21 юли 1993

София, 21 юли 1993 година
        Брой 140 /927/


София, 21 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ С ГЛАВЕН СЕКРЕТАР АНАСТАСИЯ МОЗЕР КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПО ВЪПРОСА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНИ ИЗБОРИ, ОГЛАСЕНО НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 20 ЮЛИ 1993 Г. В СОФИЯ.


През 1993 г. в българското общество назря въпросът за предсрочни парламентарни избори.

Българският земеделски народен съюз, като отчита, че водещо начало в отношенията между политическите сили и обществените организации  трябва да бъде диалогът - предлага ОБЩА СРЕЩА в сградата на Народното събрание на 27 юли 1993 година на:

Съюза на демократичните сили, Българска социалистическа партия, Движение за права и свободи, Нов съюз за демокрация, Българска социалдемократическа партия, която заедно с ДПС да представлява Съвета за сътрудничество, Български бизнесблок, Отечествена партия на труда, Отечествен съюз, Християнаграрна партия, политическа коалиция за Търновска конституция "Царство България", Конфедерация на независимите студентски дружества, Земеделски младежки съюз, Конфедерация на труда "Подкрепа", Конфедерация на независимите синдикати в България, Национален професионален съюз и други. И с участието на председателя на Народното събрание.

На срещата ще бъдат обсъдени и изложени становища на всички партии и организации по въпросите, свързани с предсрочните парламентарни избори и времето за тяхното провеждане.

На срещата ще бъде разгледан проект за декларация, която след обсъждане и подписване ще бъде връчена на Народното събрание и на президента на Република България.

Изразяваме мнение, че партиите и обществените организации трябва да бъдат представени от ръководителите и членовете на ръководствата, но не повече от трима души.

София, 19 юли 1993 г.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА БЗНС: д-р Анастасия Димитрова Мозер

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 20 ЮЛИ 1993 Г. В СОФИЯ.


На заседание на Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили /НКС на СДС/ от 20 юли 1993 г. бяха разгледани няколко основни въпроса, като един от тях е приемането на изменения, касаещи начина на функциониране на местните координационни съвети /КС/ и представителството в тях. Лица, сменили организациите си, няма да могат за определен период от време да посещават КС. Право на участие със съвещателен глас в заседанията на КС ще имат членовете на НКС на СДС, областните и окръжните координатори. Беше възприето също така, че в ръководството на общинските координационни съвети не могат да участват повече от един представител на партия или организация.

На следващото заседание на НКС на СДС ще бъдат приети и още няколко текста, свързани с решаване на спорове между организациите и техните представители в КС.

На заседанието бяха обсъдени и тревожните явления в актуалната политическа ситуация, които за пореден път показват маниера на управление на настоящото правителство.

Беше разгледан и проект за меморандум, свързан с позициите на СДС в момента, и параметрите на неговото сътрудничество с другите организации, който да бъде гласуван след обсъждане в партиите и организациите на коалицията.

София, 20 юли 1993 г.

/Пресслужба Куриер”/


*  *  *

София, 21 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" ПО ПОВОД НА ИСКАНЕТО НА НЯКОИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ДА СЕ ПРОВЕДАТ ОБЩИ ИЗБОРИ ПРЕЗ ЕСЕНТА НА 1993 Г.


Изпълнителният съвет на Българския земеделски народен съюз /ИС на БЗНС/ "Александър Стамболийски" с голяма загриженост се отнася към зачестилите напоследък настойчиви опити и искания на някои сили в страната да дестабилизират политическия живот и изкуствено да създадат обща политическа криза.

Въпреки че с досегашната своя дейност парламентът не оправда очакванията на българската общественост поради деструктивната "парламентарна" дейност на СДС/д/, то установеният от конституцията ред изисква парламентарно представените в него политически сили да положат нови усилия, за да може той да заработи в интерес на реформите в страната. Такъв подход е крайно наложителен, за да може българското общество на основата на законите да продължи процеса на демократизация.

Всяко саботиране на парламентарната дейност под каквато и да е форма или прикритие означава спиране на реформите, което на практика ще доведе до отслабване и до спиране на демократичния процес. Необходимо е време, необходими са и усилия, за да се преодолеят изострените и безпринципни политически противоборства.

БЗНС "Александър Стамболийски" е на становище, че ако парламентът в следващите шест месеца изчерпа тези свои възможности, че ако правителството няма повече подкрепа от парламентарните и извънпарламентарните политически сили, от синдикатите и от обществото като цяло, то тогава единственият възможен изход от такава ситуация са предсрочни избори. Те не трябва да бъдат преждевременни, но с тях не трябва и да се закъснява.

Загубата на време само ще влоши резултатите от неприлагане на реформите.

