21 август 1990

СОФИЯ, 21 АВГУСТ 1990 ГОДИНА                                                  БРОЙ 164 /182/

СОФИЯ, 21 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ МАНИФЕСТ /ЧАСТ ВТОРА/ НА ЛИБЕРАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ЖЕНИТЕ В ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ /ЦЕНТЪР/. МАНИФЕСТЪТ Е ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО, СЪСТОЯЛА СЕ НА 7 ЮЛИ 1990 Г. В СОФИЯ.


ПЪРВО - ЖЕНАТА В ОБЩЕСТВОТО И СЕМЕЙСТВОТО

1. ПОРАДИ ОГРОМНАТА ТЕЖЕСТ И ОТГОВОРНОСТ НА ФУНКЦИИТЕ, С КОИТО Е НАТОВАРЕНА, ЖЕНАТА ДА БЪДЕ НАЙ-ОБЛАГОДЕТЕЛСТВУВАНИЯ ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВОТО. ВЪВ ВСИЧКИ СВОИ ПРОЯВЛЕНИЯ - КАТО ТРУЖЕНИЧКА, СЪПРУГА И МАЙКА, ТЯ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОСТАВЕНА ПОД ЗАКРИЛАТА НА ЗАКОНА.

2. ОСВЕН ЗАЩИТАТА НА НЕЙНИТЕ ИНТЕРЕСИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ДА ГАРАНТИРА ПЪЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА НЕЙНИТЕ ФИЗИЧЕСКИ, ДУХОВНИ И СОЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И ЗАЛОЖБИ, КАТО НЕ ДОПУСКА НИКАКВИ ФОРМИ НА ЯВНА ИЛИ СКРИТА ДИСКРИМИНАЦИЯ.

3. ДА СЕ ТЪРСЯТ НАЙ-УДАЧНИТЕ ФОРМИ ЗА СЪЧЕТАВАНЕ НА МАЙЧИНСТВОТО С ОБЩЕСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ, ТАКА ЧЕ ДВЕТЕ ФУНКЦИИ ДА НЕ СЕ ОЩЕТЯВАТ ВЗАИМНО.

4. ДА СЕ ОСИГУРИ ПЪЛНА ДУХОВНА, ФИЗИЧЕСКА И ЮРИДИЧЕСКА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ЖЕНАТА В СЕМЕЙСТВОТО.

5. НЕЗАБАВНО ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ СТЪПКИ ЗА ПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ИА ЖЕНАТА ОТ ТЕЖЪК ФИЗИЧЕСКИ ТРУД. НЕПРЕКЪСНАТО ДА СЕ ОБЛЕКЧАВА ФИЗИЧЕСКОТО И ПСИХИЧЕСКОТО НАТОВАРВАНЕ НА ЖЕНАТА, КАТО СЕ ТЪРСЯТ ТЕХНИТЕ ОПТИМАЛНИ ГРАНИЦИ СЪОБРАЗНО ЖЕНСКАТА ФИЗИОЛОГИЯ.

6. ДА СЕ ПРЕРАЗГЛЕДА И ОСЪВРЕМЕНИ СПИСЪКЪТ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, КОИТО ИЗИСКВАТ ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ПЕНСИОНИРАНЕ НА ЖЕНИТЕ.

ВТОРО - ЖЕНАТА МАЙКА

1. ЖЕНАТА МАЙКА ДА СТАНЕ НАЙ-УВАЖАВАНИЯ, НАЙ-ПОЧИТАНИЯ, НАЙ-ПРИВИЛЕГИРОВАНИЯ, НАЙ-ОСИГУРЕНИЯ И НАЙ-РАЗКРЕПОСТЕНИЯ СУБЕКТ НА ОБЩЕСТВОТО. ПО ВРЕМЕ НА МАЙЧИНСТВОТО НА ЖЕНИТЕ ДА СЕ ГАРАНТИРАТ ВСИЧКИ ОБЛАГИ, КОИТО ОБЩЕСТВОТО Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ИМ ПРЕДОСТАВИ.

2. НА ЖЕНИТЕ МАЙКИ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ТОЛКОВА ВРЕМЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦАТА, КОЛКОТО ТЕ СМЕТНАТ ЗА НЕОБХОДИМО ДО НАВЪРШВАНЕ НА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ. НАЙ-МАЛКО ТРИ ГОДИНИ ДА СЕ ОСИГУРЯВА СРЕДНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА, А СЛЕД ТОВА МИНИМАЛНАТА. СРЕДСТВАТА ЗА ТОВА ДА СЕ ОСИГУРЯТ ОТ ПОСТЕПЕННОТО, НО ОКОНЧАТЕЛНО ЛИКВИДИРАНЕ НА СЕГАШНАТА МРЕЖА ОТ ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДЕТСКИ ГРАДИНИ, КОИТО ПРЕВРЪЩАТ ЧАСТ ОТ ДЕЦАТА НИ ВЪВ ФИЗИЧЕСКИ И ПСИХИЧЕСКИ ПОЛУИНВАЛИДИ.

3. ЗА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА СЕ ИЗГРАДИ ТАКАВА МРЕЖА ОТ ОБЩЕСТВЕНИ ЗАВЕДЕНИЯ, В КОИТО БРОЯТ НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ ДЕЦА ДА ГАРАНТИРА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА НЕПРЕКЪСНАТИ ИНДИВИДУАЛНИ ГРИЖИ И ВНИМАНИЕ, А РАБОТЕЩИТЕ В ТЯХ ДА ПОЕМАТ ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ФИЗИЧЕСКОТО И ПСИХИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЦАТА. УСЛОВИЯТА ТАМ ДА ОТГОВАРЯТ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ХИГИЕННИ НОРМИ, А ОБСТАНОВКАТА ДА СЕ ДОБЛИЖАВА МАКСИМАЛНО ДО ДОМАШНАТА.

4. НА ВСИЧКИ РАБОТЕЩИ МАЙКИ ДА СЕ ОСИГУРИ НАМАЛЕН РАБОТЕН ДЕН. ВСЯКА МАЙКА САМА ДА ОПРЕДЕЛЯ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА РАБОТНИЯ СИ ДЕН. НА ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ ДА СЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАДОМНА РАБОТА.

5. ПЕНСИОНИРАНЕТО НА ЖЕНИТЕ ДА СЕ ПОСТАВИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ БРОЯ НА ОТГЛЕДАНИТЕ ОТ ТЯХ ДЕЦА. МАЙКИТЕ, ОТГЛЕДАЛИ ТРИ ДЕЦА, ДА ПОЛУЧАВАТ ПРАВОТО НА ПЕНСИЯ С МАКСИМАЛНИЯ ПРОЦЕНТ ОТ РАБОТНАТА СИ ЗАПЛАТА, А ТЕЗИ, КОИТО НЕ СА РАБОТИЛИ - СЪС СЪЩИЯ ПРОЦЕНТ ОТ СРЕДНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА, КАТО И ПРИ ДВАТА СЛУЧАЯ СЕ ПРИБАВИ 20 НА СТО.

6. НИЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ ДЕЦА ПРИ СЕГАШНИТЕ БИТОВИ И СОЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ОЩЕТЯВА ТЯХНОТО ФИЗИЧЕСКО, ДУХОВНО И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ. ЗАТОВА СПОРЕД НАС НЕ Е ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО ДА СЕ СТИМУЛИРА РАЖДАНЕТО НА ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ ДЕЦА.

7. ПРИ РАЖДАНЕ НА ВТОРО ДЕТЕ НЕЗАБАВНО ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПОДХОДЯЩО ЖИЛИЩЕ.

8. ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТТА И МАЙЧИНСТВОТО НА ЖЕНИТЕ ДА СЕ ОСИГУРИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРАКТИКУВАНЕ НА ОЗДРАВИТЕЛЕН И ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН СПОРТ И ПОДХОДЯЩИ ПО ФОРМА И ВРЕМЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ.

9. РОДИЛНИТЕ ДОМОВЕ ВЕДНАГА ДА СЕ ОБЗАВЕДАТ С НАЙ-СЪВРЕМЕННА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА, А РАБОТЕЩИТЕ ДА СА ПРЕМИНАЛИ И КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПСИХОЛОГИЯ НА МАЙЧИНСТВОТО. МАСОВО ДА СЕ ИЗУЧАВАТ И ПРАКТИКУВАТ СЪВРЕМЕННИТЕ МЕТОДИ ЗА БЕЗБОЛЕЗНЕНО РАЖДАНЕ.

10. ДЕТСКИТЕ НАДБАВКИ ДА СЕ УВЕЛИЧАВАТ С ВЪЗРАСТТА НА ДЕТЕТО И АКО ТО НЕ ПОЛУЧАВА СТЕПЕНДИЯ, ДА СЕ ИЗПЛАЩАТ И СЛЕД НАВЪРШВАНЕ НА  18 Г., ДОКАТО ДЕТЕТО УЧИ И Е НА ИЗДРЪЖКАТА НА РОДИТЕЛИТЕ СИ.

11. ПРИ РАЗВОД ИЗДРЪЖКАТА НА ДЕЦАТА ДА СЕ РАЗПРЕДЕЛИ ПОРАВНО МЕЖДУ ДВАМАТА РОДИТЕЛИ, ДОКАТО ДЕЦАТА УЧАТ.

12. НА САМОТНИТЕ МАЙКИ ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ МАТЕРИАЛНИ И СОЦИАЛНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПЕНСИОНИРАНЕТО, ЗА ДА НЕ СЕ ПРЕВЪРНЕ ТО В СТИМУЛ ЗА РАЖДАНЕ НА ИЗВЪНБРАЧНИ ДЕЦА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 21 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТКРИТОТО ПИСМО НА ДВИЖЕНИЕТО "ГРАЖДАНИ ЗА СТАБИЛНА ИКОНОМИКА". ДОКУМЕНТЪТ Е ВРЪЧЕН НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КОМИСИЯ ПРИ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 20 АВГУСТ 1990 ГОДИНА.


УВАЖАЕМИ Г-Н КОСТОВ,

С ВХ. HP. Д-35/ 25 ЮЛИ 1990 Г. ВНЕСОХМЕ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕ ”ГРАЖДАНИ ЗА СТАБИЛНА ИКОНОМИКА" /ДГСИ/, С КОЕТО ПО СЪЩЕСТВО ПРЕДЛАГАМЕ ДА НИ СЕ ПРЕДОСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ИЗЛОЖИМ НАШАТА КОНКРЕТНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕХОДА ОТ ЦЕНТРАЛНО ПЛАНИРАНА КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА "БЪЛГАРСКИ ПЪТ КЪМ ЕВРОПА, СЪОБРАЗЕН С ПЛАНА "МОНЕ-СТОЛЕРЮ". КЪМ ОБРЪЩЕНИЕТО Е ПРИЛОЖЕНА КОНЦЕПТУАЛНАТА ЧАСТ НА ПРОГРАМАТА ТАКА, КАКТО Е ПУБЛИКУВАНА В БЮЛЕТИН HP.132/150/ ОТ 6 ЮЛИ 1990 Г. НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР". ПОНАСТОЯЩЕМ ПРОГРАМАТА Е АКТУАЛИЗИРАНА ПОРАДИ ПРОПУСНАТИТЕ ТРИ МЕСЕЦА И НАСТЪПИЛИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ИКОНОМИКАТА В РЕЗУЛТАТ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ РЕФОРМИ. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ТЕЗИ РЕФОРМИ ДОВЕДОХА ИКОНОМИКАТА ДО СРИВ, ТЪИ КАТО ТЕ СА В ЯВНО ПРОТИВОРЕЧИЕ С ПАЗАРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ. АКО ТЕ ПРОДЪЛЖАТ В СЪЩОТО НАПРАВЛЕНИЕ ОЩЕ НЯКОЛКО СЕДМИЦИ, ПРОЦЕСИТЕ ЩЕ БЪДАТ НЕОБРАТИМИ И КАТАСТРОФАЛНИ ЗА НАЦИЯТА. ОТГОВОРНОСТТА ЗА ТОВА ЩЕ ПАДНЕ НЕ САМО ВЪРХУ УПРАВЛЯВАЩИТЕ, А И ВЪРХУ ОФИЦИАЛНАТА ОПОЗИЦИЯ, КОЯТО НЕ Е РЕАГИРАЛА АДЕКВАТНО И СВОЕВРЕМЕННО. ОПОЗИЦИОННИТЕ ГРУПИРОВКИ БЯХА ДЛЪЖНИ ДА ПОПУЛЯРИЗИРАТ ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ ДОСТАТЪЧНО ЯСНО, КОНКРЕТНО И ДОСТЪПНО ЗА ВСЕКИ ИЗБИРАТЕЛ СВОИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ПРЕХОДА ПЛАН-ПАЗАР, ЗА ДА ЗНАЕ НАРОДЪТ КОГО И КАКВО ИЗБИРА. НАРОДЪТ ДАДЕ ДОВЕРИЕТО СИ НА КРЕДИТ.

ЕДИН МЕСЕЦ СЛЕД ИЗБОРИТЕ, ВМЕСТО ДА ПРЕДПРИЕМАТ ПЪРВИТЕ РЕАЛНИ СТЪПКИ КЪМ ПАЗАРА, Т.НАР. ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОЩЕ НЕ СА ОПОВЕСТИЛИ ПРОГРАМИТЕ СИ ЗА ПРЕХОДА КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. ИЗЛИШНО Е ДА УТОЧНЯВАМЕ РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ПЛАТФОРМА И ПРОГРАМА. СМЕШНО И БЕЗОТГОВОРНО ЗВУЧАТ ПРЕД НАРОДА ТВЪРДЕНИЯТА НА НЯКОИ, ЧЕ ЩЕЛИ ДА ПРЕДОСТАВЯТ ПРОГРАМИТЕ СИ, СЛЕД КАТО СЕ ПРОВАЛЯТ ОПОНЕНТИТЕ ИМ И ТЕ ЗАЕМАТ КРЕСЛАТА ИМ. МЕКО КАЗАНО, УЧУДВАЩО Е, ЧЕ НА ТАКЪВ ВИСОК ФОРУМ ПРИ ТАЗИ НАЦИОНАЛНА ТРАГЕДИЯ МОЖЕ НЯКОЙ ДА СИ ПОЗВОЛЯВА ЛУКСА ДА ПРОТАКА ПРОБЛЕМА С ПРОГРАМАТА И СЪСТАВЯНЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВО, СПОСОБНО ДА Я ИЗПЪЛНИ. КАСАЕ СЕ ЗА ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ, КОЯТО ЩЕ ОБЕДИНИ И СПЛОТИ НАЦИЯТА, А НЕ ПРОГРАМА НА СЪГЛАШАТЕЛСТВОТО И БЕЗПРИНЦИПНИТЕ КОМПРОМИСИ МЕЖДУ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ГРУПИРОВКИ В ПАРЛАМЕНТА. АКО ЗАД ПРОГРАМАТА НЕ ЗАСТАНЕ УБЕДЕНО НАЙ-МАЛКО 80 НА СТО ОТ НАЦИЯТА, ТЯ ЩЕ БЪДЕ ПОСЛЕДНАТА ПРОГРАМА НА ТАЗИ НАЦИЯ И ИСТОРИЧЕСКАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ТОВА ЩЕ НОСЯТ ТЕЗИ, КОИТО НЕ ОПРАВДАХА ВЗЕТОТО ОТ НАРОДА ДОВЕРИЕ НА КРЕДИТ.

