21 февруари 1990


СОФИЯ, 21 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА                   БРОИ 37 /55/


     СОФИЯ, 21 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЯ ОТ МИТИНГА ПО ПОВОД 117-ТА ГОДИШНИНА ОТ ГИБЕЛТА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ОРГАНИЗИРАН ОТ БНДС, ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ, МАКЕДОНСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИ ПАТРИОТИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА 18 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА.


     НИЕ, УЧАСТНИЦИТЕ В МИТИНГА, ОРГАНИЗИРАН  ОТ
НАЦИОНАЛНОПАТРИОТИЧНИТЕ ДВИЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ, ДЕКЛАРИРАМЕ СИНОВНАТА СИ ПРИВЪРЗАНОСТ КЪМ ТАЗИ ЗЕМЯ, ПРОПИЩЯЛА ОТ РОБСТВА И ТИРАНИИ. НЕОТСТЪПНО ВЯРВАМЕ В БЕЗСМЪРТИЕТО НА НЕЙНОТО  ИМЕ, ВЪВ ВЕЛИЧИЕТО И
БЛАГОРОДСТВОТО НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ И СПРАВЕДЛИВ БЪЛГАРСКИ ДУХ.
     КАТО СЪЗНАВАМЕ, ЧЕ ТАЗИ ЗЕМЯ ЩЕ Е НУЖНА И ЗА ДЕЦАТА НИ, И ЗА ТЕХНИТЕ ВНУЦИ, И ЗА ВНУЦИТЕ НА ТЕХНИТЕ ВНУЦИ, НИНЕ И ПРИСНО И ВО ВЕКИ ВЕКОВ, НИЕ, ВГЛЕДАНИ В СТРАШНИТЕ ПРОБОЙНИ НА НАРОДНАТА СВЯСТ,
В ТРАГИЧНИТЕ РАНИ ПО ДУШАТА И СНАГАТА НА НАРОДА НИ, СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ОНЕЗИ, КОИТО ИМАТ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ИСТОРИЯТА ЗА СЪДБИНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ, КЪМ ТЕЗИ, КОИТО ИМАТ ВЛАСТТА, И КЪМ ТЕЗИ, КОИТО СЕ СТРЕМЯТ КЪМ НЕЯ.
     ЗАЯВЯВАМЕ:
     ЗА ДА ОСИГУРИМ НА БЪЛГАРИЯ ДЕМОКРАТИЧНО БЪДЕЩЕ, ТРЯБВА ДА Й ГАРАНТИРАМЕ БЪДЕЩЕ ВЪОБЩЕ. ПРОДЪЛЖАВАТ СПЕКУЛАЦИИТЕ С НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС, А ТОВА МИНИРА ПРОЦЕСИТЕ НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ.
     ПЪТЯТ НА НАШЕТО ОТЕЧЕСТВО КЪМ ЕВРОПА МИНАВА ПРЕЗ НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И СЪЗДАВАНЕТО НА РЕАЛНИ ГАРАНЦИИ, ЧЕ ТО ЩЕ СЕ ИНТЕГРИРА В НОВАТА МЕЖДУНАЦИОНАЛНА ОБЩНОСТ, БЕЗ ДА РАЗМИЕ В НЕЯ САМОЛИЧНОСТТА СИ.
      НОВА ЕВРОПА МОЖЕ ДА БЪДЕ САМО ЕВРОПА НА ОТЕЧЕСТВАТА. 

     БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРНА ОБЩНОСТ Е НАДДЪРЖАВНА. ЗАТОВА НАЦИОНАЛНОПАТРИОТИЧНИТЕ ДВИЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ ЩЕ СЕ БОРЯТ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИ УТВЪРДИЛОТО СЕ БЪЛГАРСКО ЕТНОКУЛТУРНО ПРОСТРАНСТВО В  МИЗИЯ, ТРАКИЯ И МАКЕДОНИЯ, БЕЗ ОГЛЕД НА ГРАНИЦИТЕ НА БАЛКАНИТЕ. БОРБАТА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ОБЛИК НА ЛУДОГОРИЕТО И ТРАКИЯ Е НЕДЕЛИМА ОТ ТАЗИ ЗА ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИЯ ДУХ В МАКЕДОНИЯ, ЗАПАДНИТЕ ПОКРАЙНИНИ, БЕСАРАБИЯ И БАНАТ.
      НА ТАЗИ ОСНОВА НИЕ НАСТОЯВАМЕ:
      1. ТРЕТИ МАРТ ДА СТАНЕ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ. НЯМА ПО-СВЕТЪЛ ДЕН ЗА ЕДИН НАРОД ОТ ДЕНЯ НА ПРЕРАЖДАНЕТО МУ КАТО СВОБОДНА НАЦИЯ И ДЪРЖАВА.
      2. ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ ДЪРЖАВНИЯТ ГЕРБ, СЪЩЕСТВУВАЛ ДО 1948  Г. С ТРИТЕ БЪЛГАРСКИ ЛЪВА, СИМВОЛИЗИРАЩИ ЕДИНСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ В МИЗИЯ, ТРАКИЯ И МАКЕДОНИЯ.
      3. ДА СЕ ПРОМЕНИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ГЕРБА В НАЦИОНАЛНОТО НИ ЗНАМЕ.ТОЙ ТРЯБВА ДА БЪДЕ РАЗПОЛОЖЕН В ЦЕНТЪРА НА ЗНАМЕТО И ДА ОБХВАЩА ТРИТЕ ЦВЯТА.
     4. ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ ОРИГИНАЛНИЯТ ТЕКСТ НА ХИМНА НА БЪЛГАРИЯ.
      5. ДА СЕ ВЪЗСТАНОВЯТ ВСИЧКИ ПРАЗНИЦИ, ОБИЧАИ И РИТУАЛИ, СВЪРЗАНИ С БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТНА ТРАДИЦИЯ.
     6. ДА СЕ ВЪЗСТАНОВЯТ СТАРИТЕ ИМЕНА НА БЪЛГАРСКИТЕ СЕЛИЩА, УЛИЦИ И МЕСТНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НАЦИОНАЛНАТА НИ ИСТОРИЯ.
      7. ДА БЪДЕ КАНОНИЗИРАН ВАСИЛ ЛЕВСКИ КАТО СВЕТЕЦ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА.
      8. ДА СЕ ПРЕИМЕНУВА БУЛ. "ВЛАДИМИР ЗАИМОВ" И БУЛ. "БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ" В  БУЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ".
      9. ДА БЪДЕ ПОСТАВЕНА ПАМЕТНА ПЛОЧА НА ОРЛОВ МОСТ, КЪДЕТО СА БИЛИ ПОСРЕЩНАТИ ОСВОБОДЕНИТЕ ЗАТОЧЕНИЦИ ОТ ДИАРБЕКИР.
    10. ДА СЕ ВЪЗСТАНОВЯТ ПАМЕТНИТЕ ПЛОЧИ НА ПАДНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА СТАРОТО ИМ МЯСТО ПРЕД НАРОДНИЯ ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА.
    11. НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ДА ИЗЛЕЗЕ ЯСНО И НЕДВУСМИСЛЕНО С ОФИЦИАЛНО СТАНОВИЩЕ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС, НАЦИОНАЛНИТЕ ИДЕАЛИ  И ОТНОШЕНИЕТО КЪМ СЪНАРОДНИЦИТЕ НИ ЗАД ГРАНИЦА НА СТРАНАТА, КОИТО СА
 ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ.
      12. КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ДА БЪДЕ СЪЗДАДЕНА
ОБЩЕСТВЕНО-ПАРЛАМЕНТАРНА КОМИСИЯ, КОЯТО ДА ИЗГОТВИ И ОБНАРОДВАДОКЛАД ОТНОСНО ОТГОВОРНОСТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА, ПАРТИИ ИПОЛИТИЧЕСКИ ДЕЙЦИ ЗА ДОПУСНАТИ ГРЕШКИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ
ВЪПРОС ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО НАШИ ДНИ.
    13. ДА БЪДЕ ПРЕУСТАНОВЕНА ПРОПАГАНДНАТА КАМПАНИЯ, ОКЛЕВЕТЯВАЩАНАЦИОНАЛНОПАТРИОТИЧНИТЕ ДВИЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ КАТО ШОВИНИСТИЧНИ. ДА БЪДЕ ВДИГНАТА НЕЗАБАВНО ИНФОРМАЦИОННАТА БЛОКАДА, НАЛОЖЕНА ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА ИМ ОТ УПРАВЛЯВАЩИ И ОПОЗИЦИОННИ СРЕДИ. ДА НЕ СЕ ПРЕЧИ НА СЪВМЕСТНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ.
    14. МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНАТА ОТБРАНА, МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ПЕРИОДИЧНО ДА ИНФОРМИРАТ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА НИ СИГУРНОСТ.
      15. ПОЛИТИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА ПО МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОС ДА БЪДЕ  НАСОЧЕНА КЪМ ОТСТОЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА СОМОЛИЧНОСТ НА НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ МАКЕДОНЦИ И НА ДУХОВНОТО ЕДИНСТВО НА НАШИЯ
 НАРОД. МАКЕДОНСКИЯТ ВЪПРОС ДА СЕ РАЗГЛЕЖДА КАТО ВЪЗЛОВ ПО ПЪТЯ НА ИЗГРАЖДАНЕТО НА БАЛКАНСКИЯ ЕТАЖ ОТ ОБЩОЕВРОПЕЙСКИЯ ДОМ.
     16. ДА СЕ ИЗГРАДИ МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОСТОЯННИ ИКОНОМИЧЕСКИ, ПОЛИТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ВРЪЗКИ МЕЖДУ CP МАКЕДОНИЯ И БЪЛГАРИЯ.
     17. НАЦИОНАЛНОПАТРИОТИЧНИТЕ ДВИЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ ИЗРАЗЯВАТ ЗАГРИЖЕНОСТ ОТ ОТКРИТИТЕ ПРОЯВИ НА ПАНТЮРКИЗЪМ, ИСЛЯМСКИ ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ, АНТИСЕМИТИЗЪМ, ВЕЛИКОСРЪБСКИ ШОВИНИЗЪМ И ВОЙНСТВАЩ
 МАКЕДОНИЗЪМ. ДА СЕ ПРЕДВИДЯТ МЕРКИ В НОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ ЗА НЕУТРАЛИЗИРАНЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ ЯВЛЕНИЯ.
      18. ПО ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПЪТ ПРЕД СЪВЕТСКАТА И РУМЪНСКАТА СТРАНА ДА СЕ ПОСТАВИ ВЪПРОСЪТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ЖЕЛАЕЩИТЕ БЪЛГАРИ ДА СЕ ИЗСЕЛЯТ В БЪЛГАРИЯ ПРИ РАВНИ УСЛОВИЯ С ТЕЗИ, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПРИ ИЗСЕЛВАНЕ НА НЕМЦИТЕ, ЕВРЕИТЕ И ПОНТИЙСКИТЕ ГЪРЦИ. ДА  СЕ ОТДЕЛИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА СЕ УСТАНОВЯТ В СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ РАЙОНИ НА СТРАНАТА НАШИ СЪНАРОДНИЦИ И ДА СЕ УЧРЕДИ ЗЕМЕДЕЛСКА БАНКА, КОЯТО ДА ГИ КРЕДИТИРА ПРИ ИЗГОДНИ
 ЗА ТЯХ УСЛОВИЯ.
      19. В НАЙ-СКОРО ВРЕМЕ ДА ЗАПОЧНАТ ЕМИСИИ НА РАДИО "ГЛАСЪТ  НА БЪЛГАРИЯ", ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА БЪЛГАРИТЕ ИЗВЪН СТРАНАТА.
      20. ПРОГРАМИТЕ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА ХУМАНИТАРНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ В НАЧАЛНИТЕ, СРЕДНИТЕ И ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ ДА БЪДАТ ПРИВЕДЕНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕАЛНОТО МЯСТО, КОЕТО ЗАЕМАТ В НАЦИОНАЛНАТА НИ
 ИСТОРИЯ БЪЛГАРИТЕ ОТ МАКЕДОНИЯ, ТРАКИЯ, ДОБРУДЖА, ЗАПАДНИТЕ ПОКРАЙНИНИ, БЕСАРАБИЯ И БАНАТ.
     С НАСТОЯЩАТА РЕЗОЛЮЦИЯ, АДРЕСИРАНА ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ И МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, НИЕ ПРИЗОВАВАМЕ ЦЯЛАТА БЪЛГАРСКА ОБЩЕСТВЕНОСТ ДА ПОДКРЕПИ ИЗДИГНАТИТЕ ОТ МИТИНГА ИСКАНИЯ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ И ИДЕАЛИ.

