20 април 1994


София, 20 април 1994 година
Брой 77 /1122/


София, 20 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА /18 АПРИЛ 1994 Г./ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ.


Свидетели сме на поредната интрига, съчинена от президентската канцелария. Занемарил задълженията си на върховен главнокомандващ, притиснат от негативното обществено мнение по прословутия "коридор" и т.нар. военен кабинет, разобличен, че принизява Консултативния съвет за национална сигурност до персонално обслужващ го орган, президентът пусна в употреба стари митове и легенди, нямащи нищо общо с действителността.

За такива случаи българският народ добре е казал: "Крадецът вика дръжте крадеца".

За г-н президента е ясно, че военната реформа се блокира не от Българската социалистическа партия /БСП/, а от отсъствието на Концепция за национална сигурност, от липсата на военна доктрина, от забавения не без негова помощ закон за отбраната и за въоръжените сили.

Груба инсинуация е, че чистките "ще вместят армията в бюджета", ще решат проблемите на издръжката на войската и ще подобрят състоянието на техниката. От практическа гледна точка те са един безсмислен или злонамерен акт. Съкращението ще утежни финансовата издръжка на армията през тази година. Това бе признато от президента пред Консултативния съвет, но моментално оспорено от хранените му люде пред обществеността.

Армията изживява труден период. Но за да се преодолеят тези трудности, е нужен обществен консенсус, а не конфронтация, политически, пристрастни решения и угодно изпълнение на чужди поръчки.

БСП винаги е била за деполитизирана, дееспособна и боеготова армия и никакви провокации и интриги няма да я отклонят от това разбиране.

София, 18 април 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ" ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪСТОЯНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И ДЕЙСТВИЯТА НА РЪКОВОДСТВАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ /15 АПРИЛ 1994 Г., КОТЕЛ/.


След обсъждане на развиващите се в армията процеси и на последните действия на ръководствата на Министерство на отбраната /МО/ и на Министерство на вътрешните работи /МВР/,

ЗАЯВЯВАМЕ

1. Започналите пенсионирания на офицери от МО са резултат от недостатъчния военен бюджет. Още преди приемането му ние публично заявихме, че последствията от него ще бъдат точно такива. Ако не бъдат намерени допълнителни източници за финансиране на армията, това няма да бъдат последните "излишни" офицери от Българската армия.

2. Имайки предвид неизпълнението на "Основните положения за взаимоотношенията между МО и легия "Раковски" от редица командири по места, настояваме пред министъра на отбраната да ги отдаде в заповед за изпълнение.

3. Конфедеративният съвет /КСФ/ категорично отхвърля опитите да се противопоставят един на друг, поединично да бъдат сплашвани и обработвани членове на ръководството на легията. Единни сме по основните въпроси от дейността ни.

4. Протестираме срещу продължаващите репресии срещу членове на КФС и активисти на легията. Независимо от проведените разговори с председателя на Комитета по помощите и далекосъобщенията и с ръководството на Националната служба за сигурност се подготвя уволнението на капитан Георги Шопов заради разпространяване на документи на легията.

Информираме, че подписки, подобни на хасковската, са практика на военните съюзи, членуващи в Международна организация на професионалните съюзи на военнослужащите в Европа /ЕВРОМИЛ/. В бъдеще за конкретни случаи на разправа с активисти на организацията КФС ще потърси международна правна защита.

5. Оценяваме като непрофесионални и преждевременни предложенията да бъдат създадени смесени българо-турско-гръцки военни формирования. Смятаме, че това е механично пренасяне на чуждия опит в Балканския регион.

6. КФС прие проекти за програма и за устав, с които се цели практическата защита на членовете на легията и разширяване на социалната й база.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 20 април - Следва предоставеният за разпространение пълен тскст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ПО ВЪПРОСА ЗА РАЗКОЛА В БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА.


Българска партия Либерали /БПЛ/ счита за свой дълг да алармира обществеността за разкола в Българската православна църква, който продължава вече втора година.

Особено тревожен е фактът, че чрез свои действия и бездействия редица държавни органи подпомагат разколниците.