БЗНС "Александър Стамболийски" счита, че при такава ситуация предсрочни избори могат и трябва да се произведат в началото на 1994 година.

Ето защо в съответствие с изискванията на конституцията, парламентът, президентът и правителството в следващите шест месеца са длъжни да се съобразяват изцяло с тази потребност и ако обстоятелствата наложат, да предприемат мерки и да положат усилия за своевременна подготовка на предсрочни избори за ново Народно събрание.

София, 19 юли 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ ПО ПОВОД НА ПРИСЪДАТА НА ГЕОРГИ АТАНАСОВ.


По повод съобщенията в масмедиите за потвърждаване на присъдата на Георги Атанасов от Второинстанционен състав на Върховния съд пресцентърът на БСП е упълномощен да заяви следното:

Присъдата "10 години лишаване от свобода" срещу бивш министър-председател за действие в рамките на неговите компетенции и без лично облагодетелстване е един от най-позорните актове на политическо преследване чрез съд.

Сегашното прибързано, неоправдано и взето под натиск решение на Второинстанционния състав на Върховния съд е част от политиката на тотална дестабилизация, изостряне на обстановката и политически провокации, възприета от СДС.

Опитите на отделни държавни служители да бъде превърната съдебната система в маша на една обществено опасна политическа сила, каквато е СДС днес, крият големи рискове за страната.

БСП решително ги отхвърля и изразява своята солидарност със засегнатите от съдебните политически процеси и призовава компетентните държавни институции да упражнят правата си за прекратяване на беззаконието, облечено във власт.

София, 19 юли 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЛОВО НА НЕЗАВИСИМИЯ ДЕПУТАТ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОНСТАНТИН АДЖАРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ, ПРЕД СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ И НА ГЕНЕРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ТРАНСРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ /15 - 18 ЮЛИ 1993 Г., СОФИЯ/. На това заседание г-н Аджаров е избран за член на Генералния съвет на ТРП.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ДЕПУТАТИ
ОТ ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТ СТРАНИ,
СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ ОТ ТРАНСНАЦИОНАЛНАТА
РАДИКАЛНА ПАРТИЯ,

Ние трансрадикалите, сме партия на ненасилието, на религиозната търпимост, чужди сме на противопоставянето на етническа основа. Не случайно в нашата емблема е образът на Махатма Ганди. Тъкмо затова една от основните теми на сесията на Парламентарната асамблея и на Генералния съвет е продължаващите кръвопролития на територията на бивша Югославия. Докато заседавахме тук, към боевете между трите групировки в Босна и Херцеговина се прибави и нов за последните година и два месеца сблъсък: между сърби и хървати в Крайна.

Апелът на Трансрадикалната партия до ООН за ускорено учредяване на Международен трибунал, който да съди виновниците за военните престъпления в бивша Югославия /съгласно Резолюция 808 на Съвета за сигурност/, беше един навременен акт, но той далеч не е достатъчен. Когато е налице умишлено подпален пажар, безспорно мислим за подпалвачите, но най-важното е първо да угасим пожара. Докато бушува войната, нейните виновници не могат да бъдат наказани реално, защото поставят себе си над международното право, над законите на хуманизма. Ние трябва да направим всичко възможно за спиране на бойните действия, като отчитаме политическите реалности. Не бива да правим и грешки, които биха обърнали добрите ни намерения в обратна посока.

Позицията на Република България по югокризата е категорична и бе гласувана в българския парламент. Нашата страна няма да се ангажира военно под никаква форма в югоконфликта и призова към същото отношение и другите балкански държави. Балканският регион носи тежко историческо бреме и неговите отровни семена са готови да поникнат в случай на военна ангажираност, дори когато тя се извършава под флага на ООН.

Ако продължим този ход на разсъждения, може би ще стигнем до извода, че не е целесъобразно да се изпращат в Босна и Херцеговина сини каски от ислямските страни. Както знаете, два дни преди да започне нашата сесия, в Исламабад държавите от организацията "Ислямска конференция" обявиха готовност да осигурят 18 хиляди войници за района, от които 10 хиляди от Иран и 3 хиляди от Пакистан. На предишната си среща "Ислямска конференция" поиска едностранно отмяна на оръжейното ембарго за мюсюлманите в Босна и открито призова към свещена война /джихад/ в защита на своите братя. Излишно е да ви убеждавам, скъпи приятели, че подобни призиви за война на верска основа са несъвместими с трансрадикалната идея. Що се отнася до едностранната отмяна на ембаргото, това би довело до ескалация на бойните действия. А нашата цел е скорошен и ефективен мир, който да се постигне не с правото на силния, а по пътя на политическите инициативи, чрез диалог, основан на аргументите и на компромиса.

