21 май 1990

 

СОФИЯ, 21 МАЙ 1990 ГОДИНА                                   БРОЙ 99 /117/


     СОФИЯ, 21 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРЕДИЗБОРЕН МАНИФЕСТ /ЧАСТ ПЕТА/ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/.


     НИЕ, БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, ВЯРВАМЕ, ЧЕ СПРАВЕДЛИВО И СОЛИДАРНО ОБЩЕСТВО МОЖЕ ДА СЕ ИЗГРАДИ С ПОМОЩТА НА ЕДНА ДЕМОКРАТИЧНА И ОТГОВОРНА ДЪРЖАВА.
     НИЕ ОТИВАМЕ КЪМ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ С ДЪЛБОКОТО УБЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ПАРЛАМЕНТАРНАТА РЕПУБЛИКА Е НАЙ-ПОДХОДЯЩАТА ЗА БЪЛГАРИЯ ФОРМА НА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ. НИЕ СЧИТАМЕ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ВИСШ ИЗРАЗ НА НАРОДНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ И ПОДДЪРЖАМЕ ЕФЕКТИВНО РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТИТЕ МЕЖДУ ПАРЛАМЕНТА И СИЛНОТО, ОТГОВОРНО ПРАВИТЕЛСТВО. НИЕ ЩЕ РАБОТИМ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРЕСТИЖА И ОТГОВОРНОСТТА НА НЕЗАВИСИМОТО ПРАВОСЪДИЕ В ОБЩЕСТВОТО. БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРАВОВА ДЪРЖАВА, ДЪРЖАВА, В КОЯТО ЧОВЕКЪТ Е ПОДЧИНЕН ЕДИНСТВЕНО НА ЗАКОНА, А НЕ НА ДРУГ ЧОВЕК ИЛИ ГРУПА ОТ ХОРА. НИЕ СМЕ ЗА ДЪРЖАВА, БЕЗУСЛОВНО ГАРАНТИРАЩА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН.
     ВСИЧКО, КОЕТО НЕ Е ЗАБРАНЕНО ОТ ЗАКОН, Е РАЗРЕШЕНО НА ГРАЖДАНИТЕ! ВСИЧКО, КОЕТО НЕ Е ИЗРИЧНО РАЗРЕШЕНО, НА ДЪРЖАВАТА Й Е КАТЕГОРИЧНО ЗАБРАНЕНО!
     НИЕ СЕ БОРИМ ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ. ВСИЧКИ ПРОБЛЕМИ, КОИТО ГРАЖДАНИТЕ МОГАТ ДА РАЗРЕШАТ БЕЗ ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО НА ДЪРЖАВАТА, СА ИЗВЪН НЕЙНАТА КОМПЕТЕНЦИЯ. ВСИЧКИ ПРОБЛЕМИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ РЕШАТ ОТ МЕСТНИТЕ ОБЩИНСКИ ВЛАСТИ, НЕ БИВА ДА СЕ ИЗЗЕМВАТ ОТ ЦЕНТРАЛНАТА ДЪРЖАВА. ПРОБЛЕМИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ И ОСИГУРЯВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ДОСТОЙНСТВО ОТ ПОСЕГАТЕЛСТВА СА ПРЕРОГАТИВ НА ЦЕНТРАЛНАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ.
     ДЪРЖАВНИТЕ ДЕЛА СЛЕДВА ДА СЕ ВОДЯТ КОМПЕТЕНТНО И ЕФЕКТИВНО, С МИНИМАЛЕН ЧИНОВНИЧЕСКИ АПАРАТ И СТРОГ ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ СРЕЩУ ВЪЗМОЖНА КОРУПЦИЯ.

     НАЦИОНАЛНО ПОМИРЕНИЕ И НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО.
     ТОТАЛИТАРНИЯТ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗАПОЧНА СВОЕТО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 40-ТЕ ГОДИНИ С НАЦИОНАЛНО ПРЕДАТЕЛСТВО - ПО ЗАПОВЕД НА ЧУЖДО ДЪРЖАВНО РЪКОВОДСТВО БКП НАСИЛСТВЕНО ПРЕВЪРНА СТОТИЦИ ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ В "МАКЕДОНЦИ". ЧЕТИРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ПО-КЪСНО КОМУНИСТИЧЕСКИЯТ ТОТАЛИТАРЕН РЕЖИМ БЕЗСЛАВНО ПРИКЛЮЧИ СВОЕТО БЕЗРАЗДЕЛНО ГОСПОДСТВО С НОВО НАЦИОНАЛНО ПРЕДАТЕЛСТВО - СТОТИЦИ ХИЛЯДИ ТУРЦИ БЯХА НАСИЛСТВЕНО ПРЕВЪРНАТИ В "БЪЛГАРИ". НАСИЛНИЧЕСКИЯТ "ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС" ПОКРИ С ПОЗОР ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ. ЗА ПЪРВИ ПЪТ В НАШАТА ИСТОРИЯ В КРАЯ НА 20 ВЕК ЧИСТОТО ИМЕ НА НАШЕТО МНОГОСТРАДАЛНО ОТЕЧЕСТВО БЕ ОПЕТНЕНО ОТ БЕЛЕЗИТЕ НА РЕЛИГИОЗНА НЕТЪРПИМОСТ И НАЦИОНАЛНА ОМРАЗА. ТЪРПЕЛИВОТО, ВНИМАТЕЛНО ЛЕКУВАНЕ НА РАНИТЕ, НАНЕСЕНИ ОТ ТОТАЛИТАРИЗМА ВЪРХУ БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС, Е НАША ПЪРВОСТЕПЕННА ЗАДАЧА И ПАТРИОТИЧЕН ДЪЛГ.
     В СВОЯТА НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА НИЕ СЕ РЪКОВОДИМ ОТ ВЪРХОВЕНСТВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СУВЕРЕНИТЕТ, ТЕРИТОРИАЛНА ЦЯЛОСТ И НЕРУШИМОСТ НА ГРАНИЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ, ЕДИНСТВО НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ И ОТ СТРОГОТО СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА НАШЕТО ОТЕЧЕСТВО! РАЗГЛЕЖДАНИ В СВОЯТА ЦЯЛОСТ, ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ ПРИНЦИПИ СА ОСНОВА НА ОБЩОЕВРОПЕЙСКИЯ ПРОЦЕС ЗА СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО.
     УВАЖЕНИЕТО КЪМ ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА В НАШЕТО ОБЩЕСТВО НИ ДАВА МОРАЛНОТО И ЮРИДИЧЕСКОТО ПРАВО ДА ЗАЩИТАВАМЕ ПРАВАТА НА ВСИЧКИ ХОРА С БЪЛГАРСКО САМОСЪЗНАНИЕ, РАЗПРЪСНАТИ В ТРАГИЧНИТЕ ОБРАТИ НА НАШАТА ИСТОРИЯ ИЗВЪН ДНЕШНИТЕ ГРАНИЦИ НА НАШАТА РОДИНА. ТЯХНАТА ЗАЩИТА И ГРИЖАТА ЗА ТЯХ Е НЕ САМО НАШЕ ПРАВО, НО ПРЕДИ ВСИЧКО НАШ ДЪЛГ!
     УВАЖЕНИЕТО И СЪБЛЮДАВАНЕТО НА ПРИНЦИПИТЕ НА ОБЩОЕВРОПЕЙСКИЯ ПРОЦЕС, ЗАЛЕГНАЛИ В ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И В СПОРАЗУМЕНИЯТА ОТ ВИЕНА, Е ЕДИНСТВЕНИЯТ ПЪТ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА НАШИЯ НАЦИОНАЛЕН СУВЕРЕНИТЕТ В РАМКИТЕ НА БЪДЕЩА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА. А ИЗВЪН ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА В ДНЕШНИЯ ДИНАМИЧНО ПРОМЕНЯЩ СЕ СВЯТ НАШАТА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ГАРАНТИРАНА ОТ НИКОГО!
     НИЕ СЕ БОРИМ ЗА НАЦИОНАЛНО ПОМИРЕНИЕ, НИЕ ЩЕ РАБОТИМ ЗА БЪРЗА И ДОБРОВОЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА МЮСЮЛМАНСКОТО НАСЕЛЕНИЕ В КУЛТУРАТА И СТОПАНСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ОБЩНОСТ, В ОБЩАТА СЪДБА НА НАШЕТО ЕДИННО ОТЕЧЕСТВО! НИЕ КАТЕГОРИЧНО СЕ ОБЯВЯВАМЕ ПРОТИВ ОПИТИТЕ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА "МАКЕДОНСКО НАЦИОНАЛНО МАЛЦИНСТВО" В БЪЛГАРИЯ. АКО НА НЯКОГО МУ ЛИПСВА СОБСТВЕНА "НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЯ", ТО ТОЙ НЯМА ДА МОЖЕ ДА Я СЪЗДАДЕ, ОГРАБВАЙКИ МЪЧЕНИЧЕСКАТА ИСТОРИЯ НА МАКЕДОНСКИТЕ БЪЛГАРИ!
     НИЕ СЕ СТРЕМИМ КЪМ
     СУВЕРЕННА БЪЛГАРИЯ В ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА
     НАЛАГАНЕТО ОТ ВЪНШНИ СИЛИ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В НАШАТА СТРАНА ЛИШИ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОТ НЕГОВИЯ НАЦИОНАЛЕН СУВЕРЕНИТЕТ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 45 ГОДИНИ. ВМЕСТО ОТ ОТГОВОРНИ ДЪРЖАВНИ МЪЖЕ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА БЕ ОГЛАВЕНА ОТ ПОСЛУШНИ СЛУГИ НА ЧУЖДА ВОЛЯ И ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ. НАША ОСНОВНА ЦЕЛ Е ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СУВЕРЕНИТЕТ И ДОСТОЙНСТВО. НИЕ СЕ БОРИМ ЗА РАВНОПРАВНО И ДОСТОЙНО УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРИЯ В ОБЕДИНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС НА ДЕМОКРАТИЧНА ЕВРОПА. НИЕ ЩЕ РАЗВИВАМЕ ДИНАМИЧНИ И ДРУЖЕСКИ ОТНОШЕНИЯ С ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СТРАНИ НА НАШАТА ПЛАНЕТА. НИЕ СМЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ОТГОВОРНИ И ДРУЖЕСКИ ОТНОШЕНИЯ СЪС СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ, ОСНОВАНИ НА ТРАДИЦИОННАТА КУЛТУРНА БЛИЗОСТ МЕЖДУ НАШИТЕ НАРОДИ. НИЕ ЩЕ РАБОТИМ ЗА РАЗПУСКАНЕ НА ВОЕННИТЕ БЛОКОВЕ В ЕВРОПА И ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНА СИСТЕМА НА ОБЩОЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО. НИЕ ЩЕ НАСОЧИМ БЪЛГАРСКОТО СТОПАНСТВО КЪМ БЪРЗА ИНТЕГРАЦИЯ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА НА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА. НИЕ ОТГОВОРНО ЩЕ СПАЗВАМЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ВАРШАВСКИЯ ДОГОВОР И СИВ, ДОКАТО ТЕ СЪЩЕСТВУВАТ.

