21 февруари 1995


София, 21 февруари 1995 година
Брой 37 /1338/


София, 21 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ, ГЛАСУВАНИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА 18 ФЕВРУАРИ 1995 Г. В СОФИЯ.


На 18 февруари 1995 г. се състоя заседание на Националния съвет на Българския демократически форум /НС на БДФ/, на което бяха взети следните решения:

1. Избира в състава на Централното ръководство /ЦР/ на БДФ Дянко Георгиев Марков.

2. Организациите по места да обсъдят и на следващото заседание на НС да излязат с предложение за дата на провеждане на Третия редовен конгрес на БДФ.

3. Организациите на БДФ да участват най-активно в учредяването на общинските събрания на Съюза на демократичните сили /СДС/ и на клубове на СДС.

4. Общинските организации стриктно да изпълняват указанията за пререгистрация, дадени с писмо нр. ЦР-6/13 февруари 1995 г./Окръжно нр. 1 от 1995 г./.

5. Ръководствата на регионалните центрове да активизират дейността си. Членовете на ЦР, районирани по съответните центрове, да осъществяват ежемесечен контакт с тях и да оказват необходимата помощ и съдействие.

6. Народните представители от БДФ да си разпределят страната на зони за обхождане и да посещават редовно местните организации.

7. ЦР на БДФ да назначи национален координатор, който по приет график и план за работа да осъществява практическата връзка между организациите в страната.

8. Да се подготвят и да се проведат отчетно-изборни събрания на общинските организации на БДФ до 1 юни 1995 г.

9. Да се организира теоретична конференция, на която да се обсъди и актуализира идейната платформа на БДФ. Тя да се разгледа и утвърди на Третия редовен конгрес на БДФ.

10. ЦР да организира ежемесечен информационен бюлетин, който да се изпраща на всяка общинска организация.

Националният съвет задължава също така Централното ръководство да излезе с политическа декларация за положението в страната въз основа на станалите разисквания.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ПАРТИЯ "НОВА БЪЛГАРИЯ" ЗА СЪСТОЯЛАТА СЕ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА 18 ФЕВРУАРИ 1995 Г. В ХАСКОВО.


На 18 февруари 1995 г. в Хасково се проведе Национална конференция на партия "Нова България" /ПНБ/.

В работата на конференцията участваха представители на централното и на регионалните ръководства на партията.

Конференцията анализира участието на ПНБ в изборите за 37-о Народно събрание и бъдещата стратегия при създалата се политическа обстановка в страната.

Конференцията препоръча партията да прекрати участието си в Патриотичния съюз и да концентрира усилията си в разширяване на организационната структура и увеличаване на членския състав на ПНБ.

Бяха обсъдени конкретни форми за организационно и финансово укрепване на партията, в това число създаване на секретариат и на партийни фирми.

Конференцията наред с направените критични забележки одобри цялостната дейност на партийното ръководство и му гласува доверие за бъдещата работа по изпълнение на начертаната от конференцията стратегия.

София, 20 февруари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ПАРТИЯ "НОВА БЪЛГАРИЯ", ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /18 ФЕВРУАРИ 1995 Г., ХАСКОВО/.


В съответствие с препоръките на Националната конференция от 18 февруари 1995 г. Националният съвет на партия "Нова България" /ПНБ/ с единодушно решение прекратява участието на партията в Патриотичния съюз.

Както беше констатирано и на конференцията, Националният съвет оценява създаването на Патриотичния съюз като правилно и адекватно на интересите на партията в навечерието на предсрочните избори за 37-о Народно събрание.

Националният съвет смята, че формата на патриотично единодействие отговаря на принципната позиция на ПНБ за поставяне на националните приоритети над теснопартийните интереси.

За съжаление общополезната идея за Патриотичния съюз бе опорочена от егоистичните действия и користния манталитет на редица от участниците в него, водени от представителите на Българска партия Либерали и Отечествен съюз, създадоха нетърпима атмосфера за работа, подозрителност и хаос в цялостната дейност на Патриотичния съюз.

Негативно влияние оказаха и некоординираните контакти с БСП, ДАР и другите политически сили.

Националният съвет на партия "Нова България" заявява, че след оттеглянето на Отечествената партия на труда /ОПТ/ и безскрупулното изолиране на Християндемократическата партия, както и на Съюза на офицерите от запаса и други подкрепящи обществени организации, решението на партия "Нова България" да прекрати участието си в Патриотичния съюз практически слага край на съюза.

Всички опити да се обсебят името и формулата на Патриотичния съюз, извършвани днес от Българска партия Либерали, Отечествен съюз, Демократичен съюз на жените и част от "Воля за България", са опит за консолидиране и скрито оформяне на президентска партия в страната, маскирана зад патриотична фасада.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖ ПО ПОВОД НА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕТИ КОНГРЕС. За председател на Оперативното бюро е избран Димитър Георгиев.


