21 март 1991

СОФИЯ, 21 МАРТ 1991 ГОДИНА                                                                      БРОЙ 57 /332/

СОФИЯ, 21 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ИЗЯВЛЕНИЕ НА ОФИЦИАЛЕН ГОВОРИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСИГУРЯВАНЕТО НА УСЛОВИЯ ЗА НОРМАЛНА И ЕФЕКТИВНА РАБОТА НА ПАРЛАМЕНТА.


ГРАЖДАНКИ И ГРАЖДАНИ,

ИЗПРАВЕНИ БЯХМЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ ПРЕД НАЙ-ТЕЖКОТО ПОЛИТИЧЕСКО И ПАРЛАМЕНТАРНО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ ОТ ИЗБИРАНЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НАСАМ. ПОСТАВЯНЕТО ПОД ВЪПРОС НА ЛЕГИТИМНОСТТА НА ПАРЛАМЕНТА, СТРЕМЕЖИТЕ ДА СЕ ЗАТРУДНИ И БЛОКИРА НЕГОВАТА ЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ И ДОРИ ИСКАНИЯТА ЗА РАЗПУСКАНЕТО МУ ИЗДИГНАХА ПРЕГРАДИ ПРЕД НОРМАЛНИЯ ХОД НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА. НО ВЪПРЕКИ ГЛАСУВАНОТО РЕШЕНИЕ НА МАНДАТНАТА КОМИСИЯ ТРЕВОГАТА ЗА СЪДБАТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА, ЗА СОЦИАЛНАТА И ПОЛИТИЧЕСКА СТАБИЛНОСТ НА ОБЩЕСТВОТО ОСТАВА, ЗАЩОТО КОГАТО Е НЕДОСТАТЪЧНА ПОСТОЯННАТА ПОЛИТИЧЕСКА ВОЛЯ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО, ВИНАГИ МОЖЕ ДА ВЪЗНИКНАТ ПОВОДИ, ВОДЕЩИ КЪМ ПАРЛАМЕНТАРНА КРИЗА.

СЪОТНОШЕНИЕТО НА СИЛИТЕ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НЕПРЕМЕРЕНАТА АГРЕСИВНОСТ НА ОТДЕЛНИ ДЕПУТАТИ И ПРЕКОМЕРНИЯТ ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРЕН НАТИСК ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ЕДИНСТВЕНИЯ ЗАКОННО ИЗБРАН ПРЯКО ОТ ГРАЖДАНИТЕ И ЛЕГИТИМЕН ОРГАН НА ВЪРХОВНАТА ВЛАСТ ДОВЕДОХА ДО НЕДОПУСТИМА ЗАГУБА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ВРЕМЕ, ДО ИЗЛИШНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ СБЛЪСЪЦИ, ДО ЗАБАВЯНЕТО НА РЕДИЦА ЖИЗНЕНОВАЖНИ ЗА РЕФОРМАТА ЗАКОНИ. ВСИЧКО ТОВА, ЗАЕДНО С ПОЧТИ ЕЖЕДНЕВНИТЕ ПРОЯВИ НА НЕДОПУСТИМО ПАРЛАМЕНТАРНО ПОВЕДЕНИЕ ОТ ОТДЕЛНИ ДЕПУТАТИ И ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ, СЪЗДАВА В СТРАНАТА ОБСТАНОВКА НА НЕСИГУРНОСТ, РАЗДЕЛЯ ХОРАТА, ПРЕЧИ НА НОРМАЛНИЯ СТОПАНСКИ И ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ И ВСЕ ПОВЕЧЕ ТРЕВОЖИ ОБИКНОВЕНИТЕ ГРАЖДАНИ, КОИТО СТОИЧЕСКИ НОСЯТ БРЕМЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА.

ХОРАТА ОЧАКВАТ СИЛНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ДЕЛОВИТОСТ, КОНСТРУКТИВНОСТ И КОМПЕТЕНТНОСТ, ДОКАЗАНА ГРИЖА ЗА БЪЛГАРИЯ КАКТО ОТ ОТДЕЛНИТЕ ДЕПУТАТИ, ТАКА И ОТ ПАРЛАМЕНТА КАТО ЦЯЛО. ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ БЕШЕ ИЗБРАНО, ЗА ДА ИЗРАБОТИ И ПРИЕМЕ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И С НАЙ-ВАЖНИТЕ КОНСТИТУЦИОННИ ЗАКОНИ ДА ГАРАНТИРА НЕОБРАТИМОСТТА НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРЕХОД, ДА ОТПРИЩИ ПЪТЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА. ТОЗИ ВОТ ОТДЕЛНИТЕ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПОЛУЧИХА ОТ НАРОДА И ТОВА ТЕ ТРЯБВА ДА ИЗПЪЛНЯТ, НЕЗАВИСИМО ОТ ПАРТИЙНИЯ ЦВЯТ, КОЙТО ОТСТОЯВАТ.

ОТЕЧЕСТВЕНИЯТ СЪЮЗ ВИНАГИ Е ОТСТОЯВАЛ СПОРНИТЕ ВЪПРОСИ ДА СЕ РЕШАВАТ С ДИАЛОГ И ВЗАИМНИ КОМПРОМИСИ, КАТО ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРИЯ СЕ ПОСТАВЯТ НАД ИНТЕРЕСИТЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ПАРТИИ. ДНЕС ОТЕЧЕСТВЕНИЯТ СЪЮЗ НАСТОЯВА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ С ЦЕНАТА НА УСКОРЕНА, СТЕГНАТА, РЕЗУЛТАТНА И КОМПЕТЕНТНА РАБОТА ДА ИЗПЪЛНИ В КРАТКИ СРОКОВЕ СВОЯТА МИСИЯ, ДА ПРИЕМЕ ПАКЕТА ОТ НЕОТЛОЖНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАКОНИ, ДА ОЧЕРТАЕ СЪЗДАВАНЕТО НА НОВ ТИП МЕСТНИ ОРГАНИ И, РАЗБИРА СЕ, ДА ОСЪЩЕСТВИ СВОЯТА ОСНОВНА МИСИЯ, КАТО ПРИЕМЕ НОВА КОНСТИТУЦИЯ. САМОРАЗПУСКАНЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЕСТЕСТВЕН РЕЗУЛТАТ И СЛЕДСТВИЕ ОТ ТОВА. ВЕДНАГА СЛЕД ТОВА ДА СЕ ПРОИЗВЕДАТ ПАРЛАМЕНТАРНИ И МЕСТНИ ИЗБОРИ, КОЕТО Е НАПЪЛНО ВЪЗМОЖНО ДА СТАНЕ ОЩЕ ПРЕЗ ЮНИ 1991 ГОДИНА.

ДОТОГАВА ОТЕЧЕСТВЕНИЯТ СЪЮЗ ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ,
ПАРТИИ, ОБЩЕСТВЕНИ СИЛИ И СРЕДИ, ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА, МЛАДЕЖИТЕ, БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ, ДА ПОДКРЕПЯТ КОНСТИТУЦИОННИЯ ПАРЛАМЕНТАРЕН РЕД, ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛСТВОТО. ПРЕДЛАГАМЕ НА ВСИЧКИ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ И СДРУЖЕНИЯ НА СИНДИКАТИТЕ ДО ОФИЦИАЛНОТО НАЧАЛО НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КАМПАНИЯ ДА СЕ ВЪЗДЪРЖАТ ОТ ПУБЛИЧНИ МАСОВИ ПРЕДИЗБОРНИ ПРОЯВИ, ДА ПОДПОМАГАТ, А НЕ ДА ПРЕЧАТ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ИЗПЪЛНИ МИСИЯТА, ЗА КОЯТО БЕШЕ ИЗБРАНО.    

