20 март 1990

СОФИЯ, 20 МАРТ 1990 ГОДИНА                    БРОЙ 56 /74/

     СОФИЯ, 20 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЯ НА ОБЩОБЪЛГАРСКИЯ СБОР, СВИКАН НА 18 МАРТ 1990 Г. В ОТГОВОР НА AHTИБЪЛГАРСКАТА КАМПАНИЯ В ЮГОСЛАВИЯ.


     НИЕ, УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩОБЪЛГАРСКИЯ СБОР, СВИКАН ПО ИНИЦИАТИВА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/, МАКАР И ЧЛЕНОВЕ НА РАЗЛИЧНИ ПАРТИИ, ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, ЕДИНОДУШНО ИЗДИГАМЕ СВОЯ ГЛАС НА ПРОТЕСТ СРЕЩУ ЗЛОСТНАТА АНТИБЪЛГАРСКА КАМПАНИЯ, РАЗДУХВАНА В ЮГОСЛАВИЯ, ВЪЗДИГНАТА В РАНГ НА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА С ПРИЕТИТЕ НАСКОРО ОБРЪЩЕНИЯ ОТ СКУПЩИНИТЕ НА CP МАКЕДОНИЯ И СФРЮ. НИЕ ПО НАЙ-КАТЕГОРИЧЕН НАЧИН ОСЪЖДАМЕ КАТО ГРУБА НАМЕСА ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ НИ РАБОТИ ОПИТИТЕ ДА СЕ СВЪРЖАТ ПРОЦЕСИТЕ НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ НИ ЖИВОТ С ИЗМИСЛЕНИ ПРОБЛЕМИ, КАТО ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНИЯ ВЪПРОС ЗА НИКОГА НЕСЪЩЕСТВУВАЛОТО "МАКЕДОНСКО НАЦИОНАЛНО МАЛЦИНСТВО" В БЪЛГАРИЯ. ЕДВА ЛИ СЛУЧАЙНО, ТОЧНО СЕГА, КОГАТО ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИТЕ НАРОДИ ОТНОВО ПОЕМАТ СЪДБИНИТЕ СИ В СВОИТЕ РЪЦЕ И ЕВРОПА БЪРЗО СМЕНЯ СВОЯ ОБЛИК, А ЮГОСЛАВИЯ СЕ РАЗДИРА ОТ ВЪТРЕШНИ ПРОБЛЕМИ, УПРАВЛЯВАЩИТЕ В БЕЛГРАД И СКОПИЕ ОТНОВО ЗАСТАНАХА В ПОЗАТА НА КРАДЕЦА, КОЙТО ВИКА "ДРЪЖТЕ КРАДЕЦА!".
     ЕТО ЗАЩО НИЕ НАСТОЯВАМЕ:
     1. БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО, В ДУХА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, НАСТОЯТЕЛНО ДА ПОСТАВИ ПРЕД ЮГОСЛАВСКИТЕ ВЛАСТИ ИСКАНЕТО ДА СЕ ОСИГУРЯТ ПРАВА ЗА СВОБОДНА ВОЛЕИЗЯВА НА ВСИЧКИ ЮГОСЛАВСКИ ГРАЖДАНИ С БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО ,СЪЗНАНИЕ. ДА ПОВДИГА ТОЗИ ВЪПРОС НА ВСИЧКИ ПОДХОДЯЩИ МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМИ, КАКТО И С РАЗНООБРАЗНИ ФОРМИ И СРЕДСТВА ДА ОСВЕТЛИ НАЙ-СЕТНЕ МЕЖДУНАРОДНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ЗА ИСТОРИЯТА И НАСТОЯЩЕТО НА МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОС.
     2. ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ИЗРАБОТИ ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕТО НА ДУХОВНОТО ЕДИНСТВО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ, КАТО СЕ СЪЗДАДАТ ЗДРАВИ ВРЪЗКИ С БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ЮГОСЛАВИЯ, БЕСАРАБИЯ, БАНАТ, ЗАПАДНА ЕВРОПА, САЩ И Т.Н.
     3. РЯЗКО ДА СЕ ЗАСИЛЯТ И ЗАДЪЛБОЧАТ ВСЕСТРАННИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ, ПОЛИТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ВРЪЗКИ И СЕ ОСИГУРЯТ БЕЗПРЕПЯТСТВЕНИТЕ ЧОВЕШКИ КОНТАКТИ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И CP МАКЕДОНИЯ.
