21 декември 1990

СОФИЯ, 21 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА                                        БРОЙ 252 /270/

УВАЖАЕМИ АБОНАТИ И ЧИТАТЕЛИ,

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ СЪРДЕЧНИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПО СЛУЧАЙ КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ. ИСКРЕНО ВИ ЖЕЛАЕМ МНОГО РАДОСТ, ЗДРАВЕ И УСПЕХИ.

НЕКА ИДВАЩАТА 1991 ГОДИНА БЪДЕ ЗА ВАС, ЗА ВАШИТЕ СЕМЕЙСТВА И БЛИЗКИ ПО-СПОКОЙНА, ПО-ЩЕДРА И ПО ЩАСТЛИВА.

ДЕКЕМВРИ, 1990 ГОДИНА

ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"

* * *

НА ВНИМАНИЕТО НА НАШИТЕ АБОНАТИ И ЧИТАТЕЛИ

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОЩЕ ОТ НАЧАЛОТО НА 1991 ГОДИНА В ИНФОРМАЦИОННИЯ  БЮЛЕТИН ЩЕ ЗАПОЧНЕ ПУБЛИКУВАНЕТО НА АКТУАЛИЗИРАНИ СПРАВКИ ЗА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ /ОФИЦИАЛНО РЕГИСТРИРАНИ И ОЧАКВАЩИ СЪДЕБНА РЕГИСТРАЦИЯ/, КАКТО И ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, ДВИЖЕНИЯТА И ДРУГИТЕ СТРУКТУРИ, КОИТО СА АНГАЖИРАНИ С ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ.
 
ТОЗИ ЕДИНСТВЕН ПО РОДА СИ ПЪЛЕН СПРАВОЧНИК ЩЕ МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ САМО АБОНАТИТЕ НА БЮЛЕТИНА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР", ТЪЙ КАТО ОТПЕЧАТВАНЕТО МУ В СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ Е СЕРИОЗНО ЗАТРУДНЕНО ПОРАДИ ЛИПСАТА НА ХАРТИЯ.

АБОНАМЕНТЪТ ЗА БЮЛЕТИНА Е ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗСРОЧЕН, НО АКО НЕ СЕ НАПРАВИ ОВРЕМЕ РИСКУВАТЕ ДА ПРОПУСНЕТЕ ПЪРВИТЕ ПУБЛИКАЦИИ.

ЗА СПРАВКИ: АБОНАМЕНТНА СЛУЖБА НА БТА, БУЛ. "ЛЕНИН" 49, ТЕЛ. 73-37-231 ИЛИ 84-61 (ВЪТР. 231).

ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"

* * *

СОФИЯ, 21 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО "НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ ДА СЕ СПУСНЕ НОВА ЖЕЛЯЗНА ЗАВЕСА", ИЗПРАТЕНО ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ НА СЕДМАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА БЪЛГАРО-СЪВЕТСКА ДРУЖБА ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ.


УВАЖАЕМИ Д-Р ЖЕЛЕВ!

КЪМ ВАС СЕ ОБРЪЩАТ УЧАСТНИЦИТЕ В СЕДМАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА БЪЛГАРО-СЪВЕТСКА ДРУЖБА. МОЛИМ ЗА ВАШАТА ЕНЕРГИЧНА НАМЕСА ПРЕД КОМПЕТЕНТНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ЗА ДА БЪДЕ РАЗРЕШЕН ЕДИН ВЪПРОС, КОЙТО Е КОЛКОТО ПОЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ, ТОЛКОВА КУЛТУРЕН И ЕТИЧЕН. СТАВА ДУМА ЗА БЕЗПРЕЦЕДЕНТНОТО РЕШЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ В СССР И БЪЛГАРИЯ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ "ХЕМУС" И "МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИГА" ДА НЕ БЪДЕ ОТПУСНАТА НИКАКВА ВАЛУТА ЗА ЗАКУПУВАНЕ В ДРУГИ СТРАНИ НА ВЕСТНИЦИ, СПИСАНИЯ И КНИГИ. ДОКАТО В ОТНОШЕНИЯТА СЪС ЗАПАДНИТЕ ДЪРЖАВИ ДОЛАРЪТ И ДОСЕГА Е БИЛ ПЛАТЕЖНО СРЕДСТВО, ТО ДА СЕ ПРИЛАГА ТОЙ МЕХАНИЧНО И ПРИ РАЗПЛАЩАНИЯТА МЕЖДУ СССР И БЪЛГАРИЯ ОЗНАЧАВА НЕ ПРОСТО НАРУШАВАНЕТО НА ВЕКОВНИ ТРАДИЦИОННИ ВРЪЗКИ, НО И В БУКВАЛНИЯ СМИСЪЛ СПУСКАНЕ НА ЖЕЛЯЗНА ЗАВЕСА МЕЖДУ НАШИТЕ ДВЕ СТРАНИ В СФЕРАТА НА ИНФОРМАЦИЯТА, КУЛТУРАТА, НАУКАТА.

ТРУДНО Е ДАЖЕ ДА СИ ПРЕДСТАВИМ, ЧЕ ОТ 1 ЯНУАРИ 1991 Г. В НАШАТА СТРАНА НЯМА ДА ИМА НИТО ЕДИН АБОНАТ НА СЪВЕТСКИ ИЗДАНИЯ, ЧЕ В КНИЖАРНИЦИТЕ НЯМА ДА ПОСТЪПВАТ СЪВЕТСКИ КНИГИ. ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗАТРУДНЕН ЩЕ БЪДЕ ДОСТЪПЪТ ДО СВЕТОВНИТЕ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ, КОИТО В ЗНАЧИТЕЛНА СТЕПЕН ИДВАХА ДО НАС БЛАГОДАРЕНИЕ НА СЪВЕТСКИТЕ РЕФЕРАТЙВНИ ИЗДАНИЯ. А БЛИЗО ЕДИН МИЛИОН ГРАЖДАНИ НА СССР ОТ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД ЩЕ БЪДАТ ЛИШЕНИ ОТ КНИГИ, ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ НА СВОЯ РОДЕН ЕЗИК.

НЕ БИВА ДА СЕ ЗАБРАВЯ, ЧЕ ИМЕННО СЪВЕТСКИЯТ ПЕЧАТ СЛЕД 1985 ГОДИНА В ЗНАЧИТЕЛНА СТЕПЕН ЧРЕЗ ГЛАСНОСТТА ДОПРИНЕСЕ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА НОВ НРАВСТВЕН КЛИМАТ В БЪЛГАРИЯ И ДНЕС ИМАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ВЪРВИМ ПО ПЪТЯ НА ДЕМОКРАТИЧНОТО ОБНОВЛЕНИЕ.

ОЩЕ ВЕДНЪЖ НАСТОЯТЕЛНО ВИ МОЛИМ ДА СТОРИТЕ НЕОБХОДИМОТО ВТД "ХЕМУС" ДА ПОЛУЧИ НЕОБХОДИМАТА ВАЛУТА ИЛИ ПЪК В БЪДЕЩИЯ ДОГОВОР ЗА ТЪРГОВСКИ ОБМЕН ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА КЛАУЗА, ПРЕДВИЖДАЩА ЕКВИВАЛЕНТНА РАЗМЯНА НА КНИГИ, ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ МЕЖДУ НАШИТЕ ДВЕ СТРАНИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 21 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОПРОВЕРЖЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ /БНРП/.

ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ЗАЯВЯВА, ЧЕ ГРУПИРАНИТЕ В КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ /КОС/ ПАРТИИ НАЧЕЛО С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИМ Й.ДУПАРИНОВ, ИЗКЛЮЧЕН ОТ БЗНС "ВРАБЧА 1", СА СИ ПРИСВОИЛИ НАИМЕНОВАНИЕТО ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ /ХСС/. ОСНОВАНИЯТ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ /БНРП/, ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА /ОПТ/ И БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" - В ПРИСЪСТВИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА ЕМИГРАЦИЯ ОТ МЮНХЕН, КОПЕНХАГЕН И ЛОС АНЖЕЛОС ХРИСТИАН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОТ ПАРТИИТЕ-ОСНОВАТЕЛКИ, КОИТО СА С ЛЕГИТИМНОСТ ПРЕД ОРГАНИЗИРАНИТЕ СТРУКТУРИ НА БЪЛГАРСКАТА ЕМИГРАЦИЯ.