ГРАЖДАНКИ И ГРАЖДАНИ,
НЯМА ДРУГА АЛТЕРНАТИВА ПО ПЪТЯ НИ КЪМ СПРАВЕДЛИВО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО, КЪМ СПОКОЙСТВИЕТО И СИГУРНОСТТА, КЪМ БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ.

ДА СЕ ОБЕДИНИМ ОКОЛО ТОВА С ЯСНА ГРАЖДАНСКА ПОЛИТИЧЕСКА ВОЛЯ.

СОФИЯ, 19 МАРТ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

 

*   *   *

СОФИЯ, 21 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРИЗИВА-ОБРЪШЕНИЕ НА ИНИЦИАТИВНАТА ГРУПА НА РАБОТНИЧЕСКОТО ОБЩЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ КЪМ ВСИЧКИ РАБОТНИЧКИ И РАБОТНИЦИ В БЪЛГАРИЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА! КОЛЕГИ!

ИКОНОМИЧЕСКАТА И МОРАЛНАТА КРИЗА У НАС НАКАРА НАЙ-РАЗЛИЧНИ СЛОЕВЕ ОТ ОБЩЕСТВОТО ДА СЕ ОБЕДИНЯТ В ОБЩЕСТВЕНИ ФОРМАЦИИ ЗА ВЗАИМОПОМОЩ И ЗАЩИТА В ТЕЗИ ДНИ НА КОЛОСАЛНИ ТРУДНОСТИ.

ВРЕМЕ Е ДА СЪЗДАДЕМ СВОЕ РАБОТНИЧЕСКО ОБЩЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ!

НИЕ, РАБОТНИЦИТЕ, СМЕ ТАЗИ ОБЩЕСТВЕНА ПРОСЛОЙКА, БЕЗСПОРНО НАЙ-МНОГОБРОЙНАТА, КОЯТО ТРЯБВА ДА ОСЪЩЕСТВИ РЕАЛНО СМЯНАТА НА СИСТЕМАТА! НИЕ СМЕ ТЕЗИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ОСЪЗНАЕМ, ЧЕ БЕЗ НАШИЯ ТРУД, НО ТРУД ИСТИНСКИ, ПЛОДОТВОРЕН, Е НЕМИСЛИМО ВЪЗРАЖДАНЕТО НА РОДИНАТА НИ! НИЕ ДОПУСНАХМЕ С ФАЛШИВИ ЛОЗУНГИ, СЪС СТАДЕН МОРАЛ И ВОПИЮЩА ДЕМАГОГИЯ ДА БЪДЕМ ПРЕВЪРНАТИ В ЕДНО ПОСЛУШНО СТАДО, КОЕТО КОМУНИСТИЧЕСКАТА ВЪРХУШКА УСПЕШНО ДОЕШЕ! В НАШЕ ИМЕ И ОТ НАШЕ ИМЕ СЕ ВЪРШЕХА НАЙ-РАЗЛИЧНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. ЗА НАС КАЗВАХА, ЧЕ ОСЪЩЕСТВЯВАМЕ "ДИКТАТУРА НА ПРОЛЕТАРИАТА". НАС НИ ПРИЗОВАВАХА "ДА СЕ СЪЕДИНЯВАМЕ С ПРОЛЕТАРИИТЕ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ", ДОКАТО НИ ОГРАЖДАХА С ПЛЪТНА ЖЕЛЯЗНА ЗАВЕСА! НИЕ ДОПУСНАХМЕ С "РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА” ДА ПЛАШАТ ВСЕКИ ИНАЧЕМИСЛЕЩ! НИЕ ДОПУСНАХМЕ ЗДРАВИЯТ БЪЛГАРСКИ МОРАЛ И ХРИСТИЯНСКИ ЦЕННОСТИ ДА БЪДАТ ПОТЪПКАНИ И ЗАБРАВЕНИ! ДОПУСНАХМЕ ОТ ХОРА, РАБОТЕЩИ, ДА СЕ ПРЕВЪРНЕМ В ХОРА, ХОДЕЩИ НА РАБОТА! СЕГА ТРЯБВА ДА ПОПРАВИМ ВСИЧКО ТОВА!

ПЪРВАТА И НАЙ-ВАЖНА ЦЕЛ НА ДВИЖЕНИЕТО, КЪМ ЧИЕТО СЪЗДАВАНЕ ВИ ПРИЗОВАВАМЕ, Е НАШЕТО СОБСТВЕНО ПРЕВЪЗПИТАНИЕ! НИЕ НЯМАМЕ ДРУГА АЛТЕРНАТИВА! С ДОСЕГАШНИЯ НАЧИН НА МИСЛЕНЕ, С ЛИПСАТА НА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСИЧКО, КОЕТО СТАВА ОКОЛО НАС, НЯМА ДА МОЖЕМ ДА ИЗЛЕЗЕМ ОТ БЛАТОТО! ТЕЗАТА "ПО МЪНИЧКО, НО ЗА ВСИЧКИ" ПРЕТЪРПЯ ПЪЛЕН ПРОВАЛ. СЕГА ВСЕКИ ТРЯБВА ДА СЕ БОРИ САМ ЗА ТОВА, КОЕТО МУ Е НЕОБХОДИМО! ЯСНО СЪЗНАВАМЕ, ЧЕ ДА ПРОМЕНИШ МИСЛЕНЕТО СИ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДНА, НО И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТОЙНА ЗАДАЧА! И АКО СЕ ОБЕДИНИМ, ЩЕ НИ БЪДЕ ПО-ЛЕСНО!

ОТГОВОРНОСТТА Е И ДОСТОЙНСТВО!

ВТОРАТА ОСНОВНА ЦЕЛ НА НАШЕТО ДВИЖЕНИЕ ЩЕ БЪДЕ ОТСТОЯВАНЕ НА ДОСТОЙНСТВОТО И ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА РАБОТНИКА! ЗАЩИТА, ОСЪЩЕСТВЯВАНА ОТ САМИТЕ НАС! В РАЗЛИЧНИТЕ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ, В НОРМОТВОРЧЕСТВОТО НИЕ НЯМАМЕ СВОИ, ИСТИНСКИ ЗАЩИТНИЦИ. НЕЩАТА СЕ РАЗВИВАТ НА ЕДНО ЕЛИТАРНО НИВО, НА НИВО НАУКА, ПРИ КОЕТО ПРАКТИЧЕСКИТЕ ВЪПРОСИ, КОИТО КАСАЯТ ЛИЧНО НАС, НЕРЯДКО СЕ ИЗПУСКАТ! ТИПИЧЕН ПРИМЕР ЗА ЛИПСА НА ЕДИНЕН ПОДХОД ПРИ РЕШАВАНЕТО НА КАРДИНАЛНИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ СЪС СМЯНАТА НА СИСТЕМАТА, Е НАЧИНЪТ, ПО КОЙТО СЕ ПРЕДЛАГА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА! НА НАС, РАБОТНИЦИТЕ, СЕ ПРЕДЛАГА ДА "ЗАВОЮВАМЕ" СВОИТЕ ДОСЕГАШНИ РАБОТНИ МЕСТА, РЕСПЕКТИВНО СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО ЧРЕЗ ТЪРГ, А СЕЛЯНИТЕ, КОИТО И ДОСЕГА ПОЛЗВАТ ЗЕМЯ ЗА УЛИЧНИ НУЖДИ, АКО СЛЕД ВРЪЩАНЕ НА ЗЕМЯТА СЕ ОКАЖАТ БЕЗ ТАКАВА, ЩЕ БЪДАТ "ОЗЕМЛЕНИ", Т.Е. ЩЕ ПОЛУЧАТ ЗЕМЯ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ФОНД, НА ДЪРЖАВНИ ЦЕНИ. OЩE ПО-ФРАПИРАЩА Е ТАЗИ ЯВНА НЕСПРАВЕДЛИВОСТ НА ФОНА НА ДОСЕГАШНИЯ НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА НА РАБОТНИЦИТЕ И НОВАТА ЛИХВЕНА ПОЛИТИКА. ВЕДНАГА Е ВИДНО, ЧЕ ОГРОМНАТа ЧАСТ ОТ НАС НЯМА ДА УЧАСТВА РАВНОСТОЙНО В ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС!

