21 юли 1992

София, 21 юли 1992 година
        Брой 141 /671/    

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 21 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛЛЕБЕРАЛНА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА
КОНСОЛИДАЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО.


След победата на последните парламентарни избори СДС и ДПС се превърнаха в реален гарант за необратимостта на демократичното обновление на нашето общество. Алтернативната социаллиберална партия /АСП/, отстояваща винаги принципна и последователна демократична позиция, допринесе много за спечелване доверието на българския народ. С тази си позиция в новата законодателна и изпълнителна власт тя активно съдейства за реализиране на  предизборната платформа на управляващата коалиция. Затова АСП ще поддържа всяко силно и компетентно правителство на СДС, изпълняващо неговата програма и решенията на IV Национална мнференция, способно бързо и с минимални социални сътресения на изведе страната от острата криза и да осъществи дълбоки демократични промени във всички области на обществения живот и преди всичко в икономиката.

Изпълнявайки решенията на своя Трети конгрес, АСП категорично се обявява против:

- провокирането на парламентарна криза, водеща към предсрочни избори. В този политически момент подобна възможност обслужва единствено БСП и противниците на демократичните промени;
- диктата на отделни групи и лидери в управляващата коалиция, опита им да наложат своето мнение
като единствено правилно, опита им да представят своята позиция като единствено демократична;
- ескалиращата конфронтация между синдикатите и правителството, между СДС и КТ "Подкрепа", от
която може да спечели само опозицията;
- стремежа за диктат от позиция на силата от страна и на двете ненужно противопоставящи се сили;
- някои необмислени и ненавременни синдикални действия, както и опитите да се унищожи свободния
синдикализъм в страната.

АСП твърдо отстоява позицията за:

- ефективно изпълнение платформата на управляващата коалиция, с която бе спечелен вотът на доверие на мнозинството от избирателите;
- широк диалог между всички партии и организации в СДС и ДПС, при който да се изработи единна
оценка за социално-икономическата политика на сегашното правителство и съгласие за бъдещото й осъществяване;
- безкомпромисна борба с корупцията и безотговорността във всичките й форми на проявление,
независимо от това кой е техният носител и каква е партийната му принадлежност;
- достигане до истината за морала на всички, участващи в миналото и в сегашното управление на
държавата.

АСП е убедена, че сега повече от всякога е необходима консолидация на българското общество върху принципите на демокрацията, за да се приобщи в кратко време Република България към общността на развитите действително свободни държави в Европа и в света.

София, 17 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 юли - Следва предоста веният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ВЛОШАВАНЕТО НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА.


Изпълнителното бюро на Българската социалдемократическа партия /ИБ на БСДП/ със загриженост следи за влошаването на социално-икономическата обстановка и за политическите процеси в страната. Стана ясно, че икономическата реформа е взела погрешна посока. Възниква реална опасност от реставрация на миналото, от което желаем да се освободим.

Като съзнава своята отговорност за бъдещето на демократичния процес в България, Изпълнителното бюро на Българската социалдемократическа партия заявява:

Изходът от кризата е в общонационално съгласие на некомунистическите демократични сили, стоящи на градивни и обществено отговорни позиции. Достатъчни условия, за да се постави началото на едно такова сътрудничество според БСДП са:

1. Промяна в модела на икономическата реформа, която да включва и изменение на Закона за приватизацията. То трябва да осигури преразпределение на националното богатство в интерес на хората, които са го създали.

2. Прекратяване практиката на намеса на едни институции в работата на други. Прекратяване на натиска върху президента, правните институции и националните средства за информация.

3. Парламентарното мнозинство официално да определи отношението си към Конституцията. Признанието, че тя не е "комунистическа" е стъпката, която СДС трябва да направи.

4. Възстановяване на диалога със синдикатите. Подновяваме предложението си за посредничество при решение на конфликтите със синдикатите.

Започване на редовни политически консултации между парламентарното мнозинство и извънпарламентарната опозиция, в случай че се постигне съгласие по горните условия.

Тези условия отговарят на Програмата на СДС. Изпълнението им само ще подпомогне каузите на демокрацията и икономическия просперитет. Приемането на тези условия ще стане здрава основа на конструктивен диалог в интерес на България.

София, 18 юли 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСДП:
        Д-р Петър Дертлиев

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА БСДП:
        Ст. Радославов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ И НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН ЗА СЪСТОЯЛАТА СЕ ПЪРВА
РАБОТНА СРЕЩА.


