22 август 1991

София, 22 август 1991 година

Брой 164 /439/

Ръководител Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов


София, 22 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ТРЕВОЖНОТО РАЗВИТИЕ НА СЪБИТИЯТА В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ.


ДЕКЛАРАЦИЯ
на Националния съвет на Отечествения съюз

В днешния ден на един взаимно обвързан свят, който гради нов демократичен ред и сигурност, новините от Москва смутиха и разтревожиха човечеството. Тревогата обхваща и нашата страна.

Националният съвет на Отечествения съюз изразява своята загриженост от развоя на събитията в СССР, от неизвестността около президента Михаил Горбачов и обявеното извънредно положение.

Ние сме за продължаване на започнатите от Горбачов и съветското ръководство промени и реформи и се надяваме, че СССР ще спазва поетите от него международни ангажименти в интерес на положителните тенденции в развитието на света.

Българският народ, макар и трудно, но последователно изгражда новия си демократичен дом. Отечественият съюз изразява отново непоколебимата си решителност да следва и укрепва демократичните процеси у нас - единствена алтернатива за бъдещето на България.

София, 20 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СОЦИАЛИЗЪМ /ДЕМОС/ ЗА ОБСТАНОВКАТА В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ И В ПОДКРЕПА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В СССР.


На 19 август 1991 г. беше направен опит да бъде свален от власт президентът на Съветския съюз М.С.Горбачов. Каквито и да са били причините, подобен акт не може да бъде оценен по друг начин освен като противоконституционен. Това е преврат, извършен предимно със силите на сигурността и армията и направляван от консерватори и неосталинисти.

Такава е нашата сериозна и принципна оценка на драматичните събития в СССР. Ние изразяваме нашата твърда подкрепа за демократичните сили в Съветския съюз, които са за възстановяване на конституционния ред.

От гледна точка на епохалните промени в целия свят и перспективите пред човечеството, този факт има съдбоносно значение. Отстранява се от власт не една личност, не едно правителство, а една идея, една политика, имаща определящо значение за много народи в Европа и света.

Особено печално е, че превратът е насочен срещу личност с мащаба и величината на М.С.Горбачов. Животът на Горбачов трябва да бъде поставен вън от опасност, сигурността му - гарантирана!

Процесът на преустройство, започнал по инициатива на президента Горбачов, не само разруши тоталитарните структури в източноевропейските страни, но стана основа за премахване разделението на света на две световни системи, за окончателен край на студената война и за създаването на нов икономически и политически ред.

Ние ясно и открито декларираме привързаността си към демократичните ценности и законовия ред при решаването на възкникващите проблеми. Както през изминалите почти две години след 10 ноември 1989 година, ние няма да позволим подобни процеси да се извършат в нашата страна. Макар и притиснати и отстранени от властта, консервативни групи в България все още съществуват, носталгията по миналото не е окончателно изживяна.

Ние не можем да приемем и позицията на изчакване за определянето на позиция спрямо конюнктурното развитие на събитията.

Събитията в Съветския съюз показват, че необолшевизмът и неосталинизмът могат да възникнат както отляво, така и отдясно, че форсирането на събитията, съвременното якубинство, водещо към конфронтация, могат да доведат до трагични събития.

Ние държим България да развива отношенията си със Съветския съюз. От жизнено значение за нея е те да се развиват на основата на зачитането на националния суверенитет, ценностите на демокрацията и в рамките на общоевропейския обединителен процес.

Вярваме, че обществеността и демократичните сили у нас независимо от партийните си различия са готови да отстояват конституционния ред и институции, парламентарната демокрация и свободата на личността.

София, 21 август 1991 г., 12.00 ч.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОТО ВЪВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ.


