22 декември 1995


София, 22 декември 1995 година
Брой 251 /1552/    

Редактор: Нина Гаврилова
тел: 73-37 - 202 факс: 73-37 - 342

    

Весели Коледни празници !

 

София, 22 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК ПО ПОВОД НА ИСКАНАТА ОСТАВКА НА ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО. Документът е адресиран до председателя на Народното събрание.


Във връзка с публикации в средствата за масова информация, че представители на Български бизнес блок /БББ/ подкрепят искането за оставка на генералния директор на Българското наицонално радио /БНР/ Вечеслав Тунев, бихме искали да заявим:

1. Никой от деветимата членове на Парламентарната група /ПГ/ на БББ не е подкрепял горепосоченото искане.

2. ПГ на БББ досега няма повод да оттегли доверието си към г-н Тунев. Кадровата политика на БНР е изцяло в неговите правомощия и именно искането за оставка на г-н Тунев представлява недопустим натиск извън системата на БНР за решаване на кадрови проблеми по чисто политически път.

Накрая бихме искали да изразим съжалението си, че протестът на журналистите от програма "Хоризонт" бе използван за раздухване на яростна кампания против един достоен и честен човек като Вечеслав Тунев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ НА БББ:

Димитър Дичев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 22 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗДРАВИТЕЛНО ПИСМО ОТ ИДЕЙНО ОБЕДИНЕНИЕ "МАРКСИСТКА ПЛАТФОРМА" В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПРЕЗИДИУМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ГЕНАДИ ЗЮГАНОВ ПО ПОВОД НА ИЗБОРИТЕ В РУСИЯ.


Поздравяваме Ви и във Ваше лице всички комунисти, симпатизанти и безпартийни патриоти по повод убедителната победа в изборите за Дума.

Убедени сме в историческата необходимост от възстановяването на Съветския съюз и ползотворните връзки на комунистическата партия на Русия и марксистките сили в България и света за излизане от кризата, за възраждане и развитие на социализма в нашите страни.

София, 19 декември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 22 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ В 36-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПО ПОВОД НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ НОРМИ ЗА РАБОТА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ МЕДИИ. Документът е адресиран да председателката на Комисията за телевизия, радио и БТА към 37-то Народно събрание и до членовете на комисията.


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

С нарастващо безпокойство следях през последните няколко месеца зачестилите случаи на драстично погазване на демократичните норми за работа на електронните медии, оформящи вече един цялостен стил на контрол, вмешателство и цензура, стил на задушаване на основното право за свободен достъп до информацията. Като участник в Кръглата маса от 1991 г.[?], народен представител във Великото народно събрание и в 36-то Народно събрание, като член на парламентарната медийна комисия във Великото народно събрание и председател на същата комисия за времето на мандата на 36-то Народно събрание смятам за свой дълг да ви обърна внимание, уважаеми народни представители, че цялата тази порочна практика е грубо нарушение на член 10 от Европейската конвенция за правата на човека /по която Република България е страна от 1992 г./ и на уводните текстове на Европейската конвенция за Трансгранична телевизия /която неизменно ни е ръководила в нашата дейност като парламентаристи/. Уволнението на седмината водещи журналисти в Българско национално радио на 18 декември 1995 г., предшествано от уволнението на заместник-генералната директорка на Българско национално радио Райна Константинова, е засега драматичната кулминация на този насилнически стил на ръководство и контрол.

Искам да ви припомня, уважаеми народни представители, че когато в началото на дейността на 36-то Народно събрание оформихме с консенсус принципите на демократичната реформа в електронните медии, залегнали в серия наши решения, конкурентоспособността на двете национални програми, екипния принцип на работа на журналистите, редакторите и техническите сътрудници и продуцентските взаимоотношения, засилването на личностното творческо журналистическо участие в програмите бяха тези основни елементи, по които всички имахме пълно съгласие и чието спазване бе поето като задължение от всички избрани от Народното събрание ръководители на националното радио и националната телевизия. Тези основни моменти на реформата досега не са били оспорвани от никого и именно тях поставяха като основа на исканията си протестиращите срещу посегателствата спрямо правото на свободно изразяване на журналисти от Българско национално радио. Ето защо, уважаеми народни представители, сега вие сте длъжни да защитите уволнените журналисти и да предизвикате възстановяването им като водещи в Българско национално радио, след като те са отстоявали именно това, което е по закон и по европейските норми на работа на електронните медии, което и ние, парламентаристите от три народни събрания, определихме като основни принципи на реформата в радиото и телевизия.

