21 септември 1995

 
София, 21 септември 1995 година
Брой 185 /1486/


София, 21 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЗА ИСКАНИЯ ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЖАН ВИДЕНОВ, ОГЛАСЕНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СДС ИВАН КОСТОВ ПРЕД НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 20 СЕПТЕМВРИ 1995 Г.

Съюзът на демократичните сили разграничава политическата отговорност на министрите Стамен Стаменов, Любомир Начев и премиера Жан Виденов от вината на конкретните причинители на катастрофата и длъжностни лица. За виновните трябва съд. От политически отговорните ние искаме оставки.

Стрелецът може никога да не стане известен, но отговорните за обстоятелствата, направили възможна катастрофата, са пред нас.

Г-н Жан Виденов нарече "лъжа" твърдението, че е грубо закононарушение Транспортни войски да се използват като строителна работна сила. Въпреки че нашето твърдение се отнася за частни строежи - на "жилищна сграда с магазин, складова база и офиси". Строителната дейност те могат да извършват, но на транспортни обекти, за което са оборудвани със специална, много скъпо струваща техника. Транспортни войски не могат да изграждат жилищни и други сгради освен по собствената си социална програма.
Закононарушението се състои в това, че според Конвенция N 29 относно принудителния или задължителния труд трудът на загиналите войници е бил принудителен или задължителен, тъй като "всяка работа или служба, изисквана от лице под заплахата на каквото и да е наказание и за която това лице не се е съгласило доброволно да я извършва".

Конвенцията прави изключение за работа или служба, която се отнася до дейности от чисто военен характер. Строежът на жилищна сграда с магазин, складова база и офиси на "Роуд импорт-експорт" ООД в никакъв случай не може да бъде определен като такъв.

Или министър-председателят знае за тази конвенция, която според конституцията е част от българското законодателство, и я е нарушил, защото прикрива нейното нарушаване от транспортния министър, или не я знае, от което следва, че е негоден да изпълнява задълженията си.

Министър-председателят не съобщи кои са собствениците на строежа, на който инвеститор е "Роуд импорт-експорт" ООД. Вероятно там се облагодетелства от евтиния войнишки труд някаква номенклатура, защото договорите ощетяват Транспортни войски с 3-4 пъти по-ниските цени на строителните работи. Г-н Жан Виденов прикрива транспортния министър, под чието ръководство висши офицери от Транспортни войски са подписали тези неизгодни договори.

Министър-председателят съвсем невярно твърди, че "Транспортни войски издържат личния си състав основно от строителна дейност." Държавният бюджет издържа войниците от Транспортни войски, както всяка друга част от българската войска, като покрива разходите за учебен процес, храна и облекло. Това става въз основа на указ N 147 от 1975 г., защото според неговия чл. 2 "Офицерите, свръхсрочнослужещите и срочнослужещите от Министерството на транспорта се ползват с всички права и имат задължения съгласно Закона за всеобщата военна служба..."

Освен това Транспортни войски осъществяват строителна дейност и усвояват бюджетни субсидии за безопасност на железния път, които за 1995 г. са 608 млн. лева, и капиталовложения пак в жп линии на стойност 798,8 млн.лева.

Г-н премиерът нарече неотговарящо на истината твърдението, че работният ден на военнослужещите /впрочем както на всички български граждани/ е нормиран на 8 и половина часа. По-важно е, че тук той също замазва истината и прикрива транспортния министър. Вярно е, че във войската се допуска да се работи наднормено, но само при наличието на писмена заповед, каквато за 11 август не е имало. В този смисъл нарушения са допуснати и предните два дни, когато момчетата са работили по 10 часа и вечерята им е била карана на обекта.

Министър-председателят оспори твърдението, че завръщането на военнослужещите след вечерна проверка е нарушение на устава, но за да бъде по-убедителен, допълва "само по себе си". Да, само по себе си не е. Не е, когато има заповед, задача, маршрут, инструктаж за безопасност и пр. Каквито не е имало на 11 август, защото има упадък на дисциплината в Българската армия.

С това си твърдение г-н Жан Виденов поощрява разпадането на дисциплината в армията. Насърчава нарушенията на воинския устав и затова ние настояваме да му се гласува недоверие.

