21 ноември 1990

СОФИЯ, 21 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА                                       БРОЙ 230 /248/

СОФИЯ, 21 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОТЕСТА НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ И ПРИСЪЕДИНИЛИТЕ СЕ НА БЛОКА ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВЕН ПРЕД ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И РЪКОВОДСТВОТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


 
П Р О Т Е С Т:

ПРЕД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ /ПРЕЗИДЕНТ/ НА РЕПУБЛИКАТА,
ПРЕД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ,
ПРЕД РЪКОВОДСТВОТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ЗА ТЕХНИТЕ И НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИМ СЪВЕТНИЦИ ДЕЙСТВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ПРЕХОДЕН ПЕРИОД НА БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ПРОГРАМА "РАН-ЪТ"/, ИЗРАЗЯВАЩИ СЕ В:

1. НЕРАЗГЛАСЯВАНЕ И НЕПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА "РАН-ЪТ" МЕЖДУ ГРАЖДАНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ, ЗА КОИТО, КАКТО ПОДЧЕРТАВАТ САМИТЕ АВТОРИ, ТЯ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА;

2. ЗАТВАРЯНЕ НА КРЪГА ЗА КОНТАКТИ С АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП, ДОПУСНАТО ОТ САМООБЯВИЛИ СЕ ЕКСПЕРТИ, ТЯСНО СВЪРЗАНИ С ОПРЕДЕЛЕНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ;

3. ОПИТИ ЗА ИЗОПАЧЕНО ИНТЕРПРЕТИРАНЕ И КОМПИЛИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА "РАН-ЪТ", ВОДЕЩИ ДО НЕЙНОТО ДИСКРЕДИТИРАНЕ» ПРЕДИ ДА Й БЪДЕ ДАДЕНА ГЛАСНОСТ;

4. ФАКТИЧЕСКО ЗАТЪМНЕНИЕ ОТ СТРАНА НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПЕЧАТ, РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЪЩНОСТТА НА ПРОГРАМАТА "РАН-ЪТ";

5. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ, КОИТО СИЛНО ЗАТРУДНЯВАТ И ПРАВЯТ ДОРИ НЕВЪЗМОЖНО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА "РАН-ЪТ";

6. БЕЗДЕЙСТВИЕ И НЕВЗИМАНЕ НА МЕРКИ ЗА ДАВАНЕ НА КОНСТРУКТИВНА НАСОЧЕНОСТ НА ОСНОВАТЕЛНИТЕ ПРОТЕСТИ НА ЗАСЕГНАТИТЕ СОЦИАЛНИ ГРУПИ /СТУДЕНТИ, РАБОТНИЦИ, ИНТЕЛИГЕНЦИЯ, РЕЛИГИОЗНИ И ДРУГИ ОБЩНОСТИ/.

ПРЕДСТАВЯЙКИ ТОЗИ ПРОТЕСТ, ИНИЦИАТИВНИЯТ КОМИТЕТ НА БЛОКА ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ И ПРИСЪЕДИНИЛИТЕ СЕ

РЕШИТЕЛНО НАСТОЯВАТ

1. ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА НЕ РАЗГЛЕЖДА ВЪПРОСА ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО, ПРЕДИ ДА СЕ Е ПРОИЗНЕСЛО ПО ПРОГРАМАТА "РАН-ЪТ".

2. ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА НАЛОЖИ НЕЗАБАВНО МОРАТОРИУМ ВЪРХУ ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ, ПОДКОПАВАЩИ УСПЕХА НА ПРОГРАМАТА "РАН-ЪТ". ПРОВЕЖДАНИТЕ В МОМЕНТА ТАКА НАРЕЧЕНИ ПАЗАРНИ СТЪПКИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ВОДЯТ НАЦИЯТА КЪМ ГИБЕЛ НА БАЗАТА НА ЕДНА БАНКРУТИРАЛА ПРОГРАМА.

3. ПРАВИТЕЛСВОТО ДА РАЗМНОЖИ НЕЗАБАВНО ПРОГРАМАТА "РАН-ЪТ" И ДА Я ПРЕДОСТАВИ БЕЗПЛАТНО НА НАЙ-ШИРОКИ СЛОЕВЕ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО.

4. ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ЗАДЪЛЖИ НАЦИОНАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ДА ДАДАТ ПРЕДИМСТВО В ПРЕДАВАНИЯТА СИ НА РАЗЯСНЯВАНЕТО ПРЕД ШИРОКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ НА ДВЕТЕ ДОСЕГА ПРЕДСТАВЕНИ ПРОГРАМИ - ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА И ТАЗИ НА ЕКИПА РАН - ЪТ.
ЗА ЦЕЛТА ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ЛИМИТ ОТ ЕМИСИИТЕ НА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА В РАЗМЕР НЕ ПО-МАЛКО ОТ ТРИ ЧАСА ДНЕВНО В ПОДХОДЯЩИ ЧАСОВЕ.

5. ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ПРЕПОРЪЧА НА ПЕЧАТА ДА ПОПУЛЯРИЗИРА ПРОГРАМАТА "РАН-ЪТ".

6. ДА СЕ ОТПРАВИ ОФИЦИАЛНА ПОКАНА ДО ГОСПОДАТА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ПОСТОЯНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ /ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ/ НА ЕКИПА В БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗЯСНЯВАНЕТО, ПРИЛОЖЕНИЕТО И АВТОРСКИЯ НАДЗОР НА ПРОГРАМАТА "РАН-ЪТ", АКО ТЯ СТАНЕ ОСНОВА НА ПРОГРАМА ЗА НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ.

НАСТОЯЩИЯТ ПРОТЕСТ ОСВЕН НА АДРЕСАТИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ В СТРАНАТА И ИЗВЪН НЕЯ, НА ВСИЧКИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ, НА ВСИЧКИ ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ В ЧУЖБИНА, С КОЕТО БЛОКЪТ ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ ПРЕСЛЕДВА ДВЕ ОСНОВНИ ЦЕЛИ - ДА ПОЛУЧИ НАИСТИНА ШИРОКА ПОДКРЕПА ЗА ПРОГРАМАТА "РАН-ЪТ" И ДА ДОПРИНЕСЕ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕТО НА ОБСТАНОВКАТА В СТРАНАТА.

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ И ПРИСЪЕДИНИЛИ СЕ:
ЯНКО ЯНКОВ, АХМЕД ДОГАН, НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ, МИШО ВЪЛЧЕВ, АСЕН КАНТАРДЖИЕВ, ИЛИЧ ЦВЕТКОВ, ЙОРДАН ГАНЕВ, НИКОЛАЙ БЛИЗНАКОВ, ИВАН ЕДИСОНОВ, КУЗМАН КУЗМАНОВ И ИЛИЯ СИПСЕВ

СОФИЯ, 20 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 21 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА БЮЛЕТИНА НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА".


ДО 17 ЧАСА НА 20 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА СА ВОДЕНИ РАЗГОВОРИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА", АЛТЕРНАТИВНА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, АЛТЕРНАТИВНО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ, НЕЗАВИСИМО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ. ВСИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕКЛАРИРАХА БЕЗРЕЗЕРВНАТА ПОДКРЕПА НА ОБЩАТА СТАЧКА И ЩЕ ПРИЗОВАТ ЧЛЕНОВЕТЕ СИ ДА УЧАСТВАТ СТАЧНИТЕ ДЕЙСТВИЯ.

СЪЗДАДЕНИ СА СТАЧНИ КОМИТЕТИ ВЪВ ВСИЧКИТЕ 21 ОТРАСЪЛА.

СТАЧНИ КОМИТЕТИ И ГОТОВНОСТ СЕ ОСИГУРЯВАТ В МИХАЙЛОВГРАД, ВИДИН, ВАРНА, БЛАГОЕВГРАД, КЮСТЕНДИЛ, КАРЛОВО, ПАЗАРДЖИК, ЛОВЕЧ, БУРГАС, КАЗАНЛЪК, ГАБРОВО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ПЛЕВЕН, ПЛОВДИВ, МАДАН, АСЕНОВГРАД.

ПОЛУЧЕНА Е ПОДДРЪЖКА ОТ САЩ, ФРАНЦИЯ, БЕЛГИЯ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ:
Д-Р КРЪСТЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 21 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


ИЗМИНАЛИТЕ ТРИ ДНИ НА ОБЩОНАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ СРЕЩУ БЕЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ЯСНО ПОТВЪРДИХА ЕДИННАТА НИ ПОЛИТИЧЕСКА ВОЛЯ:

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА Г-Н АНДРЕЙ ЛУКАНОВ ТРЯБВА ДА ПОДАДЕ ОСТАВКА!

ТОВА НЕ Е ЛОЗУНГ, ВНУШЕН НА НАШИТЕ СЪМИШЛЕНИЦИ ОТ ДЕСЕТКИТЕ ПРЕПЪЛНЕНИ ПЛОЩАДИ, А СПОНТАНЕН ВЪЗГЛАС НА НАРОДНОТО НЕДОВОЛСТВО. СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВА СВОЯТА ГОТОВНОСТ ДА ПОЕМЕ ОТГОВОРНОСТТА ЗА СЪДБИНИТЕ НА ИЗСТРАДАЛОТО В ДЕСЕТИЛЕТИЯТА НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ТОТАЛИТАРИЗЪМ ОТЕЧЕСТВО. НИЕ ПОВЕЧЕ НЕ СМЕ В СЪСТОЯНИЕ ДА СДЪРЖАМЕ СПРАВЕДЛИВИЯ ПРОТЕСТ НА НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ.

КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ СЕ ЗАПОЗНА С ИСКАНИЯТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ЗА ОСТАВКАТА НА Г-Н ЛУКАНОВ И ИЗЦЯЛО ПОДКРЕПЯ ОБЯВЕНАТА ОТ КОНФЕДЕРАЦИЯТА СТАЧНА ГОТОВНОСТ. В ЗАВИСИМОСТ ОТ РАЗВИТИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА СЛЕД ЧЕТВЪРТЪК 22 НОЕМВРИ Т.Г. КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЩЕ НАПРАВИ НОВА ДЕКЛАРАЦИЯ.

СОФИЯ, 20 НОЕМВРИ 1990 Г.                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 21 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕНТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/ КЪМ БЪЛГАРСКОТО ХРИСТИЯНСКО НАСЕЛЕНИЕ ОТ КЪРДЖАЛИЙСКИЯ КРАЙ.


СКЪПИ СЪНАРОДНИЦИ,

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВАС С ЯСНОТО СЪЗНАНИЕ, ЧЕ СИТУАЦИЯТА, В КОЯТО СЕ НАМИРАТЕ, Е КРИТИЧНА. СЛЕД ИЗМЕНЕНИЕТО НА ЗАКОНА ЗА ИМЕНАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НАПРЕЖЕНИЕТО, КОЕТО СЕ СЪЗДАДЕ В РАЙОНА НА КЪРДЖАЛИ, СЕ УВЕЛИЧАВА.

НИЕ ДОБРЕ РАЗБИРАМЕ, ЧЕ ИМЕННО ТОВА ВИ КАРА ДА СТИГНЕТЕ ДО ТРУДНОТО РЕШЕНИЕ ДА СЕ ИЗСЕЛИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ. КАКТО И ФАКТА, ЧЕ ОПТИМИСТИЧНИТЕ ДУМИ В ТАКАВА СИТУАЦИЯ НЕ СА ЛЕСНИ ЗА ИЗРИЧАНЕ. НО НИЕ ВИ ЗАСВИДЕТЕЛСТВАМЕ НАШАТА КАТЕГОРИЧНА ПОДКРЕПА.

НЯМА ДА ВИ ГОВОРИМ С ИЗЛИШНА БОДРОСТ. ВРЕМЕНАТА, КОИТО ВИ ОЧАКВАТ, СА ТЕЖКИ. НО ИМЕННО СЕГА Е МОМЕНТЪТ ДА УСТОИТЕ. АКО ВИЕ НАПУСНЕТЕ БЪЛГАРИЯ, ЩЕ ИЗЛЕЗЕ, ЧЕ СЕГАШНИЯТ ПАРЛАМЕНТ И ПОЛИТИЦИТЕ, КОИТО ИЗВЪРШИХА ПРЕСТЪПНО ПРЕДАТЕЛСТВО ПРЕД ОТЕЧЕСТВОТО, СА ПО-СИЛНИ ОТ ВАС, ОТ ВСИЧКИ НАС - МИЛЕЕЩИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ. ВИЕ СТЕ НАРОДЪТ И ЗАТОВА ТРЯБВА ДА ОСТАНЕТЕ. А ПОЛИТИЦИТЕ И ПАРЛАМЕНТЪТ СА ВРЕМЕННИ. НЕКА ПОКАЖЕМ НА ДЕПУТАТИТЕ, ЧЕ СМЕ ПО-СИЛНИ И С ПОВЕЧЕ ДОСТОЙНСТВО ОТ ТЯХ.

СЕГА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВИЖДА ЕДИНСТВЕНИЯ ИЗХОД В ПРОВЕЖДАНЕТО НА НОВИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ. И НЕКА ТОЗИ АПЕЛ НИ ОБЕДИНИ. ТРЯБВА ДА СЕ ПРОМЕНИ ПАРЛАМЕНТЪТ, ЗА ДА СЕ ПРОМЕНИ ПОЗОРНИЯТ И УНИЗИТЕЛЕН ЗА НАЦИОНАЛНОТО НИ ДОСТОЙНСТВО ЗАКОН ЗА ИМЕНАТА.

ГЛАВЕН ПАРТИЕН ОРГАНИЗАТОР НА БНДП:
БОБЯН АНГЕЛОВ

СОФИЯ, 20 НОЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 21 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО КЪМ ГРАЖДАНСТВОТО НА КЪРДЖАЛИ И КЪМ ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД ОТ ИМЕТО НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ /ОКЗНИ/.


СЕСТРИ И БРАТЯ СЪНАРОДНИЦИ,

НАСТАНА ВРЕМЕТО ТРЕВОЖНО ДА БИЕМ КАМБАНА, ЧИЙТО ЗВУК ДА ОТЕКНЕ ВЪВ ВСЯКО БЪЛГАРСКО СЪРЦЕ. ОТЕЧЕСТВОТО НИ, ДОВЕДЕНО ДО СТРАШНА ГОЛГОТА, СЕ МЯТА В КРЪСТНИ МЪКИ.

ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ОБЕЗКРЪВЕН, НАРОДЪТ НИ ОЧАКВАШЕ С УПОВАНИЕ РАБОТАТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ЗАЩОТО СМЯТАШЕ, ЧЕ НАЙ-СЕТНЕ СЪДБИНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ЩЕ БЪДАТ РЕШАВАНИ ОТ ИСТИНСКИ НАРОДНИ ИЗБРАНИЦИ.

ПОТОПИХМЕ СЕ В ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ И Я ПРЕЖИВЯХМЕ ПО РАЗЛИЧЕН НАЧИН. В ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ НАС ПРОГОВОРИХА ПАРТИЙНИТЕ ПРИСТРАСТИЯ И ДОВЧЕРАШНИ ПРИЯТЕЛИ И КОЛЕГИ СЕ ОЗОВАХА ПРЕД РАЗЛИЧНИ ТРИБУНИ, ОТСЯВАЙКИ РАЗЛИЧНИ ПЛАТФОРМИ. И АКО Е ИМАЛО РАЗЕДИНЕНИЕ СРЕД НАС, НИЕ ВЯРВАМЕ, ЧЕ ТО Е РОЖБА НА НОВОТО, КОЕТО ВСИЧКИ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ВКУСИХМЕ. А ИНАЧЕ ОНОВА, КОЕТО НИ СЪБРА В ЕДНО, Е МИСЪЛТА ЗА ЕДИННА И ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ. ДА СИ ПРИПОМНИМ, ЧЕ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ЗАСТАНАХА ЗАД КРИЛАТАТА ПАТРИОТИЧНА МИСЪЛ: "БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО!"

НО ТАЗИ КРИЛАТА МИСЪЛ НЕ ЛИТНА. НЕКА СИ СПОМНИМ С КАКВО УПОВАНИЕ ЧАКАХМЕ ДОКУМЕНТ СЛЕД ЯНУАРСКОТО НИ НЕДОВОЛСТВО. ДОКУМЕНТ, КОЙТО ДА ГАРАНТИРА СИГУРНОСТТА НИ В ТАКИВА РЕГИОНИ КАТО НАШИЯ, ДА ГАРАНТИРА СУВЕРЕНИТЕТА НА БЪЛГАРИЯ.

НА 15 ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА ПОЛИТИЧЕСКИЯТ КОНСЕНСУС НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СИЛИ РОДИ ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС - ПЪРВАТА ХАРТА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ТРАЙНО ОТСТОЯВАНА НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА. И ГОРДОСТ, И ОБЛЕКЧЕНИЕ НИ ИЗПЪЛНИХА, ЗАЩОТО ПОЯВАТА НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ БЕШЕ И НАША РОЖБА, ЧИЕТО ЗАЧЕВАНЕ БЕШЕ ПРЕЗ "ГОРЕЩИЯ ЯНУАРИ".

ОТТОГАВА ИЗМИНАХА ДЕСЕТ МЕСЕЦА. ВМЕСТО МНОЖЕНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ, ПОДПЛАТЯВАЩИ СПОКОЙСТВИЕТО НИ И ЖЕЛАНИЕТО НИ ЗА СЪЗИДАТЕЛЕН ТРУД, ЗАПОЧНАХА ДА СЕ МНОЖАТ ОТРЯЗЪЦИТЕ, ИЗКЛЮЧВАЩИ ТОЧКА СЛЕД ТОЧКА ОТ ДЕКЛАРАЦИЯТА. НА ВСЕКИ ПОДОБЕН АКТ НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ НА КЪРДЖАЛИ, РЕАГИРАХМЕ С ВСИЧКИ ПАРЛАМЕНТАРНИ И ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИ ФОРМИ НА БОРБА, НО ОСВЕСТВЯВАНЕТО НЕ ДОЙДЕ. ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА СМЕ СВИДЕТЕЛИ НА ДЕСТРУКТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, А ДРАСТИЧНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТОВА СА ПОРЕДНИТЕ ОТСТЪПКИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРЕД НАТИСКА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/.

НИЕ СЕ ПИТАМЕ: КЪДЕ ЖИВЕЕМ, ТА БЪЛГАРИТЕ ОТ КЪРДЖАЛИЙСКИЯ РАЙОН, А ТАКА СЪЩО И ОТ СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ СЕ ЧУВСТВУВАТ КАТО ЕМИГРАНТИ В СОБСТВЕНАТА СИ СТРАНА? КАКВА Е ТАЗИ ДЪРЖАВА, В КОЯТО СЕ ПРИЗНАВА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕТНИЧЕСКА И РЕЛИГИОЗНА ОСНОВА, ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО СЕ НАГЪРБВА С РОЛЯ НА УМИРОТВОРИТЕЛНА ИЛИ ЗАПЛАШИТЕЛНА СИЛА В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА НИ.