Диалогът е главен, бих казал най-важният момент в политиката на насилието. На единия полюс са разумът, който кара хората да търсят общото помежду си, а на другия полюс - конфронтацията и разрушенията. В този смисъл не е съвсем подходящ призивът за непризнаване на остатъчна Югославия /Сърбия и Черна гора/ и за скъсване на дипломатическите отношения с Белград. България беше първата страна в света, която призна в пакет Хърватско, Словения, Босна, Херцеговина и Македония, с което даде пример за зачитане правото на народите на самоопределение. Въпреки милиардите долари загуби България стриктно спазва икономическото ембарго срещу Сърбия и Черна гора, с което дава своя принос за изпълнение на резолюциите на ООН, целящи умиротворяване на региона. Но да скъсаме дипломатическите си отношения с една съседна страна, ние не можем да си позволим. В каквато и точка да се намират едни дипломатически отношения, те дават възможност за диалог. Политическите режими идват и си отиват, дипломацията остава.

Скъпи приятели, в заключение искам да изразя задоволство от факта, че сесията на Парламентарната асамблея и на Генералния съвет на Транснационалната радикал на партия се провежда тук, в София. Депутати от четиридесет страни, обединени от идеята за нов световен ред, прокарват пътя към двадесет и първото столетие. Това е чест за всеки български демократ.

Благодаря ви, обичам ви.

София, 17 юли 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 21 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА СЪЮЗ "НИЕ, ЖЕНИТЕ - ЗА ДОСТОЙНСТВО И РАВЕНСТВО", УЧРЕДЕН НА 3 ЮЛИ 1993 Г. В СОФИЯ.


31. Управителният съвет се свиква от неговия председател не по-късно от седем дни преди заседанието, като в същия срок се представя и дневният ред.

31.1. Извън посочения ред Управителният съвет може да бъде свикан на извънредно заседание по искане на Контролния съвет или на 1/3 от членовете на Управителния съвет или на Контролния съвет.

32. Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако на тях присъстват най-малко 2/3 от членовете му.

33. Управителният съвет приема решенията си с явно гласуване и с обикновено мнозинство.

33.1. Управителният съвет приема решения с тайно гласуване и мнозинство от 2/3 от присъстващите за избор на председатели, заместник-председатели /според броя на комисиите към Управителния съвет, но не по-малко от трима/ и на секретар.

33.2. Изборът на председател, заместник-председатели и секретар се извършва в първото заседание на новоизбрания Управителен съвет.

34. Управителният съвет:

34.1. Осигурява изпълнението на решенията на Националното общо събрание.

34.2. Приема решения по дейността на съюза. Когато тези решения са от компетентността на Националното общо събрание, те подлежат на утвърждаване на първото му заседание.

35. Председателят на съюза, а в негово отсъствие неговият заместник представлява съюза.

36. Управителният съвет изгражда помощни комисии по различни страни на дейността на съюза, като определя областта им на действие.

37. Контролният съвет на съюза се състои от 5 членове. Председателят му участва в заседанията на Управителния съвет със съвещателен глас.

38. Контролният съвет:

38.1. Контролира изпълнението на решенията на органите на съюза.

38.2. Дава заключение по годишния отчет и баланс.

38.3. Ежегодно отчита дейността си пред Националното общо събрание.


V. ИМУЩЕСТВО:

39. Имуществото на съюза се образува от:
- доброволни встъпителни вноски на индивидуални и колективни членове;
- членски внос;
- дарения и завещания от частни лица, фирми, фондации;
- спомоществователи, меценати и спонсори;
- благотворителни базари и концерти.

40. Съюзът няма да приема финансови субсидии от държавния бюджет или от бюджета на политически партии и организации.

40.1. Встъпителният членски внос е 20 лв., а текущият е тримесечен и е в размер на 5 лева. Плаща се в дружествата. В съюза се централизират 30 процента от доходите на дружествата.

40.2. Имуществата на съюза се управляват от Управителния съвет и от дружествените съвети съгласно приетите план и бюджет.


VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ:

41. Съюзът се ликвидира:

41.1. Ако в продължение на три месеца остане с по-малко членове, отколкото са нужни според този устав за сформиране на Управителен съвет.

41.2. По решение на Националното общо събрание.

41.3. Ако стане неплатежоспособен.

41.4. По решение на съда, ако съюзът осъществява забранена от закона или от устава си дейност.

42. При прекратяване на съюза Националното общо събрание решава как ще се извърши ликвидацията, как ще се ползва имуществото след удовлетворяване на кредиторите и определя лицата, натоварени да извършат ликвидацията.

43. Съюзът "Ние, жените - за достойнство и равноправие" се създава за неопределен срок.

/Пресслужба "Куриер"/


10:10:19
21.07.1993 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Иванка Тодорова
                                           Цвета Любомирова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!