21 юли 1995


София, 21 юли 1995 година
Бр. 141 /1442/


София, 21 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПЕТАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОФИЙСКАТА ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /15 ЮЛИ 1995 Г./


1. Периодът между четвъртата и петата конференция на Софийската градска организация на Българската социалистическа партия /БСП/ се превърна в политически водораздел в демократичното развитие на страната. Продължаващата криза и безсилието на политическите сили през 1994 г. да предложат нов модел на реформата наложиха обществено осъзнатата необходимост от извънредни парламентарни избори. На 18 декември 1994 г. мнозинството български избиратели дадоха подкрепата си за коалицията, даваща най-сериозните гаранции за слагане край на безвластието, на стопанската разруха и безогледната престъпност. Парламентарното мнозинство на БСП, БЗНС "Ал. Стамболийски" и ПК "Екогласност" стана гаранция за формирането на отговорно и силно правителство, ползващо се със значителен обществен и политически кредит.

2. Първите 150 дни от управлението на правителството на БСП и лявата коалиция потвърдиха обществените очаквания за критичен анализ на наследството и за ясно формулирана антикризисна програма за периода 1995-1998 година. Първите практически мерки за овладяване на кризисните процеси в държавната администрация, в управлението на икономиката, в контрола на паричните обращения и инфлацията, в борбата за възстановяване на традиционни и разкриване на нови пазари, налагането на национално отговорен стил на външна политика са началото на продължителна реформа за възраждане на страната и подготовката й за предизвикателствата на новия двадесет и първи век.

Конференцията оценява по достойнство първите по-осезателни резултати от работата на правителството на Демократичната левица във финансовата, структурната, социалната и външнополитическата област. Заедно с това софийските социалисти предлагат на ръководството на ПГДЛ, на правителството, както и на ръководствата на редица министерства и ведомства да осмислят многобройните аргументирани предложения от партийните организации и от социалистите за по-активни и резултатни действия в борбата за ограничаване на престъпността, на корупцията и спекулата, както и за по-адекватната на времето и условията кадрова и информационна политика.

Конференцията изразява тревога от изострянето на проблема с реституираните жилища и настоява за енергични мерки за неговото решаване.

3. Резултатите от парламентарните избори на 18 декември 1994 г. утвърдиха ново съотношение на политическите сили не само в национален план, но и в мащабите на град София и в мнозинството от нейните райони /общини/. Над 33 хиляди нови избиратели дадоха своя вот за кандидатите на БСП и лявата коалиция, сто хиляди гласоподаватели, подкрепили през 1991 г. СДС, сега оттеглиха своята подкрепа. Безотговорното поведение на кметската управа на СГО по време на "водната криза" от зимата на 1994/1995 г., очевидните симптоми на масова корупция на всички етажи на "синьото управление", както и неговото безсилие пред драматично изострящите се топлофикационни, комуникационни, транспортни и инфраструктурни проблеми на столичния град формират и мобилизират преобладаващото обществено мнение за търсене на реален изход от тежката криза. Това създава реални предпоставки за успех на кандидатите на една широка лявоцентристка коалиция с ключова роля на БСП в предстоящите избори за органи на местно самоуправление в Столичната голяма община, в софийските райони и кметства.

Петата конференция на Софийската организация на БСП оценява като своя стратегическа цел овладяването на икономическата, демографската, социалната, инфраструктурната, екологичната и културната криза на столичния град, катализатор на което може да бъде успешното представяне на софийските социалисти и техните коалиционни и политически партньори в предстоящите местни избори. Техните резултати ще имат ключово политическо значение за стабилизация на процесите, започнали след 18 декември 1994 г., и ще се предопределят от взаимодействието на няколко групи фактори:

- Максимално освободена от пристрастия и времева конюнктурност политика за формиране на широк демократичен лявоцентристки съюз на партии, движения и личности.

