21 декември 1995


София, 21 декември 1995 година  
Брой 250 /1551/

Редактор: Нина Гаврилова
тел: 73-37 - 202 факс: 73-37 - 342


София, 21 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ НА НАРОДЕН СЪЮЗ - БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ И НЕЗАВИСИМИТЕ ДЕПУТАТИ ИВО ТРАЙКОВ, ОРЛИН ДРАГАНОВ И НИКОЛАЙ КИСЬОВ, ОГЛАСЕНА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 20 ДЕКЕМВРИ 1995 Г.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛЮ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

С нарастващо безпокойство представителите на опозицията следяхме през последните няколко месеца зачестилите случаи на драстично погазване на демократичните норми на работа в електронните медии. Оформи се вече един цялостен стил на контрол, вмешателство и цензура, стил на задушаване на основното право на всеки гражданин за достъп до информация. Смятаме за свой дълг да обърнем внимание, че цялата тази порочна практика е грубо нарушение на чл. 10 от Европейската конвенция за правата на човека, по която Република България е страна от 1992 година.

Уволнението на седмината водещи журналисти в Българското национално радио /БНР/, предшествано от уволнението на неговата заместник-генерална директорка, е засега драматична кулминация на този насилнически стил на ръководство и контрол. И това след официалните ангажименти на генералния директор йа БНР г-н Тунев, че подобни действия ще бъдат недопустими в неговата практика! Естествено възниква въпросът: "Какво струват оттук нататък ангажиментите на представителите на БСП?"

Страшното е, че в случая не става дума просто за уволнения. Става дума за нарушаване на основни принципи на реформата в медиите като екипния принцип на работа, засилване на личностното творческо журналистическо участие в програмите и т.н. Тези основни принципи на реформата досега не са били оспорени от никого и именно тях поставиха като основа на протеста си срещу потъпкване правото на свободно изразяване журналистите от БНР. Става дума най-сетне за реставрация на политиката на "вдигнат камшик", за връщане на страха и възстановяване на автоцензурата. Не е трудно да си отговорим кому служи всичко това в сегашния кризисен за правителството период.

Но именно с всичко това представителите на опозиционните парламентарни сили няма да се примирим. С него няма да се примири и всеки демократично мислещ българин.

Неотчитането на последиците от подобен процес от страна на БСП ще принуди представителите на опозицията да се отнесем към институциите, осъществяващи наднационален контрол върху спазването на поетите задължения от подписалите Европейската конвенция за правата на човека страни: Европейската комисия, Европейския съд и Комитета на министрите към Съвета на Европа.

За сетен път апелираме към разума и гражданското достойнство на представителите на мнозинството.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, НАРОДЕН СЪЮЗ - БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ И ДЕПУТАТИТЕ, ИЗБРАНИ С ЛИСТАТА НА БЪЛГАРСКИ БИЗНЕС БЛОК, ОГЛАСЕНА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 19 ДЕКЕМВРИ 1995 Г., ПО ПОВОД НА УВОЛНЕНИЯ НА ЖУРНАЛИСТИ ОТ БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО.


Съюзът на демократичните сили /СДС/, Народен съюз /НС/, Движение за права и свободи /ДПС/ и депутатите, избрани с листата на Българския бизнес блок, изразяват своя най-остър протест и възмущение от вчерашното уволнение на седем от журналистите в Българското национално радио /БНР/, позволили си да протестират срещу безогледната цензура и фелдфебелските порядки в националните масмедии. Тези журналисти са сред най-добрите професионалисти и затова тяхното уволнение е откровено политическо. Това е драстично посегателство спрямо свободата на словото, атентат спрямо основните права и свободи за всяка цивилизована демократична държава. Чрез тези уволнения българските комунисти доказаха, че нищо ново не са научили и нищо старо не са забравили, че тъй наречената "модерна лява" партия е овладяна от тоталитарни инстинкти и диктаторски амбиции, представляващи много сериозна заплаха за демократичното развитие на България.