ОПАСНОСТТА ОТ "КОСОВИЗАЦИЯ” В СТРАНАТА НИ Е ВЕЧЕ ФАКТ. ТЯ Е НАПРАГА НИ, ТЯ Е ТУМОР, КОЙТО, ПОДХРАНВАН ОТ ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ СОКОВЕ, ЩЕ РАЗПРОСТРЕ ТВЪРДЕ БЪРЗО ФАТАЛНИТЕ СИ МЕТАСТАЗИ.

ЕТО ЗАЩО ОБЩОНАРОДНИЯТ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ /ОКЗНИ/ И РЕГИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОМИТЕТА ПРИЗОВАВАТ ЖИТЕЛИТЕ НА КЪРДЖАЛИ КЪМ ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ. ИЗБОРЪТ Е ВЪПРОС НА ЛИЧНОСТНА ПОЗИЦИЯ, КОЯТО ВСЕКИ ОТ НАС БИ МОГЪЛ ДА ОТСТОЯВА И ДА ПОЕМЕ ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ.

НЯМАМЕ ДРУГ ПЪТ ОСВЕН ПЪТЯ НА ВСЕОБЩИЯ ГРАЖДАНСКИ ПРОТЕСТ.

КЪРДЖАЛИ, 19 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 21 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА".


БРАТЯ И СЕСТРИ, СВОБОДНИ БЪЛГАРИ,

ОТЕЧЕСТВОТО ПРЕЖИВЯВА ТЕЖКИ ДНИ. ВЕЧЕ НЯМА СЪМНЕНИЕ, ЧЕ СТРАНАТА СЕ НАМИРА В СЪСТОЯНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА, ПРОВОКИРАНА! ОТ ДЕЙСТВИЯТА И БЕЗДЕЙСТВИЯТА НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА БКП И НЕЙНИЯТ ПРАВОПРИЕМНИК БСП. ВИНОВНИ ЗА СЕГАШНОТО СЪСТОЯНИЕ ВСЕ ОЩЕ НЯМА. НЕЩО ПОВЕЧЕ: ВИНАТА СЕ ПРЕХВЪРЛЯ ВЪРХУ "ЕКСТРЕМИСТИТЕ" ОТ ОПОЗИЦИЯТА.

ПРЕДИ ПОВЕЧЕ ОТ ГОДИНА В СВОЯТА ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОФСЪЮЗ "ПОДКРЕПА" ПРЪВ ИЗДИГНА ДЕВИЗА "СТОПАНСКА СИГУРНОСТ И СОЦИАЛНА
СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА ВСИЧКИ, СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО ЗА ВСЕКИ." ГОДИНА СЛЕД ИЗЛИЗАНЕТО НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НЕ СА ИЗПЪЛНЕНИ НАШИТЕ ОСНОВНИ ИСКАНИЯ. В ТЯХ СЕ СЪДЪРЖАТ ОБЩИТЕ ПРИНЦИПИ НА ПАЗАРНАТА РЕФОРМА, КАКТО И МЕХАНИЗМИТЕ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ СЛОЕВЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО:

- УСТАНОВЯВАНЕ НА МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА, СЪОТВЕТСТВАЩА НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА, С КОИТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ОСИГУРЕНО НОРМАЛНО ЧОВЕШКО СЪЩЕСТВУВАНЕ;

- РЕФОРМИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ С УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВАТА, РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ТРУДЕЩИТЕ СЕ;

- НОВА ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА С ДЪРЖАВНО ПОДПОМАГАНЕ НА САМОТНИ СТАРИ ХОРА, ИНВАЛИДИ И МНОГОДЕТНИ СЕМЕЙСТВА, ЖИВЕЕЩИ НА СВОБОДЕН НАЕМ;

- ВЪВЕЖДАНЕ НА ЧЕРТА НА БЕДНОСТТА, СЪОБРАЗЕНА С ДОХОДИТЕ И ИМУЩЕСТВЕНОТО СЪСТОЯНИЕ;

- РАДИКАЛНО РАЗШИРЯВАНЕ НА ФОРМИТЕ НА СОБСТВЕНОСТ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И СТИМУЛИРАНЕ НА ФЕРМЕРСКИЯ НАЧИН НА ПРОИЗВОДСТВО;

- ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ЛИКВИДИРАНЕ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА АНТИЕКОЛОГИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА.

КАТО УСЛОВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТАЗИ НАША ПРОГРАМА НИЕ ИСКАХМЕ НАРОДЪТ ДА БЪДЕ ИНФОРМИРАН ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО РЕДИЦА ПЕРА НА БЮДЖЕТА: ВОЕННИТЕ РАЗХОДИ; БЮДЖЕТА НА ОРГАНИТЕ ЗА СИГУРНОСТ И МИЛИЦИЯТА; БЮДЖЕТИТЕ НА БКП И НЕЙНИТЕ САТЕЛИТНИ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ.