Конференцията препоръчва при обсъждането на листите за столични и районни съветници ГС и ОбС на БСП да дадат предимство на критериите за професионализъм, толерантност, организационен талант и готовност за лично себеотдаване за решаване на болезнените и драматични проблеми на града и района.

Целта, която си поставяме в изборите за Столичен общински съвет, е да постигнем относително равновесие с основния си опонент.

Ключово значение в предстоящата предизборна кампания ще имат изборите за кмет на София. Нашата цел е тези избори да бъдат спечелени от кандидата, подкрепен от БСП. Най-сериозни шансове за успех има личност с професионален авторитет, способна да обедини демократично и патриотично настроените софийски избиратели в името на спасяването на София, в името на бъдещето на нашия град. Конференцията изразява своята увереност, че в условията на максимално широка и публична дискусия Софийската градска организация на БСП ще приеме и подкрепи такава кандидатура.

- Конференцията на столичната организация на БСП оценява като решаващи за бъдещите изборни резултати действията на правителството на БСП и коалиционните й партньори в изпълнение на предизборната платформа и на публикуваната през май 1995 г. програма за управление.

- В предизборната кампания, както и в следизборния период Софийската организация на БСП натрупа значителен политически опит, създаде и изгради работещи предизборни структури и обнови кадровия си потенциал. Конференцията препоръчва на всички ръководни структури на Софийската градска организация да подготвят условията за демократична, толерантна и адекватна на кризисните условия на живот кампания, в която организационните и пропагандни акценти да съответстват на спецификата на града и регионалните проблеми, да засилят социалните акценти и личностните контакти на всички равнища, да подкрепят всяко искрено усилие за решаване на най-наболелите проблеми на града.

Конференцията на Софийската градска организация на БСП очаква от правителството на БСП и коалиционните й партньори, от Парламентарната група на ДЛ, от избраните в трите многомандатни софийски района депутати, от групата общински съветници за социална демокрация, от ръководствата на ОбС на БСП и от всички софийски социалисти силен импулс и подкрепа в името на нов изразителен изборен успех на местните избори. Всяко ново разширяване и стабилизиране на политическото представителство на БСП и нейните партньори в предстоящите избори ще бъде успех за столичната организация на БСП, за всички искрени привърженици на социалната демокрация в нашия град.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 юли - Следва пред оста веният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ПРЕБРОЯВАНЕТО НА СИНДИКАЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ.


1. Ръководството на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ още веднъж заявява, че подкрепя идеята за синдикални избори, провеждани съгласно правила, приети от социалните партньори, съобразени с международната демократична практика и стандарти. Нещо повече, именно КНСБ е автор на законопроект за такива избори, който е внесен още през 1994 г. в Народното събрание и е съгласуван с ръководствата на парламентарните групи на БСП и СДС.

2. Днес правителството прави едностранен опит да проведе процедурата на изборите с по именно преброяване: то вече се извършва по административен път в системата на образованието, здравеопазването, социалните грижи, съобщенията и другите отрасли. Това става зад гърба на синдикалните централи с цел да се окаже натиск върху отрасловите структури и над членовете на легитимните синдикати в България. Подобна практика е грубо нарушение на конституционните права и на международните правни норми, уреждащи свободата на синдикалното сдружаване.

3. КНСБ, след консултации с ЕКП, МКСП и МОТ и съгласувано с Конфедерацията на труда /КТ/ "Подкрепа", ще излезе с подробно становище относно проекта за поименните списъци на синдикалните членове, подготвен от правителствените съветници. Само свободни и демократични избори, и то в присъствието на независими международни наблюдатели, могат да изиграят ролята на обективен инструмент за установяване на членската маса и реалната представителност на синдикалните организации в България.

София, 19 юли 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД "УПРАВЛЕНСКАТА СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ЗА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ", ОГЛАСЕН ОТ ОРГАНИЗАЦИОННИЯ СЕКРЕТАР НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ ПЕТКО ИЛИЕВ ПРЕД УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ /1 И 2 ЮЛИ 1995 Г./.