     4. ДА СЕ СЪЗДАДЕ НАРОЧНА И СЪСТАВЕНА ОТ КОМПЕТЕНТНИ ЛИЦА КОМИСИЯ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, КОЯТО ВСЕСТРАННО И ЗАДЪЛБОЧЕНО ДА РАЗСЛЕДВА ГРЕШКИТЕ ПО БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС НА ПРАВИТЕЛСТВА, ПАРТИИ И ДЕЙЦИ /ОСОБЕНО СЛЕД 1934 Г./ ВЪЗ ОСНОВА НА ПЪЛНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА РЕШЕНИЕТО ДА СЕ ДАДЕ ПЪЛНА ГЛАСНОСТ, ТАКА  ЧЕ ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ ИСТОРИЧЕСКАТА ПРАВДА, А ВИНОВНИТЕ ДА СЕ ПОДВЕДАТ ПОД НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ.
     5. ДА СЕ РАЗСЕКРЕТЯТ ВСИЧКИ АРХИВИ, ДА СЕ ВДИГНЕ ЗАБРАНАТА ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО И ПУБЛИКУВАНЕТО, ОСОБЕНО В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ, НА ВСИЧКИ АСПЕКТИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС. В УЧЕБНИЦИТЕ ПО ИСТОРИЯ СЪДБАТА И БОРБИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ, ОСТАНАЛИ ИЗВЪН ДЪРЖАВНАТА НИ ТЕРИТОРИЯ, ДА НАМЕРЯТ СВОЕТО ЗАКОННО МЯСТО.
     6. ДА БЪДАТ РЕАБИЛИТИРАНИ ВСИЧКИ ЧЕСТНИ ПАТРИОТИ - ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКИ РЕВОЛЮЦИОННИ И ПАТРИОТИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСЪДЕНИ ПО КОНЮНКТУРНИ СЪОБРАЖЕНИЯ ЗАРАДИ Т. НАР. "ВЕЛИКОБЪЛГАРСКИ ШОВИНИЗЪМ" ИЛИ ПРОСТО ЗАЩОТО СА БИЛИ НЕСЪГЛАСНИ С ПОЛИТИКАТА НА БКП ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС.
     7. В НАЙ-СКОРО ВРЕМЕ ДА ЗАПОЧНАТ ОТНОВО ЕМИСИИТЕ НА БЪЛГАРСКО РАДИО "ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРИЯ", ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА БЪЛГАРИТЕ ИЗВЪН СТРАНАТА.
     8. ДА СЕ ВДИГНЕ ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ИНФОРМАЦИОННО ЗАТЪМНЕНИЕ ОКОЛО ДЕЙНОСТТА НА ПАТРИОТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ. НАСТОЯВАМЕ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ ДА ЗАПОЧНАТ НАЙ-СЕТНЕ ПО-ПЪЛНО И ПО-ОТКРИТО ДА ОСВЕТЛЯВАТ НЕ САМО МИНАЛОТО, НО И СЕГАШНОТО СЪСТОЯНИЕ НА НЕЩАТА ПО НАЦИОНАЛНИЯ НИ ВЪПРОС. И ПОВОДЪТ,  КОЙТО НИ Е СЪБРАЛ НА ТОЗИ ПЛОЩАД, ДОКАЗВА, ЧЕ МЪЛЧАНИЕТО И СЪОРАЗЯВАНЕТО С КОНЮНКТУРАТА НИ ПРАВЯТ ЛОША УСЛУГА.
     В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИСКАМЕ ДА ДЕКЛАРИРАМЕ НА НАШИТЕ ЕДИНОКРЪВНИ БРАТЯ ОТВЪД ЗАПАДНАТА НИ ГРАНИЦА, ЧЕ ИМ ПРОТЯГАМЕ БРАТСКАТА СИ РЪКА ЗА ВЗАИМОПОМОЩ, СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗБИРАТЕЛСТВО, ЗА ШИРОКИ И СВОБОДНИ СТОПАНСКИ, ПОЛИТИЧЕСКИ И ЧОВЕШКИ КОНТАКТИ. ТОВА, УБЕДЕНИ СМЕ, Е НАЙ-ДОБРИЯТ ОТГОВОР НА ПОЛИТИКАТА НА ОНЕЗИ ТЪМНИ И РЕТРОГРАДНИ СИЛИ В БЕЛГРАД И СКОПИЕ, ТЪРСЕЩИ КОНФРОНТАЦИЯТА, ТЪЙ КАТО ТЕ ДЪЛЖАТ ВЛАСТТА СИ НА РЕПРЕСИИТЕ, ЗАБРАНЕНИТЕ ИСТИНИ И ТЕЛЕНИТЕ  ОГРАДИ ПО ГРАНИЦИТЕ. НАЙ-ИСКРЕНО ИМ ПОЖЕЛАВАМЕ ДАНО ПО-СКОРО И У ТЯХ ДА ОГРЕЕ СЛЪНЦЕТО НА ДЕЙСТВИТЕЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ И НА НЕПОДПРАВЕНАТА ИСТИНА, ТАКА, ЧЕ ВСЕКИ ДА Е СВОБОДЕН СПОРЕД СВОЯ УМ, СЪВЕСТ И РАЗБИРАНИЯ ДА ПРАВИ СВОЯ СВОБОДЕН ИЗБОР.
                                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                            X  Х  Х

