22 октомври 1990

СОФИЯ, 22 ОКТОМВРИ 1900 ГОДИНА                                         БРОЙ 208 /226/

СОФИЯ, 22 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТ ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УЧРЕДИТЕЛНИТЕ ТЕЗИСИ /ЧАСТ ПЪРВА/ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЛИБЕРАЛНОДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ /ЛДС/ КЪМ КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ.

1.
ЛИБЕРАЛНОДЕМОКРАТИЧНИЯТ СЪЮЗ Е НОВА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ, КОЯТО ВЪЗНИКВА КЪМ ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ. ТОВА Е ПРОДИКТУВАНО ОТ АКТУАЛНИТЕ И ПЕРСПЕКТИВНИ ПОТРЕБНОСТИ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ В НАШАТА СТРАНА. С ОСНОВАВАНЕТО СИ НОВАТА ПАРТИЯ ВЛИЗА В СЪСТАВА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ, СЪДЕЙСТВА БЕЗРЕЗЕРВНО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕГОВАТА ГЕНЕРАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО РАЗГРАЖДАНЕ НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА И УСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛУРАЛИСТИЧНО И СЪВРЕМЕННО ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО.

2.
ЛДС ЩЕ БЪДЕ МОДЕРНА И ШИРОКО ОТКРИТА ПАРТИЯ, КОЯТО ОТХВЪРЛЯ ТРАДИЦИОННИТЕ, ЗАКОСТЕНЕЛИ ПАРТИЙНИ СТРУКТУРИ И НОСИ РЕДИЦА ЕЛЕМЕНТИ НА МОДЕРНИТЕ СОЦИАЛНОПОЛИТИЧЕСКИ ДВИЖЕНИЯ. В ТОЗИ СМИСЪЛ ТЯ ЕСТЕСТВЕНО НАМИРА ЗА ДРАГОЦЕНЕН ОПИТА НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ И НЕЙНИЯ ПРЕДХОДНИК - КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ И ПРЕУСТРОЙСТВО, РОДЕНИ В УСЛОВИЯТА НА ЖЕСТОКИЯ ТОТАЛИТАРЕН РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ. ТЯ ИМА ОБАЧЕ ИСТОРИЧЕСКИ КОРЕНИ В ИЗКОННИТЕ ЛИБЕРАЛНИ ТРАДИЦИИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ПОЛИТИЧЕСКАТА ИСТОРИЯ НА СТРАНАТА ОЩЕ ОТ БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ НАСЕТНЕ. ТЯ ЧЕРПИ И ЩЕ ЧЕРПИ ВДЪХНОВЕНИЕ ОТ ПРИСЪЩИТЕ НА НАРОДА НИ ВЪЖДЕЛЕНИЯ КЪМ СВОБОДА НА ДУХА, СВОБОДА НА ИНИЦИАТИВАТА В СТОПАНСКИЯ И СОЦИАЛНОПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ, КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ, КЪМ ВСИЧКИ НЕПРЕХОДНИ ЦЕННОСТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЛИБЕРАЛИЗЪМ.

3.
СОЦИАЛНАТА БАЗА НА ЛДС НЯМА ДА БЪДЕ ОТДЕЛНА КЛАСА, СОЦИАЛЕН СЛОЙ ИЛИ ГОЛЕМИ ГРУПИ ОТ БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО ОБЩЕСТВО, ФОРМИРАНИ ПО ДОХОДНИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ, ЕТНИЧЕСКИ И ДРУГИ ПРИЗНАЦИ. ЧЛЕНОВЕТЕ И ИЗОБЩО ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА ЛДС ПРЕДСТАВЯТ ПРЕДИ ВСИЧКО СЕБЕ СИ КАТО ЛИЧНОСТИ, КАТО СВОБОДНИ ГРАЖДАНИ НА НАШАТА СТРАНА. ТОВА НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ НИЕ НЕ ПРИЗНАВАМЕ СОЦИАЛНАТА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ В ОБЩЕСТВОТО, РЕАЛНОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ СОЦИАЛНИ СЛОЕВЕ, КЛАСИ, ГРУПИ И Т.Н. НИЕ ПРОВЪЗГЛАСЯВАМЕ ВЪРХОВНАТА ЛИЧНОСТ НА ЧОВЕКА. ЗА НАС ЧОВВКЪТ Е НАЙ-НАПРЕД ЛИЧНОСТ И СЛЕД ТОВА ПРИЧАСТЕН КЪМ ЕДИН ИЛИ ДРУГ СОЦИАЛЕН СЛОЙ, ЕДНА ИЛИ ДРУГА СОЦИАЛНА ГРУПА И Т.Н. ВСЕКИ КОНКРЕТЕН ЧОВЕК ИЗПЪЛНЯВА ЕДНИ КЛИ ДРУГИ СОЦИАЛНИ РОЛИ, ИМА ЕДИН ИЛИ ДРУГ СОЦИАЛЕН СТАТУС. НО СПОРЕД НАС ЧОВЕКЪТ НЕ СЕ СВЕЖДА ДО СВОИТЕ РОЛИ И СТАТУС И ДРУГИ ПОДОБНИ СОЦИАЛНИ КАТЕГОРИИ. НИЕ РАЗГЛЕЖДАМЕ ЧОВЕКА В НАЙ-МОДЕРНА ХУМАНИСТИЧНА СВЕТЛИНА КАТО КОНКРЕТНА И ЖИВА ИНДИВИДУАЛНОСТ.