ХРИСТИЯН-СОЦИАЛНИЯТ СЪЮЗ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ, ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА И БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" ПОДДЪРЖА ВРЪЗКА С УПРАВЛЯВАЩАТА В ГЕРМАНИЯ КОАЛИЦИЯ, НАЗОВАНА ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ. БЪЛГАРСКАТА ЕМИГРАЦИЯ НЕ ПРИЗНАВА ПАРТИИТЕ-ФАНТОМИ НА ГОСПОДАТА ПЕТЪР ГОГОВ, ЙОРДАН ДУПАРИНОВ И НА ДРУГИ ЛИЦА, ПРИСВОИЛИ СИ НАИМЕНОВАНИЕТО НА СЪЮЗА НИ.


СОФИЯ, 19 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХРИСТИЯН-СОЦИАЛНИЯ СЪЮЗ И НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ: Д-Р ИВАН ГЕОРГИЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 21 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА СЪЮЗА ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА РАЗУМНИТЕ СИЛИ /СОРС/.


СЪЮЗЪТ Е ЗА КОЛЕКТИВНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЗЕМЯТА, А НЕ ЗА НЕЙНОТО РАЗДРОБЯВАНЕ. ПО ТОЗИ ВЪПРОС ОБАЧЕ СЕЛСКИТЕ СТОПАНИ СЛЕДВА САМИ ДА ПРЕЦЕНЯТ КАК ДА ПОСТЪПЯТ.

СЪЮЗЪТ НАСТОЯВА САМО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ДА ОПРЕДЕЛЯ ГОРНАТА ГРАНИЦА НА ВЪНШНИЯ ДЪЛГ НА СТРАНАТА СЪОБРАЗНО НЕЙНАТА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ, А НЕ КАКТО БЕШЕ ДОСЕГА.

СЪЮЗЪТ Е ЗА БЕЗПЛАТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НА РАБОТЕЩИТЕ, ПЕНСИОНЕРИТЕ, УЧЕЩИТЕ СЕ И ДЕЦАТА, НО НЕ И ЗА ТЕЗИ, КОИТО НИТО УЧАТ, НИТО УПРАЖНЯВАТ ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН ТРУД. ТОЙ Е ЗА БЕЗПЛАТНО ЛЕЧЕНИЕ /БЕЗПЛАТНИ ЛЕКАРСТВА/ ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ, ДЕЦАТА И УЧЕЩИТЕ СЕ.

СЪЮЗЪТ Е ЗА ЗАЧИТАНЕ НА ЦЕЛИЯ ТРУДОВ СТАЖ ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ, С КОЕТО ЩЕ БЪДЕ    ПРЕМАХНАТА ЕДНА УЗАКОНЕНА НЕСПРАВЕДЛИВОСТ.

СЪЮЗЪТ Е ЗА БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, НО САМО ЗА СТУДЕНТИ, ПОКАЗАЛИ ОБЩ УСПЕХ НАЙ-МАЛКО МН.ДОБЪР 4,50.

СЪЮЗЪТ Е ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ. ДА ФУНКЦИОНИРАТ САМО ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, КАТО НА МАЙКАТА БЪДЕ ОСИГУРЕН ПЛАТЕН ДОМАШЕН ОТПУСК ДО НАВЪРШВАНЕ ТРИ ГОДИНИ НА ДЕТЕТО.

СЪЮЗЪТ Е ЗА НАЙ-СПРАВЕДЛИВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЖИЛИЩНИЯ ФОНД - БЕЗ КАКВИТО    И ДА БИЛО ПРИВИЛЕГИИ, ЗАСЛУГИ, ХОДАТАЙСТВА И Т.Н.

СЪЮЗЪТ Е ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА - ЧИСТ ВЪЗДУХ, ЧИСТА ЗЕМЯ И ЧИСТА ВОДА И ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ТРАНСГРАНИЧНО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА И ВОДАТА НА КОЯТО И ДА Е СТРАНА. СЪЮЗЪТ Е ПРОТИВ ПРЕКАЛЕНОТО ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ИЗКУСТВЕНИ ТОРОВЕ И ПРЕПАРАТИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО.

СЪЮЗЪТ Е ЗА СВОБОДА НА СЛОВОТО И ПЕЧАТА. ТОЙ Е ЗА СВОБОДНА ТВОРЧЕСКА ИЗЯВА НА ПИСАТЕЛИ И ПОЕТИ, ХОРАТА НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО, ТВОРЦИ НА МУЗИКАТА, ТАЛАНТИТЕ НА АРТИСТИЧНАТА ИЗЯВА, НА ЖУРНАЛИСТИТЕ И ДР., ЗАШОТО Е УБЕДЕН, ЕДИН НАРОД, ЛИШЕН ОТ СВОБОДА НА СЛОВОТО И ПЕЧАТА, ЕДИН НАРОД ЛИШИЛ СЕ ОТ СОБСТВЕНА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО, СЕ САМООБРИЧА НА ИЗЧЕЗВАНЕ КАТО НАЦИЯ.

БЪЛГАРСКОТО РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ ДА ОБСЛУЖВАТ БЕЗПЛАТНО И БЕЗПРИСТРАСТНО ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ У НАС И ДА ПОЗВОЛЯВАТ ДЕМОКРАТИЧЕН ДОСТЪП ДО ТЕЛЕВИЗИОННИЯ ЕКРАН И РАДИОМИКРОФОН НА ГРАЖДАНИ, КОИТО НЕ ЧЛЕНУВАТ В ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ, СЪЮЗ ИЛИ ДВИЖЕНИЕ. СЪЮЗЪТ Е УБЕДЕН, ЧЕ РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА СА В СЪСТОЯНИЕ ДА ОБЕДИНЯВАТ НАШИЯ НАРОД. ВСИЧКО Е ВЪПРОС НА ЖЕЛАНИЕ, УСЕТ, ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, А ЗАЩО НЕ И НА РАЗУМ?

ОТНОШЕНИЕТО НА СЪЮЗА КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ: СЪЮЗЪТ ОПРЕДЕЛЕНО ИМА НЕГАТИВНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРИСТРАСТИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ПАРТИИ, КОИТО НЕ ДОПРИНАСЯТ ЗА ИЗЛИЗАНЕ НА СТРАНАТА НИ ОТ ИКОНОМИЧЕСКА, ПОЛИТИЧЕСКАТА И МОРАЛНАТА КРИЗА, А СЪС СВОИТЕ ДЕЙСТВИЯ НАСТРОЙВАТ ГРАЖДАНИТЕ ЕДИН СРЕЩУ ДРУГ, КОЕТО ВОДИ ДО УВЕЛИЧАВАНЕ ЕСКАЛАЦИЯТА НА НАПРЕЖЕНИЕТО.

СЪЮЗЪТ    Е ЗА ПАРЛАМЕНТАРНА СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ ОТ КОМПЕТЕНТНИ И РАЗУМНИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,  ЧИЯТО ЕДИНСТВЕНА ЦЕЛ Е САМО БЛАГОДЕНСТВИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

В СЪЮЗА МОЖЕ ДА ЧЛЕНУВА ВСЕКИ, КОЙТО НЕ САМО ПРИЕМА ХУМАННАТА МУ ПЛАТФОРМА, НО И СЪДЕЙСТВУВА ЗА НЕЙНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ.

АДРЕС: СОФИЯ 1373, СЪЮЗ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА РАЗУМНИТЕ СИЛИ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ,    21 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА    ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПЛАТФОРМАТА /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА/ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ.


СЕЛСКО СТОПАНСТВО

1. ВРЪЩАНЕ НА ЗЕМЯТА НА БИВШИТЕ Й СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ НА ТЕХНИТЕ   НАСЛЕДНИЦИ, АКО ТЕ В ОПРЕДЕЛЕН ДОСТАТЪЧЕН СРОК ПОЖЕЛАЯТ ДА Я ПОЛУЧАТ, ИЛИ КОМПЕНСАЦИЯ, КОГАТО ТОВА Е НЕВЪЗМОЖНО.