ПО ТЕЗИ И МНОГО ДРУГИ ЖИЗНЕНОВАЖНИ ЗА ВСЕКИ ОТ НАС ВЪПРОСИ НИЕ ТРЯБВА ДА ВЗЕМЕМ ОТНОШЕНИЕ. АКТИВНО И ПО ДОСТОЙНСТВО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧИМ ВЪВ ВЪЗРАЖДАНЕТО НА РУХНАЛАТА НИ СТРАНА!

ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ ВАС, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ РАБОТНИЦИ, ДА ПОДКРЕПИТЕ НАШИЯ ПРИЗИВ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАШЕ ОБЩЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ!

ИЗБЕРЕТЕ СВОИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА УЧРЕДИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ, КОЯТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ В КРАЯ НА МЕСЕЦ МАРТ Т.Г. В СОФИЯ.

ДА СИ ПОМОГНЕМ САМИ, ТОГАВА И БОГ ЩЕ НИ ПОМОГНЕ!

ТЕЛЕФОНИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТАКТИ С ИНИЦИАТИВНАТА ГРУПА СА:    74-11-68 И 77-00-49.

СОФИЯ, МАРТ 1991 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*   *   *

СОФИЯ, 21 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СДРУЖЕНИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ В ИЗГНАНИЕ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ПАРИЖ ВЪВ ВРЪЗКА С НАРУШЕНИЯТА ПРИ ДОСТАВЯНЕТО НА ПОЩАТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.


СДРУЖЕНИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ В ИЗГНАНИЕ СА ОСВЕДОМЕНИ, ЧЕ КОМУНИСТИЧЕСКАТА ЦЕНЗУРА, УПРАЖНЯВАНА ОТ ПАРТИЙЦИТЕ В ПОЩЕНСКИТЕ СЛУЖБИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРОДЪЛЖАВА. ИЗПРАТЕНИТЕ ОТ ЧУЖБИНА ДОКУМЕНТИ, ПИСМА, КНИГИ, БРОШУРИ, КОЛЕТИ И Т.Н. НЕ СЕ ПОЛУЧАВАТ ОТ ЛИЦАТА, ЗА КОИТО СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ. ТОЗИ ФАКТ Е ЕДНО НАЙ-ГРУБО НАРУШЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИОННИТЕ ПРАВА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

ТОВА ЗАДЪЛЖАВА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА ЕМИГРАЦИЯ ДА ОБЪРНЕ НАЙ-СЕРИОЗНО ВНИМАНИЕТО НА ГОСПОДИН МИНИСТЪРА, ЗАВЕЖДАЩ ДЪРЖАВНИТЕ ПОЩИ, И ДА ИЗИСКА ОТ НЕГО ДА ДАДЕ ВЕДНАГА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЕЗИ НАРУШЕНИЯ.

ЗА ПОСЛЕДЕН ПЪТ СДРУЖЕНИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ В ИЗГНАНИЕ СЕ ОБРЪЩАТ И КЪМ ДИРЕКТНИТЕ ОТГОВОРНИЦИ НА ТЕЗИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ГИ ПРЕДУПРЕЖДАВАТ, ЧЕ АКО ПРОДЪЛЖАВАТ ВСЕ ТАКА, В МНОГО СКОРО ВРЕМЕ ЩЕ ИМ БЪДЕ ПОТЪРСЕНА ОТГОВОРНОСТ. НЕКА НЕ ЗАБРАВЯТ, ЧЕ В НАЙ-БЛИЗКО БЪДЕЩЕ ПРЕДСТОЯТ ОСНОВНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ В БЪЛГАРИЯ.

ОТ СПАЗВАНЕТО ИЛИ НАРУШЕНИЕТО НА ЗАКОНИТЕ ОТ ТЯХ ЩЕ ЗАВИСИ И БЪДЕЩЕТО ИМ.

ПАРИЖ, МАРТ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*   *   *

СОФИЯ, 21 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОЕКТА ЗА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - "СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА И ПЪТЯТ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ XXI ВЕК" - /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/. ДОКУМЕНТЪТ БЕШЕ ОПОВЕСТЕН В КРАЯ НА ФЕВРУАРИ И ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН НА НАСРОЧЕНИЯ ЗА М. АПРИЛ 1991 ГОДИНА КОНГРЕС НА БСДП.


РАЗДЕЛ ПЕТИ

 ДЕМОКРАТИЧНАТА ПРАВОВА ДЪРЖАВА И ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

51. БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ ПРИЗНАВА ДЕМОКРАТИЧНАТА ПРАВОВА ДЪРЖАВА ЗА ВИСШЕ ДОСТОЯНИЕ НА ЧОВЕШКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ. ТЯ ЩЕ СЕ СТРЕМИ КЪМ СЪЧЕТАВАНЕТО НА СВЕТОВНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ В ДЕМОКРАЦИЯТА С ДЪРЖАВНИТЕ ТРАДИЦИИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

ОСНОВНАТА ЗАДАЧА НА ДЪРЖАВАТА Е ДА ОХРАНЯВА ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА СТРАНАТА, СВОБОДАТА Й И ПРАВАТА НА СВОИТЕ ГРАЖДАНИ, ЧРЕЗ ПОДДЪРЖАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТТА В СТРАНАТА. ДЪРЖАВАТА Е ДЛЪЖНА ДА ЗАКРИЛЯ СВОИТЕ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА.

52. НИЕ ОТСТОЯВАМЕ РАЗБИРАНЕТО, ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е ЕДИННА ДЪРЖАВА, В КОЯТО ВЪРХОВНАТА ВЛАСТ ПРИНАДЛЕЖИ НА НАРОДА.

ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ПРОИЗТИЧАТ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА ДЪРЖАВАТА. НАРОДЪТ УПРАЖНЯВА СВОЯТА ВЛАСТ ПРЯКО ИЛИ ЧРЕЗ ИЗБРАНИТЕ ОТ НЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВАТА.

53. СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ В БЪЛГАРИЯ СА ВЕРНИ НА ИДЕАЛИТЕ НА ВЪЗРОЖДЕНСКИТЕ И НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНИТЕ БОРБИ И СЧИТАТ, ЧЕ ПОЛИТИЧЕСКАТА ФОРМА НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА Е РЕПУБЛИКА С ПАРЛАМЕНТАРНО УПРАВЛЕНИЕ.

ЗА НАС "ЧИСТАТА И СВЯТА, ДЕМОКРАТСКА" РЕПУБЛИКА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ Е СВЕЩЕН ЗАВЕТ, КОЙТО БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ТРЯБВА ДА СЛЕДВА В ИМЕТО НА СВОЕТО БЪДЕЩЕ.

54. ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ СЕ РАЗДЕЛЯ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА, ИЗПЪЛНИТЕЛНА И СЪДЕБНА, ВСЯКА ОТ КОИТО Е САМОСТОЯТЕЛНА.
РАЗДЕЛЕНИЕТО НА ВЛАСТИТЕ ОСИГУРЯВА ПЛУРАЛИЗМА НА ВЛАСТТА. НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ ЛИЦАТА, КОИТО УПРАЖНЯВАТ ЕДНА ОТ ВЛАСТИТЕ, НЕ БИВА ДА УПРАЖНЯВАТ И НИКОЯ ДРУГА ОТ ОСТАНАЛИТЕ.

