20 април 1995


София, 20 април 1995 г.
Брой 78  /1379/

 
София, 20 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ГЛАСУВАНА НА 41-Я ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС /14-16 АПРИЛ 1995 Г., СОФИЯ/.


За реализирането на стратегическите цели на социалдемокрацията Българска социалдемократическа партия /БСДП/ е изправена пред необходимостта ясно да определи своето място в политическото пространство.

Първите законодателни решения и управленски действия на Българската социалистическа партия /БСП/ не дават основание да се смята, че ще се извършва социално регулиран преход. Четиридесет и първият извънреден конгрес смята, че стратегията на БСДП е правилна, но тактиката й се нуждае от съществени промени. Основната стратегическа задача на БСДП си остава нейното утвърждаване като силна самостоятелна социалдемократическа партия. Новата тактика на БСДП трябва да внесе качествена промяна в ролята й за активизиране дейността на Българския социалдемократически съюз и за привличане на други самостоятелни социалдемократически формации в него.

Четиридесет и първият извънреден конгрес на БСДП смята, че е необходимо партията да води своята политика в следните основни насоки:

1. Социалдемократическа опозиция срещу тенденциите за реставрация на тоталитарния "социализъм".

2. Социалдемократическа опозиция срещу тенденциите към антисоциален преход в интерес на финансовата олигархия.

Приемането на нашите законови идеи за кооперациите, популярните банки, за земята и поземлената реформа, за социалното и здравното осигуряване, за масовата приватизация и др. ще бъдат основна проверка за възможностите за делови отношения с управляващите.

Смятаме, че наложените от БСП и гласувани в Народното събрание промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи не отчитат хода и етапа на реформата, променят логиката на закона, отдалечават във времето възникването на пазара на земята. В тях е заложена реална опасност от нов социален взрив и блокиране на процеса.

Потребностите на днешното и утрешното развитие на България натоварват БСДП с огромната отговорност за консолидиране на социалдемокрацията. Победата на социалния хуманизъм, завещан ни от д-р Атанас Москов, изисква БСДП да даде своя принос в изграждане на свободно гражданско общество.

Четиридесет и първият извънреден конгрес на БСДП доказа единството на партията и очерта пътя за консолидиране на всички социалдемократически сили в България.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 20 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ОЦЕЛЯВАНЕ "ВОЛЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" ДО БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ПО ПОВОД НА ТВЪРДЕНИЕТО НА ОФИЦИАЛЕН БЕЛГРАД ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА СРЪБСКО МАЛЦИНСТВО В БЪЛГАРИЯ.


БЪЛГАРИ И БЪЛГАРКИ, ДРАГИ СЪНАРОДНИЦИ,

Страната ни е изправена пред политическа провокация. Правителството на Социалистическа република Югославия /СРЮ/ е внесло в Организацията на обединените нации /ООН/ обвинение срещу Република България, че не зачитала правата на някакво несъществуващо "сръбско малцинство" у нас.

Българският народ, който се слави със своето свободолюбие, е давал убежище на хора от различни народности. Но абсолютно безспорен е фактът, че никога и никъде в пределите на българската държава не е живял и не живее никакъв сърбин, чиито родови корени да са произлезли на българска земя. Ясно е, че непосредствената цел на този недружелюбен акт на Белград е да отклони вниманието от истината за неговата политика на дискриминация по отношение на българското малцинство в Сърбия. То се стреми да прехвърли вината от болната на здравата глава. Югославското ръководство, въпреки заетостта си във въоръжен конфликт, не пропуска да прокарва старата политика на разширяване на сръбската държава за сметка на съседните страни в изпълнение на "начертанието на Илия Гарашанин от 1844 година, че Балканите били сътворени за един народ - великия сръбски народ".

Ако измислиците за сръбско малцинство в България днес звучат смехотворно, с течение на времето сръбската пропаганда ще ги раздуе до претенции за откъсване на нови части от и без това окастреното ни Отечество. Послушната сръбска наука вече години наред налага тезата за някаква измислена "шопско-сръбска" народност, обитаваща земите от Ниш до Търново и река Марица. Още великият българин Христо Ботев съзря и разобличаваше в гневни статии патологичната алчност на сръбските управници за домогване до чужди земи. Така с присъщата си агресивност някогашното малко сръбско княжество се разпростря на 40 км от нашата столица. И днес официални сръбски представители не виждат неудобството да заявяват публично, че държавата Македония се била формирала на сръбската територия.