ЕТО ЗАЩО НАШАТА ПАРТИЯ Е ОБЪРНАТА КЪМ ВСИЧКИ СЛОЕВЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. ЗА НАС ОБАЧЕ НАРОДЪТ НЕ Е БЕЗЛИЧНА МАСА, НИТО СБОР ОТ ОТДЕЛНИ ИНДИВИДИ. БОГАТСТВОТО НА ЕДИН НАРОД Е БОГАТСТВОТО НА ЧОВЕШКИТЕ ИНДИВИДУАЛНОСТИ, ОТ КОИТО ТОЙ СЕ СЪСТОИ. ПЪЛНАТА ПРИЧАСТНОСТ КЪМ СТРЕМЕЖИТЕ И ВЪЖДЕЛЕНИЯТА НА НАРОДА НЕ ОЗНАЧАВА ПРЕТОПЯВАНЕ САМОЛИЧНОСТТА НА КОНКРЕТНИЯ ЧОВЕК. ЕТО ЗАЩО СОЦИАЛНАТА БАЗА НА ЛДС Е НАРОДЪТ, НО НЕ В СМИСЪЛА НА ИДЕОЛОГИЯТА И ПРАКТИКАТА НА ТОТАЛИТАРИСТКИТЕ "ОБЩОНАРОДНИ" ПАРТИИ. ВСЕКИ СИН И ДЪЩЕРЯ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, КОЙТО СПОДЕЛЯ ЦЕННОСТИТЕ НА МОДЕРНАТА ЛИБЕРАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ, ИМА ЕСТЕСТВЕНО МЯСТО В ЛДС. ЗА НАС КАКТО МЛАДИТЕ ХОРА НА БЪЛГАРИЯ, ТАКА И ВЪЗРАСТНИТЕ, ПЕНСИОНЕРИТЕ СА ЛИЧНОСТИ, КОИТО ИМАТ ФУНДАМЕНТАЛНИ ПРАВА НА ДОСТОЕН ЖИВОТ И СВОБОДА НА ИЗЯВА. ЗА НАС ИМЕННО ЧОВЕКЪТ Е МЯРКА ЗА СВЕТА, НА ОБЩЕСТВОТО КАТО ЦЯЛО, НА СОЦИАЛНИТЕ СЛОЕВЕ И СОЦИАЛНИТЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАНИ НА СТРАНАТА. НИЕ ГОРДО МОЖЕМ ДА ЗАЯВИМ, ЧЕ ЛДС Е НАЙ-ХУМАНИСТИЧНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ, КОЯТО СМЕЛО ИЗВЕЖДА ЧОВЕШКАТА ИНДИВИДУАЛНОСТ И ЛИЧНОСТ ПРЕД ВСИЧКИ ДРУГИ СОЦИАЛНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ЦЕННОСТИ.

4.
ПОЛИТИЧЕСКАТА ДОКТРИНА НА ЛДС СЕ РАЗЛИЧАВА КОРЕННО ОТ ЕДНОМЕРНИЯ ИНДИВИДУАЛИЗЪМ И ЕГОИЗЪМ И ОТ РАЗЛИЧНИТЕ АНАРХИСТКИ ДОКТРИНИ. ХОРАТА СЕ РАЖДАТ СВОБОДНИ И РАВНОПРАВНИ, НО СОЦИАЛНОТО ОТЧУЖДЕНИЕ И ДРУГИ ФОРМИ НА ОТЧУЖДЕНИЕ И МЕХАНИЗЪМ, КОИТО ПОТИСКАТ И ДЕФОРМИРАТ ЧОВЕШКОТО У ЧОВЕКА, ГИ ПРАВЯТ ЕДНОМЕРНИ ИНДИВИДУАЛИСТИ, ЕГОИСТИ, СЛЕПИ КОЛЕКТИВИСТИ, АНАРХИСТИ И Т.Н. ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ РАЗКРИВА МНОГОМЕРНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ЖИВОТА.