НИЩО ОТ ТОВА НЕ БЕ СТОРЕНО. ДОКОЛКОТО ИМА ИЗНЕСЕНИ ДАННИ, ТЕ НЕ ОТГОВАРЯТ НА ИСТИНАТА. НАСТОЯЩИЯТ ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ, ОПОВЕСТЕН ОТ ПРЕМИЕРА АНДРЕЙ ЛУКАНОВ, НЕ Е СЪИЗМЕРИМ С РЕАЛНИЯ НАЦИОНАЛЕН ДОХОД, В КОЙТО СЕ ОГЛЕЖДАТ УСИЛИЯТА НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ В СТРАНАТА. ПОСЛЕДНИЯТ ОПИТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ВДИГАНЕ НА ЦЕНИТЕ И МЕХАНИЧНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ДЕФИЦИТ ОЩЕ ВЕДНЪЖ ПОКАЗА, ЧЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА УПРАВЛЯВАЩАТА ПАРТИЯ СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ ПРИНЦИПА НА ДОСКОРОШНИЯ АВТОРИТАРЕН РЕЖИМ - "СЛЕД НАС И ПОТОП." ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА ЩЕ ОТНЕСЕ НЕ САМО СПЕСТЯВАНИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, НЕ САМО ТЕХНИТЕ ПОКУПАТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ, НО И ЩЕ ДОРАЗВИЕ ОКОНЧАТЕЛНО СТОПАНСКИТЕ СТРУКТУРИ В БЪЛГАРИЯ.

ВСЛЕДСТВИЕ НА ТОВА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ВЕЧЕ ЗАСТРАШИТЕЛНО Е СЛЯЗЛА ПОД ЧЕРТАТА НА БЕДНОСТТА. НИЕ НЯМА ДА ДОПУСНЕМ ЕДНА ПАРТИЯ, КОЯТО ГОДИНИ НАРЕД ВОЮВА СРЕЩУ ДУХОВНИТЕ УСТОИ НА СОБСТВЕНИЯ СИ НАРОД, СЕГА ДА ПРИСТЪПИ И КЪМ НЕГОВОТО ФИЗИЧЕСКО УНИЩОЖАВАНЕ.

ВТОРОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА АНДРЕЙ ЛУКАНОВ - ИЗРАЗИТЕЛ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА БКП/БСП, ИЗЧЕРПИ ОКОНЧАТЕЛНО ДОВЕРИЕТО НА КРЕДИТ. ОТТУК НАСЕТНЕ ВСЕКИ ЧАС НА НЕГОВОТО УПРАВЛЕНИЕ НОСИ УГРОЗА ЗА СТРАНАТА ЗА МЕСЕЦИ НАРЕД. ДОЙДЕ ВРЕМЕ БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ В ЛИЦЕТО НА СДС И НЕГОВИТЕ СЪЮЗНИЦИ ДА ПОЕМАТ УПРАВЛЕНИЕТО И ДА ИЗВЕДАТ БЪЛГАРИЯ ОТ СЪСТОЯНИЕТО, В КОЕТО СЕ НАМИРА. КАТО СТОИМ ТВЪРДО ЗАД ТОВА НАШЕ УБЕЖДЕНИЕ, НИЕ, ОСНОВОПОЛОЖНИЦИТЕ НА СВОБОДНОТО СИНДИКАЛНО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ, НИЕ, КОИТО ПЪРВИ ИЗДИГНАХМЕ ПРИНЦИПИТЕ ЗА СТОПАНСКА И СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ, ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ ВАС, СВОБОДОМИСЛЕЩИТЕ ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ, ДА ПОДКРЕПИТЕ НАШЕТО ОСНОВНО ИСКАНЕ:

ОСТАВКА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА БКП/БСП.

ОБЯВЯВАЙКИ СТАЧНА ГОТОВНОСТ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ И ТЕРИТОРИАЛНИТЕСТРУКТУРИ НА КТ "ПОДКРЕПА" В ЦЯЛАТА СТРАНА, НИЕ ЗАЯВЯВАМЕ:

АКО ИСКАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ИЗРАЗЕНО ПРЕЗ МИНАЛАТА СЕДМИЦА НА МИТИНГИ И ДЕМОНСТРАЦИИ, НЕ БЪДЕ УДОВЛЕТВОРЕНО, ТО ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ОБЩАТА СТАЧКА ЩЕ ПАДНЕ ВЪРХУ ОНЕЗИ, КОИТО ДОВЕДОХА СТРАНАТА ДО ПЪЛНА СОЦИАЛНА И ПОЛИТИЧЕСКА ПАРАЛИЗА.

ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЛУКАНОВ НЕ ПОДАДЕ ОСТАВКА, ПРИЗОВАВАМЕ ВИ ОТ 26 НОЕМВРИ ДА НАПУСНЕТЕ РАБОТНИТЕ СИ МЕСТА И ДА ЗАЩИТИТЕ УСТОИТЕ И БЪДЕЩЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА В СТРАНАТА.

БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!

СОФИЯ, 19 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА      НАЦИОНАЛЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ КТ "ПОДКРЕПА"

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 21 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПИСМО НА СИМЕОН ВТОРИ ТЪРНОВСКИ ДО СТУДЕНТСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ "МЛАДА ДЕМОКРАЦИЯ".


