21 април 1993

София, 21 април 1993 година
        Брой 76 /863/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 21 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СОФИЙСКАТА ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ С ГЛАВЕН СЕКРЕТАР АНАСТАСИЯ ДИМИТРОВА-МОЗЕР ПО ПОВОД НА СЪЗДАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯ СЪС СЪЩОТО ИМЕ.


Разширеният състав на Градското настоятелство /ГН/ на възстановения БЗНС, включващ председателите на общинските настоятелства и членовете на Контролно-ревизионната комисия /КРК/, остро осъжда разколническите действия на членовете от Постоянното присъствие /ПП/: Никола Пенчев, доц.Стоян Чакъров, Баязид Саидов и подведените от тях съюзни членове, които извършиха срамен и позорен акт против решението на Възстановителния конгрес и конспиративно от Управителния съвет /УС/ Главният секретар д-р Анастасия Димитрова-Мозер и останалите членове на ПП и от цялата земеделска организация са направили пореден незаконен опит за регистриране на нова организация с име БЗНС.

Тези действия окачествяваме като опит за разрушаване на постигнатото единство на земеделското движение.

Безплодни са напъните и на тази групичка да внесе недоверие към възстановения БЗНС - гарант за демокрация и недопускане на реставрацията на комунизма.

Ние се обръщаме към всички сдружени земеделци да заклеймят поредната провокация и да продължат решително своята борба в защита на демокрацията и собствеността на земята.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ЗА СРЕЩА НА РЪКОВОДСТВОТО С ДЕПУТАТИ ОТ ОБЕДИНЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ. Документът е адресиран до средствата за масова информация.


В рамките на поредицата контакти между ръководството на КНСБ и различните парламентарни сили днес се състоя среща с депутати от Обединението за социална демокрация /ОСД/.

На нея председателят на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ изрази загрижеността на конфедерацията от липсата на закони, гарантиращи реформата и възможността за стратегическо партньорство на синдикатите с правителството. Подчертана бе необходимостта от приоритетно приемане на закон за фалитите, пакети от данъчни и социални закони. КНСБ не би се обвързала чрез дългосрочни споразумения с правителство, което не доказва практическа способност за осъществяване на реформата.

Двете страни изказаха опасения, че в страната се появяват признаци на зараждащо се олигархическо управление.

КНСБ и ОСД ще действат, включително и на експертно ниво, за подобряване на законодателната дейност на парламента.

София, 20 април 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ "ЗА ЛИБЕРАЛНО-КОНСЕРВАТИВНИЯ СЪЮЗ И ДЯСНОТО ПОЛИТИЧЕСКО МИСЛЕНЕ" НА ПАРТИЯ НОВА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА НА ТРЕТИЯ КОНГРЕС /3 АПРИЛ 1993 Г., СОФИЯ/.


Желаният и необходим за България десен преход към пазарна икономика и гражданско общество все още търси своя политически носител. На обществото е потребно балансиращото присъствие на дясна политическа сила и оздравяващото въздействие на дясното политическо мислене и консервативен подход. Независимо от натрупваните с десетилетия негативни внушения и ерозията от псевдодясната демагогия и практика на последните три години българските граждани започват да разбират, че дясно не значи лошо, че дясно не значи антисоциално, че дясно не значи антинародно.

Партия Нова България потвърждава своята инициатива и готовност да участва активно в създаването на либерално-консервативен съюз като дясна политическа формация, с ясни идейни рамки и прогнозируемо политическо поведение.

Либералният консерватизъм е естествено съчетание на либерализма и етатизма, на индивидуалната свобода и желанието за опазване на стабилната държавност и обществен ред. В своята същност либералният консерватизъм е градивна и национално обоснована идеология, отхвърляща деструктивизма, революционния екстремизъм и отрицанието.

Привърженик на политическата дискусия, толерантен към чуждото мнение, либерално-консервативният съюз е отворен за съмишленици и като политически формации, и като отделни личности.

Чужд на политическата всеядност, либералният консерватизъм е партийно несъчетаем с лявото политическо мислене, със социалдемократическия и с радикалния центризъм, с крайно десния екстремизъм и с реваншизма под какъвто и да било цвят.

