21 април 1994


София, 21 април 1994 година
Брой 78 /1123/


София, 21 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЪРХОВНИЯ СЪД И ДО ДИРЕКТОРА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА ПО ВЪПРОСА ЗА РАЗКОЛА В БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА.


Вече втора година продължава разколът в Българската православна църква. Конфликт, който засяга устоите на българското общество и нанася тежък удар върху достойнството на всеки българин.

През 1992 г., водени от народния представител в 36 Народно събрание Христофор Събев в тясно сътрудничество с тогавашния директор на Дирекцията по вероизповеданията, политически кръгове и група безотговорни лица чрез неканонични и противозаконни действия посегнаха на единството на Българската православна църква. По незаконен и насилствен начин бяха окупирани Синодалната палата в София и много други имоти на църквата в цялата страна. Накърниха се престижът и достойнството на православното духовенство. Руши се институция, съхранила се 11 века и отстояла българската държавност. С разкола в Българската православна църква се посегна на единството на българската нация.

Особено тревожен е фактът, че със свои действия и бездействия редица държавни органи подпомагаха разколниците. Въпреки конституционно гарантираното разделение на държавата от църквата /чл.13, ал.2 и недопустимостта на държавната намеса и администриране на вътрешноорганизационния живот на религиозните общности и институции се осъществява грубо вмешателство в църковните дела.

С постановяването на Решение N 5 на Конституционния съд от 11 юли 1992 г. по конституционно дело 11/92 г. и особено с отмяната на акт нр 92 от 25 май 1992 г. на Дирекция по вероизповеданията /"регистрирал "Пименов синод"/ бяха създадени всички нормативни предпоставки за преодоляване на църковния разкол. Въпреки това с необяснима методичност и настоятелност редица органи на местната изпълнителна власт и Главна прокуратура всячески способстват за задълбочаване на разединението на Българската православна църква.

В писмо до Негово светейшество Максим, патриарх български, заместник-главният прокурор Димитров декларира, че органите на прокуратурата стриктно съблюдават принципа на независимостта на Българската православна църква от държавата, че "с обявяване на нищожността на акт N: 92 на бившия директор на вероизповеданията Светият синод и засегнатите лица могат да се позоват на недействителността му и това, че не поражда правни последици". По нататък се подчертава, че "съответните длъжностни лица имат правна възможност да потърсят съдействие от компетентните органи за оказване на съдействие при изпълнение на служебните им задължения, като се позоват на нищожността на акта, поради което няма основание за намеса на прокуратурата".

На базата на тези нормативни аргументи Великотърновският митрополит и Плевенският архиерейски наместник предприеха необходимите действия и без каквото и да е нарушаване на обществения ред, възстановиха владението на Българската православна църква над съответните имоти. И в двата случая обаче по нареждане на Главна прокуратура съответните окръжни прокуратури постановяват отстраняване на "самоуправни" действия и настояват за въвеждане в църковните храмове на разколници от така наречения Пименов синод. Липсата на каквото и да е правно основание за подобни постановления поставят под съмнение безпристрастността и стриктното съблюдаване на закона от страна на прокуратурата.

Днес, когато Българската православна църква е призвана да възражда православните традиции, да създава нови вътрешни ценностни опори на българщината, да отстоява независимостта на българския дух от посегателствата и настъпленията на различни религиозни секти, тя е принудена под външен натиск да се занимава с вътрешни проблеми и със собственото си оцеляване.

Всичко това ни кара да настояваме пред вас да използвате целия си авторитет и властнически правомощия и да съдействате за прекратяване на намесата на държавната власт и за преодоляване на разединението в Българската православна църква.

И накрая:

Имайте поне малко срам пред кръстовете върху гробовете на предците ни.

София, 19 април 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВЪЗВАНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ И КЪМ БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА ОТ ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ ОТ ЛОВЕШКИЯ РАЙОН И ОТ РЕГИОНАЛНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ, НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ КРЪГ "ЗОРА" И НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩОБЪЛГАРСКИ НАЦОНАЛНО-ПАТРИОТИЧЕН БЛОК. Документът е адресиран до националните ръководства на БНРП, ПК "Зора", ОКЗНИ и до средства за масово осведомяване.