Появилите се в средствата за масово осведомяване твърдения за разочарования на избирателите от БСП се потвърждават от последните социологически проучвания. Това дава добрия шанс на коалицията Народен съюз - БЗНС, ДП, при отговорно, перспективно и държавническо мислене да стане мощна политическа сила, пред която се изправят реални възможности за предстоящи изборни успехи.

Именно затова е нужно не само членовете на Управителния съвет, но и всички сдружени земеделци да знаят, че правенето на политика не е като овладяването на науката, защото не съществува обективен обем от политически знания, които да се запазват непроменени от избори до избори. Ето защо опитът е най-ценният учител в политиката. Тъй като всяка политическа кампания по места е по своему уникална, успехът зависи не само от опита, но и от използването на добре обоснована обща политическа концепция, от точна преценка, инстинкт и инициатива.

В политиката няма гаранции, затова е нужно упорито постоянство и добра организация, за да може постигнатите цели да бъдат предпоставка за достигане на следващите успехи.

Продължителната политическа нестабилност и бавната промяна на общественополитическата система обаче пречат за мобилизация на достатъчно голям брой обществено активни личности.

Пристъпвайки по-нататък в детайлите на управленската стратегия и тактика, трябва на първо място да посоча, че местната земеделска дружба е основната структура, която ще изнесе тежестта на предстоящата кампания за местни избори на коалицията Народен съюз - БЗНС, ДП.

Макар и безспорно, че в центъра на внимание стоят националните политически лидери, успехите в крайна сметка ще зависят от силата на политическите организации на местно ниво.

Способността на местните земеделски дружби, на общинските и окръжните настоятелства да събират екипи в селата, общинските и окръжните центрове, да мотивират и да възнаграждават и стимулират морално и материално тези хора е от голямо значение, тъй като ние възнамеряваме като втората политическа организация в България да провеждаме широка и всеобхватна дейност за увеличаване на политическото ни влияние.

Местните земеделски дружби се нуждаят от организирано набиране на кадри с доказани способности. Ключов фактор за успеха е привличането на естествено признати обществени лидери в различни области - уважавани лекари, авторитетни земеделски производители, научни работници, журналисти, учители и други, способни да оказват влияние върху широк кръг от хора. Затова първата крачка към изборите е да се разработи критерий за определяне на най-добрия кандидат, около който ще се създаде такова политическо обкръжение, което ще спомогне за увличането на стотици други хора.

След като кандидатът бъде определен, следващата стъпка е да се разработи подходящ план, който ще позволи на кандидата и неговия предизборен екип да използва най-добре ограничените ресурси на коалицията от хора, време и пари.

Една от важните в плана на изборната компания задачи е проучването на силата и слабостта на основните опоненти на нашия кандидат. В това отношение не бива да се пренебрегва и политическата среда на региона, в който се издига кандидатът. От голяма полза ще бъде демографската и социалната среда при кампанията, като имаме предвид ограничените парични ресурси на БЗНС, които са крайно недостатъчни. Всеки лев трябва да се изразходва разумно и ефективно. Паричните нужди трябва да се степенуват по важност.

Бюджетът на кампанията трябва да бъде съставен на базата на очаквани приходи и разходи. Затова е нужно да се отчете и възможността за по-неблагоприятно развитие - по-големи разходи за най-важните мероприятия и по-малко приходи като база. Съчетаването на проучване, стратегия и тактика съставят целия план на изборната кампания. Ето защо тактиката, която изработваме за една кампания, трябва да включва поне четири вида основни фактори за нейното разгръщане.

Първият фактор е програмата на кампанията. Тя трябва да включва дейностите и събитията от началото на кампанията до момента на изборите, като се акцентира на най-важния момент - кулминацията на кампанията.