Нашето място е средата на десния политически спектър. Ние сме готови за открита дискусия с нашите опоненти от лявото, центристкото и крайнодясното пространство. Ние сме дълбоко убедени, че само в рамките на дискусия може да намерим общественополезен компромис между нашите и на потенциалните ни опоненти позиции по всички проблеми на България и на демократичния процес.

Нашата привързаност към традиционната терминология и стриктното придържане към класическия партиен и политически речник не е самоцел, а стремеж за яснота и разбираемост на политическата позиция. Този, който с лека ръка отхвърля ясните политически позиции, който в името на някакъв "декларативен прагматизъм" смесва социалдемокрацията и либерализма, радикализма и консерватизма, налива вода във воденицата на отрицанието и на политическата вражда и в крайна сметка се бори за личните си апетити и амбиции.

Ние вярваме, че стриктната терминология и съответното политическо поведение ще оздравят политическия живот и ще послужат за преграда пред демагогията, популизма и партийното жонгльорство.

Партия Нова България е дълбоко убедена, че създаваният от нас либерално-консервативен съюз е в състояние да се превърне в алтернативна политическа сила, адекватна на десния преход и реален защитник и изразител на интересите на предприемаческото съсловие и сходните му по национално и политическо мислене обществени групи на патриотичните чиновничество, интелигенция, военнослужещи и хора на свободна практика.

Управленската безотговорност, волунтаристичните експерименти и политическата демагогия от последните години доведоха България до ръба на кризата, замъглиха общественото съзнание и тласнаха нацията към апатия, униние и безверие. Разпилян бе построителният гений на българина.

Либерално-консервативният съюз е призван да поеме своята политическа отговорност за съдбините на България. Само с усилията на знаещите и можещите хора, с прагматизъм и професионален подход ние ще можем да опазим традиционните ценности на нашата идеология - дом, семейство и отечество, ще вдъхнем оптимизъм на българската нация и уважение към държавата ни в очите на демократичния свят и на европейската християнска цивилизация.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА ВМРО - МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, ПОПОВОД НА ПРИНУДИТЕЛНА СМЯНА НА ИМЕНА НА БЪЛГАРИ-МОХАМЕДАНИ.


СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

Изправени сме отново пред опасността в България насилствено да се променя народностното самосъзнание на нейни граждани. Толкова кратко време измина от "Възродителния процес" и пак ставаме свидетели на принудителна смяна на имената, на отхвърляне под натиск на родния език, на отказ да бъдат погребани или да участват в други религиозни и обществени ритуали хора, нежелаещи да се отрекат от своя народ и родина.

И на всичко това Народното събрание, Президентството и Министерският съвет гледат спокойно. Макар че повечето от политиците, които в момента се намират в тях, преди няколко години се издигнаха на вълните на народната надежда именно с пропаганда срещу нарушените права и свободи на човешката личност. Къде са те сега? С мълчанието си те се нареждат до асимилаторите и насилниците, до продажниците и предателите. С отстъпничеството си от собствените думи и идеи сами избират място редом до презрените лицемери, които не държат на веруюто, употребено веднъж от тях и повече им ненужно.

Нима такива народни избраници сме заслужили?

СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,
ВМРО - Младежка организация, ви призовава да дадем дружен обществен отпор на отродяването на българите-мохамедани. Нека покажем на държавните водачи пътя, по който искаме да ни водят!

А онези, които не желаят да се съобразят с народната воля, да лишим от нашето доверие и уважение!

ПРЕЗРЕТЕ ЛИЦЕМЕРНИТЕ ПОЛИТИЦИ!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ С ГЛАВЕН СЕКРЕТАР МИЛАН ДРЕНЧЕВ, ПРИЕТА ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 27 ФЕВРУАРИ 1993 Г. В СОФИЯ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЧЕТВЪРТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.