5.
ЛДС Е ПАРТИЯ НА РЕАЛИЗМА. ЧОВЕКЪТ Е НЕСЪВЪРШЕН, НО ТОЙ Е ЕДИНСТВЕНОТО ЖИВО СЪЩЕСТВО, СПОСОБНО ДА СЕ УСЪВЪРШЕНСТВА, ДА СЕ ОБЛАГОРОДЯВА, ДА ЖИВЕЕ ПО-ДОСТОЙНО. ОБЩЕСТВОТО Е НЕСЪВЪРШЕНО, НО ТО МОЖЕ ДА СЕ ПРЕВРЪЩА В УЮТЕН ДОМ НА ЧОВЕКА. НИЕ НЕ ОБЕЩАВАМЕ СЪВЪРШЕНО ОБЩЕСТВО. ЧОВЕЧЕСТВОТО Е СТРАДАЛО ТВЪРДЕ МНОГО ОТ РАЗЛИЧНИ УТОПИИ. НАШАТА СТРАНА Е ИЗСТРАДАЛА И ПРОДЪЛЖАВА ДА ИЗСТРАДВА КОМУНИСТИЧЕСКАТА УТОПИЯ. СТИГА БЕЗСМИСЛЕНИ САМОЖЕРТВИ! НЕ ИСКАМЕ ДА ПОДЧИНЯВАМЕ ЖИВОТА НА ИЗМИСЛЕНИ БЕЗПЛОДНИ МОДЕЛИ ЗА ОБЩЕСТВОТО И ЧОВЕКА. ДА СИ ПРИПОМНИМ И ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ БЕЗСМЪРТНИЯ ГЬОТЕ: "СУХА Е ТЕОРИЯТА - ВЕЧНО ЗЕЛЕНО Е ДЪРВОТО НА ЖИВОТА". ГРАЖДАНИНО НА БЪЛГАРИЯ, ПОВЯРВАЙ В СЕБЕ СИ! НЕКА ВСЕКИ ИМА ПРАВОТО И СМЕЛОСТТА ДА МИСЛИ СЪС СВОЯТА ГЛАВА. РЕШАВАЙ СПОРЕД СОБСТВЕНАТА СИ СЪВЕСТ! КОГАТО МИСЛИ ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО, ТВОРЧЕСКИЯТ ГНИНЙ НА НАРОДА НЯМА РАВЕН НА СЕБЕ СИ.

6.
НИЕ СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ЖИВОТА НА ХОРАТА "ТУК" И "СЕГА". НИЕ ПОСТАВЯМЕ ВСЕКИДНЕВНИЯ ЖИВОТ НА ХОРАТА В ЦЕНТЪРА НА ВНИМАНИЕТО. НИЕ СЕ ИНТЕРЕСУВАМЕ ОТ ВСЕКИДНЕВНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ХОРАТА И ИСКАМЕ ДА ИМ ПОМОГНЕМ ДА ГИ РЕШАВАТ ПО ЧОВЕШКА МЯРКА. ИМА ЛИ ЧОВЕКЪТ ДОМ И МОЖЕ ЛИ ТОЙ ДА ГО УСТРОЙВА СПОРЕД СВОИТЕ ЖЕЛАНИЯ И ВКУСОВЕ? ИМА ЛИ ЧОВЕКЪТ РАБОТА, КОЯТО ДА МУ ДОСТАВЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ, ЗА КОЯТО ДА ПОЛУЧАВА ЗАСЛУЖЕНО МАТЕРИАЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ? ИМА ЛИ СПОКОЕН ОТДИХ? КАК СЕ ХРАНИ БЪЛГАРИНЪТ ДНЕС, КАК СЕ ОБЛИЧА, КАК ПЪТУВА, ОТ КАКВО ИЗПИТВА ЛИШЕНИЯ, ОСИГУРЕНИ ЛИ СА НЕГОВОТО ЗДРАВЕ, СТАРИНИ? НИЕ ИСКАМЕ ДОСТОЕН БИТ ЗА ВСЕКИ. СВОБОДНАТА ОТ ТЯГОСТНИ ВСЕКИДНЕВНИ НУЖДИ ЛИЧНОСТ СТАВА ИСТИНСКИ И ПЪЛНОКРЪВНО ПРИЧАСТНА КЪМ ПО-ВИСШИТЕ ДУХОВНИ ЦЕННОСТИ. НИЕ ИСКАМЕ ПОВЕЧЕ РАДОСТИ И ДОБРОТА ВЪВ ВСЕКИДНЕВНИЯ ЖИВОТ НА ХОРАТА. ЧОВЕКЪТ ВЕДНЪЖ ЖИВЕЕ НА ТАЗИ ЗЕМЯ И ТОЗИ ЖИВОТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПЪЛНОКРЪВЕН И ЧОВЕШКИ ИЗЖИВЯН. ТОВА СА ПРОСТИ, НО ВЕЛИКИ ИСТИНИ ЗА ЖИВОТА НА ХОРАТА.

7.
ЛДС Е АНТИКОМУНИСТИЧЕСКИ И ИЗОБЩО АНТИТОТАЛИТАРИСТКИ ПО ДУХ.
ТОЙ ЩЕ СЕ БОРИ БЕЗКОМПРОМИСНО И ДОКРАЙ СРЕШУ КОМУНИЗМА И ТОТАЛИТАРИЗМА ИЗОБЩО, ЗА ТЯХНОТО ПЪЛНО И БЕЗВЪЗВРАТНО ЛИКВИДИРАНЕ, ЗАЩОТО ТОВА СА КОВАРНИ И ЖЕСТОКИ ПРОТИВОЕСТЕСТВЕНИ В СЪЩНОСТТА СИ АНТИХУМАННИ ДОКТРИНИ И ПРАКТИКИ. В НАЙ-РАЗВИТИТЕ МОДЕРНИ ОБЩЕСТВА ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ ПОСТИГНА УДИВИТЕЛНИ УСПЕХИ. ВОДЕЩА ТЕНДЕНЦИЯ Е ДЕТОТАЛИЗАЦИЯТА. НАШАТА СОЦИАЛНА И ПОЛИТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ ЧЕРПИ ВДЪХНОВЕНИЕ ОТ ПОСТМОДЕРНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ. ЩЕ ПОЯСНИМ КОНКРЕТНО ЗА КАКВО СТАВА ДУМА.