СОФИЯ, 18.02.1990 Г.         /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


     СОФИЯ, 21 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНАTA ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ТРЕТА/ ЗА ЗАДАЧИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИСКАНИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСП/.
 
     - СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА Е ИЗБОР НА ТРЕТИ ПЪТ НА РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА. КАПИТАЛИЗМЪТ И ДЪРЖАВНИЯТ ТОТАЛИТАРЕН "СОЦИАЛИЗЪМ" СА ДВЕ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ. КАПИТАЛИСТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА СЕ ОТЛИЧАВА С: ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ОБОРОТ И НАТРУПВАНЕ НА КАПИТАЛИ, СВОБОДЕН ПАЗАР И ПОСТОЯННО НАРАСТВАЩА КОНСУМАЦИЯ, КАТО ВЪТРЕ В НЕЙНИТЕ НЕДРА ВСЕ ПОВЕЧЕ ВЪЗНИКВАТ ЕЛЕМЕНТИ НА СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА СОБСТВЕНОСТТА И НА ОБЩЕСТВОТО. ДЪРЖАВНИЯТ МОНОПОЛИСТИЧЕСКИ СОЦИАЛИЗЪМ Е НАЛОЖЕН НАСИЛСТВЕНО В СТРАНАТА, ИМА ОСНОВНИ ЧЕРТИ: ДЪРЖАВНО-ВЕДОМСТВЕНА /ЧАСТНО-БЮРОКРАТИЧНА/ СОБСТВЕНОСТ, ТОТАЛИТАРНО ПЛАНИРАНЕ И ВОЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА, ЕКСТЕНЗИВНО /КОЛИЧЕСТВЕНО/ ДЕБАЛАНСИРАНО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО, ОБЩ ДЕФИЦИТ, КАТО ТАЗИ СИСТЕМА НЕ Е ЖИЗНЕНА И Е ИЗЧЕРПАЛ СВОИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЕКСПЕРИМЕНТ: ТЯ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ РЕВОЛЮЦИОНИЗИРАНА И ПРЕУСТРОЕНА.  ВРЪЩАНЕ НАЗАД НЕ МОЖЕ ДА ИМА. СПАСИТЕЛНИЯТ ИЗБОР, КОЙТО СЕ ПРЕДЛАГА, Е ПРИНЦИПНО НОВ ТРЕТИ ПЪТ - СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА СОБСТВЕНОСТТА, ПРЕУСТРОЙСТВОТО Й В ОБЩЕСТВЕНО-ГРУПОВА СОБСТВЕНОСТ ПРИ СЪЧЕТАНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА
КООПЕРАТИВНА И ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ. В ПОЛИТИЧЕСКИ ПЛАН СОЦИАЛИЗАЦИЯТА НА СОБСТВЕНОСТТА И ОБЩЕСТВОТО ОБХВАЩА: ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО, МНОГОПАРТИЙНА ДЕМОКРАТИЧНА СИСТЕМА, РАЗВИТИЕ КЪМ ОБЩЕСТВО НА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛИЗЪМ, НА СОЦИАЛИЗЪМ НА СВОБОДАТА.
     - СЪЩНОСТНАТА НАСОЧЕНОСТ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА Е ЧОВЕКЪТ С НЕГОВИТЕ ЕСТЕСТВЕНИ И ЗАКОННИ НЕОТЧУЖДАЕМИ ПРАВА, ОСВОБОДЕН ОТ ПОТИСНИЧЕСТВО И ЕКСПЛОАТАЦИЯ. СВОБОДА НА ЛИЧНОСТТА, СВОБОДА НА СЪВЕСТТА, СВОБОДА НА  СЪБИРАНИЯТА, СВОБОДА НА СЛОВОТО И ПЕЧАТА. СВОБОДЕН ИЗБОР И СВОБОДА НА ПРЕСИЧАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ГРАНИЦИ, МОРЕТАТА И ОКЕАНИТЕ. СВОБОДА НА ИЗСЕЛВАНЕТО, ЗАСЕЛВАНЕТО И МЕСТОЖИВЕЕНЕТО. НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ДОМА, СЕМЕЙСТВОТОИ СОБСТВЕНОСТТА, ПРИДОБИТИ ПО ЧЕСТЕН ТРУДОВ ПЪТ. СТРЕМЕЖ КЪМ ЩАСТИЕ - ПРАВО НА ВСЕКИ ЧОВЕК, БЕЗ ДА СЕ ВРЕДИ НА ДРУГИТЕ.
     - СЪЗДАВАНЕ  НА МНОГОСЕКТОРНА СВОБОДНО ОРИЕНТИРАНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА С ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ИНДИВИДУАЛНА, ОБЩЕСТВЕНО-ГРУПОВА, КООПЕРАТИВНА, ДЪРЖАВНА, СМЕСЕНА И ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО
ЛИЧНА И ОБЩЕСТВЕНА ИНИЦИАТИВА И ЧАСТНО ПРЕДПРИЕМАТЕЛСТВО. НАСЪРЧАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО. ИКОНОМИЧЕСКА СВОБОДА, КОНКУРЕНЦИЯ, ДЕЛОВО ПАРТНЬОРСТВО И ДОВЕРИЕ. НЕНАМЕСА И МАКРОРЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИКАТА ОТ СТРАНА НА ДЪРЖАВАТА. ИКОНОМИЧЕСКА САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ.
     - ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СТОПАНСКИ СТРУКТУРИ, МЕХАНИЗМИ И ИНСТРУМЕНТИ НА СИЛНОРАЗВИТИТЕ ИНДУСТРИАЛНИ СТРАНИ КАТО: РАЗВИТА СИСТЕМА НА ПРОМИШЛЕНИ И ТЪРГОВСКИ БАНКИ, ПРИВЛИЧАНЕ И ТРАНСФЕР НА КАПИТАЛИ, ЛИЦЕНЗИ И НАУЧНИ ЗНАНИЯ, ТЪРГОВИЯ С ЦЕННИ КНИЖА, ФОНДОВИ И СТОКОВИ БОРСИ; ОБРАЩАЕМОСТ НА ЛЕВА; СИНТЕЗ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ; ВИСОКА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО, ВЪВЕЖДАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОГРЕС В ОБЩЕСТВЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО; КОНКУРЕНТОСПОСОБНО УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДА И В МЕЖДУДЪРЖАВНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ СЪЮЗИ И ОБЩНОСТИ. ПРИОРИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И ПОЛИТИЧЕСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ.
     - ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНО-ВЕДОМСТВЕНАТА, А ПО СВОЕТО ИСТИНСКО ЕСТЕСТВО - ЧАСТНА БЮРОКРАТИЧНО-НОМЕНКЛАТУРНА СОБСТВЕНОСТ И ПРЕВРЪЩАНЕТО Й В ОБЩЕСТВЕНО-ГРУПОВА СОБСТВЕНОСТ. УЧАСТИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ ТРУДЕЩИ СЕ В УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПРЕДЕЛЕНЕТО НА ДОХОДИТЕ НА ФАБРИКИТЕ И ПРЕДПРИЯТИЯТА - КАТО ЧЛЕНОВЕ НА РАБОТНИЧЕСКИ, УПРАВИТЕЛНИ И КОНТРОЛНИ СЪВЕТИ, ПЪЛНОМОЩНИЦИ, АКЦИИ,
ДИВИДЕНТИ, РАБОТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ И ДРУГИ. ОСНОВНАТА ФОРМА - СВОБОДНИ АСОЦИАЦИИ ОТ ГРАЖДАНИ, КОИТО СА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ ВЛАДЕЯТ, РАЗПОРЕЖДАТ СЕ И ИЗПОЛЗВАТ ОПРЕДЕЛЕНА ОБЩЕСТВЕНО-ГРУПОВА ИЛИ КООПЕРАТИВНА СОБСТВЕНОСТ И УРЕЖДАТ ОТНОШЕНИЯТА СИ С ОБЩЕСТВОТО ПО
УСТАНОВЕН СЪС ЗАКОНА РЕД. ПАРИЧНА И ФИНАНСОВА РЕФОРМА.
     - ЗЕМЯТА НА СЕЛЯНИТЕ, НА ТЕЗИ, КОИТО Я ОБРАБОТВАТ, НАЙ-НАПРЕД В АРЕНДА, А СЛЕД ТОВА - КОГАТО СА НАЛИЦЕ НЕОБХОДИМИТЕ УСЛОВИЯ - И КАТО ТЯХНА ЧАСТНА ТРУДОВА СОБСТВЕНОСТ. СЪЗДАВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ КООПЕРАТИВИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СЕЛСКИТЕ СТОПАНИ - ФЕРМЕРИ В ОБЛАСТТА НА: КРЕДИТА, ПРОДАЖБАТА НА ПРОДУКЦИЯТА, ДОСТАВКАТА НА МАТЕРИАЛИ,
ДАВАНЕТО ПОД НАЕМ НА ТЕХНИКА, АБОНАМЕНТНОТО ПОДДЪРЖАНЕ НА МАШИНИТЕ, ВЕТЕРИНАРНАТА И АГРОНОМИЧЕСКАТА ПОМОЩ И ДРУГИ.
     - ПОСТЕПЕННА ЛИКВИДАЦИЯ И РАЗПРОДАЖБА НА ГУБЕЩИТЕ И НИСКОРЕНТАБИЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.  БУРЖОАЗНА БЪЛГАРИЯ Е БИЛА ИЗОСТАНАЛА СТРАНА. БЪЛГАРИЯ И СЕГА Е БЕДНА И ИЗОСТАНАЛА СТРАНА. ЗАТОВА Е НЕОБХОДИМО ДРАСТИЧНО НАМАЛЯВАНЕ НА НЕПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ ВЪВ ФИНАНСИТЕ НА СТРАНАТА: ЗА ИЗДРЪЖКАТА НА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ, ПАРТИЙНИЯ АПАРАТ, КАЗИОННИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗА ВОЕННИ ЦЕЛИ, ЗА РАЗЛИЧНИ МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМИ, СИМПОЗИУМИ И СРЕЩИ С МАЛКО ПРАКТИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ, ЗА ПСЕВДОКУЛТУРНИ НАЧИНАНИЯ И ДРУГИ БЕЗСМИСЛЕНИ И СКЪПОСТРУВАЩИ МЕРОПРИЯТИЯ. ИКОНОМИЯТА ОТ ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ОБМИСЛЕНИ И ЕФЕКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ОЗДРАВЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА, ЗА ЗДРАВЕТО НА НАРОДА, ЗА НАШИТЕ ДЕЦА, ЗА СТАРЦИТЕ И СТРАДАЩИТЕ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ ЖИЛИЩА НА ХОРАТА И ЗА ИСТИНСКО  ДУХОВНО И МАТЕРИАЛНО ИЗДИГАНЕ И ФИЗИЧЕСКО УКРЕПВАНЕ НА НАШИЯ НАРОД.

