20 юли 1992

София, 20 юли 1992 година
        Брой 140 /670/    

Ръководител Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов


София, 20 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ СТОЛИЧНАТА ГОЛЯМА ОБЩИНА И СТАЧНИТЕ КОМИТЕТИ НА СТАЧКУВАЩИТЕ ОБЩИНСКИ ФИРМИ ОТ СИСТЕМАТА НА МАСОВИЯ ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ В СОФИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СТАЧКАТА И ЗА ПОДПИСВАНЕ НА БРАНШОВО СПОРАЗУМЕНИЕ.


Днес, 19 юли 1992 г., в 17,30 часа между Столичната голяма община, представлявана от:
проф. Александър Янчулев - кмет
проф. Кругер Милованов - консултант
Вилхелм Краус - заместник-кмет
Звездомир Запрянов - съветник
Рада Паунова - началник управление "Правно”
Борис Дончев - главен експерт
Николай Камбуров - началник управление "Транспорт"
проф. Войдан Чернодрински - началник канцелария и стачните комитети на общинските фирми от обществения транспорт,

представлявани от

Васил Харизанов - Автомобилен транспорт /АТ/ "Земляне"
Ангел Младенов - АТ - 4 "Република"
Георги Георгиев - Трети трамваен парк "Надежда"
Виолета Стоянова - Общинска фирма "Трамваен транспорт"
Божидар Данчев - АТ "Малашевци"
Ценко Ценков - ФА "Дружба"
Иван Десев - Фирма "Тролейбусен транспорт"

и в присъствието на упълномощената група за водене на колективния трудов спор при подписване на браншовото споразумение се сключи настоящото споразумение и страните се споразумяха за следното:

1. Стачката се прекратява, считано от 23 часа на 19 юли 1992 г.

2. Браншовото споразумение се подписва веднага.

3. Столичната голяма община се задължава да не търси отговорност от генералните директори и от проявилите солидарност към стачката лица, от фирмите на столичния обществен транспорт до решаване на въпроса за законността на стачката.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ ЗА ВНЕСЕНО ИСКАНЕ ОТ ОПОЗИЦИЯТА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА НЕДОВЕРИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.


Днес в дневния ред на Народното събрание трябваше да бъде обсъден проектозакон за ратификация на Европейската конвенция за защита правата на човека, за което ПССД отдавна настояваше.

Както предварително заяви, парламентарната опозиция възнамеряваше да участва в този дебат не само за да гласува за ратификацията, но и да подчертае привързаността си към европейските стандарти и своята тревога от непрекъснатото нарушаване на човешките права в България.

С поредното отлагане на ратификацията по дребнави съображения СДС и ДПС демонстрираха цинично отношение към международноправен акт с такова важно значение. Нещо повече - проектозаконът за ратификация, внесен от Министерския съвет, предвижда шестмесечен мораториум за действието на Конвенцията и множество резерви по нея, с които парламентарната опозиция категорично не може да се съгласи.

Днес, в съответствие с чл. 89 от Конституцията, депутатите от опозицията поискаха гласуване на недоверие на Министерския съвет поради провежданата от него конфронтационна и силова политика. С политическите си и парламентарни действия ние ще настояваме за неговото разглеждане в най-кратък срок.

София, 17 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРТИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЦЕНТЪР ПО ПОВОД НА КОНФРОНТАЦИЯТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО И ДВАТА НАЙ-ГОЛЕМИ СИНДИКАТА.


Стачните действия в редица отрасли на стопанството са резултат от острата конфронтация между правителството и двата най-големи национални синдиката. Сериозно са застрашени социалният и гражданският мир.

След като обсъдиха обстановката в страната, партиите и организациите от ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЦЕНТЪР заявяват следното:

1. Причините за социално-икономическата криза и настоящата стачна вълна са заложени в наследството от 45-годишното комунистическо управление, към което се добавя политиката на сегашното правителство.

2. Партиите и организациите от ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЦЕНТЪР са за стриктно спазване на Конституцията и законите на Република България. Те са против проявявания от управляващите "двоен стандарт" при прилагането им.

3. Партиите и организациите от ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЦЕНТЪР са за реално гарантиране ва социалните и синдикалните права на трудовите хора.

С оглед намирането на разумен изход от настоящата кризисна ситуация партиите и организациите от ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЦЕНТЪР призовават ангажираните в конфликта страни да се въздържат от действия, които могат допълнително да нажежат обстановката. Всички спорове да се решават на масата за преговори.