Необяснимо е престъпното безразличие на българските правителства през последните десетилетия и до днес, когато се застрашават единството на българския народ и целостта на неговата държава.

Движението за национално оцеляване "Воля за България" бие тревога за тази нова проява на сръбския шовинизъм, като призовава всички български патриоти да отхвърлят провокацията като агресивен акт. Движението за национално оцеляване "Воля за България" призовава Народното събрание, правителството и държавния глава да разобличат пред световната общественост истинските намерения на сръбското ръководство.

Докога българската наука ще търпи сръбските лъжи? Нека се каже високо на всички, че шопите, където и да живеят те - в своята България или като прокудени от изкуствени граници в чужди страни, са толкова българи, колкото и всички останали българи от Мизия, Тракия, Добруджа, Македония и Западните покрайнини.

България винаги е провеждала добронамерена миролюбива политика по отношение на СР Югославия и славянския сръбски народ и прави всичко в тези трудни за него дни българско-югославската граница да остане мирна и спокойна. Но българската държава има всичкото право да брани своята цялост от чужди посегателства.

София, 12 април 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 20 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ ПО ПОВОД НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА ЗА АТЕНТАТА В ЧЕРКВАТА "СВЕТА НЕДЕЛЯ" ПРЕЗ 1925 Г.


Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия е обезпокоен от грубите фалшификации, които се правят от ръководството на Висшия съвет на Българската социалистическа партия /ВС на БСП/ и от министър-председателя. Те се произнасят и взимат решения по въпроси, по които няма и не може да има отношение БСП, тъй като тя не е била, не е и никога няма да може да бъде Българска комунистическа партия /БКП/. БСП измени на марксизма-ленинизма и на комунизма и няма право да се произнася за героичната летопис на БКП. Това свещено право има само БКП и никой друг. Въпросът се отнася за разпространената от БСП декларация в Народното събрание, с която поемат вината за атентата в църквата "Св. Неделя" през 1925 г. БСП няма нищо общо с този атентат, тъй като тя - БСП, е създадена на 4 април 1990 г., не е и не може да бъде никакъв наследник на БКП, тъй като БКП продължава съществуването си като марксистко-ленинска, комунистическа партия. БСП може да говори за своя дейност като буржоазна и антикомунистическа партия след нейното създаване на 4 април 1990 г.

Атентатът от 1925 г. не е извършен с решение на ръководството на БКП. Той е дело на авантюристи и терористи. Въпреки всичко ръководството на БКП поема вината, тъй като той е извършен от нейно име - БКП моли наследниците на загиналите от този терористичен акт да извинят БКП, независимо че тя не е съпричастна към този акт. Този атентат е бил извършен като отговор на политическия геноцид, на който е бил подложен българският народ след кървавия деветоюнски монархофашистки преврат. Целта е била да бъдат отстранени палачите и убийците на българския народ Александър Цанков и цар Борис III, които клаха българския народ, както турчин не го е клал, както пише Антон Страшимиров.

А защо досега палачите на българския народ - фашистите, не се извиниха на България и на българския народ за хилядите невинно избити българи и българки от кървавия 9 юни 1923 г. до 9 септември 1944 г.? България и българският народ никога не биха желали да се повторят вартоломеевите нощи от 9 юни 1923 г. до 9 септември 1944 г., когато палачите и пладнешките убийци бяха обявили война на целия български народ. Ето защо ние издигаме глас на протест против възраждащия се фашизъм. Фашистките изстъпления грозят живота на истинските демократи, а такива могат да бъдат само комунистите и никой друг.

Десетоноемврийските превратаджии нямат право да говорят за никаква демократизация, защото действията им са антидемократични. Те откраднаха на БКП червената бюлетина и по нечестен начин се настаниха в Народното събрание. Тази изборна победа на БСП е незаконна, антидемократична и антихуманна.

София, 18 април 1995 г.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 20 април - Следва предоставеният за разспространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" /12-13 АПРИЛ 1995 Г., ШУМЕН/ ПО ПОВОД НА ПОЛИТИКАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО В ОТРАСЪЛ "ПРОМИШЛЕНОСТ".