Развитието на събитията в Съветския съюз през последните месеци беше заредено с драматизъм и тревога. От информационните средства научихме, че призори на 19 август управлението на страната е поето от Комитет по извънредното положение. Всяка държава е суверенна сама да решава своите проблеми. Но ние категорично отхвърляме действията от 19 август като недемократичен и противоконституционен политически акт. Ние сме против такива действия, независимо от кого и къде са извършени те. Въвеждането на извънредно положение чрез отстраняване на законния президент на страната Михаил Горбачов - инициатора на новото политическо мислене и на реформите в Източна Европа, вместо гаранция за гражданския мир представлява заплаха за него и поражда сериозни съмнения за съдбата на демократичния процес в Съветския съюз.

Ние си даваме сметка, че социално-икономическата разруха, острото политическо противопоставяне, стачният натиск и анархията, са силно "изкушение" някои да потърсят "решение" и "изход" в една диктатура. От такава опасност не е напълно застрахована и нашата страна, тъй като и тя е в подобна икономическа ситуация. Събитията в СССР могат да окуражат привържениците на крайни действия, макар и мотивирани от противоположни политически подбуди и интереси - било да възстановят "добрия стар ред", било да ускорят победата на "добрия нов ред". Поради това ние категорично се противопоставяме на всякакви опити за политически спекулации със сложните и драматични събития в СССР, на всички намерения тези събития да бъдат разглеждани едностранчиво, да бъдат пренасяни механично в нашата действителност, да се правят тенденциозни аналогии и внушения за сметка на Българската социалистическа партия, да се използуват за пропагандни предизборни цели и още повече - за поставяне под съмнение на нашите отношения със Съветския съюз.

Надяваме се, че сегашното положение в СССР ще бъде сигнал за западния свят за по-резултатно сътрудничество с държавите от Източна Европа. Досега изчаквателната позиция на Запада се изразяваше предимно в общи окуражителни уверения и непрекъснато поставяне на условия, но не бе съпроводена с достатъчно реални и ефективни стъпки на съдействие за излизане от икономическата криза.

Движението за радикална промяна се обръща към всички социалисти с призив да се противопоставим на възможността от активизиране на консервативните настроения в БСП, предизвикани от последните събития в СССР. В този момент партията трябва да продължи и задълбочи своята необратима промяна, за да бъде тя и занапред действителен гарант за стабилност на демократичната промяна в страната.

Ние призоваваме всеки гражданин на Република България да съдейства за съхраняване на гражданския мир, за подкрепа на конституционния ред, гаранция за който трябва да бъдат предстоящите избори.

Призоваваме всички граждани на Република България, независимо от тяхната политическа окраска, да подкрепят силите на демокрацията и законните институции в СССР.

София, 20 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ КЪМ ВСИЧКИ ПРОФСЪЮЗНИ ЦЕНТРАЛИ В СССР И КЪМ ВСИЧКИ СЪВЕТСКИ ТРУДЕЩИ СЕ.


Изпълнителният комитет на Конфедерацията на независимите синдикати в България, най-голямата синдикална централа в България, изразява своята солидарност със съветските трудещи се в този драматичен за страната им момент.

Голяма е нашата загриженост във връзка с посегателствата върху правата на трудещите се, които всяка една диктатура носи със себе си. Ние сме дълбоко убедени, че там, където има извънредно положение и диктатура, там няма синдикални права.

Недостигът на информация и явната дезинформация пречи да направим цялостен анализ и пълна преценка на събитията в СССР. Дори те да са плод на политически сценарий, използуването на тежкото икономическо положение и натрупаните в СССР социални проблеми за постигане на нечисти цели е недопустимо.

Изпълнителният комитет на Конфедерацията на независимите синдикати в България заявява, че следи с огромно безпокойство събитията в СССР. Ние изразяваме своята пълна солидарност с всички, които защищават демокрацията в СССР, конституционния и законов път за разрешаване на съществуващите проблеми, с всички съветски трудещи се, на които са скъпи принципите на демокрацията и които са готови да ги отстояват.

