21 ноември 1994


София, 21 ноември 1994 година
Брой 228 /1273/


София, 21 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНО ОБРЪЩЕНИЕ НА КОАЛИЦИЯТА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" И ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ", ОГЛАСЕНО ЧРЕЗ БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО НА 19 НОЕМВРИ 1994 Г. ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БСП ЖАН ВИДЕНОВ.


ДРАГИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

Днес, три години след последните избори, надеждата не е загинала, макар че много илюзии се изпариха. Провали се натрапваният на България още от 1990 г. реставрационен модел на прехода. Тласканата от егоизъм и комплекси за малоценност синя върхушка пилееше времето, ресурсите и доверието на хората, през последните две години тя безогледно саботираше опитите на народа да излезе от безизходицата, да надживее конфронтацията, да реши проблемите си.

Дойде време за промяна. Предсрочните парламентарни избори са добър шанс за България да преодолее кризата, да промени начина на прехода, да отрече реставрацията. Ние предизивикахме изборите и ще ги спечелим в името на една нова политика. С вашите гласове. С вашето доверие.

Ние - социалистите, земеделците и еколозите, искаме вашата подкрепа за промяна към по-добро в живота на обикновените хора. Ние знаем как да гарантираме: лична сигурност, мир по границите и вътре в страната, здравеопазване, достъпно за всеки, работа за млади и стари, покрив над главата и за най-бедните семейства, достойно бъдеще за всеки младеж.

Ние няма да изоставим никого в тези трудни времена. Обществената солидарност ще е другото име на нашата държавна политика.

Ние сме реалисти. Знаем, че са необходими много усилия за излизане от кризата. Обещаваме само това, което може да се направи през следващите четири години. И то ще бъде изпълнено.

ПРЕДЛАГАМЕ ПРОМЯНА В ИКОНОМИКАТА - възстановяване на производството, защита на земеделските стопани, ясни правила в пазарните отношения, социална и ефективна приватизация. Нашата програма за производствено и търговско оживление ще намали безработицата наполовина. Ще дадем възможност в масовата приватизация на всички пълнолетни граждани със своя труд, предприемчивост и добър шанс да постигнат лично, а оттам - и обществено благополучие.

ПРЕДЛАГАМЕ СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА ХОРАТА - бариера пред бедността; социално партньорство; безплатна медицинска помощ; достъпно жилище, право на образование, наука и култура.

ПРЕДЛАГАМЕ СИГУРНОСТ В ДЪРЖАВАТА - борба с престъпността, способна и честна администрация, силно местно самоуправление в общините, държавна подкрепа за планинските, граничните и слабо развитите райони, достойна външна политика.

УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ,
С червената бюлетина на коалицията на Българската социалистическа партия, Българския земеделски народен съюз /БЗНС/ "Ал. Стамболийски" и "Екогласност" вие ще подкрепите политическата сила, която си е поставила за цел не само да победи в предстоящите избори, но и да поеме управлението на страната през следващите четири години. Когато поемем управлението, ние ще разчитаме не само на тези, които са ни подкрепили с гласовете си, а и на всички способни и трудолюбиви, честни и достойни българи. Излизането от кризата, изграждането на демократична, социална и правова държава, модернизацията на българското общество пред прага на XXI век са невъзможни без съзнателното участие на всички граждани на България. Ние знаем, че има по-добър от досегашния път за България.
Имаме идеи, компетентност и воля, за да вървим по него.

Ние предлагаме нова силна и отговорна политика.

Обещаваме честно, компетентно и отговорно управление.

Ние, социалистите, земеделците и еколозите се ангажираме заедно с всички вас:
- да спрем разрухата;
- да обновим България;
- да дадем на страната си промяна, справедливост и сигурност.

И изборът ще направим заедно. С червената бюлетина.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "НИКОЛА ПЕТКОВ" В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПРИЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА 19 НОЕМВРИ 1994 Г. В СОФИЯ.


Националният съвет на Българският земеделски народен съюз /БЗНС/ "Никола Петков" в СДС реши:

1. БЗНС "Никола Петков" в СДС с всичките свои местни, общински и регионални структури остава верен и непоколебим член на коалицията Съюз на демократичните сили /СДС/.

2. Всички структури на съюза да мобилизират своите членове и симпатизанти за активното им включване в предизборната кампания и в самото провеждане на изборите за постигане на убедителна победа на СДС.

3. За действия, противоречащи на устава и програмата на съюза и уронващи неговия престиж и заради несъобразяване с решенията на неговите висши ръководни органи, Националният съвет /НС/ снема политическото си доверие от Георги Стефанов Петров. Същият фактически е преустановил своето членство в БЗНС "Никола Петков” в СДС, което Националният съвет предлага да бъде санкционирано от конгреса по предвидения в устава ред.

4. Изважда от състава на Изпълнителния съвет Ваня Енчева Балтакова, Веселка Кирилова Кошнякова, Утеха Илиева Мутафчиева и Милка Генова Вълкова. Препоръчва на местните дружби, в които горните лица членуват, да вземат решение за членството им в съюза.

5. Попълва състава на Изпълнителния съвет със следните лица: Григор Малев, Йордан Стойков Георгиев, Димитър Иванов Недялков, Стоянка Павлова Величкова.

6. Възлага на заместник-председателя на съюза Владислав Борисов Костов до провеждането на извънреден конгрес временно да изпълнява функциите на председател на БЗНС "Н. Петков" в СДС.

7. Свиква извънреден конгрес на БЗНС "Н. Петков" в СДС на 29 януари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ДОСТЪПА ДО НАЦИОНАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ.
Документът е адресиран до Централната избирателна комисия, до Конституционния съд на Република България и до средствата за масово осведомяване.


