21 декември 1992

София, 21 декември 1992 година
       Брой 250 /780/

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов

 

София, 21 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ОБЕДИНИТЕЛНИЯ КОНГРЕС НА ЛИБЕРАЛНИ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ, СЪСТОЯЛ СЕ НА 20 ДЕКЕМВРИ 1992 Г. В СОФИЯ


Днес, 20 декември 1992 г., се проведе Обединителен конгрес на либерални партии и се създаде Българска партия либерали, като реална стъпка към консолидация на либералните сили в условията на новата българска демокрация. Българска партия либерали заявява решителността си да защитава достойнството на българския гражданин и българската държава със средствата на либералната политика.

Нашият лозунг е: "Свобода, човешко и националио достойнство в името на България!"

Изразяваме своето безпокойство от процесите на разпадане в българския политически живот - разпадане на държавността, институциите, политическите субекти. Обявяваме се против всяка реставрация на негативен политически опит в България.

Убедени сме в силата на градивния либерален изход от икономическата и духовна криза в българското общество. Затова заставаме зад политическия плурализъм и законността като основа за разгръщане на способностите на всеки български гражданин.

Създаваме Българска партия либерали, която ще се стреми да налага либерално политическо поведение, реализъм и професионализъм в българската политика. С такъв политически стил свързваме мястото на България в европейското икономическо, политическо и духовно пространство.

Българска партия либерали заявява готовността си да сътрудничи с всички демократични формации.

Оставаме открити и подаваме ръка на всички, които споделят идеите на либералната демокрация, и поставяме началото на обединителен процес на основата на либералните ценности в името на бъдещето на България.

София, 20 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

*  *  *

София, 21 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ, ПРИЕТА ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /19 ДЕКЕМВРИ 1992 Г., СОФИЯ/.


На 19 декември 1992 г. се проведе Национална конференция на Български конституционен форум, на която се обсъди и широко разгласеното обединение на Политически клуб "Конституционен форум" с партия Либерали, партия "Национална демокрация" и Демократическа партия - Консервативен сговор.

След тайно гласуване 89 % от делегатите решиха Политически клуб "Конституционен форум" да се въздържа от участие в обявения за 20 декември обединителен конгрес поради определени програмни и структурно-организационни съображения и различия във вижданията за мястото и ролята на бъдещата партия в обществено-политическия живот на страната.

Конференцията взе решение Българският конституционен форум да продължи усилията си за създаване на силна либерално-демократична формация в съответствие с реалните национални интереси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКИ КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ:
        Проф. д-р Д.Чавдаров

София, 19 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТИ НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 19 ДЕКЕМВРИ 1992 Г.


Националният комитет на Българската социалдемократическа партия /БСДП/ на свое редовно заседание, проведено на 19 декември 1992 г., като направи оценка на политическата обстановка в страната и на дейността на Изпълнителното бюро /ИБ/ на партията в периода от последното заседание, констатира:

1. В страната се води кампания срещу републиканския конституционен строй чрез директни атаки срещу президента.

2. Понастоящем съществуват предпоставки и прояви по застрашаване не само на социалния, но и на гражданския мир в страната.

3. За изостряне на обстановката в страната носят вина политиката на БСП и крайните сили в СДС.

4. При съществуващата вътрешна и международна политическа обстановка преждевременните парламентарни избори са пагубни за страната, националните интереси и националната сигурност.

Въз основа на направените констатации Националният комитет реши:

1. Одобрява действията на ИБ в периода от последното заседание на Националния комитет.

2. Подкрепя усилията на Движението за права и свободи /ДПС/ да състави работещ кабинет, ползващ се с необходимата широка обществена подкрепа, и упълномощава ИБ да вземе решение за евентуално участие в него.

3. Упълномощава ИБ да вземе решение за участие в евентуално служебно правителство.

4. Упълномощава ИБ да проведе необходимите констатации [консултации?] за участие в предизборна коалиция.