ДРАГИ МИ СТУДЕНТИ,

ПРОТЕСТНИТЕ ГЛАСОВЕ ЗАЧЕСТИХА И КРИТИКИТЕ СЕ УСИЛВАТ. МНОГО СЪНАРОДНИЦИ, ГРУПИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ ИЗКАЗВАТ СВОЕТО НЕГОДУВАНИЕ ЗАЕДНО С ВАС ОТНОСНО НЯКОИ ТОЧКИ И ТЕМИ НА ВАШАТА ДЕКЛАРАЦИЯ КАТО НАПРИМЕР:

- БАВНИЯ РИТЪМ В ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО НАЛЕЖАЩИТЕ ВЪПРОСИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА И ГАРАНЦИИ ЗА ЧУЖДИТЕ ИНВЕСТИЦИИ;

- ЗЛОУПОТРЕБА ПРИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА МЕДИЦИНСКАТА ПОМОЩ, ПОЛУЧЕНА ОТ ЧУЖБИНА;

- ПРОТАКАНЕТО В ПОДХОДА КЪМ ДЕПОЛИТИЗАЦИЯТА В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.

ТОВА СА ВЪПРОСИ, КОИТО ВЪЛНУВАТ И МЕН, ТАКА ЧЕ СПОДЕЛЯМ ВАШИТЕ ЛЕГИТИМНИ СТРЕМЕЖИ И АСПИРАЦИИ, КОИТО РАЗБИРА И ПОДДЪРЖА БОЛШИНСТВОТО НА НАШИЯ НАРОД.

ЗАКОННИТЕ ПЪТИЩА СА ЗАДРЪСТЕНИ, ИМА И СА ДОПУСТИМИ ДРУГИ НАЧИНИ НА ДЕЙСТВИЕ, КАКТО МИРНОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ И СТАЧНИ АКЦИИ, КАКТО ТАЯ НА СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ". В ИСТОРИЯТА ТОВА СЕ Е СЛУЧВАЛО МНОГО ПЪТИ. НАБЛЯГАМ АКЦЕНТА НА МИРНИ, ЗА ДА СЕ ИЗБЯГНАТ НЕПРЕДВИДИМИТЕ И НЕЖЕЛАНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД НАСИЛИЕ.

ВЯРВАМ И СЕ НАДЯВАМ, ЧЕ ВАШАТА ИНИЦИАТИВА ЩЕ ПОСТИГНЕ ЖЕЛАНИТЕ И ЕФЕКТИ И ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЩЕ ЗАКРАЧИ ЧАС ПО-СКОРО КЪМ ИСТИНСКИ РЕФОРМИ, ЧРЕЗ НАЦИОНАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ И СЪГЛАСИЕ ЩЕ ДОСТИГНЕМ ОБНОВЛЕНИЕТО, КОЕТО БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ ОЧАКВАТ.

СИМЕОН ВТОРИ ТЪРНОВСКИ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 21 НОЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ "СПАСЕТЕ ОТЧУЖДЕНАТА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ" НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ЗАЩИТА НА ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ ЗАКОНА ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЕДРАТА ГРАДСКА ПОКРИТА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ. ДОКУМЕНТЪТ Е ВНЕСЕН ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Е ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ОНЕЗИ ЧЛЕНОВЕ ОТ УКАЗ 56 ЗА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ, КОИТО ПРЕЧАТ НА РАЗГРЪЩАНЕТО НА МАЛКАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ В СТРАНАТА. С ТОЗИ ЗАКОНОПРОЕКТ СЕ ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ ОТМЕНЕН МОРАТОРИУМЪТ, ПРИЕТ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ С РЕШЕНИЕ ОТ 28 АВГ. 1990 Г. /ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 69/1990/, С КОЙТО СЕ СПИРА ПРОДАЖБАТА НА "ОДЪРЖАВЕНИ ПО ЗАКОНА ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЕДРАТА ПОКРИТА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ И ВИЛИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ДЪРЖАВНО И ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО". ТАЗИ ЗАЩИТНА МЯРКА, ПРЕДПРИЕТА ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРЕДИ ТРИ МЕСЕЦА, СПАСИ ТОГАВА ОТ ХИЩНИЧЕСКО РАЗГРАБВАНЕ ИМОТИТЕ НА СТОТИЦИ ХИЛЯДИ ОГРАБЕНИ ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННО БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ИМОТИТЕ НА КОИТО СА ВСЕ ОЩЕ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ И МОГАТ ДА ИМ БЪДАТ ВЕДНАГА ВЪРНАТИ, СЛЕД КАТО ЗАКОНЪТ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЕДРАТА ГРАДСКА ПОКРИТА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ БЪДЕ ОБЯВЕН ЗА НИЩОЖЕН. ТОВА ОТМЕНЯНЕ ОБАЧЕ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО В БЛИЗКО БЪДЕЩЕ, ТЪЙ КАТО СЕГА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА ПО ПРИОРИТЕТ ДРУГИ ПО-ВАЖНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАКОНИ.