     СОФИЯ  20 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РЕЗОЛЮЦИЯТА, ПРИЕТА ОТ МИТИНГА НА НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" НА 17 МАРТ 1990 Г. СЛЕД "КАЛНИЯ ПОХОД" ИЗ СТОЛИЦАТА.


     НИЕ, ГРАЖДАНИ НА СОФИЯ,

     УЖАСЕНИ ОТ ТРАГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ИЗТЕРЗАНАТА НИ РОДИНА И КАТАСТРОФАЛНОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА СОФИЯ И ДРУГИТЕ ГОЛЕМИ ГРАДОВЕ;
     ОСЪЗНАВАЙКИ АНТИХУМАННАТА ПОЛИТИКА НА ДОСЕГАШНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА, ИЗВЕЛИ СТРАНАТА НА ЕДНО ОТ ЧЕЛНИТЕ МЕСТА ПО ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЦИ, ЗАБОЛЕВАЕМОСТ, ВИСОКА ДЕТСКА СМЪРТНОСТ, НИСКА РАЖДАЕМОСТ, УВРЕДЕН НАЦИОНАЛЕН ГЕНОФОНД, ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ОСТАРЯВАНЕ И ДРУГИ ПОДОБНИ "РЕКОРДИ";
     ОТЧИТАЙКИ НЕРАЗУМНОТО КОНЦЕНТРИРАНЕ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА БЕЗ ОГЛЕД НА ЕКОЛОГИЧЕСКИТЕ ДАДЕНОСТИ;
     - БЕЗОГЛЕДНОТО ПРЕСЛЕДВАНЕ НА ПСЕВДОИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА СМЕТКА НА НЕОТМЕННИТЕ  НИ  ПРАВА НА ЧИСТ ВЪЗДУХ, ВОДА, ЗЕМЯ И
ДОБРО ЗДРАВЕ;
     - БЕЗОТГОВОРНАТА ЛИНИЯ НА ПРИКРИВАНЕ НА ОТЧАЙВАЩИТЕ ДАННИ, ЗАД КОЕТО СЕ КРИЕ ТАРТЮФЩИНАТА НА ЦЯЛОТО НИ ОБЩЕСТВО ПРИ Т.НАР. "ГРИЖА ЗА ЧОВЕКА";
     ДИШАЙКИ ВЪЗДУХ, НАСИТЕН С ОЛОВО И ДРУГИ ТЕЖКИ МЕТАЛИ, КАТРАНИ, ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС, СЕРНИ И АЗОТНИ ОКИСИ И ДРУГИ АЕРОЗОЛИ; ИЗДИГАЙКИ ГЛАС НАД ТОНОВЕТЕ САЖДИ, ПРАХ, ДИМ И ИЛЮЗИИ
     
                        Н А С Т О Я В А М Е

ПРАВИТЕЛСТВОТО:
     1. ДА ПРИВЕДЕ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА СТРАНАТА В СТРИКТНО СЪОТВЕТСТВИЕ С НЕОБХОДИМИЯ  БАЛАНС ЕКОЛОГИЯ - ИКОНОМИКА И С МЕЖДУНАРОДНИЯ ОПИТ.
     2. ДА ИЗГРАДИ ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА  НА  КОНТРОЛ, НА САНКЦИИ И СТИМУЛИ, В КОЯТО ДА УЧАСТВАТ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
    3. ДА ОСЪЩЕСТВИ НЕПРЕКЪСНАТ МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЦЯЛОСТНАТА ЕКОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА.
     КЪМ ГРАЖДАНИТЕ НА НРБ ОТПРАВЯМЕ АПЕЛ:
     - ПРЕГЪРНЕТЕ ИДЕЯТА, ЧЕ БОРБАТА ЗА ГОЛЯМАТА ЕКОЛОГИЯ ЗАПОЧВА ОТ ВСЕКИ ДОМ, ОТ ВСЕКИ ЧОВЕК;
     - ЕЖЕДНЕВНО ПОВИШАВАЙТЕ СВОЯТА ЕКОЛОГИЧНА КУЛТУРА;
     - ПРОЯВЯВАЙТЕ И ОТСТОЯВАЙТЕ ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ ПРИ РАЗКРИВАНЕТО НА ЕКОЛОГИЧНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА ВЪРХУ ВАС И ВАШИТЕ ДЕЦА.

17 МАРТ 1990 Г.
                           /ПРЕССЛУЖБА  "КУРИЕР"/


                                Х   Х   Х

      СФИЯ, 20 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ АДРЕСИРАНА ДО НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА, ДО БТА, РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА.
                     

      НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА БЕШЕ СЪЗДАДЕНА С ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕЛ ДА  СЕ ПОСТИГНЕ НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ, ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И  СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ, ВЪЗНИКНАЛИ СЛЕД СВАЛЯНЕТО НА АВТОРИТАРНИЯ  РЕЖИМ НА Т. ЖИВКОВ. БЕЗСПОРНО Е, ЧЕ НЕ МОЖЕ ДА ИМА ИСТИНСКА  НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА, БЕЗ В НЕЯ ДА СА ПРЕДСТАВЕНИ ВСИЧКИ  ОБЩЕСТВЕНИ СИЛИ, ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРМАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ.
      ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ПРЕДСТАВЛЯВА И ОНАЗИ ЗНАЧИТЕЛНА  ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО НА НАШАТА СТРАНА, КОЕТО НАЙ-СИЛНО ПОСТРАДА ОТ  ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ. ДВИЖЕНИЕТО ДАВА ДОСТАТЪЧНО ДОКАЗАТЕЛСТВА, ЧЕ  СЪДЕЙСТВУВА АКТИВНО ЗА ПОСТИГАНЕ НА НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ, ЗАРАДИ  КОЕТО ТО ПОЛУЧИ И ШИРОКО МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАНИЕ. ВЪПРЕКИ ТОЗИ ФАКТ И  МНОГОБРОЙНИТЕ ПРОТЕСТНИ ТЕЛЕГРАМИ И ПИСМА, ИЗПРАТЕНИ ДО СЕКРЕТАРИАТА НА НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА, НАСТОЯЩИТЕ УЧАСТНИЦИ В НЕЯ РЕШИХА, ЧЕ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ НЯМА МЯСТО В ОБСЪЖДАНЕТО И РЕШАВАНЕТО НА ВЪПРОСИТЕ ОТ ОБЩОНАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ.
      НИЕ ОЦЕНЯВАМЕ ТОВА ПОВЕДЕНИЕ КАТО ДИСКРИМИНАЦИОННО И В ПЪЛНО ПРОТИВОРЕЧИЕ С ДЕКЛАРИРАНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ПЛАТФОРМИ И ИДЕИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА. С ТОВА СИ ДЕЙСТВИЕ ТЕ ДОПРИНАСЯТ ЗА ИЗОСТРЯНЕ И ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА ВЪТРЕШНОНАЦИОНАЛНИЯ КОНФЛИКТ, СЪЗДАДЕН И ПОДДЪРЖАН ПО ИЗКУСТВЕН НАЧИН ОТ БИВШИЯ  РЕЖИМ.
      ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ ВСИЧКИ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ТАЗИ НЕДАЛНОВИДНА ПОЛИТИКА ЩЕ ОСТАНАТ ЗА СМЕТКА НЕ ТОЛКОВА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ПРЕСТИЖ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ НА КРЪГЛАТА МАСА ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, КОЛКОТО ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА СИГУРНОСТ И ДЕЙСТВИТЕЛНАТА
ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА ОБШЕСТВОТО.
     НИЕ ПИТАМЕ, ДАЛИ ИЗОЛИРАНЕТО НА ЕДНА РЕАЛНА ОБЩЕСТВЕНА СИЛА ОТ УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА Е НОВИЯТ СТИЛ НА ПОЛИТИЧЕСКО МИСЛЕНЕ?
     НИЕ ПИТАМЕ, ДАЛИ ДИСКРИМИНАЦИЯТА Е НАЙ-КРАТКИЯТ ПЪТ КЪМ ОБЩИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ?

