО СТАВА ДУМА В ДРУГА ГЛАВА, МОЖЕ ДА НАБЕРЕ ФОНДОВЕ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ В АКЦИИТЕ НА ЧАСТНИ ФИРМИ. ПО СЪЩИЯ НАЧИН СЪЗДАВАНЕТО    НА СЪВМЕСТНИ ФОНДОВЕ, КОИТО ИЗДАВАТ АКЦИИ СРЕЩУ РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ПОЛИЦИ ЗА АКЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ, МОЖЕ ДА ПОСЛУЖАТ КАТО ВАЖЕН ИЗТОЧНИК НА КАПИТАЛ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА. В ГЛАВАТА ЗА БАНКОВАТА СИСТЕМА СЕ РАЗГЛЕЖДАТ НЯКОЛКО НАЧИНА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТАКИВА ФОНДОВЕ. СЛЕД КАТО ПРЕДПРИЯТИЯТА БЪДАТ ПРИВАТИЗИРАНИ И ЗАПОЧНАТ ДА СЪЗДАВАТ СВОИ ЧАСТНИ ПЛАНОВЕ ЗА ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ СИ, ФОНДОВЕТЕ ОТ ТЕЗИ ПЛАНОВЕ БИХА МОГЛИ ДА СЕ ИНВЕСТИРАТ В НОВОИЗДАДЕНИТЕ АКЦИИ НА ПРИВАТИЗИРАНИТЕ ФИРМИ. МОЖЕ БИ ОТ НАЙ-ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ Е НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СИСТЕМА ОТ ЧАСТНИ БАНКИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕКУЩИЯ КРЕДИТ И НУЖДИТЕ ОТ ИНВЕСТИЦИИ НА ЗАРАЖДАЩИЯ СЕ ЧАСТЕН СЕКТОР. ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕ БАНКОВО-КРЕДИТНАТА СИСТЕМА ВСЕ ОЩЕ Е В РЪЦЕТЕ НА ДЪРЖАВАТА И ДЪРЖАВНАТА БАНКОВА СИСТЕМА НЕ Е ГОТОВА ДА ДАВА ЗАЕМИ НА НОВОСЪЗДАДЕВИТЕ ЧАСТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЕДНОВРЕМЕННОТО СЪЗДАВАНЕ НА ЧАСТНА БАНКОВА СИСТЕМА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ЗАЕМИ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО ЗА УСПЕШНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННАТА ПРОГРАМА.

ДРУГ ПОТЕНЦИАЛНО ВАЖЕН ИЗТОЧНИК НА ФОНДОВЕ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ В АКЦИИТЕ НА ПРИВАТИЗИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ МОГАТ ДА БЪДАТ МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ЗАПАДНИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ. ТАКИВА ФОНДОВЕ НАБИРАТ КАПИТАЛ ОТ ЗАПАДНИ ИНВЕСТИТОРИ И ГО ИНВЕСТИРАТ В РАЗНООБРАЗНИ ЦЕННИ КНИЖА, СЪСТОЯЩИ СЕ ОТ АКЦИИТЕ НА МНОГО КОМПАНИИ, НАМИРАЩИ СЕ В ДАДЕНА СТРАНА. ДОСЕГА НЯКОЛКО МНОГОМИЛИОННИ МЕЖДУНАРОДНИ ФОНДА БЯХА СЪЗДАДЕНИ ЗА УНГАРИЯ И ПОЛША, ЗА ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ ТЕХНИТЕ БЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ. ЩОМ БЪЛГАРИЯ ЗАПОЧНЕ ПРОГРАМАТА СИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЪЗДАДЕ ЗАКОНИ, КОИТО ДА СА БЛАГОПРИЯТНИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ЧАСТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, СМЕСЕНИ ФИРМИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ, ВЕРОЯТНО ЩЕ БЪДАТ ОРГАНИЗИРАНИ МЕЖДУНАРОДНИ ФОНДОВЕ ЗА НАСОЧВАНЕ НА ЗАПАДЕН КАПИТАЛ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ТОЗИ РАЗДЕЛ ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА ЩЕ СЕ СПРА И НА ЕДИН ДЕЛИКАТЕН ВЪПРОС, КОЙТО СЪЩО ТРЯБВА ДА СЕ РЕШИ - ЗАГРИЖЕНОСТТА ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ "МРЪСНИ ПАРИ" И ШИРОКОРАЗПРОСТРАНЕНОТО СРЕД ОБЩЕСТВЕНОСТТА МНЕНИЕ, ЧЕ МНОГО ОТ НОВИТЕ ИНВЕСТИТОРИ И СОБСТВЕНИЦИ ЩЕ СТАНАТ ОНЕЗИ, КОИТО СА НАТРУПАЛИ ПАРИТЕ СИ В МИНАЛОТО ПО НЕЗАКОНЕН НАЧИН. В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА БЕ ПОМИСЛЕНО ЗА ИЗИСКВАНЕ ИНВЕСТИТОРИТЕ ДА ОБЯСНЯТ КАК СА СЕ СДОБИЛИ С ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, КОИТО НАДХВЪРЛЯТ ОПРЕДЕЛЕН РАЗМЕР.  ВЪПРЕКИ ЧЕ ТАЗИ ЗАГРИЖЕНОСТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОЦЕНЕНА ПОЛОЖИТЕЛНО ОТ ЕДИН СТРАНИЧЕН НАБЛЮДАТЕЛ, ПОДОБНИ ОГРАНИЧЕНИЯ БИХА ИМАЛИ СМРАЗЯВАЩ ЕФЕКТ ВЪРХУ ПРИВАТИЗАЦИЯТА, СЪЗДАВАЙКИ НЕОПРАВДАНО ПОДОЗРЕНИЕ КЪМ ВСИЧКИ ИНВЕСТИТОРИ И ПРИНУЖДАВАЙКИ МНОГО ОТ ТЯХ ДА СЕ ВЪЗДЪРЖАТ ОТ УЧАСТИЕ В ПРИВАТИЗАЦИОННАТА ПРОГРАМА ПОРАДИ ОПАСЕНИЯ, ЧЕ НИКОЙ НЯМА ДА ПОВЯРВА НА ОБЯСНЕНИЯТА ИМ. КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД ПОТИСКАНЕТО НА ЧАСТНАТА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ В МИНАЛОТО, МНОГО ИНАЧЕ ЧЕСТНИ ХОРА МОЖЕ ДА СА БИЛИ ВЪВЛЕЧЕНИ В НЕЗАКОННИ ДЕЙСТВИЯ ПРОСТО Е ЗАЩОТО ТОВА Е БИЛ ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН ДА СИ ОСИГУРЯТ МАТЕРИАЛНО БЛАГОПОЛУЧИЕ В ЕДНО ОБЩЕСТВО, КОЕТО СЕ ОПИТВАШЕ ДА НАПРАВИ ВСИЧКИ ЕДНАКВО БЕДНИ.