БРАТЯ И СЕСТРИ! БЪЛГАРИ И БЪЛГАРКИ!

Това, което предусещахме от доста време насам, че става, вече е факт. Икономическата катастрофа, разиграваща се пред очите ни, е само едната страна на нашата национална трагедия. Старателно подготвеният много отдавна от тъмни антибългарски сили план за ликвидиране на българската нация и на българската еднонационална държава е на път да се осъществи в най-скоро време. Илюзията за някакви промени към по-добро в историческата съдба на народа ни чрез т.нар. демокрация окончателно се изпариха. На власт са същите продажни политикани, верни слуги на враговете на България. Сега те и техните потомци са "честни” частници бизнесмени, на безценица разграбващи нашето национално богатство.

Българският народ загива! Налице е /от няколко години вече!/ устойчив, все по-голям отрицателен "прираст” на населението. В същото време над половин милион млади, здрави и жизнени българи и българки със средно, средно-специално, полувисше и висше образование, а много от тях и с научни звания и степени, от тях над "тридесет хиляди млади перспективни учени от Българската академия на науките /БАН/, от университетите и от другите висши учебни заведения /ВУЗ/, са прокудени завинаги от родината си. Безвъзвратно изтича безценният интелектуален капитал на България. На практика те няма никога да се върнат обратно даже и да преуспеят на Запад. Просто тогава България вече няма да я има!

Наркотрафикантите и пласьорите им "зарибяват" елитните български средни училища, за да ликвидират из корен следващите поколения от истинската българска интелигенция - опора и надежда за оцеляването на нацията ни. Полицията, която по времето на Живков само за няколко честни, правдиви думи или просто за един политически виц можеше да съсипе живота на всеки от нас, сега "не може" нищо да им стори, оказвайки се странно безсилна.

Прекъсната е, не дай Боже завинаги, нишката на качественото възпроизводство на българската нация! Въпрос на време е само след едно две поколения ние, българите, да се превърнем в своеобразни "индианци", въдворени в резервати-концлагери, организирани от новите, този път дошли завинаги, господари на благодатната българска земя. Президент и президентство, Народно събрание начело с председателя си, злощастното за България Берово ДПС-правителство, всички до един продължават и днес да работят за ликвидирането ни като страна и народ. Не се намери политическа сила или поне отделна личност, която да формулира вярно и да степенува по значимост основните жизненоважни национални приоритети. За престъпното си сегашно бездействие всички тези политикани - гробокопачи на България, трябва да бъдат съдени като национални предатели. Всички днешни "български" управници - без абсолютно никакво изключение!

Продължава циничната манипулация с нашето национално съзнание. Отрича се грубо исторически доказаният факт, че ние, българите, в т.ч. и т.нар. български турци, гагаузите и татарите, сме на повече от две трети по кръв преки потомци на Аспаруховите тюрки-болгарите, представители на северния, алтайския клон на древнотюркския етнос. Престъпно се премълчава фактът, че ние сме единствената оцеляла през вековете тюркохристиянска цивилизация.

За българката, до вчера почтена майка, съпруга и сестра, днес е отредена "престижната" професия проститутка - стриптизьорка с "консумация". Системно се разрушават нравствените устои на българското семейство. Разрушава се традиционната Българска православна църква - духовна опора на народа ни през петвековното османско робство. При два синода и две мюфтийства ислямски емисари-фундаменталисти спокойно шетат из България и вършат пъкленото си дело. Един не съвсем в ред отлъчен от църквата бивш монах, самообявил се за "архиепископ" на несъществуваща "старостилна" църква, с благословията на останалите народни представители все още възглавява комисията на Народното събрание /НС/ по вероизповеданията и позори България пред целия свят. Лъжехристиянски общности, маскиращи се каго евангелски църкви и нямащи нищо общо със старите български евангелисти, развращават духовно българската младеж. Българските сегашни властници продължават и до днес коминтерновския националнихилизъм. На практика страната ни отново няма собствена външна политика, която да защитава нашите национални интереси.

