20 юли 1993

София, 20 юли 1993 година
        Брой 139 /926/


София, 20 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ "ПРИЕМАМЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА КЪМ ЧОВЕЧЕСТВОТО НА ПРАГА НА XXI ВЕК" НА УЧАСТНИЦИТЕ В XXV КОНГРЕС НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ /19-20 ЮНИ 1993 Г., СОФИЯ/.


Ние, като либерална формация, която се чувства длъжна да не заменя реалната действителност с желана и която има задължението да проблематизира заобикалящото ни, предупреждаваме за дебнещите ни опасности в един внезапно отварящ се и радикално променящ се свят.

Радикалдемократическата партия /РДП/ вярва, че възродена България ще отхвърли бедняшката психика на самоизолацията около 4-5 декара земя и ще участва като пълноправен субект в динамичния икономически и културен диалог на международната общност.

Същевременно рухването на ограждалата десетилетия комунистическата тоталитарна система стена ни поставя - наред с множеството предимства на отворения свят - и пред изпитанието да браним застрашаваната ни национална идентичност.

Излазът от затвореното пространство на тоталитаризма дава тласък и за пораждането на разнородни социални страхове и ксенофобия, които РДП ще разрушава и разобличава с всички средства на рационализиращото и осветяващото съзнание.

Ние отправяме и предупреждения за продължаващите опасности от държавно опекунство, от власт на монополната икономика, от инфантилното желание да се слушат левичарски и псевдодесни нравоучения, като всичко това трябва не да ни парализира, а да ни приучва и към непрестанна готовност да се справяме, да отразяваме удара, да сме безпощадно разобличаващи. Защото либерализмът е отказ от привидно простите и лесни, едносложни решения. Либерализмът е в трудните отговори, които невинаги обединяват веднага около смисъла си.

РДП не вижда за България алтернатива вместо парламентарната многопартийна демокрация, въпреки честите обществени трусове, и ще съдейства твърдо и енергично за утвърждаването й.

България ще посрещне XXI век не обременена от историческите си преживелици, а обогатена от осмислянето на трагиката в националния живот и от естествената радост от сливането на една народностна общност с един прекрасен национален ландшафт.

София, 20 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 20 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ОБЕДИНЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ ДО НЕГОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ И ДО ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА 29 МАЙ 1993 Г. В БАНКЯ, ПО ПОВОД НА ПРОЦЕСИ И ТЕНДЕНЦИИ В ПАРТИЯТА.


Въпросът, който днес тревожи всеки, е какво остана от надеждата за истинска промяна и какво е бъдещето на нашата страна.

Надеждата отстъпва пред чувството за излъгани очаквания, безизходица и безсилие на отделния човек истински да промени съдбата си. Най-тревожното е, че очакванията за по-голяма справедливост, за изравнени шансове в живота в зависимост от собствените усилия бяха измамени. Национално безотговорното управление и поведение на Съюза на демократичните сили /СДС/ доведе България до положение, в което са блокирани съзидателните сили на обществото.

Все по-ясно личи желанието на хората за очовечаване на политиката, за намирането на конкретни решения за безработицата, за обединяването на голяма част от народа, за духовното оцеляване. Вотът на доверие за сегашния кабинет и все по-ясно открояващото се ново мнозинство са отражение на тези предпочитания в обществото.

Сегашното състояние на растящо чувство за безизходица обаче крие голяма опасност. Едната тенденция е да надделее стремежът към намаляване на конфронтацията, да се утвърди авторитетът на основните институции на конституционната демокрация и да се насърчи разгръщането на гражданското общество. Другата тенденция намира израз в провокации срещу гражданския мир, руши устоите на обществената сигурност и тласка страната към крайно десен авторитаризъм за налагането на волята и интересите на агресивното малцинство. Тези стремежи се улесняват от това, че политическите сили и формации губят много от своята идентичност, от кредита на доверие в тях. И Българската социалистическа партия /БСП/ не прави изключение.