Сложните проблеми на страната изискват спокойствие и разумен диалог на всички сили, които осъзнават своята национална отговорност.

Подписали:

За АСО - независими: Манол Манолов
За БЗНС /е/: Ценко Барев
За БСДП: д-р Петър Дертлиев
За Български бизнес-блок: Жорж Ганчев
За Демократическа партия: Марин Кръчмаров
За Демократическа партия - Консервативен сговор: Стефан Стоянов
За Зелена партия: Александър Каракачанов
За Либерално-демократическа партия: Веселин Кошев
За Обединение за България: Петър Бояджиев
За Политически клуб "Екогласност": Петър Слабаков
За Партия "Либерали": Петко Симеонов
За Социалдемократически клуб "Европа": Румен Георгиев

София, 17 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "НЕ" НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИСТЕРИЯ, "НЕ" НА АНТИСИНДИКАЛИЗМА" НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ. Документът е адресиран до президента на Република България, до председателя на Министерския съвет, до председателя на Народното събрание, до международни синдикални организации, до Конфедерация на труда "Подкрепа" и до организациите на Конфедерацията на независимите синдикати в България.


Изпълнителният комитет на Конфедерацията на независимите синдикати в България /ИК ва КНСБ/ е сериозно обезпокоен от рязкото изостряне на обстановката в страната и от използването на браншови икономически спорове и конфликти за раздухване на политическа истерия. Социален и граждански мир се постига не със заплаха и прилагане на сила, а чрез диалог и конструктивни преговори. Във връзка с това:

Първо. Настояваме започналото политическо противоборство между ръководствата на СДС и на КТ "Подкрепа" да бъде преодоляно отделно от синдикалните конфликти и единствено от легитимните органи на СДС и Конфедерацията на труда.

Второ. Считаме кампанията за дискредитиране на синдикалните централи, техните лидери и особено на д-р К.Тренчев за недостойна и недемократична. В една правова държава обвиненията се доказват само с факти и по съдебен ред.

Трето. Апелираме към правителството незабавно да организира преговори със стачкуващите и протестиращите синдикалисти, като се изостави тактиката на предизвикване на сблъсък, заплахи със съдебна разправа и спекулации.

КНСБ е готова да съдейства за прехода от конфронтация към конструктивен диалог.

София, 17 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕГОВОРИ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ДО РЪКОВОДСТВОТО НА СТОЛИЧНА ГОЛЯМА ОБЩИНА. Документът е адресиран до Обединения стачен комитет към градския транспорт - София, и до ръководството на Конфедерация на труда "Подкрепа".


Ръководството на КНСБ, след като анализира ситуацията, взе предвид:

1. Изразената готовност на Столична голяма община и правителството за диалог и преговори.

2. Мнението на министър-председателя, че продължаването на стачката дестабилизира обстановката в страната като цяло.

3. Че исканията на работещите в Градския транспорт затъмняват и дори влизат в противоречия с основателните претенции на работещите в здравеопазването и образованието.

ПРЕДЛАГА:

Незабавно, още тази, вечер да започнат преговори с посредничеството на двете централи. Със започването на преговори стачните комитети на транспортните работници да осигурят влизане в нормален режим на работа от 4.00 часа на 17 юли 1992 г. на поне 30 на сто от необходимите транспортни средства. Тези проценти да се увеличават съобразно евентуалния напредък в преговорите.

София, 16 юли 1992 г.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Д. Дамянова

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА СТОЛИЧНА ГОЛЯМА ОБЩИНА В ОТГОВОР НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕГОВОРИ. Документът е адресиран до стачните комитети в автостопанствата "Земляне", "Малашевци", "Дружба”, "Република" и до фирмите "Тролейбусен транспорт", "Трамваен транспорт" и "Лифтинженеринг".


В отговор на писмото на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/, получено в Столична голяма община /СГО/ в 22.00 часа на 16 юли 1992 г. и ръководейки се от върховния дълг да осигурим реда, спокойствието и нормалния ритъм на живот на столичния град, заявяваме:

1. Готови сме да започнем преговори едновременно с всички стачни комитети на седемте ефективно стачкуващи фирми от системата на Градския транспорт.

Предлагаме преговорите да започнат в сградата на СГО на ул. "Московска" N 33 в 5.00 часа на 17 юли 1992 г. след излизане на транспортните средства в 4.00 часа сутринта.