Всичко това става на фона на ширещата се, невиждана от половин век, чудовищна, до голяма степен изкуствено предизвикана безработица. Необузданата инфлация на българския лев заплашва всеки момент да премине в хиперинфлация. На границата на жизненото оцеляване безработните и пенсионерите водят мизерно съществуване.

Госпожи и господа, "спасители" на България, докога ще продължава всичко това? До окончателното ликвидиране на България?

Краят е близо, ако не се пристъпи незабавно към действия за спасяването на България. Призоваваме ръководствата на Българската Национал-радикална партия /БНРП/, Политическия кръг /ПК/ "Зора" и Общонародния комитет за защита на националните интереси /ОКЗНИ/ незабавно да свикат конференция за определяне на неотложните за осъществяване на национални приоритети и всички други необходими действия за оцеляването на българската нация и на българската държава, които да бъдат включени в специално приета програма. За час по-скорошното й реализиране да бъде изграден Общобългарски национално-патриотичен блок, отворен за присъединяване на всички политически сили и организации /партии, съюз, движения и др./, както и на отделни граждани и гражданки, патриоти и патриотки, които не желаят утре България да я няма, а всички ние да бъдем роби на някой нов господар на земята ни, на нашата с нищо незаменима България!

По-нататъшното бездействие на официалните български власти може да провокира стихийни действия на хора, на които се е изчерпало търпението, за които действия ние не ще носим отговорност.

Ловеч, 4 април 1994 г.

ЗА БНРП: Тодор Райковски

ЗА ПК "ЗОРА": Милчо Минков

ЗА ОКЗНИ: Стоян Бояджиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ, ПРИЕТА НА МИТИНГ НА БЕЖАНЦИТЕ ОТ ЕГЕЙСКА МАКЕДОНИЯ И БЕЛОМОРСКА ТРАКИЯ, ПОДПИСАНА ОТ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ В СЪСТАВ: ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ, ВМРО - СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, СЪЮЗ НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА И ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Републиката, до Министерския съвет и до средствата за масово осведомяване.


Днес, 17 април 1994 г., в 12.00 часа, на протестен митинг на бежанците от Егейска Македония и Беломорска Тракия бе приета следната декларация:

Преди една година на това място проведохме протестна акция, с която целяхме да привлечем вниманието на управляващите за нарушаването на човешките и гражданските ни права при приемането на поправките към Закона за селскостопанските земи от 36 Обикновено народно събрание.

През 1964 г. по силата на сключено споразумение Република България погаси задълженията си към Гърция с цената на нашите изоставени имоти в Егейска Македония и Беломорска Тракия. През изминалите години не бе прието законодателно решение на проблемите, свързани с обезщетяването ни за тези имоти. Нашите усилия за намиране на законодателно решение на тези проблеми срещнаха разбиране и подкрепа единствено от Зелената партия, ВМРО-СМД и Съюза на тракийските дружества. С тяхно съдействие в момента има подготвени и внесени в Народното събрание няколко законопроекта, които решават частично проблема с обезщетяването на бежанците. По принцип ние приемаме всички предложения за решаване на проблемите, но настояваме в тях да намерят място и следните наши искания:

1. Да бъде възстановена поправката към Закона за селскостопанските земи, предложена от г-н Любомир Иванов по време на Великото народно събрание и отменена от 36 Обикновено народно събрание. С тази поправка предвиждаме обезщетяването на бежанците да стане със земи от държавния и от общинския поземлен фонд.

2. Подкрепяме предложението на Зелената партия, която настоява в промяната на Закона за приватизацията да бъде предвидено обезщетяването на бежанците да стане чрез приватизационни бонове за участие в приватизацията на общинско и държавно имущество при преференциални условия.

3. Да се заложи механизъм за оценка на изоставените в Гърция имоти на базата на работните протоколи, предшестващи подписването на споразумението между България и Гърция. Приватизационните бонове да бъдат емитирани в реалната им стойност в щатски долари.

4. Приватизационните сделки с тези бонове да бъдат извършвани по курса на долара към деня на сделката.

5. Да се осигури възможност на правоимащите да участват в приватизационните сделки с цялата стойност на селскостопанските земи и другото движимо и недвижимо имущество, оставено в Гърция.