Тази гибелна за страната крайно дясна тенденция може да бъде спряна само от решителна позиция и политика на голямото мнозинство от обществото в полза на националното съгласие и продължаването на реформите. И тук е големият въпрос - дали ще се окаже възможно всички несъгласни с екстремизма да превъзмогнат предразсъдъците си, да подчинят своите различни партийни и групови интереси на изискването България да заработи, да навакса загубеното в безплодно политическо противоборство време, да възстанови динамиката на промените в интерес на хората.

В състояние ли е партията ни в сегашния си вид да отговори на тази най-важна потребност на обществото - да участва във формирането на реално трайно мнозинство на всички политически сили и течения, които отстояват демократичната алтернатива. Не мнозинство по отделни текущи въпроси и не във връзка с едни или други политически комбинации, а мнозинство, което от ясни принципни позиции поддържа основни ценности и приоритети на нацията в сегашния кризисен момент.

Обединението за социална демокрация /ОСД/ иска открито да изрази острото си безпокойство, че в БСП днес протича процес, който я затваря в себе си, който намалява нейната роля като активна сила в полза на демократичните промени /и който в крайна сметка може да я запрати в левия ъгъл на политическия живот/ и я прави неспособна да отговори на главната задача пред нея - да спре опасността за обществото отдясно.

Декларираните позиции и намерения в полза на националното съгласие, пазарната икономика и т.н. не се съчетават с убедителни и недвусмислени действия в защита на тези декларации. Не става дума БСП да се откаже от своята идентичност като лява партия. БСП ще защити мястото си в обществото, ако категорично постави на първо място националния интерес, а не своя теснопартиен и още по-малко групов интерес.

На Общопартийната конференция рязко беше отхвърлено предложението в резолюцията да се изрази поне тревога във връзка с проявите на политическа носталгия в партията и възвръщането на лица и стил на работа от миналото. Конференцията предпочете да си затвори очите пред това явление, което може да изиграе много "лоша шега" на партията. В условията на силно обедняващо общество, на усещането за липса на перспектива е много лесно носталгичните настроения да прераснат в стремеж за връщане към миналото, да станат основата за една регресивна политика, подменяща обявените цели и задачи на БСП.

На последния пленум на Висшия съвет /ВС/ на БСП от 16 май 1993 г. бе взето решение, което пряко анулира решенията и на 40-я конгрес, и на конференцията по възловия за партията въпрос - за дискусията в нея по нейната нова програма и по политиката й. Еднозначно бе дадено предимство на една от тенденциите в партията. Тревожното е, че зад фразеологията на тази тенденция прозира политическа линия, която именно води БСП към затваряне в собствения си електорат, която се стреми да я съхрани като посткомунистическа партия. И разбира се, да не допусне промяната на партията в посока на съвременната социална демокрация, т.е. на демократическия социализъм, изграден върху принципите на свободата и реалния плурализъм. Това е опасно както за БСП, така и за обществото. Ето защо ние настояваме за преразглеждане на решението на пленума от 16 май 1993 г. в духа на решенията на 40-я конгрес на БСП. Защото показател за истинската демократичност на една формация е отношението към иначемислещите спрямо ръководните центрове в самата нея.

Обединението за социална демокрация вижда днес основната задача в това да се укрепи тенденцията в обществото към успокояване, към търсенето на бързи решения по най-острите въпроси, които жестоко тормозят нормалния живот на хората, да не се допусне екстремизмът отново да блокира демократичните реформи. Това означава всички, които са за първата тенденция, да намерят сили и начини да надмогнат себе си, да намерят общото в името на демократичното развитие. Това означава БСП да преодолее импулсите към затваряне в себе си, към мислене и действия, формирани в периода на политически монопол, да се премахне разминаването между думи и действия, да се даде възможност за спокойна работа на това начало в партията, което може да й осигури широко взаимодействие с всички сили, които споделят националните интереси и демократичните ценности. Именно това е началото в партията, което е спасително за самата нея и носи алтернатива за страната. То, разбира се, не се ограничава в рамките на Обединението за социална демокрация. Но ОСД е неговият най-изявен и активен защитник.

Банкя, 29 май 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В РАЗШИРЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОКРЪЖНОТО РЪКОВОДСТВО - ВАРНА, НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ С ГЛАВЕН СЕКРЕТАР АНАСТАСИЯ МОЗЕР.