15 МАРТ 1990 Г., СОФИЯ
                          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                        X   X   X

     СОФИЯ, 20 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА /ВТОРА ЧАСТ/ НА СЪЮЗА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СИЛИ /СНС/.


     III. МАКЕДОНСКИЯТ ВЪПРОС

     ВЪПРОСЪТ ЩЕ БЪДЕ РАЗРЕШЕН, КОГАТО БЪЛГАРИТЕ В МАКЕДОНИЯ ПОД ЧУЖДА ВЛАСТ ПОЛУЧАТ ПРАВО НА НАЦИОНАЛНО САМООПРЕДЕЛЕНИЕ.
     БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО ДА ПОЛУЧАВАТ САМО ОНИЯ ГРАЖДАНИ НА CP МАКЕДОНИЯ, КОИТО ДОКАЖАТ, ЧЕ ГИ ЗАПЛАШВА СМЪРТНА ПРИСЪДА ИЛИ ВЕЧЕ ИМАТ ТАКАВА ПРИСЪДА ЗА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ.
     ДА НЕ СЕ ПРЕМАХВАТ ГРАНИЧНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ ПО ЗАПАДНАТА ГРАНИЦА НА БЪЛГАРИЯ.
     В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ДА НЕ СЕ ОТКРИВАТ КОНСУЛСТВА НА ДВЕТЕ СТРАНИ В СЪОТВЕТНИ ГРАДОВЕ НА CP МАКЕДОНИЯ И БЪЛГАРИЯ, ЗАЩОТО ТОВА ЩЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ СЕ ПРИЗНАВА Т. НАР. "МАКЕДОНСКА НАЦИЯ".
     ДА СЕ ПРИВЛИЧА БЪЛГАРСКА РАБОТНА СИЛА ОТ ЮГОСЛАВИЯ И ГЪРЦИЯ, КОЯТО ДА ИЗМЕСТИ НАПЪЛНО ВСИЧКИ РАБОТНИЦИ ОТ ЧУЖД ПРОИЗХОД.
     ДА СЕ НАСЪРЧАВА КУЛТУРНАТА РАЗМЯНА МЕЖДУ CP МАКЕДОНИЯ И БЪЛГАРИЯ. ДА НЕ СЕ ГЛЕДА ОПРОСТИТЕЛСКИ И ПРЕВРАТНО НА ПИСМЕНИАТА НОРМА В CP МАКЕДОНИЯ. СЛЕД ДЪЛБОКИ ПРОУЧВАНИЯ В ТАЯ ОБЛАСТ ДА СЕ НАБЕЛЕЖАТ НЯКОИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ КНИЖОВЕН ЕЗИК. ДА СЕ ПОСТАВИ НА ДНЕВЕН РЕД ВЪПРОСЪТ ЗА ПЪЛНОЦЕННОТО УЧАСТИЕ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ НАРЕЧИЯ В ГРАДЕЖА НА КНИЖОВНИЯ НИ ЕЗИК.
     ПЪЛНА ГЛАСНОСТ ЗА ВСИЧКИ ПОТУЛВАНИ ДОСЕГА СЪБИТИЯ, СВЪРЗАНИ С МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОС. РЕАБИЛИТИРАНЕ НА ЖЕРТВИТЕ НА ПРОТИВОБЪЛГАРСКИТЕ ПОГРОМИ СЛЕД 9.9.1944 Г. И ИЗЯСНЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ОТГОВОРНОСТИ  НА ОРГАНИЗАЦИИ, ПРАВИТЕЛСТВА И ЛИЦА ЗА ТИЯ ПОГРОМИ.

     IV. ПОЛОЖЕНИЕТО НА  БЪЛГАРИТЕ В БЕСАРАБИЯ

     БЪЛГАРИТЕ ОТ БЕСАРАБИЯ ДА ПОЛУЧАТ НЕЗАБАВНО БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО ПРИ ИЗЯВЕНО ЖЕЛАНИЕ. ДА СЕ УРЕДИ СЪС СПОГОДБА ОСВОБОЖДАВАНЕТО ИМ ОТ СЪВЕТСКО ГРАЖДАНСТВО.
     ДА СЕ ПОДДЪРЖА СЪС ВСИЧКИ ДОПУСТИМИ СРЕДСТВА БУДНО БЪЛГАРСКОТО САМОСЪЗНАНИЕ НА ПОТОМЦИТЕ НА ПРОКУДЕНИТЕ БЪЛГАРИ. ПОМОЩИ ЗА БЪЛГАРИ ОТ БЕСАРАБИЯ, ЖЕЛАЕЩИ ДА УЧАТ В БЪЛГАРСКИ ВИСОКИ УЧИЛИЩА.
     БЪЛГАРСКОТО КОНСУЛСТВО В ОДЕСА ДА УЛЕСНЯВА ВСЯЧЕСКИ ДУХОВНОТО ЕДИНЕНИЕ МЕЖДУ БЪЛГАРИТЕ В БЕСАРАБИЯ И В БЪЛГАРИЯ.
     ДА СЕ ОТКРИЕ БЪЛГАРСКО КОНСУЛСТВО В БОЛГРАД.