Посочените обстоятелства всяко само за себе си не е причинило смъртта на 14-те военнослужещи. Но взети вкупом, са я направили възможна. Защо иначе уморените от тежкия ден и късното прибиране млади момчета не са успели да напуснат навреме горящия камион?

На 6 септември щастливият случай ни спестява нова трагедия. Тогава маневриращ локомотив блъсва автобус с войници, връщащи се отново от несвойствена за тях дейност. Само това, че момчетата не са били прибирани в 10 часа вечерта и са успели да изтичат в предната част на автобуса, е предотвратило още една страшна катастрофа, този път на жп прелеза.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПРЕЗИДЕНТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" Д-Р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ИВАН КОСТОВ ПО ПОВОД НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СРЕЩА МЕЖДУ ДВАМАТА ЛИДЕРИ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОСТОВ,

Във връзка с протичащите в страната социални, икономически и политически процеси, и както и предвид предстоящите местни избори, Ви предлагам да проведем среща помежду си, на която да обменим мнения и становища по посочените по-горе проблеми.

По наше мнение най-удобното за това време е седмицата, започваща на 25 септември 1995 г., като подробностите, свързани с точния ден, мястото и часа на провеждането, може да уточним допълнително.

Оставам в очакване на Вашия отговор.

София, 20 септември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА НОВ КОМУНИСТИЧЕСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ.


На 14 и 15 септември 1995 г. в София се състоя работно съвещание на Организационния комитет за учредяване на Нов комунистически интернационал. В него взеха участие упълномощени представители на централните комитети на комунистически партии. То бе председателствано от генералния секретар на Централния комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/ Владимир Спасов.

Съвещанието разпредели между централните комитети задачите по подготовката и провеждането на Учредителния конгрес на Новия комунистически интернационал, както и за изработването на проектите за основните документи, които ще бъдат предложени за обсъждане на конгреса.

Съвещанието реши Учредителният конгрес на Новия комунистически интернационал да се свика в София на 6 ноември 1995 г.

Какво налага създаването на Новия комунистически интернационал?

Необходимостта от световна комунистическа организация, координираща дейността на комунистическите партии в отделните страни, произтича от самата същност на комунистическите идеи. От една страна, интернационализмът е много съществен елемент от комунистическата ценностна система. От друга страна, девизът "Пролетарии от всички страни, съединявайте се!" има не само идейна, но и голяма практическа стойност. Координирането на дейността на отделните комунистически партии е залог за успеха на комунистическото движение като цяло. Именно затова още Карл Маркс и Фридрих Енгелс създадоха Първия комунистически интернационал през 1864 г.

След преустановяването на дейността на Третия комунистически интернационал през февруари 1943 г. комунистическите партии в света осъществяваха контактите помежду си чрез съвещания, двустранни и многостранни срещи. Много комунистически партии смятаха, че при наличието на социалистическа система тези контакти са достатъчни и не е необходима международна комунистическа организация. Доколко това беше грешка, е въпрос на по-нататъшна дискусия.

С разпадането на социалистическата система се създадоха сериозни затруднения за координирането на дейността на комунистическите партии. Нанесен беше сериозен удар на комунистическото движение като цяло. Създадоха се антикомунистически международни организации, включително и фашистки организации. Започна да се разпространява илюзията за крах на комунистическите идеи и за край на комунистическото движение. При тези условия комунистическите партии повече от всякога се нуждаят от своя международна организация. Новият комунистически интернационал е призован да сплоти всички комунистически партии в света, да им помогне да развият своята дейност сред широките слоеве от населението, да бъде организационен и информационен център на всички комунисти по света.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ ПО ВЪПРОСА ЗА ЮГОЕМБАРГОТО.


БРАТЯ БЪЛГАРИ,

В момент, когато Конгресът на САЩ наруши едностранно резолюция на Съвета за сигурност срещу въоръжаване на босненските мюсюлмани;
- когато НАТО стана агресор и страна в Гражданската война в Босна и Херцеговина, разрушавайки комуникациите на босненските сърби с 1000 ракети и бомби;
- когато Хърватска унищожи Сръбска Крайна и превърна 300 000 мирни жители в бежанци;
- хърватски редовни части и босненската мюсюлманска армия нападат под чадъра на НАТО сръбски земи в Западна Босна и предизвикат нова изселническа вълна от 100 000 сърби;
- когато бежанските потоци предвещават нова хуманитарна катастрофа на територията на бивша Югославия,

Комисията по външна политика на 37-то Народно събрание отказа хуманитарен коридор за горива и стоки, предлагани от православна Русия на Република Сърбия, под предлог, че в България има обществен консенсус по въпроса за югоембаргото.