2. Започването на преговорите и техния ход не обезсилват подадените или предстоящите за подаване установителни искове от транспортните фирми към СГО до Софийски градски съд за обявяване на стачката за незаконна по силата на Закона за уреждане на колективните трудови спорове /ЗУКТС/, с произтичането от това на всички правни последици за стачкуващите, включително и за парично компенсиране на щетите и пропуснатите ползи за СГО, фирми и частни лица за времето 15 и 16 юли и за следващите дни на стачката, в които не е осигурено задоволително транспортно обслужване на населението съгласно ЗУКТС.

3. Независимо от започването и хода на преговорите стачните комитети трябва да гарантират предварително, че от 4.00 ч на 17 юли 1992 г. ще прекратят всякакви ефективни стачни действия.

4. Считаме, че обсъждането на работните заплати е недопустимо при съществуващите сега условия.

София, 16 юли 1992 г.         КМЕТ НА СОФИЯ: проф. Ал. Янчулев


/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ ОТ НАЦИОНАЛНАТА КАМАРА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ДО ВСИЧКИ РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ЧАСТНИЯ И ДЪРЖАВНИЯ БИЗНЕС ПО ПОВОД НА СТАЧКАТА В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ. Документът е адресиран и до кмета на Столична голяма община и правителството на Република България.


Стачката на шофьорите от Софийския градски транспорт е едно безотговорно действие, което показва елементарно мислене и подход към общонационалните проблеми. Безочливо е хора, които получават едни от най-високите заплати в страната, за пореден път да злоупотребяват с едно от основните демократични права - правото на стачки.

Това париране на столичните транспортни артерии е явна интервенция срещу законно избраното правителство и акумулатор на силен инфлационен скок.

Отделно от преследването на тези прозрачни антиправителствени цели подбудителите на стачката съвсем съзнателно причиняват огромни щети на всички частни, държавни, дружествени и кооперативни предприятия, развиващи дейност в обсега на действие на стачката. Стопанските и търговски организации търпят ежедневни загуби от ненавременното явяване на работа на персонала, от прекъсването на непрекъсваеми производствени цикли, от ежедневните задръствания и липса на традиционните комуникации.

Предвид на това виновно увреждане на хиляди потърпевши Националната камара на работодателите се обръща към всички членуващи и нечленуващи в Камарата работодатели, индивидуални производители и търговци да потърсят от фирмите на Софийски градски транспорт по съдебен ред пълно обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, явяващи се пряка последица от стачката. Право на фирмите от Софийски градски транспорт е да насочат впоследствие регресни искове срещу причинителите на тези вреди, които в случая са участвалите в стачката шофьори и ватмани. Непредявяването на такива искове би оставила накърнена справедливостта, би вселило чувството за безнаказаност и недосегаемост на синдикални авантюристи и би нарушило равновесието в обществото.

Националната камара на работодателите заявява, че евентуалното отстъпление на кмета г-н Янчулев и правителството пред несправедливите искания на стачниците ще принуди работодателите да предприемат спешни ответни действия, насочени срещу една такава непоследователна политика на правителството и кмета.

София, 17 юли 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НКР: Л. Асенов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЪКОВОДЕН СЪВЕТ НА НАРОДНИЯ ПРОФСЪЮЗ "ЕДИНСТВО" ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТАЧКАТА НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ В СТОЛИЦАТА.


Народният профсъюз "Единство" внимателно и задълбочено следи и анализира развитието на транспортната стачка в София, организирана от КТ "Подкрепа" и КНСБ.

Добре знаем и причините за стачката. Те в голяма степен са основателни, но провеждането й е ненавременно, прибързано и има политически оттенък. И затова тя негативно се възприема от населението на столицата и най-вече от работещите.

Страната ни изживява сложна, тежка и продължителна социално-икономическа криза. Извършва се смяна на системата и най-важния дълг на всички според нас е съживяване на производството, прибиране на селскостопанската продукция и гарантиране хляба на народа, спиране на увеличаващата се безработица. Затова позицията на заплахи и диктат е нецелесъобразна.

Народният профсъюз "Единство" си дава сметка, че правителството и Столичната голяма община допуснаха редица социално-икономически грешки. Транспортната стачка тъкмо тях задълбочава и може да предизвика социална буря, а тя да стане заплаха за социалния и граждански мир.

Считаме, че стачката следва незабавно да се прекрати и веднага да се подновят разговорите на синдикатите с общинското ръководство за решаване на много от наболелите проблеми.

Надяваме се, че разумът и мъдростта ще надделеят.