     V. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА НЯКОИ ЗАКОНИ

     В СЕГАШНАТА КОНСТИТУЦИЯ ДА СЕ ИЗМЕНЯТ В СЛЕДНИЯ ВИД:
     ЧЛ. 36 /1/ "ВЪЗПИТАНИЕТО НА МЛАДЕЖТА В НАЦИОНАЛЕН ДУХ Е ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО."
     ЧЛ. 44  /1/ "ТВОРЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА, ИЗКУСТВОТО И КУЛТУРАТА СЛУЖИ НА НАРОДА И СЕ РАЗВИВА В НАЦИОНАЛЕН ДУХ."
     В БЪДЕЩАТА КОНСТИТУЦИЯ ДА СЕ ЗАПИШЕ:
     А/ "БЪЛГАРИЯ Е НАЦИОНАЛНА ДЪРЖАВА. ТЯ Е ЕДИННА И НЕДЕЛИМА."
     Б/ "БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ СА ВСИЧКИ  ЛИЦА С БЪЛГАРСКИ ИМЕНА."
     В/ "ГОСПОДСТВУВАЩАТА В БЪЛГАРИЯ ВЯРА Е
ПРАВОСЛАВНО-ХРИСТИЯНСКАТА ОТ ИЗТОЧНО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ."
     Г/ "ДЪРЖАВНИЯТ ГЛАВА НЕ МОЖЕ ДА ИЗПОВЯДВА НИКАКВА ДРУГА ВЯРА ОСВЕН ИЗТОЧНО-ПРАВОСЛАВНАТА."
     Д/ "БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ОТ ЦЪРКОВНА СТРАНА, КАТО СЪСТАВЛЯВА ЕДНА НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКАТА ЦЪРКОВНА ОБЛАСТ, ПОДЧИНЯВА СЕ НА СВЕТИЯ СИНОД - ВЪРХОВНАТА ДУХОВНА ВЛАСТ НА БЪЛГАРСКАТА ЦЪРКВА, КЪДЕТО И ДА СЕ НАМИРА ТАЯ ВЛАСТ."
     ДА СЕ ПРИЕМАТ СЛЕДНИТЕ  ДОПЪЛНЕНИЯ В НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС:
     А/ "ПРЕСТЪПЛЕНИЕ Е ВСЯКАКВО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ БЪЛГАРИ  С КАКВИТО И ДА СА СРЕДСТВА, С ЦЕЛ ДА СЕ ПРОМЕНЯ НАЦИОНАЛНОТО ИМ САМОСЪЗНАНИЕ."
      Б/ "ПРЕСТЪПЛЕНИЕ Е ОБЯВЯВАНЕТО НА ЧАСТИ ОТ БЪЛГАРСКОТО  НАСЕЛЕНИЕ ЗА ДРУГА, НЕБЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНОСТ И ПРИЗНАВАНЕТО НА  БЪЛГАРСКИ ТЕРИТОРИИ ЗА ЧУЖДИ,КАКТО И ОБЕЩАНИЯ ЗА ТЯХНОТО
 ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ДРУГИ ДЪРЖАВИ."
      В/ "ПРЕСТЪПЛЕНИЕ Е И ОБЯВЯВАНЕТО НА ЧАСТИ ОТ БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ ЗА МАЛЦИНСТВЕНА ГРУПА СЪС СВОИ ПРАВА: ЕЗИК, КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ, ИСТОРИЧЕСКО МИНАЛО, ФОЛКЛОР  И ДР."
      Г/ "ПРЕСТЪПЛЕНИЕ Е ВСЯКАКВО РАБОЛЕПНО ОТНОШЕНИЕ, ИЗКАЗВАНЕ И ПРЕКЛОНЕНИЕ СПРЯМО ДРУГА НАЦИОНАЛНОСТ, ЗАЩОТО С ТОВА СЕ УНИЗЯВА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО ДОСТОЙНСТВО И СЕ НАНАСЯ ПОРАЖЕНИЕ  В СЪЗНАНИЕТО НА НАЙ-МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ."
      Д/ "ЗА ГОРНИТЕ ДЕЯНИЯ НЕ СЕ ПРИЛАГА ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ, ЗАЩОТО ТЕ СА ОСОБЕНО ОПАСНИ НЕ САМО В МИГА НА ИЗВЪРШВАНЕТО, НО ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ВЪЗДЕЙСТВУВАТ ОТРИЦАТЕЛНО И СЛЕД ТЯХНОТО ОБЯВЯВАНЕ  ЧРЕЗ ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ, ЗВУКОЗАПИСИ, ПРИВЕЖДАНЕ В РЕЧИ И В ИЗКАЗВАНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНИ СРЕЩИ И ДР."
     Е/ "ВСИЧКИ ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ГОРНИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НОСЯТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. С ПРИСЪДИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ НАЛАГА ПЪЛНО РАЗГЛАСЯВАНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ."
     ДА СЕ ДОПЪЛНИ ЗАКОНЪТ ЗА ИМЕНАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ: "БЪЛГАРСКОТО ИМЕ Е СВЕЩЕНО И НЕПРИКОСНОВЕНО. ТО Е ОСНОВЕН БЕЛЕГ ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ."
                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                            X   X   X

     СОФИЯ, 20 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ НА БЛОКА НА НАЦИОНАЛНАТА ДЕСНИЦА /БНД/.