8.
ДА СЕ ВЪЗРАЖДА ЗА НОВ ЖИВОТ БЪЛГАРСКОТО СЕМЕЙСТВО. ЧОВЕК СЕ РАЖДА В СЕМЕЙСТВОТО И В НЕГО ИЗРАСТВА КАТО ЛИЧНОСТ. НИЕ НЕИЗМЕННО ЩЕ ЗАКРИЛЯМЕ МАЙЧИНСТВОТО НА ЖЕНАТА, ДОСТОЙНСТВОТО НА БАЩАТА И ПРЕЛЕСТТА НА ДЕТСТВОТО. МЪЖЪТ ТРЯБВА ДА ПОЛУЧАВА ЗАПЛАТА, КОЯТО МУ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СИ ПОСТРОИ И УРЕДИ ДОМ, ДА ИМА ДОСТОЙНО ЗА СЕМЕЙСТВОТО ИЗОБИЛИЕ НА ТРАПЕЗАТА, ДА ИМА ПОВЕЧЕ ВСЕКИДНЕВНИ РАДОСТИ В ДОМА. НИЕ СМЕ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ПАТЕРНАЛИЗМА В СЕМЕЙСТВОТО. НИЕ СМЕ ЗА ЕСТЕСТВЕНОТО УВАЖЕНИЕ МЕЖДУ РОДИТЕЛИТЕ И ДЕЦАТА, МЕЖДУ СТАРИТЕ И МЛАДИТЕ, ЗА ВСИЧКИ ОНЕЗИ УСЛОВИЯ, КОИТО СЪЗДАВАТ УЮТ В СЕМЕЙСТВОТО ЗА ВСЕКИ НЕГОВ ЧЛЕН. КАТО ОТСТРАНЯВАМЕ ВСЕКИДНЕВНИТЕ ТЕГОБИ НАД БЪЛГАРСКОТО СЕМЕЙСТВО, ТО ЩЕ СТАВА МНОГОДЕТНО, ЕСТЕСТВЕНО ЩЕ ВЪЗПРЕ ЗАСТРАШИТЕЛНАТА ТЕНДЕНЦИЯ НА УВЕЛИЧАВАНЕ НА РАЗВОДИТЕ И РАЗРУШАВАНЕ НА ТАЗИ ОСНОВНА И ЖИВИТЕЛНА КЛЕТКА НА ОБЩЕСТВОТО.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 22 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА КОМИТЕТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОБРОВОЛЦИ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


КОМИТЕТЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОБРОВОЛЦИ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ ДЕКЛАРИРА СВОЯТА БЕЗПАРТИЙНОСТ И НЕЗАВИСИМОСТ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ И ДВИЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ. НАШАТА ЦЕЛ Е ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНСКИТЕ ПРАВА И ПРАВОТО НА НАРОДИТЕ ЗА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ, ГАРАНЦИИ ЗА МАЛКИТЕ ДЪРЖАВИ И НАРОДНОСТНИ ОБЩНОСТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЗА БЪЛГАРИЯ, СРЕЩУ ЧУЖДА АГРЕСИЯ.

НИЕ ЗАСТАВАМЕ ЗАД ИНИЦИАТИВАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКАТА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ БЪЛГАРСКИ ДОБРОВОЛЧЕСКИ КОРПУС ДА ВЗЕМЕ УЧАСТИЕ, КАТО ФОРМИРОВАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ, В МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ ПОД ЕГИДАТА НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ ПРИ ООН, В ЗАЩИТА НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ И СУВЕРЕНИТЕТА НА ДЪРЖАВАТА КУВЕЙТ СРЕЩУ АНЕКСИЯТА Й ОТ ИРАК!

НАСТОЯВАМЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ВЗЕМЕ НЕЗАБАВНО РЕШЕНИЕ ПО СФОРМИРАНЕТО И ИЗПРАЩАНЕТО НА ТАКЪВ КОРПУС, КАТО СЪЗНАВАМЕ РИСКА И ОТГОВОРНОСТТА, КОИТО ПОЕМАМЕ! ДЕКЛАРИРАМЕ ДОБРОВОЛНОСТТА НА НАШЕТО ВОЛЕИЗЛИЯНИЕ И ГОТОВНОСТ ДА БЪДЕМ ВКЛЮЧЕНИ В СЪСТАВА НА СИНИТЕ КАСКИ.

21 ОКТОМВРИ 1990 Г.                  /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 22 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН  ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР НА В. "БЪЛГАРСКИ ГЛАС", ОРГАН НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА НА БЪЛГАРИЯ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И ДО БТА.