НИКОЙ ГРАЖДАНИН ИЛИ ЧАСТ ОТ ОБЩЕСТВОТО НЕ МОЖЕ ДА СИ ПРИСВОЯВА САМОВОЛНО УПРАЖНЯВАНЕТО НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ.

55. ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ВЛАСТ СЕ УПРАЖНЯВА ОТ ПАРЛАМЕНТА /НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ/, КОЕТО СЕ ИЗБИРА ОТ НАРОДА ЧРЕЗ ВСЕОБЩО, РАВНО и ПРЯКО ИЗБИРАТЕЛНО ПРАВО С ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ.

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ Е ЕДИНСТВЕН ЗАКОНОДАТЕЛЕН ОРГАН НА ДЪРЖАВАТА И НЕ МОЖЕ ДА ПРЕОТСТЪПВА СВОИТЕ ПЪЛНОМОЩИЯ НИКОМУ.

56. ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ И НЕЙНИТЕ ПРАВОМОЩИЯ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ ВЪРХОВНИЯ ЗАКОН НА СТРАНАТА.

57. СЪДЕБНАТА ВЛАСТ В ЦЕЛИЯ СИ ОБЕМ ПРИНАДЛЕЖИ НА СЪДИЛИЩАТА. БСДП ОТСТОЯВА ВЪЗГЛЕДА ЗА НАЗНАЧАЕМОСТ И НЕСМЕНЯЕМОСТ НА СЪДИИТЕ И ПРОКУРОРИТЕ.

НИЕ СМЕ ЗА ТРИИНСТАНЦИОННО СЪДОПРОИЗВОДСТВО, ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КАСАЦИОННИЯ СЪД И ЗА УЧРЕДЯВАНЕТО НА ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД.

БСДП ТВЪРДО ЗАЕМА СТАНОВИЩЕТО, ЧЕ СА НЕДОПУСТИМИ ИЗВЪНРЕДНИ СЪДИЛИЩА.

58. СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ СПОДЕЛЯТ СХВАЩАНЕТО, ЧЕ БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРАВОВА ДЪРЖАВА САМО АКО СЕ УПРАВЛЯВА СПОРЕД ЗАКОНИТЕ.

КОНСТИТУЦИЯТА Е ВЪРХОВЕН ЗАКОН. НЕЙНИТЕ РАЗПОРЕДБИ СЕ ПРИЛАГАТ ПРЯКО, ОСВЕН КОГАТО ТЯ ПРЕДВИЖДА ДРУГ РЕД.

ЗАКОНЪТ Е НАЙ-ВИСШИЯТ ЮРИДИЧЕСКИ АКТ, КОЙТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ЗА ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ.

ЗАКОНЪТ ТРЯБВА ДА УРЕЖДА ПЪЛНО ОСНОВНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ. ТОЙ СЕ ПРИЛАГА ТОЧНО И ЕДНАКВО СПРЯМО ВСИЧКИ.

ВСЕКИ АКТ, ПРОТИВОРЕЧАЩ НА ЗАКОНА, Е НИЩОЖЕН.

ОБЩОПРИЗНАТИТЕ НОРМИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО И НОРМИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРИ, ПО КОИТО БЪЛГАРИЯ Е СТРАНА, СА ПРИОРИТЕТНИ ПРЕД НЕЙНОТО ВЪТРЕШНО ПРАВО.

САМО НА ОСНОВАТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА СТАНЕ ПРАВОВА ДЪРЖАВА, А САМО ЧРЕЗ ЗАКОНИТЕ ДЪРЖАВАТА ЩЕ СЛУЖИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО.

 АДМИНИСТРАЦИЯ И ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

59. БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ СЕ ОБЯВЯВА ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНО УРЕЖДАНЕ НА ПОЛОЖЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ВСИЧКИТЕ Й РАВНИЩА.

ДЕМОКРАТИЧНАТА ПРАВОВА ДЪРЖАВА СЕ НУЖДАЕ ОТ ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ С ОПИТ И ДОБРО ИМЕ, КОИТО БРАНЯТ ИНТЕРЕСИТЕ Й.

ЗАКОНЪТ ТРЯБВА ДА ЗАЩИТИ ПРАВАТА НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ВСЯКО ПОСЕГАТЕЛСТВО, КАКТО И ДА ОСИГУРИ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАТЪЧЕН ПОХОД, КОЙТО ДА ГИ НАПРАВИ СВОБОДНИ И НЕПОДКУПНИ.

60. НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ СЛУЖИТЕЛИТЕ В НАЦИОНАЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА ОБЩНОСТ ВЪТРЕ В СТРАНАТА И ИЗВЪН НЕЯ, НЕ ТРЯБВА ДА ЧЛЕНУВАТ В ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ.

61. ЗАКОНЪТ ТРЯБВА ДА УРЕДИ ПРАВОТО НА ЗАЩИТА НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПРИ УВОЛНЕНИЕ НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИЧИНИТЕ МУ И ТЯХНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ БЕЗРАБОТИЦА.

ОСОБЕНИ ГРИЖИ ТРЯБВА ДА СЕ ПОЛАГАТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО И ДЛЪЖНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПО ЕДИННИ КРИТЕРИИ, КОИТО ДАВАТ ПРЕДИМСТВО САМО НА ЛИЧНИТЕ ИМ КАЧЕСТВА, ПРОЯВЕНИ В РАБОТАТА.

ПЕНСИОННОТО И ДРУГО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ТРЯБВА ДА БЪДЕ СПРАВЕДЛИВО УРЕДЕНО СЪОБРАЗНО ЗНАЧЕНИЕТО НА ТЕХНИЯ ТРУД И ДОСТОЙНСТВО.

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО НА СТРАНАТА, МЕСТНИ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И САМОУПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ

62. СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ СЧИТАТ, ЧЕ БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ПОДДЪРЖА СВОИТЕ ИСТОРИЧЕСКИ ТРАДИЦИИ В АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНОТО УСТРОЙСТВО НА СТРАНАТА, МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И САМОУПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНИТЕ.

63. ОБЩИНСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЕЛЕМЕНТ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА. ТО СЪЧЕТАВА ОБЩОДЪРЖАВНИТЕ И МЕСТНИТЕ ИНТЕРЕСИ.

ОБЩИНАТА Е ЕСТЕСТВЕНОТО СРЕДИЩЕ НА ЦЕЛИЯ ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ. БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ ВИНАГИ Е ЗАЩИТАВАЛА И ЩЕ ЗАЩИТАВА ПРАВАТА НА НАРОДА ЗА САМОУПРАВЛЕНИЕ. ТЯ Е ЗА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЩИНИ, ОСИГУРЕНИ С ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ЗА СВОБОДНО СЪЩЕСТВУВАНЕ.

НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ ОБЩИНАТА Е ОСНОВНАТА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНА ЕДИНИЦА НА ДЪРЖАВАТА И ПО ПРАВИЛО ОБХВАЩА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА - СЕЛА И ГРАДОВЕ. СЪЗДАВАНЕТО НА ОБЩИНИТЕ ТРЯБВА ДА СТАВА ПО ЕДИННИ КРИТЕРИИ    С ОПРЕДЕЛЯЩАТА ВОЛЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО.

ЗАКОНЪТ СЛЕДВА ДА ОПРЕДЕЛИ ПРАВОМОЩИЯТА И АВТОНОМИЯТА НА ОБЩИНАТА.