     ДНЕС, 9 МАРТ 1990 ГОДИНА В ГРАД СОФИЯ СЕ ПРОВЕДЕ УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/ И БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ, НА КОЕТО СЕ ВЗЕ РЕШЕНИЕ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА БЛОК НА НАЦИОНАЛНАТА ДЕСНИЦА. РЕШЕНИЕТО СЕ ОБОСНОВА ОТ ОСТРАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ КОНСОЛИДАЦИЯ  НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В СТРАНАТА С ДЯСНА ОРИЕНТАЦИЯ В ЛИЦЕТО НА БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/ И  БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ. ТЕЗИ  ДВЕ ПАРТИИ ЩЕ ОБЕДИНЯТ СВОИТЕ СИЛИ В ОБЩИ ДЕЙСТВИЯ, ЦЕЛЯЩИ ИЗЛИЗАНЕТО НА СТРАНАТА ОТ ДЪЛБОКАТА ПОЛИТИЧЕСКА, НРАВСТВЕНА  И ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА.
     НА УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ СЕ ИЗБРА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ КАТО ОБЩ РЪКОВОДЕН ОРГАН НА БЛОКА НА НАЦИОНАЛНАТА ДЕСНИЦА  В СЪСТАВ:
     1/ ГЕОРГИ ГЕЛЕМЕНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЛОКА НА  НАЦИОНАЛНАТА ДЕСНИЦА;
     2/ ВЛАДИМИР МЕТОДИЕВ - ПЪРВИ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ НА БНД;
     3/ ГЕОРГИ ЦЕНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БХДП /ЦЕНТЪР/ СЪС СТАТУТ НА ПЪРВИ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ВЪПРОСИ НА БЛОКА НА НАЦИОНАЛНАТА ДЕСНИЦА;
     4/ ПЕТКО КАМЕНАРСКИ - ПОЛИТИЧЕСКИ СЕКРЕТАР НА БЛОКА НА НАЦИОНАЛНАТА ДЕСНИЦА, ЗАВЕЖДАЩ СЕКТОР "ИКОНОМИЧЕСКИ";
     5/ ВЕНЦИСЛАВ КАЦАРСКИ - ЗАВЕЖДАЩ СЕКТОР "СОЦИАЛЕН" КЪМ БЛОКА НА НАЦИОНАЛНАТА ДЕСНИЦА;
     6/ ВЕНЦИСЛАВ ЯНЕВ - ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР НА БЛОКА НА НАЦИОНАЛНАТА ДЕСНИЦА;
     7/ АСЕН ЛАЗОВ - ГОВОРИТЕЛ НА БЛОКА НА НАЦИОНАЛНАТА ДЕСНИЦА

9 МАРТ 1990 Г.
                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                             X   X   Х

     СОФИЯ, 20 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА НОВАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, АДРЕСИРАНО ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


     НОВА  СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ СМЯТА, ЧЕ ДНЕС ВЪВ ВРЕМЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИ  ПРОМЕНИ Е НЕДОПУСТИМО БОЛНИТЕ В НАШАТА СТРАНА ДА БЪДАТ ЛИШАВАНИ ОТ СВОБОДАТА ДА ВЗИМАТ РЕШЕНИЯ КЪДЕ И НА КОГО ДА ДОВЕРЯВАТ СВОИТЕ СЪРЦА. В ПЕРИОДА 1984-1986 ГОДИНА, КОГАТО КЛИНИКАТА ПО СЪРДЕЧНО-СЪДОВА ХИРУРГИЯ В МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА ПРОФ. ЧИРКОВ  СЕ УТВЪРЖАВАШЕ КАТО ВОДЕЩА В СТРАНАТА, III-TA ГРАДСКА БОЛНИЦА СЕ СТАРАЕШЕ ПО ВСЯКАКВИ НАЧИНИ И МЕТОДИ ДА ПРЕЧИ НА ВЪЗХОДА НА ТАЗИ КЛИНИКА, КАТО ЗАДЪРЖАШЕ ПАЦИЕНТИТЕ И ТЕХНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ТЯХНАТА БАЗА С ЦЕЛ КОМПРОМЕТИРАНЕ НА КЛИНИКАТА И НА ПРОФ. ЧИРКОВ.
    ТАЗИ ПРАКТИКА СЕ ПОДНОВИ И СЕГА, КОГАТО ОТ ЯНУАРИ 1990 Г. КЛИНИКАТА В МА СЕ ОТДЕЛИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И СТАНА ВТОРИ КАРДИОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР.
    СЧИТАМЕ, ЧЕ ПОЧИНА НА ПРОФ. ЧИРКОВ И НА  НЕГОВИЯ КОЛЕКТИВ, СПЕЧЕЛИЛИ ВСЕОБЩО ДОВЕРИЕ, СА ПРЕКРАСЕН ПРИМЕР ЗА ВСИЧКИ МЕДИЦИНСКИ ЗВЕНА В НАШАТА СТРАНА.
    НОВА СДП СМЯТА,  ЧЕ ТОВА Е ПЪТЯТ, ПО КОЙТО БЪЛГАРСКАТА МЕДИЦИНА ЩЕ ДОСТИГНЕ СВЕТОВНО НИВО.