ГОСПОДА КОНСТИТУЦИОННИ СЪДИИ,

В нарушение на Конституцията на Република България Централната избирателна комисия /ЦИК/ взе решение, което арогантно нарушава не само Закона за избиране на народните представители, общински съветници и кметове, но и Конституцията на Република България. С предоставеното от страна на ЦИК предизборно телевизионно време - по 45 % за Българската социалистическа партия /БСП/ и Съюза на демократичните сили /СДС/ и 10 % за Движението за права и свободи /ДПС/, се нарушава равнопоставеността на предизборна борба между участващите в изборите политически партии и се моделира отново тоталитарната система при провеждането на избори. С това се цели да се запази двуполюсната парламентарна система, доказала до този момент своята безпомощност при решаването на важни проблеми от национален мащаб.

Поради това Българската национално-радикална партия /БНРП/ енергично протестира против тази несправедливост и настоява Конституционният съд да отмени решението на ЦИК и да разпореди на комисията да разпредели равноправно телевизионното време между парламентарните и извънпарламентарните партии, участващи в изборите.

София, 17 ноември 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНРП: д-р Иван Георгиев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-3" СЛАВОМИР ЦАНКОВ ДО ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ХАЧО БОЯДЖИЕВ ПО ВЪПРОСА ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА ПАРТИИТЕ В ПРЕДИЗБОРНАТА АГИТАЦИЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОЯДЖИЕВ,

Решението на Централната избирателна комисия /ЦИК/ за разпределението на телевизионното време е в грубо нарушение не само на Международната харта за защита правата на човека и Конституцията на Република България, но дори в противоречие с избирателния закон и решенията на Министерския съвет. Чрез тях се прави опит за преизбиране на един отхвърлен от народа и разтурен парламент.

С молба за разглеждане до ЦИК и до Министерския съвет и с приложени документи от 36-то Народно събрание и от Върховния съд, даващи доказателства, че Съюз "Ера-3" е парламентарно заверена партия, ние поискахме решението за телевизионно време и за финансови средства спрямо статута ни да бъде ясно и точно. До днес не получихме отговор, а ЦИК говори само за БСП, без да взема предвид, че в 36-то Народно събрание БСП не е сама, а с коалиция от законни политически партии, една от които е "Ера-3". В стойността на нашите гласове не може също да има съмнение след резултатите от президентските избори - 1% за двама представители.

Днес "Ера-3" подава възражение до Върховния съд и до ЦИК.

Молим във връзка със свободата на словото и равнопоставеността на политическите сили преди изборите да бъде дадена гласност на протеста ни.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЧЕРВЕНАТА БЮЛЕТИНА НА ДРУГА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА И ПО ВЪПРОСА ЗА ИЗБИРАТЕЛНИЯ ЗАКОН.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/ довежда до знанието ви, че предстоящите парламентарни избори са вече опорочени и неравнопоставени по вина на Централната избирателна комисия /ЦИК/. Те ще бъдат нечестни и антидемократични. Президентът на Република България не устоя на обещанието по Българската национална телевизия /БНТ/, че изборите ще бъдат честни, демократични и равнопоставени, а обещанията му прозвучаха като демагогия и фалш, тъй като той назначи ЦИК от представители на Българската социалистическа партия /БСП/ и Съюза на демократичните сили /СДС/, за да увековечи присъствието в Народното събрание /НС/ на тези мафиотски партии-коалиции. Госпожа Лена Джелепова е била протеже на Цола Драгойчева като кметица на Бяла Слатина и активен член на БКП. Тя в момента е проводник на линията, тактиката и стратегията на ръководството на Висшия съвет /ВС/ на БСП. Госпожа Джелепова призна списъка, който направиха политическите партии при денонощното дежурство пред ЦИК за заявка на цветовете на бюлетините, а след това не се съобрази с него. Представителите на БКП първи направихме заявка за червената бюлетина, която по право, по морал и по етика принадлежи на БКП. В ЦИК не трябваше да приемат други заявки за червената бюлетина, както е изрично записано в избирателния закон, който поначало е антиконституционен. Антиконституционно е и позоваването на ЦИК, че партии, които са гласували за Велико народно събрание /ВНС/, имат право да запазят същите бюлетини, тъй като оттогава това е вече трето НС. Освен това БСП не участва за 37-то НС като БСП, а тя е вече коалиция с БЗНС "Александър Стамболийски" и с ПК "Екогласност", така че нямат право на червената бюлетина. Ръководството на БСП заграбва чужди символи /на БКП/ с единствената цел да излъже, да заблуди, да измами членската маса на БКП да гласува за една партия, в която се скриха виновниците и престъпниците за националната ни катастрофа, а и президентът и ЦИК ги толерират, защото без червената бюлетина е под въпрос влизането им в НС. ЦИК именно затова отнема на БКП червената бюлетина и я предостави на представители на мафиотската БСП, които не би трябвало да имат очи даже да се показват пред очите на народа ни, когото ограбиха и го доведоха до просяшка тояга. Ръководителите на БСП, ако имаха чест, съвест и морал, те не трябваше да участват в избори изобщо. ЦИК на дело показа, че в България не е имало, няма и няма да има демокрация, няма правов ред и законност, а всичко си върви по обичайния живковистки авторитарен стил и метод на управление. Президентът и министър-председателят държат БКП без нито една стая и без нито един клуб. Това ли е равният старт на политическите партии, за какъвто президентът говореше по БНТ? Няма равен старт, господин президент. БСП и СДС държат и средствата за масова информация и до тях не допускат партиите, които нямаха представители в 36-то ОНС. Вие всичко виждате и знаете, господин Желев, но интересите ви диктуват да си затваряте очите и да мълчите. Уверяваваме ви, че ако БСП спечелят изборите, вие повече няма да бъдете президент. Те ще ви свалят, независимо, че вие бяхте поставен за президент с благословията на БСП и затова сега си затваряте очите пред престъплението, което върши ЦИК с отнемане на червената бюлетина на БКП. Вие може би затова не се намесвате и не давате никакви помещения на БКП. Всичко, изглежда, ви диктува ВС на БСП, а вие само изпълнявате волята им.