                                                                                          /"ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         X   X   X

     СОФИЯ, 21 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА 16 ДЕМОКРАТИЧНИ ОПОЗИЦИОННИ ПАРТИИ, ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 19 МАЙ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.


     ДНЕС, 19 МАЙ 1990 ГОДИНА, В ЗАЛА 13 НА НДК, В ГР.СОФИЯ, СЕ СЪБРАХА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА РЕАЛНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ОПОЗИЦИОННИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, КОИТО ДО ТОЗИ МОМЕНТ БЯХА ПОСТАВЕНИ В ИНФОРМАЦИОННО ЗАТЪМНЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ АПАРТЕЙД, ОСЪЩЕСТВЕН ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ОФ И ОТ ВТОРИЯ ЕШЕЛОН НА КОМПАРТИЯТА, ОФИЦИАЛНО ПРИКРИТ В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ /СДС/.
     СЛЕД РАЗИСКВАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА РЕШИХА ЕДИНОДУШНО:
     1. НЕ ПРИЗНАВАТ РЕШЕНИЯТА НА Т.НАР.НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА, ТЪЙ КАТО ТЕ СА СКЛЮЧЕНИ БЕЗ УЧАСТИЕТО НА РЕДИЦА ОСНОВНИ ОПОЗИЦИОННИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ И НЕ ОТРАЗЯВАТ ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ЖЕЛАНИЯ НА НАРОДА.
     2. НАСТОЯВАТ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ИЗБОРИТЕ И ПРЕДЛАГАТ ИЗБОРИ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ЗА ДА БЪДАТ РАЗГРАДЕНИ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СТРУКТУРИ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ДИКТАТУРА.
     3. ГОТОВИ СА ДА ИЗРАБОТЯТ СЪВМЕСТНО НАЦИОНАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ С ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ.
     4. ДА СЕ ДАДЕ ПИСМЕНА ГАРАНЦИЯ ОТ Г-Н ПЕТЪР МЛАДЕНОВ, ЧЕ ОТНОШЕНИЕТО КЪМ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТА ЩЕ БЪДЕ РАВНОПРАВНО, ТАКА КАКТО ГО ИЗИСКВА ДЕМОКРАЦИЯТА, ЗАКОННОСТТА И СВОБОДАТА.
     5. ИЗИСКВАТ СВИКВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С УЧАСТИЕТО НА ВСИЧКИ РЕГИСТРИРАНИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, НА КОЯТО ДА СЕ РЕШАТ СПОРНИТЕ ВЪПРОСИ.
     6. ИЗБОРИ, КОИТО НЕ СА ДОСТЪПНИ ЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ - БИЛО В СТРАНАТА, БИЛО В ЧУЖБИНА - НЕ СА СПРАВЕДЛИВИ.
     ЕДИНОДУШНИ СМЕ В МНЕНИЕТО СИ В СРОК ОТ ПЕТ ДНИ ДА ПОЛУЧИМ ОТГОВОР НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НИ, ЗА ДА МОЖЕМ В ИМЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА ДА ОПРЕДЕЛИМ ПОЛИТИЧЕСКАТА СИ ЛИНИЯ НА ПОВЕДЕНИЕ.

     ЗА БЗНС "ВРАБЧА" /СТРАХИЛ ГИЧЕВ/
     ЗА НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ - НДП /ПЕТЪР ГОГОВ/
     ЗА БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ - БНП /ДИМИТЪР БРАНКОВ/
     ЗА ПАРТИЯТА НА ТРУДА /ИВАН ВЕЛКОВ/
     ЗА БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ГЕОРГИ ГЕЛЕМЕНОВ/
     ЗА Н Д 3 П Ч /ИЛИЯ МИНЕВ/
     ЗА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ /ИВАН ГЕОРГИЕВ/
     ЗА НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ /ИЛИЯ СИПСЕВ/
     ЗА КОНСЕРВАТИВНА ПАРТИЯ /ИВАН ЕДИСОНОВ/
     ЗА ХРИСТИЯНРАДИКАЛНА ПАРТИЯ /ОТЕЦ Т.ПЕТРОВ/
     ЗА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ОБНОВЛЕНИЕ" /ЦВЕТОМИР БЕЛЧЕВ/
     ЗА БЪЛГАРСКА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ /КРУМ КУМАНОВ/
     ЗА СВОБОДИА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ /ДИМИТЪР МАРКОВСКИ/
     ЗА СВОБОДНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ДИМИТЪР ДИМИТРОВ/
     ЗА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ - ПЕРНИК /КИРИЛ БОРИСОВ/
     ЗА СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТ. ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА 3" /СЛАВОМИР ЦАНКОВ/

                                                                                             /"ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                          X   X   X

     СОФИЯ, 21 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ.