                                        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                            X   X   X


     СОФИЯ, 21 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВРЕМЕННОТО НАЦИОНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА БЗНС "НИКОЛА ПЕТКОВ".


     НАШИЯТ ОТГОВОР ПО ПОВОД НА ДВЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НАМЕРИ И МЯСТО В БРОЕВЕ 32 И 33 ОТ 15 И 16 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА НА ВЕСТНИК  "ЗЕМЕДЕЛСКО ЗНАМЕ".


      ГОСПОДА САМОЗВАНЦИ,
      ЗАЩО ТОЛКОВА СЪЛЗИ ЛЕЕТЕ ЗА ТОЗИ, КОГОТО НЕ ДРУГИ, А ВИЕ ДАМГОСВАТЕ КАТО ПРЕДАТЕЛ, РОДООТСТЪПНИК, АНГЛО-АМЕРИКАНСКИ ШПИОНИН, ВРАГ НА НАРОДА, ЗАГОВОРНИК, СЛУГА НА КАПИТАЛИЗМА. ДА ПРОДЪЛЖАВАМЕ ЛИ СПИСЪКА НА НЕДОСТОЙНИТЕ ВИ СЛОВЕСНИ БИСЕРИ ЗА ВЕЛИКАНА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ, ЗА БЕЗСТРАШНИЯ НИКОЛА ПЕТКОВ.
      КАКВА НАГЛОСТ, КАКЪВ ЦИНИЗЪМ!
      О, БОЖЕ, ПАЗИ НИ ОТ ЗЛОСТОРНИЦИ! ...
      И СЛЕД ВСИЧКО ТОВА ВИЕ СИ ПОЗВОЛЯВАТЕ ДА ЗАЕМАТЕ ПОЗАТА НА СЪДНИЦИ.
      ВДИГАТЕ ШУМ ДО НЕБЕСАТА, КАКТО СЕ КАЗВА, ОТ НЯКОЛКО МЕСЕЦА ЗА ИМЕТО И ДЕЛОТО НА НИКОЛА ПЕТКОВ, ЗА ЗНАМЕТО НА НИКОЛА ПЕТКОВ, ЗА ИДЕИТЕ НА НИКОЛА ПЕТКОВ, ЗА ПОДВИГА МУ И ЗА ВЕЛИЧАВАТА МУ СМЪРТ, А С  НЕДОСТОЕН ЕЗИК РУГАЕТЕ ВЕЛИКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ТОЙ НИ ОСТАВИ.
      НЕ ПРИЗНАВАТЕ И НЕ ПРЕСТАВАТЕ ДА ХУЛИТЕ НЕГОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ, ГОРЕ И ПО МЕСТА. ХВЪРЛЯТЕ КАЛ ВЪРХУ ОРГАНИЗАЦИЯТА МУ, КОЯТО НЕ БЕЗ ВАШЕ СЪДЕЙСТВИЕ БЕ РАЗГРОМЕНА.
      БОРБАТА И САМОЖЕРТВАТА НА НЕГОВИТЕ ВЕРНИ И ИСТИНСКИ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ Е ТАЗИ, КОЯТО ГИ ПОСТАВИ ВЪВ ВРЕМЕННОТО РЪКОВОДСТВО НА БЗНС "НИКОЛА ПЕТКОВ". ПОДЧЕРТАВАМЕ: ВЪВ ВРЕМЕННОТО РЪКОВОДСТВО, ЗА ДА ЧУЕТЕ.
      КАКТО ВИЖДАТЕ, ОТГОВАРЯМЕ ВИ.
      НИЕ ПИТАМЕ: ЗАЩО СА ВИ НУЖНИ ИМЕТО И ИДЕИТЕ МУ, СЛЕД КАТО ПЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПОСЛЕДОВАТЕЛИТЕ МУ.
      ПОЗВОЛЕНО ЛИ Е ДА МАМИТЕ НЕОСВЕДОМЕНИТЕ, ДА ЗАБЛУЖДАВАТЕ ХИЛЯДИТЕ ЧЕСТНИ СДРУЖЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ С ИДЕЯТА ЗА ЕДИНСТВО?
      ТА ИМА ЛИ СДРУЖЕН ЗЕМЕДЕЛЕЦ, КОЙТО ДА НЕ ЖЕЛАЕ ЕДИНСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЪЮЗ - ЗА  ДА БЪДЕ ТОЙ СИЛЕН И НЕЗАВИСИМ?
      А СЕГА ЕДНО УТОЧНЕНИЕ, ГОСПОДА.
      ЗАЩО  НАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ СЕ НАРИЧА БЗНС /О/ "НИКОЛА ПЕТКОВ"?
      ОТГОВАРЯМЕ ВИ: СТРАШНОТО БЕСИЛО - СМЪРТТА НА НИКОЛА ПЕТКОВ, ОСТАВИ БЗНС ОБЕДИНЕН. ДАНО СМЪРТТА МУ И СПОМЕНАВАНЕТО НА НЕГОВОТО ИМЕ ПРЕДИЗВИКА У ВАС РАЗМИШЛЕНИЯ ЗА ЕДИНСТВОТО, НО С НЕГОВОТО ДЕЛО.
      ТОЙ СЪЩЕСТВУВА ТАКЪВ, КЪКЪВТО БЕ ОБЯВЕН ЗА ОБЕДИНЕН НА 8.11.1945 ГОДИНА. И ОТТОГАВА СЪЮЗЪТ ЗАПОЧНА ДА СЕ НАРИЧА БЗНС - ОБЕДИНЕН, А ПО-КЪСНО ВЪЗНИКНАЛИТЕ ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НАЛОЖИХА ТОЙ ДА СЕ НАРИЧА БЗНС /О/ "НИКОЛА ПЕТКОВ".
     ЕТО ЗАЩО И ПОРАДИ КАКВО И СЛЕД ВДИГАНЕ НА ЗАБРАНАТА ОТ 1947 ГОДИНА СЕ НАРИЧА БЗНС /О/ "НИКОЛА ПЕТКОВ".
     НЕКА ПРОДЪЛЖИМ ПО-НАТАТЪК:
     НАЛИ ВИЕ ИМЕННО ПОВЕЧЕ ОТ 40 ГОДИНИ РАБОТИХТЕ САМООТВЕРЖЕНО НЕ ЗА НЕГОВОТО ЕДИНСТВО, А ЗА ИДЕЙНОТО МУ ОПУСТОШАВАНЕ.
     ЗНАЕ СЕ, ЧЕ ВСЯКО ДВИЖЕНИЕ, ПАРТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ СЪЩЕСТВУВАТ СЪС СВОЯ ПРОГРАМА. СДРУЖЕНИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ И ЦЕЛИЯТ БЪЛГАРСКИ НАРОД НЕ СА ЗАБРАВИЛИ И СИГУРНО НЯМА ДА ЗАБРАВЯТ, ЧЕ ВАШАТА