Ако и този път премълчите и не се намесите за отстраняването на извършените нарушения на избирателния закон и продължите да държите БКП без нито едно помещение, а на други сте дали, за да ги дават под наем, ще смятаме, че вие като президент, господин Желев, и госпожа Инджова като министър-председател сте съпричастни с извършените вече престъпления и обричате пълна манипулация на предстоящите парламентарни избори. Ще позволите ли този позор и тази гавра с народа и с България? Ако това стане, ще се потвърди убеждението, че вие само формално сте президент, господин Желев, а всъщност живковистко-лиловистко-лукановистката мафия продължава да управлява България, а вие сте само високоговорители на тяхната воля и желание. След записа на изявлението ни в Българското национално радио /БНР/ може би госпожа Джелепова няма изобщо да допусне БКП за участие в изборите. Такава информация получаваме, тъй като такава претенция вече са отправили от ВС на БСП, като плашат, че ако БКП влезне в НС ще се наруши социалният мир. Това се отнася не за БКП, а за БСП.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЪКОВОДЕН СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМ ПРОФСЪЮЗ "ЕДИНСТВО" ЗА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ С ПРЕДСЕДАТЕЛ РЕНЕТА ИНДЖОВА.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Посрещнахме със задоволство решението на държавния глава да назначи служебен кабинет с министър-председател г-жа Инджова и насрочването на избори за 37-то Народно събрание на 18 декември 1994 г. Даваме си сметка, че в сегашната обстановка в ръцете на президента е цялата власт. Д-р Желев представлява конституцията, парламента, президентството и е върховен главнокомандващ. Радва ни фактът, че министрите са умни, инициативни и властни хора. Дано сред тях няма авантюристи. Нека да не забравяме, че служебното правителство е законно, но не и редовно. Затова очакваме и активно ще участваме в предстоящите свободни и честни избори. Не се съмняваме, че правителството ще изпълни своя дълг и ще създаде нормални условия за провеждане на демократични парламентарни избори.

Днес, когато започва предизборната надпревара, сме обезпокоени, че служебният кабинет взема необосновани управленски решения, които не са от полза за социалния и за гражданския мир. Смятаме, че не може да има нормална предизборна обстановка, придружена с управленски прийоми, които внасят смут и несигурност. Затова сме изненадани, че кабинетът на г-жа Инджова извършва бързи и необосновани уволнения на стопански ръководители и служители в МВР.

Тези действия на служебния кабинет са социално несъстоятелни и будят недоволство сред многохилядни колективи. Сега пред изборите това е нежелателен и недопустим административен акт.

За запазване на социалния мир и за провеждане на свободни и честни избори централата на НП "Единство"

ПРИЗОВАВА

своите членове и симпатизанти и цялата наша общественост активно да се противопоставим на неразумните и преднамерени уволнения в Химко, Нефтохим, Металхим, Електрон, МВР и др.

Ние сме против всяка опасна политическа игра на екстремно настроени политици с влияние във висшите управленски среди. С безцеремонннте си и арогантни действия те подкопават стабилитета на социално-икономическите процеси.

Настояваме президентът, служебното правителство, политическите сили и синдикатите да ни подкрепят в опазването на социалния и гражданския мир, на конституцията и недопускането на преднамерени политически уволнения.

С уважение към всички хора на умствения и физическия труд!

София, 18 ноември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ /ЧАСТ ПЪРВА/ "ДА РАЗСЕЕМ КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ЗАБЛУДИ" НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "ВРАБЧА 1" /ДИМИТЪР ГИЧЕВ/ С ПРЕДСЕДАТЕЛ АСЕН ДИМИТРОВ, ПОДПИСАНА ОТ ЧЛЕНА НА ПОСТОЯННИЯ СЪСТАВ И ГОВОРИТЕЛ НА ПАРТИЯТА ЙОРДАН ВЕЛКОВ.


Настоящата политическа действителност у нас се характеризира с една доминираща тенденция и развръзка в общественото развитие: основните черти на новокомунистическата политическа структура, изградена след 10 ноември 1989 г., придобиха окончателно своя зловещ вид и разрушителен характер. Политическите и социалните резултати в крайна сметка са ужасяващи. В основни линии те се обобщават в следното: запазен в своята вътрешна същина, макар и прикрит и трансформиран, комунистически държавен строй; декоративна и неефективна многопартийна политическа система, катастрофа в областта на икономиката и преднамерено организиран от комунистите стопански хаос и разпадане на държавността, тотално обедняване на мнозинството от населението и огромно разслоение между бедни и богати; формиране на криминална комунистически мафиотска олигархия, ограбила и съсредоточила в свои ръце огромни материални и финансови средства и действаща като паралелна подмолна властова структура. В цялост тези отрицателни процеси и пагубни резултати в политиката и в икономиката са очевидна последица от продължаващото вече петдесетгодишно престъпно комунистическо управление в страната. Обективните реалности окончателно потвърдиха нежизнеността и банкрута на новия комунистически отечественофронтовски режим.

Днес България е пред съдбовен избор! Тя има два пътя - комунизъм или демокрация. Връщането към комунизма е връщане към робството, насилието и нищетата. Естествено, победата на националните демократични сили ще способства за изграждането на свободно и успяващо гражданско общество в независима, суверенна и модерна демократична България. За да се постигне това обаче, трябва да се премахне главната пречка - по-нататъшното съществуване на комунистическа тоталитарна система и комунистическата политическа доминация в управлението на страната. Всичко това ще открие нови хоризонти за укрепване на националните противокомунистически движения и организации, чийто естествен политически център е Съюзът на демократичните сили /СДС/.

За наше съжаление всичко това все още не е постигнато. Бедственото положение на една комунистическа страна, каквато е нашата, продължава да се задълбочава. Внедрената комунистическа агентура продължи опитите да дестабилизира СДС. От друга страна, тя оказа силна и трайна поддръжка на комунистическите попълзновения за отстраняване от управлението на страната на правителството на СДС, ръководено от Ф. Димитров. Благодарение на това комунистическата партия успя да създаде необходими условия, за да се състави удобният за нея кабинет на проф. Беров. Въпреки отчаяните опити за неговото запазване той изчерпа своя политически кредит и подаде оставка. Във връзка с това двете основни политически сили в нашата страна заявиха своята решимост да предизвикат предсрочни избори, и то още до края на настоящата година.