     НА 22 АПРИЛ 1990 Г. В РАДИОПРЕДАВАНЕТО "МИНУТИ ЗА ПРЕЗИДЕНТА" Г-Н МЛАДЕНОВ ОТПРАВИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ. ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В СТРАНАТА СЕ ПРИЗОВАВАТ В БЪДЕЩЕ ДА НЕ УПРАВЛЯВАТ С НАСИЛИЕ, ДА СПАЗВАТ ЗАКОНИТЕ, ДА НЕ ОТМЪЩАВАТ И ДА НЕ ПОТИСКАТ. СЛЕД ПОДПИСВАНЕТО НА ТОЗИ АКТ ТОЙ ТРЯБВАЛО ДА СЕ ИЗПРАТИ ДО ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА ООН И ДА СЕ РАЗПРОСТРАНИ КАТО ОФИЦИАЛЕН ДОКУМЕНТ НА СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ.
     СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ-ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ И СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ ОЩЕ ТОГАВА ПОСОЧИХА ЮРИДИЧЕСКАТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ПРЕДЛАГАНИЯ ПРОЕКТОДОКУМЕНТ. БУДИ НЕДОУМЕНИЕ ПОКАНАТА ДО СДП - НЕМАРКСИСТИ ДА УЧАСТВА В НЕГОВОТО ПОДПИСВАНЕ НА 21 МАЙ 1990 Г.
     СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ НАПОМНЯ:
     1. ПРЕДИ ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ ПРОЕКТОСПОРАЗУМЕНИЕТО Е НЕПРАВОМЕРНО, ТЪЙ КАТО УПРАВЛЯВАЩАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ Е ЛИШЕНА ОТ ЛЕГИТИМНОСТ.
     2. ЦЕЛТА НА ПРОЕКТОДОКУМЕНТА Е ПРИКРИВАНЕТО НА КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЩЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ПОЛИТИЧЕСКА ИНДУЛГЕНЦИЯ ЗА КОМУНИСТИТЕ, КОИТО ОСЪЩЕСТВИХА ГЕНОЦИД СПРЯМО БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.
     3. Г-Н МЛАДЕНОВ БЕ ОПРЕДЕЛЕН ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ /ПРЕЗИДЕНТ/ ЧРЕЗ ПОЛУЗАГОВОРНИЧЕСКИ ПАЗАРЛЪК. Г-Н ПЕТЪР МЛАДЕНОВ БЕ ИЗБРАН ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ /ПРЕЗИДЕНТ/ ОТ ЖИВКОВОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. СЪС СВОЯТА ДЕЙНОСТ Г-Н ПЕТЪР МЛАДЕНОВ СЕ ОПИТВА ДА ПРЕВЪРНЕ ПРЕДСЕДАТЕЛСКАТА /ПРЕЗИДЕНТСКАТА/ ИНСТИТУЦИЯ В ОПОРА И СРЕДСТВО ЗА ОНЕВИНЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ И ДА ОСИГУРИ БЕЗБОЛЕЗНЕНОТО МУ ВГРАЖДАНЕ В НОВОСЪЗДАВАЩАТА СЕ ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА НА СТРАНАТА.
     СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ Е ПРОТИВ НАСИЛИЕТО, НО НИКАКЪВ ДОКУМЕНТ НЕ МОЖЕ ДА СВАЛИ ЗАКОННАТА ОТГОВОРНОСТ ОТ ТЕЗИ, КОИТО СА ИЗВЪРШИЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.
     СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ НЕМАРКСИСТИ ПИТАТ: КОЯ СТРАНА-ЧЛЕНКА НА ООН Е ИЗПРАТИЛА ПОДОБНО СПОРАЗУМЕНИЕ ДО ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР ЗА "ВЕЧНИ ВРЕМЕНА"? ДОКОГА КОМУНИСТИТЕ ЩЕ УНИЖАВАТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД?

СОФИЯ, 18 МАЙ 1990 Г.                               ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА
                                                       СДП - НЕМАРКСИСТИ
                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ
                                                    ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЙКО ПРОЙЧЕВ

                                                                                              /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                       X   X   X

     СОФИЯ, 21 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ХРИСТИЯНСКИЯ СЪЮЗ "СПАСЕНИЕ".


     РЪКОВОДСТВОТО НА ХРИСТИЯНСКИЯ СЪЮЗ "СПАСЕНИЕ" ИЗРАЗЯВА БЛАГОДАРНОСТ КЪМ ВСИЧКИ, КОИТО ПОМОГНАХА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ТЪРЖЕСТВЕНОТО ЧЕСТВУВАНЕ НА ГЕРГЬОВДЕН - 6 МАЙ 1990 Г., КАКТО И НА СТОТИЦИТЕ ХИЛЯДИ УЧАСТВАЛИ В ГРАНДИОЗНОТО ШЕСТВИЕ, ТЪЙ КАТО С ТОВА ТЕ ПОДКРЕПИХА ИДЕИТЕ НА ХРИСТИЯНСКИЯ СЪЮЗ, ИЗРАЗЕНИ В ПРОПОВЕДТА НА ЙЕРОМОНАХ ХРИСТОФОР СЪБЕВ В ЧЕСТ НА СВ.ГЕОРГИ, А ИМЕННО: БЕЗКОМПРОМИСНО СЛУЖЕНЕ НА ИСТИНАТА, НО С НЕНАСИЛСТВЕНИ СРЕДСТВА. НА КРЪГЛАТА МАСА СЕ ДОПУСНАХА НЯКОИ КОМПРОМИСИ, ЗАТОВА КОМИТЕТЪТ ЗА ЗАЩИТА НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ПРАВА, СВОБОДАТА НА СЪВЕСТТА И ДУХОВНИТЕ ЦЕННОСТИ НЕ ПОДПИСА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ТЪЙ КАТО БУДИ СЪМНЕНИЕ СМЕСЕНАТА МАЖОРИТАРНА И ПРОПОРЦИОНАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА СИСТЕМА, А СЪЩО И СТАТУТЪТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ /ПРЕЗИДЕНТ/ НА РЕПУБЛИКАТА.
     КОМПРОМИСИ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ДОПУСКАТ СЛЕД ИЗБИРАНЕТО НА НОВИЯ ПАРЛАМЕНТ; АКО ТЕ СА ПРАКТИКА ЗА ТЕЗИ, КОИТО ЩЕ ДОЙДАТ НА ВЛАСТ, ЦЯЛАТА НИ ДОСЕГАШНА БОРБА НЕ БИ ИМАЛА СМИСЪЛ. ИЗТЪКВАЙКИ, ЧЕ СВ. ГЕОРГИ Е ПРОДАЛ ИМУЩЕСТВОТО СИ И ГО Е РАЗДАЛ НА БЕДНИТЕ, ОТЕЦ ХРИСТОФОР СЪБЕВ ПРИЗОВА ТАКА ДА СТОРЯТ И ТЕЗИ, КОИТО ДОСЕГА СА ТРУПАЛИ БОГАТСТВА И СА ДЛЪЖНИЦИ НА НАРОДА.
     СВ. ГЕОРГИ Е ПРИМЕР ЗА НАС И ЗА ТОВА, ЧЕ ЗАМЕНИ МЕЧА С КРЪСТА, СИЛАТА - С ВЯРАТА. НАПРАЗНО УПРАВЛЯВАЩИТЕ КЛЕВЕТЯТ ОПОЗИЦИЯТА, ЧЕ ПРИЗОВАВАЛА КЪМ ОТМЪЩЕНИЕ И СМЪРТ.
     ОТЕЦ СЪБЕВ НАПОМНЯ, ЧЕ ХРИСТИЯНСКИЯТ СЪЮЗ "СПАСЕНИЕ" СЕ НАМЕСВАШЕ МНОГО ПЪТИ С ЦЕЛ ОМИРОТВОРЯВАНЕ НА МАСИТЕ И ПЪРВИ ВНЕСЕ НА КРЪГЛАТА МАСА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА СМЪРТНОТО НАКАЗАНИЕ И ДЕКЛАРИРА, ЧЕ НЯМА ДА ТЪРСИ ОТМЪЩЕНИЕ И РАЗПРАВА. ОТЕЦ ХРИСТОФОР НАПОМНИ, ЧЕ БЕЗ ХРИСТИЯНСКИ МОРАЛ У БЪДЕЩИТЕ УПРАВИТЕЛИ НА СТРАНАТА БЕЗЗАКОНИЕТО И НЕПРАВДАТА ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ДА СЪЩЕСТВУВАТ.
     ЙЕРОМОНАХ ХРИСТОФОР СЪБЕВ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ ЩЕ СЪДЕЙСТВУВА ЗА КОНТРОЛ НА ИЗБОРИТЕ, НО НЯМА ДА СЕ КАНДИДАТИРА В ТЯХ, И ДАДЕ ЗА ПРИМЕР СВ. ГЕОРГИ, КОЙТО Е ОТХВЪРЛИЛ СВЕТСКИТЕ СЪБЛАЗНИ И ВЛАСТОЛЮБИЕТО.
     ДОКАТО ЕДНО ВРЕМЕ СВ. ГЕОРГИ Е БИЛ ПАТРОН НА ДЕЙСТВУВАЩАТА АРМИЯ, ТО СЕГА Е НА АРМИЯТА НА ДУХА, НА ТАЗИ АРМИЯ НА ДУХА, КОЯТО ПРИ ГЕРГЬОВДЕНСКОТО ШЕСТВИЕ БЕ ЗАЕЛА БУЛ. ВИТОША ОТ ПЛОЩАДА ПРИ ХРАМА "СВЕТА НЕДЕЛЯ” ДО НДК.
    СЪРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ!