64. ГРАЖДАНИТЕ УЧАСТВАТ В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ, КАТО РЕШАВАТ ПРЯКО ЧРЕЗ ОБШИ СЪБРАНИЯ И РЕФЕРЕНДУМИ ВЪПРОСИ ОТ МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯТ ПОЛИТИКАТА НА    ОБЩИНАТА ЧРЕЗ ИЗБИРАНЕ    НА МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА САМОУПРАВЛЕНИЕ.

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗБИРАТ ПРЯКО ОТ НАСЕЛЕНИЕТО СЪГЛАСНО ИЗБИРАТЕЛЕН ЗАКОН.

БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ ПОСТАВЯТ ИНТЕРЕСИТЕ НА НАРОДА И ДЪРЖАВАТА НАД ТЯСНОПАРТИЙНИТЕ ИНТЕРЕСИ. СВОЕТО УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА ТЕ ВИЖДАТ САМО В ГРАДИВНИЯ ПРИНОС, КОЙТО ДАВАТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДЪРЖАВАТА И ЗА БЛАГОТО НА НАРОДА. СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ ПРИЕМАТ ВЛАСТТА САМО КАТО СРЕДСТВО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ БЛАГОДЕНСТВИЕТО НА НАРОДА И ДЪРЖАВАТА, А НЕ КАТО КРАЙНА ЦЕЛ. ЗАТОВА И ДЕМОКРАТИЧНАТА ПРАВОВА ДЪРЖАВА Е ЕСТЕСТВЕНА СРЕДА ЗА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*   *   *

СОФИЯ, 21 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/.


ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА ДОВЕДЕ БЪЛГАРИЯ ДО НАЦИОНАЛНА, СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА, НРАВСТВЕНА И ЕКОЛОГИЧНА КРИЗА.

ЕДНО ОТ НАЙ-ТЕЖКИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА АВТОРИТАРНИЯ РЕЖИМ БЕШЕ ЦЕЛЕНАСОЧЕНОТО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА ОТДЕЛНИ ЕТНИЧЕСКИ И РЕЛИГИОЗНО-КУЛТУРНИ ОБЩНОСТИ ЕДНА НА ДРУГА И ОТЧУЖДАВАНЕТО ИМ ОТ ДЪРЖАВАТА. ВРЪХ НА ТАЗИ ПАГУБНА ПОЛИТИКА Е ТАКА НАРЕЧЕНИЯТ ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС, ЧИЯТО ЦЕЛ БЕШЕ ОТКЛОНЯВАНЕ ВНИМАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОТ КРИЗИСНИТЕ ЯВЛЕНИЯ В СОЦИАЛНАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА ОБЛАСТ - СЛЕДСТВИЕ ОТ ВОЛУНТАРИСТИЧНО И НЕКОМПЕТЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ.

ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ Е ДЕМОКРАТИЧНА, НЕЗАВИСИМА, ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, СЪЗДАДЕНА ДА ДОПРИНЕСЕ ЗА ЕДИНСТВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ЗА ПЪЛНОТО И БЕЗУСЛОВНО ЗАЧИТАНЕ ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ЧОВЕКА И НА ВСИЧКИ ЕТНИЧЕСКИ И РЕЛИГИОЗНО-КУЛТУРНИ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ.

С ОГЛЕД НА ТОВА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ВКЛЮЧВА ДОБРОНАМЕРЕНИ НАШИ СЪГРАЖДАНИ, КОИТО МИЛЕЯТ ЗА ЕДИНСТВОТО И ПРОСПЕРИТЕТА НА БЪЛГАРИЯ.

НЕОБХОДИМОСТТА ОТ УЧРЕДЯВАНЕТО НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ Е СВЪРЗАНО С ПОТРЕБНОСТТА ОТ ШИРОКО-ОБЩЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ, КОЕТО ДА СЪДЕЙСТВА ЗА СПАЗВАНЕТО НА ВСИЧКИ ПРАВА И СВОБОДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ИЗБОР НА ИМЕ, ЕЗИК, ЕТНИЧЕСКО САМОСЪЗНАНИЕ, РЕЛИГИЯ, КУЛТУРА, ТРАДИЦИИ И РАВНОПРАВНО УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ. ДА БЪДАТ ГАРАНТ ЗА ЗАПАЗВАНЕТО И ЗАЩИТАТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ОТ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ АКТ НА СЪВЕЩАНИЕТО В ХЕЛЗИНКИ ОТ 1975 ГОДИНА И НАЙ-ВЕЧЕ С ПОСТИГНАТИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ НА ВИЕНСКАТА СРЕЩА /ЯНУАРИ 1989 ГОДИНА/.

ПРИ РАЗРЕШАВАНЕТО НА ЕТНИЧЕСКИТЕ, РЕЛИГИОЗНО-КУЛТУРНИТЕ И НАЦИОНАЛНИТЕ ВЪПРОСИ В ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ СМЕ СВИДЕТЕЛИ НА ЛИПСАТА НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНА И ПЕРСПЕКТИВНА ПОЛИТИКА. ЕТО ЗАЩО ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ЩЕ ГАРАНТИРА ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН ДА НЕ СЕ ПОВТОРЯТ РЕЦИДИВИТЕ НА ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ, ДОВЕЛИ ДО ГРУБО ПОГАЗВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ЧОВЕШКИ ПРАВА. СПАЗВАНЕТО НА ОСНОВНИТЕ ЧОВЕШКИ ПРАВА Е ГАРАНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ НА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН, КАКТО И ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА НАЦИЯТА.

ПОД СПАЗВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ РАЗБИРА:

1. СЪЗДАВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ГАРАНЦИИ ЗА ТЯХНОТО СПАЗВАНЕ.

2. СЪЗДАВАНЕ НА МЕХАНИЗМИ ЗА КОНТРОЛ И ЗА ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛАГАНЕ НА ТЕЗИ ГАРАНЦИИ;

3. В ТОЗИ КОНТЕКСТ ЗАКОНИТЕ, ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ НА ЧОВЕКА, НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЧРЕЗ ТЪЛКУВАНЕ.

ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ВЪЗПРИЕМА КАТО ПРИОРИТЕТНО СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ:

1. ПРИНЦИПЪТ НА ДЕМОКРАЦИЯТА Е ОСНОВОПОЛАГАЩ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ДВИЖЕНИЕТО. ДЕМОКРАТИЗМЪТ Е СОЦИАЛНОПОЛИТИЧЕСКИЯТ КРИТЕРИЙ ЗА ОТНОШЕНИЕТО НА ДВИЖЕНИЕТО КЪМ ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТА;

2. ВЪЗПРИЕМА ПРИНЦИПА НА НЕЗАВИСИМОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ОТ ВСЯКАКВИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ. ОТНОШЕНИЕТО КЪМ ДРУГИТЕ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТА ЩЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ КОНКРЕТНО;

3. ДВИЖЕНИЕТО ОТРИЧА КАТЕГОРИЧНО И ОСЪЖДА ТЕРОРИЗМА И ЕКСТРЕМИЗМА КАТО ФОРМА НА ПОЛИТИЧЕСКА БОРБА;

4. ОСНОВЕН ПРИНЦИП НА ДВИЖЕНИЕТО Е БОРБА С МИРНИ И ЗАКОННИ Е СРЕДСТВА В РАМКИТЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА;