На пръв поглед, като че ли в позицията на комунистическата лъжесоциалистическата партия има съществена промяна. Действително обаче става ли наистина дума за значителна промяна? Отговорът е категорично отрицателен; безсмислено е да се говори за промяна, а това е поредна комунистическа измама. За да си обясним това "ново" обстоятелство в комунистическата политическа линия, няма да сгрешим, ако кажем, че с него се цели да се даде нов тласък на гигантската комунистическа диверсия, насочена срещу СДС, неговата дискредитация и нов опит за запазването на държавната власт. Поради което в ход е тотална пропагандна комунистическа кампания, в която към старите лъжи се прибавят и нови комунистически измами. Непрекъснато се натрапва с всички възможни средства и способи, че виждате ли, съвсем сигурно е, че БСП ще спечели убедителна изборна победа и че СДС, раздиран от противоречия и съпроводен от постоянни дрязги, е пред своя политически провал. И всичко това паралелно се придружава и от яростния вой на представители на поредната агентурна група, внедрена в СДС, предала синята идея. Обяснимо е, че в края на краищата се създават грешни впечатления и съмнения, които намират отражение и сред немалка част от честните и искренно вярващи поддръжници и симпатизанти на СДС. По този начин, като се разпространява масова заблуда, е възможно да се разколебае и обезвери немалка част от българските избиратели, която е против комунизма и би подкрепила със своя вот Съюза на демократичните сили.

В настоящето въпросът на въпросите е да се преодолее тази заплаха и да се разсеят тези мръсни комунистически заблуди. Нужно е те да бъдат точно формулирани и съответно обстойно изяснени, за да може с точните обяснения и с верните отговори да се противодейства на комунистическите замисли.

Ето защо по-нататък ще анализираме и ще се запознаем отблизо с основните тези, върху които се опира и навива гнусното кълбо от комунистическите измами, с което се цели да бъде дезориентирана българската демократична общественост. А те в главното са следните:

ПЪРВО. С измамна лекота се твърди, без да се държи сметка за огромните различия и специфика, че и в България, както в Литва, Полша и Унгария, ще се потвърди тенденцията за завръщането във властта на "бившите" комунисти, т.е., че комунистическата партия /БСП/ със сигурност ще спечели бъдещите избори у нас. Използват различни инсинуации - оценки и проучвания на западни наблюдатели и специалисти, както и твърдения на досегашни представители от ръководни среди на СДС, които се противопоставят на провежданата политическа линия на Националния координационен съвет /НКС/ на съюза. Това, разбира се, не учудва, защото е известна максимата, че "Експерти на Запад по отношение на бившите комунистически страни няма, съществуват само различни степени на некомпетентност". Що се отнася до нашите "демократи", няма да сгрешим, ако кажем, че това е най-обикновено предателство в полза на комунистическите престъпници. Категорично друга е истината. Досега в света няма случай, когато комунистическата партия в действително демократична страна и в условия на честни и свободни избори и при равнопоставеност да е печелила някога изборна победа. И нещо друго - и в Полша, и в Унгария по времето на тоталитарния режим се оказваше постоянно масова народна съпротива срещу комунизма, затова формално в тях не съществуваха комунистически партии. Известно е, че по времето на масовите Сталинови репресии в края на тридесетте години в СССР е унищожено изцяло ръководството на Полската комунистическа партия. След съветската окупация на страната във Втората световна война и при установяването на сателитния прокомунистически режим се формира Полска обединена работническа партия /ПОРП/. Тази партия беше създадена на основата на няколко социалистически и работнически партии. След провала на комунизма в Полша ПОРП се разпусна. В днешно време в управляващата правителствена коалиция, която спечели изборите в тази страна, както в Съюза на Полската левица така и в Селската партия, има съставни партийни формации, които стоят на противокомунистически позиции, далеч по-крайни от тази на Профсъюза "Солидарност", и са участвали активно в съпротивата срещу предишния режим. В Унгария след потушаването на противокомунистическото въстание през 1956 г. от съветските окупационни войски комунистическата партия е ликвидирана и се създава Унгарската социалистическа работническа партия /УСРП/. Показателно е, че през 1989 г. Унгария, която беше член на Варшавския договор, позволи на голям брой източногермански политически бегълци да преминат през нейната територия в Австрия и оттам в пределите на Германската федерална република. По този път беше направен първият пробив в комунистическата тоталитарна система, който доведе до окончателния й провал в Централна и в Източна Европа. Наред с това най-напред в Унгария, преди другите европейски комунистически страни, беше реално въведена многопартийна политическа система и бяха проведени демократични и свободни избори. Унгарската социалистическа партия се изгради извън УСРП на некомунистическа основа. Важно е също, че въпреки тясната рамка все пак и ПОРП, и УСРП в известен смисъл през тоталитарния режим останаха вътрешни политически организации и провеждаха политика в защита на националните интереси при наличието на съветски окупационни войски. По отношение на Литва, известна е решителната политика на нейния президент Бразаускас и управляващата Демократична партия на труда за укрепването на независимостта на страната, за изтеглянето на съветските войски, както и молбата за членство и за военни гаранции от НАТО: По този въпрос, казано обобщено, в посочените бивши социалистически държави изобщо не управляват комунистически партии, а по-точно - политически партии и партийни коалиции с лява социалистическа ориентация в западноевропейски смисъл, които нямат нищо общо с ортодоксалната комунистическа /лъжесоциалистическа/ партия у нас. И още нещо - и в трите страни огромното мнозинство от народите им е с вкоренено много силно противоруско /разбирай и противосъветско/ възпитание и житейско поведение.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ НА ДВИЖЕНИЕ "НАПРЕД, БЪЛГАРИЯ", ПРИЕТА НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /8 НОЕМВРИ 1994 Г., СОФИЯ/.


ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

Проблемът

В България липсва концепция за икономическата политика и за каквато и да било пазарна икономика. Всичко е само лозунги. Страната е в хаотично състояние на икономическа анархия и своеволия. "Структурната реформа”, "приватизацията", "социалният пазар", са само голи фрази, които при това не отчитат реалните възможности на страната и тенденциите на световната икономика. Промяната на формите на собственост не е в състояние автоматично да породи икономически растеж. Приватизацията без ясна икономическа концепция за основните ефективни направления на развитието и за външните пазари е по същество разграбване и разрушаване на националното богатство. Тия "параметри" на приватизацията и на структурната реформа всъщност означават, че страната се движи без никакви ориентири и че т.нар. "преход" е движение към пропастта.

Предложения

1. Разработването на цялостната концепция за икономическото развитие в условията на смесена икономика, изясняване на съотношението между държавното и частното предприемачество и на ролята на държавното регулиране.

2. Приватизацията върху принципите на пазарност и социални интереси. Създаването на законова уредба за свободното и защитено от държавата развитие на частната инициатива.

3. Стабилизиране на държавните предприятия и държавния сектор, който разполага с огромна материално-техническа база и осигурява заетост на населението, трябва да допринесе за възвръщането на икономическия растеж. Бедата не е в наличието на преобладаващ държавен сектор; бедата е, че той е занемарен, без частният сектор да е развит в необходимата степен.

4. Насърчаване на чуждестранните инвестиции в страната при запазване интересите на националното частно предприемачество и държавна инициатива.

5. Държавен контрол върху цените и качеството на стоките.

6. Прилагане на умерен протекционизъм във вносно-износния икономически оборот, съобразно практиката в развитите индустриални държави и националните интереси на икономическите единици.

7. Провеждането на активна регулативна политика от държавата по примера на развитите индустриални държави.

8. Полагането на грижи за подпомагане и развитие на дребното частно предприемачество, в което е заангажирана голяма част от активното население.

9. Ефективна и опростена данъчна система, диференцирана към гражданите с различни доходи.

10. Подкрепа от държавата на частните фирми и държавните предприятия в разработването и разширяването на външните пазари.

11. В българското село пълна свобода на избора за развитие на земеделските кооперации или частно фермерство, защита на селскостопанските производители от външна конкуренция, оказване на финансова помощ и кредитно облагодетелстване.

12. Последователна и безкомпромисна борба срещу корупцията, спекулата и организираната престъпност!

13. Подпомагане развитието на банковото дело, на зараждащите се финансови пазари, установяване на контрол върху финансовата система.


6. ИНФЛАЦИЯТА

Проблемът

Инфлацията е неконтролируема и нестихваща. Националният статистически институт обяви 87,3 % инфлация за деветте месеца на годината. Сега се очаква тя да достигне от 105 до 110 %. На сериозен инфлационен удар е подложена работната заплата. Нейната покупателна способност е спаднала с около 30 %. От месец август 1994 г. на практика е спряно изплащането на всякакви компенсации. Минимум 10 хил. лева месечно са необходими за храна на едно четиричленно семейство.

Главна причина за това е общото състояние на икономиката, липсата на няколко важни закона и равнището на банковата система. Тя преминава от сериозна финансова криза към упадък. Банките са в затруднено положение. Едни от тях, за да не фалират, се поддържат изкуствено, други - в истинския смисъл на банковото дело не съществуват, а трети - по няколко седмици спират плащанията. Структурата й като цяло е неперспективна. Рискът не се разпределя и поема между всички банки. Повечето са декапитализирани. Новораздадените лоши кредити достигнаха до сумата - 130 млрд. лева. Българският банкер изнесе в чужбина 1,125 млрд.$, сума, почти равна на новите заеми на България от чужбина.

Предложения

1. Анализиране и експертно оценяване състоянието на държавните банки. Реформата на банковата система да се постави на пазарна система.

2. Легална приватизация. Увеличаване на капитала на банките чрез бързо нарастване броя на дребните акционери.

3. Засилване ролята на Българска народна банка /БНБ/ и финансовите държавни органи като регулатори и контрольори. Действен банков надзор.

4. Постепенно навлизане на чуждестранните банки. Изработване на специални правила и механизми, които ще подсигурят равнопоставеност между нашите и чуждите банки. Създаване на съвместни инвестиционни проекти.


7. ПРИВАТИЗАЦИЯТА

Проблемът

Приватизацията изгуби икономическата си същност и се превърна изцяло в политическо явление. Липсва държавна политика и най-елементарна координация между органите, избрани да раздържавяват. Правителството няма ясна цел.

Отсъстват и адекватни икономически условия за нейното стартиране. Ведомствата, упълномощени да продават държавната и общинската собственост, непрекъснато се увеличават. Пропорционално на тях намалява относително броят на продадените обекти. Отношенията между Агенцията за приватизация с някои министерства и ведомства са враждебни. Резултатът е: държавата не се освободи от правата си на собственик, но се лиши от възможността да защитава интересите си в ново качество, частният сектор възникна и се разви в специфични форми - от чистата кражба до легалното прехвърляне на активи.

Предложения

1. Разработване и следване на ясна стратегия за приватизация като единен процес. Досегашният подход при финансирането както на масовата, така и на пазарната приватизация е неправилен. Международните институции, които бяха готови да отпуснат средствата за масовата приватизация, изгубиха интерес.

2. Конкретните форми и механизми на раздържавяване да отговорят на специфичните български условия - огромен външен дълг и вътрешна задлъжнялост на промишлените предприятия, нестабилни доходи на населението и нарастваща инфлация.

3. Ускоряване на малката приватизация е предпоставка за стимулиране на частната инициатива и създаване на стабилна прослойка дребни собственици, които имат реален интерес от участие в масовата приватизация.

4. Осигуряване на бърза и открита трансформация на собствеността. Изграждане на механизми, които правят процедурите необратими и независими от промените и сътресенията във властта.

5. Разработване на процедурите и документацията за участие на външни кредитори в приватизацията.