                               X   X   X

     СОФИЯ, 20 МАРТ  - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТКРИТО ПИСМО НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ПРЕУСТРОЙСТВО И ОБНОВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР В ГР. ЯМБОЛ. ПИСМОТО Е АДРЕСИРАНО ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА, ДО КОНГРЕСА НА СЪЮЗА НА АРТИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ И ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

      ТРИДЕСЕТ ДНИ СЛЕД НАЧАЛОТО ДИРЕКТОРКАТА УВОЛНИ ДИСЦИПЛИНАРНО ЧЕТИРИМА ОТ ИНИЦИАТОРИТЕ. МОТИВЪТ - НЕЯВЯВАНЕ НА РАБОТА. АБСОЛЮТНО НЕВЯРНО И НЕЗАКОННО, ЗАЩОТО СТАВА ВЪПРОС ЗА СТАЧНИЦИ, КОИТО СА НА РАБОТНИТЕ СИ МЕСТА, НО СТАЧКУВАТ. С ТОВА НА 16 ФЕВРУАРИ 1990 Г. КРЪГЪТ СЕ ЗАТВОРИ, ЗА ДА СЕ ДОКАЖЕ И БЕЗ ДРУГО ОЧЕВИДНОТО ЗА ВСИЧКИ ОБСТОЯТЕЛСТВО, ЧЕ НОМЕНКЛАТУРАТА НЯМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДАВА ПОЗИЦИИТЕ СИ.
      ЕДИНСТВЕНАТА КОМПЕТЕНЦИЯ НА ЗАВЪРШИЛАТА ВМЕИ "ЛЕНИН" ЗЛАТКА БЪРЗАКОВА Е ФАКТЪТ, ЧЕ Е НОМЕНКЛАТУРЕН КАДЪР НА НЯКОГАШНИЯ ОКРЪЖЕН КОМИТЕТ И НА СЕГАШНИЯ ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА БКП - ЯМБОЛ. И ЗА ТОВА ЗА НИКОГО НЕ Е ИЗНЕНАДА, ЧЕ ОТКАКТО ТЯ Е ДИРЕКТОР И ГЛАВЕН ХУДОЖЕСТВЕН /!/ РЪКОВОДИТЕЛ ОТ ТРУПАТА СЕ ИЗЛЕЗЛИ ТОЧНО 40 ДУШИ, СРЕД КОИТО ИМА ТВОРЦИ, КОИТО МОГАТ ДА ПРАВЯТ ЧЕСТ НА КОЙТО И ДА Е ПРОФЕСИОНАЛЕН ТЕАТЪР. И ТОВА САМО ЗА 8 ГОДИНИ!!!...
     КАТО ОЦЕНИХА СТОРЕНОТО ОТ ИНЖ. БЪРЗАКОВА КАТО ОТКРОВЕНО РАЗРУШАВАНЕ НА ЕДИН ОТ ДОБРИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ КУКЛЕНИ ТЕАТРИ У НАС, ПЕТИМА ЧЛЕНОВЕ НА КОЛЕКТИВА СЪЗДАДОХА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ОБНОВЛЕНИЕ НА ТЕАТЪРА. КЪМ ТЯХ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО СЕ ПРИСЪЕДИНИХА ОЩЕ ШЕСТИМА И ТОГАВА БЕ ОТПРАВЕНО ИСКАНЕ /НАРЕЧЕНО "УЛТИМАТУМ"/ ДО ЗЛАТКА БЪРЗАКОВА ДА ПОДАДЕ ОСТАВКА. СЛЕД НЕЙНИЯ ОТКАЗ БЕШЕ ОБЯВЕНА СТАЧКА /ПЪРВО - ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА 5-ДНЕВНА, А СЛЕД ТОВА - БЕЗСРОЧНА/ ПОД ЛОЗУНГА "НЕ ИСКАМЕ ДИРЕКТОР-ИНЖЕКЕР, А ХУДОЖЕСТВЕН РЪКОВОДИТЕЛ-ТВОРЕЦ!" ПОДКРЕПЕНА ОБАЧЕ ОТ ПАРТИЙНАТА СЕКРЕТАРКА /ШИВАЧКА, НЕЗАКОННО НАЗНАЧЕНА КАТО ХУДОЖНИК-ДЕКОРАТОР/ И ОТ КОМСОМОЛСКИЯ СЕКРЕТАР /ОТСКОРО ТЕАТЪР-МАЙСТОР, А ИНАК ВЪЗПИТАНИК НА  ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТЕХНИКУМ/, ДИРЕКТОРКАТА ЗАПОЧНА БИТКА, В КОЯТО, КАКТО Е ИЗВЕСТНО, ВСИЧКИ СРЕДСТВА СА ДОБРИ, ЩОМ ОПРАВДАВАТ ЦЕЛТА. ПОСЛЕДВАХА СЪБРАНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА НЯКАКЪВ СИ "ВОТ НА ДОВЕРИЕ" /ПРИ  ТОВА С МАНИПУЛИРАНИ И ФАЛШИФИЦИРАНИ  ДАННИ/, ЗАПЕЧАТВАНЕ НА ТЕАТЪРА, СПИРАНЕ НА ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, ЗАПЛАХИ, НЕЗАКОННИ ПЪТУВАНИЯ НА ГРУПАТА Й  СЪС СЛУЖЕБНИЯ АВТОБУС НА ТЕАТЪРА ДО СОФИЯ, ЗА ДА СТИГНЕМ ДО НАЙ-ДРАСТИЧНОТО -  ТОВА, ВЕРОЯТНО ЩЕ БЪДЕ ТРУДНО