София, 21 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА СДС-ЛИБЕРАЛИ /ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ, ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - КОНСЕРВАТИВЕН СГОВОР/, ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ", СДС-ЦЕНТЪР /БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ/, КЛУБ НА РЕПРЕСИРАНИТЕ, АСО-НЕЗАВИСИМИ И БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗВИТИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА И НАРАСТВАНЕТО НА СОЦИАЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ.


Обединени от грижата за спасението на България по пътя на радикалната реформа с парламентарни и конституционни средства, ние изразяваме своята тревога от развитието на политическата обстановка и от нарастването на социалното напрежение.

В страната се надига стачна вълна. Проблемите, натрупани от 45-годишното управление на Комунистическата партия, се използват днес от червената стопанска номенклатура. С тях спекулират ръководни кръгове на БСП, включително в правителството, както и ръководството на Конфедерацията на труда "Подкрепа". Те искат да спрат реформата, да постигнат нечисти политически цели и да разрушат социалния мир в навечерието на изборите.

Реформата е необходима за България. Тя трябва да продължи. Затова ние призоваваме:

- хората на наемния труд да правят разлика между желаното и реалните възможности на икономиката;
- държавните институции да осигурят в рамките на своите правомощия хода на реформата, спазването на законността и общественото спокойствие;
- останалите политически сили - да подпишем ново политическо споразумение, което да гарантира стабилността в страната и да създаде условия за произвеждането на свободни и демократични избори.

София, 17 август 1991 г.

ПОДПИСАЛИ:

СДС - ЛИБЕРАЛИ
ЗА ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ: Л.Иванов
ЗА ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ: П.Симеонов
ЗА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - КОНСЕРВАТИВЕН СГОВОР: Ст.Стоянов
ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ": Кр.Станчев

СДС - ЦЕНТЪР

ЗА БЪЛГАРСКА
СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: М.Петков
КЛУБ НА РЕПРЕСИРАНИТЕ: Д.Баталов
АСО - НЕЗАВИСИМИ: М.Манолов
БЗНС - ЕДИНЕН: Ал. Стамболийски

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ /ОКЗНИ/ ДИМИТЪР АРНАУДОВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ, ПО ПОВОД ВЛИЗАНЕТО НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА В КОАЛИЦИЯ С БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


Отечествената партия на труда бе политическият образ на Общонародния комитет за защита на националните интереси. Влизането й в коалиция с БСП и останалите партии с лява политическа ориентация наруши основния принцип за надпартийност на ОКЗНИ като обществено-политическо движение.

Това налага незабавното свикване на извънредно общо делегатско събрание на ОКЗНИ, на което ще се обсъди извършеният политически акт от ръководството на Отечествената партия на труда.

В качеството си на председател на Координационния съвет на ОКЗНИ съобщавам на всички негови подразделения в страната, че до свикването и провеждането на общоделегатското събрание замразявам пълномощията на г-н Минчо Минчев и г-н Гинчо Павлов, съответно говорител и отговорен секретар на ОКЗНИ.

Регионалните и общинските комитети на Общонародния комитет за защита на националните интереси в страната не трябва да приемат и да изпълняват техни нареждания, свързани с организационно-политическата линия на ОКЗНИ.

София, 20 август 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КС НА ОКЗНИ:

Д. Арнаудов

/Пресслужба "Куриер"/


*   *   *

София, 22 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛЕН МИР И РАБОТАТА НА ТРИСТРАННАТА КОМИСИЯ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ТРИСТРАННАТА КОМИСИЯ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ.


Изпълнителният комитет на Конфедерацията на независимите синдикати в България /ИК на КНСБ/ досега е проявявал и е готов и занапред да проявява конструктивност и моралност както в своите искания, така и в методите за тяхното отстояване. Създадената в последните дни обстановка навежда на мисълта, че правителството е склонно да прояви преференциално отношение към някои отрасли и производства. Това би означавало да се поставят категория трудещи се в по-облагодетелствувано положение от останалите категории хора на наемния труд.