18 МАЙ 1990 Г.
                                                                             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                   X   X   X

     СОФИЯ, 21 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ВТОРА/ НА ОБЕДИНЕНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР /ОДЦ/.


     1. ОБЕДИНЕНИЯТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР /ОДЦ/ ЩЕ ПОЛАГА УСИЛИЯ ЗА ИЗВЕЖДАНЕ НА СТРАНАТА ОТ ТЕЖКАТА ТОТАЛНА КРИЗА, ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ, ИКОНОМИЧЕСКИЯ, КУЛТУРНИЯ И ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ, ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА БЪРЗО, ВСЕСТРАННО РАЗВИТИЕ И ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ КЪМ СЪВРЕМЕННАТА ЦИВИЛИЗОВАНА СВЕТОВНА ОБЩНОСТ, ЗА ПРИОБЩАВАНЕТО Й КЪМ НАЙ-ВИСШИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО.
     СОЦИАЛНАТА БАЗА НА ОДЦ ВКЛЮЧВА ГРАЖДАНИ ОТ ВСИЧКИ СОЦИАЛНИ СЛОЕВЕ И ГРУПИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ, ТЕХНИЧЕСКА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ, СТУДЕНТСКА МЛАДЕЖ, МЕДИЦИНСКИ РАБОТНИЦИ, СЕЛСКИ ТРУЖЕНИЦИ, РАБОТНИЦИ, ЧАСТНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ, ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ, ДЕЙЦИ НА НАУКАТА, ЮРИСТИ, ЖУРНАЛИСТИ, УЧИТЕЛИ, СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИТЕ НИ В ЧУЖБИНА, ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ОТ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ.
     ПОЛИТИЧЕСКОТО ВОЛЕИЗЯВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД СЛЕДВА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЧРЕЗ ДЕМОКРАТИЧЕН И ПРЯК ИЗБОР НА ОНАЗИ ПЛАТФОРМА ИЛИ ПРОГРАМА, КОЯТО Е НАЙ-ПОДХОДЯЩА ЗА ИЗБИРАТЕЛЯ СПОРЕД НЕГОВИТЕ ЛИЧНИ УБЕЖДЕНИЯ.
     ОДЦ Е ЗА МНОГОПАРТИЙНА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА, ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ДЪРЖАВАТА И СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ ДА СЕ РЪКОВОДЯТ ОТ ВИСОКО КОМПЕТЕНТНИ СПЕЦИАЛИСТИ И ПРОФЕСИОНАЛИСТИ.
     2. ОБЕДИНЕНИЯТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР ЩЕ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КАТО ДЕМОКРАТИЧНА ПАРЛАМЕНТАРНА РЕПУБЛИКА, В КОЯТО ЦЯЛАТА ВЛАСТ ПРОИЗТИЧА ОТ НАРОДА И ДЕЙСТВИТЕЛНО ПРИНАДЛЕЖИ НА НАРОДА; КАТО ПРАВОВА ДЪРЖАВА, УПРАВЛЯВАНА ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАКОНИТЕ И РЕШЕНИЯТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, КОИТО СЕ ПРИДЪРЖАТ КЪМ ПРИНЦИПИТЕ, ПРОГЛАСЕНИ В КОНСТИТУЦИЯТА.
     ОДЦ НАМИРА ЗА НЕОБХОДИМО БЕЗ ОТЛАГАНЕ ДА СЕ ПРОВЕДЕ ЦЯЛОСТНА РЕФОРМА В ОБЛАСТТА НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО С ОГЛЕД ДА СЕ СЪЗДАДАТ УСЛОВИЯ И ГАРАНЦИИ ЗА:
     - ПЪЛНО ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА НА СТРАНАТА, КАТО СЕ ОСИГУРИ ДЕМОКРАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ, ВИНАГИ И НАВСЯКЪДЕ.
     - СВОБОДНО СЪРЕВНОВАНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, КАТО СЕ ИЗКЛЮЧВА КАКЪВТО И ДА Е ПРИОРИТЕТ НА ЕДНА ПАРТИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДРУГА.
     - НЕДОПУСКАНЕ УПОТРЕБАТА И ПОЛЗВАНЕТО НА НАСИЛИЕ, ЗАПЛАХИ И РЕПРЕСИИ.
     - ПЪЛНА ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОТ КОИТО ЗАВИСИ СИГУРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА, ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИЯТ ЖИВОТ, ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ: АРМИЯ, МИЛИЦИЯ, СЪД, ПРОКУРАТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, НАЦИОНАЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОСВЕДОМЯВАНЕ.
     - ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТОТАЛИТАРИЗЪМ, ПАРТИЙНА И ЛИЧНА ДИКТАТУРА. ПАРТИИ, ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ПОСТАВЯЩИ СИ ТАКИВА ЦЕЛИ, ТРЯБВА ДА СЕ СМЯТАТ ЗА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННИ И ДА СЕ РАЗТУРЯТ, А ЧЛЕНОВЕТЕ ИМ ДА НОСЯТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ.
     - НЕОГРАНИЧЕНА СВОБОДА НА ИНИЦИАТИВАТА НА ЛИЧНОСТТА, ОБЩЕСТВЕНИТЕ ГРУПИ И ОРГАНИЗАЦИИ В РАМКИТЕ НА ЗАКОНА.
     - СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СОБСТВЕНОСТ, КАТО ВСЯКА ПОЛУЧАВА РАВНИ ЗАКОНОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ.
     - ПРИЛАГАНЕ НА ЕФИКАСНИ МЕРКИ СРЕЩУ ЗЛОУПОТРЕБА С МОНОПОЛНО ПОЛОЖЕНИЕ И ЗА ЛОЯЛНА КОНКУРЕЦИЯ МЕЖДУ СТОКОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ.
     - АБСОЛЮТНО РАВЕНСТВО ПРЕД ЗАКОНА И ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРАВАТА, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ВСИЧКИ, ВИНАГИ И НАВСЯКЪДЕ, КАТО НАРУШАВАНЕТО НА КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ ОТ ВСЕКИ - ДЪРЖАВНИЯ ГЛАВА, ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ И ГРАЖДАНИТЕ - СЕ СМЯТА ЗА ТЕЖКО ДЪРЖАВНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ И НОСИ НАКАЗАТЕЛНА И ГРАЖДАНСКА СЪДЕБНА ОТГОВОРНОСТ.
     3. ДЪРЖАВНИТЕ СТРУКТУРИ И ДЕЙНОСТ СЕ ИЗГРАЖДАТ ВЪЗ ОСНОВА НА ПРИНЦИПА НА РАЗДЕЛЯНЕТО НА ВЛАСТИТЕ: ЗАКОНОДАТЕЛНА, ИЗПЪЛНИТЕЛНА И СЪДЕБНА. БЪЛГАРИЯ Е ПРАВОВА ДЪРЖАВА, ЧИЙТО ЖИВОТ СЕ ОСНОВАВА НА КОНСТИТУЦИЯ И КОНСТИТУЦИОННОСЪОБРАЗНИ ЗАКОНИ. ЗАКОНИТЕ И РЕШЕНИЯТА, ПРИЕМАНИ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ПРАВИТЕЛСТВОТО, СЕ КОНТРОЛИРАТ ОТ КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД.
     НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ Е ВИСШ ОРГАН НА ВЛАСТТА. НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕ ИЗБИРАТ ПРЯКО ОТ НАРОДА.
     ПРАВИТЕЛСТВОТО СЕ НАЗНАЧАВА ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И СЕ ОТЧИТА ПРЕД НЕГО. НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО МИНИСТРИТЕ ДА СА ЧЛЕНОВЕ НА ПАРЛАМЕНТА.
     СЪДЕБНАТА ВЛАСТ Е НЕЗАВИСИМА ОТ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ. СЪДЪТ КОНТРОЛИРА ДЕЙСТВИЯТА И РЕШЕНИЯТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, ПРИЛАГА ТОЧНО ЗАКОНИТЕ ВИНАГИ И СПРЯМО ВСИЧКИ. СЪДИИТЕ СЕ НАЗНАЧАВАТ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ГЛАВА. ТЕ СА НЕЗАВИСИМИ И НЕСМЕНЯЕМИ.
     ДЪРЖАВНИЯТ ГЛАВА - ПРЕЗИДЕНТ, СЕ ИЗБИРА ПРЯКО ОТ НАРОДА. ТОЙ ИМА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ И ОГРАНИЧЕНА ИЗПЪЛНИТЕЛСКА ВЛАСТ. ЕДНО ЛИЦЕ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗБИРАНО ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ДВА МАНДАТА ПО ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

                                                                                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                        X   X   X

     СОФИЯ, 21 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-3".


