22 декември 1989

 

 

СОФИЯ, 22 ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА                                                                  БРОЙ 13


София, 22 декември - Следва пълният текст на предоставената за разпространение ДЕКЛАРАЦИЯ на общото събрание на работниците от Българската телеграфна агенция.

Ние, работниците от Българската телеграфна агенция изразяваме острото си възмущение и гневен протест срещу кървавите репресии, с които режимът на Чаушеску се опитва да продължи политическата си агония. Изразяваме пълната си подкрепа и солидарност със справедливата борба на румънския народ за човешки права, хляб и демокрация.

Скърбим за многобройните невинни жертви, сред които и деца, покосени от куршумите на диктаторския режим, който води война срещу собствения си народ. Вярваме, че невинно пролятата кръв ше бъде последното престъпление на диктатурата и ще обагри знамената на нова, своводна Румъния.

Настояваме БКП, БЗНС и всички останали обществено-политически сили в България, всички българи да осъдят по най-решителен начин престъпните действия на режима на Чаушеску. Призоваваме Народното събрание, Държавния съвет и правителството да предприемат всичко, което е в тяхна власт, за облекчаване на участта на румънците, за удовлетворяване на законните им права, гарантирани със Заключителния акт от Хелзинки, под който стои и подписът на Румъния. Смятаме за дълг на всяка цивилизована държава да даде своя принос за международната изолация на обречения и ненавистен на цялото човечество кървав режим на Чаушеску.

София, 21 декември 1989 година

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X


София, 22 декември - Следва пълният текст на предоставените за разпространение извадки от ПРОГРАМАТА на Българския национален демократически съюз /БНДС/. Извадките са подготвени от Координационния съвет на БНДС.



ОСНОВАНИЯ

Всички сме синове и дъщери на България, нашето отечество, нашата скъпа Родина. А казал е още Раковски: "Любовта към Отечеството превъзходи всичките световни добрини!"

Нашето отечество преживява съдбоносни дни. Както никога в българската история ние сме заплашени от обезличаване и демографско изчерпване като нация, заплашени сме да погубим родовата си памет, чувството и съзнанието за национална приемственост. Тоталитарният режим, с оглед на своите кастови егоистични интереси, се опита да изтръгне от българската душа народните скрижали и упования, наследените добродетели, да ги замести с примитивни и зловещи кумири.

Дошло е време да се отстрани напластяваната от години ръжда на безродството, да възродим поразените изконни национални добродетели:

 - любов към род и Отечество;
 - трудолюбие и обич към земята;
 - взаимопомощ и взаимопочит;
 - човещина;
 - милосърдие;
 - обич към праотеческата старина;
 - гостолюбие;
 - народният инстинкт за национално съхранение;
 - уважението към другите народи и култури;

Ликвидиран веше българският национален идеал. Ние нямаме сега, в рамките на общочовешките стремления, една обща българска идея, която да ни събере в едно, да ни покаже ясна историческа перспектива, да ни осигури сигурен път към общочовешката цивилизация.

Възпитавани в духа на фалшив интернационализъм и национален нихилизъм, в преклонение пред чужди божества, ние пропиляхме златна национална енергия.

Прерязана е пъпната връв на българската приемственост. От десетилетия управляващите среди позорно мълчат за българите, живеещи извън пределите на страната. Изоставиха на произвола българските исторически паметници в чужбина. Нашепваха коварната мисъл, че българският народ е малък и поради това е обречен на зависимост и придатъчност. Стигнаха дори дотам да предлагат България да влезе в състава на чужди държави.

В последно време с неразумни политически ходове управляващите среди разпалиха опасни етнически сблъсъци, предизвикаха масирана намеса на чужди сили във вътрешните работи на страната, урониха до краен предел националния престиж на България, заложиха на карта съдбата и бъдещето на българската държава.

И всичко това тоталитарно-бюрократичният режим комбинира с неуважение към гражданското достойнство на българина, с унищожаването на предани синове на Отечеството, с разхищаването на народния труд и имот, с пренебрежение към историческите народни традиции, обичаи, празници и обреди, със системна подмяна на историческите имена на селища, местности и улици, на знаците и белезите на българската държавност.