На 17 юли 1992 година се състоя първата работна среща между Постоянното присъствие на БЗНС - Никола Петков и новоизбраното Постоянно присъствие на БЗНС - единен, която продължи повече от два часа.

Констатирано бе, че земеделското единство е необходимо за България и ще бъде постигнато чрез взаимни отстъпки.

Работните срещи ще продължат. Те ще позволят процесът да се ускори, за да се постигне изграждането на един-единствен земеделски съюз.


*  *  *
Срещата се състоя по покана на Постоянното присъствие на БЗНС-Никола Петков в неговата сграда на пл. "Славейков" 4а в София. В нея участваха от страна на БЗНС-Н.Петков -  организационният
секретар Георги Пинчев, членовете на постоянното присъствие Георги Манов, Илия Данов - главен редактор на в. "Народно земеделско знаме", Петко Илиев, Руси Карапетров, Стефан Личев и Тодор Кавалджиев и членовете на Управителния съвет Никодим Попов и Крум Хорозов. И от страна на БЗНС-единен - секретарите на Постоянното присъствие Никола Пенчев, Георги Динчев и Тодор Атанасов, членовете на Постоянното присъствие д-р Александър Александров, Димитър Четников, д-р Милко Славчев и доц. д-р Стоян Чакъров и членът на Управителния съвет Георги Хинчев - главен редактор на в. "Земеделско знаме".

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА ИСКАНЕТО ЗА РАЗСЕКРЕТЯВАНЕ НА ДОСИЕТАТА ИМ. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на
републиката, до Министерския съвет, до министъра на утрешните работи и до средствата за масово осведомяване.


ГОСПОДА,

Вчера, на 17 юли 1992 г., пред сградата на КТ "Подкрепа" на улица "Ангел Кънчев" N 2 в столицата се проведе митинг, организиран от Съюза на демократичните сили.

На митинга един от ораторите - ексминистър Иван Пушкаров, отправи по адрес на членовете на Изпълнителния съвет на КТ "Подкрепа" клеветнически твърдения за връзки с бившите структури на специалните служби, като дори обяви чиновете на някои от тях.

Във връзка с това настояваме да предприемете необходимите според вашата компетентност действия за разсекретяване и публично оповестяване на нашите досиета. Това е необходимо за завеждане на съдебно дело срещу господин Пушкаров по член 147, ал. 1 във връзка с член 148 ал. 2 от Наказателния кодекс за клевета.

Членове на Изпълнителия съвет на КТ "Подкрепа":
Д-р Константин Тренчев - ПРЕЗИДЕНТ;
Олег Чулев - ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ;
Васил Стоянов, Георги Къчев, Евгени Душков, Евгения Косева, Емел Етем, Петър Кацарски, Радослав Ненов, Стамен Кривошиев и Янко Хаджигеоргиев - КОНФЕДЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИ.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ДО КМЕТА НА СОФИЯ И
ДО СТОЛИЧНАТА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във Висшия съвет на Българската социалистическа партия /ВС на БСП/ постъпват сигнали, че днес около сградата на КТ "Подкрепа" се събират групи от граждани, които отправят обиди и заплахи към синдикалната централа. Неколкократно в близост до района граждани са чули изстрели. Извършват се опити за побой над граждани, журналисти, синдикалисти и депутати.

Предвид на сигналите, които свидетелстват, че в посочените групи от граждани се провокира мисълта за връзки на КТ "Подкрепа" с БСП, колкото и абсурдни да са такива твърдения, БСП изразява силна тревога от подобни манипулации, насочени индеректно срещу БСП, както и от нарушаването на обществения ред и тенденциозно насочената атака към синдикатите и синдикализма.

Като не забравяме обстоятелствата около подпалването и погрома на Партийния дом през 1990 г. и като отчитаме близостта на сградата на БСП с тази на пл. "Гарибалди", настояваме да вземете всички мерки, които осигуряват обществения ред и спокойствието на гражданите и да гарантирате неприкосновеността на сградите, в които се помещават централните ръководства на синдикалните централи и на опозиционните политически партии.

Категорично настояваме да вземете необходимите превантивни мерки за опазване на реда на пл. "Гарибалди" и подходите към сградата на ВС на БСП от агресивни групи от граждани и да предотвратите възможни сблъсъци.

Предупреждаваме, че отговорност за евентуални инциденти поемате вие.