2. ПОЛУЧЕНАТА ЗЕМЯ Е ПЪЛНА, СВЕЩЕНА И НЕПРИКОСНОВЕНА СОБСТВЕНОСТ С ПРАВО НА ВЛАДЕНИЕ, ПОЛЗУВАНЕ, РАЗПОРЕЖДАНЕ /ВКЛ. ПРОДАЖБА/ И НАСЛЕДЯВАНЕ.

3. СЪЗДАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ САНКЦИИ, ИЗКЛЮЧВАЩИ ЗАПУСТЯВАНЕ НА ПОЛУЧЕНИ, НО НЕОБРАБОТВАНИ ЗЕМИ.

4. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОКУПКА НА СЪОТВЕТНАТА ЧАСТ ОТ ТЕХНИКАТА, ЖИВОТНИТЕ, СГРАДИТЕ И СЕМЕНАТА, ПРОПОРЦИОНАЛНО НА ВЪРНАТАТА НА СОБСТБЕНИЦИТЕ ЗЕМЯ.

5. ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ОСТАНАТ ДА ЧЛЕНУВАТ И РАБОТЯТ В ДОСЕГАШНИТЕ КООПЕРАТИВНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА СЪС СОБСТВЕНАТА СИ ЗЕМЯ ИЛИ ДЪРЖАВНА ТАКАВА МОГАТ СВОБОДНО И ДОБРОВОЛНО ДА СТОРЯТ ТОВА.

6. КООПЕРАТИВНИТЕ СТОПАНСТВА СЛЕДВА ДА РАБОТЯТ, ПРОИЗВЕЖДАТ ИПЛАСИРАТ ПРИ РАВНОПОСТАВЕНИ УСЛОВИЯ С ЧАСТНИТЕ СТОПАНИ.

7. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪЦИ ЗА ОПРЕДЕЛЕН СРОК НА СЪЗДАВАЩИТЕ СЕ ЧАСТНИ ФЕРМИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ КООПЕРАЦИИ.

8. ДЪРЖАВАТА ДА ПОЕМЕ ДО 50 ПРОЦЕНТА ОТ СТОЙНОСТТА НА МЕЛИОРАТИВНАТА РАБОТА, ЦЕЛЯЩА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО И ПЛОДОРОДИЕТО НА ЗЕМЯТА.

БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЕДЕЛСКА БАНКА /ОБРАЗУВАНА НА АКЦИОНЕРЕН ПРИНЦИП/ ТРЯБВА ДА СТАНЕ ОСНОВНО КРЕДИТНО УЧРЕЖДЕНИЕ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ.

10. ВЪЗРАЖДАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ ВСЕСТРАНКИ С ТРИТЕ ИМ ОСНОВНИ ФУНКЦИИ:

- СНАБДЯВАНЕ НА СЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА СЪС СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И СТОКИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ;

- ИЗКУПУВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ФОРМИРАНЕ НА ПО-ГОЛЕМИ ПАРТИДИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ИНТЕРЕС ЗА ИЗКУПВАТЕЛНИТЕ ФИРМИ;

- ПОЕМАНЕ НА КРЕДИТНИТЕ ФУНКЦИИ ЗА СЕЛОТО КАТО МАЛКА КРЕДИТНА БАНКА, - ФИЛИАЛ НА БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЕДЕЛСКА БАНКА.


СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ЕКОЛОГИЯ, ГРИЖИ ЗА МЛАДЕЖТА, СПОРТ

1. ПОВСЕМЕСТНО ПРЕМИНАВАНЕ НА ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ФОНДОВ ПРИНЦИП, НЕЗАВИСИМ ОТ БЮДЖЕТА.

2. СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ САМИТЕ ГРАЖДАНИ ЧРЕЗ УЧАСТИЕТО ИМ В ОБРАЗУВАНИ ЗА ЦЕЛТА ФОНДОВЕ, КАТО ВНОСКИТЕ ЗА ТЯХ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ ИНТЕРЕСИТЕ, ЖЕЛАНИЯТА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА УЧАСТВУВАЩИТЕ В ТЯХ. ТЕЗИ ФОНДОВЕ СЪЩЕСТВУВАТ НАПЪЛНО САМОСТОЯТЕЛНО  И НЕЗАВИСИМО ОТ ДЪРЖАВАТА.

3. ДЪРЖАВАТА ОСИГУРЯВА МИНИМАЛНА СОЦИАЛНА ПЕНСИЯ НА НЕТРУДОСПОСОБНИТЕ И НЕПРАВОИМАЩИТЕ.

4. СПРАВЕДЛИВА СИСТЕМА ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ С ФОНД, ФОРМИРАН ОТ СРЕДСТВА НА РАБОТОДАТЕЛЯ И ВНОСКИ НА ОСИГУРЕНИТЕ, КАТО ПОСТЕПЕННО СЕ ПРЕМИНЕ КЪМ БЕЗПЛАТНО ЛЕКАРСТВОСНАБДЯВАНЕ И В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ. ВСИЧКИ СЕГАШНИ ПРИВИЛЕГИИ НА АКТИВНИТЕ БОРЦИ ДА СЕ ПРЕМАХНАТ НЕЗАБАВНО.

5. ОСИГУРЯВАНЕ ПЪЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЧАСТНА ПРАКТИКА НА ЛЕКАРИТЕ: ДОМАШНИ КАБИНЕТИ, ПОЛИКЛИНИКИ, АМБУЛАТОРИИ, АПТЕКИ И ДР. КАТО СЕ ОСИГУРИ РАВНОПОСТАВЕНОСТ С РАБОТЕЩИТЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР.

6. ДЪРЖАВНИТЕ БОЛНИЧНИ ЗАВЕДЕНИЯ ДАВАТ БЕЗПЛАТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НА НЕВКЛЮЧЕНИТЕ В РАЗЛИЧНИТЕ СИСТЕМИ НА ОСИГУРЯВАНЕ.
7. ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА И ОКОЛНАТА СРЕДА, КАКТО И ПРОЧИСТВАНЕТО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ЗАМЪРСЕНИТЕ РАЙОНИ В СТРАНАТА СЕ СЧИТАТ ОТ ОСОБЕНА ВАЖНОСТ И СА ОБЕКТ НА СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ.

8. УСИЛЕНИ ГРИЖИ ЗА МЛАДЕЖТА НЕ САМО ЗАЩОТО ТЯ Е БЪДЕЩЕТО НА НАЦИЯТА, А И ПОРАДИ ТОВА, ЧЕ ТЯ ЩЕ ПЛАЩА ЗА ГРЕХОВЕТЕ НА ЕДНА ПРЕСТЪПНА ПОЛИТИКА, ПРОВЕЖДАНА БЛИЗО ПОЛОВИН ВЕК.

9. ОСИГУРЯВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТТА МЛАДИТЕ ХОРА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ НАЙ-БЪРЗО, КАТО ЕДИНСТВЕН ОБЕКТИВЕН ПОКАЗАТЕЛ СА КАЧЕСТВАТА И СПОСОБНОСТИТЕ НА ВСЕКИ ЕДИН.

10. ОСОБЕНИ ГРИЖИ ЗА МЛАДИТЕ СЕМЕЙСТВА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАДИЦИОННИТЕ ЗА БЪЛГАРИНА СЕМЕЙНИ ЦЕННОСТИ.

11. ПЪЛНА ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ И ДЕИДЕОЛОГИЗАЦИЯ НА СПОРТА, КАТО СЕ ВЪЗСТАНОВИ НЕГОВАТА ОСНОВНА ЦЕЛ: УКРЕПВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ИНДИВИДА. ЯСНО РАЗГРАНИЧАВАНЕ МЕЖДУ АМАТЬОРСКИ И ПРОФЕСИОНАЛЕН СПОРТ. НЕПРИМИРИМА БОРБА С ВСИЧКИ БИОСТИМУЛАТОРИ И ДОПИНГОВИ СРЕДСТВА. ПЪЛНА САМОСТОЯТЕЛНОСТ И САМОИЗДРЪЖКА НА СПОРТНИТЕ СЪЮЗИ И КЛУБОВЕ ПРИ НЕНАМЕСА ОТ СТРАНА НА ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ.


ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА

1. ДЕБОЛШЕВИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И КУЛТУРАТА.

2. ОСНОВНИ ПРОМЕНИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ОСНОВАВАТ КАКТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ, ТАКА И НА ПОСЛЕДНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ В СВЕТОВЕН МАЩАБ.

3. НАМАЛЯВАНЕ НАМЕСАТА НА ДЪРЖАВАТА В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И КУЛТУРАТА. УЧИЛИЩЕТО ТРЯБВА ДА ПОДГОТВЯ МИСЛЕЩИ ХОРА; А НЕ ДА СЪЗДАВА ПРОГРАМИРАНИ МЕХАНИЗМИ, ГОДНИ САМО ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛСКА РАБОТА.

4. ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА, КОЯТО ПОЗВОЛЯВА ДА СЪЩЕСТВУВАТ НАРЕД С ДЪРЖАВНИТЕ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАКИВА НА ЧУЖДЕСТРАННИ АВТОРИТЕТНИ ИНСТИТУЦИИ.

5. НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДА СЕ ПРОВЕЖДАТ В УНИВЕРСИТЕТИТЕ ИЛИ В СПЕЦИАЛНИ НАУЧНИ ЦЕНТРОВЕ, СЪЗДАДЕНИ В РЕЗУЛТАТ НА ДЪРЖАВНИ, ЧАСТНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ИНИЦИАТИВИ.

6. АВТОНОМИЯ НА ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И НА БАН.


ВЪНШНА ПОЛИТИКА

1. ВЪНШНА ПОЛИТИКА, КОЯТО ОСИГУРЯВА НАЦИОНАЛНАТА НЕЗАВИСИМОСТ, КАТО ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ ДОКТРИНИ, КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ФОРМА ЗА ПОДЧИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ТЕЗИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА.

2. ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА ТАКАВА ВЪНШНА ПОЛИТИКА, КОЯТО БИ ОБВЪРЗАЛА СТРАНАТА НИ САМО С ЕДНА ЧУЖДА ДЪРЖАВА ИЛИ БЛОК ОТ ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ.

3. ВКЛЮЧВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРИ. НАШАТА СТРАНА ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ДЕЕН ЧЛЕН НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ И БЪДЕЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЩНОСТИ, КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН СЕ ГАРАНТИРА НАЦИОНАЛНАТА НЕЗАВИСИМОСТ. ИНТЕНЗИФИЦИРАНЕ ВРЪЗКИТЕ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НА ПЪРВО МЯСТО С ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАРОДИ.

4. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ПРИЯТЕЛСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВСИЧКИ БАЛКАНСКИ НАРОДИ И ДЪРЖАВИ.

ПУБЛИКУВАНА НА 22 НОЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X    X

СОФИЯ, 21 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА САЩ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "ПРИВАТИЗАЦИЯ" /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ ОТ ПРОЕКТА "ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ", РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ТАКА НАРЕЧЕНАТА ПРОГРАМА "PAH-ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ Е ПРЕДОСТАВЕН КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.


КОИ ПО-НАПРЕД?

ПРИ НАЛИЧИЕТО НА 2200 ГОЛЕМИ ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ХИЛЯДИ ПО-МАЛКИ ОБЕКТИ В СФЕРАТА НА ТЪРГОВИЯТА И ОБСЛУЖВАНЕТО, КОИТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ ПРИВАТИЗИРАНИ, ОТ ОСОБЕНО ЗНАЧЕНИЕ Е ДА БЪДЕ СЪЗДАДЕН НЯКАКЪВ РЕД НА ПРИОРИТЕТИТЕ, ПРИ ВСЕ ЧЕ ИЗОБЩО НЕ Е ЯСНО КАК ДА СЕ ВЪВЕДЕ ТАКЪВ РЕД. НЯКОИ БИХА ПОСТАВИЛИ НА ПЪРВО МЯСТО ФИРМИТЕ, ОБОРУДВАНИ СЪС СЪВРЕМЕННА ТЕХНОЛОГИЯ, ЗАЩОТО ТЕ СЕ СМЯТАТ ЗА ПОТЕНЦИАЛНО КОНКУРЕНТОСПОСОБНИ НА СВЕТОВНИЯ ПАЗАР, ОБЕЩАВАТ ОТКРИВАНЕ НА ПОВЕЧЕ РАБОТНИ МЕСТА И МОГАТ ДА ДОНЕСАТ ТАКА НЕОБХОДИМАТА ТВЪРДА ВАЛУТА. ДРУГИ БИХА ПРЕДЛОЖИЛИ НА ПЪРВО МЯСТО ДА СЕ ПОСТАВЯТ НОСЕЩИТЕ ЗАГУБИ ФИРМИ, ЗАЩОТО ТЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ НАЙ-ТЕЖКОТО БРЕМЕ ЗА ИКОНОМИКАТА И ИЗИСКВАТ ЦЕННИ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ СУБСИДИИ. ТРЕТИ ПОДКРЕПЯТ ИДЕЯТА ПЕЧЕЛИВШИТЕ ФИРМИ ДА СА В НАЧАЛОТО НА СПИСЪКА, ЗАЩОТО ВЕЧЕ СА ПОКАЗАЛИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОБЪР МЕНИДЖМЪНТ И ВЕРОЯТНО ЩЕ СЕ СПРАВЯТ С ПРЕХОДА ПО-ДОБРЕ ОТ ДРУГИТЕ.

ВЪПРЕКИ ЧЕ МОГАТ ДА СЕ ПРИВЕДАТ МНОГО УБЕДИТЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИИКОНОМИЧЕСКИ ПРИЧИНИ В ПОДКРЕПА И НА ДВАТА ВАРИАНТА, ФАКТЪТ, ЧЕ ПРИВАТИЗАЦИЯТА Е ПРЕДИ ВСИЧКО И НАЙ-ВЕЧЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЦЕС, НАЛАГА НА ПЪРВО МЯСТО ПРИ ИЗБОРА ДА БЪДЕ СЪОБРАЗЯВАНЕТО С НЕПОСРЕДСТВЕНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ОПАСЕНИЯ. МАКАР ЧЕ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, И ОБЩЕСТВЕНОСТТА КАТО ЦЯЛО ПОДКРЕПЯТ ПРИВАТИЗАЦИЯТА, ТАЗИ ПОДКРЕПА ОТСЛАБВА ПОРАДИ СКЕПТИЦИЗЪМ И МНОЖЕСТВО СТРАХОВЕ. НЕЩО ПОВЕЧЕ, ТЪЙ КАТО ИЗПЪЛНЯВАНЕТО НА ВСЯКА КОНКРЕТНА ПРИВАТИЗАЦИЯ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЛОЖНА ЗАДАЧА И ТЪЙ КАТО ОПИТЪТ В ТАЗИ НАСОКА НЕ ДОСТИГА В БЪЛГАРИЯ, МНОГО ВЕРОЯТНО Е В РАННИТЕ ЕТАПИ ОТ ПРОЦЕСА ДА БЪДАТ НАПРАВЕНИ ГРЕШКИ.