8. ЧАСТНИЯТ ПАЗАР

Проблемът

Частният пазар е ограничен. Ограничават го обезсмислената съдебна процедура, неясното и двусмислено законодателство и многобройните нормативни уредби. Легалните частници, малките и средни фирми са тероризирани от промените в Наказателния кодекс. Усилието на правителството е насочено не към "големите акули" и професионалната престъпност, а към дребните и средни частници. Фирмите и всеки, който иска да си гледа нормално работата и да оцелее, заобикалят текстовете на нормативите и дребнавия и подозрителен закон. И при най-доброто желание те не могат да бъдат спазени. Не е приет нито един от законите, даващи предимство на прохождащия частен бизнес - нито за малките и средни предприятия, нито за местната индустрия, нито за земеделския производител. Частният пазар е оставен в ръцете на мафиотските структури и едрите икономически групировки. Осъществява се геноцид спрямо малкия и среден частен бизнес.

Предложения

1. Да се приемат опростени и лесни за спазване норми, които да могат да се разберат, осмислят и съзнателно спазят от всеки.

2. Пред съда да застават само извършителите на непростими нарушения, които застрашават интересите на националната икономика.

3. Правителството да има последователна наказателна политика. Да се потърси наказателна отговорност на неизправните длъжници, които са пропилели милиони, и на фалшивите акционерни дружества.

4. Защитата на частния бизнес - първостепенна задача на държавата: приоритети за кредитиране, данъчни и банкови облекчения, преференции.

5. Установяване на ясни и точни правила на бизнеса.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ’94


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ N 260
София, 17 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Регистрация на Българска отечествена партия "Национален съюз".


Постъпило е заявление за регистрация на Българска отечествена партия /БОП/ "Националнен съюз" за регистрация за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г., подписано от председателя на партията Крум Савов Куманов. Заявлението е заведено под N 55 от 17 ноември 1994 г. в регистъра на Централната избирателна комисия.

Към заявлението са приложени: решение, взето с протокол N 10 от 15 ноември 1994 г. на ЦКИС на БОП "Национален съюз"; образци от подписите на членовете на ЦКИС на БОП "Национален съюз"; заверени преписи от решение от 19 април 1990 г. и решение от 11 февруари 1993 г. по ф.д. N 2416/1990 г. на Софийски градски съд; пълномощно от ЦКИС на Крум Куманов за представляване на партията.

Заявено е желание за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. с бюлетина с бял цвят и три хоризонтални цветни ивици - зелена, синя и жълта, и алтернативно - зелена, жълта и синя.

Централната избирателна комисия намира, че искането за регистрация на партията за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. е основателно, тъй като единствена тя е заявила посочения цвят на бюлетината, поради което на основание чл.34, ал.1, точка 3, изречение второ от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове /ЗИНПОСК/ следва да се допусне исканата регистрация с цвят на бюлетината бял и три хоризонтални цветни ивици - зелена, синя и жълта, и надпис върху нея "Българска отечествена партия "Национален съюз".

Предвид гореизложеното и на основание чл.47 във връзка с чл.34, ал.1, точка 3 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. Българска отечествена партия "Национален съюз" с цвят на бюлетината бял и три хоризонтални ивици върху нея - зелена, синя и жълта, и надпис "Българска отечествена партия "Национален съюз".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 261

София, 17 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Допълване на Ршение N 44 от 7 ноември 1994 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия Форум "Преображение"


Постъпила е молба от председателя на партията, с която моли върху бюлетината да бъде поставен надпис "Преображение".

На основание чл.47 във връзка с чл.34, ал.1, точка 3 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допълва Решение N 44 от 7 ноември 1994 г. на ЦИК, като регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. партия Форум "Преображение" с цвят на бюлетината бяла с три сини ивици и надпис върху нея "Преображение".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 262

София, 17 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на коалицията Обединение за социализъм


Постъпила е молба от Българската работническо-селска партия /БРСП/, подписано от нейния представляващ Станчо Станчев, за напускане на коалиция "Обединение за социализъм", регистрирана с Решение N 42 от 7 ноември 1994 г, изменено с Решение N 207 от 14 ноември 1994 г. на Централната избирателна комисия.

Към молбата е приложено пълномощно на председателството на БРСП за упълномощаване на председателя Станчо Иванов Станчев да представлява партията и молба, подписана от представляващия партията за самостоятелно участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г.

Искането е основателно, тъй като, видно от политическото споразумение, постигнато на 2 ноември 1994 г. между останалите четири партии, участници в коалицията, а именно Българска единна комунистическа партия, Българска селска народна партия, Българска работническа партия и Работнически младежки съюз, коалицията е отворена за присъединяване към нея и на други леви партии и движения и не съществува специален ред за освобождаване на допълнително приетите членове.

Предвид гореизложеното и на основание чл.47 във връзка с чл.34, ал.1, точка 3 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Изменя извършената регистрация на коалицията Обединение за социализъм, извършена с Решение N 207 от 14 ноември 1994 г., като регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. коалицията от политическите партии Обединение за социализъм в състав: Българска единна комунистическа партия, Българска селска народна партия, Българска работническа партия и Работнически младежки съюз с бяла бюлетина с една червена и оранжева хоризонтална ивица и надпис на нея "Обединение за социализъм".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 265

София, 17 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Определяне на организация, която да извърши компютърна обработка на резултатите от изборите за народни представители на 18 декември 1994 г.


На основание чл.34, ал.1, т.5 от ЗИНПОСК и Решение N 21 от 3 ноември 1994 г. на ЦИК Централната избирателна комисия се запозна с постъпилите материали и становища по конкурса за компютърна обработка на резултатите от изборите:

1/ оферти от кандидатите А/ Математически колектив "Избори’91" и Съюз на математиците в България и Б/ "Информационно обслужване" ЕАД;

2/ становища от избраните съгласно Решение 21 на ЦИК рецензенти, както и с мнението на Комисията по определяне на мандатите и компютърната обработка на резултатите от изборите по постъпилите материали и проведеното събеседване с кандидатите.

В две от рецензиите /А. Хачикян и К. Марков/ категорично се препоръчва кандидатът А, /в две от рецензиите А. Георгиева и Е. Божанова/ се отдава предпочитание на кандидат А със становище двата колектива да се обединят и в две от рецензиите /В. Стойчев и Д. Добрев/ двамата кандидати се оценяват еднакво с предложение да извършат обработката съвместно.