Дошло е време да се осъзнаем, за да отдадем свободни силите си за възстановяване и възраждане на Родината, за спасяване на поразената народна душа.

Родена е нова надежда. Тя идва от вярата, че българската нация има в себе си дълбоко затаени и недокоснати от отровните плесени на тоталитаризма сили, които, отприщени от новото време на свобода и демокрация, могат да възродят България, да я насочат към честити бъднини.

И затова трябва да се работи бързо, умно и далновидно за сцеплението на отечествените сили. Да не се пропуща благовремието, за да не се окажем унизително и завинаги закъснели. В бъдещия общ европейски дом ние можем да влезем само като просветен и благороден народ, силен духом и творчески, уважаван от близки и далечни.

БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ РАТУВА:

 - за чиста и свята република;
 - за свобода на съвестта и вероизповеданията;
 - за историческа гласност;
 - за възраждане на обичайно-обредната система на народа;
 - за утвърждаване на историческите имена на селища, местности, улици, училища и т.н.
 - за официалност, задължителност и чистота на българския език;
 - за защита на териториалната цялост и суверенитета на страната;
 - за демографско възраждане на българската нация;
 - за възстановяване на престижа, правата и имуществата на Българската православна църква, за отделяне на всички религиозни култове от държавата;
 - за подкрепа на българите, живеещи извън България с оглед опазването на тяхната родова памет и връзката им с Родината.

Националната платформа на Съюза очертава и неговите непосредствени задачи в тази област:
 - да настоява за общонародно или общинско допитване относно:
 - наименованието на страната, образа на държавния герб и на знамето на България;
 - националния празник /3 март/ и другите официални държавни празници /Великден, 24 май, Коледа и Нова година/;
 - за текста и музиката на националния химн;
 - за имената на градовете, селата, улиците, училищата, фабриките и т.н.

Съюзът ще се бори против извращенията на националната история. Ще настоява за написването на нови учебници по родна история за училищата.

Съюзът ще предлага и ще действува за решаването на етническите и верските проблеми единствено чрез народно допитване, като отрича правото на която и да е част от народа, на партиите, съюзите и разнородните политически тенденции да се разпореждат или спекулират с националния интерес.

Всяка малцинствена група на българска земя да има право на етническа и лична идентичност.

Да се поддържа традиционната българска търпимост спрямо всички родени в страната или временно пребиваващи в нея граждани от друг произход, вяра, религия и език.

Да се воюва срещу всякакви опити за намеса на чужди сили във вътрешно-етническите отношения в страната, срещу опитите за дестабилизиране на нейната сигурност, икономика и териториална цялост.

Съюзът ще приема за свои членове лица от всички етнически групи или верски малцинства, щом одобряват неговата програма и ще защитава тяхната свобода и сигурност на равноправни български граждани.

Съюзът ще поддържа постоянни връзки с българите, живеещи вън от България. Ще подкрепя с всички законни средства организациите и начинанията на българската патриотична емиграция.

Българският национален демократически съюз ратува за създаване на модерно, демократично обществено устройство на страната, единствената гаранция за нейното национално възраждане и духовно изцеление.

За приемане чрез народно допитване на нова конституция на България, която да осигури правни гаранции за основните граждански свободи:

 - гаранции за всички видове собственост - частна, кооперативна /колективна/, държавна и наддържавна;
 - възстановяване на основните човешки права и свободи - правото на живот и труд, на собственост и свободно придвижване, свобода на съвестта и вероизповеданията, на словото, събранията,сдруженията, на печата и кореспонденцията. Гаранции за дома, имота, труда, честта и сигурността на гражданите.
 - многопартийна система, гарантирана от свободни избори на национална и общинска основа.
  разделение на властите:
 - законодателната, съдебната и изпълнителната власт под върховния контрол на народа и законно избраните от него Парламент и Конституционен съд;
 - равенство на българските граждани пред закона;
 - общонародно допитване на названието и прерогативите на държавния глава;
 - цялостно систематизиране на българското законодателство в съответствие с Конституцията и с "Международната харта за правата на човека" от 1948 година;

Съюзът ще способствува за провеждане на модерна социална политика, отговаряща на интересите на работниците, селяните, интелигенцията и професионалните групи.