ВЪВ ВРЪЗКА С КАМПАНИЯТА, ОРГАНИЗИРАНА ОТ ОПРЕДЕЛЕНИ СРЕДИ CPЕЩУ ВЕСТНИЦИТЕ "НОВА ВРА" И "ХРИСТИЯНСКА ДЕМОКРАЦИЯ", СЕ СЧИТАМ ЗАЗАДЪЛЖЕНА ДА ЗАЯВЯ, ЧЕ РЕШИТЕЛНО ПРОТЕСТИРАМ ПРОТИВ ТЕЗИ ДЕЙСТВИЯ, ИМАЩИ ЗА ЦЕЛ ДА ОГРАНИЧАТ СВОБОДАТА НА ПЕЧАТА У НАС И ДА НАЛОЖАТ ОТНОВО ЦЕНЗУРА ВЪРХУ НЕГО. НЕ ОДОБРЯВАМ ИЗРАЗНИТЕ СРЕДСТВА, ИЗПОЛЗУВАНИ В ДВАТА ВЕСТНИКА, НО СМЯТАМ, ЧЕ НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ "НЕДОСЕГАЕМ" ЗА КРИТИКА. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ВЕСТНИК "БЪЛГАРСКИ ГЛАС" БИ ТРЯБВАЛО ДА ВЪЗБУДИ ДЕЛО СРЕЩУ ВСИЧКИ, КОИТО ГО ОБЯВИХА ЗА "ФАШИСТКИ", "ШОВИНИСТИЧЕН" И "РАСИСТКИ".

ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА В. "БЪЛГАРСКИ ГЛАС”: НАТАША ВОЙКИНА

СОФИЯ, 16 ОКТОМВРИ 1990 Г.           /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   Х

СОФНЯ, 22 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВВНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТКРИТО ПИСМО НА РЕДАКЦИОННИЯ КОЛЕКТИВ НА В. "НОВА СВЕТЛИНА", АДРЕСИРАНО ДО НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ С КОПИЯ ДО: ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС, БТА И СБЖ.


ГОСПОДА,

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВАС С НАДЕЖДАТА, ЧЕ ЩЕ БЪДЕМ РАЗБРАНИ. ЕДИН ВЕСТНИК, ПОД ЗАГЛАВКАТА НА КОЙТО ПИШЕ "ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ", ИМА НУЖДА ОТ НЕЗАБАВНО СЪДЕЙСТВИЕ. ЕДВА ЛИ Е ПОТРЕБНО ДА ВИ ПРИПОМНЯМЕ 40-ГОДИШНАТА МУ ИСТОРИЯ НА ОБРАТИ И КОЛИЗИИ. ГОДИНИ СЛУЖИЛ НА ПАРТИЙНИ ПРИСТРАСТИЯ И ПОЛИТИКИ, НО В СЪЩОТО ВРЕМЕ ОТСТОЯВАЛ НАЦИОНАЛНАТА НИ КАУЗА, ВЕСТНИК "НОВА СВЕТЛИНА" БЕШЕ ОРЪДИЕ И ЖЕРТВА НА ЕДИН ТОТАЛИТАРИЗЪМ, ЧИИТО ГОРЧИВИ ПЛОДОВЕ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА БЕРЕМ. ТАКА НАРЕЧЕНИЯТ "ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС" НАНЕСЕ КЪРВЯЩИ ВСЕ ОЩЕ РАНИ НЕ САМО ВЪРХУ БИТА И ТРАДИЦИИТЕ, НО И ВЪРХУ САМОЧУВСТВИЕТО И ДОСТОЙНСТВОТО НА ЕТНИЧЕСКАТА ОБЩНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРЦИ. НО И СЕГА, БЛИЗО ГОДИНА CЛЕД ОТРИЧАНЕТО НА ТЕЖКОТО ТОТАЛИТАРНО БРЕМЕ, НЕГОВИТЕ ОКОВИ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ТЕЖАТ ВЪРХУ ВЕСТНИКА, ПЛАЩАЩ НЕ САМО МИНАЛИ ГРЕШКИ, НО И СЕГАШНИ ОРГАНИЗАЦИОННИ НЕДОМИСЛИЯ И ПАСИВНОСТ. ЛИШЕНО ПОЧТИ ГОДИНА ОТ ГЛАВЕН РЕДАКТОР, С НАТРУПАНИ ФИНАНСОВИ И КАДРОВИ ПОБЛЕМИ, РЕШАВАЩО НЕОТЛОЖНИТЕ СИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ МЕСЕЦ НА МЕСЕЦ, ИЗДАНИЩИЯ КОЛЕКТИВ. А ТОЗИ ЕНТУСИАЗЪМ СЕ КРЕПИ НА ДВА "КИТА": ПЪРВО, ИНТЕРЕСЪТ КЪМ ВЕСТНИКА И РАСТЯЩИЯТ БРОЙ ПИСМА, ПОДКРЕПЯЩИ УСИЛИЯТА НА КОЛЕКТИВА ДА НАПРАВИ НОВ, ДЕМОКРАТИЧЕН, НАДПАРТИЕН ВЕСТНИК, И ВТОРО - МИСЪЛТА, ЧЕ СТРАНАТА НИ ИМА НУЖДА ОТ ПОДОБНО ИЗДАНИЕ, ЧИЯТО РЪКОВОДНА ИДЕЯ И ГРИЖА Е НАЦИОНАЛНОТО ПОМИРЕНИЕ, СЪГЛАСИЕ И ЕДИНСТВО НА НАРОДА НИ, БЕЗ РАЗЛИКА НА ЕТНИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, ЕЗИК И РЕЛИГИЯ. ТОЗИ ВЕСТНИК ИМА И ВИСОКООТГОВОРНАТА МИСИЯ ДА СЪДЕЙСТВА ЗА РЕШАВАНЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ, КУЛТУРНИТЕ, БИТОВИТЕ И ДРУГИ ПРОБЛЕМИ, ПРЕДИМНО НА РАЙОНИТЕ, В КОИТО ЖИВЕЯТ БЪЛГАРСКИ ТУРЦИ. ВЪЗПИТАНИЕТО В ДУХ НА ХУМАНИЗЪМ, РОДОЛЮБИЕ, ОТКРИТОСТ КЪМ СВЕТА, ДУХОВНО РАЗКРЕПОСТАВЯНЕ ОТ ДОГМИТЕ НА МИНАЛОТО, ИКОНОМИЧЕСКА ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ И ВКУС КЪМ НОВОТО - ТАКАВА Е ИДЕЙНАТА И ПРОФЕСИОНАЛНО-АНГАЖИРАНАТА ПЛАТФОРМА, ОБЕДИНЯВАЩА КОЛЕКТИВА.