От състава на Комисията по определяне на мандатите и компютърната обработка към ЦИК шестима членове подкрепят кандидата А /и един /Б. Цанев/ - кандидата Б/. Членът на Комисията В. Коркинов споделя становище за съвместна обработка с водещ изпълнител кандидатът А/. Членовете на Комисията А. Петров и Д. Димитров са за включване на подробна разбивка на финансовите разходи по пера и дейности, което се подкрепя и от останалите членове.

След обсъждане на представените кандидатури Централната избирателна комисия

РЕШИ:

1. Възлага на Математически колектив "Избори’91" и на Съюза на математиците в България, наричан по-долу за краткост Изпълнител, да осъществи компютърната обработка на резултатите от изборите за народни представители на 18 декември 1994 г.

2. Възлага на Изпълнителя съвместно с Комисията по определяне на мандатите и компютърната обработка да представи окончателен вариант на договора между ЦИК и Изпълнителя до 21 ноември 1594 г. съгласувано с представители на Министерския съвет. Договорът да включва техническо задание, план-график на дейностите и подробна план-сметка за необходимите финансови разходи.

3. На шестимата рецензенти по конкурса, избрани съгласно Решение 21 на ЦИК и представили рецензиите си в установения от ЦИК срок, да се изплати хонорар по 3000 /три хиляди/ лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 266

София, 17 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на коалиция Политически съюз - Демократична алтернатива за Републиката.


Постъпило е заявление от коалиция Политически съюз - Демократична алтернатива за Републиката /ДАР/ за регистрация за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. , подписано от Николай Кирилов Василев, Александър Трифонов Томов, Петър Антонов Дертлиев, Александър Панайотов Каракачанов и Кирил Борисов Борисов, представляващи партиите - членки на коалицията - Алтернативна социаллиберална партия, Българска социалдемократическа партия, Гражданско обединение за Републиката, Зелена партия, Либерална партия-Перник. Заявлението е заведено под N 10 от 26 октомври 1994 г. в регистъра на Централната избирателна комисия.

Към заявлението са приложени: заверени преписи от решенията за регистрация на политическите партии - участнички в коалицията; протокол от политическо споразумение за създаване на коалицията, решение на партиите за участие в коалицията; образец от подписите на лицата, представляващи политическите партии и членки на коалицията Политически съюз - ДАР и образец от печата на коалицията. Допълнително са представени протокол N 10 от 1 ноември 1994 г., писмо N 22 от същата дата на Националния политически съвет на коалиция Политически съюз - ДАР и молбата от Кирил Борисов Борисов, председател на Либерална партия-Перник, като представляващ същата, с която моли да бъде освободен като коалиционен партьор от коалицията. Заявено е желание за участие в изборите за народни представители със зелен цвят на бюлетината и алтернативно бяла бюлетина с една зелена ивица. Допълнително със заявление от 17 ноември 1994 г. е поискано бюлетината да бъде с три розови ивици на бял фон или алтернативно - бяла с две розови ивици, разположени вертикално.

Централната избирателна комисия намира, че искането за регистрация на коалицията Политически съюз ДАР е основателно. От предложените от заявителя цветове на бюлетината, с която иска да участва в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г., следва да се уважи това за бяла бюлетина с две вертикални розови ивици, тъй като този цвят е посочен единствено от коалицията, която иска да бъде регистрирана. Претендираните зелен цвят, зелена ивица на бял фон и три розови ивици на бял фон са предоставени на Патриотичния съюз, Национално-радикалната партия и Партия "Единение", като на първата и третата по силата на посочването на цвета в по-ранен момент от този от коалицията, а по отношение на второто - по силата на предимството на запазения цвят от участието в изборите за Велико народно събрание.

Предвид гореизложеното на основание чл.47 във връзка с чл.34, ал.1, т.3 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. коалицията от политически партии Политически съюз - Демократична алтернатива за Републиката в състав Алтернативна социаллиберална партия, Българска социалдемократическа партия, Гражданско обединение за Републиката и Зелена партия с бял цвят на бюлетината и две вертикални розови линии и надпис върху нея "Политически съюз - Демократична алтернатива за Републиката".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 267

София, 17 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия Надродно движение "Ку-Ку".


Постъпило е заявление от политическата партия Народно движение "Ку-Ку", подписано от представляващия партията председател Любен Любенов Дилов, за регистрация за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под N 39 от 7 ноември 1994 г.

Към заявлението е приложено решение по фирмено дело N 20 082 от 7 ноември 1994 г. на Софийски градски съд с отбелязване, че е влязло в сила на 14 ноември 1994 г. Постъпило е и предложение от главния прокурор на Република България от 17 ноември 1994 г. за преглед по реда на надзора на посоченото решение, отправено до Върховния съд на Република България.

Заявено е желание за участие в изборите с бяла бюлетина с една, две или три жълти ивици и надпис на нея "Народно движение "Ку-Ку". Първо по време е заявено искането за бяла белатина [бюлетина?] с две жълти ивици. Същото е неоснователно, поради което следва да се откаже регистрация.

Съгласно чл.11 от Закона за политическите партии решението на съда за вписване на политиеската партия в регистъра се обнародва от "Държавен вестник" в 7-дневен срок, от който момент тя придобива качеството на юридическо лице. А според чл.13, ал.1 от същия закон обществена организация, която не е регистрирана като политическа пратия, не може да осъществява дейност на такава, включително и да участва в избори за народни представители. От служебната проверка, която Централната избирателна комисия извърши, се констатира, че в "Държавен вестник" не е извършена публикация на решението на Софийски градски съд по цитираното фирмено дело за регистрация на политическата партия Народно движение "Ку-Ку", поради което тя не е получила статут на юридическо лице и съответно не може да осъществява дейност на политическа партия.

Според чл.41, ал. 3 от ЗИНПОСК партиите, издигащи кандидатски листи за изборите за народни представители, трябва да съответстват освен на изискванията на този закон и на Закона за политическите партии. Щом като политическата партия Народно движение "Ку-Ку" не отговаря на изискванията на Закона за политическите партии - чл.11 и 13 от него, тя не може да се регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл.47 във връзка с чл.41, ал.3 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Отказва регистрация на политическата партия Народно движение "Ку-Ку" за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. с цвят на бюлетината бял с две жълти ивици.