Днес българският народ изживява един от важните и съдбовни моменти на своята история. След полувековна абсолютна диктатура първите искрици на демокрацията /обхванала почти всички комунистически страни по предварително разработени сценарии от комунистическите управници/ е на път да угаснат за дълго време. Новите социалнополитически процеси, осъществявани от неокомунистическите сили на база заграбените народни пари, са най-голямата демагогия и вулгаризъм на една изопачена демокрация.

Подготвени демагози, някои пребивавали в чужди централи, се мъчат да държат в заблуждение народа ни. На висок глас, много шумно, чрез различни сценарии, за да повярва светът, разпространяват лъжи, че България е демократична, че у нас комунизмът си е отишъл, че има свобода на словото и печата, че българинът е свободен и притежава собственост. Пълна безсмислица са тези лъжи, целящи оправданото съществуване на комунистите под фирмата БСП. Дори и надеждата на народа ни - СДС, където основата на борбата за истинска демокрация се водеше от изпитаните демократи, преминали през политически лагери и затвори на комунизма, временно беше овладяна. Бързо създадената опозиция заживя и заработи под умелото манипулиране на комунистите-перестройчици. Изолирани бяха от общата борба, без възможност да определят и водят политическа битка, доказаните политици-демократи и организации, които близо половин век бяха преследвани политически и определяни като врагове на комунизма.

В коалицията СДС връх взеха сили и личности, появили се като политици и борци за демокрация едва след 10 ноември 1989 г. Постепенно СДС се превърна в съюз от дублиращи партии и организации, като легитимните му съучредители го напуснаха. По подобие на комунистическата партия те се превърнаха в казионни организации на КС на СДС. Така както БКП си създаде казионен БЗНС, за да запази Отечествения фронт. Голяма част от лидерите на тези организации са без необходимия политически опит. Всичко това беше част от основанията СДС да не се развие като широка демократична коалиция и да спечели изборите за народни представители на 13 октомври 1991 г. с абсолютно мнозинство. Още повече че чрез последвалото управление от кабинета на СДС не се решиха редица основни проблеми като:

1. Да даде гласност на пораженията, нанесени на българския народ в областта на човешките права и ценности, човешките жертви, взети заради политически преследвания и репресии. Пораженията, нанесени на утвърдената политическа структура през 1945-1947 г. - морални и материални.

Целенасочено се правеше затъмнение по отношение борбата на опозицията, водена от Никола Петков. Неговите последователи, водени от Милан Дренчев, се подлагаха на изолация така, както се правеше и преди. Кокетира се с емигранти със съмнителна политическа легитимност.

Вместо да извърши пълна консолидация на демократичните политически сили така, както това стори БЗНС - Никола Петков през 1947 г., СДС беше инициатор на разслоението и постигна това, което цялата ни политическа история не познава.

2. В областта на икономиката не се отчете какво развитие е следвала България за тези години; колко се е увеличавала масата на производството в различните отрасли и дейности; измененията, настъпили в инфраструктурата; колко метал е иззет от националното ни богатство и за какво се е оползотворил; как се е развивало селското стопанство; какво и как се е извършвало в благоустрояването на страната ни.

За 50 години мирен и всенароден труд с колко се е увеличил националният ни доход. С кого и как сме делили националната софра. Не се посочи откога и от какво започна обедняването и защо.

3. Не се даде необходимата гласност на това, каква реформа и в името на какво я правим. Непрекъснато обедняваме, безработицата е една от най-големите с относителна маса в Европа и обхваща цвета на нацията - интелигенцията. Инфлацията е унищожителна и обрича народа ни на бавна гибел - въпросът е в името на какво ще се мизерства и ако е така, да се каже за различните слоеве от населението - каква ще бъде тя.

От друга страна, заинтересовани сили усилват хаоса и престъпността. Липсват строгостта на закона и неговите пазители. В този революционен преход строгост и суровост на демократичните закони ни трябват.

4. Освен лични контакти външната ни политика не постигна желаните успехи, а и не огласяваше своевременно и достатъчно по-важните международни събития и решения.

5. Не се създаде законова уредба да гарантира авторитета на политиците. Средствата за масова информация дават трибуна на политици, които не подбират средства за борба срещу своите опоненти: клевети, интриги, доносничество, спекулации. Политици, отдали всичко за установяване на демокрацията у нас, запазили човешкото си достойнство дори пред комунистите-инквизатори, днес се подлагат на информационно оклеветяване.