ВЪПРЕКИ ТОВА ТОЗИ ВЪПРОС СИ ОСТАВА ДЕЛИКАТЕН И НИЩО ОТ ТОВА, КОЕТО БЕ КАЗАНО ПО-ГОРЕ, НЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ ТЪЛКУВА КАТО ОПРАВДАНИЕ ЗА НЕЗАКОННИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАБОГАТЯВАНЕ. ПО-СКОРО С ГОРНИТЕ ДУМИ СЕ ПРЕПОРЪЧВА РАЗСЛЕДВАНЕТО И СЪДЕБНОТО ПРЕСЛЕДВАНЕ НА НЕЗАКОННИТЕ ДЕЙСТВИЯ ДА БЪДАТ ИЗЦЯЛО ОТДЕЛЕНИ ОТ ПРОЦЕСА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ. ПРИВАТИЗАЦИОННИЯТ ПРОЦЕС Е ДОСТАТЪЧНО СЛОЖЕН И ТРУДЕН, ЗА ДА СЕ ОБРЕМЕНЯВА ДОПЪЛНИТЕЛНО С ЦЕЛИ, СВЪРЗАНИ СЪС СПАЗВАНЕТО НА ЗАКОНИТЕ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   Х

УВАЖАЕМИ АБОНАТИ И ЧИТАТЕЛИ,

И ПРЕЗ 1991 ГОДИНА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА ВИ ПРЕДОСТАВЯ ТОЧНА И ОБЕКТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИТЕ СТАНОВИЩА И ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ.

ВЕРНИ НА ВЪЗПРИЕТИЯ ДЕВИЗ "ВИНАГИ ТОЧНИ, ДОСТОВЕРНИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ТОЛЕРАНТНИ", НИЕ ЩЕ СЕ СТРЕМИМ ДА РАЗШИРИМ ОБСЕГА НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПОЧТИ 80 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 250 ОРГАНИЗАЦИИ, ДВИЖЕНИЯ И СЪЮЗИ.

НАРЕД С ТОВА НИЕ ЩЕ БЪДЕМ ЕДИНСТВЕНОТО ИЗДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ ПУБЛИКУВА КАТО ПРИЛОЖЕНИЕ ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОДЕН ПЕРИОД НА БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТЕН ОЩЕ КАТО ПРОГРАМА "РАН - ЪТ"/. ТОЗИ ОБЕМИСТ ТРУД, СИНТЕЗИРАЛ СВЕТОВНИЯ ОПИТ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, Е ПОДГОТВЕН, СПОРЕД ДУМИТЕ НА Г-Н РАН, КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, А НЕ ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО ИЛИ ЗА ПАРЛАМЕНТА. ЕТО ЗАЩО НИЕ ЩЕ ПРЕДСТАВИМ ПРОГРАМАТА НА ВНИМАНИЕТО НА ОНЕЗИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА.

НИЕ НЕ СЕ РЪКОВОДИМ ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА КОНЮНКТУРА И ЗАТОВА АБОНАМЕНТНАТА ТАКСА ЗА НАШИЯ ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ОСТАВА НЕПРОМЕНЕНА: 44 ЛВ. ЗА ЕДИН МЕСЕЦ /АБОНИРАНЕТО ТРЯБВА ДА СТАНЕ ДО 25-ТО ЧИСЛО НА ПРЕДИДУЩИЯ МЕСЕЦ/; 132 ЛВ. ЗА ТРИ МЕСЕЦА; 264 ЛВ. ЗА ШЕСТ МЕСЕЦА; 528 ЛВ. ЗА ЕДНА ГОДИНА.

АДРЕС НА АБОНАМЕНТНАТА СЛУЖБА: СОФИЯ 1124, БУЛ. "ЛЕНИН" 49, БТА, ТЕЛ. 84-61 /В. 231/ ИЛИ 73-37-231.