5. Задължава ИБ да свика национална конференция при обявяване на предизборна ситуация.

София, 19 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ НА НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" ПО ПОВОД НА ПРОЦЕСИТЕ, ПРОТИЧАЩИ В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪСТАВЯНЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВО С МАНДАТА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.


Отчитайки крайно опасната политическа криза, в която се намира днес Съюзът на демократичните сили /СДС/ и в качеството си на един от неговите основатели, Независимо сдружение /НС/ "Екогласност" се чувства задължено да заяви следното:

1. Днес в СДС протичат процеси на разцепление, удивително сродни с тези във Великото Народно събрание /ВНС/ по време на подписването на конституцията. Отказът на парламентарната група на СДС да се съобрази с решенията на Националния координационен съвет /НКС/ и опитите да изземат неговите прерогативи като най-висш орган, вземащ политически решения е в рязко противоречие както с политическото споразумение, регламентиращо отношението между коалиционните партньори, така и с решенията на последното Национално съвещание.

Тези, които инспирират разцеплението в СДС, вършат това в името на своите лични или теснопартийни интереси и в разрез с интересите на синята кауза, честта и достойнството на СДС. Ето защо ние настояваме те да понесат своята морална н политическа отговорност.

2. Екогласност продължава да смята, че съставянето на коалиционно правителство между СДС и Движението за права и свободи /ДПС/ чрез мандата на ДПС е непростима политическа грешка. Събитията от последните няколко месеца доказаха, че ДПС не е лоялен политически партньор и че на почтеността на неговите лидери изобщо не може да се разчита. Нещо повече - според нас парламентарната група на ДПС е неспособна да изразява собствена политическа воля. Някои агентурни зависимости на нейните лидери я превръщат в инструмент за осъществяване на пагубни за СДС и демократичното бъдеще на страната ни намерения, в лост за преструктуриране на политическото пространство без нови избори и за превръщане на СДС в зависима и марионетна политическа сила. Тъй като някои от нашите политически партньори в СДС страдат от внезапна амнезия, длъжни сме да припомним основните моменти в отношенията между СДС и ДПС:

а/ отношенията между парламентарните партньори се изостриха още в началото на април 1992 г. във връзка с оставката на Димитър Луджев. Още тогава, без какъвто и да е повод, ДПС поиска оставките на министрите Соколов, Костов и Пушкаров. От този момент датират и деструктивните процеси в самата парламентарна група на СДС.

б/ Отново без основание ДПС поиска и получи оставката на Стефан Савов - председател на Народното събрание /НС/.

В този случай функциите на ДПС като изпълнител на нужда воля - и по-точно тази на президента г-н Желев, са вън от всякакво съмнение.

в/ ДПС гласува политическо недоверие на Филип Димитров, а с това и на целия син кабинет. Цялата парламентарна група на движението участва в позорното закрито заседание, на което една инспирирана от президента и неговия генерал Бригадир Аспарухов лъжа бе утвърдена с вота на НС.

Непосредствено след това, пак с гласовете на ДПС, бе провален исканият от нашето правителство вот на доверие.

г/ След всички тези демонстриращи ярка враждебност политически жестове ДПС най-неочаквано изяви желание да вземе участие в един коалиционен кабинет, съставен именно от Филип Димитров, на когото току що бе гласувало недоверие. Преговорите не постигнаха резултат главно поради желанието на ДПС да проникне в силовите министерства и поради нежеланието да се приемат някои от условията на СДС и особено това, което засягаше статута на Националната разузнавателна служба.

СДС бе принуден да състави свой кабинет и отново с гласовете на ДПС бе бламиран.

д/ Всички акции срещу СДС бяха проведени при удивителна съгласуваност с останалите противници на синята коалиция. Например, искането на оставката на г-н Стефан Савов бе предхождано от неколкократни разговори на четири очи между Ахмед Доган и господин Желев.