НО, ЗА ДА БЪДЕМ В КРАК С ДЕМОКРАТИЗИРАЩА СЕ БЪЛГАРИЯ И ЗА ДА ОТГОВОРИМ НА ЖЕЛАНИЯТА НА ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ, НАСТОЯВАМЕ ЗА ВАШЕТО РАЗРЕШЕНИЕ ДА ЗАПОЧНЕМ ИЗДАВАНЕТО НА ПРИТУРКА НА ТУРСКИ ЕЗИК. В НЕЯ ЩЕ НАМЕРЯТ МЯСТО ОРИГИНАЛНИ ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ НА НАШИ СЪТРУДНИЦИ И ЧИТАТЕЛИ, НА ПРОГРЕСИВНИ ПИСАТЕЛИ И ПОЕТИ ОТ РАЗЛИЧНИ ЕПОХИ, ПРЕВОДНИ МАТЕРИАЛИ. ОБОГАТЯВАЙКИ ЕЗИКОВАТА КУЛТУРА НА ЕДНА ЧАСТ ОТ СВОЯТА АУДИТОРИЯ, ЧРЕЗ ТАЗИ ПРИТУРКА ВЕСТНИК "НОВА СВЕТЛИНА" ЩЕ РАЗШИРЯВА ДУХОВНИЯ ХОРИЗОНТ НА ЧИТАТЕЛИТЕ СИ, ЩЕ ГИ ПРИОБЩАВА КЪМ ГОЛЕМИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА БЪЛГАРСКАТА И СВЕТОВНАТА КУЛТУРА.

НАШЕТО ИСКАНЕ НЕ ПРОТИВОРЕЧИ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ, А ЕДНОВРЕМЕННО С ТОВА Е В УНИСОН С ИЗИСКВАНИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА /ВЖ. МЕЖДУНАРОДЕН ПАКТ ЗА ГРАЖДАНСКИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРАВА, ЧЛ.27/, КЪМ КОЯТО СТРАНАТА НИ СЕ Е ПРИСЪЕДИНИЛА ПРЕЗ 1976 ГОДИНА.

С ОТГОВОРНОСТ ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ И НАЙ-МАЛКОТО ЗАБАВЯНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА ПРОБЛЕМИТЕ ЩЕ ДОВЕДЕ ДО САМОЗАКРИВАНЕТО НА ВЕСТНИКА, С ВСИЧКИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТОВА ПОЛИТИЧЕСКИ ПОСЛЕДИЦИ.

СОФИЯ, 18 ОКТОМВРИ 1990 Г.         РЕДАКЦИОНЕН КОЛЕКТИВ НА В. "НОВА СВЕТЛИНА"

/СЛЕДВАТ 40 ПОДПИСА/                   /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   Х

СОФИЯ, 22 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТККСТ НА ПPЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОТЕСТ НА ГРУПА ЧЛЕНОВЕ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ /СДПН/.


НА 15 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА В КАНЦЕЛАРИЯТА НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ СЕ ПОЛУЧИ ПОРЕДНАТА ЗАПОВЕД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ЗАЕМАНАТА ОТ НАС СТАЯ. ТЕКСТЪТ НА ЗАПОВЕДТА ГЛАСИ:    "ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗЛИЗАНЕТО НА БСДП-НЕМАРКСИСТИ ОТ СДС И ИЗВАЖДАНЕТО НА Г-Н ЯНКО ЯНКОВ ОТ СЪСТАВА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”, З А П О В Я Д В А М: ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БСДП-НЕМАРКСИСТИ ДА ОСВОБОДЯТ НЕЗАБАВНО ЗАЕМАНАТА ОТ ТЯХ СТАЯ HP. 21 В СГРАДАТА НА БУЛ. "ДОНДУКОВ“ HP.39." СЛЕДВА ПОДПИС И ПЕЧАТ.

СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ-НЕМАРКСИСТИ ПИТА:

НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ГЛАВАТАРЯТ НА СДС БЕРОН ЗАПОВЯДВА ДА СЕ ОСВОБОДИ ЗАЕМАНАТА ОТ НАС СТАЯ? ТОЙ ЛИ Е СОБСТВЕНИК НА ВЪПРОСНАТА СГРАДА, ИЛИ ПЪК КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА СДС?

КОГАТО ПРВЗ М. ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА ВЪПРОСНАТА СГРАДА БЕ ОТПУСНАТА ЗА ОПОЗИЦИЯТА, НИКЪДЕ НЕ БЕ ИЗРИЧНО УПОМЕНАТО, ЧЕ СЪЮЗНОДЕМОКРАТИЧНИТЕ ВОЖДОВЕ ШЕ МОГАТ ДА ГОНЯТ ПРОИЗВОЛНО КОГОТО ПОЖЕЛАЯТ ОТ НЕЯ.
ГЛАВОЗАМАЯЛИЯТ СЕ ЛИДЕР НА СДС БЕРОН ЯВНО ПРЕВИШАВА СВОИТЕ ПРАВА С ЦЕЛ УНИЩОЖАВАНЕТО НА АНТИКОМУНИСТИЧЕСКАТА ОПОЗИЦИЯ. НИЕ СЕ ПИТАМЕ: НЕ СТОЯТ ЛИ ЗАД БВРОН ТЪМНИТЕ СИЛИ НА ОРГАНИТЕ ЗА СИГУРНОСТ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ, ЧИЯТО ЦЕЛ Е ДА БЪДАТ ЛИШЕНИ БОРЦИТЕ СРЕЩУ КОМУНИЗМА ОТ ВСЯКАКВА МАТЕРИАЛНА БАЗА И ТАКА ДА СЕ ПРЕКРАТИ ИЛИ ПОНЕ ЗАБАВИ ВРЕМЕННО ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ.

НАШИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ Г-Н ЯНКО ЯНКОВ НЕ ПРОДАДЕ СВОИТЕ ИДЕИ ЗА ВЛАСТ И ОБЛАГИ КАТО ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ, ПЕТКО СИМЕОНОВ, РУМЕН ВОДЕНИЧАРОВ ИЛИ ПЕТЪР БЕРОН; Г-Н ЯНКОВ И ДО ДЕН-ДНЕШЕН ОТСТОЯВА СВОИТЕ ПОЗИЦИИ ЗА ПЪЛНОТО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ ОТ КОМУНИЗМА И ТОЙ НЕ Е САМ. С НЕГО Е ЦЯЛАТА МУ ЧЛЕНСКА МАСА, КОЯТО МУ ВЯРВА И ЩЕ ГО СЛЕДВА В ТРУДНИЯ МУ ПЪТ. ДОРИ ДА БЪДЕМ ПРОКУДЕНИ ОТ НАШЕТО СЕДАЛИЩЕ, НИЕ ПАК ЩЕ ПРОДЪЛЖИМ НАШАТА БОРБА КАКТО СРЕЩУ ЧЕРВЕНИЯ, ТАКА И СРЕЩУ СИНИЯ КОМУНИЗЪМ.

ДОЛУ РЪЦЕТЕ ОТ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ. БЕРОН, ЕДИН ПОП КРЪСТЬО СТИГА!

СОФИЯ, 16 ОКТОМВРИ 1990 Г.        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 22 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПИСМОТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО КМЕТА НА СТОЛИЦАТА Г-Н АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ.


УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПРОДЪЛЖАВА ВСЕКИДНЕВНО ОТ 18 ЧАСА ЗАПОЧНАТИЯ ОТ 3 ОКТОМВРИ 1990 Г. ФОРУМ /ДЕБАТИ/ - ЕДНА УНИКАЛНА ИНИЦИАТИВА - НА ПЛОЩАД "ДЕМОКРАЦИЯ” НА ТРИБУНАТА НА БИВШИЯ МАВЗОЛЕЙ. ТАМ ЗАСЕДАВА ТРУДОВИЯТ НАРОД, ОПИТВАЙКИ СЕ ДА БЪДЕ В ПОМОЩ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ С ИЗКАЗВАНИЯ, ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА, ПОКАЧВАНЕТО НА ЦЕНИТЕ, ПОНИЖАВАНЕТО НА ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ, СПЕКУЛАТА,
ГРИЖАТА ЗА БЕДНИТЕ, ПРИВИЛЕГИИТЕ /КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ВЕДНАГА ПРЕМАХНАТИ/, СОБСТВЕНОСТТА. ФОРУМЪТ СЕ ЗАНИМАВА СЪЩО ТАКА С ПОЗЕМЛЕНАТА СОБСТВЕНОСТ, ПРИВАТИЗАЦИЯТА, НРАВСТВЕНОСТТА, ЕКОЛОГИЯТА, ДЕЙНОСТТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. НИЕ ОБСЪЖДАМЕ ИСКАНИЯТА ЗА СЪД НАД ВИНОВНИЦИТЕ ЗА ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА И ЗА ПРЕМАХВАНЕТО НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА СИМВОЛИКА ОТ УЛИЦИ, ПЛОЩАДИ, УЧИЛИЩА И ПРЕДПРИЯТИЯ.