НАД ЗАКОНИТЕ, ИЗРАБОТЕНИ ОТ ЧОВЕКА, СТОЯТ ЗАКОНИТЕ НА ЖИВОТА. УНИКАЛНИЯТ ХАРАКТЕР НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕХОДА ОТ ТОТАЛИТАРНО-ПЛАНОВА КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА НАЛАГА ЗАКОНИТЕ, КОИТО ЩЕ Я УТВЪРДЯТ, ДА СЕ ПРИЕМАТ СЛЕД КАТО ПРОГРАМАТА Е ГОТОВА, А НЕ ОБРАТНОТО. ЗАКОНЪТ ТРЯБВА ДА УТВЪРДИ ТОВА, КОЕТО НАРОДЪТ Е ЗАЛОЖИЛ В ПРОГРАМАТА, А НЕ ДА СЛАГА ПРЕДВАРИТЕЛНО РАМКИ НА НЕГОВАТА ВОЛЯ И ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ. СЪЩИЯТ ПРИНЦИП СЛЕДВА ДА СЕ СПАЗИ И ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО, ТО ТРЯБВА ДА СЕ СЪСТАВИ, СЛЕД КАТО ПРОГРАМАТА Е ПРИЕТА И УЗАКОНЕНА, Т.Е. СЛЕД КАТО СЕ ЗНАЕ КАКВА РАБОТА ИМА ТО ДА ВЪРШИ. ИКОНОМИЧЕСКИЯТ ПРОВАЛ НА СЕГАШНОТО /ДОСЕГАШНОТО/ ПРАВИТЕЛСТВО Е ПЪЛЕН И ТОВА НЕ СЕ НУЖДАЕ ОТ ДОКАЗАТЕЛСТВА. ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗАЕДНО С ПРЕМИЕРЪТ МУ ТРЯБВА ДА МИНАТ В ИСТОРИЯТА БЕЗАПЕЛАЦИОННО, А ПРЕДПРИЕТИТЕ ОТ НЕГО АНТИПАЗАРНИ СТЪПКИ НА ПРИВАТИЗАЦИЯ ДА СЕ АНУЛИРАТ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.
НАЦИОНАЛНИЯТ НАСЛЕДСТВЕН ФОНД ПРИНАДЛЕЖИ ЕДИНСТВЕНО НА НАРОДА И САМО ТОЙ, НАРОДЪТ, ИМА ПРАВО ДА СЕ РАЗПОРЕЖДА С НЕГО.

ПРОГРАМАТА НА НАШЕТО ДВИЖЕНИЕ ПРЕДВИЖДА НАЦИОНАЛНИЯТ НАСЛЕДСТВЕН ФОНД ДА СТАНЕ СОБСТВЕНОСТ НА ТЕЗИ, КОИТО ИМАТ ПРАВО ДА ГО ПРИТЕЖАВАТ, УПРАВЛЕНИЕТО МУ ДА СЕ ПРЕДАДЕ В РЪЦЕТЕ НА НАЙ-ДОБРОТО, С КОЕТО НАЦИЯТА РАЗПОЛАГА. ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ СЪС ЗАЕТИ В ПРОМИШЛЕНОСТТА И СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ТЕСТВАНЕТО НА РАЗРАБОТЕНИТЕ МОДЕЛИ С РЕАЛНИ ДАННИ И СРАВНИТЕЛНИЯТ АНАЛИЗ НА ПРОГРАМАТА С ДРУГИ ПРОГРАМИ ЗА ПРЕХОДА ПОКАЗВАТ НЕДВУСМИСЛЕНО НЕЙНАТА ПРИЛОЖИМОСТ БУКВАЛНО ОТ УТРЕ. НЕИЗБЕЖНИТЕ КОРЕКЦИИ В ХОДА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НЯМА ДА ПРЕДИЗВИКАТ ДЕСТРУКТИВНИ ТРУСОВЕ. ТОВА Е НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ОСТАНАЛОТО ЗАВИСИ ОТ ДЕЛОВИТОСТТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

СОФИЯ, 20 АВГУСТ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 21 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ТРЕТА/ НА ПРОГРЕСИВНАТА НАРОДНА ПАРТИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГАБРОВО.


ВТОРО - ИКОНОМИКА

С НАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОМИШЛЕНОСТТА, ТЪРГОВИЯТА И БАНКИТЕ ПРЕЗ 1947 Г. И ПОСЛЕДВАЛАТА Я НАСИЛСТВЕНА КОЛЕКТИВИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО БЕШЕ ИЗВЪРШЕНА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА НА УТВЪРДЕНИ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ СТРУКТУРИ И ОТНОШЕНИЯ. НАПРАВЕНА БЕШЕ ИСТОРИЧЕСКИ ПОГРЕШНА СТЪПКА ПОД ЛОЗУНГИТЕ НА УТОПИЧНИЯ МАРКСИСТКО-ЛЕНИНСКИ ИДЕАЛ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЧОВЕК ОТ ЧОВЕКА, ЗА РАВЕНСТВО И СПРАВЕДЛИВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ БЛАГА.

В КРАЯ НА 40-ТЕ И ПРЕЗ 50-ТЕ ГОДИНИ БКП ИЗДИГНА КУРС КЪМ УСКОРЕНА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ НА ИЗОСТАНАЛАТА В ИКОНОМИЧЕСКО И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ БЪЛГАРИЯ. ОБЕДИНЯВАНЕТО НА МАТЕРИАЛНИТЕ, ФИНАНСОВИТЕ И ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ, НА ЕНТУСИАЗМА И ТРУДОЛЮБИЕТО НА НАРОДА ПРИ РЕШАВАЩАТА РОЛЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ В СВЕТОВЕН МАЩАБ ИМАШЕ ЗА РЕЗУЛТАТ ЗНАЧИТЕЛЕН СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ НАПРЕДЪК НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО И ВИДИМО ПОВИШАВАНЕ НА ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ НА НАРОДА.

