21 октомври 1994


София, 21 октомври 1994 година
Брой 207 /1252/


София, 21 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ИВАН КОСТОВ ПРЕД ЗАКЛЮЧИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 36-ТО ОБИКНОВЕНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРОИЗНЕСЕНО НА 17 ОКТОМВРИ 1994 Г., СОФИЯ.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

От името на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили също следва да направя една оценка за изминатите три години на работа на този парламент и да кажа в какво са нашите надежди.

Ние считаме, че наистина политическата реформа на страната не успя и тя не успя от момента, в който беше поставено под въпрос съществуването на представителната публична демокрация, когато в парламента се родиха тезите на т.нар. лична демокрация, когато започна преструктурирането на парламентарното пространство, когато под лозунга "За борба с двуполюсния модел на българския парламент" Парламентарната група на Съюза на демократичните сили се разцепи и част от нея гласува за правителството на г-н Любен Беров.

Още на стотния ден на правителството на г-н Любен Беров ние направихме оценка, която се потвърди изцяло в следващите две години. Оценката може да се сведе до едно изречение. В страната се допусна защита, представяне, отстояване на интереси, които са не публични, не лигитимни. В страната, в Народното събрание и дори в Министерския съвет започнаха ясно да се отстояват интересите на други полюси на политическата власт. Ние считаме, че основната причина за това, още тогава посочихме на стотния ден на правителството на г-н Беров, че основната причина за това е неприемането на идеята за партийна демокрация, желанието тук да бъдат поставяни и да бъдат отстоявани други интереси, интереси, които след това започна да личи, че са интереси на организираната престъпност. Нищо по-лошо няма в една държава освен безогледните атаки срещу институциите.

Вие си спомняте, че през 1992 г. в началото имаше политически отговорна сила, имаше политически отговорно правителство и името на тази сила - Съюз на демократичните сили, се носеше непрекъснато по вестниците, в Народното събрание и прочее. Имаше кой да бъде отговорен за всичко.

Лицата в Министерския съвет на Съюза на демократичните сили също бяха непрекъснато отговорни за това, което ставаше. Но вижте какво стана след това, вижте какво стана след годините на разпадането на политическата отговорност. Появиха се отговорни или по-точно визираха се като отговорни политиците, визираха се като отговорни централите, визираха се като отговорни партиите, визира се като отговорен парламентът като цяло. Т.е. властта, възможността тя да бъде упражнявана със силата на вота, даден от избирателите, изчезнаха от момента, в който беше атакувано и свалено правителството на Съюзът на демократичните сили, и както сега ясно виждаме всички, никой не желае да носи отговорност за управлението на правителството на г-н Любен Беров. И защо да носи тази отговорност, след като само едно число е достатъчно, за да убеди всички ни за резултатите от това управление. 28 процента намаление на реалните доходи на българина само през 1994 г. и още 10-12 процента през 1993 г. това е тъжният резултат.

Дали ще има грижа за производството, дали беше положена такава грижа за производството, дали беше преустановен спадът? Това е спорен въпрос. Но вярно е, че дори да е бил преустановен спадът на българската икономика, преразпределението на доходите и преразпределението на капитала продължиха с изключителна сила и доведоха до този печален резултат. Българското домакинство никога не е било толкова зле в своето икономическо положение. И ние свързваме този въпрос, и ние свързваме въпроса с преразпределението на националния капитал и на доходите с възможността на организираната престъпност, на хаоса и беззаконието да позволят да се осъществяват тези процеси на преразпределение.

А хаосът, хаос, който се изроди по-скоро в една стопанска джунгла, беше роден тук, в това Народно събрание и започна в този момент, в който тук беше разрушена политическата демокрация. Демокрацията не може да бъде лична, г-н Александър Томов. Демокрацията е винаги представителна. Стигна се дори дотам, нека си напомним и тези факт, че третият мандат за министерски кабинет беше предоставен на група, за която никой не е гласувал. Такива пируети, такива посегателства върху политическата демокрация означават, че реформата тук не успя. И ние се обръщаме с надежда в бъдещето, с надежда да гарантираме в бъдеще автентичния вот на народа, избрал тук народни представители като една гаранция за това, че в страната ще има наистина демокрация такава, каквато е в западните страни, и такава, каквато ние си представихме и когато залагахме законодателството на нашата страна.