5. ДВИЖЕНИЕТО СЕ ОБЯВЯВА ПРОТИВ НАЦИОНАЛИЗМА, ШОВИНИЗМА, РЕВАНШИЗМА И ИСЛЯМСКИЯ ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ, ЗАЩОТО НАЙ-НОВИТЕ ИСТОРИЧЕСКИ СЪБИТИЯ ПОТВЪРЖДАВАТ ДЕСТАБИЛИЗИРАЩОТО ИМ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЕДИНСТВОТО НА НАРОДА В БЪЛГАРИЯ;

6. ДВИЖЕНИЕТО СЕ ОБЯВЯВА РЕШИТЕЛНО ПРОТИВ ИДЕЯТА ЗА АВТОНОМИЯ И ОТКРИТО ЗАЯВЯВА, ЧЕ НИТО ЕДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИ КАКВИТО И ДА Е УСЛОВИЯ НИКОГА НЕ Е ИЗДИГАЛА ТАКИВА ИСКАНИЯ. МАНИПУЛИРАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ С НЕСЪЩЕСТВУВАЩАТА ИДЕЯ ЗА ПОЛИТИЧЕСКА АВТОНОМИЯ ПРЕЧИ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ И НА ЗАКОННИТЕ НИ ИСКАНИЯ ЗА ЕТНОКУЛТУРНА САМОБИТНОСТ И РЕЛИГИОЗНА СВОБОДА;

7. ПРИНЦИПЪТ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА Е ОСНОВНО НАЧАЛО ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО И ЕДИНСТВО НА ЕТНОКУЛТУРНИТЕ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ.


ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

ПЪРВО - СОЦИАЛНА СФЕРА

В РЕЗУЛТАТ НА АНТИХУМАННАТА ПОЛИТИКА НА ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1989 ГОДИНА ЗА ОКОЛО 3 МЕСЕЦА 320 ХИЛЯДИ ГРАЖДАНИ НА СТРАНАТА БЯХА ПРИНУДЕНИ ДА НАПУСНАТ РОДНИТЕ СИ ОГНИЩА И ДА ПОЕМАТ ПЪТЯ НА НЕИЗВЕСТНОСТТА, ТРЪГВАЙКИ КЪМ СЪСЕДНА ТУРЦИЯ. ТОВА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗСЕЛВАНЕ СТАНА ПРИЧИНА ЗА ГРУБИ НАРУШЕНИЯ НА ЗАКОНИТЕ, ЗАКРИЛЯЩИ СОСТВЕНОСТТА И ИМУЩЕСТВОТО НА ТАЗИ КАТЕГОРИЯ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ.

ДПС СЧИТА ЗА СВОЙ ДЪЛГ ДА НАПРАВИ НЕОБХОДИМОТО И ЕНЕРГИЧНО ДА СЪДЕЙСТВА ЗА НЕЗАБАВНО ВРЪЩАНЕ ЦЯЛОТО ИМУЩЕСТВО НА ВСИЧКИ ЗАВЪРНАЛИ СЕ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКИ ТУРЦИ, ТЯХНОТО БЕЗУСЛОВНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАБОТНИТЕ ИМ МЕСТА, КОИТО СА ЗАЕМАЛИ ПРИ ТЯХНОТО ЗАМИНАВАНЕ.

ЗАТОВА Е НЕОБХОДИМО ДА БЪДАТ ИЗДАДЕНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И РАЗПОРЕДБИ, КОИТО ДА АНУЛИРАТ АКТОВЕТЕ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ИМОТИ ИЗДАДЕНИ СЛЕД МЕСЕЦ МАЙ 1989 ГОДИНА.

ДПС НАСТОЯВА ЧАС ПО-СКОРО ДА БЪДЕ ПРЕУСТАНОВЕНА ПОРОЧНАТА ПРАКТИКА ЛИЧНИЯТ СЪСТАВ НА СТРОИТЕЛНИ ВОЙСКИ ДА БЪДЕ ПОПЪЛВАН С МЛАДЕЖИ ОТ ТУРСКИ И ЦИГАНСКИ ПРОИЗХОД. ТОВА Е ОЩЕ ЕДНА ДРАСТИЧНА ПРОЯВА НА ДИСКРИМИНАЦИОННА ПОЛИТИКА У НАС. КАТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ НАСТОЯВАМЕ ВСИЧКИ МЛАДЕЖИ ДА СЛУЖАТ РАВНОПРАВНО В РОДОВЕТЕ ВОЙСКИ НА БНА.

ВСЕИЗВЕСТНО Е, ЧЕ ЗНАЧИТЕЛНА ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ Е ОТ НЕБЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД. СЛЕД УСТАНОВЯВАНЕТО НА ТОТАЛИТАРНИЯ ТИП СОЦИАЛИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ УПРАВЛЯВАЩАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЦЕЛЕНАСОЧЕНО НЕ ДОПУСКАШЕ УЧАСТИЕ В РЪКОВОДСТВОТО НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ И СТОПАНСКИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА НА ДОСТОЙНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТОВА НАСЕЛЕНИЕ. В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 45 ГОДИНИ НИТО ЕДИН ЕТНИЧЕСКИ ТУРЧИН НЕ Е ИЗДИГАН НА РАБОТА ВЪВ ВИСШИЯ ПАРТИЕН И АДМИНИСТРАТИВЕН ЕШЕЛОН. ДПС КАТЕГОРИЧНО ОСЪЖДА ТАЗИ ПОЛИТИКА НА НЕДОПУСКАНЕ НА ГРАЖДАНИ ОТ НЕБЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА.

НАШЕТО ДВИЖЕНИЕ НАСТОЯВА ДА БЪДАТ ОСИГУРЕНИ НЕОБХОДИМИТЕ ЗАКОННИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА УРЕЖДАНЕ НА ТАЗИ АНОМАЛИЯ, КОЕТО ЩЕ ИМА СЪЩЕСТВЕН ПРИНОС ЗА ПОСТИГАНЕТО НА НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ.

ОТКРАЙ ВРЕМЕ КАТО ГЛАВНА НАСОКА В ПОЛИТИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА ЯРКО СЕ Е ОТКРОЯВАЛО ТОТАЛНОТО НЕДОВЕРИЕ КЪМ НЕГО. ЗАТОВА ИМЕННО БЕШЕ НОРМАЛНА ПРАКТИКА НА ТОВА НАСЕЛЕНИЕ ДА СЕ ПРИКАЧВАТ ЕТИКЕТИ КАТО ПОТЕНЦИАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ, ПОТЕНЦИАЛНИ ШПИОНИ И НАПОСЛЕДЪК "СТРАТЕГИЧЕСКО МАЛЦИНСТВО".

НА СЪДЕБНИТЕ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 40-ТЕ ГОДИНИ, КАКТО И СЛЕД ПРОСЛОВУТИЯ АПРИЛСКИ ПЛЕНУМ, КОИТО БЕЛЕЖАТ ЕСКАЛАЦИЯ СЛЕД 1970 ГОДИНА, СЪЩО ИМАТ ТАКАВА ХАРАКТЕРИСТИКА. ДА НЕ ГОВОРИМ ЗА ПРЕДШЕСТВАЩИТЕ 1984-1985 ГОДИНА, Т.Е. ГОДИНИТЕ НА ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТАКА НАРЕЧЕНИЯ ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС. ПРЕЗ ТЕЗИ ГОДИНИ ЗА НАЙ-НЕЗНАЧИТЕЛНИ ПРОВИНЕНИЯ ОТ РАЗЛИЧЕН ХАРАКТЕР СЕ ПРИДАВАШЕ ПОЛИТИЧЕСКА ОКРАСКА И ПОДВЕДЕНИТЕ ПОД СЪДЕБНА ОТГОВОРНОСТ СЕ ОСЪЖДАХА ПО ЧЛЕНОВЕ ОТ ГЛАВА ПЪРВА НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС.