"ПРОГРАМА" БЕШЕ ТАЗИ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ. ПРЕДИ ТОВА ВРЕМЕ, КАКТО Е ИЗВЕСТНО, ШЕСТВУВАШЕ ИДЕЙНАТА ТЪПОТА НА ДЕСПОТИЗЪМ, КОЯТО ВИЕ КАТО ВЕРНИ СЛУГИ ПОДДЪРЖАХТЕ РАБОЛЕПНО.
     ПОВЕЧЕ ОТ 40 ГОДИНИ ОТРИЧАХТЕ ИДЕИТЕ И ПРИНЦИПИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ, ЗАВЕЩАНИ НИ ОТ БЕЗСМЪРТНИЯ СТАМБОЛИЙСКИ.
     ВИЕ ОТРЕКОХТЕ ИДЕАЛИТЕ ЗА СВОБОДА И ДЕМОКРАЦИЯ, ВДЪХНОВЯВАЛИ НЕ ЕДНО ПОКОЛЕНИЕ.
     ВИЕ ВЪРВЯХТЕ ПО ЕДИН ПЪТ С ТЕЗИ, КОИТО ПОЗОРЯХА ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ, С ТЕЗИ, КОИТО УНИЩОЖАВАХА БОРЦИТЕ ЗА СВОБОДА И ДЕМОКРАЦИЯ, С ТЕЗИ, КОИТО ОТНЕХА НАЙ-ЦЕННОТО - ЗЕМЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СЕЛЯНИ.
     ПРЕЗ ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ ГОДИНИ ВИЕ ЗАКЛЕЙМЯВАХТЕ НЕГОВИТЕ ВЕРНИ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ, КАТО ГИ ОБЯВЯВАХТЕ ЗА ПРЕДАТЕЛИ И ШПИОНИ, ЗА ВРАЖЕСКА И ПРОТИВОНАРОДНА ОПОЗИЦЯ И ОДОБРЯВАХТЕ ТЯХНОТО ПРЕСЛЕДВАНЕ. А НЯКОИ ОТ ВАС С ПОДПИСИТЕ СИ ОСИГУРЯВАХА ИЗТРЕБЛЕНИЕТО ИМ СЪС СКРИТАТА НАДЕЖДА ВИЕ ДА ОСТАНЕТЕ ДА ПРЕДСТАВЛЯВАТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЪЮЗ.
     ВИЕ КАЖЕТЕ КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА?
     БЛИЗО 40 ГОДИНИ ВИЕ ПРИЕМАХТЕ ДИКТАТУРАТА НА ПРОЛЕТАРИАТА, КАТО ВСЯКА ДИКТАТУРА ОСНОВАНА НА ПРОИЗВОЛА И НАСИЛИЕТО, НА ЖЕСТОКОТО ПРЕСЛЕДВАНЕ НА НЕЙНИТЕ ПРОТИВНИЦИ И ЧИЯТО ПЪРВА ЖЕРТВА БЕ БЕЗСМЪРТНИЯ ВЕЛИКАН НИКОЛА ПЕТКОВ. А ДНЕС ТРЪБИТЕ, ЧЕ СТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И БЕЗСРАМНО ВЕЛИЧАЕТЕ ДЕЛОТО МУ.
     ВИЕ ПРИЕМАХТЕ СИСТЕМАТА НА СТАЛИНИЗМА И ПОКОРНО
С ВИСОК ГЛАС ВЪРВЯХТЕ КЪМ "СИЯЙНИТЕ ВЪРХОВЕ НА КОМУНИЗМА".
     И ДНЕС, ЗА КОЙ ЛИ ПЪТ, ОТНОВО СТЕ ЗА ПРАВОВА ДЪРЖАВА И ЗА ДЕМОКРАЦИЯ.
     И СЛЕД ВСИЧКО ТОВА НАМИРАТ СЕ ПРИ ВАС ХОРА, КАТО АВТОРИТЕ НА ПУБЛИКАЦИИТЕ ОТ 15 И 16 ФЕВРУАРИ 1990  ГОДИНА, КОИТО БЕЗСРАМНО ЗАДАВАТ ВЪПРОСА КОИ СМЕ НИЕ.
     ПО-КОНКРЕТНО ЕДНА ОТ ТЯХ БЕШЕ ОЗАГЛАВЕНА "КОЙ СТЕ ВИЕ Г-Н ДРЕНЧЕВ?"
     ОТГОВОРЪТ НА ТОЗИ ВЪПРОС СЕ СЪДЪРЖА В ИЗЛОЖЕНОТО ДОТУК.
     НЕ БЕЗ ОСНОВАНИЕ ОБАЧЕ НИЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА ПОПИТАМЕ КОИ СТЕ ВИЕ.
     ВЪПРЕКИ ТОВА НИЕ ЩЕ ВИ ОТГОВОРИМ:
     - ДА, ТОЙ Е ЕДИН ОТ ВЕРНИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ И НИКОЛА ПЕТКОВ.
     - ДА, ТОЙ Е ЕДИН ОТ НЕПРЕКЛОННИТЕ ДЕЯТЕЛИ, КОИТО НЕ ПОЖАЛИХА ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА СИ В КОНЦЛАГЕРИТЕ И ЗАТВОРИТЕ, КОГАТО ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ ВИЕ ПОКОРНО СЛУЖИХТЕ НА РЕЖИМА.
     - ДА, ТОЙ Е ЕДИН ОТ ТЕЗИ, КОИТО ЗАЕДНО СЪС СВОИТЕ ДРУГАРИ НЕ СКЛОНИ ГЛАВА ПРЕД ЖЕСТОКОСТИТЕ НА ДИКТАТУРАТА.
     - ДА, ТОЙ Е  ЕДИН ОТ ХИЛЯДИТЕ, КОИТО В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 16 ГОДИНИ УСТОЯ НА ИЗПИТАНИЯТА И УЖАСИТЕ.
      - ДА, ТОЙ Е ЕДИН ОТ ТЕЗИ, КОИТО С ДЪРЖАНИЕТО СИ ОКУРАЖАВАШЕ И  ВДЪХВАШЕ ВЯРА НА ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ, ПОПАДНАЛИ В КЛЕЩИТЕ НА ИНКВИЗИЦИЯТА. А ВИЕ КАЖЕТЕ, КЪДЕ БЯХТЕ ТОГАВА?
      ГОСПОДА САМОЗВАНЦИ, ПО ПОНЯТНИ ПРИЧИНИ СЕ СПИРАМЕ НА ВАШИЯ ВЪПРОС КОЙ Е Г-Н ДРЕНЧЕВ.
      - ЗАРАДИ НЕГОВАТА И ТАЗИ НА НЕГОВИТЕ ДРУГАРИ ПРЕЗ ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ ГОДИНИ БОРБА - НА НИКОДИМ ПОПОВ, НА ЙОСИФ ПЕТРОВ, НА Д-Р СИВО ЧАПРОВ, НА  ИВАН ГИНЧЕВ ОТ СЪЮЗНОТО РЪКОВОДСТВО,