ТОТАЛНОТО ОБОБЩЕСТВЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ЗЕМЯТА ПРЕДИЗВИКА КОРЕННА ПРОМЯНА В ХАРАКТЕРА НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ - В НАЧИНА НА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА, В РЕГУЛИРАЩИТЕ ФУНКЦИИ НА ДЪРЖАВАТА И В НАЧИНА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ БЛАГА. ПРЕКЪСНАТА БЕШЕ ЕСТЕСТВЕНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ СУБЕКТА И ОБЕКТА НА СОБСТВЕНОСТТА, МЕЖДУ СЪЗДАВАНЕТО И ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ПРИНАДЕНИЯ ПРОДУКТ. ОСНОВНИ И ИЗПИТАНИ САМОРЕГУЛИРАЩИ СЕ МЕХАНИЗМИ БЯХА ЗАМЕНЕНИ С ПЪЛЕН ДЪРЖАВЕН МОНОПОЛ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЖИВОТ И СУБЕКТИВНИ ПРЕДСТАВИ И ЕКСПЕРИМЕНТИ. ЗА ДЪЛГО ВРЕМЕ НАЙ-ВАЖНИЯТ ЛОСТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ КАТО ЗАКОНА ЗА СТОЙНОСТТА И СЪПРОВОЖДАЩИТЕ ГО СТОКОВО-ПАРИЧНИ КАТЕГОРИИ - ЦЕНА, СЕБЕСТОЙНОСТ, ПЕЧАЛБА, РЕНТАБИЛНОСТ, КРЕДИТ, ЛИХВА, БОРСА - БЯХА АНАТЕМОСАНИ КАТО АТРИБУТ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКАТА ИКОНОМИКА И СТАНАХА ПРЕДМЕТ НА ДЕСТРУКТИВНИ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ СПОРОВЕ. ЗАКОНОМЕРЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ТОЗИ НЕОБОСНОВАН И ПРОИЗВОЛЕН ПОДХОД БЯХА ЗАДЪЛБОЧАВАЩИТЕ СЕ ДИСПРОПОРЦИИ И НЕУСПЕХИ В ИКОНОМИКАТА, НАРАСТВАЩОТО ИКОНОМИЧЕСКО И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ИЗОСТАВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ В СРАВНЕНИЕ С ВИСОКОРАЗВИТИТЕ СТРАНИ, ОТНОСИТЕЛНО СПАДАНЕ НА ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ НА НАРОДА. ПОНАСТОЯЩЕМ, 1990 Г. ОКОЛО 40 НА СТО ОТ НАСЕЛЕНИЕТО ЖИВЕЕ С ДОХОДИ ПОД ЕКЗИСТЕНЦМИНИМУМА. ПРЕКОМЕРНАТА ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА, УРАВНИЛОВКАТА И МАТЕРИАЛНАТА НЕЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ БЯХА ПРОДУКТ НА ТОЗИ ВОЛУНТАРИСТИЧЕН ПОДХОД, КОЕТО ДОВЕДЕ ДО ЛИКВИДИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА НЕЗАВИСИМОСТ И СВОБОДНАТА ИНИЦИАТИВА НА СТОПАНСКИТЕ ЕДИНИЦИ И ГРАЖДАНИТЕ И В КРАЙНА СМЕТКА ДО ОТЧУЖДАВАНЕ ОТ ОБЩЕСТВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ НЕЗАИНТЕРЕСУВАНОСТ, БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ И РАЗХИЩЕНИЯ, ЧЕРВЕНА НИШКА НА ТАЗИ ПОЛИТИКА БЕШЕ СВОЕОБРАЗНИЯТ ПРЕДРАЗСЪДЪК, ЧЕ ВСИЧКО, КОЕТО СЕ ИЗВЪРШВА В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ОБЩЕСТВО, НЕПРЕМЕННО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПЛАНИРАНО, И ЧЕ ВСИЧКО, КОЕТО Е ПЛАНИРАНО, НЕПРЕМЕННО Е ДОБРО И ПОЛЕЗНО, ИКОНОМИКАТА БЕШЕ ОБРЕМЕНЕНА С МНОГОБРОЙНИ, ИЗЛИШНИ, ПРОТИВОРЕЧИВИ И ОГРАНИЧАВАЩИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, БЕЗКОНТРОЛНО ИЗДАВАНИ ОТ ВСИЧКИ ВЕДОМСТВА, ТАКА ИКОНОМИКАТА БЕШЕ ЛИШЕНА ОТ ОСНОВНИЯ СИ ДВИЖЕЩ РЕГУЛАТОР - ПАЗАРНИЯ МЕХАНИЗЪМ.

В СФЕРАТА НА ПЪРВИЧНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИНАДЕНИЯ ПРОДУКТ -СТОПАНСКАТА ЕДИНИЦА - БЯХА ЕКСПЕРИМЕНТИРАНИ ВСЕВЪЗМОЖНИ СХЕМИ ЗА ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА, НО ВИНАГИ БЯХА ПРЕНЕБРЕГВАНИ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СТИМУЛИ И РАЗУМНИТЕ МАТЕРИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ. ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА ПЛАНОВА ИКОНОМИКА НАЛОЖИ УРАВНИЛОВЪЧНОТО ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА КАТО ИЗРАЗ НА ИКОНОМИЧЕСКО РАВЕНСТВО И СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ НА НОВОТО ОБЩЕСТВО. РАБОТНАТА СИЛА КАТО ЕДИН ОТ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ СИЛИ БЕ ЛИШЕНА ОТ ОСНОВНИЯ СТИМУЛ ЗА РАЗГРЪЩАНЕ НА ГРАДИВНАТА СИ АКТИВНОСТ И ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА. В СЪЩОТО ВРЕМЕ НА РЪКОВОДНИЯ НОМЕНКЛАТУРЕН КАДЪР БЕ ОСИГУРЕН СРАВНИТЕЛНО ВИСОК ЖИЗНЕН СТАНДАРТ, ГАРАНТИРАЩ МЪЛЧАНИЕ, ПОСЛУШАНИЕ И ЛОЯЛНОСТ.

СЕРИОЗНА ПРЕЧКА ЗА ПО-СВОБОДНА И ЕФИКАСНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ПРИЧИНА ЗА СТОПАНСКИТЕ НЕУСПЕХИ Е И ЗАДУШАВАЩАТА ДАНЪЧНА СИСТЕМА. В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 40 Г. ПОВЕЧЕ ОТ 2/3 ОТ БАЛАНСОВАТА ПЕЧАЛБА И ОКОЛО 90 НА СТО ОТ ЦЕНАТА НА СТОКИТЕ /С ДАНЪК ВЪРХУ ОБОРОТА/ СЕ ИЗЗЕМВАШЕ ОТ СТОПАНСКИТЕ ЕДИНИЦИ ЧРЕЗ ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА И ВИСШЕСТОЯЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ПО ТОЗИ НАЧИН НЕПОСРЕДСТВЕНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ БЯХА ЛИШЕНИ ОТ СТОПАНСКАТА САМОСТОЯТЕЛНОСТ И НЕЗАВИСИМОСТ, ОТ НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ, ОТ НЕПОСРЕДСТВЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ПЛОДОВЕТЕ НА СВОЯ ТРУД. ТАКА ОТКЪСНАТИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ПРИНАДЕН ПРОДУКТ БЕ ПРЕДАДЕН В РАЗПОРЕЖДАНЕ НА НЕЗАИНТЕРЕСУВАНИ БЮРОКРАТИ, КОИТО ГО ИЗПОЛЗВАХА НЕЕФЕКТИВНО И НЕЦЕЛЕСЪОБРАЗНО.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 21 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ.


ПАРТИЙНИ СЕКЦИИ

ЧЛЕН 9.  1.ПАРТИЙНАТА СЕКЦИЯ СЕ СЪСТОИ НАЙ-МАЛКО ОТ ПЕТ ЧЛЕНОВЕ И СЕ ОБРАЗУВА ПО ТЕРИТОРИАЛЕН ИЛИ ДРУГ ПРИНЦИП ЗА СЪВМЕСТНА ПАРТИЙНА ДЕЙНОСТ. СЕКЦИЯТА СЕ СЪЗДАВА ИЛИ УТВЪРЖДАВА ОТ ПАРТИЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИМА ВСИЧКИ ПРАВА, КОИТО ТЯ й ДЕЛЕГИРА.

2. ПАРТИЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ МОЖЕ ДА ДЕЛЕГИРА НА СЕКЦИЯТА ПРАВОТО ЗА ИЗДИГАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР В ОРГАНИТЕ НА ВЛАСТТА.

3. ЗА ДЕЙНОСТТА СИ СЕКЦИЯТА СЪЗДАВА ОРГАНИ ПО НАЧИН И С ПРАВА, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ НЕЯ.

НАЦИОНАЛНА ПАРТИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ЧЛЕН 10. 1. НАЦИОНАЛНАТА ПАРТИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ Е ВЪРХОВЕН ОРГАН НА ПАРТИЯТА И СЕ СВИКВА ЕЖЕГОДНО. ПО РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ИЛИ ПО ИСКАНЕ НА ЕДНА ДЕСЕТА ОТ ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЯ МОЖЕ ДА СЕ СВИКА И ИЗВЪНРЕДНО. ТЯ ВЗИМА ВСИЧКИ ВАЖНИ ПАРТИЙНИ РЕШЕНИЯ.

2. МЯСТОТО, ВРЕМЕТО И ДНЕВНИЯТ РЕД НА КОНФЕРЕНЦИЯТА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ И СЕ ОПОВЕСТЯВАТ НАЙ-МАЛКО ЕДИН МЕСЕЦ ПРЕДИ ДАТАТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА. КОГАТО СВИКВАНЕТО СТАВА ПО ИСКАНЕ НА ЕДНА ДЕСЕТА ОТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ, ИЗВЕСТИЕТО СЕ ИЗПРАЩА НАЙ-МНОГО ДВЕ СЕДМИЦИ СЛЕД ПОСТЪПВАНЕ НА ИСКАНЕТО.

3. КОНФЕРЕНЦИЯТА СЕ СЪСТОИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ, НАЦИОНАЛНАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ, ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА И ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ НА ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА БРОЙ ПОНЕ ДВА ПЪТИ ПО-ГОЛЯМ ОТ ОБЩИЯ БРОЙ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ОРГАНИ. БРОЯТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ. ИМЕНАТА НА ИЗБРАНИТЕ ДЕЛЕГАТИ СЕ ИЗПРАЩАТ В НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НАЙ-МАЛКО ДЕСЕТ ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА.

4. РЕШЕНИЯТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА СЕ ВЗЕМАТ С МНОЗИНСТВО ОТ 2/3. ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПОДКРЕПЕНО ОТ ЕДНА ЧЕТВЪРТ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ, РЕШЕНИЯТА МОГАТ ДА СЕ ВЗЕМАТ С ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ. ЗА ДА Е ВАЛИДНА СЕСИЯТА, ТРЯБВА ДА ПРИСЪСТВАТ ПОНЕ ПОЛОВИНАТА ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА.

5. КОНФЕРЕНЦИЯТА ИЗБИРА С ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ, КОГАТО ТЕХНИТЕ СРОКОВЕ СА ИЗТЕКЛИ ИЛИ СA ПРЕКЪСНАТИ ПО ДРУГИ ПРИЧИНИ. КОНФЕРЕНЦИЯТА ИЗБИРА И РЕДАКТОРИТЕ НА ПЕЧАТНИТЕ ПАРТИЙНИ ИЗДАНИЯ.

6. КОНФЕРЕНЦИЯТА ОБСЪЖДА И ПРИЕМА ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТИ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ И НАЦИОНАЛИАТА КОНТРОЛИА КОМИСИЯ.

7. КОНФЕРЕНЦИЯТА ОБСЪЖДА И ПРИЕМА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ТЕКУЩА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТ НА ПАРТИЯТА И ЕВЕНТУАЛНО ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА И ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ВНАСЯ ИЗМЕНЕНИЯ в УСТАВА И ПРОГРАМАТА НА ПАРТИЯТА.

ЧЛЕН 11. 1. НАЦИОНАЛНАТА ПАРТИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ ИЗБИРА ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЕКРЕТАР НА ПАРТИЯТА С ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ И ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО НА ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ ЗА СРОК ОТ 2 ГОДИНИ.

2. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ПРЕДСТАВЛЯВА ПАРТИЯТА ПРЕД ВСИЧКИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЕКРЕТАР Е ЧЛЕН НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ. ТОЙ РЪКОВОДИ СЕКРЕТАРИАТА И ОТГОВАРЯ ЗА ДЕЛОВОДСТВОТО И ПАРТИЙНИЯ АРХИВ.

ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ

ЧЛЕН.12. 1. НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА ВКЛЮЧВА ОТ ДВАДЕСЕТ ДО ПЕТДЕСЕТ ЧЛЕНОВЕ, ИЗБРАНИ С ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПАРТИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ. ОСВЕН ИЗБРАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ В СЪВЕТА ВЛИЗАТ ПО ПРАВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПАРТИЯТА, КОЙТО Е И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПАРТИЯТА И СЕКРЕТАРЯТ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА.

2. НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ФОРМИРА НЕОБХОДИМИТЕ ЗА СВОЯТА ДЕЙНОСТ КОМИСИИ, ЧИИТО ПРЕДСЕДАТЕЛИ СА ИЗМЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА. ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИИТЕ МОГАТ И ДА НЕ БЪДАТ ПАРТИЙНИ ЧЛЕНОВЕ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИТЕ И ИМУЩЕСТВОТО Е КОВЧЕЖНИК НА СЪВЕТА.

3. ЗАСЕДАНИЯТА НА СЪВЕТА СЕ СВИКВАТ ОТ НЕГОВИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ ИЛИ ПО ИСКАНЕ НА ЕДНА ДЕСЕТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ. РЕШЕНИЯТА СЕ ВЗЕМАТ С МНОЗИНСТВО НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ. ЗА ДА Е ВАЛИДНО ЗАСЕДАНИЕТО, ТРЯБВА ДА ПРИСЪСТВАТ ПОНЕ 2/3 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА.

4. НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ УПРАВЛЯВА ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЯТА. ТОЙ:

- ОБСЪЖДА И РЕШАВА ВСИЧКИ НЕОТЛОЖНИ ВЪПРОСИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ И ПАРТИЕН ХАРАКТЕР МЕЖДУ НАЦИОНАЛНИТЕ КОНФЕРЕНЦИИ;
- КОНТРОЛИРА И КООРДИНИРА ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ;
- СЛЕДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ;
- ИЗГОТВЯ ДНЕВНИЯ РЕД НА КОНФЕРЕНЦИЯТА;
- ПРАВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА И ПРОГРАМАТА НА ПАРТИЯТА;
- ИЗГОТВЯ ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ ЗА ДЕЙНОСТ НА ПАРТИЯТА;
- ИЗГРАЖДА ПРЕДИЗБОРНИ ПЛАТФОРМИ;
- ОСИГУРЯВА НЕОБХОДИМИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЯТА СРЕДСТВА;
- ОПРЕДЕЛЯ РАЗМЕРА НА ГОДИШНИЯ ЧЛЕНСКИ ВНОС;
- УПРАВЛЯВА ОБЩОПАРТИЙНОТО ИМУЩЕСТВО;
- УТВЪРЖДАВА УЧРЕДЯВАНЕТО НА НОВИ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ; ПРИ НЕОБХОДИМОСТ РАЗФОРМИРОВА ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ;
- УТВЪРЖДАВА ИЗКЛЮЧВАНЕТО ОТ ПАРТИЯТА;
- ИЗБИРА ГОВОРИТЕЛ НА ПАРТИЯТА.