НАРОДЪТ Е ЛЪГАН ХИЛЯДИ ПЪТИ И НЕ МОЖЕ ДА ЧАКА СПОКОЙНО ПАДАНЕТО ВПРОПАСТТА НА МИЗЕРИЯТА. НАПРАЗНИ И АБСУРДНИ СА СЪВЕТИТЕ НА Г-Н ЛУКАНОВ ДА СТИСКАМЕ ЗЪБИ И ЗАТЯГАМЕ КОЛАНИ ЗА ОЩЕ ПО-ТРАГИЧНО СПАДАНЕ НА ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ, ЗА ДА СЕ ПРОВЕЖДА ПОСЛЕДНИЯТ АБСУРДЕН ЕКСПЕРИМЕНТ С ТЪРПЕНИЕТО НА НЕЩАСТНИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД. СТИГА НАГЛИ ЛЪЖИ!

КОГАТО НА ПЛОЩАД "ДЕМОКРАЦИЯ" БЪДЕ НАСРОЧЕНО ДРУГО СЪБИТИЕ, МОЛИМ ДА БЪДЕМ ИЗВЕСТЕНИ ПИСМЕНО И ПО ТЕЛЕФОНА, ЗА ДА ПРЕНАСРОЧИМ НАШИЯ ФОРУМ. НАШИЯТ АДРЕС Е: СОФИЯ, ЖК "ДРУЖБА-1", БЛ.ХХ, ВХ.Х, ЕТ.Х, АП.ХХ - ЙОЛО ДЕНЕВ, ТЕЛ. ХХ-ХХ-ХХ.

СОФИЯ, 19 ОКТОМВРИ 1990 Г.          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 22 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ "БЛИЗКИ НА БЪЛГАРИ В ИРАК".


ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ СЪС ЗАГРИЖЕНОСТ И ТРЕВОГА ЗА УТЕЖНЕНАТА СЪДБА И ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА НА БЛИЗО 700 НАШИ СЪНАРОДНИЦИ, ПРИНУДИТЕЛНО ЗАДЪРЖАНИ, ИЗОСТАВЕНИ И ЗАБРАВЕНИ В ДАЛЕЧЕН ИРАК.

ПОЛОЖЕНИЕТО НА БЪЛГАРИТЕ ОТ ДЕН НА ДЕН СE ВЛОШАВА. ЗАТОВА НАСТОЯВАМЕ:

1. НЕЗАБАВНО ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ /В ТОВА ЧИСЛО И ПО ЛИНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ/, ВКЛЮЧВАЩА ХРАНА, МЕДИКАМЕНТИ, ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ - ИНФЕКЦИОНИСТИ, ЕПИДЕМИОЛОЗИ, ПСИХИАТРИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА НЕОТЛОЖНА ПОМОЩ. ПОЛУЧЕН Е ТЕЛЕКС СЪС ЗОВ ЗА ПОМОЩ ОТ РАБОТЕЩИТЕ НА ОБЕКТИТЕ НА "ТРАНСКОМПЛЕКТ" И "АГРОКОМПЛЕКТ" ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЛУЧАИТЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ ОТ ХЕПАТИТ, НА ЗАЧЕСТИЛИ СТОМАШНО-ЧРЕВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, НА СЕРИОЗНИ ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА, ЛИПСА НА ДЕЗИНФЕКЦИОЗНИ СРЕДСТВА И МЕДИКАМЕНТИ. ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА ГРУПА ДА СЪДЕЙСТВУВА ЗА НЕЗАБАВНОТО ЗАВРЪЩАНЕ НА НАЙ-СПЕШНО НУЖДАЕЩИТЕ СЕ.

2. ДА БЪДЕ ПО-БЪРЗО СФОРМИРАНА И ИЗПРАТЕНА ДЪРЖАВНО-ПРАВИТЕЛСТВЕНА ДЕЛЕГАЦИЯ НА ВИСОКО РАВНИЩЕ, ВОДЕНА ОТ ПРЕДСEДАТЕЛЯ /ПРЕЗИДЕНТА/ ИЛИ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ИЛИ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ, В БАГДАД ЗА ПРЕГОВОРИ ЗА ВРЪЩАНЕ НА БЪЛГАРИТЕ ВЪВ ВЪЗМОЖНО НАЙ-КРАТКИ СРОКОВЕ.

СОФИЯ, 18 ОКТОМВРИ 1990 Г.

 
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/