Решението може да се обжалва пред Върховния съд на Република България в 3-дневен срок от съобщението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 268

София, 17 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Регистрация на политическа партия "Научен парламент"


Постъпило е заявление от политическата партия "Научен парламент" за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г., подписано от представляващия партията председател Стефан Николов Найденов. Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под N 51 от 14 ноември 1994 г. Към заявлението са приложени: заверен препис от решение от 11 ноември 1994 г. по фирмено дело 21 208/1994 г. на Софийски градски съд, което не е влязло в законна сила; образец от подписа на председателя на партията и образец от печата на партията, удостоверение от партия "Научен парламент". Заявено е желание за участие в изборите с бяла бюлетина с три кафяви ивици или бяла бюлетина с кафява, зелена и с кафява ивица. Първо по време е заявено искането за бяла бюлетина с три ивици: кафява, зелена и кафява. Същото е неоснователно, поради което следва да се откаже регистрация.

Съгласно чл.11 от Закона за политическите партии решението на съда за вписването на политическата партия в регистъра се обнародва в "Държавен вестник" в 7-дневен срок, от който момент тя придобива качеството на юридическо лице. А според чл.13, ал.1 от същия закон обществена организация, която не е регистрирана като политическа партия, не може да осъществява дейност на такава, включително и да участва в избори за народни представители. От служебната проверка, която Централната избирателна комисия извърши, се констатира, че в "Държавен вестник" не е извършена публикация на решението на Софийски градски съд по цитираното фирмено дело за регистрация на политическата партия "Научен парламент", поради което тя не е получила статут на юридическо лице и съответно не може да осъществява дейност на политическа партия.

Според чл.41, ал.3 от ЗИНПОСК партиите, издигащи кандидатски листи за изборите за народни представители, трябва да съответстват освен на изискванията на този закон и на Закона за политическите пратии. Щом като политическата пратия "Научен парламент" не отговаря на изискванията на Закона за политическите партии - чл.11 и 13 от него, тя не може да се регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 дехември 1994 r.

Предвид гореизложеното и на основание чл.47 във връзка с чл.41, ал.З от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Отказва регистрация на политическата партия "Научен парламент" за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. с цвят на бюлетината бял с три ивици: кафява, зелена, кафява.

Решението може да се обжалва пред Върховния съд на Република България в тридневен срок от съобщението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 269

София, 17 ноември

ОТНОСНО: Регистрация на партия Българска работническа социалдемократическа партия.


Постъпило е заявление за регистрация за учестие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. от партия Българска работническа социалдемократическа партия /БРСДП/. Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под N 16 от 27 октомври 1994 г.

Към заявлението са приложени: заверен препис от решение по ф.д. N 8968/1990 г. на Софийски градски съд. Върху заявлението е поставен образец от подписа на Манол Димитров - секретар на Българска работническа социалдемократическа партия, който е упълномощен да представлява партията при регистрацията й за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. Приложено е и писмо N 199/11 ноември 1994 г. за алтернативен цвят на бюлетината. В първоначално подаденото заявление е посочен червен цвят на бюлетината. Искането за червен цвят на бюлетината не може да бъде удовлетворено, тъй като с Решение N 57 от 9 ноември 1994 г. на Централната избирателна комисия този цвят е предоставен на Предизборна коалиция на Българска социалистическа пратия, БЗНС "Александър Стамболийски" и ПК "Екогласност". Алтернативното искане за бяла бюлетина с две червени ивици може да бъде удовлетворено, тъй като до постановяване на това решение на Централната избирателна комисия не е регистрирана такава бюлетина от партия или коалиция за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г.

Поради гореизложеното и на основание чл. 47 във връзка с чл.34, ал.1 точка 3 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. Българската работническа социалдемократическа партия с бял цвят на бюлетината с две червени ивици.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 270

София, 17 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на Християн-републиканска партия


Постъпила е молба за регистрация и обявяване за участие в изборите за народни представители за 37-о Народно събрание от Християн-републиканска пратия, подписана от председателя на партията Константин Сергей Аджаров. Молбата е заведена в регистъра на ЦИК под N 56 от 17 ноември 1994 г.

Към молбата е приложен заверен препис от Решение на Софийски градски съд от 2 ноември 1990 г. по фирмено дело N 2255 по описа на съда за 1990 г. за регистрация на Християн-републиканска партия и удостоверение от СГС за представителството на партия:
- образец от подписа на Константин Сергей Аджаров, представляващ Християн-републиканската партия;
- образец от печата на Християн-републиканската партия.

В молбата за регистрация и обявяване на участие в изборите за народни представители за 37-о Народно събрание е заявен бял цвят на бюлетината със жълта, синя, жълта ивица.

Искането е основателно, тъй като Християн-републиканската партия е участвала със същия цвят на бюлетината в изборите за Велико народно събрание, поради което намира приложение разпоредбата на чл.34, ал.1, т.3 изр. трето от ЗИНПОСК.

Предвид гореизложеното и на основание чл.47 във връзка с чл. 34, ал.1, т.3 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. Християн-републиканска партия с бяла бюлетина с жълта, синя и с жълта хоризонтална ивица и надпис на бюлетината "Християн-републиканска партия".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ПОПРАВКА НА ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

В решение N 254 на ЦИК от 16 ноември 1994 г. относно регистрацията на коалиция Конфедерация Български земеделски народен съюз - Национален блок "Търновска конституция" да се направят следните поправки:

- на стр. 2, ред 12 и ред 14 думите "Български земеделски народен съюз" да се четат "Български земеделски младежки съюз";

- на стр.2, ред 21 думите "партиите" да се четат "Български земеделски народен съюз "Врабча-1" /Димитър Гичев/';

- на стр.3, ред 20 думите "Съюза за Търновска конституция" да се чете "Съюза за Търновска конституция /младежи/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


16:30:00
21.11.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчев[а] - деж. ред.
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!