5. ЗА ОПЕРАТИВНО КООРДИНИРАНЕ НА СВОЯТА ДЕЙНОСТ НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ИЗБИРА ИЗМЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ СИ БЮРО ОТ ДЕВЕТ ДО ПЕТНАДЕСЕТ ЧЛЕНОВЕ.

ЧЛЕН 13. 1. НАЦИОНАЛНАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ НА ПАРТИЯТА СЕ СЪСТОИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ И ОТ ПЕТ ЧЛЕНОВЕ И ДВАМА ЗАПАСНИ БЕЗ РОДСТВО С ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ И ПОМЕЖДУ СИ, ИЗБРАНИ С ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПАРТИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ.

2. КОМИСИЯТА РЕВИЗИРА ЕЖЕГОДНО /А В СЛУЧАЙ НА НУЖДА И ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА - И ИЗВЪНРЕДНО/ ЦЯЛАТА ДЕЙНОСТ НА ЦЕНТРАЛНИТЕ ОРГАНИ И ИМА ПРАВО ДА ПРОВЕРЯВА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ И МЕСТНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИ.

ЧЛЕН 14. 1. ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА ВКЛЮЧВА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ - ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИЯТА, ЕДИН ОТ КОИТО ГРУПАТА ИЗБИРА ЗА СВОЙ СЕКРЕТАР.

2. ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА ИЗРАЗЯВА ПАРТИЙНОТО СТАНОВИЩЕ В ПАРЛАМЕНТА И РЕШАВА В СЪОТВЕТСТВИЕ С НЕГО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕЙНОСТ НА ПАРТИЯТА.

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

ЧЛЕН 15. 1. ПАРТИЯТА НАБИРА СВОИТЕ СРЕДСТВА ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС, ПРИХОДИ ОТ ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ И ОТ ДОБРОВОЛНИ ВНОСКИ И ДАРЕНИЯ.

2. ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС СЕ ПЛАЩА ВЕДНЪЖ НА ТРИМЕСЕЧИЕ В ОТДЕЛНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ.

3. РАЗМВРЪТ НА ГОДИШНИЯ ЧЛЕНСКИ ВНОС СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ И МОЖЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ДА СЕ ПРОМЕНЯ, НО БЕЗ ДА НАДВИШАВА ЕДИН ПРОЦЕНТ ОТ СРЕДНАТА ГОДИШНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА. ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС Е ЕДНАКЪВ ЗА ВСИЧКИ, КАТО НЕРАБОТЕЩИТЕ ПО ЖЕЛАНИЕ ПЛАШАТ НАМАЛЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС В ПОЛОВИН РАЗМЕР.

4. ОТ СЪБРАНИЯ ЧЛЕНСКИ ВНОС ПАРТИЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗПРАЩА ВНОСКА В НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗХОДИ НА ЦЕНТРАЛНИТЕ ОРГАНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЖЕГОДНАТА ПАРТИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ. РАЗМЕРЪТ НА ВНОСКИТЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПАРТИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ.

5. ОТДЕЛНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ МОГАТ ДА ИЗДИРВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА СИ. ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПОСТЪПЛЕНИЯ НЕ МИНАВАТ ПРЕЗ ЦЕНТРАЛНАТА ПАРТИЙНА КАСА, НО Й СЕ ДОКЛАДВАТ. СЪБРАНИЕТО НА ПАРТИЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ КОНФЕРЕНЦИЯТА НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪЮЗ РЕШАВА ДАЛИ ДА ЗАДЕЛИ ЧАСТ ОТ ТЯХ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЯЛАТА ПАРТИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 21 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ И НА ДРУЖЕСТВАТА "ТРАКИЯ", ПРИЕТ НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ /7 ФЕВРУАРИ 1990 Г. СОФИЯ/.


ПЪРВО - НАЗВАНИЕ - ЧЛ.1. БЪЛГАРСКИТЕ БЕЖАНЦИ ОТ ТРАКИЯ И ТЕХНИТЕ ПОТОМЦИ СЕ ОРГАНИЗИРАТ В КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВО ПОД
НАИМЕНОВАНИЕ "ТРАКИЯ".

ДРУЖЕСТВАТА СА ЮРИДИЧЕСКА ЛИЧНОСТ.

ЧЛ.2. ДРУЖЕСТВАТА "ТРАКИЯ" СА СЪЮЗЕНИ В ТРАКИЙСКА ОРГАНИЗАЦИЯ - СЪЮЗ НА ТРАКИЙСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА.

СЪЮЗЪТ Е ЮРИДИЧЕСКА ЛИЧНОСТ.

ВТОРО - ЦЕЛИ - ЧЛ.З СЪЮЗЪТ НА ТРАКИЙСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА ИМА ЗА ЦЕЛ:

А/ ДА РАЗВИВА ЦЕЛЕНАСОЧЕНА ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТРАГИЧНИТЕ ПРЕВРАТНОСТИ В ИСТОРИЯТА НА РОДИНАТА НИ, ЗА ЕДИННА, ЦЕЛОКУПНА И НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ;

Б/ ДА РАЗВИВА ОБЩЕСТВЕНА, ПАТРИОТИЧНА, ПРОСВЕТНА И ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ;

В/ ДА ПРОДЪЛЖИ ПРОУЧВАТЕЛСКАТА РАБОТА И ДА ОРГАНИЗИРА СЪХРАНЯВАНЕТО ЗА ПОКОЛЕНИЯТА НА ИСТОРИЯТА И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА БЕЖАНЦИТЕ-ТРАКИЙЦИ И ШИРОКО ДА ГИ ПОПУЛЯРИЗИРА ЧРЕЗ ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ;

Г/ ДА ОРГАНИЗИРА ИЗГРАЖДАНЕТО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ПАМЕТНИЦИ И ПАМЕТНИ ПЛОЧИ В МЕСТАТА, СВЪРЗАНИ С ИСТОРИЯТА НА ТРАКИЙСКОТО ДВИЖЕНИЕ;

Д/ ДА ВЪЗПИТАВА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ В ДЕМОКРАТИЧЕН ДУХ, СЛАВЯНСКА СОЛИДАРНОСТ, РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ БАЛКАНСКИТЕ НАРОДИ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО;

Е/ ДА ЗАКРИЛЯ ТРАКИЙЦИТЕ ИЗВЪН СТРАНАТА, ДА ИМ ОКАЗВА МОРАЛНА И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВНА ПОДКРЕПА, ЗА ДА ПОДДЪРЖАТ БЪЛГАРСКО САМОСЪЗНАНИЕ, ДА СЪХРАНЯВАТ ИСТОРИЧЕСКОТО И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО;

Ж/ ДА ПРОВЕЖДА НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА, СЪОТВЕТСТВУВАЩА НА ИНТЕРЕСИТЕ И ЦЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И БЪЛГАРСКИТЕ БЕЖАНЦИ ОТ ТРАКИЯ И ПОТОМЦИТЕ ИМ;

3/ ДА РАЗВИВА ЧУВСТВО НА СБЛИЖЕНИЕ И СОЛИДАРНОСТ МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ.