Връзката между разпадането на политическата система, между апатията срещу институциите и упадъка, икономическият упадък в страната е абсолютно ясна за всички. Именно вследствие на тази грешка всички ние тук, тъй като управляващата Българска социалистическа партия, а ние трябва да кажем, че Българската социалистическа партия заедно с Движението за права и свободи и излезлите от Съюза на демократичните сили депутати съставляваха мнозинството, което управляваше тази страна. Ние това държим да подчертаем, тъй като отговорността за последните две години е ваша, господа. Именно понеже те не можеха да носят тази политическа отговорност се стигна до тези безогледни нападки и срещу личността на всеки един депутат и безогледните нападки срещу лошите закони.

Защо не остана нито един депутат неоплют и нито един закон не бе уважаван и не бе прилаган така, както трябва? Защо? Защото институцията "Народно събрание" беше в упадък в последните две години. Нима беше лош Законът за приватизацията? Защо след като той не беше достатъчно добър и се прие и Закон за масова приватизация, не стигна до приложение на Закона за масова приватизация? Нима започната аграрна реформа не можеше да бъде довършена и земеразделянето да бъде завършено? Защо две години беше спряна тази аграрна реформа? Ние бяхме поставени в положението на човек, който започва да прескача една пропаст и спира във въздуха. Ясно е, че след това следва упадък, ясно е, че след това следва загуба и на темпо и страната се превърна в една изоставаща и в политическо, и в икономическо отношение страна.

Нека си напомним, че тогава когато тези закони се приемаха и редица други закони се приемаха, България имаше шанса да бъде присъединена към групата от челни в икономическата и политическа реформа централноевропейски страни, нека си спомним, че 92-а година, когато България имаше шанса да бъде приобщена към групата на централноевропейските страни и нека да кажем сега къде европейският свят класира България като страна в икономическата реформа. Ние заехме място зад Румъния в последните месеци, място зад Румъния и малко пред страните от Общността на независимите държави. Това е печален резултат от двегодишно управление на Българската социалистическа партия, на Движението за права и свободи, т.нар. ново парламентарно мнозинство.

Ето защо, защото предвиждахме всъщност този политически упадък и провала на икономическата реформа и считахме, че те ще бъдат неуспешни, ние се обявихме, обявихме своята стратегия да бъде прекратен предсрочно мандатът на това Народно събрание. След две години упорити битки в това Народно събрание ние стигнахме до реализацията на идеята за предсрочно прекратяване мандата на Народното събрание и избори.

Разбира се, че Българската социалистическа партия се съгласи с тази идея за предсрочни избори, защото не можеше повече да управлява от дистанция изпълнителната власт на нашата страна.

Българската социалистическа партия не вижда повече възможност от прилагане на този, досегашния модел за управление, на страната и ще опита шанса си на изборите. Разбира се, на тези избори народът ще отсъди. Разбира се, всеки един от нас ще се постарае най-добре да обясни своята кауза и да спечели гласовете на народа за себе си. И след като стане реалност вотът на избирателите, ние ще носим своята отговорност такава, каквато е тя.

Ако вотът на народа е за управление от страна на Съюза на демократичните сили, в зависимост от степента на този вот, ние ще поемем отново своята отговорност така, както я носехме през 1992 г. Ние по никакъв начин обаче не желаем да носим отговорност за вашия неуспех. Ние по никакъв начин не желаем да носим отговорност за вашия крах и в политическата, и в икономическата реформа.