С необяснима методичност редица органи на местната изпълнителна власт и Главна прокуратура способстват за задълбочаване на разединението в Българската православна църква.

По нареждане на Главна прокуратура съответните окръжни прокуратури постановяват отстраняване на "самоуправни" действия и настояват за въвеждане в църковните храмове на разколници от т.нар. Пименов синод. Липсата на каквото и да е правно основание за подобни постановления поставя под съмнение безпристрастността и стриктното съблюдаване на закона от страна на прокуратурата.

Днес, когато църквата е призвана да създава християнски опори за българщината и да отстоява независимостта на българския дух от външен натиск и разпространение на секти, православието е принудено да се занимава с вътрешни проблеми и със собственото си опеляване.

Българска партия Либерали се обърна с открито писмо до народните представители в 36-то Народно събрание, към президента на Републиката, към министър-председателя и към членовете на Министерския съвет, главния прокурор, председателя на Върховния съд и до директора на Националната следствена служба да използват целия си авторитет и властнически правомощия за прекратяване на намесата на държавната власт и преодоляване на разединението в Българската православна църква.

Българска партия Либерали ще се обърне и към международните институции срещу нарушаването на човешките права и религиозните свободи в страната.

София, 19 април 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ КОМИТЕТ НА ПРИЯТЕЛИТЕ НА КООПЕРАЦИЯТА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПЕНСИОНЕРСКИ ПОТРЕБИТЕЛНИ КООПЕРАЦИИ.


СЕСТРИ И БРАТЯ ПЕНСИОНЕРИ,

Мизерното икономическо положение, в което изпаднаха днес два и половина милиона пенсионери, не се нуждае нито от описание, нито от доказване. От него по-страшно е само положението на 600 000 наши безработни деца и техните деца - нашите внучета, на които ние сме безсилни да помогнем. И въпреки всичко - ние, които днес сме слаби, болни, недохранени и без лекарства, можем да помогнем на внучетата си, на децата си и на себе си чрез потребителната кооперация!

Защото основната част от нашите средства отива за осигуряване на храна от няколко основни потребителски стоки.

Защото безсъвестни спекуланти в една лъжепазарна обстановка на икономическия преход спекулират най-много именно с тях,- защото така най-сигурно стискат човека за гърлото. Спекулират едрите борсови монополисти и скрити картели и консорциуми, спекулират няколкото "ръце" в препродажбата, спекулира и дребният търговец, който е притиснат от спекулативно високите наеми на "реститутките".

Всичко това не е ново и трудовите и бедни слоеве от населението още преди 150 години са създали своето най-мощно средство за взаимопомощ - потребителната кооперация!

Как ни спасява потребителната кооперация?

Търговията с потребителски стоки става наша - на потребителите:

първо - нашият квартален или учрежденски /заводски/ магазин;

второ - търговията на едро;

трето - някои възлови производства, по възможност.

Наше, на потребителя, е управлението - всички сме равноправни членове на Общото събрание: един член - един глас!

Ние избираме и нас ни избират в Управителния съвет и в Контролния съвет. Ние работим в кооперацията на обществени начала, а нейните служители /магазинери, снабдители, управители/ са наемни работници, управлявани и контролирани от нас - кооперативните членове.

И най-важното: как поевтиняваме стоките?

Чрез връщане на печалбата от всички етапи на търговията на потребителя чрез потребителския дивидент - това е част от чистата печалба, която е пропорционална /т.е. представлява процент/ на сумата от нашите покупки.

В условията на пресичане на днешната спекула от нашата потребителна кооперация можем да гарантираме поне 10 процента, дори до 20-30 процента резултативно снижение на цените чрез дивидентите.

Потребителските дивиденти се връщат след баланса - по правило в края на годината, обаче в борба с инфлацията и при желание на кооператорите те може да се раздават през два-три месеца след междинни баланси. Всичко зависи от нас - кооператорите!

Затова ние ви призоваваме да образувате свои местни, квартални, заводски, учрежденски потребителни магазин-коооперации!