София, 17 юли 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НП "ЕДИНСТВО”:
Огнян Бонев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИЯТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" КЪМ СИНДИКАТА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПРИ ТОА "СРЕДЕЦ" СРЕЩУ ДЕЙСТВИЯТА НА РЪКОВОДСТВОТО НА СИНДИКАТА.


Протестираме остро срещу действията на ръководството на КТ "Подкрепа" и на президента г-н Тренчев. Изострянето на социалното напрежение, причинено от позицията и действията на ръководството на КТ "ПОДКРЕПА", е в разрез с интересите на многобройните членове на тази организация. Те служат единствено на тези, които целят дестабилизацията на обстановката в страната, създаване на хаос и недоверие към правителството на СДС.

Провокираната от ръководството на КТ "ПОДКРЕПА" стачна вълна не е в интерес нито на стачкуващите, нито на потърпевшите граждани. Тя създава ненужна конфронтация между хората и в крайна сметка обслужва единствено интересите на "модерната лява партия".

Декларираме:

1. Дистанцираме се от действията на централното ръководство на КТ "ПОДКРЕПА".

2. До отстраняване на настоящето ръководство на КТ "ПОДКРЕПА" преустановяваме членството си в тази организация.

София, 16 юли 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ц.Кръстева

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА РАЙОННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" - ДОБРИЧ, ПО ПОВОД КАМПАНИЯТА СРЕЩУ СИНДИКАТА. Документът е адресиран до президента на Република България, до председателя яа Министерския съвет, до министъра на финансите, министъра на трансторта, до кмета на Столична голяма община и до средства за масова информация.


ГОСПОДА,

Възмутени сме от инсинуаторската кампания, която се разгаря срещу КТ "Подкрепа", поради нежеланието й да се превърне в... казионен профсъюз.

Като идейни съмишленици в процеса на демокумизацията ние не можем да не реагираме на неправилните решения на нашето правителство особено когато те засягат интересите на големи групи от обществото - наши членове, чиито искания ние като синдикат сме призвани да отстояваме.

При динамичните икономически и политически промени в развитието на обществото искането за персонални промени в едно правителство не би следвало да се тълкува като "покушение" срещу политическата сила, излъчила на власт това правителство.

Защо беше необходимо да сваляме комунистическото правителство на Луканов, след като при новото правителство, което ние избрахме, нямаме право на глас?

Не ви ли се струва, че този подход е до болка познат!

Помислете накъде водите тази страна!

Районната организация /РО/ на КТ "Подкрепа" - Добрич, застава твърдо зад своя президент - д-р Тренчев, и зад каузата на Конфедерацията на труда "Подкрепа".

Уведомяваме ви, че като членове на световни синдикални организации опитите за репресии и заплахи срещу нас ще предизвикат негативна международна реакция.

Добрич, 16 юли 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Е.Русев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНИЯ РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" - РАЗГРАД, ПО ПОВОД НА ОПИТИ ЗА ПОЛИТИЗИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ ИСКАНИЯ.


Във връзка с изкуственото напрежение, породено от неадекватните действия на определени кръгове от правителството, от хора, които определят себе си за демократи

ЗАЯВЯВАМЕ СЛЕДНОТО:

1. Грубо осъждаме опитите на правителството и някои политически кръгове да политизират социалните искания на хората.

2. Членовете на регионалната организация на КТ "Подкрепа” няма да допуснат и най-малки опити да се злепоставя лидерът на конфедерацията и вицепрезидент на най-голямата международна организация - МКСП - д-р К. Тренчев.

3. Считаме, че всички опити да се прегази истината ще доведат до нови репресии и връщане към системата, която съборихме на 10 ноември 1989 година.

4. Настояваме да се прекратят всякакви спекулации срещу КТ "Подкрепа”. В противен случай на Конфедеративния съвет на 20 и 21 юли 1992 г. в София ще гласуваме за синдикални действия в знак на солидарност с всички, които желаят демокрация.

Разград, 16 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 20 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МЕДИЦИНСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПРИ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" В ЗАЩИТА НА ПРЕЗИДЕНТА НА СИНДИКАТА.