Вторият фактор е финансовата тактика. При сегашните условия възможностите за набиране на средства са предимно чрез спонсорства от държавни и частни фирми, фондации и сдружения. Ето защо е необходимо при търсене на съдействие да се използват хора с добри комуникационни възможности, хора, които имат контакти и опит в подобна дейност, та макар и някои от тях да не са наши членове, а само симпатизанти.

Третият фактор е структурата на кампанията. Организационната структура трябва да бъде разпределена точно и ясно по йерархията както на организацията, така и на предизборните щабове. Местните избори се нуждаят от много по-голям брой ангажирани в кампанията хора, което ще помогне на кандидатите да се освободят от ежедневните ангажименти във връзка с организацията, за да могат да насочат изцяло усилията си върху провеждане на срещи с избиратели, държане на речи, даване на интервюта, участие в диспути и други.

Четвъртият фактор е комуникационната тактика. Тя трябва да оползотвори таланта и творчеството на всички хора, които могат да помогнат според възможностите си. От особено важност е използването на всички методи на комуникация, за да се предаде най-важната част от посланието синхронизирано и пълно до всички потенциални избиратели. Различните адресати на местните радиоточки, регионални вестници, срещи и други трябва да да се използват за целенасочено въздействие според конкретната аудитория. Оползотворяването на различните умения на хората от екипа за предизборна работа означава да се намерят най-подходящите от тях за писане на речи, издействане на интервюта, подготвяне на материали за пресата, печатане на плакати, листовки, радио- и вестникарска реклама. Изключително важно е темите, посланията и платформите на местните организации на БЗНС и ДП да бъдат последователни и синхронизирани. Ако на гласоподавателя бъде представена серия от несвързани, хаотични идеи, той не може да бъде убеден в ценностите, които земеделският съюз и неговите кандидати защитават. Тъй като споменах за темите и посланията, трябва да отбележа, че е необходимо да се избягва дословно четене на речи, тъй като това оставя погрешно впечатление у избирателите, че просто предавате общи послания, а не изразявате собствените си възгледи. Кандидатите трябва в обръщенията си да представят убедителни доказателства, които придават допълнителна увереност и тежест на посланията. Ето защо е необходимо екипът да бъде отлично запознат с всички позиции на опонентите по най-важните въпроси.

Първите събрания трябва да бъдат използвани като механизъм за набиране на обратна информация за това как слушателите възприемат и реагират на посланието на нашия кандидат. Екипът трябва да бъде способен да реагира оперативно и незабавно на необходимостта от промяна на тактиката по време на самата кампания.

Важна стъпка е осигуряването на взаимодействие както в рамките на коалицията Народен съюз - БЗНС, ДП, на национално и регионално ниво, но и взаимодействие с други политически и неполитически субекти на обективната реалност.

Изключително необходимо е още преди започването на кампанията най-тесният кръг на екипа да бъде запознат както с всички слаби места на конкретната кандидатура, така и с по-неубедителните моменти в предизборната му платформа. Премълчаването и завоалирането на тези потенциални проблеми може да се окаже фатално за успеха на кампанията не само на кандидата, но и да навреди на авторитета на цялата организация за дълго време.

В заключение трябва да кажа, че местните избори ’95 трябва да донесат на БЗНС и коалиционните му партньори поне два пъти повече гласове, отколкото на парламентарните избори през 1994 г. Това ще позволи представителството на организацията ни в местната власт да отговори на реалните потребности на българските граждани от истинска защита на техните интереси.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ, ПРИЕТА НА ТРЕТИЯ КОНГРЕС /8 И 9 ЮЛИ 1995 Г., СОФИЯ/.


КОМПЕТЕНТНО И ОТГОВОРНО ПРАВИТЕЛСТВО

Ние сме за силна и отговорна изпълнителна власт, опираща се на закона и действаща по конкретна програма, достояние на обществеността.