БСП има защо да се страхува от свободата на словото. Защото няма по-голяма опасност за днешните управници от истината, от нейното оповестяване, от превръщането й в публичен факт. Безбройните гафове на кабинета на Жан Виденов, неговата престъпна икономическа политика и неговата обвързаност с мафиотски икономически структури няма как да бъдат прикривани освен чрез насилие над словото и съвестта на журналистите, чрез механизмите на цензурата, автоцензурата и страха, чрез превръщането на националните масмедии в познатия рупор за партийна пропаганда, скриване на истината и лансиране на откровени лъжи. А подобни амбиции говорят за сливането на партия и държава, за връщането на България към времената отпреди 10 ноември.

Съюзът на демократичните сили, Народен съюз, Движението за права и свободи и депутатите, избрани с листата на Българския бизнес блок, настояват за незабавна оставка на директора на БНР Вечеслав Тунев и възстановяване на уволнените журналисти. Ние призоваваме всички техни колеги да се присъединят към протеста им независимо от своите убеждения и политически пристрастия. Ние предупреждаваме, че тяхното уволнение не е просто и само политически проблем, а акт, който пряко засяга всеки демократично мислещ българин. Защото потъпкването на свободата на словото е не само първата стъпка към диктатурата, а нейната най-същностна характеристика. Ние не искаме да живеем в лъжа и няма да го допуснем. Предупреждаваме, че ще използваме всички свои възможности, включително и средствата на извънпарламентарния натиск, за да защитим свободното слово от Гьобелсовите посегателства на настоящия комунистически режим.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА БЪЛГАРСКИЯ КОМИТЕТ ЗА НЕУТРАЛИТЕТ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКТРИНАТА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ.


УВАЖАЕМИ Г-Н СЕНДОВ,

Ръководството на Българския комитет за неутралитет се обръща към вас с молба при предстоящото обсъждане на доктрината за национална сигурност от съответната комисия на Народното събрание да бъдат допуснати да присъстват и участват в дискусиите експерти на Българския комитет за неутралитет.

Доколкото идеята за превръщането на България в неутрална и необвързана с военни блокове държава е тясно свързана с проблема за националната сигурност на страната ни, смятаме присъствието на експерти на Българския комитет за неутралитет при обсъждането на доктрината за национална сигурност за наложително.

Като разчитаме на вашето любезно съдействие, изразяваме отличните си чувства към вас.

София, 1 ноември 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодор Попов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ ПО ПОВОД НА ПРОТЕСТА НА ЖУРНАЛИСТИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО РАДИО И ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШАВАНЕ НА СВОБОДАТА НА СЛОВОТО В БЪЛГАРИЯ.


Сдружението на българските писатели се присъединява към протеста на голяма група журналисти от националното радио и другите средства за информация срещу посегателствата върху свободата на словото в България и налагането на политическа цензура в обществените средства за масово осведомяване.

Като хора, добре запознати с механизма на тоталитарните методи за контрол върху словото, ние сме силно обезпокоени от този рецидив, който ни напомня едно уж отминало време. Самите ние се сблъскваме вече всекидневно с тези опити за ограничаване на свободата на словото.

София, 14 декември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВСТЪПИТЕЛЕН ДОКЛАД "ПАРЛАМЕНТЪТ КАТО ОСНОВНА ИНСТИТУЦИЯ НА ПРЕХОДА И КОНСОЛИДИРАНЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА: ОПИТ ЗА МЕЖДИННА РАВНОСМЕТКА" /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРОФ.Д-Р НОРА АНАНИЕВА, ОГЛАСЕН НА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА "РОЛЯТА НА ПАРЛАМЕНТА ЗА КОНСОЛИДИРАНЕ НА НОВИТЕ ДЕМОКРАЦИИ В ЦЕНТРАЛНА И В ИЗТОЧНА ЕВРОПА" /18 И 19 ДЕКЕМВРИ 1995 Г./.


III. МЕЖДИННАТА РАВНОСМЕТКА ИЛИ ОПИТ ДА СЕ ОЧЕРТАЯТ ГЛАВНИТЕ ПОСОКИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПАРЛАМЕНТА ВЪРХУ ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС.

Поне две принципни заключения произтичат от обзора и анализа на най-новия ни политически и парламентарен опит:

ПЪРВО, с приемането на конституцията и с относително завършилия процес на политическа институционализация, стабилизиран чрез поредица от свободни и демократични избори и чрез усвояването на конституционните функции от демократичните институции, у нас е въведен етапът на консолидиране на демокрацията;

ВТОРО, по силата на историческите обстоятелства, довели до доминация на политиката и на общественото движение в радикалната промяна, парламентът изигра и продължава да играе водеща роля в консолидацията на демокрацията.