И не се намериха начини за търсене на отговорност спрямо клеветниците.
С това СДС загуби част от своята легитимност на демократична коалиция, която може да изразява демократично интересите на основната част от българския народ.

6. В земеделските среди - най-масовата и дееспособна сила с възможности да отстрани комунистите от стопанския и политическия живот в страната - се води непосилна борба за разпокъсване на БЗНС. Чрез вмъкнали се отвън сили, не без помощ отвътре, непознаващи конкретната обстановка, съвместно с послушните кариеристи, освен че водят персонална борба за постове, служат безукорно на своите господари, като се опитват да разбиват и объркват земеделските маси. БЗНС-Никола Петков чрез общ заговор на БСП и някои сили от СДС се разцепи и загуби своята самостоятелност - една част се присъедини към казионното крило на Ценко Барев - БЗНС/е/, а СДС прие и утвърди новосъздадената формация на БЗНС-Никола Петков в СДС.

Основната членска маса остана извън тези манипулации и с делегатите на Четвъртата редовна национална конференция на БЗНС-Никола Петков със собствен облик и програма, свой организационен живот и в обща борба с всички демократични сили за връщане на земята, за установяване на свободно гражданско общество на пазарна икономика, на 30 януари 1993 г. отрази желанието на хилядите членове за запазване на БЗНС-Н.Петков.

Всички опити от кликата на така наречения възстановен БЗНС да се оклеветява ръководството на БЗНС-Никола Петков е кампания на хора, чужди на днешната борба и служещи на други интереси. Конференцията авторитетно и единодушно гласува вот на доверие на главния секретар Милан Дренчев и на организационния секретар Любен Божилов.

От направените изказвания и предложения на конференцията се установи че:

Причините за това бедствено положение на по-голямата част от българския народ - земеделското население, се коренят в полувековното комунистическо робство, водило антиземеделска политика и превърнало свободния селянин в роб, а свободната частна собственост - в плантации на комунистическите васали.

Сега лошата финансова и стопанска политика води до застой, вместо до излизане от кризата. Днешните пазарни цени на храните не могат да задоволят производителите. Несполучливите опити да се възстанови свободната частна собственост и различните експерименти доведоха до факта производствените разходи да изпреварват цените. Кредити за закупуване на селскостопанска техника или за строителство на преработвателни съоръжения и инсталации почти не се осигуряват, а тези, които се осигуряват, са с много висок лихвен процент и заробват частните стопани.

Българската индустрия и занаяти също са в упадък. Рухнаха предприятия, градени години с ограбваното от три поколения. Застрашена е от унищожение националната ни индустрия.

Спрелите своята работа предприятия, а други, намалили я до минимум, изхвърлиха над 800 000 работници и служители, лишени от препитание. Безработицата у нас е голям държавен въпрос.

Голяма част от стопанските предприятия бяха ликвидирани поради невъзможността да изплащат данъците и таксите. Икономическите и финансовите проучвания установяват, че е наложително намаляването на данъците за подпомагане консумацията и производството. Големите недобори, които има да събира държавата, и средствата, до които се прибягва за това, свидетелстват, че данъците са надминали платежната способност на народното ни стопанство. От друга страна, трудно събраните от народа пари се разпиляват и прахосват за голям и ненужен административно-полицейски апарат, служещ за охрана на властта и определени партизанстващи сили. Тази администрация явно и безнаказано дава възможност да се извършват афери, кражби и корупция. Цари пълна недисциплинираност и анархия в държавните и обществените служби.

Големите възнаграждения и луксът, които ръководителите на автономни и зависими държавни учреждения са си обезпечили за сметка на задълженията и беднотията на народа, показват безчувствието на държавната администрация.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 21 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ЦЪРКОВЕН СКАНДАЛ НА 3 МАРТ 1993 Г. В ПЛЕВЕН. Документът е адресиран до председателя на 36-то Народно събране, до Министерството на външните работи, до посланика на Руската федерация, до Вселенския патриарх Вартоломей, до папа Йоан-Павел II и до средствата за масова информация.