Ние сме за ефикасен парламентарен контрол върху дейността на правителството.

Ние се обявяваме за реално местно самоуправление.


НЕЗАВИСИМА СЪДЕБНА ВЛАСТ

Ние ще отстояваме институционално и политически независима съдебна власт.


ДЪРЖАВАТА ГАРАНТИРА:

Национална сигурност и национално отговорна външна политика.

Трайните интереси на България налагат съхраняването и укрепването на нашата икономическа и политическа независимост, възраждането, запазването и разширяването на традиционни производства и пазари, надеждната защита на териториалната цялост и териториалните ни граници.

Необходимо е национално съгласие върху концепция за националната ни сигурност.

Законодателната, изпълнителната и съдебната власт трябва надеждно да гарантират защитата на собствеността, законовия ред, гражданския мир, неприкосновеността и достойнството на гражданите, опазването на ресурсите.

Като член на демократичната международна общност България трябва да поддържа политика на динамични и прагматични контакти с всички световни и регионални сили, които влияят върху съвременното политическо и икономическо състояние на Балканите.


СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

В прехода към либерално-демократично общество здравеопазването и социалното осигуряване постепенно отпадат като функции на държавата и се самоуправляват като независими пенсионни и осигурителни фондове.

Държавата е длъжна да подпомогне създаването на тези осигурителни фондове.

Но днес и в следващите няколко години държавата е длъжна да защитава и осигурява интересите на различни социални групи -
 
* чрез разработване на програми за заетост и пренасочване;

* чрез допълнителна квалификация и преквалификация, социална осигуровка при безработица и инвалидност.

При осъществяването на структурните реформи в икономиката това е неизбежно.

Чрез законодателството държавата трябва да насърчава и стимулира работодателите:
* да създават нови работни места;
* да създават хигиенни и ергономични условия за труд;
* да внасят социални и здравни осигуровки за служителите си.


КУЛТУРНАТА ПОЛИТИКА НА ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА ОСИГУРЯВА:
* Данъчно стимулиране за всички, които спонсорират прояви в областта на културата и изкуството.
* Развитие на българската култура, като се търси разумната мяра между националните ни постижения и съвременните европейски културни еталони - за да присъстваме в Европа като българи.
* Интеграция на българската културна общност чрез система от национални културни институции.
* Обществено разбирателство по проблемите на културната политика. Културата, науката и образованието трябва да се изключват от сферата на политическите отношения и да се развиват като общонационална ценност, автономно, без идеологическо и държавно попечителство.
* Опазване на материалната база на културата и националните културни ценности.
* Възстановяване на богатството и достойнството на Българската православна църква.
* Приобщаване на всички българи, живеещи извън територията на страната.


ЕКОЛОГИЧЕСКА ПОЛИТИКА - В ПОЛЗА НА ЧОВЕКА И ПРИРОДАТА

Никой няма право да трупа богатство за сметка на замърсяването и унищожаването на околната жизнена среда, на природните ресурси и екосистеми.

Строгото екологическо законодателство и строгият екологичен контрол са важни функции на държавата. Ние сме за:

Данъчно стимулиране за всеки, който произвежда екологически чиста продукция и осигурява производството си с екологически чисти технологии.

Драстични глоби и данъци за замърсяващите производства и технологии.

Натрупване и капитализиране на данъците и глобите в специални фондове за екологическо възстановяване и рекултивиране на замърсени обекти и територии.

Въвеждане на постоянен екологичен мониторинг за защита на гражданите от екологически вредни продукти и пораженията от тях; за откриване и санкциониране на източниците на замърсяване.

Изработване на държавна политика за съхраняване и възстановяване на природните ресурси.