Защо само с 1 магазин, а не "общоградски” или "общоселски" кооперации? - Защото потребителната кооперация трябва да бъде ваша - на потребителите, на тези, които пазарувате от нея. Нейните разходи и печалби са ваши. Образувате ли 2-3 или повече магазин-кооперации веднага, създайте "КООПЕРАЦИЯ ОТ КООПЕРАЦИИ" /градски, селски или районни "КООПЕРАТИВНИ ЦЕНТРАЛИ"/, т.нар "Междукооперативни предприятия" по Глава трета от Закона за кооперациите. Така ще си помагате върху същите кооперативни принципи на "Оборот-потребителски дивиденти" в търговията на едро и зареждането.

В процеса на подготовката за учредяване на магазин-кооперация, след регистрирането й в съда, при създаване на градски, селски или районни кооперативни централи обръщайте се за съдействие, кооперативно търговско снабдяване и връзки към единствената засега у нас потребителна Кооперативна централа "НАПРЕД-92" - София 1000, ул. "Екзарх Йосиф” 37, Офис 815, тел.39 01 12, 84 21 /244/ /сл.об./.

Как да основем потребителна магазин-кооперация?

Създайте Акционен комитет на учредителите от 10-20 ентусиасти. Обърнете се на горния адрес, за да получите Примерен устав и упътване за учредяване и регистрация на кооперациите.

Подсигурете чрез синдикатите, кметствата, ръководствата на учрежденията, заводите, учебните заведения или други спонсори безплатна или на нетърговска цена помещения за вашия магазин.

Направете предварителна агитация и учредително събрание. Подайте документи за регистрация в съда. Още преди да излезе решението му, вие имате право на дейност: започнете лично обхождане, агитиране и записване на членове на магазин-кооперацията в нейния търговски обхват: квартал, завод, учреждения.

Записвайте членове при минимални задължителни дялови вноски - евентуално диференцирани за безработни, пенсионери, деца и работещи. Нужни са ви поне 50-100 хиляди лева за стоки и "завъртане на колелото”. Потърсете транспортна помощ от спонсорите или чрез самопощ [?] от транспорт на костуеми цени на ваши членове.

Ангажирайте за магазинери, снабдители и касиери и пр. предимно пенсионери, главно на обществени начала или срещу частично заплащане - хора на честта и обществения дълг.

Обединявайте се в централи, потърсете КЦ "НАПРЕД-92” за снабдяване, зареждане и съвместни действия. Още от самото начало организирайте широк обществен контрол - гарант за доверието към кооперациите. Веднага се опрете на потребителя и потребителския дивидент. Трябва да имате между 1000 и 2500 редовни купувачи - кооператори на вашата потребителна магазин-кооперация.

Можем ли да ползваме сега съществуващите потребителни кооперации за нашите цели? - За съжаление отговорът в повечето случаи е отрицателен. Не само защото те не са изградени на принципа "магазин-кооперация". Преди всичко за това, че при тях е нарушен основният кооперативен принцип: "Потребителят-кооперативен член получава потребителски дивидент - основа на неговия интерес и на ролята му като управител и контрольор на кооперацията". Поради това повечето днешни потребителни кооперации, въпреки огромната си материална база, са в упадък, загуби, ликвидират веригите от търговски магазини, складовете, транспорта, продават ги или ги арендоват срещу огромни задължения, като отстъпват все повече територия на спекулативната търговия.

Там, където има истински потребителни кооперации, или където можете да завладеете тяхното управление и контрол, разбира се, че няма по-добра възможност да приложите изложените принципи на свободната, старата и традиционната българска потребителна кооперация и да използвате цялата материална база, създадена от милиони кооператори за цял век.

Братя и сестри пенсионери,
Освобождаването на стари или създаването на нови потребителни кооперации днес минава през вашата и на вашите деца и внуци нужда и мъка. Минава през вашия идеализъм на възрастни, но млади по дух граждани на Отечеството!

Ние ви приканваме да действате!

Помогни си сам, за да ти помогне и бог!

Един за всички и всички за един!

София, 18 април 1994 година

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЕТА/ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРЕДЛОЖЕНА ОТ ИДЕЙНОТО ОБЕДИНЕНИЕ "МАРКСИСТКА ПЛАТФОРМА".