                    ПЪРВА ЧАСТ - ОСНОВИ НА ЦЯЛОСТНА РАЗВИВАЩА СЕ
                            ПРОГРАМА "ТРЕТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ"
                               ГЛАВНИ ПОСТАНОВКИ

                                П О Л И Т И К А

     "ЕРА-3" ОПРЕДЕЛЯ ПОЛИТИКАТА КАТО НАЧИН ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО И ДЪРЖАВАТА. СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ СЪДЪРЖАТ ОСНОВНИТЕ ЦЕННИ ПОСТАНОВКИ ЗА БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВОТО. ПОЛИТИКАТА ИЗИСКВА ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, ОПРЕДЕЛЕН ТИП КУЛТУРА И СЕ ОПИРА НА СИЛНА СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА ОСНОВА, ТЯ Е ДВИГАТЕЛ, КОЙТО БАЛАНСИРА СТЕПЕНТА НА ДЕЙСТВИЕТО СИ ВЪВ ВЪТРЕШНО И МЕЖДУНАРОДНО ОТНОШЕНИЕ ЧРЕЗ ПРИНЦИПИТЕ ПОВИШАВАНЕ НА ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ НА НАСЕЛЕНИЕТО, СВОБОДА И РАВНОПРАВИЕ В ПАРТНЬОРСТВОТО, ЕДИНОДЕЙСТВИЕ В ПРОГРЕСИВНИЯ СВЕТОВЕН ПРОЦЕС.
     ПОЛИТИКАТА ИЗИСКВА ЗДРАВИ МОРАЛНИ УСТОИ, ЧИСТОТА И ЧЕСТНОСТ СПРЯМО ДВЕ ОСНОВНИ ВЕЛИЧИНИ - СОБСТВЕНОТО НАСЕЛЕНИЕ И СУВЕРЕННАТА РАВНОСТОЙНОСТ МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ. ТЯ ЩЕ ПРИДАДЕ РЕАЛНА И ОСЕЗАЕМА СТОЙНОСТ НА ТЕЗИ ЦЕННОСТИ, С КОНКРЕТНИ ПРИЛОЖЕНИЯ В ЖИВОТА НА ХОРАТА.

                                ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

     "ЕРА-3" ИЗГРАЖДА СВОИТЕ ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ОТ НЕПРЕХОДНИТЕ ЧОВЕШКИ ЦЕННОСТИ, ИЗДЪРЖАЛИ ПРОВЕРКАТА НА ВРЕМЕТО. ТЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ И ПРОГРЕСИВНИТЕ КАЧЕСТВА, ЗАЛОЖЕНИ И РАЗВИВАЩИ СЕ В ЧОВЕШКИЯ ДУХ В ТЕЧЕНИЕ НА ХИЛЯДОЛЕТИЯ. ТЕЗИ ЦЕННОСТИ ДАВАТ НАЙ-ТОЧНОТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧОВЕКА КАТО СЪЗДАТЕЛ НА ОБЩНОСТТА, С ПРИОРИТЕТ НАД ОСТАНАЛИЯ ЗЕМЕН СВЯТ. СЪЩЕВРЕМЕННО СЕ ОТЧИТА, ЧЕ ПРОГРЕСЪТ ПРОМЕНЯ И ИЗИСКВА ЗАСИЛВАНЕТО ИМ, КАКТО И ФОРМИРАНЕ НА НОВИ - РЕЗУЛТАТ ОТ РАЗРАСТВАЩОТО СЕ СЪЗНАНИЕ И ПРОЦЕС НА НАСТЪПАТЕЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ КАТО ЦЯЛО.
                     1/ "ЕРА-3" ЩЕ ИЗХОЖДА ОТ СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ ПРИНИЦИ:
     1/ ЗА ЧОВЕЧНОСТ - КАТО ГАРАНЦИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВО ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ХОРАТА, ЗА ПРЕДИМСТВО НА ЧОВЕШКИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, ГРИЖАТА, БРАТСТВОТО НАД ДЪРЖАВНАТА ПОЗИЦИЯ, НАД ВЛАСТТА И НАСИЛИЕТО;
     2/ ЗА ГРАДИВНОСТ - КАТО ИЗХОД ОТ РАЗРУШИТЕЛНИТЕ СТИХИИ НА ЧОВЕШКИЯ ИНСТИНКТ И ПРЕВЕС НА РАЗУМА И СЪВЕСТТА В ИМЕТО НА ЛИЧНОТО И ОБЩОТО БЛАГО;
     3/ ПРОГРЕСА - КАТО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА ЗАСТОЯ И ПРОЦЕС НА РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА ХОРАТА, В ОСМИСЛЯНЕ НА ЖИВОТА, ЧРЕЗ АКТИВНОТО ПРИЛАГАНЕ НА ЕДИНСТВОТО МЕЖДУ ЧОВЕШКАТА ДУШЕВНОСТ И СТРАСТИ И ИЗРАСТВАЩОТО СЪЗНАНИЕ;
     4/ СУБСИДИРАНЕТО И ВЗАИМОПОМОЩТА - ОСНОВНА ЗАДАЧА НА ДЪРЖАВАТА С ЦЕЛ ОРИЕНТИРАНЕТО Й КЪМ ОБЩЕСТВЕНОТО БЛАГО;
     5/ ЗА ВСЕОБХВАТНА СОЦИАЛНА И СТРУКТУРНА РЕФОРМА - ПОЗИЦИЯ, ЛИКВИДИРАЩА КЛАСОВАТА БОРБА И ВОДЕЩА КЪМ ЕДИНОДЕЙСТВИЕ И НЕПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ;
     6/ ЗА ДЕМОКРАТИЧНИ ИНСТИТУЦИИ, ПРОИЗЛЕЗЛИ ОТ ОБЩОТО И РАВНО ПРАВО ЗА ИЗБОРИ, КАКТО И ОТ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ РАЗКРЕПОСТЯВАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ ДУХ И МИСЪЛ;
     7/ ЗА СОЛИДАРНОСТ - КАТО АЛТЕРНАТИВА НА ИНДИВИДУАЛИЗМА И КОЛЕКТИВИЗМА, УТВЪРЖДЕНИЕ НА ВЗАИМОПОМОЩТА И ВЪРХОВНИТЕ ОБЩОЧОВЕШКИ ИДЕАЛИ. СПЛОТЯВАЩО ЗВЕНО В СВЕТОВНИЯ ЦИВИЛИЗОВАН ПРОЦЕС И ГАРАНТ СРЕЩУ ТОТАЛИТАРИЗМА И ДИКТАТУРАТА.
     "ЕРА-3" РАЗГЛЕЖДА СВОБОДАТА КАТО ФОРМА НА ДЕЙСТВИТЕЛНИ ПРАВА ЗА САМООСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЧОВЕКА. ТЯ СВЪРЗВА СВОБОДАТА С ВЪЗМОЖНОСТТА ВСЕКИ ДА РЕШАВА САМ СВОЯТА СЪДБА, КАТО СЪЩЕВРЕМЕННО ЧРЕЗ ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОМЕНИ ДОБИЕ ПЪЛНО ПРАВО ДА УЧАСТВУВА В ПРОГРАМИРАНЕТО И РЕШАВАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ЗАДАЧИ.
     СВОБОДАТА Е ВЗАИМНА ВРЪЗКА НА СОБСТВЕНИ РЕШЕНИЯ НА ВЪТРЕШНО СЪГЛАСИЕ, НА ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ В ЕДНАКВО РАВЕНСТВО МЕЖДУ ЛИЧНОСТ И ОБЩЕСТВО.

                                                                          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         X   X   X

     СОФИЯ, 21 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПЛАТФОРМАТА /ЧАСТ ВТОРА/ НА ПАРТИЯТА НА ТРУДОВИЯ НАРОД.