IV. НАШИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СРЕДСТВА СА:

ИЗГРАЖДАНЕТО НА СИЛНА НАЦИОНАЛНО ОТГОВОРНА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ

Преходът към либерално-демократично общество може да бъде осъществен от политически субект, който има:
* Ясна либерална платформа за обществото, в което искаме да живеем.
* Прагматична политическа програма за етапите на прехода, за средствата на неговото осъществяване и резултатите, които очакваме.
*Отговорно отношение към личната и социалната цена на прехода.
* Професионални политици и квалифицирани експерти, способни да управляват процесите на прехода.
* Национално съгласие за обществото, което искаме да изградим.
* Широка социална подкрепа на програмата за политическо действие.
* Силна индивидуална мотивация за участие във всички сфери на този преход.


НОВ СТИЛ НА ПОЛИТИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ

Ние предлагаме нов стил на политическо поведение. Този стил се основава на плурализма на интересите и мненията, на свободната воля и убежденията на гражданите, на пълна публичност на политическите решения и действия. В основата на политическото поведение на политическите субекти трябва да стоят демократичните процедури: прозрачност на намеренията и решенията и публичност на действията, политическа отговорност. Политическите сили равноправно се конкурират с идейните си платформи и политическите си програми, но същевременно са партньори, еднакво ангажирани и отговорни за своите действия пред обществеността. Това поведение може да бъде реализирано само от нов тип политически дейци.


ПРАГМАТИЗЪМ, ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И НРАВСТВЕНОСТ

Ние залагаме на здравия разум и на толерантността. Разчитаме на прагматизма, професионализма и нравствеността.

Нашият политически прагматизъм е насочен към решаване на актуалните и следване на трайните национални интереси.


ПОЛИТИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ

Българска партия либерали поема политическа отговорност на политически субект, способен да извършва преход към либерално-демократично общество.


УЧАСТИЕ В СИСТЕМАТА И СТРУКТУРАТА НА ВЛАСТТА

Участие в парламентарни и местни избори самостоятелно или в коалиции.

Взаимодействие с институциите на властта.

Участие в законодателната дейност чрез собствени и съвместни законодателни инициативи и действия.

Участие и взаимодействие с органите на централната и местна изпълнителна власт. Сезиране на съдебната власт при нарушаване на конституцията, законите и гражданските права.


ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРАЖДАНСКИ ОБЕДИНЕНИЯ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Организиране и участие в граждански инициативи и акции, публични дискусии и форуми.

Лансиране и подкрепа на идеи и инициативи по актуални проблеми.

Създаване на граждански структури за решаване на важни икономически и социални проблеми.


V. НАШАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА Е ИЗГРАДЕНА ВЪРХУ ПРИНЦИПИТЕ НА:


ЛИБЕРАЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

Нашият призив е максимална икономическа свобода на активния човек.

Либералната икономическа политика е политика на свободните хора. Ние сме за освобождаването на практичния дух на българина.

Ние вярваме в свободната воля и свободния избор на всеки да твори сам своя живот.

Ние разчитаме на предприемчивостта на българина.

Ние сме против вездесъщата роля на държавата.

Всички видове собственост трябва да бъдат равнопоставени. Частната собственост е свещена и неприкосновена.

Националният капитал е основа за просперитета и благоденствието на България.

Националният капитал и националното производство имат нужда от преференции.

Ние протягаме ръка на националния частен капитал.

Ние сме за стимулиране развитието на едрия, средния и дребен бизнес.

Всеки, който инвестира в производството, трябва да бъде поощрен.

Ние сме за защита на националния пазар.


ПОСОКИТЕ НА ЛИБЕРАЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА СА:

Разумна приватизация.

Ние сме против единствено касова приватизация, запълваща дупките на бюджета и пораждаща корупция.

Ние искаме приватизация, която да формира български национален капитал. Либералите настояват и за масова приватизация като бързо средство за денационализация на икономиката на страната.

Само икономически активните хора могат да направят бърза приватизация, а само заинтересуваните хора са икономически активни. Масовата приватизация ще осигури дял и възможност на всеки да участва и да получи компенсация на труда си. Ние сме за адекватно на реалностите ни съчетаване на различни форми на приватизация: касова, мениджърска, масова.