ВАШЕ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО,
ВАШЕ СВЕТЕЙШЕСТВО,
ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

На 3 март 1993 г. в деня на 115-годишнината от възстановянането на българската държава отлъченият за разкол от Българската православна църква йеромонах Христофор Събев и членове на разколническия /син/ синод са осуетили църковната служба и са угасили Вечния огън в памет на падналите в битката за Плевен руски воини.

Общинските власти в град Плевен не са допуснали низложения йеромонах Събев на организираната в чест на Освобождението на България от турско иго официална вечеря с дипломатическия корпус.

Разяреният разколник-русофоб, както и бившият тъмносин координатор на СДС в Русия, а понастоящем независим депутат Янко Кожухаров съзират в решителния акт на плевенската управа ултиматум на дошлите за тържествата руски дипломати и открито заявяват, че от руска страна била извършена намеса във вътрешните работи на България. Това за двамата турскосини "демократи" е достатъчен повод да настояват за екстрадиране на руските дипломати.

Нима двамата, за съжаление български, депутати не виждат откритата груба, криеща смъртна опасност за битието на българската нация и държава, турска и американска намеса във вътрешните работи на България? От 10 ноември 1989 г. до сега те с жест не са реагирали срещу тази опасност, напротив, били са проводници и съучастници в антибългарски, протурски и проамерикански деяния.

Обигран в антибългарски "демократически" игри "дядо" Христофор, служейки не на култови, а на лични и особено на чужди интереси, се опитва да въвлече както българския парламент /чрез подписка сред депутатите и заангажиране на парламентарни групи/, така и главите на някои държави и вселенски институции - президентите на Русия и Италия, Негово Светейшество Вселенския патриарх Вартоломей и Негово Светейшество папа Йоан-Павел II в скандален сценарий срещу Русия, дала стотици хиляди жертви за Освобождението на България от зверското турско робство. Това неминуемо цели накърняване на отношенията между двете славянски страни и в крайна сметка - българските национални интереси.

Оскверняването на светите кости на загиналите през 1877-1878 г. руски гренадири и български опълченци с лицемерни молитви на политически пигмеи е противопоказно за руската и българската чест и достойнство.

Народното събрание като национална институция в никакъв случай не трябва да се ангажира с този умишлено раздухан сценарий.

Българската национално-радикална партия осъжда субектите на антируската, но антибългарска по своята същност кампания и настоява Министерството на външните работи да поднесе извинение на Негово Превъзходителство посланика на Руската федерация и на засегнатите руски дипломати.

София, 10 март 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНРП:

д-р Иван Георгиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА СВИКВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО СЪВЕЩАНИЕ НА РАБОТНИЧЕСКИ И КОМУНИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ. Документът е адресиран до ръководствата на комунистическите, работническите и трудовите партии от цял свят.


УВАЖАЕМИ БОЙНИ ДРУГАРКИ И ДРУГАРИ,

В края на XX век живеем в епоха, в която беше извършено най-гнусното и подло предателство от гробокопача на социализма М.С.Горбачов и неговите събратя Борис Елцин, Ю.Яковлев, Е.Шеварднадзе и др.

По тяхна вина в СССР, Румъния, България, Албания, Чехословакия и Полша социализмът беше разгромен в резултат на извършените антисоциалистически ревизионистични контрареволюции. В ход е кръстоносният поход на капитализма и на неофашизма за пълния разгром на световното работническо и комунистическо движение.

Днес е необходимо повече от когато и да било да обединим усилията на всички партии за сплотяването на международното работническо и комунистическо движение и за даване на решителен отпор на реваншистките сили, и да спасим, и да защитим най-хуманното дело на социализма и комунизма, които нямат алтернатива.

Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия се обръща с молба до централните комитети на работническите, трудовите и комунистическите партии в света да се съберем на международно съвещание, за да възстановим III Комунистически интернационал или да учредим нов Комунистически интернационал, който няма да бъде административно-кадрови, а идеологически.