Съдебна отговорност за злоупотребите с власт и положение, за корупция и незаконно забогатяване, за културно вредителство, за извършени насилия, издевателства, увреждания и лични обиди над български граждани.
 - Безплатна медицинска помощ. Държавни грижи за социално слабите и за деца с тежки недъзи;
 - намаляване на редовната военна служба, деполитизиране на армията и възпитаване на войните единствено в служба на вярност към Отечеството и народа;
 - задължително безплатно обучение до завършване на гимназиалния курс;
 - автономия на университетите и научните учреждения;
 - намаляване на силите за сигурност и поставянето им под контрола на общините и на Парламента;
 - правото на селяните да притежават, наследяват и владеят своите земи и имущества;
 - правото на работниците за акционерно участие в собствеността и печалбите на фабриките и заводите;
 - правото на интелигенцията на професионално сдружаване и на стопанска и културна инициатива;

Основна грижа на Съюза ще бъде моралната обнова на българското общество!

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X


София, 22 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ДЕКЛАРАЦИЯТА на Съюза на преводачите в България, адресирана до Председателя на Народното съврание на Народна република България.

Членовете на Съюза на преводачите в България посрещнаха с големи надежди решенията на пленума на ЦК на БКП от 10 ноември и последвалите го сесии на Народното съврание, като първи стъпки към превръщането на България в демократична и правова държава.

Само за месец у нас се извършиха промени, които изтръгнаха целия ни народ от дългогодишна политическа апатия. Но до истински градивен и равноправен диалог между различните обществени и политически сили още не се е стигнало. Пречат му рецидивите на тоталитаризма, недемонтираната командно-административна машина, номенклатурната система, недостойните опити за противопоставяне на различните видове труд, на работничеството и интелигенцията.

Единството, което е жизнено необходимо на България в това съдбовно време, може да се постигне не чрез довчерашното ни "единодушие", а чрез равноправие на всички конструктивни гледни точки по отношение на миналото, настоящето и бъдещето на страната. Особено опасни за процеса на обновление са произволните етикети, като "екстремизъм", "политическа реакция", "антисоциалистически сили" и др., които ни връщат към времето на сталинизма.

Преустройството у нас закъсня, но то има исторически шанс да се поучи както от грешките, така и от сполуките, които характеризират развитието му в другите социалистически страни.

1. Ние очакваме от Народното събрание да издаде законови гаранции за необратимостта на процесите на демократизация в нашата страна:
 - като осигури равноправно участие на всички заинтересовани обществени сили в търсенето на отговорност от виновниците за политическата, културната и стопанската криза. Това е предпоставка за коренна промяна в принципите и методите за управление - от тоталитаризма към демокрацията;
 - като гарантира свободни и демократични избори със закон, който да бъде подложен на предварително всенародно обсъждане;
 - като съдейства за хуманното и демократично решаване на националния въпрос.

2. Членовете на Съюза на преводачите в България се вълнуват за бъдещето на хуманитарните ценности и очакват, че в нашата страна ще бъде създадена законодателна основа за действително поощряване на творчеството, като на всеки създател на духовни ценности се осигури:
 - правото да твори според таланта и гражданската си съвест и да предоставя свободно своите произведения за обществена оценка. Така ще се премахне тежесттта на неузаконената, но реално съществуваща у нас цензура. Жизнено неовходимо за българската култура е незабавно да се изготви закон, гарантиращ свободата на словото и печата, чийто проект да бъде подложен на всенародно обсъждане;
 - правото и реалната възможност да се живее от творческия труд. Това предполага гарантиране на авторските права; на твърд минимум на авторските възнаграждения за различните видове творчески труд, който да се актуализира периодично с оглед на инфлацията и промените в жизнения стандарт; на авторски процент от търговската печалба. Заплащането на висококвалифицирания преводачески труд, който незаслужено е подценяван, трябва да се приведе в съответствие със световните норми;
 - правото на социални осигуровки при работа на свободна практика и пенсиониране на базата на доходите от щатното възнаграждение и средната месечна сума на хонорарите.