Без особени трудности могат и да се очертаят главните посоки на въздействие на парламента при консолидиране на демокрацията:

1/ към законодателни действия за изграждане на необходимата икономическа основа на демокрацията, която е едновременно предпоставка за свободно и активно действие на гражданското общество;

2/ към реформа на социалната сфера с оглед да се преодолява постепенно изострената социална диференциация, да се изгражда социалната държава, да се компенсира разочароващо високата цена на прехода;

3/ към такова развитие на многопартийната система, при което ясно да се оформят политическите платформи и алтернативи, а с това - да се осигури за гражданите осъзнат избор и пълноценно представителство на тяхната воля и интереси в парламента;

4/ към формиране на такава политическа и парламентарна култура у гражданите /в т.ч. депутатите, журналистите и държавните служители/, която да съединява познанието, възприемането и активното съпричастие към ценностите и механизмите на демокрацията, да спомага за преодоляване на конфронтацията и за постигане на обществено съгласие.

Но както принципните заключения, така и очертаните главни насоки на въздействие на парламента върху консолидирането на демокрацията, звучат прекалено оптимистично, за да са реалистични, и твърде схематично, за да бъдат изчерпателни и верни докрай. Тук отново ще привлечем на помощ тезата за разнопосочните импулси на парламента към обществото и спасителната формула на умерения оптимизъм или умерения скептицизъм "Да, обаче...".

По първото принципно заключение. Процесът на политическа институционализация наистина е само относително завършен; предстоят важни задачи на парламента за доизграждане структурата на държавната машина /ще приведа за пример само недовършената сграда на съдебната система/, за реформиране на правовия ред като цяло, за да се създадат не само универсалните, но и специфичните правила на играта за всяка сфера и институция.

В нашето конституционно устройство обаче консолидацията на системата от демократични институции означава и още нещо много съществено: усвояване не само на относително обособените роли, но и на взаимодействието между различните власти. Самата водеща конституционна конструкция е достатъчно сложна: република с парламентарно управление в съчетание с пряко избиран президент, парламентарно управление и правителство, което зависи от доверието на парламентарното мнозинство. Конституционен съд като основна институционна гаранция за съответствие на правните актове с конституционните принципи и норми и т.н. Всичко това, както показва и практиката, поражда сериозни предизвикателства за съдбата на такива фундаментални принципи като: разделението на властите, народния суверенитет, ефективност на управлението и пр. А съдбата на тези принципи е неделима част от процеса на консолидиране на демокрацията.

По второто принципно заключение. Парламентът наистина има водеща роля в консолидацията на демокрацията. Но тази роля се променя съществено и трябва отново и отново да се усвоява в различните фази на консолидацията. Ако първоначално парламентът отразяваше в своя дневен ред и атмосфера обществените "буря и натиск" за незабавна смяна на системата, ако в него беше логична борбата между политическите сили за надделяване до степен на взаимно елиминиране, ако негова най-съществена роля беше да канализира и укротява кипящите извън парламента страсти, за да гарантира мирния преход, навлизането в конструктивната фаза на консолидацията предполага друго съотношение и относителна тежест на функциите.

Точно в тази област обаче е налице своего рода "инверсия на отражението", която забавя конструктивното действие. Под натиска на много фактори и преди всичко - на сравнително бързото постигане на целите на "бурята и натиска", но и на високата цена на прехода, обществото по-рано /в сравнение с доста политици/ узря за компромис и съгласие, неговите структури нямат потребност, а и енергия за агресивни действия. Един демократичен парламент никога не може да бъде идиличен. Но когато след 5-годишно развитие чрез неуместна политизация на всеки въпрос самият парламент излъчва конфронтационни импулси към обществото, масовата обществена реакция логично намира израз в апатията, разочарованието и в крайно ниския рейтинг на парламентарната институция.

Многоизмерна и сложна е задачата на парламента и във всяка от четирите главни посоки на влияние върху консолидацията.