Общонародният комитет за защита на националните интереси /ОКЗНИ/ заявява, че никой не е попитал досега българския народ дали подкрепя срамното решение на 36-то Народно събрание за присъединяване и за безропотно спазване на югоембаргото. Българските патриоти винаги са били противници на ембаргото спрямо нашите съседи. С подобни санкции се наказват народите, а не правителствата. Мнението си сме изказвали без колебание на събрания, митинги и по средствата за масова информация. Смятаме, че за спазване на ембарго, от което за три години България загуби 7 милиарда долара, е наложителен народен референдум.

На 2 август 1995 г. ОКЗНИ разпространи Декларация - обръщение към 37-то Народно събрание да гласува за прекратяване на участието на Република България в спазването на югоембаргото след очевидното му нарушаване от други страни, въоръжили до зъби хърватската и мюсюлманската армия. Председателят на Комисията по външна политика Николай Камов лъже, а законодателите от тази важна комисия се покриват с позор, който може да се сравни само с позора на Конституционния съд, оставил антиконституционната партия Движение за права и свободи /ДПС/ в българския политически живот.

Отказът на българското Народно събрание с нищо няма да помогне за добросъседските отношения с изстрадала Сърбия след вдигане на санкциите на ООН.

Отказът на българското Народно събрание ще бъде и пречка за бъдещите руско-български енергийни проекти, които са от изключително значение за националните ни интереси.

ОКЗНИ предупреждава българските граждани, че българският президент, българският външен министър и българските законодатели не водят суверенна външна политика и продължават да са играчки в ръцете на великите сили, разпалили огъня на гражданската война в бивша Югославия.

ОКЗНИ призовава министър-председателя Жан Виденов да направи критична преоценка на работата на външния си министър и да го замени с човек, в жилите на когото тече българска кръв.

Позор за българското Народно събрание, братя българи!

София, 19 септември 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Воденичаров

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Минчо Минчев

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 21 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ПОВОД НА ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ЦЕНИТЕ.


В трудните условия на извършващия се преход, когато държавата побърза да се освободи от своите контролни и регулиращи функции по отношение на безопасността, качеството и цените на потребителските стоки, ФПБ винаги се е стремяла по най-разбираем и обективен начин да информира българските потребители за пазарните процеси и техните причинно-следствени връзки. И когато твърдим, че хлябът, млечните и месните продукти поскъпват с известен процент, това се базира на данните, събрани от щандовете на наблюдаваните стотици търговски обекти. Там, където българинът пазарува и изпразва джоба. Когато обявяваме необходимите за рационално хранене средства, изчисленията се извършват въз основа на конкретни медицински норми и това е храненето, което намалява риска нашите деца и внуци да се раждат с умствени и физически недостатъци. Ние не желаем да бъдем въвличани в празни и безкрайни полемики за достойнствата или слабостите на използваните методики на изчисление, индекси, кошници и какви ли не още безпредметни за българския потребител термини. Това оставяме на многобройните зависими и "независими" експерти.

Интересно е обаче да се знае каква част от обявената на щанда цена е спекулативна и отива в джоба на знайни и незнайни прекупвачи, официални или изключителни дистрибутори или бухалкови монополисти на все още дефицитни стоки и какви са поводите на недобросъвестни производители и търговци да смъкнат по още една кожа от гърба ни. Защото българският потребител е ограбван не само със спекулативни цени, а и с несъответстващото качество, и измамната разфасовка и маркировка.

И за да може да се сложи някакъв ред в силно деформирания /монополистичен, все още дефицитен и спекулативен/ наш пазар, се обръщаме към държавници и парламентаристи да побързат не само с приемането на Закона за цените, но и да се сетят най-после за така необходимия ни Закон за защита на потребителите.

София, 14 септември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ’95


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


РЕШЕНИЕ N 337
София, 18 септември 1995 г.