Във връзка с това се обръщаме към вас, за да заявим, че ако правителството има готовност да преразглежда клаузите на Споразумението за социален мир, това би трябвало да се отнася за всички хора на наемния труд в България и мястото, на което подобни въпроси трябва да се обсъждат е Тристранната комисия по съгласуване на интересите.

Молим ви, господа, да свикате възможно най-бързо легитимно заседание на Тристранната комисия, за да има възможност и КНСБ да се запознае с позицията на правителството и да постави своите искания.

София, 19 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПИСМО НА ПРЕЗИДЕНТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" Д-Р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ДИМИТЪР ПОПОВ. ПИСМОТО Е ОТГОВОР НА ПОКАНАТА НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА НА КТ "ПОДКРЕПА" В ТЕЛЕВИЗИОННИЯ ДИСПУТ НА 20 АВГУСТ 1991 ГОДИНА.


Господин Попов,

В отговор на Вашата официална покана за участие в публичен диспут по въпроса за стачната вълна в България съм задължен да потвърдя своята позиция, изразена пред представители на политическите сили и правителството тази сутрин /на 20 август/ в Министерския съвет:

1. Изпълнителният съвет на Конфедерацията и аз лично се ангажираме да посредничим при осъществяването на контакти за преговори между страните в трудовия конфликт.

2. Заявявам, че според анализа на Изпълнителния съвет на Конфедерацията стачката има чисто синдикален, а не политически характер, както внушава правителството. Никъде в официален акт КТ "Подкрепа" не е оттеглила своята поддръжка на провежданата реформа, но това не означава, че ние ще се откажем да защитаваме законните права на нашите членове:

- правото на труд и
- правото на достойна заплата.

3. Тъй като единствената легитимна и компетентна страна в конфликта от структурите на Конфедерацията е Стачният комитет на Синдикалната миньорска федерация "Подкрепа", считам, че само тя има право да участва в предложената от Вас дискусия.

Уверявам ви в искреното си желание за скорошно намиране на решение при този така тежък трудов конфликт. Това може да стане само по пътя на конструктивни и толерантни преговори, дори веднага след провеждане на предлаганата дискусия.

София, 20 август 1991 г.

С добри чувства:

д-р Константин Тренчев
ПРЕЗИДЕНТ НА КТ "ПОДКРЕПА"

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КЛУБА НА БЪЛГАРСКА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "Г.С.РАКОВСКИ" ПРИ ДЕСЕТО РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ В СОФИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪБИТИЯТА В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ И ЗАСИЛВАНЕТО НА СОЦИАЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ У НАС.


Във връзка със събитията в Съветския съюз и провежданите у нас стачки на миньорите и здравните работници определени политически и синдикални дейци чрез свои изказвания се опитват да попречат на демократичните промени в България, като твърдят, че има опасност от извършване на военен преврат.

Според нас това е пореден опит да се издълбае пропаст между българския народ и силите на реда и армията.

Във връзка с това считаме за нужно да припомним, че органите на МВР, като непартийна държавна институция, повече от година дават своя решаващ принос за осъществяване на мирния преход към демокрация. Каточленове на Българската офицерска легия, която е непартийна, патриотична организация на българското офицерство ще подкрепяме усилията за изграждане на демократична, силна и мирна България.

Подкрепяме призива на Президента на Републиката за запазване на гражданския мир и декларацията на правителството от 19 август 1991 година по повод стачната вълна в страната.

Призоваваме политическите сили и всички българи в този труден момент да се въздържат от действия, които могат да доведат до повишаване градуса на социалното напрежение и до нарушаване на обществения ред, в името и за благото на нашето отечество.

София, 20 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА ПО ПОВОД ОТСТРАНЯВАНЕТО НА СЪВЕТСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ МИХАИЛ ГОРБАЧОВ И ВЪВЕЖДАНЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В СССР.