Вече трети месец правителството на Българската социалистическа партия /БСП/, което пое в програмната си декларация сериозни ангажименти в социално-икономическата сфера и изрази желание за ефективен диалог със синдикатите, осъществява някаква форма на тристранно сътрудничество единствено на национално ниво.

Целенасочено обаче в отрасъл "Промишленост", даващ половината от брутния вътрешен продукт /БВП/ на страната, социалното партньорство е фикция въпреки изявеното желание на промишлените федерации на Конфедерацията на труда /КТ/ "Подкрепа" за диалог. Протича усилен процес на възстановяване на стари, верни номенклатурни кадри, участвали в дирижираната разруха на предприятията в предишната им битност на управляващи.

Газейки съществуващата нормативна база за подбор и смяна на ръководни органи в търговските дружества, промишленото министерство извърши и извършва многобройни кадрови промени както в самото министерство, изхвърляйки професионалисти и заменяйки ги с пенсионирана номенклатура, така и във фирмите, без да се съобразява с качествата на сменените, без икономически анализ и обосновка, водено единствено от партийни ангажименти и интереси.

Особено опасно за българската промишленост е обезглавяването приоритетно на печеливши предприятия със завоювани пазарни позиции и икономически просперитет, което ще разруши и малкото останали центрове на стабилност в българската икономика единствено в услуга на нечисти приватизационни мераци на финансови групировки и реставраторски амбиции.

Това постоянно предизвиква ескалация на социалното напрежение в отрасъл "Промишленост", за което цялата отговорност носи настоящото ръководство на Министерство на промишлеността и правителството.

Настояваме незабавно да се прекрати партизанщината в промишлеността и политиката на свършените факти. КТ "Подкрепа" няма да позволи да бъде параван за тези действия и смята, че единствено равноправният тристранен диалог и гарантираното колективно трудово договаряне на браншово ниво могат да регулират отношенията в промишлеността. В противен случай ще защитим интересите на своите членове с всички разрешени от закона средства.

ПРЕЗИДЕНТ НА КТ "ПОДКРЕПА": д-р Константин Тренчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 20 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ЩЕ СЕ БОРИМ СРЕЩУ ВЪЗРАЖДАНЕ НА БОЛШЕВИЗАЦИЯТА В БЪЛГАРСКОТО СЕЛО" НА СОФИЙСКИТЕ КЛУБОВЕ НА ЖЕНИТЕ ЗЕМЕДЕЛКИ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ПО ПОВОД НА ПРИЕТИТЕ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.


СЕСТРИ И БРАТЯ,

Крехката демокрация в България е в голяма опасност!

Защото няма демокрация без независими, свободно мислещи люде.

А такива хора са само истинските частни собственици, с документи за своята земя в реални граници. Само по този начин може да има мир в страната ни. Само по този начин българските граждани ще могат да организират качествено и модерно обработване на плодородните си земи.

Текезесарската номенклатура и нейните идеолози в парламента знаят тези истини. Затова, след като съсипаха земеделието и животновъдството, прокудиха младежите и обезлюдиха българското село. Те разграбиха на безценица имуществото на трудовокооперативните земеделски стопанства /ТКЗС/, направиха всичко възможно, за да блокират връщането на земята на нейните собственици.

Собственици на земя, колко от вас имат новите документи за собственост на земята си? И те ще станат още по-малко. С измененията на закона за земята, наложени от парламентарното мнозинство на Българската социалистическа партия /БСП/ и нейния болшевишки идеолог Орсов, Орсовите кооперации, които се настаниха уж временно в най-плодородните земи, сега искат да узаконят заграбеното за вечни времена.

Затова казваме "Не" на отделните планове за земеразделяне, на тези псевдокооперации и на общото стопанисване на земите в тях. Ние казваме "Не" на общото стопанисване на масивите с трайни насаждения - лозя, овошки и оризови полета. Това е отново безстопанственост и диктат.

Парламентарната група на Народен съюз - БЗНС, ДП внесе график за бързото връщане на земята до края на годината. "Демократичната левица" отхвърли това искане. Защо? Поземлените комисии връщат земята. А се прехвърля вината на ликвидационните съвети. Искат да ги разтурят набързо, за да прикрият стопанските престъпления на ТКЗС-номенклатурата.

Ние, жените земеделки, настояваме да се спре беззаконието с българската земя.