София, 16 юли 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВС НА БСП:
        Жан Виденов

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 21 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА ПРЕЗИДЕНТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Документът е адресиран и до президента на републиката.


ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

На 14 юли 1992 г. в сградата на учебна база в землището на с. Бистрица бе проведена акция на силите за сигурност за отстраняването на КТ "Подкрепа" от същата. На мястото присъства и заместник-районния прокурор на VI Районна прокуратура - София, г-н Мартински. Той еднолично запечата сградата, без да се извърши приемане и предаване по надлежния ред. Представителите на Министерството на финансите отказаха да подпишат каквито и да било документи за приемането на имуществото.

ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

Предвид изложените по-горе настояваме за следното:

1. Да се направи спешна проверка и да се установи въз основа на каква заповед или въз основа на какво разпореждане и въобще имало ли е някакъв акт, въз основа на който беше извършено завземането на сградата.

2. Ако е имало заповед или някакво разпореждане, същото е незаконно и противоправно и затова настояваме да изготвите предложение по реда на общия надзор до компетентните органи и лица за отмяна на тези актове.

3. При завземането на сградата не е бил изготвен абсолютно никакъв констативен протокол относно имуществото, което фактически остана за пазене и владение от силите за сигурност.

ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР, ако имуществото на сградата на учебна база "Бистрица" бъде разпиляно, унищожено или откраднато, КТ "Подкрепа” не може да носи каквато и да било отговорност за това.

ПРЕЗИДЕНТ НА КТ "ПОДКРЕПА”: д-р К. Тренчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИТЕ СТАЧНИ КОМИТЕТИ НА МИНЬОРСКИТЕ ФЕДЕРАЦИИ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ И КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА” ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЕТИТЕ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ПОДПИСАНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО И МИНЬОРСКИТЕ СИНДИКАТИ Документът е адресиран до Министерския съвет.


Днес, 16 юли 1992 г., на съвместно заседание централните стачни комитети на миньорските федарации към КНСБ и КТ "Подкрепа"

РЕШИХА:

1. Решително протестират против безотговорното поведение на правителството по изпълнение на поетите задължения с подписаните споразумения с миньорските синдикати от 1 април 1992 г.

2. Неоправдано се забавя приемането на съгласуваните с двата синдиката постановления за преструктурирането на рудодобива и уранодобива.

3. Въпреки многократните настоявания на синдикатите правителството с бездействията си и нереално определените финансови средства обрича на гибел въгледобива. В резултат на това много от въгледобивните мини не работят нормално, а натрупаният аванс през първото тримесечие в повече от предвидените 1 млн.т въглища вече се стопи.

4. Нерешените от правителството до момента проблеми в рудодобива, уранодобива и въгледобива на практика блокират браншовото споразумение за 1992 г.

5. Изразяват своето и на българските миньори възмущение от безпрецедентното настъпление срещу синдикатите от страна на правителството. Израз на това настъпление са не само опитите за саморазправа с лидерите на синдикалните централи, но и срещу правата на синдикатите да защитават справедливите синдикални искания на своите членове. По този начин грубо се нарушават Конституцията и подписаните от нашата страна редица международни конвенции.

6. Изразяват своята солидарност и подкрепят активните стачни действия на транспортните работници от София.

7. От 17 юли 1992 г. предприемат организирането на едночасови предупредителни ефективни стачни действия в отрасъла.

8. Да се започне подготовка за преминаване към ефективна национална миньорска стачка, в случай че правителството продължава да не изпълнява подписаните споразумения.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ "ЗАКОНЪТ Е ЕДНАКЪВ ЗА ВСИЧКИ И ПРИМЕРЪТ НА ДЕПУТАТИТЕ Е ГАРАНЦИЯ ЗА ДЕМОКРАТИЧНОСТТА НА ЕДНА СТРАНА" НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-3".
Документът е адресиран до председателя на Народното събрание.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ!
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА!

През август и септември на 1991 година представителите на Висшия съвет на Българската социалистическа партия /ВС на БСП/ поканиха Съюза на демократичните партии и движения "ЕРА-3" и други партии за предизборен съюз. След общественото допитване до членовете и симпатизанти на съюза ни се взе решение, въпреки известно недоверие, за съвместното ни участие в изборите с БСП. Издигнати бяха наши кандидатури в общи списъци по места и бяха подписани официални документи с лидера на социалистите Александър Лилов и с лидери на други партии. С манипулации чрез вестник "Дума" Луканов и негови съмишленици изхвърлиха Съюз "ЕРА-3" и принадлежащите към него партии в деня преди изборите. Върховният съд осъди постъпката на социалистите и узакони "ЕРА-3" в предизборния съюз.