     -  ЗАРАДИ ТЯХНАТА ПРЕДАНОСТ И ВЯРНОСТ КЪМ ИДЕИТЕ НА  ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ,
      -  ЗАРАДИ ГОТОВНОСТТА ИМ ЗА САМОЖЕРТВА - ЕТО ЗАТОВА ТЕ САМИ НЕ СЕ ПРОВЪЗГЛАСИХА ЗА ВРЕМЕННО РЪКОВОДСТВО НА БЗНС "НИКОЛА ПЕТКОВ", КАКТО БЕЗСЪВЕСТНО ВИЕ ТВЪРДИТЕ, А ЗАРАДИ ЗАСЛУГИТЕ ИМ В ТАЗИ БОРБА ЗАСТАНАХА НАЧЕЛО НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЪЮЗ "НИКОЛА ПЕТКОВ" В ТЕЗИ ТРУДНИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ И ЗА БЪЛГАРИЯ ДНИ.
     СЕГА РАЗБРАХТЕ ЛИ, ГОСПОДА САМОЗВАНЦИ, КОИ СМЕ НИЕ И КОГО ПРЕДСТАВЛЯВАМЕ!


СОФИЯ, 20 ФЕВРУАРИ 1990 Г.
                                        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

                            
                                Х   Х   Х

     СОФИЯ, 21 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРИЗИВА НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ БИВШИЯ КЪРДЖАЛИЙСКИ ОКРЪГ.                     БЪЛГАРСКИ УЧИТЕЛИ! КОЛЕГИ!
                 ЗНАЕТЕ ЛИ ЗА НАШИТЕ ДНЕШНИ ТРЕВОГИ?
                 ЗНАЕТЕ ЛИ ЗА НАШЕТО БЕЗПОКОЙСТВО ЗА БЪДЕЩЕТО?

     СИГУРНИ СМЕ, ЧЕ НЕ ЗНАЕТЕ. НО ЕДВА ЛИ ЩЯХТЕ ДА ОСТАНЕТЕ РАВНОДУШНИ, АКО НА 15 ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА В ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН СЛЕД ВАКАНЦИЯТА ВАШЕТО УЧИЛИЩЕ ВИ ПОСРЕЩНЕ С ИЗПОЧУПЕНИ СТЪКЛА, КАКТО БЕШЕ В УЧИЛИЩЕ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" В СЕЛО ЕНЧЕЦ. И НЕ САМО ТАМ ...
     ИЛИ ВАШ УЧЕНИК СЕ ИЗПРАВИ В ЧАС ПО ИСТОРИЯ И ЗАЯВИ: "AЗ СЪМ ТУРЧИН И ЩЕ ГОВОРЯ ТУРСКИ КЪДЕТО ИСКАМ! И АКО ДО 5 МАРТ НЕ НИ ВЪРНАТ ИМЕНАТА, ЩЕ ВИДИТЕ КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ!"
     ИЛИ АКО ОТ ЧЕРНИТЕ ДЪСКИ ВИ ПОСРЕЩНАТ УЧЕНИЧЕСКИ "ДЕКЛАРАЦИИ": "ЖИВКОВИСТИ - ВЪН  ОТ УЧИЛИЩЕ!", "СМЪРТ ЗА ТОШКОВИСТИТЕ!", "ИСКАМЕ СИ ИМЕНАТА, ИСКАМЕ СИ ПРАВАТА!"
     ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ СКВЕРНИ РЪЦЕ ОТКАЧИХА И ИЗХВЪРЛИХА ОТ УЧИЛИЩНИТЕ СТАИ ПОРТРЕТИТЕ НА ЛЕСКИ И БОТЕВ, НА СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ?
     А ПО УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ, В МАГАЗИНИ И АВТОБУСИ, В УЧИЛИЩАТА - НАВСЯКЪДЕ КЪНТИ ТУРСКА РЕЧ!
     ПРИМЕРИ... ПРИМЕРИ...
     СИГУРНИ СМЕ, ЧЕ НЕ ЗНАЕТЕ! ЗАТОВА СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВАС, КОЛЕГИ, ДА СПОДЕЛИМ: ПОДЛОЖЕНИ СМЕ НА МОРАЛЕН ТОРМОЗ И ПОСТОЯННИ ЗАПЛАХИ ЗА ФИЗИЧЕСКА РАЗПРАВА. РАЗПРАВА С НАС, УЧИТЕЛИТЕ, ВЪРХУ КОИТО ПО ВРЕМЕ НА ТАКА НАРЕЧЕНИЯ "ВЪЗРОДИТЕЛЕН  ПРОЦЕС" ПАДНА ГОЛЯМАТА ТЕЖЕСТ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ КЪМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ НА "ИСЛЯМИЗИРАНИТЕ БЪЛГАРИ", ЗА ФОРМИРАНЕ НА БЪЛГАРСКО САМОСЪЗНАНИЕ У ПОДРАСТВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ. КЪМ НАС, ЗА КОИТО ПРЕЗ ЛЯТОТО НА 1989 ГОДИНА НЯМАШЕ ПОЧИВНИ ДНИ - НИЕ БЯХМЕ НА ПОЛЕТО, НИЕ БЯХМЕ И В ОПУСТЕЛИТЕ ЗАВОДИ.