На 18 февруари 1995 г. на "Позитано" 20 се проведе Пети конгрес на Федерация на българската социалистическа младеж /ФБСМ/.

Делегатите обсъдиха въпроса за бъдещето на организацията. Предложението за разформироване и вливане в Българска социалистическа младеж бе отхвърлено.

 ФЕДЕРАЛНИЯТ КОНГРЕС РЕШИ:

1. ФБСМ продължава да работи като младежка организация на БСП.

2. Упълномощава ръководството ФБСМ да подготви кандидатурата на организацията за членство в Световната федерация на демократичната младеж.

3. Дава мандат на Оперативното бюро на ФБСМ да работи за единството на лявото младежко движение и предстоящото обединение със Социалистическия младежки съюз.

4. Избира ново ръководство на ФБСМ с председател Димитър Георгиев.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ ЗА УЧРЕДЯВАНЕТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪЗОБНОВЯВАНЕТО НА СЪЮЗА НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ В БЪЛГАРИЯ.


В периода 1951-1983 г. група военноинвалиди, непримирими за съдбата на съюза, създават в София Инициативен комитиет. Той изнася пред отговорните държавни фактори тежкото положение на военноинвалидите и пострадалите от войните и в мирно време.

След безкрайни и унизителни контакти с министерства и държавни институти Инициативният комитет на 15 юни 1983 г. провежда учредително събрание в София и образува дружество "Военноинвалид". Статутът му е с републикански функции. Същото на 22 юли 1983 г. е регистрирано от Софийския районен съд по Ф.д-N 16/1983 г. като юридическа личност с идеална цел.

След настъпилите обществено-политически промени у нас след 10 ноември 1989 г. военноинвалидите и пострадалите от войните и в мирно време, пострадали вследствие изпълнение на воинските си конституционни задължения по чл.59, ал.1 от Конституцията на Република България, се заемат да възстановяват мястото си и грижите на обществото към тях, такива, каквито те са ги имали в годините 1915-1951 г. и имат в момента във всички демократични страни - към които се стремим, техните колеги.

Инициативният комитет провежда на 26 юни 1990 г. 25-я Възстановителен конгрес. На него се потвърждават същите цели и задачи и осъвременено наименование.

Приема се и нов устав.

Софийският градски съд по Ф.д. N 6295/1990 г. регистрира съюза като юридическа личност с идеална цел със седалище София и дружества в страната и наименование Съюз на военноинвалидите и пострадалите от войните в България.

С поредица от съдебни актове съюзът доказа, че е правоприемник на този, организиран през 1915 г., и постепенно си възвръща незаконно отнетото му имущество.

Сега съюзът развива активна организационна дейност със своите 35 дружества в страната към 1994 г. с тенденция те да се множат. Стремително осъществява своята родолюбива здравно-социална и културно-просветна програма при строго спазване на своя устав. Води борба за възвръщане на отнетите му права.

СТРУКТУРА: Дружества по местоживеене в страната; Централен съвет /ЦС/, който е избран на конгрес и който от своя страна избира Управителен съвет /УС/, а той Изпълнително бюро /ИБ/, което заедно с УС ръководи съюза в оперативен порядък между пленумите на УС.

Съюзът на инвалидите и пострадалите от войните и в мирно време днес наброява 7100 души военноинвалиди /3100 от войните и 4000 от мирно време при изпълнение на чл.59, ал.1 от конституцията/ и около 7700 пострадали вдовици, сираци, семейства на военноинвалиди, родители на загиналите в изпълнение на воинския дълг.

Наред с националните празници и тези на Българската армия съюзът празнува и отбелязва по подходящ начин и:

29 март - Деня на военноинвалида и пострадалите в изпълнение на воинските - конституционни, задължения - чл.59, ал.1 ат Конституцията на Република България, и рождена дата на съюза, основан през 1915 година.

6-ти май - Ден на храбростта и празник на Българската армия. Патронен празник на съюза ни от 1915 г. /Гергьовден/.

Архангеловската задушница - Голямата мъжка задушница, с която се отдава почит и признателност към всички български воини от хан Аспарух до днес, загинали по бойните поля за и в защита на отечеството ни. /Първата събота от м.ноември./

Всички тези важни дати от историята ни, на съюза и на държавата ни бяха възстановени от съюза през 1990 г. и той е бил и ще бъде винаги в основата на отбелязването и празнуването им.

Съюзът има утвърдено знаме, емблема, значка и тристепенен съюзен плакет - за отличаване на заслужилите и допринесли за развитието на съюза български или чуждестранни институции и граждани.

Девизът на съюза е "ВСИЧКО ЗА БЪЛГАРИЯ".

/Пресслужба "Куриер"/


12:30:00
21.02.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнители: Маргарита Анева
                                           Иванка Тошева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!