Целият свят добре е запознат с това. Нашето име присъстваше в предизборните бюлетини и гласовете на нашите последователи послужиха за издигане на настоящите депутати от коалицията.

Въпреки решението на Народното събрание социалистите-депутати продължават да обявяват групата си с други имена, заблуждавайки обществото и унизявайки нашата политическа организация.

Изявлението на председателя на Народното събрание, че те са длъжни да се регистрират като Предизборен съюз на БСП, включително и с "ЕРА-3", не им влияе. Случаят с Луканов раздели силно позициите ни с тях и това прави тази висша групировка още по-нагла.

В новите избори ние ще преоценим нашите позиции, но преди това е необходимо те да спазят закона.

Обръщаме се официално към Вас като политическа сила да Ви помолим да изискате от подобни хора, макар и облечени в депутатски имунитет, да престанат с типичен стар комунистически маниер да се подиграват със законите, с Народното събрание, с обществото, гражданите и политическите партии и да се научат, че това време на брутално потискане вече отминава.

Ние вярваме, че председателят на Народното събрание ще съумее да наложи справедливостта и да изиска спазването на закона от всички.

Настоящата декларация е плод на възмущение на комитетите на организацията ни от продължаващата политическа престъпност, отразена в думите и в действията на партийни кадри от БСП - депутати, които продължават да манипулират голяма част от българския народ и собствените си редови членове.

Молим при регистрацията името на Съюз "ЕРА-3" да се постави там, както изисква законът.

София, 20 юли 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗ "ЕРА-3": Славомир Цанков     

СЕКРЕТАР: Добри Добрев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИЯ СИНДИКАТ И НА РАБОТНИЧЕСКИЯ СВОБОДЕН СИНДИКАТ НА "НЕФТОХИМ" - АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО. Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет и до
средствата за масова информация.


Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В дните, изтекли след решения N 80 и 84/1992 г. на Министерския съвет, които считаме за окончателни, в "Нефтохим" - Акционерно дружество /АД/ би могло да се достави достатъчно количество нефт, за да се осигури работа на нефтохимиците, ако бе назначен изпълнителен директор на "Нефтохим"-АД.

Днес, 13 юли 1992 г., научаваме, че правителството ще преговаря с КТ "Подкрепа", срещу което по принцип не възразяваме, ако има за какво.

Уверяваме Ви, че ако трябва да се налагат искания по силов начин, то нашите възможности са далеч над тези на СН към КТ "Подкрепа" в "Нефтохим"-АД. Стига да пожелаете, готови сме да Ви ги демонстрираме с прийомите на пещерните хора!

Уверени сме, че не желаете това и затова Ви напомняме - нефтохимиците искат да работят. Политическите боричкания и котерийните игри на СН към КТ "Подкрепа" не ни интересуват! "Подкрепа" ще съберат 7 хил.подписа, ако в "Нефтохим" няма други синдикати.

До вторник, 14 юли 1992 г., 16,00 ч настояваме да посрещнем борда на директорите с новото управително тяло на "Нефтохим"-АД без коменданта на окупационно-спасителната операция г-н Пейчо Иванов, довел дружеството до пълен крах и като член на Съвета на директорите и ръководството на "Нефтохим"-АД още от октомври 1991 г.

В противен случай наше синдикално задължение е да отстояваме интересите на нефтохимиците с всички законови средства.

ЗА РАБОТНИЧЕСКИЯ СВОБОДЕН СИНДИКАТ:
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: П.Аспарухов

ЗА НЕЗАВИСИМИЯ СИНДИКАТ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ив.Василев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КМЕТОВЕТЕ, УЧАСТНИЦИ В РАБОТНАТА СРЕЩА НА ОБЩИНИ-ЧЛЕНОВЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ОБЩИНИ В БЪЛГАРИЯ.


Ние, кметовете на петнайсетте най-големи общини, събрани в Пловдив на работната среща, изразяваме своята загриженост от създадената ситуация в страната.

Особено сме обезпокоени от положението в столичния град, предизвикано от стачката на работещите в градския транспорт.

Ние се обръщаме към тях да проявят политическа зрялост в този труден момент за икономиката на страната и на младата ни демокрация и да прекратят стачните действия.