Относно: Регистрацията на Християнско женско движение


Постъпило е заявление за регистрация за участие в местните избори, насрочени на 29 октомври 1995 г., от Християнско женско движение. Заявлението е подписано от лицето, което представлява партията, и е заведено в регистъра на ЦИК с номер 59 от 18 септември 1995 г.

Към заявлението са приложени документите, посочени в Решение номер 2 от 23 август 1995 г. на ЦИК:
1. Фотокопие от решение на Софийски градски съд по ф. д. номер 13 336 по описа на съда за 1990 г. от 26 декември 1990 г. за вписване на партията, заверено на 18 септември 1995 г.
2. Заверено на 30 август 1995 г. фотокопие от решение на Софийски градски съд по ф. д. номер 13 336 по описа на съда за 1990 г. от 8 септември 1994 г. за вписване на промени за партията.
3. Фотокопие от "Държавен вестник", бр. 16/91 г. за обнародване на съдебното решение за вписване на партията.
4. Фотокопие от "Държавен вестник", бр. 83/94 за обнародване на съдебното решение за вписване на промени за партията.
5. Образец от подписа на лицето, което представлява партията.
6. Образец от печата на партията.

Поради гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1, точка 3 от Закона за местните избори Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в местните избори, насрочени на 29 октомври 1995 г., Християнско женско движение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


РЕШЕНИЕ N 338
София, 18 септември 1995 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на коалиция Съюз на монархическите сили "Царство България"


Постъпило е заявление за регистрация за участие в местните избори, насрочени на 29 октомври 1995 г. от коалиция Съюз на монархическите сили "Царство България". Заявлението е подписано от лицата, които представляват коалицията, и е заведено в регистъра на ЦИК с номер 55 от 15 септември 1995 г.

Към заявлението са приложени документите, посочени в Решение номер 2 от 23 август 1995 г. на ЦИК:
1. Решение за образуване на предизборна коалиция с наименование Съюз на монархическите сили "Царство България" от политическите партии Естествена монархическа партия и Монархическо-консервативен съюз.
2. Заверено на 15 септември 1995 г. фотокопие от решение на Софийски градски съд по ф. д. номер 21 831 по описа на съда за 1991 г. от 20 ноември 1991 г. за вписване на Естествена монархическа партия.
3. Заверено на 15 септември 1995 г. фотокопие от решение на Софийски градски съд по ф. д. номер 2798 по описа на съда за 1990 г. от 7 май 1990 г. за вписване на Монархическо-консервативен съюз.
4. Образци от подписите на лицата, представляващи коалицията.
5. Образци от печатите на Естествена монархическа партия, на Монархическо-консервативен съюз и на коалиция Съюз на монархическите сили "Царство България".
6. Фотокопие от "Държавен вестник", бр. 38 от 1992 г. за обнародване на съдебното решение за регистрация на Естествена монархическа партия.
7. Фотокопие от "Държ. вестник", бр. 38 от 1990 г. за обнародване на съдебното решение за регистрация на Монархическо-консервативен съюз.
8. Устав на Естествена монархическа партия.
9. Препис-извлечение от протокол от заседание на Консултативния съвет на Естествена монархическа партия от 9 септември 1995 г.

Поради гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1, точка 3 от Закона за местните избори Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в местните избори, насрочени на 29 октомври 1995 г., коалиция Съюз на монархическите сили "Царство България".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


РЕШЕНИЕ N 339
София, 18 септември 1995 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на Българска работническо-селска партия


Постъпило е заявление за регистрация за участие в местните избори, насрочени на 29 октомври 1995 г., от Българска работническо-селска партия. Заявлението е подписано от лицето, което представлява партията, и е заведено в регистъра на ЦИК с номер 61 от 18 септември 1995 г.

Към заявлението са приложени документите, посочени в Решение номер 2 от 23 август 1995 г. на ЦИК:
1. Заверено на 18 септември 1995 г. фотокопие от решение на Софийски градски съд от 18 януари 1995 г. по ф. дело N 3078 по описа на съда за 1990 г.
2. Фотокопие от "Държавен вестник", бр. 32 от 1995 г., в който е обнародвано решението за вписване на промени за партията.
3. Образец от подписа на лицето, оправомощено да представлява партията, и образец от печата на партията.
4. Протокол от заседанието на Националния партиен комитет на Българска работническо-селска партия от 19 август 1995 г.