Събитията в СССР, свързани с отстраняването на Михаил Горбачов и въвеждането на извънредно положение, предизвикват загриженост в Съюза на офицерите и сержантите от запаса. С името и дейността на съветския президент са свързани дълбоките преобразования в СССР, радикалните промени в Източна Европа и краят на студената война. Ние се надяваме, че демократичните процеси, започнали през 1985 г., ще продължат и съветската държава ще бъде изведена от кризата. Коренните интереси на република България изискват и в бъдеще да се засилват и развиват дружбата и сътрудничеството със Съветския съюз на основата на равноправието, суверенитета и взаимната изгода.

Сега още повече се налага демократичните процеси в нашата страна да протичат на основата на Конституцията, в обстановка на граждански и социален мир, национално съгласие и строго спазване на законите и обществения ред. Ние осъждаме опитите на ръководството на КТ "Подкрепа" и крайните екстремистки сили чрез стачки и други улични действия да дестабилизират обстановката, да блокират реформата, да предотвратят изборите и, сваляйки правителството, да създават условия за установяване на нов авторитарен режим. Отново призоваваме политическите сили и държавните органи да действат така, че да не се допусне дестабилизация на политическата обстановка, да се вземат всички конституционни и законови мерки за гарантиране на гражданския мир и националната сигурност на страната.

София, 20 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪРШЕНИЯ В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ ВОЕНЕН ПРЕВРАТ И СВАЛЯНЕТО НА МИХАИЛ ГОРБАЧОВ ОТ ВЛАСТ.


Републиканската партия в България категорично осъжда снемането от пост на законния президент на СССР Михаил Горбачов чрез военен преврат и установяването на неосталинистка диктатура в Съветския съюз.

С въвеждането на извънредно положение всички съветски народи се обричат на безправие, мизерно съществувание и тотална изолация от целия свят. За сетен път нагло и безцеремонно се погазват демокрацията и изконни човешки права на съветските хора, изстрадали трагично десетилетия наред правото си на свобода. Това са най-позорните и безотговорни действия на комунистите-неосталинисти от Втората световна война до днес.

Стремежът на консервативните сили да реставрират сталинския тоталитаризъм чрез военна диктатура може да доведе само до едно: продължителна и кръвопролитна, братоубийствена гражданска война с непредсказуеми последици не само за Съветския съюз, но и за света.

Ние вярваме, че демократичните сили и здравият разум ще надделеят и няма да допуснат дори спомен за сталинизма, заклеймен от цялото прогресивно човечество като най-безчовечна система на управление.

Призоваваме към незабавно освобождаване на Михаил Горбачов от арест и възстановяване на конституционната законност.

София, 20 август 1991 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РПБ:
Даря Табакова

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА АНАРХИСТИЧНАТА МЛАДЕЖ /ФАМ/ ВЪВ ВРЪЗКА С ВОЕННИЯ ПРЕВРАТ В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ И ВЪВЕЖДАНЕТО НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ.


Военният преврат, извършен от най-реакционните сили в Съветския съюз, разпръсна излюзиите за някакъв тип реформаторски болшевизъм. Гражданските и политическите свободи в СССР са смазани под танковите вериги. В империята на злото отново се спуска нощта на тиранията.

Федерацията на анархистичната младеж /ФАМ/ декларира категоричния си протест срещу насилственото потъпкване на свободата на руския и на другите съветски народи. Вината за последиците от тази престъпна авантюра трябва да бъде поета от върхушката на КПСС, от КГБ и другите репресивни институции.

Призоваваме всички свободолюбиви граждани и демократични политически сили да организират протестни действия.

Нека да не допуснем същата участ да сполети и нас!

София, 20 август 1991 г.

ЗА ФЕДЕРАЦИЯТА НА АНАРХИСТИЧНАТА МЛАДЕЖ:

Г.Ников и Л.Радков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ЖУРНАЛИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД СЪБИТИЯТА В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ И НАЛОЖЕНАТА ЦЕНЗУРА НАД ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ В СССР.