Българската социалистическа партия сигурно ще излезе на вятъра на политическата отговорност рано или късно. Дали ще бъде отново опозиция, или ще се опита да прави това, което прави в настоящия парламент - да ерозира политическото разпределение на силите и да управлява зад кадър - това ще покаже бъдещето. Народът гледа внимателно и ще отсъди.

Ние гледаме наистина с надежда за по-добро в бъдещето, защото и дори заради това, че в страната по-лошо едва ли може да бъде. Разбира се, може да бъде и по-лошо. И аз съм убеден, че ако Българската социалистическа партия успее по някакъв начин да състави правителство и да управлява нашата страна, крахът ще бъде дори по-лош от този, който е тук в момента. И съм дълбоко убеден, дълбоко убеден съм, че този парламент е място за политическо отстояване на интереси. Този парламент не е място за задкулисни маневри, този парламент не е място за разлагане на чужда политическа сила, не е място за сметки, за лични интереси. Този парламент може да отстоява авторитета си като представител на народа едва тогава, когато реално упражнява и е верен на истинския вот на избирателите. Ние сме за този истински вот и ще се борим за него.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ, ПРОЧЕТЕН НА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИЯ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /16 ОКТОМВРИ 1994 Г., СОФИЯ/.


УВАЖАЕМИ ДЕЛЕГАТИ, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

Само силна и единна партия може да провежда в толкова сложен и противоречив политически момент свой конгрес. Радикалдемократическата партия /РДП/ е силна със своя категоричен и ясен политически път. От момента на възстановяването на РДП до днес това е пътят на откритата и принципна позиция в подкрепа на демокрацията, в защита на демократичните промени, в отстояване на принципите на либерализма и в непримиримостта спрямо комунизма. Следователно РДП е партия на диалога, на търсенето на разумното решение във всяка политическа ситуация. И неведнъж се е налагало да укротяваме някои горещи глави, за да стъпим на сигурна почва. Ако днес с непредубедено око се вгледаме във взетите от Изпълнителния комитет /ИК/ на РДП и Национален партиен съвет /НПС/ на РДП решения през периода от последния конгрес до непосредствено подготвящите провеждането на извънредния конгрес документи, ще открием последователността и категоричността на партийната позиция.

Тази последователност и категоричност, съчетана с конкретност и яснота по всеки въпрос, прави от РДП истинска политическа сила.

Провеждаме своя конгрес в изключително тежък момент за България, за хората в нашата страна. България практически се намира в икономически колапс и вероятно ще бъдат необходими извънредни мерки, за да се спре тоталната икономическа криза. А причините за нея са добре известни - наследството на комунизма, рекомунизационната икономическа политика, осъществена от правителството на Л. Беров, т.е. тоталното спиране на процесите на реституцията и приватизация и антинационалната политика на някои финансово-икономически групировки, които разрушават държавната икономика и същевременно изнасят огромни капитали в чужбина.

Отговорността ни като партия в този момент е изключителна. И РДП трябва ясно да застане не просто на правилна позиция, а на позиция, която ще даде възможност активно да се води борба срещу всички, които разрушават България, които връщат времето на България назад, към миналото. Нашата позиция трябва да бъде активна, а не пасивна.

Като председател на РДП аз съм благодарен, че моите колеги от ИК на РДП ясно и последователно защитаваха през цялата година позицията за единство и единодействия в коалицията, в която участваме, Съюза на демократичните сили /СДС/. И правеха това дори в периоди, когато не друг, а председателят на партията понасяше тежки удари и от "свои", и от "чужди". Днес е истинско удоволствие да се припомнят на зложелателите основните принципни позиции на ИК на РДП и НПС на РДП. Тогава се вижда, че политическата логика и грижа за партията доминират във всички колективни решения.

Още в декларацията, приета на конгреса, изрично се подчертава, че "РДП е за запазване единството на СДС". И пак там се настоява за "диалог за създаване на широко антикомунистическо движение, обединяващо всички некомунисгически политически сили и граждани, в основата на което да застане СДС".