Преките контакти между ДПС и създадената от Димитър Луджев група Б-12 започнаха още от създаването на групата и никога не са прекъсвани. Същото се отнася и за връзката със синдикатите по време на първата правителствена криза искането за оставка на Ф. Димитров бе издигнато на митинг пред стачкуващите в Мадан миньори от д-р Тренчев, Доган, Луджев и Мичковски. Ахмед Доган нееднократно е преговарял и с комунистите за бламиране на Ст. Савов и Ф. Димитров, както и за ревизия на основните гарантиращи смяната на системата закони.

е/ Самото поведение на лидера на ДПС е достатъчно показателно. Редом с епитети като "син фашизъм" и закани за "депесарски шутове" той достатъчно ясно изразява и намеренията си да диктува политическото поведение на своя коалиционен партньор и високомерното си и презрително отношение към неговите лидери - което е очевидно и днес. Никоя уважаваща себе си политическа сила не би търпяла подобно отношение.

3. НС "Екогласност" смята, че образуването на коалиционен кабинет би могло да има непредвидими вътрешнополитически и външнополитически последици. Най-малкото, което можем да предвидим, е, че става дума за целенасочено политическо изтощаване на СДС чрез една унизителна и неприемлива коалиция, за налагането на един компромисен и зависим кабинет и за неговото бламиране в най-подходящия за целта момент - а именно когато изчерпаният кредит на обществено доверие предполага загуба на изборите и формиране на прокомунистически кабинет.

Ние се дистанцираме от този самоубийствен политически акт и заявяваме, че ще търсим отговорност от тези, които са го провокирали, когато станат ясни неговите последствия.

Няма да участваме в преговорите за съставяне на такъв кабинет, нито в неговото формиране.

Съобразявайки се с политическата воля на Националното съвещание, ние ще го подкрепим, но само ако бъдат стриктно спазени формулираните в резолюцията на това съвещание условия.

Според нас те са следните:

1. ДПС трябва да даде ясен отговор предоставя ли своя мандат на избрания от СДС кандидат. Изискванията за алтернативни кандидатури и съвместното им гласуване от двете парламентарни групи говорят за обратното.

2. ДПС трябва да даде ясни доказателства, че действително има намерение да спази формулираните в споразумението условия. Според нас реално доказателство би могло да бъде или гласуване на проекторешения за разсекретяване на досиетата на народните представители преди подписване на споразумението, или предварително представяне на удостоверение от МВР, че членовете на парламентарната група на ДПС не са бивши сътрудници на Държавна сигурност.

Ние бихме искали да знаем с кого преговаряме н няма да подпишем никакво споразумение, ако не бъде изпълнено едно от горните условия.

3. Според т.4 от резолюцията на Напионалното съвещание НКС е органът, който взема политически решения, и Парламентарната група е длъжна да се съобразява с тях. Всеки опит да се омаловажават и прегласуват взетите от НКС решения за нас е нарушение на основните коалиционни принципи и на приетите на национално равнише изисквания относно конкретната политечска ситуация.

Ако бъдат предприети такива опити, ние ще считаме ангажиментите си спрямо решенията на Националното съвещание за изчерпани.

4. Смятаме изборът на кандидат за премиер за окончателно решен. Ние държим да бъде пределно ясно, че СДС посочва премиер, а не набор от премиери, всеки от които може да бъде отхвърлен, докато се стигне до най-удобния за ДПС. Ако въпреки решенията на Националното съвещание НКС реши да проведе отново такъв избор, ние не намираме за морално да участваме в гласуването.

София, 19 декември 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС "ЕКОГЛАСНОСТ:

Едвин Сугарев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА СРЕЩА С ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ПО ПОВОД НА СЪСТАВЯНЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВО.


Днес, 17 декември 1992 г., се проведе среща между ръководството на Българския демократичен център и Движението за права и свободи. В откровена и делова атмосфера бяха разменени становища относно правителствената криза.

Двете политически ръководства приемат, че само едно правителство на националната отговорност може да спре негативните процеси в икономиката и обществения живот.