Върнете ни я!

Ние знаем как да организираме нейното обработване.

Няма да приемем нови манипулации със собствеността ни и ще се борим докрай!

София, 18 април 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 20 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ВТОРА/ "БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА КРЪСТОПЪТ" НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ Д-Р ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ, ПРОЧЕТЕН НА 41-Я ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС /14-16 АПРИЛ 1995 Г., СОФИЯ/.


ПЕРИОД НА ТАКТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ

Това е периодът, с който най-много се спекулира и се прави опит всяко решение да се персонализира с моята личност. С това е свързана и нашата нова партийна стратегия. С един по-мек курс срещу комунистите, без компромиси с комунизма. Изградили първия социалдемократически модел за прехода, разчитахме да обхванем потока на социално мислещите хора както от неангажирани досега, а също така и отвърналите се от БКП. Не успяхме. На това попречи твърдият антикомунистически курс на СДС, който чрез заплахи циментира в ежова позиция всички бивши комунисти, доведе и до тълкуването на нашия курс като компромис с комунистите. А и членската маса на БСДП не бе готова за това. Тя посрещаше със съмнение и дори враждебност всеки дошъл от средите на БКП. Връх бе прочутият член 5, приет в мое отсъствие от залата на конгреса и с противодействието само на един член от ръководството. Така бе пропуснат шансът за изтегляне на еволюиралите в посока на демокрацията бивши комунисти. Резултатът е, че сега трябва да се съобразяваме /харесваме или не/ с настоящата БСП, конгломерат от идеи, но болевишка по организация и дисциплина. И да припомня, нито един от днешните ухажори на БСП не повдигна тогава глас да подкрепи моето желание за премахване на този член.


КОАЛИЦИИТЕ - ЖЕЛАНИЕ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТ

Определянето на БСДП като социалдемократическа партия с независима политика, различна от яростния антикомунизъм на десницата в СДС, бе съпроводено със значително отслабване както от членска маса, така и от електорална подкрепа. Това определя по-късно нашата тактика, изразена в създаването и участието в различни коалиции. В целия период от създаването на конституцията в партията мисълта за самостоятелно излизане е било само спорадично пожелание на един или друг член на БСДП, при съзнание за неизпълнимостта му. Проблемът винаги е бил кои са добрите коалиционни партньори? Желанието и на д-р Москов винаги е било създаването на колкото е възможно по-широка некомунистическа коалиция. /Използвам термина некомунистическа, както битува в нашия политически фолклор без идентификация на БСП с БКП/. Някои хора днес /включително господата Златев и Радославов/ забравят както нагласите в нашата партия, така и своята собствена довчера. Партията губеше и това се съзнаваше от всички, от идентифицирането й с БСП, извършвано злонамерено от СДС и уж добронамерено от БСП. Критиката срещу мен бе обикновено за недостатъчен антикомунизъм. По-късно единствените дейци от Националния комитет, които поддържаха идеята за по-широко съдружие /алианс/ с БСП, бяха Георги Бакалов и д-р Жеков. Коалициите бяха неизбежни, независимо дали бяха успешни или не. Така се роди СДС-център, по моя инициатива, като отговор на създадения десен център на Елка Константинова. Пропадна поради бързото откъсване на земеделците. Не успяхме да убедим съюзниците ни от СДС, че това е отговор на оформящата се дясна идейна прослойка, а не наша инициатива за сепаратизъм. Отново слабост на нашата организация и пропаганда. Следва БДЦ под председателството на Радославов, съставен от седем формации. Съветът за сътрудничество от 13-те бе създаден в мое отсъствие на 14 април 1993 година. Сборът на 20-те в защита на д-р Желев, включително най-голямото "лягане" пред него, се създаде също в мое отсъствие.

Изброявам това не за да отхвърлям отговорности. Като лидер на БСДП аз нося отговорност за инициативите, които са извършени и в мое отсъствие. Дали другите ще постъпят така, е техен проблем.

Така се стигна до новите избори. Бяхме ли готови?