6. Настояваме да бъде спазен срокът за изготвяне от Министерския съвет на правилник за изплащане на облигациите на бежанците по договор Моллов-Кафандарис.

Нека политическите противоречия да не влияят при гласуването на тези поправки към съответните закони и проблемите ни да бъдат решени прагматично и чисто по човешки в максимално кратки срокове. Искаме да се разбере добре от господа депутатите, че сме решени да защитим правата си с всички законни средства и че тази протестна акция е следствие от това ни решение.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМА / ЧАСТ ШЕСТА/ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРЕДЛОЖЕН ОТ ИДЕЙНОТО ОБЕДИНЕНИЕ "МАРКСИСТКА ПЛАТФОРМА".


Веднага след икономическото стабилизиране на страната Българската социалистическа партия /БСП/ ще предложи на обществото:

1. Държавните предприятия да се преустроят на базата на смесена собственост - на държавна и на общонародна. Част от собствеността на всяко държавно предприятие да остане държавна, а друга да се предостави безплатно и по равно на всички членове на обществото във формата на общонародна собственост.

2. Акционерната, частната и кооперативната собственост да участват само в създаване на нови предприятия и инициативи и по този начин да допринасят за развитието на националната икономика.

3. Малката приватизация, особено в търговията и услугите, да се извършва на базата на покупко-продажбата.

4. Да продължи преходът към пазарна икономика, без да се свързва с приватизацията на държавната собственост, като се създадат условия за действието на Закона за стойността.

С такава реформа се въвежда една нова форма на собственост - общонародната, която възниква на базата на държавната собственост и представлява съвместна, принадлежаща на всички членове на обществото, индивидуална собственост, основана на кооперативен труд и общо владение на средствата за производство.

Но засега само държавната собственост може да осигури мостовете към научно-техническата революция и нашите инициативи в нея - особено в електрониката, роботиката, автоматиката, енергийното дело, оръжейната промишленост, биотехнологиите и други.

В далечна перспектива трябва да се осигури съществуването на безкласово общество. А за това е необходимо сегашното многообразие на формите на собственост да се измени без административна намеса, по чисто социално-икономически път в единна общонародна собственост, реализирана и управлявана от самите участници в трудовия процес.

Затова още сега Социалистическата партия трябва да се стреми към постоянно повишаване на икономическата и социалната дееспособност на кооперативните и държавните форми на собственост.

Общонародната собственост се отличава от индивидуалната частна собственост по това, че тя не може да се продава и купува, да се придобива по наследство или друг начин и представлява неотделимо право на личността. Тя се придобива със самото раждане на отделния човек и се губи при неговата смърт. Всеки член на обществото е собственик на идеална част от общонародната собственост, за която получава дивидент от реализираната печалба.

На основата на общонародната собственост, която се развива в съсобственост с държавната собственост и се управлява по правилата на самоуправлението, бързо ще се ликвидира отчуждението от държавната собственост и ще се увеличи производителността на труда. А със запазването на съществена част от държавната собственост за държавата няма да отпадне нейният интерес за развитието на производителните сили, ще се запазят досегашните структури, които ще функционират с равни права в условията на пазарната икономика.

Това означава преход от формална към реална социализация на собствеността върху средствата за производство и цялата друга, пряко свързана с нея собственост. Това означава социализация изобщо на цялата икономика и преодоляване на отчуждението на производителя от средствата за производство.

Запазването и умножаването на обществената собственост в далечна перспектива може да се осъществи само по пътя на предоставянето на самите производители функциите на разпореждане с продуктите на техния труд.

БСП ще направи всичко възможно, за да се възстанови и развие селското стопанство върху основата на новата земеделска кооперация като най-ефективна за нашите условия форма на едро, високопроизводително, машинизирано и използващо нашироко постиженията на научно-техническия прогрес производство. То трябва да бъде конкурентоспособно в условията на задълбочаващата се световна продоволствена криза.

БСП ще настоява да се забрани разпроджбата на земя, племенни стада, семенни фондове, съоръжения, водоеми, гори и други природни богатства на чужденци.