Проблемите на общините трябва да се решават не под натиска на стачни действия, а с разбиране и с разумни преговори между синдикалните организации и изпълнителната власт и работодателите.

Това е особено наложително сега, когато демократичните промени в България се следят с голямо внимание от цялата европейска общественост.

Подкрепяйки изцяло позицията на столичния кмет и гражданите на София, ние според възможностите на общините, които представляваме, ще подпомогнем столицата за преодоляване на трудностите в транспорта.

Пловдив, 17 юли 1992 г.

Кмет на Благоевград: Елиана Масева
Кмет на Варна: инж.Христо Кирчев
Кмет на Габрово: Иван Ненов
Кмет на Михайловград: Людмил Сандов
Кмет на Плевен: д-р Александър Александров
Кмет на Русе: Асен Тасев
Кмет на София: проф. Александър Янчулев
Кмет на Хасково: Стоян Илиев
Кмет на Бургас: Продан Проданов
Кмет на Велико Търново: Борис Крумов
Кмет на Добрич: Йосиф Маринов
Кмет на Пазарджик: Георги Терзов
Кмет на Пловдив: д-р Гарабед Томасян
Кмет на Сливен: Христин Петков
Кмет на Стара Загора: Антон Андронов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА СТУДЕНТСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ ПО ПОВОД НА СОЦИАЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ В СТРАНАТА. Документът е адресиран до Народното събрание, до Министерския съвет и до
средства за масово осведомяване.


Изпълнителният съвет на Националната студентска конфедерация изказва дълбокото си безпокойство от рязкото покачване на социалното напрежение. При това то се покачва не от стачките - стачки е имало и ще има във всяка нормална страна. За нас обаче е необяснима истерията в режисираната от правителството антисиндикална кампания. Още по-голямо безпокойство предизвиква странното поведение на органите на МВР, демонстративните акции за сплашване, допринасящи за ескалация на напрежението и хаоса и навяващи ни асоциации с "бананова република".

Водени от демократичните си убеждения, от това, че СДС не е изчерпал своя потенциал за смяна на тоталитарната система в България, и все още вярващи, че комунизмът трябва да си отиде напълно и завинаги от България, настояваме:

1. Полицията да прекрати срамните си набези и да се заеме с основното си предназначение - борбата с нарастващата престъпност.

2. Правителството да поднови социалния диалог и да положи усилия за нормализиране на ситуацията.

3. Народното събрание да преразгледа работата на Министерския съвет и при необходимост да направи актуални персонални промени.

4. Да бъдат огласени досиетата и данните за психическото състояние на членовете на кабинета - българският народ има пълното право да знае кой го управлява в тази сложна обстановка.

София, 17 юли 1992 г.

ПРЕЗИДЕНТ НА НСК: Иван Маринов

/Пресслужба "Куриер"/


-----------------------------
[реклама]
-----------------------------


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


105. БЪЛГАРСКА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ "НАЙЧО ЦАНОВ"


Партията е учредена на 28 август 1991 г. и е регистрирана по Закона за политическите партии на 19 септември 1991 г.

Председател на партията е Асен Колушки.

Адрес за контакти:
София, бул. "Александър Стамболийски" N 114.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

106. ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗ "НОВА БЪЛГАРИЯ"

Идеята за създаването възниква през месец декември 1989 г. по инициатива на Емил Соколов, Кънчо Кънчев, Любомир Маринов, Арто Асланян, Стефан Дойчев. Учредителното събрание се провежда на 10

август 1991 г. в София.

Целта на партията е пълна демократизация на България, независимост в рамките на бъдещия Европейски дом, икономически и духовен просперитет на българския народ чрез радикално политико-икономическо разграждане на посттоталитарната система. За постигането й тя ще си служи единствено с мирни средства.

Реставрацията на монархията не е политическа цел на съюза, а национална необходимост.

Девизът на Политически съюз "Нова България" е: "Лоялност, независимост, просперитет".

Ръководен орган е Националният съвет с председател Емил Соколов.

Адрес за контакти:
София, ул. "Васил Димитров" бл.4, вх. В, тел.58-90-38

/Пресслужба "Куриер"/


11:30:00
21.07.1992 година

Редактори: Нина Гаврилова - деж.ред.  
                            Любомир Йорданов
Технически изпълнители: Иванка Тодорова и Зоя Божкова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!