                                  ОТНОСНО СОБСТВЕНОСТТА

     НИЕ СМЕ ЗА РАЗНООБРАЗИЕТО ВЪВ ФОРМИТЕ НА СОБСТВЕНОСТ. ГЛАВНИЯТ ПРОБЛЕМ Е ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ. БЕЗУСЛОВНО ТЯ ТРЯБВА ДА СЪЩЕСТВУВА, НО В ОПРЕДЕЛЕНИ ГРАНИЦИ И СФЕРИ. СЧИТАМЕ, ЧЕ ДОРИ ПАРЛАМЕНТЪТ НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ОПРЕДЕЛИ ОТНОСИТЕЛНИТЕ ДЯЛОВЕ НА ФОРМИТЕ НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО. ОТНОСИТЕЛНИТЕ ДЯЛОВЕ СА ПОДВИЖНА ВЕЛИЧИНА И СТАВАТ ПРОИЗВОДНИ ОТ УСЛОВИЯТА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА КАТО ПРАВОВИЯ РЕД, ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РЕГУЛАТОРИ, ВЪНШНАТА КОНКУРЕНЦИЯ, ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРИТЕ. СЛЕДОВАТЕЛНО ПРОБЛЕМЪТ ЗА СОБСТВЕНОСТТА СЕ ПРЕВРЪЩА В ПРАВНА И ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА, ФОРСИРАНИ ОТ КОНКРЕТНИ ФАКТОРИ. НЕЩО ПОВЕЧЕ, НАПРИМЕР ЗЕМЯТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ЧАСТНА, ДОРИ И ВСИЧКИ ДА СА СЪГЛАСНИ С ТОВА, ЗАЩОТО НЯМА УСЛОВИЯ У НАС - ЛИПСВА МАЛОГАБАРИТНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА, А СЪЩО ТАКА И КРЕДИТЕН ФОНД. ДРУГ Е ВЪПРОСЪТ, ЧЕ ПОСТАНОВКАТА ЗА РАЗЦЕПВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИТЕ МАСИВИ Е ПОГРЕШНА, ЗАЩОТО В ЧАСТНИТЕ ПАРЦЕЛИ ЖЕЛАНИЯТ ПРОГРЕС В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ОБЕКТИВНО НЕ МОЖЕ ДА ГО ИМА. СЛЕДОВАТЕЛНО ТРЯБВА ДА СЕ ПРОМЕНЯТ ДРУГИТЕ УСЛОВИЯ - ЦЕНИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ, ТОРОВЕ, МАШИНИ И ДР., ДА СЕ РАЗДАДЕ ЧАСТ ОТ ИЗОСТАВЕНАТА ЗЕМЯ, КООПЕРАТИВИТЕ ДА ПОЕМАТ ОТГОВОРНОСТТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО.
     ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО МИНИТЕ, КРУПНИТЕ ЗАВОДИ, ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ, СЪОБЩЕНИЯТА, ЕНЕРГЕТИКАТА, ТО ПОРАДИ ХАРАКТЕРА НА ПРОИЗВОДСТВОТО ИЗХОДЪТ Е ЕДИН - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ. ЧАСТЕН СЕКТОР Е НЕДОПУСТИМО ДА ИМА, АКО ИСКАМЕ ДА ЗАЩИЩАВАМЕ ИНТЕРЕСИТЕ НА ТРУДОВИЯ НАРОД. ПРИЛАГАНЕТО НА КОНЮНКТУРНИ ФАКТОРИ В ТЕЗИ ФУНКЦИОНАЛНИ СИСТЕМИ, КОИТО СА СТРОГО ПРИСЪЩИ НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР, ЩЕ ВЛЯЗАТ В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ОСНОВНИ ИНТЕРЕСИ - СЕЛЯНИ И ГОРСКИ РАБОТНИЦИ, СЪЗДАТЕЛИ НА ИЗОБИЛИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ТРАПЕЗА.
     ТРУЖЕНИЦИ В ДОБРОВОЛНИ КООПЕРАТИВИ И ЧАСТНИ СТОПАНСТВА С ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ И ПЕНСИИ, ЕДНАКВИ С ТЕЗИ НА РАБОТНИЦИТЕ, В ТОВА ОТНОШЕНИЕ И ПРАВО НА ГОДИШНИ ОТПУСКИ И ОТПУСКИ ПО БОЛЕСТ.
     НАУЧНИ РАБОТНИЦИ - ПОДБРАНИ ПО ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРИЗНАК - СЪЗДАТЕЛИ НА НОВОСТИТЕ В ЖИВОТА. МОРАЛНО И МАТЕРИАЛНО СТИМУЛИРАНЕ НА ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ И РАЦИОНАЛИЗАТОРИТЕ.
     ПРОМЯНА НА РОЛЯТА НА СЪВРЕМЕННАТА ЖЕНА В ОБЩЕСТВОТО И СЪЗДАВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА НЕЙНИТЕ ФУНКЦИИ КАТО МАЙКА, СЪПРУГА И ТВОРЕЦ. ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ДА ГАРАНТИРА НА ЖЕНАТА ПЛАТЕН ОТПУСК ПО МАЙЧИНСТВО ПО ТРИ ГОДИНИ ЗА ВСЯКО ДЕТЕ ПРИ МАКСИМАЛНО ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАПЛАТАТА, КОЯТО МАЙКАТА Е ПОЛУЧАВАЛА, ПРЕДИ ДА ИЗЛЕЗЕ В ОТПУСК ПО МАЙЧИНСТВО. НИЕ СМЕ ЗА ТОВА ДА СЕ ПОДСИГУРЯТ ПОДХОДЯЩИ УСЛОВИЯ С НАМАЛЕН РАБОТЕН ДЕН НА МАЙКИТЕ ДО НАВЪРШВАНЕ НА 7-ГОДИШНА ВЪЗPACT НА ДЕЦАТА, КАКТО И ЗА ИЗДИГАНЕ НА ОТГОВОРНИ ДЛЪЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ. ПРИ ОТГЛЕДАНИ ТРИ И ПОВЕЧЕ ДЕЦА ЖЕНИТЕ ДА ИМАТ ПРАВО НА ПЕНСИЯ ПРИ 15 ГОДИНИ ТРУДОВ СТАЖ, НЕЗАВИСИМО ОТ ВЪЗРАСТТА.
     ПРОВЕЖДАНАТА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА ПАРТИЯТА НА ТРУДОВИЯ НАРОД ДА СЪЗДАВА УСЛОВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НОРМАЛЕН ЖИВОТ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ БEЗ ОГЛЕД НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ И ДАНЪЦИТЕ.

                         ПОЗИЦИЯТА НИ КЪМ ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА

     ПРИЗИВЪТ КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА НЕ ОТРАЗЯВА РЕАЛНО ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА СТРАНАТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО НИ ПОЛОЖЕНИЕ.
     ПОНАЧАЛО ВСЯКА ИКОНОМИКА Е ПАЗАРНА. ПРОБЛЕМЪТ Е КАКВИ ДА СА ФУНКЦИИТЕ НА ПАЗАРА - РЕГУЛАТИВНИ, ИЗМЕРИТЕЛНИ И ДР.
     ПРИ НАШИТЕ УСЛОВИЯ "ШОКОВА ТЕРАПИЯ", Т.Е. РАДИКАЛЕН ПРЕХОД КЪМ ЗАСИЛЕНИ ФУНКЦИИ НА ПАЗАРА, ОЗНАЧАВА ХИПЕРИНФЛАЦИЯ, ФАЛИТ НА ОКОЛО 400 ПРЕДПРИЯТИЯ, ОКОЛО ЕДИН МИЛИОН БЕЗРАБОТНИ, НАМАЛЕНО ЖИЗНЕНО РАВНИЩЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ПРИ ТОВА ПОЛОВИНАТА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО ДА ОСТАНЕ НА РЪБА НА ЖИЗНЕНИЯ МИНИМУМ. РАЗВИХРЯНЕ НА "ЧЕРНАТА ИКОНОМИКА", Т.Е. НОВА РЕВОЛЮЦИЯ.
     ПОСТЕПЕННИЯТ ПРЕХОД КЪМ РЕГУЛАЦИИ ИЗИСКВА ЯСНА КОНЦЕПЦИЯ.
     НИЕ СМЕ ЗА ТОВА ПРОИЗВОДСТВАТА ОТ СТРАТЕГИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАРОДА ДА СА ДЪРЖАВНИ. ТАМ, КЪДЕТО СТАВА ДУМА ЗА ГОЛЕМИ НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ЧАСТ ОТ КУЛТУРАТА - ВСИЧКО ТОВА ДА Е ПОД КОНТРОЛ НА ДЪРЖАВАТА.
     ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ГОЛЕМИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ДА СЕ ОБЕЗПЕЧАВА С ДЪРЖАВНО-СТОПАНСКИ ДОГОВОРИ МЕЖДУ ФИРМИ СЪС СМЕСЕНИ КАПИТАЛИ. ПРОИЗВОДСТВАТА, КОИТО СА СВЪРЗАНИ С МОДАТА И ВКУСОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ДА СЕ РЕГУЛИРАТ ОТ ПАЗАРИТЕ.