3. За демократичното и свободно развитие на българската култура е необходимо:
 - да се прилага диференцирана данъчна политика, която отчита спецификата и значението на интелектуалния труд и подпомага целево социалната реализация на насъщни за нашия духовен живот ценности;
 - издателското дело да се освободи от централизма и одържавяването и да се създадат условия за възникване на кооперативни, акционерни и др. издателства. Такова освобождаване е възможно само ако се премахне монополът върху разпределението на хартията и полиграфската база и се разформирова ТСО "Българска книга и печат".

4. За да осъществяват пълноценно своите общонационални задачи творческо-професионалните съюзи:
 - трябва да бъдат освободени от всички форми на идеологическа опека;
 - да получат право за законодателна инициатива в областта на културата, а законопроектите, засягащи техните интереси, да им се предоставят за мнение.

Неотложно трябва да се преразгледа действащият в момента Закон за творческите фондове, на който се опира несправедливото разпределение на отчисленията от продажната цена на преводните произведения със запазени авторски права.

5. Като обединение на творци, които посредничат в диалога на българската култура с чуждите култури, Съюзът на преводачите настоява за по-широко и пълноценно използване на международното
общуване като път за установяване и създаване на общочовешки ценности.

Това предполага:
 - да се осигури свободен достъп до информацията за световния опит във всички сфери на живота;
 - всички възможности за обучение, специализации и научна работа в чужбина да стават достояние на заинтересованите специалисти, като им се гарантира правото да кандидатстват свободно за тях според предявените изисквания;
 - да се активизират културните връзки с българите в съседните страни и по света.

6. Главната цел на Съюза на преводачите в България е "да съдейства за обогатяването на националната ни култура с най-ценното от световната култура и наука, съответстващо на духовните потребности на народа, както и за пропагандирането на постиженията на българската култура и наука по света".

Затова е неовходимо:
 - да се създадат условия той да се издържа сам като самостоятелно разполага с придовитите от стопанска дейност средства и бъде освоводен от данък върху печалбата, данък върху средствата за работна заплата и вноските за народните съвети, като начислените суми се внасят целево в СПБ за създаване на нормална материална база и за осъществяване на задачите, залегнали в неговия устав;
 - в най-скоро време да бъде регламентиран социалният и професионалният статут на преводача, който досега не е намерил място в нормативните уредби.

Като висш законодателен орган на Народна република България, Народното събрание може да разчита на компетентна помощ от Съюза на преводачите в България по всички въпроси, засягащи преводното дело. Неговите членове подкрепят безрезервно всички инициативи за гарантиране на гласността, демокрацията, основните човешки права и свободи, свободата на творчеството и на търсещия човешки дух.

София 18 декември 1989 година

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X


София, 22 декември - Следва пълният текст на предоставената за разпространение ДЕКЛАРАЦИЯ на Управителния съвет на независимото сдружение "ЕКОГЛАСНОСТ" по повод на доклада на министъра на вътрешните работи пред Народното съврание.

Като осъзнава значимостта на сегашния момент за развитието на демократичните процеси в страната, Управителният съвет смята за необходимо да информира обществеността за следното:

1. На 26.10.1989 г. в градината пред "Кристал" нашето сдружение провеждаше събиране на подписи под петиция за всенародно обсъждане на проектите "Рила" и "Места". Това бе мирно мероприятие, гарантирано от конституционните права на гражданите в НРБ и от организационо-политическите ангажименти, които страната ни бе поела като домакин на Европейския Екофорум.

Като не съобщи всички обстоятелетва в хронологичен ред и смеси вътрешноорганизационните "паралелни" мероприятия със събирането на подписи, за което не е необходимо специално разрешение и място, министър Танев създаде погрешно впечатление у народните
представители, че ние, макар и формално, сме били нарушили обществения ред и спокойствие, поради което намесата на органите на МВР била в крайна cметка оправдана. Какви са фактите?