ПОРАДИ ТАЗИ ПРИЧИНА СЕ ПРЕДЛАГА ПЪРВИТЕ НЯКОЛКО ПРИВАТИЗАЦИИ ДА БЪДАТ ПОДБРАНИ ВЪЗ ОСНОВА НА ЛЕКОТАТА, С КОЯТО ПРЕДПРИЯТИЯТА МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИВАТИЗИРАНИ, И ВЕРОЯТНОСТТА ЗА НАЙ-СКОРОШНА ПОЯВА НА ВИДИМИ ЗНАЧИТЕЛНИ ПЕЧАЛБИ. ТАКА ЩЕ СЕ УВЕЛИЧИ ДОВЕРИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА КЪМ ПРОЦЕСА, А СЛУЖИТЕЛИТЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПРОЦЕСА, ЩЕ ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА УСВОЯТ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПОХВАТИ ПРИ МАЛЪК РИСК ДА ДОПУСНАТ ГОЛЕМИ ГРЕШКИ. КАТО СЕ ПОСТИГНАТ НЯКОЛКО ПЪРВОНАЧАЛНИ УСПЕХА, ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЩЕ ПОДКРЕПЯ ПО-АКТИВНО ПРОЦЕСА И ПОЛИТИЧЕСКОТО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ ЩЕ ОТСЛАБНЕ. ТОВА ЩЕ НАПРАВИ МНОГО ПО-ЛЕСНО ПО-НАТАТЪШНОТО НАСТЪПАТЕЛНО ПРИЛАГАНЕ НА ПРОГРАМАТА И ВКЛЮЧВАНЕТО В НЕЯ НА ПО-ЗАКЪСАЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

КАКЪВ ВИД ПРЕДПРИЯТИЕ БИ ОТГОВАРЯЛО НАЙ-ПЪЛНО НА ТЕЗИ ИЗИСКВАНИЯ? ПЪРВО, НЕГОВОТО РЪКОВОДСТВО БИ ТРЯБВАЛО ДА Е НА НАЙ-ВИСОКО ПРОФЕСИОНАЛНО РАВНИЩЕ И ДА ПОДКРЕПЯ ПРИВАТИЗАЦИЯТА. БРОЯТ НА РАБОТНИЦИТЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА Е ДОСТАТЪЧЕН ЗА ОЧАКВАНОТО РАВНИЩЕ НА ПРОИЗВОДСТВО, ТАКА ЧЕ ДА СЕ СВЕДАТ ДО МИНИМУМ ВРЕМЕННИТЕ УВОЛНЕНИЯ ОТ РАБОТА. ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА СЪЩО ТРЯБВА ДА СА ДОСТАТЪЧНО ГОЛЕМИ, ЗА ДА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЛИЧАВАТ ПРОИЗВОДСТВОТО И ЗАПЛАЩАНЕТО. НАСТОЯЩАТА РЕНТАБИЛНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО СЪЩО Е ВАЖНО УСЛОВИЕ, ЗАЩОТО ОСИГУРЯВА ПРОДЪЛЖАВАЩ ИКОНОМИЧЕСКИ УСПЕХ, ЩЕ ПРИВЛИЧА ПО-СИЛНО ЧАСТНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ И ПОКАЗВА ВИСОКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ КАЧЕСТВА НА НАСТОЯЩОТО РЪКОВОДСТВО.

В ЧЕЛОТО НА СПИСЪКА БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ ПОСТАВЯТ И ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО ВЕРОЯТНО БИХА ПРИВЛЕКЛИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ. СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО ПРИВЛИЧАТ ЧУЖДЕСТРАНЕН КАПИТАЛ, ТЕХНОЛОГИЯ, ПОЗНАНИЯ ЗА МЕНИДЖМЪНТ И ПО-ДОБЪР МАРКЕТИНГ, БИХА МОГЛИ ДА ПОМОГНАТ ЗА БЪРЗОТО СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО. ОТ ЗНАЧЕНИЕ Е И ТОВА, ЧЕ ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ПАРТНЬОРИ ИМАТ ДОСТЪП ДО ЗАПАДНИТЕ ПАЗАРИ И ТОВА БИ УВЕЛИЧИЛО ИЗНОСА И ПЕЧАЛБАТА В НУЖНАТА ТВЪРДА ВАЛУТА. ДАЛИ ТАКИВА ПРЕДПРИЯТИЯ ЩЕ БЪДАТ В СФЕРАТА НА СЪВРЕМЕННАТА ТЕХНОЛОГИЯ ИЛИ НА ПО-ТРАДИЦИОННИТЕ ПРОИЗВОДСТВА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗНАЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО И РЕШЕНИЕТО КАКЪВ ВИД ПРЕДПРИЯТИЕ ОТГОВАРЯ НАЙ-ПЪЛНО НА ИЗИСКВАНИЯТА Е НАЙ-ДОБРЕ ДА СЕ ОСТАВИ НА ПРЕЦЕНКАТА НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ПАРТНЬОРИ, КОИТО РИСКУВАТ СОБСТВЕНИТЕ СИ ПАРИ И ПОЗНАВАТ ПАЗАРА.

ВЪПРЕКИ ЧЕ БЪЛГАРИЯ ИМА СРАВНИТЕЛЕН НАПРЕДЪК В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА И ТОВА ПРОИЗВОДСТВО СЪС СИГУРНОСТ ЩЕ СЕ ОКАЖЕ ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИТОРИ, НАЙ-ГОЛЯМА ПРИТЕГАТЕЛНА СИЛА ЗА ЧУЖЕСТРАННИТЕ ПАРТНЬОРИ В БЪЛГАРИЯ, ПОНЕ В НАЧАЛОТО, ВЕРОЯТНО ЩЕ ИМА МНОГО НИСКОТО ЗАПЛАЩАНЕ НА НЕЙНАТА КВАЛИФИЦИРАНА РАБОТНА СИЛА. ТОВА ПРЕДПОЛАГА, ЧЕ ПРЕДПРИЯТИЯ С ТРУДОЕМКО ПРОИЗВОДСТВО, КАТО НАПРИМЕР МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА, ТЕКСТИЛНА, ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА И МЕБЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА ДОМАШНИ ПОТРЕБИ И ДР., МОГАТ ДА ПРЕДЛОЖАТ НАЙ-ПРИВЛЕКАТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЪРЗО ВЪЗВРЪЩАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ЧРЕЗ ИЗНОС СРЕЩУ ТВЪРДА ВАЛУТА И ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ. ДАЛИ ТАКЪВ ПОДХОД НЯМА ДА ОТРЕДИ НА БЪЛГАРИЯ РОЛЯТА НА НИСКОПЛАТЕН ЧЕРНОРАБОТНИК НА ЕВРОПА? НИМА ПРИМЕРЪТ НА ЯПОНИЯ, ХОНКОНГ, ЮЖНА КОРЕЯ, ТАЙВАН И СИНГАПУР НЕ Е КРАСНОРЕЧИВ? ТЕЗИ СТРАНИ ЗАПОЧНАХА СВОЯ ПРОЦЕС НА РАЗВИТИЕ, КАТО СЕ СПЕЦИАЛИЗИРАХА В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБИКНОВЕНИ И ЕВТИНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ КАТО ОБЛЕКЛО И ИГРАЧКИ. ТАКА АЗИАТЦИТЕ УСЪВЪРШЕНСТВАХА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ СИ УМЕНИЯ, НАТРУПАХА ТВЪРДА ВАЛУТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ И СЕ НАУЧИХА ДА ПРОБИВАТ НА ЗАПАДНИТЕ ПАЗАРИ. С ТЕЧЕНИЕ НА ВРЕМЕТО ТЕЗИ УМЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА БЯХА ПРИЛОЖЕНИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВСЕ ПО-УСЪВЪРШЕНСТВАНИ ПРОДУКТИ СЪС СЪШИЯ УСПЕХ. В РЕЗУЛТАТ НА ТАЗИ СТРАТЕГИЯ ВЪПРОСНИТЕ СТРАНИ ПОСТИГНАХА БЪРЗО ПОВИШАВАНЕ НА ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ И НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА СИ В СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА. ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ ПО АЗИАТСКИЯ ОПИТ СЕ ОТНЕСЕТЕ КЪМ ГЛАВАТА ЗА ИКОНОМИКИТЕ НА ПРЕХОДА.