КЪМ ДНЕШНА ДАТА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗАТВОРИ ВСЕ ОЩЕ СЕ НАМИРАТ НЕМАЛЪК БРОЙ НЕОСНОВАТЕЛНО ОСЪДЕНИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ОТ ТУРСКИ ПРОИЗХОД, ЧИЕТО АМНИСТИРАНЕ СЕ ПРОТАКА. ТОВА ПРОТИВОРЕЧИ НА ОБЕЩАНИЯТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА ПЪЛНОТО ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ В СТРАНАТА.

ДПС НАСТОЯВА ЗА ПРАВОМЕРНИ И РАЗУМНИ РЕШЕНИЯ ПО ТЕЗИ ДЕЛА И ОСЪДЕНИТЕ ДА БЪДАТ НЕЗАБАВНО ОСВОБОДЕНИ И РЕАБИЛИТИРАНИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*   *   *

СОФИЯ, 21 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ На УСТАВА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ЩАТИ, ПРИЕТ НА 1 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА.


1. ИМЕ НА ПАРТИЯТА

ТОЧНОТО НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРТИЯТА Е БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ЩАТИ /БДПЕСЩ/.

2. ЦЕЛ

ЦЕЛТА НА БДПЕСЩ Е СВОБОДАТА И ДОБРУВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД В ОБЕДИНЕНА /ИНТЕГРАЛНА/ ЕВРОПА И СВЕТОВНИТЕ СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ.

ПОСТИГАНЕТО НА ТАЗИ ЦЕЛ ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВИ ПОСРЕДСТВОМ ПОЛИТИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАНАТА И НАДНАЦИОНАЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И СТРУКТУРИ НА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА И СВЕТОВНИТЕ СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ /ДЪРЖАВИ/.

В СТРЕМЕЖА СИ ЗА ПОЛИТИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ ПАРТИЯТА ЩЕ СИ СЛУЖИ САМО С МИРНИ СРЕДСТВА.

НАСИЛИЕТО СЕ ИЗКЛЮЧВА ЗАВИНАГИ ОТ БДПЕСШ КАТО СРЕДСТВО ЗА ВЗИМАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО.

3. ПАРТИЯ

БДПЕСЩ Е МОДЕРНА ПАРТИЯ НА ЦЕНТЪРА, ИЗГРАДЕНА ВЪРХУ ВЕЧНИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА СВОБОДА, БРАТСТВО, РАВЕНСТВО И НАПРЕДЪК.

ТЯ Е ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РОДОЛЮБИВИ, ТРУДОЛЮБИВИ, ЕТИЧНИ И ХУМАННИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ.

ПАРТИЯТА МОЖЕ ДА ПОДДЪРЖА ВРЪЗКИ И ЧЛЕНУВА СЪС И ВЪВ ВСЯКАКВИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА В ПОЛЗА НА БЪЛГАРИЯ.

СЕДАЛИЩЕТО НА БДПЕСЩ Е В ГРАД СОФИЯ.

4. ЧЛЕНОВЕ

В БДПЕСЩ МОЖЕ ДА ЧЛЕНУВА ВСЕКИ ПЪЛНОЛЕТЕН БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ПОДАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ В МЕСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, КЪДЕТО ЖИВЕЕ, И ЗАПЛАТИЛ ЧЛЕНСКИ ВНОС.

ВСЕКИ ЧЛЕН ПОЛУЧАВА ЧЛЕНСКА КАРТА.

НА ВСИЧКИ ПАРТИЙНИ СЪБРАНИЯ, БЕЗ ИЗБОРНИТЕ, МОГАТ ДА ПРИСЪСТВАТ НЕ САМО ЧЛЕНОВЕ И ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ, НО И ЧЛЕНОВЕ НА ДРУГИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ, КАТО ГОСТИ.

В БДПЕСЩ МОЖЕ ДА ИМА ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧУЖДЕНЦИ.

В БДПЕСЩ НЕ СЕ ПРЕДВИЖДАТ НИКАКВИ НАКАЗАНИЯ.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

A. ОСНОВНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ВСЕКИ ЧЛЕН Е УВАЖЕНИЕТО КЪМ ДРУГИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИЯТА, КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДРУГИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ И КЪМ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ; ПРИЗНАТЕЛНОСТ, БЛАГОДАРНОСТ И УВАЖЕНИЕ КЪМ СТАРИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИЯТА; ОТСЪСТВИЕ НА КАРИЕРИЗЪМ, КОРИСТ И ЖЕЛАНИЕ ЗА ИЗВЛИЧАНЕ ОБЛАГИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО В ПАРТИЯТА ИЛИ ЧРЕЗ НЕЯ - ОТ ДЪРЖАВНИТЕ И НАДНАЦИОНАЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И СТРУКТУРИ;

Б. ДА ЧЛЕНУВА В МЕСТНА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ;

B. ДА ПЛАЩА РЕДОВНО ЧЛЕНСКИ ВНОС И

Г. ДА УЧАСТВА В ЖИВОТА НА ПАРТИЯТА.

ПРАВА:

A. ВСЕКИ ЧЛЕН ИМА ПЪЛЕН ДОСТЪП ДО ВСИЧКИ РЪКОВОДНИ ПОСТОВЕ В ПАРТИЯТА И ЧРЕЗ НЕЯ - В ПОЛИТИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАНАТА И НАДНАЦИОНАЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И СТРУКТУРИ,

Б. ВСЕКИ ЧЛЕН САМ ОБЯВЯВА КАНДИДАТУРАТА СИ ПРИ ИЗБОРИ,

B. ВСЕКИ ЧЛЕН ИМА ПРАВО НА ЕДИН ГЛАС И

Г. ВСИЧКИ ПОСТОВЕ И ДЛЪЖНОСТИ СА ПОЧЕТНИ, Т.Е. НЕПЛАТЕНИ.

5. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИОННА ЕДИНИЦА НА ПАРТИЯТА Е МЕСТНАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ.

ВЪВ ВСЯКО СЕЛИЩЕ МОЖЕ ДА ИМА САМО ЕДНА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ.
МЕСТНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ МОГАТ ДА СЕ СЪСТОЯТ НАЙ-МАЛКО ОТ 5 ДУШИ.

ПРИ ПО-МАЛЪК БРОЙ ОТ 5 ЧЛЕНОВЕТЕ СЕ ЗАПИСВАТ В НАЙ-БЛИЗКАТА МЕСТНА ОРГАНИЗАЦИЯ.

ПРИ ПО-ГОЛЯМ БРОЙ ОТ 100 СЕ ОБРАЗУВАТ ДВЕ ИЛИ ПОВЕЧЕ СЕКЦИИ.

СБОРЪТ ОТ ВСИЧКИ МЕСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ СЪСТАВЛЯВА В ДАДЕНА ОКОЛИЯ РАЙОННАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ, А СБОРЪТ ОТ ВСИЧКИ МЕСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДСТАВЛЯВА ЧЛЕНСКИЯТ СЪСТАВ НА ПАРТИЯТА.

6. РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОНФЕРЕНЦИЯТА И КОНГРЕСЪТ СА ВЪРХОВНИТЕ ОРГАНИ НА БДПЕСЩ, КОИТО РЪКОВОДЯТ ДЕЙНОСТТА И ИЗБИРАТ РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА.

РЪКОВОДСТВОТО НА МЕСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ДО 20 ДУШИ СЕ СЪСТОИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР-КАСИЕР И ЕДИН ПОДГЛАСНИК, А ТЕЗИ С ПОВЕЧЕ ОТ 20 - ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР, КАСИЕР, ДВАМА ЧЛЕНОВЕ И ДВАМА ПОДГЛАСНИЦИ, ИЗБИРАНИ ПО ЗА ДВЕ ГОДИНИ, 3 МЕСЕЦА ПРЕДИ КОНГРЕСА ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.