Според БДЦ всяко усилие по търсенето на политически изход със средствата на диалога и разбирателството е от полза за развитието на демократичния процес в страната.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 декември - Следва предоставеният за разпростарнение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА УВОЛНЕНИЯ НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ В РАЗЛИЧНИ СФЕРИ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА И ПРОИЗВОДСТВОТО.


Правителството в оставка и подчинените му административни структури предприемат масова подмяна на стопански ръководители в държавния сектор. С факсове и нелегитимни заповеди, в това число и със задна дата, се уволняват стотици директори на предприятията в миннодобивната промишленост, транспорта, леката и хранително-вкусова промишленост, машиностроенето и др. отрасли.

Сведенията, които постъпват от регионалните и отрасловите структури на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/, показват, че този път не се прави чистка заради партийни пристрастия на потърпевшите. Извършва се админнстративна подмяна на едни с други - послушни кадри. На тях очевидно ще се разчита за материалното и организационно-техническото осигуряване на новите избори в полза на сега управляващите. Особено смущение пораждат случаите на масови арести без предявени конкретни обвинения, с ксерокопие на прокурорска заповед, какъвто е случаят с 22-мата ръководители на държавни и частни фирми в Търговище.

КНСБ никога не е възразявала срещу обоснованите смени на некадърни, компрометирани и безлични директори. Когато обаче стопанските фирми се използват като арена и инструмент в политическата и предизобрната борба, това пряко засяга интересите на нашите членове, дестабилизира предприятията и социалния мир, блокира колективните преговори и сключването на колективни трудови договори за 1993 г.

Като се ръководи от тези съображения, централата на КНСБ:

1. Препоръчва на своите структури със законни средства да се противопоставят на необоснованата админнстративна подмяна на менажерите.

2. Препоръчва на засегнатите от нелегитимни административни действия да обжалват заповедите за уволнение в съда.

3. Обръща се към Българския бизнес блок /БББ/, Българската бизнес партия, Българската социалдемократическа партия /БСДП/, Партия Либерали и Зелената партия в качеството им на извънпарламентарни опозиционни сили, свързани с бизнеса, да проучат случаите на нарушение на законните права на уволнените директори.

4. Апелира към българските и чуждестранните организации на работодателите да защитят интересите на своите членове.

5. Ще предоставя на масмедиите, на българските и чуждестранните правозащитни организации информация за фрапиращите случаи на нарушения на гражданските и трудовите права на мениджерите.

София, 14 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ОТ БИВШИ И НАСТОЯЩИ ЧЛЕНОВЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ НА В. "ПОДКРЕПА"


В отговор на инсинуациите, публикувани във вестник "Подкрепа", ИНИЦИАТИВНАТА ГРУПА, която организира Национална работна среща "Подкрепа'92", заявява:

1. Днес, когато са налице опити за реставрация на комунизма, смятаме че "ПОДКРЕПА* повече от всякога трябва да е СИЛНА И ЧИСТА СИНДИКАЛНА ЦЕНТРАЛА.

2. Никога не сме имали за цел РАЗЦЕПЛЕНИЕ на синдиката, а напротив, анализирайки процеса на РАЗПАДАНЕ на "Подкрепа", ние търсим изход от създадената /не по наша вина/ ситуация.

3. Смятаме, че за СЪХРАНЯВАНЕ И ЗАЗДРАВЯВАНЕ на организацията ни е необходимо незабавно свикване на извънреден конгрес на КТ "Подкрепа". Задаваме сн основателен въпрос: "ЗАЩО Д-Р ТРЕНЧЕВ НЕ ЖЕЛАЕ КОНГРЕС?".

4. Ние НЕ ЖЕЛАЕМ ДА ПРАВИМ ПАРТИЯ. Редовите членове на "Подкрепа", които имат партийни пристрастия, отдавна са направили своя избор. Не е тайна, че голяма част от тях са членове и на СДС.

5. Ние искаме да изчистим "Подкрепа" от личности, които я дискредитират с поведението си.