Участниците в съвещанието оценяват сегашната политическа обстановка като нестабилна и с тревога констатират неблагоприятни тенденции, които крият непредвидими последици за страната.

Участниците в съвещанието оценяват тъй нареченото "надпартийно", "експертно" и "преходно" правителство на проф.Беров като опасност номер едно за България. По своята същност то твърде много напомня на "преходните" правителства на генерал Пенчо Златев и Андрей Тошев през периода 21 януари 1935 - 23 ноември 1935 г., след което последва личният безпартиен авторитарен режим.

Участниците в съвещанието напомнят на всички за печалните резултати от управлението на други две професорски правителства: на Ал.Цанков и Богдан Филов.

Участниците в съвещанието са твърдо убедени, че сегашният парламент отдавна е изчерпал своите възможности и от неговата по-нататъшна работа нищо положително не може да се очаква.

Участниците в съвещанието се обявяват за предсрочни парламентарни избори най-късно през пролетта на 1994 г.

Участниците в съвещанието изразяват своето дълбоко разочарование от президента на републиката д-р Ж. Желев и му напомнят, че БЗНС единствен от всички политически организации в България имаше досега най-толерантно отношение към него. Утвърдените от него поправки на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ показват "благодарността" му към БЗНС.

Участниците в съвещанието са убедени, че без да се осъществи икономическа реформа, за никаква смяна на системата не може да става дума.

Участниците в съвещанието изразяват тревогата си, че осем месеца след Възстановителния конгрес на БЗНС все още съществуват две младежки земеделски организации. Те препоръчват на Постоянното присъствие на БЗНС да излезе от ролята си на пасивен наблюдател и по-активно да съдейства за създаване на единна младежка земеделска организация.

Участниците в съвещанието настоятелно молят ръководствата на Български земеделски младежки съюз /БЗМС/ и Земеделски младежки съюз /ЗМС/ - Н.Петков да преодолеят своите дребни различия, ако има такива, и най-късно през октомври-ноември да се проведе възстановителен конгрес на единна младежка земеделска организация.

Участниците в съвещанието препоръчват на ПП на БЗНС да формира към експертния съвет екип за стратегически проучвания и политически анализи, който да бъде утвърден от Управителния съвет на следващото му заседение.

Варна, юли 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

Сифия, 20 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ - МОНТАНА, ПО ВЪПРОСА ЗА ДЕМОНТАЖА НА ПАМЕТНИЦИ В ГРАДА И В ОБЩИНАТА.


Българският антифашистки съюз категорично изразява своето възмущение от взетото решение вчера от сините общински съветници по предложение на Любомир Мечков, председател на Постоянната комисия по културата, за демонтирането на паметниците в града и в общината, свързани с нашата най-нова история - Септемврийското въстание и антифашистката борба. Вандалски ръце посягат на паметници, скулптурни групи и барелефи в родния ни град, сътворени от именити наши художници и скулптори, засвидетелствали признателността на поколенията.

Антифашистката съпротива има общочовешки измерения и значимост и ще бъде престъпление да се заличат личностите, които, като истински достойни българи, са взели участие в нея. Поколенията ще ни осъдят, ако ги лишим от родова памет. Затова ние, михайловградските антифашисти, призоваваме обществеността на града ни да се противопостави на този варварски акт, свързан с разрушителната сила на властимащите.

Опомнете се управляващи!

Народът на борческия Михайловградски регион ще ви презре и осъди. Знайте, че вашата разрушителна сила ще разруши и стола, на който седите.

Опомнете се, защото не се гаси туй, що не гасне!

"Не" на възраждащия се фашизъм!

Да не позволим гавра с паметта на хилядите загинали септемврийци и антифашисти от нашия край.

Да подкрепим предложението на парламентарната група на БСП за налагане на мораториум върху демонтирането на паметниците на нашата култура.

16 юли 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 20 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. Документът е адресиран до председателя на ВС на БСП Жан Виденов и до средства за масово осведомяване.


ДРУГАРЮ ВИДЕНОВ,

Както Ви е известно, през 1991 г. ЦК на БКП направи девет предложения на ВС на БСП за създаване на Обединен ляв народен фронт между БКП и БСП, но ВС на БСП не счете за необходимо даже да ни отговори, а предпочете и изгради предизборен съюз с десни и християнски женски партии и движения.