НАСОЧВАНЕТО НА ВНИМАНИЕТО КЪМ ВИСОКОУСЪВЪРШЕНСТВАНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА СМЕТКА НА ТРАДИЦИОННОТО ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИТЕ ВОДИ ДО ДРУГИ ПОТЕНЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ. ПЪРВО, ТАКАВА НАСОЧЕНОСТ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА НЕНУЖНО ЗАБАВЯ ПОДОБРЯВАНЕТО НА ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ В БЪЛГАРИЯ. ХРАНИТЕ, ОБЛЕКЛОТО И ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО СА ИНДУСТРИИ НА НИСКО ТЕХНОЛОГИЧНО РАВНИЩЕ, НО ТЯХНОТО РЕФОРМИРАНЕ ЧРЕЗ ПРИВАТИЗАЦИЯ ЩЕ ДОВЕДЕ БЪРЗО ДО ОСЕЗАТЕЛНО ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ НА ОБИКНОВЕНИЯ ЧОВЕК, А ТОВА ОТ СВОЯ СТРАНА ЩЕ ОСИГУРИ ОБЩЕСТВЕНАТА ПОДКРЕПА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА. ВТОРО, ТАКАВА НАСОЧЕНОСТ ПРЕНЕБРЕГВА ФАКТА, ЧЕ ДОРИ В НАЙ-НАПРЕДНАЛИТЕ В ПРОМИШЛЕНО ОТНОШЕНИЕ СТРАНИ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА СЪСТАВЛЯВАТ САМО МАЛКА ЧАСТ ОТ ОБЩОТО ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО И ЧЕ УСПЕХЪТ НА ТЕЗИ СТРАНИ В ПОСТИГАНЕТО НА ВИСОК ЖИЗНЕН СТАНДАРТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ ЗАВИСИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ПОДДЪРЖАНЕТО НА ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И НА ВИСОКА СТЕПЕН НА ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВОСТИ ВЪВ ВСИЧКИ ПРОИЗВОДСТВА - НИСКО И ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ. ВСЯКА НАПРЕДНАЛА ИКОНОМИКА ПРЕДСТАВЛЯВА СЛОЖНА МРЕЖА ОТ ВЗАИМНО ЗАВИСИМИ ОТНОШЕНИЯ И ДА СЕ СЪСРЕДОТОЧАВА ВНИМАНИЕТО ВЪРХУ ЕДНИ СЕКТОРИ ЗА СМЕТКА НА ДРУГИ МОЖЕ ДА ПОРОДИ ТРАЙНИ ПРОБЛЕМИ И НЕДОСТАТЪЦИ, КОИТО СЕ ОТРАЗЯВАТ НА ВСИЧКИ КЛОНОВЕ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА. НАПРИМЕР ВИСОКОУСЪВЪРШЕНСТВАНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ СА ЗАВИСИМИ ОТ МНОГО, МНОГО НИСКОТЕХНОЛОГИЧНИ ДОСТАВЧИЦИ, КАКТО И ОТ ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ИНДУСТРИИ, КАТО ТРАНСПОРТ, ЕНЕРГЕТИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ. ДА СЕ РЕФОРМИРА ЕДНА, КАТО СЕ ПРЕНЕБРЕГВАТ ДРУГИТЕ, ОЗНАЧАВА ДА СЕ НАМАЛИ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ВСЯКАКВИ РЕФОРМИ, ПРЕДПРИЕТИ ВЪВ ВЪПРОСНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ.

ПОЗНАВАНЕТО НА ТЕЗИ ВЗАИМНИ ВРЪЗКИ И ЗАВИСИМОСТИ Е ОСОБЕНО ВАЖНО ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА И РЕЗУЛТАТНОСТТА НА ЕДНА ПРИВАТИЗАЦИОННА ПРОГРАМА И ТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИМАТ ПРЕДВИД ПРИ ПОДБОРА НА ВЪЗМОЖНИТЕ ЦЕЛИ.
ИЗПОЛЗВАЙКИ ЕДИН ВЕЧЕ ПОЗНАТ ПРИМЕР, УСПЕШНАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА РЕСТОРАНТИ СЪЩО ЩЕ ИЗИСКВА ФУНДАМЕНТАЛНИ РЕФОРМИ /ЧРЕЗ ПРИВАТИЗАЦИЯ И ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ/ НА ТЪРГОВИЯТА НА ЕДРО С ХРАНИ И НА СНАБДИТЕЛНАТА /ТРАНСПОРТНАТА/ МРЕЖА, КАКТО И НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО И ПАЗАРНАТА МРЕЖА. ПРЕУСПЯВАЩИТЕ РЕСТОРАНТИ СА ЗАВИСИМИ ОТ НАДЕЖДНИТЕ И РАЗНООБРАЗНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИ НА КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ.  АКО СНАБДИТЕЛНАТА МРЕЖА ОСТАНЕ ПОД КОНТРОЛ, АКО ПРОИЗВОДСТВОТО Е ОГРАНИЧЕНО ОТ КОНТРОЛА ВЪРХУ ЦЕНИТЕ И ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ЗАЯВКИ И АКО ТЪРГОВИЯТА НА ЕДРО НЕ ЗАДОВОЛЯВА ПАЗАРНОТО ТЪРСЕНЕ, ТОГАВА ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА РЕСТОРАНТИ И НА ДРУГИ ОБЕКТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ НЯМА ДА СЕ ДОБЛИЖИ ДО ПЕЧАЛБИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ПОЛУЧАТ ПРИ НЕОБХОДИМИТЕ ПРЕДПОСТАВКИ. ЗАЕТОСТТА И ЗАПЛАТИТЕ ЩЕ СИ ОСТАНАТ НИСКИ, ЩЕ БЪДЕ ВЪЗПРЯНО ОТКРИВАНЕТО НА НОВИ ОБЕКТИ И ЦЕНИТЕ, КОИТО ИНВЕСТИТОРИТЕ ЩЕ СА СКЛОННИ ДА ПРЕДЛАГАТ НА ДЪРЖАВАТА ИЛИ НА ОБЩИНАТА, ЗА ДА СЕ СДОБИЯТ С РЕСТОРАНТ, СЪЩО ЩЕ ОСТАНАТ НИСКИ КАТО ОТРАЖЕНИЕ НА ПО-ОГРАНИЧЕНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕЧАЛБА.

ПО СЪЩИЯ НАЧИН ПЛАНОВЕТЕ ЗА ПРИВАТИЗИРАНЕ НА СЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА В БЪЛГАРИЯ, КОИТО СА ОБЕКТ НА ВНИМАНИЕ В ОТДЕЛНА ГЛАВА, НЯМА ДА ДОНЕСАТ МАКСИМАЛНАТА ИЗГОДА, ДОКАТО МНОГОТО ПОДПОМАГАЩИ ПРОИЗВОДСТВА, НА КОИТО РАЗЧИТАТ СТОПАНСТВАТА, НЕ БЪДАТ СЪЩО ПРИВАТИЗИРАНИ И НЕ БЪДАТ ПОСТАВЕНИ В УСЛОВИЯТА НА КОНКУРЕНЦИЯ. ПРОИЗВОДСТВОТО НА СЕМЕНА, ИЗКУСТВЕНИ ТОРОВЕ, ПЕСТИЦИДИ, СОНДИРАНЕТО ЗА ВОДНИ КЛАДЕНЦИ, МАРКЕТИНГЪТ, ТРАНСПОРТЪТ И ВЕТЕРИНАРНОТО ОБСЛУЖВАНЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРИВАТИЗИРАНИ, АКО ОТ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО СЕ ОЧАКВА ДА РАЗКРИЕ ПЪЛНИТЕ СИ ПОТЕНЦИАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ. ТАКА В РАМКИТЕ НА ПРОМИШЛЕНИТЕ КЛОНОВЕ ПЛАНЪТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ БИ ТРЯБВАЛО ДА БЪДЕ КОЛКОТО МОЖЕ ПО-ОБХВАТЕН, ЗА ДА ДОНЕСЕ МАКСИМАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО.