                                                                                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         X   X   X

     СОФИЯ, 21 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМЕН ДОКУМЕНТ - ИКОНОМИЧЕСКИ ОБЗОР И АНАЛИЗ /ЧАСТ ДЕВЕТА/ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА НА ТРУДА.


     ПРЕКРАТЯВАНЕ ОБСЛУЖВАНЕТО НА ВЪНШНИЯ ДЪЛГ И ОБЯВЯВАНЕ НА ОТСРОЧКА НА ПЛАЩАНИЯТА МУ /МОРАТОРИУМ/. ИСКАНЕ НА ВЪНШНА ПОМОЩ И ЗАЕМИ ОТ СИЛНО РАЗВИТИТЕ СТРАНИ И ОТ МЕЖДУНАРОДНИТЕ КРЕДИТНИ ИНСТИТУТИ ЗА СПАСЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА НИ ИКОНОМИКА /НОВ ПЛАН "МАРШАЛ"/. БЪЛГАРИЯ НАСИЛСТВЕНО БЕШЕ ОРИЕНТИРАНА КЪМ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА НА ТОТАЛИТАРНО-ВОЕННИЯ "СОЦИАЛИЗЪМ" И ВЪНШНАТА ПОЛИТИЧЕСКА БЛОКОВА ОРИЕНТАЦИЯ. НАШАТА СТРАНА БЕШЕ ИЗОСТАВЕНА ОТ ЗАПАДНИЯ СВЯТ. А ТЯ Е ОБЕДНЯЛА И СЛАБО РАЗВИТА И ПОРАДИ ИЗПЛАТЕНИТЕ ОГРОМНИ КОНТРИБУЦИИ И РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ УЧАСТИЕТО СИ В ЧЕТИРИ ВОЙНИ ЗА ПЕРИОДА 1912-1944 ГОДИНА. ВАЖНО Е СЪЩО, ЧЕ ТРЕТИЯТ ГЕРМАНСКИ РАЙХ ПРОДЪЛЖАВА ДА ДЪЛЖИ НА СТРАНАТА НИ ОКОЛО 70 000 МИЛ. МАРКИ. БЪЛГАРИЯ БЕШЕ БЕЗЗАЩИТНА ЖЕРТВА В ГОЛЯМАТА ИГРА НА ВЕЛИКИТЕ СИЛИ И НА НЕЯ ТРЯБВА ДА Й СЕ ДАДАТ, ЗАЕДНО С ДРУГИТЕ ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ, ШАНСОВЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗГРАЖДАЩИЯ СЕ ОБЩ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ И ЗА РЕАЛНО РАЗВИТИЕ И НАПРЕДЪК. В ОЗДРАВЯВАНЕ НА ИКОНОМИКАТА ДА БЪДАТ ПРИВЛЕЧЕНИ И ЧУЖДИ ЕКСПЕРТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИНАНСОВА РЕФОРМА /ПО КЛАСИЧЕСКИЯ ОБРАЗЕЦ/ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ В 1946-1948 ГОДИНА РЕФОРМИ В ТРИТЕ ЗОНИ НА ПОБЕДЕНА ГЕРМАНИЯ, А СЪЩО И В ЯПОНИЯ.
     ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЦЕНОВА РЕФОРМА. ОТМЕНЯНЕ НА ДЕЙСТВУВАЩИТЕ ЦЕНИ НА ЕДРО И ДРЕБНО. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СВОБОДНО ОБРАЗУВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА СТОКОВИЯ ПАЗАР, АДЕКВАТНИ НА СВЕТОВНИ ЦЕНИ, СЪЧЕТАНО С ТРАЙНО ОГРАНИЧЕНА ИНДЕКСАЦИЯ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА И НАКАЗАТЕЛНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ. СОЦИАЛНА ЗАЩИТА НА ГРУПИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО С НИСКИ ДОХОДИ. НАСОЧВАНЕ ЧРЕЗ ИКОНОМИЧЕСКИ СРЕДСТВА И ДЪРЖАВНА НАМЕСА НА ОСВОБОДЕНАТА ИЗЛИШНА РАБОТНА СИЛА КЪМ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И БЪРЗОНАРАСТВАЩИТЕ ПРОИЗВОДСТВА, УСЛУГИ И ТЪРГОВИЯ. ПРИЗНАВАНЕ НА СТОКОВИЯ ХАРАКТЕР НА РАБОТНАТА СИЛА И СЪЗДАВАНЕ НА ПАЗАР НА ТРУДА И ОБРАЗУВАНЕ НА ТРУДОВА БОРСА.
     В ТАЗИ ЧАСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА ТРЯБВА ДА СЕ УТВЪРДЯТ ЗАКОНИ: ЗА ЦЕНОВА РЕФОРМА, ЗА ТРУДОВИЯ ПАЗАР И ТРУДОВАТА БОРСА, ЗА ЗАЩИТА НА БЕЗРАБОТНИТЕ И СОЦИАЛНОСЛАБИТЕ И НОВ КОДЕКС НА ТРУДА.
     ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕФОРМА НА БАНКОВАТА СИСТЕМА И НА КРЕДИТНАТА ДЕЙНОСТ. ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ, ТЪРГОВСКИ, ЗЕДЕМЕЛСКИ И ДРУГИ КРЕДИТНИ БАНКИ И БАНКОВИ ОБРАЗОВАНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯТА ИМ ДА СЕ ПОСТАВИ НА АДЕКВАТНА ОСНОВА СЪОБРАЗНО ЗАПАДНАТА БАНКОВА СИСТЕМА. СЪЗДАВАНЕ НА СМЕСЕНИ БАНКИ С УЧАСТИЕТО НА ЧУЖДИ КАПИТАЛИ. ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА КООПЕРАТИВНИТЕ И ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БАНКИ. ВЪВЕЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННА БАНКОВА КОМУНИКАЦИОННА И РАБОТНА СИСТЕМА И СВЪРЗВАНЕТО Й СЪС СВЕТОВНАТА БАНКОВА СИСТЕМА.
     ЗА ЦЕЛТА ДА СЕ УТВЪРДИ ЗАКОН ЗА БАНКИТЕ И ЗА КРЕДИТНАТА ДЕЙНОСТ.
     ПРОВЕЖДАНЕ НА ДАНЪЧНА РЕФОРМА И ИЗМЕНЕНИЯ В ОТНОШЕНИЯТА С ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ. СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА МОДЕРНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ И ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ. УЕДНАКВЯВАНЕ НА РЕГУЛАЦИЯТА НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ И НА ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА, КАКТО И НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДИТЕ И ПЕЧАЛБАТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ФИРМИ СЪС СИСТЕМА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ. КАТО ЕЛЕМЕНТ НА ФИНАНСОВАТА ПОЛИТИКА ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА ЩЕ ОБХВАЩА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ДАНЪЦИ С ОГЛЕД ПРИЛАГАНЕТО НА ФИСКАЛНИТЕ, РЕГУЛИРАЩИТЕ И СТИМУЛИРАЩИТЕ ФУНКЦИИ НА ДЪРЖАВАТА. ОСНОВНО МЯСТО В ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА ТРЯБВА ДА ЗАЕМАТ:    ДАНЪКЪТ ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА, ДАНЪКЪТ ВЪРХУ ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ, ДАНЪКЪТ ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ. ВЪВЕЖДАНЕ НА СЪВМЕСТИМА НОРМАТИВНА СИСТЕМА НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ, СТАТИСТИЧЕСКАТА ИНФОРМАЦИЯ, КАКТО В РАЗВИТИТЕ ИНДУСТРИАЛНИ СТРАНИ.
     ТЕЗИ СЕРИОЗНИ ПРОБЛЕМИ ДА БЪДАТ РЕГУЛИРАНИ СЪС ЗАКОНИ ЗА: СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ И ФИНАНСОВИТЕ ОПЕРАЦИИ, ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА И ДАНЪЦИТЕ, СТОПАНСКАТА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ДРУГИ.