Поради гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1, точка 3 от Закона за местните избори Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в местните избори, насрочени на 29 октомври 1995 г., Българска работническо-селска партия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


РЕШЕНИЕ N 340
София, 18 септември 1995 г.

ОТНОСНО: Регистрация на предизборна коалиция Съюз за Търновска конституция


Постъпило е заявление за регистрация за участие в местните избори, насрочени на 29 октомври 1995 г., от коалиция Съюз за Търновска конституция, подписано от упълномощените от коалицията лица. Заявлението е заведено в регистъра на ЦИК под номер 62 от 18 септември 1995 г.

Към заявлението са приложени съгласно Решение номер 2 от 23 септември 1995 г. на ЦИК следните документи:
1. Заверен препис на 18 септември 1995 г. от решение по ф. д. N 14 736 от 1990 г. на Софийски градски съд от 21 декември 1990 г. за регистрация на политическа партия обществена организация Български съюз за европейска федерация.
2. Заверен препис на 18 септември 1995 г. от решение по ф. д. N 17 727 по описа на Софийски градски съд от 22 юли 1992 г. за регистрация на политическа партия "Български земеделски народен съюз "Врабча 1" /Димитър Гичев/.
3. Фотокопие на стр. 21 от "Държавен вестник", бр. 71 от 1992 г. за публикация на регистрацията на партия "Български земеделски народен съюз "Врабча 1" /Димитър Гичев/.
4. Фотокопие на стр. 16 от "Държавен вестник", бр. 16 за публикация на регистрацията на обществена организация Български съюз за европейска федерация.
5. Решение N 1 от 14 септември 1995 г. за образуване на коалиция между двете политически партии под името Съюз за Търновска конституция.
6. Протокол N 9 от 7 септември 1995 г. на БЗНС "Врабча 1" /Д. Гичев/ за участие в коалицията.
7. Протокол N 3 от 8 септември 1995 г. на Български съюз за европейска федерация за участие в коалицията.
8. Спесимени от подписите на лицата, представляващи коалицията, и образци от печатите на партиите.

Поради гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1, точка 3 от Закона за местните избори Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в местните избори, насрочени на 29 октомври 1995 г., коалиция Съюз за Търновска конституция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


РЕШЕНИЕ N 341
София, 18 септември 1995 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на Българска отечествена партия "Национален съюз"


Постъпило е заявление за регистрация за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. от Българска отечествена партия "Национален съюз". Заявлението, е подписано от упълномощено от партията лице и е заведено в регистъра на ЦИК с номер 63 от 18 септември 1995 г.

Към заявлението са приложени документите, посочени в Решение N 2 на ЦИК от 23 август 1995 г.:
1. Решение на Пленум на Централния координационно-изпълнителен съвет на БОП "Национален съюз" от 3 август 1995 г.
2. Заверено на    18 септември 1995 г. фотокопие от решение на Софийски градски съд по ф. д. N 2416 по описа на съда за 1990 г. от 19 април 1990 г. за вписване на партията.
3. Заверено на 18 септември 1995 г. фотокопие от решение на СГС по ф. д. 2416/90 г. от 11 февруари 1993 г. за вписване на промяна в наименованието на партията.
4. Образци от подписите на лицата, които представляват партията.
5. Образец от печата на партията.
6. Фотокопие от "Държавен вестник" - бр. 33 от 1990 г. и бр. 53 от 1993 г., в които са обнародвани решенията за регистрация на партията и за вписване на промяна.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т.3 от Закона за местните избори Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. Българска отечествена партия "Национален съюз".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


РЕШЕНИЕ N 342
София, 18 септември 1995 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на партия Съюз на българските общности


Постъпило е заявление за регистрация за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. от Съюз на българските общности.
Заявлението е подписано от лицето, което представлява партията, и е заведено в регистъра на ЦИК с N 64 от 18 септември 1995 г.