ЗНАЧЕНИЕТО НА МАЛКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ПРИВАТИЗАЦИЯТА

МАЛКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБИКНОВЕНО СА ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК НА НОВОВЪВЕДЕНИЯ И РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА ПРИ ПАЗАРНИТЕ ИКОНОМИКИ. В СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ МАЛКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗА КАКВИТО СЕ СМЯТАТ ОНЕЗИ С ПО-МАЛКО ОТ 500 РАБОТНИЦИ, ОСИГУРЯВАТ ПОЧТИ ПОЛОВИНАТА ЗАЕТОСТ В СТРАНАТА И ОКОЛО ДВЕ ТРЕТИ ОТ ВСИЧКИ НОВОРАЗКРИТИ РАБОТНИ МЕСТА ПРЕЗ ПОСЛЕДНОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ. В ПО-ГОЛЯМАТА СИ ЧАСТ НАШИТЕ УСПЕХИ В ОБЛАСТТА НА ВИСОКОУСЪВЪРШЕНСТВАНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТ ГОДИНИ БЯХА ДЕЛО НА ФИРМИ, КОИТО ПРЕЗ 70-ТЕ ГОДИНИ НЕ СЪЩЕСТВУВАХА, И НА ПРАКТИКА ВСИЧКИ ТЕЗИ ФИРМИ СА ЗАПОЧНАЛИ КАТО МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ШЕПА ХОРА, АНГАЖИРАНИ С УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО НА ПРОДУКЦИЯТА. ЩОМ БЪДЕ РАЗРАБОТЕН УСПЕШЕН ПРОДУКТ, ТЕЗИ ФИРМИ ЗАПОЧВАТ ДА СЕ РАЗРАСТВАТ БЪРЗО И МНОГО СКОРО СЕ ПРЕВРЪЩАТ В ГОЛЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ И СЕРИОЗНИ КОНКУРЕНТИ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ. APPLE COMPUTER, ADVANCED MICRODEVICES, COMPAQ COMPUTERS, MICROSOFT И LOTUS СА САМО ЕДНА МАЛКА ЧАСТ ОТ ВОДЕЩИТЕ ФИРМИ, КОИТО В КРАЯ НА 70-ТЕ ГОДИНИ БЯХА МАЛКИ, БОРЕЩИ СЕ ЗА МЯСТО ПРЕДПРИЯТИЯ.

СЪЗДАВАНЕТО НА БЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЩЕ ДОПРИНЕСЕ ЗНАЧИТЕЛНО ЗА УСПЕШНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРОГРАМА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ. МОЖЕ БИ ОТ НАЙ-ГОЛЯМА ВАЖНОСТ В СЛУЧАЯ Е, ЧЕ ТЕЗИ НОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЩЕ РАЗКРИЯТ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТА НА ОНЕЗИ РАБОТНИЦИ И МЕНИДЖЪРИ, КОИТО ВЕРОЯТНО ЩЕ ЗАГУБЯТ РАБОТАТА СИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИВАТИЗИРАНЕТО НА НЕРЕНТАБИЛНИТЕ И ПРЕТРУПАНИ С РАБОТНА РЪКА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ. В ПОЛША ДНЕС МАЛКИТЕ ЧАСТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОСИГУРЯВАТ СПОРЕД ПРЕЦЕНКИТЕ РАБОТА НА ОКОЛО 1.5 МИЛИОНА ДУШИ.

ТЕЗИ ПРЕДПРИЯТИЯ СА СЪЩО ЕДНА ШКОЛА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ И МЕНИДЖЪРИ, ВЪОРЪЖАВАЙКИ ГИ С ОСНОВНИТЕ УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ДЕЛОВА ДЕЙНОСТ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИЛОЖЕНИ В НОВОПРИВАТИЗИРАНИТЕ ФИРМИ, ИЗПРАВЕНИ ПРЕД НЕОБХОДИМОСТТА В КРАТКИ СРОКОВЕ ДА СЕ НАУЧАТ ДА ОЦЕЛЯВАТ В УСЛОВИЯТА НА КОНКУРЕНТНИЯ ПАЗАР. НЕЩО ПОВЕЧЕ, ТЕЗИ МАЛКИ ФИРМИ ЩЕ ПОСЛУЖАТ СЪЩО КАТО СТИМУЛ ЗА НАТРУПВАНЕТО НА КАПИТАЛ, КОЙТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ИНВЕСТИРАН В НОВОПРИВАТИЗИРАНИТЕ ФИРМИ. С РАЗРАСТВАНЕТО СИ ТЕЗИ ФИРМИ ЩЕ ЗАДОВОЛЯВАТ СЪЩО НУЖДИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРОГРАМА ЗА ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ, ИЗПЪЛНЯВАЙКИ РОЛЯТА НА КОНКУРЕНТИ НА ПРИВАТИЗИРАНИТЕ ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И НАКРАЯ, ТЕЗИ ФИРМИ ЩЕ МОГАТ ДА ПОСЛУЖАТ КАТО ПАРТНЬОРИ В СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРИВАТИЗИРАНИТЕ ФИРМИ И ЩЕ ПОМОГНАТ ЗА ЗАПЪЛВАНЕТО НА МНОГО ЛИПСИ В СНАБДЯВАНЕТО И НА ПАЗАРА, КОИТО ВЕРОЯТНО ЩЕ СЕ ПОЯВЯТ В ПЕРИОДА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРЕХОД.

НЯКОЛКО БЪЛГАРСКИ СЛУЖИТЕЛИ ИЗРАЗИХА ИЗВЕСТНА ЗАГРИЖЕНОСТ ОТНОСНО ПОЯВАТА НА ОБЩНОСТ НА ДРЕБНИЯ БИЗНЕС, ОТБЕЛЯЗВАЙКИ, ЧЕ МНОГО ОТ ТЕЗИ НОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ БИЛИ ЕДНОЛИЧНИ ФИРМИ, ДЕЙСТВАЩИ В СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ. ТОВА НЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА БЪДЕ ПРИЧИНА ЗА ТРЕВОГА, ЗАЩОТО СТРУКТУРАТА НА ДРЕБНОСОБСТВЕНИЧЕСКИЯ БИЗНЕС ВЕРОЯТНО ЩЕ СЕ ПРОМЕНИ С РАЗРАСТВАНЕТО И РАЗШИРЯВАНЕТО МУ И С ПОЯВАТА НА ВСЕ ПОВЕЧЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТАКИВА ПРЕДПРИЯТИЯ. И НАИСТИНА, КАТО СЕ ИМАТ ПРЕДВИД ТРУДНОСТИТЕ С ДОСТАВЯНЕТО НА МАТЕРИАЛИ И СЛЕД ТОВА НА ГОТОВИ ПРОДУКТИ В ЕДНА СИСТЕМА, В КОЯТО ВСЕ ОЩЕ ГЛАВНА РОЛЯ ИГРАЕ ДЪРЖАВАТА, И КАТО СЕ ИМАТ ПРЕДВИД ТРУДНОСТИТЕ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА КРЕДИТИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ БАНКИ И НЕЯСНО ФОРМУЛИРАНОТО ПРАВО ДА СЕ ПРИДОБИВА И ПРИТЕЖАВА СОБСТВЕНОСТ, БИ БИЛО УДИВИТЕЛНО, ЧЕ ИЗОБЩО ИМА НЯКАКВИ МАЛКИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ. В ПО-ГОЛЯМАТА СИ ЧАСТ НАСОЧВАНЕТО КЪМ СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ ОТРАЗЯВА КОЛКО МАЛКО ВЪЗМОЖНОСТИ ИМА ВСЕ ОЩЕ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ. НАСОЧВАЙКИ СЕ КЪМ ДРЕБНИТЕ ЧАСТНИ УСЛУГИ, ТЕЗИ НОВОИЗЛЮПИЛИ СЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ СЕ УЧАТ НА НЯКОИ ЦЕННИ ДЕЛОВИ НАВИЦИ, КОИТО МОГАТ ДА ПОСЛУЖАТ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДРУГИ ЗАМИСЛИ ЩОМ СЕ ПОЯВЯТ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТОВА. ПОКАЗАТЕЛЕН ЗА НАПРЕДЪКА, КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ПОСТИГНЕ, Е ПРИМЕРЪТ С ПОЛША, КЪДЕТО ЧАСТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОСИГУРЯВАТ ДНЕС ПРИБЛИЗИТЕЛНО 15 НА СТО ОТ ОБЩОТО ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО НА СТРАНАТА.