ОБИКНОВЕНИТЕ СЪБРАНИЯ СЕ ПРАВЯТ ВЕДНЪЖ МЕСЕЧНО НАЙ-МАЛКО.

РАЙОННОТО РЪКОВОДСТВО СЕ СЪСТОИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР, КАСИЕР, ТРИМА ЧЛЕНОВЕ, ЕДИН ИНСПЕКТОР /РЕВИЗОР/ И ТРИМА ПОДГЛАСНИЦИ, ИЗБРАНИ НА ИЗБОРНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗ ДВЕ ГОДИНИ, 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ КОНГРЕСА ОТ ДЕЛЕГАТИ НА МЕСТНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ОКОЛИЯТА /РАЙОНА/, ПО ЕДИН НА 20 ЧЛЕНОВЕ И ОТ РЪКОВОДСТВАТА НА МЕСТНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ.

ОБИКНОВЕНИТЕ ИМ СЪБРАНИЯ СЕ ПРАВЯТ ДВА ПЪТИ МЕСЕЧНО.

НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО СЕ СЪСТОИ ОТ ПРЕЗИДЕНТ /ПРЕДСТАВИТЕЛНА ДЛЪЖНОСТ/, ПРЕДСЕДАТЕЛ, ДВАМА ПОДПРЕДСЕДАТЕЛИ, СЕКРЕТАР, КАСИЕР, 5 ЧЛЕНОВЕ, 3 ИНСПЕКТОРИ /РЕВИЗОРИ/ И 5 ПОДГЛАСНИЦИ, ИЗБРАНИ НА КОНГРЕСА, КОЙТО ВИНАГИ ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТЪК И СЪБОТА НА МЕСЕЦ АВГУСТ ПРЕЗ 2 ГОДИНИ В СЕЛИЩЕ, ПОСОЧЕНО ОТ НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО. НА КОНГРЕСА УЧАСТВАТ ДЕЛЕГАТИ, ИЗБРАНИ ПО ЕДИН НА 100 ЧЛЕНОВЕ НА МЕСТНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ, РЪКОВОДСТВАТА НА МЕСТНИТЕ И РАЙОННИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ, КАКТО И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ВЕТЕРАНИТЕ.

НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НАСОЧВА И РЪКОВОДИ ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ НА ПАРТИЯТА, КАТО ПРЕЗИДЕНТЪТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ И КАСИЕРЪТ, ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО Я ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПРЕД ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ИНСТИТУЦИИ И НАДНАЦИОНАЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И СТРУКТУРИ.

ИЗВЪНРЕДНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ, КОНФЕРЕНЦИЯ И КОНГРЕСИ МОГАТ ДА СЕ СЪСТОЯТ ВИНАГИ, КОГАТО ВАЖНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НАЛАГАТ.

ВСИЧКИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИТЕ СЪБРАНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ И КОНГРЕСИ СЕ ВЗИМАТ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО. С КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО ОТ 2/3 СЕ ВЗИМАТ РЕШЕНИЯТА ЗА ИЗМЕНЯВАНЕ НА УСТАВА И ПО ВЪПРОСИТЕ ОТ НАДНАЦИОНАЛЕН ХАРАКТЕР, А С 3/4 - РЕШЕНИЯТА ПО ПРЕКРАТЯВАНЕ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ПАРТИЯТА, НЕЗАВИСИМО ПО КАКЪВ НАЧИН, И ТО НА ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС.

ОСВОБОДЕНИТЕ МЕСТА В РЪКОВОДСТВАТА СЕ ЗАЕМАТ ОТ ПОДГЛАСНИЦИТЕ.

ПРЕЗИДЕНТИТЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ, ПОДПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ, СЕКРЕТАРИТЕ И КАСИЕРИТЕ, КАКТО И ИНСПЕКТОРИТЕ /РЕВИЗОРИТЕ/ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА МАНДАТА ИМ ВЛИЗАТ ПО ПРАВО В СЪВЕТА НА ВЕТЕРАНИТЕ С РЕШАВАЩ ГЛАС ПРИ ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО.

ВСИЧКИ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ СА С 2-ГОДИШЕН МАНДАТ.

СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА МАНДАТА НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ ЧЛЕНОВЕТЕ ИМ МОГАТ ДА СЕ КАНДИДАТИРАТ ОТНОВО НАЙ-РАНО СЛЕД 4 ГОДИНИ /2 МАНДАТА/.

7. СРЕДСТВА

СРЕДСТВАТА ЗА ИЗДРЪЖКАТА НА ПАРТИЯТА СЕ СЪБИРАТ ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС, ОТ ПЕЧАТНИТЕ Й ИЗДАНИЯ, ДАРЕНИЯ И СУБСИДИИ ОТ ДЪРЖАВАТА.

8. ПЕЧАТНИ ОРГАНИ

ПЕЧАТЕН ОРГАН НА БДПЕСШ Е ВЕСТНИК "КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ЩАТИ", ЕЖЕДНЕВНИК, И МЕСЕЧНО СПИСАНИЕ "СВОБОДЕН СВЯТ".

ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОГАТ ДА ИМАТ СВОИ ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ.

9. ПАРТИЙНИ ПРАЗНИЦИ

ПАРТИЙНИТЕ ПРАЗНИЦИ СА ДВА И ЩЕ СЕ ПРАЗНУВАТ ЕЖЕГОДНО НА 2 МАЙ, ДЕНЯ НА АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ ОТ 1876 ГОДИНА, И 24 ОКТОМВРИ - ДЕНЯ НА ООН.

10. ХИМНИ

ТЪРЖЕСТВЕНА ПЕСЕН НА ПАРТИЯТА ШЕ БЪДЕ ПЕСЕНТА "ПИТАТ ЛИ МЕ ДЕ ЗОРАТА...", А ХИМН ЩЕ БЪДЕ ХИМНЪТ НА ЕВРОПА.

11. ЕМБЛЕМА

ЕМБЛЕМАТА НА БДПЕСЩ Е СИНЯ ЕЛИПСА, С БЕЛИ ИЗОБРАЖЕНИЯ КОНТУРИТЕ НА ДВЕТЕ ЗЕМНИ ПОЛУКЪЛБА, ТЕКСТ В ДОЛНАТА ЧАСТ: "СВЕТЪТ Е ЕДИНЕН И НЕДЕЛИМ И ВСИЧКИ ХОРА СА БРАТЯ".

ПАРТИЙНИЯТ ПЕЧАТ, ЗНАЧКИТЕ И ДРУГИТЕ ОТЛИЧИТЕЛНИ ЗНАЦИ НА ПАРТИЯТА ЩЕ НОСЯТ ЕМБЛЕМАТА.

12. ЗНАМЕ

ЗНАМЕТО НА БДПЕСЩ Е НЕБЕСНОСИНЬО С ЕМБЛЕМАТА НА ПАРТИЯТА.

ПРИ ВСИЧКИ ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ НА ПАРТИЯТА ОСВЕН НЕГО ЩЕ СЕ НОСЯТ ЗНАМЕНАТА НА БЪЛГАРИЯ И ООН.

13. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПАРТИЯТА

БДПЕСЩ МОЖЕ ДА ПРЕКРАТИ СВОЕТО СЪЩЕСТВУВАНЕ НЕЗАВИСИМО ПО КАКЪВ НАЧИН, САМО ПО РЕШЕНИЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС И С КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО ОТ 3/4 ОТ КОНГРЕСИСТИТЕ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

11:01:17    21-03-1991