ЛИБЕРАЛИТЕ СА ПРОТИВ МОНОПОЛА

Монополът в производството на стоки и услуги стои в дъното на всяко повишение на цените. Свободната конкуренция е сигурен гарант, че потребителите ще плащат за потребяваните стоки и услуги реални цени. Лоялната конкуренция е основа на икономическия прогрес.


ЛИБЕРАЛНАТА ИКОНОМИКА Е ИКОНОМИКА НА РАЗВИТИТЕ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ

Ние настояваме за създаване на система от взаимни, спестовни, инвестиционни и осигурителни фондове. Ние сме за намаляване на държавната опека върху банките и застрахователното дело, за равноправие на частните и държавни финансови институции и за независим ефективен контрол на БНБ върху финансовата система.

Либералната политика изисква бързо създаване на нормативна база за борсите. Ние сме за свободен пазар на ценни книжа.


ЛИБЕРАЛИТЕ СА ЗА МОДЕРНО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

Само икономически свободният човек може да бъде добър гражданин. Ние настояваме за отделяне на пенсионните и осигурителните фондове от държавата. Самоуправлението на тези фондове е гаранция, че човек няма да се страхува за бъдещето си.


ЛИБЕРАЛИТЕ СА ЗА РЕШИТЕЛНА БОРБА С БЕЗРАБОТИЦАТА

Безработният човек е зависим, несвободен. Ние настояваме за конкретни програми, насърчаващи не социалните подаяния, а наемането на нови работници.

Свободната инициатива ще създаде нови работни места.

Там, където много хора не работят и нямат перспективи за намиране на работа, основните политически ценности на либерализма са заплашени.

Само разширяването на производството, на пазарите и сферата на услугите ще осигури повече работни места.


НИЕ СМЕ ЗА АГРАРНА РЕФОРМА

Ние сме за възстановяване на частната собственост върху земята.

Ние сме за правото на свободен избор на начина на ползване на земята: частен, арендуване, коопериране.

Необходима е защита и преференции за земеделските производители.


ЗА ВИСОКИ ТЕХНИЧЕСКИ, ЕКОЛОГИЧЕСКИ И ЕСТЕТИЧЕСКИ КРИТЕРИИ В ПРОИЗВОДСТВОТО

Ние не приемаме производство само заради печалбата, частна инициатива заради самата частна инициатива. Ние сме за поощряване на производството с модерни и екологично чисти технологии. За модерни комуникационни и информационни инфраструктури, осигуряващи качествени бързи връзки; компетентни и професионални механизми на пазарните отношения. Ние сме за производство на конкурентни стоки. За осигуряване на качествени и безопасни за човешкото здраве услуги.


ЛИБЕРАЛИЗМЪТ ИЗИСКВА ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

Да не оставяме младите хора да изпадат в безпътица. Шансовете на младите и образованите трябва да се реализират в България. Днешните инвестиции в образованието са бъдещият капитал на нацията.


БЕЗ ВЪЗРАСТОВИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРЕД ТРУДОСПОСОБНИЯ ЧОВЕК

Работоспособността е индивидуално качество. Право на пенсиониране има всеки човек, навършил необходимата възраст, но то не може да бъде задължение.

Равните шансове за старт не значат равни шансове на финала. Талантливият и даровитият човек работи не само за нацията, но и за човечеството, разширява пространството на неговото познание и култура, на човешката творческа свобода.

Либералите смятат, че всеки човек е уникален. Това означава, че всеки човек е еднакво значим. Равенство означава, че всеки човек трябва да има равни възможности за реализация на способностите си.

/Пресслужба "Куриер"/


14:30:00
21.07.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
Технически изпълнители: Тинка Христова
                                           Цвета Любомирова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!