Предлагаме на 7 ноември 1993 г. в столицата на Република България да започне работата си световното съвещание, което да продължи три дни.

Разходите на делегатите ще бъдат за сметка на партиите, които ще вземат участие в съвещанието, тъй като БКП не разполага с никакви финансови средства. Сумите за зала също трябва да се поемат от участниците.

Цената за спане и закуска в хотели ще струва около 35 долара, а за обяд и вечеря ще се заплаща действително консумираната храна.

Заявки за участие в Международното съвещание изпращайте на адрес:
Република България Гр.София - 1404 Бул. "П.Ю.Тодоров", бл.У, вх.Б факс: 59-16-73 ЦК на БКП

Забележка:
Ако има друга партия, която би поела ангажимент за организиране на Международното съвещание, ЦК на БКП сме съгласни да отидем в тази страна за възстановяване или учредяване на Комунистически интернационал.

Уверени сме, че Централните комитети на работническите, трудовите и комунистическите партии ще откликнат положително на поканата ни, за което предварително им благодарим.


ПЪРВИ СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП:

Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПЛАТФОРМА’93 /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ "КАКВО ПРЕДЛАГАТ ЗЕЛЕНИТЕ" НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ.


9. ЗА ОТГОВОРНА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

В условията на прехода социалната политика на зелените е политика на щадене и човещина. Социално слабите, семействата, децата се нуждаят от закрила, за да могат да понесат трудностите на живота.

Стопанската разруха лишава от работа стотици хиляди хора. Ние сме за мерки за увеличаване на заетостта и поощряване на самостоятелната делова инициатива, особено в районите с висока безработица.

Зелената партия смята, че обществото трябва да бъде съпричастно с хората, живеещи в старчески домове, с безпризорните и изоставените деца. Ще съдействаме за подобряване на техния живот и изявата им като пълноправни личности в едно свободно общество.


10. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Българското здравеопазване е доведено до жалко състояние. Лекарите са оставени на подаянията на държавния бюджет и са затруднени да практикуват частно поради липса на отделени от държавата фондове. Зелената партия е за скорошно създаване на здравноосигурителни фондове, попълвани от отчисления на работодателите, държавни средства и индивидуални вноски. Настояваме за гарантирано снабдяване на всички здравни заведения с необходимите животоспасяващи средства.

Зелените са за насърчаване на природосъобразния и здравословен начин на живот, на туризма и спорта. Наложително е на пазара да бъде осигурен избор от храни, съобразени със здравните изисквания на всеки. Най-важната инвестиция е инвестицията в здравето на човека!


11. ОБРАЗОВАНИЕТО

Ние сме против непрестанните посегателства на всевъзможни управници върху Българското образование. Обявяваме се за запазване на интелектуалния потенциал на нацията, за разумна реформа, която да съхрани българските традиции и да приближи образованието до най-добрите световни образци. Зелената партия е за съвременно екологично просвещение на учещите.


12. БЪЛГАРСКИЯТ ПЕНСИОНЕР

Приетият от сегашния парламент Закон за пенсиите е обиден. Косвено той вменява на милиони хора вина за това, че са живели и работили при комунистическия режим.

Зелената партия е за достойно осигуряване на българските пенсионери. Държавата не бива да ограбва хората, които десетилетия са пълнели хазната със средства от труда си. Ние сме за премахване на наказателното данъчно облагане на работещите пенсионери.


13. ИНВАЛИДИТЕ

Зелената партия е за приемането на Закон за инвалидите, който да осигури тяхното пълноценно социално приобщаване. Ние сме за създаване на благоприятни условия за рехабилитация и професионален напредък, за осигурен процент работни места и облекчения за стопанската им дейност. За инвалидите трябва да има специални удобства в бита, превоза и достъпа им до обществени места.

 

14. СИНДИКАТИТЕ И РАБОТОДАТЕЛИТЕ

Зелената партия сътрудничи със синдикатите и със съюзите на предприемачите, подпомага и отчита техните становища при вземането на решения със социални последици. Зелените са за тристранно партньорство между правителството, предприемачите и работещите като действен механизъм за съгласуване на интересите в обществото.