От 14 май 1992 г. до сега направихме до Вас и до Красимир Премянов, до Клара Маринова и до Нора Ананиева седем предложения за създаване на Съюз на левите сили между БКП и БСП. Вие мълчите и по това наше предложение.

Секретариатът на ЦК на БКП Ви предлага в най-скоро време да се уреди среща на първия секретар на ЦК на БКП др. Владимир Спасов с Вас, за да се разберат двете партии
по следните важни въпроси:

1. За имуществото на БКП, което до 3 април 1990 г. беше собственост на БКП, а след тази дата се стопанисва от БСП.

2. За наличните финансови средства на БКП на 3 април 1990 г.

3. За партийния архив на БКП.

4. За червената бюлетина, която е основният символ в цял свят на комунистическите партии и никъде никоя социалистическа партия не е излизала в избори с комунистически символи. През 1991 г. водихме за червената бюлетина срещу БСП две дела във Върховния съд - едно пред тричленен състав и другото пред петчленен състав. На Върховния съд беше наредено от ВС на БСП да ощети БКП в полза на БСП. Конституционният съд не посмя да се намеси в спора и да излезе с решение преди изборите, с което Асен Манов доказа, че фактически у нас няма истински безпристрастен Конституционен съд.

5. Крайно време е да кажете ясно и категорично каква партия е БСП. От това еднакво са заинтересувани ЦК на БКП и комунистите, които все още членуват в БСП. Не е почтено те повече от три години да се държат в заблуда, че БСП била сменила за осми пореден път името си с тактическа цел, за да оцелее. А защо тогава ВС на БСП смени идеологията на партията? Защо заедно със СДС ВС на БСП сменя социалистическата система с капиталистическа? Защо ВС на БСП по нищо не се разграничава от СДС по въпросите на реставрацията на капитализма, реституцията, приватизацията, шоковата пазарна икономика и др?

6. Кой и защо подпали Партийния дом?

Ако замълчите и не приемете да се срещнете с първия секретар на ЦК на БКП др. Владимир Спасов, то предлагаме да се срещнат пълните състави на Политбюро на ЦК на БКП и на членовете на ИБ на БСП. Ако не приемете нито едно от двете ни предложения, то Ви предлагаме да се явим на публичен диспут по Българската национална телевизия и по Българското национално радио във време, удобно за Вас, но не по-късно от 15 август 1993 г.

Ако и това не приемете, няма да имате основания да ни се сърдите, защото Политбюро и Секретариатът на ЦК на БКП ще разобличават отстъпленията на ВС на БСП от марксизма-ленинизма както и когато намерят за добре.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР:

Владимир Спасов

София, 13 юли 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА/ НА СЪЮЗ "НИЕ, ЖЕНИТЕ - ЗА ДОСТОЙНСТВО И РАВЕНСТВО", УЧРЕДЕН НА 3 ЮЛИ 1993 Г. В СОФИЯ.


IV. УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ НА СЪЮЗА

14. Основната структура на съюза е дружеството. Дружествата се изграждат на териториален принцип /местни организации/ или въз основа на общи интереси /клубове по интереси/. Местните организации и клубовете по интереси са равноправни. Не се допуска едновременно членство на едно и също лице в две дружества, дори ако едното е местна организация, а другото - клуб въз основа на специфични интереси.

15. Органи на дружеството са: Общо събрание, дружествен съвет, в дружества с малка численост - ръководител и контрольори /контрольор/.

16. Общото събрание на дружеството:

16.1. Приема плана, бюджета и отчета на дружеството за годината.

16.2. Избира и освобождава с тайно гласуване и мнозинство от 2/3 от присъстващите дружествен съвет /ръководител/ и контрольор/-и/.

16.3. Организира и осъществява цялостната дейност на съюза в съответния район /област на интереси/.

16.4. Осъществява изпълнението на решенията на Националното общо събрание и Управителния съвет на съюза.

17. Дружествения съвет:

17.1. Избира с явно гласуване и обикновено мнозинство между членовете си председател на дружеството.