 - Организираната от "ЕКОГЛАСНОСТ" подписка бе законна акция в осъществяване на член 31, 54, 55 от Конституцията на НРБ.
 - Не съществуват нормативни актове, които да забраняват такива акции или да предвиждат особен ред за тяхното провеждане.
 - Цитираният от министър Танев документ на СНС, определящ място за провеждане на паралелни мероприятия, съпътствуващи Европейския Екофорум, представлява не Решение на ИК на СНС или негово разпореждане, а лично писмо до Александър Каракачанов от Стефан Нинов, с изходящ номер 94-А-64 от 25.10.1989 г. Това писмо няма нормативен характер, нито характер на законово разпореждане, поради което то няма и не може да има задължителна сила нито за "ЕКОГЛАСНОСТ", нито за други организации и лица.

 Ето защо провежданата при пълно спазване на обществения ред акция за събиране на подписи пред "Кристал" е напълно законна и намесата на органи на МВР не може да бъде оправдана, нещо повече, тя противоречи на законите. По този въпрос министър Танев не взе отношение, което беше задължително за един министър на вътрешните работи, докладващ пред форум като Народното събрание.

Във въпросния доклад обстоятелствата, свързани пряко с разправата над членовете на "ЕКОГЛАСНОСТ" бяха представени непълно и неточно, което дезинформира народните представители и обществеността. В действителност разправата бе най-груб израз н враждебното отношение на тогавашното партийно и държавно ръководство към независимото сдружение. Побоят над негови членове бе не само противозаконна, но и крайно брутална демонстрация на физическа сила и политическо безсилие. В изпълнение на нареждане "свише" и пред очите на много граждани, органите на МВР проявиха преднамерена грубост и дори жестокост. Инцидентът бе предизвикан именно с появата и действията на униформена милиция и слезли от нейните автобуси цивилни лица. Хората, които мирно събираха подписи, бяха удряни, влачени, блъскани и малтретирани дори в автобусите на МВР.

Целта на тези действия далеч не беше само да промени мястото на събиране на подписи, каквото впечатление се опитва да остави докладът на министър Танев, но и да се упражни пряко физическо насилие спрямо членове на сдружението за сплашване на обществеността. Побоят продължи и в автобусите на МВР след насилственото вкарване в тях на активистите на "ЕКОГЛАСНОСТ" и на случайни граждани /между другото, така нареченото "още едно лице" не е кой да е, а кореспондентът на Би-Би-Си, Майк Пауър, което също бе грубо нарушение на изискванията на Заключителния документ на Виенската среща за сигурност и сътрудничество в Европа/.

От друга страна, някои лица бяха откарани не в Южния парк, а в поделения на МВР и дори извън града - на 20 км сред полето и даже в Русе, с белезници на ръце. Дори председателят на сдружението Петър Слабаков беше малтретиран, а твърдението, че Деян Кюранов се опитал сам да се увреди, представлява най-грубо изопачаване на фактите. За подробностите и конкретното развитие на тези събития "ЕКОГЛАСНОСТ" своевременно представи в МВР конкретните си оплаквания и доказателства, с които министър Танев следваше да се запознае преди да докладва пред Народното събрание. Става дума за разкриването на една предварително организирана и централно координирана противозаконна и антидемократична акция от ведомство, на което е възложено опазването на овществения ред, а не нарушаването на законите на страната.

2. Като ръководител на това ведомство министър Танев следваше да се ориентира добре и носи отговорност за всичко, което става в МВР. От своя страна той е задължен да информира точно и обективно законодателната власт за нередностите. Вместо това, за съжаление, той демонстрира липса на контрол върху действията на повереното му ведомство, както и необективност при представянето им в Народното събрание. Министър Танев дори не взе отношение по законността на нашата акция и незаконосъобразността на действията на повереното му ведомство, за което като цяло той носи отговорност. Необективността му се дължи или на неинформираност, или на премълчаване и неявно солидаризиране с една невярна версия. И в двата случай тя е несъвместима с високо отговорните функции на един министър на вътрешните работи.