ДАЖЕ ДА СИ ГО ПРЕДСТАВИТЕ - ПО ЗАПОВЕД НА БЪРЗАКОВА ЗАПОЧНА РАЗБИВАНЕ НА ОСВЕТИТЕЛНАТА КАБИНА! ПРЕД ОЧИТЕ НА ВСИЧКИ,В ТЕАТЪР, КЪДЕТО, КАКТО СЕ ЗНАЕ, ТРЯБВА  ДА СЕ ВЪРВИ НА ПРЪСТИ! В  СЪЩОТО ВРЕМЕ ИНЖ. БЪРЗАКОВА НА НЯКОЛКО ПЪТИ УСПЯВА ДА  ИЗЛЪЖЕ САБ, ГД "ТЕАТЪР" И ДАЖЕ САМИЯ МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА, ЧЕ КОНФЛИКТЪТ Е ЛИКВИДИРАН И ТЕАТЪРЪТ ВЕЧЕ Е ЗАПОЧНАЛ НОРМАЛНА РАБОТА. ТАЗИ ЗАБЛУДА ПРОДЪЛЖАВА И СЕГА.
      ВСИЧКИ НАШИ ОБВИНЕНИЯ КЪМ ИНЖ. БЪРЗАКОВА СА НЕОСПОРИМО ДОКАЗАНИ И ДОКУМЕНТИРАНИ В СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:
     -  НА БЮРОТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ДУХОВНО РАЗВИТИЕ - ЯМБОЛ
     -  НА БЮРОТО И ПЛЕНУМА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА САБ - СОФИЯ
     -  НА КОМИСИЯ ОТ НЕЗАВИСИМИ ЕКСПЕРТИ, НАЗНАЧЕНА ОТ ГД "ТЕАТЪР", СОФИЯ
     -  НА ПОИСКАНАТА ОТ НАС РЕВИЗИЯ, РАЗКРИЛА ФИНАНСОВИТЕ НАРУШЕНИЯ НА БЪРЗАКОВА.
     ОНОВА, КОЕТО ОБЕДИНЯВА ВСИЧКИ ТЕЗИ РЕШЕНИЯ Е: ИНЖ. БЪРЗАКОВА НЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ ДА БЪДЕ ДИРЕКТОР И ГЛАВЕН ХУДОЖЕСТВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА ТЕАТЪРА В ЯМБОЛ.
     НЕЩО ПОВЕЧЕ - ЮРИСТЪТ НА РАДИО СТАРА ЗАГОРА В ПРЕДАВАНЕ НА 15 МАРТ  ОБОБЩАВА: ДОГОВОРЪТ С ИНЖ. БЪРЗАКОВА Е НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН, СЪГЛАСНО ЧЛ.ЧЛ. 3 И 74 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА, А ФИНАНСОВИТЕ И ЩАТНИ НАРУШЕНИЯ ДАВАТ ОСНОВАНИЕ ЗА ДИСЦИПЛИНАРНО УВОЛНЕНИЕ. "ОСВЕН ТОВА СМЯТАМ, ЧЕ И, ПРОКУРАТУРАТА НА ЯМБОЛ ТРЯБВА ДА КАЖЕ СВОЯТА ДУМА."
     А  СЕГА ЗАБЕЛЕЖЕТЕ - ПОСЛЕДЕН ИЗЛИЗА РЕВИЗИОННИЯТ АКТ, КОЙТО СЕ ЧЕТЕ НА 9 МАРТ, НО ВЕЧЕ ДЕСЕТ ДНИ НИКОЙ НЕ ВЗЕМА НИКАКВО РЕШЕНИЕ! НА НИКОГО НЕ ПОДЕЙСТВА И ПОДКРЕПАТА НА ДЕСЕТКИ ДРУГИ ХУДОЖЕСТВЕНИ КОЛЕКТИВИ И ОТДЕЛНИ ТВОРЦИ ОТ ЯМБОЛ И ЦЯЛАТА СТРАНА, НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ВИТИЗ, КОИТО С ТЕЛЕГРАМИ, ПОДПИСКИ И ПИСМА, КАЗАХА СВОЯТА ДУМА ЗА ДРАМАТА НА ЯМБОЛСКИТЕ КУКЛЕНИЦИ.
     А ДНЕС - 19  МАРТ -  Е 62-ЯТ ДЕН ОТ НАШАТА СТАЧКА, 62 ДНИ БОРБА С УНИКАЛНАТА БЪЛГАРСКА БЮРОКРАТИЧНА СИСТЕМА, КОЯТО ТЪРСИ БУКВАТА И ТОЧКАТА, ПО КОЯТО ДА СМАЖЕ КЪЛНОВЕТЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА, А НЕ НАМИРА ЗАКОННОТО ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗРЯЗВАНЕ НА ЯЗВАТА. ЗАЩОТО СЪВСЕМ ОЧЕВИДЕН Е ФАКТЪТ, ЧЕ В ЯМБОЛСКИЯ КУКЛЕН ТЕАТЪР НЕ СТАВА И ВЪПРОС ЗА "ВОТ НА ДОВЕРИЕ" КЪМ НЕКОМПЕТЕНТНОСТТА И ДРУГИТЕ НАРУШЕНИЯ НА ИНЖЕНЕРА-ДИРЕКТОР, А ЗА "ВОТ НА  НЕДОВЕРИЕ" КЪМ ЕДНА ОТЧАЙВАЩА И БЕЗПОЩАДНА КАДРОВА ПОЛИТИКА, ДОПУСНАЛА ОТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ВЕЧЕ НОМЕНКЛАТУРАТА ДА СВИРЕПСТВА В КУЛТУРАТА.

ЯМБОЛ, 19  МАРТ 1990 ГОДИНА
                                                                                                                   /ПРЕССЛУЖБА  "КУРИЕР"/