15. БЪЛГАРСКАТА ЖЕНА

Онеправдаването на българските жени продължава и днес. Тях уволняват с предимство, тях пренебрегват при назначаване на високоплатени и престижни длъжности, а и тях нападат по-често на улицата.

Зелените се обявяват за създаване на възможности за изява на жената в обществото и в семейството според нейния собствен избор. Ние се стремим да гарантираме достойнството, да повишим самочувствието и да осигурим признание за усилията на българската жена.


16. ВЯРВАЩИТЕ

Зелените вярват в общите ценности на религията и на екохуманизма. Ние сме за свобода на изповеданията, против намесата в делата на религиозните институции. Ще работим заедно с тях за духовното оздравяване на българското общество.


17. КУЛТУРАТА И НАУКАТА

Без подкрепа културата и науката не могат да съществуват. Затова ние сме за тяхното подпомагане и за данъчно насърчаване на спонсорството в духовната област. Настояваме за съвременна правна и финансова защита на авторските права, на научната и изобретателската дейност.


18. ЗА ИСТИНСКО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

В общинските съвети и в кметствата зелените работят отговорно за подобряване живота на хората.
Ние сме за разширяване на местното самоуправление и неговата финансова самостоятелност, които днес са по-ограничени от всякога. Проблемите, възникващи на местно равнище, могат най-добре да бъдат решавани не от централните, а от местните органи на властта.


19. ЗА РЕД И СИГУРНОСТ В ОБЩЕСТВОТО

Зелената партия се обявява за въвеждане на ред в страната. Настояваме да се даде възможност на органите на правораздаването реда и сигурността да се справят с разрастващата се криминална и стопанска престъпност. Дейността им трябва най-сетне да бъде защитена от политическа намеса и да се основава единствено на закона. Ние сме за достойно заплащане и гарантиране на правата на полицаите, военните и срочнослужещите.


20. НАЦИОНАЛНИЯТ ВЪПРОС

За зелените най-важно в националния въпрос е единството на нацията, основано на движението към обща цел и чувството за обща родина - България. Ние сме за преодоляване на етническото противопоставяне чрез постигане на благополучие, човешки права и сигурност за всеки български гажданин. Отхвърляме използването на етническите проблеми за политически цели.


21. БЪЛГАРСКАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА

Зелената партия е за последователна и независима външна политика, отстояваща националните интереси и сигурността на България.

Ние искаме разумът и общите интереси да надделяват при решаването на балканските проблеми. Българската политика на Балканите трябва да се основава на мир, сътрудничество и ненамеса.

Европейската общност и Атлантическият съюз са най-важните структури, към които се стремим. Небоходимо е да защитаваме своите интереси в Европейската общност, да не допускаме изчезването на цели стопански отрасли и превръщането на България в слаборазвита покрайнина на Общността. Нашата цел е не да повтаряме пътя на други страни, а да участваме равностойно в изграждането на Обединена Европа.

Зелените са за развитие на традиционните връзки между България и страните от Източна Европа и бившия Съветски съюз. С обща източноевропейска политика можем по-успешно да намалим пропастта между бедни и богати държави в Стария континент.

Мястото на Балканите, историческата съдба и културното развитие на България я превръщат в естествен посредник между различни цивилизации.

22. ЗЕЛЕНИТЕ ИСКАТ:


* Да спрем стопанската разруха и да съживим икономиката чрез насърчаване на частния бизнес, разумна приватизация и намаляване на данъците.
* Отговорност към социалните проблеми, грижи за интересите на всички социални слоеве.
* Да съхраним природата и здравето на човека, да подобрим качеството на неговия живот.
* От пртивопоставяне да преминем към разбирателство, което да осигури стабилно и действено управление на страната.
* Българският гражданин да знае какво вършат органите на властта и да може да ги контролира.
* Законност, ред и спокойствие в българското общество, да се сложи край на престъпността и корупцията.
* Защита на националните интереси и сигурността на България.

 

/Пресслужба "Куриер"/


11:00:00    
21.04.1993 г.    

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.  
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Цвета Борисова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!