2. ВЪЗРОДЕНИЯТ СОЦИАЛИЗЪМ

С оглед на непосредствените потребности на България нашата партия трябва да реши успешно следните три стратегически задачи:

1. Да обнови теорията и стратегията на социализма, да осъвремени разбирането за капитализма в условията на нашето време чрез изучаване на новите процеси, свързани с научно-техническата революция, с нейните социални последици.

2. Да изработи дълговременна стратегия за работата си с различните социални слоеве, ангажирани с иновациите в производството, с обмена и с управлението на обществото.

3. Да подготви всички условия за възраждане на социализма като дълготраен процес.

За това е необходимо да се предприемат дългосрочни действия за съществени промени в областта на народното стопанство, социалната осигуреност, в областта на политическата система, духовното производство и националната сигурност.

2.1. Народното стопанство

Създаването на социалистическо пазарно стопанство е неотменимо условие за възраждането на социализма и има за цел:
- да издигне цялата национална икономика на ново научно-техническо и организационно равнище;
- да осигури висока производителност на труда и висока ефективност на производството;
- да постигне висока степен на балансираност на единния национален стопански комплекс;
- да създаде условия за гъвкаво и навременно приспособяване на народното стопанство към прогресивните промени в науката и технологиите, най-пълно задоволяване на обществените и на индивидуални потребности на хората.

За постигането на тези цели е необходимо да се съчетаят предимствата на плана с пазарния режим на функциониране на единния национален стопански комплекс, като директивните функции на плана се заменят с регулативни.

Планирането в активирана пазарна среда ще бъде главен регулиращ лост:
- за ускоряване на социално-икономическото развитие на страната;
- за осъществяването на прогресивни стопански решения;
- за осигуряването на балансиран и на динамичен стопански растеж;
- за комплексно решаване на икономическите и социалните задачи на обществото.

Предпоставките за ефективното съчетаване на предимствата на плана и пазара в условията на социалистическата пазарна икономика са многообразието на формите на собственост с водеща роля на държавната и кооперативната. Държавната собственост в социалистическите страни е носителка на исторически тенденции, различни от тези на държавната собственост в капиталистически условия.

При социалистическото пазарно стопанство държавата не е просто разпределител на произведените материални и духовни блага, а е основен регулатор на непрекъсваемостта на материалното производство в предприятията от обществения сектор на икономиката.

Българската социалистическа партия /БСП/ определено смята, че не високата степен на обобществяване на производството, нито плановостта на народното стопанство са основните причини за икономическата криза на социализма, още по-малко за политическата и духовната.

Преходът към пазарна икономика не предполага промяна на структурите на обществеността. Пазарът е неутрален към формите на собственост. Той се интересува само от потребителната стойност на стоките и тяхната цена. Затова няма никаква пречка при сега съществуващите форми на собственост да се извърши преход към пазарна икономика без приватизация и без да се сменя икономическата система.

Но големият проблем на икономическата реформа е изместен върху приватизацията на държавната собственост, с което се цели не преодоляване на кризата, а радикална промяна на икономическата система и заедно с нея характера на цялото общество и съдбата на всеки човек.

Монополната държавна форма на собственост в промишлеността и във финансово-кредитната система е преходна. След успешен изход от икономическата криза и стабилизирането на цялата национална стопанска система държавната собственост постепенно ще преминава в общонародна. Голямата историческа цел на БСП е - всеки член на обществото да стане съсобственик на цялото национално богатство.


IV. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛИЗМА

1. Съвременният свят

Привържениците на теорията за социализма като тенденция, като движение смятат, че неговата цел е постигането на социална справедливост чрез преразпределението на доходите в полза на бедните и безработните, без да се премахва господстващата частно-капиталистическа собственост и експлоатация още в производството.

Това не е действителен социализъм. Експлоатацията в производството, колкото и да е туширана в разпределителните отношения, е реалност, която, от една страна, възпроизвежда експлоататори-капиталисти, а от друга - унижава хората на труда, осъдени винаги да бъдат бедни наемници.

БСП разбира социализма като реално общество, закономерно преодоляващо капитализма. Теоретичното основание на това разбиране е научният социализъм на Маркс, Енгелс, Ленин. Социализмът е общество, което премахва експлоатацията на човека от човека още в производството чрез изключване на частната собственост и превръщане на средствата за производство в достояние на всички.