ОТМЯНАТА НА МОРАТОРИУМА ЩЕ ПРЕДИЗВИКА НЕЗАБАВНАТА ПРОДАЖБА НАИМЕННО ТЕЗИ ИМОТИ, В ЗАЩИТА НА КОИТО БЕ ПРИЕТ ТОЗИ МОРАТОРИУМ, И ШЕ ХВЪРЛИ ПЕТНО ВЪРХУ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА САМОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. ТАЗИ ОТМЯНА ЩЕ СТАНЕ СЪЩО ТАКА ПРИЧИНА ИЗВЕДНЪЖ ВСИЧКИ ЗАКОННИ СОБСТВЕНИЦИ НА ОТЧУЖДЕНИТЕ ИМОТИ ДА ЗАГУБЯТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПОЛУЧАТ ОТНОВО НАСЛЕДЕНИТЕ ОТ РОДИТЕЛИТЕ СИ ЖИЛИЩА, МАГАЗИНИ И ДРУГИ, ПРИДОБИТИ С ЧЕСТЕН ТРУД И СПЕСТЯВАНИЯ, КАКВАТО ВЪЗМОЖНОСТ СА ИМАЛИ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЕДРАТА ГРАДСКА ПОКРИТА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 1948 Г. ДОСЕГА, ДОКАТО ТЕЗИ ИМОТИ СА ОСТАНАЛИ ДЪРЖАВНИ, ТЪЙ КАТО СЛЕД ПРОДАЖБАТА ИМ ТЕ ЩЕ СТАНАТ СОБСТВЕНОСТ НА ТРЕТИ "ДОБРОСЪВЕСТНИ"/?/ СОБСТВЕНИЦИ.

ВСИЧКИ ТЕЗИ СЪОБРАЖЕНИЯ НАЛАГАТ МОРАТОРИУМЪТ ЗА ЗАБРАНАТА НА ПРОДАЖБИТЕ НА ОТЧУЖДЕНИТЕ ИМОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЕДРАТА ГРАДСКА ПОКРИТА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ ДА НЕ СЕ ОТМЕНЯ! ТОВА С НИЩО НЯМА ДА ЗАТРУДНИ МАЛКАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ, ТЪЙ КАТО СЪЩЕСТВУВА ЕДНО СЪВСЕМ ПРОСТО РЕШЕНИЕ ФИРМИТЕ ДА ПОЛУЧАТ НЕОБХОДИМИ ИМ КАНТОРИ, МАГАЗИНИ, СКЛАДОВЕ И ДРУГИ ПОМЕЩЕНИЯ, КАТО ДЪРЖАВАТА ИМ ГИ ДАДЕ ПОД НАЕМ ИЛИ АРЕНДА, ДОКАТО БЪДЕ ОТМЕНЕН ЗАКОНЪТ ЗА ЕДРАТА ГРАДСКА ПОКРИТА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ. СЛЕД КАТО ЗАКОННИТЕ СОБСТВЕНИЦИ ПОЛУЧАТ ИМОТИТЕ СИ ОБРАТНО, ТЕ МОГАТ САМИ ДА ОТКРИЯТ СВОИ ФИРМИ, ДА ПРОДЪЛЖАТ ДА ГИ ДАВАТ ПОД НАЕМ ИЛИ ДА ГИ ПРОДАДАТ НА ФИРМИТЕ, КОИТО ГИ ИЗПОЛЗУВАТ.


ТОВА ЕДИНСТВЕНО СПРАВЕДЛИВО РЕШЕНИЕ ЩЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ СПАСЯТ ОТ ВТОРО, ТОЗИ ПЪТ ФАТАЛНО ОГРАБВАНЕ НА СТОТИЦИТЕ ХИЛЯДИ ОЩЕТЕНИ И СТРАДАЛИ БЛИЗО ПОЛОВИН ВЕК СОБСТВЕНИЦИ НА ТЕЗИ ИМОТИ, И ПОРАДИ ДЕЙСТВИЯТА ВЕЧЕ НЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ТОТАЛИТАРНА ВЛАСТ, А НА ДЕМОКРАТИЧНОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НА КОЕТО БЕ ГЛАСУВАНО ДОВЕРИЕ ОТ ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД, ЗА ДА СПАСИ СТРАНАТА ОТ ГИБЕЛ!


МОРАТОРИУМЪТ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОТМЕНЯ! НЕОБХОДИМА Е БЪРЗА ЗАЩИТА НА ТАЗИ СПРАВЕДЛИВА КАУЗА - ВРЕМЕ ЗА БАВЕНЕ НЯМА! ЗАКОНОДАТЕЛИ, СПАСЕТЕ ОТЧУЖДЕНАТА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ НА СВОИТЕ СЪГРАЖДАНИ!


СОФИЯ, 15 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/