БЪЛГАРСКАТА ПРОГРАМА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ МОЖЕ ДА СЪЗДАДЕ УСЛОВИЯ ЗА ТОЗИ ПРОЦЕС И ДА ПОДОБРИ ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА БЪДЕЩИ ПРИВАТИЗАЦИИ КАТО БЪРЗО ПРИВАТИЗИРА МНОЖЕСТВОТО МАЛКИ ОБЕКТИ В СФЕРАТА НА ТЪРГОВИЯТА, ОБСЛУЖВАНЕТО И ТУРИЗМА, КОИТО ПОПАДАТ ПОД РАЗПОРЕЖДАНИЯТА НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 36. БЪРЗОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ТОВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЩЕ ДАДЕ СИЛЕН ТЛАСЪК НА РАЗШИРЯВАНЕТО НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ. САМО ЧЕ ИЗИСКВАНЕТО НА 36-ТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕЗИ ОБЕКТИ ДА СЕ ДАВАТ ПОД АРЕНДА Е ЕДНА НЕДОСТАТЪЧНА, ПОЛОВИНЧАТА МЯРКА, КОЯТО САМО ЩЕ ЗАБАВИ РАЗВИТИЕТО НА ЗНАЧИТЕЛЕН ДРЕБЕН ЧАСТЕН СЕКТОР. ВЪПРЕКИ ЧЕ АРЕНДАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ЕДИН ВАРИАНТ НА ПРИВАТИЗАЦИОННАТА ПРОГРАМА, ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ Е ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕТО ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН МЕХАНИЗМЪТ НА ЦЯЛОСТНА ПРОДАЖБА, КОЙТО ДАВА НА НОВИЯ СОБСТВЕНИК ПЪЛНИ ПРАВА ВЪРХУ СОБСТВЕНОСТТА И МОЩЕН СТИМУЛ ЗА НЕЙНОТО СТОПАНИСВАНЕ ВЪЗМОЖНО НАЙ-ЕФЕКТИВНО, ТАКА ЧЕ ДА БЪДАТ ЗАПАЗЕНИ И ПОДОБРЕНИ ИНВЕСТИЦИИТЕ НА СОБСТВЕНИКА. ТРЯБВА ДА СЕ ОТБЕЛЕЖИ, ЧЕ ПЪРВАТА ПРОГРАМА ЗА "ПРИВАТИЗИРАНЕ" НА МАЛКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В УНГАРИЯ, ВЪВЕДЕНА НА 31 ДЕКЕМВРИ 1988 ГОДИНА, ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗИСКВАШЕ ДАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ПОД АРЕНДА. СЕГА СЕ ПОДГОТВЯ ПРОМЯНА В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, КОЯТО ЩЕ ПОЗВОЛИ ПРОДАЖБАТА НА ВСИЧКИ ТАКИВА ПРЕДПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДАДЕНИТЕ ВЕЧЕ ПОД АРЕНДА. БЪЛГАРИЯ БИ ТРЯБВАЛО ДА СЛЕДВА ПРИМЕРА НА УНГАРИЯ, ДА СЕ ПОУЧИ ОТ НЕЙНИТЕ ГРЕШКИ И ДА ПРИСТЪПИ НАПРАВО КЪМ ПРОГРАМА, НАСЪРЧАВАЩА ЦЯЛОСТНАТА ПРОДАЖБА, КАКТО СЕ ПРЕДВИЖДА В ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЪЛГАРСКИ ЗАКОН ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРОДАЖБА НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.

ВЪПРЕКИ ЧЕ ЦЯЛОСТНАТА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ И ПРЕДПРИЯТИЯ Е ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ ПРЕД АРЕНДАТА, АРЕНДАТА ВСЕ ОЩЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕДЛАГА КАТО ВАРИАНТ НА ОНЕЗИ ИНВЕСТИТОРИ, КОИТО МОЖЕ ДА ИЗБЕРАТ ТАЗИ ФОРМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ ВМЕСТО ЦЯЛОСТНОТО ЗАКУПУВАНЕ НА ИМОТ ИЛИ ПРЕДПРИЯТИЕ. ДЪЛГОСРОЧНАТА АРЕНДА ИМА ТОВА ПРЕДИМСТВО, ЧЕ НЕ ИЗИСКВА ЗНАЧИТЕЛНО ПЪРВОНАЧАЛНО ВЛОЖЕНИЕ НА КАПИТАЛ - ВАРИАНТ, КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖЕ ВАЖЕН ЗА БЪЛГАРИЯ, КЪДЕТО МНОГО ПОТЕНЦИАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ И ПРЕДПРИЕМАЧИ РАЗПОЛАГАТ С ОГРАНИЧЕНИ СРЕДСТВА. ПРИ ПРЕДЛАГАНЕТО НА ТАЗИ ВЪЗМОЖНОСТ АГЕНЦИЯТА БИ ТРЯБВАЛО ДА БЪДЕ НЕУТРАЛНА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗБОРА МЕЖДУ АРЕНДА И ЗАКУПУВАНЕ, ПОЗВОЛЯВАЙКИ НА САМИТЕ ИНВЕСТИТОРИ ДА НАПРАВЯТ ТОЗИ ИЗБОР. ОСВЕН ТОВА НЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА ИМА НЯКАКВО ЦЕНОВО РАЗЛИЧИЕ, ОСИГУРЯВАЩО ПРЕДИМСТВО НА ЕДНАТА ФОРМА ПРЕД ДРУГАТА И ПРЕДАВАНЕТО ПОД АРЕНДА БИ ТРЯБВАЛО ДА БЪДЕ РАВЕН НА РЕАЛНИЯ СТОЙНОСТЕН ЕКВИВАЛЕНТ НА СРАВНИМИ ИМОТИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ТЪРГ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   Х

УВАЖАЕМИ АБОНАТИ И ЧИТАТЕЛИ,

И ПРЕЗ 1991 ГОДИНА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА BИ ПРЕДОСТАВЯ ТОЧНА И ОБЕКТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИТЕ СТАНОВИЩА И ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ.

ВЕРНИ НА ВЪЗПРИЕТИЯ ДЕВИЗ "ВИНАГИ ТОЧНИ, ДОСТОВЕРНИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ТОЛЕРАНТНИ", НИЕ ЩЕ СЕ СТРЕМИМ ДА РАЗШИРИМ ОБСЕГА НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПОЧТИ 80 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 250 ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ И СЪЮЗИ.

НАРЕД С ТОВА НИЕ ЩЕ БЪДЕМ ЕДИНСТВЕНОТО ИЗДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ ПУБЛИКУВА КАТО ПРИЛОЖЕНИЕ ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОДЕН ПЕРИОД НА БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТЕН ОЩЕ КАТО ПРОГРАМА "РАН - ЪТ"/. ТОЗИ ОБЕМИСТ ТРУД, СИНТЕЗИРАЛ СВЕТОВНИЯ ОПИТ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, Е ПОДГОТВЕН, СПОРЕД ДУМИТЕ НА Г-Н РАН, КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, А НЕ ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО ИЛИ ЗА ПАРЛАМЕНТА. ETО ЗАЩО НИЕ ЩЕ ПРЕДСТАВИМ ПРОГРАМАТА НА ВНИМАНИЕТО НА ОНЕЗИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА.

НИЕ НЕ СЕ РЪКОВОДИМ ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА КОНЮНКТУРА И ЗАТОВА АБОНАМЕНТНАТА ТАКСА ЗА НАШИЯ ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ОСТАВА НЕПРОМЕНЕНА: 44 ЛВ. ЗА ЕДИН МЕСЕЦ /АБОНИРАНЕТО ТРЯБВА ДА СТАНЕ ДО 25-ТО ЧИСЛО НА ПРЕДИДУЩИЯ МЕСЕЦ/; 132 ЛВ. ЗА ТРИ МЕСЕЦА; 264 ЛВ. ЗА ШЕСТ МЕСЕЦА; 528 ЛВ. ЗА ЕДНА ГОДИНА.

АДРЕС НА АБОНАМЕНТНАТА СЛУЖБА: СОФИЯ 1124, БУЛ "ЛЕНИН" 49, БТА, ТЕЛ. 84-61 /В. 231/ ИЛИ 73-37-231.