2.2. Социална осигуреност за всеки

В настоящата обстановка заедно с оздравителните стопански мерки БСП ще действа и за осигуряването на ефективна трудова заетост - безработицата трябва да бъде поетапно намалена до пълното й ликвидиране.

Социалистическото пазарно стопанство ще създава условия за постепенно премахване на експлоатацията на едни хора от други.

В близко бъдеще трябва да се осигурят отново социалистическите придобивки:
- безплатно здравеопазване;
- безплатно медицинско обслужване;
- достъпност на културните ценности за всеки член на обществото.

Основна и трайна задача на БСП е защитата на хората на труда, особено на творческия наемен физически и интелектуален труд. На фона на съвременните конфликти между капитала и наемния труд, на съвременното неравенство между богати и бедни страни, на съвременния неоколониализъм това е социална задача с огромно национално значение.

БСП ще отстоява правото на труд на всеки като важно условие за функциониране на социалистическата пазарна икономика. В перспектива тя трябва да осигури качествено ново равнище на народното благосъстояние, да създаде условия за подобряване на жизнените и на трудовите условия на всички граждани и най-пълно да осъществи принципа за социална справедливост във всички сфери на обществените отношения.

Съществен елемент на социалистическото пазарно стопанство трябва да станат мощните обществени фондове за потребление. Те трябва да играят все по-голяма роля в развитието на обществените системи за безплатно образование на всички негови степени, на здравеопазването и на социалните грижи, на възможностите за отдих и почивка на всички граждани, в изравняването на социално-икономическите и културни условия за личната реализация на всеки.


2.3. Политическата система на обществото

В общата криза на авторитарния социализъм най-уязвима се оказа сферата на политическата надстройка. Институциите на социалистическата държава се оказаха неспособни за каквото и да е противодействие на разрушителните, враждебни на социализма действия. Причина за това бе липсата на демократични процедури при изграждането и функционирането на цялата политическа система.

БСП е за превръщането на България в правова социалистическа държава, основана на все по-пряко действащо народовластие. Многообразието на икономическите и социалните интереси в условията на социалистическото пазарно стопанство предпоставят и съществуване на многопартийна система.
БСП се придържа към марксистката теза, че демокрацията в класовото общество винаги има класов характер. Демокрацията не е самоцел, а средство за динамично и ефективно функциониране на конкретната обществено-икономическа система в интерес на определена класа.

Социалистите са за демократично устройство на възродения социализъм, в което все повече ще нараства ролята на трудовите хора при вземането на важни за цялото общество решения. Не в противопоставянето на обществото спрямо държавата, а в постепенното "разтваряне" на държавата в свободните граждански структури на обществото БСП вижда перспективите на прякото народовластие. То ще осигури силата на демократичните институции и тяхното ефективно съществуване и ще се реализира като стабилно и трайно функциониране на демократичните процедури за свободен избор.

БСП е за демократично по форма и социалистическо по съдържание самоуправление на целия народ, което предполага реално участие на гражданите в държавното и обществено управление.

Единствено социализмът е потенциално съвместим с истинската демокрация, защото само в неговите условия може да се осигури постоянната тенденция на нарастваща социална еднородност на обществото. Само в условията на възродения социализъм е възможно постигането на динамичен синтез на пряката с представителната демокрация. И само в тези условия пряката демокрация все повече с времето ще надделява над представителната.


2.4. Духовното производство

Както в световната, така и в националната ни култура днес си дават остроконфликтна среща две традиции: демократичната и консервативно-елитарната. В българската култура основна е демократичната. Консервативно-елитарната традиция у нас е присадена отвън, тя е обслужвала чужди поробители, монархията и фашизма, свързана е била винаги със социалното потисничество и насилие.

В момента се води открита война срещу лявата, революционно-демократичната и социалистическата културна традиция, война за смяна на културните пластове, за осигуряване на консервативното господство в националната култура. Това става не само поради политическа корист и късогледа злоба, но и в изпълнение на чуждоземни сценарии. Тази война срещу демократичната културна традиция поставя пред смъртна опасност миналото, настоящето и бъдещето на българската култура.