Към заявлението са приложени, съгласно Решение N 2 от 23 август 1995 г. на ЦИК, следните документи:
1. Решение на Софийски градски съд от 12 март 1993 г. по ф. д. N 21 427 по описа на съда за 1992 г., актуализирано на 19 септември 1995 г. за вписване на партията.
2. Фотокопие от "Държавен вестник" - бр. 30 от 1993 г., в който е обнародвано съдебното решение за регистрация на партията.
3. Образец от подписа на лицето, което представлява партията, и образец от печата на партията.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 от ЗМИ Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. Съюз на българските общности.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ’95


СПИСЪК
НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, РЕГИСТРИРАНИ В ЦИК ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСТНА ВЛАСТ НА 29 ОКТОМВРИ 1995 Г.


1. Български земеделски народен съюз - оранжев
2. Национално движение "Спорт и бъдеще"
3. Съюз на демократичните партии и движения "Ера 3"
4. Народна партия
5. Политически съюз "Демократична алтернатива за републиката"
   1/ Алтернативна социаллиберална партия
   2/ Гражданско обединение за Републиката
   3/ Зелена партия в България
6. Обединение на нацията - движение на онеправданите
7. Българска национално-радикална партия
8. Българска комунистическа партия
9. Национална демокрация
10. Народно-либерален блок
   1/ Партия на свободата и прогреса
   2/ Консервативна партия
11. Българска революционна младежка партия
12. Либерално-демократическа партия - център
13. Българска единна комунистическа партия
14. Либерална партия - Перник
15. Съюз "Справедливост"
16. Християн-аграрна партия
17. Политически клуб "Конституционен форум"
18. Български бизнес блок
19. Фронт на прогресивните сили в България
20. Българска социалдемократическа партия
21. Български народен пенсионерски съюз
22. Демократическа партия - Консервативен сговор
23. Партия либерален конгрес
24. Движение за права и свободи
25. Нова радикална партия
26. Съюз "Нов избор"
   1/ Център нова политика
   2/ Сбор за демокрация
27. Демократическа партия в България
28. Българска лига за защита правата на човека и гражданина
29. Федерация "Царство България"
   1/ Съединение на патриотичните сили
   2/ Демократично движение за конституционна монархия
30. Партия на демократичния център
31. Независимо дружество за защита на правата на човека
32. Българска национална демократическа партия
33. Демократическа партия на справедливостта в Република България
34. Български земеделски народен съюз "Н. Петков"
35. Конституционен съюз
36. Християндемократичен съюз
37. Отечествена партия на труда
38. Работнически младежки съюз
39. Българска работническа социалистическа партия
40. Българска работническа партия
41. Неоконсервативна синя партия
42. Обединен демократически съюз "Партия за справедливост"
43. Партия на демократичните промени
44. Съюз на демократичните сили
   1/ Български демократически форум
   2/ Демократическа партия - 1896 г.
   3/ Движение "Екогласност"
   4/ Консервативна и екологична партия
   5/ Национален клуб за демокрация
   6/ Нова социалдемократическа партия
   7/ Обединен християндемократически център
   8/ Радикалдемократическа партия в България
   9/ Републиканска партия
   10/ Социалдемократическа партия
   11/ Съюз на репресираните в България след 9 септември 1994 г.
45. Коалиция Българска социалистическа партия, БЗНС "Александър Стамболийски" и Политически клуб "Екогласност"
46. Народен съюз
   1/ Български земеделски народен съюз
   2/ Демократическа партия
47. Българска демократическа партия за европейски и световни щати
48. Форум "Преображение"
49. Свободна кооперативна партия
50. Движение "Напред, България"
51. Движение за защита на пенсионери, безработни и социално слаби граждани
52. Български земеделски народен съюз - единен
53. Движение за национално възраждане "Подем"
54. Българска средна класа
55. Български национален съюз "Нова демокрация"
56. Съюз на монархическите сили "Царство България"
   1/ Естествена монархическа партия
   2/ Монархическо-консервативен съюз
57. Партия "Нова България"
58. Патриотичен съюз
   1/ Българска партия либерали
   2/ Движение "Воля за България"
   3/ Политически клуб "Демократичен съюз на жените"
59. Съюз за Търновска конституция
   1/ Български съюз за европейска федерация
   2/ БЗНС "Врабча 1" /Димитър Гичев/
60. Българска отечествена партия "Национален съюз"
61. Българска работническо-селска партия
62. Християнско женско движение
63. Съюз на българските общности
64. Движение "Гражданска инициатива" - СДС

/Пресслужба "Куриер"/


16:00:00
21.09.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнители: Маргарита Анева
                                           Галя Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!