Свободни синдикати, политически необвързани реално съществуват само в демократичните общества. Подготвяният погром срещу синдикалната централа Конфедерация на труда "Подкрепа" поставя под угроза покълващата у нас демокрация. Информирали сме за това международните синдикални централи, в които членуваме. Ликвидацията на синдикатите е една от първите грижи на всяка тоталитарна държава /според Ж. Желев/. Медицинска федерация "Подкрепа" е изцяло и ще бъде докрай зад д-р Константин Тренчев - президент на КТ "Подкрепа" и вицепрезидент на МКСП. Категорично протестираме срещу предприетата кампания за неговото унищожаване от тъмни сили на обществото. Декларираме своята твърда решимост с всички средства да защитим д-р Тренчев и да разобличим истинските мафиоти пред очите на целия свят. Медицинската федерация изцяло поддържа справедливите искания на нашите братя - шофьорите, и всички структури на КТ "Подкрепа". Няма да допуснем да бъдем насочени едни срещу други. Продължаваме борбата докрай!

София, 16 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 юли - Следва предоственият за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА СИНДИКАТИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В ПОДКРЕПА НА МЕДИЦИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ "ПОДКРЕПА".


Федерацията на синдикатите в здравеопазването чрез участието на своите членове и симпатизанти в общонационалната демонстрация - митинг пред Националния дворец на културата на 14 юли 1992 г. в София се ПРИСЪЕДИНЯВА към акцията на Медицинската федерация Подкрепа".

Справедливите ни искания ще водят и занапред до единство в действията ни.

София, 15 юли 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФСЗ:
Д-р Ив.Кокалов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА СИНДИКАТИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ ПО МИРЕН И ЗАКОНЕН ПЪТ.


На свое заседание Изпълнителният комитет /ИК/ на Федерацията на синдикатите в здравеопазването /ФСЗ/ обсъди възникналата ситуация след решенията на Министерския съвет и прие следната:

ДЕКЛАРАЦИЯ

1. За пореден път от десетки години насам висшата администрация на Република България отново доказа, че не се интересува от колабиралото здравеопазване. Демонстрирайки нежеланието си да разбере, че и от тежката икономическа криза страната ни може да излезе единствено с физически и психически здрав човешки потенциал.

2. Напомняме, че решенията за протестни действия бяха взети още на 17 април 1992 година от Разширен федерален съвет. Чисто конюнктурен е подходът да се даде политическа окраска на исканията за реформа в здравеопазването и достойно заплащане на медицинския труд. В този смисъл адмирираме днешното изявление на председателя на Народното събрание г-н Ст. Савов пред в. "Демокрация", който между другото заявява "...Съвсем справедливи са исканията на лекарите".

3. Силовите административни методи и опитите за избирателна юридическа разправа със законно протестиращите медицински кадри, конкретен пример в това отношение е исковата молба до Старозагорският окръжен съд на г-н Андронов - кмет на община Стара Загора (изх. N 11032692 от 8 юли 1992 г.) - доказват не само нежаление за вникване в проблемите, но и управленска слабост на местни "величия".

4. За пореден път декларираме, че Федерацията на синдикатите в здравеопазването желае разрешаването на възникналите проблеми да става по мирен и законен път.

Повече от две години безуспешно сме поставяли едни и същи проблеми.

Отпуснатите от Министерство на финансите 26 процента са далеч по-малко от реалните потребности. Призоваваме към разумен диалог на национално ниво, като продължаваме законните си протестни действия до започването на такъв.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕН СЪЮЗ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЛОЖНАТА СИТУАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. Документът е адресиран до средствата за масова информация.


На свое заседание на 10 юли 1992 г. ръководството на Българския стоматологичен съюз /БСС/ обсъди създалата се през последните дни напрегната ситуация в здравеопазването и прие следното становище:

Изработването на нормативната база на здравеопазването се забавя необосновано, което създава напрежение сред медицинските кадри.

Законопроектът за здравно-осигурителна система, внесен за разглеждане в Министерския съвет, съдържа сериозни недостатъци. Те са своевременно посочени в официално становище на БСС, предоставено в Министерството на здравеопазването.

Наложително е макроикономическо преструктуриране на средствата за здравеопазване с адекватна оценка на социалния статус на медицинските специалисти и заплащане на лечебната дейност на резултативен принцип.

Българският стоматологичен съюз призовава своите членове при справедливия си протест да се въздържат от несъвместими със закона действия.

София, 13 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВЪЗВАНИЕ НА ВМРО - МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ, КЪМ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ПО ПОВОД 100-ГОДИШНИНАТА ОТ ПОКУШЕНИЕТО НАД СТЕФАН СТАМБОЛОВ.


СЪНАРОДНИЦИ,

На 15 юли 1995 г. се навършват 100 години от злодейското покушение срещу апостола от Априлското въстание, председател на Народното събрание, регент и министър-председател в следосвобожденска България, бележития дипломат и държавник Стефан Стамболов. След неговата трагична смърт в българския политически живот трайно се настани практиката на премахване на неудобните и свободомислещи политици. Братоубийствата в новата ни история бяха един от факторите, довели България и българския народ до незавидното им състояние - неосъществено национално обединение, съкратена етническа територия, разруха в националното самосъзнание.