Непосредствено след конгреса се проведе и първото заседание на новоизбрания Национален партиен съвет на РДП. Това стана на 17 и 18 юли във Варна. На това заседание ясно бе формулирана линията за изход от политическата и икономическата криза в страната - "Предсрочни парламентарни избори и широко единодействие на принципна антикомунистическа основа на всички демократични сили". "Ние сме убедени - се казва в приетото на това заседание обръщение към партиите и организациите от СДС и всички демократично мислещи хора, - че СДС трябва да застане в основата на изграждането на широко некомунистическо демократично движение, способно да спечели изборите, да създаде стабилно парламентарно мнозинство, да гарантира сигурността на страната и да я изведе от икономическата и социалната криза."

На същото заседание НПС на РДП отново констатира "негативните тенденции" във взаимоотношенията между коалиционните партньори в СДС. И първи от партиите в СДС предлагаме да се започне работата по изработването на конструктивна и позитивна изборна програма. Да се осъществи нова информационно-пропагандна стратегия. Да се оптимизира работата на Националния координационен съвет /НКС/ на СДС. Подчертава се отново принципът диалог единодействие в работата на СДС. И нещо, което е особено важно. С прозорливост НПС на РДП посочва: "Морален дълг на СДС е да се обърне към реалните проблеми на всички хора в страната и да съдейства за тяхното разрешаване, а не да обременява и обърква хората със собствените си проблеми."

В последвалите решения и становища на ИК на РДП по вътрешнополитически проблеми тази сигурна и ясна основа, на която стъпиха XXV конгрес и проведените непосредствено след него съвещания на НПС на РДП, бе развита и задълбочена, превръщайки се в сигурна основа за дейността на цялата партия както в центъра, така и по места.

Особено пълен израз принципната и достойна позиция на РДП намери в приетото на 24 октомври 1993 г. от НПС на заседанието в Ловеч обръщение към членовете и симпатизантите на СДС. В това обръщение се развиват оценките и тезите, застъпени от делегатите по време на XXV конгрес, и се дава ясна преценка за дейността на основните институции в държавата, както и на позицията на РДП в СДС.

В оценката си за работата на парламента НПС на РДП е обективен, независимо от факта, че много от неговите членове са на отговорна работа в Народното събрание. И това е доказателство за зрелостта и премисленсстта на позицията, а не за обслужване на "лични" позиции в политиката. Особено ясен и категоричен е ангажиментът, поет от НПС на РДП и превърнал се в основа на дейността на парламентарната група. В обръщението се казва:

"Депутатите от РДП никога няма да допуснат да бъдат въвлечени в каквито и да било политически машинации, целящи възстановяването на парламентарното мнозинство или избирането на някакво правителство с участието или подкрепата на СДС. Не в нови задкулисни преструктурирания на сегашния парламент е изходът от тази пагубна за страната ситуация, а единствено в нови, предсрочни парламентарни избори, които да приведат политическото присъствие в парламента в съответствие с народната воля."

Тази позиция не бе нарушена досега от нито един народен представител от РДП, независимо от силната и на моменти истерична атака към отделни народни представители да тръгнат по пътя на политическото съглашателство със съмнителни цели. Недвусмислена е и позицията на НПС на РДП по отношение на правителството на Любен Беров. В приетото още през октомври 1993 г. обръщение НПС на РДП се "обявява решително против политиката на правителството" и "настоява за неговата оставка". Трябваше да мине близо година, за да узрее почти цялата българска общественост за тази оценка и респективно парламентът с огромно мнозинство да застане на позицията, търсена от РДП още преди година. Анализът, който НПС на РДП направи на работата на правителството в това обръщение, по-късно бе повтарян и преповтарян от всички политически сили в страната.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА В СЪСТАВА НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ПРЕДСРОЧНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ.


Българската национално-радикална партия с тревога отбелязва, че още преди да се е разгърнал предизборният период, започва и манипулиране на подготовката за избори. Това е в разрез с всякаква етика за честни, демократични и свободни избори. И този опит за манипулиране се извършва не от някой друг, а от самия президент Желю Желев, комуто е отредено от конституционното право да бъде върховен арбитър за изборите.