Началото на такова реално общество постави Октомврийската революция през 1917 г. Големият положителен исторически опит на това общество показа, че може да се преодолее експлоатацията в производството, без да се "убива" инициативата.

Историческият опит в СССР и др. европейски социалистически страни обаче показа и друго - че въпреки преодоляването на експлоатацията в производството, тя може да бъде реализирана чрез разпределителните отношения, чрез преразпределяне на доходите в полза на бюрократизираната управленска прослойка. Това е реален, но деформиран социализъм. Да не се виждат и отричат тези реалности означава БСП да отиде в архива на историята заедно с деформациите на социализма.

Като отчитаме основните реалности на съвременния исторически процес, ние смятаме, че нашето общество до 10 ноември 1989 г. бе общество на направения вече социалистически избор на реалния, но деформиран социализъм и че историческата задача днес е той да бъде възроден - освободен от деформациите и развит по изискванията на социалната, научно-техническата и екологичната революция.

При цялата си сложност съвременната епоха може да бъде характеризирана като гигантски опит за реставрация на капитализма в условията на научно-техническата революция.

Реставрацията в тези условия силно се различава от подобни опити в предишната история на човечеството. Научно-техническата революция задълбочава всички противоречия на капитализма, конфронтира нации, религии и цели региони на планетата, малкото богати и огромния океан бедни народи, увеличава заплахата не само за регионални войни, но и за убийствена за човечеството нова световна война. В последна сметка капиталистическата алтернатива в условията на съвременния свят е не просто икономически и политически гнет, а самоубийство на човечеството. Съвременната капиталистическа реставрация не гарантира нито устойчивото развитие на света, нито равнопоставеността на страните и регионите. Наред със задълбочаването на всички досегашни социални конфликти, породени от капитализма, възникват нови, произтичащи от едностранчивото и користно използване на възможностите на научно-техническата революция: нов тип безработица, нов тип рецесии, задълбочаване на екологичната разруха, нов информационен монопол и т. н.

Всичко това се съпровожда от невиждан културен и нравствен упадък. На капитализма човечеството дължи превръщането на парата и печалбата в единствен критерий за ценноста на човека. Само той можа да съчетае невиждания технически прогрес с духовното мракобесие и човеконенавистничество, с невежество, с масови заблуди и психози, с мистика и ретроградност, с разлагане на самите устои на човечеството и човечността. Масификацията на резултатите от научно-техническата революция все повече влиза в противоречие с користния и антихуманен характер на капитализма, а това засилва и опасността от масово разрушение не само на условията за човешкото съществуване, но и на всички човешки ценности.

От една страна, научно-техническата революция е основна, решаваща причина за социалния прогрес и хуманизирането на света, а от друга - тя все повече ще се проявява като разрушителна и социално ретроградна сила поради едностранчивото и користно използване от капитализма.

Именно в противоречивото си развитие научно-техническата революция повече от всякога прави социализма необходим. Дилемата е - или един възроден социализъм, или самоубийство на човечеството. Трето няма. Конвергенцията е илюзия, която не гарантира социалните права на трудовите хора, особено на хората на наемния труд. Реставрацията на капитализма е опит за реализация на една исторически безумна и недълговременна реакционна утопия. Тя ще се окаже съдбовно престъпление срещу човечеството. Само социализмът може да намери изход от неразрешимите противоречия на съвременността в условията на едностранчивото развитие на научно-техническата революция.

В условията на тази революция се променят и се задълбочават класовите противоречия. Днес класата на капиталистите е по-добре международно организирана, по-гъвкава и социално мобилна, с много повече възможности за социално лицемерие и смазване на социалното недоволство, за развращаване на хората на труда, за преграждане пътя на социалистическите идеи.

Дълбоко се е променила и работническата класа. Тя не е вече единствената част от пролетариата. Научно-техническата революция доведе до формирането на един нов пролетариат, който освен работническата класа обхваща различни нови групи хора на наемния ТРУД.