17.2. Осъществява изпълнението на решенията на Общото събрание, на Националното общо събрание и на Управителния съвет на съюза.

17.3. Представлява дружеството пред държавните органи и организации, пред ръководни органи и организации на фирми и други стопански структури по дейността си.

18. Контрольорите на дружеството контролират изпълнението на решенията на Общото събрание, Дружествения съвет /ръководителя/, Националното общо събрание и Управителния съвет. Те правят заключение по изпълнение на бюджета на дружеството и го представят един път в годината на Общото събрание. Отчетът се приема с явно гласуване и с обикновено мнозинство. Контрольорите участват в работата на Дружествения съвет без право на глас.

19. Броят на членовете на дружествения съвет и на контрольорите се определя свободно от Общото събрание в зависимост от конкретните условия.

20. Председателят на дружествения съвет /дружеството/ осъществява координационни функции между дружеството и централните органи на съюза.

21. Органи на съюза са Националното общо събрание, Управителният съвет и Контролният съвет.

22. Националното общо събрание е върховен орган на съюза. То се избира на делегатски принцип между членовете на дружествата в страната. Нормата на представителството е един делегат на всеки 50 членове. За дружествата с по-малко от 49 членове се избира един делегат. Председателите на дружествени съвети обобщават и представят избираните в дружествата делегати.

23. Националното общо събрание заседава най-малко един път в годината. То може да бъде свикано и на извънредни заседания в следните случаи:

23.1. По решение на Управителния съвет.

23.2. По искане на най-малко 1/3 от делегатите на Националното общо събрание.

23.3. По искане на най-малко на 1/3 от дружествата.

23.4. По искане на Контролния съвет.

24. Делегатите на Националното общо събрание се избират за срок от 2 години. Те могат да бъдат отзовавани от дружеството по реда на избирането им - с тайно гласуване и мнозинство от 2/3 от присъстващите на общото събрание. Те не могат да бъдат избирани за делегати за повече от два мандата поред.

25. Заседанията на Националното общо събрание се организират от Управителния съвет с писмена покана, изпратена до председателите на дружествата най-малко 25 дни преди заседанието. С писмената покана се обявява и дневният ред на заседанието. Председателите на дружествата са длъжни да уведомят делегатите за Националното общо събрание от дружествата си, като им предадат получените писмени покани.

26. Заседанията на Националното общо събрание са редовни, ако на тях присъстват най-малко 2/3 от делегатите.

27. Националното общо събрание приема решенията си с явно гласуване и с обикновено мнозинство.

27.1. В следните случаи Националното общо събрание приема решенията си с тайно гласуване и мнозинство от 2/3 от присъстващите делегати:
- избор и освобождаване на Управителен съвет и на Контролен съвет;
- освобождаване от отговорност на Управителния съвет и на Контролния съвет след изтичане на мандата им и въз основа на отчет за дейността им;
- в други особени случаи, когато Националното общо събрание приеме решение за това;
- в случай, когато това се изисква от закона.

28. Всеки делегат има право на един глас. Не се допуска гласуване по пълномощие.

29. Националното общо събрание:

29.1. Приема програмата на съюза.

29.2. Приема, допълва, изменя и отменя устава на съюза.

29.3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет.

29.4. Освобождава от отговорност Управителния съвет при приключване на мандата му в съответствие с отчета.

29.5. Приема бюджета и отчета на Управителния и на Контролния съвет.

29.6. Приема годишен отчет за дейността на Управителния и на Контролния съвет.

29.7. Приема решение за участие на съюза в други организации в страната и в чужбина.

29.8. Приема решение за ликвидация на съюза и ликвидация на имуществото му.

29.9. Приема решение и по други въпроси, които превишават компетенцията на другите органи на съюза.

30. Управителният съвет се състои от 11 членове с мандат от 3 години. Не се допуска заемане на длъжност в Управителния съвет за повече от два мандата.

30.1. Членовете на УС и КС изпълняват задълженията си доброволно и без възнаграждение.

/Пресслужба "Куриер"/


10:10:00    
20.07.1993 г.    

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнители: Маргарита Анева
                                           Иванка Тодорова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!