Президентът Желев направи срещи с различните парламентарни и извънпарламентарни сили за съставянето на Централната избирателна комисия /ЦИК/, но на 19 октомзри 1994 г. отказа да приеме делегация на Предизборния щаб от Българската национално-радикална партия /БНРП/ и да изслуша нейните предложения за състава на ЦИК. БНРП предлага в състава на ЦИК да бъде акредитиран като неин представител инженера по електроника Васил Димитров Шиваров, но чрез главния си секретар Гурковска делегацията на БНРП бе отклонена.

На изборите през 1991 г. БНРП спечели доверието на 1,13 % от избирателите и базирайки се на изявленията на президента пред печата, че партиите, преминали 1% на миналите избори, могат да имат свое представителство в ЦИК, предложи този свой представител. Ето защо БНРП протестира срещу дискриминацията, която й се налага още в началото на предизборния период, като заявява, че твърдо ще отстоява правата си по време на предстоящите избори.

София, 19 октомври 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНРП: д-р Иван Георгиев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "НИКОЛА ПЕТКОВ", С ПРЕДСЕДАТЕЛ МИЛАН ДРЕНЧЕВ, ПО ВЪПРОСА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ СЪС СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


Отчитайки сложната предизборна обстановка в страната и катастрофалното й състояние като последица от управлението на Беровото правителство и действията на неговите крепители в лицето на Българската социалистическа партия /БСП/ и на Движението за права и свободи /ДПС/, Управителният съвет на Българския земеделски народен съюз /УС на БЗНС/ "Никола Петков" счита, че изграждането на предизборна коалиция със Съюза на демократичните сили /СДС/ и отиването на избори с обща бюлетина е единствено верният път в настоящия политически момент в общата борба на антикомунистическите сили за демокрация, против реставрацията на комунизма.

В анализа на направените изказвания и оценки се подчерта, че такава е и волята на съюзните членове от цялата страна.

Изхождайки от тази постановка, УС на БЗНС "Никола Петков"

РЕШИ

I. Относно участието на БЗНС "Никола Петков" в парламентарните избори:

1. Възлага мандат на Постоянното присъствие /ПП/ на БЗНС "Никола Петков" и главния секретар Милан Дренчев за водене на преговори и за подписване на коалиционно споразумение със Съюза на демократичните сили за участие в парламентарните избори с обща бюлетина.

2. Във връзка с подписването да се изготви обща декларация, която да се огласи чрез средствата за масово осведомяване.

3. След подписването на споразумението да се изготви обща инструкция /указания/ за съвместната работа с Координационния съвет /КС/ на СДС по подготовката и провеждането на парламентарните избори по места.

4. Предлага да се включат по преценка на страните, членове на УС на БЗНС "Никола Петков" в работните групи и в предизборния щаб на НКС на СДС.

5. Кандидатите за народни представители да се издигат по предложение на окръжните настоятелства и да се утвърждават от ПП на БЗНС "Никола Петков".


II. По организационните дейности:

1. До края на октомври 1994 г. председателите на окръжните настоятелства да изпратят списъци на своите ръководства и броя на дружбите им.

2. Да се активизира събирането на членски внос.

3. Да започне подготовката на общи окръжни събрание и се предложи график за тяхното провеждане.


III. По въпросите на земеделското сдружение:

1. УС на БЗНС "Никола Петков" делегира права на главния секретар на БЗНС "Никола Петков" Милан Дренчев за участие в по-нататъшното укрепване на земеделското сдружение и за привличане на нови земеделски формации.

2. Настоящото решение на УС на БЗНС "Никола Петков" да се предложи на вниманието на ръководствата на земеделските формации от сдружението за евентуалното им присъединяване.