Макар че ръководството на БСДП отдавна даваше сигнали и разпореждания за изборна подготовка, те заглъхваха надолу. Дори кандидатурите за народни представители от немалко организации дойдоха в последния момент, когато много малко можеше да бъде сторено. Неизбежният отговор беше коалицията. А БСДП не можеше да не се коалира не само поради недостиг на собствени сили и краткото време до изборите, но и поради най-простия факт - липсата на средства. След стегнатия период на Груди Панчев беше създаден един апарат не според чергата ни - средства се разходваха, сякаш имаме банка. Ето защо изборите ни завариха с 1 800 000 лв дълг и още един затлачен дълг от предишните избори на стойност не по-малко от 3 600 000 лв. Необходима беше коалиция заради средствата, но и коалиция, в която да не се размие образът на БСДП, реално присъстващ и приет от общественото съзнание.

Опитахме няколко комбинации:

1. С класическите ни съюзници - земеделците, не ни провървя въпреки нашето желание. С госпожа Мозер при четирикратните ни срещи не постигнахме успех. Ту бе виновно присъствието на господин Корнажев в екипа на Беров, ту нашето скептично отношение към някои ликвидационни съвети, ту желанието на БЗНС сам да излезе на изборите.

2. Не по-успешен бе опитът с БЗНС "Ал.Стамболийски". Водихме преговори до последния момент. Ръкопляскаха на мен и на Александър Томов при изказванията ни на съюзния съвет сутринта, а следобед обявиха съюз с БКП/БСП. По този начин те и БСП подариха на Народния съюз както оранжевия цвят, така и значителна част от своите гласоподаватели. Това несъмнено бе част от играта на БСП да подпомага удобни противници - тези от десницата.

3. С Патриотичния съюз коалиция не стана, понеже играеше уж като самостоятелна коалиция, а се ангажира за съвместно управление с БСП независимо от изборния резултат. А в него имаше и чисто шовинистични формации.

Така се стигна до ДАР. Основата бяха БСДП и ГОР. Зелената партия бе включена "по инерция", поканена от Радославов. Трудности имаше с приемането на АСП предвид участието й в управлението.

Какво бе състоянието на съюзените организации, включително и на БСДП?

БСДП бе най-стабилната, с оформено лице в общественото съзнание, с най-много местни организации. Това безусловно създаваше самочувствие и претенции, без да се вземат предвид другите фактори.

ГОР бе партия в период на формиране. Разполагаше с перспективни млади кадри, но дори до самите избори тя все още бе разкрачена - някои нейни членове и симпатизанти все още стояха в БСП. Освен това някои от лансираните в листата лица, доскоро БСП-деятели, създаваха основателно безпокойство и недоверие сред членовете на БСДП, които не искаха съюз с "комунисти".

Зелената партия бе засегната повече от БСДП след несполуката през 1991 година. Преживели наскоро вътрешна криза, нейните представители в НПС отстояваха много енергично своето представяне дори там, където очевидно отсъстваше организация и обществено присъствие.

АСП бе най-трудният проблем. Участвала доскоро в управлението, тя носеше негативите от това - особено персонализирано от хора като Биков. Опитът да се неутрализира тази негативна нагласа чрез отказване от Биков и декларации за отстраняване на всеки, уличен по законов ред в корупция, не постигна успех. А и представителите на тази формация недооцениха негативите, които някои от тях носеха.

Съюзът с ГОР и АСП, освен надеждата за по-добро парично попълнение, даваше и изгодата от образуването на парламентарна група. По всички морални и правни норми тази група трябваше да има равни състезателни права с другите парламентарни групи - на първо място телевизионно време. И нашата стратегия се базираше именно на това. Оказа се, че циничният съюз на БСП и СДС в ЦИК не се стряска от такива правни и морални основания.

Поставя се въпросът: достатъчна ли беше тази коалиция, не трябваше ли да я разширим още повече? Значение имаше само цветната бюлетина, която можеше да вземем в съюз с либералите, но на което попречи непреодолимата враждебност между тях и Зелената партия.

Иначе бакалските сметки колко щеше да получи ДАР плюс Патриотичния съюз или ДАР плюс Нов избор са просто смешни. Съюзът с такива конгломерати, макар и с отделни привлекателни личности, щеше да даде малко и да отнеме много гласове. Сборът от организациите в ДАР бе достатъчен не само за прескачане на летвата, но и за по-значителен успех. А не се получи. Защо?

/Пресслужба "Куриер"/


13:00:00    
20.04.1995 г.

    
Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
Технически изпълнители: Славка Кочева
                                           Павлина Стефанова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!