Потресени сме от вестите, които идват от Съветския съюз.
Комунистическата хунта, опитваща се да спре хода на историята, вече оцапа ръцете си с кръвта на демократи.

Изпълнителният съвет на Съюза на журналистите в България "Подкрепа" протестира срещу бруталните опити да се пречи на наши колеги да казват истината, срещу затварянето на "неудобни" радио- и телевизионни канали, както и на редакции на вестници, трасиращи пътя на свободата на словото. Изразяваме нашата солидарност със съветските колеги, които правят всичко възможно, за да изпълнят в условията на военно положение своя граждански, човешки и журналистически дълг.

София, 21 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО И РЕШЕНИЯТА НА НАЦИОНАЛНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО НА ГРАЖДАНСКОТО ДВИЖЕНИЕ "КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ", СЪСТОЯЛО СЕ НА 17 АВГУСТ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.


Днес, 17 август 1991 година, в София се състоя заседание на Националното настоятелство на Гражданско движение "Конституционен форум", в което участваха и председателите на сдруженията на форума от страната.

Заседанието, ръководено от заместник-председателя на Форума проф. д-р Димитър Чавдаров, съсредоточи вниманието си върху предизборната стратегия на форума.

След основния доклад "Алтернативи на предизборната стратегия", изнесен от проф. д-р Николай Генчев, и развилата се по него дискусия Националното настоятелство прие като решения да настоява:

1. Да се положат максимални усилия за създаване на обединена демократична опозиция.

2. Да се разделят по дати изборите за местни органи на властта от изборите за Народно събрание.

В случай че не се създаде обединена опозиция, Конституционният форум ще определи своето място в евентуална бъдеща опозиционна коалиция, като изхожда от стратегията кое ще бъде най-ефективно за победата на демократичните сили в България и за общонародните интереси.

При всички случаи Гражданското движение "Конституционен форум" ще стане инициатор за споразумение между опозиционните сили - преди и по време на изборите - за създаване на общ парламентарен блок в бъдещото Народно събрание.

София, 17 август 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ НА БКФ:
Н.Генчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ПО ПОВОД НА ПОДАДЕНА МОЛБА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТИЯ "ПРАВА И СВОБОДИ".


Господин председател,

От средствата за масова информация узнахме, че в Софийския градски съд е подадена молба за регистриране на партията "Права и свободи". Съюзът на офицерите и сержантите от запаса неведнъж е заявявал, че Движението за права и свободи /ДПС/ е по същество партия на етническа и религиозна основа. Неговото близо двегодишно съществуване и дейност недвусмислено показват, че още с регистрирането му в съда бе грубо нарушена действащата до 12 юли 1991 г. Конституция. Уставът и програмата на ДПС не могат повече да служат за прикритие на неговия антиконституционен и протурски характер. По същество движението се превърна в партия на етническа и религиозна основа, която не работи за консолидиране на българската нация, а напротив - съдейства за осбособяване на част от населението на основата на исляма, създава и укрепва протурско съзнание у част от българските граждани, упорито се стреми да турцизира българомохамеданите. ДПС създава паралелни на официалната власт структури, които целят да дезавуират българската държава. Движението се стреми да обезбългари цели райони и да установи там своя власт. Много още факти показват, че със своята дейност ДПС разединява българската нация, застрашава националната сигурност и териториалната цялост на страната, че то обслужва небългарска кауза.

Ето защо, господин председател, изразявайки волята на няколкостотин хиляди запасни офицери и сержанти, ние настояваме Софийският градски съд на основата на чл. 11, алинея четвърта от Конституцията на Република България, да ОТКАЖЕ регистрирането на партията "Права и свободи”. Ако Вие вземете обратно решение, не само ще нарушите Конституцията, но и поемате тежка отговорност пред Отечеството ни и пред историята.

София, 19 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


14:47:00  
22.08.1991 г.

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Александрина Бътлекова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер” е задължително!