София, 15 октомври 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА СЪСТАВЯНЕТО НА ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И ПО ВЪПРОСА ЗА ИМУЩЕСТВОТО НА ПАРТИЯТА. Документът е адресиран до президента на Републиката, до средствата за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/ е обезпокоен от начина, по който провеждате консултации с политическите партии за съставянето на Централна избирателна комисия /ЦИК/. Вие в нарушение на Закона за политическите партии /ЗПП/ и на конституцията предрешавате въпроса за манипулиране на предстоящите предсрочни парламентарни избори по следните причини:

1. Вие преговаряте с партии и бивши коалиции, а пренебрегвате останалите политически партии и сформирани вече предизборни коалиции. Вие трябва да проведете консултации с всички регистрирани политически партии, които ще вземат участие в изборите. Вие трябва да бъдете президент на всички, а не само на Българската социалистическа партия /БСП/, на Съюза на демократичните сили /СДС/ и на Движението за права и свободи /ДПС/.

2. БСП и СДС не са основни политически сили, тъй като БСП получи по измамнически начин чрез груби фалшификации и манипулации изборите през 1991 г. Ако не беше отпечатана провокационната бюлетина на Гено Ненчев Влахов от Висшия съвет /ВС/ на БСП, която Влахов беше подписал като първи секретар на ЦК на БКП, без някога да е бил такъв, с която призоваваше избирателите да гласуват за кандидатите на БСП, фактически против БКП, БКП щеше да присъства в 36-ото обикновено Народно събрание /ОНС/. Следователно с какъв морал и очи представителите на БСП поставят въпроса в ЦИК да бъдат включени тези партии, които са минали един процент в изборите през 1991 г.? Също така трябва да се има предвид, че БСП се състои само от ВС и общински съвети /ОС/ на БСП, без членска маса, тъй като тя е комунистическа. Да, казвам комунистическа и това е самата истина. Хората, които съставляват членската маса на БСП, са измамени и излъгани комунисти, които все още живеят със заблудата, че БСП е комунистическа партия и че ренегатите са сменили името на БКП с БСП по тактически причини, за да оцелее партията. А това не е така. Ренегатите смениха името си, за да спасят това, което ограбиха и откраднаха от БКП, от народа и от държавата. СДС вече не представлява предизборната коалиция от 1991 г. Тя се разпадна. ДПС е антиконституционна партия, създадена на етническа основа, допусната за участие в изборите през 1991 г. по нареждане на Тургут Йозал и на представители на правителството на САЩ. Следователно в предстоящите избори ДПС не трябва да бъде допускано, ДПС трябва да се обяви извън закона като протурска и антибългарска партия.

Неморално и неетично е тези три групировки да поставят въпроса за заграбване на ЦИК. Вие, господин президент, нямате право да бъдете пионка в ръцете на живковистко-лиловистко-лукановистката мафия, подвизаваща се в БСП, в СДС и в ДПС. Това са бившите ръководни и номенклатурни кадри на ревизионистическото ръководство на БКП, които ограбиха БКП, народа и държавата. Те и сега продължават да доограбват България, а Вие се правите, че не забелязвате и не знаете кои са те. Предсрочните парламентарни избори са нови избори и стартът на всички, които ще вземат участие в тях, трябва да бъде еднакъв във всяко отношение, в това число и в ЦИК. Би било най-правилно ЦИК да се състои от незаинтересовани безпартийни лица или от представители на коалиции по равен брой, а не от БСП, СДС и ДПС. Те нямат право на това по изтъкнатите причини.

3. На какво правно основание ВС на БСП е разглеждал въпроса за заграбване на червената бюлетина за предстоящите избори? Кой им е дал право да разглеждат и да решават неща, които не са техни и не им принадлежат? Та нали на техния III конгрес от 720 делегати 720 гласуваха против направеното предложение БСП да се определи като марксическа партия. Следователно БСП е антимарксическа и антикомунистическа партия и няма никакво право да претендира за каквото и да било наследство на БКП. БКП е жива и продължава съществуването си. Тя приема и всички активи и пасиви в дейността си, но не може да приеме само престъпленията на престъпниците от ревизионистичното ръководство на БКП през периода от Априлския пленум 1956 г. до 3 април 1990 г.