Във връзка с този печален юбилей ВМРО - Младежка организация, предлага след 3 години на лобното място на Стефан Стамболов да бъде поставен паметен знак, който да символизира отрицанието на българската общественост и отказа на политическите организации от използване на насилие във вътрешнополитическия живот на страната. Нека ужасната кончина на първия български министър-председател, убит след падането му от власт, да ни напомня за необходимостта от национално единство и съгласие, за да пребъде България.

София, 15 юли 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ЗА ИНЦИДЕНТА ПРЕД СГРАДАТА НА СВЕТИЯ СИНОД.


Две години йеромонах Христофор Събев събираше и предвождаше в БДЕНИЯ И ШЕСТВИЯ десетки хиляди хора. И те, жадни за духовна просвета и ИЗЯВЕН ДУХОВЕН ВОДАЧ, го слушаха и следваха благоговейно. Нито един участник в мероприятията на отец ХРИСТОФОР не си позволи в своя радостен екстаз дори да откъсне една клонка от някое дърво. Те всички бяха: "смирени, боголюбиви, дълготърпеливи, милостиви, дружелюбни" /св. ап. Петър I поел. глава 3, стих 8/.

А ето че на 12 юли 1992 г. екс-Синода и червените му почитатели нападнаха Синодалната палата, построена от най-големия български архитект Миланов - красота на красотите, гордост на столицата. Отгоре, от златната мозайка с учудване и възмущение ги гледаха ТРИМАТА ПЪРВИ ЙЕРАРСИ и сигурно са се срамували, заради своите наследници. СРАМ! ГОЛЯМ СРАМ! Владишка ръка да счупи с бутилка прозореца на зданието. Дали някой езически жрец би постъпил така? КЪДЕ СТЕ ТРЪГНАЛИ ЕКСАРХИЕРЕИ? Народът иска мир, любов и просвета. "В началото беше СЛОВОТО и БОГ БЕШЕ СЛОВОТО..." /св.Иоан/ - но не и бутилки, камъни и пейки.

На СТРАШНИЯ СЪД ХРИСТОВ КАК ЩЕ СЕ ЯВИТЕ?

София, 12 юли 1992 г.

Д-р Борис Милошев

МАГИСТЪР ФАРМАЦЕВТ: Йорданка Пеева

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


104. СЪЮЗ НА РЕПРЕСИРАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА


Води началото си от Клуба на репресираните, възникнал през септември 1989 година. Учредяването му става на Национална конференция на 7 септември 1991 г. в София. Официално е регистриран по Закона за политическите партии на 11 ноември 1991 г. от Софийски градски съд.

Съюзът си поставя за цел да обхване организационно и идейно всички репресирани и да насочва усилията им към цялостното разграждане на тоталитарната система, към мирен преход към демокрация и твърдо да отстоява политическите и гражданските права и свободи на българския народ в една правова държава като независима организация.

Съюзът участва в коалицията Съюз на демократичните сили като наблюдател, след което замразява членството си в нея.

Ръководни органи са Националният съвет и Националното ръководство /Изпълнително бюро/.

Председател на съюза е Иван Неврокопски.

Адрес за контакти: София-1000, бул. "Дондуков” N 39, ет. I, тел. 87-94-73; 80-04-22.

/Пресслужба "Куриер"/

*  *  *

063. БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН

Партията е представена в бюлетин бр.103 /633/ от 28 май 1992 г., но настъпиха някои промени в ръководството. На извънредно заседание на Управителния съвет на 11 юли 1992 г. в София за членове на Постоянното присъствие /ПП/ бяха избрани Александър Александров - Добрич, Тодор Атанасов - Тутракан, Милко Славчев - Горна Оряховица, Георги Динчев - Пловдив, Никола Пенчев - Русе, Стоян Чакъров - София, Цанко Зорнишки - Плевен, и Димитър Четников - Варна.

За главен редактор на вестник "Земеделско знаме” беше избран журналистът Георги Хинчев на мястото на Петко Огойски, който подаде оставка.

/Пресслужба "Куриер"/


11:00:00
20.07.1992 г.

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред
                            Любомир Йорданов
Технически изпълнители: Иванка Тодорова
                                           Зоя Божкова
Комплексна обработка: Издателски комплект БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!