     БЪЛГАРСКИ УЧИТЕЛИ!
     ЩЕ ОСТАНЕТЕ ЛИ РАВНОДУШНИ КЪМ НАШАТА БОЛКА И ТРЕВОГА?
     ЩЕ ОСТАНЕТЕ ЛИ РАВНОДУШНИ КЪМ НАШЕТО БЕЗПОКОЙСТВО ЗА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ? ЩЕ ПОДКРЕПИТЕ ЛИ ИСКАНИЯТА НИ ПРЕД МНП, ПРЕД ДЪРЖАВНИЯ И МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЕДИН НОРМАЛЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС, ЗА ГАРАНТИРАНЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ НА СИГУРНОСТТА НИ КАТО ГРАЖДАНИ?

ФЕВРУАРИ, 1990 Г.              /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/                                Х   Х   Х

     СОФИЯ, 21 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА  ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ИСКАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, АДРЕСИРАНО ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


    БЪЛГАРСКАТА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ КАТО ПОДЪРЖА В ПРОГРАМАТА СИ МИРОЛЮБИВАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НАПРАВЕНИТЕ У НАС СТЪПКИ ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ И ЗА НАМАЛЯВАНЕ С 1/3 НА РАЗХОДИТЕ В ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА АРМИЯТА, КАКТО И ПРЕДПРИЕТОТО В РАЗЛИЧНИ СТРАНИ НА ИЗТОЧНА ЕВРОПА НОВО РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА СРОКА НА РЕДОВНАТА ВОЕННА СЛУЖБА, СЕ ОБРЪЩА С ИСКАНЕ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ДА ИЗМЕНИ ЗАКОНА ЗА ВСЕОБЩАТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ВОЕННА СЛУЖБА КАТО СЕ СЪКРАТИ СРОКА НА ТАЗИ СЛУЖБА ЗА ПРИЕТИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ: ЗА ТЕЗИ, КОИТО Я ОТБИВАТ В МОМЕНТА НА 12 МЕСЕЦА, А ЗА ОСТАНАЛИТЕ МЛАДЕЖИ - НА 13 МЕСЕЦА.
     ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ ЕДИНОМИШЛЕНИЦИ И БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖИ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ КЪМ ДЕКЛАРАЦИЯТА И И ДА Я ПОДКРЕПЯТ ПИСМЕНО НА АДРЕС: СОФИЯ 1000, УЛ. "БЕНКОВСКИ" 17, ПАРТЕРА - КЛУБ НА  ЛДП,  ИЛИ НА ТЕЛ. 89-54-93
СОФИЯ, 19.2.1990             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                              Х   Х   Х
 
      СОФИЯ,  21 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ  ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА  ЕКОЛОГИЧНА ЗАЩИТА НА СВИЩОВ, АДРЕСИРАНА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА НРБ.


                 УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

     ПОЗНАВАЙКИ ОБСТАНОВКАТА В СВИЩОВ И РАЙОНА ИСКАМЕ ДА ИЗРАЗИМ СВОЯ ПРОТЕСТ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЯВАНИТЕ ЧРЕЗ ДЕКЛАРАЦИИ В ПЕЧАТА ЛЪЖИ, КЛЕВЕТИ И ОБИДИ СРЕЩУ ГРАЖДАНИТЕ НА СВИЩОВ, ЧИИТО АВТОРИ СА  СЛУЖИТЕЛИ И РАБОТНИЦИ В АЕЦ-БЕЛЕНЕ.
     СЧИТАМЕ, ЧЕ ТОВА ЩЕ ДОВЕДЕ ДО НЕНУЖНА ЕСКАЛАЦИЯ НА НАПРЕЖЕНИЕТО В ГРАДА, КОЕТО МОЖЕ ДА СТАНЕ ПРИЧИНА ЗА НОВИ СТАЧКИ И ДРУГИ КРАЙНИ И НЕЖЕЛАТЕЛНИ ПРОЯВИ.
     НАСТОЯВАМЕ ЧРЕЗ КОМПЕТЕНТНАТА ВИ НАМЕСА ДА СЕ СЛОЖИ КРАЙ НА ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА И ШАНТАЖИТЕ.
     ИЗРАЗЯВАМЕ ГОТОВНОСТ ДА СЪТРУДНИЧИМ В ТОВА НАЧИНАНИЕ.
     ПОДКРЕПЯМЕ РЕШЕНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА СПИРАНЕ НА СТРОЕЖА НА АЕЦ-БЕЛЕНЕ И СЕ НАДЯВАМЕ, ЧЕ ТОВА РЕШЕНИЕ НЯМА ДА БЪДЕ
ОТМЕНЕНО.

20.2.1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/