4. Заместник-председател на ВС на БСП си е позволил да предупреждава и да манипулира членове на ЦК на БКП и секретари на партийни комитети на БКП да напускат БКП и да преминават в БСП. Това е недопустимо даже и от морална гледна точка. Ето това е позор и падение на една престъпна мафия, която прави всичко за злепоставянето и за дискредитирането на БКП, на която измениха, след като я компрометираха с мафиотската си антикомунистическа и антинародна дейност.

5. По вина на ВС на БСП и лично на Александър Лилов, основния виновник за днешното състояние на страната ни, който по разбойнически начин заграби всичкото имущество на БКП, заедно с народните представители на СДС и на ДПС гласуваха репресивния закон за конфискуване имуществото на БКП, като на БСП беше предоставена сграда, за която не плащат никакъв наем, а досега държите с правителството и със Софийската община БКП без нито една стая. Въпреки 22 молби и жалби, които дадохме от 11 май 1990 г. до сега, нямаме никакъв отговор. Досега не ни е даден нито един клуб. Не ни е върнато конфискуваното имущество от фашисткото правителство на Александър Цанков през 1924 г. Все още се протака и не е върнат партийният дом на Лъвов мост, който от 1924 г. досега, се използва от Дирекция на полицията. Министерството на вътрешните работи /МВР/ има предостатъчно сгради в София, построени с държавни средства, така че те трябва да бъдат задължени да освободят сградата ни на пл. "Лъвов мост". Ако има монтирана техника, тя или трябва да се демонтира и да се пренесе на друго място, или би могло да се предостави на БКП равностойна сграда по споразумение от сградите на МВР, било от държавния контингент, до момента на освобождение на сградата ни на пл. "Лъвов мост". Никой няма право да посяга на имуществото на БКП. Сега, по спешност, трябва да ни се предостави поне един клуб с телефон за пресцентър на БКП и за коалицията Съюз на левите сили. В противен случай за какви демократични и свободни избори може да се говори? Също така трябва да ни се върне цялото конфискувано партийно имущество, за което сме представили документи в Министерствата на финансите, на строежите и в Министерски съвет /МС/, но те досега пазят пълно мълчание.

6. Ето това е становището на ЦК и на Секретариата на БКП както по въпроса за имуществото, така също и за ЦИК за предстоящите предсрочни парламентарни избори. Моля, да се има предвид становището ни. Правим го в писмена форма, защото президентът приема партии, които му импонират, а към БКП и той прилага репресивни мерки в полза на БСП. Президентът не би трябвало да толерира едни партии във вреда на други. Пред закона всички партии трябва да бъдат равни. Още един път прилагам листовката, отпечатана от БСП и разпространена от представители на БСП в пощенските кутии на избирателите на 12 срещу 13 октомври 1991 г., с която беше извършено уникално престъпление, и президентът беше уведомен на 13 октомври 1991 г., но досега пази пълно мълчание. Това нима не е престъпление? Президентът няма право да скрива извършени престъпления. Изборите от 1991 г. са нелегитимни, следователно и решенията им са нелегитимни, в това число и репресивният закон за конфискацията на имуществото на БКП.

София, 19 октомври 1994 г.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР:

Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА ЗА РЕПУБЛИКАТА ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ДАР.


На днешното заседание на Политическия съвет на Демократична алтернатива за републиката /ДАР/ бе взето решение председателят на Политическия съюз ДАР д-р Петър Дертлиев и г-н Александър Томов, съпредседател на съюза, да отправят официално предложение до Българския земеделски народен съюз /БЗНС/ "Александър Стамболийски" за присъединяването му като равноправен член в политическия съюз ДАР. Предложението ще бъде направено на заседанието на Управителния съвет на земеделския съюз в събота, 22 октомври.

 

София 18 октомври 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


15:10:00
21.10.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                  Цанка Стойчева - деж.ред.
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!