6. Инициативната група НЯМА НИЩО ОБЩО с господата Даракчиев и Илич Цветков.

7. До днес НЯМА ОТГОВОР на официално и персонално отправените покани за участие в срещата от ръководителите на конфедерацията. ЗАЩО? Не се ли интересуват лидерите на синдиката от мнението на редовите членове?

8. Ние сме за диалог, а не за разцепление на "Подкрепа". Избягването на диалога е стъпка към разцепление. КОЙ ЩЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТТА?

София, 17 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 21 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СИНДИКАЛНИЯ РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" - СМОЛЯН, ПО ПОВОД НА ТЕЖКОТО СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВИСОКОПЛАНИНСКИТЕ РАЙОНИ.


Обезпокоени от изключително високия ръст на безработица в Смолянския регион - над една трета от трудоспособното население;

констатирайки, че местната власт е безсилна да се справи с окаяното икономическо състояние на региона;

отчитайки липсата на резултати от предприетите действия от страна на изпълнителната власт;

обезпокоени от факта, че безработицата в региона нараства с много бързи темпове - със 75 процента спрямо миналата година, и че в отделни общини тя е надхвърлила 50 процента

разтревожени от перспективата за обезлюдяване на населени места в пограничните райони след поетапното закриване на производствени мощности от рудодобива;

имайки предвид, че за решаването на проблема е нужна законодателна намеса;

регионалният съвет на Синдикалния регионален съюз на Конфедерация на труда /КТ/ "Подкрепа” - Смолян, се обръща към депутатите от 36-то Народно събрание, президента на републиката, изпълнителната власт и Конфедеративния съвет на КТ "Подкрепа” с искане за:

1. Спешно законодателно решаване на социално-икономическите проблеми на високопланинските региони.

2. Екстремни мерки от страна на изпълнителната власт за спиране на ръста на безработицата в региона.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Опасността от социален срив и неизбежните му последици в един пограничен район е реална. Призоваваме вашата съвест и разум!

Смолян, 15 декември 1992 г.

НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СРС "ПОДКРЕПА" - СМОЛЯН:

З.Маринов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ТУРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ, УЧРЕДЕНА НА 12 ДЕКЕМВРИ 1992 ГОДИНА В ГР.ЗАВЕТ, РАЗГРАДСКО.


По решение на прословутия априлски пленум на ЦК на БКП от 1956 година зараждащият се великобългарски националшовинизъм в лицето на БКП, БЗНС, ОФ и ДКМС поде една обречена в самото си начало насилствена асимилационна политика над малцинствата от небългарски произход в България.

По принцип тази политика беше политика на "разделяй и владей".

За първи път през 1962 г. същата пагубна политика бе приложена върху част от т.нар. циганско-мюсюлманско малцинство с турско самосъзнание.

През 1971-1972 година се заеха с турското и помашкото мюсюлманско население от Родопско-Пиринския край.

Връх на тази пагубна политика за самия български народ е т.нар. "възродителен процес” с турско-мюсюлманското население през 1984 -1985 г. в цялата страна.

Това не можеше да не привлече вниманието на световната общественост, защото Република Турция влезе в истинската си роля. Ньойският договор, подписан през 1925 г. между България и Република Турция, по силата на Версайлската система от договори, създадена след Първата световна война за защита на малцинствата и на техните индивидулни и колективни права в онези държави, на чиято територия те съществуват, по-специално за правата и свободите на турците, живеещи в Република България. Република Турция, подкрепяна от световната демократична общественост и от Ислямската конференция, се обяви категорично и твърдо в защита на основните човешки права на турците и мюсюлманите, живеещи в България, апелирайки пред световната общественост България да бъде санкционирана заради грубото погазване на елементарните човешки права и за неспазване на международните конвенции по правата на човека.

В резултат на международните санкции Република България се оказа в пълна политическа и икономическа изолация с тенденция към прерастване до пълна катастрофа от всякакво естество, ако продължат по погрешния националшовинистичен курс.