                                                                                         /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                          X   X   X

     СОФИЯ, 21 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО ДО СЪПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА ОТ СЪЮЗА НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ.


     ГОСПОДА СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ,

     ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА НАСТОЯЩИЯ ПРОЦЕС НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО ВИЕ СТЕ ДЛЪЖНИ ДА ВЪЗПРИЕМЕТЕ ЮРИДИЧЕСКОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ НА СЪЮЗА НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ КАТО ОРГАНИЗАЦИЯ И ДА СЕ СЪОБРАЗИТЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩАТА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД - БЕЗПАРТИЙНИТЕ.
     СЪЮЗЪТ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ИМА РЕГИСТРИРАНА БЮЛЕТИНА И ЩЕ УЧАСТВУВА ПЪЛНОПРАВНО В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. НИЕ ИСКАМЕ ДА НИ ОТГОВОРИТЕ НЕЗАБАВНО НА ВЪПРОСА СЛУЧАЙНО ЛИ Е, ЧЕ САМО НАЙ-БОГАТИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ СЕ ЧУВСТВУВАТ ЗАДЪЛЖЕНИ ДА РАЗПРЕДЕЛЯТ ОТПУСНАТИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА СРЕДСТВА ЗА ПРЕДИЗБОРНАТА ДЕЙНОСТ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ?
     КЪМ 11 МАЙ 1990 Г. СЪЮЗЪТ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ИМА ПО БАНКОВА С/КА 900076751-7, СТОПАНСКА БАНКА, СУМАТА 50 /ПЕТДЕСЕТ/ ЛЕВА И В КУТИЯТА ЗА ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 21 /ДВАДЕСЕТ И ЕДИН/ ЩАТСКИ ДОЛАРА.
     НАСТОЯВАМЕ СРЕДСТВАТА ДА СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ РАВНОПРАВНО ПО КАНДИДАТИ И НЕЗАБАВНО ДА СЕ ПРИВЕДЕ ПОЛАГАЕМОТО НИ СЕ.

16 МАЙ 1990 ГОДИНА
                                                                                        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                     X   X   X

     СОФИЯ, 21 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ИЗВЕСТИЕТО НА СЪЮЗА НА МАКЕДОНСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ.


     НА 3 МАЙ 1990 Г. В ИЗЛОЖБЕНАТА ЗАЛА НА СЪЮЗА НА МАКЕДОНСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА, В СГРАДАТА, КЪДЕТО Е СЪЩЕСТВУВАЛ И РАБОТИЛ МАКЕДОНСКИЯТ НАУЧЕН ИНСТИТУТ, СЕ СЪСТОЯ ПЪРВОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ИНСТИТУТА СЛЕД НЕГОВОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ. ПРИСЪСТВУВАХА ОКОЛО 50 БЪЛГАРСКИ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ, ЧИЙТО ПРОИЗХОД Е ОТ МАКЕДОНИЯ, И ДРУГИ УЧЕНИ, КОИТО СЕ ЗАНИМАВАТ С ПРОБЛЕМИТЕ НА МАКЕДОНИЯ. ТЪРЖЕСТВЕНОТО СЪБРАНИЕ БЕ ОТКРИТО ОТ ПРОФ.Д-Р ПЕТЪР ШАПКАРЕВ, А ИСТОРИЯТА НА ИНСТИТУТА БЕ ПРОСЛЕДЕНА В ДОКЛАДА НА ДОЦ. ДИМИТЪР ГОЦЕВ. СЛОВО ПРОИЗНЕСЕ И ЕДИНСТВЕНИЯТ ЧЛЕН НА СТАРИЯ ИНСТИТУТ Г-Н КОСТА ЦЪРНУШАНОВ, КОЙТО ДОЧАКА ДЕНЯ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО. С ЖАР ГОВОРИХА И АКАД. ХРИСТО ХРИСТОВ, АКАД. ВЕСЕЛИН ХАДЖИНИКОЛОВ, ПРОФ. ДОБРИН МИЧЕВ, ПРОФ. ВАСИЛ ГЮЗЕЛЕВ, ПРОФ. ДОЙНО ДОЙНОВ, ПРОФ. ПЕТЪР КОЛЕДАРОВ, ПРОФ. ВЕСЕЛИН ТРАЙКОВ, ПРОФ. СТОЯН РАДЕВ И ДР. ПРИСЪСТВАХА ПОТОМЦИТЕ НА ИЗВЕСТНИ ФАМИЛИИ ОТ МАКЕДОНИЯ - Г-Н ТРАЯН РАДЕВ, Г-ЖА МАРИЯ КОЕВА /АЛЕКСАНДРОВА/, Г-ЖА ЕЛИСАВЕТА И Г-ЖА МИЖА МИЛАДИНОВА, Д-Р ИВАН ШАПКАРЕВ И Г-Н ХРИСТО МАТОВ.
     В ПОВЕЧЕТО ОТ ИЗКАЗВАНИЯТА БЕ ПОДЧЕРТАНА ОГРОМНАТА ЗАГУБА, КОЯТО Е НАНЕСЕНА СЪС ЗАКРИВАНЕТО НА ИНСТИТУТА В КРАЯ НА 40-ТЕ ГОДИНИ. БЕ ПОДЧЕРТАНО, ЧЕ БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НОСИ ИСТОРИЧЕСКАТА ВИНА И МОРАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕПОПРАВИМИТЕ ЩЕТИ В ДУХОВНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.
     ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ИЗБРА СЛЕДНИЯТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ - ПРЕДСЕДАТЕЛ - ПРОФ. Д-Р ПЕТЪР ШАПКАРЕВ, ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛИ - ДОЦ.ДИМИТЪР ГОЦЕВ И СТ.Н.С. ИВАН КОЧЕВ, НАУЧЕН СЕКРЕТАР - ПРОФ. БОРИС ЯНОВСКИ, ФИНАНСИСТ - АНГЕЛ АНГЕЛОВ.
     ИНСТИТУТЪТ СЕ ВЪЗРАЖДА В ИСТОРИЧЕСКИ МОМЕНТ ЗА БЪЛГАРИЯ, ВЪВ ВРЕМЕТО НА ПЪРВИТЕ СВОБОДНИ ИЗБОРИ ОТ 45 ГОДИНИ НАСАМ. В ТАЗИ НАПРЕГНАТА ПОЛИТИЧЕСКА АТМОСФЕРА МАКЕДОНСКИЯТ НАУЧЕН ИНСТИТУТ Е ДЛЪЖЕН ДА ОСТАНЕ ПОЛИТИЧЕСКИ НЕАНГАЖИРАН И В НЕГО ДА НАМЕРЯТ МЯСТО РОДОЛЮБЦИТЕ ОТ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И БЕЗПАРТИЙНИТЕ, КОИТО ИМАТ ЗАСЛУГИ ЗА БЪЛГАРЩИНАТА В МАКЕДОНИЯ. СЪГЛАСНО УСТАВА, КОЙТО БЕ ПРИЕТ, ВСЕКИ КАНДИДАТ ЗА ПРИЕМАНЕ ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЯН С НАУЧНАТА И С НАР0ДОПОЛЕЗНАТА СИ ДЕЙНОСТ И КАНДИДАТУРАТА ЩЕ БЪДЕ ГЛАСУВАНА ОТ НАУЧНИЯ СЪВЕТ.
     МАКЕДОНСКИЯТ НАУЧЕН ИНСТИТУТ ВЪЗКРЪСВА С МИСЪЛТА, ЧЕ Е ОБЩОБЪЛГАРСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР, КОЙТО РАТУВА ЗА ДУХОВНОТО НИ ЕДИНСТВО И ЧЕ НАУКАТА Е СВЯТО ДЕЛО, КОЕТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ УЧЕНИ И ГРАЖДАНИ С ВИСОКА КВАЛИФИКАЦИЯ И ВИСОК МОРАЛ.

СОФИЯ, 16 МАЙ 1990 ГОДИНА
                                                                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/