Особеностите на демократичната българска културна традиция са:

а/ Отвореност. Тя интегрира най-значимото от другите култури, без да губи собственото си лице. В миналото най-силни са били влиянията на руската, френската и немската прогресивна култура, следвани по-късно, макар и в по-слаба степен, от влиянията на италианската, испанската и английската. Сега се правят опасни опити да се изкористят тезиплодотворни влияния /особено на руската култура/ и да се заменят с провинциално-нископробни ерзаци на американската "масова култура", като с това се спират плодотворните въздействия на демократичната американска култура.

б/ Демократизъм, народност. Това прави културата равнодостъпна на цялата нация, свързва я с тежненията и борбите на трудовия народ за национална и социална свобода. Свойствен й е култът към родния език на Вазов, Лилиев, Яворов и Вапцаров, стремежът към културното равноправие с другите народи. Чужда е на елитарността, на националистическото презрение към други култури, както и към чуждопоклонничество от всякакъв род.

в/ Неофициалност. Чрез турското нашествие българската култура е била лишена насилствено от феодалните си черти и е приела върху плещите си задачата да запази континуитета на културните импулси от Средновековието.

г/ Органично развитие. Демократичната традиция на нашата култура има своя "имунна система", която я е предпазвала жива при резки обществени скокове. Тя ще я предпази и при организираната днес под външен натиск и вътрешна корист културна катастрофа.

д/ Обществото като културен стимулатор. И през турското робство, и след Освобождението до наши дни българската култура никога не е била частно дело, подчинено на пазарната конюнктура. Винаги обществото и държавата са имали за висш приоритет грижите за нейното развитие.

е/ Острото чувство за социална справедливост е сърцевината на българската демократична културна традиция.

Особеностите на българската демократична култура не се изчерпват само с посочените особености, но и те са достатъчни, за да я разграничат от онова, което е характерно за консервативните културни тенденции.

Опитът за приоритетното и дори насилственото реанимиране на консервативните тенденции днес се съпътства от посттоталитарна едностранчивост, просмукана от апология на капиталистическата реставрация, грубо отричане на господстващите демократични и социалистически национални културни традиции /и особено на традициите на "левите поколения" през целия XX век /, оживяване и възраждане на буржоазната субкултура отпреди Втората световна война - псевдоелитарност, масов упадък на обществения вкус, псевдорелигиозност, мистика, порнография и т.н., разрушаване на държавните и обществените културни институции, на цялата национална културна структура, успешно развивала се през последния половин век.

Образованието, науката и изкуството не изчерпват културата като цяло, но са основни нейни съставки и имат огромно значение за общественото развитие. Всяка една от тях притежава както особени, присъщи само на нея характеристики, така и общи, най-напред национални черти и традиции, за които постоянно трябва да се държи сметка.

Тях трябва да ги има, за да ни има като българи. Чрез тях трябва равноправно да общуваме с другите народи в света, за да ни има като хора.

Днес въпросът опира до съществуването на българското образование, на българската наука, на българското изкуство. Това съдбовно обстоятелство трябва да стане достояние на целия народ, защото излизането от дълбоката духовна криза може да стане пак само с усилията на целия народ, на цялата народна интелигенция.

Нашето образование ще загине, ако бъде принудено да върви встрани от съвременните международни изисквания. Процесът на образование в различни форми продължава през целия живот на човека. Ако средното образование дава основните ориентири на личността, то все по-решаваща става ролята на висшето образование като кадрови извор на науката и масова основа на научно-техническата революция.

А именно тук е най-силно изразено социалното неравенство в условията на капитализма.

Дори при възможностите за образование, които социализмът предоставяше безвъзмездно у нас, броят на висшистите е недостатъчен. А какво ще бъде при новите условия? Поскъпналото висше и средно образование ще постави непреодолими бариери пред способните, пред талантливите и ще отнеме едно от основните права на човека - правото на образование. Това заплашва българската нация ако не с изчезване, то със загуба на самостоятелността и независимостта й.

/Пресслужба "Куриер"/


15.30.00
21.04.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнители: Иванка Тодорова
                                           Галя Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!