ТРETO - СРЕДСТВА И ФОРМИ - ЧЛ.4. ЗА ПОСТИГАНЕ НА СВОИТЕ ЦЕЛИ
СЪЮЗЪТ:

А/ ОРГАНИЗИРА ИЗНАСЯНЕТО НА ЛЕКЦИИ, БЕСЕДИ И ДОКЛАДИ ЗА ГЕРОИЧНОТО МИНАЛО НА НАРОДА НИ, ЗА РЕВОЛЮЦИОННИТЕ БОРБИ НА ТРАКИЙЦИ, ЗА ТЕХНИТЕ ДУХОВНИ И КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ, КАКТО И ПО АКТУАЛНИ МЕЖДУНАРОДНИ, ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИ, СТОПАНСКИ И ДРУГИ ПРОБЛЕМИ;

Б/ ПРОВЕЖДА РОДОВИ И ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ, ТЕМАТИЧНИ ВЕЧЕРИ, ЛИТЕРАТУРНИ ЧЕТЕНИЯ, ВЕЧЕРИНКИ, РЕЦИТАЛИ, КИНОПРОЖЕКЦИИ И ДРУГИ КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ;

В/ УЧАСТВА, ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕЖДА ТРАКИЙСКИ СЪБОРИ, ЕКСКУРЗИИ, ИЗЛЕТИ, ЧЕСТВАНИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИ ДАТИ И СЪБИТИЯ, ОТКРИВАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ И ПАМЕТНИ ПЛОЧИ И ДРУГИ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ И МАСОВИ МЕРОПРИЯТИЯ, СВЪРЗАНИ С БОРБИТЕ НА ТРАКИЙЦИ;

Г/ ОРГАНИЗИРА ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ. СЪДЕЙСТВУВА ЗА ПОМЕСТВАНЕТО НА МАТЕРИАЛИ В ЕЖЕДНЕВНИТЕ И ПЕРИОДИЧНИТЕ ИЗДАНИЯ И ИЗДАВА КНИГИ, СБОРНИЦИ, БИБЛИОТЕЧНИ ПОРЕДИЦИ, СПИСАНИЯ, ВЕСТНИЦИ, КАЛЕНДАРИ И ДРУГИ;

Д/ ИЗВЪРШВА САМОСТОЯТЕЛНА И В СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРАКИЙСКИЯ НАУЧЕН ИНСТИТУТ СЪБИРАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА ИСТОРИЧЕСКИ, МЕМОАРНИ И АРХИВНИ МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ИСТОРИЯТА НА ТРАКИЯ. ОСИГУРЯВА ЗАПИСВАНЕТО, СЪХРАНЯВАНЕТО И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА ФОЛКЛОРНОТО БОГАТСТВО НА ТРАКИЙСКИТЕ БЪЛГАРИ;

Е/ ОРГАНИЗИРА МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ИЗУЧАВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОЛОЖИТЕЛНИЯ ОПИТ НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ОСИГУРЯВА НА ДРУЖЕСТВАТА ЛЕКТОРИ, МАТЕРИАЛИ ЗА ДОКЛАДИ, БЕСЕДИ, МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ И ДРУГИ;

Ж/ ПОДДЪРЖА ВРЪЗКИ С ПАТРИОТИЧНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ И В БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 21 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ В ЛИЦЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА Г-Н АНДРЕЙ ЛУКАНОВ НЕ СЪДЕЙСТВУВА ЗА УСКОРЯВАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ У НАС. РЕДИЦА ОСНОВНИ ИСКАНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОИТО ЕДИНСТВЕНО БИХА НАПРАВИЛИ ВЪЗМОЖНО РЕШИТЕЛНОТО СКЪСВАНЕ С ТОТАЛИТАРИЗМА, СЕ ОТЛАГАТ. ТАКИВА ИСКАНИЯ СА:

ПОСОЧВАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СЪД ВИНОВНИТЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ НАРОДА И ЗА ЦЯЛОСТНАТА КРИЗА В ОБЩЕСТВОТО, ДОСТИГАЩА ДО РАЗМЕРИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КАТАСТРОФА.

ПУБЛУКУВАНЕ ИЗТОЧНИЦИТЕ И РАЗМЕРИТЕ НА ПАРТИЙНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ И ДОХОДИ.

ДЕЙСТВИТЕЛНО ОТДЕЛЯНЕ НА ПАРТИЯТА ОТ ДЪРЖАВАТА.

ПРЕКРАТЯВАНЕ ПРАКТИКАТА НА ВЪТРЕШНОПАРТИЙНА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИ ИМУЩЕСТВА И БОГАТСТВА.

СПИРАНЕ ПРЕДНАМАРЕНОТО РАЗДУХВАНЕ НА ПРОДОВОЛСТВЕНА КРИЗА И ИЗКУСТВЕНО ПОВИШАВАНЕ НА ЦЕНИТЕ.

ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА СПЕКУЛАТИВНОТО РАЗПОРЕДИТЕЛСТВО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЗЕМИ С ЦЕЛ ПРИВЛИЧАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЕЛЕКТОРАТ.

СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПРИЗНАВА, ЧЕ ЕТАПЪТ НА ПРЕХОДА ОТ ТОТАЛИТАРИЗЪМ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ, В КОЙТО СЕ НАМИРА НАШЕТО ОБЩЕСТВО В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ, Е СЛОЖЕН И МЪЧИТЕЛЕН.

МНОГО ХОРА СЕ ОПИТВАТ С РАЗЛИЧНИ СПОСОБИ ДА УСКОРЯТ ТОЗИ ПРЕХОД.
НАПОСЛЕДЪК КЪМ ФОРМИТЕ НА БОРБА ЗАПОЧВАТ ВСЕ ПОВЕЧЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗУВАТ КРАЙНИТЕ МЕРКИ. НАРАСТВАЩАТА СЕРИЯ ОТ ГЛАДНИ СТАЧКИ И ПРИЗИВИ ЗА САМОЗАПАЛВАНЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ОПИТ ДА СЕ УСКОРИ ЕТАПЪТ НА ПРЕХОДА КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ С НАЙ-ГОЛЯМА ЦЕНА - ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ. СДС ПОДКРЕПЯ ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ ИСКАНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, НО ЕДИНСТВЕНО АКО ТЕ СЕ ПОСТИГАТ СЪС СРЕДСТВА, КОИТО НЕ ЗАПЛАШВАТ НАЙ-ВИСШЕТО БЛАГО - ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ. ТОТАЛИТАРИЗМЪТ ОТНЕ ДОСТАТЪЧНО ЧОВЕШКИ ЖЕРТВИ, ЗА ДА ПРИБЯГВА И СЕГА ДО ТАКИВА САМОЖЕРТВИ, МАКАР И ЗА ДА БЪДЕ ТОЙ ОТРЕЧЕН КАТО СОЦИАЛНА СИСТЕМА. В ТОТАЛИТАРНОТО ОБЩЕСТВО ЧОВЕШКИЯТ ЖИВОТ БЕ СРЕДСТВО ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПАРТИЙНИ ИНТЕРЕСИ ИЛИ НЕРЕАЛИСТИЧНИ ИДЕИ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ. В ДЕМОКРАТИЧНОТО ОБЩЕСТВО ЧОВЕШКИЯТ ЖИВОТ Е НАЙ-ГОЛЯМАТА ЦЕННОСТ, САМОСТОЙНОСТТА НА ЧОВЕШКАТА ЛИЧНОСТ - НАЙ-ВИСШЕТО ПРАВО.