Променя се и самият характер на труда. Вече е недостатъчно различаването на физическия от умствения труд. Все по-ясно става разграничаването на квалифицирания от неквалифициран труд. Критерий за това е творческият, новаторският характер на труда с оглед на възможностите и потребностите на научно-техническата революция. Труд, който в миналото се е смятал за квалифициран, с оглед на този критерий вече се отчита като неквалифициран, нетворчески.

В новия пролетариат се включват всички, които участват в общественото производство със собствен квалифициран или неквалифициран наемен труд.

В основната класа на буржоазията също има много съвременни разслоения, за които все повече трябва да се държи сметка.

Разрешаването на съвременните класови противоречия е възможно както по пътя на класовия антагонизъм, така и по пътя на временното класово сътрудничество, когато то е в интерес на труда, а не на капитала. В условията на научно-техническата революция повече от всякога е необходимо съчетаването на гъвкавост и принципност в отношението между различните форми на класов антагонизъм. Такива са някои от главните цели на съвременното социалистическо общество, което ще обедини в условията на научно-техническата революция положителните възможности на стоковото стопанство с асоциацията на свободните производители. Това е една от формите на бъдещия социализъм, при която правата на личността са защитени с оглед на отговорността на личната свобода пред обществените интереси, а свободната гражданска инициатива ще породи нови координиращи функции на държавата.

Това ще бъде възродено социалистическо общество, в което действа нормалното съотношение между индивидуална свобода и обществен контрол в противовес както на стадния колективизъм, така и на крайния индивидуализъм.

Тревожно е, че днес светът е в плен на неоконсервативните и неолиберални утопии, които защитават обществени отношения, усилващи разрушителните възможности на научно-техническата революция. Те създават нови социални противоречия не само в национален и регионален, но и в планетарен мащаб. Тяхното по-нататъшно развитие може да принуди света да ги разрешава не чрез обществена еволюция, а наново чрез революционно насилие.

От едностранчивото развитие на Научно-техническа революция /НТР/ вече се появиха:

1. Нов тип безработица, която не е свързана с рецесия или циклични кризи, а с непрекъснатото освобождаване на неквалифициран труд.

2. Нова цикличност на рецесиите и социално-икономическите кризи, която не е още изучена и се нуждае от нова теория и нови емпирични обяснения.

3. Нов тип империализъм, свързан с транснационалните монополи, с пълно господство в информационната сфера, с войни и въоръжено напрежение по света.

4. Нов тип неоколониализъм, при който освен старите колониални зависимости и противоречия между метрополиите, а също противоречията "Север-Юг”, "Запад-Изток", възниква нова колониалиа система от страни, които само ползват "ширпотребата" на научно-техническата революция, но са лишени от иновационни възможности и инициативи в нея.

5. Нов централизъм при контрола и развитието на съвременните знания и информацията, които се съсредоточават само в няколко страни, при разрушаване или забавяне на развитието на националните култури - особено на науката и на образованието - в преобладаващия брой страни в света. Монополът в иновационната и образователна дейност, както и в информационната промишленост днес осигурява съвременното световно господство на няколко десетки транснационални монопола. Сега стремежът на главните капиталистически страни не е да ограничат индустриалното развитие на останалия свят, а да поставят под пълен контрол тяхната наука, образование и иновационна дейност. В този смисъл старото деление между индустриални и аграрни страни вече започва да се подменя от делението между страни с високи и страни с ниски /или дори липсващи/ иновационни възможности. На България наново се отсъжда неоколониална съдба в този "нов световен ред".

6. Ново изостряне на национални, расови и верски конфликти наред с икономическото неравноправие на различни региони в света.

7. Нова вълна на мистика, религиозно и сектантско мракобесие, наркомания, организирана престъпност и масови психози, съзнателно разпространявани с помощта на средствата за масова информация.

Тези и подобни нови процеси и тенденциите на съвременното капиталистическо общество от гледна точка на възможностите и интересите на хората на труда задълбочават съвременното разбиране за социализма като цялостен обществен ред в условията на научно-техническата революция.


/Пресслужба "Куриер"/


15:00:00
20.04.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Иванка Тодорова
                                           Павлина Стефанова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!