Всеизвестно е, че БКП, БЗНС, ОФ и ДКМС чрез решенията на прословутия Априлски пленум целяха да превърнат България от многонационална държава в единна държава с единен хомогенно неделим народ, наречен "български", а в последствие - създаване на единна българска социалистическа нация с единна именна система.

Вътрешните борби и недоволството сред турското и мюсюлманското население с цената на много кръв и жертви провалиха политическите устои на тоталитарната система пред световната демократична общественост и мита за доброжелателността на т.нар. "възродителен процес” и на 10 ноември 1989 г. се свалиха 45-годишните окови на българския робовладелчески, диктаторски комунистически режим.

След примитивните демократични преобразования в нашата страна, под натиска на демократичната световна общественост, на 4 януари 1990 г. няколко политзатворници, току-що излезли от затвора чрез "амнистия" учредяват в град Варна една обществено-политическа организация, наречена "Движение за права и свободи на турците и мюсюлманите в България". С ясна цел: да защитава правата и свободите на униженото и обезправеното турско и мюсюлманско население в България. Именно тези цели на ДПС и инстинктът за самосъхранение от дотогавашните репресии от страна на българските управници ни накараха да се слеем в тази организация като нейни членове, симпатизанти и електорат.

Днес, две години и няколко месеца след учредяване на Движението за права и свободи на турците и мюсюлманите в България, сега със съкратеното си име ДПС, се разбра, че тя е рожба на една широкомащабна операция на тоталитарната система и по-конкретно на специалните служби на България и СССР, оглавявано от бившия български възрожденец Меди Доганов /Ахмед Доган/.

За да постигнат целите на прословутия Априлски пленум на БКП за единение на всички небългарски малцинствени общности в рамките на единния български народ и в рамките на единната бъдеща монолитна българска национална общност, българският националшовинизъм в новия си образ в лицето на БСП, като правоприемник на БКП, добре съветвана от КГБ и ДС, вдигнаха на последен щурм всички онези от дълбокия резерв на БКП и ДС, наречени по тяхному турска интелигенция и ги внедриха в ръководните структури на ДПС. Внедрените агенти на ДС в ръководните структури на ДПС промениха програмата и устава на същата организация в духа на прословутия Априлски пленум, за да създадат един механичен конгломерат от различни по род и корен етнически общности, сливайки ги в една-единствена национална общност, наречена българска, и след това да обявят Република България за етнополитическа еднонационална държава пред световната общественост.

При наличие на документални факти, че в Република България тепърва започва нов възродителен процес с дългосрочна програма, подготвяна от седмото Велико народно събрание по желание на депутатите от парламентарната група на ДПС. Ние, достойните синове и дъщери на турците от Република България, се задължаваме пред нашия турски народ, живеещ в пределите на България, да учредим турска демократическа партия /ТДП/ и чрез нея да разобличим предателската мисия на ДПС, да спасим турското национално малцинство от поредно етническо претопяване и асимилация и да осветлим пътя на нашия турски народ в мирната им борба с мирни средства за национално самоопределение и национално самосъхранение в рамките на една наистина демократична Конституция на Република България, която конституция да съответства на приетите от нашата страна международни конвенции по правата на човека и националните малцинства. Твърдо сме решени да не допуснем насилствена унификация на етническите общности от небългарски произход чрез създадените прокомунистически организации като ДПС.

/Пресслужба "Куриер"/


11:15:00
21.12.1992 г.

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Славка Кочева   
                                         Цветанка Любомирова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

--------------------------
        ИКОНОМИКА ЕКСПРЕС

Компютърна емисия за бизнесмени на български език.

Котировки и анализи от световните валутни и стокови борси и икономическа информация от България.

Всеки работен ден от 7.30 до 20 часа.

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ - София, бул. "Цариградско шосе“ 49 тел: 73-37-236. факс: 80-24-88
        ---------------------------


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!