Поради всичко това, УС на независимото сдружение "ЕКОГЛАСНОСТ" настоява за оставката на министър Танев от поста му, за освобождаване от длъжност на генерал Григор Шопов и на генерал Малинчев, на всички преки виновници за случилото се на 26.10.1989 г.

"ЕКОГЛАСНОСТ" настоява за пълна и обективна информация за тези събития и е готова да даде пресконференция по този повод.

София, 20.10.1989 г.

/ПРЕССЛУЖБА"КУРИЕР"/


X   X   X


София, 22 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ОБРЪЩЕНИЕТО - ПЕТИЦИЯ на Независимите студентски дружества. Документът е предаден в Народното съврание на 13 декември 1989 година от Координационния инициативен комитет на НСД.

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
В нашата Учредителна декларация и Практическа програма като основни наши цели са залегнали демократизацията на висшето овразование и на студентския живот. В изпълнение на тези цели, представяме на Вашето внимане нашите искания и се надяваме, че те ще бъдат взети предвид при обсъждането от Вас на съответните закони и законопроекти.

НАШИТЕ ИСКАНИЯ СА СЛЕДНИТЕ:
І. /РИМСКО/ Изменения на Конституцията на Народна Република България.

Ние настояваме за отмяна на следните текстове:
1. Член 1, ал.2 и 3, които предвиждат ръководната роля на БКП.
2. Член 38, ал.З, изречение второ, предвиждащо задължение на родителите да възпитават децата си в комунистически дух.
3. Член 39, ал.1 - "Възпитанието на младежта в комунистически дух е задължение    на цялото овщество"
4. Член 45, ал.З - "Овразованието се основава на постиженията на марксистко-ленинската идеология"

Считаме, че тези текстове са създадени    с догматическо-иделогически цели и мястото им не    е в конституцията.

За това смятаме, че не бива да се считате обвързани с член 143, ал.2-ра от Конституцията на НРБ, който предвижда предварителен, едномесечен срок за внасяне на проекти за изменение на Конституцията.

2./РИМСКО/ АВТОНОМИЯ НА ВУЗ

Под автономия на ВУЗ ние разбираме:

Административна независимост на ВУЗ по следните въпроси:
1. Финансова самостоятелност. Бюджетът на ВУЗ да се определя от Народното събрание и да се изразходва от Академичните и административните органи на ВУЗ.
2. Самостоятелност при определяне на критериите за избор на преподаватели и прием на студенти.
3. Самостоятелност при определяне на учебните програми и критериите за оценка на знанията на студентите.
4. Самостоятелност при определяне на академичните и административните структури на ВУЗ със съответен правилник.
5.  ериториална неприкосновеност на ВУЗ.

3. /РИМСКО/ НОВ ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Настояваме проектът да бъде предоставен за обсъждане от преподаватели, студенти и всички заинтересовани. Смятаме също, че би било целесъобразно да бъдат изготвени и разгледани и други алтернативни проекти.

4. /РИМСКО/ ИЗМЕНЕНИЕ НА УКАЗ 265 ЗА ГРАЖДАНСКАТА ОТБРАНА

С оглед освобождаването на учебните програми от несвойствени и неподходящи учебни дисциплини, да бъде премахната учебната дисциплина ОЗННС - Гражданска отбрана, като задължителен за всички ВУЗ. Нашата идея е академизиране и демилитаризиране на тази дисциплина, което да се извърши от съответните катедрени съвети, съобразно спецификата на отделните ВУЗ и факултети.

С оглед на по-нататъшното ни участие в решаването на тези и подобни проблеми от Народното събрание, ние си запазваме възможността за допълване и конкретизиране на нашите предложения...

Надяваме се, че гореизложените наши искания, ше Бъдат разгледани още на тази сесия.

ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕШНА И ПОЛЗОТВОРНА РАБОТА!

С УВАЖЕНИЕ

КООРДИНАЦИОНЕН ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА

СОФИЯ, 13.12.1989 ГОДИНА

 


/ПРЕССЛУЖБА " КУРИЕР"/