Уверявам ви, уважаеми народни представители, че неизпълнението на вашите конституционни правомощия, дадени ви от параграф 6 на Преходните и заключителните разпоредби на Конституцията на Република България, ще принуди представители на демократичните политически партии и неправителствени организации да се отнесат към институциите, осъществяващи наднационален контрол върху спазването на поетите задължения от подписалите Европейската конвенция за правата на човека държави: Европейската комисия, Европейския съд и Комитета на министрите на Съвета на Европа. Трябва ли да се припомня, че с акта на ратификацията на конвенцията нейните норми автоматично се превръщат в част от вътрешното право на Република България?

Апелирам към вашия разум, към гражданското ви достойнство.

София, 19 декември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 22 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА УВОЛНЕНИЯТА НА ЖУРНАЛИСТИТЕ В БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО.


Масовите уволнения на журналистите от Българското национално радио /БНР/ имат явен политически и репресивен характер. Чистката се прави в крещящо нарушение на българските и на международните правни норми, регламентиращи професионалните, синдикалните и гражданските права на представителите на свободното слово.

От днес, 19 декември 1995 г., централата на Конфедерацията на независимите синдикати в България включва всички свои ресурси в подкрепа на уволнените журналисти.

Свободата на словото няма да бъде спряна с политически контрол, цензура и персонални репресии.

София, 19 декември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 22 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ПО ПОВОД НА УВОЛНЕНИЯТА НА ЖУРНАЛИСТИТЕ В БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНОРАДИО.


По повод уволненията в Българското национално радио /БНР/ ръководството на Съюзът на българските журналисти /СБЖ/ категорично възразява на този начин на действие - да се решават конфликти чрез всеобщо отречения член "Капудалиев".

Настояваме вместо уволнения да продължи диалогът.

Каним генералния директор на БНР Вечеслав Тунев на незабавна среща.

Свикваме заседание на Секретариата на СБЖ.

София, 19 декември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 22 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ДО ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО ПО ПОВОДНА УВОЛНЕНИЯТА НА РАДИОЖУРНАЛИСТИ.


ГОСПОДИН ТУНЕВ,

Управителният съвет на Българския лекарски съюз разгледа Вашето решение за уволнението на седем от най-добрите български радиожурналисти. Никой в нашата страна не може да приеме версията за слаб професионализъм, очевидно се касае за груба политическа разправа, и то в навечерието на най-светлите и чисти семейни празници - Коледа и Нова година. Никому ние не пожелаваме такова празнуване. След издаването на Вашите заповеди на нас, българските лекари, ни е лесно обяснимо поведението на здравния министър д-р М.Виткова, която готви подобна разправа с частната лекарска практика.

Явно в нашата страна при това правителство не може да има свободно слово, свободен печат и практикуване на свободни професии като тази на лекаря. Демонстрацията на сила е най-доброто доказателство за съществуващата слабост.

София, 20 декември 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Димитър Игнатов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 22 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ЛЕКАРСКАТА СЕКЦИЯ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ ПО ПОВОД НА ПРОБЛЕМИТЕ НА ВЕСТНИК "ЗЕМЕДЕЛСКО ЗНАМЕ"


На 12 декември 1995 г. Централното ръководство на Лекарската секция към Българския земеделски народен съюз /БЗНС/ в София на заседание в Съюзния дом, ул. "Врабча" 1, след като изслуша информация от председателя на лекарската секция д-р Йордан Козарев за сегашното състояние на в. "Земеделско знаме", констатира и взе следното решение:

Скъпи колеги! От 1993 г. нашият вестник се намира в тежка икономическа криза, която се обуславя от многократното поскъпване на хартията, абонатите от 30 000 тогава сега значително намаляват. Днес един брой на вестника струва над 10 лв. Броевете, пуснати на свободна продажба, половината се бракуват за сметка на редакцията. Никога през периода на своето съществуване "Земеделско знаме" не е спирал, нито се е намирал в такава тежка икономическа стагнация. Управителният съвет на БЗНС предлага да се създаде акционерно дружество с една акция от 1000 лева за всеки акционер. Акцията за набиране членове сдружени земеделци-акционери върви успешно. Спасяването на нашия любим вестник-политически издържан, трябва да стане от нас и чрез нас. Не жалете средства, нито време за постигане на поставената задача. Не забравяйте жертвите, които даде организацията за нейното право да съществува. Днес БЗНС е във възход. Това се доказа от успехите и постигнатите резултати от изборите за кметове и съветници. Скъпи колеги, помогнете на организацията, на нейния вестник, за да победим в борбата си за демокрация, народовластие и свобода.

ЦЕНТРАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ЛЕКАРСКАТА СЕКЦИЯ: д-р Йордан Козарев

/Пресслужба "Куриер"/


14:00:00


Редактор: Лилия Томова
Технически изпълнители: Иванка Тодорова
                                           Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!

 

♦ Коментирайте на страницата на Омда във Фейсбук