1. Забавянето на икономическата реформа и най-вече на приватизацията доведе до явления, които биха могли да се опишат като своего рода неокорпоративизъм: достатъчно мощни "групи за натиск" се внедряват в механизмите на държавната власт, опитват се да упражняват нелегитимно въздействие "зад кулисите" върху парламент, правителство, държавен апарат. В този смисъл функцията на парламента по изграждане на законови "правила на играта" вече е достатъчно затруднена от организиран контранатиск, усложнява се и хармонизирането на политическата и икономическата сфера. Толкова повече се налага парламентарно съгласие за ускоряване на икономическата реформа, за адекватно на тези утежнени условия икономическо и данъчно законодателство.

2. Реформата на социалната сфера също беше сериозно забавена. И не само поради алергията на опозицията към самото понятие "социална държава", смятано от мнозина още по време на приемането на конституцията за синоним на "социалистическата държава", а главно поради нестабилната икономическа основа, като се има предвид жизнената взаимовръзка между икономическа и социална политика.

През този период се развиха изключително тежки социални процеси. Представително изследване върху бедността в България разкрива растяща имуществена и социална диференциация. В едната крайност около 6 процента от домакинствата живеят в мизерия, в другата - около 3-5 процента са достигнали в представите си добър живот с елементи на лукс. Шест от всеки десет домакинства "трудно свързват двата края". Тези факти не могат да не се отчитат, когато се тръгва към съвременна система на обществено осигуряване. Един рязък скок може да се превърне в "шокова терапия" с предварително известни последици от шока. Като се прибави към всичко това и неудържимият популизъм, нещо като лява критика, от страна на политическата десница, ясна е усложнената ситуация за предстоящото социално законодателство.

3. Развитието на многопартийната система у нас протече бурно и доста бързо след промените. Процесът и до днес не е приключил дори в основни линии, като се има предвид, че немалка част от политическите формации /повече от 110 към днешна дата/ ще търсят своята идейно-политическа идентификация и социален профил.

Във връзка са доминиращата в парламента, а и в обществото оценка, че това състояние в партийната система е определена пречка за консолидиране на демокрацията, на дневен ред в Народното събрание са съответни законодателни инициативи. Те повдигат редица проблеми и най-вече - проблема за намиране на мярката между свободата на политическо сдружаване и ролята на партиите като инструмент за изява, представителство и защита на определен кръг социални интереси.

4. Много са причините за неизградената политическа и парламентарна култура у гражданите. Към настоящия момент по-съществен е проблемът, защо шест години след промяната, в условията на гарантирани права и свободи на информацията, словото, печата и пр., обществото продължава да е в неведение за истинската роля и място на парламента в демократичния процес. Заслужава си специално да се изследва ролята на средствата за масово осведомяване в изграждането на демократична и по-специално парламентарна култура у гражданите, разбиране на компетенциите, функциите, механизмите на законодателната власт. Интерес представлява въпросът за съотношението между свободата на словото и "правото на народа да знае", което още Алексис дьо Токвил свързва с народния суверенитет.

Ако се върнем към темата за консолидиране на демокрацията, актуален е и днес възгледът на Норберт Винер за информацията като "цимент" на управлението на обществото.

Обобщението произтича логично от цялото изложение: ролята на Народното събрание за консолидиране на демокрацията зависи до голяма степен от съзряването на самия парламент за отговорните му функции. Колкото повече парламентът се преобразува от гладиаторска арена във форум на нацията, където се срещат, сблъскват, но стигат до диалог и конструктивни решения представените обществени интереси, толкова повече са шансовете за пълноценно парламентарно управление и необратимост на демократичния процес.

/Пресслужба "Куриер"/


14:30:00
21.12.1995 г.


Редактор: Лилия Томова
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


----------------------------------------------


• За да имате неподправена картина на обществено-политическия живот в България
• За да знаете кои са регистрираните организации по Закона за политическите партии
• За да следите решенията на Централната избирателна комисия за президентски, парламентарни, местни избори
• За да се запознаете с уставите и програмите на партии, съюзи, синдикати, фондации
• За да имате в ръцете си единственото издание за автентична
документална политическа, обществена и синдикална информация


ЧЕТЕТЕ
ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"


Годишен абонамент 6600 лв.
Шестмесечен абонамент 3500 лв.


--------------------------------------------


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!

 

♦ Коментирайте на страницата на Омда във Фейсбук