СДС ИЗРАЗЯВА ПЪЛНАТА СИ ПОДКРЕПА НА ИСКАНИЯТА НА ГОСПОДАТА МАЙОР ГОСПОДИНОВ ОТ СЛИВЕН И ПЛАМЕН СТАНЧЕВ ОТ СОФИЯ. ТЕЗИ ИСКАНИЯ СА СПРАВЕДЛИВИ, ТОВА СА И НАШИ ИСКАНИЯ, ЧИЕТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НИЕ НЕОТКЛОННО ЩЕ СЛЕДВАМЕ. СДС СЕ ОБЯВЯВА ЗА ГАРАНТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПРАВЕДЛИВИТЕ ИСКАНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА, МЕЖДУ КОИТО И ПРЕМАХВАНЕТО НА МАНИПУЛИРАЩАТА СЪЗНАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ ПРОПАГАНДНА ПАРТИЙНА СИМВОЛИКА ОТ ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА И СГРАДИ. НАРЕД С ТОВА СДС ГАРАНТИРА ВЪЗВРЪЩАНЕТО И ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЧИСТО НАЦИОНАЛНА ТРАДИЦИОННА СИМВОЛИКА ОТ ПУБЛИЧНО ЕСТЕСТВО.

ПРИЗОВАВАМЕ НАШИТЕ СЪМИШЛЕНИЦИ ДА СЕ ВЪЗДЪРЖАТ ОТ САМОУНИЩОЖИТЕЛНИ АКТОВЕ И КОНКРЕТНО МАЙОР ГОСПОДИНОВ ОТ СЛИВЕН И ПЛАМЕН СТАНЧЕВ ОТ СОФИЯ ДА СЕ ОТКАЖАТ ОТ НАМЕРЕНИЕТО СИ ДА ПРИБЯГВАТ КЪМ САМОЗАПАЛВАНЕ. ПЪТЯТ КЪМ ДЕМОКРАТИЧНОТО ОБЩЕСТВО Е ВЕЧЕ ФАКТ. ЗАТОВА НИЕ ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ САМОЖЕРТВАТА НА ОТДЕЛНИ ПРИВЪРЖЕНИЦИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА НЯМА ДА УСКОРИ ПРОЦЕСА НА ДЕМОКРАЦИЯТА У НАС. ВИЕ СТЕ НИ НУЖНИ ЖИВИ. ИЗБЕРЕТЕ ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ВАШИТЕ ГРАЖДАНСКИ УСИЛИЯ. НИЕ ОТ СВОЯ СТРАНА КАТО ОРГАНИЗИРАНА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА СЕ ЗАДЪЛЖАВАМЕ ДА СТОРИМ ВСИЧКО, ЗА ДА БЪДАТ УДОВЛЕТВОРЕНИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ИСКАНИЯ И ИСТОРИЧЕСКАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОМЕНИ.

СОФИЯ, 20 АВГУСТ 1990 Г.

КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 21 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА".


НА 7 МАРТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА ТОДОР ЖИВКОВ ПРИЕ АНТИРАБОТНИЧЕСКИ ЗАКОН ЗА УРЕЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ СПОРОВЕ С ЕДИНСТВЕНА ЦЕЛ - ДА ОГРАНИЧИ ПРАВАТА НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ ЗА ЗАЩИТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ИМ ИНТЕРЕСИ.

ТОЗИ ЗАКОН ОСИГУРЯВА СПОКОЙСТВИЕТО НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ И ИМ РАЗВЪРЗВА РЪЦЕТЕ ДА СЕ РАЗПРАВЯТ СЪДЕБНО СЪС СТАЧКУВАЩИТЕ.

ПОДОБНА ВСЯВАЩА СТРАХ РАЗПРАВА СЕ ГОТВИ ИЛИ ДОРИ СЕ ПРОВЕЖДА В ТРЯВНА, ПЕТРИЧ, ПЕРНИК, ХАСКОВО, СТАРА ЗАГОРА, БЛАГОЕВГРАД, ГОРНА ОРЯХОВИЦА.

ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ ТРУДОВИ КОЛЕКТИВИ, КОИТО СА ПРОТИВ ТОЗИ ЗАКОН, КАКТО И ВСИЧКИ СИНДИКАЛНИ ЦЕНТРАЛИ И САМОСТОЯТЕЛНИ СИНДИКАТИ В СТРАНАТА ДА ИЗПРАЩАТ ПРОТЕСТНИ ТЕЛЕГРАМИ ИЛИ ПОДПИСКИ ДО КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", УЛ. "ПОЗИТАНО" 8.

СОФИЯ, АВГУСТ 1990 Г

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 21 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СЕКЦИЯТА НА ЕНЕРГИЙНО ПРЕДПРИЯТИЕ "МАЛАШЕВЦИ" НА СИНДИКАТА НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА".

ВЪВ ВРЪЗКА С ПОВИШАВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА И АВТОЧАСТИТЕ ПОЛОЖЕНИЕТО В ПОДЕЛЕНИЕТО НА ФИРМА "АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ", ЕП "МАЛАШЕВЦИ" СТАНА ТЕЖКО И НАПРЕГНАТО. ВЕДОМСТВЕНАТА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ НА ПОДЕЛЕНИЕТО СЕ ЗАРЕЖДА НЕРИТМИЧНО И ГОРИВОТО Е НЕДОСТАТЪЧНО. В МОМЕНТА В ПРИНУДИТЕЛЕН ОТПУСК СА НАД 100 ШОФЬОРИ ПОРАДИ ТОВА, ЧЕ ПОДЕЛЕНИЕТО НЕ МОЖЕ ДА ПОДСИГУРИ ГОРИВО.

ОБСТАНОВКАТА СЕ УСЛОЖНЯВА И ОТ ТОВА, ЧЕ ПРИХОДИТЕ СИ ПОДЕЛЕНИЕТО ПОЛУЧАВА ПО СМЕТКА ЗА СЛЕДВАЩИЯ МЕСЕЦ. ВСИЧКО ТОВА ДОВЕДЕ ДО РЯЗКО НАМАЛЯВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ, ЛОШО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИТЕ И СПАДАНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ ПОД СОЦИАЛНИЯ МИНИМУМ.

ЗАСЕГА ЕДИНСТВЕНАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ КРИЗАТА ВИЖДАМЕ В НЕЗАБАВНОТО НАМАЛЯВАНЕ НА ОТЧИСЛЕНИЯТА ОТ БАЛАНСОВАТА ПЕЧАЛБА ОТ 60 НА СТО НА 20 НА СТО, ОТКЪДЕТО ЩЕ СЕ ОСВОБОДЯТ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА.

АКО ДО 21 АВГУСТ 1990 ГОДИНА НЕ СЕ ВЗЕМАТ СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ОБЛЕКЧАВАНЕ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ, ДЕКЛАРАЦИЯТА ДА СЕ СМЯТА КАТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ.

НАПОМНЯМЕ, ЧЕ ПОДЕЛЕНИЕТО ОБСЛУЖВА ВАЖНИ СТОПАНСКИ И СОЦИАЛНИ ОБЕКТИ /ДЕТСКИ ГРАДИНИ, БОЛНИЦИ И ДР./ И ГРАЖДАНИ.

НА 3 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. ЩЕ ПРЕДПРИЕМЕМ ДВУЧАСОВА АКЦИЯ, КОЯТО ЩЕ СЕ ИЗРАЗИ В БЛОКИРАНЕ НА ПОДЕЛЕНИЕТО, А СЛЕД ТОВА ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 90 Г. ЩЕ ПРЕМИНЕМ КЪМ АКЦИИ ЗА БЛОКИРАНЕ НА УЛИЦИТЕ ОКОЛО ПОДЕЛЕНИЕТО И ДРУГИ РАЙОНИ НА СТОЛИЦАТА.

СОФИЯ, 14 АВГУСТ 1990 ГОД.

СТАЧЕН КОМИТЕТ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/